Øster Hornum Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006"

Transkript

1 Øster Hornum Idrætsforening Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget

2 at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede, enedes man om at danne en forening. Foreningens formål skulle være at samle ungdommen til god og sund idræt, foreløbig fodbold om sommeren og gymnastik om vinteren. Der valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer, som blev følgende: Bager Andersen, Skomager Iversen, Barber Larsen, Josva Skræm og Georg Svenningsen. Fra en gymnastikforening her i byen fremkom det et tilbud at forene de to foreninger til én. Det vedtoges at bestyrelsen skulle arbejde videre med sagen. Med denne beslutning var Øster Hornum Idrætsforening dannet. Der er sket meget siden dengang, og de fem herrer ville nok gøre store øjne, hvis de så det flotte anlæg og de mange aktive, der i dag udgør ØHI. Siden dengang er aktivitetsudbuddet i ØHI udvidet med håndbold, tennis, badminton og petanque, og foreningen tæller i dag ca. 800 medlemmer. 75 år er lang tid, og meget er sket gennem årene. I dette Jubilæumsskrift har vi forsøgt at samle nogle indtryk og beretninger fra mennesker, der gennem årene har haft berøring med ØHI. Der skal lyde en stor tak til de mange, der har skrevet indlæg til Jubilæumsskriftet og til de sponsorer, der har støttet trykningen af det. En særlig tak skal der lyde til redaktionen af Jubilæumsskriftet. ØHI håber at Jubilæumsskriftet vil give mange fornøjelige timers læsning, og at det vil være med til at bevare ØHIs historie for eftertiden. Tillykke ØHI med de 75 år! Jens Lyngby Formand for ØHI Dette Jubilæumsskrift er trykt med støtte fra: Stense og Peter E. Kvists Mindefond, Spar Nord Fonden, Lund & Staun, Batsberg Ventilation, Mido Skilte, Spar Nord, Nibe/Øster Hornum VVS, Øster Hornum Vognmandsforretning, Murermester Kaj Bisgaard, Morten Egekvist, Frisør Ritta Gertsen og Carsten Madsen - Auto- og Karosseriværksted. 2

3 Idrætsliv i Øster Hornum før ØHI Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen på baggrund af Søren P. Sørensens erindringer Hvornår det første organiserede idrætsliv tog sin begyndelse i Øster Hornum, er der ikke længere nogen der husker. De skriftlige kilder er sparsomme, men lidt kan man dog udlede af fx de gamle sognerådsprotokoller. Det ses således at sognerådet 22. maj 1903 besluttede at leje Samlingshuset og gymnastikforeningens apparater for et år til brug for børnenes gymnastikundervisning. En enslydende beslutning blev truffet 29. oktober 1906 og 16. marts Første gang der ydedes egentligt tilskud til gymnastikforeningen var ved en vedtagelse i sognerådet 21. april 1911, der lød: Ungkarl Th. Madsen, Hornum andrager om tilskud til gymnastikforeningen. Der bevilges 5 kr. for indeværende Aar. Andre kilder til belysning af idrætslivet i begyndelsen af 1900-tallet er forskellige erindringsskrivelser, der er bevaret på Lokalhistorisk Arkiv. Søren P. Sørensen (født 1918), søn af vejmand Ingeman Sørensen fortæller fx: Som den lille bys Thomas Madsen og gymnastikhold fra 1910 egentlige kulturcentrum var der jo ikke at forglemme forsamlingshuset eller Salen som den hed i daglig tale. Her foregik der en del aktiviteter om vinteren. Af disse var vel nok gymnastikken den mest besøgte med henholdsvis karle-, dame- og drengehold. Hen mod foråret afholdtes en stor gymnastikopvisning i Salen, hvor vinterens tillærte færdigheder fremvistes for egnens og byens borgere. Fodboldholdet fra 1920 Omkring midten af tyverne begyndte en forholdsvis ny sportsgren at dukke op i Øster Hornum, om end kun i primitiv og beskeden omfang, nemlig fodbolden. Den første bane, som jeg kan huske, lå på Thomas Madsens mark lige vest for kirken. Hvorfor jeg lige netop husker dette, hænger nok sammen med, at jeg som lille knægt overværede, at en af spillerne kom til skade med det ene ben. Jeg så ham blive lagt på en båre og anbragt i en hestetrukken sygevogn. Dette indtryk må have trængt dybt ned i bevidstheden hos denne 4-5 års knægt. I ethvert bysamfund eller egn findes der som bekendt altid foregangsmænd på vidt forskellige områder. Det er mennesker, som af idealistiske eller andre grunde påtager sig at udføre et stykke arbejde til almennyttig gavn, som kan være af meget forskellig art. Lad mig lige et øjeblik standse op ved en af os gamle drenges lederskikkelser indenfor gymnastikken i Øster Hornum omkring Bagermester S. C. Andersen var en af de vigtigste hjørnespillere i idrætslivet dengang, og hvis indsats nu af mange kan mindes med taknemlighed. Bageren var selv en fremragende gymnast. Samtidig var han også besjælet med en ukuelig vilje til at lade sine færdigheder på gymnastikkens område gå videre til den opvoksende generation. En anden af datidens lederskikkelser indenfor gymnastikken var Thomas Madsen, som ledede et karlehold. Mange gange har disse to fremragende lederskikkelser givet ypperlige opvisninger med deres karle- og drengehold ved landsdelens stævner og har høstet megen bifald og anerkendelse. 3

4 Øster Hornum Idrætsforening sådan begyndte det Skrevet 1981 af Kræn Andersen, let forkortet Det ville være en sensation, hvis Øster Hornum ikke havde haft en idrætsforening. Det er derfor ingen sensation, at vi har en forening og at den holder jubilæum. Alligevel vil vi stoppe op og se på vor jubilar som skik og brug ved runde dage. Vi, der har fulgt ØHI i de 50 år, må være taknemlige for det liv, der har været i og med denne forening. Især må vi takke alle dem, der gennem årene har ofret fritid for at få foreningens aktiviteter til at køre. Men prøv at tænke den tanke, at ØHI ikke var blevet startet. Nej, det er ikke til at forestille sig. Men der var en tid før ØHI. Kan vi forestille os den? Ja, vi prøver at skrue tiden tilbage. Vi må så tænke på de mennesker, der boede i landsbyen og omegnen og deres behov og muligheder. I selve byen var der en hel flok unge mennesker beskæftiget. Alene brugsforening og mejeri tegnede sig for en flok. Håndværkerne og gårdene havde også mange i deres brød. Dertil kom de mange ved landbruget i øvrigt uden for byen. Men arbejdsdagen var lang, så i sommerhalvåret var der ikke det store behov for beskæftigelse efter arbejdstid. Lad os se lidt nærmere på dette forhold. Mejeristerne, der begyndte tidligst om morgenen, gik hjem sidst på eftermiddagen, omklædte og med slips, men måtte tidlig i seng om aftenen for at få udhvilet til næste dag. Brugsen havde åben til kl. 18 i de fire første dage, kl. 19 om fredagen, samt til kl om lørdagen, hvorefter butikken skulle gøres ren og hylderne fyldes op. Såvel på mejeri som i brugs kom dertil regnetimer, når afregning og tilgodehavender skulle gøres op. Håndværkerne arbejdede hver dag til kl. 18. Også lørdag. Piger og karle på gårdene var slet ikke færdige til at gå i byen så tidligt på aftenen. Der foresvæver mig noget om aftenmalkning for pigerne og fodring af heste (kl. 21). Disse arbejdsforhold gjorde, at behovet for fritidsbeskæftigelse ikke var et problem. Dertil kom, at børnene som regel gik i skole til de var 14 år, og derefter kom ud for at tjene. Der var arbejde nok. Længere skolegang? Joh, lærerens og præstens børn skulle måske læse videre, men den altovervejende flok kom ud på arbejdsmarkedet. Fodboldholdet 1915 foran Varehuset Gymnastikholdet, leder Thomas Madsen Men i vinterhalvåret var der bedre tid. Markarbejdet var indstillet, og de mange piger og karle rundt om på gårdene fik tid til at gå til gymnastik. Derfor havde vi en gymnastikforening. Hvor langt tilbage der blev dyrket gymnastik, har jeg ikke efterforsket, men i hvert fald i hele dette århundrede. Samfærdselsmidlerne havde udviklet sig. Cyklen var blevet almindelig. Min far fortalte tit om de håndværkere, der gik på arbejde, milevidt, og når der skulle spilles op til dans, kom spillemanden til fods. Dette havde ændret sig. Man cyklede. Vejene var også blevet bedre. Tit med gode cykelstier, opstået ved at fodgængere og cyklister havde trådt stien i vejrabatten. Nu til starten af ØHI. I tyverne var der kommet en del ny folk til byen. Anton Larsen overtog Varehuset, bager S. C. Andersen havde afløst den gamle bager Lundorff, Niels Andersen, smejen, byttede sig fra Byrsted til Øster Hornum, Frits Hansen, slagtersøn fra Støvring, blev slagter i Øster Hornum, Søren Larsen startede salon i en stue, hvor nu Anton Granat har cykelforretning osv. Nye folk nye skikke. Især blev der lagt mærke til den nye bager, der var elitegymnast fra Randers. Han blev leder af drengehold i gymnastik. 4

5 Jeg var selv med på holdet og jeg kan bevidne, at det ikke kneb med disciplinen. Selv nu, 50 år efter, får jeg hænderne op af lommen, hvis jeg møder ham på fortovet, om en hånd skulle have forvildet sig ned i varmen. Smejen var gammel fodboldspiller og de unge, slagteren og barberen m.fl., var også fodboldgale. Min første erindring om fodbold er knyttet til Sandgraven. Det vil jeg tro gælder de fleste, der var drenge på den tid. Vi tumlede i de to gryder, der var plantet i den gamle losseplads. Selv i skolens gymnastiktime gik læreren med os derop. Legepladsen ved skolen var endnu ikke planeret, idet der på nordsiden af skolen var kridtgrav og på sydsiden masser af vinduer. Bygaden, hvor der blev spillet fodbold k Det hændte også, at vi trillede med bolden på Bygaden. Skulle der komme en bil, gik det jo ikke af i stilhed, og vi indstillede skydningen, til den var drønet forbi. Når støvet havde lagt sig, startede vi igen. Desværre hændte det, at bolden satte sig fast i telefontrådene. Det var jo i nærheden af centralen, så der var mange tråde. Da opstod tanken om at gymnastikforeningen skulle tage sig af boldspil om sommeren. Hos skomager Iversen, der boede på hjørnet, hvor centralen nu ligger, dumpede man tit ind og fik en snak. De unge samledes hos Anton Larsen i butikken for at købe ind: tobak, tøj osv. og tanken om at få organiseret fodboldspillet blev almindeligt sam- taleemne. Hos barberen måtte skolebørn ikke komme fredag eller lørdag, hvis det kunne undgås. Han havde alt for travlt med at klippe og barbere de voksne. Man ventede på bænken. Nuværende frisør, Edvard Andersen, har endnu den tomandsbænk, der lige som stenene i den gamle bygning har været sæde for mange beslutninger. Da den ikke kan fortælle (det er ingen sladrebænk), vil jeg ty til forhandlingsprotokollen for at få vished for mine antagelser, så det hele ikke beror på mine erindringer. Ja, jeg huskede rigtigt: Gymnastikforeningen var dybt involveret. Denne gamle forening kunne selvfølgelig have udvidet sit formål til at omfatte fodbold om sommeren, men man valgte altså at begynde på en frisk. Lad os alligevel ikke her i feståret glemme det der gik forud. Gymnastikken havde været dyrket i årtier, og blev også det fundament, den nystartede forening byggede på. Gymnastikforeningen opløstes og overdrog sine redskaber til ØHI eller: Øster Hornum Idræts og Gymnastikforening. Det skrev Peter Jønson og Valdemar Kristensen under på den 15. juli ØHIs første bestyrelse kunne trække i arbejdstøjet. Det var Josva Skræm, Georg Svenningsen, Søren Larsen, Niels Iversen og S. C. Anderersen. ØHIs start var således et generationsskifte, men en total omvæltning var det ikke. I det første år drev foreningen da også gymnastikken videre. For at skaffe midler til leje af en fodboldplads opførte man dilettant i vinteren 31/32. Man lejede scenen til dilettantforeningen Skjold, der ejede fortæppe og sætstykker. I forbifarten skal nævnes, at Skjold var dannet til brug for dilettantforestillinger. Det kostede 10 øre at blive medlem og så Dilettant Det gamle Guld var forestillingerne jo ikke offentlige, og afgifter kunne spares. Man læste lektien så godt, at man kunne tage på turné. Der var forestilling i Støvring, Valsgaard og Svenstrup. Overskud i alt 190,00 kr. 5

6 Så da foråret kom og der blev generalforsamling, kom fodbolden på bane. Der blev nedsat et spilleudvalg: Peter Jønsson (Granat), Skomager N. Iversen og Smejen Niels Andersen. Der blev købt en målmandstrøje og 4 trøjer. Banen: Når vi kører mod syd fra Øster Hornum og er forbi kurven ved Hornumgård, ser vi på højre side den mark, som blev lejet af Ole Adamsen for 75,00 kr. for et år. Det var et stort fremskridt. Ganske vist gik der lige midt over banen en markvej. Den blev så nogenlunde jævnet, og da det ikke var lige foran mål, fandt man sig i de skæve opspring, som bolden kunne lave, hvis den faldt på kanten af hjulsporene. Når der var kamp, blev der valgt måldommere. Der var ingen net, og det skulle være vidnefast, at bolden var mellem stængerne. Skolen fik også lov til at benytte banen. Der var ingen problemer med opvarmning. Vi løb jo fra skolen til pladsen. Vore fodboldidoler var dem, der havde spillet før. Mejerist Thomasen, der kunne lave mål ved at nikke bolden, Josva Skræm, der ligeledes kunne nikke, og Frits Hansen, der kunne helflugte i målet. Han stod gerne der, hvor bolden kom, for skulle han løbe mere end fem skridt, så var det ikke ham. Men han lavede målene, og de andre sled og fodrede ham. Skomager Iversen sprintede på højre wing. Tit så hurtigt, at han var langt foran bolden. Fremgangsmåden en træningsaften var den, at de først ankomne legede lidt foran det ene mål, indtil der var kommet så mange, at de kunne deles i to hold. Man valgte et par målmænd, og så skiftedes disse til at vælge, så flokken blev fordelt på to hold, og så var der kamp. Efterhånden fandt man ud af, at det kunne være sjovt at få fat i et fremmed hold. Vi husker stævnerne. Det første, der er omtalt, blev holdt i august Følgende klubber blev indbudt: Godthaab, Støvring og Byrsted, alle med 2 hold. Der blev samlet ind blandt byens borgere til en vandrepokal. Der gik mange timer den søndag, der var stævne. Da vi drenge havde set det, ville vi også prøve at spille med fremmede. Først cyklede vi rundt til Chr. Pindstrup, Rye Andersen og de andre drenge i Hæsum-Estrup for at få dem med. Så til Byrsted for at spørge, om de ville spille. Når Fodboldholdet 1931 de så sagde ja, cyklede vi igen rundt for at samle tropperne. Det blev for træls. Hartvig, der boede på Centralen, satte vi så på holdet, for at få ham til at ringe rundt. Da han opdagede, at det var derfor, at han kom på holdet, ville han ikke ringe, og så blev han sat af igen. Vi ville helst spille med Byrsteddrengene før eller efter sommerferien. En feriedreng i Byrsted kom fra København. Han løb os fuldstændig over ende, når han var med. Nej, Københavneren var ikke vores livret. Men han havde også set et hold fra England spille, og det havde han lært en masse af, sagde han, blandt andet kunne han lave mål med hælen. Det indgik så i vort træningsprogram, at vi skulle gi' en englænder. Godthaab-drengene brød vi os ikke om. De var for store og for gamle, mente vi. Det kunne også tydeligt ses, hvis de ikke blev barberet. Endnu et minde fra den tid. Der var drengestævne på banen øst for byen, på Schøn's mark. Byrsted-holdet kunne mønstre 9 mand, og Arne Larsen og jeg fik lov til at spille på Byrsted-holdet (vi var 12 og 13 mand). Nu ville skæbnen, at de to hold skulle mødes i slutkampen. To af drengene på Hornum-holdet skulle hjem og trække køerne ind. Jeg blev på Byrstedholdet, da jeg er født i Byrsted. Men jeg husker endnu, at angriberne fra Hornum bad mig lade dem få bolden. Jeg var back og Byrsted-mand. Vi blev ikke senere sat af holdet. 6

7 Øster Hornum havde også en ungdomsforening. Den havde virket fra før år 1900 og var aktiv helt op i fyrrerne. Under krigen var det heldigt, at vi havde to foreninger, da der kun måtte holdes bal en gang om måneden i hver forening. Men det skridt til sammensmeltning, som skete med gymnastikforeningen, blev aldrig taget. Og så en festdag. Ved en gymnastikopvisning onsdag den 21. marts 1934 blev ØHIs fane indviet. Fem hold havde fælles indmarch. Der var opvisning af fem hold gymnaster, i alt 100 gymnaster: Herre motionshold, damer, herrer, drenge og småpiger Det var i det gamle forsamlingshus. Den store sal bestod dengang af de rum, hvor der er toiletter, forgangen og den lille sal plus en del af den nuværende store sal. Det var trange forhold. Derefter blev kaffebordet dækket, hvor flere talere havde ordet. Forstander Holger Bidstrup holdt tale, uddeler Kjøbsted, der var gymnast, takkede dem, der var kommen til stede fore deres interesse og den støtte de derved gav foreningen og Ths. Madsen, der var leder, talte for fanen, som gerne skulle være det samme for vor forening, som Dannebrog er for vort land. Og så selvfølgelig formanden bager Andersen, der talte for kammeratskabet inden for foreningen som en betingelse for et godt arbejde, ligesom han berørte at holde en god tone indenfor foreningen, at hvert enkelt medlem følte sit ansvar og pligt til at værne om den fane, som var indviet og om foreningen, således at dens ry var i god sportsånd. I dagens anledning havde man formået S. P. Jensen, Svenstrup, hvis far har været uddeler i Øster Hornum, til at komme og fortælle om gymnastikken i Øster Hornum de første år fra ca. år Jeg kan huske, at jeg tænkte: Alt dette skulle skrives ned. Senere samme år kom samme S. P. Jensen, der var kredsformand, og viste film fra Årsfesten 1933 og Vallekildefesten Niels G. Jensen blev valgt som suppleant i maj Hermed er han fanget af interessen for idrætsforeningen, med tryk på dræt. Igen holdes der fest. Mon programmet kunne gentages i dag? Foredrag ved Poulsen, Aabybro, fælles kaffebord, optræden af lokale kræfter, derefter bal - næppe! Når jeg nu vil nævne Niels G. Jensen, hænger det sammen med, at han sad i den bestyrelse, der i 1936 vedtog at oprette en fond til køb af jord til idrætsanlæg. Den øvrige bestyrelse var Carl Haase, N. Iversen, Stenild Andersen og S. C. Andersen. Der skete nu en deling af foreningen modsat sammensmeltningen ved starten. Den nye forening Øster Hornum Idrætsanlæg var således et ægte barn af ØHI. Dette barn blev omgående myndig. Foreningen fik sine egne love. Når man fandt det nødvendigt med en særskilt forening, hænger det sammen med, at udskiftning af unge, især ved novemberskiftet, kunne blive farlig. I min tid som folkeregisterfører har jeg været ude for at udstede flyttebeviser til langt over 100 unge den 1. november. Der blev da indført en bestemmelse om, at kun bosiddende kunne blive medlem. Dog kunne bestyrelsen dispensere, hvis der var enstemmighed. Eksempel: Niels G. Jensen. En anden forsigtighedsregel: Foreningen måtte ikke arrangere noget, der medførte økonomisk risiko for foreningen. Bager Andersens spade I første omgang valgte idrætsforeningen et udvalg, som bestod af smed Andersen, bager Andersen og skomager Iversen til at arbejde med idrætsanlægssagen. Niels Andersen blev formand for den nye forening, og der blev fremdeles et snævert samarbejde med ØHI. I 1940 var Danmark besat. Ingen baller foreløbig. Så kom tiden med alsang og algang og dyrkelse af sammenholdet. Krigen havde selvfølgelig indflydelse på dagliglivet, også i ØHI, men sammenholdet blev fremherskende. Enighed gør stærk, og kollegaforeningen Øster Hornum Idrætsanlæg kunne den 11. august 1940 holde indvielse af stadion - i dagregn. På trods af regnen var der mødt mange mennesker for at overvære festen. Fodboldkampe, blandt andet mellem AaB og Chang Aalborg, gymnastik af elitegymnaster, boksning, håndbold m.m. holdt til- 7

8 skuerne i ånde. Min far Niels Andersen skrev en lejlighedssang til dagen: Øster Hornum-sangen, som viste sig at kunne overleve. ØHI var støtteforening for Idrætsanlægget og hjalp til med forskellige arrangementer, hvor 25 % af overskuddet blev overført til Idrætsanlægget. Men det var byens og omegnens indsats, der muliggjorde, at der blev skabt de bedste betingelser for, at ungdommen kunne drive sport. Nu var man fri for at leje bane. Tiden med bane i engen ved Utha, vest for kirken hos Peter Sørensen, hos Vilhelm Schøn og andre steder var forbi. Optoget ved stadions indvielse startede i Sandgraven Der var efter lange og trange forhandlinger blevet købt ca. 2½ td. land jord fra præstegården, og der forestod nu et vældigt planeringsarbejde. Hedeselskabet lavede planen til dræningen og planeringen, og byens arbejdere under Niels Jønssons ledelse foretog planeringen, finplaneringen, tilsåningen og beplantningen lededes af konsulent Bødker, Skalborg. Der er flyttet over 5000 m 3 jord, hvortil egnens landmænd stillede befordringsmidler gratis til rådighed. Under planeringen blev der midt på pladsen fundet en stor sten, som blev transporteret op på skråningen og forsynet med årstallet for indvielsen. Der har af byens og omegnens beboere været udført meget frivilligt arbejde uden vederlag, såvel af unge som ældre. Anlægget kostede kr., og der skyldtes kun ca kr. uden tilskud fra kommune og stat. De ca kr. er indkommet ved kontante bidrag fra egnens beboere og fra fire store basarer. Kontante tilskud fra idrætsforeningen på 800 kr. og Der blev spillet indvielseskamp i silende regn fra foreningen Skjold på ca. 250 kr. Endvidere renter af kapital, samt kontingent af de i fonden stående medlemmer og indvielsesfesten. Foruden bestyrelsen skal nævnes tømrer Karl Haase og købmand Frederiksen og flere, som har lagt et stort og godt arbejde ved stadions fuldførelse. Og så husker vi Møller-Niels. Han havde ikke fået de mange talenter, men han var en trofast passer, en titel han var meget stolt af. Han stod troligt og holdt vagt over ure og tegnebøger, når spillerne havde klædt om i det fri. Om vinteren passede han den lille sal under gymnastikken. Var der pigegymnastik, kunne drengene jo godt tænke sig at få et kik, men Niels var der straks: Ingen kikke-likken her! Møller-Niels Det blev for primitivt. Så i 1941 opstod ønsket om at få et klubhus. ØHI indledte forhandling med Idrætsanlægget. Nu kom denne forenings lov om forbud mod økonomisk risiko til sin ret. Pladsen var sikret, økonomisk. Skulle der lånes til investering, var det ikke denne forening. Grunden var der, men det blev ØHI, der sammen med håndværkerne senere fik huset op at stå. 8

9 Vest for idrætsanlægget ligger den smukke skovklædte bakke, der til daglig kaldes Katbakken. Denne bakke ejes af præstegården, men blev ved velvillighed fra menighedsrådets side overladt til idrætsanlægget ved præstegårdens udstykning. På Katbakken, som smukt falder sammen med sportspladsen, er der af idrætsanlægget anlagt et smukt anlæg efter udkast af havebrugskonsulent Bødker, Skalborg. Anlægget på bakken fik sin officielle indvielse ved idrætsugens indledning søndag den 27. juni Der blev talt af menighedsrådets formand Søren Thrysøe, der på menighedsrådets vegne overlod bakken til idrætsanlægget og tolkede derefter i smukke ord de tanker, der var grundlaget for overdragelsen. Der var sang af Godthåb sangforenings kor, bager Andersen talte og lovede, at der skulle blive værnet om stedet. Derefter holdt pastor Kiilerich, Øster Hornum, indvielsestalen, hvori han stærkt betonede håbet og ønsket om, at der må blive værnet om bakken, og at de ord der kom til at lyde derfra, må give idrætsfolkene den ballast, som giver en sund sjæl i et sundt legeme, og erklærede derefter anlægget for åbent. Over 600 mennesker overværede indvielsen. Den tyske besættelseshær indførte undtagelsestilstand fra den 29. august til den 6. oktober JBU's turnering måtte ligge stille (forsamlingsforbud). I en periode under krigen måtte alle under 21 år ikke færdes ude efter kl Vi holdt bal i forsamlingshuset fra kl og holdt op, når de forskellige på grund af udgangsforbudet tog hjem. Nogen kom måske til at overnatte i en fremmed seng for at afvente morgenens komme, en udmærket undskyldning. Kulturen lå ikke stille i byen. Vi var en snes stykker, der havde dannet en biblioteksforening for at få et sognebibliotek op at stå. ØHI viste sin interesse ved på et møde i august 1943 at bevilge et tilskud på 15 kr. én gang for alle. Men det er en helt anden historie. Under kulturen må også nævnes, at ØHI i den sidste krigsvinter startede folkedans. Lærer Kaj Nielsen blev leder, og jeg strøg fiolen. Jeg mindes endnu vore forberedelser. Kaj Nielsen med en stor pude som partner, når vi skulle indøve takterne. Jeg har holdt mig langt væk fra at beskrive kampe og spillere, men jeg vil dog nævne én kamp. Den skulle spilles i Mølholm lige efter krigen. På en lastbil med generator drog spillerne og publikummer af sted, og vi skulle gennem Aalborg. Folk gloede på os. Det kunne jo være frihedskæmpere, der var ude at samle ind. Det var netop i de dage. En basar i november 1944 havde givet et overskud på 2235 kr. Heraf var de 1500 kr. sat ind på en konto til klubhus. For en del af resten ville man blandt andet købe fod- og håndboldtrøjer. En ansøgning blev sendt til varedirektoratet for at få indkøbstilladelse. Ak ja, jeg glemmer ikke, hvor svært det var at få pigerne i ens dragter og bukser til gymnastikopvisning. Vi lejede hos et firma i Aalborg. Engang gik det galt. Firmaet havde lejet ud til en anden klub også. Jeg blev enig med Karl Granat, der var chauffør, om at vi skulle have dem, om vi så skulle trække dem af de andre. Karl fik dem. Optog gennem byen ved håndboldbanens indvielse Selv om sporten er det primære for ØHI, har der været mange gøremål for bestyrelsen for at støtte idrætten. Foruden baller blev der spillet dilettant. Der har været utallige på de skrå brædder. Af og til måtte man opgive på grund af personalemangel, men det var sjældent. Men man ville gerne finde 9

10 egnede. Det var som regel Henry Schøn, der tog slæbet med at finde stykker og personer, og selv ofrede han tiden på at lære en rolle. Mit største ønske i mange år var at få tildelt en rolle, men det glippede. Pastor Knudsen holdt tale ved indvielsen af håndboldbanen Derimod fik jeg fingrene i et par Gøglervogne. De var blevet moderne i radioen. Vidt og bredt samledes fulde huse, når der blev arrangeret Gøglervogn. Også i Øster Hornum kom der mange. Vi var ikke så forvænte. Fjernsynet havde ikke skruet vore forventninger op. En båndoptagelse fra den tid siger noget om standarden - og det var ikke lige godt alt sammen. Præmiewhist var også på mode - med fulde huse. Hvordan gik det så med klubhus? Jo, søndag den 15. august 1954 blev klubhus og den nye håndboldbane indviet. Man nåede det altså, inden ØHI havde 25 års jubilæum. Håndboldbanen er bager Andersens værk, ingen tvivl om det. Vel var der nogen, der hjalp ham, men han var der selv tidlig og sent. Det så håbløst ud, men det lykkedes. ØHIs jubilæum den 17. juni 1956 er kun omtalt ganske kort i protokollen, nemlig således: Programmet for jubilæumsfesten den 7. juni blev lagt til rette. Om selve festen berettes kun, at Aage Buus, Tranten, havde indsendt en klage over, at han havde fået maling på en jakke til jubilæumsfesten. Bestyrelsen vedtog at sende jakken til rensning. Det ny klubhus i 1954 ØHI arbejdede videre med de daglige ting. Nye ting blev af og til forsøgt. Badminton fx, men det var i begyndelsen svært at få ørenlyd for denne sport i ØHI. Derfor startede vi en speciel badmintonklub. Jeg husker formålsparagraffen, der indeholdt bestemmelse om, at klubben skulle arbejde for at få en tennisbane. Forhandlingsprotokollen er væk. Så gik igen en halv snes år. Citat fra et møde den 26. februar 1965: Efter nogen diskussion vedtog man at etablere en 25-øresklub på den måde, at man tegnede sig for 25 øre pr. mål, som serie 4 fodboldholdet laver i turneringskampe. Pengene skal bruges til lysanlæg på stadion. En morsomhed fra et møde i den 9 mand store bestyrelse i 1966: Alle medlemmerne mødte op... Det var nok ikke det almindelige. Om det var 25-øresklubben, der gav resultat, kan jeg ikke sige, men i 1968 blev serie 4 kredsvinder, og man besluttede at købe et lysanlæg i Svenstrup for 300 kr. Det kunne ikke ses helt til Støvring, som det der nu er sat op. I 1969 fik man tilbud på et nyt lysanlæg. Pris ca kr. Man fik hertil et tilskud på kr. 10

11 Stadion set fra oven ca Da jeg var i bestyrelsen i , kom Henry Schøn også i bestyrelsen. Jeg har gemt hans navn til sidst. Min beskrivelse af ØHI uden særlig omtale af ham ville være tåbelig. Med skiftende formænd fra 1945 til 1961 var han den støtte, der holdt sammen på det hele, når nye ansigter kom til. Og fra 1962 til 1975 var han formand. Var vi tilfreds med ham i de mange år? Selvfølgelig. Ellers havde vi vel valgt en anden. Jeg har tit beundret ham for det slæb han gjorde. Vel, det var hans interesse, men der hører meget til at ofre så megen tid, som han gjorde. Vi er mange, der skylder ham tak, og det er forståeligt, om han blev træt af os (det ved jeg ikke, om han blev). Lad os håbe, at andre vil forsøge at løfte arven efter Henry Schøn. Det er ikke let at leve op til hans indsats. Efter hvad jeg kan se, skete der en strukturændring midt i 70'erne. Arbejdet blev fordelt på flere hænder, den gamle tid blev afløst af en ny. Foreningen blev større med de nye indvandrere. Frugten af det arbejde, der var gjort gennem årene, blev høstet, da det lykkedes at få et nyt klubhus, nye baner og til sidst nyt lysanlæg. Klubhuset fra 1978 Men laurbærkransen tilhører de gamle. 25-øresklubben gør det ikke mere. Øster Hornum by og omegn svigtede ikke de unge i gamle dage. Gid de unge vil skønne på det, og heller ikke skuffe byen. 11

12 Et tilbageblik Skrevet 1981 af Henry Schøn, let forkortet Thomas Madsen med gymnastikpigerne fra Bageste række fra venstre: Marna Madsen, Margrethe Pindstrup, Marie Andersen, Johanne Olsen, Ukendt, Kristine Thomsen, Kristine Melgaard, Johanne Haase, Ukendt, Ukendt. Forreste række fra venstre: Grethe Madsen, Anna Bundgaard, Emma Hansen, Anna Nørholm, Ukendt, Jenny Mathiasen, Anna Melgaard, Agnes Granat, Elly Hansen, Elly Nielsen. Det første jeg husker om idræt er en gymnastikopvisning, jeg overværede. Det må have været sådan noget som omkring Jeg var vældig betaget af det, jeg så. De unge piger, der blev ledet af Thomas Madsen (høj og rank), synes jeg nok var dygtige. Men det var især drengene ledet af bager Andersen og karlene vist nok ledet af Carl Haase. Jeg blev duperet af deres spring over buk, plint og hest, og sikke nogle kraftspring og flik-flak de lavede. Det var i hvert fald noget, jeg ville være med til, blev jeg enig med mig selv om. Og det kom jeg så vinteren efter. Gymnasterne klar til opvisning 1935, Thomas Madsen er leder 12

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller.

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. Vi skriver foråret 2015. Vi sidder i Frede Houbaks hyggelige stue på Gedemålsgård i Sakstrup. Udsigten er kendt. Frede Houbak har

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere