for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) 5. Ansøgning Moving Garden ( ) 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) 17. Ansøgning - medlemsforslag - skitsering af vinterbad ( ) 18. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 19. Høring vedr. Udkast til restaurationsplan februar 2012 ( ) 20. Høring vedr. Københavns Kommunes reviderede strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Naboorientering vedr. parkeringsdækning ( ) 22. Godkendelse af årsregnskab og årsberetning for 2011 for Miljøpunkt Amager ( ) 23. Meddelelser ( ) 24. Eventuelt ( ) 25. Afslutning ( ) 2

3 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

4 2

5 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Københavns Borgerrepræsentation godkendte d. 29. marts 2012 følgende vedr. suppleanter for Amager Vest Lokaludvalg: - Pernille Lysholm Vandborg (udpeget af Venstre) indtræder som 1. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts Torben Thorgaard (udpeget af Venstre) indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 3

6 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 18. april bevilget i alt kr. til 26 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har desuden bevilget en ramme til arbejdet med bydelsplanen på 1. mio. kr. Herudover har Forretningsudvalget d. 30. marts bevilget kr. til at afholde et borgermøde om Arenakvarteret i Ørestad syd d. 26. april. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Overblik over lokaludvalgets puljemidler april

7 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) Forening for Teater Tranström søger støtte til Teater Tranström. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Forening for Teater Tranström søgte Gry Voss d. 1. marts om kr. i støtte til Teater Tranström. Projektet har til hensigt at skabe et teatersted, som udvikler unge talenter, afsøger teatrets grænser og profilerer Amager Vest som kulturel bydel. Ansøgningen handler om at danne en forening og etablere teateret. Målgrupperne er de daglige brugere og publikum. Foreningen skal være et kreativt forum, som favner alle aspekter af teaterkunsten. Der er særligt vægt på at foreningen bringer unge sammen. Brugerne melder sig ind i foreningen og har derefter frit råderum over teaterets lokaler. Derudover vil der blive arrangeret netværksdage, workshops mm. Foreningen samarbejder og bliver nabo med Play - scenen på Islands Brygge. Til foreningens forestillinger vil der være studie/unge-priser. Som pilotforestilling har ansøger samlet fem skuespillere, en manuskriptforfatter og en instruktør til at skabe en forestilling, som har det formål at profilere og promovere teateret. Det samlede etableringsbudget er på kr. De ansøgte midler går til etablering af teaterscene, lokalerenovering, leje af lokale i etableringsfasen samt pilotforestilling. Der er bevilget fra Snapslanten. Der er søgt om kr. i DUF og kr. i Augustinusfonden. Der er en selvfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at behandlingen udskydes til lokaludvalgsmødet i maj måned. Arbejdsgruppen er positivt stemt overfor projektet, men ønsker at gå yderligere i dialog med ansøger om ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har igen økonomiske konsekvenser. 5

8 BILAG Ansøgningsskema m.v. 6

9 5. Ansøgning Moving Garden ( ) Teaterforeningen CoreAct søger støtte til Moving Garden. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og fysisk plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Teaterforeningen CoreAct søgte Anika Barkan d. 20. marts 2012 om kr. i støtte til Moving Garden. Moving Garden er en pryds- og grøntsagshave på hjul. Haven vil i løbet af 12 dage i juni rejse gennem Københavns gader i nattetimerne. I Amager Vest flytter haven sig til 3 adresser i dagene juni Målgruppen er lokale beboere. Samlet forventer ansøger at mellem mennesker vil opleve værket. På de tre adresser vil områdets beboere om morgenen træde ud til en sommerhave og inviteres til at komme ind i haven af de performere, der i dagtimerne bebor den. Gennem samtaler og aktiv lytning indsamler performerne historier og drømme fra de besøgende. Projektet giver dermed indblik i, hvad borgerne tænker, og haven fungerer som en måde at indsamle viden om borgenes drømme og visioner om deres nærmiljø på. Spørgsmålene kan formuleres i samarbejde med lokale aktører. Haven rejser fra Amager til Sydhavnen over Valby til Nordvest. Efter 12 dage vil haven blive parkeret på en offentlig plads i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker produktionsomkostninger, lønninger og presse og salgsmateriale. Der er modtaget støtte fra Københavns Kommune ( kr.), Statens Kunstråd ( kr.) og Nørrebro Lokaludvalg ( kr.). Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet udmærker sig ved at være sympatisk og dialogskabende samt at skabe et lokalt midlertidigt byrum i form af en have. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at projektet støttes, men kun med kr. Arbejdsgruppen foreslår dog, at lokaludvalget anvender de puljemidler, der er afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan bruges som borgerinddragelse på et eller flere bydelsplansprojekter, fx metrohaver og byliv i Ørestad C. 7

10 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid og fysisk plan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. el kr. BILAG Ansøgningsskema Moving Garden Budget Moving Garden Projektbeskrivelse Moving Garden 8

11 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) Tryggvi Gudmundsson søger støtte til Musikkens Dag Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af en række skoler og foreninger på Amager søgte Tryggvi Gudmundsson d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Musikkens dag Projektet har til formål, at give børn og unge mulighed for at møde professionel musik og professionelt udøvende kunstnere. Projektet indskriver sig i formålet med Musikøen Amager. Musikkens Dag afholdes d. 7. november 2012 med base i Amager Bio. Ansøger forventer op mod deltagende børn og unge. Musikkens Dag blev første gang afholdt i I 2011 blev et coachingforløb afprøvet med succes. Dette gentages i I år er der yderligere fokus på at blande genrer, spille ude på skoler og i gader, og at involvere de unge mere i PR-delen og dokumentation. Som trækplaster til aftenprogrammet inviteres en kendt ung musiker som konferencier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som bl.a. dækker leje af Amager Bio, honorar til coaches og musikere, musikudstyr, transport, indspilninger, videooptagelser og vagter. Der søges yderligere om støtte i Amager Øst Lokaludvalg og Børnekulturhus Amager. Medfinansieringen er på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig direkte i det fælles projekt Musikøen Amager. Derudover er projektet bredt forankret på tværs af hele bydelen, og indeholder en længere optakt til selve Musikkens Dag. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 9

12 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets bydelspulje, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema m.v. 10

13 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) Louise Heebøll søger støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. PROBLEMSTILLING Louise Heebøll søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Louise Heebøll søger på vegne af Partnerskaber i Urbanplanen, og projektet er en videreførelse af de tidligere forsøg med Mobile Byrum. Projektet er et medborger- og naboskabsprojekt for medlemmer og brugere af en ny klub for årige i Solvangcentret. De unge indgår i at designe og bygge nye byrum med hjælp fra områdets beboere, forretningsdrivende og lokale håndværkere. Projektet styrker de unge og skaber tryghed i lokalområdet. Projektet vil køre fra maj til august Ansøger forventer deltagelse af en kernegruppe på ca. 30 personer. Projektet er forankret i Partnerskabet. Louise Heebøll skal fungere som arkitekt og facilitator på projektet. Som selvstændig arbejder Louise Heebøll med demokratisk byomdannelse og inddragelse af børn og unge i kreative processer. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker materialer, håndværkerudgifter, kommunikation, åbningsevent, honorar til facilitator, grafisk designer og forplejning. Byggeriets Sjæle støtter med kr. Der er en egenfinansiering på kr. Partnerskabet bidrager med bemanding igennem hele projektet. 3B står for vedligeholdelsen. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Gruppen er positivt stemt overfor projektet, der skaber ejerskab overfor de kommende faciliteter og efterlader sig spor til et blivende fysisk projekt i det til tider utrygge Solvangscenter. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet beskriver en opbyggende, social indsats, der er tæt knyttet til Sikker By-arbejdet i bydelen. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og har ikke formuleret en indstilling, da gruppen vurderer projektet primært som et socialt og fysisk projekt. 11

14 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Unge skaber byrum 12

15 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) Lise Steffensen søger støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fremtidens Helte søgte idrætspædagog Lise Steffensen d. 28. marts om kr. i støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Projektet handler om fire lørdage fra 5. maj august, hvor børnefamilier mødes på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale forskelle i Havneparken på Islands Brygge og leger med deres børn. Tigertræning er idræt for hele familien. Der indgår børneyoga, familieakrobatik, kamplege og andre bevægelseslege. Både børn og voksne får pulsen op, sved på panden og har det sjovt sammen. Det er gratis for familierne at deltage. Træningen skal give familier, der ellers ikke dyrker idræt, mulighed for at opleve glæden ved at røre sig sammen, og tage nogle nye lege med hjem. Lise Steffensen underviser i børnehaver, skoler og SFO i bevægelse og ny idræt. Hun har familiehold flere steder i København. Det ansøgte beløb dækker udgifter til idrætspædagog Lise Steffensen, samt rekvisitter. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april og indstiller, at projektet støttes af puljemidlerne afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan anvendes til at gennemføre borgerinddragelse af småbørnsfamilier i forbindelse med bydelsplans-projektet: Idrætsfaciliteter i Ørestad. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler afsat til bydelsplansarbejdet, område Beløb ekskl. moms: kr. 13

16 BILAG Ansøgningsskema Sommertigertræning Budget Sommertigertræning Projektbeskrivelse Sommertigertræning 14

17 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) Partnerskabet søger støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Partnerskabet den boligsociale indsats i Urbanplanen, søgte Jørgen Ullman d. 30. marts om kr. i støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag i Urbanplanen d. 2. juni kl Formålet er at samle beboere og naboer på tværs af kulturer til en international dag. Målgruppen er primært familier bosat i Urbanplanen og Amager Vest personer forventes at deltage. Arrangementet er åbent for alle. I Urbanplanen er der beboere fra 60 forskellige oprindelseslande. En international dag skal vise dette og skabe grundlag for nye netværk i området. Beboere aktiveres i planlægning og gennemførelse, bl.a. ved at servere traditionel mad, synge, danse osv. Der etableres 12 kulturpladser bl.a. fra Irak, Pakistan og Kina. På en hovedscene spiller kunstnere fra bl.a. Indien, Latinamerika og Afghanistan. Arrangementet bliver internt evalueret med henblik på at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed. Det ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker udgifter til telte, kunstnere, leje og transport af teknisk udstyr. Partnerskabet selvfinansierer med kr. plus udgifter til PR. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april Socialgruppen indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges, da projektet stemmer overens for lokaludvalgets støttekriterier. Ole Ullby støtter ikke indstillingen. Kulturgruppen indstiller ligeledes til, at beløbet bevilges. Gruppen opfordrer samtidig Partnerskabet til i evalueringen, at afdække mulighederne for, at forankre projektet hos en gruppe beboere eller en forening, der kan føre den internationale dag videre. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 15

18 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Smag Verden i UP 16

19 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) DGI Storkøbenhavn søger støtte til Panna Beach. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af DGI Storkøbenhavn søgte Frederik von Sperling d. 30. marts om kr. i støtte til projekt Panna Beach. Projektets formål er at skabe aktivitet i gadebilledet i Amager Vest gennem 4 gratis events med den mobile aktivitet Panna i sommeren Panna er en ny form for street soccer, der stammer fra Holland. Panna er den Surinam/hollandske slang for at spille bolden gennem benene på en modstander. Spillet handler om individuel teknik og læring, og driblinger er i højsædet. Man spiller 1 mod 1 på en lille bane der måler 4 x 6 meter. Et hurtigt spil varer ca. 3 minutter. Hver event er kom-og-vær-med turneringer og/eller små camps, hvor man lære at spille Panna. En DJ-pult er med for at give stemning. En lille panna-bane er let at træde ind og ud af, og involverer nemt forbipasserende. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker delvist bane, delvist musik, DJ og koordiering. Egenfinansieringen fra DGI Storkøbenhavn er på kr. for projektledelse, materialer, t-shirts mv. til events. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Gruppen anerkender at aktiviteten er ny og spændende, men projektet mangler en konkret relation til og forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 17

20 BILAG Ansøgningsskema Panna Beach Projektbeskrivelse og budget Panna Beach 18

21 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) Ørestad Bibliotek søger støtte til Form dit bibliotek! -housewarming workshop. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Ørestad Bibliotek søgte Johan Fournaise d. 30. marts om kr. i støtte til en housewarming workshop: Form dit bibliotek! Workshoppen er åben for alle, og afholdes d. 7. maj kl Workshoppen har til formål at åbne op for brugerinddragelse på Ørestad Bibliotek og skabe kontakt og personlige netværk på tværs af borgerne og medarbejderne ved Ørestad Bibliotek. Ansøger forventer deltagere. Ørestad Bibliotek ønsker at være en kulturdynamo og borgernes frirum for læring og oplevelse. Workshoppen skal vise borgerne konkrete områder for indflydelse og workshoppen er derfor opdelt i 3 dele, som faciliteres af Nana Friis Madsen, leder af kulturhuset Kraftwerket. Workshoppen er desuden første etape på en proces, hvor Biblioteket ønsker at eksperimentere med forskellige brugerinddragelsesmetoder, for at nå flest mulige borgere og samtidig understøtte lysten og mulighederne for aktivt deltagelse i sit lokalområde. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker fællesspisning, materialer og honorarer. Egenfinansieringen beløber sig til kr., hvilket dækker de ansattes timeforbrug. Danske Bank i Ørestad søges om udgifterne til PR. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet understøtter borgerinddragelse og netværksdannelse i en ny bydel og i et nyt folkebibliotek. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 19

22 BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Form dit bibliotek 20

23 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) Torvelauget søger støtte til Lørdage på Musiktorvet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Torvelauget søgte Ulla Støvelbæk den 31. marts 2012 om kr. i støtte til projektet Lørdage på Musiktorvet Ansøger ønsker at afvikle to torvedage på Øresundsvej d. 9. juni og d. 15. september. Begge dage er der loppemarked, salg af mad og drikke, infoboder, samt det lokalpolitiske hjørne. Målet er at gøre Musiktorvet til samlingspunkt for kultur-, markeds- og folkeliv, at styrke netværksdannelse og at synliggøre foreningsliv, kulturliv og institutioner på Amager. Der har tidligere været afholdt lignende arrangementer i området med succes. Sidste år fik projektet støtte fra lokaludvalgene i både Amager Øst og Vest. Begge lokaludvalg opfordres til at benytte særligt den 9. juni til præsentation af og dialog om bydelsplanerne og den 16. september til at invitere lokale BR-politikere til dialog om evt. udvalgte emner. De samlede udgifter lyder på kr., der dækker underholdning, forplejning, PR, udsmykning m.m. Indtægter fra boder udgør kr. Børnekulturhuset støtter med kr. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. Amager Kulturpunkt har en medfinansiering på kr. via personale, der ikke er indregnet i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig i det fælles projekt Musikøen Amager. Netop dette projekt opfordrer arbejdsgruppen Torvelauget til at gøre tydeligere på programmet for Lørdage på Musiktorvet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 21

24 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Lørdage på Musiktorvet 2012 (Vest) Projektbeskrivelse og budget Lørdag på musiktorvet (vest) 22

25 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård. Formanden for Amager vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 1. april 2012 om kr. i støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård i Ørestad. Formålet er at tilbyde Børnejazz i Ørestad i forbindelse med Københavns Jazzfestival. Målgruppen er primært beboere i Ørestad og naboområder, samt øvrige interesserede københavnere. Byens Forlag vil med i programmet for den årlige Copenhagen Jazzfestival. Derudover vil de bygge videre på deres tidligere arrangementer for børnefamilier i Ørestad. Derfor arrangerer de børnevenlig jazz i gården i Sejlhuset mellem Byens Bogcafé og husets børnehave/vuggestue, to gange i juni. Caféen stiller borde og stole ud under træerne, og børnene kan lege på børnehavens legeplads. Det samlede budget på kr. dækker primært honorar til musikere, layout og flyers, koordinering/planlægning og materialer. Byens Forlag selvfinansierer med arbejdskraft til de opgaver, der ikke er på budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet mangler en tydelig netværksskabende effekt og en forankring blandt aktive beboere. Arbejdsgruppen opfordrer ansøger til at kontakte Børnejazzklubben med henblik på et evt. samarbejde. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 23

26 BILAG Ansøgningsskema Jazz i Sejlhusets gård Projektbeskrivelse og budget Jazz i Sejlhusets gård 24

27 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) Julie Sparsø Damkjær søger støtte til The Farewell Party. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Julie Sparsø Damkjær søgte d. 2. april om kr. til The Farewell Party, en billedkunstnerisk event d og 27. maj i containerprojektet P-I-E på Prags Boulevard 43. Målgruppen er alle interesserede. Specifikt har kunstneren inviteret studerende fra de kunstneriske skoler i København og etablerede kunstnere. 300 forventes at deltage. Studerende og etablerede kunstnere er inviteret til at producere et værk, hvor Julie Sparsø Damkjærs hår på en eller anden måde indgår. Håret har ikke været klippet i 12 år. Kunstnerne får meget frie tøjler: video, foto, film, aftryk, afstøbninger, maleri, performance, dans, beklædning, musik osv. Spørgsmålet bag eventen er: Hvad betyder det, at en person stiller sin krop til rådighed for både de deltagende kunstnere og publikum? Værket leger med, hvor grænsen går for hvordan de deltagende benytter sig af krop og hår. Der arbejdes ikke bare med hår som materiale, men med spillet, der opstår, når man sætter hele kroppen til rådighed. De ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr., der primært dækker udgifter til deltagende kunstnere, materialer og udstillingsudgifter. Der er bevilget kr. fra Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier, og har ikke i tilstrækkelig grad forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 25

28 BILAG Ansøgningsskema The Farewell Party Budget The Farewell Party Projektbeskrivelse The Farewell Party 26

29 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) Foreningen Proof of Life søger støtte til Proof of Life løbet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af foreningen Proof of Life søgte Tim Barrett d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Proof of Life løbet Formålet er at arrangere et aftenløb på Fælleden til fordel for foreningen, der består af unge kræftoverlevere, der dyrker motion sammen. Løbet skal skabe fokus på livet, motion, sundhed, grønne områder og socialt samvær. Alle motionsløbere og tilskuere er velkomne. PoL løbet blev første gang gennemført i 2011, hvor knap 500 løbere deltog. Målet er løbere i år. PoL løbet er for alle, uanset fysisk form. Med distancerne 5 km og 10 km er der både noget for de, der vil gå, og for de mere erfarne motionsløbere. Gennemførelsen af løbet på selve dagen sker med deltagelse af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og Proof of Life. Proof of Life er med afdelinger i Aalborg, Århus, Vejle, Odense og København en landsdækkende forening for unge kræftoverlevere mellem år. Løbets samlede budget er på ,75 kr., som bl.a. dækker opbygning af løbsplads, lege af toiletter, løbebluser mv. Udover AVLU er følgende fonde søgt: Tuborg Fonden, Spar Nord Fonden, GN Store Nord Fonden, Nordea Fonden, Bikubenfonden. Foreningen selvfinansierer med ,75 kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april På baggrund af afstemning indstiller Socialgruppen til bevilling, pga. løbets fokus på sundhed og socialt netværk med Fælleden som ramme. Arbejdsgruppen for kultur & fritid indstiller til afslag, ligesom til foreningens ansøgning om PoL løb i Arbejdsgruppen betragter ikke projektet som en kulturel Amager Vest begivenhed, men som en københavner/danmarks-begivenhed, uden forankring i Amager Vest. Det konstateres dog, at finansieringen er bredere end i LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 27

30 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Proof of life løb 2012 Budget og finansieringsplan Proof of life løb 2012 Projektbeskrivelse Proof of Life løb Samarbejde med DGI Storkøbenhavn 28

31 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) Kulturhuset Islands Brygge søger støtte til Skt. Hans på Bryggen Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Andreas Brøndsted d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Skt. Hans på Bryggen d. 23. juni. Målgruppen er beboere på Islands Brygge. Der forventes deltagere. KIB arrangerer Skt. Hans på Bryggen. Sidste år deltog ca mennesker, hvilket KIB ønsker at opnå også i år. KIB ønsker at anvende mærkedage såsom Skt. Hans til at skabe sammenhold og identitetsfølelse om fælles projekter i Vestamager. De ansøgte midler dækker udgifter til Skt. Hans bålet, herunder træ, transport, grus og tændingsvæske. Det samlede budget er på kr. Arrangementet har ikke opnået den forventede støtte fra Bryggens Spisehus og Toft Vin. KIB betaler derfor underholdning, PR og produktion. Derudover stiller KIB med lokaler, projektledelse, ekstra afviklere og rengøring. Disse poster er ikke medtaget i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, jf. Lokaludvalgets beslutning på sit møde d. 19. april 2011 om fremover kun at støtte ansøgninger til Skt. Hans arrangementer med udgiften til brænde efter Københavns kommunes gældende takster. Udvalget vedtog ligeledes, at der ikke skal være et øvre loft for antallet af ansøgninger til støtte til brænde til Skt. Hans arrangementer. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 29

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-149937) 2. Status på medlemmer og suppleanter i Amager Vest Lokaludvalg (2011-149937) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken

DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken lørdag den 6. september 2014 Samarbejde og Fremad Valby Avis Fremad Valby lancerer egen avis/blad med uddeling i postnummer 2450 og 2500. Avisen på 20 sider udkommer

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-64646) 2. Ansøgning: Keep up good spirit (2011-57829) 3. Ansøgning: Urban Festival (Filmproduktion) 2011

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Dagsorden. Teaterrådet

Dagsorden. Teaterrådet Dagsorden Den 6. september 2012, kl. 15:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene Koefoed Lykke Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere