for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) 5. Ansøgning Moving Garden ( ) 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) 17. Ansøgning - medlemsforslag - skitsering af vinterbad ( ) 18. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 19. Høring vedr. Udkast til restaurationsplan februar 2012 ( ) 20. Høring vedr. Københavns Kommunes reviderede strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Naboorientering vedr. parkeringsdækning ( ) 22. Godkendelse af årsregnskab og årsberetning for 2011 for Miljøpunkt Amager ( ) 23. Meddelelser ( ) 24. Eventuelt ( ) 25. Afslutning ( ) 2

3 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

4 2

5 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Københavns Borgerrepræsentation godkendte d. 29. marts 2012 følgende vedr. suppleanter for Amager Vest Lokaludvalg: - Pernille Lysholm Vandborg (udpeget af Venstre) indtræder som 1. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts Torben Thorgaard (udpeget af Venstre) indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 3

6 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 18. april bevilget i alt kr. til 26 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har desuden bevilget en ramme til arbejdet med bydelsplanen på 1. mio. kr. Herudover har Forretningsudvalget d. 30. marts bevilget kr. til at afholde et borgermøde om Arenakvarteret i Ørestad syd d. 26. april. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Overblik over lokaludvalgets puljemidler april

7 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) Forening for Teater Tranström søger støtte til Teater Tranström. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Forening for Teater Tranström søgte Gry Voss d. 1. marts om kr. i støtte til Teater Tranström. Projektet har til hensigt at skabe et teatersted, som udvikler unge talenter, afsøger teatrets grænser og profilerer Amager Vest som kulturel bydel. Ansøgningen handler om at danne en forening og etablere teateret. Målgrupperne er de daglige brugere og publikum. Foreningen skal være et kreativt forum, som favner alle aspekter af teaterkunsten. Der er særligt vægt på at foreningen bringer unge sammen. Brugerne melder sig ind i foreningen og har derefter frit råderum over teaterets lokaler. Derudover vil der blive arrangeret netværksdage, workshops mm. Foreningen samarbejder og bliver nabo med Play - scenen på Islands Brygge. Til foreningens forestillinger vil der være studie/unge-priser. Som pilotforestilling har ansøger samlet fem skuespillere, en manuskriptforfatter og en instruktør til at skabe en forestilling, som har det formål at profilere og promovere teateret. Det samlede etableringsbudget er på kr. De ansøgte midler går til etablering af teaterscene, lokalerenovering, leje af lokale i etableringsfasen samt pilotforestilling. Der er bevilget fra Snapslanten. Der er søgt om kr. i DUF og kr. i Augustinusfonden. Der er en selvfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at behandlingen udskydes til lokaludvalgsmødet i maj måned. Arbejdsgruppen er positivt stemt overfor projektet, men ønsker at gå yderligere i dialog med ansøger om ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har igen økonomiske konsekvenser. 5

8 BILAG Ansøgningsskema m.v. 6

9 5. Ansøgning Moving Garden ( ) Teaterforeningen CoreAct søger støtte til Moving Garden. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og fysisk plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Teaterforeningen CoreAct søgte Anika Barkan d. 20. marts 2012 om kr. i støtte til Moving Garden. Moving Garden er en pryds- og grøntsagshave på hjul. Haven vil i løbet af 12 dage i juni rejse gennem Københavns gader i nattetimerne. I Amager Vest flytter haven sig til 3 adresser i dagene juni Målgruppen er lokale beboere. Samlet forventer ansøger at mellem mennesker vil opleve værket. På de tre adresser vil områdets beboere om morgenen træde ud til en sommerhave og inviteres til at komme ind i haven af de performere, der i dagtimerne bebor den. Gennem samtaler og aktiv lytning indsamler performerne historier og drømme fra de besøgende. Projektet giver dermed indblik i, hvad borgerne tænker, og haven fungerer som en måde at indsamle viden om borgenes drømme og visioner om deres nærmiljø på. Spørgsmålene kan formuleres i samarbejde med lokale aktører. Haven rejser fra Amager til Sydhavnen over Valby til Nordvest. Efter 12 dage vil haven blive parkeret på en offentlig plads i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker produktionsomkostninger, lønninger og presse og salgsmateriale. Der er modtaget støtte fra Københavns Kommune ( kr.), Statens Kunstråd ( kr.) og Nørrebro Lokaludvalg ( kr.). Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet udmærker sig ved at være sympatisk og dialogskabende samt at skabe et lokalt midlertidigt byrum i form af en have. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at projektet støttes, men kun med kr. Arbejdsgruppen foreslår dog, at lokaludvalget anvender de puljemidler, der er afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan bruges som borgerinddragelse på et eller flere bydelsplansprojekter, fx metrohaver og byliv i Ørestad C. 7

10 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid og fysisk plan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. el kr. BILAG Ansøgningsskema Moving Garden Budget Moving Garden Projektbeskrivelse Moving Garden 8

11 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) Tryggvi Gudmundsson søger støtte til Musikkens Dag Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af en række skoler og foreninger på Amager søgte Tryggvi Gudmundsson d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Musikkens dag Projektet har til formål, at give børn og unge mulighed for at møde professionel musik og professionelt udøvende kunstnere. Projektet indskriver sig i formålet med Musikøen Amager. Musikkens Dag afholdes d. 7. november 2012 med base i Amager Bio. Ansøger forventer op mod deltagende børn og unge. Musikkens Dag blev første gang afholdt i I 2011 blev et coachingforløb afprøvet med succes. Dette gentages i I år er der yderligere fokus på at blande genrer, spille ude på skoler og i gader, og at involvere de unge mere i PR-delen og dokumentation. Som trækplaster til aftenprogrammet inviteres en kendt ung musiker som konferencier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som bl.a. dækker leje af Amager Bio, honorar til coaches og musikere, musikudstyr, transport, indspilninger, videooptagelser og vagter. Der søges yderligere om støtte i Amager Øst Lokaludvalg og Børnekulturhus Amager. Medfinansieringen er på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig direkte i det fælles projekt Musikøen Amager. Derudover er projektet bredt forankret på tværs af hele bydelen, og indeholder en længere optakt til selve Musikkens Dag. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 9

12 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets bydelspulje, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema m.v. 10

13 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) Louise Heebøll søger støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. PROBLEMSTILLING Louise Heebøll søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Louise Heebøll søger på vegne af Partnerskaber i Urbanplanen, og projektet er en videreførelse af de tidligere forsøg med Mobile Byrum. Projektet er et medborger- og naboskabsprojekt for medlemmer og brugere af en ny klub for årige i Solvangcentret. De unge indgår i at designe og bygge nye byrum med hjælp fra områdets beboere, forretningsdrivende og lokale håndværkere. Projektet styrker de unge og skaber tryghed i lokalområdet. Projektet vil køre fra maj til august Ansøger forventer deltagelse af en kernegruppe på ca. 30 personer. Projektet er forankret i Partnerskabet. Louise Heebøll skal fungere som arkitekt og facilitator på projektet. Som selvstændig arbejder Louise Heebøll med demokratisk byomdannelse og inddragelse af børn og unge i kreative processer. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker materialer, håndværkerudgifter, kommunikation, åbningsevent, honorar til facilitator, grafisk designer og forplejning. Byggeriets Sjæle støtter med kr. Der er en egenfinansiering på kr. Partnerskabet bidrager med bemanding igennem hele projektet. 3B står for vedligeholdelsen. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Gruppen er positivt stemt overfor projektet, der skaber ejerskab overfor de kommende faciliteter og efterlader sig spor til et blivende fysisk projekt i det til tider utrygge Solvangscenter. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet beskriver en opbyggende, social indsats, der er tæt knyttet til Sikker By-arbejdet i bydelen. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og har ikke formuleret en indstilling, da gruppen vurderer projektet primært som et socialt og fysisk projekt. 11

14 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Unge skaber byrum 12

15 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) Lise Steffensen søger støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fremtidens Helte søgte idrætspædagog Lise Steffensen d. 28. marts om kr. i støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Projektet handler om fire lørdage fra 5. maj august, hvor børnefamilier mødes på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale forskelle i Havneparken på Islands Brygge og leger med deres børn. Tigertræning er idræt for hele familien. Der indgår børneyoga, familieakrobatik, kamplege og andre bevægelseslege. Både børn og voksne får pulsen op, sved på panden og har det sjovt sammen. Det er gratis for familierne at deltage. Træningen skal give familier, der ellers ikke dyrker idræt, mulighed for at opleve glæden ved at røre sig sammen, og tage nogle nye lege med hjem. Lise Steffensen underviser i børnehaver, skoler og SFO i bevægelse og ny idræt. Hun har familiehold flere steder i København. Det ansøgte beløb dækker udgifter til idrætspædagog Lise Steffensen, samt rekvisitter. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april og indstiller, at projektet støttes af puljemidlerne afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan anvendes til at gennemføre borgerinddragelse af småbørnsfamilier i forbindelse med bydelsplans-projektet: Idrætsfaciliteter i Ørestad. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler afsat til bydelsplansarbejdet, område Beløb ekskl. moms: kr. 13

16 BILAG Ansøgningsskema Sommertigertræning Budget Sommertigertræning Projektbeskrivelse Sommertigertræning 14

17 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) Partnerskabet søger støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Partnerskabet den boligsociale indsats i Urbanplanen, søgte Jørgen Ullman d. 30. marts om kr. i støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag i Urbanplanen d. 2. juni kl Formålet er at samle beboere og naboer på tværs af kulturer til en international dag. Målgruppen er primært familier bosat i Urbanplanen og Amager Vest personer forventes at deltage. Arrangementet er åbent for alle. I Urbanplanen er der beboere fra 60 forskellige oprindelseslande. En international dag skal vise dette og skabe grundlag for nye netværk i området. Beboere aktiveres i planlægning og gennemførelse, bl.a. ved at servere traditionel mad, synge, danse osv. Der etableres 12 kulturpladser bl.a. fra Irak, Pakistan og Kina. På en hovedscene spiller kunstnere fra bl.a. Indien, Latinamerika og Afghanistan. Arrangementet bliver internt evalueret med henblik på at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed. Det ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker udgifter til telte, kunstnere, leje og transport af teknisk udstyr. Partnerskabet selvfinansierer med kr. plus udgifter til PR. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april Socialgruppen indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges, da projektet stemmer overens for lokaludvalgets støttekriterier. Ole Ullby støtter ikke indstillingen. Kulturgruppen indstiller ligeledes til, at beløbet bevilges. Gruppen opfordrer samtidig Partnerskabet til i evalueringen, at afdække mulighederne for, at forankre projektet hos en gruppe beboere eller en forening, der kan føre den internationale dag videre. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 15

18 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Smag Verden i UP 16

19 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) DGI Storkøbenhavn søger støtte til Panna Beach. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af DGI Storkøbenhavn søgte Frederik von Sperling d. 30. marts om kr. i støtte til projekt Panna Beach. Projektets formål er at skabe aktivitet i gadebilledet i Amager Vest gennem 4 gratis events med den mobile aktivitet Panna i sommeren Panna er en ny form for street soccer, der stammer fra Holland. Panna er den Surinam/hollandske slang for at spille bolden gennem benene på en modstander. Spillet handler om individuel teknik og læring, og driblinger er i højsædet. Man spiller 1 mod 1 på en lille bane der måler 4 x 6 meter. Et hurtigt spil varer ca. 3 minutter. Hver event er kom-og-vær-med turneringer og/eller små camps, hvor man lære at spille Panna. En DJ-pult er med for at give stemning. En lille panna-bane er let at træde ind og ud af, og involverer nemt forbipasserende. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker delvist bane, delvist musik, DJ og koordiering. Egenfinansieringen fra DGI Storkøbenhavn er på kr. for projektledelse, materialer, t-shirts mv. til events. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Gruppen anerkender at aktiviteten er ny og spændende, men projektet mangler en konkret relation til og forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 17

20 BILAG Ansøgningsskema Panna Beach Projektbeskrivelse og budget Panna Beach 18

21 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) Ørestad Bibliotek søger støtte til Form dit bibliotek! -housewarming workshop. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Ørestad Bibliotek søgte Johan Fournaise d. 30. marts om kr. i støtte til en housewarming workshop: Form dit bibliotek! Workshoppen er åben for alle, og afholdes d. 7. maj kl Workshoppen har til formål at åbne op for brugerinddragelse på Ørestad Bibliotek og skabe kontakt og personlige netværk på tværs af borgerne og medarbejderne ved Ørestad Bibliotek. Ansøger forventer deltagere. Ørestad Bibliotek ønsker at være en kulturdynamo og borgernes frirum for læring og oplevelse. Workshoppen skal vise borgerne konkrete områder for indflydelse og workshoppen er derfor opdelt i 3 dele, som faciliteres af Nana Friis Madsen, leder af kulturhuset Kraftwerket. Workshoppen er desuden første etape på en proces, hvor Biblioteket ønsker at eksperimentere med forskellige brugerinddragelsesmetoder, for at nå flest mulige borgere og samtidig understøtte lysten og mulighederne for aktivt deltagelse i sit lokalområde. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker fællesspisning, materialer og honorarer. Egenfinansieringen beløber sig til kr., hvilket dækker de ansattes timeforbrug. Danske Bank i Ørestad søges om udgifterne til PR. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet understøtter borgerinddragelse og netværksdannelse i en ny bydel og i et nyt folkebibliotek. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 19

22 BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Form dit bibliotek 20

23 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) Torvelauget søger støtte til Lørdage på Musiktorvet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Torvelauget søgte Ulla Støvelbæk den 31. marts 2012 om kr. i støtte til projektet Lørdage på Musiktorvet Ansøger ønsker at afvikle to torvedage på Øresundsvej d. 9. juni og d. 15. september. Begge dage er der loppemarked, salg af mad og drikke, infoboder, samt det lokalpolitiske hjørne. Målet er at gøre Musiktorvet til samlingspunkt for kultur-, markeds- og folkeliv, at styrke netværksdannelse og at synliggøre foreningsliv, kulturliv og institutioner på Amager. Der har tidligere været afholdt lignende arrangementer i området med succes. Sidste år fik projektet støtte fra lokaludvalgene i både Amager Øst og Vest. Begge lokaludvalg opfordres til at benytte særligt den 9. juni til præsentation af og dialog om bydelsplanerne og den 16. september til at invitere lokale BR-politikere til dialog om evt. udvalgte emner. De samlede udgifter lyder på kr., der dækker underholdning, forplejning, PR, udsmykning m.m. Indtægter fra boder udgør kr. Børnekulturhuset støtter med kr. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. Amager Kulturpunkt har en medfinansiering på kr. via personale, der ikke er indregnet i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig i det fælles projekt Musikøen Amager. Netop dette projekt opfordrer arbejdsgruppen Torvelauget til at gøre tydeligere på programmet for Lørdage på Musiktorvet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 21

24 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Lørdage på Musiktorvet 2012 (Vest) Projektbeskrivelse og budget Lørdag på musiktorvet (vest) 22

25 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård. Formanden for Amager vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 1. april 2012 om kr. i støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård i Ørestad. Formålet er at tilbyde Børnejazz i Ørestad i forbindelse med Københavns Jazzfestival. Målgruppen er primært beboere i Ørestad og naboområder, samt øvrige interesserede københavnere. Byens Forlag vil med i programmet for den årlige Copenhagen Jazzfestival. Derudover vil de bygge videre på deres tidligere arrangementer for børnefamilier i Ørestad. Derfor arrangerer de børnevenlig jazz i gården i Sejlhuset mellem Byens Bogcafé og husets børnehave/vuggestue, to gange i juni. Caféen stiller borde og stole ud under træerne, og børnene kan lege på børnehavens legeplads. Det samlede budget på kr. dækker primært honorar til musikere, layout og flyers, koordinering/planlægning og materialer. Byens Forlag selvfinansierer med arbejdskraft til de opgaver, der ikke er på budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet mangler en tydelig netværksskabende effekt og en forankring blandt aktive beboere. Arbejdsgruppen opfordrer ansøger til at kontakte Børnejazzklubben med henblik på et evt. samarbejde. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 23

26 BILAG Ansøgningsskema Jazz i Sejlhusets gård Projektbeskrivelse og budget Jazz i Sejlhusets gård 24

27 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) Julie Sparsø Damkjær søger støtte til The Farewell Party. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Julie Sparsø Damkjær søgte d. 2. april om kr. til The Farewell Party, en billedkunstnerisk event d og 27. maj i containerprojektet P-I-E på Prags Boulevard 43. Målgruppen er alle interesserede. Specifikt har kunstneren inviteret studerende fra de kunstneriske skoler i København og etablerede kunstnere. 300 forventes at deltage. Studerende og etablerede kunstnere er inviteret til at producere et værk, hvor Julie Sparsø Damkjærs hår på en eller anden måde indgår. Håret har ikke været klippet i 12 år. Kunstnerne får meget frie tøjler: video, foto, film, aftryk, afstøbninger, maleri, performance, dans, beklædning, musik osv. Spørgsmålet bag eventen er: Hvad betyder det, at en person stiller sin krop til rådighed for både de deltagende kunstnere og publikum? Værket leger med, hvor grænsen går for hvordan de deltagende benytter sig af krop og hår. Der arbejdes ikke bare med hår som materiale, men med spillet, der opstår, når man sætter hele kroppen til rådighed. De ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr., der primært dækker udgifter til deltagende kunstnere, materialer og udstillingsudgifter. Der er bevilget kr. fra Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier, og har ikke i tilstrækkelig grad forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 25

28 BILAG Ansøgningsskema The Farewell Party Budget The Farewell Party Projektbeskrivelse The Farewell Party 26

29 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) Foreningen Proof of Life søger støtte til Proof of Life løbet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af foreningen Proof of Life søgte Tim Barrett d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Proof of Life løbet Formålet er at arrangere et aftenløb på Fælleden til fordel for foreningen, der består af unge kræftoverlevere, der dyrker motion sammen. Løbet skal skabe fokus på livet, motion, sundhed, grønne områder og socialt samvær. Alle motionsløbere og tilskuere er velkomne. PoL løbet blev første gang gennemført i 2011, hvor knap 500 løbere deltog. Målet er løbere i år. PoL løbet er for alle, uanset fysisk form. Med distancerne 5 km og 10 km er der både noget for de, der vil gå, og for de mere erfarne motionsløbere. Gennemførelsen af løbet på selve dagen sker med deltagelse af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og Proof of Life. Proof of Life er med afdelinger i Aalborg, Århus, Vejle, Odense og København en landsdækkende forening for unge kræftoverlevere mellem år. Løbets samlede budget er på ,75 kr., som bl.a. dækker opbygning af løbsplads, lege af toiletter, løbebluser mv. Udover AVLU er følgende fonde søgt: Tuborg Fonden, Spar Nord Fonden, GN Store Nord Fonden, Nordea Fonden, Bikubenfonden. Foreningen selvfinansierer med ,75 kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april På baggrund af afstemning indstiller Socialgruppen til bevilling, pga. løbets fokus på sundhed og socialt netværk med Fælleden som ramme. Arbejdsgruppen for kultur & fritid indstiller til afslag, ligesom til foreningens ansøgning om PoL løb i Arbejdsgruppen betragter ikke projektet som en kulturel Amager Vest begivenhed, men som en københavner/danmarks-begivenhed, uden forankring i Amager Vest. Det konstateres dog, at finansieringen er bredere end i LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 27

30 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Proof of life løb 2012 Budget og finansieringsplan Proof of life løb 2012 Projektbeskrivelse Proof of Life løb Samarbejde med DGI Storkøbenhavn 28

31 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) Kulturhuset Islands Brygge søger støtte til Skt. Hans på Bryggen Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Andreas Brøndsted d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Skt. Hans på Bryggen d. 23. juni. Målgruppen er beboere på Islands Brygge. Der forventes deltagere. KIB arrangerer Skt. Hans på Bryggen. Sidste år deltog ca mennesker, hvilket KIB ønsker at opnå også i år. KIB ønsker at anvende mærkedage såsom Skt. Hans til at skabe sammenhold og identitetsfølelse om fælles projekter i Vestamager. De ansøgte midler dækker udgifter til Skt. Hans bålet, herunder træ, transport, grus og tændingsvæske. Det samlede budget er på kr. Arrangementet har ikke opnået den forventede støtte fra Bryggens Spisehus og Toft Vin. KIB betaler derfor underholdning, PR og produktion. Derudover stiller KIB med lokaler, projektledelse, ekstra afviklere og rengøring. Disse poster er ikke medtaget i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, jf. Lokaludvalgets beslutning på sit møde d. 19. april 2011 om fremover kun at støtte ansøgninger til Skt. Hans arrangementer med udgiften til brænde efter Københavns kommunes gældende takster. Udvalget vedtog ligeledes, at der ikke skal være et øvre loft for antallet af ansøgninger til støtte til brænde til Skt. Hans arrangementer. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 29

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere