Viden om Lemvigs historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om Lemvigs historie"

Transkript

1 Viden om Lemvigs historie A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, indtil 1857 (ikke fuldstændig). A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, (ikke fuldstændig). A1. Kopi af matrikelkort Lemvig købstad A1. Matrikelkort Lemvig, nordlige del af Lemvig bygrunde A1. Matrikelkort Lemvig, sydlige del af Lemvig bygrunde, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Industriområde, Jens Søndergaardsvej m.v., området omkring søen, Bjerregård), A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Skrænten, Ydunslund, Østerbrogade, Voldgade, Østerbjerg m.m.), 1978, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Birnsvej, Stationskvarteret, Thøger Larsensvej), A1. Resens prospekt af Lemvig 1677 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1768, Danske Atlas (original og kopi). A1. Kort over Lemvig 1797 (Vejdirektoratet), kopi. A1. Kort over Lemvig købstads jorder 1917 (udtegning). A1. Kort over Lemvig købstad 1822 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1858, 1879, 1902, 1942, 1964, 1981 (originaler og kopier). A1. Kort over Lemvig, tegnet 1879 af H.A. Hou, Lemvig (kopi). A1. Kort over Lemvig (hele byområdet), Påført dateringer af bebyggelse, større vejanlæg etc., indsamlet ved en gennemgang af Lemvig Kommunes Byggesagsarkiv o ved Ellen Damgaard. A1. Kort over Lemvig 1978 (Ydunslund, Strandvejen m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Østlige bydel med Voldgade m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Stationskvarteret, Jens Søndergaardsvej m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Industriområde, Falkevej, Stationsområde m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Lemtorpområdet). A1. Kort over Lemvig 1978 (Emilielyst/Torsvej-området). A2. Kopi af C. Dreyer, En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder, A2. Kopi af brev 1234 vedr. Lemvig i Ribe Oldemor. A2. Årstalsliste for Lemvig købstads historie, udarbejdet A2. Oversigtsartikel om Lemvigs historie, udarbejdet 1978 af Ellen Damgaard. A2. Guide for Lemvig, udarbejdet 1983 af Ellen Damgaard. A2. Byvandringskort med noter ved Ellen Damgaard. A2. Materiale om Lemvig by i Nationalmuseets kort- og billedsamling. A2. De kongelig Danske Riger og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl A2. Udskrift af beskrivelse af Lemvig fra Pontoppidans Danske Atlas. A2. Trap 1859, kopi vedr. Lemvig. A2. Trap 1879, kopi vedr. Lemvig. A2. Beskrivelse af Lemvig fra Verden og Vi, A2. Meddelelser om Lemvig i 1930erne af Palle Høybye, Lemvig Folkeblad A2. Forfatteren og skuespilleren Kai Holm om liv og mennesker på Lemvigegnen, Lemvig Folkeblad 1974.

