Indhold. 2 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold. Mærkesager... 3 Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold. Mærkesager... 3 Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel"

Transkript

1 52005

2 Indhold Mærkesager Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel Sundhed og oplysning Livet er fantastisk flere får det hele med Større kendskab til Hjerteforeningen Sundhed på skoleskemaet En hånd til sund mad i madpakken Nul røg nu Hjertestart i udkantsområder Mad for hjertet og øjet Patientstøtte Rådgivning til tiden Patientinformationen er blevet styrket Sundhedstjek og rådgivende patienter Tryg ved blodtrykket Patientklubber i stadig fremgang Hjertebørn i Kenya Flere hjertebørn bliver voksne Forskning Hjerteforskning i udvalgte temaer Studier af behandlingsformer Varmebehandling eller medicin til sitrende hjerter? Vejen til den perfekte omkørsel Fødevarekonsortium i kamp mod fedme Forskningsprojektero Forskningsudvalg Økonomi Solid opbakning til hjertesagen Hjertevenner for børns sundhed Godaften, det er fra Hjerteforeningen... Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse & balance Virksomhedssamarbejder og partnerskaber Arv og gaver til hjertesagen Organisation Lokalkomiteer og klubber Advisory Board Bestyrelse Oversigt Redaktion: Rie Duun, Jette Kingod, Elsebeth Vejen Ansvarshavende: Susanne Volqvartz Grafisk design: Krogh&Co Designbureau Foto: Anne Bang, Tine Borring, Jes Buusmann, Linda Hansen, Flemming Krogh, Sif Meincke, Ajs Nielsen, Raphael Njoroge, Niels Nyholm, Kirsten Fich Pedersen, Martin Sølyst/Erik Bjørn & Kompagni A/S Illustrationer: Annette Carlsen, Dorte Karrebæk Produktion: Nofo print Oplag: Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold

3 I januar 2005 fik Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary overdraget protektionen af Hjerteforeningen fra sin svigerfar, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik Kronprinsessens hjertesag Kronprinsessen er stærkt engageret i hjertesagen, da hun er bekendt med hjertesygdom fra sin nærmeste familie, og hun har allerede i protektionens første år lagt et stort stykke arbejde i støtten til Hjerte foreningen. Som sin første officielle opgave modtog Kronprinsessen fundatsen for den nystiftede Kronprinsesse Marys Hjertefond. Fonden støtter forskning i bedre behandling af hjertesygdomme, og Kronprinsessen er indtrådt som livsvarigt medlem af fondens bestyrelse og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. En personlig hilsen I foråret sendte Kronprinsessen en personlig hilsen til en stor del af Hjerteforeningens faste og nye støtter i forbindelse med indsamling af midler til en styrket forskningsindsats, og senere på året var det familier med hjertesyge børn, som fik en opmuntrende hilsen fra Kronprinsessen. I august modtog Kronprinsesse Mary på vegne af Hjerteforeningen et værdifuldt sportssponsorat for FCK s herre- og damehåndbold, doneret af IBM Danmark. Kronprinsessens levende og seriøse engagement har givet hjertesagen en fornyet styrke og gennemslagskraft. - Hjertesagen er dybt afhængig af, at ansvarsbevidste virksomheder ser det som en del af deres opgave at støtte en organisation, som med private midler løfter en vigtig samfundsmæssig opgave, sagde Kronprinsesse Mary i sin takketale til IBM Danmark for sponsoratet for FCK s håndboldhold. Mærkesager Hjerteforeningen Årsberetning

4 Målrettet forskning og en styrket platform i lokalsamfundet har givet Hjerteforeningen en bred folkelig tilslutning og en historisk medlemsfremgang Hje rtesagen j har bred appel Mod og mandshjerte fik nye betydninger i 2005, hvor Hjerteforeningen markerede sig kraftigt over for den store gruppe af midaldrende mænd, hvor hjertesygdomme for alvor slår igennem, og hvor forebyggelse har en afgørende betydning. Det skete med kampagnen Livet er fantastisk, som satte hjertesagen på dagsordenen i foråret, båret frem af et stærkt engagement hos foreningens frivillige og et pågående og direkte budskab. Sammen med en af landets store idrætsorganisationer, DGI, lykkedes det at give den sunde livsstil en ny appel til de midaldrende mænd. Befolkningen kvitterede med den største medlemsfremgang for Hjerteforeningen, som vi har set hidtil nye medlemmer er blevet en del af foreningens fællesskab og bidrager til at gøre hjertesagen stærkere. Sunde ideer til kommuner De unge familier kunne fortsat møde Hjerteforeningen og vores gode samarbejdspartnere i den populære klub Rumlerikkerne Børn Mad Motion. Og arbejdet med forebyggelsen blandt børn og unge fik i 2005 en ny lokalpolitisk dimension, idet Hjerteforeningen gik i front over for landets kommuner med et debat- og idéoplæg til, hvordan tidlig forebyggelse af livsstilssygdomme kan gribes an i lokalsamfundet. En del kommuner har taget udfordringen op og der med været med til at tage hul på en meget nødvendig dialog om, hvordan vi sikrer sunde opvækstmuligheder for en generation af børn, der er truet af fedmeepidemien. Nul røg nu Landspolitisk markerede Hjerteforeningen sig som en skarp stemme i debatten om et dansk forbud mod rygning på offentlige steder og arbejdspladser. Budskabet Nul røg nu gik rent ind og satte også sit præg på det tidlige forårs valgkamp. Arbejdet for en lovgivning, der beskytter befolkningen mod tobaksrøg, fortsætter nu i en stærk alliance med 15 andre sundhedsfaglige og sygdomsbekæmpende organisationer. En ny forskningspolitik har i 2005 udstukket nye rammer for et af foreningens vigtigste arbejdsområder. Ændringerne vil præge arbejdet i de kommende år og markere Hjerteforeningen som en proaktiv og igangsættende partner i dansk hjerte forskning til gavn for patienterne. Også når det gælder livreddende førstehjælp, er Hjerte foreningen aktiv i lokal samfundet. I årets sidste halvdel har foreningens hjertesygeplejersker gennemført en massiv indsats bestående af oplysning og gratis hjertestartkurser i udvalgte dele af landet. Områder, hvor vores dokumentation har vist, at livreddende førstehjælp er særlig vigtig på grund af de lange afstande og de lange responstider for ambulancerne, har været i fokus. Og befolkningens inter esse for initiativet har været overvældende. Lokal og international indsats Arbejdet i lokalsamfundet styrkes i de kommende år med en organisering, der svarer til den kommunale struktur. Hjerteforeningens lokalkomiteer har taget positivt fat på en omfattende omstrukturering og styrkelse af den frivillige indsats på det lokale niveau. Vi har haft den glæde at sige velkommen til nye grupper af frivillige, som i stort tal har valgt at give en del af deres personlige ressourcer til hjertesagen. Internationalt har Hjerteforeningen i endnu et år haft formandskabet i European Heart Network og har dermed bidraget til den vigtige Luxembourgdeklaration, som gør forebyggelse af hjertekarsygdomme til et fælles europæisk indsatsområde i de kommende år. Også indsatsen mod børnefedme har en international gren. Hjerteforeningen har deltaget i udred ningsarbejdet Children, Obesity and Associable Avoidable Diseases, som i 2005 udgav sine første resultater som inspiration til de deltagende landes sundhedspolitiske aktører. Til sidst vil vi takke foreningens protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary for en engageret og professionel indsats for Hjerteforeningen. Vi ser frem til endnu et udfordrende og fremgangsrigt år for hjertesagen. Susanne Volqvartz 4 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Mærkesager

5 Formand for Hjerteforeningen, professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen og direktør i Hjerteforeningen Susanne Volqvartz flere medlemmer i 2005 Hjerteforeningen har sat rekord i medlemsfremgang i året, som netop er gået. Fremgangen fra medlemmer i december 2004 til medlemmer i december 2005 er den største siden 2000 og nærmer sig en stigning på 10 %. Det viser, at hjertesagen i dag har en bred appel i befolkningen. De fleste medlemmer er enten selv berørt af hjertesygdom, eller de har pårørende, som er det. Men en voksende del af medlemmerne er ikke patienter eller pårørende til patienter. Mærkesager Hjerteforeningen Årsberetning

6 Gutterne på havnen fik smag for salat og droppede smøgerne efter sundhedstjek Poul-Erik Poulsen kører kran på Århus Havn. Han og hans kolleger fik tegnet en sundhedsprofil af Hjerteforeningen, og en halv snes af dem fik nye vaner. Mange har tabt sig og kvittet smøgerne. "To af kollegerne er stoppet med at ryge efter en blodprop. Måske skal vi have den helt store advarsel, før vi holder op", siger han. 6 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

7 Hjerteforeningens forårskampagne lokkede mere end mænd over 50 år til serviceeftersyn i rådgivningscentrene Livet er fantastisk flere får det hele med I forbindelse med Hjerteforeningens kampagne Livet er fantastisk blev Hjerteforeningens otte rådgiv nings centre bestormet af mænd over 50 år, som ønskede at tage imod centrenes tilbud om et serviceeftersyn af helbredet. Mændene så tv-spottet Kampagnen Livet er fantastisk fik du det hele med blev introduceret for Danmarks befolkning via tv-spottet Golden League, som blev indrykket i TV2 og TV2 Charlie. 2 mio. danskere så spottet, og knap mænd i alderen år så spottet mindst tre gange. Spottet blev desuden vist i OBS på DR1 og i en lydløs version på landets 162 apoteker. Kampagnebudskabet at livet er fantastisk, men at hjertesygdom kan sætte en brat stopper for det blev også udbredt via annoncer, som havde overordentlig stor gennemslagskraft. Dans for målgruppemænd Hjerteugens åbning blev markeret med en begivenhed i DGI-byen i København, hvor mænd i målgruppen blev inviteret til at forsøge sig med motionsformer som skydning, dans, bowling, klatring og boldspil. Arrangementet gav en del presseomtale, og kampagnen som sådan fik overvældende mediedækning. Således fik Livet er fan tastisk en omtale i de trykte medier, der svarer til en annonceværdi på næsten 2 mio. kr. i april, 3,7 mio. kr. i maj og 1,3 mio. kr. i juni. I alt 489 artikler. Dertil kom 27 omtaler i elektroniske medier som radio og tv. Den store medieinteresse blev også båret af en lang række lokale arrangementer. 50 lokalkomiteer og klubber holdt et eller flere kampagnerelaterede arrangementer, og alle otte rådgivningscentre holdt arrangementer hver dag i hjerteugen og op til flere uger efter. Rådgivningscentrenes tilbud om serviceeftersyn blev med besøg af mænd i målgruppen et tilløbsstykke uden lige, og her blev grunden til mange indmeldelser lagt. Men også telemarketing og hverveaktiviteter ved lokale arrangementer gav mange nye medlemmer. Motion for livet Hjerteforeningen samarbejdede med DGI om 50+ kampagnen, og en del motionsarrangementer under kampagnen blev planlagt og afviklet i samarbejde med lokale idrætsforeninger. Det er et samarbejde, som fortsætter i kampagnen, som også rettes mod 50+ denne gang både mænd og kvinder. Motion for livet, hele livet, er en væsentlig del af kampagnens budskab, og i forbindelse med kampagnen udgav Hjerteforeningen motionsbogen Glæd hjertet bevæg kroppen. Desuden blev der udarbejdet plakater og T-shirts med kampagnens budskaber, og der blev etableret et kampagnesite på hjemme siden. Det indeholdt blandt andet en livsstilsquiz Hold liv i Gunnar, udviklet i samarbejde med den faglige organisation 3F, hvis medlemmer er blandt kampagnens primære målgruppe mænd under 75 år dør hvert år af en hjertekarsygdom. Kun hver femte mand i alderen år dyrker motion. Hver anden mand er overvægtig (BMI>25). Hakkebøf på den sunde måde Traditionel dansk mad, som mange mænd foretrækker den, kan sagtens være sund. Kogebogen Mad til rigtige mænd var en del af hjerte ugens kampagne for at få mænd over 50 år til at vælge den sunde livsstil. Nye medlemmer fik kogebogen gratis under kampagnen, og bogen blev revet væk. På kort tid var de første eksemplarer solgt, og yderligere blev trykt. Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

8 Stor medieopmærksomhed på hjertesagen og bred interesse for sunde råd på hjemmesiden Større kendskab til Hjerteforeningen FCK s damer bragte hjertesagen i centrum på håndboldbanen Hjerteforeningen er blevet mere kendt i Landsdækkende målinger viser et øget kendskab til foreningens navn og en mere positiv vurdering af foreningens aktiviteter end de foregående år. Den positive medieopmærksomhed har især samlet sig om to markante kampagneaktiviteter i foråret, nemlig den forebyggende sundhedskampagne Livet er fantastisk og den hårdtslående kampagne for rygeforbud på offentlige steder, Nul røg nu. Den samlede medieomtale i trykte medier lå i procent højere end året før målt i antal omtaler og noget højere målt i annonceværdi, idet mange omtaler i mindre medier er suppleret med et stigende antal omtaler i landsdækkende medier. Populært nyhedsbrev Hjerteforeningens hjemmeside har holdt et stabilt antal brugere på gennemsnitlig om dagen året igennem. Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og rådgivning om hjertesygdom og sund livsstil, og især muligheden for at få råd direkte fra eksperterne eller for at hente opskrifter på hjertesund mad fra hjemmesiden er populære hos brugerne. Kampagne aktiviteter støttes på hjemmesiden med særlige kampagne temaer og brugervenlig adgang til supplerende oplysninger om foreningens brede budskaber. I efteråret opnåde hjemmesiden årets mest positive bedømmelse fra dagbladet Børsens testpanel, som løbende vurderer virksomheders og organisationers hjemmesider. Det elektroniske nyhedsbrev Hjerteliv udsendes hver fjortende dag med nyheder, brevkasse og opskrifter fra hjemmesiden. Nyhedsbrevet Hjerteliv er blevet en både pressemæssig og læsermæssig succes. Det udsendes alene til abonnenter, der 8 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

9 brugere hver dag kan tilmelde sig gratis via Hjerteforeningens hjemmeside. Siden lanceringen i 2004 er antallet af abonnenter eksploderet, og det nåede ved årsskiftet. Nyheds brevet er også populært blandt journalister på en lang række medier, og det afføder løbende omtale i nyhedsmedier og fagpresse, både landsdækkende og lokalt. Medlemsbladet er et læserhit Medlemsbladet Hjertenyt er kært læse stof for det stigende antal medlemmer af Hjerteforeningen. Det fremgik af en læserundersøgelse, som blev gennemført i 2005, og som understreger bladets vigtige rolle som formidler af lægefagligt stof og råd og vejledning til hjertepatienter. Bladet bragte i årets løb udførlige temaer om rygning og hjertesygdom, mænd og hjertesundhed, børns farlige sukkerfor brug og om blodtryk. Alle artikler er gjort til - gængelige og søgbare i bladets arkiv på Hjerteforeningens hjemmeside. Indholdsmæssigt er bladet udviklet med mere forskningsformidling og mere handlingsrettet sundhedsstof. Hjertenyt har i årets løb arbejdet med et bredt annonce koncept, som har givet bladet et styrket økonomisk fundament. Hjertet på banen Ekstra synlighed gav sportssponsoratet for FCK s håndboldhold, som IBM Danmark donerede til Hjerteforeningen i august 2005 ved et arrangement i Parken i København. IBM Danmark valgte at donere sponsoratet til Hjerteforeningen for på denne måde at støtte foreningens arbejde for bedre helbred og livskvalitet blandt danskerne. Det betød, at FCK s spillertrøjer siden da har båret Hjerteforeningens røde logo og sloganet Hjertet på banen. Donationen er et led i IBM Danmarks samlede program inden for Corporate Social Responsibility Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

10 Hjerteforeningen har givet landets borgmestre ideer til at sikre en sund fremtid for børnene Sundhed på skoleskemaet Med kommunalreformen er ansvaret for at forebygge livsstilssygdom lagt ud til kommunerne, og i 2005 gav Hjerteforeningen med oplægget Forebyg hjertekarsygdom begynd blandt børn og unge bolden op til kommunerne. Hjerteforeningen sendte et idékatalog til samtlige borgmestre i landet med opfordring til at komme i gang med at sikre en sund fremtid for børnene. Baggrunden for opfordringen er Hjerteforeningens rapport Børn og unges livsstil og risiko for hjertesygdom, som konkluderer, at der er behov for en forstærket sundhedsfremmende indsats over for børn og unge. Alt for mange børn og unge lever på en måde, der på længere sigt er en trussel for deres helbred. De spiser usundt og er fysisk inaktive. Det øger deres risiko for at udvikle hjertekarsygdom senere i livet. Derfor tog Hjerteforeningen i 2005 det usædvanlige skridt at opfordre kommunerne til at sætte ind. Det er i særlig grad skolerne, der kan påvirke børns holdninger og adfærd og give dem den nødvendige viden. Hjerte foreningen foreslog blandt andet, at skolerne indfører undervisning i sundhedsfremme og gør det til et eksamensfag, styrker faget idræt og indfører konditest, så man kan sætte ind over for elever med meget dårlig kon dition. Hverdagen i skolen skal tilrettelægges, så børnene er fysisk aktive en time om dagen, og alle skoleelever skal have tilbud om sund skolemad. Lærernes ønsker er afdækket Hjerteforeningen, Fødevarestyrelsen og Mejeriforeningen har afdækket, hvilke ønsker landets folkeskolelærere har til et undervisningsmateriale, der skal give danske skoleelever viden om at spise sundt og bevæge sig tilstrækkelig meget. Undersøgelsen er offentliggjort i en rapport i februar Det er hensigten, at rapporten skal danne udgangspunkt for de tre parters videre samarbejde om at få udviklet et egentligt undervisningsmateriale om sund mad og motion med indhold, der tiltaler elever på 4. til 7. klassetrin. Sunde børn året rundt Med Skolernes Motionsdag og klubben Rumlerikkerne Børn Mad Motion arbejder Hjerteforeningen for, at det bliver sjovt for børnene at være sunde. Rumlerikkerne er klubben for familier med børn mellem 3 og 6 år. Den rundede ved udgangen af året medlemmer. Medlemmerne modtager to pakker årligt og to nyhedsbreve. En evaluering af de tre første pakker viste, at forældre og børn generelt er meget tilfredse med pakkerne. Især er forældrene glade for informationerne om og opskrifterne på sund mad. Hjerteforeningens vej til en sundere hverdag for de større børn er Skolernes Motionsdag, som Hjerteforeningen har arrangeret sammen med Dansk Skoleidræt i 23 år. Igen i år var der deltagerrekord i motionsarrangementet, som er verdens største for skolebørn. Motions dagen var på skemaet den 14. oktober og fik elever, lærere, børnehavebørn og forældre til at hoppe i idrætstøjet. Det er flere end året før. Løb for hjertesyge børn For elever på 86 af landets skoler drejede Skolernes Motionsdag sig om at samle penge ind til børn med medfødte hjertefejl. Eleverne konkurrerer om at løbe så mange kilometer som muligt på to timer. Vinderskolerne får en krone for hver kilometer, deres elever har løbet, sponsoreret af NIKE. Pengene går til børn på landets børnehjerteafdelinger. Hjemmeside for badutspringere I forbindelse med Skolernes Motionsdag lancerede Hjerteforeningen, Dansk Skoleidræt og Skolemælk en ny og anderledes hjemmeside, med kampagner og konkurrencer om kost, krop og motion for elever og lærere. Hjemmesiden kan bruges i undervisningen om kost og motion og indeholder relevant baggrundsviden til lærerne. Sodavandsfri uge På opfordrede Hjerteforeningen i 2005 skolerne til at holde en sodavandsfri uge i ugen op til Skolernes Motionsdag. Hjemmesiden gav gode ideer til, hvordan eleverne kan lave den sundeste og sejeste drik og teste deres søde tand. DM i leg Hjemmesiden introducerede også en ny legekonkurrence, arrangeret af Hjerteforeningen og DR. Børnene opfordres til at opfinde nye lege, hvor mindst fem børn i alderen 7-12 år kan bevæge sig i skolegården eller på vejen. Der er præmier til de bedste lege, som desuden kan forventes vist i tv-programmet GO. 10 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

11 Én sodavand om ugen Én sodavand på 500 ml om ugen. Det var Hjerteforeningens bud på en genstandsgrænse for børn og unge, som blev præsenteret i begyndelsen af Forslaget fik stor opmærksomhed og blev livligt diskuteret i medierne. Det er Hjerteforeningens håb, at genstandsgrænsen kan være med til at dæmme op for det store sukkerforbrug, som er en af årsagerne til den hastigt stigende overvægt og fedme blandt børn. Medlemmer af Rumlerikkerne kunne i 2005 down loade snitmønstre på fastelavnsd ragter fra klubbens hjem meside til børnene, så finger færdige forældre kunne forvandle junior til Rumlerikkerne Lille-Vilde, Tumle, Kerne, Kloge eller Slumre. Børnene fik to nye historier om Rumlerikkerne og Rumkuglen og deres egen Lille-Vilde-bamse samt en Rumlerik-cd med musik og sange om mad og bevægelse. Bredt samarbejde om den sunde mad til både børn og voksne En hånd til sund mad i madpakken Vi spiser over en tredjedel af vores daglige måltider i skolen eller på arbejdspladsen, men madkassen indeholder stadig for lidt grønt og fisk. Derfor samarbejder Hjerteforeningen om Madpakkens Dag med lærernes foreninger for hjemkundskab og natur/teknik og Schulstad Brød, som hvert år sætter fokus på den sunde madpakke i de danske skoler. Madpakkens Dag blev markeret på Lejre Forsøgscenter. 400 skoler fra hele Danmark havde tilmeldt sig temadagen. Eleverne lærte om tre historiske tidsaldre med madpakken som omdrejningspunkt: oldtiden, 1880 erne og nutiden. Madpakker til morgentravle Hjerteforeningen, Fødevarestyrelsen, Fagligt Fælles Forbund, 3F, og kampagnen 6 om dagen gik i oktober 2005 sammen om en landsdækkende kampagne: Gi madpakken en hånd. Kampagnen startede med en event på Hovedbanegården i København, hvor der blev uddelt kampagnemateriale og sunde madpakker til travle morgenrejsende. Kampagneholdet drog derefter ud i det ganske land for at mødes med madpakkefolket. På fire udvalgte arbejdspladser fik de ansatte inspiration til at smøre sundere madpakker. 6 om dagen Hjerteforeningen deltager i kampagnen 6 om dagen sammen med Fødevarestyrelsen, Forsk ningsforeningen frugt, grønt og kartofler, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen og Motions- og Ernæringsrådet. 6 om dagen arbejder for at få danskerne til at spise mere frugt og grønt. Helst 6 om dagen eller 600 gram frugt og grønt om dagen. I 2005 var fokus området landets arbejdspladser, hvor man blandt andet gav madpakken en hånd og havde aktiviteter om mødeservering, kantiner m.m. Kostkompasset I 2005 offentliggjorde Motions- og Ernæringsrådet nye officielle kostråd. Fødevarestyrelsen inviterede efterføl gende en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Fødevareforskning, FDB, Kræftens Bekæmpelse, Motions- og Ernæringsrådet, Suhrs Seminarium, Sundhedsstyrelsen og Hjerteforeningen til at udvikle et grafisk udtryk for kostrådene til brug for en pjece, undervisningsmateriale og netbaseret information til den enkelte forbruger. De nye råd præsenteres under betegnelsen Kostkompasset. Kostkompasset kan downloades fra Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

12 En fælles annonce med en direkte opfordring til at fjerne røgen fra det offentlige rum gjorde 16 organisationers samarbejde kendt i offentligheden Tobaksrøg kan give sygdom hos både rygere og ikke-rygere. I 2005 gik Hjerteforeningen ind i debatten om rygeforbud Nul røg nu Flere tusind børn må hvert år indlægges på hospital på grund af sygdomme, som kan skyldes passiv rygning. Den ny viden om de konsekvenser, som tobaksrøg har for ikkerygernes helbred, blev trukket skarpt op, da Hjerteforeningen i årets første måneder bragte hjertekarsygdommene ind i debatten om rygning på offentlige steder. At børn skades af passiv rygning i hjemmet, var et af flere eksempler, som anskueliggjorde for en bred målgruppe, at tobaksrøgen er farligere for vores helbred, end de fleste har antaget. Hvert år dør mennesker af hjertekarsygdomme, som skyldes rygning, men tallet firedobles, når man medregner dødsfald af andre sygdomme, som kan skyldes rygning. Hjerteforeningens slogan Nul røg nu for vores hjerters skyld var en opfordring til Folketingets politikere om at sætte fart på en proces frem mod lovgivning, der sikrer befolkningen mod de sundhedsskader, som tobaksrøg medfører enten man selv ryger eller ej. Opfordringen blev fulgt op med personlige henvendelser og møder, og ude i landet kom budskabet vidt omkring med klæbemærkater og oplysningsmateriale, som foreningens aktive tog i brug i de lokale aktiviteter. Netværk og hvidbog om passiv rygning Nul røg nu -kampagnen gav stor medieopmærksomhed, og kort efter samlede en bred kreds af sundhedsfaglige og sygdomsbekæmpende organisationer kræfterne i netværket Nej til passiv rygning. Netværkets formål er at arbejde for en lovgivning, der sikrer alle borgere mod tobaksrøgens skadevirkninger. Netværket har i årets løb markeret sig i debatten på flere områder og har udgivet generelt informationsmateriale om passiv rygning. Men først og fremmest har netværket indsamlet dokumentation for skadevirkningerne af passiv rygning og for effekten af rygeforbud. Resultatet blev udgivet i december måned i en hvidbog om passiv rygning. Hvidbogen blev præsenteret på en høring på Christiansborg med deltagelse af sundhedsordførere fra Folketingets partier og en lang række lægefaglige kapaciteter. Rygevaner står fast Også i 2005 offentliggjorde Hjerte foreningen sammen med en række samarbejdspartnere en kortlægning af danskernes rygevaner. For første gang i en lang årrække faldt antallet af dagligrygere ikke i Det peger på, at foreningens oplysningsindsats og rygestop-initiativer stadig er vigtige opgaver. Som noget nyt dokumenterede årets rygevaneundersøgelse, at danskernes holdning til rygeforbud i det offentlige rum ændrer sig hastigt i disse år. Rappor ten viser et flertal for at sikre ansatte mod passiv rygning i arbejdstiden og et flertal for forbud mod rygning i det offentlige rum. 12 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

13 Hjerteforeningens direktør Susanne Volqvartz overrakte foreningens fødselsdagspris til daværende borgmester Kjeld Rasmussen for frontløberinitiativet Røgfri kommune Rygevaner rokkede sig ikke Dagligrygere i Danmark i procent af befolkningen over 15 år Tal fra Monitorering af danskernes rygevaner 2005, PLS Rambøll for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening Brøndby Kommune hædret af Hjerteforeningen Modstanderne af rygeforbud findes især blandt de ældre borgere og i højere grad blandt mænd end blandt kvinder. Hvis det stod til kvinderne, var der rygeforbud på alle offentlige steder og på arbejdspladser. 52 procent af kvinderne går ind for forbud mod rygning i det offentlige rum mod 45 procent af mændene. 59 procent af kvinderne går ind for forbud mod rygning på arbejdspladser mod 48 procent af mændene. Som en markering af Hjerteforeningens fødselsdag og en afslutning på Nul røg nu - kampagnen blev Brøndby Kommune den 11. marts hædret med Hjerteforeningens fødselsdagspris for det modige og fremsynede initiativ til at gøre kommunens arbejdspladser røgfri fra 1. januar Brøndby Kommune har vist sig som frontløber med en rygepolitik, der har været med til at sætte rygestop og rygeforbud på den politiske dagsorden. Samtidig har Brøndby Kommune gennemført et forbilledligt forarbejde forud for rygeforbudet i form af information og rygestopkurser for medarbejderne, lød begrundelsen for pristildelingen. Prisen er først og fremmest en hæderspris i form af et diplom og hædrende omtale. Men i dette tilfælde fik kommunen også to kuliltemålere til brug for rygestoparbejdet. Desuden fik alle ansatte i Brøndby Kommune et eksemplar af kogebogen Let hjertet som en opmuntring til en sund og hjertevenlig livsstil. 16 organisationer siger nej til passiv rygning Apotekerforeningen Astma-Allergi Forbundet Danmarks Lungeforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandlægeforening Danske Fysioterapeuter Diabetesforeningen Ergoterapeutforeningen Folkesundhed København Formidlerne Hjerteforeningen Jordemoderforeningen Kost & Ernæringsforbundet Kræftens Bekæmpelse Lægeforeningen Røgfrit Miljø Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

14 400 borgere i udkantsområder har lært hjertestart behandling, og det har sat fokus på betydningen af at kunne give livreddende førstehjælp Hjertestart i udkantsområder Hjerteforeningen etablerede projektet Hjertestart med Hjerteforeningen i 2005 med økonomisk støtte fra Foreningen Østifterne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektet tilbød gratis hjertestartkurser i udvalgte udkantsområder i Danmark, hvor det er særlig vigtigt at kunne give livreddende førstehjælp, fordi der går lang tid, inden ambulancen når frem. I efteråret 2005 blev der afviklet 13 hjertestartkurser på Falster og Lolland samt i Stege og Kalvehave med ca. 30 deltagere på hvert hold. Udvalgte borgere fik et personligt brev med en invitation om at deltage i et tre timers kursus. Tilmeldingen var overvældende, og Hjerteforeningen måtte sige nej til mange. De kan - og de tør Evalueringen fra deltagerne er meget positiv. De giver udtryk for, at de meldte sig til kurset på grund af den personlige invitation, fordi de bor i et udkants område i Danmark og fordi et tre timers kursus er over skueligt. Desuden lagde mange vægt på, at kurset blev afviklet i nærområdet. Kursernes formål var, at deltagerne skulle gå derfra med en oplevelse af at kunne og turde give hjertestart. Mange havde været bange for at gøre noget forkert, men gav efter kurset udtryk for, at angsten var overvundet. Underviserne var professionelle, og kursisterne fik også viden om forebyggelse af hjertesygdom, om hjertestop og om livsstils ændringer. Projektet fortsætter i 2006, hvor der er planlagt 20 kurser på Langeland og Bornholm og i Ribe og Bramming. Greve/Solrød/Køge Lokalkomité kombinerede i efteråret en løvfaldstur med inspiration til hjertestartkursus Æble eller pære på World Heart Day Den internationale hjertedag World Heart Day markerede Hjerteforeningen med en direkte henvendelse til landets praktiserende læger. Brevet var ikke kun en opfordring til at droppe øjemålet og tjekke patienternes taljemål. Det indeholdt også et praktisk redskab, nemlig et målebånd. Budskabet om, at det maksimale taljemål for mænd er 94 cm og for kvinder 80 cm, var fælles for de fleste hjertesygdomsbekæmpende organisationer i den vestlige verden i Taljemålet som en vigtig indikator for en forhøjet risiko for hjertekarsygdom tiltrak en del medie opmærksomhed og blev taget godt imod hos lægerne. I Hjerteforeningens rådgivningscentre udleveres målebåndet i forbindelse med rådgivningssamtaler om kost og livsstil, og i Hjerteforeningens egne medier kunne læsere og brugere få mere at vide om den farlige æblefigur og den sunde pæreform. 14 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

15 Kostråd af betydning for hjertesundheden i kogebøger og kantiner Mad for hjertet og øjet En fryd for øjet og ganen Hjerteforeningens nye kogebog Hjertens god mad har 150 sider med opskrifter til alle dagens måltider. Det er velsmagende retter, fotograferet af Jes Buusmann, der i 2005 fik den ærefulde pris som verdens bedste kogebogsfotograf. Den smukke bog er på i alt 200 sider med et ernæringsafsnit på 50 sider. Her giver Hjerteforeningen 13 råd, der hver især har betydning for hjertesundheden. Det er praktiske råd, der gør det lidt lettere at leve sundt i dagligdagen. Rådene er baseret på veldokumenteret viden om, hvad maden betyder for vores sundhed, med særligt fokus på hjertesundheden. Til hvert råd gives praktiske anvisninger på, hvordan man bærer sig ad med at følge rådet. Opskrifterne giver inspiration til sund mad døgnet rundt. Der er ideer til morgenmad og brunch, frokost, middagsretter med fisk, kød og masser af grønt, desserter og mellemmåltider. Sund mad i kantinen I foråret 2005 kom der hjertesund mad på bordet i kantiner landet over. Becel og Hjerteforeningen samarbejdede om at bringe viden om årsager til hjertekarsygdomme og mulighed for forebyggelse ud i landets kantiner sammen med opskrifter, der understøtter sundhedsbudskabet. Kantineleder Gert Hansen, Nordeas hovedsæde på Knippelsbro i København, var en af de mange kantineledere, der tog imod tilbuddet om materialer og opskrifter med hjertesunde budskaber. Han og hans 17 kolleger introducerede den hjerteglade uge for de ca medarbejdere i Nordeas hovedsæde. Livretter tilberedt med sund olie Hjerteforeningen var i 2005 med til at udgive en rapsoliekogebog med titlen Den nye kogebog, livretter med den sunde danske olie. Bogen udkom i eksemplarer sammen med ugebladet Hjemmet. På baggrund af en forbrugerundersøgelse af danskernes holdning og forventninger til fedtstoffer indeholder kogebogen blandt andet målrettet infor ma tion om brug af olie til stegning. Deltagere i rapsolieprojektet er Hjerteforeningen, Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler, Agrova Food, Lehnsgaard og Grønninggaard. Hjertens god mad har gode råd til dem, der vil spise sundere, velsmagende opskrifter og smukke illustrationer Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

16 Ketty Lindstrøm fik styr på sygdommen og mødte andre unge hjertesyge Ketty Lindstrøm er født med forsnævret hjerteklap, og andre hjerteproblemer er kommet til. Efter en bypassoperation er hun i dag aktiv i en gruppe for unge hjertesyge i Hjerteforeningens rådgivningscenter i Aalborg. "Nogle gange griner vi, andre gange græder vi, eller vi udveksler erfaringer om medicin, læger, behandlingsmetoder og andet praktisk i forbindelse med sygdom", siger hun. 16 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Patientstøtte

17 Hjerteforeningens rådgivningscentre yder en målrettet indsats over for patienter, der søger hjælp til at håndtere en tilværelse med kronisk sygdom Rådgivning til tiden I 2005 er den målrettede indsats for hjertepatienter, pårørende og personer i risikogruppen fastholdt som omdrejningspunkt for de otte rådgivningscentre, der drives af Hjerteforeningen. Både hjertepatienter og pårørende har et stort behov for individuel rådgivning som supplement til de ydelser, det offentlige sundhedsvæsen tilbyder. Det kan mærkes i Hjerteforeningens rådgivningscentre, som benyttes af folk med mange forskellige risikofaktorer som fx arvelig disponering, dårlige kostvaner og motionsvaner og rygning. Fra patienterne er der en massiv efterspørgsel på vejledning i sygdomsforståelse, rådgivning om medicin og om alternativ behandling. Også de psykologiske virkninger af at blive ramt af en pludselig sygdom er et væsent - l igt og voksende rådgivnings område. Temagrupper Alle otte rådgivningscentre arbejder med temamøder som tilbud til specifikke patientgrupper eller som et fortløbende undervisningsprogram i fx åreforkalkningssygdom. I patientundervisningen inddrages både mad og motion og en lang række andre livsstilsfaktorer. Rådgivningscenteret i Kolding har i 2005 tilbudt særlige forløb for patienter med hjerterytmeforstyrrelser. Grupperne har været en stor succes, blandt andet fordi denne rådgivning ikke tilbydes patienterne andre steder. Også Hjertecafeen i Kolding kan fremhæves med sine månedlige åbne tilbud, ligesom motionshold for hjertepatienter er en voksende aktivitet. I Aalborg er Hjerteforeningen gået ind i et samarbejde med flere lokale kræfter. Med økonomisk støtte fra Helsefonden, Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt er startet et treårigt motionsprojekt, hvor ca. 40 hjerte patienter en gang om ugen mødes og dyrker motion. Motionstilbudet kombineres med et tilbud om rådgivning. Netværk til hospitalsafdelinger Hjerteforeningens rådgivningscentre koordinerer samarbejdet med specialuddannede sygeplejersker på landets hjerteafdelinger og som noget nyt også på de karkirurgiske afdelinger. I juni indbød Hjerteforeningen til et orienteringsmøde for sygeplejersker og afdelingsledelser for de karkirurgiske afdelinger i landet. Mødet blev holdt med 100 procents tilslutning, og der blev skabt et netværk af kontaktsygeplejersker for de karkirurgiske afdelinger i Danmark. Hjerteforeningen indbyder kontaktsygeplejerskerne til orienterings- og erfaringsudvekslingsmøder med jævne mellemrum. Mere end fik hjælp i Hjerte for eningens rådgivningscentre. Ca deltog i foredrag, kurser og støttegrupper. De mest efterspurgte ydelser var Blodtryksmåling Kostvejledning Rådgivning om medicin Rådgivning om motion Rådgivning om sygdom Socialrådgiver og psykolog Vejledning i forebyggelse Vejledning om kolesterol Rådgivning i otte byer Hjerteforeningens otte rådgivningscentre er et tilbud til alle hjerte- og kredsløbspatienter og deres pårørende. Centrene er bemandet med sundhedsfagligt personale, der er uddannet specielt til at vejlede og rådgive om hjerte- og kredsløbssygdomme og deres psykiske eftervirkninger. Diætister og hjertesygeplejersker findes i alle centrene. Centrene har også tilknyttet socialrådgivere, psykologer, afspændings- og bevægelsespædagoger og fysioterapeuter. Rådgivningscentrene ligger centralt i otte større byer. I alle centrene kan man hente Hjerteforeningens gratis informationsmaterialer og købe foreningens bøger og andre varer. Patientstøtte Hjerteforeningen Årsberetning

18 Netværket af kontaktsygeplejersker er blevet udvidet med kontakt til de karkirurgiske afdelinger er blevet styrket Hjerteforeningen styrkede og udvidede i 2005 kontakten til patienter med hjertekarsygdomme og deres pårørende. Med udgivelsen af Hjertebogen om dit hjerte og kredsløb, motionsbogen Glæd hjertet bevæg kroppen og en række gratisfoldere om hjertekarproblemer og måder at takle dem på har Hjerte foreningen øget informationen til hjertepatienter og deres pårørende. Den direkte kontakt via netværket af kontaktsygeplejersker er også intensiveret. I 2005 blev netværket udbygget med kontaktsygeplejersker fra karkirurgiske afdelinger. Teamet af kontaktsygeplejersker omfatter nu således også sygeplejersker med specialviden om kredsløbsforstyrrelser. Med udvidelsen er antallet af kontaktsygeplejersker oppe på 90. Helhedssyn på patienten Hjertesygeplejerske Ingelise Jørgensen, Roskilde Amtssygehus Køge, har været kontaktsygeplejerske, siden nettet blev etableret i Hun har været med til at udarbejde både den første hjertebog, som netværket var primus motor i at implementere, og den nye, som netop er blevet taget i brug på hjerteafdelingerne. Ingelise Jørgensen betegner sin rolle som kontaktsygeplejerske som koordinerende og har i den forbindelse stor glæde af materialet fra Hjerteforeningen og informationerne fra de årlige møder. ske ambulatorier, som det er rart at kunne opdatere med viden om nye guide lines for grundlæggende temaer som for eksempel genoplivning, siger Ingelise Jørgensen. Det glæder også Ingelise Jørgensen, at der er øget opmærksomhed om hele kredsløbets betydning for hjertesygdomme. - Nu taler vi ikke alene om hjertet, men om hele hjertekarsystemet, og det danner basis for et større helhedssyn på patienten. Det er meget tilfredsstillende, at udviklingen går i den retning, for som sygeplejersker er vi jo netop skolet i at tage udgangspunkt i det hele menneske, nævner hun. - I dagligdagen på hjerteafdelingerne er der ikke meget overskud til at deltage i kurser. Den viden, vi får som kontaktsygeplejersker, bringer vi videre på personalemøder og til de øvrige afdelinger på sygehuset, som også har kontakt med hjertekarpatienter. Det gælder for eksempel skadestuen og vores medicin- Ingelise Jørgensen fra Køge er en af mange engagerede og specialuddannede kontaktsygeplejersker, der er bindeled mellem Hjerteforeningen og patienterne på hjerte- og karkirurgiske afdelinger landet over 18 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Patientstøtte

19 Flere frivillige vil gøre en ekstra indsats for hjertepatienterne Sundhedstjek og rådgivende patienter Det er Hjerteforeningens mål at etablere en lokalkomité i hver af de 98 kommuner, der bliver en realitet 1. januar Arbejdet er i fuld gang, og interessen for at være med i de nye lokalkomiteer har været overvældende. På de stiftende generalforsamlinger deltog ca. 90 mennesker. I første halvdel af 2005 blev der stiftet lokalkomiteer i Vordingborg og Frederikssund. I anden halvdel af 2005 blev der stiftet en lokal komité i Hillerød med deltagelse af ca. 75 medlemmer, og i Roskilde blev en lokalkomité genoprettet. Rådgivende patienter på vej I november 2005 opfordrede Hjerteforeningen sine medlemmer til at henvende sig, hvis de var interesserede i at yde en ekstra indsats som frivillige. Hjerteforeningen efterlyste hjælp til at foretage sundhedstjek og til at etablere et korps af rådgivende patienter, som kan hjælpe patienter med hjertekarsygdomme, pårørende og efterladte. Opfordringen, der blev bragt i medlems bladet Hjertenyt, fik respons. Omkring 100 medlemmer fra alle dele af landet gav udtryk for, at de ønsker at gøre en ekstra indsats for hjertesagen. Det nye korps af frivillige vil modtage undervisning i at gennemføre målinger og samtaler i forbindelse med sundhedstjek eller få undervisning i at være rådgiver. Det er hensigten, at de skal medvirke ved arrangementer på arbejdspladser og når Hjerte foreningens lokalkomiteer gennemfører forskellige aktiviteter. De rådgivende patienter skal være med til at støtte patienter med hjertekarsygdomme og deres pårørende. Gratis medlemskab til patienter Hjertebogen Hjertebogen om dit hjerte og kredsløb er Hjerteforeningens grundbog til alle hjerte- og kredsløbspatienter, som bliver udskrevet fra et sygehus. Den udleveres til hjerte- og kredsløbspatienter på landets sygehuse og giver basisviden til patienter og de nærmeste pårørende og til dem, der stifter bekendtskab med de sygdomme, som åreforkalkning fører med sig. Hjerteforeningen inviterer hjerte- og kredsløbspatienter til at prøve et års gratis medlemskab af foreningen. Mange patienter møder tilbuddet på hospitalsafdelingen, inden de bliver udskrevet. Andre bliver opmærksomme på det, når de søger information på Hjerteforeningens hjemmeside. For mange patienter er det en mulighed for at stifte bekendtskab med Hjerteforeningens forskellige former for patientstøtte på en uforpligtende måde, og langt de fleste, som lærer foreningen at kende gennem gratisordningen, fortsætter som betalende medlemmer året efter. I 2005 benyttede ca sig af foreningens tilbud om et gratis prøvemedlemskab. Patientstøtte Hjerteforeningen Årsberetning

20 5.000 danskere kan undgå hjerneblødning, hvis deres blodtryk reguleres Tr yg ved blodtrykket Hjerteforeningen har intensiveret indsatsen for at få danskernes alt for høje blodtryk reguleret. Mere end danskere har fået målt deres blodtryk i Hjerteforeningens rådgivningscentre og af Hjerteforeningens lokalkomiteer, som har tilbudt måling ved lokale arrangementer og i butikscentre landet over. Mange danskere er gået fra målingerne med en anbefaling om at kontakte lægen og få et for højt blodtryk kontrolleret. Baggrunden for den massive jagt på for høje blodtryk er Dansk Hypertensions selskabs vurdering af, at danskere går rundt med et for højt blodtryk uden at kunne mærke det. Og det er alarmerende, for hvert år får danskere en hjerneblødning på grund af et for højt, ubehandlet blodtryk. Blodtrykskampagne med foredrag Hjerteforeningens blodtrykskampagne blev indledt i slutningen af 2005 og strakte sig ind i første kvartal af Kampagnen var tilrettelagt i tæt samarbejde med Dansk Hypertensionsselskab, der besidder landets største ekspertise på blodtryksområdet. Dansk Hypertensionsselskab stillede sig til rådighed med foredragsholdere ved arrangementer i rådgivningscentre og lokalkomiteer. I forbindelse med kampagnen blev der sendt en opdateret vejledning om måling af blodtryk til de praktiserende læger. Den sætter bl.a. fokus på betydningen af, at lægerne sikrer en behandling, så blodtrykket kommer ned på eller under det anbefalede maksimum på 140/90 mmhg. Det anslås, at korrekt behandling af forhøjet blodtryk kan spare mennesker årligt for de uhyggelige konsekvenser, en hjerneblødning eller blodprop kan have. Derfor anbefales det, at alle danskere over 50 år får målt deres blodtryk mindst en gang om året. Er man under 50 år og rask, er en måling hvert andet år tilstrækkelig. Rolige omgivelser Hjerteforeningen har indkøbt blodtryksmålere til alle lokalkomiteerne og uddannet frivillige i at betjene dem. Uddan nelsen har også omfattet en procedurebeskrivelse. Det er nemlig vigtigt for at få et korrekt resultat, at målingen foregår i så rolige omgivelser som muligt, skærmet fra alt for store menneskemængder, efter at personen har hvilet og med stilfærdig kontakt mellem den, der måler, og den, der bliver målt. Lokalkomiteerne har registreret de målte blodtryk og deres størrelse, så man kan følge, hvor mange blodtryk der er målt, og hvordan de ligger. Apparaterne bliver tjekket og justeret hvert år. 20 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Patientstøtte

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 10 november 2011 Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 50 år i 2012 112.000 medlemmer og Danmarks næststørste

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r a a lb o rg Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Motion 11 Uderådgivning Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r E s bj e rg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag 6 Kurser 7 Inspiration 9 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER 8. juni 2011 Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 50 år i 2012 112.000 medlemmer og Danmarks næststørste

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Det rammer ikke mig. Der dør en kvinde i timen i Danmark af en hjertekarsygdom!

Det rammer ikke mig. Der dør en kvinde i timen i Danmark af en hjertekarsygdom! Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan forebygger du selv en

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Efterårets regionsmøder nærmer sig

Efterårets regionsmøder nærmer sig Efterårets regionsmøder nærmer sig Af Hjerteforeningen. Sidst opdateret 25.09.2014 Regionsmøderne foregår mellem kl. 17 og kl. 20. Forud for møderne er der formandsmøder mellem kl. 16 og 17. For andre

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Hjerteforeningen ser dagens lys

Hjerteforeningen ser dagens lys Hjerteforeningen ser dagens lys Statsminister Kampmann sammen med bestyrelsen 1962 - Danmark i forandring bil, villa, rødvin og stillesiddende arbejde - Forskermiljøet ude i verden er begyndt at interessere

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningens rådgivning Hjerteforeningens rådgivning Hvem er i vi. Hjertesygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter Og nu også psykologer Anne Mose og Trine Veile Lund som dækker alle Rådgivningerne og socialrådgivere

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Kort om Hjerteforeningen

Kort om Hjerteforeningen Hjerteforeningen Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 104.000 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation 7 rådgivningscentre 81 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber

Læs mere

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte GØR EN FORSKEL Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 19 kvinder af

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Det rammer ikke mig. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom!

Det rammer ikke mig. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom! www.matas.dk Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan forebygger du selv en hjertekarsygdom. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom!

Læs mere

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte GØR EN FORSKEL Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 18 kvinder af

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Uderådgivning 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 19 kvinder af

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING AKTIVITETSPLAN EFTERÅR 2012

RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING AKTIVITETSPLAN EFTERÅR 2012 RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING AKTIVITETSPLAN EFTERÅR 2012 Hjerteforeningens Rådgivningscenter Sydbanegade 4 6000 Kolding Tlf. 7552 7628 Mail: kolding@hjerteforeningen.dk Åbningstid: Mandag kl. 9-15 Øvrige

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Å r h us Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 7-8 Temamøder 9 Kurser 10 Motion 11 Hjertebilen, uderådgivning 12 Nyheder Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

24 millioner kroner til hjerterne

24 millioner kroner til hjerterne 24 millioner kroner til hjerterne For tredje gang løb Charlies Hjertegalla over skærmene. Det skete lørdag den 28. september med et stort anlagt show med masser af kunstneres optrædener og gribende fortællinger

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Gør en forskel Hjælp hjertet

Gør en forskel Hjælp hjertet Gør en forskel Hjælp hjertet Kvinders hjerter i centrum Hvert fjerde dødsfald blandt kvinder skyldes en hjerte-kar-sygdom. 210.000 i Danmark lever 210.000 kvinder med en hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdom

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 KEND DIT KOLESTEROL Sådan kan du selv sænke dit kolesteroltal Mere end to ud af tre danskere har et højt

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r O d e ns e Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 7-8 Temamøder 9 Kurser 10 Motion 11 Uderådgivning 12 Nyheder Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan forår 2016 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan forår 2016 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11 Aktiviteter i Rådgivning

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Et brag af en landsdækkende vandring

Et brag af en landsdækkende vandring Et brag af en landsdækkende vandring Nytårsmarchen er en tilbagevendende begivenhed, der får mange mennesker ud at motionere og giver hjertesagen stor synlighed Over hele landet snoede rækker af gående

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivilligindsats v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivillige 88 lokalekomiteer, 7 motionsklubber og 3 patientklubber I alt ca. 1100 frivillige Organisationsdiagram

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 3 måneder. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, Sundhedsfaglig konsulent og Projektleder for Firmasund. Måned Aktivitet Tidsforbrug

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012 Rådgivningscenter Kolding SUNDHEDSTJEK FOREDRAG RYGESTOPKURSUS TEMACAFÉ KOSTVEJLEDNING MOTION MÅLINGER RÅDGIVNING HJERTESTART SAMTALER AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012 Hjerteforeningens

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Bliv indsamlingskoordinator. - hvad indebærer det?

Bliv indsamlingskoordinator. - hvad indebærer det? Bliv indsamlingskoordinator - hvad indebærer det? Hjerteforeningens landsindsamling søndag den 30. april 2017 Indholdsfortegnelse Bliv indsamlingskoordinator Har du spørgsmål? Forberedelse af dagen Hvervning

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte

Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte Korte fakta om: Sundhed, kredsløb og hjerte Når du arbejder med dette materiale, vil du støde på ord og begreber, som måske undrer dig, eller som du ikke kender. I det følgende kan du finde en forklaring

Læs mere

Rådgivningscenter Kolding. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Kolding. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Kolding Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter.

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Krav til patienter og borgere hvordan kan de medvirke til at skabe og sikre endnu bedre patientforløb?

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere