Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015"

Transkript

1 1 of 5 Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 Distriktsrådene lokalsamfundets talerør I Syddjurs kommune er de 13 distriktsråd, hver på sin måde, efterhånden blevet en integreret del af det demokratiske fundament, der kan være med til at fremme den lokale udvikling. Distriktsrådene fungerer som lokalsamfundets talerør overfor byrådet og myndighederne, men bidrager også på mange områder til et levende og aktivt lokalsamfund. Ryomgård Distriktsråd har et godt samarbejde med kommunen. Det gælder både på det politiske niveau og i forvaltningen. Selvfølgelig kan der opstå knaster, som skal høvles af. Og det bliver de så. Det forløbne år har igen været et aktivt år for Distriktsrådet. Det gamle posthus. En af de største landvindinger har været posthuset, som vi sidder i i aften. Ganske vist kunne vi allerede sidste år holde vores generalforsamling her. Men da var huset knap nok færdig ombygget, og først hen på efteråret kunne vi holde den officielle indvielse, hvor repræsentanter fra byrådet klippede den røde snor. Posthuset her er netop et resultat af et godt samarbejde mellem Distriktsrådet og kommunalbestyrelsen. Vi har i Ryomgård fået skabt et kulturelt samlingssted, der syder og bobler af aktiviteter, foredrag, film, teater, møder, konferencer, undervisning, kortspil og sidst, men ikke mindst, vores populære bogcafé under ledelse af Peter Møller. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke personalet i Bogcafeen, de mange frivillige hjælpere, for den indsats I yder, også udover jeres direkte arbejde i Bogcaféen. I er i høj grad med til at skabe hygge og atmosfære i huset. Det er f.eks. også personale fra Bogcaféen, der arrangere beværtningen i aften efter generalforsamlingen. Tak skal I have. Marie Magdalene stien En anden af de tungere sager har været etablering af Marie Magdalene stien, hvor der deltog 100 mennesker ved indvielsen. Derved er båndene knyttet tættere sammen mellem vore 2 byer, i øvrigt takket været et rigtig godt samarbejde med Menighedsrådet, der har stillet areal til rådighed. Der er også grund til at takke Gerstrøm for en stor arbejdsindsats og kommunens miljøafdeling for beregninger, vurderinger og tilladelse. I dag kan vi med glæde konstatere at stien bliver flittigt Side 1

2 2 of 5 benyttet. Borde og bænke på Skjold Det er lykkedes at få kommunen til at opsætte 2 sæt borde og bænke på det grønne areal på Skjold. De er ikke alene til glæde for beboerne i området, men også for de mange skolebørn og børnehaver, som besøger området. Gør byen ren dag I forsommeren havde vi sammen med Erhvervsforeningen en gør din by ren dag, hvor Syddjurs kommune stillede forskellige faciliteter til rådighed. Et hold af frivillige gik i gang med at rengøre grøfter og stier, og vigtigst af alt så satte det fokus på vigtigheden af at vi alle gøre en indsat for at holde vores by ren. Autoværne blev malet Selv om det ellers er en kommunal opgave, så var det ikke muligt for kommune at finde ressourcer til at få alle de grå og afskallede autoværn i byen malet. Men gennem et godt samarbejde, hvor kommunen stillet maling og øvrigt materiel til rådighed og Distriktsrådet sammen med Erhvervsforeningen stillede frivillig mandskab til rådighed, så lykkedes det i god overensstemmelse med kommunens frivillighedspolitik at få malet autoværnene - også på Nordlyvej og Ndr. Ringvej. Stationsforbedringer I forbindelse med Letbanens indførelse i 2017 skal der forinden foretages en række stationsforbedringer. Distriktsrådet har haft denne plan til høring og har afgivet høringssvar. Der bliver - flere parkeringspladser i Jernbanegade - ny flisebelægning på fortovet skolegade og Jernbanegade - læskærme på stationen udskiftes med DSB standard - overdækning af cykelparkering - pendlerparkeringsplads på den anden side af banen - lukning for cyklister på skolegade er afvist af os - evt. udsmykning med en skulptur på Distriktsrådets initiativ. År 2017 Aarhus som Europæisk kulturhovedstad År 2017 bliver et ganske særligt år. Det er det år, hvor letbanen kommer til Ryomgård Det er også det år, hvor Jernbanen Aarhus-Ryomgård kan fejre 140 års jubilæum. Vi har et håb om at Syddjurs Award 2017 kan holdes i Ryomgård Og så er 2017 det år hvor Aarhus er kåret som Europæisk kulturhovedstad, og det projekt omfatter hele Østjylland. Derfor har Ryomgård Distriktsråd også lagt billet ind på år 2017.Projektet hedder Kunst langs banen. Det startede egentlig i det små med et forslag om at gavlen på Side 2

3 3 of 5 det nye venterum, der bliver etableret på stationen i forbindelse med letbanen forsynes med en kunstnerisk udsmykning, således at togpassagererne kan få en flot oplevelse, når de passerer Ryomgård. Det viste sig hurtigt at de øvrige letbanebyer i Syddjurs også var interneret i at være med, således at der kunne blive en samlet oplevelse gennem kommunen. Syddjurs kommunes kulturafdeling viste stor interesse for projektet og bakkede os op, men så også gerne at ordningen blev udvidet til at gælde hele letbanestrækningen fra Odder til Grenaa. Vi har netop været til møde med Syddjurs kommune, der kan bekræfte at sagen er bragt op i letbansekretariatet med henblik på at løfte sagen op til et regionalt projekt, således at kunst langs banen kan opleves som en unik samlet kunstnerisk oplevelse for passagerer, der rejser på denne letbanestrækning fra Odder, gennem Aarhus og op gennem Djursland og at det hele kan være et led i kulturhovedstad 2017 programmet. Skulle det ikke lykkes, har kulturafdelingen i Syddjurs lovet, at de vil bakke det op som et Syddjurs projekt. Projekt nabohjælp Der er desværre også her i Ryomgård mange, der er plaget af indbrud i private hjem. Derfor har Distriktsrådet med Stefan Kalmar som tovholder sammen med ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet arbejdet med et enkelt projekt, der går ud på, at hvis der kommer indbrud når man ikke er hjemme, så udløser det et signal på naboernes mobiltelefoner, således at der hurtigt vil være nogen, der kan træde til os observere huset/tyven. Til projektets gennemførelse har vi modtaget et tilskud på kr fra La Cour fonden. Systemet ventes færdig i løbet af nogle måneder. Ryomgård SMS eren en populær nyhedstjeneste Ryomgård SMS eren er nu oppe på 288 medlemmer, og vi har indtrykket af, at det er en meget populær ordning, der jo er gratis at benytte for dem der tilslutter sig. Distriktsrådet tror på storken I Distriktsrådet tror vi på storken. Vi tror på storken som et symbol på frodighed og vækst, en flot fugl som vi gerne vil kunne byde velkommen til Ryomgård, og som vi tror vil være en attraktion for både lokalbefolkningen og turismen. Derfor er det med glæde jeg kan meddele, at vi med velvillighed fra Gl. Ryomgård har fået lov at sætte en storkerede op på den nye grønne plæne ud mod Thorsagervej. Storkereden er leveret gennem BB Smede og Montage i Marie Magdalene, den er beklædt og gjort klar af Solveig Langballe og den bliver rejst af Søren Gerstrøm. Det skulle gerne ske sidst i indeværende måned, så storkeboligen er klar til den nye sæson. Side 3

4 4 of 5 Byfornyelse Distriktsrådet presser til stadighed på for at få gennemført en byfornyelse, som der også er sket i en række andre byer. Vi har også i 2014 sendt et oplæg til en byfornyelse, men det er ikke lykkedes at få startet projektet op, idet man fra kommunens side vil afvente en evaluering af de andre byfornyelser, men man har dog meddelt at vores henvendelse er meget relevant. Rejsning af en skulptur i Ryomgård Knudepunktet Jeg kan røbe at Distriktsrådet arbejder med planer om at rejse en kunstnerisk skulptur i Ryomgård, der formodentlig kan indgå i de kommende stationsforbedringer i Hvor Ryomgård med dens centrale beliggenhed midt på Djursland er med til at knytte landsdelens 2 kommuner sammen, og hvor byen er trafikalt knudepunkt på Djursland har vi fået kunstneren Karl Hubert til at lave en tegning til en sådan skulptur. Hvad sker den nærmeste tid i Ryomgård Lad os se på hvad der sker i den nærmeste tid i Ryomgård Ny dagligvarebutik på Vestergade Distriktsrådet hilser det velkommen hver gang der investeres i byen, som f.eks. nu, hvor investorer investerer et 2-cifret millionbeløb i den nye dagligvareforretning på Vestergade. Et gammelt og lidt forsømt område bliver saneret, og med den flotte og nymoderniserede SuperBrugs på den anden side af gaden skabes ét stort indkøbscenter, som formentlig vil være med til at trække flere folk til byen. Arbejdet med den nye dagligvarebutik sættes i gang før sommerferien og ventes færdig til oktober. At det så er Kiwi, der flytter fra Jernbanegade til Vestergade giver os selvfølgelig nogle store udfordringer. Meget store udfordringer. Nemlig med at få lokalerne i Jernbanegade anvendt til et formål, der fortsat kan trække folk til dette område for at bevare pulsen i midtbyen. Både Erhvervsforeningen og Distriktsrådet vil gøre hvad vi kan, og vi holder naturligvis nær kontakt med ejeren Mogens dé Linde. Parcelhusrunde Ryomgård forbereder sig på en pæn befolkningstilvækst, ikke mindst i forbindelse med etablering af Danmarks første letbane i Derfor er Syddjurs kommune i gang med at byggemodne 16 parcelhusgrunde på Marienhoffvej overfor Søparken. Arbejdets ventes færdig i løbet af foråret. I forsættelse heraf går Søren Gerstrøm i gang med at byggemodne yderligere ca. 20 parcelhusgrunde på P. Vejsgårdsvænget. Side 4

5 5 of 5 Endelig er der jo en godkendt lokalplan Ryomhave mellem Centergros og Fjernvarmeværket. Så hvad byggegrunde angår, tror jeg vi er klædt godt på. Asfaltering af gaderne i Ryomgård De senere år er flere vejstrækninger blevet asfalteret i Ryomgård. Det har også været tiltrængt. Jeg kan oplyse, at følgende veje vil blive asfalteret i år. Ahornvej Poppelvej (4 sideveje) Marienhoffvej (delvis) Lindevej Esmarchsvej Industrivej (rest) Egevej Aksel Munchsvej Margrethelundvej (delvis) Platanvej Nygade Elmevej. Idéerne spirer og gror i det lokale foreningsliv Det er således mange emner, der har været inde over Distriktsrådets bestyrelse. Også flere end dem jeg har nævnt i aften. I Distriktsrådet har vi også gjort os nogle tanker og drømme om fremtiden, men dem vil jeg gerne gemme til et senere punkt på dagsordenen. Dertil kommer, at der er rigtig mange guldkorn, der spirer og gror i byens foreningsliv. Spcielt for Ryomgård kan vi glæde os over sparekassefonden, der hver år støtter nye og gode initiativer i byen. - Det er jo det lokale foreningsliv, der i et samspil med erhvervslivet, musik, kultur, handel, skoler og idræt og vore ildsjæle, er med til at skabe det lokale liv og holde pulsen oppe. Distriktsrådet vil gerne være en aktiv inspirator i denne proces. Men processen blomstrer bedst, når aktiviteterne plejes og udføres som i et bredt flora ude blandt de enkelte foreninger og borgere. Derfor glæder det Distriktsrådet hver gang, der er nogen, der sætter noget i gang i byen. Inden jeg afrunder beretningen vil jeg gerne rette en tak for vore samarbejdspartnere, herunder Syddjurs Kommune, Ryomgård Erhvervsforening og de fonde, der har støttet vore projekter og til annoncerer på vores hjemmeside. Også tak til de mange frivillige, der passer bogcaféen. Og sidst, men ikke mindst en tak for godt samarbejde til mine kollegaer i bestyrelsen, som er Stefan Kalmar, Niels Skov Hansen. Knud Møller og Søren Skovsen. Med disse ord vil jeg slutte min beretning og udtrykke ønsket om en god fremtid for vores by og område, som dækker postnummer Kirting Olesen Side 5

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere