Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed"

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges idræts- og bevægelsesvaner Sundhedsfremme gennem ændringer i det fysiske miljø i socialt udsatte boligområder Ahlmark, Nanna Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Igangværende ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med kommunale sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse og håndtering af diabetes som en del af daglig praksis. Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. 4. Andersen, Anette Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed 5. Andersen, Nybo Anne-Marie 6. Andersen, Peter Statens Serum Institut 7. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Forsker i perinatal, obstetrisk og pædiatrisk epidemiologi med særlig fokus på årsager til fosterdød, misdannelse, for tidlig fødsel samt sociale og demografiske forholds betydning for børnesundhed. I et livsforløbsperspektiv studeres således sammenhænge mellem sundhedsforhold i de tidlige stadier af livet, fostertilværelsen samt barndommen og helbredsudfald på længere sigt. Forskning i tuberkulose Børneantropologi, uddannelsesantropologi, sportsantropologi, religionsantropologi, Børn og civil samfund Børn og religion Kultur, social organisering og socialitet 8. Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society 9. Akat, Sule Cross-Over 10. Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter 11. Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen 12. Balling, Helle Mørk Institut for Integration 13. Berliner, Peter Institut for Psykologi 14. Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 15. Birdi, Esma Institut for Integration 16. Bisgaard, Inge Sundhedscentret, Roskilde Kommune Projekt Sund Start Forebyggelse at overvægt blandt førskole børn med normal højde, men i højrisikogruppe et randomiseret kontrolleret interventionsstudie HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i. Forskning i disaster management, inklusiv risiko reduktion, katastrofe respons and genetablering Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Jeg er sundhedsplejerske ansat i Sundhedscentret i Roskilde Kommune. Tovholder på projekt Vægtstop for nydanskere og indsatsområde med sundhedsvejledning i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 17. Bjerregaard, Peter Sundhed blandt grønlændere.

2 18. Blom, Astrid Forskningsleder af programmet Sundhedsfremme og Forebyggelse og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter 19. Blaakilde, Anne Leonora Forsker i aldring og migration, og er i gang med to parallelle studier, som begge har fokus på sundhedsopfattelser og Ph.d. kulturforsker, postdoc v. Center for sundhedspraksisser hos ældre mennesker. Den ene gruppe af ældre er tyrkere, bosat i Danmark, og den anden gruppe Sund Aldring er danskere, bosat i hhv. Spanien og Costa del Sol. Undersøgelserne bygger på etnografisk feltarbejde og interview. etnologi, 20. Boelsbjerg, Hanne Bess Igangværende ph.d. projekt om kristne og muslimske kræftpatienter religiøse copingstrategier i forbindelse med palliative forløb. Center for Forskning i Tro og Helbred, Herunder kigger jeg på samspillet mellem tro og sygdomsopfattelse, samt håndtering af det at være konfronteret med SDU døden. Pårørende og professionelle inddrages til at belyse hvilke behov for støtte, der optræder blandt disse patienter, Center for Forskning i Eksistens og og hvordan behov for eksistentiel og åndelig omsorg varetages. Samfund, Sociologisk Inst. KU. 21. Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro 22. Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning Erfaring med borger og patientrettet forebyggelse igennem 4 år, herunder dokumentation af effekten af rehabilitering i kommunal regi, samt implementering af rehabiliteringstilbud til etniske minoriteter. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier. 23. Brander, Birgitte Gade Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelsen Forsker og underviser ved Professionshøjskolen Metropol indenfor pædagogik, kultur, interkulturel pædagogik og sundhedspædagogik. Er pt. i gang med at starte et projekt op om indvandrerkvinder og deres sundhed med udgangspunkt i kvinderne selv og sundhedsfremme. 24. Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose 25. Bredsgaard, Kathrine Pihl Københavns Børne- og Ungdomstandpleje 26. Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 27. Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet 28. Chandran, Ravi Cross-over 29. Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet 30. Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors 31. Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland 32. Cowan, Susan Statens Serum Institut Genetiske årsager til mental retardering, kromosomafvigelser, genotype-fænotype korrelationer ved syndromer, genetiske forandringer i neoplastiske celler, klinisk genetik Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Dalgaard, Katrine Vinzentsen Etnisk Ressource Team, Rigshospitalet, frivillig medarbejder nh.dk Etnisk Ressource Team 34. Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi 35. Danneskiold-Samsøe Sofie Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Nuværende forskningsprojekt er en komparativ og etnografisk undersøgelse af statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Her får migranter deres nye statsborgerskabscertifikat efter obligatorisk edsaflæggelse (fx UK) eller man fejrer de nye statsborgere ved frivillige lokale eller nationale ceremonier (fx Danmark, Norge og Sverige). Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og TrygFonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier.

3 Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Dithmer, Marianne Social og Sundhedsuddannelsescenteret (SOSUC) Ditlevsen, Kia ph.d. studerende på SULIM Undersøgelse af boligtrivsel hos familier fra Tyrkiet, samt deres fremtidige boligønsker og behov i AKB's bebyggelse i "Kærene". Underviser sundhedspersonale med indvandrer eller flygtninge baggrund Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik 39. Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen 40. Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København 41. Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Ph.d., Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Migration, etnicitet og aldring. Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder 42. Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier 43. Elsass, Peter Institut for Psykologi 44. Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin 45. Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet. Bl.a. forskning indenfor kulturpsykologi, og hvorledes kulturelle traditioner og forskellige sociale praksis regulerer, udtrykker og transformerer den menneskelige psyke Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. 46. Eskildsen, Nanna Bjerg Stud.scient.anth. på Københavns Universitet 47. Faurholt, Frederikke Rie Safira Kandidatstuderende på Antropologi Skriver speciale om mit feltarbejde blandt pakistanske migranter med type 2 diabetes, hvor jeg bl.a. fokuserer på mad og de mange værdier, funktioner, betydninger og forhandlinger tilknyttet til mad. Studerende på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.au.dk 48. Feddersen, Pia Sundhedskonsulent i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Fenger, Mette Jeg er koordinator for Gladsaxe kommunes korps af etniske sundhedsformidlere Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde Konsulent i Cabi. Beskæftiger sig med sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, bl.a. i forhold til hvad man i jobcentrene kan gøre for at skærpe indsatsen (har bl.a. lavet opkvalificering af sygedagpengesagsbehandlere mv.) 51. Frederiksen, Marianne

4 52. Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund 53. Gadgaard, Christian Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet Igangværende Ph.d. -projekt med fokus på Sundhedsfremmende sundhedskommunikation blandt etniske minoriteter i relation til forebyggelse af livsstilssygdomme. Pt. er målgruppen etniske minoriteter med Tyrkisk baggrund. 54. Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. 55. Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Reproduktiv sundhed 56. Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society 57. Graversen, Lone Dalsgaard Psykiatriens Uddannelsescenter 58. Hallberg, Marianne Forebyggelseskonsulent Sekretariat for Social- og Sundhedsforvaltningen Rødovre Kostforskning Koordinerer netværk af sundhedsformidlere Hansen, Anne Rytter Hansen, Marianne Lund Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Forskningsområde og interesse omhandler kategorisering af etniske minoriteter i sundhedsvæsenet. Arbejder pt. på MESU. 61. Hansen, Sanne Sundhedskonsulent i Esbjerg kommune 62. Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk 63. Hempler, Nana Folmann Forsker Steno Center for Sundhedsfremme Patientuddannelsesteamet Arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter. Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Hjerte-kar-sygdom blandt immigranter med fokus på incidens og kvalitet i behandling. Brug af og lighed i adgang til sundhedsydelser blandt etniske minoriteter. Diabetes og sundhedspædagogiske metoder herunder udvikling, implementering samt evaluering af patientuddannelse rettet mod etniske minoriteter. 64. Helweg-Larsen, Karin 65. Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Psykisk sygdom. HR -konsulent, samt konsulent indenfor mangfoldighedsområdet og erfaring med organisationsudvikling. 66. Hindhede, Anette Lykke Steno Diabetes Center 67. Hjorthøj, Anne Rygaard Sundhedsstyrelsen 68. Hoffmann, Marianne Postdoctoral Fellow, MA (Education), HD(O), PhD, Steno Health Promotion Center. Jeg forsker i borgerrettet sundhedsfremme for etniske minoritets familier i Husum/Tingbjerg området. Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg selvvurderede helbred. 69. Holstein, Bjørn 70. Holten, Iben Kræftens Bekæmpelse Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter

5 71. Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. 72. Hvidt-Pedersen, Bjørn Folkesundhed Århus 73. Høegh, Bodil D. Selvstændig konsulent Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Konsulent i ernæring, fødevare og sundhed (tidligere ansat i Kolding kommune). 74. Iversen, Ann Region Syddanmark 75. Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen 76. Jansen, Henriette Curtz Forebyggelsescenter Nørrebro 77. Jensen, Bodil Folkesundhed København 78. Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut 79. Jensen, Helle Dybdal Sundhedscafeerne Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Ansat i Forebyggelsescenter Nørrebro. Akademisk medarbejder og koordinator for sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk i indsatsen sundhed på dit sprog. Ledelse af indsats herunder planlægning af videreuddannelse og aktiviteter for sundhedsformidlerne, samarbejde med lokale aktører, herunder boligsociale indsatser, moskeer, foreninger mm. i hele København. Fokus på forebyggelse, sundhed og KRAM området. Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Social ulighed i cancer og epidemiologiske metodeproblemstillinger Jeg er projektleder på projekt Sundhedscafeerne i Århus et boligsocialt projekt, i samarbejde med Århus Kommune. Det foregår i de fem mest udsatte boligområder i Århus, og har kontakt til mange med etnisk minoritetsbaggrund. 80. Jensen, Natasja Koitzsch 81. Johansen, Gitte Z Vallensbæk Kommunale Tandpleje. Ph.D. ved MESU om sårbare migranter. Tidligere EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel). Arbejder med sundhed og forebyggelse med fokus på tandsundhed blandt tosprogede borgere. 82. Johansen, Katrine S. Kulturmøder i psykiatrien Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) 83. Juel, Knud Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. 84. Jørgensen, Birgit Klockmann Sundhedscoach i Sundhed & Omsorg i Esbjerg kommune Esbjerg kommune 85. Jørgensen, Torben Befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi og sundhedstjenesteforskning Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 86. Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri 87. Kazim, Nergiz Bibi s Børne- og Ungdomstandpleje 88. Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse 89. Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 90. Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitet, børn. Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi.

6 91. Krasnik, Allan Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. 92. Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management 93. Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Århus Universitet 94. Kristensen, Kristine AAB 95. Kristiansen, Maria K. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Ph.d. om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus. Arbejder i boligforeningen AAB. Er uddannet cand.mag. i Arabisk, arbejder til daglig som familiemedarbejder i et boligsocialt projekt i NV, hvor vi ofte støder på beboere der på forskellig måde er viklet ind i problemstillinger i forhold til egen sundhed og i forhold til sundhedssystemet. Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i. Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. 96. Krogh, Anette Sønderborg Kommune 97. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport 98. Krølner, Rikke 99. Kudsk-Iversen, Sara Danske Handicaporganisationer Sundhedskonsulent. Arbejder med sundhedsformidling til flygtninge og indvandrere; Sundhedsambassadører på dit sprog; Rygestop på dit sprog; Sundhedsfremme og forebyggelse generelt; Overvægt og børn; Evaluering Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Konsulent, Projekt Dobbeltminoriteter. Projektet fokuserer på inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap i samfundslivet 100. Kvernrød, Ann-Britt Forebyggelsesafdelingen Kræftens Bekæmpelse 101. La Cour, Anette Michelsen Center for Landdistriktsforskning, Esbjerg Campus Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Lauge, Ruth OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune 105. Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland 106. Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi 107. Laursen, Bjarne Information om kræft og forebyggelse af kræft til etniske minoriteter. Arbejder bl.a. for at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og brystkræft. Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Health 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Behandling og rehabilitering til traumatiserede og deres pårørende. Personalet er psykologer, fysioterapeut/psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som tilbyder tværfaglig og tværkulturel behandling. Lægekonsulenter inddrages efter behov. Erfarne tolke anvendes. Rehabiliteringsarbejdet: hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer; styrker patientens egne ressourcer; medvirker til at traumatiserede og pårørende får selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark. Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Fattigdom, velfærdsstat, marginalisering, socialt udsatte, socialpolitik, køn og klasser, boligkarriere og -mobilitet Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne.

7 108. Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 109. Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 110. Luneno, Kabibi Cross-Over Transkulturel psykiatri Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. HIV/AIDS blandt etniske minoriteter 111. Lyholm, Ann-sofie Institut for Psykologi Herboende vietnameseres brug af det danske sundhedssystem. Generelt om kvalitative og kulturpsykologiske undersøgelser af enkelte kulturelle grupper 112. MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 113. Madsen, Katrine Rich Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Formål: Forebyggelse af rygning og lungesygdommen KOL blandt etniske minoriteter. Blandt nogle grupper er rygeprævalensen meget høj (tyrkiske mænd 51 % - Singhammer 2008) og dermed forekomst af lungesygdomme. Vi arbejder med at udarbejde materialer til brug for fagfolk. I 2010 har vi i Danmarks Lungeforening udarbejdet en film, der kan ses på YouTube, og anvendes af Sundhedscentre mfl Madsen, Marianne Obed Sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening Mekki, Fadia Nørrebro Tandlægeklinik Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Forebyggelse af lungesygdommen KOL særligt blandt nogle grupper af etniske minoriteter. Udarbejdelse af materialer film mm. Tandlæge med egen klinik på Nørrebro. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse). Kommunikation mellem såkaldt vanskelige patienter og hjemmesygeplejersker 117. Mirdal, Gretty Institut for Psykologi De langsigtede effekter af migration og transkulturel integration på mental og fysisk sundhed Montgomery, Edith Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Rehabiliterings- og forskningscentret for Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold torturofre Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske kommuner 119. Mozer, Mirka Indvandrer Kvindecentret Direktør i Indvandrer Kvindecentret 120. Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter Nielsen, Dorthe Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Center for Global Sundhed, SDU 1.) Tolkning - betydningen af at der er en professionel tolk tilstede under samtalen med den etniske minoritetspatient 2.) Ældre etniske minoritetspatienters forhold i det danske sundhedsvæsen - et kvalitativt studie 3.) Udvikling og dokumentation af sygeplejen til etniske minoritetspatienter 4.) afdækning af forhold der har betydning for hvordan patienter af anden etnisk baggrund håndterer behandling og livsstilsændringer 5.) Undervisningsprojekter i Tanzania 122. Nielsen, Lotus Sofie HBSC/Skolebørnsundersøgelsen

8 123. Nielsen, Rune Udfordringer ved tværkulturel diagnosticering af demens Institut for Psykologi, Københavns Udvikling af spørgeskemametoder Universitet & Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 124. Nielsen, Rune Nationalt Videnscenter for Demens, shospital Rigshospitalet Demens blandt ældre indvandrere i Danmark og Europa. Jeg har bl.a. undersøgt den aktuelle status og praksis for udredning af demens i højt specialiserede europæiske demensklinikker. Desuden har jeg undersøgt ældre indvandrere benyttelse af demensudredningstilbud, samt validiteten af stillede demensdiagnoser. Endelig har jeg arbejdet med at udvikle neuropsykologiske tests til tværkulturelle neuropsykologiske undersøgelser ifm demensudredning. Jeg har arbejdet med forskellige metoder, bl.a. survey's, register-baseret forskning samt neuropsykologisk testning. Frem til sommeren 2014, vil jeg være ansat på et EU finansieret projekt om demens blandt indvandrere i Øresundsregionen, som udføres i samarbejde med Neuropsykiatrisk Klinik i Malmö Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Nielsen, Signe Smith Universitet, Institut for Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord. Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation, social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser samt sundhedsøkonomi og -politik. Forsker inden for området migration og sundhed. Arbejder med flere projekter inden for områderne: immigranters adgang til og brug af sundhedsvæsenet i national og international kontekst, selvvurderet helbred og sundhedstilstand blandt immigranter, Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for sammenligningsmuligheder og datatilgængelighed, sundhedssøgende adfærd og interventionsmuligheder herfor, Sundhedstjenesteforskning, tolkning i sundhedsvæsenet samt asylsøgende børns psykiske helbred Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed 127. Nielsen, Sofie Hede Forebyggelsescenter Nørrebro 128. Nørgaard, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet Studerende ved Roskilde Universitet, bliver færdig som cand.mag til august i fagene Sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt Kultur- og sprogmødestudier Uddannet farmaceut med ph.d. indenfor apoteksområdet. Vejleder på to specialer og et ph.d.-studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsfo rløb for kvinder med brystkræft Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter og Informationsteknologier Roskilde Universitet 131. Overballe, Henrik HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over 132. Pedersen, Else VIA University College Sundhedsfaglig Underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 133. Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Epidemiologi, børnesundhed, etnicitet, social epidemiologi og reproduktionsepidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning 134. Persson, Ann Rehabiliterings- og forskningscentret for Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. torturofre 135. Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning 136. Pfister, Gertrud Institut for Idræt Sygdom og sundhed i relation til arbejds- og dagligdag, spiseforstyrrelser, kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed, et forløbsstudie af lægeuddannelsen, abort og fødselsteknologi Etniske minoriteter og idræt, motion. Køn, etniske minoriteter og idræt.

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed.

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation Ahlmark, Nanna naah@si-folkesundhed.dk Andersen, Anette anan@si-folkesundhed.dk Andersen, Nybo Anne-Marie anandersen@health.sdu.dk Ammentorp,

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

"På kanten Ældreomsorg og migration

På kanten Ældreomsorg og migration "På kanten Ældreomsorg og migration "Kvalitet i ældreomsorgen", Nordens Velfærdscenter 2. juni 2015 Nordatlantens Brygge Anne Leonora Blaakilde, lektor, Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet.

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Bilag 1 Sundheds og Omsorgsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen Budgetredegørelsen belyser den generelle integrationsindsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimissionsår: 2012, svarprocenten for hele undersøgelsen: 63 % Rapport for studieretningen ernæring og fysisk aktivitet: Antal respondenter:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference!

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference! Velkommen til konference! Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk 1 Partnere: Aidsfondet 3F Billund Kommune Danmarks Lungeforening Dansk Metal Dansk Optikerforening Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Ditte Schläger Niels Kr. Rasmussen Mette Kjøller Arbejdsnotat Statens Institut for Folkesundhed December 2005 Sundhedsforhold blandt etniske

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Oplæg v/ Lene Sillasen SUFO s årskursus 8. marts 2010 8. marts 2010 1 1. Aktuelle brændpunkter i forebyggelsesdebatten 2. Det Nationale Forebyggelsesråd 3.

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Social ulighed i helbred & beskæftigelse

Social ulighed i helbred & beskæftigelse Social ulighed i helbred & beskæftigelse Ingelise Andersen Lektor, PhD, cand.mag., MPH Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for social medicin Dias 1 Hvad er social ulighed

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere