Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41"

Transkript

1 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41

2 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene har fået en helt anden fornemmelse for, hvordan de globale og de lokale økosystemer spiller sammen. I matematiktimerne bruger lærerne bassinernes volumener som håndgribelige eksempler og i natur & miljø lærer børnene om vandmiljøet, om hvor regnvandet kommer fra og hvor det bliver af. I frikvartererne opleves et højt aktivitetsniveau og begejstret udtryk blandt børnene, der har fået helt nye muligheder for at udfolde sig fysisk og kreativt i skolegården. De yngste eksperimenterer med vandets forløb i de nedfældede render gennem skolegården mens de ældre børn leger på rulleskøjter og skateboards i det for det meste tørlagte regnvandsopsamlingsbassin. side 42

3 Helhedsplan Fredericia Nord side 43

4 Fakta om Kirsebærhavens Boligforening Ejerforhold Boligforening side 44

5 Boligforeninger LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 45

6 Dimensioneret til maksimalt overløb hvert 10. år Boligforeningen Kirsebærhaven er naturligt delt i 3 oplande. Hvert opland har sit eget våde bassin. Opland 1 - nord for Friggsves Tagareal: 1400 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 110 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,04 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 40 m3 Vanddybde: 0,4 m Opland 2 - vest for Frejasvej Tagareal: 1800 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 150 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,5 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 750 m3 Vanddybde: 0,3 m Opland 3 - øst for Frejasvej Tagareal: 1500 m2 Areal i vådbassin beregnet til nedsivning: 100 m2 Samlet nedsivningsevne: 1,0 l/s pr. red. ha. Bassinvolumen: 50 m3 Vanddybde: 0,5 m Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed med overløb. Etagebyggeri i boligforeninger Kirsebærhaven Boligforeninger er typisk opbygget af etagebyggeri i form af såkaldte stokke med store åbne arealer imellem, der primært tjener det formål at give luft mellem boligerne og give beboerne nogle arealer, de kan bruge i stedet for en privat have. Disse åbne arealer er ofte ensformige og identitetsløse. Mange boligforeninger er mærket af stor til/fraflytning med sociale negative omkostninger til følge. Dette kunne til dels afhjælpes med LAR-løsninger, der kan tilføre levende, grønne facader og tage samt smukke udearealer at se på og opholde sig i. F.eks. kan tørre bassiner tilbageholde store mængder vand under kraftig regn og de resterende 95 % af året anvendes som anderledes opholdszoner og legearealer. De græsbelagte friarealer mellem bygningerne er oplagte til LAR-løsninger kombineret med mulighed for nye sociale rum, som kan få deres egen identitet og derved øge beboernes ejerskabsfølelse til området. Boligforeninger behøver et design, der er nemt og billigt at vedligeholde, men dette er ingen hindring for at etablere LAR på boligforeningers arealer. Ved at vælge de rette planter kræver regnbede ikke mere pleje end den beplantning, der typisk findes på sådanne arealer. 1 3 Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til boligforeningen At skabe liv, fællesskab og oplevelser - Et sted, der er en omvej værd. At skabe imødekommenhed og en del af et større grønt netværk åbent for alle En øget biofaktor og grønt synsindtryk. Identitetsskabende. Høj beplantning, som man kan kigge igennem. Nedbrydning de store åbne uderum. Foranderlig i forhold til årstider og tørt/vådt. Nødvendige tekniske og fysiske faciliteter: Stort areal, der kan modtage al regnvand (tage, våde og tørre bassiner, permeable belægninger). Forsinke vandet i områder mellem bygningerne. Markering af oplande Vandets vej 2 Diagram over opland og vandets vej på grunden side 46

7 Urtehave Græs Regnbed Græs Regnbed Tønde Rende Grus Regnbed Tønde Urtehave Grus Vådt bassin Regnbed P-plads Permeabel belægning Regnbed Ophold Regnbed Grus Regnbed Græs Grus Rende Vådt bassin Legeplads Græs Regnbed Vandløb Regnbed Rende Regnbed Grus Græs Regnbed P-plads Permeabel belægning Græs Græs Faskine Græs Grus Regnbed Ophold Græs Regnbed Græs Grus Vandløb Rende Græs Ophold Legeplads Regnbed Regnbed Tørt bassin/ skaterbane Regnbed Ophold Græs Grus Regnbed Urtehave Grus Tønde Grus Vådt bassin Ophold Regnbed Regnbed Grus Grus Græs Rende Græs Grus Græs Regnbed Grus Plan 1:500 Græs Græs N Regnbed Græs P-plads Permeabel belægning Vandløb Grus Rende Regnbed Plan 1:500

8 Har I set svanerne?...der er mad om 5 minutter! Nu sad vi ellers lige så rart - nå ja..jeg er også ved at være sulten Zoom i snit 1:50 side 48

9 Sikke mange mennesker, der er ude i den boligforening! Har du set mit nye trick, Emil? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 49

10 Det er så nemt at have børnebørnene på besøg - de elsker at gå på opdagelse i vores alsidige park her i boligforeningen Zoom i snit 1:50 side 50

11 Hvor er det smukt med alle de blomster, og jeg bliver ved med at få øje på nye slags - det er som om, haven skifter udtryk konstant! Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 51

12 Besøg Boligforeningen Kirsebærhaven Efter at Boligforeningen Kirsebærhaven er blevet renoveret, har der været en helt anden ejerfornemmelse blandt beboerne, der langt oftere end tidligere benytter udearealerne. Om sommeren er der rift om de opstillede bænke, hvor beboerne gerne sætter sig ned for at læse eller nyde deres måltid i solen. De fem gårdrum har hver deres kvalitet, og beboerne bliver ikke længere i tvivl, hvilke to blokke, de befinder sig mellem. Alt efter humør, sætter de sig i de rolige arealer ved de våde bassiner eller lader sig underholde ved det tørre bassin, hvor der ofte kommer børn og unge for at lege eller skate. De grønne tage og facader beriger foreningen med et rigt fugleliv. Desuden har beboerne bemærket at ikke blot deres udemiljø er blevet forbedret. Støj fra vejene omkring er blevet minimeret, og der spares på varmeregningen på grund af de grønne facaders isolerende effekt. side 52

13

14 Fakta om Fælledvej Ejerforhold Fredericia Kom. side 54

15 Kommunale Vejanlæg LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 55

16 Dimensioneret efter en overskridelse 4 gange årligt til eksisterende fællesledning Afløbet fra grøften er 1 l/s/ha til eksisterende fællesledning Nødvendigt volumen: V = 130 m³/ha Med en grøftedybde på 0,40 m og et trekantet profil giver det en grøftebredde på 60 cm hvis der udføres grøft i hele vejens længde. Hvis vejens bredde er 9 m skal grøftebredden være 40 cm Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed mod overløb. Det kommunale vejanlæg Fælledvej Vejanlæg er karakteriserede ved en høj forureningsgrad sammenlignet med de øvrige typologier. Da man typisk ikke ønsker at nedsive regnvand med en høj forureningsgrad, betyder det at indarbejdelse af LAR-løsninger ved vejanlæg kompliceres. Der arbejdes derfor blandt andet med at udvikle et grøftsystem, hvor der ikke sker nedsivning men som udelukkende fungere som et forsinkelsesvolumen, inden regnvandet ledes videre til afløbssystemet. Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til vejen At vandet kan transporteres synligt på/langs vejen længst muligt (i grøft). Regulering af parkering på permeable belægninger med regnbede for enderne. Der designes et nyt vejprofil; med alt hvad det indebærer (kørebaner, parkering, fortove, grøfter, riste m.m.) Udskiftning af chikaner til regnbede (eksempelvis på Trellevej) Restarealer bearbejdes Her og nu: etablering af regnbede på diverse restarealer Markering af oplande Vandets vej Diagram over opland og vandets vej side 56

17 Plan 1:500

18 Besøg Fælledvej Fælledvej har fået en helt særlig karakter, som beboerne langs vejen havde svært ved at forestille sig inden de nye LAR-løsninger blev etableret. Vejen har pludselig fået et grønt image samtidig med, at sikkerheden er højnet. Vejen er snævret ind og det er nu tydeligt, hvor bilen kan parkeres. Dette gør, at bilisterne sætter farten ned og dermed støjer mindre. De grønne arealer langs vejen har fået mange til at vælge denne vej, når de går tur eller lufter hund, og der er en rolig, behagelig atmosfære. side 58

19

20 Hej med jer! Har I set vandet i grøften? Vi kunne lave en papirbåd inden aftensmad Juhuu! Det har vi også prøvet i skolen og Bjørns båd kom først snit 1:50 side 60

21 Det er nu altid rart med lidt grønt langs vejen.. snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 61

22 Fakta om Parcelhusgrundene på Skansevej Grundstørrelser ca 700 m2 Ejerforhold privat antal beboere pr ejendom 2-3 side 62

23 Private Grundejere LAR - Fredericia Helhedsplan Fredericia Nord side 63

24 Dimensioneret til maksimalt overløb hvert 5. år Hovedparten af parcelhusgrunde i Fredericia nord har ler som jordbund hvilket ikke er nedsivningsegnet. På grund af de forholdsvise små grunde er det ikke muligt at nedgrave til egnede jordlag pga. pladsmangel og fare for sætningsskader. Hvor egnede jordbundsforhold er til stede vil faskiner være at fortrække, da de ikke kræver plads på jordoverfladen. Befæstet areal: 200 m2 Sands nedsivningsevne: 1*10-5 m/s Bredde af faskine: 0,5 m Plastkassettes hulrumsprocent: 96% Faskinehøjde: 0,8 m (svarende til 2 kassetter) Faskine længde: ca 16 m. Etablering af regnbede og andre LAR-løsninger kan gøre det muligt at lave mindre bassiner, eller de kan bruges som en ekstra sikkerhed med overløb. Den private boligejer Parcelhusene på Skansevej Den private boligejer råder typisk over en omtrent 700 m 2 stor grund, hvor store dele er befæstede - dels med selve bygningen, dels med flisepladser, indkørsler og lignende. Mange boligejere oplever af og til oversvømmelser i kældre, da der er flaskehalse i afløbssystemet. Vandet kan komme fra den offentlige kloak. Den høje procentdel af uigennemtrængelige overflader er derudover også en årsag til kældreoversvømmelser. Uanset årsagen, kan det private boligejer hjælpe sig selv ved at etablere LAR på egen grund således, at vandet bremses inden det skader huset og dets inventar. Den private boligjejer vil især kunne få glæde af regnbede, der i forhold til grundens størrelse vil kunne opmagasinere betydelige mængder vand og samtidig indgå som en naturlig del af havens pryd. Grønne facader er også en mulighed for at berige boligen - blandt andet med et rigere fugleliv og mikroklima. I de tilfælde, hvor boligen har et rimelig fladt tag, kan det desuden være en gevinst at etablere grønne tage, der opsamler 50 % af den årlige regnmængde og altså halverer mængden af regnvand i tagrender og nedløbsrør. Faskiner er også en nyttig og skjult installation, som vil fungere effektivt fior de fleste boligejere. Idéer fra workshop indarbejdet i pilotprojekt til den private boligejer At lave LAR på egen grund eller i samarbejde med nabogrunde (evt. i selvstændig udstykning) Del af tilslutningsbidrag retur (regnvandsdelen) Skabe ejerskab til LAR-løsninger, bl.a. gennem et inspirationskatalog til borgerne Skabe mulighed for udbygning af bolig, hvis opfyldelse af krav om grønt tag og LAR Markering af oplande Vandets vej Diagram over opland og vandets vej på grunden side 64

25 Plan 1:250 N Plan 1:500

26 Den private boligejer - katalog Som led i formidlingen af LAR er der specielt møntet på de private boligejere udarbejdet et katalog, der informerer om LAR. I kataloget er de forskellige LAR-løsninger forklaret sammen med nogle insprerende billeder og et oprids af de fordele, der er forbundet med de konkrete løsninger. Desuden gives en række eksempler på, hvordan LAR kan indarbejdes på en grund i flere trin således, at den enkelte borger ikke afskrækkes af at skulle omlægge hele haven på én gang. F.eks. kan faskiner være første trin i en omdannelse af den private have til en have med aktive LAR løsninger. Inspirationskatalog om i i Fredericia Nord bedre regnvandshåndtering Til højre ses to opslag fra kataloget som eksempler. Forsiden fra inspirationskataloget til de private boligejere side 66

27 Eksempler Det behøver ikke at være uoverskueligt at lave LAR-løsninger på sin grund. Der er ingen der siger, at alle LAR-løsninger skal tages i brug - og slet ikke på én gang. Alt efter, hvordan din grund ser ud, er der forskellige tiltag, som vil være oplagte at lægge ud med. Skal du for eksempel alligevel i gang med en renovation eller omlægning af hus eller have, kan du i den forbindelse med fordel integrere nogle af LARløsningerne. Er din have allerede, som du gerne vil have den, kan det være, at du skal starte med nogle tiltag, der ikke ændrer på udseendet af den have, du er glad for, men som alligevel har stor effekt - for dig og for miljøet. Det vigtigste er, at du overvejer, hvad dine behov er eller hvad, du kunne gøre bedre for miljøet. Udfør derefter dine muligheder ét ad gangen - trin for trin. Her kan du læse om tre eksempler på, hvordan LAR-løsninger kan tages i brug hed ad vejen. Lav lokal afledning af regnvand trin for trin Gitte og Jens Ørum, 29 og 32 år, skolelærer og håndværker Gitte og Jens har i et stykke tid haft familieforøgelse i tankerne. I den forbindelse har de købt et hus, der dog trænger til en kærlig hånd...?! Mette og Oskar Nielsen, 48 og 50 år, journalist og salgskonsulent Mette og Oskar har af og til tænkt, at de gerne ville være bedre ved miljøet, men en stor regnvandstønde har virket afskrækkende på dem Men da de så, hvor enkelt tagnedløbet kunne stoppes over jorden og vinkles ud over en rende, undrede de sig over ikke at have gjort det noget tidligere For at kunne håndtere alt deres regnvand selv, besluttede Mette og Oskar nogle år senere at grave et par faskiner ned under græsplæne og undkørsel I forbindelse med faskinen i indkørslen etablerede Mette og Oskar en olieudskiller for at sikre sig, at det nedsivende vand ikke ville forurene grundvandet og da de alligevel var i gang med at forbedre indkørslen besluttede de sig for at lægge en ny belægning, hvor vandet kan sive igennem fremfor at løbe ud på vejen Flere år senere står Mette og Oskar overfor et større pudse-arbejde, da facaderne på deres hus er blevet triste at se på. De får den idé at få sat grønne facadeplanter op i stedet. De oplever derefter, hvordan de nu bliver opløftede fremfor nedstemte hver gang de kommer hjem og bydes velkomne i deres nye grønne hjem. Britta Kvist, 67 år, pensionist Britta har brugt mange år på at anlægge en fin prydhave, og hun har derfor ikke den store lyst til at bruge sin tid som pensionist på at omlægge hele haven Da selve huset efter nogle år er blevet istandsat, får Gitte og Jens mere overskud til at fokusere på haven. De beslutter at anlægge en række regnbede rundt omkring i haven. Regnbedene optager store mængder regnvand, er smukke at se på og giver liv til haven. I tilknytning til et af regnbedene, som får tilført ekstra meget vand fra en tilstødende fliseplads, etablerer de et sandfang, der forhindrer store mængder sand, blade og lignende i at stoppe regnbedets nedsivende effekt. Gitte og Jens har nu en dreng på 4 år og en datter på 2 år. Det irriterer Gitte og Jens, at græsplænen er fuld af huller og ikke til at spille bold på. Derfor træffer de beslutningen om at lægge græsplænen om med et svagt fald mod regnbedene, så regnvandet løber væk fra huset og samtidig bliver inde på grunden....det første, der trænger til en udskiftning, er et efterhånden gammelt tagpap-tag. Gitte har læst, at et grønt tag optager 50 procent af det regnvand, der falder på det, og at det tilmed beskytter og forlænger levetiden på det underliggende tagpap. Opslag fra katalog til private boligejere Børnene går begge i skole og har ofte legekammerater med hjemme. Gitte og Jens synes, det kunne være sjovt at lave noget i haven, som både de selv og børnene kan have glæde af. De anlægger en snirklet rende fra tagtagnedløbene over græsset og hen til det største af regnbedene. Børnene eksperimenterer med at ændre vendets løb i renden med sten Dog døjer hun med vand i kælderen, hvorfor Britta beslutter at få lagt en faskine under græsplænen til at opmagasinere en del af regnvandet fra hendes tag. Regnbede 2012 Et par år senere beslutter Britta at nedlægge en del af plænen, da græsslåningen tager for mange krafter. Hun husker inspirationskataloget og anlægger en grøn permeabel belægning i stedet Britta bruger til stadighed mere tid på den nyanlagte terrasse og investerer i grønne facader, der er smukke at kigge på, giver et behageligt lokalklima og tiltrækker masser af fugle. Et regnbed er en lavning i terrænet, der er designet til at modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn, og samtidig anlagt som et særligt bed. Regnbedets kapacitet kan øges ved at koble en faskine på, enten før eller efter regnbedet. Plantevalget vanskeliggøres af, at regnbedet både kan blive meget tørt (pga. god dræning) og meget vådt (pga. akkumulering af regnvand). Regnbedet kræver samme grad af vedligehold som andre bede. (Kilde: Da Britta fylder 75 spekulerer hun over, hvad hun skal ønske sig - hun har ikke brug for eller plads til flere ting inde i huset, og hun har ikke lyst til at rejse længere. Familien slår sig sammen om et bassin til Brittas have år senere omlægger Britta et af sine mere plejekrævende blomsterbede til et regnbed. Regnvandet fra Brittas hus kan nu kobles helt af kloaksystemet. Foruden at hun derved får en del af tilslutningsbidraget retur stiger Brittas ejendomsværdi. Fordele? Regbedet kan etableres i stedet for et almindeligt blomsterbed i for- eller baghave. Størst effekt opnåes, når bedet etableres i tilknytning til en fliseplads eller et nedløbsrør, hvor der i særlig grad vil opstuves vand. Der findes et bredt udvalg af velegnede stauder og buske, der kan klare både at stå i blankt vand og at tørre ud i længere perioder. Regnbedet skaber gode vilkår forfugle, dyr og insekter Sådan virker det Store volumener af regnvand kan opstuves i haven fremfor i kælderen Afkobles regnvandet fuldstændig fra kloaksystemet, kan der søges om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget fra Kommunen Regnvandet renses gennem den langsomme nedsivende proces Alt efter plantevalget kan fremtoningen af regnbedet variere lige som et almindeligt blomsterbed med frodige og blomstrende planter, eller det kan integreres i græsplænen som en græsbeklædt lavning. Hvis regnbedet etableres et sted i haven, hvor der i forvejen er høj fugtighed, kan der i våde perioder af året opnås en egentlig mindre sø på grunden. Fliser Regnvand Regnvand Græsplæne Omkostningerne ved anlæggelsen spares, når kælderen ikke længere oversvømmes Flere fordele... Planterne forskønner omgivelserne Såvel som til almindelige bede kan der vælges mellem et utal af blomstrende planter i forskellige farver. Regnbedets blomster kan give nye dufte til haven Lokalt opnås et bedre mikroklima med fordampning og lavere temperaturer Ved etablering af flere regnbede i forskellige niveauer på grunden, kan der laves et mindre vandløbssystem med render eller grøfter i haven, som både er flotte at se på og sjove at lege ved for børn Tilførsel af kompost kan have en gavnlig effekt på regnbedets vedligeholdelse Som ved almindelige bede kræver et regnbed pleje, hvilket vil variere efter plantevalget. Buske og træer kræver typisk mindre pleje end stauder og andre mindre planter og blomster. De første par år kræver regnbedet mere pasning Helhedsplan Fredericia Nord side 67

28 Nå drenge - Man kan godt se det har regnet igår, hva - hvor mange mælkekartoner tror I, man kunne fylde med det vand, der har samlet sig her foran huset? Jeg tror mindst tusind! Zoom i snit 1:50 hæk regnbed faskine hæk......bassin bassin regnbed hæk side 68

29 Nu skal du bare se, mor! Sådan et bassin kan du også få i din have, og alt vandet kommer ens egen grund. Vi har fået mange flere fugle i haven! Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 69

30 Besøg Fru Hansens Have Du finder Fru Hansens Have på Skansevejen x. Fru Hansen har valgt at implementere en lang række regnvandsløsninger på sit hus og i sin have. Det startede med ønsket om at bygge en tilbygning på den lille grund. Hun kunne få dispensation for bebyggelsesprocenten ved at lave grønne tage og grønne vægge. Men da Fru Hansen først havde oplevet den effekt, det havde på miljøet omkring hendes hus, fik hun lyst til at eksperimentere videre med Inspirationskataloget. Idag er der fire regnvandsbede - et pr årstid, ligesom hun som mange af naboerne er med i BÆK projektet der giver beboerne et fælles grønt rum. Fru Hansens Have er en lille stemningsfyldt sansehave. side 70

31

32 side 72

33 Helhedsplan Fredericia Nord side 73

34 Kort opsummering Evaluering Dette dokument sammenfatter forsknings- og udviklingsprojektet Fredericia Nord - Lokal anvendelse af regnvand. På baggrund af beregninger, heriblandt en risikoscreening eksemplificeret i et bluespotkort, og på baggrund af workshops og møder med interessenter fra Fredericia Kommune, er der udarbejdet en helhedsplan for Fredericia Nord med det fokus, at implementere LAR-løsninger i området og dermed mindske udledningen af regnvand til kloaksystemet og recipienterne i forlængelse heraf. Desuden er der udpeget fire case-områder, som kunne have gavn af LAR. Til disse caseområder er der udarbejdet skitseforslag, der skal tjene som eksempelprojekter indenfor fire typologier. Således vil det være oplagt og let tilgængeligt at overføre de fire skitserede eksempelprojekter til andre bebyggelser af tilsvarende typologi. Det er håbet, at disse eksempelprojekter vil skabe interesse omkring LAR og vise, hvilke fordele der kan være for skoler, boligforeninger, private grundejere og kommuner ved at etablere LAR-løsninger på og omkring bygninger og veje. Således vil det komme til at fungere som et formidlingsprojekt. Dokumentet vil danne baggrund for en ansøgning til blandt andet Vandteknologifonden i håbet om at skaffe midler til at få udført disse projekter i praksis. Vi har erfaret at muligheden for etablering af LAR ved de forskellige typologier er meget varierende og afhænger flere forhold. Specifikt for Fredericia Nord er opdelingen som følgende: Skole. Meget imødekommende og ser andre muligheder i LAR end blot at aflaste det offentlige afløbssstem, i forhold til deres undervisning og fritidsaktiviteter. Boligforening. Der er ikke områder i nord, som umiddelbart står få med renovering af udområder, men boligkontoret var meget imødekommende over for projekter andre steder i kommunen. Der arbejdes videre i et andet område. Vej. Vejen har en væsentlig servicefunktion med afledning af vand. Den eksisterende vejopbygningen er svær ændre dels pga. vejopbygningen og dels pga af øvrige ledningsejer, samt at vandet er forurenet. Effekten af LAR ved kapacitet i ledninger er meget afhængig af det lokale afløbssystem opbygning. Der skal ses på hele vandoplande og kortlægges hvor der nemmest kan afskæres eller forsinkes vand ved kilden. Der skal arbejdes videre med dimensioneringskriterier. De private boligejere. En af de vigtige punkter, er når man skal arbejde med LAR i forskellige typologier, er at man sætter sig ind i, hvad der er vigtigt for de enkelte målgrupper, brugerne. Det viste sig, at en del af de private boligejere havde svært at overskue en fuldstændig omlægning af deres have til LAR løsninger og i stedet efterspurgte forslag til en trinvis omlægning. Deres input gav anledning til at kataloget til de private boligejere blev omtænkt til at udspecificere de enkelte løsninger og netop give en vejledning til, hvordan en LAR omlægning kan fremstå trinvis. Processen med LAR løsninger har den udfordring, at man kan komme til at primært fokusere på de tekniske og planlægningsmæssige dele, hvor formidlingsdelen kan komme til at ryge i baggrunden. Og formidlingsdelen er meget vigtigt i forbindelse med LAR, da mange af løsningerne bygger på frivillighedens hjælp. Det gælder om at visualisere de ekstra fordele og værdier, der kan opnås ved LAR. side 74

35 Anlægsudgifter for boligforeningen Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. Anlægsudgifter for privathaven Anlægsudgifter excl. moms kr. Overslag Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. For hvert område er udregnet en anlægsøkonomi for de viste LAR-løsninger for de 4 eksempler. Dette er kun en forløbig overslagspris og indeholder udgifterne til rydning af gamle og etablering af nye, permeable belægninger. Etablering af vandløb, grøfter, regnbede og bassiner, samt afledning af vandet i rørledninger og faskiner. Desuden tilplantning og tilsåning af bede og plæner. Anlægsøkonomien tilpasses og detaljeres i de efterfølgende faser, idet der afhængigt af anlægsbudget kan vælges en mere eller mindre gennemgribende renovering af området. Anlægsudgifter for skolen Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, grønne tage, belægningsarbejder, etablering af vandløb og bede, beplantning og græssåning. Anlægsudgifter for vejen (80 lbm) Anlægsudgifter excl. moms kr. Anlægssummen indeholder udgifter til rydning, terrænarbejde, rørføring, belægningsarbejder, etablering af bede, beplantning og græssåning. Helhedsplan Fredericia Nord side 75

36 Fornyelsesfonden (statslig) 15 % = kr 5 mill Fredericia Regnvandsfond (Fr. Kommune og Spildevand) 15 % Primær interessenter (finansiering) Vandteknolgifonden (Statslig) 35 % = kr 2 mill Lokale Anlægsfonden 10 % = kr 7 mill Landsbyggefonden (De almene boligejeres fond) 15 % = kr 10 mill Finansiering Finansiering af LAR projekter er langt fra ukompliceret. Forskellige love begrænser forsyningsvirksomhedernes mulighed for egenhændigt at investere i udvikling og eksempelprojekter. Hertil er betalingsvedtægterne for de enkelte forsyningsselskaber forskelligt skruet sammen. I Københavns Energi har man eksempelvis mulighed for at tilbagebetale forbrugerne deres tilslutningsafgift i det omfang de frivilligt vælger at frakoble sig spildevandsafledningen. Denne mulighed eksisterer ikke pt. i Fredericia. Betalingsregler Lovbekendtgørelse nr. 281 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. sætter begrænsninger for hvilke aktivi-teter som spildevandsbidraget kan anvendes til. Spildevandsbidragets anvendelse begrænses til udførelse, drift og vedligeholdelse af spilde-vandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg. Hvilket betyder, at spildevandsforsyningsselskaberne har begrænset spillerum hvad angår at anvende spildevandsbidraget til denne type projekter. En løsning er dog fx at forsyningerne gør sig til ejer over arealerne. Lighedsprincippet Lighedsprincippet kan give problemer i forhold til boligforeningerne samt til de private husejere. Da der ikke kan gives tilskud til en bolig-forening, uden dette tilbydes alle boligforeninger i det kloakerede om-råde. Da dette er et forsknings og udviklingsprojekt, er det muligt at se bort fra lighedsprincippet. Finansieringsmetoder Det er muligt for forsyningen at finansiere projektet, hvis Fredericia Forsynings står som ejer af de etablerede anlæg, En anden finansieringsmulighed er at søge midler i Vand og Teknologi Fonden. Vand og Teknologi Fonden er en fond, som forsyningerne samt staten hvert år indbetaler penge til. Det vil være nødvendigt at søge midler fra andre fonde til at dække de udgifter, som ikke er til-knyttet spildevandsaktiviteter. Andre mulige fonde kunne være Fonden Realdania eller Vand i byen. Derudover er en anden mulighed at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, hvis bruger udtræder frivilligt at kloakforsyningen. Men det bl.a. kræver at betalingsvedtægt og spildevandsplan er tilpasset til et sådan system. Der blev talt om oprettelse af en LAR- fond i Fredericia, som Fredericia Forsynings skulle være tovholder på. Forsyningen skal stå for at skaffe penge ind til projektet, og det skal undersøges hvorvidt forsyningen må bidrage økonomisk til fonden. Vi foreslår, projektet finansieres efter følgende model, som naturligvis løbende må udvikles og revideres. side 76

37 For-projekt LAR i Fredericia > Helhedsplan Fredericia Nord (denne mappe) > Eksempelprojekt Sønderparken og Korskærparken For-projektet danner grundlag for ansøgning til vandteknologifonden mfl. Tekniske undersøgelser LAR i Fredericia > Mulighedskort for nedsivning > Opgørelse af typologier; hvor er det lettest vand at fjerne Stor skala - gennemgang af hele vandoplandet Udviklingsprojekt Fremtidens LAR løsninger > Hvad skal udviklingsprojektet undersøge, hvad er fokus (kunne være boligforeninger) > Klart formidlingsaspekt FORÅR 2010 Finansiering / delopgaver 1 > Indledende skitserings- og udviklingsarbejde > Udarbejdelse af ansøgning til bl.a. Vandteknologi-fonden > Finansieret af Fredericia Spildevand FORÅR/EFTERÅR 2010 Finansiering / delopgaver 2 > Analyse af LAR s effekt for afløbssystemet, renseanlæg og recipienter, herunder realistiske dimensioneringskriterier, serviceniveauer, driftøkonomi; benchmarking m.m > Optimering af vandstrømme både over og jorden ved Mike Flood-beregninger > Vurdering af miljøindsats CO2 > Håndtering af administrationen vedr. brugere med LARløsninger > Finansiering Efterår 2010 Finansiering / delopgaver 3 > Vandteknologifonden > Landsbyggefonden > Fornyelsesfonden > Fredericia Regnvandsfond (Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand) Pilotprojekt 1 (anlæg) > Børn, unge, sundhed, bevægelse Pilotprojekt 2 (anlæg) > Boligforeninger Pilotprojekt 3 (anlæg) > Landsbyer Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Lokale og Anlægsfonden Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Deklarationer / opkøb af arealer i boligforeningen > Landsbyggefonden Finansiering og delopgaver > Fredericia Regnvandsfond > Lokale og Anlægsfonden > Landdistriktspuljen Helhedsplan Fredericia Nord side 77

38 Finansiering side 78 Fredericia regnvandsfond Alment formål og særlige prioriteringer Fredericia Regnvandsfond tænkes etableret af Fredericia Kommune i samarbejde med Fredericia Spildevand. Hvad kan Fredericia Regnvandsfond støtte i Fredericia Nord Fonden vil evt. kunne yde støtte til forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens LAR løsninger, som kan afvikles i efteråret 2010-foråret Projektet vil gennem teoretisk undersøgelse og praksisorienterede cases afdække mulighederne for LAR løsninger i fire forskellige juridiske, kulturelle og landskabelige miljøer - Skolen, Boligforeningen, Vejanlægget og den Private have. Vandteknologifonden Alment formål og særlige prioriteringer Fonden kan ansøges i 2.kvartal af Den etableres og administreres af branchen og er et uafhængigt organ under den statslige forvaltning. Fonden har til formål at yde støtte til projekter, som kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Fondens støtteområder og projekttyper er meget bredt defineret. Hvad kan Vandteknologifonden støtte i Fredericia Nord Vandteknologifonden vil evt, kunne ansøges om støtte til en testcase i forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens LAR løsninger med fokus på LAR i private haver eller andre testcases. Fornyelsesfonden Alment formål og særlige prioriteringer Den netop etablerede Fornyelsesfond under Erhvervs- og Byggestyrelsen støtter frem til 2012 initiativer som fremmer grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse på det grønne område og velfærdsområdet. Et af fondens indsatsområder er innovation, markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. De grønne løsninger skal reducere eller fjerne negative effekter på miljøet, naturen, klimaet mv. og forbedre gængse teknologier. Et andet indsatsområde er innovation samt markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Hvad kan Fornyelsesfonden støtte i Fredericia Nord Fornyelsesfonden kan fx ansøges om støtte til udvikling af nye grønne helhedsløsninger til omdannelse af udearealer ved etagebyggeri i boligforeninger som Kirsebærhaven. Her kan ingeniører, klimaeksperter, landskabsarkitekter og beboere indgå i et tæt udviklingssamarbejde for at skabe nye grønne løsninger og teknologier til gavn for udearealerne og borgerne. Landsbyggefonden Alment formål og særlige prioriteringer Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri, samt analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering mv. Hvad kan Landsbyggefonden støtte i Fredericia Nord En central del af Landsbyggefondens virksomhed er at yde støtte til investeringer i forbedringer af bl.a. de fysiske rammer, som styrker de almene boligområders konkurrenceevne med henblik på at afhjælpe og forebygge social og etnisk segregering. Landsbyggefonden vil kunne ansøges til projekter, som fokuserer på implementering af LAR-løsninger på fællesarealer i boligforeninger som Kirsebærhaven, hvor løsningen bidrager til at fremme de lokale ejerskab til LAR-løsningerne og til at gøre udearealet og dermed boligforeningen attraktiv i for beboerne og lokalområdet i øvrigt.

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning Dorthe Hedensted Lund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet dhl@life.ku.dk Indhold Borgerinddragelse i klimatilpasning giver

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Udtræden af kloakopland v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Mulighed for udtræden af kloakopland mht. regnvand Kan det bruges som planlægningsværktøj i spildevandsplanlægning? Hvilke problemstillinger skal

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 NOTAT Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 Projektleder Gitte Hansen Sagsbehandler Søren Gabriel og Niels Lützen Revisionsnr. 13. marts 2013 Godkendt af Gitte Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) - BYENS VAND - metopos by og landskab

Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) - BYENS VAND - metopos by og landskab Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) - BYENS VAND - metopos by og landskab LAR [Januar 2011] [BYENS VAND] [Inspiration på LAR-projekter] [metopos by og landskab: Inger Haarup Borchmann, Dorte Studsgaard

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere