Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS."

Transkript

1 Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og idrætsforeningerne betydelige tilskud (i alt ca. 2½ milliard på årsbasis). I tider hvor Danske Spil bliver presset af det liberaliserede spilmarked (overskuddet herfra indgår ikke i vores tilskud) er det klart, at pengene skal kanaliseres derhen, hvor de gør mest gavn. Derfor vil idrættens økonomi og struktur blive evalueret gennem en udredning forestået af Kulturministeriet senest i år Idrættens Fællesråd har i et internt papir om de såkaldte varme kartofler beskrevet, hvilke områder, der bør ses nærmere på, idet de mener, at der er nogen, der får for meget og andre for lidt i tilskud. Sammen med DBU og hestesporten nævnes DDS (nu DGI skydning). For at komme dette i forkøbet og stå stærkere, har DDS og DGI valgt at fusionere på landsplan. Dette afføder, at vi skal gøre det samme på landsdelsplan. Figur 1. Oversigt over nuværende og fremtidig situation. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 1 af 10

2 Skyttesagen (DDS) har tidligere fået store beløb (mere end kr. 500) i støtte pr. medlem pr. år fra tipsmidlerne langt mere end andre idrætsgrene (ca. kr. 170). Dette bunder i historiske årsager (traditioner, hensynet til landets forsvar etc.) og kan bl.a. forklares med, at skyttesagen har stået meget på egne ben (egne skydebaner etc.) sammenlignet med andre idrætsgrene. For DDS Nordsjælland har det betydet, at de ca. kr der er givet i støtte fra tipsmidlerne hvert år vil blive ændret til et øremærket aktivitetstilskud (altså kun til aktiviteter og ikke til drift af skyttecentrene). Der kommer altså flere penge lige nu øremærket kr til skydningen i Nordsjælland, men beløbet falder kraftigt over en tiårig overgangsperiode. I den periode skal skydning så vænne sig til at fungere som en normal idrætsgren. Det skal bemærkes, at en stor del af det beløb, der hidtil er givet i støtte til DDS Nordsjælland er blevet postet i Hanebjerg Skyttecenter fremfor til aktiviteter og foreninger, som det egentlig er meningen med tipsmidlerne - dette vil ikke kunne ske fremover. Hvad sker der i de andre landsdele? DDS på landsplan er fusioneret med DGI og de andre landsdele er på vej. Enkelte af dem har fusioneret og de andre er godt på vej med forhandlinger, vedtægtsskrivninger etc.. De nemmeste har været der hvor der ikke har været store ændringer og flere andre landsdele har allerede for år tilbage fået lagt skydebaner ud i selvstændige foreninger, hvilket gør fusionen nemmere at håndtere. Skydebanen i Vingsted og Skyttebutikken er skilt ud og organiseret som en selvstændig Skydebaneforeningen Danmark, og det er fortsat her vi kan søge støtte til forbedringer af skydebanerne (dette gælder også skytteforeningerne, der fortsat kan søge om støtte til ventilationsanlæg etc.) Hvordan foregår fusionen? Det foregår som en forhandling mellem DGI Nordsjælland og DDS Nordsjælland. Vi har et fusionsudvalg, der består af tre fra bestyrelsen (Dorthe Overgaard, Niels Bjørnskov og Per Munk) og tre fra DGI Nordsjælland. Vi har drøftet tingene meget grundigt igennem og udarbejdet en fusionsaftale på baggrund af et færdigt oplæg fra vores jurist Steen F. Andersen fra det tidligere DDS (nu DGI). Fusionsaftalen er blevet præsenteret for foreningsformænd og udvalgsmedlemmer og underskrevet af de to formænd. Desuden er der udarbejdet forslag til nye vedtægter også på oplæg fra Steen F. Andersen - for oprettelsen af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal indeholde de to skyttecentre og som bygger videre på det nuværende DDS Nordsjælland. Nye vedtægter for DGI Nordsjælland er desuden også under udarbejdelse da de skal tage højde for at få skydning og skytter med. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 2 af 10

3 Reelt er fusionen en opdeling, således at alle aktiviteter (skydning, stævner etc.) overføres til DGI Nordsjælland hvor der i forvejen er alle mulige andre idrætsgrene, og hvor vores to skyttecentre forbliver i DDS Nordsjælland, der så omdøbes til Skydebaneforeningen Nordsjælland. Der er således ikke noget der forsvinder eller laves dramatisk om ift. den måde skyttesagen fungerer på i Nordsjælland det foregår bare på en anden måde. Hvad er fordele og ulemper ved at blive en del af DGI? Fordelene er, at vi kommer ind i en større organisation, med et velfungerende støtteapparat. Desuden kan vi som idræt og som del af en større familie bedre udtale os overfor politikere, myndigheder samt få professionel hjælp til ansøgninger om tilskud, få direkte adgang til idrætskonsulenter etc. Desuden vil der overfor skytteforeningerne være flere ressourcer (læs: personale) til at hjælpe og servicere skytteforeningerne, arrangere stævner etc. Og det skal bemærkes at personalet sidder i Hillerød og ikke skal bestilles fra Vingsted af. Den klare ulempe er, at vi hvis ikke vi er aktive kan risikere at blive en lille fisk i en stor dam og derved blive glemt. Det stiller som det hidtil har gjort krav til at vi som skytter er aktive og at vi har de rigtige (aktive) personer siddende som repræsentanter i skydeudvalget i DGI Nordsjælland (samt underudvalg). Det skal bemærkes, at vi er langt mere aktive end hvad mange andre idrætsgrene er vant til men husk, at der altid er plads til en frivillig mere. Hvad med Skyttecentrene? Hanebjerg Skyttecenter og Saxegård Skydebane bliver til en selvstændig forening med navnet Skydebaneforeningen Nordsjælland. Samme procedure er sket eller ved at ske i de andre af DDS tidligere landsdele. DGI er en idrætsorganisation og koncentrerer sig om aktiviteter, idrætsudvikling, stævner etc. og de har ikke interesse i at være anlægsejer. Ingen andre idrætsgrene ejer deres egne anlæg svømmehaller, badmintonhaller, bueskydningsfaciliteter, fodboldbaner etc. ejes af kommuner eller er selvejende institutioner, hvor idrætsforeninger lejer sig ind typisk med økonomisk støtte fra den kommune, som foreningen er hjemmehørende i (penge fra kommunen ifølge Folkeoplysningsloven). Den udvikling vi er inde i, kan derfor kaldes en normalisering, hvor vi skal til at lære at være en idræt på linie med alle andre idrætsgrene og uden de økonomiske særvilkår vi hidtil har haft og har kunnet leve højt på. Hanebjerg og Saxegård vil således fortsat stå til rådighed for skytteforeninger for træning, stævner mm. samt for de eksterne kunder, der primært anvender banerne til træning i dagtimerne når vi ikke bruger dem. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 3 af 10

4 Hvem skal betale for Hanebjerg og Saxegård? Hvor man tidligere har kunnet tage af fælleskassen for DDS Nordsjælland når der skulle bruges penge på Hanebjerg (og derved bruge færre midler til foreninger og aktiviteter), så skal Hanebjerg/Saxegård fremover udelukkende finansieres af de brugere, der anvender skyttecentrene. Disse brugere kan være skytteforeninger, jægere, politi/militær (dagsbrugere) eller andre, der så betaler en pris for leje af skydebaner og lokaler, som det også sker i dag. Denne model anvendes på andre idrætsanlæg, inklusive andre selvstændige skyttecentre/-baner og den store udfordring bliver selvfølgelig at få økonomien til at balancere, når der nu ikke længere er en stor fælleskasse med penge man bare kan tage fra. Priserne vil derfor fremover kunne stige/falde afhængig af økonomien i Skydebaneforeningen Nordsjælland og det bliver mere tydeligt hvad der indtjenes og hvad udgifterne er, hvorfor tidligere tiders økonomistyring ikke længere er nok. Udover det nuværende store tilskud direkte til DDS Nordsjælland, så er de tre absolut største betalende kunder på f.eks. Hanebjerg Skyttecenter i faldende orden efter omsætning; diverse politienheder, sportsskytter og jægere. Vores egne foreninger samt afholdelse af vores egne stævner bidrager økonomisk kun ganske lidt til skyttecentrets økonomi, da vi jo bare har kunnet dykke hånden ned i fælleskassen når der manglede penge til noget på skyttecentrene. Hvad sker der med vores skytteforening? Reelt sker der ikke noget med de enkelte skytteforeninger. I fortsætter som selvstændig skytteforening og overføres automatisk som medlem af DGI Nordsjælland fra 1. januar 2014, som fremover vil stå for at arrangere stævner, støtte med foreningsudvikling mm. altså alt det I er vant til som skytteforening. I fortsætter ligeledes med at skyde på jeres egne baner og de fleste af de personer I har haft kontakt med, fortsætter sandsynligvis med at være de samme. I bliver samtidig automatisk medlem kontingentfrit af Skydebaneforeningen Nordsjælland og får således indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen der (og I kan selvfølgelig vælge ikke at være medlem i DGI Nordsjælland eller Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvis I ikke ønsker det). Bliver det dyrere for os? Ja og nej. Kontingentet til DGI Nordsjælland er ens for alle typer af foreninger og er baseret på antal medlemmer. For nuværende er aktivitetskontingentet til DDS Nordsjælland kr pr. forening, hvilket bl.a. giver mulighed for træning på Hanebjerg til særdeles lave priser. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 4 af 10

5 Dette kontingent bortfalder og erstattes af et kontingent til DGI Nordsjælland på kr. 450 pr. aktivitet (=forening) samt kr. 5 pr medlem for at være medlem af DGI Nordsjælland, så for en skytteforening med 100 medlemmer bliver kontingentet kr. 950 pr. år. Der arbejdes fra DGI s side på at få sænket kontingentet en anelse (kr. 400) samt få lagt et loft på kr Figur 2. Lokalforeningen anno 2014 Baner til træning skal bookes på Hanebjerg/Saxegård som I plejer, men betalingen skal fremover gå til Skydebaneforeningen Nordsjælland og aktivitetstilskud skal søges hos den kommune hvor skytteforeningen er hjemmehørende (dette gøres også nu). Kommunen har ifølge folkeoplysningsloven pligt til at støtte idrætsforeninger med minimum 60-65% af prisen for træningen. Det resterende beløb skal I selv betale. Det vides ikke præcist hvad det kommer til at koste at skyde en sæson på f.eks. Hanebjerg, da prispolitik og priser for 2014 ikke er fastlagt endnu. Det forventer vi skal ske i efteråret Hvis vi antager (= gætter), at en skytteforening skyder en fast torsdag aften kl i hele sommersæsonen ca. 20 aftener og det kommer (igen: det er en antagelse) til at koste ca. kr efter de nuværende eksterne priser, så kan der søges om tilskud til 60-75% dækning (afhængig af kommune) fra kommunen, hvilket bliver kr i tilskud. Vi forventer dog at kunne tilbyde en foreningstræningspakke, der dækker en hel sæson for kr , hvilket dog kræøver, at man er medlem af Skydebaneforeningen Nordsjælland, hvilket I automatisk bliver fra årsskiftet. Eksemplet er en ren antagelse og skal kun bruges som illustration af tilskudsberegningen og som tidligere nævnt er hverken priser eller prispolitik fastlagt. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 5 af 10

6 DGI Nordsjælland er eksperter i at søge midler til idrætsaktiviteter og vil selvfølgelig stå til rådighed for medlemsforeningerne ifm. søgning af midler hos kommunen. Får DGI vores penge? For det første må det slås fast, at vi har ikke ret mange penge! De fleste af de mange penge, der ofte nævnes især ifm. jordprojektet er for længst brugt på især Hanebjerg. Der er brugt endog meget store summer - udover udgifter til daglig drift på diverse projekter, transport, ekstra forhøjede kørepenge til udvalgte personer, indkøb af materialer og værktøj mm., hvorfor den opsparing, der burde være opbygget ifm. jordprojektet er brugt efterhånden som pengene er indbetalt. Desuden har man desværre været så ubesindige at forhåndsbetale entreprenøren uden kontraktligt at sikre sig, at de midler, der skulle komme os til gode, kunne inddrives samt uden at sikre sig, at det arbejde, der skulle udføres, rent faktisk bliver udført, hvorfor meget store summer af de penge, der nævnes, aldrig er tilgået os. LOMS Entreprenørservice har groft misligholdt kontrakten hvorfor han er opsagt og arbejdet skal således udføres af andre for hans regning. Projektet vil dog nok ende med at blive en meget stor økonomisk belastning pga. den exceptionelt dårlige kontrakt, manglende bankgaranti, manglende styring af projekt og betalinger etc. Vi har ikke andre midler gemt af vejen på en bankkonto eller andre steder. Den finanskonto, der har været nævnt og som efter sigende skulle indeholde penge fra jordprojektet er udelukkende en ren regnskabsmæssig manøvre for at registrere penge fra et specifikt projekt, hvorfor der ikke er en bankkonto med penge på, som det ellers er påstået. De midler der er i DDS Nordsjælland overgår ubeskåret til Skydebaneforeningen Nordsjælland og vil således tilgå skyttecentrene. Det vil være den fremtidige bestyrelse af Skydebaneforeningen Nordsjælland, der skal afgøre hvorledes disse (yderst begrænsede) midler bedst slår til. DGI Nordsjælland får ingenting og har heller ikke udtrykt interesse i at overtage økonomiske midler, bygninger, driftsmidler fra skyttecentre eller andet. Hvad er DGI s interesse? DGI Nordsjælland har som hovedinteresse at få samlet så mange aktiviteter og medlemmer under sig for at kunne stå stærkt som en breddeidrætsorganisation og derigennem kunne tale idrættens sag overfor offentligheden, myndigheder, politikere, idrætsorganisationer etc. og herigennem hjælpe de mange idrætsgrene med udvikling, ordentlige træningsfaciliteter, stævner etc. DGI har ikke interesse i anlæg, så som svømmehaller, badmintonhaller og skydebaner, da det er en rendyrket idrætsorganisation. DGI har dog interesse i at kunne samarbejde med kommunerne, da de er essentielle for idrætsudøvelsen, da de oftest står for at skulle stille lokaler til rådighed, give tilskud til aktiviteter samt beslutte renoveringer/nybyggerier af idrætsanlæg. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 6 af 10

7 Vi, der er en del af skyttesagen, betragter jo os selv som noget særligt, da vi jo modsat mange andre idrætsgrene har stået på egne ben i mange år. Det har haft en række fordele, men også en række ulemper. DGI både hovedorganisationen og DGI Nordsjælland betragter os på godt og ondt som en idrætsgren på linie med alle andre idrætsgrene og vil fremover repræsentere os som sådan. Hvem skal sidde i Skydeudvalget hos DGI Nordsjælland? Skydeudvalget vil frem til første aktivitetsmøde i april 2014 i DGI Nordsjælland være de samme personer som i dag udgør bestyrelsen for DDS Nordsjælland. På aktivitetsmødet skal der vælges nye medlemmer af skydeudvalget og vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at stille op. Skydeudvalget vil fortsat have fokus på aktivitetsudvikling inden for riffel, pistol, stævner, foreningsudvikling, ungdomsarbejdet etc. - altså samme arbejde som bestyrelsen for DDS Nordsjælland - og udvalgene herunder - håndterer nu, bare uden skyttecentrene. Hvad med stævnecomputere og dømmemaskiner? Det kan fortsat lade sig gøre at få adgang til dem om de bliver placeret hos DGI (som har lang åbningstid) eller på Hanebjerg (der er tæt på banerne) er ikke afgjort, men de er der stadig, så skytteforeninger og stævneledelser kan få adgang til dem. Hvad med Skyttebutikken på Hanebjerg? Skyttebutikken, der videreformidler ammunition, skiver etc. til foreningerne i Nordsjælland, er en service, som DDS Nordsjællands frivillige driver til gavn for skytteforeningerne og den kan kun drives på Hanebjerg, da det er der vi har mulighed for at opbevare de store mængder ammunition. Det er ikke afgjort hvorledes skyttebutikken skal drives fremover, men der arbejdes på en løsning, således at skytteforeninger kan få adgang til ammunition, skiver, plastre etc. Skyttebutikken på Hanebjerg har officielt givet DDS Nordsjælland et mindre overskud, da leverandøren giver 4% rabat på indkøbene, men de tidligere års store svind på især ammunitionen har gjort det til en meget tvivlsom forretning, hvorfor en løsning, der er praktisk at håndtere og økonomisk bæredygtig, skal udarbejdes. Hvem styrer pengene fra DGI (tidl. DDS) til DGI Nordsjælland? Den over ti år faldende sum penge vi får fra det tidligere DDS (nu DGI) går til DGI Nordsjælland og skal dække omkostninger til personale, forenings- og aktivitetsudvikling, Projekt Ung, uddannelse og stævner mm. Dette skal gøres hvert år forud, hvor der udarbejdes budget over alle de aktiviteter, skydeudvalget (og underudvalg for riffel, pistol etc.) ønsker at arrangere. Pengene kan ikke gå til at betale DGI s husleje eller andre ting det er skyttepenge, der udelukkende går til skytteaktiviteter. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 7 af 10

8 Skydeudvalget under DGI Nordsjælland (det er jo os selv) skal således administrere hvorledes aktiviteter, stævner etc. fordeles. Som med alle andre organisationer, så får man den indflydelse, man selv skaber og det bør bemærkes, at vi er sikret en plads i DGI s bestyrelse. Dog hører det personalemæssige selvfølgelig under ledelsen for DGI Nordsjælland det er ikke Skydeudvalget, der beslutter hvem der skal ansættes som foreningskonsulent etc., men mon ikke det er muligt at snakke sig til rette omkring behov, profil etc. Kan man melde sig ud? Ja, både DGI Nordsjælland og Skydebaneforeningen Nordsjælland er helt normale foreninger, som man kan melde sig ud af såfremt man ikke ønsker at være medlem. Og man kan uden problemer være medlem det ene sted uden at være medlem det andet sted, så der er ingen sammenhæng mellem medlemsskaber af DGI og Skydebaneforeningen. Skal Saxegård lukkes? Nej. Skyttecentrene Hanebjerg og Saxegård (sidstnævnte er dog miljømæssigt benævnt skydebane, men vi har valgt at kalde begge for skyttecentre for at slå fast at vi har to ligeværdige faciliteter) består begge. Kommer der øgede miljøkrav fremover, som kræver investeringer eller andre udfordringer, så må den fremtidige bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland håndtere det og vurdere hvorledes det bedst håndteres (samt evt. ansøge om midler). Begge skyttecentre vil også fremover være meget afhængige af aktivitetsniveau, økonomi, antal frivillige, ansøgte tilskudsmidler fra Skydebaneforeningen Danmark, øgede miljøkrav etc. Hvem skal sidde i bestyrelsen for Skydebaneforeningen/Skyttecentrene? Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til repræsentantskabsmødet i april 2014 for at kunne afslutte regnskab mm., hvorefter hele bestyrelsen for den nye Skydebaneforeningen Nordsjælland er på valg. Vi opfordrer alle interesserede i at stille op eller tilkendegive hvorledes I ønsker bestyrelsesarbejdet fortsat i 2014, således at vi får snakket det ordentligt igennem. Kan samme person være formand for både Skydeudvalget og formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen? Nej, det skal være to forskellige personer for at sikre, at interessesammenfald ikke udnyttes uhensigtsmæssigt. Dog kan formanden det ene sted godt være menigt medlem af bestyrelsen/udvalget det andet sted. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 8 af 10

9 Vi er fortsat meget afhængige af Tordenskjolds soldater til besættelse af poster i skydeudvalget og bestyrelsen for Skydebaneforeningen samt de underudvalg, der måtte være behov for. Hvad med fonden? Jens Møller Knudsens fond er ikke en fond. Dette kræver at man er registreret som en fond, hvilket ikke er sket. Fonden har til formål at støtte skytteaktiviteter og burde derfor rettelig overføres til DGI Nordsjælland (skydeudvalget), som kunne administrere den, hvilket DGI dog ikke har den store interesse i. For at fastholde de ca. 280tkr. til fremtidig udvikling foreslår bestyrelsen, at fonden opløses og pengene overføres til Skydebaneforeningen sammen med andre midler, således at Skydebaneforeningen har lidt at sikre sig med. Det kommer vi til at stemme om til næste repræsentantskabsmøde. Hvad med de 4 rifler, som DDS Nordsjælland ejer? De fire rifler, der står på Hanebjerg, og som p.t. ejes af DDS Nordsjælland skal fortsat ejes af Projekt Ung (for to af riflernes vedkommende). Projekt Ung er en aktivitet og hører derfor under DGI fremover, hvorfor det også vil være dem, der fremover skal stå som ejer. Riflerne kan selvfølgelig fortsat stå på Hanebjerg, da DGI ikke har mulighed for at opbevare våben. De to andre (ældre) rifler, som var i dårlig stand, er solgt. Ejerskab af rifler af sentimentale eller historiske grunde er ikke relevant for en idrætsforening. Hvad med fanen? Fanen følger aktiviteterne og hører under Skydeudvalget i DGI Nordsjælland. Det er Skydeudvalget der udpeger fanebærer etc. Hvem skal håndtere salg af skudkort, sikkerhedspløkker mm. Salg af skudkort er en ydelse, der er tilknyttet skyttecentrene, hvorfor skudkort også vil blive solgt af disse. Det kan være at selve udleveringen skal foregå hos DGI eller en anden der står for administrationen, men det er en afgørelse som den kommende bestyrelse for Skydebaneforeningen Nordsjælland kommer til at tage. Hvordan det skal foregå afhænger desuden af de frivillige, der kommer til at stå for driften af Skyttecentrene. Hvem skal drive og administrere Skydebaneforeningen? Det er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen for skydebaneforeningen må afgøre om der skal nedsættes underudvalg, købes administration ude i byen (som det gøres i dag), ansættes personale etc. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 9 af 10

10 Foreløbig drives skyttecentrene udelukkende med frivillig arbejdskraft og med administrativ assistance købt på markedsvilkår fra DGI Nordsjælland. Hvorledes det bliver fremover vil den fremtidige bestyrelse afgøre. Hvad skal jeg gøre? Jeg er bare en helt almindelig skytte i en forening hvad skal jeg gøre? Du behøver ikke gøre noget men vi vil sætte stor pris på, at du interesserer dig for hvorledes skydningen i Nordsjælland udvikler sig og ser meget gerne, at du melder dig til at bidrage aktivt hos både DGI og i Skydebaneforeningen, således at vi stadig kan holde et højt aktivitetsniveau og drive to brugbare skyttecentre. I første omgang kan du tage snakken i foreningen og spørge din formand og du er meget velkommen til at spørge os direkte - skriv venligst til På det kommende repræsentantskabsmøde skal der stemmes om vedtægterne. Men tøv endelig ikke med at kontakte os for spørgsmål og kommentarer jo mere vi får afklaret nu, desto mere kan vi koncentrere os om at få vores skydesport til at fungere i Nordsjælland. Med venlig hilsen Bestyrelsen for DDS Nordsjælland Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DDS og DGI Side 10 af 10

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere