Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS."

Transkript

1 Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og idrætsforeningerne betydelige tilskud (i alt ca. 2½ milliard på årsbasis). I tider hvor Danske Spil bliver presset af det liberaliserede spilmarked (overskuddet herfra indgår ikke i vores tilskud) er det klart, at pengene skal kanaliseres derhen, hvor de gør mest gavn. Derfor vil idrættens økonomi og struktur blive evalueret gennem en udredning forestået af Kulturministeriet senest i år Idrættens Fællesråd har i et internt papir om de såkaldte varme kartofler beskrevet, hvilke områder, der bør ses nærmere på, idet de mener, at der er nogen, der får for meget og andre for lidt i tilskud. Sammen med DBU og hestesporten nævnes DDS (nu DGI skydning). For at komme dette i forkøbet og stå stærkere, har DDS og DGI valgt at fusionere på landsplan. Dette afføder, at vi skal gøre det samme på landsdelsplan. Figur 1. Oversigt over nuværende og fremtidig situation. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 1 af 10

2 Skyttesagen (DDS) har tidligere fået store beløb (mere end kr. 500) i støtte pr. medlem pr. år fra tipsmidlerne langt mere end andre idrætsgrene (ca. kr. 170). Dette bunder i historiske årsager (traditioner, hensynet til landets forsvar etc.) og kan bl.a. forklares med, at skyttesagen har stået meget på egne ben (egne skydebaner etc.) sammenlignet med andre idrætsgrene. For DDS Nordsjælland har det betydet, at de ca. kr der er givet i støtte fra tipsmidlerne hvert år vil blive ændret til et øremærket aktivitetstilskud (altså kun til aktiviteter og ikke til drift af skyttecentrene). Der kommer altså flere penge lige nu øremærket kr til skydningen i Nordsjælland, men beløbet falder kraftigt over en tiårig overgangsperiode. I den periode skal skydning så vænne sig til at fungere som en normal idrætsgren. Det skal bemærkes, at en stor del af det beløb, der hidtil er givet i støtte til DDS Nordsjælland er blevet postet i Hanebjerg Skyttecenter fremfor til aktiviteter og foreninger, som det egentlig er meningen med tipsmidlerne - dette vil ikke kunne ske fremover. Hvad sker der i de andre landsdele? DDS på landsplan er fusioneret med DGI og de andre landsdele er på vej. Enkelte af dem har fusioneret og de andre er godt på vej med forhandlinger, vedtægtsskrivninger etc.. De nemmeste har været der hvor der ikke har været store ændringer og flere andre landsdele har allerede for år tilbage fået lagt skydebaner ud i selvstændige foreninger, hvilket gør fusionen nemmere at håndtere. Skydebanen i Vingsted og Skyttebutikken er skilt ud og organiseret som en selvstændig Skydebaneforeningen Danmark, og det er fortsat her vi kan søge støtte til forbedringer af skydebanerne (dette gælder også skytteforeningerne, der fortsat kan søge om støtte til ventilationsanlæg etc.) Hvordan foregår fusionen? Det foregår som en forhandling mellem DGI Nordsjælland og DDS Nordsjælland. Vi har et fusionsudvalg, der består af tre fra bestyrelsen (Dorthe Overgaard, Niels Bjørnskov og Per Munk) og tre fra DGI Nordsjælland. Vi har drøftet tingene meget grundigt igennem og udarbejdet en fusionsaftale på baggrund af et færdigt oplæg fra vores jurist Steen F. Andersen fra det tidligere DDS (nu DGI). Fusionsaftalen er blevet præsenteret for foreningsformænd og udvalgsmedlemmer og underskrevet af de to formænd. Desuden er der udarbejdet forslag til nye vedtægter også på oplæg fra Steen F. Andersen - for oprettelsen af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal indeholde de to skyttecentre og som bygger videre på det nuværende DDS Nordsjælland. Nye vedtægter for DGI Nordsjælland er desuden også under udarbejdelse da de skal tage højde for at få skydning og skytter med. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 2 af 10

3 Reelt er fusionen en opdeling, således at alle aktiviteter (skydning, stævner etc.) overføres til DGI Nordsjælland hvor der i forvejen er alle mulige andre idrætsgrene, og hvor vores to skyttecentre forbliver i DDS Nordsjælland, der så omdøbes til Skydebaneforeningen Nordsjælland. Der er således ikke noget der forsvinder eller laves dramatisk om ift. den måde skyttesagen fungerer på i Nordsjælland det foregår bare på en anden måde. Hvad er fordele og ulemper ved at blive en del af DGI? Fordelene er, at vi kommer ind i en større organisation, med et velfungerende støtteapparat. Desuden kan vi som idræt og som del af en større familie bedre udtale os overfor politikere, myndigheder samt få professionel hjælp til ansøgninger om tilskud, få direkte adgang til idrætskonsulenter etc. Desuden vil der overfor skytteforeningerne være flere ressourcer (læs: personale) til at hjælpe og servicere skytteforeningerne, arrangere stævner etc. Og det skal bemærkes at personalet sidder i Hillerød og ikke skal bestilles fra Vingsted af. Den klare ulempe er, at vi hvis ikke vi er aktive kan risikere at blive en lille fisk i en stor dam og derved blive glemt. Det stiller som det hidtil har gjort krav til at vi som skytter er aktive og at vi har de rigtige (aktive) personer siddende som repræsentanter i skydeudvalget i DGI Nordsjælland (samt underudvalg). Det skal bemærkes, at vi er langt mere aktive end hvad mange andre idrætsgrene er vant til men husk, at der altid er plads til en frivillig mere. Hvad med Skyttecentrene? Hanebjerg Skyttecenter og Saxegård Skydebane bliver til en selvstændig forening med navnet Skydebaneforeningen Nordsjælland. Samme procedure er sket eller ved at ske i de andre af DDS tidligere landsdele. DGI er en idrætsorganisation og koncentrerer sig om aktiviteter, idrætsudvikling, stævner etc. og de har ikke interesse i at være anlægsejer. Ingen andre idrætsgrene ejer deres egne anlæg svømmehaller, badmintonhaller, bueskydningsfaciliteter, fodboldbaner etc. ejes af kommuner eller er selvejende institutioner, hvor idrætsforeninger lejer sig ind typisk med økonomisk støtte fra den kommune, som foreningen er hjemmehørende i (penge fra kommunen ifølge Folkeoplysningsloven). Den udvikling vi er inde i, kan derfor kaldes en normalisering, hvor vi skal til at lære at være en idræt på linie med alle andre idrætsgrene og uden de økonomiske særvilkår vi hidtil har haft og har kunnet leve højt på. Hanebjerg og Saxegård vil således fortsat stå til rådighed for skytteforeninger for træning, stævner mm. samt for de eksterne kunder, der primært anvender banerne til træning i dagtimerne når vi ikke bruger dem. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 3 af 10

4 Hvem skal betale for Hanebjerg og Saxegård? Hvor man tidligere har kunnet tage af fælleskassen for DDS Nordsjælland når der skulle bruges penge på Hanebjerg (og derved bruge færre midler til foreninger og aktiviteter), så skal Hanebjerg/Saxegård fremover udelukkende finansieres af de brugere, der anvender skyttecentrene. Disse brugere kan være skytteforeninger, jægere, politi/militær (dagsbrugere) eller andre, der så betaler en pris for leje af skydebaner og lokaler, som det også sker i dag. Denne model anvendes på andre idrætsanlæg, inklusive andre selvstændige skyttecentre/-baner og den store udfordring bliver selvfølgelig at få økonomien til at balancere, når der nu ikke længere er en stor fælleskasse med penge man bare kan tage fra. Priserne vil derfor fremover kunne stige/falde afhængig af økonomien i Skydebaneforeningen Nordsjælland og det bliver mere tydeligt hvad der indtjenes og hvad udgifterne er, hvorfor tidligere tiders økonomistyring ikke længere er nok. Udover det nuværende store tilskud direkte til DDS Nordsjælland, så er de tre absolut største betalende kunder på f.eks. Hanebjerg Skyttecenter i faldende orden efter omsætning; diverse politienheder, sportsskytter og jægere. Vores egne foreninger samt afholdelse af vores egne stævner bidrager økonomisk kun ganske lidt til skyttecentrets økonomi, da vi jo bare har kunnet dykke hånden ned i fælleskassen når der manglede penge til noget på skyttecentrene. Hvad sker der med vores skytteforening? Reelt sker der ikke noget med de enkelte skytteforeninger. I fortsætter som selvstændig skytteforening og overføres automatisk som medlem af DGI Nordsjælland fra 1. januar 2014, som fremover vil stå for at arrangere stævner, støtte med foreningsudvikling mm. altså alt det I er vant til som skytteforening. I fortsætter ligeledes med at skyde på jeres egne baner og de fleste af de personer I har haft kontakt med, fortsætter sandsynligvis med at være de samme. I bliver samtidig automatisk medlem kontingentfrit af Skydebaneforeningen Nordsjælland og får således indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen der (og I kan selvfølgelig vælge ikke at være medlem i DGI Nordsjælland eller Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvis I ikke ønsker det). Bliver det dyrere for os? Ja og nej. Kontingentet til DGI Nordsjælland er ens for alle typer af foreninger og er baseret på antal medlemmer. For nuværende er aktivitetskontingentet til DDS Nordsjælland kr pr. forening, hvilket bl.a. giver mulighed for træning på Hanebjerg til særdeles lave priser. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 4 af 10

5 Dette kontingent bortfalder og erstattes af et kontingent til DGI Nordsjælland på kr. 450 pr. aktivitet (=forening) samt kr. 5 pr medlem for at være medlem af DGI Nordsjælland, så for en skytteforening med 100 medlemmer bliver kontingentet kr. 950 pr. år. Der arbejdes fra DGI s side på at få sænket kontingentet en anelse (kr. 400) samt få lagt et loft på kr Figur 2. Lokalforeningen anno 2014 Baner til træning skal bookes på Hanebjerg/Saxegård som I plejer, men betalingen skal fremover gå til Skydebaneforeningen Nordsjælland og aktivitetstilskud skal søges hos den kommune hvor skytteforeningen er hjemmehørende (dette gøres også nu). Kommunen har ifølge folkeoplysningsloven pligt til at støtte idrætsforeninger med minimum 60-65% af prisen for træningen. Det resterende beløb skal I selv betale. Det vides ikke præcist hvad det kommer til at koste at skyde en sæson på f.eks. Hanebjerg, da prispolitik og priser for 2014 ikke er fastlagt endnu. Det forventer vi skal ske i efteråret Hvis vi antager (= gætter), at en skytteforening skyder en fast torsdag aften kl i hele sommersæsonen ca. 20 aftener og det kommer (igen: det er en antagelse) til at koste ca. kr efter de nuværende eksterne priser, så kan der søges om tilskud til 60-75% dækning (afhængig af kommune) fra kommunen, hvilket bliver kr i tilskud. Vi forventer dog at kunne tilbyde en foreningstræningspakke, der dækker en hel sæson for kr , hvilket dog kræøver, at man er medlem af Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvilket I automatisk bliver fra årsskiftet. Eksemplet er en ren antagelse og skal kun bruges som illustration af tilskudsberegningen og som tidligere nævnt er hverken priser eller prispolitik fastlagt. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 5 af 10

6 DGI Nordsjælland er eksperter i at søge midler til idrætsaktiviteter og vil selvfølgelig stå til rådighed for medlemsforeningerne ifm. søgning af midler hos kommunen. Får DGI vores penge? For det første må det slås fast, at vi har ikke ret mange penge! De fleste af de mange penge, der ofte nævnes især ifm. jordprojektet er for længst brugt på især Hanebjerg. Der er brugt endog meget store summer - udover udgifter til daglig drift på diverse projekter, transport, ekstra forhøjede kørepenge til udvalgte personer, indkøb af materialer og værktøj mm., hvorfor den opsparing, der burde være opbygget ifm. jordprojektet er brugt efterhånden som pengene er indbetalt. Desuden har man desværre været så ubesindige at forhåndsbetale entreprenøren uden kontraktligt at sikre sig, at de midler, der skulle komme os til gode, kunne inddrives samt uden at sikre sig, at det arbejde, der skulle udføres, rent faktisk bliver udført, hvorfor meget store summer af de penge, der nævnes, aldrig er tilgået os. LOMS Entreprenørservice har groft misligholdt kontrakten hvorfor han er opsagt og arbejdet skal således udføres af andre for hans regning. Projektet vil dog nok ende med at blive en meget stor økonomisk belastning pga. den exceptionelt dårlige kontrakt, manglende bankgaranti, manglende styring af projekt og betalinger etc. Vi har ikke andre midler gemt af vejen på en bankkonto eller andre steder. Den finanskonto, der har været nævnt og som efter sigende skulle indeholde penge fra jordprojektet er udelukkende en ren regnskabsmæssig manøvre for at registrere penge fra et specifikt projekt, hvorfor der ikke er en bankkonto med penge på, som det ellers er påstået. De midler der er i DDS Nordsjælland overgår ubeskåret til Skydebaneforeningen Nordsjælland og vil således tilgå skyttecentrene. Det vil være den fremtidige bestyrelse af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal afgøre hvorledes disse (yderst begrænsede) midler bedst slår til. DGI Nordsjælland får ingenting og har heller ikke udtrykt interesse i at overtage økonomiske midler, bygninger, driftsmidler fra skyttecentre eller andet. Hvad er DGI s interesse? DGI Nordsjælland har som hovedinteresse at få samlet så mange aktiviteter og medlemmer under sig for at kunne stå stærkt som en breddeidrætsorganisation og derigennem kunne tale idrættens sag overfor offentligheden, myndigheder, politikere, idrætsorganisationer etc. og herigennem hjælpe de mange idrætsgrene med udvikling, ordentlige træningsfaciliteter, stævner etc. DGI har ikke interesse i anlæg, så som svømmehaller, badmintonhaller og skydebaner, da det er en rendyrket idrætsorganisation. DGI har dog interesse i at kunne samarbejde med kommunerne, da de er essentielle for idrætsudøvelsen, da de oftest står for at skulle stille lokaler til rådighed, give tilskud til aktiviteter samt beslutte renoveringer/nybyggerier af idrætsanlæg. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 6 af 10

7 Vi, der er en del af skyttesagen, betragter jo os selv som noget særligt, da vi jo modsat mange andre idrætsgrene har stået på egne ben i mange år. Det har haft en række fordele, men også en række ulemper. DGI både hovedorganisationen og DGI Nordsjælland betragter os på godt og ondt som en idrætsgren på linie med alle andre idrætsgrene og vil fremover repræsentere os som sådan. Hvem skal sidde i Skydeudvalget hos DGI Nordsjælland? Skydeudvalget vil frem til første aktivitetsmøde i april 2014 i DGI Nordsjælland være de samme personer som i dag udgør bestyrelsen for DDS Nordsjælland. På aktivitetsmødet skal der vælges nye medlemmer af skydeudvalget og vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at stille op. Skydeudvalget vil fortsat have fokus på aktivitetsudvikling inden for riffel, pistol, stævner, foreningsudvikling, ungdomsarbejdet etc. - altså samme arbejde som bestyrelsen for DDS Nordsjælland - og udvalgene herunder - håndterer nu, bare uden skyttecentrene. Hvad med stævnecomputere og dømmemaskiner? Det kan fortsat lade sig gøre at få adgang til dem om de bliver placeret hos DGI (som har lang åbningstid) eller på Hanebjerg (der er tæt på banerne) er ikke afgjort, men de er der stadig, så skytteforeninger og stævneledelser kan få adgang til dem. Hvad med Skyttebutikken på Hanebjerg? Skyttebutikken, der videreformidler ammunition, skiver etc. til foreningerne i Nordsjælland, er en service, som DDS Nordsjællands frivillige driver til gavn for skytteforeningerne og den kan kun drives på Hanebjerg, da det er der vi har mulighed for at opbevare de store mængder ammunition. Det er ikke afgjort hvorledes skyttebutikken skal drives fremover, men der arbejdes på en løsning, således at skytteforeninger kan få adgang til ammunition, skiver, plastre etc. Skyttebutikken på Hanebjerg har officielt givet DDS Nordsjælland et mindre overskud, da leverandøren giver 4% rabat på indkøbene, men de tidligere års store svind på især ammunitionen har gjort det til en meget tvivlsom forretning, hvorfor en løsning, der er praktisk at håndtere og økonomisk bæredygtig, skal udarbejdes. Hvem styrer pengene fra DGI (tidl. DDS) til DGI Nordsjælland? Den over ti år faldende sum penge vi får fra det tidligere DDS (nu DGI) går til DGI Nordsjælland og skal dække omkostninger til personale, forenings- og aktivitetsudvikling, Projekt Ung, uddannelse og stævner mm. Dette skal gøres hvert år forud, hvor der udarbejdes budget over alle de aktiviteter, skydeudvalget (og underudvalg for riffel, pistol etc.) ønsker at arrangere. Pengene kan ikke gå til at betale DGI s husleje eller andre ting det er skyttepenge, der udelukkende går til skytteaktiviteter. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 7 af 10

8 Skydeudvalget under DGI Nordsjælland (det er jo os selv) skal således administrere hvorledes aktiviteter, stævner etc. fordeles. Som med alle andre organisationer, så får man den indflydelse, man selv skaber og det bør bemærkes, at vi er sikret en plads i DGI s bestyrelse. Dog hører det personalemæssige selvfølgelig under ledelsen for DGI Nordsjælland det er ikke Skydeudvalget, der beslutter hvem der skal ansættes som foreningskonsulent etc., men mon ikke det er muligt at snakke sig til rette omkring behov, profil etc. Kan man melde sig ud? Ja, både DGI Nordsjælland og Skydebaneforeningen Nordsjælland er helt normale foreninger, som man kan melde sig ud af såfremt man ikke ønsker at være medlem. Og man kan uden problemer være medlem det ene sted uden at være medlem det andet sted, så der er ingen sammenhæng mellem medlemsskaber af DGI og Skydebaneforeningen. Skal Saxegård lukkes? Nej. Skyttecentrene Hanebjerg og Saxegård (sidstnævnte er dog miljømæssigt benævnt skydebane, men vi har valgt at kalde begge for skyttecentre for at slå fast at vi har to ligeværdige faciliteter) består begge. Kommer der øgede miljøkrav fremover, som kræver investeringer eller andre udfordringer, så må den fremtidige bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland håndtere det og vurdere hvorledes det bedst håndteres (samt evt. ansøge om midler). Begge skyttecentre vil også fremover være meget afhængige af aktivitetsniveau, økonomi, antal frivillige, ansøgte tilskudsmidler fra Skydebaneforeningen Danmark, øgede miljøkrav etc. Hvem skal sidde i bestyrelsen for Skydebaneforeningen/Skyttecentrene? Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til repræsentantskabsmødet i april 2014 for at kunne afslutte regnskab mm., hvorefter hele bestyrelsen for den nye Skydebaneforeningen Nordsjælland er på valg. Vi opfordrer alle interesserede i at stille op eller tilkendegive hvorledes I ønsker bestyrelsesarbejdet fortsat i 2014, således at vi får snakket det ordentligt igennem. Kan samme person være formand for både Skydeudvalget og formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen? Nej, det skal være to forskellige personer for at sikre, at interessesammenfald ikke udnyttes uhensigtsmæssigt. Dog kan formanden det ene sted godt være menigt medlem af bestyrelsen/udvalget det andet sted. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 8 af 10

9 Vi er fortsat meget afhængige af Tordenskjolds soldater til besættelse af poster i skydeudvalget og bestyrelsen for Skydebaneforeningen samt de underudvalg, der måtte være behov for. Hvad med fonden? Jens Møller Knudsens fond er ikke en fond. Dette kræver at man er registreret som en fond, hvilket ikke er sket. Fonden har til formål at støtte skytteaktiviteter og burde derfor rettelig overføres til DGI Nordsjælland (skydeudvalget), som kunne administrere den, hvilket DGI dog ikke har den store interesse i. For at fastholde de ca. 280tkr. til fremtidig udvikling foreslår bestyrelsen, at fonden opløses og pengene overføres til Skydebaneforeningen sammen med andre midler, således at Skydebaneforeningen har lidt at sikre sig med. Det kommer vi til at stemme om til næste repræsentantskabsmøde. Hvad med de 4 rifler, som DDS Nordsjælland ejer? De fire rifler, der står på Hanebjerg, og som p.t. ejes af DDS Nordsjælland skal fortsat ejes af Projekt Ung (for to af riflernes vedkommende). Projekt Ung er en aktivitet og hører derfor under DGI fremover, hvorfor det også vil være dem, der fremover skal stå som ejer. Riflerne kan selvfølgelig fortsat stå på Hanebjerg, da DGI ikke har mulighed for at opbevare våben. De to andre (ældre) rifler, som var i dårlig stand, er solgt. Ejerskab af rifler af sentimentale eller historiske grunde er ikke relevant for en idrætsforening. Hvad med fanen? Fanen følger aktiviteterne og hører under Skydeudvalget i DGI Nordsjælland. Det er Skydeudvalget der udpeger fanebærer etc. Hvem skal håndtere salg af skudkort, sikkerhedspløkker mm. Salg af skudkort er en ydelse, der er tilknyttet skyttecentrene, hvorfor skudkort også vil blive solgt af disse. Det kan være at selve udleveringen skal foregå hos DGI eller en anden der står for administrationen, men det er en afgørelse som den kommende bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland kommer til at tage. Hvordan det skal foregå afhænger desuden af de frivillige, der kommer til at stå for driften af Skyttecentrene. Hvem skal drive og administrere Skydebaneforeningen? Det er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen for skydebaneforeningen må afgøre om der skal nedsættes underudvalg, købes administration ude i byen (som det gøres i dag), ansættes personale etc. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 9 af 10

10 Foreløbig drives skyttecentrene udelukkende med frivillig arbejdskraft og med administrativ assistance købt på markedsvilkår fra DGI Nordsjælland. Hvorledes det bliver fremover vil den fremtidige bestyrelse afgøre. Hvad skal jeg gøre? Jeg er bare en helt almindelig skytte i en forening hvad skal jeg gøre? Du behøver ikke gøre noget men vi vil sætte stor pris på, at du interesserer dig for hvorledes skydningen i Nordsjælland udvikler sig og ser meget gerne, at du melder dig til at bidrage aktivt hos både DGI og i Skydebaneforeningen, således at vi stadig kan holde et højt aktivitetsniveau og drive to brugbare skyttecentre. I første omgang kan du tage snakken i foreningen og spørge din formand og du er meget velkommen til at spørge os direkte - skriv venligst til På det kommende repræsentantskabsmøde skal der stemmes om vedtægterne. Men tøv endelig ikke med at kontakte os for spørgsmål og kommentarer jo mere vi får afklaret nu, desto mere kan vi koncentrere os om at få vores skydesport til at fungere i Nordsjælland. Med venlig hilsen Bestyrelsen for DDS Nordsjælland Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 10 af 10

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND OG JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND Vedtaget den 7. november 1992 Ændret marts 1996 Ændret marts 1997 Ændret marts 1998 Ændret marts 2001 Ændret marts

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Rapport om Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Landsresultatet Fokus på DGI Vestjylland Bag om banernes besøgsrunde I 2011 besluttede bestyrelsen i De Danske Skytteforeninger (DDS) nu

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Storstrømmen

Vedtægter for Skydebaneforeningen Storstrømmen Vedtægter for Skydebaneforeningen Storstrømmen 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Skydebaneforeningen Storstrømmen. Foreningen er ved fusionen imellem DGI og DDS ændret fra at være en DDS landsdelsforening

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Referat DDS-Nordsjællands PUV og PTU s aktivitetsmøde på Hanebjerg skyttecenter d. 11-2-2009.

Referat DDS-Nordsjællands PUV og PTU s aktivitetsmøde på Hanebjerg skyttecenter d. 11-2-2009. Referat DDS-Nordsjællands PUV og PTU s aktivitetsmøde på Hanebjerg skyttecenter d. 11-2-2009. Referat: v/ Torben Danner Olsen. Velkomst ved Kristen Trap. Ejner Nicolaisen (Hørsholm) vælges som dirigent,

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Referat af formandsmødet 9.-10. november 2007 på Hotel Jacob Gade, Vejle

Referat af formandsmødet 9.-10. november 2007 på Hotel Jacob Gade, Vejle Referat af formandsmødet 9.-10. november 2007 på Hotel Jacob Gade, Vejle Tid: Fredag 9. til lørdag 10. november 2007 Sted: Mødet blev holdt på Hotel Jacob Gade i Vejle Mødedeltagere: Peter Bentsen Amt

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere:

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere: Vodskov hallen Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/12014 Deltagere: Knud Larsen, formand Claus Nielsen Mads Juul Jensen Kitt Karlsen Karen Lisbeth Larsen Jonna, Centerleder Palle Hassing, foreningsfitn.

Læs mere

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Navn Navnesen 1. Mål 2. Koncept 3. Ansvarlig 4. Events 5. Tidsplan 6. Tilbud fra landsplan 7. Økonomi Målsætning for kampagne 2014 Synlighed og anerkendelse! Det skal

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden.

Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden. Nr. 3. juli kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden. Du har nu også muligheden for at støtte SKL i dagligdagen læs mere side 5 Skytten

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1 Vedtægter for Side 1 Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10. Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14. Kapitel 15: Kapitel 16:

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Er I på vej til at oprette en ny folkeoplysende forening i Randers Kommune, kan I følge arbejdsmodellen her. Det er ikke et krav, blot en hjælp. Denne vejledning

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00 Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00 Dagsorden Afbud:. Forplejning: Lotte 1. Godkendelse af referat. Peder, Jens Referat Tilføjelser til referatet fra mødet den 6. december 2012. Ad 4, Regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere