Home-Start Familiekontakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home-Start Familiekontakt"

Transkript

1 Home-Start Familiekontakt

2 Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Flere end danskere 1 føler sig ofte eller altid ensomme... Mange af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er desværre et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen. Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Du kan både føle dig ensom alene og sammen med andre. Uanset alder. Konsekvenserne er store Kortvarig ensomhed er ikke farlig. Den er kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. Men når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlige konsekvenser og blive en ond cirkel. Ensomhed bliver farlig, når den begrænser. Når man ændrer adfærd eller får vanskeligere ved at være sammen med andre, fordi man tror, at man ikke har noget at tilbyde. Ensomhed ødelægger ikke bare livskvaliteten, men kan være direkte skadelig for helbredet 2. Der kan gøres noget... Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med det til dagligt. Derfor er flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Alle er inviteret til at være med i Folkebevægelsen mod Ensomhed Uanset om du er i en forening, i en virksomhed eller bare er dig selv, kan du være med til at tale om ensomhed og bryde tabuet. Til at række ud og invitere andre ind i et fællesskab. Vores fælles vision er stor: Vi vil halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra danskere i 4. kvartal 2014 (svarende til 4,6%) til i 2020) og vi håber, at så mange som muligt vil være med til at gøre en ekstra indsats. Kilder: 1 Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udarbejdet for Mary Fonden. I den helt nye undersøgelse har man anvendt den internationale UCLA-skala til at måle ensomhed. Som noget nyt blev ensomhedsskalaen medtaget i Sundhedsprofilen i Region Midtjylland, der er baseret på besvarelser fra danskere i alderen over 16 år. 2 Mary Fonden 2012, Wilson 2007, Cacioppo & Hawkley 2002 og Kontakt: Find Folkebevægelsen mod Ensomhed på facebook. Vil du være med? Kontakt Ania Stoltz-Andersen på for videre dialog.

3 deltagerkatalog Folkebevægelsen mod Ensomhed Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg... 4 ABC for mental sundhed (Statens Institut for Folkesundhed)... 5 BL Danmarks Almene Boliger... 6 BROEN Danmark...7 Bydelsmødrenes Landsorganisation... 8 BRFkredit...9 Børns Vilkår...10 Center for Socialt Ansvar Danmission...13 Dansk Boldspil-Union...14 Dansk Folkeoplysnings Samråd Dansk Friskoleforening...16 Danske SOSU-skoler...17 Danske Ældreråd...18 DGI...19 Efterskoleforeningen...20 Ensomme Gamles Værn...21 Ergoterapeutforeningen...22 Folkehøjskolernes Forening i Danmark Frivilligrådet Girltalk.dk...25 Hjerteforeningen...26 Home-Start Familiekontakt Danmark Jyske Bank-koncernen...28 KAB...29 KFUMs Sociale Arbejde KFUM Spejderne...31 Kræftens Bekæmpelse...32 Københavns Kommune...33 Landsforeningen for Førtidspensionister Marselisborg...35 Mary Fonden...36 Nyborg Kommune...37 Psykiatrifonden...38 Røde Kors...39 Ungdommens Røde Kors...40 Ventilen Danmark...41 Vor Frue Kirke...42 Ældre Sagen...43

4 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Sara Kristensen AC-fuldmægtig > vi ikke vil acceptere, at byens borgere lider af ensomhed Vores personale møder mennesker der: > mister håbet og troen på fremtiden, fordi de ikke har nogen at dele deres liv med > isolerer sig fra omverdenen fordi de ikke kan overskue, hvordan de kommer videre > nedbrydes fysisk og psykisk af ensomhed Det vil vi bekæmpe, og derfor er vi med i Folkebevægelsen mod Ensomhed. I Sundhed og Omsorg er vores vigtigste opgave at skabe sundhed og trivsel sammen med borgerne. Vores målgruppe er primært ældre og førtidspensionister. Den opgave kan vi ikke løse alene, men vi har mulighed for sammen med civilsamfundet at invitere ind i nye fællesskaber. Samarbejdet kræver, at vi tør og kan tale om ensomhed, at vi kender hinanden, og at der er tillid mellem medarbejdere og frivillige. Vi arbejder med fokus på fællesskaber. Målet er, at alle skal have mulighed for at bidrage hvad enten man er frivillig eller bruger. > Flere Fællesskaber: Der er i 2014 givet midler til 28 ensomhedsbekæmpende og forebyggende indsatser de fleste i samarbejde med frivillige. Derudover er der givet midler til et ensomhedsspil til medarbejdere, der består af en række refleksionsspørgsmål om at få øje på og tale om ensomhed med borgerne. Et krav for at få midler har været, at initiativerne kan blive bæredygtige, og tydelighed om, hvordan initiativet kan skabe mindre ensomhed. Aktiviteter i sig selv er nødvendigvis ikke ensomhedsbekæmpende. > Samarbejde/dialog mellem civilsamfund og medarbejdere i Sundhed og Omsorg: Der blandt andet er givet midler til, at en daglig koordinator fra et frivillighus deltager i forebyggelsesinitiativer i samarbejde med medarbejdere. Det skal styrke muligheden for at koble indsatser i Sundhed og Omsorg til tilbud i foreningsregi med særligt henblik på ensomhedsbekæmpelse. > Ensomhed har ingen alder: Sundhed og Omsorgs primære målgruppe er borgere plus 60 år samt førtidspensionister. Men ensomhed har ingen alder. Der er derfor inviteret til samarbejde på tværs af andre magistratsafdelinger med henblik på ensomhedsbekæmpelse. 4

5 ABC for mental sundhed (Statens Institut for Folkesundhed) Vibeke Koushede Vi alle har brug for at høre til. Det at tilhøre et fællesskab og engagere sig i noget sammen med andre bidrager til mental sundhed og glæde. ABC for mental sundhed har til formål at fremme mental sundhed i befolkningen. ABC-retningslinjerne udgør en enkel tilgang til, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres mentale sundhed ved at identificere tre faktorer af afgørende betydning. ABC for mental sundhed er: Act gør noget aktivt Belong gør noget sammen med/for nogen Commit gør noget meningsfuldt Vi arbejder for: > at fremme viden om, hvad man kan gøre for at passe på ens egen og andres mentale sundhed. > at øge muligheden for at alle kan deltage aktivt i fællesskabet ved at skabe under støttende rammer/forbedre rammerne herfor. ABC for mental sundhed arbejder ud fra en partnerskabstankegang sammen er vi stærkere. Partnerskabet ABC har modtaget en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til udbredelse af indsatsen i Danmark. Indtil videre udgør partnerskabet: Statens Institut for Folkesundhed (tovholder), Røde Kors Storkøbenhavn, Folkesundhed København, Sund By Netværket, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Frederiksberg Kommune. > Vi oplærer lokale koordinatorer og ambassadører i, hvordan de kan være med til at fremme mental sundhed. > Vi arbejder for at skabe netværk mellem lokale organisationer og foreninger, sådan at de kan arbejde sammen om lokale initiativer til at fremme mulighederne for aktivt at blive en del af fællesskabet. > Vi arbejder for at dele viden om gode initiativer. > Vi forsker i, hvilke faktorer og initiativer der fremmer mental sundhed og mulighederne for at deltage aktivt i fællesskabet. Du kan finde os her: 5

6 BL Danmarks Almene Boliger Kristoffer Rønde Møller Boligsocial konsulent / BL Danmarks Almene Boliger deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed, da BL arbejder for, at beboerne i den almene sektor bør leve trygt og godt. Danmarks Almene Boliger er hjem for næsten 1 million danskere. De ca almene boligafdelinger er hjem for både unge og ældre, små og store familier, men også for de borgere, som har brug for en håndsrækning i hverdagen. Derved er den almene sektor mere end blot de fysiske boliger det er vejen til social kontakt. BL Danmarks Almene Boliger - tror på, at forebyggende arbejde i forhold til ensomhed især handler om aktiv deltagelse i og omkring boligområdet, herunder en stærk beboerinddragelse, udvikling af lokale netværk og et godt naboskab. Trivsel, sociale fællesskaber og åbenhed for den næste ; naboen, kollegaen, skolekammeraten mm. er derfor BLs indgangsvinkel til at bekæmpe ensomhed. BL arbejder i forvejen med en række konkrete indsatser, der forsøger at forebygge og nedbryde sociale tabuer som ensomhed. Dette gøres eks. ved: > Samarbejdsaftaler med frivillige organisationer om indsatser i de udsatte boligområder. > Kompetenceudvikling i forhold til de boligsociale indsatser i form af Boligsocialnet, som er et samarbejde mellem KL og BL. > Dagligt rådgivning af de almene boligorganisationer i forhold til drift og udvikling af gode boligområder, der udgør rammen for sociale fællesskaber og et aktivt socialt liv. 6

7 BROEN Danmark Rune Løgstup Det er vigtigt at udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og foreningslivet på lige fod med andre børn og unge, da de ellers mister kontakt til et frirum, hvor sociale kompetencer udvikles, og venskaber knyttes. Hvis de ikke får muligheden, er konsekvensen, at de marginaliseres yderligere, og barnet kommer til at stå udenfor et fællesskab og med problematikker som ensomhed og isolation > Inkludering af udsatte børn og unge i det lokale fritidsliv. > Ekvipering af de udsatte børn og unge, som ikke selv har f.eks. fodboldstøvler, træningstøj osv. > Diverse små projekter i de lokale BROEN afdelinger. 7

8 Bydelsmødrenes Landsorganisation Mai-Britt Haugaard Jeppesen Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er ensomme og lever isolerede. Bydelsmødrene skaber gennem opsøgende arbejde i lokalområdet kontakt til de isolerede kvinder. Gennem samtale giver Bydelsmødrene kvinderne viden og støtte, så kvinderne kan få indflydelse på de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv. Desuden sørger Bydelsmødrene for at bygge bro mellem kvinderne og lokalområdet, fx ved at henvise kvinderne til de instanser, som bedst kan hjælpe eller ved at følge kvinderne til kvindecafeer eller lignende, hvor kvinderne kan opbygge et netværk. At blive mødt af et menneske, som man kan identificere sig med, og som man stoler på, kan være afgørende for at komme ud af ensomheden. Folk skal jo have det godt. Vi skal få øje på dem, som har brug for hjælp. De skal egentligt bare have et lille skub. En kvinde, jeg hjalp, fik bare et lille skub, så gik hun selv ud for at se, hvordan verden ser ud at livet ikke er slut efter, at hendes mand døde. Hun kan godt nyde livet nu. Et lille skub gør en rigtig stor forskel. Zainab, Bydelsmor i København. > Bydelsmødrenes individuelle hjælp til kvinder lokalt. > Bydelsmødrenes netværksarrangementer og temamøder, hvor kvinder fra lokalområdet inviteres med. > Bydelsmødrenes brobygning, hvor kvinderne aktiveres til selv at tage ansvar for deres situation for at ændre den. 8

9 BRFkredit Lene Hjorth Afdelingsdirektør Koncernen har særdeles gode erfaringer med at gøre noget godt. I mange år har vi arbejdet for at fremme trivslen i de almene boligområder. Det har vi gjort med det formål at bringe borgerne i disse områder sammen på tværs af alder, køn og etnicitet, så de sammen kan skabe muligheder og bedre rammer for individet såvel som for fællesskabet. Derudover stiller vi os til rådighed med et stærkt netværk, der bidrager med værdifulde ressourcer til svagere stillede borgere. Hensigten er at bidrage med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuer og/eller > Computerdonation: BRFkredit har siden 2003 bidraget med computer-donationer til nogle af landets mest udsatte grupper. Erfaringerne viser, at computere som samlingspunkt har en social og fællesskabende effekt både for børn, unge og ældre. > Muhabet: Siden 2009 har BRFkredit været mentor for Muhabet et værested i København med fokus på psykisk syge mennesker med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Stedet byder hver dag på et måltid varm mad, og formålet med værestedet er at bryde den invaliderende ensomhed, som præger mange psykiske syge flygtninge og indvandrere. > Hjemløseprojektet Storbylandsbyen : 20 hjemløse skal integreres i boligprojektet i Aarhus, men det lader sig kun gøre, hvis man samtidig skaber initiativer, der bryder isolationen for den enkelte og får et fællesskab til at fungere. Derfor har vi taget initiativ til en række beboeraktiviteter. > MURMAL: At skabe et fællesskab og imageløft via et kæmpestort gavlmaleri i lokalområdet gennem en inddragelse af unge nydanskere, beboere og private virksomheder i en beboer- demokratisk proces. Formålet er at forskønne boligområdet. På den måde kan vi få brudt isolationen blandt forskelige borgergrupper. 9

10 Børns Vilkår Bente Boserup Souschef og chef for BørneTelefonen Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejder for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for, og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. BørneTelefonen er omdrejningspunktet for arbejdet, og gennem de mere end årlige samtaler med børn og unge får vi et nuanceret billede af børns liv i Danmark. Vi omsætter børns stemmer til politisk arbejde for børns vilkår og rettigheder - på den måde arbejder Børns Vilkår både for og med børn. Forebyggelse af ensomhed skal starte tidligt, og vi uddanner vores frivillige rådgivere til at bryde tabuet og tale med børn og unge om ensomhed. > BørneTelefonen : Gratis, anonym rådgivning af børn og unge gennem telefon, chat, sms og brevkasse. Vores frivillige rådgivere har alle en børnefaglig baggrund, og vi tilbyder dem yderligere faglig kvalificering gennem kurser og workshops, blandt andet om emnet ensomhed. > SkoleTjenesten: Børns Vilkårs SkoleTjeneste tilbyder oplæg og trivselsforløb i hele Danmark. Vi holder oplæg til skolebørn, til forældre og til professionelle. I vores trivselsforløb inddrager vi både børn, forældre og lærere i arbejdet mod mobning og for trivsel. 10

11 Center for Socialt Ansvar Mai-Britt Haugaard Jeppesen Center for Socialt Ansvar er optagede af, hvordan det frivillige, private og offentlige i samspil kan løfte opgaver, så løsningerne bliver bedre og billigere til fordel for borgerne. Vi består af et netværk af mange forskellige frivillige organisationer, som på forskellige måder arbejder med ensomhed. Mange af vores aktiviteter forsøger at bygge bro mellem ensomme og lokale netværk eller aktiviteter, da det er gennem mødet mellem personen og de frivillige, at den enkeltes behov afdækkes og søges afhjulpet. Vi kan som organisation bidrage med et bredt netværk samt erfaringer og viden i forhold til at nedbringe antallet af ensomme i Danmark. I Center for Social Ansvar arbejder vi på mange forskellige måder med ensomhed både direkte og indirekte. > Natteravnene skaber øget livsglæde, trivsel og integration blandt udsatte børn og unge samt skabe tryghed gennem omsorg og forebyggende arbejde. > Familieiværksætterne er et gratis tilbud om forældreforberedelse til nye forældre. > Bydelsmødre er ressourcefulde kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som støtter isolerede kvinder, så kvinderne kan hjælpe sig selv og deres familier og dermed få større indflydelse på deres tilværelse. > Erhvervsguiderne er frivillige voksne fra lokale virksomheder, som engagerer sig i et ungt menneske og sætter fokus på fremtiden, så de kommer videre i en ungdomsuddannelse. > Bag Facaden giver gratis rådgivning for forældre til børn, der misbruger rusmidler. Dette er råd-givning i forhold til, hvor man får den rette hjælp, og hvordan man kan skabe netværk med forældre i samme situation. > GirlTalk.dk har skabt et nærværende chatforum for piger mellem år, som har ondt i følelserne og har brug for en sparringspartner til pigelivet. > High:Five har det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, med en kriminel baggrund. 11

12 > Home-Start er et tilbud til socialt udsatte familier med mindst et barn under skolealderen. Den frivillige familieven støtter familien praktisk og personligt ved at give forældrene hjælp, overskud og omsorg og nye netværk. > Rollemodellerne har til formål at motivere unge, der ikke kan se sig selv videre fra folkeskolen, til at tage en ungdomsuddannelse og i sidste ende få et godt job. > BROEN Danmark har fokus på udsatte børn og unge, som er i risiko for at blive marginaliserede, socialt isolerede og potentielle mobbeofre. > Brandkadetter i Danmark giver børn og unge over hele landet mulighed for en meningsfuld fritidsaktivitet som brandkadet. > Baba er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de kan involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. > Børns Voksenvenner er rettet mod børn i alderen fra 6 år og opefter. De er kendetegnet ved at have ingen eller kun sporadisk kontakt med deres ene forælder og vokser som oftest op sammen med en enlig mor. 12

13 Danmission Charlotte Dyhr Kommunikationschef Det er alment kendt, at når man retter blikket ud mod andre, så får man det også bedre med sig selv. Det er et middel mod ensomhed at engagere sig og møde andre ligesindede. Vi ønsker at blive bedre til at invitere folk ind i fællesskabet i genbrugsbutikken, i netværket, i kirken eller på Mødestedet, hvor der kommer mange tusinde mennesker årligt. Vi ønsker dertil at lave kampagne og tiltag, der inkluderer og inviterer folk inden for. Vi holder frivillighedsaftener med uddannelse og oplysning, inspirationsaftener, foredrag og netværksseminarer. De holdes tit i tæt samarbejde med lokale folkekirker og de trofaste frivillige, som vi har et tæt samarbejde med over hele landet. Vi har over aktive frivillige og møder mange i målgruppen, der hver dag kommer i vores genbrugsbutikker og på Mødestedet, hvor de får mulighed for at være en del af et meningsfyldt fælles-skab og bruge deres kompetencer. Derfor giver det god mening for Danmission at være med i Folkebevægelsen mod ensomhed. 13

14 Dansk Boldspil-Union Anne Porskær Fodboldens fællesskab kan forebygge og afhjælpe ensomhed. Hver dag oplever tusindvis af spillere og frivillige en samhørighed omkring legen med bolden. Alle bør have muligheden for at tage del i det kammeratskab, der er omkring idrætten. Fodbolden er et universelt sprog, der kan nedbryde barrierer. Derfor arbejder vi i dansk fodbold med at skabe et rummeligt miljø, hvor der er plads til at alle uanset baggrund og forudsætning. Idrætten er fyldt med rollemodeller, og der knyttes venskaber. Omkring legen kan man glemme sig selv for en stund og blive en del af noget større. Mere end frivillige i fodboldens foreningsliv gør hver dag en kæmpe indsats for at sikre de bedst mulige rammer for alle, der har lyst til tage del i fodbolden. Men der er plads til flere, og vi ved, at det gør en forskel for fællesskabet og den enkelte. Derfor er rekruttering og fastholdelse kernen i mange af de aktiviteter, vi i DBU har udviklet de seneste par år. Fodbolden er en holdsport, og der skal være plads til alle på holdet. > Klubfidusen er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden, der skal sikre trivslen i fodboldklubber med fokus på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. Det har nemlig vist sig, at hvert ottende barn i klasse dropper en fritidsaktivitet pga. mistrivsel. Det har vi et ansvar for at rette op på. > Holdninger og handlinger udstikker retningslinjerne for at sikre, at flest mulige børn og unge ser fodbolden som et sammenhold, de har lyst til at være en del af. Og hvad end man er forældre, træner, spiller, klubleder og tilskuer, kan man være med til at sikre fokus på glæden og legen. > Ungdomsfodbold 2.0 giver klubberne redskaber til at tiltrække flere unge og få dem til at blive i klubben. For desværre falder alt for mange fra sport i ungdoms årene, og de starter sjældent til nye aktiviteter i den alder. Derfor skal vi have udviklet foreningslivet til at kunne rumme den udfordring. > DBU s Get2 Fodboldskoler støtter klubber i udsatte boligområder og giver børn i områderne mulighed for at blive en del af DBU s Fodboldskoler. Det giver børnene oplevelser, der har vist at blive startskuddet til positive forandringer. 14

15 Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Folkeoplysning handler om forpligtende fællesskaber og aktivt medborgerskab. Det betyder, at alle har en rolle at spille i fællesskabet med andre. DFS medlemsorganisationer står hver især for forskellige typer folkeoplysende aktiviteter, der alle er åbne for alle og tilstræber at inkludere alle. F.eks.: > Højskoler, efterskoler, daghøjskoler, produktionsskoler og frie fagskoler, der arbejder aktivt med fællesskabet i den pædagogiske praksis. > Aftenskoler, der danner ramme om læringsaktiviteter, der er åbne for alle. > Amatør-kulturelle og andre foreninger, der er åbne for alle og har fælles aktiviteter, der indbyder til fællesskab, og hvor alle har en rolle eller opgave, f.eks. i et teaterstykke, et orkester, et lokalarkiv eller på en lokalradio. 15

16 Dansk Friskoleforening Søren Stein Brinck Sekretariatsleder Friskolerne er et alternativ til den danske folkeskole. Ensomhed kan findes i mange varianter i en skole, herunder den form for ensomhed som mobning kan medføre. Vi kan bidrage med erfaringer og fortællinger om at blive løftet ud af ensomhed i kraft af friskolernes inkluderende pædagogik og den samhørighed, der ligger i den forældrekreds, der står bag skolen. Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og bevidstgøre friskolerne i deres arbejde med ensomme elever. > Friskolerne er værdibårne skoler, der har fokus på nærvær og fællesskab. Her er der plads til alle typer børn samt stort fokus på det enkelte barns trivsel. > Mange friskoler afholder åbne arrangementer som regel i samarbejde med lokale foreninger. Alle i lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter, fællessang, arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v. Skolerne spiller på denne måde en vigtig rolle i det lokale fællesskab på tværs af alder, køn og social status. > Mobning afstedkommer oftest en følelse af ensomhed. Mange friskoler har italesat deres indsatser for at modvirke mobning ved hjælp af såkaldt»mobbepolitik«m.v. 16

17 Danske SOSU-skoler Helle Magh Sekretariatschef På SOSU-skolerne rundt om i hele landet beskæftiger vi os dagligt med ensomhed og dens konsekvenser. Vi ved, at ensomhed kan have mange negative konsekvenser og at det kan ramme i alle aldersgrupper og i alle sociale lag. Vi vil gerne bidrage til at sætte øget fokus på ensomhed både i undervisningen, i efteruddannelsen og i praktikken, så skolerne sammen med elever og færdiguddannede kan bidrage til at bekæmpe ensomhed blandt alle borgere. På SOSU-skolerne kommer alle elever til at beskæftige sig med ensomhed i forbindelse med undervisningen uanset om de er SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter eller pædagogiske assistenter bliver de alle klædt fagligt på til, ikke kun at kunne spotte og være i stand til at afhjælpe ensomhed men mindst lige så vigtigt at forbygge ensomhed blandt de børn, unge, voksne og ældre som de kommer i kontakt med via deres job. Derfor er en tidlig indsats nødvendig og her skal vi arbejde sammen med mange andre fagrupper om at sikre et godt resultat, hvor der også er brug for de frivilliges indsats. På SOSU-skolerne lægger vi desuden stor vægt på fællesskabet, hvis det ikke fungerer er det svært at lære noget. Skolerne benytter sig af forskellige former for inkluderende pædagogik og udvikler hele tiden deres metoder til at forbedre læringsmiljøet til gavn for eleverne. Mange skoler har mentorer eller elevcoaches, som blandt andet har til opgave at modvirke og afhjælpe ensomhed hos skolens elever. 17

18 Danske Ældreråd Hanne Vedersø Næstformand Ensomhed er et emne, der optager de folkevalgte ældreråd i alle landets kommuner. Derfor deltager Dansk Ældreråd som landsorganisation. Ældreråd kan påvirke lokalpolitikerne til at gøre en indsats mod ensomhed samt være bindeled lokalt for de organisationer, der arbejder for mindske ensomheden blandt de ældre. Til kampagnen kan vi desuden som organisation bidrage med viden om forebyggelse af ensomhed hos ældre. Udbyder temadage og konferencer til ældreråd, forvaltningspersonale og kommunalpolitikere på lands-plan. Ensomhed blandt ældre var desuden i 2012 et tema på en af vores landsdækkende konferencer, der var arrangeret i samarbejde med Ensomme Gamles Værn. 18

19 DGI Inklusion Ilir Shkoza Chefkonsulent DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. DGI s aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper vores flere end foreninger og frivillige med at udvikle koncepter og tilbud inden for idræt. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. At være en del af og bidrage til et fælleskab mindsker uønsket ensomhed, og idrætsforeningerne er et godt sted at danne nye relationer. Derfor er det helt naturligt, at DGI er med i Folkebevægelsen mod ensomhed. > Idræt om dagen: DGI hjælper idrætsforeninger rundt om i landet med at skabe tilbud for seniorer med motion og socialt samvær i højsædet. > Gå i gang: DGI samarbejder med 15 kommuner og Gigtforeningen om Gå i Gangprojektet. Målet er at skabe gode muligheder for, at inaktive voksne kan dyrke idræt med ligestillede. Marginaliserede grupper i samfundet har ofte svært ved at indgå i fællesskaber på lige fod med andre, og det kan føre til ensomhed. Derfor arbejder afdelingen DGI Inklusion bl.a. for at understøtte deltagelsen i foreningslivet af: > Socioøkonomisk dårligt stillede > Etniske minoriteter > Psykisk sårbare 19

20 Efterskoleforeningen Sune Kobberø Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig Efterskoleforeningen deltager, fordi vi tror på, at vi med vores stærke efterskolefællesskaber, engagerede elever og viden om betydningen af interpersonelle relationer kan tage et samfundsansvar og bidrage til at reducere ensomhed samt skabe opmærksomhed om de problemstillinger, der knytter sig til ensomhed fx i studiemæssig sammenhæng. 20

21 Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane Direktør, MA kultursociologi, Ph.d Vi er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for ældre i Danmark, der socialt og økonomisk er dårligt stillet. Det gør vi ved at støtte og udvikle forskningsprojekter, der undersøger ensomhed og fællesskaber og gennem støtte til sociale formål og udviklingsarbejde, der viser veje til nærvær og relationer. Ensomhed har fra starten været vores primære fokus, idet Ensomme Gamles Værn i 1910 blev etableret som frivillig organisation, skabte Ældre Sagen i og siden har været en fond med vægt på humanistisk forskning i gamle menneskers sociale liv. > Vi støtter projekter om det sociale liv i alderdommen Projekter til gavn for den ikke ubetydelige del af de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede på grund af sociale tab, fysisk og/eller psykisk svækkelse. Vi har særligt fokus på fattige ældre samt på marginaliserede grupper i samfundet, socialt og økonomisk dårligt stillede fl ygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt udsatte ældre. > Vi forsker i voksnes ensomhed midt i livet Gennem kvalitativ forskning er vi i samarbejde med Mary Fonden med til at skabe viden om voksnes ensomhed og sociale isolation midt i livet samt indsatser til afhjælpning af ensomheden. > Vi arrangerer ferier og højskoleophold Vi samarbejder med organisationer, der arbejder med socialt isolerede og ensomme gamle mennesker. Bl.a. Samvirkende Menighedsplejer rundt i landet, det multikulturelle mødested Mosaikken i Esbjerg og Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere i Aarhus. > Læsegrupper Vores forskningsrapport Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre dokumenterer læsegruppers sociale betydning blandt andet for socialt isolerede ældre og ældre med demens eller depression. Gennem fælles læseoplevelser skabes en fortrolighed, hvor deltagerne lærer hinanden bedre at kende ved at dele erfaringer og erindringer. Projektet er gennemført i samarbejde med Læseforeningen. > Fortæl for Livet er et forløb, hvor ældre mødes i samtalegrupper, hvor de sammen fortæller og lytter til hinandens betydningsfulde livshistorier. Igennem historierne og samværet kan deltagerne forbinde sig med hinanden og komme til at udgøre nye vidner til hinandens livsfortællinger samt relationer i hverdagen. På den måde er Fortæl for Livet med til at afhjælpe social ensomhed og isolation. 21

22 Ergoterapeutforeningen Kontaktpersoner: Gunner Gamborg Formand Nina Bach Ludvigsen Social- og sundhedspolitisk Konsulent Ergoterapeutforeningen finder det relevante at tage aktiv del i Folkebevægelsen mod Ensomhed, fordi ensomhed er et problem med store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Vi vil gerne bidrage med at sætte fokus på ensomhed i vores fagblad Ergoterapeuten og på vores hjemmeside etf.dk, så vi sammen med vores medlemmer kan hjælpe med at bekæmpe ensomhed. Vi er fagforening for cirka ergoterapeuter. Ergoterapeuter arbejder konkret med opmærksomhed på borgerens ensomhed i rehabiliteringsindsatserne. Ergoterapeuter støtter og træner borgere i at udnytte egne ressourcer, i at handle aktivt og løse problemer i forhold til de daglige aktiviteter inden for hjem, arbejde og fritid. 22

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

DGI Inklusion. Pixi udgave af S2020 for inklusion. dgi.dk/inklusion

DGI Inklusion. Pixi udgave af S2020 for inklusion. dgi.dk/inklusion DGI Inklusion Pixi udgave af S2020 for inklusion dgi.dk/inklusion 2 "Foreningslivet er vigtigt i forhold til at opbygge tillid og gensidighed. Foreningen er stedet, hvor vi mødes med ligesindede, men også

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 OM BROEN

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med?

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Fremtidens idræt i Grønland, fredag d. 19. august 2016 Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk / headspace Danmark Foreningen Det Sociale Netværk

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere