Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev"

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014.

2 Profil af Nyborg kommunale tandpleje Af Lene Outzen Foghsgaard. Baseret på interview med Lone Jandorf, overtandlæge i Nyborg. Allerede før Lone Jandorf tiltrådte stillingen som overtandlæge i 2010, var hun klar over, at hun ville forandre den daværende ledelsesstruktur bestående af overtandlæge, souschef og afdelingstandlæge. Hun ville inddrage klinikassistenterne i ledelsesteamet for at repræsentere den store medarbejdergruppe bedst muligt, og fordi hun så, at kompetencerne var til stede. Samtidig ville den nye struktur åbne mulighed for, at hun sideløbende med lederjobbet også kunne arbejde som tandlæge på klinikken. Klinikassistenter som del af lederteamet Nyborg er en lille kommune, og i fremtidens tandpleje sker der det, at flere og flere opgaver uddelegeres. I forvejen arbejder vi tæt sammen i de tre faggrupper i tandplejen, og ved at fordele endnu flere opgaver på flere faggrupper, udnytter man på bedst mulige måde de forskellige kompetencer, personalegruppen rummer. Vores lederteam på tre personer består i dag, udover mig, af to klinikassistenter - en driftskoordinator, også kaldet vores trivselsminister, og en administrator. Klinikken i Skippergade ligger midt i byen.

3 Når overtandlægen bliver spurgt, hvordan personalegruppen har taget imod den nye struktur, især tandlægekollegerne, fortæller hun, at det er gået over al forventning. Selvom man måske kunne frygte, at janteloven ville vise sit ansigt, fordi klinikassistenterne i kraft af deres lederopgaver eksempelvis bestemmer, om en tandlæge kan få fridage og ferie, har det ikke været noget problem overhovedet. Heller ikke konstellationen af tre i ledelsen hvem skal man gå til? har skabt udfordringer. Rollerne er klart definerede, og selvfølgelig arbejder vi hele tiden på, forklarer Lone Jandorf, at optimere tingene. Fakta om ledelsesteamet Driftskoordinator har som primært ansvar at drifte personalet lægge vagt- og ferieplaner, men også at varetage trivslen blandt personalet. Administratoren har som opgave at føre regnskab, deltage i budgetopfølgning, være IT- og webansvarlig udover at være ansvarlig for patienttilsætningen m.m. Overtandlægen forklarer, at den særlige ledelsesstruktur aldrig ville være gået, hvis personalegruppen ikke havde samme adresse, men som tidligere var fordelt på tre klinikker. Vi er jo så heldige i lederteamet at arbejde i samme hus. Vi mødes fast en gang om ugen for at drøfte de ting og udfordringer, der måtte være. Nyborg tandpleje består i dag af 19 medarbejdere, der blev samlet under samme tag i (Fire tandlæger, en tandplejer, 13 klinikassistenter og en overtandlæge). Hun fortæller, at det har vist sig at være en stor fordel at inddrage klinikassistenter med de rigtige kompetencer i ledelsen, fordi det generelt har skabt en langt større arbejdsglæde. Lederteam fra venstre: Rikke Grossmann (KA), Birgit Maack (KA) og Lone Jandorf. Jeg får min ledelse repræsenteret i flere faggrupper, og det er en fordel, for vi ser jo tingene forskelligt. Et konkret eksempel kan være, at min driftskoordinator har en masse viden om trivslen i klinikassistentgruppen og derfor kan tage eventuelle konflikter i opløbet. Hvis jeg ikke havde hende som mellemled, er det ikke sikkert, at hverdagen fungerede så godt, som den gør. Det giver mig en tæt nærhed til hele personalegruppen, hvor klinikassistenterne jo udgør den langt største gruppe.

4 Udover at faggrupperne kan inspirere hinanden til udvikling og nytænkning, har det givet overtandlægen mulighed for at arbejde som tandlæge på gulvet 2 ½ dag om ugen. En mulighed, hun har sat stor pris på, for som hun siger, har man fingrene nede i faget dagligt på klinikken, bliver man inspireret til, hvad der måske kan gøres anderledes. Hvad efterlyser forældrene? Hvad kunne forbedre personalets hverdag? Det stopper aldrig. Nedsat sygefravær Nyborg Kommunale Tandpleje fik i marts 2013 Kommunens Arbejdsmiljøpris for at have ydet en særlig indsats i forhold til at skabe arbejdsglæde, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, blandt andet halverede tandplejen personalets sygefravær fra 2011 til 2012 (svarer til 2,3 %) og holder i dag de samme tal. Det skyldes ikke mindst, mener overtandlægen, at lederteamet har haft og til stadighed har et særligt fokus på trivsel og arbejdsglæde. Lone Jandorf fortæller. Tandplejen og Sundhedsplejen på vej i teatret for at fejre at de fik arbejdsmiljøprisen. Jeg fornemmer, at folk er blevet gladere for at gå på arbejde, og når man trives på jobbet, er man også mindre syg. Det er afgørende, at man som medarbejder føler, at ens arbejde har betydning og man har indflydelse på sin arbejdsplads. 2011: 10,8 dage pr fuldtidsansat i fravær. 2012: 5,7 dage pr fuldtidsansat i fravær. 2014: Ca. 5,5 dage pr fuldtidsansat svarende til ca. 2,3 %.

5 Stå-møder, Walk and Talk og Info-Nyt Stå-møder Tandplejen holder såkaldte stå-møder hver 14. dag. Her mødes hele tandplejen til et uformelt ½ times personalemøde, hvor formen er så løs, at man kan stille sig op på en ølkasse og dele hvad end af tanker og overvejelser, man gør sig. Tit tager snakkene udgangspunkt i Lone Jandorfs Info-Nyt, der udsendes hver mandag. Medarbejderne kommer måske med kommentarer og indspark til det, de har læst, og kollegerne giver deres indspark. Overtandlægen fortæller, at Stå-møderne ikke har lange dagsordener, og der skrives ikke referat. Info-Nyt Mandag udsender Lone Jandorf et kort, digitalt nyhedsbrev Info-Nyt. Nyhedsbrevet indeholder konkrete og praktiske beskeder som f.eks., at der er kommet en ny elev, at kommunens borgerservicekontor har lukket pt. pga. ombygning, at tandplejen har fået ny kopimaskine, eller at der er nye kurser på bedding. Mailen bliver læst af alle, for man ved, at det er her, man bliver opdateret. Overtandlægen skriver det fælles Info-Nyt til både tandplejen og sundhedsplejen, som siden 2013 har hørt under tandplejen. (Mere om det sidst i artiklen). Vil man gerne i dybden med nogle af informationerne, er Stå-møderne det oplagte forum. Walk and talk Tre gange om året afholder tandplejen personalemøder med udvalgte emner på dagsordenen. Møderne indledes med, at man ugen før går tur sammen i mindre grupper. Når grupperne sendes af sted, får de til opgave at tale rundt om det eller de emner, der skal diskuteres ugen efter. Det gør, at alle har mulighed for at være bedre klædt på til det fælles møde, forklarer Lone Jandorf. Alle har kunnet dele meninger og vinkler på emnet. Udover de tre tiltag er der forskellige andre sociale arrangementer i løbet af året. Et Arbejdsglædeudvalg bestående af tre i personalegruppen, står for f.eks. bif-ture, banko i tandplejen, grill på stranden og andre initiativer, som det er frivilligt at deltage i. Ikke alle kommer hver gang, men fremmødet er stort. Undersøgelses-teams Inspireret af et besøg i Frederikshavn Kommunale Tandpleje fik Lone Jandorf ideen til dét, hun kalder Nyborg model 2012 i daglig tale kaldet US-teams (Undersøgelses-teams). Ideen tog udgangspunkt i de fysiske forhold og den personalesammensætning og de kompetencer, der var i tandplejen. De undersøgende teams fungerer fra mandag til torsdag, et team pr. dag, der arbejder på tre klinikker lige overfor hinanden. Et team består af en tandlæge, (dog ikke Lone Jandorf), klinikkens tandplejer (der arbejder i US-teams alle fire dage), tre klinikassistenter og en master (KA). Masterens opgave er at hente patienter, tjekke journalen og have overblik over, hvem der f.eks. er sat til orto-visitation og røntgen. Der er sat US-teams til i to bøger ca. 45 børn og unge pr. dag. De fire tandlæger har hver en dag om ugen i US-teams, og kongstanken er, at tandlægen, den dag vedkommende er i US-teams, er involveret i alle de børn og unge, der er sat til - enten ved konkret at være inddraget i undersøgelserne eller ved at have gennemgået journalen og set røntgen. Tandlægen ser de fleste af de journaler, der er på hans/hendes dag. De andre af

6 ugens dage er US-team tandlægen sat til behandlinger, og i tilfælde af akutte patienter, er det de tandlæger med behandlingstider, der har afsat tid til dette og tager sig af dem. Brænder det på en dag, er der stor opmærksomhed på at hjælpe hinanden, forklarer Lone Jandorf. Som regel har man overbooket pga. udeblivelser, men skulle alle dukke op en dag, så er der run på og US-teamet får hjælp fra kollegerne. US team 1. Mandag Barnet eller den unge er på samme klinik og har den samme klinikassistent under hele forløbet, mens de øvrige i teamet bevæger sig rundt på alle tre klinikker. Teamet foretager udover undersøgelsen også systematisk orto-visitation, non-operative behandlinger som lakering, forebyggende samtaler og andre mindre ting, som f.eks. udtrækning af en løs tand på stedet. Det er klinikassistenterne, der udfører lakeringer, afpudsninger, tandbørsteinstruktioner og også delvist skriver journaler. I rigtig mange tilfælde kan barnet i stolen afsluttes med det samme, fortæller Lone Jandorf. Der er afsat tid i teamet til sparring, hvor næsten alle patienter gennemgås. Sammen ser man på røntgen og stiller hinanden spørgsmål f.eks. om valget af bor frem for et non-operativt indgreb. Det kan også være tiden for næste indkald, der vendes. Vi kan have en dag, hvor kun fire skal komme igen, resten er færdigbehandlede. Ved større behandlinger gives tid hos den tandlæge, der er i teamet den pågældende dag. Det giver en fleksibilitet at arbejde på den her måde. Lone Jandorf forklarer, at der bruges den tid, der skal til på det enkelte barn, og at der også er god tid til instruktioner og motiverende samtaler. Masteren styrer, hvilken klinik der er ledig. Overtandlægen fortæller, at med en tandplejestørrelse som Nyborgs er US-teams en rigtig god løsning. Tandlægerne er glade for også at få lov til undersøgelsesdelen - at se børn uden huller, og især som nyuddannet får man god støtte fra de andre i teamet. Tandplejeren er glad for muligheden for faglig sparring, og klinikassistenterne er glade for at arbejde selvstændigt med patienterne og have indflydelse. Også brugerne udtrykker tilfredshed. Som leder ser jeg tilfredse medarbejdere, glade borgere og en stor effektivitet med ca. 200 undersøgelser pr uge. Lone Jandorf.

7 Tandplejen i Nyborg indkalder til undersøgelser efter individuelle behov og har maks. 24 måneders interval for en stor del af børnene. Risikobørn indkaldes jævnligt til sundhedsvurderinger hos klinikassistenterne. Udeblivelser I Nyborg har man ca. 10 procent udeblivelser og kan tydeligt mærke, hvis der ved en fejl ikke er sendt remindere ud på sms. Folk siger ligefrem, fortæller Lone Jandorf, at hvis ikke de får en sms, så tror de aftalen er aflyst. Der er ikke en stor social slagside i Nyborg med mange udsatte familier, hvilket også holder tallet af udeblivelser nede. Nyborg håber på at kunne mindske antallet af udeblivelser endnu mere. Borgerbookning overvejes, for det vil effektivisere administration og receptionsarbejde. Tandplejen ved dog ikke, om kommunen vil investere i det. Sundhedsplejen - en del af tandplejen I oktober 2012, i forbindelse med at en leder valgte at rejse, besluttede Nyborg Kommune at lægge Sundhedsplejen ind under tandplejen. Det betød, at lederteamet i tandplejen nu også fik ledelsesansvaret for otte sundhedsplejersker. Lone Jandorf måtte skære sin kliniktid ned fra 2 ½ dag om ugen til 10 timer som følge af den nye opgave. På klinikken har hun dog altid kliniktøj på og kan træde til, så snart det er nødvendigt, siger hun. Det er en ny udfordring, fordi sundhedsplejen er en faggruppe, vi jo ikke kender så indgående. Vi arrangerer tværfagligt samarbejde og har nogle fælles arrangementer som udflugter og julefrokost. Der er valgt en faglig udvikler, som er bindeleddet til os i lederteamet. Hun hjælper os med at udvikle og kan gøre os opmærksom på, hvor der skal ske forbedringer. Lone Jandorf kan stærkt anbefale en model, hvor en sundhedsplejerske er tæt tilknyttet ledelsesteamet, for den dybere indsigt, det kræver i faget, har man jo ikke som tandlæge, tandplejer eller klinikassistent, forklarer hun. Nyt orto-center i Odense 15. januar blev et nyt stort orto-center indviet i Odense. Et center fem kommuner er gået sammen om deriblandt Nyborg Kommunale Tandpleje. Der har været enkelte reaktioner på den længere transport, det giver brugeren, men overtandlægen er overbevist om, at børn, unge og deres forældre på sigt bliver rigtig glade for tiltaget. Når de orto-patienter, der er startet deres behandling i Nyborg, fremover indkaldes, vil de møde det personale, som de i forvejen kender til, fordi vores orto-medarbejdere er blevet virksomhedsoverdraget. To klinikassistenter og Nyborgs specialtandlægekonsulent har fået job i Odense. Lone Jandorf fortæller, at Nyborg Tandpleje glæder sig over centeret og ser frem til samarbejdet. Tandplejen har de sidste fem til seks år haft svært ved at genbesætte specialtandlægestillinger, og det er ikke hverken holdbart i længden eller fagligt optimalt, siger hun.

8 Kasuistik vedr. røntgendiagnostik Case En knap 10-årig pige er henvist til tandregulering pga. trangstilling og ektopisk +3. På OP ser det ud til at der er caries i 7- og 6- ( endda store defekter) Vi indkalder til undersøgelse kort efter. Klinisk undersøgelse og BW viser, at der ikke er caries, og at alt er normalt. Det har i øvrigt indtil nu ikke været muligt at behandle pga. stor tandlægeangst. Tilvænning, lattergas, midazolam er forsøgt for at extrahere +4. At tage BW er heller ikke nemt! Nu afventes behandlingsplan fra reguleringsafdeling, men caries var der ikke!

9 Nyt tandreguleringsfællesskab på Fyn Formålet med etableringen af et fælles kommunalt samarbejde mellem fem fynske kommuner om tandregulering er at kunne tilbyde børn og unge en tandregulering af høj kvalitet i en omkostningseffektiv ordning. Sådan fortæller Henning Tønning, Centerchef i Odense. Henning Tønning, Centerchef og overtandlæge med ansvaret for Tandplejen i Odense. Det var Nyborg kommune, der i oktober måned 2012 tog initiativet til - på direktørplan - at drøfte muligheden for at kommunerne kunne gå sammen om at drive et fælles center for tandregulering. Overtandlægerne har i mange år drøftet muligheden for indgå i et sådant samarbejde, men løsningen skulle findes med direktørernes medvirken. I entreprenøraftalen er det forudsat at der indgår børn pr. behandlingsteam, og med et opland på godt børn og unge etableres der 6.6 behandlingsteam, hvor der er hensigten, at i et team indgår en specialtandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter. Det nye center får et driftsbudget på 25 mio. kr., og en medarbejderstab på 38 medarbejdere. Selve tandreguleringsbehandlingen foregår på klinikken, mens der ude i kommunerne foretages visitation til tandregulering og øvrige tandbehandlinger. Hvad var baggrunden for samarbejdet? Det var en erkendelse af, at det er svært at tiltrække og fastholde specialtandlæger. Det betyder manglende stabilitet og omkostningstung opgaveløsning på grund af tilkøb af private specialtandlæge-konsulenter i de forskellige kommuner, ligesom borgerne kan opleve ventetid til tandregulering. Vi ser en tendens på landsplan, hvor flere kommuner går sammen for at drive tandreguleringsbehandlingen i større enheder. Derved opnår man en større faglige kompetence af personalet, der samlet set opleves attraktivt for nye jobsøgende specialtandlæger. Hvad forventer I at få af fordele ved at samle tandreguleringen et sted? Ved at samle behandlingsindsatsen i en central enhed her i Odense kommune, kan der skabes et fagligt udviklende miljø med flere specialtandlæger ansat, og samtidig kan der sikres en central placering på Fyn, nær offentlige transportmuligheder og gode tilhørsforhold. Odense kommune stiller moderne klinikfaciliteter til rådighed, det nødvendige antal klinikrum, røntgenfaciliteter, 3 D-røntgen, tandteknik, sterilisation mv., og klinikkerne lever op til arbejdsmiljøkravene idet Center for Tandpleje er arbejdsmiljøcertificeret. Tandplejens kvalitet i Odense kommune er akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model. Serviceniveauet i tandreguleringsbehandlingen svarer til samme niveau, som Odense kommune tilbyder deres egne borgere.

10 Irene Lund, overtandlæge i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje Hvordan ser du på det nye orto-samarbejde? "Tandreguleringssamarbejdet fremtidssikrer opgaveløsningen omkring tandregulering og giver forsyningssikkerhed, økonomisk stabilitet og kvalitetssikring. I Faaborg-Midtfyn har vi haft en god og stabil konsulentbaseret ordning igennem de sidste mange år. Det har dog også været åbenlyst, at det har været et spørgsmål om tid, hvor længe ordningen kunne fortsætte." "Der har været flere politiske drøftelser igennem de seneste år om fremtidssikring af tandreguleringsopgaven. Der har været politisk ønske om undersøgelse af muligheder for privatisering, rekruttering fra udlandet og andre former for tværkommunale samarbejder. Disse forslag er faldet på, at de hver især kun opfyldte nogle behov, men udfordrede mindst lige så meget på andre. Tandreguleringscenter Fyn imødekommer alle ønsker om kvalitetssikring, forsyningssikkerhed og økonomisk stabilitet." Hvordan har brugerne taget imod ordningen? "Brugerne af ordningen har generelt taget positivt imod Tandreguleringscenter Fyn. Vi har selvfølgelig også oplevet borgere, der er bekymrede over øget transportafstand og åbningstider. Alle har en hverdag, der også skal kunne hænge sammen rent praktisk. For at imødekomme det er Tandreguleringscenter Fyn blevet placeret centralt i Odense med nem adgang for både bus, tog og biler. Hvor stor udfordringen omkring øget transportafstand reelt bliver for kommunens borgere, må tiden vise. Der er mulighed for, at de enkelte kommuner etablerer transportordninger." Brugerne af ordningen har generelt taget positivt imod Tandreguleringscenter Fyn. Vi har selvfølgelig også oplevet borgere, der er bekymrede over øget transportafstand og åbningstider. Alle har en hverdag, der også skal kunne hænge sammen rent praktisk. Irene Lund. De fem tandplejer, hvordan er foreløbig status på jeres samarbejde? "I forhold til den daglige drift i tandplejerne er der lige nu et stort og spændende arbejde med at få udarbejdet procedurer, indarbejde mere ensartede arbejdsgange og opbygge relationer. Jeg har fuld tiltro til, at det lykkes os at finde en god fælles melodi." Sine Daugaard, specialtandlæge i Odense. Hvordan har dit arbejdsforløb været? "Jeg blev uddannet specialtandlæge i ortodonti i februar 2014 fra Københavns Universitet. Herefter fik jeg ansættelse som underviser i ortodonti for tandlægestuderende 1 dag om ugen på afdelingen for ortodonti ved Københavns Universitet samt to dages ansættelse ved Hvidovre Tandregulering I/S. Endvidere havde jeg inden sommerferien 2014 et to måneders vikariat ved Københavns Kommune." Hvorfor valgte du at søge job i Odense? "Min mand fik pr. 1. august 2013 ansættelse som tandlæge under videreuddannelse ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling ved Odense Universitets Hospital, og pendlede fra vores hjem på Østerbro i København til Odense. Det var derfor meget nærliggende at søge den opslåede stilling som

11 specialtandlæge i ortodonti i Odense Kommunes Tandpleje med ansættelse pr. 1. september 2014, og fantastisk at få tilbudt jobbet i Odense. Odense Tandregulering havde på dette tidspunkt indgået aftale om at danne det fælles kommunale Tandreguleringscenter Fyn pr. 1. januar Fra 1. september 2014 til og med december 2014 var min opgave at varetage ansvaret for de to tandreguleringsklinikker i Nordfyns kommune." "Nordfyns Kommune er en kommune med et børnetal, der kun kunne bekræfte en fuldtidsspecialtandlæge. Der var i forvejen ansat en specialtandlæge en dag om ugen, og jeg blev ansat fire dage om ugen med funktion som specialtandlæge i ortodonti i Nordfyns Kommune og en dag om ugen med funktion som specialtandlæge i Odense Tandregulering." Fordele og ulemper ved de to arbejdspladser Der er mange fordele ved at samle mange små tandreguleringsenheder i en stor enhed. Som specialtandlæge oplever jeg, at det er meget vigtigt, at der er mulighed for faglig sparring i hverdagen. Det gavner både patienterne og personalet. Der kan således hurtigere tages beslutninger om de faglige og praktiske udfordringer, som hverdagen bringer. Eksempelvis har vi i Tandreguleringscenter Fyn ugentlige specialtandlægekonferencer, hvor både behandlingsindikationer, behandlingsplaner og praktiske retningslinjer diskuteres. Det er en meget værdifuld sparring, som bidrager med nye input og en tryghed under udarbejdelse af komplekse behandlingsplaner. Møderne er med til at skabe stor arbejdsglæde, og et fagligt, klinisk og socialt forum, hvor både erfarne og nyuddannede specialtandlæger kan drage nytte af hinanden. "Som specialtandlæge sidder man med en realitet om, at vi ikke altid kan opfylde kravet om at behandle børnene på det vækstmæssige optimale tidspunkt. Ved at samle specialtandlæge ekspertisen i en enhed kan vi bedre fordele arbejdsbyrden mellem os og løfte vores opgaver på bedst mulige måde indenfor de personalemæssige rammer, vi har." Sine Daugaard. Hvad er fordelene ved en stor, samlet enhed? "Som specialtandlæge i en lille kommune består en stor del af arbejdstiden ligeledes af administrativt og ledelsesmæssigt arbejde, hvilket fratager tid fra det kliniske arbejde. Ved at samle flere små kommuner i en stor enhed kan en del af det ledelsesmæssige arbejde samles og primært varetages af en kompetent daglig leder. Enkelte opgaver kan da fratages den enkelte specialtandlæge, som frigiver mere tid til og fokus på behandlingsplanlægning og klinisk arbejde. Det er til gavn for vores patienter. Vores daglige leder, Ann Bröchner, er en erfaren specialtandlæge, som udover det administrative ansvar fortsat udøver klinisk arbejde i Tandreguleringscenter Fyn. Hun er således en meget kompetent formidler og et vigtigt forbindelsesled mellem den daglige kliniske situation og Tandplejens administration." "En anden vigtig fordel i et stort center, er at der skabes et grundlag for en arbejdsplads med en stor jobmæssig fastholdelsesværdi. Det er min erfaring fra ansættelse i den mindre kommune, at det tidligere har været svært at rekruttere og fastholde specialtandlæger i længere perioder. Dette giver længere ventelister, flere behandlerskift og meninger om igangværende bøjlebehandlinger. Faren har derfor tidligere været, at børnenes bøjlebehandlinger blev forlænget, og at det øgede arbejdspres for specialtandlægerne gav anledning til at søge nye jobmæssige udfordringer andetsteds. Det har givet stor frustration for både børn, forældre og personale." "Som specialtandlæge sidder man med en realitet om, at vi ikke altid kan opfylde kravet om at behandle børnene på det vækstmæssige optimale tidspunkt. Ved at samle specialtandlæge ekspertisen i en enhed kan vi bedre fordele arbejdsbyrden mellem os og løfte vores opgaver på bedst mulige måde indenfor de personalemæssige rammer, vi har. Ved sygdom kan vi bedre

12 rokere personalet, og tandreguleringsenheden bliver således ikke nær så sårbar i disse situationer." "Personalemæssigt har et stort center den fordel, at vores forskellige personlighedstyper kan sammensættes i teams, hvor vi supplerer hinanden. Kan enkelte personlighedstyper have svært ved at skabe det bedste samarbejde, er der større mulighed for at opnå en løsning ved en rokering indenfor og blandt de enkelte teams for at optimere de enkelte teams fagligt og socialt." Er der ulemper ved fællesskabet? "Ulempen ved at samle mange små enheder i et stort center kan være, at der er mange forskellige arbejdsstrukturer og -kulturer, som ved sammenlægningen skal forenes. Det kræver ekstra ressourcer og tid af personalet i starten af processen. Men jeg er sikker på, at det på sigt vil give nye og gode arbejdsrutiner og inspiration til at løse opgaver på en ny og forhåbentlig bedre måde. Jeg blev ansat som specialtandlæge i en tidsbegrænset periode en mindre kommune på Fyn (Nordfyns kommune). Det har således ikke været en stor omstilling for mig at starte som fuldtidsspecialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn i Odense. Men der er meget af hjælpepersonalet, der har arbejdet i mere end 20 år i de mindre kommuner, som måske føler at det er en udfordring at omstille sig til at være en del af en stor enhed. De små enheder som eksempelvis tidligere bestod af personale på 4-6 personer er nu erstattet med mere end 30 kolleger." Hvordan har det foreløbigt været? "Personalet har virkelig gjort en fantastisk indsats for at tilføre sammenlægningen positivitet og konstruktiv problemløsning på de daglige udfordringer, vi møder lige nu. Inden sammenlægningen blev der fokusereret meget på det kommende samarbejde. Vi havde således en eftermiddag med præsentation af hinanden samt et internat på to dage med kommunikation og samarbejde i fokus. "Som ventet er der udfordringer ved at skulle overføre de mange igangværende og ventende patienter fra de enkelte kommuner. I Nordfyns Kommunale Tandpleje har vi haft et andet journalsystem end det man anvender i Tandreguleringscenter Fyn i Odense. Der er naturligvis lidt oplæring ved at skulle lære at navigere i et nyt journalsystem." Udfordringen i fremtiden er at skabe et godt samarbejde med tandlægerne på de enkelte lokale tandklinikker. I mange af de små kommuner har specialtandlægen være fysisk tilstede i den almene tandpleje, og de har nemt kunnet komme i kontakt med specialtandlægen i tvivlspørgsmål. Sine Daugaard. "I den første fase af sammenlægningen vil der sandsynligvis gå længere tid mellem børnenes normale interval for indkald til kontrol af bøjlen. Vi er lige nu udfordret af, at der skal lægges ca. 700 patienter ind i det nye journalsystem. Så længe patienter ikke er lagt ind i systemet, er det ikke muligt for os at sende tider til børn og forældre. De længere intervaller kan opleves utilfredsstillende for børn, forældre og personale. Men i løbet af foråret 2015 vil intervallerne blive normaliseret igen." "Der er geografiske udfordringer for enkelte forældre ved at skulle køre til Odense fremfor til en klinik i deres bosiddende kommune. Vores fornemste opgave er, at oplyse børn og forældre om, at tandreguleringsopgaven bedre kan løftes centralt i Odense. Mange af de fire kommuner, der er blevet en del af Tandreguleringscenter Fyn stod foran et generationsskifte indenfor specialtandlæger eller havde en konsulentordning med en specialtandlæge. Man kan derfor gisne om stabiliteten af fremtidens lokale tilbud af tandregulering i de mindre kommuner. Ved et samlet center kan rekruttering, kompetencer og fastholdelse af personale optimeres."

13 Hvad ser du som udfordringerne fremover? "Udfordringen i fremtiden er at skabe et godt samarbejde med tandlægerne på de enkelte lokale tandklinikker. I mange af de små kommuner har specialtandlægen være fysisk tilstede i den almene tandpleje, og de har nemt kunnet komme i kontakt med specialtandlægen i tvivlspørgsmål. Der skal nu findes en ny løsning på hvordan og i hvilke tilfælde de enkelte behandlere kan kontakte specialtandlægerne i Odense. I fremtiden må man nok lokalt forvente, at tandlægernes sparring i spørgsmål om tandfrembrud og fældning initialt sker lokalt med andre tandlæger, inden specialtandlæge kontaktes for yderligere vurdering." "Efter at have været en del af både en lille og en stor tandreguleringsenhed er min oplevelse, at de udfordringer, vi møder under processen, må anses for at være en naturlig del af valget om at skabe en bedre fremtid for tandreguleringstilbuddet på Fyn." Hvad håber du at få ud af, at specialtandlægernes ekspertise nu er samlet på et sted? Jeg håber på at opnå faglig og erfaringsmæssigt sparring med engagerede og erfarne specialtandlægekolleger. Det er en stor fordel, at vi ikke har klinikker langt fra hinanden, og der kan opnås en second opinion og klinisk sparring, når patienten ligger i tandlægestolen. Ligeledes synes jeg, at det giver en god dynamik, at vi aldersmæssigt og erfaringsmæssigt er forskellige. Det rejser nogle gode diskussioner og refleksioner. *

14 Spot et talent - skab en ny leder - en kampagne udviklet i samarbejde med KL. Med ordene: Det tager fem år at skabe en leder, indleder vi den folder, der i sidste uge blev sendt ud til alle ledere i kommunal tandpleje og vores tillidsrepræsentanter. Ordene er sagt af Tomas Nordlund, ledelses- og organisationsudvikler, der har stor erfaring med at udvikle ledere og organisationer inden for Sundhedsområdet. Han ved om nogen, at den proces, det kræver fra at talentet spottes og til at vedkommende er klar til at sætte sig i lederstolen kræver mere end bare nogle måneder. Det tager år...og tiden tikker. Over halvdelen af de kommunale overtandlæger går på pension inden for de næste 5-10 år, og derfor er det nu, at en ny generation af tandplejeledere skal spottes. Så hjælp os med det skriver vi til overtandlægerne i det ganske, danske land. Opgaven ligger nemlig hos den nuværende leder af tandplejen - det er overtandlægen, der kan sætte processen godt i gang. Downloade folderen fra vores kampagnesite. På sitet finder du også tre videos med fokus på rekruttering. Hør hvad overtandlæge Ida Lichtenberg, Erik Sørensen, Rikke Reich Østergaard og distriktstandlæge Anne Mønster og chefkonsulent Kim Scharff-Olsen har af erfaring og gode råd til både chefer og medarbejdere med en leder i maven. Til dig, med en leder i maven! Væksthus for Ledelse, KL, har udarbejdet et værktøj, der giver dig som medarbejder i kommuner og regioner mulighed for at stifte bekendtskab med lederjobbet på computerskærmen. Værktøjet består af en række små filmklip, hvor skuespillere har dramatiseret nogle af de valg, mange nye ledere står over for i begyndelsen af deres lederkarriere. Du vælger en hovedperson, som du skal hjælpe igennem en kæde af svære dilemmaer. Undervejs kan du klikke dig til kommentarer fra eksperter og erfarne ledere. Værktøjet er gratis og lige til at bruge på din egen computer.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere