Fundraising VEJEN TIL GULDET. Temaaften i IDRÆT Februar Materialerne i denne fil må frit bruges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundraising VEJEN TIL GULDET. Temaaften i IDRÆT7000. 9. Februar 2010. Materialerne i denne fil må frit bruges"

Transkript

1 VEJEN TIL GULDET Fundraising Temaaften i IDRÆT Februar 2010 Materialerne i denne fil må frit bruges v /Kristina Søs Henriksen 1

2 VEJEN TIL GULDET DEL I: Værd at vide om fundraising De 10 vigtigste om fundraising Hvad er fundraising? Hvad er succesfuld fundraising? Givermotiver Fundraising-teknikker DEL II: Kom godt fra start SWOT Fundraising-gruppe Fundraising-kalender Erfaringsmappe Overblik over økonomien Fra idé til konkret projekt Strategi & Planlægning v / Kristina Søs Henriksen 2

3 VEJEN TIL GULDET DEL III: Hvem skal spørges? Overblik over markedet Kvalificer den der spørges DEL IV: Hvordan skal vi spørge? I Den gode fondsansøgning Ansøgningsskema For mange penge hvad så? Fondspleje v / Kristina Søs Henriksen 3

4 VEJEN TIL GULDET DEL V: Hvordan skal vi spørge? II Fundraising i nærmiljøet Tænk i naturalier Eksisterende samarbejder Mindre samarbejder hvordan? DEL VI: Hvordan skal vi spørge? III Det store virksomhedsapproach Tænk i CSR Et samarbejdsoplæg Små og store samarbejdsaftaler Hvad får vi og de? Attraktivt for en erhvervsaktør Større samarbejder hvordan? Og til dig som fundraiser v / Kristina Søs Henriksen 4

5 De 10 vigtigste om fundraising 1. Mennesker giver til mennesker Og ikke til organisationer, nedfældede formålsparagraffer, handlingsplaner, strategier. 2. Som fundraisere skal vi se gennem vores giveres øjne Vi skal sætte os i deres sted. v / Kristina Søs Henriksen 5

6 3. Vi får ikke, hvis ikke vi spørger Beslut, hvem der skal spørges, hvor meget de skal spørges om, og hvornår de skal spørges. 4. Åben først folks øjne og hjerter Og bed så om deres penge. v / Kristina Søs Henriksen 6

7 5. Bed ikke folk om at give Inspirer dem til at give. Fundraising handler om at inspirere. 6. Hjælp folk til at indfri deres velgørenhedsdrøm Vi skal få folk til at drømme med os. v / Kristina Søs Henriksen 7

8 7. Man giver sin kærlighed, sine penge og sin tid til ting, man føler sig tæt på Fundraising handler om at bringe folk tæt på. 8. Find mennesker, der bekymrer sig om jeres sag Og lad giveren fornemme den passion, der eksisterer i foreningen. v / Kristina Søs Henriksen 8

9 9. Opbyg et loyalitetsforhold til jeres givere Inddrag dem, fortæl historier til dem, vær ærlig over for dem. 10. Sig tak ordentligt og ofte Det gør en forskel. v / Kristina Søs Henriksen 9

10 Hvad er fundraising? Fundraising er alle de tiltag og aktiviteter, som en person, gruppe eller forening sætter i værk for at skaffe midler og ressourcer til en sag. v / Kristina Søs Henriksen 10

11 Hvad er succesfuld fundraising? Succesfuld fundraising sætter giver i centrum Knyt bånd til hver giver Giv hver giver en fornemmelse af at være betydningsfuld og værdsat Lad al kommunikation tage afsæt i gensidighed, følelser, involvering, værdier, dialog, respekt og tillid v / Kristina Søs Henriksen 11

12 Givermotiver Spontanitet Engagement Socialt ansvar Personlige erfaringer Status, anerkendelse, accept PR Dårlig samvittighed Køb af aflad Pligt Medfølelse og følelse af uretfærdighed Skattefordele (Politisk) Signal Dét, at det føles godt at give Dét, at blive spurgt v / Kristina Søs Henriksen 12

13 Fundraising-teknikker Private fonde og legater Offentlige tilskudsordninger og puljer Nærområdesamarbejde med lokale erhvervsaktører Telemarketing Face2Face Direct mails Web-kommunikation/E-filantropi Merchandise/Handel Arv og testamente Events Cause Related Marketing Licens-aftaler Medlemskab/Støttekreds Sponsorering EU-tilskud Indsamlinger Spots I TV/Radio Annoncering i blade, magasiner og aviser CSR-samarbejder Corporate Social Responsability v / Kristina Søs Henriksen 13

14 Kom godt fra start Få hjælp via SWOT Dan en fundraising-gruppe Lav en fundraising-kalender Lav en erfaringsmappe Få overblik over økonomien Fra idé til konkret projekt Strategi & Planlægning v / Kristina Søs Henriksen 14

15 SWOT Bliv klogere på jer selv før I starter. Definer og analyser jeres: Styrker (Strenghts) Svagheder (Weaknesses) Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) v / Kristina Søs Henriksen 15

16 Et værdifuldt værktøj v / Kristina Søs Henriksen 16

17 Fundraising-gruppe Dan en fundraising gruppe med én fundraisingansvarlig: Find personer som synes fundraising er sjovt og spændende, eller personer som har kreative forslag til, hvordan I kan skaffe midler. Lad det ikke alene være en opgave for bestyrelsen, inddrag aktive medlemmer. Gruppens opgave er at skaffe midler til dækning af foreningens fundamentale økonomiske behov, og til de aktiviteter foreningen vil sætte i gang/allerede har i gang. Husk at det ikke er gruppens opgave at finde på aktiviteter og at lægge budget for de enkelte projekter og aktiviteter. v / Kristina Søs Henriksen 17

18 Fundraising-kalender Lav en kalender over jeres fundraising-aktiviteter: Udarbejd den så den gælder for fx 2 år. I kalenderen skriver I fx frister på relevante fonde, og deadlines for, hvornår I skal have ansøgninger/approches færdige. Planlægger I at bruge andre indtægtskilder, fx aktiviteter der er målrettet privatpersoner og som både rejser midler og folkelig forankring så skriv også dem ind. Noter hvornår I skal afrapportere / aflægge regnskab til en giver. Skriv gerne navnene på de ansvarlige for hver fundraising-aktivitet. v / Kristina Søs Henriksen 18

19 Erfaringsmappe Lav et arkiv over de givere, I søger midler hos: Gem alle ansøgninger/approaches i en alm. eller elekt. mappe. Notér altid den respons, I får på jeres approach. Både positiv og negativ respons. Lær både af succeserne og fiaskoerne og brug jeres erfaringer i fremtiden. Hvis I har fået et afslag på en ansøgning/et approach, så forhold jer grundigt til det, og hvis I er i tvivl om begrundelsen, så kontakt giver og spørg. v / Kristina Søs Henriksen 19

20 Overblik over økonomien Få overblik over, hvor mange penge der er behov for: Lav et skema med alle foreningens/gruppens aktiviteter og hvilken økonomi, der skal til for, at aktiviteterne kan gennemføres. For at lave skemaet skal I bede de ansvarlige for de forskellige aktiviteter give jer information om aktiviteten og et budget for aktiviteten. v / Kristina Søs Henriksen 20

21 Fra idé til konkret projekt Tag stilling til og formuler skriftligt foreningens aktiviteter: Bed de ansvarlige for foreningens forskellige aktiviteter om information om en given aktivitets: Formål Mål Målgruppe Indhold Ansvarlige Tidsplan Budget v / Kristina Søs Henriksen 21

22 Strategi & Planlægning Lav en fundraising-plan: Hvem skal spørges? Hvordan skal vi spørge? Hvornår skal vi spørge? Hvad er målet med at spørge? Hvem er ansvarlig for at udarbejde mat.? Hvem er ansvarlig for at spørge? Hvem er ansvarlig for at aflægge regnskab og afrapportere? v / Kristina Søs Henriksen 22

23 Hvem skal spørges? Overordnet kan givere inddeles i: Fonde Offentlige givere Virksomheder Private du og jeg givere v / Kristina Søs Henriksen 23

24 Overblik over markedet Billesø og Jyllings Vejviser til legater og fonde 2010 Gamle eksemplarer af fx Kraks Fonde & Legater Indenrigs- og Socialministeriets fondsdatabase Ministeriernes hjemmeside fx: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet Integrationsministeriet v / Kristina Søs Henriksen 24

25 Kommunens hjemmeside fx: Københavns Kommune Andre foreningers medlemsblade, årsberetninger, hjemmesider hvordan gør andre Brug google og søg på nettet tjek fondsmarkedet og virksomhedsmarkedet ud v / Kristina Søs Henriksen 25

26 Aviser såvel landsdækkende som lokalaviser Kast et kreativt og analytisk blik på virksomheder dels lokale, dels regionale, dels landsdækkende Netværk! v / Kristina Søs Henriksen 26

27 Kvalificer den der skal spørges Analyser og undersøg helt præcist, hvad det kræver at komme i betragtning til støtte / etablere et samarbejde. Det er spild af tid bare at spørge på må og få. Forhold jer både til fakta og mellemlinierne. Match jer med giveren består i lakmustesten? Hvad skal I tage stilling til? Brug jeres SWOT-analyse. Fonde: Nærlæs fundatsen, der er den ordlyd, som indeholder en fonds formål, hvem fonden støtter, hvornår den kan søges, og hvem der kan søge den m.v. Analyser fondens givermotiver og interesser. Virksomheder: Studer en virksomheds værdier og principper og få et grundigt indblik i virksomhedens politik vedr. socialansvarlighed. v / Kristina Søs Henriksen 27

28 Hvordan skal vi spørge? I Den gode fondsansøgning indeholder: 1. Et ansøgningsbrev 2. En projektbeskrivelse som bilag A 3. Et budget med noter som bilag B 4. Supplerende bilag Men gå om relevant/muligt i dialog før det skriftlige approach. v / Kristina Søs Henriksen 28

29 En projektbeskrivelse Omfatter: Projektidé Baggrund Formål inkl. what s in it for them (ROI) Målgruppe Projektets indhold Succeskriterier / Mål Kvalitetssikring / Erfaringer Organisering / Samarbejdsrelationer Formidling / PR (ROI) Tidsplan Visioner / Fremtiden v / Kristina Søs Henriksen 29

30 Projektidé Hvad går projektet ud på? Anslå fokus Lav et kort resumé, der opridser projektet og appellerer og vækker interesse Giv fonden en fornemmelse af, hvad hans støtte kan gøre Anslå det positive match mellem jer og fonden v / Kristina Søs Henriksen 30

31 Baggrund Hvad er baggrunden for projektet? Et behov, et problem, en udfordring. Hvis projektet udspringer af et eller andet specielt, så skriv det. Referer eventuelt til undersøgelser, statistikker m.v., der dokumenterer eksistensen af det behov/problem, projektet udspringer af/den udfordring jeres projekt tager op. v / Kristina Søs Henriksen 31

32 Formål Hvad er formålet med projektet? Beskriv formålet med projektet. Forklar, hvorfor og hvordan jeres indsats gavner, og hvorfor og hvordan projektet dækker et behov/medvirker til at løse et problem. Pointer hvad fonden kan få ud af at samarbejde med netop jer. v / Kristina Søs Henriksen 32

33 Målgruppe Hvem er målgruppen, og hvorfor har netop den gruppe brug for en indsats? Beskriv hvem målgruppen for projektet er. Forklar, hvorfor netop denne gruppe mennesker har behov for hjælp / skal tilbydes jeres projekt. v / Kristina Søs Henriksen 33

34 Projektets indhold Hvad går projektet ud på? Beskriv indholdet i projektet. Fortæl, hvad I vil gøre og hvordan. Forklar, hvordan hallen skal fungere, hvilken rolle den skal spille. Kast lys over projektets omfang og indhold. Hjælp fonden til at se det for sig. v / Kristina Søs Henriksen 34

35 Succeskriterier / Mål Hvilke konkrete mål er der for projektet? Hvad bliver målgruppen i stand til / hvilke forudsætninger får målgruppen / hvilket problem ryddes ad vejen qua projektet. Hvornår er projektet en succes? Hvordan skal succes måles? v / Kristina Søs Henriksen 35

36 Kvalitetssikring / Erfaringer Hvem er ansvarlig for projektet? Hvordan kvalitetssikrer I projektet? Beskriv hvem de ansvarlige for projektet er. Forklar, hvorfor netop I har forudsætninger for at gennemføre projektet. Dels som forening, dels qua de frivillige. Beskriv hvorfor netop I er en kompetent aktør. Forklar hvad der kvalificerer netop jer til at drive og gennemføre projektet. Har foreningen / de frivillige særlige erfaringer at bygge på? v / Kristina Søs Henriksen 36

37 Organisering / Samarbejdsrelationer Hvem er I? Hvilke samarbejdspartnere involverer projektet? v / Kristina Søs Henriksen 37

38 Formidling / PR Redegør for, hvordan I vil formidle projektet og fondens engagement i projektet. Hvilke PR-aktiviteter og muligheder knytter der sig til projektet. Igen what s in it for them v / Kristina Søs Henriksen 38

39 Tidsplan Hvordan ser tidsplanen ud? Redegør for projektets tidsplan. Hvornår planlægger I at gøre hvad? v / Kristina Søs Henriksen 39

40 Visioner / Fremtidsplaner Hvordan ser fremtiden ud for projektet? Beskriv jeres fremtidsvisioner for projektet. Formidl at det er et bæredygtigt projekt, I har. v / Kristina Søs Henriksen 40

41 AIDA Opbyg projektbeskrivelsen efter AIDA-modellen: Attention Interest Desire Action Tænk modtagerorienteret og i return of investment (ROI). v / Kristina Søs Henriksen 41

42 Et budget med noter Omfatter: Udgiftsposter Forklaring og argumentation Et gennemarbejdet budget og nogle fyldestgørende og forklarende noter er afgørende for, om I formår at rejse midler til et projekt. v / Kristina Søs Henriksen 42

43 Udgiftsposter Opstil jeres budget for projektet. Det kan være en god idé at opdele budgettet i nogle grupperinger. v / Kristina Søs Henriksen 43

44 Forklaring og argumentation Forklaring af og argumentation for de enkelte udgiftsposter er altafgørende for kvaliteten af jeres ansøgning! I skal gøre det fuldstændig gennemsigtigt, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over. Tag udgangspunkt i den samme forklaring og argumentation, som den I har brugt for at overbevise hinanden om, hvorfor jeres budget skal se ud, som det gør. v / Kristina Søs Henriksen 44

45 Et ansøgningsbrev Omfatter: En kort knivskarp appellerende tekst, der giver svar på: Hvilket projekt søges der til Hvilket mål skal nås Hvem er målgruppen Hvem er I Sørg for at stimulere fondens givermotiv(er) v / Kristina Søs Henriksen 45

46 Anmodning om støtte Hvordan finansieres projektet? Hvilken støtte anmodes der om? Skriv enten: "Vi søger støtte til vores hal...". Lad være med at angive beløb. Lad giveren selv beslutte, hvor meget projektet er værd Eller: "Vi søger xxx... " Og så det beløb, der søges dækket v / Kristina Søs Henriksen 46

47 Angivelse af kontaktperson Lad det fremgå tydeligt af ansøgningen, hvem der kan kontaktes for spørgsmål eller supplerende oplysninger. v / Kristina Søs Henriksen 47

48 Supplerende bilag Overordnet tjener alle bilag samme formål; at skabe sympati og troværdighed Eksempler på supplerende bilag: Billeder Presseomtale Brugerudtalelser/Cases Ekspertudtalelser/Undersøgelser Vedtægter for foreningen Handlingsplan for foreningen/projektet Værdigrundlag for foreningen/projektet Oversigt over andre, som støtter v / Kristina Søs Henriksen 48

49 Ansøgningsskema Rekvirer ansøgningsskemaet Læs ansøgningsskemaet og vejledningen Respekter og brug altid skemaet Udfyld skemaet med afsæt i jeres projektbeskrivelse og budget Send skemaet og suppler med bilag v / Kristina Søs Henriksen 49

50 For mange penge hvad så? Skriv et orienteringsbrev: Bed om at få det overskydende beløb overført til projektet til næste regnskabsår. Bed om lov til at øge budgettet for projektet. Bed om lov til at bruge det overskydende beløb til en anden af foreningens projekter, hvis de tildelte midler er øremærket. Send det overskydende beløb retur Huske at skelne mellem private og offentlige givere v / Kristina Søs Henriksen 50

51 Fondspleje Opfølgning, opfølgning, opfølgning Takkebrev / tilkendegivelse når støtten er modtaget. Status på hvordan projektet forløber, så giver kan se, hvordan pengene arbejder og gør en forskel. Regnskabsopfølgninger. Årsregnskab og årsberetning. Lifetime relationship v / Kristina Søs Henriksen 51

52 Hvordan skal vi spørge? II Tænk i naturalier når I arbejder med fundraising i nærmiljøet Det er langt lettere for en erhvervsaktør at give naturalier end kontanter. Men det stiller krav til foreningens kreativitet og gåpåmod! Det gode med naturaliefundraising er, at det kan forvandle sig til kontakter! v / Kristina Søs Henriksen 52

53 Eksisterende samarbejder Vareaftale Livslinien og LU Danmark A/S har en vareaftale Livslinien får gratis kiks og kager, således at de frivillige kan få lidt mundgodt, når de er på vagt Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Livslinien v / Kristina Søs Henriksen 53

54 Datovarer Mohabeth, en forening for psykisk syge indvandrere har til huse på Vesterbro i København, har en vareaftale med en lokal Netto Mohabeth henter datovarer i Netto, så foreningen kan lave gratis/billig mad til de mennesker, der kommer i foreningen Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En personlig henvendelse fra Mohabeth v / Kristina Søs Henriksen 54

55 Arbejdsindsats Livslinien og designerduoen Underwerket har en aftale om en frivillig indsats Livslinien og Underwerket samarbejder om 2 t- shirts, som sælges til fordel for Livslinien Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Livslinien Et skriftligt oplæg fra Livslinien Flere møder mellem de to parter v / Kristina Søs Henriksen 55

56 Fælles aktiviteter Børns Voksenvenner i Aalborg danner partnerskab med Beredskabscenter Aalborg Børns Voksenvenner og Beredskabscenter Aalborg samarbejder om at udvikle sociale aktiviteter for børn Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En telefonisk henvendelse fra Børns Voksenvenner Flere møder mellem parterne En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 56

57 Præmier Scleroseforeningen i Horsens laver præmieaftaler med lokale erhvervsaktører Lokale erhvervsaktører giver præmier til Scleroseforeningens lotteri, som lokale borgere køber lodder til Aftalen er kommet i stand på baggrund af: Personlige henvendelser til lokale erhvervsaktører fra Scleroseforeningen i Horsens v / Kristina Søs Henriksen 57

58 Produkt Livslinien samarbejder med smykke-producenten Hultquist Hultquist og Livslinien lancerer i samarbejde et smykke, der skal sælges til fordel for Livslinien Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En henvendelse fra Livslinien Et skriftligt oplæg fra Livslinien Et møde mellem parterne En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 58

59 Rabat Ungdommens Røde Kors ferielejre for udsatte børn har en rabataftale med Brugsforeninger i udvalgte lokalområder Ferielejrene får rabat, når de handler til lejrene Aftalen er kommet i stand på baggrund af: En skriftlig henvendelse fra Ungdommens Røde Kors En skriftlig aftale v / Kristina Søs Henriksen 59

60 Kontanter Mou Støtteforening i Storevorde arrangerer en indkomstgenererende cykelstafet med lokalområdets børn Mou Støtteforening får lokale erhvervsaktører til at sponsorere børnene, så deres cykelindsats rejser penge Aftalen er kommet i stand på baggrund af: Personlige henvendelser fra frivillige i Mou Støtteforening v / Kristina Søs Henriksen 60

61 Mindre samarbejder hvordan? 1. Lav en vi har brug for liste Penge En computer Lokaler/Baner/Halfaciliteter Hjælp til at kopiere/trykke materialer Opsætning af en skillevæg Hjælp til årsregnskab Uddannelse af projektledere/trænere Flere frivillige/medlemmer Kontakt til nye målgrupper PR v / Kristina Søs Henriksen 61

62 2. Suppler listen med idéer til, hvordan disse ting kan skaffes. 3. Hent inspiration til relevante erhvervsaktører I jeres omgangskred brug altid personlige kontakter, hvis I har det I jeres lokalområde/i bybilledet På internettet I lokale og regionale aviser v / Kristina Søs Henriksen 62

63 4. Formuler input til en henvendelse 1. Hvad har vi brug for? 2. Hvorfor skal en erhvervsaktør give til netop os? 3. Hvordan hjælper erhvervsaktøren helt konkret, hvis han giver? 4. Hvad indebærer aftalen helt konkret? 5. Hvordan kan vi gøre opmærksom på, at erhvervsaktøren har hjulpet os? 6. Foreningen i 5 korte vendinger? v / Kristina Søs Henriksen 63

64 5. Tag kontakt Formidl jeres behov i et appelbrev Ring til erhvervsaktøren Mail Mød personligt op v / Kristina Søs Henriksen 64

65 Hvordan skal vi spørge? III Det store virksomhedsapproach omfatter: 1. Et følgebrev 2. Et samarbejdsoplæg 3. Et budget med noter 4. Supplerende bilag Men gå altid i dialog før det skriftlige approach. v / Kristina Søs Henriksen 65

66 Tænk i CSR Når I skal approache en virksomhed, skal I tænke i Corporate Social Responsibility CSR. Corporate Social Responsibility (ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR. v / Kristina Søs Henriksen 66

67 CSR-bølgen er over os I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfundsansvar. Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. v / Kristina Søs Henriksen 67

68 Et samarbejdsoplæg Omfatter: Idé med stimulering af virksomhedens givermotiv Hvorfor dem og os det positive match Udfoldelse af projektidéen inkl. mål og målgruppe What s in it for them and us (ROI) / Mål Fælles out put af projektet (ROI) / Mål Baggrund for projektet Kvalitetssikring / monitorering Organisering / Samarbejdsrelationer Formidling / PR (ROI) Tidsplan Visioner / Fremtiden Økonomi v / Kristina Søs Henriksen 68

69 AIDA Opbyg approachet efter AIDA-modellen: Attention Interest Desire Action Tænk modtagerorienteret, win win og i return of investment (ROI). v / Kristina Søs Henriksen 69

70 Små og store samarbejdsaftaler Et mindre samarbejde kræver måske blot en telefonopringning, et kort brev eller et personligt fremmøde. Samarbejdet er ofte baseret på en gentleman-aftale mellem foreningen og erhvervsaktøren. Et større samarbejde kræver formelle papirer og ofte modydelser. Samarbejdet er ofte baseret på en struktureret og forpligtende aftale mellem foreningen og erhvervsaktøren. v / Kristina Søs Henriksen 70

71 Jo større og omfattende et samarbejde er, jo flere ressourcer må parterne forvente at bruge på etablering af aftalen og det efterfølgende samarbejde. Jo større og omfattende et samarbejde er, jo mere fokus er der fra erhvervsaktørens side på, at han vil have noget igen for hans ydelse. v / Kristina Søs Henriksen 71

72 Hvad får vi? Kontanter Faciliteter Produkter og varer Kompetencer og ekspertise Rabat Brugte ting Frivillige/Medlemmer Synliggørelse og branding PR Goodwill Netværk v / Kristina Søs Henriksen 72

73 Hvad får de? Goodwill Et image som en social ansvarlig virksomhed En humanitær/social/sund/sportig profil Associering med en bestemt sag Adgang til kompetencer og ekspertise Legitimering Produktdifferentiering Øget salg Skattefordele Netværk Synliggørelse og branding PR på en utraditionel måde Sympati hos medarbejdere, interessenter, nærmiljø, offentligheden m.v. Et solidt CSR-projekt hvis der er tale om CSR! v / Kristina Søs Henriksen 73

74 Attraktivt for en erhvervsaktør Vigtige lokale projekter Prestigefyldte projekter Sportsbegivenheder Projekter, der relaterer til erhvervsaktørens produkt/ydelse/service/niche Miljøprojekter Initiativer, der involverer kendisser v / Kristina Søs Henriksen 74

75 Større samarbejder hvordan? 1. Forbered jer grundigt 2. Analyser det mulige samarbejde 3. Tag kontakt 4. Udarbejd et samarbejdsforslag 5. Følg op 6. Afhold et møde 7. Udvikl i fællesskab det rigtige samarbejde 8. Nedfæld samarbejdet 9. Underskriv en juridisk kontrakt 10. Opfølgning, opfølgning, opfølgning 11. Evaluer v / Kristina Søs Henriksen 75

76 Og til dig til fundraiser Vær ihærdig og idérig Hav tålmodig og gåpåmod Det er nødvendigt for en forening at fundraise for at kunne overleve. Frivilligt arbejde koster penge Sørg for at have flere forskellige indtægtskilder, så foreningen kan klare en uventet ændring i sit indtægtsgrundlag v / Kristina Søs Henriksen 76

77 God fundraising tager udgangspunkt i dialog, respekt og tillid modtager og giver imellem Den gode fundraiser er dygtig til at: Skabe kontakt Udtænke og formulere henvendelser Appellere til værdier, følelser, engagement, socialt ansvar og involvering v / Kristina Søs Henriksen 77

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi)

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vision, indsatsområder og værdier

Vision, indsatsområder og værdier Vision, indsatsområder og værdier vandre mod samme mål Visdomsord I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. (Ordsp 19,21) At få en vision noget bliver lagt på

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Swot analyse af Finfo

Swot analyse af Finfo S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 Swot analyse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt De næste 25 min. handler om leadgenerering i segmentet Ejer- og andelsforeninger. Produktet er salg af bygas via gastørretumblere Respons 10,91% og ROI

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere