Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed"

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges idræts- og bevægelsesvaner Sundhedsfremme gennem ændringer i det fysiske miljø i socialt udsatte boligområder Ahlmark, Nanna Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Igangværende ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med kommunale sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse og håndtering af diabetes som en del af daglig praksis. Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. 4. Andersen, Anette Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed 5. Andersen, Nybo Anne-Marie 6. Andersen, Peter Statens Serum Institut 7. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Forsker i perinatal, obstetrisk og pædiatrisk epidemiologi med særlig fokus på årsager til fosterdød, misdannelse, for tidlig fødsel samt sociale og demografiske forholds betydning for børnesundhed. I et livsforløbsperspektiv studeres således sammenhænge mellem sundhedsforhold i de tidlige stadier af livet, fostertilværelsen samt barndommen og helbredsudfald på længere sigt. Forskning i tuberkulose Børneantropologi, uddannelsesantropologi, sportsantropologi, religionsantropologi, Børn og civil samfund Børn og religion Kultur, social organisering og socialitet 8. Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society 9. Akat, Sule Cross-Over 10. Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter 11. Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen 12. Balling, Helle Mørk Institut for Integration 13. Berliner, Peter Institut for Psykologi 14. Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 15. Birdi, Esma Institut for Integration 16. Bisgaard, Inge Sundhedscentret, Roskilde Kommune Projekt Sund Start Forebyggelse at overvægt blandt førskole børn med normal højde, men i højrisikogruppe et randomiseret kontrolleret interventionsstudie HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i. Forskning i disaster management, inklusiv risiko reduktion, katastrofe respons and genetablering Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Jeg er sundhedsplejerske ansat i Sundhedscentret i Roskilde Kommune. Tovholder på projekt Vægtstop for nydanskere og indsatsområde med sundhedsvejledning i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 17. Bjerregaard, Peter Sundhed blandt grønlændere.

2 18. Blom, Astrid Forskningsleder af programmet Sundhedsfremme og Forebyggelse og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter 19. Blaakilde, Anne Leonora Forsker i aldring og migration, og er i gang med to parallelle studier, som begge har fokus på sundhedsopfattelser og Ph.d. kulturforsker, postdoc v. Center for sundhedspraksisser hos ældre mennesker. Den ene gruppe af ældre er tyrkere, bosat i Danmark, og den anden gruppe Sund Aldring er danskere, bosat i hhv. Spanien og Costa del Sol. Undersøgelserne bygger på etnografisk feltarbejde og interview. etnologi, 20. Boelsbjerg, Hanne Bess Igangværende ph.d. projekt om kristne og muslimske kræftpatienter religiøse copingstrategier i forbindelse med palliative forløb. Center for Forskning i Tro og Helbred, Herunder kigger jeg på samspillet mellem tro og sygdomsopfattelse, samt håndtering af det at være konfronteret med SDU døden. Pårørende og professionelle inddrages til at belyse hvilke behov for støtte, der optræder blandt disse patienter, Center for Forskning i Eksistens og og hvordan behov for eksistentiel og åndelig omsorg varetages. Samfund, Sociologisk Inst. KU. 21. Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro 22. Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning Erfaring med borger og patientrettet forebyggelse igennem 4 år, herunder dokumentation af effekten af rehabilitering i kommunal regi, samt implementering af rehabiliteringstilbud til etniske minoriteter. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier. 23. Brander, Birgitte Gade Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelsen Forsker og underviser ved Professionshøjskolen Metropol indenfor pædagogik, kultur, interkulturel pædagogik og sundhedspædagogik. Er pt. i gang med at starte et projekt op om indvandrerkvinder og deres sundhed med udgangspunkt i kvinderne selv og sundhedsfremme. 24. Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose 25. Bredsgaard, Kathrine Pihl Københavns Børne- og Ungdomstandpleje 26. Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 27. Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet 28. Chandran, Ravi Cross-over 29. Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet 30. Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors 31. Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland 32. Cowan, Susan Statens Serum Institut Genetiske årsager til mental retardering, kromosomafvigelser, genotype-fænotype korrelationer ved syndromer, genetiske forandringer i neoplastiske celler, klinisk genetik Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Dalgaard, Katrine Vinzentsen Etnisk Ressource Team, Rigshospitalet, frivillig medarbejder nh.dk Etnisk Ressource Team 34. Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi 35. Danneskiold-Samsøe Sofie Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Nuværende forskningsprojekt er en komparativ og etnografisk undersøgelse af statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Her får migranter deres nye statsborgerskabscertifikat efter obligatorisk edsaflæggelse (fx UK) eller man fejrer de nye statsborgere ved frivillige lokale eller nationale ceremonier (fx Danmark, Norge og Sverige). Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og TrygFonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier.

3 Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Dithmer, Marianne Social og Sundhedsuddannelsescenteret (SOSUC) Ditlevsen, Kia ph.d. studerende på SULIM Undersøgelse af boligtrivsel hos familier fra Tyrkiet, samt deres fremtidige boligønsker og behov i AKB's bebyggelse i "Kærene". Underviser sundhedspersonale med indvandrer eller flygtninge baggrund Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik 39. Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen 40. Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København 41. Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Ph.d., Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Migration, etnicitet og aldring. Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder 42. Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier 43. Elsass, Peter Institut for Psykologi 44. Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin 45. Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet. Bl.a. forskning indenfor kulturpsykologi, og hvorledes kulturelle traditioner og forskellige sociale praksis regulerer, udtrykker og transformerer den menneskelige psyke Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. 46. Eskildsen, Nanna Bjerg Stud.scient.anth. på Københavns Universitet 47. Faurholt, Frederikke Rie Safira Kandidatstuderende på Antropologi Skriver speciale om mit feltarbejde blandt pakistanske migranter med type 2 diabetes, hvor jeg bl.a. fokuserer på mad og de mange værdier, funktioner, betydninger og forhandlinger tilknyttet til mad. Studerende på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.au.dk 48. Feddersen, Pia Sundhedskonsulent i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Fenger, Mette Jeg er koordinator for Gladsaxe kommunes korps af etniske sundhedsformidlere Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde Konsulent i Cabi. Beskæftiger sig med sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, bl.a. i forhold til hvad man i jobcentrene kan gøre for at skærpe indsatsen (har bl.a. lavet opkvalificering af sygedagpengesagsbehandlere mv.) 51. Frederiksen, Marianne

4 52. Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund 53. Gadgaard, Christian Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet Igangværende Ph.d. -projekt med fokus på Sundhedsfremmende sundhedskommunikation blandt etniske minoriteter i relation til forebyggelse af livsstilssygdomme. Pt. er målgruppen etniske minoriteter med Tyrkisk baggrund. 54. Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. 55. Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Reproduktiv sundhed 56. Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society 57. Graversen, Lone Dalsgaard Psykiatriens Uddannelsescenter 58. Hallberg, Marianne Forebyggelseskonsulent Sekretariat for Social- og Sundhedsforvaltningen Rødovre Kostforskning Koordinerer netværk af sundhedsformidlere Hansen, Anne Rytter Hansen, Marianne Lund Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Forskningsområde og interesse omhandler kategorisering af etniske minoriteter i sundhedsvæsenet. Arbejder pt. på MESU. 61. Hansen, Sanne Sundhedskonsulent i Esbjerg kommune 62. Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk 63. Hempler, Nana Folmann Forsker Steno Center for Sundhedsfremme Patientuddannelsesteamet Arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter. Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Hjerte-kar-sygdom blandt immigranter med fokus på incidens og kvalitet i behandling. Brug af og lighed i adgang til sundhedsydelser blandt etniske minoriteter. Diabetes og sundhedspædagogiske metoder herunder udvikling, implementering samt evaluering af patientuddannelse rettet mod etniske minoriteter. 64. Helweg-Larsen, Karin 65. Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Psykisk sygdom. HR -konsulent, samt konsulent indenfor mangfoldighedsområdet og erfaring med organisationsudvikling. 66. Hindhede, Anette Lykke Steno Diabetes Center 67. Hjorthøj, Anne Rygaard Sundhedsstyrelsen 68. Hoffmann, Marianne Postdoctoral Fellow, MA (Education), HD(O), PhD, Steno Health Promotion Center. Jeg forsker i borgerrettet sundhedsfremme for etniske minoritets familier i Husum/Tingbjerg området. Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg selvvurderede helbred. 69. Holstein, Bjørn 70. Holten, Iben Kræftens Bekæmpelse Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter

5 71. Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. 72. Hvidt-Pedersen, Bjørn Folkesundhed Århus 73. Høegh, Bodil D. Selvstændig konsulent Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Konsulent i ernæring, fødevare og sundhed (tidligere ansat i Kolding kommune). 74. Iversen, Ann Region Syddanmark 75. Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen 76. Jansen, Henriette Curtz Forebyggelsescenter Nørrebro 77. Jensen, Bodil Folkesundhed København 78. Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut 79. Jensen, Helle Dybdal Sundhedscafeerne Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Ansat i Forebyggelsescenter Nørrebro. Akademisk medarbejder og koordinator for sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk i indsatsen sundhed på dit sprog. Ledelse af indsats herunder planlægning af videreuddannelse og aktiviteter for sundhedsformidlerne, samarbejde med lokale aktører, herunder boligsociale indsatser, moskeer, foreninger mm. i hele København. Fokus på forebyggelse, sundhed og KRAM området. Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Social ulighed i cancer og epidemiologiske metodeproblemstillinger Jeg er projektleder på projekt Sundhedscafeerne i Århus et boligsocialt projekt, i samarbejde med Århus Kommune. Det foregår i de fem mest udsatte boligområder i Århus, og har kontakt til mange med etnisk minoritetsbaggrund. 80. Jensen, Natasja Koitzsch 81. Johansen, Gitte Z Vallensbæk Kommunale Tandpleje. Ph.D. ved MESU om sårbare migranter. Tidligere EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel). Arbejder med sundhed og forebyggelse med fokus på tandsundhed blandt tosprogede borgere. 82. Johansen, Katrine S. Kulturmøder i psykiatrien Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) 83. Juel, Knud Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. 84. Jørgensen, Birgit Klockmann Sundhedscoach i Sundhed & Omsorg i Esbjerg kommune Esbjerg kommune 85. Jørgensen, Torben Befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi og sundhedstjenesteforskning Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 86. Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri 87. Kazim, Nergiz Bibi s Børne- og Ungdomstandpleje 88. Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse 89. Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 90. Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitet, børn. Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi.

6 91. Krasnik, Allan Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. 92. Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management 93. Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Århus Universitet 94. Kristensen, Kristine AAB 95. Kristiansen, Maria K. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Ph.d. om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus. Arbejder i boligforeningen AAB. Er uddannet cand.mag. i Arabisk, arbejder til daglig som familiemedarbejder i et boligsocialt projekt i NV, hvor vi ofte støder på beboere der på forskellig måde er viklet ind i problemstillinger i forhold til egen sundhed og i forhold til sundhedssystemet. Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i. Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. 96. Krogh, Anette Sønderborg Kommune 97. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport 98. Krølner, Rikke 99. Kudsk-Iversen, Sara Danske Handicaporganisationer Sundhedskonsulent. Arbejder med sundhedsformidling til flygtninge og indvandrere; Sundhedsambassadører på dit sprog; Rygestop på dit sprog; Sundhedsfremme og forebyggelse generelt; Overvægt og børn; Evaluering Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Konsulent, Projekt Dobbeltminoriteter. Projektet fokuserer på inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap i samfundslivet 100. Kvernrød, Ann-Britt Forebyggelsesafdelingen Kræftens Bekæmpelse 101. La Cour, Anette Michelsen Center for Landdistriktsforskning, Esbjerg Campus Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Lauge, Ruth OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune 105. Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland 106. Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi 107. Laursen, Bjarne Information om kræft og forebyggelse af kræft til etniske minoriteter. Arbejder bl.a. for at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og brystkræft. Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Health 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Behandling og rehabilitering til traumatiserede og deres pårørende. Personalet er psykologer, fysioterapeut/psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som tilbyder tværfaglig og tværkulturel behandling. Lægekonsulenter inddrages efter behov. Erfarne tolke anvendes. Rehabiliteringsarbejdet: hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer; styrker patientens egne ressourcer; medvirker til at traumatiserede og pårørende får selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark. Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Fattigdom, velfærdsstat, marginalisering, socialt udsatte, socialpolitik, køn og klasser, boligkarriere og -mobilitet Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne.

7 108. Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 109. Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 110. Luneno, Kabibi Cross-Over Transkulturel psykiatri Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. HIV/AIDS blandt etniske minoriteter 111. Lyholm, Ann-sofie Institut for Psykologi Herboende vietnameseres brug af det danske sundhedssystem. Generelt om kvalitative og kulturpsykologiske undersøgelser af enkelte kulturelle grupper 112. MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 113. Madsen, Katrine Rich Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Formål: Forebyggelse af rygning og lungesygdommen KOL blandt etniske minoriteter. Blandt nogle grupper er rygeprævalensen meget høj (tyrkiske mænd 51 % - Singhammer 2008) og dermed forekomst af lungesygdomme. Vi arbejder med at udarbejde materialer til brug for fagfolk. I 2010 har vi i Danmarks Lungeforening udarbejdet en film, der kan ses på YouTube, og anvendes af Sundhedscentre mfl Madsen, Marianne Obed Sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening Mekki, Fadia Nørrebro Tandlægeklinik Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Forebyggelse af lungesygdommen KOL særligt blandt nogle grupper af etniske minoriteter. Udarbejdelse af materialer film mm. Tandlæge med egen klinik på Nørrebro. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse). Kommunikation mellem såkaldt vanskelige patienter og hjemmesygeplejersker 117. Mirdal, Gretty Institut for Psykologi De langsigtede effekter af migration og transkulturel integration på mental og fysisk sundhed Montgomery, Edith Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Rehabiliterings- og forskningscentret for Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold torturofre Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske kommuner 119. Mozer, Mirka Indvandrer Kvindecentret Direktør i Indvandrer Kvindecentret 120. Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter Nielsen, Dorthe Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Center for Global Sundhed, SDU 1.) Tolkning - betydningen af at der er en professionel tolk tilstede under samtalen med den etniske minoritetspatient 2.) Ældre etniske minoritetspatienters forhold i det danske sundhedsvæsen - et kvalitativt studie 3.) Udvikling og dokumentation af sygeplejen til etniske minoritetspatienter 4.) afdækning af forhold der har betydning for hvordan patienter af anden etnisk baggrund håndterer behandling og livsstilsændringer 5.) Undervisningsprojekter i Tanzania 122. Nielsen, Lotus Sofie HBSC/Skolebørnsundersøgelsen

8 123. Nielsen, Rune Udfordringer ved tværkulturel diagnosticering af demens Institut for Psykologi, Københavns Udvikling af spørgeskemametoder Universitet & Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 124. Nielsen, Rune Nationalt Videnscenter for Demens, shospital Rigshospitalet Demens blandt ældre indvandrere i Danmark og Europa. Jeg har bl.a. undersøgt den aktuelle status og praksis for udredning af demens i højt specialiserede europæiske demensklinikker. Desuden har jeg undersøgt ældre indvandrere benyttelse af demensudredningstilbud, samt validiteten af stillede demensdiagnoser. Endelig har jeg arbejdet med at udvikle neuropsykologiske tests til tværkulturelle neuropsykologiske undersøgelser ifm demensudredning. Jeg har arbejdet med forskellige metoder, bl.a. survey's, register-baseret forskning samt neuropsykologisk testning. Frem til sommeren 2014, vil jeg være ansat på et EU finansieret projekt om demens blandt indvandrere i Øresundsregionen, som udføres i samarbejde med Neuropsykiatrisk Klinik i Malmö Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Nielsen, Signe Smith Universitet, Institut for Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord. Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation, social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser samt sundhedsøkonomi og -politik. Forsker inden for området migration og sundhed. Arbejder med flere projekter inden for områderne: immigranters adgang til og brug af sundhedsvæsenet i national og international kontekst, selvvurderet helbred og sundhedstilstand blandt immigranter, Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for sammenligningsmuligheder og datatilgængelighed, sundhedssøgende adfærd og interventionsmuligheder herfor, Sundhedstjenesteforskning, tolkning i sundhedsvæsenet samt asylsøgende børns psykiske helbred Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed 127. Nielsen, Sofie Hede Forebyggelsescenter Nørrebro 128. Nørgaard, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet Studerende ved Roskilde Universitet, bliver færdig som cand.mag til august i fagene Sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt Kultur- og sprogmødestudier Uddannet farmaceut med ph.d. indenfor apoteksområdet. Vejleder på to specialer og et ph.d.-studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsfo rløb for kvinder med brystkræft Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter og Informationsteknologier Roskilde Universitet 131. Overballe, Henrik HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over 132. Pedersen, Else VIA University College Sundhedsfaglig Underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus 133. Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Epidemiologi, børnesundhed, etnicitet, social epidemiologi og reproduktionsepidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning 134. Persson, Ann Rehabiliterings- og forskningscentret for Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. torturofre 135. Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning 136. Pfister, Gertrud Institut for Idræt Sygdom og sundhed i relation til arbejds- og dagligdag, spiseforstyrrelser, kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed, et forløbsstudie af lægeuddannelsen, abort og fødselsteknologi Etniske minoriteter og idræt, motion. Køn, etniske minoriteter og idræt.

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere N O. 8 6. A P R I L 2 0 0 7. 1 5. Å R G A N G Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 AMID Working Paper Series 28/2002 Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 Anne Nielsen, Ph.d. Statens Institut for Folkesundhed 1. Etniske minoriteters integration i sundhedsvæsenet Et meget vigtigt

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Baggrund En kræftdiagnose er en alvorlig livsbegivenhed, der opleves af

Læs mere

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale VURDERING TERMINOLOGI OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Vejledning til sundhedspersonale 2004 Terminologi Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Arbejdsgruppen

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Master i Sundhedsantropologi

Master i Sundhedsantropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Master i Sundhedsantropologi Masterprojekter Dimission 2008 Indhold Dimittender 3 Et stort til lykke! 4 Kære Masters

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere