Viden om Lemvigs historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om Lemvigs historie"

Transkript

1 Viden om Lemvigs historie A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, indtil 1857 (ikke fuldstændig). A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, (ikke fuldstændig). A1. Kopi af matrikelkort Lemvig købstad A1. Matrikelkort Lemvig, nordlige del af Lemvig bygrunde A1. Matrikelkort Lemvig, sydlige del af Lemvig bygrunde, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Industriområde, Jens Søndergaardsvej m.v., området omkring søen, Bjerregård), A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Skrænten, Ydunslund, Østerbrogade, Voldgade, Østerbjerg m.m.), 1978, A1. Matrikelkort Lemvigs markjorder (Birnsvej, Stationskvarteret, Thøger Larsensvej), A1. Resens prospekt af Lemvig 1677 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1768, Danske Atlas (original og kopi). A1. Kort over Lemvig 1797 (Vejdirektoratet), kopi. A1. Kort over Lemvig købstads jorder 1917 (udtegning). A1. Kort over Lemvig købstad 1822 (kopi). A1. Kort over Lemvig 1858, 1879, 1902, 1942, 1964, 1981 (originaler og kopier). A1. Kort over Lemvig, tegnet 1879 af H.A. Hou, Lemvig (kopi). A1. Kort over Lemvig (hele byområdet), Påført dateringer af bebyggelse, større vejanlæg etc., indsamlet ved en gennemgang af Lemvig Kommunes Byggesagsarkiv o ved Ellen Damgaard. A1. Kort over Lemvig 1978 (Ydunslund, Strandvejen m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Østlige bydel med Voldgade m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Stationskvarteret, Jens Søndergaardsvej m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Industriområde, Falkevej, Stationsområde m.v.). A1. Kort over Lemvig 1978 (Lemtorpområdet). A1. Kort over Lemvig 1978 (Emilielyst/Torsvej-området). A2. Kopi af C. Dreyer, En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder, A2. Kopi af brev 1234 vedr. Lemvig i Ribe Oldemor. A2. Årstalsliste for Lemvig købstads historie, udarbejdet A2. Oversigtsartikel om Lemvigs historie, udarbejdet 1978 af Ellen Damgaard. A2. Guide for Lemvig, udarbejdet 1983 af Ellen Damgaard. A2. Byvandringskort med noter ved Ellen Damgaard. A2. Materiale om Lemvig by i Nationalmuseets kort- og billedsamling. A2. De kongelig Danske Riger og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl A2. Udskrift af beskrivelse af Lemvig fra Pontoppidans Danske Atlas. A2. Trap 1859, kopi vedr. Lemvig. A2. Trap 1879, kopi vedr. Lemvig. A2. Beskrivelse af Lemvig fra Verden og Vi, A2. Meddelelser om Lemvig i 1930erne af Palle Høybye, Lemvig Folkeblad A2. Forfatteren og skuespilleren Kai Holm om liv og mennesker på Lemvigegnen, Lemvig Folkeblad 1974.

2 A2. Bramwell Lysgaard Madsen, Der er stadig charme i min fødeby, Lemvig Folkeblad A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1850 (erhverv/bopæl), C1. Uddrag af folketælling Lemvig 1870 (erhverv/bopæl/husejer) C1. Udskrift af folketælling Lemvig 1880 og 1890 vedr. Stationskvarteret. C2. Skifte efter omvandrende glarmester Jørgen Pedersen C3. Materiale vedr. slægten Holm i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Villemoes, Lemvig Teglværk. C3. Materiale vedr. slægten Hestbech i Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Stougaard, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Futtrup, Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Sløk /Slych), Lemvig. C3. Materiale vedr. slægten Mads Kjær (Mads Kjærs gæstgiveri, Ballegård, A/S Vestjyden). C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 368, Sybilles spådomme (fiske torsk på Lemvigs torv). 245, varsel om brand i Lemvig Mølle. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, II. 388, om styrkeprøver af byfoged Skjønning [Schønau]. Bind V. 67, handel med tømmer i Lemvig. 116, Harboøreboer går til Lemvig med fisk. 744, sag om strandet indigolast og birkedommer Claudi. Tillægsbind VI. 140, Anders Donskjær fra Møborg kører til Lemvig. 141, Niels Agger fra Tørring trækker en ko til marked i Lemvig. C8. Trykt ark med sagnet om Bonden fra Lemvig. C9. Lemvigvalsen 1984 med tekst af Jette Thybjerg og musik af Olav Caspersen. C9. Revyvise, Turisten kommer til Lemvig, af Palle Høybye o C9. Digte af Ivan Rønn, Lemvig. C9. En sanghilsen til Lemvig, Dan Kettow, D3. Kopi af Danske Prokuratorer (opl. om prokuratorer, by- og herredsfogder etc.). D3. Slagsmål og gadeuorden i Lemvig. D4. Beregning over formue-, kop-, heste- og carosseskat 1743 i Lemvig. D4. Grundtaxt for Lemvig Købstad 1771 med senere tilkomne nye bygninger. D4. Skatteligning over formue og lejlighed for Lemvigs borgere, D4. Klage over Vasebommens tilstand D4. Skatteklager 1847 fra institutbestyrerinde jomfru Vibeke Bagger, bager M. Nyboe, præsteenke Hanne Olsen, skomager B. Smith, enkefru Wilhelmine Rauther og gårdejer M. Kastberg, Lemvig. Ligningskommissionens behandling af klagerne D4. Manuskript til artikel om Lemvig Toldsted, ant. af Hans Lilholt. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D5. Skitse over ammunitionsdepot i Lemvig Anlæg, 2. verdenskrig. D5. Indbydelse til Danmarks Frihedsråds Lokalkomités Folkemøde i Lemvig 1945 samt prædiken af sognepræst Carl Lund ved befrielsesfesten i Lemvig Kirke 6. maj 1945.

3 D5. Avisartikel 5. apr om begravelse på Lemvig kirkegård af to engelske piloter den 14. sept D5. Erindringer om besættelsen, af Ulla Kier, Lemvig. D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D7a. Materiale om byrådsvalg 1937 (valgmateriale fra Venstre og Socialdemokraterne). D7a. Materiale vedr. O.V. Høft, Lemvig. D7b. Materiale vedr. kongebesøg 1908 (Menu og musikprogram samt smædevise om borgmester Bernth) og 1984 (avisudklip). D7c. Afholdssange, skrevet af Magnus Leopold Sløk, Lemvig, 1880erne. D7c. Afholdsforeningen i Lemvig (avisudklip ved 100 års jubilæum 1981) samt afholdsskrift, som har tilhørt tømrer Ole Pedersen, Ferring. D7c. Materiale vedr. Blå Kors Lokalforening i Lemvig, Julens Glæde og Kredsforbundet for Lemvig og Omegn. Udarbejdet af urmager Johs. Nielsen D7c. Lemvig Erhvervsråd (kopi fra protokol af konstituerende møde 1945 samt vedtægter 1945). D7c. Lemvig Hjemstavnsforening (Sang af Thøger Larsen, Humlum Bakkers stejle Stribe ). D7c. Sangerstævne i Lemvig 1904 (Program og sange). D8a. Oplysninger om konsumtionsforvalter Lars Kimer 1784, toldforvalter Poul Andreas Falk 1794 og toldforvalter Baltasar Low D8a. Lemvig Rådhus, sag 1840 vedr. jernpengekasse og sag 1840 vedr. køb af tagsten. D8b. Materiale om udlæggelse af den tidligere kirkegård til torveplads D8b. Bekendtgørelse om gadebelysning i Lemvig D8b. Avisartikel om Lemvig Vandværks historie 100 år (Lemvig Folkeblad 1987). D8b. Bestemmelser vedr. Lemvig Gasværk D8b. Sundhedsvedtægt for Lemvig Købstad D8c. Ane Christensen (f. 1885), optegnelser vedr. dagligliv, livet i Stationskvarteret, afholdsforening m.v. D8c. Kopi af artikel Barndom under afholdsstjernen, i Hardsysselfolk 1981, baseret med optegnelser med Ane Christensen, Lemvig (f. 1885). D8c. Frøken Hedvig Wahlstrøm (f. 1895), optegnelser vedr. barndomsliv, Wahlstrøms forretning, husholdning, byens liv, jul. D8c. Erindringer af Johan Meedom, Lemvig (f. 1899). D8c. Optegnelser om Lemvig, skrevet af Johan Meedom (f. 1899). D8c. Erindringer af Chr. Thomsen (f.1897) om købmand Thomsens forretning i Søndergade. D8c. Erindringer af murermester Chr. Christensen, Lemvig, om arbejdet som murermester i Lemvig i 1920erne-30erne, byens liv, byrådsarbejde, Socialdemokratiet, biblioteksbyggeri, kirkerestaurering. D8c. Erindringer af William Elmgreen (f. 1902), barndoms- og ungdomsliv. D8c. Erindringer ( Lucky Bill ) af William Elmgreen (f. 1902), voksenliv som maskinist på bl.a. atlanterhavsdampere, indtil D8c. Erindringer af Christian Elmgreen (f. o.1903), barndoms- og ungdomsliv. (Fra Lemvigeren 1952). D8c. Erindringer af Carl Aaberg (f. 1903), barndomsliv (fra Frederiksborg Amts Avis 1976)

4 D8c. Erindringer af Harald Moustgaard, 1930ernes Lemvig (politisk liv). (Lemvig Folkeblad 1984). D8c. Erindringer af Ivan Rønn: Augustmarked i Lemvig, Erindringens dufte, Visdommens kilder, 30 år med Velo Solex. 1930erne-1960erne. D8c. Erindringer af Kai Holm, Lemvig i 1910erne og 20erne (Lemvig Folkeblad 1974). D8c. Beskrivelse af Lemvig, særligt handelslivet 1930erne, af Rigmor Schumann, Vestergade, Lemvig, D8c. Erindringer af Knud Egon Melchiorsen, bl.a. om købmand Roesdahls forretning i Storegade, Lemvig, 1946 og frem. D8c. Erindringer af Peder Byskov Abildtrup, Barndommens Lemvig. 1920erne (Avisartilek i Lemvig Folkeblad 2.maj 1987). D8c. Erindringer af H. Brandt-Madsen: Lemvigminder fra en svunden tid (manus), Særlig om isenkræmmer Aasteds forretning, KFUMs pensionat, fritidsliv og Besættelsen. D8c. Erindringer af Bjarne Slej: Spredte minder fra en svunden tid (manus). Bl.a. om Andersine Berthelsen og hendes forretning i Lemvig. D8c. Regattahefte fra Ildregatta i Lemvig D8c. Avis fra Ildregatta i Lemvig D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D11. Diverse artikler om Lemvig Kirke og kirkens inventar. D11. Artikel om udsmykningen af Lemvig Kirke ved Zinders Makholm ved Jens Jensen, Viborg. Lemvig Folkeblad D11. Oversigt over materiale om Lemvig Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D11. Avisartikel om Lemvig Valgmenighed i anledning af jubilæum 1908 og D11. Medlemslister for Lemvig Valgmenighed 1973, 1983 og D11. Lemvig Frimenighed 1934 avisudklip. D11. Avisudklip 1925 om pastor Heilesen, Lemvig Valgmenighed. D12. P. Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 1963 (Lemvig-Nr. Lem). D12. Notater om Lemvig Valgmenighed (højskolehjem, præstebolig, det særligt grundtvigske) efter samtale med valgmenighedspræst Holger Knudsen D12. Avisartikel om den katolske menighed i Lemvig, D12. Avisartikel om Lemvig Sømandshjem D12. Vedtægter for Lemvig Menighedsforening D12. Avisartikler om Gamle Mariane o æ bjerg 1956 og D12. Erindringer om søndagsskole i Lemvig, skrevet af Ivan Rønn, Aalborg Stiftstidende D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D14. Diverse avisnotitser om skoler i Lemvig. D14. Grundtegning til et nyt sidehus ved Lemvig Skole, D18. Udskrift af Lemvig Avis 1884 (tidstypisk stof og annoncer). D18. En analyse af bladholdet i Lemvigs opland, udarbejdet af Lemvig Erhvervskontor D18. Avisartikel om Lemvig Bogtrykkeris historie, D18. Kopier af annoncer fra Lemvig-aviser, Post- og Adressebøger m.v. D18. Ugeposten genoptryk af samt udgave D18. Lemvig Folkeblad, 100-års jubilæumsudgave 1973.

5 D19. Avisnotitser vedr. Lemvig Fattiggård erne. D21. Diverse materiale om Lemvig Apotek. D21. Diverse materiale om sygehuse i Lemvig D21. Avisnotitser om læger og tandlæger i Lemvig D21. Materiale om dr. Nørby, Lemvig. D22. Materiale om badehuse og badeanstalt i Lemvig. D23. Materiale om Lemvig brandvæsen samt branden i Lemvig D27. Sang og brev i anledning af tobaksfabrikant Andreas Hansens bryllup med Johanne Cathrine Braae, Lemvig, 1844 (ligger under F9, Lemvig Tobaksfabrik). D27. Sange ved sølvbryllup 1895, bryllup 1907, og guldbryllup Familien Jespersen, Jespersens Hotel, Lemvig. D27. Begravelsestaler og sange, købmand Niels Christensen og familie, Vestergade, Lemvig. 1891, 1895, D27. Materiale vedr. ligvogn fra Lemvig kopi af kartotekskort fra Nationalmuseet D28. Revyer fra Lemvig (hefter fra revyer 1900-tallet). D28. SF Kommunalrevy 1989, Spillet om Lemvig. D28. Lemvig Ildregatta 1933 D28. Ansøgning om tjeneste som organist og musikant i Lemvig, beg tal. D28. Materiale om Lemvig Film-Teater. D28. Materiale om Lemvig Biograf. D28. Avisomtaler af teaterforestillinger i Lemvig, D28. Jubilæumsskrift for Lemvig Roklubs 25 års jubilæum D28. Jubilæumsartikler for Lemvig Gymnastikforening 1928 og D28. Avisartikel med skuespilleren Kai Holm, D28. Bølgebryderen, satirisk avis, D28. Håndskrevet nodehefte, stemplet M.S. Jensen, murer, Lemvig. D28. Materiale vedr. Cykleforeningen Ringen, Lemvig, o D29. Fortegnelse over værtshuse i Lemvig, meddelt af tømrer P. Lund (o. 1920). D29. Diverse oplysninger om værtshuse og hoteller i Lemvig og opland. D29. Det Hørningske Pensionats 25 års jubilæum, 1913, sang. D29. Materiale om Lemvig Pavillon. D29. Klage fra Lemvigs værtshusholdere over ulovligt krohold, D29. Sag vedrørende bevilling til salg af mjød på torvedage og markedsdage i Lemvig D29. Axel Holm, Vesteregnens Sind, aviskronik 1944 (om livet på Jespersens Hotel). D29. Avisartikel om Linnemanns Hotel på Torvet i Lemvig, D29. Balkort fra Jespersens Hotel, o D29. Menukort fra Jespersens Hotel, 1895, 1907, D29. Sang til Damerne, o Jespersens Hotel. D29. Materiale ved gæstgivergården Limfjorden, Jespersens Hotel, Mads Kjærs Gæstgiveri. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen E1. Redegørelse for Vestergades tilstand E1. Klage over Vestergades tilstand fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel 1856.

6 E1. Klage over Vesterbjergs tilstand 1860 fra beboerne i Lemvigs vestlige bydel. E1. Kort 1879 over vejforlægning i Vesterbjerg, Lemvig. E1. Kort 1853 og 1890 over vejforlægninger i Østerbjerg, Lemvig. E1. Materiale om Gangstitrappen, E1. Færdselsuheld i Sønderbjerg E2. Klage fra tysk rejsen over vejens tilstand p.gr.a. sne fra Lemvig til Holstebro E2. Diverse materiale om dagvognskørsel og vognmænd i Lemvig. E2. Optegnelser af Carl Peter Nybo om dagvogns- og rutebilkørsel Lemvig-Struer, tallet. E2. Avisartikler om Chr. Ramsgaard angående busruten Lemvig-Bøvling-Vemb (1920ernefrem). E2. Afslag på ansøgning om natkørsel med bil på ruten Lemvig-Humlum E2. Diverse oplysninger om bilkørsel på Lemvigegnen, bl.a. om den første bil, der kom til Lemvig i E2. Materiale vedr. urmager Nielsens selvbyggede bil E2. Materiale om cykelhandler Nielsens biler, motorcykler og taxi. E2. Avisudklip vedr. amtslæge Bendix Poulsens biluheld i Vesterbjerg, Lemvig, E2. Regninger fra Lemvigs handlende og håndværkere til VLTJ, o E2. Regninger fra forretninger og virksomheder i Lemvig og omegn til VLTJ, 1930erne. E2. Kopi af regning for spisning på Jespersens Hotel, Lemvig, i forbindelse med åbningen af Vemb-Lemvig Banen E3. Fartplaner for dampskibsforbindelser til Lemvig 1899 og E3. Sag vedrørende havneanlæg i Lemvig, kopi fra Lemvig Rådstuearkiv, E3. Kort over Lemvig Havn E3. Situationsplan af Lemvig Havn 1941 med årstal for anlæg af enkelte dele. E3. Havneplan Lemvig 1982 og debatoplæg vedr. havnen E3. Diverse materiale om Lemvig Havn. E3. 25-års jubilæumsomtale af havnemester A. Rønberg, Lemvig, E3. Mossins Skibsliste 1845 og Mercantil-Calender for hjemmehørende skibe i Lemvig. E3. Skibslister fra Lemvig Avis 1885 (ind- og udgående til og fra Lemvig Havn). E3. Udskrift af konossement for skipper C.O. Damsgaard på Marie Rebekka, E3. Tegning af skonnerten Rapid, konstrueret af Herm. Schønau & Andersen [antagelig Lemvig], u.år [antagelig midten af 1800-tallet]. E3. Brev 1843 fra Altona til N. Grønfeldt, Lemvig, ang. everten Cathrine Margrethe. E3. Auktionssalg af kuf Harmina Annegina E3. Udlægsforretning i kuf Het Fortuna E3. Materiale vedr. dampskibet Jylland E3. Materiale vedr. paketten Mathilte af Lemvig. E3. Diverse korte oplysninger om Lemvigskibene Magnus, Tegl, Gerda, Ægir, Nordstjernen (ex Metha Kristine). E3. Materiale vedr. Kronan af Lemvig. E3. Oplysninger om skipper Mads Madsen og skonnerten Scend Aage af Lemvig. E3. Kopi af tegninger af hjuldamperne Iris og Hebe af Ålborg.

7 E3. Everten Richardi af Lemvig: kopi af logbog , udskrift af skibets sidste rejse og forlis , konossement 1849 samt diverse papirer vedrørende dette og andre skibe, tilhørende købmand A.W. Andrup, Lemvig. E3. Uddrag af lodsjournal for Agger/Thyborøn Kanal (Skibe hjemmehørende i Lemvig). E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (SKibe på vej til og fra Lemvig 1841, 1854, 1874) E3. Lodsjournal for Agger/Thyborøn Lodseri (Besejling af Lemvig med dampskibe ). E3. Den danske Havnelods 1906 (kopi vedr. Lemvig Havn og Thyborøn Havn). E3. Materiale vedr. dykkerskonnerten Kjerstine af Lemvig. E3. Materiale om redningsdamperen Vestkysten. E3. Materiale om kaptajn Hans Peter Svarrer, fører af redningsdamperen Vesterhavet. E3. Diverse materiale om strandingsauktioner i Lemvig ( Stradella af Rostock, Robert Mackenzie af Porsgrund). E3. Avisudklip vedr. orkanen i november E3. Selvbiografi for vandbygningsarbejder i Lemvig og Thyborøn Jens Olesen, E5. Posthornssignaler. E5. Aftryk af bevarede signeter fra Lemvig Postkontor. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F7. Artikel om hajer (særlig type fiskerfartøj) i DFT 1925, Emil Andersen, Vaadfiskeriet i Kattegat gennem 25 Aar. F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Fiskeri-Aktieselskab i Lemvig 1916 (Kr. Herup, Jesper Peitersen, L. Hedaa), DFT F7. Kopi af søfartsbog for fisker L.K. Storper, Lemvig, udstedt F7. Omtale af indvielsen af den ny auktionshal i Lemvig, LF F7. Oversigt over hjemmehørende kuttere i Lemvig F7. Avisudklip vedr. besejlingsproblemer i isvintre. F7. Materiale om skaldyrsfiskeri fra Lemvig, 1800-tallet. F7. Optegnelse med fiskeskipper Peder Sand Bruun, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og vodbinder Martin Herup, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Jørgen Kjærgaard, Lemvig, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Verner Kynde, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker og købmand Erik Langer, Lemvig, f F7. Optegnelse med fisker Peder Møller, Thyborøn, f F7. Optegnelse med fiskeskipper Carl Peitersen, Lemvig, f F7. Lemvig Fiskeriforening. Kopi fra Dansk Fiskeristat F7. Lemvig Isværk, lejlighedssang fra 25 års jubilæet F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, 1929, 1935, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, F7. Kutterlister fra Fiskeriårbogen, Lemvig Tolddistrikt, og F7. Oplysninger om kutter L 52 Harboøre, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 37 Fyen, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter C. Mollerup, hjemmehørende i Lemvig 1902-

8 F7. Oplysninger om kutter L 25 Bethel, hjemmehørende i Lemvig F7. Oplysninger om kutter L 34 Duen, hjemmehørende i Lemvig. F7. Vestjysk Fiskerikort, udgivet 1908 af Havneudvalget i Lemvig. F9. Kopi af industritælling Lemvig Købstad F9. Fortegnelse over farveriinventar i farver Blochs gård i Lemvig (i sag vedr. panteobligation). F9. Diverse materiale om tobaksfabrikant Andreas Hansen og Vesterhus, Lemvig. F9. Kopi af originalt brev fra tobaksfabrikant Andreas Hansen til hans mor ang. hans bryllupsfest. Senere afskrift. Bryllupssang (original og kopi). F9. Emballage til skråtobak fra Lemvig Tobaksfabrik. F9. Papirer vedr. Lemvig Tobaksfabrik (Lærekontrakt 1856 mellem A. Hansen og Carl C. Andersen, lejekontrakt mellem enkefru Hansen og C.C. Andersen 1871 og brev 1865 fra C.C. Andersen til enkefru Hansen m.v.) F9. Gadens røgsignaler (om skilte for tobaksfabrikker og forretninger), udgivet af Skandinavisk Tobakskompagni 1987/88. F9. Fortegnelse over industrier i Lemvig o (Kopi fra J.T. Bayer, Dansk Provindsindustri, 1885). F9. Opgave om Lemvigs industrier i 1800-tallet, ved Jens Carsten Noe og Thorkild Fogde, F9. Materiale om Lemvig Jernstøberi. F9. Materiale om Lemvig Teglværk. F9. Materiale om bryggerier i Lemvig (øl og mineralvand). F9. Portræt af Vestjyske Slagterier, Lemvig Folkeblad F9. Sag vedr. opførelse af vindmølle ved Lemvig, F9. Materiale om møller i Lemvig (vindmølle på Banegårdsvej). F9. Materiale om Saltværk i Lemvig. F9. Diverse oplysninger om fabrikker og virksomheder i Lemvig. F9. Sange fra Lemvig Håndværkerforening (stiftet 1934). F9. Program for Håndværkerfest, Lemvig, F9. Avisudklip vedr. urmager P. Nielsen (ure og hans bil). F9. Malermester A. Jensen, Lemvig (sange ved Borgerjubilæum samt Guldbryllup). F9. Møbelsnedker A.P. Madsen, Lemvig, 40 års forretningsjubilæum F9. Materiale om Lemvig Bogtrykkeri. F9. Kogebøger fra firmaet Caviart, Lemvig, F9. Theodor Sørensen, Et Bidrag til Belysning af Kjøbstadsarbeidernes Vilkaar, F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad G1. Liste over Lemvig-købmand, der fik fortoldet heste/okser i Ribe 1640 og G1. Markedsanalyse for Lemvigs detailhandel, opgave i afsætningsøkonomi ved Torkild D. Koch, G1. Årsberetning for Lemvig Toldsted 1854 (orig. på Landsarkivet). G1. Slægtsskema for slægten Andrup, Bræmer, Futtrup og Stougaard samt diverse oplysninger om disse slægter. G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup G1. Kopi af statusbog for købmandhuset Andrup

9 G1. Kopier af regninger vedr. købmand Andrups indkøb på strandingsauktioner. G1. Kopi af brev 1849 fra kaptajn H.M. Jessen (jagten Ingeborg) til købmand A.W. Andrup vedr. bemanding. G1. Bogtrykkerregnskab fra Viborg over pengebilletter, bl.a. trykt til købmand Andrup G1. Kopi af lærekontrakt for købmandslærling Erich Hestbech hos købmand A.W. Andrup G1. Udskrift for år 1854 af Vare- og Købsbog for A.W. Andrup, Lemvig. G1. Udskrift af A.W. Andrups regnskabsbog over landbruget år G1. Huset Andrups skibsparter Uddrag af Statusbog G1. Kopi af registrering af varelager i købmandsgård i Lemvig o (Ikke Andrups, men dennes navn nævnes flere steder). G1. Kartotekskort (ufuldstændigt) over A.W. Andrups handelsforbindelser ud fra Købsbog. G1. A.W. Andrups handelsforbindelser i Hamburg og Altona G1. Interessentskabskontrakt vedr. kuffen Het Fortuna 1860 (A.W. Andrups arkiv) G1. Udskrift af folketælling 1801 vedr. R.Ø. Andrups husstand. G1. Uddrag af folketælling 1870 vedr. købmændenes husstande i Lemvig. G1. Optegnelse med købmand Henry Smed, 1974 (om I.M. Christensens købmandgård og egen forretning i Østergade fra 1931). G1. 50-års jubilæumsomtale for købmand Ephraim Jensen, Lemvig. Lemvig Folkeblad 8. okt G1. Diverse materiale om købmandgårde i Lemvig (bl.a. Mathias Møller, I.M. Christensen, Carl Bechgaard). G1. Notater (Ellen Damgaard) vedr. følgende købmandsgårde: P. Winkel/H.C. Schou. Matthias Møller/N. Christensen/I.M. Christensen. Gleerups købmandshandel. Krogh/Ephraim Jensen. Hans Lillelund/H.N. Smith/Fr. Hestbech/Centralgården. Heri også kort over de enkelte købmandsgårdes besiddelser G1. Kristine Marie Bechgaard (f. Christensen): Erindringer om barndommen i Niels Christensens købmandsgård i Vestergade i Lemvig (slutn tallet). G1. Kopi af lejekontrakt 1855 for J.P. Futtrups købmandsgård i Vestergade (indeholdende fortegnelse over bygninger og inventar i butik). G1. Erindringer af Dagmar Brandt-Madsen om arbejdet i Toft Nielsen & Matthesens forretning i Lemvig G1. Reklamer og diverse materiale vedr. Toft Nielsen & Matthesen, Lemvig, erne. G1. Diverse arkivmateriale efter købmand og manufakturhandler J.K. Larsen, Torvet, Lemvig. G1. Lemvig-forretninger. Avisudklip og udskrifter. G1. Avisudklip vedr. 50 års jubilæet 1978 for Købmandsforeningen for Lemvig og Omegn. G1. Diverse oplysninger om konditorier i Lemvig. G1. Kopi af bevilling 1847 til nålemager Wolfram, Lemvig, til at drive galanterihandel. G1. Artikel om frk. Wahlstrøms hus og flytningen til Den gamle By i Århus, G1. Faktura fra forretninger i Lemvig, på varer skænket til museets udstilling i anledning af Lemvig Handelsstandsforenings 125 års jubilæum. G1. Beskrivelser af torvedag i Lemvig. G1. Sag vedr. bestjålet kniplingskræmmer på marked i Lemvig G1. Liste over bodstadepenge ved Pinsemarked og over bropenge i Ålborg 1583 og 1594.

10 G1. Lemvig Samlestald hefte udgivet ved åbningen G1. Lemvig Samlestald bygningstegninger G1. Lemvig Samlestald avisartikler. G1. Materiale om handelsmand Peter Byskov, Nygård ved Lemvig. G1. Avisudklip og kopier eksempler på annoncer for Lemvig-forretninger. G1. Emballage fra Lemvig-forretninger. G1. Ugeposten 29. nov (annoncer) G1. Katalog fra Londonbazaren G1. Papirspose fra Hans Riegels Boghandel, Vestergade, Lemvig. G1. Anbefaling for Johan Jespersen fra manufakturhandler Hans Bechgaard, Lemvig, G1. Instruktion for personalet i Thorvald Christensens materialistforretning i Vasegården. G1. Nekrolog over isenkræmmer Emil Aasted, Lemvig, G1. Oplysninger om Lemvig Jern- og Stålforretning, Vestergade 19 og Storegade. G2. Diverse oplysninger om banker og sparekasser på Lemvigegnen (Lemvig Sparekasse). H. Brev 1866 vedr. Lemvigs matrikulering særlig vedr. placeringen af Austerlitz i eller uden for bygrænsen. H. Kopi i uddrag fra Lemvig Kjøbstads Maaleprotokol over Grundene i Lemvig H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Byplan. Eksamensprojekt 1924 af stud.polyt. V. Malling. H. V. Mallings Arkiv: Fotos, negativer, breve. H. V. Mallings Arkiv: Turistbrochurer fra Lemvig. H. V. Mallings Arkiv: Lemvig Kommunes Boliganalyse. H. V. Mallings Arkiv: Avisudklip. H. Byplanforslag for Lemvig 1924 af arkitekt Jacob E. Bang og ingeniørerne Svend Brannov og Oluf Godskesen, trykt i Architekten H. Knud Bidstrup, manuskript til Da Lemvig Kirke skulle rives ned, indlæg om debat i begyndelsen af 1970erne om anlæg af en vej tværs over Lemvig Sødal. H. Materiale vedr. Helhedsorienteret byfornyelse, debatoplag oktober H. Lemvig frem mod 2015, udarbejdet af Lemvig Konservative Vælgerforening, H. En lille provinsby, studieopgave om Lemvig 2007, Arkitektskolen, Aarhus. I.4a. Grundplan og beskrivelse af hus ved stranden, Lemvig (gl. matr, nr. 89), udført 1839 af David Holm. La-Nj. I.4a. Bygningstegninger af frk. Wahlstrøms hus, Ågade 7, Lemvig, udført som rekonstruktion I.4a. Byggesag vedr. vognmand Christensens ejendom i Søndergade, 1905 I.4a. Opmåling af huset Ågade 15, Lemvig, udført af skoleelev Claus Nielsen, Lemvig, I.4a. Materiale vedr. villa, Højbovej 11, Lemvig. I.4a. Materiale vedr. villa Eriksbo, Østerbrogade, Lemvig. I.4a. Skifte 1824 efter vægter og arrestforvarer Anthon Wiborg, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter politibetjent Jens Grummesgaard, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1847 efter by- og herredsfoged Christopher Gundelach, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte hos købmand H. Lillelund, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1816 efter købmand Jens Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1822 efter ungkarl (og handelsmand) Anders Christensen Seiberg, Lemvig. La- Nj. I.4a. Fallitboskifte 1845 hos købmand Lars Kjær, Lemvig. La-Nj.

11 I.4a. Fallitboskifte 1852 hos købmand Jens Dalgaard Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1854 hos købmand Jensenius Overbye, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos købmand Th. Futtrup, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1857 hos manufakturhandler Ditlev Waldemar Petersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Fallitboskifte 1859 hos manufakturhandler Julius Andersen, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter snedker Søren Gammeltoft, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1826 efter slagter Peder Jensen Kjær, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1835 efter væverske Kirsten Sørensdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1844 efter smed Terkild Jeppesen eller Hansen [!], Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1846 efter skomager Mikkel Riisom, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1824 efter fattiglem Ole Smith, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1825 efter indsidderske Anne Marie S.sdatter, Lemvig. La-Nj. I.4a. Skifte 1854 efter arbejdsmand Peder Nielsen Knage, Lemvig. La-Nj. I.5. Oplysninger om Højbovej 3, Lemvig. K. Opgørelse over vinbeholdning 1917 hos driftsbestyrer Oscar Petersen, VLTJ.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viden om enkelte sogne

Viden om enkelte sogne Viden om enkelte sogne Skodborg-Vandfuld Herreder/Lemvig Kommune A1. Landskabshistorie ud fra pollenanalyser kort uddrag af Therkel Mathiassen, Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse, 1948. A1. Kopi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere