Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen."

Transkript

1 Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Peder Udengaard: Første januar træder en ny reform af kontanthjælpssystemet i kraft. Og der er tale om en reform, som både har indflydelse på indsatsen i jobcentret og på forsørgelsesydelserne i Jobcenter Aarhus. Helt overordnet er sigtet med reformen at sørge for, at de unge borgere får de bedste forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet og få en tilknytning. Det gør man ved at ændre indsatsen for unge uden uddannelse under 30, så man indfører et uddannelsespålæg og opretter nyttejob. Og det gør man ved at ændre indsatsen for personer over 30 og unge med en uddannelse. Og samtidig går man ind og ændrer på den gensidige forsørgelsespligt for sammenlevende. Og det betyder altså, at ydelsescentret træffer afgørelser om samliv for kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 25, og som er samlevende med en person på over 25 år. Det, som indstillingen er, beskriver og redegør for, er jo netop de initiativer, som der lovpligtigt er truffet afgørelser om i den nye reform, og som vi skal til at gå i gang med at implementere. Socialdemokraterne har tillid til, at forvaltningen og rådmanden selvfølgelig kan løfte den opgave. Og derfor kan Socialdemokraterne også tiltræde den indstilling, vi i dag behandler. Thomas Medom: Arbejdsløshed er spild af menneskers drømme. Og der er ingen tvivl om, at selvom der i Danmark er meget langt til sydeuropæiske tilstande, så har der været brug for en reform af kontanthjælpssystemet. Med reformen bliver det gjort meget tydeligt, at ret og pligt går hånd i hånd. Og der bliver både skubbet bagpå og hjulpet på vej, så flere kommer i uddannelse, og flere kommer i job. At unge uden for uddannelse og i uddannelse bliver ligestillet økonomisk er kun fair og rimeligt. Vi har i alt for mange år haft et ydelsesniveau, der gør det mere attraktivt at være på kontanthjælp frem for at være i uddannelse. Men jeg synes ikke, vi skal lægge skjul på, at reformen også bliver en omvæltning for nogen og et wake up -call for andre og også bliver hård kost for nogen. Der er jo ikke adgang til eksempelvis billige su-lån eller billige studieboliger, når man er på kontanthjælp. Så det er altafgørende, at både Aarhus Kommune og uddannelsesinstitutioner er i stand til løfte det store ryk-ind, der nu kommer på uddannelsesinstitutionerne. Og ja, det bliver en anden gruppe for nogle af de unge, der kommer ind på uddannelsesinstitutionerne. Man skal være i stand til at arbejde med nogen, der måske ikke har 1

2 den helt samme motivation, som man har været vant til rundt omkring på skolerne. Der skal opgraderes på pædagogik. Og der skal opgraderes på de forskellige fastholdelsesinitiativer i både kommune og i uddannelsesverdenen. Implementeringen af en ny stor reform kræver altid en hel masse ekstra af rigtig mange mennesker. Og medarbejderne på beskæftigelsesområdet har været igennem en hel del de seneste 15 år. Så de skal i hvert fald ikke være i tvivl om, at vi her i Aarhus Byråd fuldt ud er klar over, at folketinget endnu engang beder medarbejderne om rigtig meget. Men det er helt nødvendigt med en reform, der gør kravene tydeligere og giver nogle klare rettigheder. Vi noterer, at de ansatte har peget på, at visitation er særlig vigtig, så man rent faktisk får mulighed for at bruge de rettigheder, der knytter sig til de forskellige målgrupper. Indstillingen taler så også om en tydeligere visitation på baggrund af medarbejdernes ønske. Vi kan godt tænke os, at vi dykker endnu mere ned i, hvad det helt konkret betyder, når der skal være en endnu tydeligere visitation. Er det flere medarbejderressourcer? Eller er det opkvalificering af dem, der skal lave visitation? Eller hvad betyder det helt konkret? Det vil vi gerne lidt dybere ned i, i en udvalgsbehandling. Vi vil også gerne lidt tættere på i en udvalgsbehandling, hvad det nye job- og cv-værksted er for en størrelse. Er man allerede parat til at starte den første i første? Hvor mange medarbejdere og hvilken type kommer med? Og hvor bliver det egentlig rent fysisk placeret henne? I udvalgsbehandlingen vil vi også gerne have en vurdering af, om vi tror, at uddannelsesstederne i Aarhus er klar til det store ryk-ind, de formentlig kan se frem til at unge kontanthjælpsmodtagere. Den helt store opgave for ikke bare beskæftigelsesforvaltningen men for hele Aarhus Kommune bliver at få oprettet de nye nyttejob og ikke mindst få dem til at blive en succes, så vi undgår at komme tilbage til det, vi tidligere har set med en meget uhensigtsmæssig aktiveringstrædemølle. Grundprincippet om, at man skal yde for kunne nyde, er rigtigt. Og vi skal selvfølgelig så fokusere på i fællesskab at undgå, at det her kommer til at tage en masse rigtige stillinger og på den anden side bliver meningsløst. Men det grundlæggende i det er rigtig fornuftigt. Så kan det så også give mening at afsøge rammerne for, om det kan være andet end rent offentlige nyttejob. Men alt i alt en rigtig fin udmøntning af den lovgivning, som der var meget bred politisk opbakning til i folketinget. Vi glæder os til at dykke mere ned i nogle af de her konkrete spørgsmål i udvalgsbehandlingen. Gert Bjerregaard: Der er ingen tvivl om, at vi står over for nye muligheder og nye (red. lyd mangler). 2

3 (red. lyd mangler) giver jo mulighed for, at de unge mennesker kan få en succes. Det stiller selvfølgelig også krav. Og i Venstre er vi jo helt på linje med, at hvis man skal have en kontanthjælp, så skal man også yde noget for sin kontanthjælp. Til en udvalgsbehandling ønsker vi i Venstre at få set på, hvor mange nyttejob, vi har nu her pr. første januar. Hvor mange er klar til, at man kan tage fat om? Hvad er mulighederne for at brede de her nyttejob yderligere ud i forhold til en virksomhedskontakt? Vi ser også frem til, at der nu bliver et ifølge indstillingen større rette netop mod virksomhederne og virksomhedskontakten. Og der bliver jo beskrevet i indstillingen, at der vil være et særligt team, som skal tage sig af virksomhedskonsulenter, der skal tage sig af den opgave. Hvor mange ekstra hænder har man ansat og vil ansætte i forhold til det? Hvad er det, vi ikke længere skal foretage i beskæftigelsesforvaltningen, vi nu laver et nyt sigte imod. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Venstre under sidste års budgetdrøftelser pegede på, at der skulle en reform til, der gjorde op med den måde, vi så tingene på bagudrettet og tog hul på netop den del, der hedder ny reform omkring kontanthjælpssystemet. Vi tror på, at vi kan gøre rigtig meget for de penge, vi har inde i vores system i dag. Og vi tror ikke, det i sig selv er nok at lave nogle mindre justeringer og omlægninger for at få succes på det her område. Og derfor til udvalgsbehandlingen vil vi også gerne prøve at komme ned i maskinrummet og få en indsigt i, hvad det er, man i grunden allerede har gjort, og hvad det er, man står parat med her pr. første januar Der står i indstillingens beslutningspunkter, at beskæftigelsesforvaltningen vil gennemføre en evaluering af nyttejob-indsatsen om et år. En af de helt store og afgørende ting for, at den her reform får en succes, er, at vi har en sikkerhed for, at der kommer til at ske tilstrækkeligt på det her område fra starten af. Og derfor synes vi, det er alt for sent, at byrådet om et år skal have en evaluering på det her område. Vi har brug for, at man allerede kommer til byrådet efter et halvt års tid. Vi kunne forestille os, at de første seks måneder blev brugt, og der blev optaget de erfaringer, og at der så kom en egentlig afrapportering ved første byrådsmøde efter sommerferien. Så har vi også mulighed for at sætte ind i forhold til økonomi og retning i forhold til det budget, vi så skal lægge for Vi er bekymrede allerede fra starten af for, at vi har forberedt os nok på, at vi når i mål med den her indsats i Og derfor skal vores fokus også være under udvalgsbehandlingen at se på de mange tiltag, som vi har en forventning om, at man kan fremvise, at der allerede er lavet et markant retningsskifte på den måde, at man har tænkt beskæftigelse og uddannelse for unge kontanthjælpsmodtagere. Om det er fordi, man allerede har taget hul på det vi ved jo, at der har været henover 2013 en eksplosiv vækst i forhold til unge på kontanthjælp, at den nu så småt er ved at knække. Er det så fordi, man allerede har påbegyndt den her nye indsats? Eller er det af andre årsager? Det ønsker 3

4 vi også en indsigt i, så vi gør mere af det, der virker og ingenting af det, som overhovedet ikke virker. Rabih Azad-Ahmad: Jeg synes, det er en rigtig god indstilling i forhold til implementering af en kontanthjælpsreform, der kommer. Og der er ingen tvivl om, at det er på tide, at der kommer en reform, der sætter gang i noget, der skal gøre, at flere unge begynder at tage en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Vi skylder de unge, at vi sætter noget i gang, så de ikke bliver parkeret på kontanthjælp. Det, der også er godt ved indstilling, er, at den er nuanceret i forhold til både dem, der er uddannelsesparate og jobparate, og så selvfølgelig dem som der skal tages hånd om, hvor man sådan set opdeler dem og sætter fokus på den hjælp eller dem, der har mest brug for hjælpen. Jeg synes, det for eksempel er rigtig godt, at man vil tage fat i nogen af dem, der er langt fra arbejdsmarkedet i forhold til en koordineret sagsbehandler, som skal tage sig af at få dem tættere på arbejdsmarkedet. I forhold til nyttejob, der mener jeg faktisk også, det er rigtig godt, at man tager fat i de her unge. For hvis vi gerne vi have, at de unge ikke kommer til at miste hele deres erhvervsevne eller lysten til at komme i gang med en uddannelse, så skal det altså helst ske så hurtigt som muligt, og mens de har motivationen, lysten og den energi og det drive, der skal til for, at de kan tage en uddannelse eller komme i gang med beskæftigelse. Og der er jo selvfølgelig en del unge, der vil det. Det er bare at finde den rette vej. Det er at finde nogle nyttejob, som de til at starte med kan gå i gang med. Jeg synes, det er rigtig fint, at der bliver iværksat de her nyttejob. Det, jeg egentlig har et spørgsmål til, det er i forhold til de her job- og cv-værksteder. Hvordan har man tænkt sig, at de her skulle implementeres? Noget andet, jeg også lige har tænkt mig at spørge om, er for en ting er jo, hvad man skal gøre i forhold til de her nyttejob hvordan man har tænkt sig at skulle knytte det samarbejde og intensivere det samarbejde, der skal være også med det private arbejdsmarked i forhold til, at endnu flere jo kan være kommet i beskæftigelse og ikke mindst også i praktikpladser. For det er også noget af det, der nu engang skal til for, at de ligesom kan komme et skridt videre. Men alt i alt synes jeg, det er et rigtig godt og nuanceret forslag i forhold til implementering, der dels tager fat i dem, der kan være parate, og dem, som vi skal have tættere på arbejdsmarkedet. Så vi støtter op om det her. Vi er ikke sikre på, at en evaluering før, der er gået et år, vil have nogle målbare resultater, som vi kan bruge. Men jeg forstår godt, at Gert Bjerregaard fra Venstre gerne vil have, at vi selvfølgelig sætter turbo på. Og det vil vi selvfølgelig også gerne. Det er bare mere et spørgsmål om, hvorvidt man kan har noget målbart, som så kan bruges til også at intensivere det her arbejde. For det skal jo på den anden side heller ikke være så forhastet, at vi ikke kan nå at få noget ud af det, vi iværksætter. 4

5 Jette Jensen: Egentlig havde jeg tænkt mig at forholde mig til indstillingen, der jo handler om implementering af kontanthjælpsreformen. Men et par af de tidligere ordførere får mig alligevel til at sige noget, som måske i højere grad handler om selve reformen om kontanthjælp. SF s ordfører siger, at det kun er fair, at unge uden job og unge, der ikke er i uddannelse, bliver ligestillet med unge i uddannelse. Jeg havde så troet, at SF s ordfører vi sige, at SU en derfor skal forhøjes. Men nej, så handler det om, at kontanthjælpsmodtagere ikke have mere end en SU. Men vi ved jo alle sammen, at en SU ikke er tænkt som det, man skal kunne leve for. Derfor kan man tage SU-lån. Og derfor kan man som SU-berettiget have et job ved siden af. Det kan man ikke som kontanthjælpmodtager. Jeg synes, det er en træls tankegang, at unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse, skal straffes. Og jeg tror faktisk ikke på, at hele strafsystemet er det, der får unge til at gennemføre en uddannelse. Når det så er sagt, så vil jeg gerne prøve at forholde mig til selve implementeringen af kontanthjælpsreformen. Jeg er ikke vild tilhænger er nyttejob forstået, som de bliver i kontanthjælpsreformen, hvor der altså ikke er en sammenhæng mellem de timer, man arbejder, den ydelse man giver, og den ydelse man får. Hvis man begynder at udregne timelønnen for det arbejde, man skal udføre i nyttejob, så er det en meget lav timeløn. Og jeg synes faktisk ikke, det er i orden. Og når man så går ind og ser på vores egen implementering af nyttejob, så vil jeg opfordre til, at man i højere grad får sammentænkt de nyttejob, der måtte være, men nogle af de områder, som de unge kunne udvikle sig på. Nyttejob behøver ikke at være at tage ud og slå græsplænen eller vaske trappen for nogen. Det kunne også være at lave kulturaktiviteter. Det kunne være at lave aktiviteter inden for et af de områder, hvor man faktisk har en interesse og dermed være med til at anspore den eller de unge til at komme i gang med en uddannelse inden for området. Det kunne være, at vi valgte at sige, at nyttejob i højere grad skulle inspirere de unge til at komme i gang frem for at true dem til at komme i gang. Og det synes jeg jo godt, man kunne tænke over. En anden ting i indstillingen jeg kan se, at flere har hæftet sig ved job- og cv-værkstedet, og det har jeg nok også selv, og jeg tror, jeg har tænkt, at jeg ikke håber, at det bare er et sted, hvor unge skal lære at lave en jobansøgning, for er det det, så har jeg det lidt sådan, om man ikke kunne finde på noget andet. Det, jeg vil hæfte mig ved, er den del, der handler om ressourcerne til at føre det her ud i livet. Og her taler jeg om medarbejderressourcerne. Vi står med en gruppe medarbejdere, som i forvejen er pressede. Man kan også se det på den udtalelse, der ligger fra medudvalget. 5

6 Vi har to arbejdstilsynssager, der har givet påbud omkring de ansattes arbejdsvilkår. Og jeg er nødt til at spørger ind til, hvordan det er, vi sikrer, at de i forvejen pressede medarbejdere, der er på området her, ikke bliver yderligere pressede, ikke oplever det kæmpe pres, det vil give at skulle udføre noget, som der faktisk ikke er medarbejderressourcer til. Jeg hører, at det er noget, man kan løse med omorganisering. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det er for en omorganisering, man kan lave, som kan løse det problem, at der altså er for få hænder til at udføre arbejdet. Gert Bjerregaard: Nu er det jo op til SF s ordfører selv at svare. Men det er da klart, at det udsagn, Jette Jensen fremfører, hvis Venstre hører det rigtige i det, er, at man fint selv kan vurdere, når man er på kontanthjælp, hvornår man går i uddannelse, og hvornår man har tænkt sig at påtage sig et arbejde. Hvis det er sådan forstået, at det skal være op til den enkelte at gøre det. Så kan jeg kun sige, at det fuldstændig er misforstået. Er man en del af kontanthjælpssystemet årsagen kan være den ene eller anden så skal man være parat til at komme i arbejde gerne fra Venstre i uddannelse først, så man har de fornødne kundskaber til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet. Så der skal selvfølgelig være en tilpas styring på, at det sker. Og sker det ikke, så er det fint for Venstre. Så afleverer man sin kontanthjælp, og så finder man selv ud af, hvad man selv vil. Det er jo det frie valg. Så er vi til gengæld lige så betænkelige, som Jette Jensen er, i forhold til job- og cv-værkstedet. Vi har set nogle uheldige eksempler, og vi har ikke mindst også hørt om dem. Og det gælder for så vidt også, når man besøger A-kassen. Der er rigtig mange, der mener, at det at skrive en ansøgning, lærer man hurtigt, og at mange har færdigheden. Og vi håber, at en del af det her vil gøre, at man så ud fra at kunne skrive en god ansøgning også kan gebærde sig i forhold til samtaler, så man eventuelt bliver koblet op på mentorer, men at man i det hele taget har hele paletten med. Vi kunne også godt frygte, at man i bundtvis satte unge ind bagved en computer og skrev et cv ud, som man hurtigt kunne få bearbejdet, og så gik der en masse anden tid med, at man i bedste fald mødte om morgenen og så ikke foretog sig noget, der var relateret til netop at komme videre i uddannelse eller job. Og det er de nedslag, vi vil gå tæt på at følge i Hvilke typer af job der er jo beskrevet lidt af det, og vi har også hørt noget om det vi har behov for at få en hel fyldestgørende liste over, hvad man har tænkt, de her nyttejob er, og dermed også forberede os på, hvad vi yderligere ønsker at få ind i den her pallet. Jette Jensen: Jeg ved ikke, om Gert Bjerregaard hører det, han vil høre, eller om det er fordi, jeg udtrykker mig uklart. Jeg vil sige, at vi ikke har det sådan, at det er den unge selv, der skal bestemme, hvornår han eller hun vil have udbetalt kontanthjælp, eller hvornår han eller hun vil det ene eller det andet. Jeg talte alene for, at hvis man bruger nyttejob, så brug dem dog inden for nogle områder, der kan 6

7 motivere den unge til at søge en uddannelse. Altså, vælg nogle af de områder, der kan inspirere en ung eller få en ung i gang med noget i stedet for bare at sige: Lav dog noget. Rådmand Hans Halvorsen: Tak for en foreløbig god dialog om den her indstilling. Jeg vil lige prøve at koncentrere mig om selve indstillingen. Selve indstillingen går jo på, at byrådet beslutter, at beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med øvrige forvaltninger i Aarhus Kommune etablerer aftaler om nyttejob. Og det betyder jo omskrevet, at beskæftigelsesforvaltningen ikke kan løfte opgaven med at skaffe nyttejob, uden at alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune medvirker til det. Så kort kan det jo siges. Jeg har ikke nogen fyldestgørende lister. Der ligger i nogen fyldestgørende liste på nuværende tidspunkt over, hvad det er for nogle nyttejob, vi kan tilbyde de unge mennesker efter første januar. Det afhænger helt af de indmeldinger, vi får, fra de øvrige magistratsafdelinger, om den fælles opgave det er for Aarhus Kommune at løfte opgaven ved at tilbyde nyttejob til de unge mennesker, som skal have et nyttejob af 13 ugers varighed som udgangspunkt. Når det er sagt, så håber jeg meget på, at vi kan undgå at gøre nyttejob, som jo kan være et ganske udmærket redskab, gøre nyttejob til en ny aktiveringsfabrik, hvor vi bare aktiverer for aktiveringens skyld, fordi lovgivningen kræver. Jeg er sådan set enig med det, jeg hører, Jette Jensen siger. Kan vi finde job nu er vi altså på vej mod kulturby 2017, og der må vel også være job her, som de unge mennesker kan komme til at interessere sig for og dermed blive sporet ind på nogle job, hvor de kan se sig selv, men hvor de også efterfølgende kan komme i uddannelse. Men det afhænger igen helt og aldeles af de indmeldinger, vi får, fra de enkelte magistratsafdelinger. Hvor mange skal vi etablere? Vi forventer i begyndelsen af første halvår af 2014, at det er omkring cirka 400 nyttejob stigende nok op mod 800 nyttejob, når vi kommer i fuld implementering af det her. Så det er en stor opgave. Og som udgangspunkt er det det offentlige arbejdsmarked, der skal være med til at løfte den her opgave. Vi søger med lys og lygte mulighed på nuværende tidspunkt, om vi kan sprede det ud til også at omfatte private virksomheder. Jeg vil dermed også sige, at kan vi ikke det med lovgivningen i hånden, så vil vi selvfølgelig også her lægge vægt på praktikaftaler med private virksomheder, som kan gå ind og delvist erstatte nyttejob. Som loven er nu og der vil jeg da gerne lige kommentere noget af det, Jette Jensen siger så er det rigtigt, at der ikke er ligestilling imellem unge, der har nyttejob, på SU-lignende ydelse og unge mennesker, der kommer i uddannelse. Om det får flere til at gå i uddannelse, det tror jeg egentlig, det vil. Det kan vi jo se fra tidligere. Men det er fuldkommen rigtigt, at man ikke kan tjene noget ved siden af det beløb, man får små kroner når man er på en SU-lignende ydelse som ung kontanthjælpsmodtager. 7

8 Men det vigtigste er indholdet. Det vigtigste er, at vi får nogle tilbagemeldinger, som indstillingen siger, fra de øvrige magistratsafdelinger, og selvfølgelig også de økonomiske konsulenter, som er beskrevet i AT3 i indstillingen. Jeg ser frem til, og det kan vi jo nå i indeværende år, får en god drøftelse i beskæftigelsesudvalget, hvor jeg går ud fra, indstillingen bliver tilsendt her den 12. december, så sagen kan kommer tilbage til byrådet og forhåbentligt blive behandlet færdig på det sidste byrådsmøde inden jul nemlig den 18. december. Men der er rejst rigtig mange spørgsmål, og jeg glæder mig i hvert fald til at være med til at drøfte dem i udvalget. Gert Bjerregaard: Vi skal selvfølgelig bestræbe os på, at den udvalgsbehandling bliver klaret i næste uge, så vi kan få den med. Det har alle interesse i. Sideløbende har jeg en god opfordring til rådmanden: Gå endelig i gang. Gå endelig i gang med at se på de her 400 nyttejob. Og der er jo det, jeg hører inden efter det halve år, og derfor med netop det forslag, Venstre har stillet, kunnet det jo være passende, at vi lige satte fingeren ned og så, hvad vi havde nået. Man kunne også orientere et kommende beskæftigelsesudvalg allerede efter tre måneder, hvordan det går i forhold til det her. Jeg tror, alle også byrådet medlemmer er klar over, at det her bliver ekstremt svært at nå. Og derfor skal opfodringen også være: Lad os prøve og se, om vi kan brede det her ud, så det også bliver private virksomheder, det kommer til at tage del i det her. Vi når ikke kan jeg allerede røbe for byrådet at skaffe 400 job til sommerferien og stigende op mod 800, inden året er ude. Det tror jeg simpelthen ikke er muligt, uanset hvor dygtige de nye rådmænd på områderne bliver. Så en opfordring til, at man kigger andre steder hen end kun i det offentlige. Og til Jette Jensen, ja hvis man kan finde noget, der relaterer sig til et job, så ville det være rigtig godt. Når det ikke kan lade sig gøre, så er det vigtigt for Venstre at sige, at vælger man at have kontanthjælpen, så tager man selvfølgelig også del i det nyttejob, der bliver stillet til rådighed. Rådmand Hans Halvorsen: Nu kan jeg høre, Gert Bjerregaard er blevet synsk og siger, at vi ikke når det i 2014 og slet ikke det første halve år. Det tror jeg nu på, vi gør, hvis vi alle sammen bestræber os på at løfte den her opgave. Og det er hele byrådet. Det er alle magistratsafdelinger. Hele vejen rundt. Hvis vi virkelig lægger os an, så når vi også den her indsats. I forhold til evalueringen synes jeg ikke, det er afgørende, om vi vil evaluere efter tre måneder, et halvt år eller efter et år. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at lægge os fast på, at vi skal evaluere lige præcis til et eller andet tidspunkt. Derimod vil jeg gerne tage Gert Bjerregaards bemærkninger om, at det nye beskæftigelsesudvalg løbende følger det her. Det vil være en hel klar opgave for et kommende beskæftigelsesudvalg at følge det her og løbende diskutere og løbende kan tilpasse sammen med forvaltningen, om vi kan gøre noget, hvad vi kan gøre, og hvordan og hvorledes vi kan ændre det. Det er en klar politisk opgave for et nyt beskæftigelsesudvalg. Borgmesteren: 8

9 Godt. Sagen er sendt til behandling i Beskæftigelsesudvalget. 9

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp 17. marts 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp Udsigten til at skulle arbejde for kontanthjælpen i nyttejob, hvor de ledige bl.a. skal rengøre strande eller rydde

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg MAJ 2013 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg Svendborg Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter- og målgruppeniveau 2 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter-

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere