Home-Start Familiekontakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home-Start Familiekontakt"

Transkript

1 Home-Start Familiekontakt

2 Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Flere end danskere 1 føler sig ofte eller altid ensomme... Mange af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er desværre et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen. Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Du kan både føle dig ensom alene og sammen med andre. Uanset alder. Konsekvenserne er store Kortvarig ensomhed er ikke farlig. Den er kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. Men når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlige konsekvenser og blive en ond cirkel. Ensomhed bliver farlig, når den begrænser. Når man ændrer adfærd eller får vanskeligere ved at være sammen med andre, fordi man tror, at man ikke har noget at tilbyde. Ensomhed ødelægger ikke bare livskvaliteten, men kan være direkte skadelig for helbredet 2. Der kan gøres noget... Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med det til dagligt. Derfor er flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Alle er inviteret til at være med i Folkebevægelsen mod Ensomhed Uanset om du er i en forening, i en virksomhed eller bare er dig selv, kan du være med til at tale om ensomhed og bryde tabuet. Til at række ud og invitere andre ind i et fællesskab. Vores fælles vision er stor: Vi vil halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra danskere i 4. kvartal 2014 (svarende til 4,6%) til i 2020) og vi håber, at så mange som muligt vil være med til at gøre en ekstra indsats. Kilder: 1 Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udarbejdet for Mary Fonden. I den helt nye undersøgelse har man anvendt den internationale UCLA-skala til at måle ensomhed. Som noget nyt blev ensomhedsskalaen medtaget i Sundhedsprofilen i Region Midtjylland, der er baseret på besvarelser fra danskere i alderen over 16 år. 2 Mary Fonden 2012, Wilson 2007, Cacioppo & Hawkley 2002 og Kontakt: Find Folkebevægelsen mod Ensomhed på facebook. Vil du være med? Kontakt Ania Stoltz-Andersen på for videre dialog.

3 deltagerkatalog Folkebevægelsen mod Ensomhed Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg... 4 ABC for mental sundhed (Statens Institut for Folkesundhed)... 5 BL Danmarks Almene Boliger... 6 BROEN Danmark...7 Bydelsmødrenes Landsorganisation... 8 BRFkredit...9 Børns Vilkår...10 Center for Socialt Ansvar Danmission...13 Dansk Boldspil-Union...14 Dansk Folkeoplysnings Samråd Dansk Friskoleforening...16 Danske SOSU-skoler...17 Danske Ældreråd...18 DGI...19 Efterskoleforeningen...20 Ensomme Gamles Værn...21 Ergoterapeutforeningen...22 Folkehøjskolernes Forening i Danmark Frivilligrådet Girltalk.dk...25 Hjerteforeningen...26 Home-Start Familiekontakt Danmark Jyske Bank-koncernen...28 KAB...29 KFUMs Sociale Arbejde KFUM Spejderne...31 Kræftens Bekæmpelse...32 Københavns Kommune...33 Landsforeningen for Førtidspensionister Marselisborg...35 Mary Fonden...36 Nyborg Kommune...37 Psykiatrifonden...38 Røde Kors...39 Ungdommens Røde Kors...40 Ventilen Danmark...41 Vor Frue Kirke...42 Ældre Sagen...43

4 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Sara Kristensen AC-fuldmægtig > vi ikke vil acceptere, at byens borgere lider af ensomhed Vores personale møder mennesker der: > mister håbet og troen på fremtiden, fordi de ikke har nogen at dele deres liv med > isolerer sig fra omverdenen fordi de ikke kan overskue, hvordan de kommer videre > nedbrydes fysisk og psykisk af ensomhed Det vil vi bekæmpe, og derfor er vi med i Folkebevægelsen mod Ensomhed. I Sundhed og Omsorg er vores vigtigste opgave at skabe sundhed og trivsel sammen med borgerne. Vores målgruppe er primært ældre og førtidspensionister. Den opgave kan vi ikke løse alene, men vi har mulighed for sammen med civilsamfundet at invitere ind i nye fællesskaber. Samarbejdet kræver, at vi tør og kan tale om ensomhed, at vi kender hinanden, og at der er tillid mellem medarbejdere og frivillige. Vi arbejder med fokus på fællesskaber. Målet er, at alle skal have mulighed for at bidrage hvad enten man er frivillig eller bruger. > Flere Fællesskaber: Der er i 2014 givet midler til 28 ensomhedsbekæmpende og forebyggende indsatser de fleste i samarbejde med frivillige. Derudover er der givet midler til et ensomhedsspil til medarbejdere, der består af en række refleksionsspørgsmål om at få øje på og tale om ensomhed med borgerne. Et krav for at få midler har været, at initiativerne kan blive bæredygtige, og tydelighed om, hvordan initiativet kan skabe mindre ensomhed. Aktiviteter i sig selv er nødvendigvis ikke ensomhedsbekæmpende. > Samarbejde/dialog mellem civilsamfund og medarbejdere i Sundhed og Omsorg: Der blandt andet er givet midler til, at en daglig koordinator fra et frivillighus deltager i forebyggelsesinitiativer i samarbejde med medarbejdere. Det skal styrke muligheden for at koble indsatser i Sundhed og Omsorg til tilbud i foreningsregi med særligt henblik på ensomhedsbekæmpelse. > Ensomhed har ingen alder: Sundhed og Omsorgs primære målgruppe er borgere plus 60 år samt førtidspensionister. Men ensomhed har ingen alder. Der er derfor inviteret til samarbejde på tværs af andre magistratsafdelinger med henblik på ensomhedsbekæmpelse. 4

5 ABC for mental sundhed (Statens Institut for Folkesundhed) Vibeke Koushede Vi alle har brug for at høre til. Det at tilhøre et fællesskab og engagere sig i noget sammen med andre bidrager til mental sundhed og glæde. ABC for mental sundhed har til formål at fremme mental sundhed i befolkningen. ABC-retningslinjerne udgør en enkel tilgang til, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres mentale sundhed ved at identificere tre faktorer af afgørende betydning. ABC for mental sundhed er: Act gør noget aktivt Belong gør noget sammen med/for nogen Commit gør noget meningsfuldt Vi arbejder for: > at fremme viden om, hvad man kan gøre for at passe på ens egen og andres mentale sundhed. > at øge muligheden for at alle kan deltage aktivt i fællesskabet ved at skabe under støttende rammer/forbedre rammerne herfor. ABC for mental sundhed arbejder ud fra en partnerskabstankegang sammen er vi stærkere. Partnerskabet ABC har modtaget en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til udbredelse af indsatsen i Danmark. Indtil videre udgør partnerskabet: Statens Institut for Folkesundhed (tovholder), Røde Kors Storkøbenhavn, Folkesundhed København, Sund By Netværket, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Frederiksberg Kommune. > Vi oplærer lokale koordinatorer og ambassadører i, hvordan de kan være med til at fremme mental sundhed. > Vi arbejder for at skabe netværk mellem lokale organisationer og foreninger, sådan at de kan arbejde sammen om lokale initiativer til at fremme mulighederne for aktivt at blive en del af fællesskabet. > Vi arbejder for at dele viden om gode initiativer. > Vi forsker i, hvilke faktorer og initiativer der fremmer mental sundhed og mulighederne for at deltage aktivt i fællesskabet. Du kan finde os her: 5

6 BL Danmarks Almene Boliger Kristoffer Rønde Møller Boligsocial konsulent / BL Danmarks Almene Boliger deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed, da BL arbejder for, at beboerne i den almene sektor bør leve trygt og godt. Danmarks Almene Boliger er hjem for næsten 1 million danskere. De ca almene boligafdelinger er hjem for både unge og ældre, små og store familier, men også for de borgere, som har brug for en håndsrækning i hverdagen. Derved er den almene sektor mere end blot de fysiske boliger det er vejen til social kontakt. BL Danmarks Almene Boliger - tror på, at forebyggende arbejde i forhold til ensomhed især handler om aktiv deltagelse i og omkring boligområdet, herunder en stærk beboerinddragelse, udvikling af lokale netværk og et godt naboskab. Trivsel, sociale fællesskaber og åbenhed for den næste ; naboen, kollegaen, skolekammeraten mm. er derfor BLs indgangsvinkel til at bekæmpe ensomhed. BL arbejder i forvejen med en række konkrete indsatser, der forsøger at forebygge og nedbryde sociale tabuer som ensomhed. Dette gøres eks. ved: > Samarbejdsaftaler med frivillige organisationer om indsatser i de udsatte boligområder. > Kompetenceudvikling i forhold til de boligsociale indsatser i form af Boligsocialnet, som er et samarbejde mellem KL og BL. > Dagligt rådgivning af de almene boligorganisationer i forhold til drift og udvikling af gode boligområder, der udgør rammen for sociale fællesskaber og et aktivt socialt liv. 6

7 BROEN Danmark Rune Løgstup Det er vigtigt at udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og foreningslivet på lige fod med andre børn og unge, da de ellers mister kontakt til et frirum, hvor sociale kompetencer udvikles, og venskaber knyttes. Hvis de ikke får muligheden, er konsekvensen, at de marginaliseres yderligere, og barnet kommer til at stå udenfor et fællesskab og med problematikker som ensomhed og isolation > Inkludering af udsatte børn og unge i det lokale fritidsliv. > Ekvipering af de udsatte børn og unge, som ikke selv har f.eks. fodboldstøvler, træningstøj osv. > Diverse små projekter i de lokale BROEN afdelinger. 7

8 Bydelsmødrenes Landsorganisation Mai-Britt Haugaard Jeppesen Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er ensomme og lever isolerede. Bydelsmødrene skaber gennem opsøgende arbejde i lokalområdet kontakt til de isolerede kvinder. Gennem samtale giver Bydelsmødrene kvinderne viden og støtte, så kvinderne kan få indflydelse på de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv. Desuden sørger Bydelsmødrene for at bygge bro mellem kvinderne og lokalområdet, fx ved at henvise kvinderne til de instanser, som bedst kan hjælpe eller ved at følge kvinderne til kvindecafeer eller lignende, hvor kvinderne kan opbygge et netværk. At blive mødt af et menneske, som man kan identificere sig med, og som man stoler på, kan være afgørende for at komme ud af ensomheden. Folk skal jo have det godt. Vi skal få øje på dem, som har brug for hjælp. De skal egentligt bare have et lille skub. En kvinde, jeg hjalp, fik bare et lille skub, så gik hun selv ud for at se, hvordan verden ser ud at livet ikke er slut efter, at hendes mand døde. Hun kan godt nyde livet nu. Et lille skub gør en rigtig stor forskel. Zainab, Bydelsmor i København. > Bydelsmødrenes individuelle hjælp til kvinder lokalt. > Bydelsmødrenes netværksarrangementer og temamøder, hvor kvinder fra lokalområdet inviteres med. > Bydelsmødrenes brobygning, hvor kvinderne aktiveres til selv at tage ansvar for deres situation for at ændre den. 8

9 BRFkredit Lene Hjorth Afdelingsdirektør Koncernen har særdeles gode erfaringer med at gøre noget godt. I mange år har vi arbejdet for at fremme trivslen i de almene boligområder. Det har vi gjort med det formål at bringe borgerne i disse områder sammen på tværs af alder, køn og etnicitet, så de sammen kan skabe muligheder og bedre rammer for individet såvel som for fællesskabet. Derudover stiller vi os til rådighed med et stærkt netværk, der bidrager med værdifulde ressourcer til svagere stillede borgere. Hensigten er at bidrage med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuer og/eller > Computerdonation: BRFkredit har siden 2003 bidraget med computer-donationer til nogle af landets mest udsatte grupper. Erfaringerne viser, at computere som samlingspunkt har en social og fællesskabende effekt både for børn, unge og ældre. > Muhabet: Siden 2009 har BRFkredit været mentor for Muhabet et værested i København med fokus på psykisk syge mennesker med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Stedet byder hver dag på et måltid varm mad, og formålet med værestedet er at bryde den invaliderende ensomhed, som præger mange psykiske syge flygtninge og indvandrere. > Hjemløseprojektet Storbylandsbyen : 20 hjemløse skal integreres i boligprojektet i Aarhus, men det lader sig kun gøre, hvis man samtidig skaber initiativer, der bryder isolationen for den enkelte og får et fællesskab til at fungere. Derfor har vi taget initiativ til en række beboeraktiviteter. > MURMAL: At skabe et fællesskab og imageløft via et kæmpestort gavlmaleri i lokalområdet gennem en inddragelse af unge nydanskere, beboere og private virksomheder i en beboer- demokratisk proces. Formålet er at forskønne boligområdet. På den måde kan vi få brudt isolationen blandt forskelige borgergrupper. 9

10 Børns Vilkår Bente Boserup Souschef og chef for BørneTelefonen Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejder for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for, og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. BørneTelefonen er omdrejningspunktet for arbejdet, og gennem de mere end årlige samtaler med børn og unge får vi et nuanceret billede af børns liv i Danmark. Vi omsætter børns stemmer til politisk arbejde for børns vilkår og rettigheder - på den måde arbejder Børns Vilkår både for og med børn. Forebyggelse af ensomhed skal starte tidligt, og vi uddanner vores frivillige rådgivere til at bryde tabuet og tale med børn og unge om ensomhed. > BørneTelefonen : Gratis, anonym rådgivning af børn og unge gennem telefon, chat, sms og brevkasse. Vores frivillige rådgivere har alle en børnefaglig baggrund, og vi tilbyder dem yderligere faglig kvalificering gennem kurser og workshops, blandt andet om emnet ensomhed. > SkoleTjenesten: Børns Vilkårs SkoleTjeneste tilbyder oplæg og trivselsforløb i hele Danmark. Vi holder oplæg til skolebørn, til forældre og til professionelle. I vores trivselsforløb inddrager vi både børn, forældre og lærere i arbejdet mod mobning og for trivsel. 10

11 Center for Socialt Ansvar Mai-Britt Haugaard Jeppesen Center for Socialt Ansvar er optagede af, hvordan det frivillige, private og offentlige i samspil kan løfte opgaver, så løsningerne bliver bedre og billigere til fordel for borgerne. Vi består af et netværk af mange forskellige frivillige organisationer, som på forskellige måder arbejder med ensomhed. Mange af vores aktiviteter forsøger at bygge bro mellem ensomme og lokale netværk eller aktiviteter, da det er gennem mødet mellem personen og de frivillige, at den enkeltes behov afdækkes og søges afhjulpet. Vi kan som organisation bidrage med et bredt netværk samt erfaringer og viden i forhold til at nedbringe antallet af ensomme i Danmark. I Center for Social Ansvar arbejder vi på mange forskellige måder med ensomhed både direkte og indirekte. > Natteravnene skaber øget livsglæde, trivsel og integration blandt udsatte børn og unge samt skabe tryghed gennem omsorg og forebyggende arbejde. > Familieiværksætterne er et gratis tilbud om forældreforberedelse til nye forældre. > Bydelsmødre er ressourcefulde kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som støtter isolerede kvinder, så kvinderne kan hjælpe sig selv og deres familier og dermed få større indflydelse på deres tilværelse. > Erhvervsguiderne er frivillige voksne fra lokale virksomheder, som engagerer sig i et ungt menneske og sætter fokus på fremtiden, så de kommer videre i en ungdomsuddannelse. > Bag Facaden giver gratis rådgivning for forældre til børn, der misbruger rusmidler. Dette er råd-givning i forhold til, hvor man får den rette hjælp, og hvordan man kan skabe netværk med forældre i samme situation. > GirlTalk.dk har skabt et nærværende chatforum for piger mellem år, som har ondt i følelserne og har brug for en sparringspartner til pigelivet. > High:Five har det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, med en kriminel baggrund. 11

12 > Home-Start er et tilbud til socialt udsatte familier med mindst et barn under skolealderen. Den frivillige familieven støtter familien praktisk og personligt ved at give forældrene hjælp, overskud og omsorg og nye netværk. > Rollemodellerne har til formål at motivere unge, der ikke kan se sig selv videre fra folkeskolen, til at tage en ungdomsuddannelse og i sidste ende få et godt job. > BROEN Danmark har fokus på udsatte børn og unge, som er i risiko for at blive marginaliserede, socialt isolerede og potentielle mobbeofre. > Brandkadetter i Danmark giver børn og unge over hele landet mulighed for en meningsfuld fritidsaktivitet som brandkadet. > Baba er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de kan involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. > Børns Voksenvenner er rettet mod børn i alderen fra 6 år og opefter. De er kendetegnet ved at have ingen eller kun sporadisk kontakt med deres ene forælder og vokser som oftest op sammen med en enlig mor. 12

13 Danmission Charlotte Dyhr Kommunikationschef Det er alment kendt, at når man retter blikket ud mod andre, så får man det også bedre med sig selv. Det er et middel mod ensomhed at engagere sig og møde andre ligesindede. Vi ønsker at blive bedre til at invitere folk ind i fællesskabet i genbrugsbutikken, i netværket, i kirken eller på Mødestedet, hvor der kommer mange tusinde mennesker årligt. Vi ønsker dertil at lave kampagne og tiltag, der inkluderer og inviterer folk inden for. Vi holder frivillighedsaftener med uddannelse og oplysning, inspirationsaftener, foredrag og netværksseminarer. De holdes tit i tæt samarbejde med lokale folkekirker og de trofaste frivillige, som vi har et tæt samarbejde med over hele landet. Vi har over aktive frivillige og møder mange i målgruppen, der hver dag kommer i vores genbrugsbutikker og på Mødestedet, hvor de får mulighed for at være en del af et meningsfyldt fælles-skab og bruge deres kompetencer. Derfor giver det god mening for Danmission at være med i Folkebevægelsen mod ensomhed. 13

14 Dansk Boldspil-Union Anne Porskær Fodboldens fællesskab kan forebygge og afhjælpe ensomhed. Hver dag oplever tusindvis af spillere og frivillige en samhørighed omkring legen med bolden. Alle bør have muligheden for at tage del i det kammeratskab, der er omkring idrætten. Fodbolden er et universelt sprog, der kan nedbryde barrierer. Derfor arbejder vi i dansk fodbold med at skabe et rummeligt miljø, hvor der er plads til at alle uanset baggrund og forudsætning. Idrætten er fyldt med rollemodeller, og der knyttes venskaber. Omkring legen kan man glemme sig selv for en stund og blive en del af noget større. Mere end frivillige i fodboldens foreningsliv gør hver dag en kæmpe indsats for at sikre de bedst mulige rammer for alle, der har lyst til tage del i fodbolden. Men der er plads til flere, og vi ved, at det gør en forskel for fællesskabet og den enkelte. Derfor er rekruttering og fastholdelse kernen i mange af de aktiviteter, vi i DBU har udviklet de seneste par år. Fodbolden er en holdsport, og der skal være plads til alle på holdet. > Klubfidusen er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden, der skal sikre trivslen i fodboldklubber med fokus på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. Det har nemlig vist sig, at hvert ottende barn i klasse dropper en fritidsaktivitet pga. mistrivsel. Det har vi et ansvar for at rette op på. > Holdninger og handlinger udstikker retningslinjerne for at sikre, at flest mulige børn og unge ser fodbolden som et sammenhold, de har lyst til at være en del af. Og hvad end man er forældre, træner, spiller, klubleder og tilskuer, kan man være med til at sikre fokus på glæden og legen. > Ungdomsfodbold 2.0 giver klubberne redskaber til at tiltrække flere unge og få dem til at blive i klubben. For desværre falder alt for mange fra sport i ungdoms årene, og de starter sjældent til nye aktiviteter i den alder. Derfor skal vi have udviklet foreningslivet til at kunne rumme den udfordring. > DBU s Get2 Fodboldskoler støtter klubber i udsatte boligområder og giver børn i områderne mulighed for at blive en del af DBU s Fodboldskoler. Det giver børnene oplevelser, der har vist at blive startskuddet til positive forandringer. 14

15 Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Folkeoplysning handler om forpligtende fællesskaber og aktivt medborgerskab. Det betyder, at alle har en rolle at spille i fællesskabet med andre. DFS medlemsorganisationer står hver især for forskellige typer folkeoplysende aktiviteter, der alle er åbne for alle og tilstræber at inkludere alle. F.eks.: > Højskoler, efterskoler, daghøjskoler, produktionsskoler og frie fagskoler, der arbejder aktivt med fællesskabet i den pædagogiske praksis. > Aftenskoler, der danner ramme om læringsaktiviteter, der er åbne for alle. > Amatør-kulturelle og andre foreninger, der er åbne for alle og har fælles aktiviteter, der indbyder til fællesskab, og hvor alle har en rolle eller opgave, f.eks. i et teaterstykke, et orkester, et lokalarkiv eller på en lokalradio. 15

16 Dansk Friskoleforening Søren Stein Brinck Sekretariatsleder Friskolerne er et alternativ til den danske folkeskole. Ensomhed kan findes i mange varianter i en skole, herunder den form for ensomhed som mobning kan medføre. Vi kan bidrage med erfaringer og fortællinger om at blive løftet ud af ensomhed i kraft af friskolernes inkluderende pædagogik og den samhørighed, der ligger i den forældrekreds, der står bag skolen. Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og bevidstgøre friskolerne i deres arbejde med ensomme elever. > Friskolerne er værdibårne skoler, der har fokus på nærvær og fællesskab. Her er der plads til alle typer børn samt stort fokus på det enkelte barns trivsel. > Mange friskoler afholder åbne arrangementer som regel i samarbejde med lokale foreninger. Alle i lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter, fællessang, arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v. Skolerne spiller på denne måde en vigtig rolle i det lokale fællesskab på tværs af alder, køn og social status. > Mobning afstedkommer oftest en følelse af ensomhed. Mange friskoler har italesat deres indsatser for at modvirke mobning ved hjælp af såkaldt»mobbepolitik«m.v. 16

17 Danske SOSU-skoler Helle Magh Sekretariatschef På SOSU-skolerne rundt om i hele landet beskæftiger vi os dagligt med ensomhed og dens konsekvenser. Vi ved, at ensomhed kan have mange negative konsekvenser og at det kan ramme i alle aldersgrupper og i alle sociale lag. Vi vil gerne bidrage til at sætte øget fokus på ensomhed både i undervisningen, i efteruddannelsen og i praktikken, så skolerne sammen med elever og færdiguddannede kan bidrage til at bekæmpe ensomhed blandt alle borgere. På SOSU-skolerne kommer alle elever til at beskæftige sig med ensomhed i forbindelse med undervisningen uanset om de er SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter eller pædagogiske assistenter bliver de alle klædt fagligt på til, ikke kun at kunne spotte og være i stand til at afhjælpe ensomhed men mindst lige så vigtigt at forbygge ensomhed blandt de børn, unge, voksne og ældre som de kommer i kontakt med via deres job. Derfor er en tidlig indsats nødvendig og her skal vi arbejde sammen med mange andre fagrupper om at sikre et godt resultat, hvor der også er brug for de frivilliges indsats. På SOSU-skolerne lægger vi desuden stor vægt på fællesskabet, hvis det ikke fungerer er det svært at lære noget. Skolerne benytter sig af forskellige former for inkluderende pædagogik og udvikler hele tiden deres metoder til at forbedre læringsmiljøet til gavn for eleverne. Mange skoler har mentorer eller elevcoaches, som blandt andet har til opgave at modvirke og afhjælpe ensomhed hos skolens elever. 17

18 Danske Ældreråd Hanne Vedersø Næstformand Ensomhed er et emne, der optager de folkevalgte ældreråd i alle landets kommuner. Derfor deltager Dansk Ældreråd som landsorganisation. Ældreråd kan påvirke lokalpolitikerne til at gøre en indsats mod ensomhed samt være bindeled lokalt for de organisationer, der arbejder for mindske ensomheden blandt de ældre. Til kampagnen kan vi desuden som organisation bidrage med viden om forebyggelse af ensomhed hos ældre. Udbyder temadage og konferencer til ældreråd, forvaltningspersonale og kommunalpolitikere på lands-plan. Ensomhed blandt ældre var desuden i 2012 et tema på en af vores landsdækkende konferencer, der var arrangeret i samarbejde med Ensomme Gamles Værn. 18

19 DGI Inklusion Ilir Shkoza Chefkonsulent DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. DGI s aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper vores flere end foreninger og frivillige med at udvikle koncepter og tilbud inden for idræt. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. At være en del af og bidrage til et fælleskab mindsker uønsket ensomhed, og idrætsforeningerne er et godt sted at danne nye relationer. Derfor er det helt naturligt, at DGI er med i Folkebevægelsen mod ensomhed. > Idræt om dagen: DGI hjælper idrætsforeninger rundt om i landet med at skabe tilbud for seniorer med motion og socialt samvær i højsædet. > Gå i gang: DGI samarbejder med 15 kommuner og Gigtforeningen om Gå i Gangprojektet. Målet er at skabe gode muligheder for, at inaktive voksne kan dyrke idræt med ligestillede. Marginaliserede grupper i samfundet har ofte svært ved at indgå i fællesskaber på lige fod med andre, og det kan føre til ensomhed. Derfor arbejder afdelingen DGI Inklusion bl.a. for at understøtte deltagelsen i foreningslivet af: > Socioøkonomisk dårligt stillede > Etniske minoriteter > Psykisk sårbare 19

20 Efterskoleforeningen Sune Kobberø Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig Efterskoleforeningen deltager, fordi vi tror på, at vi med vores stærke efterskolefællesskaber, engagerede elever og viden om betydningen af interpersonelle relationer kan tage et samfundsansvar og bidrage til at reducere ensomhed samt skabe opmærksomhed om de problemstillinger, der knytter sig til ensomhed fx i studiemæssig sammenhæng. 20

21 Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane Direktør, MA kultursociologi, Ph.d Vi er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for ældre i Danmark, der socialt og økonomisk er dårligt stillet. Det gør vi ved at støtte og udvikle forskningsprojekter, der undersøger ensomhed og fællesskaber og gennem støtte til sociale formål og udviklingsarbejde, der viser veje til nærvær og relationer. Ensomhed har fra starten været vores primære fokus, idet Ensomme Gamles Værn i 1910 blev etableret som frivillig organisation, skabte Ældre Sagen i og siden har været en fond med vægt på humanistisk forskning i gamle menneskers sociale liv. > Vi støtter projekter om det sociale liv i alderdommen Projekter til gavn for den ikke ubetydelige del af de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede på grund af sociale tab, fysisk og/eller psykisk svækkelse. Vi har særligt fokus på fattige ældre samt på marginaliserede grupper i samfundet, socialt og økonomisk dårligt stillede fl ygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt udsatte ældre. > Vi forsker i voksnes ensomhed midt i livet Gennem kvalitativ forskning er vi i samarbejde med Mary Fonden med til at skabe viden om voksnes ensomhed og sociale isolation midt i livet samt indsatser til afhjælpning af ensomheden. > Vi arrangerer ferier og højskoleophold Vi samarbejder med organisationer, der arbejder med socialt isolerede og ensomme gamle mennesker. Bl.a. Samvirkende Menighedsplejer rundt i landet, det multikulturelle mødested Mosaikken i Esbjerg og Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere i Aarhus. > Læsegrupper Vores forskningsrapport Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre dokumenterer læsegruppers sociale betydning blandt andet for socialt isolerede ældre og ældre med demens eller depression. Gennem fælles læseoplevelser skabes en fortrolighed, hvor deltagerne lærer hinanden bedre at kende ved at dele erfaringer og erindringer. Projektet er gennemført i samarbejde med Læseforeningen. > Fortæl for Livet er et forløb, hvor ældre mødes i samtalegrupper, hvor de sammen fortæller og lytter til hinandens betydningsfulde livshistorier. Igennem historierne og samværet kan deltagerne forbinde sig med hinanden og komme til at udgøre nye vidner til hinandens livsfortællinger samt relationer i hverdagen. På den måde er Fortæl for Livet med til at afhjælpe social ensomhed og isolation. 21

22 Ergoterapeutforeningen Kontaktpersoner: Gunner Gamborg Formand Nina Bach Ludvigsen Social- og sundhedspolitisk Konsulent Ergoterapeutforeningen finder det relevante at tage aktiv del i Folkebevægelsen mod Ensomhed, fordi ensomhed er et problem med store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Vi vil gerne bidrage med at sætte fokus på ensomhed i vores fagblad Ergoterapeuten og på vores hjemmeside etf.dk, så vi sammen med vores medlemmer kan hjælpe med at bekæmpe ensomhed. Vi er fagforening for cirka ergoterapeuter. Ergoterapeuter arbejder konkret med opmærksomhed på borgerens ensomhed i rehabiliteringsindsatserne. Ergoterapeuter støtter og træner borgere i at udnytte egne ressourcer, i at handle aktivt og løse problemer i forhold til de daglige aktiviteter inden for hjem, arbejde og fritid. 22

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere