Indhold. 2 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold. Mærkesager... 3 Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold. Mærkesager... 3 Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel"

Transkript

1 52005

2 Indhold Mærkesager Kronprinsessens hjertesag Hjertesagen har bred appel Sundhed og oplysning Livet er fantastisk flere får det hele med Større kendskab til Hjerteforeningen Sundhed på skoleskemaet En hånd til sund mad i madpakken Nul røg nu Hjertestart i udkantsområder Mad for hjertet og øjet Patientstøtte Rådgivning til tiden Patientinformationen er blevet styrket Sundhedstjek og rådgivende patienter Tryg ved blodtrykket Patientklubber i stadig fremgang Hjertebørn i Kenya Flere hjertebørn bliver voksne Forskning Hjerteforskning i udvalgte temaer Studier af behandlingsformer Varmebehandling eller medicin til sitrende hjerter? Vejen til den perfekte omkørsel Fødevarekonsortium i kamp mod fedme Forskningsprojektero Forskningsudvalg Økonomi Solid opbakning til hjertesagen Hjertevenner for børns sundhed Godaften, det er fra Hjerteforeningen... Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse & balance Virksomhedssamarbejder og partnerskaber Arv og gaver til hjertesagen Organisation Lokalkomiteer og klubber Advisory Board Bestyrelse Oversigt Redaktion: Rie Duun, Jette Kingod, Elsebeth Vejen Ansvarshavende: Susanne Volqvartz Grafisk design: Krogh&Co Designbureau Foto: Anne Bang, Tine Borring, Jes Buusmann, Linda Hansen, Flemming Krogh, Sif Meincke, Ajs Nielsen, Raphael Njoroge, Niels Nyholm, Kirsten Fich Pedersen, Martin Sølyst/Erik Bjørn & Kompagni A/S Illustrationer: Annette Carlsen, Dorte Karrebæk Produktion: Nofo print Oplag: Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Indhold

3 I januar 2005 fik Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary overdraget protektionen af Hjerteforeningen fra sin svigerfar, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik Kronprinsessens hjertesag Kronprinsessen er stærkt engageret i hjertesagen, da hun er bekendt med hjertesygdom fra sin nærmeste familie, og hun har allerede i protektionens første år lagt et stort stykke arbejde i støtten til Hjerte foreningen. Som sin første officielle opgave modtog Kronprinsessen fundatsen for den nystiftede Kronprinsesse Marys Hjertefond. Fonden støtter forskning i bedre behandling af hjertesygdomme, og Kronprinsessen er indtrådt som livsvarigt medlem af fondens bestyrelse og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. En personlig hilsen I foråret sendte Kronprinsessen en personlig hilsen til en stor del af Hjerteforeningens faste og nye støtter i forbindelse med indsamling af midler til en styrket forskningsindsats, og senere på året var det familier med hjertesyge børn, som fik en opmuntrende hilsen fra Kronprinsessen. I august modtog Kronprinsesse Mary på vegne af Hjerteforeningen et værdifuldt sportssponsorat for FCK s herre- og damehåndbold, doneret af IBM Danmark. Kronprinsessens levende og seriøse engagement har givet hjertesagen en fornyet styrke og gennemslagskraft. - Hjertesagen er dybt afhængig af, at ansvarsbevidste virksomheder ser det som en del af deres opgave at støtte en organisation, som med private midler løfter en vigtig samfundsmæssig opgave, sagde Kronprinsesse Mary i sin takketale til IBM Danmark for sponsoratet for FCK s håndboldhold. Mærkesager Hjerteforeningen Årsberetning

4 Målrettet forskning og en styrket platform i lokalsamfundet har givet Hjerteforeningen en bred folkelig tilslutning og en historisk medlemsfremgang Hje rtesagen j har bred appel Mod og mandshjerte fik nye betydninger i 2005, hvor Hjerteforeningen markerede sig kraftigt over for den store gruppe af midaldrende mænd, hvor hjertesygdomme for alvor slår igennem, og hvor forebyggelse har en afgørende betydning. Det skete med kampagnen Livet er fantastisk, som satte hjertesagen på dagsordenen i foråret, båret frem af et stærkt engagement hos foreningens frivillige og et pågående og direkte budskab. Sammen med en af landets store idrætsorganisationer, DGI, lykkedes det at give den sunde livsstil en ny appel til de midaldrende mænd. Befolkningen kvitterede med den største medlemsfremgang for Hjerteforeningen, som vi har set hidtil nye medlemmer er blevet en del af foreningens fællesskab og bidrager til at gøre hjertesagen stærkere. Sunde ideer til kommuner De unge familier kunne fortsat møde Hjerteforeningen og vores gode samarbejdspartnere i den populære klub Rumlerikkerne Børn Mad Motion. Og arbejdet med forebyggelsen blandt børn og unge fik i 2005 en ny lokalpolitisk dimension, idet Hjerteforeningen gik i front over for landets kommuner med et debat- og idéoplæg til, hvordan tidlig forebyggelse af livsstilssygdomme kan gribes an i lokalsamfundet. En del kommuner har taget udfordringen op og der med været med til at tage hul på en meget nødvendig dialog om, hvordan vi sikrer sunde opvækstmuligheder for en generation af børn, der er truet af fedmeepidemien. Nul røg nu Landspolitisk markerede Hjerteforeningen sig som en skarp stemme i debatten om et dansk forbud mod rygning på offentlige steder og arbejdspladser. Budskabet Nul røg nu gik rent ind og satte også sit præg på det tidlige forårs valgkamp. Arbejdet for en lovgivning, der beskytter befolkningen mod tobaksrøg, fortsætter nu i en stærk alliance med 15 andre sundhedsfaglige og sygdomsbekæmpende organisationer. En ny forskningspolitik har i 2005 udstukket nye rammer for et af foreningens vigtigste arbejdsområder. Ændringerne vil præge arbejdet i de kommende år og markere Hjerteforeningen som en proaktiv og igangsættende partner i dansk hjerte forskning til gavn for patienterne. Også når det gælder livreddende førstehjælp, er Hjerte foreningen aktiv i lokal samfundet. I årets sidste halvdel har foreningens hjertesygeplejersker gennemført en massiv indsats bestående af oplysning og gratis hjertestartkurser i udvalgte dele af landet. Områder, hvor vores dokumentation har vist, at livreddende førstehjælp er særlig vigtig på grund af de lange afstande og de lange responstider for ambulancerne, har været i fokus. Og befolkningens inter esse for initiativet har været overvældende. Lokal og international indsats Arbejdet i lokalsamfundet styrkes i de kommende år med en organisering, der svarer til den kommunale struktur. Hjerteforeningens lokalkomiteer har taget positivt fat på en omfattende omstrukturering og styrkelse af den frivillige indsats på det lokale niveau. Vi har haft den glæde at sige velkommen til nye grupper af frivillige, som i stort tal har valgt at give en del af deres personlige ressourcer til hjertesagen. Internationalt har Hjerteforeningen i endnu et år haft formandskabet i European Heart Network og har dermed bidraget til den vigtige Luxembourgdeklaration, som gør forebyggelse af hjertekarsygdomme til et fælles europæisk indsatsområde i de kommende år. Også indsatsen mod børnefedme har en international gren. Hjerteforeningen har deltaget i udred ningsarbejdet Children, Obesity and Associable Avoidable Diseases, som i 2005 udgav sine første resultater som inspiration til de deltagende landes sundhedspolitiske aktører. Til sidst vil vi takke foreningens protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary for en engageret og professionel indsats for Hjerteforeningen. Vi ser frem til endnu et udfordrende og fremgangsrigt år for hjertesagen. Susanne Volqvartz 4 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Mærkesager

5 Formand for Hjerteforeningen, professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen og direktør i Hjerteforeningen Susanne Volqvartz flere medlemmer i 2005 Hjerteforeningen har sat rekord i medlemsfremgang i året, som netop er gået. Fremgangen fra medlemmer i december 2004 til medlemmer i december 2005 er den største siden 2000 og nærmer sig en stigning på 10 %. Det viser, at hjertesagen i dag har en bred appel i befolkningen. De fleste medlemmer er enten selv berørt af hjertesygdom, eller de har pårørende, som er det. Men en voksende del af medlemmerne er ikke patienter eller pårørende til patienter. Mærkesager Hjerteforeningen Årsberetning

6 Gutterne på havnen fik smag for salat og droppede smøgerne efter sundhedstjek Poul-Erik Poulsen kører kran på Århus Havn. Han og hans kolleger fik tegnet en sundhedsprofil af Hjerteforeningen, og en halv snes af dem fik nye vaner. Mange har tabt sig og kvittet smøgerne. "To af kollegerne er stoppet med at ryge efter en blodprop. Måske skal vi have den helt store advarsel, før vi holder op", siger han. 6 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

7 Hjerteforeningens forårskampagne lokkede mere end mænd over 50 år til serviceeftersyn i rådgivningscentrene Livet er fantastisk flere får det hele med I forbindelse med Hjerteforeningens kampagne Livet er fantastisk blev Hjerteforeningens otte rådgiv nings centre bestormet af mænd over 50 år, som ønskede at tage imod centrenes tilbud om et serviceeftersyn af helbredet. Mændene så tv-spottet Kampagnen Livet er fantastisk fik du det hele med blev introduceret for Danmarks befolkning via tv-spottet Golden League, som blev indrykket i TV2 og TV2 Charlie. 2 mio. danskere så spottet, og knap mænd i alderen år så spottet mindst tre gange. Spottet blev desuden vist i OBS på DR1 og i en lydløs version på landets 162 apoteker. Kampagnebudskabet at livet er fantastisk, men at hjertesygdom kan sætte en brat stopper for det blev også udbredt via annoncer, som havde overordentlig stor gennemslagskraft. Dans for målgruppemænd Hjerteugens åbning blev markeret med en begivenhed i DGI-byen i København, hvor mænd i målgruppen blev inviteret til at forsøge sig med motionsformer som skydning, dans, bowling, klatring og boldspil. Arrangementet gav en del presseomtale, og kampagnen som sådan fik overvældende mediedækning. Således fik Livet er fan tastisk en omtale i de trykte medier, der svarer til en annonceværdi på næsten 2 mio. kr. i april, 3,7 mio. kr. i maj og 1,3 mio. kr. i juni. I alt 489 artikler. Dertil kom 27 omtaler i elektroniske medier som radio og tv. Den store medieinteresse blev også båret af en lang række lokale arrangementer. 50 lokalkomiteer og klubber holdt et eller flere kampagnerelaterede arrangementer, og alle otte rådgivningscentre holdt arrangementer hver dag i hjerteugen og op til flere uger efter. Rådgivningscentrenes tilbud om serviceeftersyn blev med besøg af mænd i målgruppen et tilløbsstykke uden lige, og her blev grunden til mange indmeldelser lagt. Men også telemarketing og hverveaktiviteter ved lokale arrangementer gav mange nye medlemmer. Motion for livet Hjerteforeningen samarbejdede med DGI om 50+ kampagnen, og en del motionsarrangementer under kampagnen blev planlagt og afviklet i samarbejde med lokale idrætsforeninger. Det er et samarbejde, som fortsætter i kampagnen, som også rettes mod 50+ denne gang både mænd og kvinder. Motion for livet, hele livet, er en væsentlig del af kampagnens budskab, og i forbindelse med kampagnen udgav Hjerteforeningen motionsbogen Glæd hjertet bevæg kroppen. Desuden blev der udarbejdet plakater og T-shirts med kampagnens budskaber, og der blev etableret et kampagnesite på hjemme siden. Det indeholdt blandt andet en livsstilsquiz Hold liv i Gunnar, udviklet i samarbejde med den faglige organisation 3F, hvis medlemmer er blandt kampagnens primære målgruppe mænd under 75 år dør hvert år af en hjertekarsygdom. Kun hver femte mand i alderen år dyrker motion. Hver anden mand er overvægtig (BMI>25). Hakkebøf på den sunde måde Traditionel dansk mad, som mange mænd foretrækker den, kan sagtens være sund. Kogebogen Mad til rigtige mænd var en del af hjerte ugens kampagne for at få mænd over 50 år til at vælge den sunde livsstil. Nye medlemmer fik kogebogen gratis under kampagnen, og bogen blev revet væk. På kort tid var de første eksemplarer solgt, og yderligere blev trykt. Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

8 Stor medieopmærksomhed på hjertesagen og bred interesse for sunde råd på hjemmesiden Større kendskab til Hjerteforeningen FCK s damer bragte hjertesagen i centrum på håndboldbanen Hjerteforeningen er blevet mere kendt i Landsdækkende målinger viser et øget kendskab til foreningens navn og en mere positiv vurdering af foreningens aktiviteter end de foregående år. Den positive medieopmærksomhed har især samlet sig om to markante kampagneaktiviteter i foråret, nemlig den forebyggende sundhedskampagne Livet er fantastisk og den hårdtslående kampagne for rygeforbud på offentlige steder, Nul røg nu. Den samlede medieomtale i trykte medier lå i procent højere end året før målt i antal omtaler og noget højere målt i annonceværdi, idet mange omtaler i mindre medier er suppleret med et stigende antal omtaler i landsdækkende medier. Populært nyhedsbrev Hjerteforeningens hjemmeside har holdt et stabilt antal brugere på gennemsnitlig om dagen året igennem. Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og rådgivning om hjertesygdom og sund livsstil, og især muligheden for at få råd direkte fra eksperterne eller for at hente opskrifter på hjertesund mad fra hjemmesiden er populære hos brugerne. Kampagne aktiviteter støttes på hjemmesiden med særlige kampagne temaer og brugervenlig adgang til supplerende oplysninger om foreningens brede budskaber. I efteråret opnåde hjemmesiden årets mest positive bedømmelse fra dagbladet Børsens testpanel, som løbende vurderer virksomheders og organisationers hjemmesider. Det elektroniske nyhedsbrev Hjerteliv udsendes hver fjortende dag med nyheder, brevkasse og opskrifter fra hjemmesiden. Nyhedsbrevet Hjerteliv er blevet en både pressemæssig og læsermæssig succes. Det udsendes alene til abonnenter, der 8 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

9 brugere hver dag kan tilmelde sig gratis via Hjerteforeningens hjemmeside. Siden lanceringen i 2004 er antallet af abonnenter eksploderet, og det nåede ved årsskiftet. Nyheds brevet er også populært blandt journalister på en lang række medier, og det afføder løbende omtale i nyhedsmedier og fagpresse, både landsdækkende og lokalt. Medlemsbladet er et læserhit Medlemsbladet Hjertenyt er kært læse stof for det stigende antal medlemmer af Hjerteforeningen. Det fremgik af en læserundersøgelse, som blev gennemført i 2005, og som understreger bladets vigtige rolle som formidler af lægefagligt stof og råd og vejledning til hjertepatienter. Bladet bragte i årets løb udførlige temaer om rygning og hjertesygdom, mænd og hjertesundhed, børns farlige sukkerfor brug og om blodtryk. Alle artikler er gjort til - gængelige og søgbare i bladets arkiv på Hjerteforeningens hjemmeside. Indholdsmæssigt er bladet udviklet med mere forskningsformidling og mere handlingsrettet sundhedsstof. Hjertenyt har i årets løb arbejdet med et bredt annonce koncept, som har givet bladet et styrket økonomisk fundament. Hjertet på banen Ekstra synlighed gav sportssponsoratet for FCK s håndboldhold, som IBM Danmark donerede til Hjerteforeningen i august 2005 ved et arrangement i Parken i København. IBM Danmark valgte at donere sponsoratet til Hjerteforeningen for på denne måde at støtte foreningens arbejde for bedre helbred og livskvalitet blandt danskerne. Det betød, at FCK s spillertrøjer siden da har båret Hjerteforeningens røde logo og sloganet Hjertet på banen. Donationen er et led i IBM Danmarks samlede program inden for Corporate Social Responsibility Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

10 Hjerteforeningen har givet landets borgmestre ideer til at sikre en sund fremtid for børnene Sundhed på skoleskemaet Med kommunalreformen er ansvaret for at forebygge livsstilssygdom lagt ud til kommunerne, og i 2005 gav Hjerteforeningen med oplægget Forebyg hjertekarsygdom begynd blandt børn og unge bolden op til kommunerne. Hjerteforeningen sendte et idékatalog til samtlige borgmestre i landet med opfordring til at komme i gang med at sikre en sund fremtid for børnene. Baggrunden for opfordringen er Hjerteforeningens rapport Børn og unges livsstil og risiko for hjertesygdom, som konkluderer, at der er behov for en forstærket sundhedsfremmende indsats over for børn og unge. Alt for mange børn og unge lever på en måde, der på længere sigt er en trussel for deres helbred. De spiser usundt og er fysisk inaktive. Det øger deres risiko for at udvikle hjertekarsygdom senere i livet. Derfor tog Hjerteforeningen i 2005 det usædvanlige skridt at opfordre kommunerne til at sætte ind. Det er i særlig grad skolerne, der kan påvirke børns holdninger og adfærd og give dem den nødvendige viden. Hjerte foreningen foreslog blandt andet, at skolerne indfører undervisning i sundhedsfremme og gør det til et eksamensfag, styrker faget idræt og indfører konditest, så man kan sætte ind over for elever med meget dårlig kon dition. Hverdagen i skolen skal tilrettelægges, så børnene er fysisk aktive en time om dagen, og alle skoleelever skal have tilbud om sund skolemad. Lærernes ønsker er afdækket Hjerteforeningen, Fødevarestyrelsen og Mejeriforeningen har afdækket, hvilke ønsker landets folkeskolelærere har til et undervisningsmateriale, der skal give danske skoleelever viden om at spise sundt og bevæge sig tilstrækkelig meget. Undersøgelsen er offentliggjort i en rapport i februar Det er hensigten, at rapporten skal danne udgangspunkt for de tre parters videre samarbejde om at få udviklet et egentligt undervisningsmateriale om sund mad og motion med indhold, der tiltaler elever på 4. til 7. klassetrin. Sunde børn året rundt Med Skolernes Motionsdag og klubben Rumlerikkerne Børn Mad Motion arbejder Hjerteforeningen for, at det bliver sjovt for børnene at være sunde. Rumlerikkerne er klubben for familier med børn mellem 3 og 6 år. Den rundede ved udgangen af året medlemmer. Medlemmerne modtager to pakker årligt og to nyhedsbreve. En evaluering af de tre første pakker viste, at forældre og børn generelt er meget tilfredse med pakkerne. Især er forældrene glade for informationerne om og opskrifterne på sund mad. Hjerteforeningens vej til en sundere hverdag for de større børn er Skolernes Motionsdag, som Hjerteforeningen har arrangeret sammen med Dansk Skoleidræt i 23 år. Igen i år var der deltagerrekord i motionsarrangementet, som er verdens største for skolebørn. Motions dagen var på skemaet den 14. oktober og fik elever, lærere, børnehavebørn og forældre til at hoppe i idrætstøjet. Det er flere end året før. Løb for hjertesyge børn For elever på 86 af landets skoler drejede Skolernes Motionsdag sig om at samle penge ind til børn med medfødte hjertefejl. Eleverne konkurrerer om at løbe så mange kilometer som muligt på to timer. Vinderskolerne får en krone for hver kilometer, deres elever har løbet, sponsoreret af NIKE. Pengene går til børn på landets børnehjerteafdelinger. Hjemmeside for badutspringere I forbindelse med Skolernes Motionsdag lancerede Hjerteforeningen, Dansk Skoleidræt og Skolemælk en ny og anderledes hjemmeside, med kampagner og konkurrencer om kost, krop og motion for elever og lærere. Hjemmesiden kan bruges i undervisningen om kost og motion og indeholder relevant baggrundsviden til lærerne. Sodavandsfri uge På opfordrede Hjerteforeningen i 2005 skolerne til at holde en sodavandsfri uge i ugen op til Skolernes Motionsdag. Hjemmesiden gav gode ideer til, hvordan eleverne kan lave den sundeste og sejeste drik og teste deres søde tand. DM i leg Hjemmesiden introducerede også en ny legekonkurrence, arrangeret af Hjerteforeningen og DR. Børnene opfordres til at opfinde nye lege, hvor mindst fem børn i alderen 7-12 år kan bevæge sig i skolegården eller på vejen. Der er præmier til de bedste lege, som desuden kan forventes vist i tv-programmet GO. 10 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

11 Én sodavand om ugen Én sodavand på 500 ml om ugen. Det var Hjerteforeningens bud på en genstandsgrænse for børn og unge, som blev præsenteret i begyndelsen af Forslaget fik stor opmærksomhed og blev livligt diskuteret i medierne. Det er Hjerteforeningens håb, at genstandsgrænsen kan være med til at dæmme op for det store sukkerforbrug, som er en af årsagerne til den hastigt stigende overvægt og fedme blandt børn. Medlemmer af Rumlerikkerne kunne i 2005 down loade snitmønstre på fastelavnsd ragter fra klubbens hjem meside til børnene, så finger færdige forældre kunne forvandle junior til Rumlerikkerne Lille-Vilde, Tumle, Kerne, Kloge eller Slumre. Børnene fik to nye historier om Rumlerikkerne og Rumkuglen og deres egen Lille-Vilde-bamse samt en Rumlerik-cd med musik og sange om mad og bevægelse. Bredt samarbejde om den sunde mad til både børn og voksne En hånd til sund mad i madpakken Vi spiser over en tredjedel af vores daglige måltider i skolen eller på arbejdspladsen, men madkassen indeholder stadig for lidt grønt og fisk. Derfor samarbejder Hjerteforeningen om Madpakkens Dag med lærernes foreninger for hjemkundskab og natur/teknik og Schulstad Brød, som hvert år sætter fokus på den sunde madpakke i de danske skoler. Madpakkens Dag blev markeret på Lejre Forsøgscenter. 400 skoler fra hele Danmark havde tilmeldt sig temadagen. Eleverne lærte om tre historiske tidsaldre med madpakken som omdrejningspunkt: oldtiden, 1880 erne og nutiden. Madpakker til morgentravle Hjerteforeningen, Fødevarestyrelsen, Fagligt Fælles Forbund, 3F, og kampagnen 6 om dagen gik i oktober 2005 sammen om en landsdækkende kampagne: Gi madpakken en hånd. Kampagnen startede med en event på Hovedbanegården i København, hvor der blev uddelt kampagnemateriale og sunde madpakker til travle morgenrejsende. Kampagneholdet drog derefter ud i det ganske land for at mødes med madpakkefolket. På fire udvalgte arbejdspladser fik de ansatte inspiration til at smøre sundere madpakker. 6 om dagen Hjerteforeningen deltager i kampagnen 6 om dagen sammen med Fødevarestyrelsen, Forsk ningsforeningen frugt, grønt og kartofler, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen og Motions- og Ernæringsrådet. 6 om dagen arbejder for at få danskerne til at spise mere frugt og grønt. Helst 6 om dagen eller 600 gram frugt og grønt om dagen. I 2005 var fokus området landets arbejdspladser, hvor man blandt andet gav madpakken en hånd og havde aktiviteter om mødeservering, kantiner m.m. Kostkompasset I 2005 offentliggjorde Motions- og Ernæringsrådet nye officielle kostråd. Fødevarestyrelsen inviterede efterføl gende en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Fødevareforskning, FDB, Kræftens Bekæmpelse, Motions- og Ernæringsrådet, Suhrs Seminarium, Sundhedsstyrelsen og Hjerteforeningen til at udvikle et grafisk udtryk for kostrådene til brug for en pjece, undervisningsmateriale og netbaseret information til den enkelte forbruger. De nye råd præsenteres under betegnelsen Kostkompasset. Kostkompasset kan downloades fra Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

12 En fælles annonce med en direkte opfordring til at fjerne røgen fra det offentlige rum gjorde 16 organisationers samarbejde kendt i offentligheden Tobaksrøg kan give sygdom hos både rygere og ikke-rygere. I 2005 gik Hjerteforeningen ind i debatten om rygeforbud Nul røg nu Flere tusind børn må hvert år indlægges på hospital på grund af sygdomme, som kan skyldes passiv rygning. Den ny viden om de konsekvenser, som tobaksrøg har for ikkerygernes helbred, blev trukket skarpt op, da Hjerteforeningen i årets første måneder bragte hjertekarsygdommene ind i debatten om rygning på offentlige steder. At børn skades af passiv rygning i hjemmet, var et af flere eksempler, som anskueliggjorde for en bred målgruppe, at tobaksrøgen er farligere for vores helbred, end de fleste har antaget. Hvert år dør mennesker af hjertekarsygdomme, som skyldes rygning, men tallet firedobles, når man medregner dødsfald af andre sygdomme, som kan skyldes rygning. Hjerteforeningens slogan Nul røg nu for vores hjerters skyld var en opfordring til Folketingets politikere om at sætte fart på en proces frem mod lovgivning, der sikrer befolkningen mod de sundhedsskader, som tobaksrøg medfører enten man selv ryger eller ej. Opfordringen blev fulgt op med personlige henvendelser og møder, og ude i landet kom budskabet vidt omkring med klæbemærkater og oplysningsmateriale, som foreningens aktive tog i brug i de lokale aktiviteter. Netværk og hvidbog om passiv rygning Nul røg nu -kampagnen gav stor medieopmærksomhed, og kort efter samlede en bred kreds af sundhedsfaglige og sygdomsbekæmpende organisationer kræfterne i netværket Nej til passiv rygning. Netværkets formål er at arbejde for en lovgivning, der sikrer alle borgere mod tobaksrøgens skadevirkninger. Netværket har i årets løb markeret sig i debatten på flere områder og har udgivet generelt informationsmateriale om passiv rygning. Men først og fremmest har netværket indsamlet dokumentation for skadevirkningerne af passiv rygning og for effekten af rygeforbud. Resultatet blev udgivet i december måned i en hvidbog om passiv rygning. Hvidbogen blev præsenteret på en høring på Christiansborg med deltagelse af sundhedsordførere fra Folketingets partier og en lang række lægefaglige kapaciteter. Rygevaner står fast Også i 2005 offentliggjorde Hjerte foreningen sammen med en række samarbejdspartnere en kortlægning af danskernes rygevaner. For første gang i en lang årrække faldt antallet af dagligrygere ikke i Det peger på, at foreningens oplysningsindsats og rygestop-initiativer stadig er vigtige opgaver. Som noget nyt dokumenterede årets rygevaneundersøgelse, at danskernes holdning til rygeforbud i det offentlige rum ændrer sig hastigt i disse år. Rappor ten viser et flertal for at sikre ansatte mod passiv rygning i arbejdstiden og et flertal for forbud mod rygning i det offentlige rum. 12 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

13 Hjerteforeningens direktør Susanne Volqvartz overrakte foreningens fødselsdagspris til daværende borgmester Kjeld Rasmussen for frontløberinitiativet Røgfri kommune Rygevaner rokkede sig ikke Dagligrygere i Danmark i procent af befolkningen over 15 år Tal fra Monitorering af danskernes rygevaner 2005, PLS Rambøll for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening Brøndby Kommune hædret af Hjerteforeningen Modstanderne af rygeforbud findes især blandt de ældre borgere og i højere grad blandt mænd end blandt kvinder. Hvis det stod til kvinderne, var der rygeforbud på alle offentlige steder og på arbejdspladser. 52 procent af kvinderne går ind for forbud mod rygning i det offentlige rum mod 45 procent af mændene. 59 procent af kvinderne går ind for forbud mod rygning på arbejdspladser mod 48 procent af mændene. Som en markering af Hjerteforeningens fødselsdag og en afslutning på Nul røg nu - kampagnen blev Brøndby Kommune den 11. marts hædret med Hjerteforeningens fødselsdagspris for det modige og fremsynede initiativ til at gøre kommunens arbejdspladser røgfri fra 1. januar Brøndby Kommune har vist sig som frontløber med en rygepolitik, der har været med til at sætte rygestop og rygeforbud på den politiske dagsorden. Samtidig har Brøndby Kommune gennemført et forbilledligt forarbejde forud for rygeforbudet i form af information og rygestopkurser for medarbejderne, lød begrundelsen for pristildelingen. Prisen er først og fremmest en hæderspris i form af et diplom og hædrende omtale. Men i dette tilfælde fik kommunen også to kuliltemålere til brug for rygestoparbejdet. Desuden fik alle ansatte i Brøndby Kommune et eksemplar af kogebogen Let hjertet som en opmuntring til en sund og hjertevenlig livsstil. 16 organisationer siger nej til passiv rygning Apotekerforeningen Astma-Allergi Forbundet Danmarks Lungeforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandlægeforening Danske Fysioterapeuter Diabetesforeningen Ergoterapeutforeningen Folkesundhed København Formidlerne Hjerteforeningen Jordemoderforeningen Kost & Ernæringsforbundet Kræftens Bekæmpelse Lægeforeningen Røgfrit Miljø Sundhed og oplysning Hjerteforeningen Årsberetning

14 400 borgere i udkantsområder har lært hjertestart behandling, og det har sat fokus på betydningen af at kunne give livreddende førstehjælp Hjertestart i udkantsområder Hjerteforeningen etablerede projektet Hjertestart med Hjerteforeningen i 2005 med økonomisk støtte fra Foreningen Østifterne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektet tilbød gratis hjertestartkurser i udvalgte udkantsområder i Danmark, hvor det er særlig vigtigt at kunne give livreddende førstehjælp, fordi der går lang tid, inden ambulancen når frem. I efteråret 2005 blev der afviklet 13 hjertestartkurser på Falster og Lolland samt i Stege og Kalvehave med ca. 30 deltagere på hvert hold. Udvalgte borgere fik et personligt brev med en invitation om at deltage i et tre timers kursus. Tilmeldingen var overvældende, og Hjerteforeningen måtte sige nej til mange. De kan - og de tør Evalueringen fra deltagerne er meget positiv. De giver udtryk for, at de meldte sig til kurset på grund af den personlige invitation, fordi de bor i et udkants område i Danmark og fordi et tre timers kursus er over skueligt. Desuden lagde mange vægt på, at kurset blev afviklet i nærområdet. Kursernes formål var, at deltagerne skulle gå derfra med en oplevelse af at kunne og turde give hjertestart. Mange havde været bange for at gøre noget forkert, men gav efter kurset udtryk for, at angsten var overvundet. Underviserne var professionelle, og kursisterne fik også viden om forebyggelse af hjertesygdom, om hjertestop og om livsstils ændringer. Projektet fortsætter i 2006, hvor der er planlagt 20 kurser på Langeland og Bornholm og i Ribe og Bramming. Greve/Solrød/Køge Lokalkomité kombinerede i efteråret en løvfaldstur med inspiration til hjertestartkursus Æble eller pære på World Heart Day Den internationale hjertedag World Heart Day markerede Hjerteforeningen med en direkte henvendelse til landets praktiserende læger. Brevet var ikke kun en opfordring til at droppe øjemålet og tjekke patienternes taljemål. Det indeholdt også et praktisk redskab, nemlig et målebånd. Budskabet om, at det maksimale taljemål for mænd er 94 cm og for kvinder 80 cm, var fælles for de fleste hjertesygdomsbekæmpende organisationer i den vestlige verden i Taljemålet som en vigtig indikator for en forhøjet risiko for hjertekarsygdom tiltrak en del medie opmærksomhed og blev taget godt imod hos lægerne. I Hjerteforeningens rådgivningscentre udleveres målebåndet i forbindelse med rådgivningssamtaler om kost og livsstil, og i Hjerteforeningens egne medier kunne læsere og brugere få mere at vide om den farlige æblefigur og den sunde pæreform. 14 Hjerteforeningen Årsberetning 2005 Sundhed og oplysning

NING T E R ÅRSBE 2004

NING T E R ÅRSBE 2004 ÅRSBERETNING 2004 Indhold Mærkesager.................................... 3 I front med forskning for patienterne Indflydelse gennem samarbejde Sundhed og oplysning............................. 7 Alle skal

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Virksomhedernes sociale ansvar Indhold Motion på skoleskemaet i Århus virker Tykke unge udstødes fra job og lærerplads Sundhedsfremme på arbejdspladserne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Jeg kender det jo selv

Jeg kender det jo selv Ændringer vedr. abonnement Ring venligst på tlf.: 66 12 90 06 Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C diabetes APRIL 2008 Jeg kender det jo selv Anne Petersen, som du ser her på billedet, er

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

Hjertenyt. Endelig en sund brunch. Sunde varianter af alt det, der gør weekenden til noget særligt

Hjertenyt. Endelig en sund brunch. Sunde varianter af alt det, der gør weekenden til noget særligt Tema: Multisyg hjertepatienter lider af mere end én kronisk sygdom S. 10 De fleste Den bedste kombi Statin og god form kan forebygge syv ud af 10 dødsfald blandt dem med forhøjet kolesterol S. 30 Stamcelleforsker

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN Didde Skov hjælper unge, der har kræft side 4-5 Unge frivillige Sådan gør du side 6-7 Kan forebyggelse betale sig? side 8-9 2 Leder Året

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere