Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev"

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014.

2 Profil af Nyborg kommunale tandpleje Af Lene Outzen Foghsgaard. Baseret på interview med Lone Jandorf, overtandlæge i Nyborg. Allerede før Lone Jandorf tiltrådte stillingen som overtandlæge i 2010, var hun klar over, at hun ville forandre den daværende ledelsesstruktur bestående af overtandlæge, souschef og afdelingstandlæge. Hun ville inddrage klinikassistenterne i ledelsesteamet for at repræsentere den store medarbejdergruppe bedst muligt, og fordi hun så, at kompetencerne var til stede. Samtidig ville den nye struktur åbne mulighed for, at hun sideløbende med lederjobbet også kunne arbejde som tandlæge på klinikken. Klinikassistenter som del af lederteamet Nyborg er en lille kommune, og i fremtidens tandpleje sker der det, at flere og flere opgaver uddelegeres. I forvejen arbejder vi tæt sammen i de tre faggrupper i tandplejen, og ved at fordele endnu flere opgaver på flere faggrupper, udnytter man på bedst mulige måde de forskellige kompetencer, personalegruppen rummer. Vores lederteam på tre personer består i dag, udover mig, af to klinikassistenter - en driftskoordinator, også kaldet vores trivselsminister, og en administrator. Klinikken i Skippergade ligger midt i byen.

3 Når overtandlægen bliver spurgt, hvordan personalegruppen har taget imod den nye struktur, især tandlægekollegerne, fortæller hun, at det er gået over al forventning. Selvom man måske kunne frygte, at janteloven ville vise sit ansigt, fordi klinikassistenterne i kraft af deres lederopgaver eksempelvis bestemmer, om en tandlæge kan få fridage og ferie, har det ikke været noget problem overhovedet. Heller ikke konstellationen af tre i ledelsen hvem skal man gå til? har skabt udfordringer. Rollerne er klart definerede, og selvfølgelig arbejder vi hele tiden på, forklarer Lone Jandorf, at optimere tingene. Fakta om ledelsesteamet Driftskoordinator har som primært ansvar at drifte personalet lægge vagt- og ferieplaner, men også at varetage trivslen blandt personalet. Administratoren har som opgave at føre regnskab, deltage i budgetopfølgning, være IT- og webansvarlig udover at være ansvarlig for patienttilsætningen m.m. Overtandlægen forklarer, at den særlige ledelsesstruktur aldrig ville være gået, hvis personalegruppen ikke havde samme adresse, men som tidligere var fordelt på tre klinikker. Vi er jo så heldige i lederteamet at arbejde i samme hus. Vi mødes fast en gang om ugen for at drøfte de ting og udfordringer, der måtte være. Nyborg tandpleje består i dag af 19 medarbejdere, der blev samlet under samme tag i (Fire tandlæger, en tandplejer, 13 klinikassistenter og en overtandlæge). Hun fortæller, at det har vist sig at være en stor fordel at inddrage klinikassistenter med de rigtige kompetencer i ledelsen, fordi det generelt har skabt en langt større arbejdsglæde. Lederteam fra venstre: Rikke Grossmann (KA), Birgit Maack (KA) og Lone Jandorf. Jeg får min ledelse repræsenteret i flere faggrupper, og det er en fordel, for vi ser jo tingene forskelligt. Et konkret eksempel kan være, at min driftskoordinator har en masse viden om trivslen i klinikassistentgruppen og derfor kan tage eventuelle konflikter i opløbet. Hvis jeg ikke havde hende som mellemled, er det ikke sikkert, at hverdagen fungerede så godt, som den gør. Det giver mig en tæt nærhed til hele personalegruppen, hvor klinikassistenterne jo udgør den langt største gruppe.

4 Udover at faggrupperne kan inspirere hinanden til udvikling og nytænkning, har det givet overtandlægen mulighed for at arbejde som tandlæge på gulvet 2 ½ dag om ugen. En mulighed, hun har sat stor pris på, for som hun siger, har man fingrene nede i faget dagligt på klinikken, bliver man inspireret til, hvad der måske kan gøres anderledes. Hvad efterlyser forældrene? Hvad kunne forbedre personalets hverdag? Det stopper aldrig. Nedsat sygefravær Nyborg Kommunale Tandpleje fik i marts 2013 Kommunens Arbejdsmiljøpris for at have ydet en særlig indsats i forhold til at skabe arbejdsglæde, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, blandt andet halverede tandplejen personalets sygefravær fra 2011 til 2012 (svarer til 2,3 %) og holder i dag de samme tal. Det skyldes ikke mindst, mener overtandlægen, at lederteamet har haft og til stadighed har et særligt fokus på trivsel og arbejdsglæde. Lone Jandorf fortæller. Tandplejen og Sundhedsplejen på vej i teatret for at fejre at de fik arbejdsmiljøprisen. Jeg fornemmer, at folk er blevet gladere for at gå på arbejde, og når man trives på jobbet, er man også mindre syg. Det er afgørende, at man som medarbejder føler, at ens arbejde har betydning og man har indflydelse på sin arbejdsplads. 2011: 10,8 dage pr fuldtidsansat i fravær. 2012: 5,7 dage pr fuldtidsansat i fravær. 2014: Ca. 5,5 dage pr fuldtidsansat svarende til ca. 2,3 %.

5 Stå-møder, Walk and Talk og Info-Nyt Stå-møder Tandplejen holder såkaldte stå-møder hver 14. dag. Her mødes hele tandplejen til et uformelt ½ times personalemøde, hvor formen er så løs, at man kan stille sig op på en ølkasse og dele hvad end af tanker og overvejelser, man gør sig. Tit tager snakkene udgangspunkt i Lone Jandorfs Info-Nyt, der udsendes hver mandag. Medarbejderne kommer måske med kommentarer og indspark til det, de har læst, og kollegerne giver deres indspark. Overtandlægen fortæller, at Stå-møderne ikke har lange dagsordener, og der skrives ikke referat. Info-Nyt Mandag udsender Lone Jandorf et kort, digitalt nyhedsbrev Info-Nyt. Nyhedsbrevet indeholder konkrete og praktiske beskeder som f.eks., at der er kommet en ny elev, at kommunens borgerservicekontor har lukket pt. pga. ombygning, at tandplejen har fået ny kopimaskine, eller at der er nye kurser på bedding. Mailen bliver læst af alle, for man ved, at det er her, man bliver opdateret. Overtandlægen skriver det fælles Info-Nyt til både tandplejen og sundhedsplejen, som siden 2013 har hørt under tandplejen. (Mere om det sidst i artiklen). Vil man gerne i dybden med nogle af informationerne, er Stå-møderne det oplagte forum. Walk and talk Tre gange om året afholder tandplejen personalemøder med udvalgte emner på dagsordenen. Møderne indledes med, at man ugen før går tur sammen i mindre grupper. Når grupperne sendes af sted, får de til opgave at tale rundt om det eller de emner, der skal diskuteres ugen efter. Det gør, at alle har mulighed for at være bedre klædt på til det fælles møde, forklarer Lone Jandorf. Alle har kunnet dele meninger og vinkler på emnet. Udover de tre tiltag er der forskellige andre sociale arrangementer i løbet af året. Et Arbejdsglædeudvalg bestående af tre i personalegruppen, står for f.eks. bif-ture, banko i tandplejen, grill på stranden og andre initiativer, som det er frivilligt at deltage i. Ikke alle kommer hver gang, men fremmødet er stort. Undersøgelses-teams Inspireret af et besøg i Frederikshavn Kommunale Tandpleje fik Lone Jandorf ideen til dét, hun kalder Nyborg model 2012 i daglig tale kaldet US-teams (Undersøgelses-teams). Ideen tog udgangspunkt i de fysiske forhold og den personalesammensætning og de kompetencer, der var i tandplejen. De undersøgende teams fungerer fra mandag til torsdag, et team pr. dag, der arbejder på tre klinikker lige overfor hinanden. Et team består af en tandlæge, (dog ikke Lone Jandorf), klinikkens tandplejer (der arbejder i US-teams alle fire dage), tre klinikassistenter og en master (KA). Masterens opgave er at hente patienter, tjekke journalen og have overblik over, hvem der f.eks. er sat til orto-visitation og røntgen. Der er sat US-teams til i to bøger ca. 45 børn og unge pr. dag. De fire tandlæger har hver en dag om ugen i US-teams, og kongstanken er, at tandlægen, den dag vedkommende er i US-teams, er involveret i alle de børn og unge, der er sat til - enten ved konkret at være inddraget i undersøgelserne eller ved at have gennemgået journalen og set røntgen. Tandlægen ser de fleste af de journaler, der er på hans/hendes dag. De andre af

6 ugens dage er US-team tandlægen sat til behandlinger, og i tilfælde af akutte patienter, er det de tandlæger med behandlingstider, der har afsat tid til dette og tager sig af dem. Brænder det på en dag, er der stor opmærksomhed på at hjælpe hinanden, forklarer Lone Jandorf. Som regel har man overbooket pga. udeblivelser, men skulle alle dukke op en dag, så er der run på og US-teamet får hjælp fra kollegerne. US team 1. Mandag Barnet eller den unge er på samme klinik og har den samme klinikassistent under hele forløbet, mens de øvrige i teamet bevæger sig rundt på alle tre klinikker. Teamet foretager udover undersøgelsen også systematisk orto-visitation, non-operative behandlinger som lakering, forebyggende samtaler og andre mindre ting, som f.eks. udtrækning af en løs tand på stedet. Det er klinikassistenterne, der udfører lakeringer, afpudsninger, tandbørsteinstruktioner og også delvist skriver journaler. I rigtig mange tilfælde kan barnet i stolen afsluttes med det samme, fortæller Lone Jandorf. Der er afsat tid i teamet til sparring, hvor næsten alle patienter gennemgås. Sammen ser man på røntgen og stiller hinanden spørgsmål f.eks. om valget af bor frem for et non-operativt indgreb. Det kan også være tiden for næste indkald, der vendes. Vi kan have en dag, hvor kun fire skal komme igen, resten er færdigbehandlede. Ved større behandlinger gives tid hos den tandlæge, der er i teamet den pågældende dag. Det giver en fleksibilitet at arbejde på den her måde. Lone Jandorf forklarer, at der bruges den tid, der skal til på det enkelte barn, og at der også er god tid til instruktioner og motiverende samtaler. Masteren styrer, hvilken klinik der er ledig. Overtandlægen fortæller, at med en tandplejestørrelse som Nyborgs er US-teams en rigtig god løsning. Tandlægerne er glade for også at få lov til undersøgelsesdelen - at se børn uden huller, og især som nyuddannet får man god støtte fra de andre i teamet. Tandplejeren er glad for muligheden for faglig sparring, og klinikassistenterne er glade for at arbejde selvstændigt med patienterne og have indflydelse. Også brugerne udtrykker tilfredshed. Som leder ser jeg tilfredse medarbejdere, glade borgere og en stor effektivitet med ca. 200 undersøgelser pr uge. Lone Jandorf.

7 Tandplejen i Nyborg indkalder til undersøgelser efter individuelle behov og har maks. 24 måneders interval for en stor del af børnene. Risikobørn indkaldes jævnligt til sundhedsvurderinger hos klinikassistenterne. Udeblivelser I Nyborg har man ca. 10 procent udeblivelser og kan tydeligt mærke, hvis der ved en fejl ikke er sendt remindere ud på sms. Folk siger ligefrem, fortæller Lone Jandorf, at hvis ikke de får en sms, så tror de aftalen er aflyst. Der er ikke en stor social slagside i Nyborg med mange udsatte familier, hvilket også holder tallet af udeblivelser nede. Nyborg håber på at kunne mindske antallet af udeblivelser endnu mere. Borgerbookning overvejes, for det vil effektivisere administration og receptionsarbejde. Tandplejen ved dog ikke, om kommunen vil investere i det. Sundhedsplejen - en del af tandplejen I oktober 2012, i forbindelse med at en leder valgte at rejse, besluttede Nyborg Kommune at lægge Sundhedsplejen ind under tandplejen. Det betød, at lederteamet i tandplejen nu også fik ledelsesansvaret for otte sundhedsplejersker. Lone Jandorf måtte skære sin kliniktid ned fra 2 ½ dag om ugen til 10 timer som følge af den nye opgave. På klinikken har hun dog altid kliniktøj på og kan træde til, så snart det er nødvendigt, siger hun. Det er en ny udfordring, fordi sundhedsplejen er en faggruppe, vi jo ikke kender så indgående. Vi arrangerer tværfagligt samarbejde og har nogle fælles arrangementer som udflugter og julefrokost. Der er valgt en faglig udvikler, som er bindeleddet til os i lederteamet. Hun hjælper os med at udvikle og kan gøre os opmærksom på, hvor der skal ske forbedringer. Lone Jandorf kan stærkt anbefale en model, hvor en sundhedsplejerske er tæt tilknyttet ledelsesteamet, for den dybere indsigt, det kræver i faget, har man jo ikke som tandlæge, tandplejer eller klinikassistent, forklarer hun. Nyt orto-center i Odense 15. januar blev et nyt stort orto-center indviet i Odense. Et center fem kommuner er gået sammen om deriblandt Nyborg Kommunale Tandpleje. Der har været enkelte reaktioner på den længere transport, det giver brugeren, men overtandlægen er overbevist om, at børn, unge og deres forældre på sigt bliver rigtig glade for tiltaget. Når de orto-patienter, der er startet deres behandling i Nyborg, fremover indkaldes, vil de møde det personale, som de i forvejen kender til, fordi vores orto-medarbejdere er blevet virksomhedsoverdraget. To klinikassistenter og Nyborgs specialtandlægekonsulent har fået job i Odense. Lone Jandorf fortæller, at Nyborg Tandpleje glæder sig over centeret og ser frem til samarbejdet. Tandplejen har de sidste fem til seks år haft svært ved at genbesætte specialtandlægestillinger, og det er ikke hverken holdbart i længden eller fagligt optimalt, siger hun.

8 Kasuistik vedr. røntgendiagnostik Case En knap 10-årig pige er henvist til tandregulering pga. trangstilling og ektopisk +3. På OP ser det ud til at der er caries i 7- og 6- ( endda store defekter) Vi indkalder til undersøgelse kort efter. Klinisk undersøgelse og BW viser, at der ikke er caries, og at alt er normalt. Det har i øvrigt indtil nu ikke været muligt at behandle pga. stor tandlægeangst. Tilvænning, lattergas, midazolam er forsøgt for at extrahere +4. At tage BW er heller ikke nemt! Nu afventes behandlingsplan fra reguleringsafdeling, men caries var der ikke!

9 Nyt tandreguleringsfællesskab på Fyn Formålet med etableringen af et fælles kommunalt samarbejde mellem fem fynske kommuner om tandregulering er at kunne tilbyde børn og unge en tandregulering af høj kvalitet i en omkostningseffektiv ordning. Sådan fortæller Henning Tønning, Centerchef i Odense. Henning Tønning, Centerchef og overtandlæge med ansvaret for Tandplejen i Odense. Det var Nyborg kommune, der i oktober måned 2012 tog initiativet til - på direktørplan - at drøfte muligheden for at kommunerne kunne gå sammen om at drive et fælles center for tandregulering. Overtandlægerne har i mange år drøftet muligheden for indgå i et sådant samarbejde, men løsningen skulle findes med direktørernes medvirken. I entreprenøraftalen er det forudsat at der indgår børn pr. behandlingsteam, og med et opland på godt børn og unge etableres der 6.6 behandlingsteam, hvor der er hensigten, at i et team indgår en specialtandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter. Det nye center får et driftsbudget på 25 mio. kr., og en medarbejderstab på 38 medarbejdere. Selve tandreguleringsbehandlingen foregår på klinikken, mens der ude i kommunerne foretages visitation til tandregulering og øvrige tandbehandlinger. Hvad var baggrunden for samarbejdet? Det var en erkendelse af, at det er svært at tiltrække og fastholde specialtandlæger. Det betyder manglende stabilitet og omkostningstung opgaveløsning på grund af tilkøb af private specialtandlæge-konsulenter i de forskellige kommuner, ligesom borgerne kan opleve ventetid til tandregulering. Vi ser en tendens på landsplan, hvor flere kommuner går sammen for at drive tandreguleringsbehandlingen i større enheder. Derved opnår man en større faglige kompetence af personalet, der samlet set opleves attraktivt for nye jobsøgende specialtandlæger. Hvad forventer I at få af fordele ved at samle tandreguleringen et sted? Ved at samle behandlingsindsatsen i en central enhed her i Odense kommune, kan der skabes et fagligt udviklende miljø med flere specialtandlæger ansat, og samtidig kan der sikres en central placering på Fyn, nær offentlige transportmuligheder og gode tilhørsforhold. Odense kommune stiller moderne klinikfaciliteter til rådighed, det nødvendige antal klinikrum, røntgenfaciliteter, 3 D-røntgen, tandteknik, sterilisation mv., og klinikkerne lever op til arbejdsmiljøkravene idet Center for Tandpleje er arbejdsmiljøcertificeret. Tandplejens kvalitet i Odense kommune er akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model. Serviceniveauet i tandreguleringsbehandlingen svarer til samme niveau, som Odense kommune tilbyder deres egne borgere.

10 Irene Lund, overtandlæge i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje Hvordan ser du på det nye orto-samarbejde? "Tandreguleringssamarbejdet fremtidssikrer opgaveløsningen omkring tandregulering og giver forsyningssikkerhed, økonomisk stabilitet og kvalitetssikring. I Faaborg-Midtfyn har vi haft en god og stabil konsulentbaseret ordning igennem de sidste mange år. Det har dog også været åbenlyst, at det har været et spørgsmål om tid, hvor længe ordningen kunne fortsætte." "Der har været flere politiske drøftelser igennem de seneste år om fremtidssikring af tandreguleringsopgaven. Der har været politisk ønske om undersøgelse af muligheder for privatisering, rekruttering fra udlandet og andre former for tværkommunale samarbejder. Disse forslag er faldet på, at de hver især kun opfyldte nogle behov, men udfordrede mindst lige så meget på andre. Tandreguleringscenter Fyn imødekommer alle ønsker om kvalitetssikring, forsyningssikkerhed og økonomisk stabilitet." Hvordan har brugerne taget imod ordningen? "Brugerne af ordningen har generelt taget positivt imod Tandreguleringscenter Fyn. Vi har selvfølgelig også oplevet borgere, der er bekymrede over øget transportafstand og åbningstider. Alle har en hverdag, der også skal kunne hænge sammen rent praktisk. For at imødekomme det er Tandreguleringscenter Fyn blevet placeret centralt i Odense med nem adgang for både bus, tog og biler. Hvor stor udfordringen omkring øget transportafstand reelt bliver for kommunens borgere, må tiden vise. Der er mulighed for, at de enkelte kommuner etablerer transportordninger." Brugerne af ordningen har generelt taget positivt imod Tandreguleringscenter Fyn. Vi har selvfølgelig også oplevet borgere, der er bekymrede over øget transportafstand og åbningstider. Alle har en hverdag, der også skal kunne hænge sammen rent praktisk. Irene Lund. De fem tandplejer, hvordan er foreløbig status på jeres samarbejde? "I forhold til den daglige drift i tandplejerne er der lige nu et stort og spændende arbejde med at få udarbejdet procedurer, indarbejde mere ensartede arbejdsgange og opbygge relationer. Jeg har fuld tiltro til, at det lykkes os at finde en god fælles melodi." Sine Daugaard, specialtandlæge i Odense. Hvordan har dit arbejdsforløb været? "Jeg blev uddannet specialtandlæge i ortodonti i februar 2014 fra Københavns Universitet. Herefter fik jeg ansættelse som underviser i ortodonti for tandlægestuderende 1 dag om ugen på afdelingen for ortodonti ved Københavns Universitet samt to dages ansættelse ved Hvidovre Tandregulering I/S. Endvidere havde jeg inden sommerferien 2014 et to måneders vikariat ved Københavns Kommune." Hvorfor valgte du at søge job i Odense? "Min mand fik pr. 1. august 2013 ansættelse som tandlæge under videreuddannelse ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling ved Odense Universitets Hospital, og pendlede fra vores hjem på Østerbro i København til Odense. Det var derfor meget nærliggende at søge den opslåede stilling som

11 specialtandlæge i ortodonti i Odense Kommunes Tandpleje med ansættelse pr. 1. september 2014, og fantastisk at få tilbudt jobbet i Odense. Odense Tandregulering havde på dette tidspunkt indgået aftale om at danne det fælles kommunale Tandreguleringscenter Fyn pr. 1. januar Fra 1. september 2014 til og med december 2014 var min opgave at varetage ansvaret for de to tandreguleringsklinikker i Nordfyns kommune." "Nordfyns Kommune er en kommune med et børnetal, der kun kunne bekræfte en fuldtidsspecialtandlæge. Der var i forvejen ansat en specialtandlæge en dag om ugen, og jeg blev ansat fire dage om ugen med funktion som specialtandlæge i ortodonti i Nordfyns Kommune og en dag om ugen med funktion som specialtandlæge i Odense Tandregulering." Fordele og ulemper ved de to arbejdspladser Der er mange fordele ved at samle mange små tandreguleringsenheder i en stor enhed. Som specialtandlæge oplever jeg, at det er meget vigtigt, at der er mulighed for faglig sparring i hverdagen. Det gavner både patienterne og personalet. Der kan således hurtigere tages beslutninger om de faglige og praktiske udfordringer, som hverdagen bringer. Eksempelvis har vi i Tandreguleringscenter Fyn ugentlige specialtandlægekonferencer, hvor både behandlingsindikationer, behandlingsplaner og praktiske retningslinjer diskuteres. Det er en meget værdifuld sparring, som bidrager med nye input og en tryghed under udarbejdelse af komplekse behandlingsplaner. Møderne er med til at skabe stor arbejdsglæde, og et fagligt, klinisk og socialt forum, hvor både erfarne og nyuddannede specialtandlæger kan drage nytte af hinanden. "Som specialtandlæge sidder man med en realitet om, at vi ikke altid kan opfylde kravet om at behandle børnene på det vækstmæssige optimale tidspunkt. Ved at samle specialtandlæge ekspertisen i en enhed kan vi bedre fordele arbejdsbyrden mellem os og løfte vores opgaver på bedst mulige måde indenfor de personalemæssige rammer, vi har." Sine Daugaard. Hvad er fordelene ved en stor, samlet enhed? "Som specialtandlæge i en lille kommune består en stor del af arbejdstiden ligeledes af administrativt og ledelsesmæssigt arbejde, hvilket fratager tid fra det kliniske arbejde. Ved at samle flere små kommuner i en stor enhed kan en del af det ledelsesmæssige arbejde samles og primært varetages af en kompetent daglig leder. Enkelte opgaver kan da fratages den enkelte specialtandlæge, som frigiver mere tid til og fokus på behandlingsplanlægning og klinisk arbejde. Det er til gavn for vores patienter. Vores daglige leder, Ann Bröchner, er en erfaren specialtandlæge, som udover det administrative ansvar fortsat udøver klinisk arbejde i Tandreguleringscenter Fyn. Hun er således en meget kompetent formidler og et vigtigt forbindelsesled mellem den daglige kliniske situation og Tandplejens administration." "En anden vigtig fordel i et stort center, er at der skabes et grundlag for en arbejdsplads med en stor jobmæssig fastholdelsesværdi. Det er min erfaring fra ansættelse i den mindre kommune, at det tidligere har været svært at rekruttere og fastholde specialtandlæger i længere perioder. Dette giver længere ventelister, flere behandlerskift og meninger om igangværende bøjlebehandlinger. Faren har derfor tidligere været, at børnenes bøjlebehandlinger blev forlænget, og at det øgede arbejdspres for specialtandlægerne gav anledning til at søge nye jobmæssige udfordringer andetsteds. Det har givet stor frustration for både børn, forældre og personale." "Som specialtandlæge sidder man med en realitet om, at vi ikke altid kan opfylde kravet om at behandle børnene på det vækstmæssige optimale tidspunkt. Ved at samle specialtandlæge ekspertisen i en enhed kan vi bedre fordele arbejdsbyrden mellem os og løfte vores opgaver på bedst mulige måde indenfor de personalemæssige rammer, vi har. Ved sygdom kan vi bedre

12 rokere personalet, og tandreguleringsenheden bliver således ikke nær så sårbar i disse situationer." "Personalemæssigt har et stort center den fordel, at vores forskellige personlighedstyper kan sammensættes i teams, hvor vi supplerer hinanden. Kan enkelte personlighedstyper have svært ved at skabe det bedste samarbejde, er der større mulighed for at opnå en løsning ved en rokering indenfor og blandt de enkelte teams for at optimere de enkelte teams fagligt og socialt." Er der ulemper ved fællesskabet? "Ulempen ved at samle mange små enheder i et stort center kan være, at der er mange forskellige arbejdsstrukturer og -kulturer, som ved sammenlægningen skal forenes. Det kræver ekstra ressourcer og tid af personalet i starten af processen. Men jeg er sikker på, at det på sigt vil give nye og gode arbejdsrutiner og inspiration til at løse opgaver på en ny og forhåbentlig bedre måde. Jeg blev ansat som specialtandlæge i en tidsbegrænset periode en mindre kommune på Fyn (Nordfyns kommune). Det har således ikke været en stor omstilling for mig at starte som fuldtidsspecialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn i Odense. Men der er meget af hjælpepersonalet, der har arbejdet i mere end 20 år i de mindre kommuner, som måske føler at det er en udfordring at omstille sig til at være en del af en stor enhed. De små enheder som eksempelvis tidligere bestod af personale på 4-6 personer er nu erstattet med mere end 30 kolleger." Hvordan har det foreløbigt været? "Personalet har virkelig gjort en fantastisk indsats for at tilføre sammenlægningen positivitet og konstruktiv problemløsning på de daglige udfordringer, vi møder lige nu. Inden sammenlægningen blev der fokusereret meget på det kommende samarbejde. Vi havde således en eftermiddag med præsentation af hinanden samt et internat på to dage med kommunikation og samarbejde i fokus. "Som ventet er der udfordringer ved at skulle overføre de mange igangværende og ventende patienter fra de enkelte kommuner. I Nordfyns Kommunale Tandpleje har vi haft et andet journalsystem end det man anvender i Tandreguleringscenter Fyn i Odense. Der er naturligvis lidt oplæring ved at skulle lære at navigere i et nyt journalsystem." Udfordringen i fremtiden er at skabe et godt samarbejde med tandlægerne på de enkelte lokale tandklinikker. I mange af de små kommuner har specialtandlægen være fysisk tilstede i den almene tandpleje, og de har nemt kunnet komme i kontakt med specialtandlægen i tvivlspørgsmål. Sine Daugaard. "I den første fase af sammenlægningen vil der sandsynligvis gå længere tid mellem børnenes normale interval for indkald til kontrol af bøjlen. Vi er lige nu udfordret af, at der skal lægges ca. 700 patienter ind i det nye journalsystem. Så længe patienter ikke er lagt ind i systemet, er det ikke muligt for os at sende tider til børn og forældre. De længere intervaller kan opleves utilfredsstillende for børn, forældre og personale. Men i løbet af foråret 2015 vil intervallerne blive normaliseret igen." "Der er geografiske udfordringer for enkelte forældre ved at skulle køre til Odense fremfor til en klinik i deres bosiddende kommune. Vores fornemste opgave er, at oplyse børn og forældre om, at tandreguleringsopgaven bedre kan løftes centralt i Odense. Mange af de fire kommuner, der er blevet en del af Tandreguleringscenter Fyn stod foran et generationsskifte indenfor specialtandlæger eller havde en konsulentordning med en specialtandlæge. Man kan derfor gisne om stabiliteten af fremtidens lokale tilbud af tandregulering i de mindre kommuner. Ved et samlet center kan rekruttering, kompetencer og fastholdelse af personale optimeres."

13 Hvad ser du som udfordringerne fremover? "Udfordringen i fremtiden er at skabe et godt samarbejde med tandlægerne på de enkelte lokale tandklinikker. I mange af de små kommuner har specialtandlægen være fysisk tilstede i den almene tandpleje, og de har nemt kunnet komme i kontakt med specialtandlægen i tvivlspørgsmål. Der skal nu findes en ny løsning på hvordan og i hvilke tilfælde de enkelte behandlere kan kontakte specialtandlægerne i Odense. I fremtiden må man nok lokalt forvente, at tandlægernes sparring i spørgsmål om tandfrembrud og fældning initialt sker lokalt med andre tandlæger, inden specialtandlæge kontaktes for yderligere vurdering." "Efter at have været en del af både en lille og en stor tandreguleringsenhed er min oplevelse, at de udfordringer, vi møder under processen, må anses for at være en naturlig del af valget om at skabe en bedre fremtid for tandreguleringstilbuddet på Fyn." Hvad håber du at få ud af, at specialtandlægernes ekspertise nu er samlet på et sted? Jeg håber på at opnå faglig og erfaringsmæssigt sparring med engagerede og erfarne specialtandlægekolleger. Det er en stor fordel, at vi ikke har klinikker langt fra hinanden, og der kan opnås en second opinion og klinisk sparring, når patienten ligger i tandlægestolen. Ligeledes synes jeg, at det giver en god dynamik, at vi aldersmæssigt og erfaringsmæssigt er forskellige. Det rejser nogle gode diskussioner og refleksioner. *

14 Spot et talent - skab en ny leder - en kampagne udviklet i samarbejde med KL. Med ordene: Det tager fem år at skabe en leder, indleder vi den folder, der i sidste uge blev sendt ud til alle ledere i kommunal tandpleje og vores tillidsrepræsentanter. Ordene er sagt af Tomas Nordlund, ledelses- og organisationsudvikler, der har stor erfaring med at udvikle ledere og organisationer inden for Sundhedsområdet. Han ved om nogen, at den proces, det kræver fra at talentet spottes og til at vedkommende er klar til at sætte sig i lederstolen kræver mere end bare nogle måneder. Det tager år...og tiden tikker. Over halvdelen af de kommunale overtandlæger går på pension inden for de næste 5-10 år, og derfor er det nu, at en ny generation af tandplejeledere skal spottes. Så hjælp os med det skriver vi til overtandlægerne i det ganske, danske land. Opgaven ligger nemlig hos den nuværende leder af tandplejen - det er overtandlægen, der kan sætte processen godt i gang. Downloade folderen fra vores kampagnesite. På sitet finder du også tre videos med fokus på rekruttering. Hør hvad overtandlæge Ida Lichtenberg, Erik Sørensen, Rikke Reich Østergaard og distriktstandlæge Anne Mønster og chefkonsulent Kim Scharff-Olsen har af erfaring og gode råd til både chefer og medarbejdere med en leder i maven. Til dig, med en leder i maven! Væksthus for Ledelse, KL, har udarbejdet et værktøj, der giver dig som medarbejder i kommuner og regioner mulighed for at stifte bekendtskab med lederjobbet på computerskærmen. Værktøjet består af en række små filmklip, hvor skuespillere har dramatiseret nogle af de valg, mange nye ledere står over for i begyndelsen af deres lederkarriere. Du vælger en hovedperson, som du skal hjælpe igennem en kæde af svære dilemmaer. Undervejs kan du klikke dig til kommentarer fra eksperter og erfarne ledere. Værktøjet er gratis og lige til at bruge på din egen computer.

15 Afgørelse i Patientombuddet: Tandregulering kan afvises på grund af dårlig mundhygiejne KLAGEN Patientens mor har klaget over at patienten ikke modtog en korrekt behandling hos den kommunale tandpleje i Brøndby Kommune i 2013 og Det er anført, at patienten har en tandstillingsfejl, der bevirker, at undermundens tænder rammer ganen, hvilket er generende. Det er videre anført, at det tog et par år at finde ud af, at patienten havde behov for tandregulering, og da man havde taget billeder mv., blev det oplyst, at patienten ikke kunne få rettet sine tænder, da tandbørstningen ikke var god nok, og da han snart fyldte 18 år. BEGRUNDELSE Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen. Den 29. april 2010 blev det noteret, at patienten havde dybt bid med ganepåbidning (gingivapåbidning). Han blev derfor skrevet op med henblik på ortodontivisitation til efteråret. Oversigt over forløbet 22. november 2012 kontakter patientens mor den kommunale tandpleje i Brøndby og oplyser, at hun er utilfreds med, at patienten, som på det tidspunkt er 16 år, er visiteret til ikke at opfylde betingelserne for tandregulering på trods af, at han har skæve tænder i underkæben. Ved undersøgelse af tandsættet bliver det fundet, at anden fortand i venstre side af undermunden (-2) står let ind mod tungen med påbidning af tandkødet i ganen med tydelig impression af slimhinden. Patientens mor bliver oplyst om, at kosmetiske gener samt problemer med renhold ikke falder inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tandregulering. Det bliver besluttet at observere tilstanden. Ved visitation den 11. juni 2013 bliver det vurderet, at patientens tandstilling opfylder betingelserne for tandregulering (B+), men mundhygiejnen er mangelfuld, og han bliver informeret om, at denne må forbedres, hvis han skal tilbydes tandreguleringsbehandling. Patienten bliver henvist til et mundhygiejnekursus, der bliver gennemført umiddelbart efter visitationen. Ved tandundersøgelse den 11. oktober 2013 bliver der fundet begyndende huller i flere tænder, der bliver sat i relation til dårlig mundhygiejne. Der bliver nu orienteret om, at problematikken omfatter en traumatiseret tand, fortanden i venstre side af overmunden (+1), og at mundhygiejnen i kombination med bøjler på tænderne medfører, at det ikke er sikkert, at der længere kan tilbydes tandreguleringsbehandling. Med henblik på at få afklaret, om patienten skal have tilbudt tandreguleringsbehandling, bliver han indkaldt til undersøgelse 20. november Der bliver her fundet tandkødsbetændelse generelt og plak ved tandkødsranden. Det bliver vurderet, at dette taler imod en tandreguleringsbehandling. I et brev 14. januar 2014 bliver patientens mor oplyst om, at hans tandbørstning stadig ikke er god nok, hvilket der tidligere er blevet oplyst om som en forudsætning for en tandreguleringsbehandling. Der blliver samtidig oplyst, at der ikke ville blive givet et behandlingstilbud senere, da patientens alder nu medfører, at en behandling ikke kan færdiggøres færdig inden hans 18. år. Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af vejledning nr af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv., at som optakt til en

16 hvilken som helst tandreguleringsbehandling, skal der altid foretages en vurdering af, om den respektive behandling er realistisk at gennemføre. Især forhold som samarbejde og ikke mindst den enkelte patients vilje og evne til at renholde tænder og tandreguleringsapparatur er meget væsentlig for at kunne gennemføre en behandling. Der kan under et tandreguleringsforløb ske uoprettelige skader på tænder og støttevæv, hvis der ikke foretages et tilfredsstillende renhold. I de tilfælde, hvor der i det daglige og inden påbegyndelse af behandling ikke kan tilvejebringes en god mundhygiejne, er det derfor kontraindiceret at foretage tandreguleringsbehandling. Det fremgår videre af vejledningen, at da kommunens forpligtelse over for børn og unge ophører, når den pågældende fylder 18 år, kan kommunen ikke tilbyde tandreguleringsbehandling efter det fyldte 18. år, medmindre der er tale om, at den unge er midt i et konkret behandlingsforløb, der kan færdiggøres inden for et år efter børne- og ungdomstandplejens ophør, det vil sige, inden patienten fylder 19 år. Patientombuddet uddyber sin afgørelse Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Tandreguleringen i Brøndby Kommune for den behandling, som patienten modtog fra den 22. november 2012 til den 14. januar Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det er Patientombuddets opfattelse, at patienten trods mange instruktioner og meget information til ham og moren om, at tandregulering ikke kan tilbydes, hvis mundhygiejnen var for dårlig, ikke formåede at forbedre sin mundhygiejne. Efter Patientombuddets vurdering er det derfor relevant, at man hos Tandreguleringen i Brøndby Kommune vurderer i januar 2014, at der på grund af den dårlige mundhygiejne ikke er grundlag for at tilbyde tandreguleringsbehandling, da risikoen for omfattende cariesangreb er større end risikoen ved at undlade tandreguleringsbehandling. Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som patienten modtog i perioden fra den 22. november 2012 til den 14. januar 2014 hos Tandreguleringen i Brøndby Kommune, er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

17 Erling Østergaard Arbejdsmiljøfyrtårnet fra Aarhus Den 1. oktober 2014 fratrådte Erling Østergaard sin stilling som Sikkerhedsleder igennem 32 år på Århus Tandlægeskole (ÅT). Det skete efter en større nedskæringsrunde på Aarhus Universitet. Han blev i sin tid ansat som laborantelev i 1963 og har samlet været på skolen i ca. 50 år. AMG's Trygve Engen har interviewet Erling Østergaard om arbejdsmiljøet (AM) før og nu, Erlings egen indsats og om perspektiverne inden for området. Alle kender ham - AM-fyrtårnet fra Århus. Han har fået alle os i dansk tandpleje til at gå med nitril-handsker. Manden med gåsefjederen til Hg-spild, der sørgede for, at vi i 1990'erne fik amalgamfiltre på klinikkerne. Som fik dentalbranchen til at lave leverandørbrugs-anvisninger og os andre til at lave arbejdspladsbrugsanvisninger. Og til at tage plast- og methylmetakrylat (MMA) problemerne alvorligt. Senest har han undervist i håndhygiejne, vandkvalitet og mikrobiel smitte i vand- og rørsystemer. Hans afskedsreception i Storring forsamlingshus blev et tilløbsstykke, hvor både ÅT's personale, dentalbranchen, offentlige og private tandlæger, tandteknikere, universitetsfolk, familie og venner hyldede kollegaen, vennen, partneren og arbejdsmiljøets mester. Han fortsætter dog som freelancekonsulent, og er allerede ansat som AM-konsulent for den nye sikkerhedsleder på ÅT. Samtidigt er han hyret som ekstern lektor i toksikologi samme sted en undervisning han også tidligere har varetaget. De fleste (både chefer og AM-repræsentanter), der har haft med arbejdsmiljø at gøre i den kommunale tandpleje kender dig telefonisk eller har snakket med dig på diverse kurser. En chef, jeg mødte, sagde til mig, at du altid har været både hjælpsom og rundhåndet med dine informationer. Det har næppe hørt med til din stillingsbeskrivelse at servicere alle os i marken som en slags arbejdsmiljøets Trine Bryld, når vi ringede ind til dig på Tandlægeskolen i tide og utide? Nej, det har du naturligvis ret i. Selve titlen Sikkerhedsleder fik jeg i 1982, hvor ÅT besluttede at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Det var sammenfaldende med at statsminister Poul Schlüter og hans regering gennemførte mange offentlige besparelser, men også indførte, at universitetet kunne iværksætte erhvervsaktiviteter. Da Tandlægeskolen stod for nedskæringer og havde brug for indtægtsdækket virksomhed, blev der dannet en AM-gruppe med Jens Kølsen Petersen og Flemming Scheutz og mig. Vi holdt kurser landet rundt og indtægterne dengang gik direkte til ÅTH. Det var på det tidspunkt, at 'ringeriet' startede med folk, som ville have svar på AM-spørgsmål. Som princip har jeg altid holdt af at dele min viden. Fakta Erling Østergaard Alder: 68 år. Ansættelsesår: 1963 som laborantelev ÅTH Laboratorietekniker Senere kemisk og biologisk uddannet. Sikkerhedsleder Århus Tandlægeskole ( ). Medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets AM-udvalg indtil Nuværende status: Free lance AM-konsulent. AM-Konsulent på ÅT Ekstern lektor i Toksikologi ÅT. Publikationer:www.erlingøstergaard.dk

18 Arbejdsmiljøområdet dækker jo et fantastisk stort område, hvor man både skal have kendskab til arbejdsmiljø-, kosmetik-, sundheds- og miljølovgivningen, AT, forskning, personlige værnemidler, hygiejneregler, dentale materialers indhold, mærkningsregler, ventilation og EUregler osv. For slet ikke tale om kendskab til hverdagens praksis på tandklinikker (private som offentlige). Hvordan klarer du at holde trit med udviklingen og opnå ekspertise på så mange felter? Det er rigtigt, at lovgivningsstoffet omkring arbejdsmiljøet fylder meget. Men når man har været med i mange år og er startet tidligt - så hjælper det. Da jeg startede, var lovgivningen mere enkel og overskuelig. På ÅTH havde vi også i en del år en AM-gruppe med hvor jeg, Henry Bleeg, Preben Hørsted og bibliotekar Preben Junker Jakobsen fulgte med i kemikalielovgivningen og abonnerede på det daværende udgivne Schultz lovstof. Som jeg husker det, fyldte kemikalielovgivning og vejledning under 100 sider. I dag fylder den nye kemikalielovgivning flere tusinde sider, og så er det godt at kende forhistorien og de kontroversielle punkter. Praksiskendskabet kommer mange steder fra - bl.a. gennem den daglige gang på Instituttet og SKT, men da også fra spørgsmål og samtaler fra kurser, samarbejdspartnere og for eksempel de mange Vejlemesser, hvor ÅT havde sin "bod" i 14 år. Du har været forfatter til de store arbejdsmiljøafsnit i grundbøgerne, som alle klinikassistenter skulle op i - og som mange tandlægechefer og AM-repræsentanter også fik glæde af. Du var supervisor på TNL's sikkerhedsmappe i , da den udkom. Du har været forfatter på mange artikler i Tandlægebladet og arbejdet sammen med Arbejdsmedicinere(for eksempel Skive), forskere i AM i både ind- og udland. Er det gode AM-samarbejde din livsstil, og har du en særlig filosofi her? Tja, stilen har passet til mig - det med at dele viden. I sin tid afløste jeg, sammen med Bo Bentsen, Jørgen Langebæk (tandlægeforeningens konsulent i AM-spørgsmål) som forfattere af arbejdsmiljøafsnittene i grundbøgerne for klinikassistenter. Souschef Peter Berthelsen fra Aarhus Kommunale Tandpleje og jeg blev gode venner, da vi i en periode holdt AM-kurser rundt om for alle de offentlige tandlæger. Tilsvarende har dentalbranchen og jeg i mange år brugt hinanden, for eksempel i forbindelse med Vejle-messerne. Du nævner det med Skive Arbejdsmedicinsk Afd. Der havde nogle arbejdsmedicinerne i 1990'erne inviteret mig til et møde, fordi jeg ved et kursus havde udtalt mig skeptisk angående deres praksis om at fraværsmelde gravide klinikassistenter på grund af udsættelse for reproduktionsskadende stoffer på klinikkerne. Resultatet blev til en god udveksling af viden, hvor de fik forståelse for de tandlægefaglige argumenter og metoder. Faktisk endte det med, at vi blev rigtig gode venner og i fællesskab udarbejdede en videnskabelig artikel om graviditet i tandplejen *1). Den bruger man mig bekendt stadig på landets Arbejdsmedicinske klinikker, når man ser på tandplejens arbejdsmiljø. Så jo, samarbejde omkring løsninger - det ser jeg gerne. Tandplejen har gennem tiden omgivet sig med en række stoffer, som er potentielt skadelige. Kviksølv er et meget godt eksempel. Spilder man dette, kan man indånde Hg-damp, og dampen optages nemt gennem åndedrættet. Men har man ordentlig hygiejne og omgang med Hg og amalgam, kan man fint benytte det...med andre ord gælder det om at kende de farlige egenskaber ved de materialer, man anvender og på den baggrund få fastlagt gode arbejdsrutiner. Erling Østergaard. Samarbejdet med Dentalfirmaet Nordenta, tandlæge Gitte Gadegård og arbejdet med leverandørbrugsanvisninger. Hvordan kom det i stand, og hvilken betydning fik det? På Tandlægeskolen blev vi i starten af 1980'erne klar over, at vi både havde kapacitet og viden til at kunne tilbyde at lave leverandørbrugsanvisninger til dentalbranchen. Med vores stærke AM-gruppe i ryggen tilbød vi dentalbranchen at udarbejde disse (lovpligtige) leverandørbrugsanvisninger - mod betaling! Her gik direktøren fra Nordenta, Ernst Hoffmann, som den første ind og så dette som en konkurrenceparameter. Han var hurtig til at købe vores hjælp og sætte det i scene. Firmaet ansatte Gitte Gadegård til at organisere dette, og hermed

19 kom et mangeårigt samarbejde op at stå. Andre firmaer kom senere til, måske en seks-syv stykker, og benyttede os som konsulenter. Så ja - det fik betydning at nogle gik forrest, og vi accelererede den udvikling. I en periode udarbejdede jeg også leverandørbrugsanvisninger til Nordentas norske datterselskab. Du har både sagt og skrevet, at tandplejen ikke er et farligt sted at arbejde i, men bærer man sig uforsigtigt ad, kan den være det. Vil du uddybe det? Gerne. Tandplejen har gennem tiden omgivet sig med en række stoffer, som er potentielt skadelige. Kviksølv er et meget godt eksempel. Spilder man dette, kan man indånde Hg-damp, og dampen optages nemt gennem åndedrættet. Men har man ordentlig hygiejne og omgang med Hg og amalgam, kan man fint benytte det. Det gælder også for plast. En række dentale akrylater er potentielt allergene, og udsætter man sig selv for disse kan man erhverve sig en allergi. Tager man derimod nitrilhandsker på og husker at skifte dem ved eksponering, går det fint an at arbejde med plast. Med andre ord gælder det om at kende de farlige egenskaber ved de materialer, man anvender og på den baggrund få fastlagt gode arbejdsrutiner. På Middelfartkurset med DOFT i 2011 var der en sådan spørgelyst blandt de mange deltagere, så du og Lillian Hansen valgte at eftersende otte A4-sider med besvarelser på de mange spørgsmål. Er du altid så grundig og trofast mod dit publikum? Faktisk ja. Der var jo en enorm spørgelyst blandt de forsamlede på kurset og i de efterfølgende uger, og det krævede selvfølgelig vores svar. Derfor udarbejdede vi netop det, som vi i fællesskab syntes var dækkende svar. og disse svar kan ikke altid gøres korte. Selve kurset var i øvrigt meget levende, og vi bliver stadig kontaktet af folk, som var med på dette kursus, og som efterspørger et nyt kursus. (red. AMG er i færd med at arrangere et nyt i efteråret 2015) Arbejdsmiljøet forandrer sig med tiden. Vi får løbende nye dentale materialer, tekniske apparater og arbejdsmetoder, og periodevis kommer nye infektionsrisici til som fugleinfluenza, SARS og MRSA. Gruppen af flygtninge og indvandrere og den globale rejsetrafik kan repræsentere både nye men også kendte helbredsrisici som f.eks. TB og aktuelt Ebola. Så der er fortsat grund til årvågenhed. Men generelt er tandplejen og de tandtekniske arbejdspladser blevet sundere steder at arbejde. Erling Østergaard. I AMG, TNL og senere DOFT har vi altid kunnet støtte os til samarbejdet med dig og indhentning af de informationer, vi ikke selv havde styr på. Hvordan ser fremtiden ud, og hvordan spår du udviklingen indenfor arbejdsmiljø i tandplejen? Fremtiden for mig selv er at fortsætte som freelancekonsulent og i øvrigt varetage de funktioner jeg har fået på Aarhus Tandlægeskole. Jeg har beholdt min gamle mailadresse og er ellers til at fange via min nye hjemmeside. Der er fortsat meget nyt i tandplejen. Senest har vi fået de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), som hele sundhedsvæsenet skal rette sig efter. Der sker også en løbende udvikling omkring vores vandkvalitet og løbende får vi nye stoffer ind i tandplejen. Du har været bannerfører for, at man skulle efterleve substitutionsprincippet i tandplejen, og har været med til at stille fokus på ikke mindst kræftfremkaldende stoffer. Er denne udvikling gået hurtigt nok, og er vi opmærksomme nok internt? Udviklingen har været kraftigt fremadskridende. I dag arbejder vi næppe med potentielt kræftfremkaldende stoffer mere i tandplejen. De sidste tre, der røg ud, var nok formaldehyd og kloroform til rodbehandling og hydrokinon til røntgenfremkaldelse. De er i dag erstattet af andre og mere sundhedsvenlige stoffer. Og godt det samme. Vi har haft endnu flere kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet, for eksempel asbest, men de er for længst blevet fjernet.

20 Du har forsket i handsker og skrevet en fortræffelig HK-handske-guide, som førte viden og handskeanvendelsen op på en ny platform. Ved din afskedsreception sagde en af deltagerne i sin tale, at den malaisiske handskeproducent aldrig havde fået så mange spørgsmål at svare på, som da du kom besøg. Er det et karaktertræk ved dig, at du gerne være med i den internationale top omkring handsker og de praktiske løsninger, ligesom du var med amalgamfiltrene? Nej, jeg havde slet ingen ambitioner om at blande mig i den internationale top. Jeg ville bare gerne blive klogere på de processer, der foregår ved handskefremstillingen, herunder finde ud af, hvilke trin i fremstillingsprocessen der er vigtige for at undgå/reducere de ellers velkendte bivirkninger fra handsker i form af hudallergier. Jeg fik en indsigt, som jeg efterfølgende beskrev i både Tandlægebladet og Nordent Avisen. Hvordan ser du udviklingen af arbejdsmiljøet indenfor tandplejen? Hvad har været fremskridt og er der tilbageskridt? Uha, det er et bredt spørgsmål. Mange af fortidens trusler er jo passé. Den gamle brug af opvarmet kobberamalgam forsvandt heldigvis i 1980'erne, og kviksølveksponeringen blev reduceret med overgangen til plast. Det har senest været glædeligt, at Hg-undersøgelsen af graviditetsudfald i tandplejen *2) frikendte vores sektor for gradviditetsrisiko. De kræftfremkaldende stoffer ved bl.a. rodfyldninger er nu fjernet og et overstået kapitel, ligesom brugen af røntgenvæsker er fortrængt af digitale systemer. HIV/AIDS- debatten i 1980'erne løftede hygiejneniveauet markant på tandklinikker, og vi beskytter os i dag betydeligt bedre end tidligere mod en række infektionssygdomme gennem bedre hygiejne- og kontrolprocedurer og personlige værnemidler. Legionella og vandkvaliteten diskuterer vi fortsat, og her mangler der stadig en del, og vi har stadig en N2O-problematik at forholde os til. Mærkningsreglerne af dentale materialer blev i 00 erne fjernet for al medicinsk udstyr og er nu lagt over på producenternes egenkontrol. Ergonomisk har vi fortsat en del at kæmpe med, og omkring det psykiske arbejdsmiljø mangler vi herhjemme fortsat nogle ordentlige videnskabelige undersøgelser. Sidst men ikke mindst forandrer arbejdsmiljøet sig med tiden. Vi får løbende nye dentale materialer, tekniske apparater og arbejdsmetoder, og periodevis kommer nye infektionsrisici til som fugleinfluenza, SARS og MRSA. Gruppen af flygtninge og indvandrere og den globale rejsetrafik kan repræsentere både nye men også kendte helbredsrisici som f.eks. TB og aktuelt Ebola. Så der er fortsat grund til årvågenhed. Men generelt er tandplejen og de tandtekniske arbejdspladser blevet sundere steder at arbejde. *1)Anders Bjerre Mikkelsen, Erling Østergaard, Bodil M. Jakobsen, Bodil Bach, Lene Birk Laursen, Henning Leedgaard, Inger Schaumburg. Graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker. Tandlægebladet 1997; 101: *2) Knud Juhl, Esbens Meulengracht Flachs, Kirsten Hanehøj, Lau Casper Thygesen, Mia Sadowa Frederiksen, Mette Kjøller. Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed ISBN (Trykt i 500 eksemplarer.) (Red.: Hg-undersøgelse blandt tandplejepersonaler i perioden Viste ingen nedsat fertilitet blandt tandplejepersonel, ingen øget forekomsten af aborter og ingen risiko for negative fødselsudfald i forhold til dansk kontrolgruppe. Igangsat af Beskæftigelsesministeriet.)

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Profil af Nyborg kommunale

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter Baggrunden: Byrådet besluttede den 13. september 2012, at der inden vedtagelse af budget 2015

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009.

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009. Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009 Model 1: En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Besparelse på personale (2 receptionister, frem for 4 der er nu). Større

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity Forår 2017 APV Genie Corp. & BrandCity Det psykiske arbejdsmiljø Er du glad for at gå på arbejde Føler du dig motiveret Føler du, at dine tanker og ideer bliver hørt Har du mulighed for udtrykke dine ideer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere