Fundraising VEJEN TIL GULDET. Temaaften i IDRÆT Februar Materialerne i denne fil må frit bruges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundraising VEJEN TIL GULDET. Temaaften i IDRÆT7000. 9. Februar 2010. Materialerne i denne fil må frit bruges"

Transkript

1 VEJEN TIL GULDET Fundraising Temaaften i IDRÆT Februar 2010 Materialerne i denne fil må frit bruges v /Kristina Søs Henriksen 1

2 VEJEN TIL GULDET DEL I: Værd at vide om fundraising De 10 vigtigste om fundraising Hvad er fundraising? Hvad er succesfuld fundraising? Givermotiver Fundraising-teknikker DEL II: Kom godt fra start SWOT Fundraising-gruppe Fundraising-kalender Erfaringsmappe Overblik over økonomien Fra idé til konkret projekt Strategi & Planlægning v / Kristina Søs Henriksen 2

3 VEJEN TIL GULDET DEL III: Hvem skal spørges? Overblik over markedet Kvalificer den der spørges DEL IV: Hvordan skal vi spørge? I Den gode fondsansøgning Ansøgningsskema For mange penge hvad så? Fondspleje v / Kristina Søs Henriksen 3

4 VEJEN TIL GULDET DEL V: Hvordan skal vi spørge? II Fundraising i nærmiljøet Tænk i naturalier Eksisterende samarbejder Mindre samarbejder hvordan? DEL VI: Hvordan skal vi spørge? III Det store virksomhedsapproach Tænk i CSR Et samarbejdsoplæg Små og store samarbejdsaftaler Hvad får vi og de? Attraktivt for en erhvervsaktør Større samarbejder hvordan? Og til dig som fundraiser v / Kristina Søs Henriksen 4

5 De 10 vigtigste om fundraising 1. Mennesker giver til mennesker Og ikke til organisationer, nedfældede formålsparagraffer, handlingsplaner, strategier. 2. Som fundraisere skal vi se gennem vores giveres øjne Vi skal sætte os i deres sted. v / Kristina Søs Henriksen 5

6 3. Vi får ikke, hvis ikke vi spørger Beslut, hvem der skal spørges, hvor meget de skal spørges om, og hvornår de skal spørges. 4. Åben først folks øjne og hjerter Og bed så om deres penge. v / Kristina Søs Henriksen 6

7 5. Bed ikke folk om at give Inspirer dem til at give. Fundraising handler om at inspirere. 6. Hjælp folk til at indfri deres velgørenhedsdrøm Vi skal få folk til at drømme med os. v / Kristina Søs Henriksen 7

8 7. Man giver sin kærlighed, sine penge og sin tid til ting, man føler sig tæt på Fundraising handler om at bringe folk tæt på. 8. Find mennesker, der bekymrer sig om jeres sag Og lad giveren fornemme den passion, der eksisterer i foreningen. v / Kristina Søs Henriksen 8

9 9. Opbyg et loyalitetsforhold til jeres givere Inddrag dem, fortæl historier til dem, vær ærlig over for dem. 10. Sig tak ordentligt og ofte Det gør en forskel. v / Kristina Søs Henriksen 9

10 Hvad er fundraising? Fundraising er alle de tiltag og aktiviteter, som en person, gruppe eller forening sætter i værk for at skaffe midler og ressourcer til en sag. v / Kristina Søs Henriksen 10

11 Hvad er succesfuld fundraising? Succesfuld fundraising sætter giver i centrum Knyt bånd til hver giver Giv hver giver en fornemmelse af at være betydningsfuld og værdsat Lad al kommunikation tage afsæt i gensidighed, følelser, involvering, værdier, dialog, respekt og tillid v / Kristina Søs Henriksen 11

12 Givermotiver Spontanitet Engagement Socialt ansvar Personlige erfaringer Status, anerkendelse, accept PR Dårlig samvittighed Køb af aflad Pligt Medfølelse og følelse af uretfærdighed Skattefordele (Politisk) Signal Dét, at det føles godt at give Dét, at blive spurgt v / Kristina Søs Henriksen 12

13 Fundraising-teknikker Private fonde og legater Offentlige tilskudsordninger og puljer Nærområdesamarbejde med lokale erhvervsaktører Telemarketing Face2Face Direct mails Web-kommunikation/E-filantropi Merchandise/Handel Arv og testamente Events Cause Related Marketing Licens-aftaler Medlemskab/Støttekreds Sponsorering EU-tilskud Indsamlinger Spots I TV/Radio Annoncering i blade, magasiner og aviser CSR-samarbejder Corporate Social Responsability v / Kristina Søs Henriksen 13

14 Kom godt fra start Få hjælp via SWOT Dan en fundraising-gruppe Lav en fundraising-kalender Lav en erfaringsmappe Få overblik over økonomien Fra idé til konkret projekt Strategi & Planlægning v / Kristina Søs Henriksen 14

15 SWOT Bliv klogere på jer selv før I starter. Definer og analyser jeres: Styrker (Strenghts) Svagheder (Weaknesses) Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) v / Kristina Søs Henriksen 15

16 Et værdifuldt værktøj v / Kristina Søs Henriksen 16

17 Fundraising-gruppe Dan en fundraising gruppe med én fundraisingansvarlig: Find personer som synes fundraising er sjovt og spændende, eller personer som har kreative forslag til, hvordan I kan skaffe midler. Lad det ikke alene være en opgave for bestyrelsen, inddrag aktive medlemmer. Gruppens opgave er at skaffe midler til dækning af foreningens fundamentale økonomiske behov, og til de aktiviteter foreningen vil sætte i gang/allerede har i gang. Husk at det ikke er gruppens opgave at finde på aktiviteter og at lægge budget for de enkelte projekter og aktiviteter. v / Kristina Søs Henriksen 17

18 Fundraising-kalender Lav en kalender over jeres fundraising-aktiviteter: Udarbejd den så den gælder for fx 2 år. I kalenderen skriver I fx frister på relevante fonde, og deadlines for, hvornår I skal have ansøgninger/approches færdige. Planlægger I at bruge andre indtægtskilder, fx aktiviteter der er målrettet privatpersoner og som både rejser midler og folkelig forankring så skriv også dem ind. Noter hvornår I skal afrapportere / aflægge regnskab til en giver. Skriv gerne navnene på de ansvarlige for hver fundraising-aktivitet. v / Kristina Søs Henriksen 18

19 Erfaringsmappe Lav et arkiv over de givere, I søger midler hos: Gem alle ansøgninger/approaches i en alm. eller elekt. mappe. Notér altid den respons, I får på jeres approach. Både positiv og negativ respons. Lær både af succeserne og fiaskoerne og brug jeres erfaringer i fremtiden. Hvis I har fået et afslag på en ansøgning/et approach, så forhold jer grundigt til det, og hvis I er i tvivl om begrundelsen, så kontakt giver og spørg. v / Kristina Søs Henriksen 19

20 Overblik over økonomien Få overblik over, hvor mange penge der er behov for: Lav et skema med alle foreningens/gruppens aktiviteter og hvilken økonomi, der skal til for, at aktiviteterne kan gennemføres. For at lave skemaet skal I bede de ansvarlige for de forskellige aktiviteter give jer information om aktiviteten og et budget for aktiviteten. v / Kristina Søs Henriksen 20

21 Fra idé til konkret projekt Tag stilling til og formuler skriftligt foreningens aktiviteter: Bed de ansvarlige for foreningens forskellige aktiviteter om information om en given aktivitets: Formål Mål Målgruppe Indhold Ansvarlige Tidsplan Budget v / Kristina Søs Henriksen 21

22 Strategi & Planlægning Lav en fundraising-plan: Hvem skal spørges? Hvordan skal vi spørge? Hvornår skal vi spørge? Hvad er målet med at spørge? Hvem er ansvarlig for at udarbejde mat.? Hvem er ansvarlig for at spørge? Hvem er ansvarlig for at aflægge regnskab og afrapportere? v / Kristina Søs Henriksen 22

23 Hvem skal spørges? Overordnet kan givere inddeles i: Fonde Offentlige givere Virksomheder Private du og jeg givere v / Kristina Søs Henriksen 23

24 Overblik over markedet Billesø og Jyllings Vejviser til legater og fonde 2010 Gamle eksemplarer af fx Kraks Fonde & Legater Indenrigs- og Socialministeriets fondsdatabase Ministeriernes hjemmeside fx: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet Integrationsministeriet v / Kristina Søs Henriksen 24

25 Kommunens hjemmeside fx: Københavns Kommune Andre foreningers medlemsblade, årsberetninger, hjemmesider hvordan gør andre Brug google og søg på nettet tjek fondsmarkedet og virksomhedsmarkedet ud v / Kristina Søs Henriksen 25

26 Aviser såvel landsdækkende som lokalaviser Kast et kreativt og analytisk blik på virksomheder dels lokale, dels regionale, dels landsdækkende Netværk! v / Kristina Søs Henriksen 26

27 Kvalificer den der skal spørges Analyser og undersøg helt præcist, hvad det kræver at komme i betragtning til støtte / etablere et samarbejde. Det er spild af tid bare at spørge på må og få. Forhold jer både til fakta og mellemlinierne. Match jer med giveren består i lakmustesten? Hvad skal I tage stilling til? Brug jeres SWOT-analyse. Fonde: Nærlæs fundatsen, der er den ordlyd, som indeholder en fonds formål, hvem fonden støtter, hvornår den kan søges, og hvem der kan søge den m.v. Analyser fondens givermotiver og interesser. Virksomheder: Studer en virksomheds værdier og principper og få et grundigt indblik i virksomhedens politik vedr. socialansvarlighed. v / Kristina Søs Henriksen 27

28 Hvordan skal vi spørge? I Den gode fondsansøgning indeholder: 1. Et ansøgningsbrev 2. En projektbeskrivelse som bilag A 3. Et budget med noter som bilag B 4. Supplerende bilag Men gå om relevant/muligt i dialog før det skriftlige approach. v / Kristina Søs Henriksen 28

29 En projektbeskrivelse Omfatter: Projektidé Baggrund Formål inkl. what s in it for them (ROI) Målgruppe Projektets indhold Succeskriterier / Mål Kvalitetssikring / Erfaringer Organisering / Samarbejdsrelationer Formidling / PR (ROI) Tidsplan Visioner / Fremtiden v / Kristina Søs Henriksen 29

30 Projektidé Hvad går projektet ud på? Anslå fokus Lav et kort resumé, der opridser projektet og appellerer og vækker interesse Giv fonden en fornemmelse af, hvad hans støtte kan gøre Anslå det positive match mellem jer og fonden v / Kristina Søs Henriksen 30

31 Baggrund Hvad er baggrunden for projektet? Et behov, et problem, en udfordring. Hvis projektet udspringer af et eller andet specielt, så skriv det. Referer eventuelt til undersøgelser, statistikker m.v., der dokumenterer eksistensen af det behov/problem, projektet udspringer af/den udfordring jeres projekt tager op. v / Kristina Søs Henriksen 31

32 Formål Hvad er formålet med projektet? Beskriv formålet med projektet. Forklar, hvorfor og hvordan jeres indsats gavner, og hvorfor og hvordan projektet dækker et behov/medvirker til at løse et problem. Pointer hvad fonden kan få ud af at samarbejde med netop jer. v / Kristina Søs Henriksen 32

33 Målgruppe Hvem er målgruppen, og hvorfor har netop den gruppe brug for en indsats? Beskriv hvem målgruppen for projektet er. Forklar, hvorfor netop denne gruppe mennesker har behov for hjælp / skal tilbydes jeres projekt. v / Kristina Søs Henriksen 33

34 Projektets indhold Hvad går projektet ud på? Beskriv indholdet i projektet. Fortæl, hvad I vil gøre og hvordan. Forklar, hvordan hallen skal fungere, hvilken rolle den skal spille. Kast lys over projektets omfang og indhold. Hjælp fonden til at se det for sig. v / Kristina Søs Henriksen 34

35 Succeskriterier / Mål Hvilke konkrete mål er der for projektet? Hvad bliver målgruppen i stand til / hvilke forudsætninger får målgruppen / hvilket problem ryddes ad vejen qua projektet. Hvornår er projektet en succes? Hvordan skal succes måles? v / Kristina Søs Henriksen 35

36 Kvalitetssikring / Erfaringer Hvem er ansvarlig for projektet? Hvordan kvalitetssikrer I projektet? Beskriv hvem de ansvarlige for projektet er. Forklar, hvorfor netop I har forudsætninger for at gennemføre projektet. Dels som forening, dels qua de frivillige. Beskriv hvorfor netop I er en kompetent aktør. Forklar hvad der kvalificerer netop jer til at drive og gennemføre projektet. Har foreningen / de frivillige særlige erfaringer at bygge på? v / Kristina Søs Henriksen 36

37 Organisering / Samarbejdsrelationer Hvem er I? Hvilke samarbejdspartnere involverer projektet? v / Kristina Søs Henriksen 37

38 Formidling / PR Redegør for, hvordan I vil formidle projektet og fondens engagement i projektet. Hvilke PR-aktiviteter og muligheder knytter der sig til projektet. Igen what s in it for them v / Kristina Søs Henriksen 38

39 Tidsplan Hvordan ser tidsplanen ud? Redegør for projektets tidsplan. Hvornår planlægger I at gøre hvad? v / Kristina Søs Henriksen 39

40 Visioner / Fremtidsplaner Hvordan ser fremtiden ud for projektet? Beskriv jeres fremtidsvisioner for projektet. Formidl at det er et bæredygtigt projekt, I har. v / Kristina Søs Henriksen 40

41 AIDA Opbyg projektbeskrivelsen efter AIDA-modellen: Attention Interest Desire Action Tænk modtagerorienteret og i return of investment (ROI). v / Kristina Søs Henriksen 41

42 Et budget med noter Omfatter: Udgiftsposter Forklaring og argumentation Et gennemarbejdet budget og nogle fyldestgørende og forklarende noter er afgørende for, om I formår at rejse midler til et projekt. v / Kristina Søs Henriksen 42

43 Udgiftsposter Opstil jeres budget for projektet. Det kan være en god idé at opdele budgettet i nogle grupperinger. v / Kristina Søs Henriksen 43

44 Forklaring og argumentation Forklaring af og argumentation for de enkelte udgiftsposter er altafgørende for kvaliteten af jeres ansøgning! I skal gøre det fuldstændig gennemsigtigt, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over. Tag udgangspunkt i den samme forklaring og argumentation, som den I har brugt for at overbevise hinanden om, hvorfor jeres budget skal se ud, som det gør. v / Kristina Søs Henriksen 44

45 Et ansøgningsbrev Omfatter: En kort knivskarp appellerende tekst, der giver svar på: Hvilket projekt søges der til Hvilket mål skal nås Hvem er målgruppen Hvem er I Sørg for at stimulere fondens givermotiv(er) v / Kristina Søs Henriksen 45

46 Anmodning om støtte Hvordan finansieres projektet? Hvilken støtte anmodes der om? Skriv enten: "Vi søger støtte til vores hal...". Lad være med at angive beløb. Lad giveren selv beslutte, hvor meget projektet er værd Eller: "Vi søger xxx... " Og så det beløb, der søges dækket v / Kristina Søs Henriksen 46

47 Angivelse af kontaktperson Lad det fremgå tydeligt af ansøgningen, hvem der kan kontaktes for spørgsmål eller supplerende oplysninger. v / Kristina Søs Henriksen 47

48 Supplerende bilag Overordnet tjener alle bilag samme formål; at skabe sympati og troværdighed Eksempler på supplerende bilag: Billeder Presseomtale Brugerudtalelser/Cases Ekspertudtalelser/Undersøgelser Vedtægter for foreningen Handlingsplan for foreningen/projektet Værdigrundlag for foreningen/projektet Oversigt over andre, som støtter v / Kristina Søs Henriksen 48

49 Ansøgningsskema Rekvirer ansøgningsskemaet Læs ansøgningsskemaet og vejledningen Respekter og brug altid skemaet Udfyld skemaet med afsæt i jeres projektbeskrivelse og budget Send skemaet og suppler med bilag v / Kristina Søs Henriksen 49

50 For mange penge hvad så? Skriv et orienteringsbrev: Bed om at få det overskydende beløb overført til projektet til næste regnskabsår. Bed om lov til at øge budgettet for projektet. Bed om lov til at bruge det overskydende beløb til en anden af foreningens projekter, hvis de tildelte midler er øremærket. Send det overskydende beløb retur Huske at skelne mellem private og offentlige givere v / Kristina Søs Henriksen 50

51 Fondspleje Opfølgning, opfølgning, opfølgning Takkebrev / tilkendegivelse når støtten er modtaget. Status på hvordan projektet forløber, så giver kan se, hvordan pengene arbejder og gør en forskel. Regnskabsopfølgninger. Årsregnskab og årsberetning. Lifetime relationship v / Kristina Søs Henriksen 51

52 Hvordan skal vi spørge? II Tænk i naturalier når I arbejder med fundraising i nærmiljøet Det er langt lettere for en erhvervsaktør at give naturalier end kontanter. Men det stiller krav til foreningens kreativitet og gåpåmod! Det gode med naturaliefundraising er, at det kan forvandle sig til kontakter! v / Kristina Søs Henriksen 52

53 Eksisterende samarbejder Vareaftale Livslinien og LU Danmark A/S har en vareaftale Livslinien får gratis kiks og kager, således at de frivillige kan få lidt mundgodt, når de er på vagt Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Livslinien v / Kristina Søs Henriksen 53

54 Datovarer Mohabeth, en forening for psykisk syge indvandrere har til huse på Vesterbro i København, har en vareaftale med en lokal Netto Mohabeth henter datovarer i Netto, så foreningen kan lave gratis/billig mad til de mennesker, der kommer i foreningen Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En personlig henvendelse fra Mohabeth v / Kristina Søs Henriksen 54

55 Arbejdsindsats Livslinien og designerduoen Underwerket har en aftale om en frivillig indsats Livslinien og Underwerket samarbejder om 2 t- shirts, som sælges til fordel for Livslinien Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Livslinien Et skriftligt oplæg fra Livslinien Flere møder mellem de to parter v / Kristina Søs Henriksen 55

56 Fælles aktiviteter Børns Voksenvenner i Aalborg danner partnerskab med Beredskabscenter Aalborg Børns Voksenvenner og Beredskabscenter Aalborg samarbejder om at udvikle sociale aktiviteter for børn Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Børns Voksenvenner Flere møder mellem parterne En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 56

57 Præmier Scleroseforeningen i Horsens laver præmieaftaler med lokale erhvervsaktører Lokale erhvervsaktører giver præmier til Scleroseforeningens lotteri, som lokale borgere køber lodder til Aftalen er kommet i stand på baggrund af: Personlige henvendelser til lokale erhvervsaktører fra Scleroseforeningen i Horsens v / Kristina Søs Henriksen 57

58 Produkt Livslinien samarbejder med smykke-producenten Hultquist Hultquist og Livslinien lancerer i samarbejde et smykke, der skal sælges til fordel for Livslinien Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En henvendelse fra Livslinien Et skriftligt oplæg fra Livslinien Et møde mellem parterne En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 58

59 Rabat Ungdommens Røde Kors ferielejre for udsatte børn har en rabataftale med Brugsforeninger i udvalgte lokalområder Ferielejrene får rabat, når de handler til lejrene Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En skriftlig henvendelse fra Ungdommens Røde Kors En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 59

60 Kontanter Mou Støtteforening i Storevorde arrangerer en indkomstgenererende cykelstafet med lokalområdets børn Mou Støtteforening får lokale erhvervsaktører til at sponsorere børnene, så deres cykelindsats rejser penge Aftalen er kommet i stand på baggrund af: Personlige henvendelser fra frivillige i Mou Støtteforening v / Kristina Søs Henriksen 60

61 Mindre samarbejder hvordan? 1. Lav en vi har brug for liste Penge En computer Lokaler/Baner/Halfaciliteter Hjælp til at kopiere/trykke materialer Opsætning af en skillevæg Hjælp til årsregnskab Uddannelse af projektledere/trænere Flere frivillige/medlemmer Kontakt til nye målgrupper PR v / Kristina Søs Henriksen 61

62 2. Suppler listen med idéer til, hvordan disse ting kan skaffes. 3. Hent inspiration til relevante erhvervsaktører I jeres omgangskred brug altid personlige kontakter, hvis I har det I jeres lokalområde/i bybilledet På internettet I lokale og regionale aviser v / Kristina Søs Henriksen 62

63 4. Formuler input til en henvendelse 1. Hvad har vi brug for? 2. Hvorfor skal en erhvervsaktør give til netop os? 3. Hvordan hjælper erhvervsaktøren helt konkret, hvis han giver? 4. Hvad indebærer aftalen helt konkret? 5. Hvordan kan vi gøre opmærksom på, at erhvervsaktøren har hjulpet os? 6. Foreningen i 5 korte vendinger? v / Kristina Søs Henriksen 63

64 5. Tag kontakt Formidl jeres behov i et appelbrev Ring til erhvervsaktøren Mail Mød personligt op v / Kristina Søs Henriksen 64

65 Hvordan skal vi spørge? III Det store virksomhedsapproach omfatter: 1. Et følgebrev 2. Et samarbejdsoplæg 3. Et budget med noter 4. Supplerende bilag Men gå altid i dialog før det skriftlige approach. v / Kristina Søs Henriksen 65

66 Tænk i CSR Når I skal approache en virksomhed, skal I tænke i Corporate Social Responsibility CSR. Corporate Social Responsibility (ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR. v / Kristina Søs Henriksen 66

67 CSR-bølgen er over os I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfundsansvar. Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. v / Kristina Søs Henriksen 67

68 Et samarbejdsoplæg Omfatter: Idé med stimulering af virksomhedens givermotiv Hvorfor dem og os det positive match Udfoldelse af projektidéen inkl. mål og målgruppe What s in it for them and us (ROI) / Mål Fælles out put af projektet (ROI) / Mål Baggrund for projektet Kvalitetssikring / monitorering Organisering / Samarbejdsrelationer Formidling / PR (ROI) Tidsplan Visioner / Fremtiden Økonomi v / Kristina Søs Henriksen 68

69 AIDA Opbyg approachet efter AIDA-modellen: Attention Interest Desire Action Tænk modtagerorienteret, win win og i return of investment (ROI). v / Kristina Søs Henriksen 69

70 Små og store samarbejdsaftaler Et mindre samarbejde kræver måske blot en telefonopringning, et kort brev eller et personligt fremmøde. Samarbejdet er ofte baseret på en gentleman-aftale mellem foreningen og erhvervsaktøren. Et større samarbejde kræver formelle papirer og ofte modydelser. Samarbejdet er ofte baseret på en struktureret og forpligtende aftale mellem foreningen og erhvervsaktøren. v / Kristina Søs Henriksen 70

71 Jo større og omfattende et samarbejde er, jo flere ressourcer må parterne forvente at bruge på etablering af aftalen og det efterfølgende samarbejde. Jo større og omfattende et samarbejde er, jo mere fokus er der fra erhvervsaktørens side på, at han vil have noget igen for hans ydelse. v / Kristina Søs Henriksen 71

72 Hvad får vi? Kontanter Faciliteter Produkter og varer Kompetencer og ekspertise Rabat Brugte ting Frivillige/Medlemmer Synliggørelse og branding PR Goodwill Netværk v / Kristina Søs Henriksen 72

73 Hvad får de? Goodwill Et image som en social ansvarlig virksomhed En humanitær/social/sund/sportig profil Associering med en bestemt sag Adgang til kompetencer og ekspertise Legitimering Produktdifferentiering Øget salg Skattefordele Netværk Synliggørelse og branding PR på en utraditionel måde Sympati hos medarbejdere, interessenter, nærmiljø, offentligheden m.v. Et solidt CSR-projekt hvis der er tale om CSR! v / Kristina Søs Henriksen 73

74 Attraktivt for en erhvervsaktør Vigtige lokale projekter Prestigefyldte projekter Sportsbegivenheder Projekter, der relaterer til erhvervsaktørens produkt/ydelse/service/niche Miljøprojekter Initiativer, der involverer kendisser v / Kristina Søs Henriksen 74

75 Større samarbejder hvordan? 1. Forbered jer grundigt 2. Analyser det mulige samarbejde 3. Tag kontakt 4. Udarbejd et samarbejdsforslag 5. Følg op 6. Afhold et møde 7. Udvikl i fællesskab det rigtige samarbejde 8. Nedfæld samarbejdet 9. Underskriv en juridisk kontrakt 10. Opfølgning, opfølgning, opfølgning 11. Evaluer v / Kristina Søs Henriksen 75

76 Og til dig til fundraiser Vær ihærdig og idérig Hav tålmodig og gåpåmod Det er nødvendigt for en forening at fundraise for at kunne overleve. Frivilligt arbejde koster penge Sørg for at have flere forskellige indtægtskilder, så foreningen kan klare en uventet ændring i sit indtægtsgrundlag v / Kristina Søs Henriksen 76

77 God fundraising tager udgangspunkt i dialog, respekt og tillid modtager og giver imellem Den gode fundraiser er dygtig til at: Skabe kontakt Udtænke og formulere henvendelser Appellere til værdier, følelser, engagement, socialt ansvar og involvering v / Kristina Søs Henriksen 77

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere