Bilag 5 Oversigt over fonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Oversigt over fonde"

Transkript

1 Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade København K telefon: Knud Højgaards Fond Sekretariatet Klampenborgvej 221, Kgs. Lyngby telefon: fax: At virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Fonden kan støtte erhvervsmæssige, kulturelle, sociale, videnskabelige og kunstneriske formål til bedste for Danmark og i forbindelse hermed bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Til sociale formål yder fonden alene støtte til foreninger og organisationer. Der ydes ikke støtte til gennemførelse af studierejser for grupper. AUGUSTINUS FONDEN donerede i juni millioner kroner til et nyt skoletjenestehus i Lejre Forsøgscenter. Støtte kan ydes til selskaber, institutioner, undervisningsanstalter og personer efter bestyrelsens bestemmelse. Danmarks Akvarium: Udstillingen Vandets farligste dyr, Experimentarium: Udstillingen Dialog i Mørket, Den 7. Himmel: Etablering af kulturhus med udgangspunkt i nordisk børnelitteratur Ansøgningsfrist: Løbende. Uddelingstidspunkt: Hele året. Årlig legatsum: Ansøgningsskema: Ja Bestyrelse: Per Magid Advokat formand Flemming Frandsen Professor, dr. scient. næstformand Poul Hedegaard Direktør, civ. ing. Birte Højgaard Palle Marcus Direktør Knud Sørensen Fhv. bankdirektør Ove Bossow Svagstrømstekniker

2 Lone Detlef Salgsassistent 5. Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej Valby Tlf.: Fondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Der ydes bl.a. støtte til: - Fremme af initiativer, der vurderes at kunne gavne samfund og/eller erhvervs-liv. - Anskaffelse af apparatur og udstyr til forskning. - Projekter til hjælp for dansk kultur, natur og miljø. Der ydes ikke støtte til: enkeltpersoner, selskaber og lignende, hvor det drejer sig om privat hjælp eller virksomheders drift, byggeri, renovering eller lønninger. Der gives udelukkende støtte til konkrete formål, ikke til lønninger, fortæring, leje eller sociale ydelser. GeoCenter Møns Klint Hans-Henrik Hannibal Hansen Projektingeniør Årligt uddelt beløb er ca. 25 mio. Det anbefales at anvende ansøgningsskema, der kan hentes via Tuborgfondets hjemmeside. Tuborgfondets bestyrelse: Formand: Adm. direktør Jørn P. Jensen Koncerndirektør Søren Isaksen Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher Kommunikationsdirektør Anne-Marie Skov 6. Danske Bank - "Samfundsengagement" Danske Banks Fond Holmens Kanal Kbh K Tlf Oticon Fonden Strandvejen 28 Som Danmarks største finansielle virksomhed vil vi gerne bidrage til og engagere os i det samfund, vi lever i og af - nationalt, regionalt og lokalt. Et godt samfund, mener vi, er rigt på muligheder og oplevelser. Og den fortsatte udvikling heraf vil vi gerne i endnu højere grad deltage aktivt i. Derfor har vi skabt tre sponsoruniverser: Danske Kultur, Danske Viden og Danske Idræt. Der ydes støtte til mange projekter vedrørende høretab, men dog også støtte til Fonden støtter bl.a. Aalborg kultur og kongrescenter samt diverse teatre. Har bl.a. doneret kr til Experimentariets Underdirektør Finn Terkelsen Ansøgningsskema er ikke obligatorisk, men det

3 2900 Hellerup tlf.: fax: Bodil Pedersen Fonden Direktør Nils Armand Bodil Pedersen Fonden Postboks Gilleleje 9. VELUX FONDENE Sekretariatet Tobaksvejen Søborg Tlf.: almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål. At yde økonomisk støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål. Støtte bevarelse og fremme af jordens dyreliv og natur. Støtte opfindelser og igangsætning af aktiviteter. Fonden støtter almennyttige og videnskabelige formål fortrinsvis i Danmark. Fonden donerer midler til kulturelle, kunstneriske og sociale projekter. Fonden støtter større forskningsprojekter inden for humaniora, sundheds- og lægevidenskab. Hertil kommer, at det er fondens særlige formål at støtte forskning inden for øjensygdomme (oftalmologi) og ældres livsvilkår og sygdomme (gerontologi og geriatri). hovedudstillilng. Orion Planetariet samt WWF VELUX FONDEN har sammen med VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN doneret 25 mio. til at Historisk-Arkæologisk Forsøgscenteret Lejre kan igangsætte en tiltrængt modernisering. Donationen finansierer bygning af et velkomstcenter, hvor man efter fondenes specifikke ønske inddrager de mest tidssvarende krav til bæredygtig konstruktion, materialevalg og drift. findes. Bestyrelse Adm. direktør Niels Boserup (formand) Adm. direktør Peter Foss (næstformand) Professor, dr. polit. Niels Christian Nielsen Adm. direktør Eva Steiness Årlig legatsum: Legatportion: Ca 100 portioner á Bestyrelse VELUX FONDEN Akademiingeniør Hans Kann Rasmussen (formand) Ambassadør Hans Henrik Bruun (næstformand) Kamilla Kann Rasmussen Fhv. institutleder Hans Peter Jensen Rektor Marianne Zibrandtsen VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN Direktør Lars Erik Kann- Rasmussen (formand) Direktør Nils Havsteen (næstformand)

4 Professor, direktør Peter Landrock Professor Andrew Jackson Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen 10. Oak Foundation Denmark Støtte til kulturelle projekter Projektansvarlig Nanna Bruun Hammerensgade 3, 2tv København 12. Den Berlingske Fond Pilestræde København K Fax: Tlf Kontaktperson: Bestyrelsessekretær Else Andersen 13. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Att.: Fuldmægtig Birgitte Lydik Paaske Postboks 2143 Amaliegade København K Tlf Fax Administrator: Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup Oak Foundation Denmark s formål er i henhold til fundatsen at yde støtte til sociale og kulturelle formål i eller uden for Danmark. Under kulturelle formål støttes 1) billedkunst, kuknsthåndværk og kunstindustri. 2) de fysiske rammer for kulturinstitutioner inden for de anførte områder, herunder støtte til nybyggeri, restaurering og udvidelse af eksisterende kulturinstitutioner. Fonden yder støtte til almenvelgørende formål af national, religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter samt undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Der ydes ikke støtte til: Arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold. Teater, koncerter, film og pladeindspilning samt bogudgivelser. Løbende drift. indkøb af inventar til kulturcenter Tuskær, Lemvig, oprettelse af nyt formidlingscenter i kunsthallen med fokus på børn og unge (Brandts Klædefabrik) Støtte gives ikke til: Uddannelse, studierejser, studieophold o.l. Ph.d.-studier Arbejdslegater Enkeltpersoner/privatøkonomi Grønnegårds Teatret, Rundetårns Gobelinværksted, DBB. Alle Østsjællands Museum (Koldkrigsmuseet), Musikkens Hus, Dansk Center for Byhistorie, Professor Kristian Stubkjær Ingen ansøgningsfrist Ansøgningsskema: Ja Ansøgningsfrist: 1. april og 1. oktober. Uddelingstidspunkt: Maj og november. Ansøgningen, ikke over en A-4 side, skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges CV og budget. Eventuelt yderligere bilag kan vedlægges. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

5 g=k_dk_org_fonde 14. Knud og Rigmor Wiedemanns Fond Administrator: Advokat Niels Kahlke Købmagergade København K telefon: fax: AP Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål Dir. Ove Hornby Esplanaden Kbh K Tlf Illum Fondet Administrator: Advokat Søren Juul Valkendorfsgade København K telefon: fax: web: 17. Nordea Danmark-Fonden Nordea Danmark-fonden Postboks København C Yde støtte til velgørende og samfundsnyttige formål. Fonden støtter: Danskheden i Sønderjylland nord og syd for grænsen, samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, dansk søfart og industri, videnskabelige formål særligt lægevidenskaben samt almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske samt andre samfundsgavnlige formål. Nordea Danmark-fondens formål er, alt efter bestyrelsens frie skøn, at virke for almennyttige og velgørende formål. Fondens uddelinger skal: Skabe markante resultater af høj kvalitet Skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund Gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning Være samfundsopbyggende WWF med Alle, så længe fondens formål opfyldes. Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration og generelle indsamlinger. Ej heller til enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser. Center for Electron Nanoscopy v. DTU, Det nye Operahus Støtte kan ydes til institutioner, undervisningsanstalter, selskaber og foreninger samt enkeltpersoner. Grønnegårds Teatret. Har bl.a. støttet Odense Zoo med etableringen af 3,6 hektar afrikansk savanne. Støttebeløb: 8. mio. Uddeling kan også finde sted uden ansøgning Årlig legatsum: Bestyrelsen: Formand: Mærsk Mckinney Møller Næstformand: Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Lars-Erik Brennøe Ove Hornby Tom Kähler Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Knud Sørensen Årlig legatsum: Legatportion: Legatportioner i størrelsen Ansøgningsfrist: Juli. Uddelingstidspunkt: August. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden Bestyrelsens medlemmer er: Bestyrelsesformand Mogens Hugo Næstformand, gårdejer Povl Høier Kundeservicechef Lene

6 Haulrik Direktør Mogens Petersen 18. Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål Hofmarskallatet Att.: Fuldmægtig Birgitte Lydik Paaske Postboks 2143 Amaliegade København K g=k_dk_org_fonde 19. FLSmidth & Co. A/S Donation Fund Vigerslev Allé Valby tlf.: GN Store Nord Fondet Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup 21. Vilhelm Bangs Fond Stumpedal 1, 1 mf 2730 Herlev telefon: Brødrene Hartmann A/S Klampenborgvej 203 Fondets formål er udtrykt i dets titel. Fonden støtter humanitært arbejde, der udføres af organisationer og foreninger. Formål af national eller kulturel karakter. National bevarende og miljømæssige initiativer. Uddannelse i form af støtte til uddannelsesinstitutioner til brug til studierejser for de studerende. Forskning og udvikling. Andre almen velgørende og almennyttige, der udføres af organisationer og foreninger. Uddeling sker fortrinsvis i forbindelse med bestyrelsesmøder ca. 2 gange årligt. Kan KUN søges på hjemmeside. Det er fondets formål at yde støtte til videnskabelige, tekniske, nationale, almengørende og humane formål, som det efter bestyrelsens skøn må anses samfundsmæssigt betydningsfuldt at bidrage til. Fondens formål er at virke til fremme af bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art. Især ved større donationer bør bestyrelsen lægge vægt på, at den økonomiske støtte kan få stor betydning for en større personkreds. Formålet er i følgende rækkefølge at yde bistand til videnskabelige, sociale, Tilskud ydes bl.a. ikke til: Rent forskningsmæssige formål, rejseudgifter til deltagelse i kongresser o.l., anskaffelse af musikinstrumenter o.l. Endvidere ydes tilskud normalt ikke til formål af udpræget lokal karakter, til tidsskrifter eller til studieformål under uddannelsen. Alle institutioner, offentlige eller private og til personer. Danske Hospitalsklovne, Dansk blindebibliotek, Læger uden grænser. Uddannelsesmæssige formål omfatter ikke personlig Bankdirektør Peter Schütze Ansøgningsfrist: 1. januar Ansøgningsskema: Ja. Please send an application to the FLSmidth & Co. A/S Donation Fund by using this link: Der benyttes ikke ansøgningsskemaer. Ansøgninger behandles fire gange om året på selskabets bestyrelsesmøder. Årlig legatsum: Legatportion: Efter bestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen er løbende og uddeling sker

7 2800 Kgs. Lyngby telefon: fax: Daniscos Fond Langebrogade København K Ole Kirk's Fond Koldingvej 2 DK-7190 Billund Telefon: +[45] Fax: +[45] humanitære, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. Fondens formål er endvidere at sikre, at driften af Brødrene Hartmann A/S med datterselskaber forløber på den for medarbejderne og aktionærerne bedste måde. Yde støtte og tilskud til selskaber og institutioner til almennyttige og velgørende formål af national, humanitær, kulturel og faglig art. Ole Kirk's Fond er en almennyttig og almenvelgørende fond, der hvert år støtter en lang række humanitære, kirkelige, kulturelle, lokale, sociale og uddannelsesprojekter. Generelt vil der ved vurdering af en ansøgning blive lagt vægt på, at projektet er konkret og målrettet. Projektet skal være praktisk gennemførligt. uddannelse, ej heller kollektive studierejser og -ophold samt støtte af social karakter til enkeltpersoner. Fonden støtter ikke andre formål. Til sociale formål yder Fonden alene økonomisk støtte til foreninger og organisationer. I princippet kan alle institutioner, foreninger, organisationer eller enkeltpersoner ansøge. Ved større projekter vil fondsadministrationen sædvanligvis indgå i dialog med ansøgerne. Det er væsentligt, at idéen og metoderne kan omsættes til konkret handling, og at hele forløbet på forhånd er gennemtænkt og detaljeret beskrevet, herunder også forventede resultater. efter hvert af 4 årlige bestyrelsesmøder. Legatportion: Varierende, ialt ca Fonden uddelte i til i alt 217 projekter. Der anvendes ikke ansøgningsskemaer, se hjemmesiden. Der er ingen ansøgningsfrist 26. OJD Fonden OJD Trading ApS Lerbækvej Solrød Strand Tlf OJD Fonden ejer OJD Trading (100%). OJD Fonden blev stiftet i OJD Trading blev stiftet i 1971 af Otto Johs. Detlef. : Formidlings- og videnscenter på Statens Museum for Kunst. Opførelsen af FDF Friluftscenter Sletten OJD Fonden har støttet det nye Flodheste Hus i København ZOO. (har sammen med Annie og Otto Johs. Detlefs almennyttige fond doneret 80 mio. ) En donation på 13,6 mio. fra Annie & Otto Johs. Detlefs Fonde. OJD betyder, at Den Gamle By kan etablere et Kunstkammer til museets mest værdifulde samlinger af sølvtøj, ure og fajance. 27. BG Fonden (Bikubenfonden) Bikubenfonden og BG Fonden ønsker at BG Det Bevillingerne kan være

8 Fiolstræde København K Tlf.: Nykredits fond Kalvebod Brygge København V de.do?iwid=/omnykredit/informationss ide/fond/fond.xml fremme dansk kulturliv, forskning og uddannelse, naturbevaring og socialt arbejde ved at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet. Fondens formål er at yde støtte til fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren samt andre formål med tilknytning til Nykredits virksomhed. Endvidere yder fonden økonomisk støtte til initiativer af forskningsmæssig og kulturel art samt almennyttig karakter. Projekter med relation til byggesektoren prioriteres højst. Kongelige Teater med i alt 16 mio. og Aros med Nykredit Fond uddeler også sponsorater. fra kroner og op til millionbeløb. Ansøgningsskema skal udfyldes Der findes ikke ansøgningsskema. Ansøg ning skal indeholde en beskrivelse af projektet vedlagt et budget. Ansøgninger behandles løbende. Nykredits Fond uddeler årligt i alt ca. 4-8 mio. 29. FLS Industries A/S' Gavefond Vigerslev Allé Valby FLS Industries A/S Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder: - Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede - Formål af national eller kulturel karakter - Naturbevarende og miljømæssige initiativer og projekter - Uddannelse, hovedsageligt med erhvervsmæssigt sigte, ej enkeltpersoner - Forskning og udvikling, ej enkeltpersoner - Andre lignende formål af almenvelgørende og almennyttig karakter, ej enkeltpersoner

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk 2013 Årsskrift 2013 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond ÅRSBERETNING 2011 Knud Højgaards Fond Indhold 4 Legater 6 Livskvalitet for hjertesyge børn 8 Mere end et sted at bo 10 Tårnhøje ambitioner 12 Forskning i bærende konstruktioner 14 Fremtidens undervisning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

danmark-amerika fondet årsberetning 2014

danmark-amerika fondet årsberetning 2014 danmark-amerika fondet årsberetning 2014 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Forord 3 Bestyrelsens beretning 5 Egmont koncernen 14 Oversigt over bevillinger til projekter 16 Støtte og bevillinger

Læs mere