Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011"

Transkript

1 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet og det akademiske Ph.d. i politologi / statsvetenskap Professor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet Forskningsleder for forskningsenheden Bevægelse, Idræt og Samfund med 55 forskere Leder af Center for forskning i Idræt, Samfund og Civilsamfund (CISC) som bedriver eksternt finansieret forskning og evaluering Bl.a. et stort forskningsprogram: Bevægelse, Leg og Idræt, finansieret af Nordeafonden Og evaluering af en række projekter Forsker i Bevægelse Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse Aktuelt: Undersøgelse af idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i ghettoer) Idrættens institutionalisering (politik, organisering mv.) Aktuelt: Kommunalreformens betydning for kommunernes idrætspolitik Sociale bevægelser Civilsamfund / frivillig sektor Frivillige foreninger og organisationer Aktuelt: Institutionelle reformers betydning for social kapital / foreningsliv En ny måde at føre idrætspolitik på Idrætspolitik Classic i de nordiske lande Man tror på idrætten Korporativ politik - gennem organisationer Én organisation for idrætten i Sverige, Norge og Finland Flere organisationer i Danmark Landsorganisationer, som er finansieret af staten Offentlig støtte til idrætsforeninger + anlæg Fra kommuner (primært i Danmark) Fra staten (Norge og Sverige (Lokalt aktivitets stöd)) Stor autonomi til organisationer og foreninger Næsten ingen offentlig støtte til andet fritidsidræt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling af indtægter i idrætsforeninger i Danmark, Norge og Sverige Kun fra kommunen Primært fra staten Danmark Norge Sverige Halvdelen fra staten Offentlig støtte Sponsorstøtte mv. Egne indtægter Kilde: Ibsen og Seippel. Voluntary organized sport in Denmark and Norway. In Sport in Society. Vol. 13, No. 4, 2010 og SOU 2008:59, side 156 1

2 Idrætspolitik Modern (DK) Større interesse for idrættens nytte (helse, integration) Interesse for og støtte fra andre ministerier / forvaltninger Mere selvstændig idrætspolitik på såvel statslig som kommunalt niveau Formulerer politiske mål for idrætten Støtter også idræt og fysisk aktivitet udenfor foreninger Oprettelse af en række stats-institutioner for idræt Team Danmark Anti-Doping Danmark Lokale- og Anlægsfonden Idrættens Analyseinstitut Videnscentre for idræt Bløde styringsformer Forventnings-afstemning Forsøgs- og udviklingsprogrammer Forsøgs- og udviklingsprogrammer I 1970 erne forsvandt den stærke tro på forestillingen i de skandinaviske velfærdsstater om at central politik og planlægning baseret på forskning fører til et bedre samfund (top down) I stedet opstod ideen om at man i højere grad måtte eksperimentere sig frem til de gode løsninger (bottom up) Decentralisering Mangfoldighed frem for ensretning Demokrati frem for eksperter Løsninger må udvikles tæt på praksis Forsøgs- og udviklingsprogrammer i Danmark, bl.a. Sociale udviklingsprogram (SUM) 10-punkts programmet for folkeoplysning ( ) 7-punkts programmet for skolens udvikling (derunder skolens som lokalt kulturcenter) (1987) Idrætspolitisk idéprogram (IPIP) (1998) Kommunitaristisk styrings-ideal Det kommunitaristiske organiseringsideal er kollektivistisk orienteret selvbestemmende fællesskaber borgeren omfattes som medborger de vigtigste styringsidealer er selvstyre og brugerdemokrati står til dels i modsætning til den rettighedsbaserede velfærdspolitik og konkurrence-demokrati Store brede programmer Central komité (uafhængig af ministeriet) bestemte, hvem der kunne få penge Evaluering Dette ideal finder vi bl.a. i indførelsen af skole- og institutionsbestyrelser, oprettelsen af beboerhuse, de store forsøgs- og udviklingsprojekter i 1980 erne, Folkeoplysningsloven, og til dels lovgivningen for frie skoler Afløst af målrettede statslige puljer Den store forsøgsprogrammer blev i gennem 1990 erne afløst af en anden typer programmer: Børn og unge i bevægelse Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet Integration gennem deltagelse i idræts- og foreningslivet Idræt for ældre Idræt for vanskeligt stillede børn Forebyggelse mod overvægt Gang i Danmark Breddeidrætskommuner Adskiller sig fra de store programmer ved at være Meget mindre (ofte få millioner kr.) Tager sigte på at realisere centralt bestemte mål Lægger mindre vægt på forsøg og mere vægt på at udvikle idrætten (til det som staten ønsker) Fordelingen af pengene sker i ministeriet Evaluering af om målene for programmet opnås (effekt mål) Projektstøtte til lokal idræt i Sverige Lokal idrottsutveckling ( , 60 mio.kr.) Den stora barn och ungdomssatsningen ( , 120 mio. kr.) Handslaget ( , 400 mio. kr.) Idrottslyftet (2007 -, 500 mio. kr.) 2

3 Liberalistisk styringsideal (NPM) Målet er en fleksibel, resultatorienteret og omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette indebærer bl.a. decentralisering, privatisering og udlicitering, konkurrence på ydelser mellem offentlige udbydere, private firmaer og frivillige, nonprofit organisationer, at brugerne får mulighed for at vælge mellem alternative valgmuligheder, kontraktstyring med fastlæggelse af mål baseret på eksplicitte standarder og kvantitative indikatorer politik baseret på evidens (derfor skal forsøg og projekter evalueres). Evaluering af projekter og programmer Evalueringer af idræts- og sundhedsprojekter Store idrætsprogrammer: Idrætspolitisk idéprogram Fysisk aktivitet og sundhed for voksne: Motion og Kost på Recept i Københavns Kommune Gå i Gang København en by i bevægelse / Københavns Kommune Partnerskab mellem skole / SFO og idrætsforeninger om fysisk aktivitet for inaktive børn: Modelprojektet Børn og unge i bevægelse i Fyns Amt Børn og bevægelse på Bornholm Fritid til bevægelse Århus Rend og Hop / Varde Kommune Multiminen / Greve Kommune Grib Chancen / Idrætspolitisk Forum Fyn Go Active / DGI Byen Bevæg dig sund og glad / Esbjerg Kommune Skolesport partnerskab mellem skole og idrætsforening for idrætssvage børn Idræt for socialt udsatte - Samlet evaluering af hele puljen (50 projekter) Erfaringer fra sådanne programmer Deltagerne og projekt ejerne vurderer generelt projektet positivt. Når sjældent de opstillede mål for rekruttering. Har svært ved at rekruttere målgruppen. Svært at påvise en signifikant effekt (fx øget fysisk aktivitet, vægttab mv.) Partnerskaber mellem idrætsforeninger og skole / SFO kommer sjældent til at fungere. Når pengene hører op, stopper projektet som regel, og erfaringerne fra projektet forsvinder hurtigt. Hvorfor er disse projekter sjældent en succes? Hvorfor sjældent en succes? Opstiller urealistiske mål og succeskriterier. Som regel er projekterne for små og for kortvarige til at have en effekt. Bliver sjældent en integreret og prioriteret del af foreningen. For lille overførelse og videreførelse af erfaringerne fra et projekt til andre projekter. De overordnede mål for projekterne svarer ikke til foreningernes mål og selvforståelse 3

4 Foreningen skal medvirke til at løse de sociale problemer Det er ikke foreningens opgave at løse sociale problemer Foreningen bør tilpasse sine aktiviteter efter kommunens ønsker for at få kommunale tilskud Foreningen bør ikke tilpasse sine aktiviteter efter kommunens ønsker for at få kommunale tilskud Idræt, motion og dans 2004 Idræt, motion og dans 2004 Idræt, motion og dans 2010 Idræt, motion og dans % 20% 40% 60% 80% 100% Idrætsforeninger på Fyn Idrætsforeninger på Fyn 0% 20% 40% 60% 80% 100% Konfliktorienteret Forskellige foreningstyper Medlems-orienteret Samfunds-orienteret INTERESSER SAG / IDÉ Interesse-organisation Folkebevægelse Konsekvenser for idrætsforeningerne? Større legitimitet til den frivillige sektor Større offentlig støtte Udvikling, nye aktiviteter, flere medlemmer, nye metoder mv.?? Men måske også Konsensusorienteret Interesseforeningen AKTIVITET - Socialt mødested Social kapital Aktivitetsforeningen Idébestemte forening (LOKAL)SAMFUND -Selvhjulpne fællesskaber - Helhed og social forpligtelse Kommunitarisme Lokalforeningen Mindre selvbestemmelse til foreningerne. Målforskydning (gør hvad det offentlige ønsker og ikke hvad medlemmerne ønsker). Øget bureaukratisering. En øget professionalisering af arbejdskraften både i faglig og økonomisk forstand med en ændring af de frivilliges roller som følge deraf. Standardisering som følger offentligt definerede normer og dermed mindre mangfoldighed i arbejds-, undervisnings- og behandlingsmetoder. Svagheden ved evalueringerne Forskning i forsøgsog udviklingsprogrammer Sjældent en samlet evaluering for et helt program. Som regel for få ressourcer til evalueringen. Sjældent at evalueringen følger projekter over flere år. Der lægges for meget vægt på at måle effekt på bekostning af en evaluering af processen. Der foretages sjældent komparative studier (eller sammenligning med kontrolgruppe). Der er næsten aldrig cost-effectivness analyser. Ser sjældent på de langvarige virkninger. Fx om et program fører til en ny diskurs Ser næsten aldrig på projekter ud fra en organisationssociologisk eller politologisk synsvinkel Som en diskurs eller et koncept 4

5 Forskning i projekter Forskning på CISC i projekter Meta-analyse af de evalueringer forskningscenteret har gennemført Undersøgelse af virkningen af Idrætspolitisk Idéprogram ti år efter programmets ophør Undersøgelse af hvordan projekter virker i organisationer (forening, kommune m.fl.) Følge 3 projekter over to år 5

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere