EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008"

Transkript

1 2 8 EGMONT FONDEN EGMONT FONDEN DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ÅRSSKRIFT 2008

2 Egmont Fonden en erhvervsdrivende fond Egmont Fondens almennyttige aktiviteter finansieres af fondens erhvervs mæssige aktiviteter i Egmont koncernen. Egmont er grundlagt af Egmont Harald Petersen i Virksomheden startede som et trykkeri og er i dag en moderne medievirksomhed med medarbejdere og udgivelser i mere end 30 lande. Egmont omsatte i 2008 for 11,7 mia. DKK. I Norden er Egmont kendt for historier i forskellige medier som for eksempel tv, film, bøger og blade. Egmont står bag verdens ældste stadig eksisterende filmselskab, Nordisk Film. Egmont er med bag Norges største kommercielle tv-station, bag Danmarks største biografkæde, blandt Nordens største forlag og har magasiner, der bringer fortællinger ud til de fleste hjem. Uden for Norden er det navnlig børn og unge, der har glæde af Egmonts fortællinger. Du kan læse mere om Egmont på Idet Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, går en del af overskuddet hvert år til geninvestering i virksomheden. Resten af overskuddet går til fondens almennyttige aktiviteter. Fonden blev oprettet den 31. marts 1920 af Egmont Harald Petersens efterkommere på baggrund af hans ønske om at indvinde midler til anvendelse i almennyttige øjemed. Egmont Fondens uddelinger administreres af Støtte- og bevillings - administrationen, der er et sekretariat under Egmont Fonden. Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, administreres separat hos Nordisk Film. Der kan læses mere om, hvordan man søger fondens midler, på modsatte flap. Den overordnede vision for Egmont Fondens almennyttige virke er at skabe et godt liv for børn og unge gennem at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet.

3 ÅRSSKRIFT 2008 INDHOLD Årets gang Årets beretning for 2008 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årets gang i Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Oversigt over bevillinger til projekter i 2008 Bestyrelsesformand Ivar Samrén: 10 år på toppen af Egmont Direktør Margrethe Ahlefeldt: Jeg ønsker at give børn og unge et våbenskjold Familiestøtte Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud: Vi føler, vi er børnenes advokater Interview: Direktør Vibe Klarup Voetmann, Dannerhuset Der skulle være en børneombudsmand med ét fokus: Barnets tarv Idé, redaktion og projektledelse: Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS, Margrethe Ahlefeldt og Grethe Nymark Skribent: Tine Bruun Foto: Steen Brogaard Design og produktion: Branded Design ApS Trykt i Danmark af Bording Graphic A/S (DS/EN ISO14001:1996)

4 18 25 Forebyggelse og resocialisering Mere udeliv i Statsfængslet i Ringe: Menneskers drømme næres af høje træer Interview: Socialrådgiver Tine Bryld og Speciallæge Preben Brandt At være på den grønne gren eller i den sorte gryde Integration Forfatterakademiet for minoritetsunge: Må jeg smitte min sorg af på dig? Interview: Professor Jakob Skovgaard-Petersen, KU Vi har brug for en ny samtalekultur Læring og uddannelse Fremtidens Undervisningsfacilitet: Tivoli? Nej, det er skam et klasselokale Interview: Departementschef Niels Preisler, Undervisningsministeriet Vi gør meget, men kan godt blive endnu bedre Oplevelser og medier På Flugt Dramadokumentar til børn om asylbørn: Skulle vi lave realisme eller happy end? Interview: Chefredaktør Birgitte Fredsby, DR, B&U Det handler om respekten for det enkelte menneske Trivsel og sundhed Etablering af Ungdomsmedicinsk Videnscenter: Det er vores tragedie, men folk tror, vi er på ferie Interview: Professor Bjørn Holstein, Københavns Universitet Hvorfor ikke gøre mere, når vi ved, det virker? Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Vil:kan bliver til Løvehjerte Virksomheden: Bestyrelsen og Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Nordisk Film Fonden Oversigt over projekter 2008 Igangværende projekter Ultimo 2008

5 Årets beretning Årets beretning for 2008 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Støtte og bevillinger 2008 Egmont Fonden 34,3 mio. DKK til i alt 31 projekter 1,6 mio. DKK til Den almene sociale støtteordning 0,5 mio. DKK til uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn Nordisk Film Fonden 3,9 mio. DKK til fremme af filmformål Webadresser egmontfonden.dk nordiskfilm.dk Egmont Fondens almennyttige virksomhed beskæftiger sig med børn og unges udvikling inden for fysiske, emotionelle, sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige dimensioner. Vi støtter og initierer projekter, som sigter mod nye modeller og metoder, der kan tjene som eksempler til efterfølgelse. Den almennyttige virksomhed arbejder særligt for udsatte børn og unges aktive og engagerede deltagelse i samfundet ved at styrke deres personlige ressourcer og nedbryde sociale og kulturelle barrierer. Støtte til børn og unge er nerven. Mange projekter involverer dog også hjælp til voksne. Det sker altid i tilfælde, hvor det indirekte gavner børn, at de voksne hjælpes. Børn og unge er i utallige situationer dybt afhængige af deres nærmeste voksnes trivsel, og ofte sætter de støttede projekter netop ind på at afhjælpe, at børnene står svagt pga. forældrenes situation. Hjælpen til fængselsindsattes børn er et eksempel på en prioritering fra Egmont Fondens side, hvor man ønsker at minimere det tab, det er for børn at have en indsat forælder, ved at hjælpe forældrene til bedre at tackle situationen som forældre under fængselsopholdet. I 2008 blev der ydet støtte til 31 selvstændige projekter, og 349 familier med enlige forsørgere blev tildelt støtte gennem de to støtteordninger: Den almene sociale støtte - ordning og uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn. I 2008 har Egmont Fonden støttet og bevilget: 34,3 mio. DKK til i alt 31 projekter 1,6 mio. DKK til Den almene sociale støtteordning 0,5 mio. DKK til uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn I 2008 modtog Egmont Fonden i alt skriftlige henvendelser. Heraf udgjorde: 746 projektansøgninger 524 ansøgninger til Den almene sociale støtteordning 328 uden for retningslinjer Gennem Nordisk Film Fonden er der bevilget 3,9 mio. DKK til fremme af filmformål. For at få et anderledes perspektiv på årets gang har vi i år valgt at lade en udefrakommende skrive om Den almennyttige virksomheds arbejde i Valget faldt på journalist Tine Bruun, som ligeledes har skrevet artikler i dette årsskrift. Egmont Fondens almennyttige virksomhed ønsker at udtrykke en tak til alle samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere for år Ivar Samrén Formand Margrethe Ahlefeldt Direktør Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

6 Årets gang Årets gang i Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed af forfatter og journalist Tine Bruun Jeg blev i mange år kaldt familiens sidste idealist. Jeg forstod aldrig rigtig, om det var nedsættende ment, eller om det var en anerkendelse. Men at det betød, at jeg var naiv, var jeg aldrig i tvivl om. Hvad der siden skete, ved jeg ikke. Måske jeg blev voksen. Blev journalist. Kyniker blev jeg aldrig, men idealismen fik et mindre tidskrævende og mindre tydeligt udtryk. I starten af dette år blev jeg bedt om at skrive en række artikler til årsskriftet for Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Et job, jeg tog uden at tænke nærmere over det. Et skrivejob. En artikelserie. Hvad der kom ud af det, var de artikler, der er at finde længere inde i dette årsskrift. Hvad der ganske uventet også kom ud af det, var dybt rørende mindelser om min egen idealisme. Mindelser om en tid, hvor det gav mening for mig at bruge mine somre med handicappede børn og mine juleaftener med ensomme gamle. Om en tid, hvor jeg troede på det bedre. Hvor jeg troede, jeg kunne gøre en forskel. Hvor jeg troede, at jeg kunne række ud. Hvor jeg troede, at nogen ville gribe efter og finde min hånd, finde styrke ved den hånd. Måske endda hæve sig lidt ved den, komme på fode. Jeg blev rørt over arbejdet med artiklerne, fordi jeg skrev om det ene projekt efter det andet, lyttede til det ene menneske efter det andet, som berettede for mig, at Egmont Fonden for dem var den hånd. Fotograf Steen Brogaard og jeg tog rundt i landet og besøgte projekter, som Egmont Fonden har støttet. Ofte sad vi tavse i bilen efter besøgene. Begge tydeligt påvirkede af, hvad vi havde set, hvem vi havde mødt. Begge imponerede. Ydmyge bestyrkede vi hinanden i, at det var godt, nogen gjorde den indsats, vi kunne se, blev gjort. Et større og større mønster afdækkede sig af mange menneskers idéer, visioner, omstændelig konkretisering, ansøgning, realisering af projekter. Et samarbejde mellem ildsjæle på hver deres side af fondens skrivebord. Efter arbejdet med artiklerne indvilligede jeg i også at skrive denne beretning om årets gang i Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Det er mig en glæde at skrive, ikke kun om projekterne, men også om Fonden. Egmont, en fondsejet virksomhed Måske er det for nogen uklart, hvordan Egmont og Egmont Fonden hænger sammen. Da Egmonts stifter døde, blev virksomheden til en fond, der ud over at drive kommerciel virksomhed skulle bruge en del af virksomhedens overskud til at hjælpe andre. Under Egmont navnet er Fonden vokset og driver nu kommerciel virksomhed i over 30 lande med medarbejdere, som i 2008 nåede en omsætning på 11,7 mia. DKK. Grundlaget for al virksomhed i Egmont Fonden er at skabe og formidle fortællinger. Egmont formidler i mange forskellige medier: digitale medier, ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, film, tv-programmer, drift af biografer og tv-stationer 2 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

7 samt interaktive spil, spilkonsoller og musik. Men som fond adskiller Egmont sig fra mange andre virksomheder, fordi en del af overskuddet anvendes til almennyttigt virke. Egmont Fondens kommercielle virke er altså grundlaget for alle de aktiviteter, som foregår i Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Visionen for det almennyttige arbejde er ambitiøs: Et godt liv for alle børn og unge gennem en aktiv og engageret deltagelse i samfundet. Det daglige arbejde i Egmont Fondens almennyttige virksomhed varetages af Støtteog bevillingsadministrationen. Det er Støtte- og bevillingsadministrationen, som ansøgere til Egmont Fonden kommer i kontakt med, og som indstiller projekter til Egmont Fondens bestyrelse med henblik på støtte. Den primære arbejdsopgave i Støtte- og bevillingsadministrationen er at behandle de mange projektansøgninger, Egmont Fonden modtager. Men at være en base for udvikling af nye metoder og projekter prioriteres også. Projekterne hjælpes til at finde deres eget ejerskab og primært til at lykkes i sig selv. Derudover er et vigtigt mål at se projekternes positive erfaringer sprede sig som ringe i vandet. Projekterne Blandt de nye projekter, der blev støttet i 2008, er en læsecamp for teenagere, hvor sigtet er at tilbyde elever fra klassetrin, som har svært ved at læse og skrive, et intensivt, utraditionelt og forhåbentlig positivt forløb. Projekterne hjælpes til at finde deres eget ejerskab og primært til at lykkes i sig selv. Et vigtigt mål er at se projekternes positive erfaringer sprede sig som ringe i vandet. Egmont Fonden valgte også at støtte produktionen af en film og en tv-serie om den grønlandske figur Mikisoq, Grønlands svar på Tintin. Formålet med projektet er at give mulighed for en positiv identifikation til grønlandske børn og unge. I forbindelse med forebyggelse og resocialisering har Egmont Fonden i 2008 støttet en forebyggelsesindsats, der skal håndtere 50 af de traumatiserede flygtningefamilier, som kommunerne har sværest ved at tackle. Op mod halvdelen af de unge varetægtsfængslede eller anbragte i sikret pædagogisk regi kommer fra en flygtninge - familie. Derfor er Egmont Fonden gået yderligere ind i det forebyggende arbejde. Blandt de projekter, som Egmont Fonden afsluttede i 2008, er projektet Døgnanbragte Unge og Rusmidler. Projektet er løbet over to år. Projektets mål var at udvikle og afprøve strategier og kompetencer til at håndtere anbragte unges brug af rusmidler og støtte personalet på døgninstitutioner i at gå i dialog med de unge. Erfaringerne fra projektet er både udmøntet i en håndbog om problematikken, udgivet som lydbog, og artikler i fagblade og lokale formidlingsdage. Egmont Fonden afsluttede ligeledes sin støtte til Støtteforeningen Broen efter to år. Projektets mål har været at hjælpe børn fra mindre ressourcestærke familier i gang med at dyrke sport i sportsklubber som en indgang til integration i samfundet. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

8 Årets gang Projektets mål blev til fulde realiseret, da det lykkedes at få flere hundrede børn til at begynde i en sportsklub, og mere end halvdelen af forældrene påtog sig ansvaret for, at børnene kommer af sted til aktiviteterne. Foreningen har nu fået satspuljemidler til at gøre sit arbejde landsdækkende. Foreningen Ansvarlig Presse har stået bag et projekt om medierne og de nye danskere. Målet for projektet var at sætte fokus på mediernes tilgang til multikulturalisme og minoriteter i folkeskoler, gymnasie og på de tre danske journalistuddannelser. Det mål lykkedes ovenud. Foreningen har afholdt næsten oplæg over hele landet, dens undervisning er blevet integreret i pensum for journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole, og der er opnået fast tilknytning som gæstelærere ved Roskilde Universitets journalistuddannelse. Projektet er nu afsluttet i Egmont Fonden, og foreningen fortsætter på egen hånd. Den almene sociale støtteordning er en særlig uddeling under Egmont Fonden, som tildeler enlige forsørgere legater. Ofte er det hjælp til babyudstyr, der prioriteres. Mange af ansøgerne har et månedligt rådighedsbeløb under DKK, men de ønsker som alle andre at være velforberedte som nye mødre. Ifølge Lov om aktiv Socialpolitik 81 kan en enlig mor kun søge om hjælp til fx babyudstyr, hvis hun ikke har kunnet forudse behovet. Det er svært at forklare, at man igennem en graviditet ikke har set behovet komme, og derfor afvises langt de fleste ansøgninger om hjælp i det offentlige. Men at det også er svært at spare op ud af meget begrænsede midler, er jo også sandt, og derfor er det en fast og vigtig post hos Egmont Fonden at hjælpe kommende mødre i den situation. Vil:kan bliver til Løvehjerte Egmont Fonden har siden 1999 støttet børn, hvis forældre eller søskende rammes af livstruende sygdom eller dør. Børne- og ungdomsrådgivningen Vil:kan har siden sin opstart haft til huse under Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. I løbet af 2008 blev det forberedt, at Vil:kan skifter navn til Løvehjerte. Omkring børn oplever årligt, at en eller begge deres forældre dør, og omkring 170 børn mister en bror eller en søster. Man ved, at disse børn kan få alvorlige psykiske vanskeligheder, hvis de ikke får hjælp. Samtidigt er den raske eller overlevende forælder selv følelsesmæssigt belastet af situationen. Løvehjerte tilbyder terapi til børn og unge i alderen 3 til 17 år. For børn under 3 år rådgives primært forældrene. Tilbuddet gælder børn og unge, der bor øst for Storebælt. Der tilbydes telefonisk rådgivning, individuel terapi og gruppeterapi. Al rådgivning foregår på dansk af autoriserede psykologer, og der bruges tolk ved fremmedsprog. Rådgivningen i Løvehjerte er gratis. Ringe i vandet Det er centralt for Egmont Fondens almennyttige virksomhed, at de støttede projekter har en effekt, der rækker ud over den konkrete projekt periode. Langt de fleste af de projekter, Egmont Fonden støtter, er længerevarende og har langsigtede perspektiver. 4 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

9 Fra et projekts start er der opmærksomhed på at inddrage andre relevante aktører for at understøtte projektets forankring. Der lægges vægt på, at ejerskabet ligger i det enkelte projekt, og der er dialog med de støttede projekter gennem hele projektperioden. På den måde kan en gensidig udveksling af viden og erfaringer finde sted, og der kan formidles kontakt til relevante samarbejdspartnere for projektet. Det er et erklæret mål for projektarbejdet, at resultater og erfaringer skal udbredes. Derfor giver Egmont Fonden ikke kun støtte til projekter, men lægger også en stor indsats i at forbedre bevillingsmodtagernes netværk og forsyne dem med værktøjer til at klare sig godt. At dele midler ud til enkeltprojekter, der på papiret ser godt ud, men enten metodisk eller samarbejdsmæssigt ikke står solidt nok til at få succes, giver kun mening på idéplan. Man vælger ofte at samarbejde med ansøgerne tidligt i ansøgningsfasen. Grundig opkvalificering og præcisering af projekter er almindelig i ansøgnings - processen, fordi et solidt forarbejde ofte viser sig senere i form af projektets succes og gennemslagskraft. Tæt dialog mellem Egmont Fondens Støtte- og bevillings - administration og ansøger er almindelig procedure. Det er en klar strategi at styrke bevillingsmodtagernes netværk og evne til at sikre projekternes levedygtighed, også længe efter den periode, de er støttet af Egmont Fonden. Et væsentligt tiltag i den henseende har været at gøre Egmont Harald Petersens fødselsdag den 3. oktober til en fast netværksdag. I 2008 afholdt Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration for tredje år i træk netværksarrangement den 3. oktober. Det brugbare udbytte af årets tema, forankring, var tydeligt. Alle bevillingsmodtagere i igangværende projekter var inviteret, og der var deltagere fra mere end 60 projekter. Man kan sige, at det ikke er svært at få nogen til at møde velvilligt op, hvis man netop har bevilget dem en god portion penge og ovenikøbet inviterer på pindemadder. Dagen var imidlertid ikke en taksigelsesfejring af Egmont Fonden, men derimod en konstruktiv udveksling af erfaringer og opbygning af nye og vigtige kontakter i uformelle rammer. Dagens hovedspørgsmål omhandlede muligheden for tværfaglig forankring på tværs af organisatoriske og traditionelle faglige skel, etablering af nye sociale institutioner og medtænkning af forankring fra et projekts opstart både i og uden for projekt og institution. Støtte- og bevillingsadministrationen sørgede i forbindelse med forankringstemaet for udarbejdelsen af et sæt retningslinjer: At skabe gode betingelser for udvikling og implementering anbefalinger til fremtidigt projektarbejde. Retningslinjerne ligger på og vil forhåbentlig komme mange projektmagere og fremtidige ansøgere til gavn. Berøringen I forbindelse med dette årsskrift har jeg læst mig igennem mere end 80 sagsmapper med projekter, som Egmont Fonden har været med til at sætte i gang. Hvad der står tydeligt tilbage, er et indtryk af en fondsvirksomhed, der ikke er bange for at få snavs på fingrene. Der var et påfaldende fokus på behov og trang og lige så påfal- Egmont Harald Petersens fødselsdag den 3. oktober er en fast netværksdag hos Egmont Fonden. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

10 Årets gang dende et fravær af nydelighed og prestigeprojekter. De støttede projekter er nogle, der tager fat i problematikker, der ofte er uskønne og tunge og netop derfor måske er overset eller forsømt i offentligheden. Fordi de ikke er til at røre ved, hvis ikke man vil tage ordentligt fat. Fordi de forholder sig til noget belastende dynd, som man uvægerligt vil få på sig. Stakkene af sagsmapper omhandlede projekter, som møjsommeligt arbejder på at etablere veje ud af dyndet. Alle projekter, som Egmont Fonden er gået ind i at støtte og følge i dialog. De støttede projekter er nogle, der tager fat i problematikker, der ofte er uskønne og tunge og netop derfor måske er overset eller forsømt i offentligheden. Jeg prøvede under alle interviews at få nogle fra de støttede projekter til at sige noget kritisk om Egmont Fonden. Jeg forklarede, at det ville give troværdighed, hvis det hele ikke var fryd og gammen. De måtte gerne fortælle om mangler eller ærgrelser omkring samarbejdet med Egmont Fonden. Alle som én fortalte den samme historie. Om hvordan de følte sig uhyre godt behandlet af Egmont Fonden. Hvordan deres projekter var blevet respekteret og taget alvorligt helt fra starten af deres ansøgningsproces. Hvordan de var blevet hjulpet over forhindringer. Hvordan alting blev fulgt til dørs. Hvordan alle havde oplevet en kontakt med Egmont Fonden præget af gensidig tillid og et enestående personligt engagement. Venlig opmærksomhed. De ville ikke fortælle noget andet. Til sidst blev det let at tro på, at der ikke var andet at fortælle. Jeg ved ikke, om Egmont Fonden tilhører nogle af verdens sidste idealister. Jeg ved, at jeg langtfra finder dem naive. Dertil har de alt for mange af verdens rå realiteter lige midt i deres synsfelt, og dertil realiserer de alt for meget på nogle benhårde præmisser. Med Egmont Fondens almennyttige virke og hverdag er der ikke plads til naivitet. Men der er idealisme. Visioner. Glødende drømme om at forbedre og en stærk, fælles vilje bag. Egmont Fonden er en hånd, der rækkes ud. Én, der ønsker at støtte. 6 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

11 Egmont Fonden / Oversigt over bevillinger til projekter i 2008 FAMILIESTØTTE Bevillingsmodtager Projekt (webadresse) Bevilling i DKK Alexandrakollegiet Indretning af børnevenlige lejligheder (alexandrakollegiet.dk) Center for Familieudvikling Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud (familieudvikling.dk) Egmont Fonden Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til børn og unge i sorg (loevehjerte.org) FOREBYGGELSE OG RESOCIALISERING Center for traume- og torturoverlevere Videreudvikling af (traume.dk) Foreningen Bagmændene Etablering af brugerstyret forening for unge, der ønsker at nedsætte deres forbrug af stoffer (bagmaendene.dk) Psykiatrisk Center Bispebjerg Behandlingstilbud til unge med psykose og samtidigt cannabismisbrug (capopus.dk) Rehabiliterings- og forskningscenter Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier for torturofre Statsfængslet i Ringe Forprojekt til Mere udeliv (kriminalforsorgen.dk) Statsfængslet i Ringe Mere udeliv et uddannelses- og velfærdsprojekt (kriminalforsorgen.dk) INTEGRATION Dokumentations- og rådgivnings- Kortlægning af kommunernes udbud af modersmålsundervisning centeret om racediskrimination Vallekilde Højskole Forfatterakademi for minoritetsunge (vallekilde.dk) LÆRING OG UDDANNELSE BazarMusicShop Musisk empowerment af unge på Nørrebro (bazarmusicshop.dk) Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprojekt om læring og udvikling i daginstitutionerne Danmarks Pædagogiske Universitet Udvikling af en pædagogik, som fremmer kreativitet (dpu.dk) Distriktsudvalg Tarup Plan T Læsecamp for teenagere (tarupungdomsskole.dk) Grønhøjskolen Udeskole Naturen som ramme for den daglige undervisning (groenhoejskolen.dk) Materialecentret Interaktivt undervisningsmateriale til børn med cochlear-implantater (matcen.dk) Muslimernes Fællesråd Projekt, der skal modvirke radikalisering af unge muslimer (mfr.nu) Steno Museet Det uperfekte barn undervisningsmateriale i forbindelse med udstilling Storkøbenhavns Tegnsprogsforening Evaluering af køkkenuddannelse for døve og hørehæmmede (allehaande.dk) OPLEVELSER OG MEDIER Det Danske Filminstitut Udvikling og produktion af FILM-X MOBIL (dfi.dk) Nature & Science Livet på Kanten Om unge hjemløse i København (naturescience.dk) Nordlys Fonden Mikisoq En animationsfilm om at leve i Grønland Ovidia Film Lancering af filmen Et hul i himlen Pausefilm I Verdens Navle Et antropologisk studie af mangfoldighed på Nørrebro Pension Engelsborg Fotobog om familielivet på en udslusningspension (pensionengelsborg.dk) Sjældne diagnoser Tv- og dvd-pakke om at være barn med en sjælden diagnose TRIVSEL OG SUNDHED DR Perspektiv Forprojekt til udvikling af rådgivningsportalen TVÆRS (dr.dk) Københavns Universitet Copenhagen Child Anxiety Project projekt om børn med angst Rigshospitalet Etablering af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (ungdomsmedicin.dk) Aarhus Universitet Oprettelse af dansk videncenter for psykotraumatologi forprojekt (psykotraume.dk) Bevillinger i alt Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

12 Ivar Samrén 10 år på toppen af Egmont Ivar Samrén Bestyrelsesformand for Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S Ivar Samrén har siddet i bestyrelsen for 35 forskel - lige virksomheder i 15 forskellige lande i 10 forskellige brancher. Han forlader nu Egmont i anledning af, at han falder for fundatsens alders - grænse, der er 70 år. Ivar Samrén har været formand for Egmont siden I 2009 træder han tilbage. Ivar Samrén ser tilbage på de 10 år. Egmont er en fantastisk virksomhed. At være en af de helt store medievirksomheder i Norden er i sig selv motiverende, men det er noget særligt, at en stor del af de værdier, vi skaber, kan investeres tilbage i samfundet via projekter, der hjælper udsatte børn og unge. Det har været diskuteret i mange år, om fondsejede virksomheder kan drives effektivt og forretningsmæssigt. Historien har vist, at spørgsmålet om ejerskab ikke er det afgørende. Forskellige ejerskabsformer har hver deres styrke, og i virkeligheden handler det om, hvilke mennesker man har ansat i sin virksomhed. For Egmont har det i alle årene været vigtigt at satse på at udvikle virksomheden langsigtet, at kunne tiltrække talentfulde medarbejdere samt at udbygge gode kunderelationer. Hertil kommer, at det giver perspektiv for såvel ansatte som for stakeholders, at vi engagerer os i at støtte udsatte børn og unge. Vekselvirkningen mellem at træffe kontante forretningsmæssige beslutninger og sammen med Fondens Støtte- og bevillingsadministration at kunne uddele midler til socialt udsatte børn og unge bliver et savn for mig personligt. Det har været en stor glæde at arbejde tæt sammen med et professionelt og engageret sekretariat, der har kæmpet for at strække vores begrænsede midler. Egmont Fonden har investeret i mange unges fremtid, og jeg har set talrige projekter, der siden er blevet integreret i enten offentligt regi eller i andre private sammenhænge. Succesen skyldes navnligt, at sekretariatet følger alle projekter til dørs. Det har stor betydning for Egmont Fonden at være en form for katalysator, for hvis ikke andre gode kræfter arbejder videre med de initiativer, vi sætter i gang, kan pengene måske være spildt. Egmont Fonden skal finde de huller i systemet, som det offentlige af forskellige årsager ikke er i stand til at tage sig af. Egmont Fonden spiller sammen med andre private fonde en afgørende rolle for, at mange helt nødvendige projekter nyder fremme. Denne almennyttige rolle håber jeg også fremover, at Fonden vil blive krediteret for. 8 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

13

14 Margrethe Ahlefeldt Jeg ønsker at give børn og unge et våbenskjold Margrethe Ahlefeldt Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Født: 1965 Cand. jur. og cand. pæd. psych. Mine år i Egmont Fonden har i høj grad handlet om at skærpe fokus på udsatte børn og unge og sætte forståelsen for dem i centrum. Hvordan er det at komme på hospitalet, i fængsel, opleve forældrenes skilsmisse? Hvordan er det at bo som barn på et asylcenter? Hvordan bliver man mødt som barn eller ung i verden, når man er i en udsat position? Når man spørger til de tings betydning i et barneliv, giver det et indblik i, hvilke kampe børnene kæmper, og også i, hvilke potentialer de har. Man kan sige, at en grundtanke for at støtte tidligt i livet, altså børn i stedet for voksne, er, at børn er langt mere forsvarsløse end voksne og derfor har brug for nogen, der viser respekt for deres livssituation og giver dem nogle muligheder. Børn er mennesker, der ikke er blevet voksne endnu. Vi har mulighed for at gøre dem til stærkere voksne. Anderledes formuleret er voksne børn, der er blevet større. Vi ser på, hvordan deres ressourcer og kvaliteter kan afspejles og bringes i spil. Forsøger at give dem bedre mulighed for at deltage i tilværelsen på godt og ondt. Vi ser på, hvor de gerne vil hen, hvad det er for dyder, de har. Hvad de kan, hvad de står for, hvem de er som mennesker. Essentielt set har dette arbejde ført hen imod at give hvert barn eller hvert enkelt ungt menneske en følelse af at have sit eget våbenskjold. Jeg ønsker at efterlade et aftryk af, at Egmont Fonden er en fond, der står for andet og mere end blot at give penge. Vi har arbejdet med brand engagement, og vi har dyrket at komme med konstruktive, fremadskuende oplæg. Ideologisk set handler det om udveksling. Vi arbejder på at holde os selv in the loop, holde os forrest i arbejdet med model- og metodeudvikling. Vi sætter os selv på spil, fordi vi også på den måde får udviklet os, set kritisk på os selv og bliver evalueret kvalitativt. Det handler om at bygge broer mellem mennesker, der supplerer hinanden godt, få dem til at arbejde sammen og om at engagere de bedste mennesker. I bund og grund handler det som fond om at vinde de gode ansøgere. Man arbejder på at skærpe sin maskine, tune sig, så man kan klare sig i konkurrencen om at tiltrække de gode projekter og projektansøgere. 10 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

15

16 VI FØLER, VI ER BØRNENES ADVOKATER

17 På Center for Familieudvikling forholder man sig til samlivsbrud og de konflikter, det medfører. Man forskønner ikke to juleaftener som dobbelt så meget jul for et barn. Man taler om skilsmisse, sorg, splid og skænderier. Her forsøger man at hjælpe og uddanne forældrene så børnene kan komme helskindet med gennem et brud.

18 Familiestøtte / Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud Vi føler, vi er børnenes advokater Projekt bevilling 2008 Bevillingsmodtager Center for Familieudvikling Projekt Tilbud til familier, der oplever samlivsbrud Bevilling i DKK Webadresse familieudvikling.dk Annette Due Madsen har i sit virke som psykolog mødt mange mennesker i svære livssituationer. Hun fortæller, hvordan hun for seks år siden sad i en tværfaglig gruppe af jurister, psykologer, læger, præster og lærere, der alle som én sagde om de familier, de mødte i deres arbejde: Vi ønsker at hjælpe. Men vi møder dem først, når det er gået rigtig galt. Gid, vi havde mødt de her mennesker noget før! Forebyggelse blev derfor grundtanken i Center for Familieudvikling, som Annette Due Madsen er drivkraften bag sammen med lærer og projektleder Ruth Juul. Centret omfatter nu en mindre vifte af projekter og har allerede på få år haft tusindvis af par gennem forløb, der har forbedret deres kommunikation efter et samlivsbrud. Ruth Juul siger: Vi kan ikke genetablere et forhold, men vi vil gerne give viden og redskaber til at kommunikere. Vi har en grundtanke om, at hvis vi lærer de voksne noget nyt, så giver vi børnene en gave. Og børn har brug for, at de voksne finder ud af det. Annette Due Madsen supplerer: På arbejdspladsen sendes vi på kursus i konkfliktløsning, kommunikation, værdigrundlag, styring, mål og evaluering. Alt det er vi vant til i en arbejdspladsorganisation. Familien er også en lille organisation. Der er bare ikke nogen træning i at lære at klare den. Slet ikke når den får ny struktur på grund af et brud. Annette Due Madsen fortæller om et af centrets projekter: Vi laver kurser for eksparrene over to lørdage for at give dem viden om børn i sorgprocesser og brudprocesser. De voksne skal kende til børns reaktionsmønstre og børns behov på forskellige alderstrin. Små børn kan både have meget svært ved at undvære for længe, fordi deres tidsfornemmelse er anderledes, men de kan modsat også have svært ved at skifte primær omsorgsperson hver uge. Kurserne er også konkret aftaleorienterede omkring, hvordan de mødes og samarbejder om børnene, etc. Vi gør meget ud af at lære forældrene at skille deres egne følelser fra børnenes behov. Om ansvaret for børnenes følelser fortsætter Annette Due Madsen: Det handler om at lære de voksne at erkende, at de påfører deres børn en sorg, når de skilles. Det er vi generelt dårlige til at erkende, fordi det gør så ondt. Det smerter os at vide, at vi gør vores egne børn ondt. Men de voksne skal lære, at de påfører børnene dobbelt smerte ved ikke at lade børnene gennemleve den sorg, det er, når familien splittes op. Ruth Juul fortæller om centrets børne- og ungdomsgrupper. Vi har haft en gruppe, som er kommet herinde i seks uger. Et hovedmål med at samle børnene i en sådan gruppe, mens deres familie går et brud igennem, er igen forebyggende. Det er ikke terapi og aflæsning. Det handler om at få gjort det klart for børnene, at det ikke er deres skyld. At det er i orden at sørge over bruddet. At give dem en oplevelse af, at der er andre, der har det lige sådan. At de kan spejle sig i hinanden og se, at deres tanker og spørgsmål er helt almindelige. To juleaftener? Hvis man synes, det er ufedt, er det fedt at høre, at de andre børn har haft samme tanker, og at man ikke er ond. Vi forsøger at give dem mestringsstrategier og handlemuligheder. 14 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

19 Annette Due Madsen og Ruth Juul er klar over, at skilsmisser ikke er noget, vi gerne taler om. Det kan opleves som sorgfuldt og skamfuldt at gennemgå en skilsmisse, og det opleves hurtigt som moraliserende eller politisk korrekthed, når andre taler om ens skilsmisse. De fleste oplever en følelse af dom over, at ægteskabet ikke er lykkedes. Men når man ikke taler om skilsmissen, går det ud over børnene. Så undlader børnene hensynsfuldt emnet og kommer tavst igennem det for ikke at udpensle forældrenes fiasko eller sorg. Men det er aldrig omkostningsfrit. Børnene gennemlever skilsmissen og sorgen indeni. Det handler om at lære de voksne at erkende, at de påfører deres børn en sorg, når de skilles. Vi føler, vi er børnenes advokater, siger Ruth Juul, og Annette Due Madsen supplerer: Vi kommer ind i processen dér, hvor børnene især behøver os. Hvor vi kan tale børnenes sag og give plads og styrke til dem i deres familiers opbrud. Vi lærer deres forældre konfliktløsning, så børnene ikke skal opleve verden falde fra hinanden over hovederne på dem, fordi mor er rasende over, at far har glemt at få barnets nye vindjakke med i tasken fra weekendbesøget, og mor råber, og far råber tilbage, og forældrene kan ikke stoppe. De glemmer sig selv og glemmer især, at der står et lille menneske nede ved jorden imellem dem og er helt knust over, at den jakke ikke kom med. Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift

20 Familiestøtte / Vibe Klarup Voetmann Der skulle være en børneombudsmand med ét fokus: Barnets tarv Vibe Klarup Voetmann Direktør for Dannerhuset Født: 1969 Cand.scient.adm. Formand for Reden, Vesterbro Oversete børn og unge I Dannerhuset møder vi mange voldsramte mødre, der kommer med deres børn. De børn er ofte unge piger med en meget tung bagage. De overses ofte i systemet, selvom de har set deres mor være udsat for vold i mange år. De har svært ved at få gjort uddannelser færdige og lider under mange bekymringer om, hvordan man kan få et familieliv til at fungere, om der findes gode mænd, etc. De piger har en markant forhøjet risiko for selv at komme til at leve med vold i den ene eller den anden form, når de selv bliver voksne. De er udsatte og svære at hjælpe, fordi vold i hjemmet stadig er noget, vi ikke let får øje på. Børn er meget loyale, og langt de fleste børn har følelsen af, at de har en aktiv rolle i volden, at de er skyld i det. Nogle slås med stort had og angst. Hvis de skal have hjælp, kræver det velvillighed og koordinering hele vejen rundt. Kommunen skal være villig til at skaffe psykologhjælp. Skolen skal involveres. Der skal støttes aktivt flere steder over længere tid for at kunne gøre en forskel for de udsatte unge. Erhvervslivets ansvar Generelt har vi en oplevelse af, at det private erhvervsliv er en virkelig attraktiv samarbejdspartner. I en indsats for at hjælpe er det ofte erhvervslivet, der bibringer den kvalitet og det perspektiv, der gør forskellen. Det handler om, at det i sig selv har en værdi at blive taget ud af offentlige forløb og sat ind i det private at være brugbar ude i det virkelige liv. Erhvervslivet tager et positivt ansvar, når en arbejdsplads eksempelvis har så meget overskud og opmærksomhed, at den opdager en medarbejder, der mangler trivsel, og så er i stand til at gå ind i en dialog om det menneskes meget personlige og tabubelagte problematikker. Vi har set eksempler på, at der er personalechefer, der har magtet at se en voldsramt kvinde og fået hende ind til os ved på en god måde at tage hånd om problemet fra arbejdspladsens side. Det private erhvervsliv har også på en anden måde valgt ansvar og vist sig som en meget kompetent og ressourcestærk samarbejdspartner for os. Vi er som frivillig organisation altid optaget af at have så få administrationsomkostninger som muligt, for at så mange af vores penge som muligt går direkte til dem, vi hjælper. Derfor er der kompetencer og tekniske ting, vi ikke har, men som vi nu modtager fra private virksomheder, der satser på donationer og frivilligt arbejde. Fra private virksomheder har vi eksempelvis fået en markedsundersøgelse, en kommunikationsplan og en organisationsanalyse. Den slags har kompetente mennesker brugt deres arbejdstid på at udarbejde gratis. Direktører fra det private, der har brugt tid på at sparre med mig og udvikle forretningsstrategi, kommunikationsstrategi og fundraising er ting, jeg aldrig havde haft råd til at købe mig til som direktør i en frivillig organisation. 16 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed / Årsskrift 2008

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10.

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Kan man overhovedet dele børn? Indledning af Annette Due Madsen: Kan man overhovedet

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser INUA v/. Sygeplejelærer / Psykoterapeut MPF. Foreløbige erfaringer, Indhold, Metoder og resultater ved afholdte kurser vedrørende arbejdsledige rundt omkring

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere