EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008"

Transkript

1 2 8 EGMONT FONDEN EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008

2 Egmont Fonden en erhvervsdrivende fond Egmont Fondens almennyttige aktiviteter finansieres af fondens erhvervs mæssige aktiviteter i Egmont koncernen. Egmont er grundlagt af Egmont Harald Petersen i Virksomheden startede som et trykkeri og er i dag en moderne medievirksomhed med medarbejdere og udgivelser i mere end 30 lande. Egmont omsatte i 2008 for 11,7 mia. DKK. I Norden er Egmont kendt for historier i forskellige medier som for eksempel tv, film, bøger og blade. Egmont står bag verdens ældste stadig eksisterende filmselskab, Nordisk Film. Egmont er med bag Norges største kommercielle tv-station, bag Danmarks største biografkæde, blandt Nordens største forlag og har magasiner, der bringer fortællinger ud til de fleste hjem. Uden for Norden er det navnlig børn og unge, der har glæde af Egmonts fortællinger. Du kan læse mere om Egmont på Idet Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, går en del af overskuddet hvert år til geninvestering i virksomheden. Resten af overskuddet går til fondens almennyttige aktiviteter. Fonden blev oprettet den 31. marts 1920 af Egmont Harald Petersens efterkommere på baggrund af hans ønske om at indvinde midler til anvendelse i almennyttige øjemed. Egmont Fondens uddelinger administreres af Støtte- og bevillings - administrationen, der er et sekretariat under Egmont Fonden. Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, administreres separat hos Nordisk Film. Der kan læses mere om, hvordan man søger fondens midler, på modsatte flap. Den overordnede vision for Egmont Fondens almennyttige virke er at skabe et godt liv for børn og unge gennem at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet.

3 ÅRSSKRIFT 2008 INDHOLD Årets gang Årets beretning for 2008 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årets gang i Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Oversigt over bevillinger til projekter i 2008 Bestyrelsesformand Ivar Samrén: 10 år på toppen af Egmont Direktør Margrethe Ahlefeldt: Jeg ønsker at give børn og unge et våbenskjold Familiestøtte Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud: Vi føler, vi er børnenes advokater Interview: Direktør Vibe Klarup Voetmann, Dannerhuset Der skulle være en børneombudsmand med ét fokus: Barnets tarv Idé, redaktion og projektledelse: Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS, Margrethe Ahlefeldt og Grethe Nymark Skribent: Tine Bruun Foto: Steen Brogaard Design og produktion: Branded Design ApS Trykt i Danmark af Bording Graphic A/S (DS/EN ISO14001:1996)

4 18 25 Forebyggelse og resocialisering Mere udeliv i Statsfængslet i Ringe: Menneskers drømme næres af høje træer Interview: Socialrådgiver Tine Bryld og Speciallæge Preben Brandt At være på den grønne gren eller i den sorte gryde Integration Forfatterakademiet for minoritetsunge: Må jeg smitte min sorg af på dig? Interview: Professor Jakob Skovgaard-Petersen, KU Vi har brug for en ny samtalekultur Læring og uddannelse Fremtidens Undervisningsfacilitet: Tivoli? Nej, det er skam et klasselokale Interview: Departementschef Niels Preisler, Undervisningsministeriet Vi gør meget, men kan godt blive endnu bedre Oplevelser og medier På Flugt Dramadokumentar til børn om asylbørn: Skulle vi lave realisme eller happy end? Interview: Chefredaktør Birgitte Fredsby, DR, B&U Det handler om respekten for det enkelte menneske Trivsel og sundhed Etablering af Ungdomsmedicinsk Videnscenter: Det er vores tragedie, men folk tror, vi er på ferie Interview: Professor Bjørn Holstein, Københavns Universitet Hvorfor ikke gøre mere, når vi ved, det virker? Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Vil:kan bliver til Løvehjerte Virksomheden: Bestyrelsen og Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Nordisk Film Fonden Oversigt over projekter 2008 Igangværende projekter Ultimo 2008

5 Årets beretning Årets beretning for 2008 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Støtte og bevillinger 2008 Egmont Fonden 34,3 mio. DKK til i alt 31 projekter 1,6 mio. DKK til Den almene sociale støtteordning 0,5 mio. DKK til uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn Nordisk Film Fonden 3,9 mio. DKK til fremme af filmformål Webadresser egmontfonden.dk nordiskfilm.dk Egmont Fondens almennyttige virksomhed beskæftiger sig med børn og unges udvikling inden for fysiske, emotionelle, sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige dimensioner. Vi støtter og initierer projekter, som sigter mod nye modeller og metoder, der kan tjene som eksempler til efterfølgelse. Den almennyttige virksomhed arbejder særligt for udsatte børn og unges aktive og engagerede deltagelse i samfundet ved at styrke deres personlige ressourcer og nedbryde sociale og kulturelle barrierer. Støtte til børn og unge er nerven. Mange projekter involverer dog også hjælp til voksne. Det sker altid i tilfælde, hvor det indirekte gavner børn, at de voksne hjælpes. Børn og unge er i utallige situationer dybt afhængige af deres nærmeste voksnes trivsel, og ofte sætter de støttede projekter netop ind på at afhjælpe, at børnene står svagt pga. forældrenes situation. Hjælpen til fængselsindsattes børn er et eksempel på en prioritering fra Egmont Fondens side, hvor man ønsker at minimere det tab, det er for børn at have en indsat forælder, ved at hjælpe forældrene til bedre at tackle situationen som forældre under fængselsopholdet. I 2008 blev der ydet støtte til 31 selvstændige projekter, og 349 familier med enlige forsørgere blev tildelt støtte gennem de to støtteordninger: Den almene sociale støtte - ordning og uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn. I 2008 har Egmont Fonden støttet og bevilget: 34,3 mio. DKK til i alt 31 projekter 1,6 mio. DKK til Den almene sociale støtteordning 0,5 mio. DKK til uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn I 2008 modtog Egmont Fonden i alt skriftlige henvendelser. Heraf udgjorde: 746 projektansøgninger 524 ansøgninger til Den almene sociale støtteordning 328 uden for retningslinjer Gennem Nordisk Film Fonden er der bevilget 3,9 mio. DKK til fremme af filmformål. For at få et anderledes perspektiv på årets gang har vi i år valgt at lade en udefrakommende skrive om Den almennyttige virksomheds arbejde i Valget faldt på journalist Tine Bruun, som ligeledes har skrevet artikler i dette årsskrift. Egmont Fondens almennyttige virksomhed ønsker at udtrykke en tak til alle samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere for år Ivar Samrén Formand Margrethe Ahlefeldt Direktør Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

6 Årets gang Årets gang i Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed af forfatter og journalist Tine Bruun Jeg blev i mange år kaldt familiens sidste idealist. Jeg forstod aldrig rigtig, om det var nedsættende ment, eller om det var en anerkendelse. Men at det betød, at jeg var naiv, var jeg aldrig i tvivl om. Hvad der siden skete, ved jeg ikke. Måske jeg blev voksen. Blev journalist. Kyniker blev jeg aldrig, men idealismen fik et mindre tidskrævende og mindre tydeligt udtryk. I starten af dette år blev jeg bedt om at skrive en række artikler til årsskriftet for Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Et job, jeg tog uden at tænke nærmere over det. Et skrivejob. En artikelserie. Hvad der kom ud af det, var de artikler, der er at finde længere inde i dette årsskrift. Hvad der ganske uventet også kom ud af det, var dybt rørende mindelser om min egen idealisme. Mindelser om en tid, hvor det gav mening for mig at bruge mine somre med handicappede børn og mine juleaftener med ensomme gamle. Om en tid, hvor jeg troede på det bedre. Hvor jeg troede, jeg kunne gøre en forskel. Hvor jeg troede, at jeg kunne række ud. Hvor jeg troede, at nogen ville gribe efter og finde min hånd, finde styrke ved den hånd. Måske endda hæve sig lidt ved den, komme på fode. Jeg blev rørt over arbejdet med artiklerne, fordi jeg skrev om det ene projekt efter det andet, lyttede til det ene menneske efter det andet, som berettede for mig, at Egmont Fonden for dem var den hånd. Fotograf Steen Brogaard og jeg tog rundt i landet og besøgte projekter, som Egmont Fonden har støttet. Ofte sad vi tavse i bilen efter besøgene. Begge tydeligt påvirkede af, hvad vi havde set, hvem vi havde mødt. Begge imponerede. Ydmyge bestyrkede vi hinanden i, at det var godt, nogen gjorde den indsats, vi kunne se, blev gjort. Et større og større mønster afdækkede sig af mange menneskers idéer, visioner, omstændelig konkretisering, ansøgning, realisering af projekter. Et samarbejde mellem ildsjæle på hver deres side af fondens skrivebord. Efter arbejdet med artiklerne indvilligede jeg i også at skrive denne beretning om årets gang i Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Det er mig en glæde at skrive, ikke kun om projekterne, men også om Fonden. Egmont, en fondsejet virksomhed Måske er det for nogen uklart, hvordan Egmont og Egmont Fonden hænger sammen. Da Egmonts stifter døde, blev virksomheden til en fond, der ud over at drive kommerciel virksomhed skulle bruge en del af virksomhedens overskud til at hjælpe andre. Under Egmont navnet er Fonden vokset og driver nu kommerciel virksomhed i over 30 lande med medarbejdere, som i 2008 nåede en omsætning på 11,7 mia. DKK. Grundlaget for al virksomhed i Egmont Fonden er at skabe og formidle fortællinger. Egmont formidler i mange forskellige medier: digitale medier, ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, film, tv-programmer, drift af biografer og tv-stationer 2 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

7 samt interaktive spil, spilkonsoller og musik. Men som fond adskiller Egmont sig fra mange andre virksomheder, fordi en del af overskuddet anvendes til almennyttigt virke. Egmont Fondens kommercielle virke er altså grundlaget for alle de aktiviteter, som foregår i Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Visionen for det almennyttige arbejde er ambitiøs: Et godt liv for alle børn og unge gennem en aktiv og engageret deltagelse i samfundet. Det daglige arbejde i Egmont Fondens almennyttige virksomhed varetages af Støtteog bevillingsadministrationen. Det er Støtte- og bevillingsadministrationen, som ansøgere til Egmont Fonden kommer i kontakt med, og som indstiller projekter til Egmont Fondens bestyrelse med henblik på støtte. Den primære arbejdsopgave i Støtte- og bevillingsadministrationen er at behandle de mange projektansøgninger, Egmont Fonden modtager. Men at være en base for udvikling af nye metoder og projekter prioriteres også. Projekterne hjælpes til at finde deres eget ejerskab og primært til at lykkes i sig selv. Derudover er et vigtigt mål at se projekternes positive erfaringer sprede sig som ringe i vandet. Projekterne Blandt de nye projekter, der blev støttet i 2008, er en læsecamp for teenagere, hvor sigtet er at tilbyde elever fra klassetrin, som har svært ved at læse og skrive, et intensivt, utraditionelt og forhåbentlig positivt forløb. Projekterne hjælpes til at finde deres eget ejerskab og primært til at lykkes i sig selv. Et vigtigt mål er at se projekternes positive erfaringer sprede sig som ringe i vandet. Egmont Fonden valgte også at støtte produktionen af en film og en tv-serie om den grønlandske figur Mikisoq, Grønlands svar på Tintin. Formålet med projektet er at give mulighed for en positiv identifikation til grønlandske børn og unge. I forbindelse med forebyggelse og resocialisering har Egmont Fonden i 2008 støttet en forebyggelsesindsats, der skal håndtere 50 af de traumatiserede flygtningefamilier, som kommunerne har sværest ved at tackle. Op mod halvdelen af de unge varetægtsfængslede eller anbragte i sikret pædagogisk regi kommer fra en flygtninge - familie. Derfor er Egmont Fonden gået yderligere ind i det forebyggende arbejde. Blandt de projekter, som Egmont Fonden afsluttede i 2008, er projektet Døgnanbragte Unge og Rusmidler. Projektet er løbet over to år. Projektets mål var at udvikle og afprøve strategier og kompetencer til at håndtere anbragte unges brug af rusmidler og støtte personalet på døgninstitutioner i at gå i dialog med de unge. Erfaringerne fra projektet er både udmøntet i en håndbog om problematikken, udgivet som lydbog, og artikler i fagblade og lokale formidlingsdage. Egmont Fonden afsluttede ligeledes sin støtte til Støtteforeningen Broen efter to år. Projektets mål har været at hjælpe børn fra mindre ressourcestærke familier i gang med at dyrke sport i sportsklubber som en indgang til integration i samfundet. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

8 Årets gang Projektets mål blev til fulde realiseret, da det lykkedes at få flere hundrede børn til at begynde i en sportsklub, og mere end halvdelen af forældrene påtog sig ansvaret for, at børnene kommer af sted til aktiviteterne. Foreningen har nu fået satspuljemidler til at gøre sit arbejde landsdækkende. Foreningen Ansvarlig Presse har stået bag et projekt om medierne og de nye danskere. Målet for projektet var at sætte fokus på mediernes tilgang til multikulturalisme og minoriteter i folkeskoler, gymnasie og på de tre danske journalistuddannelser. Det mål lykkedes ovenud. Foreningen har afholdt næsten oplæg over hele landet, dens undervisning er blevet integreret i pensum for journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole, og der er opnået fast tilknytning som gæstelærere ved Roskilde Universitets journalistuddannelse. Projektet er nu afsluttet i Egmont Fonden, og foreningen fortsætter på egen hånd. Den almene sociale støtteordning er en særlig uddeling under Egmont Fonden, som tildeler enlige forsørgere legater. Ofte er det hjælp til babyudstyr, der prioriteres. Mange af ansøgerne har et månedligt rådighedsbeløb under DKK, men de ønsker som alle andre at være velforberedte som nye mødre. Ifølge Lov om aktiv Socialpolitik 81 kan en enlig mor kun søge om hjælp til fx babyudstyr, hvis hun ikke har kunnet forudse behovet. Det er svært at forklare, at man igennem en graviditet ikke har set behovet komme, og derfor afvises langt de fleste ansøgninger om hjælp i det offentlige. Men at det også er svært at spare op ud af meget begrænsede midler, er jo også sandt, og derfor er det en fast og vigtig post hos Egmont Fonden at hjælpe kommende mødre i den situation. Vil:kan bliver til Løvehjerte Egmont Fonden har siden 1999 støttet børn, hvis forældre eller søskende rammes af livstruende sygdom eller dør. Børne- og ungdomsrådgivningen Vil:kan har siden sin opstart haft til huse under Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. I løbet af 2008 blev det forberedt, at Vil:kan skifter navn til Løvehjerte. Omkring børn oplever årligt, at en eller begge deres forældre dør, og omkring 170 børn mister en bror eller en søster. Man ved, at disse børn kan få alvorlige psykiske vanskeligheder, hvis de ikke får hjælp. Samtidigt er den raske eller overlevende forælder selv følelsesmæssigt belastet af situationen. Løvehjerte tilbyder terapi til børn og unge i alderen 3 til 17 år. For børn under 3 år rådgives primært forældrene. Tilbuddet gælder børn og unge, der bor øst for Storebælt. Der tilbydes telefonisk rådgivning, individuel terapi og gruppeterapi. Al rådgivning foregår på dansk af autoriserede psykologer, og der bruges tolk ved fremmedsprog. Rådgivningen i Løvehjerte er gratis. Ringe i vandet Det er centralt for Egmont Fondens almennyttige virksomhed, at de støttede projekter har en effekt, der rækker ud over den konkrete projekt periode. Langt de fleste af de projekter, Egmont Fonden støtter, er længerevarende og har langsigtede perspektiver. 4 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

9 Fra et projekts start er der opmærksomhed på at inddrage andre relevante aktører for at understøtte projektets forankring. Der lægges vægt på, at ejerskabet ligger i det enkelte projekt, og der er dialog med de støttede projekter gennem hele projektperioden. På den måde kan en gensidig udveksling af viden og erfaringer finde sted, og der kan formidles kontakt til relevante samarbejdspartnere for projektet. Det er et erklæret mål for projektarbejdet, at resultater og erfaringer skal udbredes. Derfor giver Egmont Fonden ikke kun støtte til projekter, men lægger også en stor indsats i at forbedre bevillingsmodtagernes netværk og forsyne dem med værktøjer til at klare sig godt. At dele midler ud til enkeltprojekter, der på papiret ser godt ud, men enten metodisk eller samarbejdsmæssigt ikke står solidt nok til at få succes, giver kun mening på idéplan. Man vælger ofte at samarbejde med ansøgerne tidligt i ansøgningsfasen. Grundig opkvalificering og præcisering af projekter er almindelig i ansøgnings - processen, fordi et solidt forarbejde ofte viser sig senere i form af projektets succes og gennemslagskraft. Tæt dialog mellem Egmont Fondens Støtte- og bevillings - administration og ansøger er almindelig procedure. Det er en klar strategi at styrke bevillingsmodtagernes netværk og evne til at sikre projekternes levedygtighed, også længe efter den periode, de er støttet af Egmont Fonden. Et væsentligt tiltag i den henseende har været at gøre Egmont Harald Petersens fødselsdag den 3. oktober til en fast netværksdag. I 2008 afholdt Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration for tredje år i træk netværksarrangement den 3. oktober. Det brugbare udbytte af årets tema, forankring, var tydeligt. Alle bevillingsmodtagere i igangværende projekter var inviteret, og der var deltagere fra mere end 60 projekter. Man kan sige, at det ikke er svært at få nogen til at møde velvilligt op, hvis man netop har bevilget dem en god portion penge og ovenikøbet inviterer på pindemadder. Dagen var imidlertid ikke en taksigelsesfejring af Egmont Fonden, men derimod en konstruktiv udveksling af erfaringer og opbygning af nye og vigtige kontakter i uformelle rammer. Dagens hovedspørgsmål omhandlede muligheden for tværfaglig forankring på tværs af organisatoriske og traditionelle faglige skel, etablering af nye sociale institutioner og medtænkning af forankring fra et projekts opstart både i og uden for projekt og institution. Støtte- og bevillingsadministrationen sørgede i forbindelse med forankringstemaet for udarbejdelsen af et sæt retningslinjer: At skabe gode betingelser for udvikling og implementering anbefalinger til fremtidigt projektarbejde. Retningslinjerne ligger på og vil forhåbentlig komme mange projektmagere og fremtidige ansøgere til gavn. Berøringen I forbindelse med dette årsskrift har jeg læst mig igennem mere end 80 sagsmapper med projekter, som Egmont Fonden har været med til at sætte i gang. Hvad der står tydeligt tilbage, er et indtryk af en fondsvirksomhed, der ikke er bange for at få snavs på fingrene. Der var et påfaldende fokus på behov og trang og lige så påfal- Egmont Harald Petersens fødselsdag den 3. oktober er en fast netværksdag hos Egmont Fonden. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

10 Årets gang dende et fravær af nydelighed og prestigeprojekter. De støttede projekter er nogle, der tager fat i problematikker, der ofte er uskønne og tunge og netop derfor måske er overset eller forsømt i offentligheden. Fordi de ikke er til at røre ved, hvis ikke man vil tage ordentligt fat. Fordi de forholder sig til noget belastende dynd, som man uvægerligt vil få på sig. Stakkene af sagsmapper omhandlede projekter, som møjsommeligt arbejder på at etablere veje ud af dyndet. Alle projekter, som Egmont Fonden er gået ind i at støtte og følge i dialog. De støttede projekter er nogle, der tager fat i problematikker, der ofte er uskønne og tunge og netop derfor måske er overset eller forsømt i offentligheden. Jeg prøvede under alle interviews at få nogle fra de støttede projekter til at sige noget kritisk om Egmont Fonden. Jeg forklarede, at det ville give troværdighed, hvis det hele ikke var fryd og gammen. De måtte gerne fortælle om mangler eller ærgrelser omkring samarbejdet med Egmont Fonden. Alle som én fortalte den samme historie. Om hvordan de følte sig uhyre godt behandlet af Egmont Fonden. Hvordan deres projekter var blevet respekteret og taget alvorligt helt fra starten af deres ansøgningsproces. Hvordan de var blevet hjulpet over forhindringer. Hvordan alting blev fulgt til dørs. Hvordan alle havde oplevet en kontakt med Egmont Fonden præget af gensidig tillid og et enestående personligt engagement. Venlig opmærksomhed. De ville ikke fortælle noget andet. Til sidst blev det let at tro på, at der ikke var andet at fortælle. Jeg ved ikke, om Egmont Fonden tilhører nogle af verdens sidste idealister. Jeg ved, at jeg langtfra finder dem naive. Dertil har de alt for mange af verdens rå realiteter lige midt i deres synsfelt, og dertil realiserer de alt for meget på nogle benhårde præmisser. Med Egmont Fondens almennyttige virke og hverdag er der ikke plads til naivitet. Men der er idealisme. Visioner. Glødende drømme om at forbedre og en stærk, fælles vilje bag. Egmont Fonden er en hånd, der rækkes ud. Én, der ønsker at støtte. 6 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

11 Egmont Fonden / Oversigt over bevillinger til projekter i 2008 FAMILIESTØTTE Bevillingsmodtager Projekt (webadresse) Bevilling i DKK Alexandrakollegiet Indretning af børnevenlige lejligheder (alexandrakollegiet.dk) Center for Familieudvikling Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud (familieudvikling.dk) Egmont Fonden Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til børn og unge i sorg (loevehjerte.org) FOREBYGGELSE OG RESOCIALISERING Center for traume- og torturoverlevere Videreudvikling af (traume.dk) Foreningen Bagmændene Etablering af brugerstyret forening for unge, der ønsker at nedsætte deres forbrug af stoffer (bagmaendene.dk) Psykiatrisk Center Bispebjerg Behandlingstilbud til unge med psykose og samtidigt cannabismisbrug (capopus.dk) Rehabiliterings- og forskningscenter Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier for torturofre Statsfængslet i Ringe Forprojekt til Mere udeliv (kriminalforsorgen.dk) Statsfængslet i Ringe Mere udeliv et uddannelses- og velfærdsprojekt (kriminalforsorgen.dk) INTEGRATION Dokumentations- og rådgivnings- Kortlægning af kommunernes udbud af modersmålsundervisning centeret om racediskrimination Vallekilde Højskole Forfatterakademi for minoritetsunge (vallekilde.dk) LÆRING OG UDDANNELSE BazarMusicShop Musisk empowerment af unge på Nørrebro (bazarmusicshop.dk) Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprojekt om læring og udvikling i daginstitutionerne Danmarks Pædagogiske Universitet Udvikling af en pædagogik, som fremmer kreativitet (dpu.dk) Distriktsudvalg Tarup Plan T Læsecamp for teenagere (tarupungdomsskole.dk) Grønhøjskolen Udeskole Naturen som ramme for den daglige undervisning (groenhoejskolen.dk) Materialecentret Interaktivt undervisningsmateriale til børn med cochlear-implantater (matcen.dk) Muslimernes Fællesråd Projekt, der skal modvirke radikalisering af unge muslimer (mfr.nu) Steno Museet Det uperfekte barn undervisningsmateriale i forbindelse med udstilling Storkøbenhavns Tegnsprogsforening Evaluering af køkkenuddannelse for døve og hørehæmmede (allehaande.dk) OPLEVELSER OG MEDIER Det Danske Filminstitut Udvikling og produktion af FILM-X MOBIL (dfi.dk) Nature & Science Livet på Kanten Om unge hjemløse i København (naturescience.dk) Nordlys Fonden Mikisoq En animationsfilm om at leve i Grønland Ovidia Film Lancering af filmen Et hul i himlen Pausefilm I Verdens Navle Et antropologisk studie af mangfoldighed på Nørrebro Pension Engelsborg Fotobog om familielivet på en udslusningspension (pensionengelsborg.dk) Sjældne diagnoser Tv- og dvd-pakke om at være barn med en sjælden diagnose TRIVSEL OG SUNDHED DR Perspektiv Forprojekt til udvikling af rådgivningsportalen TVÆRS (dr.dk) Københavns Universitet Copenhagen Child Anxiety Project projekt om børn med angst Rigshospitalet Etablering af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (ungdomsmedicin.dk) Aarhus Universitet Oprettelse af dansk videncenter for psykotraumatologi forprojekt (psykotraume.dk) Bevillinger i alt Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

12 Ivar Samrén 10 år på toppen af Egmont Ivar Samrén Bestyrelsesformand for Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S Ivar Samrén har siddet i bestyrelsen for 35 forskel - lige virksomheder i 15 forskellige lande i 10 forskellige brancher. Han forlader nu Egmont i anledning af, at han falder for fundatsens alders - grænse, der er 70 år. Ivar Samrén har været formand for Egmont siden I 2009 træder han tilbage. Ivar Samrén ser tilbage på de 10 år. Egmont er en fantastisk virksomhed. At være en af de helt store medievirksomheder i Norden er i sig selv motiverende, men det er noget særligt, at en stor del af de værdier, vi skaber, kan investeres tilbage i samfundet via projekter, der hjælper udsatte børn og unge. Det har været diskuteret i mange år, om fondsejede virksomheder kan drives effektivt og forretningsmæssigt. Historien har vist, at spørgsmålet om ejerskab ikke er det afgørende. Forskellige ejerskabsformer har hver deres styrke, og i virkeligheden handler det om, hvilke mennesker man har ansat i sin virksomhed. For Egmont har det i alle årene været vigtigt at satse på at udvikle virksomheden langsigtet, at kunne tiltrække talentfulde medarbejdere samt at udbygge gode kunderelationer. Hertil kommer, at det giver perspektiv for såvel ansatte som for stakeholders, at vi engagerer os i at støtte udsatte børn og unge. Vekselvirkningen mellem at træffe kontante forretningsmæssige beslutninger og sammen med Fondens Støtte- og bevillingsadministration at kunne uddele midler til socialt udsatte børn og unge bliver et savn for mig personligt. Det har været en stor glæde at arbejde tæt sammen med et professionelt og engageret sekretariat, der har kæmpet for at strække vores begrænsede midler. Egmont Fonden har investeret i mange unges fremtid, og jeg har set talrige projekter, der siden er blevet integreret i enten offentligt regi eller i andre private sammenhænge. Succesen skyldes navnligt, at sekretariatet følger alle projekter til dørs. Det har stor betydning for Egmont Fonden at være en form for katalysator, for hvis ikke andre gode kræfter arbejder videre med de initiativer, vi sætter i gang, kan pengene måske være spildt. Egmont Fonden skal finde de huller i systemet, som det offentlige af forskellige årsager ikke er i stand til at tage sig af. Egmont Fonden spiller sammen med andre private fonde en afgørende rolle for, at mange helt nødvendige projekter nyder fremme. Denne almennyttige rolle håber jeg også fremover, at Fonden vil blive krediteret for. 8 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

13

14 Margrethe Ahlefeldt Jeg ønsker at give børn og unge et våbenskjold Margrethe Ahlefeldt Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Født: 1965 Cand. jur. og cand. pæd. psych. Mine år i Egmont Fonden har i høj grad handlet om at skærpe fokus på udsatte børn og unge og sætte forståelsen for dem i centrum. Hvordan er det at komme på hospitalet, i fængsel, opleve forældrenes skilsmisse? Hvordan er det at bo som barn på et asylcenter? Hvordan bliver man mødt som barn eller ung i verden, når man er i en udsat position? Når man spørger til de tings betydning i et barneliv, giver det et indblik i, hvilke kampe børnene kæmper, og også i, hvilke potentialer de har. Man kan sige, at en grundtanke for at støtte tidligt i livet, altså børn i stedet for voksne, er, at børn er langt mere forsvarsløse end voksne og derfor har brug for nogen, der viser respekt for deres livssituation og giver dem nogle muligheder. Børn er mennesker, der ikke er blevet voksne endnu. Vi har mulighed for at gøre dem til stærkere voksne. Anderledes formuleret er voksne børn, der er blevet større. Vi ser på, hvordan deres ressourcer og kvaliteter kan afspejles og bringes i spil. Forsøger at give dem bedre mulighed for at deltage i tilværelsen på godt og ondt. Vi ser på, hvor de gerne vil hen, hvad det er for dyder, de har. Hvad de kan, hvad de står for, hvem de er som mennesker. Essentielt set har dette arbejde ført hen imod at give hvert barn eller hvert enkelt ungt menneske en følelse af at have sit eget våbenskjold. Jeg ønsker at efterlade et aftryk af, at Egmont Fonden er en fond, der står for andet og mere end blot at give penge. Vi har arbejdet med brand engagement, og vi har dyrket at komme med konstruktive, fremadskuende oplæg. Ideologisk set handler det om udveksling. Vi arbejder på at holde os selv in the loop, holde os forrest i arbejdet med model- og metodeudvikling. Vi sætter os selv på spil, fordi vi også på den måde får udviklet os, set kritisk på os selv og bliver evalueret kvalitativt. Det handler om at bygge broer mellem mennesker, der supplerer hinanden godt, få dem til at arbejde sammen og om at engagere de bedste mennesker. I bund og grund handler det som fond om at vinde de gode ansøgere. Man arbejder på at skærpe sin maskine, tune sig, så man kan klare sig i konkurrencen om at tiltrække de gode projekter og projektansøgere. 10 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

15

16 VI FØLER, VI ER BØRNENES ADVOKATER

17 På Center for Familieudvikling forholder man sig til samlivsbrud og de konflikter, det medfører. Man forskønner ikke to juleaftener som dobbelt så meget jul for et barn. Man taler om skilsmisse, sorg, splid og skænderier. Her forsøger man at hjælpe og uddanne forældrene så børnene kan komme helskindet med gennem et brud.

18 Familiestøtte / Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud Vi føler, vi er børnenes advokater Projekt bevilling 2008 Bevillingsmodtager Center for Familieudvikling Projekt Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud Bevilling i DKK Webadresse familieudvikling.dk Annette Due Madsen har i sit virke som psykolog mødt mange mennesker i svære livssituationer. Hun fortæller, hvordan hun for seks år siden sad i en tværfaglig gruppe af jurister, psykologer, læger, præster og lærere, der alle som én sagde om de familier, de mødte i deres arbejde: Vi ønsker at hjælpe. Men vi møder dem først, når det er gået rigtig galt. Gid, vi havde mødt de her mennesker noget før! Forebyggelse blev derfor grundtanken i Center for Familieudvikling, som Annette Due Madsen er drivkraften bag sammen med lærer og projektleder Ruth Juul. Centret omfatter nu en mindre vifte af projekter og har allerede på få år haft tusindvis af par gennem forløb, der har forbedret deres kommunikation efter et samlivsbrud. Ruth Juul siger: Vi kan ikke genetablere et forhold, men vi vil gerne give viden og redskaber til at kommunikere. Vi har en grundtanke om, at hvis vi lærer de voksne noget nyt, så giver vi børnene en gave. Og børn har brug for, at de voksne finder ud af det. Annette Due Madsen supplerer: På arbejdspladsen sendes vi på kursus i konkfliktløsning, kommunikation, værdigrundlag, styring, mål og evaluering. Alt det er vi vant til i en arbejdspladsorganisation. Familien er også en lille organisation. Der er bare ikke nogen træning i at lære at klare den. Slet ikke når den får ny struktur på grund af et brud. Annette Due Madsen fortæller om et af centrets projekter: Vi laver kurser for eksparrene over to lørdage for at give dem viden om børn i sorgprocesser og brudprocesser. De voksne skal kende til børns reaktionsmønstre og børns behov på forskellige alderstrin. Små børn kan både have meget svært ved at undvære for længe, fordi deres tidsfornemmelse er anderledes, men de kan modsat også have svært ved at skifte primær omsorgsperson hver uge. Kurserne er også konkret aftaleorienterede omkring, hvordan de mødes og samarbejder om børnene, etc. Vi gør meget ud af at lære forældrene at skille deres egne følelser fra børnenes behov. Om ansvaret for børnenes følelser fortsætter Annette Due Madsen: Det handler om at lære de voksne at erkende, at de påfører deres børn en sorg, når de skilles. Det er vi generelt dårlige til at erkende, fordi det gør så ondt. Det smerter os at vide, at vi gør vores egne børn ondt. Men de voksne skal lære, at de påfører børnene dobbelt smerte ved ikke at lade børnene gennemleve den sorg, det er, når familien splittes op. Ruth Juul fortæller om centrets børne- og ungdomsgrupper. Vi har haft en gruppe, som er kommet herinde i seks uger. Et hovedmål med at samle børnene i en sådan gruppe, mens deres familie går et brud igennem, er igen forebyggende. Det er ikke terapi og aflæsning. Det handler om at få gjort det klart for børnene, at det ikke er deres skyld. At det er i orden at sørge over bruddet. At give dem en oplevelse af, at der er andre, der har det lige sådan. At de kan spejle sig i hinanden og se, at deres tanker og spørgsmål er helt almindelige. To juleaftener? Hvis man synes, det er ufedt, er det fedt at høre, at de andre børn har haft samme tanker, og at man ikke er ond. Vi forsøger at give dem mestringsstrategier og handlemuligheder. 14 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

19 Annette Due Madsen og Ruth Juul er klar over, at skilsmisser ikke er noget, vi gerne taler om. Det kan opleves som sorgfuldt og skamfuldt at gennemgå en skilsmisse, og det opleves hurtigt som moraliserende eller politisk korrekthed, når andre taler om ens skilsmisse. De fleste oplever en følelse af dom over, at ægteskabet ikke er lykkedes. Men når man ikke taler om skilsmissen, går det ud over børnene. Så undlader børnene hensynsfuldt emnet og kommer tavst igennem det for ikke at udpensle forældrenes fiasko eller sorg. Men det er aldrig omkostningsfrit. Børnene gennemlever skilsmissen og sorgen indeni. Det handler om at lære de voksne at erkende, at de påfører deres børn en sorg, når de skilles. Vi føler, vi er børnenes advokater, siger Ruth Juul, og Annette Due Madsen supplerer: Vi kommer ind i processen dér, hvor børnene især behøver os. Hvor vi kan tale børnenes sag og give plads og styrke til dem i deres familiers opbrud. Vi lærer deres forældre konfliktløsning, så børnene ikke skal opleve verden falde fra hinanden over hovederne på dem, fordi mor er rasende over, at far har glemt at få barnets nye vindjakke med i tasken fra weekendbesøget, og mor råber, og far råber tilbage, og forældrene kan ikke stoppe. De glemmer sig selv og glemmer især, at der står et lille menneske nede ved jorden imellem dem og er helt knust over, at den jakke ikke kom med. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

20 Familiestøtte / Vibe Klarup Voetmann Der skulle være en børneombudsmand med ét fokus: Barnets tarv Vibe Klarup Voetmann Direktør for Dannerhuset Født: 1969 Cand.scient.adm. Formand for Reden, Vesterbro Oversete børn og unge I Dannerhuset møder vi mange voldsramte mødre, der kommer med deres børn. De børn er ofte unge piger med en meget tung bagage. De overses ofte i systemet, selvom de har set deres mor være udsat for vold i mange år. De har svært ved at få gjort uddannelser færdige og lider under mange bekymringer om, hvordan man kan få et familieliv til at fungere, om der findes gode mænd, etc. De piger har en markant forhøjet risiko for selv at komme til at leve med vold i den ene eller den anden form, når de selv bliver voksne. De er udsatte og svære at hjælpe, fordi vold i hjemmet stadig er noget, vi ikke let får øje på. Børn er meget loyale, og langt de fleste børn har følelsen af, at de har en aktiv rolle i volden, at de er skyld i det. Nogle slås med stort had og angst. Hvis de skal have hjælp, kræver det velvillighed og koordinering hele vejen rundt. Kommunen skal være villig til at skaffe psykologhjælp. Skolen skal involveres. Der skal støttes aktivt flere steder over længere tid for at kunne gøre en forskel for de udsatte unge. Erhvervslivets ansvar Generelt har vi en oplevelse af, at det private erhvervsliv er en virkelig attraktiv samarbejdspartner. I en indsats for at hjælpe er det ofte erhvervslivet, der bibringer den kvalitet og det perspektiv, der gør forskellen. Det handler om, at det i sig selv har en værdi at blive taget ud af offentlige forløb og sat ind i det private at være brugbar ude i det virkelige liv. Erhvervslivet tager et positivt ansvar, når en arbejdsplads eksempelvis har så meget overskud og opmærksomhed, at den opdager en medarbejder, der mangler trivsel, og så er i stand til at gå ind i en dialog om det menneskes meget personlige og tabubelagte problematikker. Vi har set eksempler på, at der er personalechefer, der har magtet at se en voldsramt kvinde og fået hende ind til os ved på en god måde at tage hånd om problemet fra arbejdspladsens side. Det private erhvervsliv har også på en anden måde valgt ansvar og vist sig som en meget kompetent og ressourcestærk samarbejdspartner for os. Vi er som frivillig organisation altid optaget af at have så få administrationsomkostninger som muligt, for at så mange af vores penge som muligt går direkte til dem, vi hjælper. Derfor er der kompetencer og tekniske ting, vi ikke har, men som vi nu modtager fra private virksomheder, der satser på donationer og frivilligt arbejde. Fra private virksomheder har vi eksempelvis fået en markedsundersøgelse, en kommunikationsplan og en organisationsanalyse. Den slags har kompetente mennesker brugt deres arbejdstid på at udarbejde gratis. Direktører fra det private, der har brugt tid på at sparre med mig og udvikle forretningsstrategi, kommunikationsstrategi og fundraising er ting, jeg aldrig havde haft råd til at købe mig til som direktør i en frivillig organisation. 16 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER Uden for MURENE At være pårørende til en indsat er problematisk man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Guide. Sådan får du et godt liv efter. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Sådan får du et godt liv efter. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 19 sider Sådan får du et godt liv efter skilsmissen Sådan får du et godt liv efter skilsmissen INDHOLD: 60 procent får det bedre

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Søskende til børn med epilepsi Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskende til børn med epilepsi 1 Emner Information Samtale Følelser Opmærksomhed Aflastning 2 At håndtere sygdom Stille Talende Usynlig Hjælper Flygter Nedtoner osv. 3

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere