Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS."

Transkript

1 Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og idrætsforeningerne betydelige tilskud (i alt ca. 2½ milliard på årsbasis). I tider hvor Danske Spil bliver presset af det liberaliserede spilmarked (overskuddet herfra indgår ikke i vores tilskud) er det klart, at pengene skal kanaliseres derhen, hvor de gør mest gavn. Derfor vil idrættens økonomi og struktur blive evalueret gennem en udredning forestået af Kulturministeriet senest i år Idrættens Fællesråd har i et internt papir om de såkaldte varme kartofler beskrevet, hvilke områder, der bør ses nærmere på, idet de mener, at der er nogen, der får for meget og andre for lidt i tilskud. Sammen med DBU og hestesporten nævnes DDS (nu DGI skydning). For at komme dette i forkøbet og stå stærkere, har DDS og DGI valgt at fusionere på landsplan. Dette afføder, at vi skal gøre det samme på landsdelsplan. Figur 1. Oversigt over nuværende og fremtidig situation. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 1 af 10

2 Skyttesagen (DDS) har tidligere fået store beløb (mere end kr. 500) i støtte pr. medlem pr. år fra tipsmidlerne langt mere end andre idrætsgrene (ca. kr. 170). Dette bunder i historiske årsager (traditioner, hensynet til landets forsvar etc.) og kan bl.a. forklares med, at skyttesagen har stået meget på egne ben (egne skydebaner etc.) sammenlignet med andre idrætsgrene. For DDS Nordsjælland har det betydet, at de ca. kr der er givet i støtte fra tipsmidlerne hvert år vil blive ændret til et øremærket aktivitetstilskud (altså kun til aktiviteter og ikke til drift af skyttecentrene). Der kommer altså flere penge lige nu øremærket kr til skydningen i Nordsjælland, men beløbet falder kraftigt over en tiårig overgangsperiode. I den periode skal skydning så vænne sig til at fungere som en normal idrætsgren. Det skal bemærkes, at en stor del af det beløb, der hidtil er givet i støtte til DDS Nordsjælland er blevet postet i Hanebjerg Skyttecenter fremfor til aktiviteter og foreninger, som det egentlig er meningen med tipsmidlerne - dette vil ikke kunne ske fremover. Hvad sker der i de andre landsdele? DDS på landsplan er fusioneret med DGI og de andre landsdele er på vej. Enkelte af dem har fusioneret og de andre er godt på vej med forhandlinger, vedtægtsskrivninger etc.. De nemmeste har været der hvor der ikke har været store ændringer og flere andre landsdele har allerede for år tilbage fået lagt skydebaner ud i selvstændige foreninger, hvilket gør fusionen nemmere at håndtere. Skydebanen i Vingsted og Skyttebutikken er skilt ud og organiseret som en selvstændig Skydebaneforeningen Danmark, og det er fortsat her vi kan søge støtte til forbedringer af skydebanerne (dette gælder også skytteforeningerne, der fortsat kan søge om støtte til ventilationsanlæg etc.) Hvordan foregår fusionen? Det foregår som en forhandling mellem DGI Nordsjælland og DDS Nordsjælland. Vi har et fusionsudvalg, der består af tre fra bestyrelsen (Dorthe Overgaard, Niels Bjørnskov og Per Munk) og tre fra DGI Nordsjælland. Vi har drøftet tingene meget grundigt igennem og udarbejdet en fusionsaftale på baggrund af et færdigt oplæg fra vores jurist Steen F. Andersen fra det tidligere DDS (nu DGI). Fusionsaftalen er blevet præsenteret for foreningsformænd og udvalgsmedlemmer og underskrevet af de to formænd. Desuden er der udarbejdet forslag til nye vedtægter også på oplæg fra Steen F. Andersen - for oprettelsen af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal indeholde de to skyttecentre og som bygger videre på det nuværende DDS Nordsjælland. Nye vedtægter for DGI Nordsjælland er desuden også under udarbejdelse da de skal tage højde for at få skydning og skytter med. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 2 af 10

3 Reelt er fusionen en opdeling, således at alle aktiviteter (skydning, stævner etc.) overføres til DGI Nordsjælland hvor der i forvejen er alle mulige andre idrætsgrene, og hvor vores to skyttecentre forbliver i DDS Nordsjælland, der så omdøbes til Skydebaneforeningen Nordsjælland. Der er således ikke noget der forsvinder eller laves dramatisk om ift. den måde skyttesagen fungerer på i Nordsjælland det foregår bare på en anden måde. Hvad er fordele og ulemper ved at blive en del af DGI? Fordelene er, at vi kommer ind i en større organisation, med et velfungerende støtteapparat. Desuden kan vi som idræt og som del af en større familie bedre udtale os overfor politikere, myndigheder samt få professionel hjælp til ansøgninger om tilskud, få direkte adgang til idrætskonsulenter etc. Desuden vil der overfor skytteforeningerne være flere ressourcer (læs: personale) til at hjælpe og servicere skytteforeningerne, arrangere stævner etc. Og det skal bemærkes at personalet sidder i Hillerød og ikke skal bestilles fra Vingsted af. Den klare ulempe er, at vi hvis ikke vi er aktive kan risikere at blive en lille fisk i en stor dam og derved blive glemt. Det stiller som det hidtil har gjort krav til at vi som skytter er aktive og at vi har de rigtige (aktive) personer siddende som repræsentanter i skydeudvalget i DGI Nordsjælland (samt underudvalg). Det skal bemærkes, at vi er langt mere aktive end hvad mange andre idrætsgrene er vant til men husk, at der altid er plads til en frivillig mere. Hvad med Skyttecentrene? Hanebjerg Skyttecenter og Saxegård Skydebane bliver til en selvstændig forening med navnet Skydebaneforeningen Nordsjælland. Samme procedure er sket eller ved at ske i de andre af DDS tidligere landsdele. DGI er en idrætsorganisation og koncentrerer sig om aktiviteter, idrætsudvikling, stævner etc. og de har ikke interesse i at være anlægsejer. Ingen andre idrætsgrene ejer deres egne anlæg svømmehaller, badmintonhaller, bueskydningsfaciliteter, fodboldbaner etc. ejes af kommuner eller er selvejende institutioner, hvor idrætsforeninger lejer sig ind typisk med økonomisk støtte fra den kommune, som foreningen er hjemmehørende i (penge fra kommunen ifølge Folkeoplysningsloven). Den udvikling vi er inde i, kan derfor kaldes en normalisering, hvor vi skal til at lære at være en idræt på linie med alle andre idrætsgrene og uden de økonomiske særvilkår vi hidtil har haft og har kunnet leve højt på. Hanebjerg og Saxegård vil således fortsat stå til rådighed for skytteforeninger for træning, stævner mm. samt for de eksterne kunder, der primært anvender banerne til træning i dagtimerne når vi ikke bruger dem. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 3 af 10

4 Hvem skal betale for Hanebjerg og Saxegård? Hvor man tidligere har kunnet tage af fælleskassen for DDS Nordsjælland når der skulle bruges penge på Hanebjerg (og derved bruge færre midler til foreninger og aktiviteter), så skal Hanebjerg/Saxegård fremover udelukkende finansieres af de brugere, der anvender skyttecentrene. Disse brugere kan være skytteforeninger, jægere, politi/militær (dagsbrugere) eller andre, der så betaler en pris for leje af skydebaner og lokaler, som det også sker i dag. Denne model anvendes på andre idrætsanlæg, inklusive andre selvstændige skyttecentre/-baner og den store udfordring bliver selvfølgelig at få økonomien til at balancere, når der nu ikke længere er en stor fælleskasse med penge man bare kan tage fra. Priserne vil derfor fremover kunne stige/falde afhængig af økonomien i Skydebaneforeningen Nordsjælland og det bliver mere tydeligt hvad der indtjenes og hvad udgifterne er, hvorfor tidligere tiders økonomistyring ikke længere er nok. Udover det nuværende store tilskud direkte til DDS Nordsjælland, så er de tre absolut største betalende kunder på f.eks. Hanebjerg Skyttecenter i faldende orden efter omsætning; diverse politienheder, sportsskytter og jægere. Vores egne foreninger samt afholdelse af vores egne stævner bidrager økonomisk kun ganske lidt til skyttecentrets økonomi, da vi jo bare har kunnet dykke hånden ned i fælleskassen når der manglede penge til noget på skyttecentrene. Hvad sker der med vores skytteforening? Reelt sker der ikke noget med de enkelte skytteforeninger. I fortsætter som selvstændig skytteforening og overføres automatisk som medlem af DGI Nordsjælland fra 1. januar 2014, som fremover vil stå for at arrangere stævner, støtte med foreningsudvikling mm. altså alt det I er vant til som skytteforening. I fortsætter ligeledes med at skyde på jeres egne baner og de fleste af de personer I har haft kontakt med, fortsætter sandsynligvis med at være de samme. I bliver samtidig automatisk medlem kontingentfrit af Skydebaneforeningen Nordsjælland og får således indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen der (og I kan selvfølgelig vælge ikke at være medlem i DGI Nordsjælland eller Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvis I ikke ønsker det). Bliver det dyrere for os? Ja og nej. Kontingentet til DGI Nordsjælland er ens for alle typer af foreninger og er baseret på antal medlemmer. For nuværende er aktivitetskontingentet til DDS Nordsjælland kr pr. forening, hvilket bl.a. giver mulighed for træning på Hanebjerg til særdeles lave priser. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 4 af 10

5 Dette kontingent bortfalder og erstattes af et kontingent til DGI Nordsjælland på kr. 450 pr. aktivitet (=forening) samt kr. 5 pr medlem for at være medlem af DGI Nordsjælland, så for en skytteforening med 100 medlemmer bliver kontingentet kr. 950 pr. år. Der arbejdes fra DGI s side på at få sænket kontingentet en anelse (kr. 400) samt få lagt et loft på kr Figur 2. Lokalforeningen anno 2014 Baner til træning skal bookes på Hanebjerg/Saxegård som I plejer, men betalingen skal fremover gå til Skydebaneforeningen Nordsjælland og aktivitetstilskud skal søges hos den kommune hvor skytteforeningen er hjemmehørende (dette gøres også nu). Kommunen har ifølge folkeoplysningsloven pligt til at støtte idrætsforeninger med minimum 60-65% af prisen for træningen. Det resterende beløb skal I selv betale. Det vides ikke præcist hvad det kommer til at koste at skyde en sæson på f.eks. Hanebjerg, da prispolitik og priser for 2014 ikke er fastlagt endnu. Det forventer vi skal ske i efteråret Hvis vi antager (= gætter), at en skytteforening skyder en fast torsdag aften kl i hele sommersæsonen ca. 20 aftener og det kommer (igen: det er en antagelse) til at koste ca. kr efter de nuværende eksterne priser, så kan der søges om tilskud til 60-75% dækning (afhængig af kommune) fra kommunen, hvilket bliver kr i tilskud. Vi forventer dog at kunne tilbyde en foreningstræningspakke, der dækker en hel sæson for kr , hvilket dog kræøver, at man er medlem af Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvilket I automatisk bliver fra årsskiftet. Eksemplet er en ren antagelse og skal kun bruges som illustration af tilskudsberegningen og som tidligere nævnt er hverken priser eller prispolitik fastlagt. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 5 af 10

6 DGI Nordsjælland er eksperter i at søge midler til idrætsaktiviteter og vil selvfølgelig stå til rådighed for medlemsforeningerne ifm. søgning af midler hos kommunen. Får DGI vores penge? For det første må det slås fast, at vi har ikke ret mange penge! De fleste af de mange penge, der ofte nævnes især ifm. jordprojektet er for længst brugt på især Hanebjerg. Der er brugt endog meget store summer - udover udgifter til daglig drift på diverse projekter, transport, ekstra forhøjede kørepenge til udvalgte personer, indkøb af materialer og værktøj mm., hvorfor den opsparing, der burde være opbygget ifm. jordprojektet er brugt efterhånden som pengene er indbetalt. Desuden har man desværre været så ubesindige at forhåndsbetale entreprenøren uden kontraktligt at sikre sig, at de midler, der skulle komme os til gode, kunne inddrives samt uden at sikre sig, at det arbejde, der skulle udføres, rent faktisk bliver udført, hvorfor meget store summer af de penge, der nævnes, aldrig er tilgået os. LOMS Entreprenørservice har groft misligholdt kontrakten hvorfor han er opsagt og arbejdet skal således udføres af andre for hans regning. Projektet vil dog nok ende med at blive en meget stor økonomisk belastning pga. den exceptionelt dårlige kontrakt, manglende bankgaranti, manglende styring af projekt og betalinger etc. Vi har ikke andre midler gemt af vejen på en bankkonto eller andre steder. Den finanskonto, der har været nævnt og som efter sigende skulle indeholde penge fra jordprojektet er udelukkende en ren regnskabsmæssig manøvre for at registrere penge fra et specifikt projekt, hvorfor der ikke er en bankkonto med penge på, som det ellers er påstået. De midler der er i DDS Nordsjælland overgår ubeskåret til Skydebaneforeningen Nordsjælland og vil således tilgå skyttecentrene. Det vil være den fremtidige bestyrelse af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal afgøre hvorledes disse (yderst begrænsede) midler bedst slår til. DGI Nordsjælland får ingenting og har heller ikke udtrykt interesse i at overtage økonomiske midler, bygninger, driftsmidler fra skyttecentre eller andet. Hvad er DGI s interesse? DGI Nordsjælland har som hovedinteresse at få samlet så mange aktiviteter og medlemmer under sig for at kunne stå stærkt som en breddeidrætsorganisation og derigennem kunne tale idrættens sag overfor offentligheden, myndigheder, politikere, idrætsorganisationer etc. og herigennem hjælpe de mange idrætsgrene med udvikling, ordentlige træningsfaciliteter, stævner etc. DGI har ikke interesse i anlæg, så som svømmehaller, badmintonhaller og skydebaner, da det er en rendyrket idrætsorganisation. DGI har dog interesse i at kunne samarbejde med kommunerne, da de er essentielle for idrætsudøvelsen, da de oftest står for at skulle stille lokaler til rådighed, give tilskud til aktiviteter samt beslutte renoveringer/nybyggerier af idrætsanlæg. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 6 af 10

7 Vi, der er en del af skyttesagen, betragter jo os selv som noget særligt, da vi jo modsat mange andre idrætsgrene har stået på egne ben i mange år. Det har haft en række fordele, men også en række ulemper. DGI både hovedorganisationen og DGI Nordsjælland betragter os på godt og ondt som en idrætsgren på linie med alle andre idrætsgrene og vil fremover repræsentere os som sådan. Hvem skal sidde i Skydeudvalget hos DGI Nordsjælland? Skydeudvalget vil frem til første aktivitetsmøde i april 2014 i DGI Nordsjælland være de samme personer som i dag udgør bestyrelsen for DDS Nordsjælland. På aktivitetsmødet skal der vælges nye medlemmer af skydeudvalget og vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at stille op. Skydeudvalget vil fortsat have fokus på aktivitetsudvikling inden for riffel, pistol, stævner, foreningsudvikling, ungdomsarbejdet etc. - altså samme arbejde som bestyrelsen for DDS Nordsjælland - og udvalgene herunder - håndterer nu, bare uden skyttecentrene. Hvad med stævnecomputere og dømmemaskiner? Det kan fortsat lade sig gøre at få adgang til dem om de bliver placeret hos DGI (som har lang åbningstid) eller på Hanebjerg (der er tæt på banerne) er ikke afgjort, men de er der stadig, så skytteforeninger og stævneledelser kan få adgang til dem. Hvad med Skyttebutikken på Hanebjerg? Skyttebutikken, der videreformidler ammunition, skiver etc. til foreningerne i Nordsjælland, er en service, som DDS Nordsjællands frivillige driver til gavn for skytteforeningerne og den kan kun drives på Hanebjerg, da det er der vi har mulighed for at opbevare de store mængder ammunition. Det er ikke afgjort hvorledes skyttebutikken skal drives fremover, men der arbejdes på en løsning, således at skytteforeninger kan få adgang til ammunition, skiver, plastre etc. Skyttebutikken på Hanebjerg har officielt givet DDS Nordsjælland et mindre overskud, da leverandøren giver 4% rabat på indkøbene, men de tidligere års store svind på især ammunitionen har gjort det til en meget tvivlsom forretning, hvorfor en løsning, der er praktisk at håndtere og økonomisk bæredygtig, skal udarbejdes. Hvem styrer pengene fra DGI (tidl. DDS) til DGI Nordsjælland? Den over ti år faldende sum penge vi får fra det tidligere DDS (nu DGI) går til DGI Nordsjælland og skal dække omkostninger til personale, forenings- og aktivitetsudvikling, Projekt Ung, uddannelse og stævner mm. Dette skal gøres hvert år forud, hvor der udarbejdes budget over alle de aktiviteter, skydeudvalget (og underudvalg for riffel, pistol etc.) ønsker at arrangere. Pengene kan ikke gå til at betale DGI s husleje eller andre ting det er skyttepenge, der udelukkende går til skytteaktiviteter. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 7 af 10

8 Skydeudvalget under DGI Nordsjælland (det er jo os selv) skal således administrere hvorledes aktiviteter, stævner etc. fordeles. Som med alle andre organisationer, så får man den indflydelse, man selv skaber og det bør bemærkes, at vi er sikret en plads i DGI s bestyrelse. Dog hører det personalemæssige selvfølgelig under ledelsen for DGI Nordsjælland det er ikke Skydeudvalget, der beslutter hvem der skal ansættes som foreningskonsulent etc., men mon ikke det er muligt at snakke sig til rette omkring behov, profil etc. Kan man melde sig ud? Ja, både DGI Nordsjælland og Skydebaneforeningen Nordsjælland er helt normale foreninger, som man kan melde sig ud af såfremt man ikke ønsker at være medlem. Og man kan uden problemer være medlem det ene sted uden at være medlem det andet sted, så der er ingen sammenhæng mellem medlemsskaber af DGI og Skydebaneforeningen. Skal Saxegård lukkes? Nej. Skyttecentrene Hanebjerg og Saxegård (sidstnævnte er dog miljømæssigt benævnt skydebane, men vi har valgt at kalde begge for skyttecentre for at slå fast at vi har to ligeværdige faciliteter) består begge. Kommer der øgede miljøkrav fremover, som kræver investeringer eller andre udfordringer, så må den fremtidige bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland håndtere det og vurdere hvorledes det bedst håndteres (samt evt. ansøge om midler). Begge skyttecentre vil også fremover være meget afhængige af aktivitetsniveau, økonomi, antal frivillige, ansøgte tilskudsmidler fra Skydebaneforeningen Danmark, øgede miljøkrav etc. Hvem skal sidde i bestyrelsen for Skydebaneforeningen/Skyttecentrene? Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til repræsentantskabsmødet i april 2014 for at kunne afslutte regnskab mm., hvorefter hele bestyrelsen for den nye Skydebaneforeningen Nordsjælland er på valg. Vi opfordrer alle interesserede i at stille op eller tilkendegive hvorledes I ønsker bestyrelsesarbejdet fortsat i 2014, således at vi får snakket det ordentligt igennem. Kan samme person være formand for både Skydeudvalget og formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen? Nej, det skal være to forskellige personer for at sikre, at interessesammenfald ikke udnyttes uhensigtsmæssigt. Dog kan formanden det ene sted godt være menigt medlem af bestyrelsen/udvalget det andet sted. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 8 af 10

9 Vi er fortsat meget afhængige af Tordenskjolds soldater til besættelse af poster i skydeudvalget og bestyrelsen for Skydebaneforeningen samt de underudvalg, der måtte være behov for. Hvad med fonden? Jens Møller Knudsens fond er ikke en fond. Dette kræver at man er registreret som en fond, hvilket ikke er sket. Fonden har til formål at støtte skytteaktiviteter og burde derfor rettelig overføres til DGI Nordsjælland (skydeudvalget), som kunne administrere den, hvilket DGI dog ikke har den store interesse i. For at fastholde de ca. 280tkr. til fremtidig udvikling foreslår bestyrelsen, at fonden opløses og pengene overføres til Skydebaneforeningen sammen med andre midler, således at Skydebaneforeningen har lidt at sikre sig med. Det kommer vi til at stemme om til næste repræsentantskabsmøde. Hvad med de 4 rifler, som DDS Nordsjælland ejer? De fire rifler, der står på Hanebjerg, og som p.t. ejes af DDS Nordsjælland skal fortsat ejes af Projekt Ung (for to af riflernes vedkommende). Projekt Ung er en aktivitet og hører derfor under DGI fremover, hvorfor det også vil være dem, der fremover skal stå som ejer. Riflerne kan selvfølgelig fortsat stå på Hanebjerg, da DGI ikke har mulighed for at opbevare våben. De to andre (ældre) rifler, som var i dårlig stand, er solgt. Ejerskab af rifler af sentimentale eller historiske grunde er ikke relevant for en idrætsforening. Hvad med fanen? Fanen følger aktiviteterne og hører under Skydeudvalget i DGI Nordsjælland. Det er Skydeudvalget der udpeger fanebærer etc. Hvem skal håndtere salg af skudkort, sikkerhedspløkker mm. Salg af skudkort er en ydelse, der er tilknyttet skyttecentrene, hvorfor skudkort også vil blive solgt af disse. Det kan være at selve udleveringen skal foregå hos DGI eller en anden der står for administrationen, men det er en afgørelse som den kommende bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland kommer til at tage. Hvordan det skal foregå afhænger desuden af de frivillige, der kommer til at stå for driften af Skyttecentrene. Hvem skal drive og administrere Skydebaneforeningen? Det er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen for skydebaneforeningen må afgøre om der skal nedsættes underudvalg, købes administration ude i byen (som det gøres i dag), ansættes personale etc. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 9 af 10

10 Foreløbig drives skyttecentrene udelukkende med frivillig arbejdskraft og med administrativ assistance købt på markedsvilkår fra DGI Nordsjælland. Hvorledes det bliver fremover vil den fremtidige bestyrelse afgøre. Hvad skal jeg gøre? Jeg er bare en helt almindelig skytte i en forening hvad skal jeg gøre? Du behøver ikke gøre noget men vi vil sætte stor pris på, at du interesserer dig for hvorledes skydningen i Nordsjælland udvikler sig og ser meget gerne, at du melder dig til at bidrage aktivt hos både DGI og i Skydebaneforeningen, således at vi stadig kan holde et højt aktivitetsniveau og drive to brugbare skyttecentre. I første omgang kan du tage snakken i foreningen og spørge din formand og du er meget velkommen til at spørge os direkte - skriv venligst til På det kommende repræsentantskabsmøde skal der stemmes om vedtægterne. Men tøv endelig ikke med at kontakte os for spørgsmål og kommentarer jo mere vi får afklaret nu, desto mere kan vi koncentrere os om at få vores skydesport til at fungere i Nordsjælland. Med venlig hilsen Bestyrelsen for DDS Nordsjælland Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 10 af 10

Aftale om fusion afdgl Nordsjælland og DDS Nordsjælland

Aftale om fusion afdgl Nordsjælland og DDS Nordsjælland Aftale om fusion af DGl Nordsjælland og DDS Nordsjælland Indledning Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Nordsjælland (herefter DGl Nordsjælland) og De Danske Skytteforeninger Nordsjælland

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

Fremtidens idrætsstruktur og økonomi. Efterår 2012

Fremtidens idrætsstruktur og økonomi. Efterår 2012 Fremtidens idrætsstruktur og økonomi Efterår 2012 Hvorfor fusion? Program: Historikken bag den aftale vi har i dag Udviklingen fra 1992 til 2012 Kulturministeriets krav om udredning 2014 Fusionsaftalens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat fra Skydeudvalgsmøde torsdag den 10. marts 2016,

Referat fra Skydeudvalgsmøde torsdag den 10. marts 2016, Referat fra Skydeudvalgsmøde torsdag den 10. marts 2016, 17.30 22.30 Afholdt hos DGI Nordsjælland, Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød Mødet starter med let forplejning Deltagere: Andreas Gradischnig,

Læs mere

Aftale mellem Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger om fusion

Aftale mellem Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger om fusion Årsmødeprotokollat bilag 5, punkt 4.4.1. Fusionsaftale vedtaget på DGI s årsmøde lørdag den 3. november 2012. Aftale mellem Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger om fusion

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden Skydeudvalgsmøde den 5. november 2014 Deltagere: Kjeld Karbæk, Johnny Larsen, Oscar Sjøgreen, Robert Larsen, René Mortensen og Sigurd Jensen (referent) Endvidere deltog fra administrationen og Afbud: Frank

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008

Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008 Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008 Tid: Torsdag, 28. august 2008 kl. 10.00 til 17.00 Sted: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 576 Generalforsamling den 31. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2016 + budget 2017 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion Aftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland om fusion Bestyrelserne i DGI Midt- og Vestsjælland, De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016 Højby, den 14. juni 2016 Konsulentens klumme Denne gang har der været afholdt mange af de store møder både på Fyn og på landsplan. Der er dog også nogle kurser primært med fokus på træneruddannelser, og

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND OG JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND Vedtaget den 7. november 1992 Ændret marts 1996 Ændret marts 1997 Ændret marts 1998 Ændret marts 2001 Ændret marts

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde 11-05-2016 Frank Lyngsø bød velkommen, Jon L. Hansen valgtes til dirigent, Jon konstaterede at mødet et lovligt indvarslet. Som stemmetællere valgtes

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Generalforsamling den 25. januar Formandens beretning

Generalforsamling den 25. januar Formandens beretning Generalforsamling den 25. januar 2017. Formandens beretning Velkomst. Velkommen til jer alle, dejligt I kunne afse tid til at deltage ved denne generalforsamling, og derved få et lille indblik i, foreningens

Læs mere

Rekvisitpuljen arbejdsdokument

Rekvisitpuljen arbejdsdokument SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR Rekvisitpuljen arbejdsdokument Nuværende retningslinjer Kommentarer Forslag til nye retningslinjer 1. Formålet med rekvisitpuljen er at tilgodese idrætsudøvernes ønsker

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn PROGRAM 2010 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn Mere idræt og fællesskab i DGI Nordøstsjælland Grundlaget for en fusion mellem DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne 2015 På baggrund af aflysningen af Landsskyttestævnet 2015 som skulle have været afholdt i uge 27, besluttede styregruppen for

Læs mere

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Hjælpetræner/ungdomstræner uddannelsen er baseret på at skytter og forældre forholdsvis hurtigt kan indgå i et fast medhjælperteam for trænerne i skytteforeningen,

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar.

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 1. Medlemssituationen. a. 2012: 35 medlemmer b. 2013: 51 medlemmer, heraf 25 medlemmer, der er under 25 år. 2. Ombygning. 2012 har hovedsageligt været præget af den efterhånden meget tiltrængte renovering

Læs mere

Konsulentens klumme. Status på Højby, den 16. januar 2018

Konsulentens klumme. Status på Højby, den 16. januar 2018 Højby, den 16. januar 2018 Konsulentens klumme Et nyt år er startet. Jeg håber, I er kommet godt i gang igen i skytteforeningerne. Ved slutningen af et år og starten på et nyt, er det naturligt at gøre

Læs mere

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen Dagsorden og referat Ungdoms - udvalgsmøde d. 13. August 2014 Farum Tennisklub Kl. 18-21 Alle er velkommen Dagsorden. 1. Tøj sponsor 2. Turneringer, Individuelle, UM, SM, Holdturneringer, Seb, økonomi

Læs mere

Aktivitetens omfang i de tre store idrætsorganisationer DGI, DIF og Dansk Firmaidrætsforbund.

Aktivitetens omfang i de tre store idrætsorganisationer DGI, DIF og Dansk Firmaidrætsforbund. Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet Til orientering for: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mortensen, DGI HR og Organisation Bjarne Nissen, DGI Økonomi Steen F.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 10.00-11.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN)

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

TILDELING AF LANDSDELSTILSKUD I DGI SKYDNING 2014-2023

TILDELING AF LANDSDELSTILSKUD I DGI SKYDNING 2014-2023 TILDELING AF LANDSDELSTILSKUD I DGI SKYDNING 2014-2023 15-07-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Tildeling af landsdelstilskud i DGI skydning... 4 Grundtilskud... 5 Aktivitetstilskud...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-Danmarks

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub.

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Visionen er at sikre dygtiggørelse af klubbens medlemmer og udbrede glæden ved skiløbet. Hobro Skiklub vil uddanne egne klub instruktører,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål.

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. Velkommen til alle. Mit navn er Alice Bjerregaard, jeg er ansvarlig for SKV i Vingsted. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. SKV 1 SKV 3 Efter generalforsamlingen

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl. 08.30-10.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen

Læs mere