Viden om Lemvigs historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om Lemvigs historie"

Transkript

1 Viden om Lemvigs historie A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, indtil 1857 (ikke fuldstændig). A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, (ikke fuldstændig). A1. Kopi af matrikelkort Lemvig købstad A1. Matrikelkort Lemvig, nordlige del af Lemvig bygrunde A1. Matrikelkort Lemvig, sydlige del af Lemvig bygrunde, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Industriområde, Jens Søndergaardsvej m.v., området omkring søen, Bjerregård), A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Skrænten, Ydunslund, Østerbrogade, Voldgade, Østerbjerg m.m.), 1978, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Birnsvej, Stationskvarteret, Thøger Larsensvej), A1. Resens prospekt af Lemvig 1677 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1768, Danske Atlas (original og kopi). A1. Kort over Lemvig 1797 (Vejdirektoratet), kopi. A1. Kort over Lemvig købstads jorder 1917 (udtegning). A1. Kort over Lemvig købstad 1822 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1858, 1879, 1902, 1942, 1964, 1981 (originaler og kopier). A1. Kort over Lemvig, tegnet 1879 af H.A. Hou, Lemvig (kopi). A1. Kort over Lemvig (hele byområdet), Påført dateringer af bebyggelse, større vejanlæg etc., indsamlet ved en gennemgang af Lemvig Kommunes Byggesagsarkiv o ved Ellen Damgaard. A1. Kort over Lemvig 1978 (Ydunslund, Strandvejen m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Østlige bydel med Voldgade m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Stationskvarteret, Jens Søndergaardsvej m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Industriområde, Falkevej, Stationsområde m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Lemtorpområdet). A1. Kort over Lemvig 1978 (Emilielyst/Torsvej-området). A2. Kopi af C. Dreyer, En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder, A2. Kopi af brev 1234 vedr. Lemvig i Ribe Oldemor. A2. Årstalsliste for Lemvig købstads historie, udarbejdet A2. Oversigtsartikel om Lemvigs historie, udarbejdet 1978 af Ellen Damgaard. A2. Guide for Lemvig, udarbejdet 1983 af Ellen Damgaard. A2. Byvandringskort med noter ved Ellen Damgaard. A2. Materiale om Lemvig by i Nationalmuseets kort- og billedsamling. A2. De kongelig Danske Riger og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl A2. Udskrift af beskrivelse af Lemvig fra Pontoppidans Danske Atlas. A2. Trap 1859, kopi vedr. Lemvig. A2. Trap 1879, kopi vedr. Lemvig. A2. Beskrivelse af Lemvig fra Verden og Vi, A2. Meddelelser om Lemvig i 1930erne af Palle Høybye, Lemvig Folkeblad A2. Forfatteren og skuespilleren Kai Holm om liv og mennesker på Lemvigegnen, Lemvig Folkeblad 1974.

2 A2. Bramwell Lysgaard Madsen, Der er stadig charme i min fødeby, Lemvig Folkeblad A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1850 (erhverv/bopæl), C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1870 (erhverv/bopæl/husejer) C1. Udskrift af folketælling Lemvig 1880 og 1890 vedr. Stationskvarteret. C2. Skifte efter omvandrende glarmester Jørgen Pedersen C3. Materiale vedr. slægten Holm i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Villemoes, Lemvig Teglværk. C3. Materiale vedr. slægten Hestbech i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Stougaard, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Futtrup, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Sløk /Slych), Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Mads Kjær (Mads Kjærs gæstgiveri, Ballegård, A/S Vestjyden). C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 368, Sybilles spådomme (fiske torsk på Lemvigs torv). 245, varsel om brand i Lemvig Mølle. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, II. 388, om styrkeprøver af byfoged Skjønning [Schønau]. Bind V. 67, handel med tømmer i Lemvig. 116, Harboøreboer går til Lemvig med fisk. 744, sag om strandet indigolast og birkedommer Claudi. Tillægsbind VI. 140, Anders Donskjær fra Møborg kører til Lemvig. 141, Niels Agger fra Tørring trækker en ko til marked i Lemvig. C8. Trykt ark med sagnet om Bonden fra Lemvig. C9. Lemvigvalsen 1984 med tekst af Jette Thybjerg og musik af Olav Caspersen. C9. Revyvise, Turisten kommer til Lemvig, af Palle Høybye o C9. Digte af Ivan Rønn, Lemvig. C9. En sanghilsen til Lemvig, Dan Kettow, D3. Kopi af Danske Prokuratorer (opl. om prokuratorer, by- og herredsfogder etc.). D3. Slagsmål og gadeuorden i Lemvig. D4. Beregning over formue-, kop-, heste- og carosseskat 1743 i Lemvig. D4. Grundtaxt for Lemvig Købstad 1771 med senere tilkomne nye bygninger. D4. Skatteligning over formue og lejlighed for Lemvigs borgere, D4. Klage over Vasebommens tilstand D4. Skatteklager 1847 fra institutbestyrerinde jomfru Vibeke Bagger, bager M. Nyboe, præsteenke Hanne Olsen, skomager B. Smith, enkefru Wilhelmine Rauther og gårdejer M. Kastberg, Lemvig. Ligningskommissionens behandling af klagerne D4. Manuskript til artikel om Lemvig Toldsted, ant. af Hans Lilholt. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D5. Skitse over ammunitionsdepot i Lemvig Anlæg, 2. verdenskrig. D5. Indbydelse til Danmarks Frihedsråds Lokalkomités Folkemøde i Lemvig 1945 samt prædiken af sognepræst Carl Lund ved befrielsesfesten i Lemvig Kirke 6. maj 1945.

3 D5. Avisartikel 5. apr om begravelse på Lemvig kirkegård af to engelske piloter den 14. sept D5. Erindringer om besættelsen, af Ulla Kier, Lemvig. D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D7a. Materiale om byrådsvalg 1937 (valgmateriale fra Venstre og Socialdemokraterne). D7a. Materiale vedr. O.V. Høft, Lemvig. D7b. Materiale vedr. kongebesøg 1908 (Menu og musikprogram samt smædevise om borgmester Bernth) og 1984 (avisudklip). D7c. Afholdssange, skrevet af Magnus Leopold Sløk, Lemvig, 1880erne. D7c. Afholdsforeningen i Lemvig (avisudklip ved 100 års jubilæum 1981) samt afholdsskrift, som har tilhørt tømrer Ole Pedersen, Ferring. D7c. Materiale vedr. Blå Kors Lokalforening i Lemvig, Julens Glæde og Kredsforbundet for Lemvig og Omegn. Udarbejdet af urmager Johs. Nielsen D7c. Lemvig Erhvervsråd (kopi fra protokol af konstituerende møde 1945 samt vedtægter 1945). D7c. Lemvig Hjemstavnsforening (Sang af Thøger Larsen, Humlum Bakkers stejle Stribe ). D7c. Sangerstævne i Lemvig 1904 (Program og sange). D8a. Oplysninger om konsumtionsforvalter Lars Kimer 1784, toldforvalter Poul Andreas Falk 1794 og toldforvalter Baltasar Low D8a. Lemvig Rådhus, sag 1840 vedr. jernpengekasse og sag 1840 vedr. køb af tagsten. D8b. Materiale om udlæggelse af den tidligere kirkegård til torveplads D8b. Bekendtgørelse om gadebelysning i Lemvig D8b. Avisartikel om Lemvig Vandværks historie 100 år (Lemvig Folkeblad 1987). D8b. Bestemmelser vedr. Lemvig Gasværk D8b. Sundhedsvedtægt for Lemvig Købstad D8c. Ane Christensen (f. 1885), optegnelser vedr. dagligliv, livet i Stationskvarteret, afholdsforening m.v. D8c. Kopi af artikel Barndom under afholdsstjernen, i Hardsysselfolk 1981, baseret med optegnelser med Ane Christensen, Lemvig (f. 1885). D8c. Frøken Hedvig Wahlstrøm (f. 1895), optegnelser vedr. barndomsliv, Wahlstrøms forretning, husholdning, byens liv, jul. D8c. Erindringer af Johan Meedom, Lemvig (f. 1899). D8c. Optegnelser om Lemvig, skrevet af Johan Meedom (f. 1899). D8c. Erindringer af Chr. Thomsen (f.1897) om købmand Thomsens forretning i Søndergade. D8c. Erindringer af murermester Chr. Christensen, Lemvig, om arbejdet som murermester i Lemvig i 1920erne-30erne, byens liv, byrådsarbejde, Socialdemokratiet, biblioteksbyggeri, kirkerestaurering. D8c. Erindringer af William Elmgreen (f. 1902), barndoms- og ungdomsliv. D8c. Erindringer ( Lucky Bill ) af William Elmgreen (f. 1902), voksenliv som maskinist på bl.a. atlanterhavsdampere, indtil D8c. Erindringer af Christian Elmgreen (f. o.1903), barndoms- og ungdomsliv. (Fra Lemvigeren 1952). D8c. Erindringer af Carl Aaberg (f. 1903), barndomsliv (fra Frederiksborg Amts Avis 1976)

4 D8c. Erindringer af Harald Moustgaard, 1930ernes Lemvig (politisk liv). (Lemvig Folkeblad 1984). D8c. Erindringer af Ivan Rønn: Augustmarked i Lemvig, Erindringens dufte, Visdommens kilder, 30 år med Velo Solex. 1930erne-1960erne. D8c. Erindringer af Kai Holm, Lemvig i 1910erne og 20erne (Lemvig Folkeblad 1974). D8c. Beskrivelse af Lemvig, særligt handelslivet 1930erne, af Rigmor Schumann, Vestergade, Lemvig, D8c. Erindringer af Knud Egon Melchiorsen, bl.a. om købmand Roesdahls forretning i Storegade, Lemvig, 1946 og frem. D8c. Erindringer af Peder Byskov Abildtrup, Barndommens Lemvig. 1920erne (Avisartilek i Lemvig Folkeblad 2.maj 1987). D8c. Erindringer af H. Brandt-Madsen: Lemvigminder fra en svunden tid (manus), Særlig om isenkræmmer Aasteds forretning, KFUMs pensionat, fritidsliv og Besættelsen. D8c. Erindringer af Bjarne Slej: Spredte minder fra en svunden tid (manus). Bl.a. om Andersine Berthelsen og hendes forretning i Lemvig. D8c. Regattahefte fra Ildregatta i Lemvig D8c. Avis fra Ildregatta i Lemvig D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D11. Diverse artikler om Lemvig Kirke og kirkens inventar. D11. Artikel om udsmykningen af Lemvig Kirke ved Zinders Makholm ved Jens Jensen, Viborg. Lemvig Folkeblad D11. Oversigt over materiale om Lemvig Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D11. Avisartikel om Lemvig Valgmenighed i anledning af jubilæum 1908 og D11. Medlemslister for Lemvig Valgmenighed 1973, 1983 og D11. Lemvig Frimenighed 1934 avisudklip. D11. Avisudklip 1925 om pastor Heilesen, Lemvig Valgmenighed. D12. P. Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 1963 (Lemvig-Nr. Lem). D12. Notater om Lemvig Valgmenighed (højskolehjem, præstebolig, det særligt grundtvigske) efter samtale med valgmenighedspræst Holger Knudsen D12. Avisartikel om den katolske menighed i Lemvig, D12. Avisartikel om Lemvig Sømandshjem D12. Vedtægter for Lemvig Menighedsforening D12. Avisartikler om Gamle Mariane o æ bjerg 1956 og D12. Erindringer om søndagsskole i Lemvig, skrevet af Ivan Rønn, Aalborg Stiftstidende D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D14. Diverse avisnotitser om skoler i Lemvig. D14. Grundtegning til et nyt sidehus ved Lemvig Skole, D18. Udskrift af Lemvig Avis 1884 (tidstypisk stof og annoncer). D18. En analyse af bladholdet i Lemvigs opland, udarbejdet af Lemvig Erhvervskontor D18. Avisartikel om Lemvig Bogtrykkeris historie, D18. Kopier af annoncer fra Lemvig-aviser, Post- og Adressebøger m.v. D18. Ugeposten genoptryk af samt udgave D18. Lemvig Folkeblad, 100-års jubilæumsudgave 1973.

5 D19. Avisnotitser vedr. Lemvig Fattiggård erne. D21. Diverse materiale om Lemvig Apotek. D21. Diverse materiale om sygehuse i Lemvig D21. Avisnotitser om læger og tandlæger i Lemvig D21. Materiale om dr. Nørby, Lemvig. D22. Materiale om badehuse og badeanstalt i Lemvig. D23. Materiale om Lemvig brandvæsen samt branden i Lemvig D27. Sang og brev i anledning af tobaksfabrikant Andreas Hansens bryllup med Johanne Cathrine Braae, Lemvig, 1844 (ligger under F9, Lemvig Tobaksfabrik). D27. Sange ved sølvbryllup 1895, bryllup 1907, og guldbryllup Familien Jespersen, Jespersens Hotel, Lemvig. D27. Begravelsestaler og sange, købmand Niels Christensen og familie, Vestergade, Lemvig. 1891, 1895, D27. Materiale vedr. ligvogn fra Lemvig kopi af kartotekskort fra Nationalmuseet D28. Revyer fra Lemvig (hefter fra revyer 1900-tallet). D28. SF Kommunalrevy 1989, Spillet om Lemvig. D28. Lemvig Ildregatta 1933 D28. Ansøgning om tjeneste som organist og musikant i Lemvig, beg tal. D28. Materiale om Lemvig Film-Teater. D28. Materiale om Lemvig Biograf. D28. Avisomtaler af teaterforestillinger i Lemvig, D28. Jubilæumsskrift for Lemvig Roklubs 25 års jubilæum D28. Jubilæumsartikler for Lemvig Gymnastikforening 1928 og D28. Avisartikel med skuespilleren Kai Holm, D28. Bølgebryderen, satirisk avis, D28. Håndskrevet nodehefte, stemplet M.S. Jensen, murer, Lemvig. D28. Materiale vedr. Cykleforeningen Ringen, Lemvig, o D29. Fortegnelse over værtshuse i Lemvig, meddelt af tømrer P. Lund (o. 1920). D29. Diverse oplysninger om værtshuse og hoteller i Lemvig og opland. D29. Det Hørningske Pensionats 25 års jubilæum, 1913, sang. D29. Materiale om Lemvig Pavillon. D29. Klage fra Lemvigs værtshusholdere over ulovligt krohold, D29. Sag vedrørende bevilling til salg af mjød på torvedage og markedsdage i Lemvig D29. Axel Holm, Vesteregnens Sind, aviskronik 1944 (om livet på Jespersens Hotel). D29. Avisartikel om Linnemanns Hotel på Torvet i Lemvig, D29. Balkort fra Jespersens Hotel, o D29. Menukort fra Jespersens Hotel, 1895, 1907, D29. Sang til Damerne, o Jespersens Hotel. D29. Materiale ved gæstgivergården Limfjorden, Jespersens Hotel, Mads Kjærs Gæstgiveri. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen E1. Redegørelse for Vestergades tilstand E1. Klage over Vestergades tilstand fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel 1856.

6 E1. Klage over Vesterbjergs tilstand 1860 fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel. E1. Kort 1879 over vejforlægning i Vesterbjerg, Lemvig. E1. Kort 1853 og 1890 over vejforlægninger i Østerbjerg, Lemvig. E1. Materiale om Gangstitrappen, E1. Færdselsuheld i Sønderbjerg E2. Klage fra tysk rejsen over vejens tilstand p.gr.a. sne fra Lemvig til Holstebro E2. Diverse materiale om dagvognskørsel og vognmænd i Lemvig. E2. Optegnelser af Carl Peter Nybo om dagvogns- og rutebilkørsel Lemvig-Struer, tallet. E2. Avisartikler om Chr. Ramsgaard angående busruten Lemvig-Bøvling-Vemb (1920ernefrem). E2. Afslag på ansøgning om natkørsel med bil på ruten Lemvig-Humlum E2. Diverse oplysninger om bilkørsel på Lemvigegnen, bl.a. om den første bil, der kom til Lemvig i E2. Materiale vedr. urmager Nielsens selvbyggede bil E2. Materiale om cykelhandler Nielsens biler, motorcykler og taxi. E2. Avisudklip vedr. amtslæge Bendix Poulsens biluheld i Vesterbjerg, Lemvig, E2. Regninger fra Lemvigs handlende og håndværkere til VLTJ, o E2. Regninger fra forretninger og virksomheder i Lemvig og omegn til VLTJ, 1930erne. E2. Kopi af regning for spisning på Jespersens Hotel, Lemvig, i forbindelse med åbningen af Vemb-Lemvig Banen E3. Fartplaner for dampskibsforbindelser til Lemvig 1899 og E3. Sag vedrørende havneanlæg i Lemvig, kopi fra Lemvig Rådstuearkiv, E3. Kort over Lemvig Havn E3. Situationsplan af Lemvig Havn 1941 med årstal for anlæg af enkelte dele. E3. Havneplan Lemvig 1982 og debatoplæg vedr. havnen E3. Diverse materiale om Lemvig Havn. E3. 25-års jubilæumsomtale af havnemester A. Rønberg, Lemvig, E3. Mossins Skibsliste 1845 og Mercantil-Calender for hjemmehørende skibe i Lemvig. E3. Skibslister fra Lemvig Avis 1885 (ind- og udgående til og fra Lemvig Havn). E3. Udskrift af konossement for skipper C.O. Damsgaard på Marie Rebekka, E3. Tegning af skonnerten Rapid, konstrueret af Herm. Schønau & Andersen [antagelig Lemvig], u.år [antagelig midten af 1800-tallet]. E3. Brev 1843 fra Altona til N. Grønfeldt, Lemvig, ang. everten Cathrine Margrethe. E3. Auktionssalg af kuf Harmina Annegina E3. Udlægsforretning i kuf Het Fortuna E3. Materiale vedr. dampskibet Jylland E3. Materiale vedr. paketten Mathilte af Lemvig. E3. Diverse korte oplysninger om Lemvigskibene Magnus, Tegl, Gerda, Ægir, Nordstjernen (ex Metha Kristine). E3. Materiale vedr. Kronan af Lemvig. E3. Oplysninger om skipper Mads Madsen og skonnerten Scend Aage af Lemvig. E3. Kopi af tegninger af hjuldamperne Iris og Hebe af Ålborg.

7 E3. Everten Richardi af Lemvig: kopi af logbog , udskrift af skibets sidste rejse og forlis , konossement 1849 samt diverse papirer vedrørende dette og andre skibe, tilhørende købmand A.W. Andrup, Lemvig. E3. Uddrag af lodsjournal for Agger/Thyborøn Kanal (Skibe hjemmehørende i Lemvig). E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (SKibe på vej til og fra Lemvig 1841, 1854, 1874) E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (Besejling af Lemvig med dampskibe ). E3. Den danske Havnelods 1906 (kopi vedr. Lemvig Havn og Thyborøn Havn). E3. Materiale vedr. dykkerskonnerten Kjerstine af Lemvig. E3. Materiale om redningsdamperen Vestkysten. E3. Materiale om kaptajn Hans Peter Svarrer, fører af redningsdamperen Vesterhavet. E3. Diverse materiale om strandingsauktioner i Lemvig ( Stradella af Rostock, Robert Mackenzie af Porsgrund). E3. Avisudklip vedr. orkanen i november E3. Selvbiografi for vandbygningsarbejder i Lemvig og Thyborøn Jens Olesen, E5. Posthornssignaler. E5. Aftryk af bevarede signeter fra Lemvig Postkontor. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F7. Artikel om hajer (særlig type fiskerfartøj) i DFT 1925, Emil Andersen, Vaadfiskeriet i Kattegat gennem 25 Aar. F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Fiskeri-Aktieselskab i Lemvig 1916 (Kr. Herup, Jesper Peitersen, L. Hedaa), DFT F7. Kopi af søfartsbog for fisker L.K. Storper, Lemvig, udstedt F7. Omtale af indvielsen af den ny auktionshal i Lemvig, LF F7. Oversigt over hjemmehørende kuttere i Lemvig F7. Avisudklip vedr. besejlingsproblemer i isvintre. F7. Materiale om skaldyrsfiskeri fra Lemvig, 1800-tallet. F7. Optegnelse med fiskeskipper Peder Sand Bruun, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og vodbinder Martin Herup, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Jørgen Kjærgaard, Lemvig, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Verner Kynde, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og købmand Erik Langer, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker Peder Møller, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Carl Peitersen, Lemvig, f F7. Lemvig Fiskeriforening. Kopi fra Dansk Fiskeristat F7. Lemvig Isværk, lejlighedssang fra 25 års jubilæet F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, 1929, 1935, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, og F7. Oplysninger om kutter L 52 Harboøre, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 37 Fyen, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter C. Mollerup, hjemmehørende i Lemvig 1902-

8 F7. Oplysninger om kutter L 25 Bethel, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 34 Duen, hjemmehørende i Lemvig. F7. Vestjysk Fiskerikort, udgivet 1908 af Havneudvalget i Lemvig. F9. Kopi af industritælling Lemvig Købstad F9. Fortegnelse over farveriinventar i farver Blochs gård i Lemvig (i sag vedr. panteobligation). F9. Diverse materiale om tobaksfabrikant Andreas Hansen og Vesterhus, Lemvig. F9. Kopi af originalt brev fra tobaksfabrikant Andreas Hansen til hans mor ang. hans bryllupsfest. Senere afskrift. Bryllupssang (original og kopi). F9. Emballage til skråtobak fra Lemvig Tobaksfabrik. F9. Papirer vedr. Lemvig Tobaksfabrik (Lærekontrakt 1856 mellem A. Hansen og Carl C. Andersen, lejekontrakt mellem enkefru Hansen og C.C. Andersen 1871 og brev 1865 fra C.C. Andersen til enkefru Hansen m.v.) F9. Gadens røgsignaler (om skilte for tobaksfabrikker og forretninger), udgivet af Skandinavisk Tobakskompagni 1987/88. F9. Fortegnelse over industrier i Lemvig o (Kopi fra J.T. Bayer, Dansk Provindsindustri, 1885). F9. Opgave om Lemvigs industrier i 1800-tallet, ved Jens Carsten Noe og Thorkild Fogde, F9. Materiale om Lemvig Jernstøberi. F9. Materiale om Lemvig Teglværk. F9. Materiale om bryggerier i Lemvig (øl og mineralvand). F9. Portræt af Vestjyske Slagterier, Lemvig Folkeblad F9. Sag vedr. opførelse af vindmølle ved Lemvig, F9. Materiale om møller i Lemvig (vindmølle på Banegårdsvej). F9. Materiale om Saltværk i Lemvig. F9. Diverse oplysninger om fabrikker og virksomheder i Lemvig. F9. Sange fra Lemvig Håndværkerforening (stiftet 1934). F9. Program for Håndværkerfest, Lemvig, F9. Avisudklip vedr. urmager P. Nielsen (ure og hans bil). F9. Malermester A. Jensen, Lemvig (sange ved Borgerjubilæum samt Guldbryllup). F9. Møbelsnedker A.P. Madsen, Lemvig, 40 års forretningsjubilæum F9. Materiale om Lemvig Bogtrykkeri. F9. Kogebøger fra firmaet Caviart, Lemvig, F9. Theodor Sørensen, Et Bidrag til Belysning af Kjøbstadsarbeidernes Vilkaar, F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad G1. Liste over Lemvig-købmand, der fik fortoldet heste/okser i Ribe 1640 og G1. Markedsanalyse for Lemvigs detailhandel, opgave i afsætningsøkonomi ved Torkild D. Koch, G1. Årsberetning for Lemvig Toldsted 1854 (orig. på Landsarkivet). G1. Slægtsskema for slægten Andrup, Bræmer, Futtrup og Stougaard samt diverse oplysninger om disse slægter. G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup

9 G1. Kopier af regninger vedr. købmand Andrups indkøb på strandingsauktioner. G1. Kopi af brev 1849 fra kaptajn H.M. Jessen (jagten Ingeborg) til købmand A.W. Andrup vedr. bemanding. G1. Bogtrykkerregnskab fra Viborg over pengebilletter, bl.a. trykt til købmand Andrup G1. Kopi af lærekontrakt for købmandslærling Erich Hestbech hos købmand A.W. Andrup G1. Udskrift for år 1854 af Vare- og Købsbog for A.W. Andrup, Lemvig. G1. Udskrift af A.W. Andrups regnskabsbog over landbruget år G1. Huset Andrups skibsparter Uddrag af Statusbog G1. Kopi af registrering af varelager i købmandsgård i Lemvig o (Ikke Andrups, men dennes navn nævnes flere steder). G1. Kartotekskort (ufuldstændigt) over A.W. Andrups handelsforbindelser ud fra Købsbog. G1. A.W. Andrups handelsforbindelser i Hamburg og Altona G1. Interessentskabskontrakt vedr. kuffen Het Fortuna 1860 (A.W. Andrups arkiv) G1. Udskrift af folketælling 1801 vedr. R.Ø. Andrups husstand. G1. Uddrag af folketælling 1870 vedr. købmændenes husstande i Lemvig. G1. Optegnelse med købmand Henry Smed, 1974 (om I.M. Christensens købmandgård og egen forretning i Østergade fra 1931). G1. 50-års jubilæumsomtale for købmand Ephraim Jensen, Lemvig. Lemvig Folkeblad 8. okt G1. Diverse materiale om købmandgårde i Lemvig (bl.a. Mathias Møller, I.M. Christensen, Carl Bechgaard). G1. Notater (Ellen Damgaard) vedr. følgende købmandsgårde: P. Winkel/H.C. Schou. Matthias Møller/N. Christensen/I.M. Christensen. Gleerups købmandshandel. Krogh/Ephraim Jensen. Hans Lillelund/H.N. Smith/Fr. Hestbech/Centralgården. Heri også kort over de enkelte købmandsgårdes besiddelser G1. Kristine Marie Bechgaard (f. Christensen): Erindringer om barndommen i Niels Christensens købmandsgård i Vestergade i Lemvig (slutn tallet). G1. Kopi af lejekontrakt 1855 for J.P. Futtrups købmandsgård i Vestergade (indeholdende fortegnelse over bygninger og inventar i butik). G1. Erindringer af Dagmar Brandt-Madsen om arbejdet i Toft Nielsen & Matthesens forretning i Lemvig G1. Reklamer og diverse materiale vedr. Toft Nielsen & Matthesen, Lemvig, erne. G1. Diverse arkivmateriale efter købmand og manufakturhandler J.K. Larsen, Torvet, Lemvig. G1. Lemvig-forretninger. Avisudklip og udskrifter. G1. Avisudklip vedr. 50 års jubilæet 1978 for Købmandsforeningen for Lemvig og Omegn. G1. Diverse oplysninger om konditorier i Lemvig. G1. Kopi af bevilling 1847 til nålemager Wolfram, Lemvig, til at drive galanterihandel. G1. Artikel om frk. Wahlstrøms hus og flytningen til Den gamle By i Århus, G1. Faktura fra forretninger i Lemvig, på varer skænket til museets udstilling i anledning af Lemvig Handelsstandsforenings 125 års jubilæum. G1. Beskrivelser af torvedag i Lemvig. G1. Sag vedr. bestjålet kniplingskræmmer på marked i Lemvig G1. Liste over bodstadepenge ved Pinsemarked og over bropenge i Ålborg 1583 og 1594.

10 G1. Lemvig Samlestald hefte udgivet ved åbningen G1. Lemvig Samlestald bygningstegninger G1. Lemvig Samlestald avisartikler. G1. Materiale om handelsmand Peter Byskov, Nygård ved Lemvig. G1. Avisudklip og kopier eksempler på annoncer for Lemvig-forretninger. G1. Emballage fra Lemvig-forretninger. G1. Ugeposten 29. nov (annoncer) G1. Katalog fra Londonbazaren G1. Papirspose fra Hans Riegels Boghandel, Vestergade, Lemvig. G1. Anbefaling for Johan Jespersen fra manufakturhandler Hans Bechgaard, Lemvig, G1. Instruktion for personalet i Thorvald Christensens materialistforretning i Vasegården. G1. Nekrolog over isenkræmmer Emil Aasted, Lemvig, G1. Oplysninger om Lemvig Jern- og Stålforretning, Vestergade 19 og Storegade. G2. Diverse oplysninger om banker og sparekasser på Lemvigegnen (Lemvig Sparekasse). H. Brev 1866 vedr. Lemvigs matrikulering særlig vedr. placeringen af Austerlitz i eller uden for bygrænsen. H. Kopi i uddrag fra Lemvig Kjøbstads Maaleprotokol over Grundene i Lemvig H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Byplan. Eksamensprojekt 1924 af stud.polyt. V. Malling. H. V. Mallings Arkiv: Fotos, negativer, breve. H. V. Mallings Arkiv: Turistbrochurer fra Lemvig. H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Kommunes Boliganalyse. H. V. Mallings Arkiv: Avisudklip. H. Byplanforslag for Lemvig 1924 af arkitekt Jacob E. Bang og ingeniørerne Svend Brannov og Oluf Godskesen, trykt i Architekten H. Knud Bidstrup, manuskript til Da Lemvig Kirke skulle rives ned, indlæg om debat i begyndelsen af 1970erne om anlæg af en vej tværs over Lemvig Sødal. H. Materiale vedr. Helhedsorienteret byfornyelse, debatoplag oktober H. Lemvig frem mod 2015, udarbejdet af Lemvig Konservative Vælgerforening, H. En lille provinsby, studieopgave om Lemvig 2007, Arkitektskolen, Aarhus. I.4a. Grundplan og beskrivelse af hus ved stranden, Lemvig (gl. matr, nr. 89), udført 1839 af David Holm. La-Nj. I.4a. Bygningstegninger af frk. Wahlstrøms hus, Ågade 7, Lemvig, udført som rekonstruktion I.4a. Byggesag vedr. vognmand Christensens ejendom i Søndergade, 1905 I.4a. Opmåling af huset Ågade 15, Lemvig, udført af skoleelev Claus Nielsen, Lemvig, I.4a. Materiale vedr. villa, Højbovej 11, Lemvig. I.4a. Materiale vedr. villa Eriksbo, Østerbrogade, Lemvig. I.4a. Skifte 1824 efter vægter og arrestforvarer Anthon Wiborg, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter politibetjent Jens Grummesgaard, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1847 efter by- og herredsfoged Christopher Gundelach, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte hos købmand H. Lillelund, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1816 efter købmand Jens Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1822 efter ungkarl (og handelsmand) Anders Christensen Seiberg, Lemvig. La- Nj. I.4a. Fallitboskifte 1845 hos købmand Lars Kjær, Lemvig. La-Nj.

11 I.4a. Fallitboskifte 1852 hos købmand Jens Dalgaard Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1854 hos købmand Jensenius Overbye, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos købmand Th. Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos manufakturhandler Ditlev Waldemar Petersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1859 hos manufakturhandler Julius Andersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter snedker Søren Gammeltoft, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1826 efter slagter Peder Jensen Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1835 efter væverske Kirsten Sørensdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1844 efter smed Terkild Jeppesen eller Hansen [!], Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1846 efter skomager Mikkel Riisom, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1824 efter fattiglem Ole Smith, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter indsidderske Anne Marie S.sdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1854 efter arbejdsmand Peder Nielsen Knage, Lemvig. La-Nj. I.5. Oplysninger om Højbovej 3, Lemvig. K. Opgørelse over vinbeholdning 1917 hos driftsbestyrer Oscar Petersen, VLTJ.

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup

Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup Oplysningerne er hentet flere steder, og ikke ensbetydende med at Sundby Samlingerne har dem i deres bibliotek. Per Thomsen, Sundby Samlingerne 2009 Emne Advokater

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Lemvig set fra luften

Lemvig set fra luften Lemvig set fra luften en fortælling om 1950 erne Af Ellen Damgaard Mange mennesker kender Sylvest Jensens luftfotografier fra 1940 - erne og 1950 erne. De håndkolorerede billeder af ejendommen hænger stadig

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D

L E M V I G K I R K E G Å R D L E M V I G K I R K E G Å R D 2 0 0 Å R S J U B I L Æ U M Lyde og linjer er faldet til ro i de dødes have. Planterne samler sig trygt om at gro på de kæres grave. Mennesker standser, fordybet i afsked

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Holstebro historie-ruten Hvad er Find vej i Danmark? Find Vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb og du kan løbe eller gå turen helt efter dit eget ønske. På www.findveji.dk

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Da Sønderho fik gadenavne

Da Sønderho fik gadenavne LaL Landsbynyt August 2009 19. årg. nr. 4 Da Sønderho fik gadenavne FANØ KOMMUNE Forslag til gadenavne Og husnummerering i Sønderho Fanø byråd har fået henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet, som har

Læs mere