2 A2. Bramwell Lysgaard Madsen, Der er stadig charme i min fødeby, Lemvig Folkeblad A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1850 (erhverv/bopæl), C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1870 (erhverv/bopæl/husejer) C1. Udskrift af folketælling Lemvig 1880 og 1890 vedr. Stationskvarteret. C2. Skifte efter omvandrende glarmester Jørgen Pedersen C3. Materiale vedr. slægten Holm i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Villemoes, Lemvig Teglværk. C3. Materiale vedr. slægten Hestbech i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Stougaard, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Futtrup, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Sløk /Slych), Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Mads Kjær (Mads Kjærs gæstgiveri, Ballegård, A/S Vestjyden). C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 368, Sybilles spådomme (fiske torsk på Lemvigs torv). 245, varsel om brand i Lemvig Mølle. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, II. 388, om styrkeprøver af byfoged Skjønning [Schønau]. Bind V. 67, handel med tømmer i Lemvig. 116, Harboøreboer går til Lemvig med fisk. 744, sag om strandet indigolast og birkedommer Claudi. Tillægsbind VI. 140, Anders Donskjær fra Møborg kører til Lemvig. 141, Niels Agger fra Tørring trækker en ko til marked i Lemvig. C8. Trykt ark med sagnet om Bonden fra Lemvig. C9. Lemvigvalsen 1984 med tekst af Jette Thybjerg og musik af Olav Caspersen. C9. Revyvise, Turisten kommer til Lemvig, af Palle Høybye o C9. Digte af Ivan Rønn, Lemvig. C9. En sanghilsen til Lemvig, Dan Kettow, D3. Kopi af Danske Prokuratorer (opl. om prokuratorer, by- og herredsfogder etc.). D3. Slagsmål og gadeuorden i Lemvig. D4. Beregning over formue-, kop-, heste- og carosseskat 1743 i Lemvig. D4. Grundtaxt for Lemvig Købstad 1771 med senere tilkomne nye bygninger. D4. Skatteligning over formue og lejlighed for Lemvigs borgere, D4. Klage over Vasebommens tilstand D4. Skatteklager 1847 fra institutbestyrerinde jomfru Vibeke Bagger, bager M. Nyboe, præsteenke Hanne Olsen, skomager B. Smith, enkefru Wilhelmine Rauther og gårdejer M. Kastberg, Lemvig. Ligningskommissionens behandling af klagerne D4. Manuskript til artikel om Lemvig Toldsted, ant. af Hans Lilholt. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D5. Skitse over ammunitionsdepot i Lemvig Anlæg, 2. verdenskrig. D5. Indbydelse til Danmarks Frihedsråds Lokalkomités Folkemøde i Lemvig 1945 samt prædiken af sognepræst Carl Lund ved befrielsesfesten i Lemvig Kirke 6. maj 1945.

3 D5. Avisartikel 5. apr om begravelse på Lemvig kirkegård af to engelske piloter den 14. sept D5. Erindringer om besættelsen, af Ulla Kier, Lemvig. D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D7a. Materiale om byrådsvalg 1937 (valgmateriale fra Venstre og Socialdemokraterne). D7a. Materiale vedr. O.V. Høft, Lemvig. D7b. Materiale vedr. kongebesøg 1908 (Menu og musikprogram samt smædevise om borgmester Bernth) og 1984 (avisudklip). D7c. Afholdssange, skrevet af Magnus Leopold Sløk, Lemvig, 1880erne. D7c. Afholdsforeningen i Lemvig (avisudklip ved 100 års jubilæum 1981) samt afholdsskrift, som har tilhørt tømrer Ole Pedersen, Ferring. D7c. Materiale vedr. Blå Kors Lokalforening i Lemvig, Julens Glæde og Kredsforbundet for Lemvig og Omegn. Udarbejdet af urmager Johs. Nielsen D7c. Lemvig Erhvervsråd (kopi fra protokol af konstituerende møde 1945 samt vedtægter 1945). D7c. Lemvig Hjemstavnsforening (Sang af Thøger Larsen, Humlum Bakkers stejle Stribe ). D7c. Sangerstævne i Lemvig 1904 (Program og sange). D8a. Oplysninger om konsumtionsforvalter Lars Kimer 1784, toldforvalter Poul Andreas Falk 1794 og toldforvalter Baltasar Low D8a. Lemvig Rådhus, sag 1840 vedr. jernpengekasse og sag 1840 vedr. køb af tagsten. D8b. Materiale om udlæggelse af den tidligere kirkegård til torveplads D8b. Bekendtgørelse om gadebelysning i Lemvig D8b. Avisartikel om Lemvig Vandværks historie 100 år (Lemvig Folkeblad 1987). D8b. Bestemmelser vedr. Lemvig Gasværk D8b. Sundhedsvedtægt for Lemvig Købstad D8c. Ane Christensen (f. 1885), optegnelser vedr. dagligliv, livet i Stationskvarteret, afholdsforening m.v. D8c. Kopi af artikel Barndom under afholdsstjernen, i Hardsysselfolk 1981, baseret med optegnelser med Ane Christensen, Lemvig (f. 1885). D8c. Frøken Hedvig Wahlstrøm (f. 1895), optegnelser vedr. barndomsliv, Wahlstrøms forretning, husholdning, byens liv, jul. D8c. Erindringer af Johan Meedom, Lemvig (f. 1899). D8c. Optegnelser om Lemvig, skrevet af Johan Meedom (f. 1899). D8c. Erindringer af Chr. Thomsen (f.1897) om købmand Thomsens forretning i Søndergade. D8c. Erindringer af murermester Chr. Christensen, Lemvig, om arbejdet som murermester i Lemvig i 1920erne-30erne, byens liv, byrådsarbejde, Socialdemokratiet, biblioteksbyggeri, kirkerestaurering. D8c. Erindringer af William Elmgreen (f. 1902), barndoms- og ungdomsliv. D8c. Erindringer ( Lucky Bill ) af William Elmgreen (f. 1902), voksenliv som maskinist på bl.a. atlanterhavsdampere, indtil D8c. Erindringer af Christian Elmgreen (f. o.1903), barndoms- og ungdomsliv. (Fra Lemvigeren 1952). D8c. Erindringer af Carl Aaberg (f. 1903), barndomsliv (fra Frederiksborg Amts Avis 1976)

4 D8c. Erindringer af Harald Moustgaard, 1930ernes Lemvig (politisk liv). (Lemvig Folkeblad 1984). D8c. Erindringer af Ivan Rønn: Augustmarked i Lemvig, Erindringens dufte, Visdommens kilder, 30 år med Velo Solex. 1930erne-1960erne. D8c. Erindringer af Kai Holm, Lemvig i 1910erne og 20erne (Lemvig Folkeblad 1974). D8c. Beskrivelse af Lemvig, særligt handelslivet 1930erne, af Rigmor Schumann, Vestergade, Lemvig, D8c. Erindringer af Knud Egon Melchiorsen, bl.a. om købmand Roesdahls forretning i Storegade, Lemvig, 1946 og frem. D8c. Erindringer af Peder Byskov Abildtrup, Barndommens Lemvig. 1920erne (Avisartilek i Lemvig Folkeblad 2.maj 1987). D8c. Erindringer af H. Brandt-Madsen: Lemvigminder fra en svunden tid (manus), Særlig om isenkræmmer Aasteds forretning, KFUMs pensionat, fritidsliv og Besættelsen. D8c. Erindringer af Bjarne Slej: Spredte minder fra en svunden tid (manus). Bl.a. om Andersine Berthelsen og hendes forretning i Lemvig. D8c. Regattahefte fra Ildregatta i Lemvig D8c. Avis fra Ildregatta i Lemvig D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D11. Diverse artikler om Lemvig Kirke og kirkens inventar. D11. Artikel om udsmykningen af Lemvig Kirke ved Zinders Makholm ved Jens Jensen, Viborg. Lemvig Folkeblad D11. Oversigt over materiale om Lemvig Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D11. Avisartikel om Lemvig Valgmenighed i anledning af jubilæum 1908 og D11. Medlemslister for Lemvig Valgmenighed 1973, 1983 og D11. Lemvig Frimenighed 1934 avisudklip. D11. Avisudklip 1925 om pastor Heilesen, Lemvig Valgmenighed. D12. P. Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 1963 (Lemvig-Nr. Lem). D12. Notater om Lemvig Valgmenighed (højskolehjem, præstebolig, det særligt grundtvigske) efter samtale med valgmenighedspræst Holger Knudsen D12. Avisartikel om den katolske menighed i Lemvig, D12. Avisartikel om Lemvig Sømandshjem D12. Vedtægter for Lemvig Menighedsforening D12. Avisartikler om Gamle Mariane o æ bjerg 1956 og D12. Erindringer om søndagsskole i Lemvig, skrevet af Ivan Rønn, Aalborg Stiftstidende D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D14. Diverse avisnotitser om skoler i Lemvig. D14. Grundtegning til et nyt sidehus ved Lemvig Skole, D18. Udskrift af Lemvig Avis 1884 (tidstypisk stof og annoncer). D18. En analyse af bladholdet i Lemvigs opland, udarbejdet af Lemvig Erhvervskontor D18. Avisartikel om Lemvig Bogtrykkeris historie, D18. Kopier af annoncer fra Lemvig-aviser, Post- og Adressebøger m.v. D18. Ugeposten genoptryk af samt udgave D18. Lemvig Folkeblad, 100-års jubilæumsudgave 1973.

5 D19. Avisnotitser vedr. Lemvig Fattiggård erne. D21. Diverse materiale om Lemvig Apotek. D21. Diverse materiale om sygehuse i Lemvig D21. Avisnotitser om læger og tandlæger i Lemvig D21. Materiale om dr. Nørby, Lemvig. D22. Materiale om badehuse og badeanstalt i Lemvig. D23. Materiale om Lemvig brandvæsen samt branden i Lemvig D27. Sang og brev i anledning af tobaksfabrikant Andreas Hansens bryllup med Johanne Cathrine Braae, Lemvig, 1844 (ligger under F9, Lemvig Tobaksfabrik). D27. Sange ved sølvbryllup 1895, bryllup 1907, og guldbryllup Familien Jespersen, Jespersens Hotel, Lemvig. D27. Begravelsestaler og sange, købmand Niels Christensen og familie, Vestergade, Lemvig. 1891, 1895, D27. Materiale vedr. ligvogn fra Lemvig kopi af kartotekskort fra Nationalmuseet D28. Revyer fra Lemvig (hefter fra revyer 1900-tallet). D28. SF Kommunalrevy 1989, Spillet om Lemvig. D28. Lemvig Ildregatta 1933 D28. Ansøgning om tjeneste som organist og musikant i Lemvig, beg tal. D28. Materiale om Lemvig Film-Teater. D28. Materiale om Lemvig Biograf. D28. Avisomtaler af teaterforestillinger i Lemvig, D28. Jubilæumsskrift for Lemvig Roklubs 25 års jubilæum D28. Jubilæumsartikler for Lemvig Gymnastikforening 1928 og D28. Avisartikel med skuespilleren Kai Holm, D28. Bølgebryderen, satirisk avis, D28. Håndskrevet nodehefte, stemplet M.S. Jensen, murer, Lemvig. D28. Materiale vedr. Cykleforeningen Ringen, Lemvig, o D29. Fortegnelse over værtshuse i Lemvig, meddelt af tømrer P. Lund (o. 1920). D29. Diverse oplysninger om værtshuse og hoteller i Lemvig og opland. D29. Det Hørningske Pensionats 25 års jubilæum, 1913, sang. D29. Materiale om Lemvig Pavillon. D29. Klage fra Lemvigs værtshusholdere over ulovligt krohold, D29. Sag vedrørende bevilling til salg af mjød på torvedage og markedsdage i Lemvig D29. Axel Holm, Vesteregnens Sind, aviskronik 1944 (om livet på Jespersens Hotel). D29. Avisartikel om Linnemanns Hotel på Torvet i Lemvig, D29. Balkort fra Jespersens Hotel, o D29. Menukort fra Jespersens Hotel, 1895, 1907, D29. Sang til Damerne, o Jespersens Hotel. D29. Materiale ved gæstgivergården Limfjorden, Jespersens Hotel, Mads Kjærs Gæstgiveri. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen E1. Redegørelse for Vestergades tilstand E1. Klage over Vestergades tilstand fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel 1856.

6 E1. Klage over Vesterbjergs tilstand 1860 fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel. E1. Kort 1879 over vejforlægning i Vesterbjerg, Lemvig. E1. Kort 1853 og 1890 over vejforlægninger i Østerbjerg, Lemvig. E1. Materiale om Gangstitrappen, E1. Færdselsuheld i Sønderbjerg E2. Klage fra tysk rejsen over vejens tilstand p.gr.a. sne fra Lemvig til Holstebro E2. Diverse materiale om dagvognskørsel og vognmænd i Lemvig. E2. Optegnelser af Carl Peter Nybo om dagvogns- og rutebilkørsel Lemvig-Struer, tallet. E2. Avisartikler om Chr. Ramsgaard angående busruten Lemvig-Bøvling-Vemb (1920ernefrem). E2. Afslag på ansøgning om natkørsel med bil på ruten Lemvig-Humlum E2. Diverse oplysninger om bilkørsel på Lemvigegnen, bl.a. om den første bil, der kom til Lemvig i E2. Materiale vedr. urmager Nielsens selvbyggede bil E2. Materiale om cykelhandler Nielsens biler, motorcykler og taxi. E2. Avisudklip vedr. amtslæge Bendix Poulsens biluheld i Vesterbjerg, Lemvig, E2. Regninger fra Lemvigs handlende og håndværkere til VLTJ, o E2. Regninger fra forretninger og virksomheder i Lemvig og omegn til VLTJ, 1930erne. E2. Kopi af regning for spisning på Jespersens Hotel, Lemvig, i forbindelse med åbningen af Vemb-Lemvig Banen E3. Fartplaner for dampskibsforbindelser til Lemvig 1899 og E3. Sag vedrørende havneanlæg i Lemvig, kopi fra Lemvig Rådstuearkiv, E3. Kort over Lemvig Havn E3. Situationsplan af Lemvig Havn 1941 med årstal for anlæg af enkelte dele. E3. Havneplan Lemvig 1982 og debatoplæg vedr. havnen E3. Diverse materiale om Lemvig Havn. E3. 25-års jubilæumsomtale af havnemester A. Rønberg, Lemvig, E3. Mossins Skibsliste 1845 og Mercantil-Calender for hjemmehørende skibe i Lemvig. E3. Skibslister fra Lemvig Avis 1885 (ind- og udgående til og fra Lemvig Havn). E3. Udskrift af konossement for skipper C.O. Damsgaard på Marie Rebekka, E3. Tegning af skonnerten Rapid, konstrueret af Herm. Schønau & Andersen [antagelig Lemvig], u.år [antagelig midten af 1800-tallet]. E3. Brev 1843 fra Altona til N. Grønfeldt, Lemvig, ang. everten Cathrine Margrethe. E3. Auktionssalg af kuf Harmina Annegina E3. Udlægsforretning i kuf Het Fortuna E3. Materiale vedr. dampskibet Jylland E3. Materiale vedr. paketten Mathilte af Lemvig. E3. Diverse korte oplysninger om Lemvigskibene Magnus, Tegl, Gerda, Ægir, Nordstjernen (ex Metha Kristine). E3. Materiale vedr. Kronan af Lemvig. E3. Oplysninger om skipper Mads Madsen og skonnerten Scend Aage af Lemvig. E3. Kopi af tegninger af hjuldamperne Iris og Hebe af Ålborg.

7 E3. Everten Richardi af Lemvig: kopi af logbog , udskrift af skibets sidste rejse og forlis , konossement 1849 samt diverse papirer vedrørende dette og andre skibe, tilhørende købmand A.W. Andrup, Lemvig. E3. Uddrag af lodsjournal for Agger/Thyborøn Kanal (Skibe hjemmehørende i Lemvig). E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (SKibe på vej til og fra Lemvig 1841, 1854, 1874) E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (Besejling af Lemvig med dampskibe ). E3. Den danske Havnelods 1906 (kopi vedr. Lemvig Havn og Thyborøn Havn). E3. Materiale vedr. dykkerskonnerten Kjerstine af Lemvig. E3. Materiale om redningsdamperen Vestkysten. E3. Materiale om kaptajn Hans Peter Svarrer, fører af redningsdamperen Vesterhavet. E3. Diverse materiale om strandingsauktioner i Lemvig ( Stradella af Rostock, Robert Mackenzie af Porsgrund). E3. Avisudklip vedr. orkanen i november E3. Selvbiografi for vandbygningsarbejder i Lemvig og Thyborøn Jens Olesen, E5. Posthornssignaler. E5. Aftryk af bevarede signeter fra Lemvig Postkontor. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F7. Artikel om hajer (særlig type fiskerfartøj) i DFT 1925, Emil Andersen, Vaadfiskeriet i Kattegat gennem 25 Aar. F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Fiskeri-Aktieselskab i Lemvig 1916 (Kr. Herup, Jesper Peitersen, L. Hedaa), DFT F7. Kopi af søfartsbog for fisker L.K. Storper, Lemvig, udstedt F7. Omtale af indvielsen af den ny auktionshal i Lemvig, LF F7. Oversigt over hjemmehørende kuttere i Lemvig F7. Avisudklip vedr. besejlingsproblemer i isvintre. F7. Materiale om skaldyrsfiskeri fra Lemvig, 1800-tallet. F7. Optegnelse med fiskeskipper Peder Sand Bruun, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og vodbinder Martin Herup, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Jørgen Kjærgaard, Lemvig, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Verner Kynde, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og købmand Erik Langer, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker Peder Møller, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Carl Peitersen, Lemvig, f F7. Lemvig Fiskeriforening. Kopi fra Dansk Fiskeristat F7. Lemvig Isværk, lejlighedssang fra 25 års jubilæet F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, 1929, 1935, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, og F7. Oplysninger om kutter L 52 Harboøre, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 37 Fyen, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter C. Mollerup, hjemmehørende i Lemvig 1902-

8 F7. Oplysninger om kutter L 25 Bethel, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 34 Duen, hjemmehørende i Lemvig. F7. Vestjysk Fiskerikort, udgivet 1908 af Havneudvalget i Lemvig. F9. Kopi af industritælling Lemvig Købstad F9. Fortegnelse over farveriinventar i farver Blochs gård i Lemvig (i sag vedr. panteobligation). F9. Diverse materiale om tobaksfabrikant Andreas Hansen og Vesterhus, Lemvig. F9. Kopi af originalt brev fra tobaksfabrikant Andreas Hansen til hans mor ang. hans bryllupsfest. Senere afskrift. Bryllupssang (original og kopi). F9. Emballage til skråtobak fra Lemvig Tobaksfabrik. F9. Papirer vedr. Lemvig Tobaksfabrik (Lærekontrakt 1856 mellem A. Hansen og Carl C. Andersen, lejekontrakt mellem enkefru Hansen og C.C. Andersen 1871 og brev 1865 fra C.C. Andersen til enkefru Hansen m.v.) F9. Gadens røgsignaler (om skilte for tobaksfabrikker og forretninger), udgivet af Skandinavisk Tobakskompagni 1987/88. F9. Fortegnelse over industrier i Lemvig o (Kopi fra J.T. Bayer, Dansk Provindsindustri, 1885). F9. Opgave om Lemvigs industrier i 1800-tallet, ved Jens Carsten Noe og Thorkild Fogde, F9. Materiale om Lemvig Jernstøberi. F9. Materiale om Lemvig Teglværk. F9. Materiale om bryggerier i Lemvig (øl og mineralvand). F9. Portræt af Vestjyske Slagterier, Lemvig Folkeblad F9. Sag vedr. opførelse af vindmølle ved Lemvig, F9. Materiale om møller i Lemvig (vindmølle på Banegårdsvej). F9. Materiale om Saltværk i Lemvig. F9. Diverse oplysninger om fabrikker og virksomheder i Lemvig. F9. Sange fra Lemvig Håndværkerforening (stiftet 1934). F9. Program for Håndværkerfest, Lemvig, F9. Avisudklip vedr. urmager P. Nielsen (ure og hans bil). F9. Malermester A. Jensen, Lemvig (sange ved Borgerjubilæum samt Guldbryllup). F9. Møbelsnedker A.P. Madsen, Lemvig, 40 års forretningsjubilæum F9. Materiale om Lemvig Bogtrykkeri. F9. Kogebøger fra firmaet Caviart, Lemvig, F9. Theodor Sørensen, Et Bidrag til Belysning af Kjøbstadsarbeidernes Vilkaar, F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad G1. Liste over Lemvig-købmand, der fik fortoldet heste/okser i Ribe 1640 og G1. Markedsanalyse for Lemvigs detailhandel, opgave i afsætningsøkonomi ved Torkild D. Koch, G1. Årsberetning for Lemvig Toldsted 1854 (orig. på Landsarkivet). G1. Slægtsskema for slægten Andrup, Bræmer, Futtrup og Stougaard samt diverse oplysninger om disse slægter. G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup

9 G1. Kopier af regninger vedr. købmand Andrups indkøb på strandingsauktioner. G1. Kopi af brev 1849 fra kaptajn H.M. Jessen (jagten Ingeborg) til købmand A.W. Andrup vedr. bemanding. G1. Bogtrykkerregnskab fra Viborg over pengebilletter, bl.a. trykt til købmand Andrup G1. Kopi af lærekontrakt for købmandslærling Erich Hestbech hos købmand A.W. Andrup G1. Udskrift for år 1854 af Vare- og Købsbog for A.W. Andrup, Lemvig. G1. Udskrift af A.W. Andrups regnskabsbog over landbruget år G1. Huset Andrups skibsparter Uddrag af Statusbog G1. Kopi af registrering af varelager i købmandsgård i Lemvig o (Ikke Andrups, men dennes navn nævnes flere steder). G1. Kartotekskort (ufuldstændigt) over A.W. Andrups handelsforbindelser ud fra Købsbog. G1. A.W. Andrups handelsforbindelser i Hamburg og Altona G1. Interessentskabskontrakt vedr. kuffen Het Fortuna 1860 (A.W. Andrups arkiv) G1. Udskrift af folketælling 1801 vedr. R.Ø. Andrups husstand. G1. Uddrag af folketælling 1870 vedr. købmændenes husstande i Lemvig. G1. Optegnelse med købmand Henry Smed, 1974 (om I.M. Christensens købmandgård og egen forretning i Østergade fra 1931). G1. 50-års jubilæumsomtale for købmand Ephraim Jensen, Lemvig. Lemvig Folkeblad 8. okt G1. Diverse materiale om købmandgårde i Lemvig (bl.a. Mathias Møller, I.M. Christensen, Carl Bechgaard). G1. Notater (Ellen Damgaard) vedr. følgende købmandsgårde: P. Winkel/H.C. Schou. Matthias Møller/N. Christensen/I.M. Christensen. Gleerups købmandshandel. Krogh/Ephraim Jensen. Hans Lillelund/H.N. Smith/Fr. Hestbech/Centralgården. Heri også kort over de enkelte købmandsgårdes besiddelser G1. Kristine Marie Bechgaard (f. Christensen): Erindringer om barndommen i Niels Christensens købmandsgård i Vestergade i Lemvig (slutn tallet). G1. Kopi af lejekontrakt 1855 for J.P. Futtrups købmandsgård i Vestergade (indeholdende fortegnelse over bygninger og inventar i butik). G1. Erindringer af Dagmar Brandt-Madsen om arbejdet i Toft Nielsen & Matthesens forretning i Lemvig G1. Reklamer og diverse materiale vedr. Toft Nielsen & Matthesen, Lemvig, erne. G1. Diverse arkivmateriale efter købmand og manufakturhandler J.K. Larsen, Torvet, Lemvig. G1. Lemvig-forretninger. Avisudklip og udskrifter. G1. Avisudklip vedr. 50 års jubilæet 1978 for Købmandsforeningen for Lemvig og Omegn. G1. Diverse oplysninger om konditorier i Lemvig. G1. Kopi af bevilling 1847 til nålemager Wolfram, Lemvig, til at drive galanterihandel. G1. Artikel om frk. Wahlstrøms hus og flytningen til Den gamle By i Århus, G1. Faktura fra forretninger i Lemvig, på varer skænket til museets udstilling i anledning af Lemvig Handelsstandsforenings 125 års jubilæum. G1. Beskrivelser af torvedag i Lemvig. G1. Sag vedr. bestjålet kniplingskræmmer på marked i Lemvig G1. Liste over bodstadepenge ved Pinsemarked og over bropenge i Ålborg 1583 og 1594.

10 G1. Lemvig Samlestald hefte udgivet ved åbningen G1. Lemvig Samlestald bygningstegninger G1. Lemvig Samlestald avisartikler. G1. Materiale om handelsmand Peter Byskov, Nygård ved Lemvig. G1. Avisudklip og kopier eksempler på annoncer for Lemvig-forretninger. G1. Emballage fra Lemvig-forretninger. G1. Ugeposten 29. nov (annoncer) G1. Katalog fra Londonbazaren G1. Papirspose fra Hans Riegels Boghandel, Vestergade, Lemvig. G1. Anbefaling for Johan Jespersen fra manufakturhandler Hans Bechgaard, Lemvig, G1. Instruktion for personalet i Thorvald Christensens materialistforretning i Vasegården. G1. Nekrolog over isenkræmmer Emil Aasted, Lemvig, G1. Oplysninger om Lemvig Jern- og Stålforretning, Vestergade 19 og Storegade. G2. Diverse oplysninger om banker og sparekasser på Lemvigegnen (Lemvig Sparekasse). H. Brev 1866 vedr. Lemvigs matrikulering særlig vedr. placeringen af Austerlitz i eller uden for bygrænsen. H. Kopi i uddrag fra Lemvig Kjøbstads Maaleprotokol over Grundene i Lemvig H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Byplan. Eksamensprojekt 1924 af stud.polyt. V. Malling. H. V. Mallings Arkiv: Fotos, negativer, breve. H. V. Mallings Arkiv: Turistbrochurer fra Lemvig. H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Kommunes Boliganalyse. H. V. Mallings Arkiv: Avisudklip. H. Byplanforslag for Lemvig 1924 af arkitekt Jacob E. Bang og ingeniørerne Svend Brannov og Oluf Godskesen, trykt i Architekten H. Knud Bidstrup, manuskript til Da Lemvig Kirke skulle rives ned, indlæg om debat i begyndelsen af 1970erne om anlæg af en vej tværs over Lemvig Sødal. H. Materiale vedr. Helhedsorienteret byfornyelse, debatoplag oktober H. Lemvig frem mod 2015, udarbejdet af Lemvig Konservative Vælgerforening, H. En lille provinsby, studieopgave om Lemvig 2007, Arkitektskolen, Aarhus. I.4a. Grundplan og beskrivelse af hus ved stranden, Lemvig (gl. matr, nr. 89), udført 1839 af David Holm. La-Nj. I.4a. Bygningstegninger af frk. Wahlstrøms hus, Ågade 7, Lemvig, udført som rekonstruktion I.4a. Byggesag vedr. vognmand Christensens ejendom i Søndergade, 1905 I.4a. Opmåling af huset Ågade 15, Lemvig, udført af skoleelev Claus Nielsen, Lemvig, I.4a. Materiale vedr. villa, Højbovej 11, Lemvig. I.4a. Materiale vedr. villa Eriksbo, Østerbrogade, Lemvig. I.4a. Skifte 1824 efter vægter og arrestforvarer Anthon Wiborg, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter politibetjent Jens Grummesgaard, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1847 efter by- og herredsfoged Christopher Gundelach, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte hos købmand H. Lillelund, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1816 efter købmand Jens Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1822 efter ungkarl (og handelsmand) Anders Christensen Seiberg, Lemvig. La- Nj. I.4a. Fallitboskifte 1845 hos købmand Lars Kjær, Lemvig. La-Nj.

11 I.4a. Fallitboskifte 1852 hos købmand Jens Dalgaard Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1854 hos købmand Jensenius Overbye, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos købmand Th. Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos manufakturhandler Ditlev Waldemar Petersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1859 hos manufakturhandler Julius Andersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter snedker Søren Gammeltoft, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1826 efter slagter Peder Jensen Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1835 efter væverske Kirsten Sørensdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1844 efter smed Terkild Jeppesen eller Hansen [!], Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1846 efter skomager Mikkel Riisom, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1824 efter fattiglem Ole Smith, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter indsidderske Anne Marie S.sdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1854 efter arbejdsmand Peder Nielsen Knage, Lemvig. La-Nj. I.5. Oplysninger om Højbovej 3, Lemvig. K. Opgørelse over vinbeholdning 1917 hos driftsbestyrer Oscar Petersen, VLTJ.

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Årstalsliste for Lemvig 1234-2016 Ellen Damgaard april 2016. Købstaden Lemvig. Folketal i Lemvig

Årstalsliste for Lemvig 1234-2016 Ellen Damgaard april 2016. Købstaden Lemvig. Folketal i Lemvig Årstalsliste for Lemvig 1234-2016 Ellen Damgaard april 2016 Købstaden Lemvig 1234 Lemvig nævnes første gang i et brev, som kong Valdemar Sejr udstedte i 1234 som bevis på, at han overdrager skatten af

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1997

Han Herred Bogen - Billedindex - 1997 Han Herred Bogen - Billedindex - 1997 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Afholdsforeninger. Brovst 1997 57 Foto Optog ved 25 års jubilæum 1908 Afholdshjem. Brovst 1997 68 Foto Andersen, Chr. 1997 105 Foto Sand

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m 2016-03-05 12:10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m 1 2 3 4 2 Tissø Roklub Sander Friis(1) Tissø Roklub Mads Jørgensen(1) Tissø

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Viden om enkelte sogne

Viden om enkelte sogne Viden om enkelte sogne Skodborg-Vandfuld Herreder/Lemvig Kommune A1. Landskabshistorie ud fra pollenanalyser kort uddrag af Therkel Mathiassen, Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse, 1948. A1. Kopi

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere