Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41"

Transkript

1 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41

2 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene har fået en helt anden fornemmelse for, hvordan de globale og de lokale økosystemer spiller sammen. I matematiktimerne bruger lærerne bassinernes volumener som håndgribelige eksempler og i natur & miljø lærer børnene om vandmiljøet, om hvor regnvandet kommer fra og hvor det bliver af. I frikvartererne opleves et højt aktivitetsniveau og begejstret udtryk blandt børnene, der har fået helt nye muligheder for at udfolde sig fysisk og kreativt i skolegården. De yngste eksperimenterer med vandets forløb i de nedfældede render gennem skolegården mens de ældre børn leger på rulleskøjter og skateboards i det for det meste tørlagte regnvandsopsamlingsbassin. side 42

3 Helhedsplan Fredericia Nord side 43

4 Fakta om Kirsebærhavens Boligforening Ejerforhold Boligforening side 44

5 Boligforeninger LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 45

6 Dimensioneret til maksimalt overløb hvert 10. år Boligforeningen Kirsebærhaven er naturligt delt i 3 oplande. Hvert opland har sit eget våde bassin. Opland 1 - nord for Friggsves Tagareal: 1400 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 110 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,04 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 40 m3 Vanddybde: 0,4 m Opland 2 - vest for Frejasvej Tagareal: 1800 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 150 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,5 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 750 m3 Vanddybde: 0,3 m Opland 3 - øst for Frejasvej Tagareal: 1500 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 100 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,0 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 50 m3 Vanddybde: 0,5 m Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed med overløb. Etagebyggeri i boligforeninger Kirsebærhaven Boligforeninger er typisk opbygget af etagebyggeri i form af såkaldte stokke med store åbne arealer imellem, der primært tjener det formål at give luft mellem boligerne og give beboerne nogle arealer, de kan bruge i stedet for en privat have. Disse åbne arealer er ofte ensformige og identitetsløse. Mange boligforeninger er mærket af stor til/fraflytning med sociale negative omkostninger til følge. Dette kunne til dels afhjælpes med LAR-løsninger, der kan tilføre levende, grønne facader og tage samt smukke udearealer at se på og opholde sig i. F.eks. kan tørre bassiner tilbageholde store mængder vand under kraftig regn og de resterende 95 % af året anvendes som anderledes opholdszoner og legearealer. De græsbelagte friarealer mellem bygningerne er oplagte til LAR-løsninger kombineret med mulighed for nye sociale rum, som kan få deres egen identitet og derved øge beboernes ejerskabsfølelse til området. Boligforeninger behøver et design, der er nemt og billigt at vedligeholde, men dette er ingen hindring for at etablere LAR på boligforeningers arealer. Ved at vælge de rette planter kræver regnbede ikke mere pleje end den beplantning, der typisk findes på sådanne arealer. 1 3 Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til boligforeningen At skabe liv, fællesskab og oplevelser - Et sted, der er en omvej værd. At skabe imødekommenhed og en del af et større grønt netværk åbent for alle En øget biofaktor og grønt synsindtryk. Identitetsskabende. Høj beplantning, som man kan kigge igennem. Nedbrydning de store åbne uderum. Foranderlig i forhold til årstider og tørt/vådt. Nødvendige tekniske og fysiske faciliteter: Stort areal, der kan modtage al regnvand (tage, våde og tørre bassiner, permeable belægninger). Forsinke vandet i områder mellem bygningerne. Markering af oplande Vandets vej 2 Diagram over opland og vandets vej på grunden side 46

7 Urtehave Græs Regnbed Græs Regnbed Tønde Rende Grus Regnbed Tønde Urtehave Grus Vådt bassin Regnbed P-plads Permeabel belægning Regnbed Ophold Regnbed Grus Regnbed Græs Grus Rende Vådt bassin Legeplads Græs Regnbed Vandløb Regnbed Rende Regnbed Grus Græs Regnbed P-plads Permeabel belægning Græs Græs Faskine Græs Grus Regnbed Ophold Græs Regnbed Græs Grus Vandløb Rende Græs Ophold Legeplads Regnbed Regnbed Tørt bassin/ skaterbane Regnbed Ophold Græs Grus Regnbed Urtehave Grus Tønde Grus Vådt bassin Ophold Regnbed Regnbed Grus Grus Græs Rende Græs Grus Græs Regnbed Grus Plan 1:500 Græs Græs N Regnbed Græs P-plads Permeabel belægning Vandløb Grus Rende Regnbed Plan 1:500

8 Har I set svanerne?...der er mad om 5 minutter! Nu sad vi ellers lige så rart - nå ja..jeg er også ved at være sulten Zoom i snit 1:50 side 48

9 Sikke mange mennesker, der er ude i den boligforening! Har du set mit nye trick, Emil? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 49

10 Det er så nemt at have børnebørnene på besøg - de elsker at gå på opdagelse i vores alsidige park her i boligforeningen Zoom i snit 1:50 side 50

11 Hvor er det smukt med alle de blomster, og jeg bliver ved med at få øje på nye slags - det er som om, haven skifter udtryk konstant! Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 51

12 Besøg Boligforeningen Kirsebærhaven Efter at Boligforeningen Kirsebærhaven er blevet renoveret, har der været en helt anden ejerfornemmelse blandt beboerne, der langt oftere end tidligere benytter udearealerne. Om sommeren er der rift om de opstillede bænke, hvor beboerne gerne sætter sig ned for at læse eller nyde deres måltid i solen. De fem gårdrum har hver deres kvalitet, og beboerne bliver ikke længere i tvivl, hvilke to blokke, de befinder sig mellem. Alt efter humør, sætter de sig i de rolige arealer ved de våde bassiner eller lader sig underholde ved det tørre bassin, hvor der ofte kommer børn og unge for at lege eller skate. De grønne tage og facader beriger foreningen med et rigt fugleliv. Desuden har beboerne bemærket at ikke blot deres udemiljø er blevet forbedret. Støj fra vejene omkring er blevet minimeret, og der spares på varmeregningen på grund af de grønne facaders isolerende effekt. side 52

13

14 Fakta om Fælledvej Ejerforhold Fredericia Kom. side 54

15 Kommunale Vejanlæg LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 55

16 Dimensioneret efter en overskridelse 4 gange årligt til eksisterende fællesledning Afløbet fra grøften er 1 l/s/ha til eksisterende fællesledning Nødvendigt volumen: V = 130 m³/ha Med en grøftedybde på 0,40 m og et trekantet profil giver det en grøftebredde på 60 cm hvis der udføres grøft i hele vejens længde. Hvis vejens bredde er 9 m skal grøftebredden være 40 cm Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed mod overløb. Det kommunale vejanlæg Fælledvej Vejanlæg er karakteriserede ved en høj forureningsgrad sammenlignet med de øvrige typologier. Da man typisk ikke ønsker at nedsive regnvand med en høj forureningsgrad, betyder det at indarbejdelse af LAR-løsninger ved vejanlæg kompliceres. Der arbejdes derfor blandt andet med at udvikle et grøftsystem, hvor der ikke sker nedsivning men som udelukkende fungere som et forsinkelsesvolumen, inden regnvandet ledes videre til afløbssystemet. Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til vejen At vandet kan transporteres synligt på/langs vejen længst muligt (i grøft). Regulering af parkering på permeable belægninger med regnbede for enderne. Der designes et nyt vejprofil; med alt hvad det indebærer (kørebaner, parkering, fortove, grøfter, riste m.m.) Udskiftning af chikaner til regnbede (eksempelvis på Trellevej) Restarealer bearbejdes Her og nu: etablering af regnbede på diverse restarealer Markering af oplande Vandets vej Diagram over opland og vandets vej side 56

17 Plan 1:500

18 Besøg Fælledvej Fælledvej har fået en helt særlig karakter, som beboerne langs vejen havde svært ved at forestille sig inden de nye LAR-løsninger blev etableret. Vejen har pludselig fået et grønt image samtidig med, at sikkerheden er højnet. Vejen er snævret ind og det er nu tydeligt, hvor bilen kan parkeres. Dette gør, at bilisterne sætter farten ned og dermed støjer mindre. De grønne arealer langs vejen har fået mange til at vælge denne vej, når de går tur eller lufter hund, og der er en rolig, behagelig atmosfære. side 58

19

20 Hej med jer! Har I set vandet i grøften? Vi kunne lave en papirbåd inden aftensmad Juhuu! Det har vi også prøvet i skolen og Bjørns båd kom først snit 1:50 side 60

21 Det er nu altid rart med lidt grønt langs vejen.. snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 61

22 Fakta om Parcelhusgrundene på Skansevej Grundstørrelser ca 700 m2 Ejerforhold privat antal beboere pr ejendom 2-3 side 62

23 Private Grundejere LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 63

24 Dimensioneret til maksimalt overløb hvert 5. år Hovedparten af parcelhusgrunde i Fredericia nord har ler som jordbund hvilket ikke er nedsivningsegnet. På grund af de forholdsvise små grunde er det ikke muligt at nedgrave til egnede jordlag pga. pladsmangel og fare for sætningsskader. Hvor egnede jordbundsforhold er til stede vil faskiner være at fortrække, da de ikke kræver plads på jordoverfladen. Befæstet areal: 200 m2 Sands nedsivningsevne: 1*10-5 m/s Bredde af faskine: 0,5 m Plastkassettes hulrumsprocent: 96% Faskinehøjde: 0,8 m (svarende til 2 kassetter) Faskine længde: ca 16 m. Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed med overløb. Den private boligejer Parcelhusene på Skansevej Den private boligejer råder typisk over en omtrent 700 m 2 stor grund, hvor store dele er befæstede - dels med selve bygningen, dels med flisepladser, indkørsler og lignende. Mange boligejere oplever af og til oversvømmelser i kældre, da der er flaskehalse i afløbssystemet. Vandet kan komme fra den offentlige kloak. Den høje procentdel af uigennemtrængelige overflader er derudover også en årsag til kældreoversvømmelser. Uanset årsagen, kan det private boligejer hjælpe sig selv ved at etablere LAR på egen grund således, at vandet bremses inden det skader huset og dets inventar. Den private boligjejer vil især kunne få glæde af regnbede, der i forhold til grundens størrelse vil kunne opmagasinere betydelige mængder vand og samtidig indgå som en naturlig del af havens pryd. Grønne facader er også en mulighed for at berige boligen - blandt andet med et rigere fugleliv og mikroklima. I de tilfælde, hvor boligen har et rimelig fladt tag, kan det desuden være en gevinst at etablere grønne tage, der opsamler 50 % af den årlige regnmængde og altså halverer mængden af regnvand i tagrender og nedløbsrør. Faskiner er også en nyttig og skjult installation, som vil fungere effektivt fior de fleste boligejere. Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til den private boligejer At lave LAR på egen grund eller i samarbejde med nabogrunde (evt. i selvstændig udstykning) Del af tilslutningsbidrag retur (regnvandsdelen) Skabe ejerskab til LAR-løsninger, bl.a. gennem et inspirationskatalog til borgerne Skabe mulighed for udbygning af bolig, hvis opfyldelse af krav om grønt tag og LAR Markering af oplande Vandets vej Diagram over opland og vandets vej på grunden side 64

25 Plan 1:250 N Plan 1:500

26 Den private boligejer - katalog Som led i formidlingen af LAR er der specielt møntet på de private boligejere udarbejdet et katalog, der informerer om LAR. I kataloget er de forskellige LAR-løsninger forklaret sammen med nogle insprerende billeder og et oprids af de fordele, der er forbundet med de konkrete løsninger. Desuden gives en række eksempler på, hvordan LAR kan indarbejdes på en grund i flere trin således, at den enkelte borger ikke afskrækkes af at skulle omlægge hele haven på én gang. F.eks. kan faskiner være første trin i en omdannelse af den private have til en have med aktive LAR løsninger. Inspirationskatalog om i i Fredericia Nord bedre regnvandshåndtering Til højre ses to opslag fra kataloget som eksempler. Forsiden fra inspirationskataloget til de private boligejere side 66

27 Eksempler Det behøver ikke at være uoverskueligt at lave LAR-løsninger på sin grund. Der er ingen der siger, at alle LAR-løsninger skal tages i brug - og slet ikke på én gang. Alt efter, hvordan din grund ser ud, er der forskellige tiltag, som vil være oplagte at lægge ud med. Skal du for eksempel alligevel i gang med en renovation eller omlægning af hus eller have, kan du i den forbindelse med fordel integrere nogle af LARløsningerne. Er din have allerede, som du gerne vil have den, kan det være, at du skal starte med nogle tiltag, der ikke ændrer på udseendet af den have, du er glad for, men som alligevel har stor effekt - for dig og for miljøet. Det vigtigste er, at du overvejer, hvad dine behov er eller hvad, du kunne gøre bedre for miljøet. Udfør derefter dine muligheder ét ad gangen - trin for trin. Her kan du læse om tre eksempler på, hvordan LAR-løsninger kan tages i brug hed ad vejen. Lav lokal afledning af regnvand trin for trin Gitte og Jens Ørum, 29 og 32 år, skolelærer og håndværker Gitte og Jens har i et stykke tid haft familieforøgelse i tankerne. I den forbindelse har de købt et hus, der dog trænger til en kærlig hånd...?! Mette og Oskar Nielsen, 48 og 50 år, journalist og salgskonsulent Mette og Oskar har af og til tænkt, at de gerne ville være bedre ved miljøet, men en stor regnvandstønde har virket afskrækkende på dem Men da de så, hvor enkelt tagnedløbet kunne stoppes over jorden og vinkles ud over en rende, undrede de sig over ikke at have gjort det noget tidligere For at kunne håndtere alt deres regnvand selv, besluttede Mette og Oskar nogle år senere at grave et par faskiner ned under græsplæne og undkørsel I forbindelse med faskinen i indkørslen etablerede Mette og Oskar en olieudskiller for at sikre sig, at det nedsivende vand ikke ville forurene grundvandet og da de alligevel var i gang med at forbedre indkørslen besluttede de sig for at lægge en ny belægning, hvor vandet kan sive igennem fremfor at løbe ud på vejen Flere år senere står Mette og Oskar overfor et større pudse-arbejde, da facaderne på deres hus er blevet triste at se på. De får den idé at få sat grønne facadeplanter op i stedet. De oplever derefter, hvordan de nu bliver opløftede fremfor nedstemte hver gang de kommer hjem og bydes velkomne i deres nye grønne hjem. Britta Kvist, 67 år, pensionist Britta har brugt mange år på at anlægge en fin prydhave, og hun har derfor ikke den store lyst til at bruge sin tid som pensionist på at omlægge hele haven Da selve huset efter nogle år er blevet istandsat, får Gitte og Jens mere overskud til at fokusere på haven. De beslutter at anlægge en række regnbede rundt omkring i haven. Regnbedene optager store mængder regnvand, er smukke at se på og giver liv til haven. I tilknytning til et af regnbedene, som får tilført ekstra meget vand fra en tilstødende fliseplads, etablerer de et sandfang, der forhindrer store mængder sand, blade og lignende i at stoppe regnbedets nedsivende effekt. Gitte og Jens har nu en dreng på 4 år og en datter på 2 år. Det irriterer Gitte og Jens, at græsplænen er fuld af huller og ikke til at spille bold på. Derfor træffer de beslutningen om at lægge græsplænen om med et svagt fald mod regnbedene, så regnvandet løber væk fra huset og samtidig bliver inde på grunden....det første, der trænger til en udskiftning, er et efterhånden gammelt tagpap-tag. Gitte har læst, at et grønt tag optager 50 procent af det regnvand, der falder på det, og at det tilmed beskytter og forlænger levetiden på det underliggende tagpap. Opslag fra katalog til private boligejere Børnene går begge i skole og har ofte legekammerater med hjemme. Gitte og Jens synes, det kunne være sjovt at lave noget i haven, som både de selv og børnene kan have glæde af. De anlægger en snirklet rende fra tagtagnedløbene over græsset og hen til det største af regnbedene. Børnene eksperimenterer med at ændre vendets løb i renden med sten Dog døjer hun med vand i kælderen, hvorfor Britta beslutter at få lagt en faskine under græsplænen til at opmagasinere en del af regnvandet fra hendes tag. Regnbede 2012 Et par år senere beslutter Britta at nedlægge en del af plænen, da græsslåningen tager for mange krafter. Hun husker inspirationskataloget og anlægger en grøn permeabel belægning i stedet Britta bruger til stadighed mere tid på den nyanlagte terrasse og investerer i grønne facader, der er smukke at kigge på, giver et behageligt lokalklima og tiltrækker masser af fugle. Et regnbed er en lavning i terrænet, der er designet til at modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn, og samtidig anlagt som et særligt bed. Regnbedets kapacitet kan øges ved at koble en faskine på, enten før eller efter regnbedet. Plantevalget vanskeliggøres af, at regnbedet både kan blive meget tørt (pga. god dræning) og meget vådt (pga. akkumulering af regnvand). Regnbedet kræver samme grad af vedligehold som andre bede. (Kilde: Da Britta fylder 75 spekulerer hun over, hvad hun skal ønske sig - hun har ikke brug for eller plads til flere ting inde i huset, og hun har ikke lyst til at rejse længere. Familien slår sig sammen om et bassin til Brittas have år senere omlægger Britta et af sine mere plejekrævende blomsterbede til et regnbed. Regnvandet fra Brittas hus kan nu kobles helt af kloaksystemet. Foruden at hun derved får en del af tilslutningsbidraget retur stiger Brittas ejendomsværdi. Fordele? Regbedet kan etableres i stedet for et almindeligt blomsterbed i for- eller baghave. Størst effekt opnåes, når bedet etableres i tilknytning til en fliseplads eller et nedløbsrør, hvor der i særlig grad vil opstuves vand. Der findes et bredt udvalg af velegnede stauder og buske, der kan klare både at stå i blankt vand og at tørre ud i længere perioder. Regnbedet skaber gode vilkår forfugle, dyr og insekter Sådan virker det Store volumener af regnvand kan opstuves i haven fremfor i kælderen Afkobles regnvandet fuldstændig fra kloaksystemet, kan der søges om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget fra Kommunen Regnvandet renses gennem den langsomme nedsivende proces Alt efter plantevalget kan fremtoningen af regnbedet variere lige som et almindeligt blomsterbed med frodige og blomstrende planter, eller det kan integreres i græsplænen som en græsbeklædt lavning. Hvis regnbedet etableres et sted i haven, hvor der i forvejen er høj fugtighed, kan der i våde perioder af året opnås en egentlig mindre sø på grunden. Fliser Regnvand Regnvand Græsplæne Omkostningerne ved anlæggelsen spares, når kælderen ikke længere oversvømmes Flere fordele... Planterne forskønner omgivelserne Såvel som til almindelige bede kan der vælges mellem et utal af blomstrende planter i forskellige farver. Regnbedets blomster kan give nye dufte til haven Lokalt opnås et bedre mikroklima med fordampning og lavere temperaturer Ved etablering af flere regnbede i forskellige niveauer på grunden, kan der laves et mindre vandløbssystem med render eller grøfter i haven, som både er flotte at se på og sjove at lege ved for børn Tilførsel af kompost kan have en gavnlig effekt på regnbedets vedligeholdelse Som ved almindelige bede kræver et regnbed pleje, hvilket vil variere efter plantevalget. Buske og træer kræver typisk mindre pleje end stauder og andre mindre planter og blomster. De første par år kræver regnbedet mere pasning Helhedsplan Fredericia Nord side 67

28 Nå drenge - Man kan godt se det har regnet igår, hva - hvor mange mælkekartoner tror I, man kunne fylde med det vand, der har samlet sig her foran huset? Jeg tror mindst tusind! Zoom i snit 1:50 hæk regnbed faskine hæk......bassin bassin regnbed hæk side 68

29 Nu skal du bare se, mor! Sådan et bassin kan du også få i din have, og alt vandet kommer ens egen grund. Vi har fået mange flere fugle i haven! Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 69

30 Besøg Fru Hansens Have Du finder Fru Hansens Have på Skansevejen x. Fru Hansen har valgt at implementere en lang række regnvandsløsninger på sit hus og i sin have. Det startede med ønsket om at bygge en tilbygning på den lille grund. Hun kunne få dispensation for bebyggelsesprocenten ved at lave grønne tage og grønne vægge. Men da Fru Hansen først havde oplevet den effekt, det havde på miljøet omkring hendes hus, fik hun lyst til at eksperimentere videre med Inspirationskataloget. Idag er der fire regnvandsbede - et pr årstid, ligesom hun som mange af naboerne er med i BÆK projektet der giver beboerne et fælles grønt rum. Fru Hansens Have er en lille stemningsfyldt sansehave. side 70

31

32 side 72

33 Helhedsplan Fredericia Nord side 73

34 Kort opsummering Evaluering Dette dokument sammenfatter forsknings- og udviklingsprojektet Fredericia Nord - Lokal anvendelse af regnvand. På baggrund af beregninger, heriblandt en risikoscreening eksemplificeret i et bluespotkort, og på baggrund af workshops og møder med interessenter fra Fredericia Kommune, er der udarbejdet en helhedsplan for Fredericia Nord med det fokus, at implementere LAR-løsninger i området og dermed mindske udledningen af regnvand til kloaksystemet og recipienterne i forlængelse heraf. Desuden er der udpeget fire case-områder, som kunne have gavn af LAR. Til disse caseområder er der udarbejdet skitseforslag, der skal tjene som eksempelprojekter indenfor fire typologier. Således vil det være oplagt og let tilgængeligt at overføre de fire skitserede eksempelprojekter til andre bebyggelser af tilsvarende typologi. Det er håbet, at disse eksempelprojekter vil skabe interesse omkring LAR og vise, hvilke fordele der kan være for skoler, boligforeninger, private grundejere og kommuner ved at etablere LAR-løsninger på og omkring bygninger og veje. Således vil det komme til at fungere som et formidlingsprojekt. Dokumentet vil danne baggrund for en ansøgning til blandt andet Vandteknologifonden i håbet om at skaffe midler til at få udført disse projekter i praksis. Vi har erfaret at muligheden for etablering af LAR ved de forskellige typologier er meget varierende og afhænger flere forhold. Specifikt for Fredericia Nord er opdelingen som følgende: Skole. Meget imødekommende og ser andre muligheder i LAR end blot at aflaste det offentlige afløbssstem, i forhold til deres undervisning og fritidsaktiviteter. Boligforening. Der er ikke områder i nord, som umiddelbart står få med renovering af udområder, men boligkontoret var meget imødekommende over for projekter andre steder i kommunen. Der arbejdes videre i et andet område. Vej. Vejen har en væsentlig servicefunktion med afledning af vand. Den eksisterende vejopbygningen er svær ændre dels pga. vejopbygningen og dels pga af øvrige ledningsejer, samt at vandet er forurenet. Effekten af LAR ved kapacitet i ledninger er meget afhængig af det lokale afløbssystem opbygning. Der skal ses på hele vandoplande og kortlægges hvor der nemmest kan afskæres eller forsinkes vand ved kilden. Der skal arbejdes videre med dimensioneringskriterier. De private boligejere. En af de vigtige punkter, er når man skal arbejde med LAR i forskellige typologier, er at man sætter sig ind i, hvad der er vigtigt for de enkelte målgrupper, brugerne. Det viste sig, at en del af de private boligejere havde svært at overskue en fuldstændig omlægning af deres have til LAR løsninger og i stedet efterspurgte forslag til en trinvis omlægning. Deres input gav anledning til at kataloget til de private boligejere blev omtænkt til at udspecificere de enkelte løsninger og netop give en vejledning til, hvordan en LAR omlægning kan fremstå trinvis. Processen med LAR løsninger har den udfordring, at man kan komme til at primært fokusere på de tekniske og planlægningsmæssige dele, hvor formidlingsdelen kan komme til at ryge i baggrunden. Og formidlingsdelen er meget vigtigt i forbindelse med LAR, da mange af løsningerne bygger på frivillighedens hjælp. Det gælder om at visualisere de ekstra fordele og værdier, der kan opnås ved LAR. side 74

35 Anlægsudgifter for boligforeningen Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. Anlægsudgifter for privathaven Anlægsudgifter excl. moms kr. Overslag Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. For hvert område er udregnet en anlægsøkonomi for de viste LAR-løsninger for de 4 eksempler. Dette er kun en forløbig overslagspris og indeholder udgifterne til rydning af gamle og etablering af nye, permeable belægninger. Etablering af vandløb, grøfter, regnbede og bassiner, samt afledning af vandet i rørledninger og faskiner. Desuden tilplantning og tilsåning af bede og plæner. Anlægsøkonomien tilpasses og detaljeres i de efterfølgende faser, idet der afhængigt af anlægsbudget kan vælges en mere eller mindre gennemgribende renovering af området. Anlægsudgifter for skolen Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, grønne tage, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. Anlægsudgifter for vejen (80 lbm) Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af bede, beplantning og græssåning. Helhedsplan Fredericia Nord side 75

36 Fornyelsesfonden (statslig) 15 % = kr 5 mill Fredericia Regnvandsfond (Fr. Kommune og Spildevand) 15 % Primær interessenter (finansiering) Vandteknolgifonden (Statslig) 35 % = kr 2 mill Lokale Anlægsfonden 10 % = kr 7 mill Landsbyggefonden (De almene boligejeres fond) 15 % = kr 10 mill Finansiering Finansiering af LAR projekter er langt fra ukompliceret. Forskellige love begrænser forsyningsvirksomhedernes mulighed for egenhændigt at investere i udvikling og eksempelprojekter. Hertil er betalingsvedtægterne for de enkelte forsyningsselskaber forskelligt skruet sammen. I Københavns Energi har man eksempelvis mulighed for at tilbagebetale forbrugerne deres tilslutningsafgift i det omfang de frivilligt vælger at frakoble sig spildevandsafledningen. Denne mulighed eksisterer ikke pt. i Fredericia. Betalingsregler Lovbekendtgørelse nr. 281 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. sætter begrænsninger for hvilke aktivi-teter som spildevandsbidraget kan anvendes til. Spildevandsbidragets anvendelse begrænses til udførelse, drift og vedligeholdelse af spilde-vandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg. Hvilket betyder, at spildevandsforsyningsselskaberne har begrænset spillerum hvad angår at anvende spildevandsbidraget til denne type projekter. En løsning er dog fx at forsyningerne gør sig til ejer over arealerne. Lighedsprincippet Lighedsprincippet kan give problemer i forhold til boligforeningerne samt til de private husejere. Da der ikke kan gives tilskud til en bolig-forening, uden dette tilbydes alle boligforeninger i det kloakerede om-råde. Da dette er et forsknings og udviklingsprojekt, er det muligt at se bort fra lighedsprincippet. Finansieringsmetoder Det er muligt for forsyningen at finansiere projektet, hvis Fredericia Forsynings står som ejer af de etablerede anlæg, En anden finansieringsmulighed er at søge midler i Vand og Teknologi Fonden. Vand og Teknologi Fonden er en fond, som forsyningerne samt staten hvert år indbetaler penge til. Det vil være nødvendigt at søge midler fra andre fonde til at dække de udgifter, som ikke er til-knyttet spildevandsaktiviteter. Andre mulige fonde kunne være Fonden Realdania eller Vand i byen. Derudover er en anden mulighed at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, hvis bruger udtræder frivilligt at kloakforsyningen. Men det bl.a. kræver at betalingsvedtægt og spildevandsplan er tilpasset til et sådan system. Der blev talt om oprettelse af en LAR- fond i Fredericia, som Fredericia Forsynings skulle være tovholder på. Forsyningen skal stå for at skaffe penge ind til projektet, og det skal undersøges hvorvidt forsyningen må bidrage økonomisk til fonden. Vi foreslår, projektet finansieres efter følgende model, som naturligvis løbende må udvikles og revideres. side 76

37 For-projekt LAR i Fredericia > Helhedsplan Fredericia Nord (denne mappe) > Eksempelprojekt Sønderparken og Korskærparken For-projektet danner grundlag for ansøgning til vandteknologifonden mfl. Tekniske undersøgelser LAR i Fredericia > Mulighedskort for nedsivning > Opgørelse af typologier; hvor er det lettest vand at fjerne Stor skala - gennemgang af hele vandoplandet Udviklingsprojekt Fremtidens LAR løsninger > Hvad skal udviklingsprojektet undersøge, hvad er fokus (kunne være boligforeninger) > Klart formidlingsaspekt FORÅR 2010 Finansiering / delopgaver 1 > Indledende skitserings- og udviklingsarbejde > Udarbejdelse af ansøgning til bl.a. Vandteknologi-fonden > Finansieret af Fredericia Spildevand FORÅR/EFTERÅR 2010 Finansiering / delopgaver 2 > Analyse af LAR s effekt for afløbssystemet, renseanlæg og recipienter, herunder realistiske dimensioneringskriterier, serviceniveauer, driftøkonomi; benchmarking m.m > Optimering af vandstrømme både over og jorden ved Mike Flood-beregninger > Vurdering af miljøindsats CO2 > Håndtering af administrationen vedr. brugere med LARløsninger > Finansiering Efterår 2010 Finansiering / delopgaver 3 > Vandteknologifonden > Landsbyggefonden > Fornyelsesfonden > Fredericia Regnvandsfond (Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand) Pilotprojekt 1 (anlæg) > Børn, unge, sundhed, bevægelse Pilotprojekt 2 (anlæg) > Boligforeninger Pilotprojekt 3 (anlæg) > Landsbyer Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Lokale og Anlægsfonden Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Deklarationer / opkøb af arealer i boligforeningen > Landsbyggefonden Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Lokale og Anlægsfonden > Landdistriktspuljen Helhedsplan Fredericia Nord side 77

38 Finansiering side 78 Fredericia regnvandsfond Alment formål og særlige prioriteringer Fredericia Regnvandsfond tænkes etableret af Fredericia Kommune i samarbejde med Fredericia Spildevand. Hvad kan Fredericia Regnvandsfond støtte i Fredericia Nord Fonden vil evt. kunne yde støtte til forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens LAR løsninger, som kan afvikles i efteråret 2010-foråret Projektet vil gennem teoretisk undersøgelse og praksisorienterede cases afdække mulighederne for LAR løsninger i fire forskellige juridiske, kulturelle og landskabelige miljøer - Skolen, Boligforeningen, Vejanlægget og den Private have. Vandteknologifonden Alment formål og særlige prioriteringer Fonden kan ansøges i 2.kvartal af Den etableres og administreres af branchen og er et uafhængigt organ under den statslige forvaltning. Fonden har til formål at yde støtte til projekter, som kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Fondens støtteområder og projekttyper er meget bredt defineret. Hvad kan Vandteknologifonden støtte i Fredericia Nord Vandteknologifonden vil evt, kunne ansøges om støtte til en testcase i forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens LAR løsninger med fokus på LAR i private haver eller andre testcases. Fornyelsesfonden Alment formål og særlige prioriteringer Den netop etablerede Fornyelsesfond under Erhvervs- og Byggestyrelsen støtter frem til 2012 initiativer som fremmer grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse på det grønne område og velfærdsområdet. Et af fondens indsatsområder er innovation, markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. De grønne løsninger skal reducere eller fjerne negative effekter på miljøet, naturen, klimaet mv. og forbedre gængse teknologier. Et andet indsatsområde er innovation samt markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Hvad kan Fornyelsesfonden støtte i Fredericia Nord Fornyelsesfonden kan fx ansøges om støtte til udvikling af nye grønne helhedsløsninger til omdannelse af udearealer ved etagebyggeri i boligforeninger som Kirsebærhaven. Her kan ingeniører, klimaeksperter, landskabsarkitekter og beboere indgå i et tæt udviklingssamarbejde for at skabe nye grønne løsninger og teknologier til gavn for udearealerne og borgerne. Landsbyggefonden Alment formål og særlige prioriteringer Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri, samt analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering mv. Hvad kan Landsbyggefonden støtte i Fredericia Nord En central del af Landsbyggefondens virksomhed er at yde støtte til investeringer i forbedringer af bl.a. de fysiske rammer, som styrker de almene boligområders konkurrenceevne med henblik på at afhjælpe og forebygge social og etnisk segregering. Landsbyggefonden vil kunne ansøges til projekter, som fokuserer på implementering af LAR-løsninger på fællesarealer i boligforeninger som Kirsebærhaven, hvor løsningen bidrager til at fremme de lokale ejerskab til LAR-løsningerne og til at gøre udearealet og dermed boligforeningen attraktiv i for beboerne og lokalområdet i øvrigt.

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Mindre regnvand i kloakken Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Nedsivning af regnvand Der er mange muligheder for at bruge regnvandet i haven. Du lede det direkte i et hulrum under jorden eller

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

LAR for kloakmestre. Gitte Hansen

LAR for kloakmestre. Gitte Hansen LAR for kloakmestre Gitte Hansen giha@orbicon.dk Regn i Danmark Ca. 700 mm/år Mest i vest og syd, mindst på Sjælland Stigende regn med klimaændringer Mere tørke og mere ekstrem regn Forventet 30% stigning

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 Prøvestens og Kongedybs Allé Lokal afledning af regnvand Klimagruppen, der har medlemmer

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog Introduktion til LAR-metodekatalog LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 LAR I AALBORG KOMMUNE... 3 1.2 LAR-METODER, FORSINKELSESMETODER OG RENSEMETODER... 4 1.3 OPBYGNING AF LAR-KATALOG...

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING LAR - en berigelse udearealerne! Marie Thing landskabsarkitekt Partner i Thing & brandt landskab aps for udfordiring for ro for leg frodighed OSLO - fornebu Vand byder

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER DDER spildevand DDER spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER LAR I MIN HAVE - trin for trin guide til forskellige mindre LAR-anlæg i private haver

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

De blå-grønne, rekreative oaser

De blå-grønne, rekreative oaser De blå-grønne, rekreative oaser Av Erling Holm Erling Holm er Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har siden 1996 arbejdet i eget firma, Erling Holm ApS, og har i den forbindelse bl.a.

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere