VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar"

Transkript

1 VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 41 JUNI 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Stor aktivitet i Huul Møllelaug Succesfuldt visionsseminar Visionsseminaret d. 27. april i Forsamlingshuset blev en fantastisk succes. De to foredragsholdere direktør Helge Søgaard, VisitAalborg og centerleder Bo Gregersen, Lille Vildmosecentret forstod virkelig at få kreativiteten frem hos de 32 personer der deltog. De kreative ideer nærmest væltede frem i de efterfølgende arbejdsgrupper, og bestyrelsen har fået en masse at arbejde videre på. Bestyrelsen takker alle for deltagelse og et ualmindeligt stort engagement. Rekordstort medlemstal Medlemstallet sætter ny rekord i Aldrig har vi været så mange medlemmer. I skrivende stund er der 99 medlemmer. Bestyrelsen er meget taknemlig for den store opbakning, som selvfølgelig giver energi til at arbejde videre på. Møllelauget blev stiftet i 2009 med 83 medlemmer, og siden har medlemstallet svinget mellem 80 og 89. Centerleder Bo Gergersen for fuld udblæsning sammen med Huul Mølles tidligere ejer Dorthe Hyldahl Støtte fra Vokslev Sparekasses Fond Møllelaugets projekthæfter, som arkitekt Poul Martin oprindelig lavede i 2007 for Vokslev Samråd, blevet revideret i 2009, da møllelauget blev stiftet, skal revideres igen. Denne gang omfatter ændringerne en væsentlig bedre udtalelse fra Nordjylland Historiske Museum, en ny flot udtalelse fra Aalborg Kommune, ændrede ejerforhold, tekstrettelser omkring Kultur og Naturstien og endelig skal tegningerne af de eksisterende forhold udskiftes med tegninger af den færdigrestaurerede møllebygning. Projekthæfterne vedlægges ansøgningerne, derfor er det vigtigt at de er helt ajourført. Vokslev Sparekasses Fond har givet tilsagn om kr til trykning af 50 eksemplarer, og arkitekt Poul Martin - som nu er medlem af møllelauget - hjælper med ændringen uden beregning. Bestyrelsen har netop færdiggjort listen over de fonde, man agter at søge. Listen omfatter 31 fonde og institutioner.

2 SIDE 2 Huul Møllelaug fortsat Stor opbakning fra Aalborg Kommune Som bekendt har Huul Møllelaug fået tilsagn fra Aalborg Kommune om kr til restaureringsarbejdet, men støttepengene kommer jo desværre først til udbetaling, når restaureringsarbejdet er færdig. Bestyrelsen har søgt om at få frigivet kr af støtten nu, så vi kan få sat møllebyggeren i gang med dels noget mølleteknisk registreringsarbejde, og dels en forstærkning af etageadskillelsen, så publikum kan få adgang til broloftet (1. salen). Oppe på broloftet er de to møllekværne placeret, og bestyrelsen har længe gerne ville vise dem frem, hvilket desværre ikke har været muligt pga. etageadskillelsens tilstand. Sundheds og Kulturforvaltningen har netop meddelt, at ansøgningen er imødekommet, og midlerne vil blive overført til møllelaugets konto en af de nærmeste dage. Møllebyggeren er allerede bestilt, og hvis vi er heldige, så vil han være i gang, når der holdes Dansk Mølledag søndag d. 21. juni Endvidere har vi modtaget en flot udtalelse fra Aalborg Kommune, underskrevet af arkitekt Ulla Kristensen, Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Udtalelsen slutter således: Samlet set er Huul Mølle med omgivelser et eksempel på et enestående kulturmiljø med natur og kultur, og Aalborg Kommune håber meget, at det vil lykkes at bevare og istandsætte møllen, så den kan blive til glæde for kommende generationer. Sct. Hans aften i Vokslev Kalkgrav tirsdag 23. juni Kl Kl Fællesspisning i det opstillede telt Medbring selv madkurv og service. Vi har den store grill klar Drikkevarer købes på stedet Senere på aftenen er der mulighed for at købe kaffe og kage Bålet tændes, og vi synger Midsommervisen med det helt specielle Vokslev-vers, som en lokal skribent skrev sidst år Ingen tilmelding. Bare mød op med godt humør til en hyggelig aften. Sct. Hans Lauget i Vokslev Tina, Mette og Karen Medarrangør Vokslev Samråd

3 SIDE 3 Dansk Mølledag søndag 21. juni kl EN HYGGELIG SØNDAG EFTERMIDDAG Stil bilen ved Vokslev Kalkværk Kom ind og få en hyggelig møllesnak i Huul Mølle Tag en flot spadseretur ad Kultur og Naturstien langs Binderup Å til Vokslev Forsamlingshus Køb kaffe og kage i Vokslev Forsamlingshus Bliv kørt i flot hestevogn tilbage til Vokslev Kalkværk af Søren Nielsen, Lyngbjergvej 1 Huul Møllelaug og Vokslev Forsamlingshus i tæt samarbejde Forsamlingshus søger om kr I 2015 har Aalborg Kommune afsat kr. 1,0 mio. til energiforbedringer i forsamlingshuse. Alle forsamlingshuse har haft besøg af en energikonsulent, som har gennemgået husene for mulige energiforbedringer. Rapporten for Vokslev Forsamlingshus indeholdt forslag om udskiftning af oliefyret til en luft-til-vand-varmepumpe, samt udskiftning af nogle enkelte radiatorventiler. Tilbagebetalingstiden på energiforbedringerne var beregnet til ca. 10 år. Der gives støtte i forhold til de korteste tilbagebetalingstider, men forsamlingshuse som er rene udlejningshuse vil ikke modtage støtte. Imidlertid vil udskiftningerne jo betyde en bedre driftsøkonomi, således Vokslev Forsamlingshus ikke længe ville være så afhængige af lejeindtægter, og dermed lettere kunne fungere som et lokalt medborgerhus - i stedet for et udlejningssted. Forsamlingshuset håber meget på at få støtte. Det vil betyde så meget.

4 SIDE 4 Hvordan går det på skolen? VOKSLEV FRISKOLE OG BØRNEHAVE, Hobrovej 97, 9240 Nibe Sidste efterår blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at blive valgt til bestyrelsen for Vokslev Friskole på den forestående ekstraordinære generalforsamling. Det spørgsmål havde jeg ikke forudset. Jeg havde ikke børn på skolen længere. Efter lidt betænkningstid sagde jeg ja til udfordringen. Skolen havde mange udfordringer på det tidspunkt. Den tidligere bestyrelse var handlingslammet pga. en intern uenighed, som resulterede i at det ene bestyrelsesmedlem efter det andet forlod bestyrelsen. Suppleanterne slap efterhånden op. Eneste udvej var en ekstraordinær generalforsamling. Elevtallet var faldet hen over sommer og efterår. Det var en situation, som krævede fokus. Mit formål med at gå ind i bestyrelsen var at være med til at sikre Vokslev Friskoles fremtid specielt set ud fra lokalsamfundets synsvinkel. Efter min opfattelse er det meget vigtigt for Vokslev, at der findes en friskole. Det er en del af den lokale identitet. Friskolen er med til at få Vokslev til at fungere som et lokalsamfund. Det skaber liv i byen. Skolen danner base for mange af de aktiviteter som idrætsforeningen udbyder. Hvis skolen ikke er der, så vil ejendomspriserne i Vokslev falde markant. Den nyvalgte bestyrelse lavede en gensidig fratrædelsesordning med skolelederen, tog afsked med skolesekretæren og stod tilbage med administrative opgaver af et meget stort omfang. Dem er vi ved at være igennem 8 måneder efter generalforsamlingen. Der har været afholdt 15 bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen, så der er blevet arbejdet igennem. Vi har ansat en ny skoleleder Jesper Goos Iversen. Han er kommet med mange nye og gode ideer, som han skal have ført ud i livet sammen med de dygtige lærere og pædagoger. Efter den ekstraordinære generalforsamling blev der sat prop i hullet mht. udmeldelse af elever. Det var en god fornemmelse. På det sidste har der været nogle få udmeldelser. Det er primært elever fra lokalsamfundet. Det er jeg lidt ked af, da jeg føler, at jeg arbejder for at sikre lokalsamfundets engagement i skolen. Jeg er godt klar over, at der i nogle årgange opstår elevsammensætninger, hvor der kan være få elever af samme køn. Skoleleder og lærer arbejder på, at få løst denne problemstilling ved at danne grupper på tværs af årgangene. Jeg vil opfordre til, at vi alle støtter op omkring skolen for at sikre et stabilt fundament for vores lokalsamfund. Med venlig hilsen Poul Erik Christensen

5 SIDE 5 Virksomheder i landdistriktet LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune kæmper pt. for at få virksomhederne i landdistriktet sat på dagsorden. På LAKs foranledning er der blevet udarbejdet en oversigt over kommunens virksomheder i by og landdistrikt, og resultatet kom meget bag på BuinessAalborg - og for så vidt også LAK. 34 % af alle virksomheder i Aalborg Kommune ligger nemlig i landdistrikterne. I opgørelsen er ikke medregnet dødsbo, fonde, foreninger, frivillige foreninger, statslige enheder, offentlige virksomheder, regionale og kommunale arbejdspladser og folkekirkelige institutioner. Til gengæld er der ikke mange ansatte i virksomhederne i landdistrikterne. Ca. 60 % af virksomhederne har ingen ansatte, og kun 8 % har 5 eller flere ansatte. Generalforsamling i Vokslev Samråd D. 28. maj blev der afholdt generalforsamling i Vokslev Samråd, hvor formandens beretning og regnskab blev godkendt. Årets overskud blev på kr og Samrådets egenkapital er nu kr Leo Helmer blev genvalgt til én af de to bestyrelsesposter, som vælges på generalforsamlingen. Næste år er Albert F. Andersen på valg. Fra foreningerne er valgt Poul Erik Christensen fra Vokslev Idrætsforening, Anna Marie Buus Jensen fra Menighedsrådet, Jørgen Christensen fra Vokslev Forsamlingshus, Gert Espersen fra Vokslev Friskole og Støtteforeningen og Ole Riis fra Huul Møllelaug. Som suppleant blev Karsten Nygaard Jensen genvalgt, ligesom Finn Nielsen blev genvalgt som revisor. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, som den plejer med Leo som formand, Albert som kasserer og Poul Erik Christensen som sekretær. Bestyrelsens sammensætning har nu været uændret i 8 år. Der blev vedtaget, at Samrådet fremover skulle afholde regelmæssige bestyrelsesmøder, og at der skulle afholdes fællesmøde med alle foreningerne, hvor bl.a. samarbejde foreningerne imellem og fællesarrangementer skulle drøftes.

6 SIDE 6 Renovering af legeplads i Vokslev Støtteforeningen for Vokslev Friskole og Børnehave er tovholder på et renoveringsprojekt af byens legeplads, som primært benyttes og vedligeholdes af Vokslev Friskole, men som må benyttes af alle byens børn. Legepladsrenoveringen er nu fuldt finansieret på følgende måde: Aalborg Kommune, AKA-puljen kr Vokslev Sparekasses Fond kr Lions Club i Nibe kr Støtteforeningen kommer selv med kr I alt til legepladsrenovering kr Den ny legeplads er tænkt, som en legeplads for ALLE børn, også børn med fysisk handicap, og skal give lyst til samskabende leg, hvor sociale og motoriske kompetencer udvikles. Den skal stimulere fantasien og lægge op til rollelege, ligesom den skal give motion, kunne træne balance samt koordinering - og fungere som et fristende alternativ til den elektroniske verden, som børn agerer i. Legepladsen bliver udført i robinietræ, som er en af de mest holdbare træsorter, der findes, fordi vand ikke kan trænge ind i træet. Vedligeholdelsen vil således kun bestå af efterspænding fra tid til anden. Hyggelig musikaften med Souvenirs Det blev en af de gode aften, som vil blive husket, da Souvenirs gav intimkoncert i Vokslev Forsamlingshus en kold fredag sidst i marts måned. Omkring 70 personer deltog i koncerten og den forgående fællesspisning. Selv om Souvenirs musik måske ikke er det de fleste hører dagligt, så formåede Souvenirs med den charmerende og smilede Sofie Bonde i forgrunden, at begejstre publikum med flere at gruppens kendte sange og sjove anekdoter imellem sangene. Og vi fik alle de kendte sange - Han tog et nattog - I et sommerhus - Jeg troed du var hos Michael - Jeg hader Susanne og mange flere. Det var rigtigt hyggeligt at sidde og spise lidt god mad sammen med andre borgere i byen, gode venner eller hvordan man nu havde fået sig arrangere, og efterfølgende supplere hyggen med lidt kaffe og vellavet musik. Bestyrelsen i Forsamlingshuset har besluttet at man vil følge succesen op med lignende arrangementer i fremtiden.

7 SIDE 7 Kreativ udstilling i Vokslev Jeg kører forbi hver dag, og har tit tænkt på, hvad mon laden egentlig gemmer på. Lørdag d. 30. maj var der kreativ udstilling, så jeg besluttede mig for at aflægge Hastrup Interiør et længe udsat besøg. Og hvilken oplevelse. Hvor laden fremstår lidt gammel, måske lidt grå og kedelig, så var al det indvendige nyt, moderne, smart med masser af farver. Man mærker hyggen med det samme, når man træder ind af hoveddøren, som ikke er en almindelig glasbutiksdør, men bare en alm. yderdør. Når man er kommet indenfor og lige har sundet sig ovenpå kontrasten, så kan man slet ikke lade være med at gå rundt og kigge på alle de udstillede ting, som er sat flot og professionelt op. Det store udstillingslokale lader tingene komme til sin ret, uden at de står og råber til hinanden. De forskellige produkter fra kunstnere og leverandører er blandet med hinanden, så der opstår små hyggelige miljøer, hvor man får stor lyst til bare at slå sig ned med en kop kaffe og indsnuse atmosfæren. Den pågældende lørdag var der særudstilling med 4 kreative og dygtige kunstnere, men Eva Nyhus skræddersyede kjoler var dog i en klasse for sig selv. Eva Nyhus har de seneste 15 år været indehaver af Tekstilhåndværkerskolen, hvilken tydeligt kom frem i nogle fantastiske smukke og unikke kreationer. Produktudvalget i Hastrup Interiør er meget varierende, og spænder over flere sko- og tøjmærker til både børn og voksne, udendørs og indendørs brugskunst, glas- og keramikkunst, smykker, sækkestole og havemøbler. Det store udvalg kan ses og selvfølgelig købes på hjemmesiden - men tag over og kig på det selv.

8 Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev SCAN KILL SKADEDYRSKONTROL Skadedyrsbekæmpelse mus, rotter, hvepse mm. Myrebehandling med garanti for hele 2015 kun kr ,00 incl. moms Hobrovej 61, Vokslev 9240 Nibe Tlf HASTRUP INTERIØR v/susanne Hastrup Tårupvej 7, 9240 Nibe Tirsdag - Fredag kl Lørdag kl Rostrup Maskinstation K. & J. Søndergaard Rodstrupvej 22 tlf presning af rundballer minibig & bigballer wrapballer samt skårlægning Martin Laustsen Jan Skov Jensen Automester Sørensen v/ Torben Sørensen Jacob Petersens Vej Nibe Tlf.: Mobil:

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Nr. 2 April 2009 34. årgang

Nr. 2 April 2009 34. årgang Nr. 2 April 2009 34. årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere