Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken Strandvænget Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning Hgl. Referat 13. møde Udsendt alene elektronisk pr. den 18. december 2013 Side 1 af 20

2 Indkaldelse: Gode kammerater I indkaldes herved til 13. møde i områdegruppebestyrelsen. Tid og sted fremgår af side 1 Afbud meddelelses straks til områdegruppeformanden. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: - Referat 12. møde - Vedtægter og forretningsorden - Udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn: Fremsendte materialer medbringes til/på mødet Udsendt til: Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Kim Gert Andersen, Områdegruppekasserer, gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Jørgen Johansen, Områdegruppenæstformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Karin Rasmussen Folkevalgt revisor gr. Kystbanen Helgoland Og udsendt til orientering / inviterende gæster: Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Kurt Hansen webmaster Jørn Nicolaisen Formand SPO DSB Dagsorden: Mødets åbning. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde. Beretning fra virksomheden. Meddelelser fra lokalgrupperne. SU-information. Regnskab. Andet. Sager til afgørelse. Spørgsmål fra bestyrelsen. Ad 1. Mødets åbning. Afbud fra Jørn Nicolaisen og Kurt Hansen I mødets åbning deltog Lars D Pedersen med info om DSB Øresund`s klargørings opgaver i fremtiden Ny Transportminister: Pia Olsen Dyhr Her til formiddag var Pia Olsen Dyhr, SF, til audiens på Amalienborg i anledning af, at hun er blevet udnævnt til ny transportminister. Tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen bliver ny gruppeformand for Socialdemokraterne. Ministeriet bliver officielt overdraget fra Henrik Dam Kristensen til Pia Olsen Dyhr kl idag. Side 2 af 20

3 Pia Olsen Dyhr har været medlem af Folketinget for SF siden november 2007 og var i en kort periode i 2006 midlertidigt folketingsmedlem. Pia Olsen Dyhr nævner selv på sin hjemmeside den kollektive trafik som en af sine mærkesager, og hun har i en periode været politisk ordfører på trafikområdet. Siden oktober 2011 har hun været Handels- og investeringsminister. Kører i tog gennem Danmark på vej mod Kbh. Dejligt m tog til tiden :-), skrev hun. Pia Olsen Dyhr er født den 30. november 1971, bor i Brønshøj, er gift og har tre døtre. Se mere om Pia Olsen Dyhr på Folketingets hjemmeside og på hendes egen hjemmeside. Vær opmærksom på, at hun stadig står som Handels- og investeringsminister på de sider Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Godkendt Ad. 3: Godkendelse af referat Godkendt Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Meddelelser: DSB Ny økonomidirektør i DSB DSB skal have ny økonomidirektør. Økonomidirektør Jacob Kjær har valgt at stoppe efter to år i DSB. To år, hvor han har været en central del af holdet bag DSB, og hvor han navnlig det seneste år har kunnet glæde sig over forbedringerne af både DSB s økonomi og rettidighed: Jacob Kjær vil fratræde i løbet af august måned: Ny Økonomidirektør bliver Stig Pastwa, som kommer med ledelseserfaring fra blandt andet servicevirksomheden ISS og Saxo Bank, hvor han har arbejdet med økonomi, udvikling og effektivisering. Stig Pastwa starter den 15. august og vil sammen med Jesper Lok udgøre direktionen i DSB. Samme dag falder endnu en ledelsesmæssig brik på plads. Ansvaret som direktør for Jura/Kontrakt/Rammebetingelser overtages af Thomas Thellersen Børner. Thomas kommer fra en stilling som direktør i Københavns Kommune, og har forud herfor arbejdet i såvel Transport- som Finansministeriet DSB's overskud før skat i første halvår: 240 mio. kroner Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften på mio. kr. er anvendt til investeringer (475 mio. kr. netto) og til at reducere låneporteføljen (774 mio. kr. netto) Gearing reduceret til 4,0, og soliditeten steget fra 20,0 procent til 23,5 Rettidigheden opfylder kontraktsmålene og er fortsat på et godt niveau Kundevækst i Danmark på 1,0 procent Omdømme og kundetilfredshed stadig utilfredsstillende Side 3 af 20

4 Vi er ikke i mål med Ét sundt DSB, men organisationen har leveret væsentlige forbedringer på ganske mange områder, Peter Schütze, bestyrelsesformand Resultatet for 1. halvår udvikler sig tilfredsstillende, og effekten af effektiviseringerne viser sig nu i resultatet. Der er dog fortsat usikkerhed om værdiansættelsen af rejsekortet og IC4- og IC2-programmet. DSB vil i 2. halvår 2013 revurdere disse aktiver. Sikkerhed Efter Transportministeriets udmelding om at indføre enmandsbetjening på Kystbanen fra 15. december 2013, blev der stillet spørgsmålstegn mere generelt ved sikkerheden forbundet med enmandsbetjening. Sikkerhed er fundamentet for DSB s virke. Samtidig er enmandsbetjening vigtig for den fortsatte effektivisering og udvikling af jernbanen. Om enmandsbetjening indføres en måned eller to før eller senere er ikke afgørende. Det afgørende er, at de gode erfaringer, vi allerede har med enmandsbetjening rundt omkring i Danmark, udbredes uden, at sikkerheden bliver draget i tvivl. Derfor har vi besluttet at bede en 3. part vurdere spørgsmålet, så vi sammen med eksterne eksperter og Trafikstyrelsen sikrer os, at sikkerheden ikke tilsidesættes. Vores kunder skal kunne tage sikkerheden for givet vi gør det aldrig, Jesper Lok, administrerende direktør Rettidighed Der har været skrevet en del om luft i køreplanerne, også selvom der ikke generelt er blevet lagt luft ind i køreplanerne siden Den gang skete det af hensyn til rettidigheden, og meget af den luft er sidenhen taget ud igen. Den forbedrede rettidighed i 2012 og 2013 er altså ikke opnået ved øget luft i køreplanerne. Vi arbejder naturligvis løbende med justeringer, men vi ønsker på den anden side heller ikke at ændre køreplanerne for ofte, da det har en tendens til at skabe mere forvirring end gavn. Det er og bliver en balancegang, og der vil, ligesom det er tilfældet i bus- og lufttrafikken, altid være behov for et vist niveau af luft i køreplanerne af flere gode grunde: Der skal være plads til spor- og sikringsarbejder, vedligehold og fejlretning samt infrastrukturarbejder Køreplanen skal kunne holde i al slags vejr Der skal tages hensyn til, at der kører både hurtige og langsomme tog på mange strækninger i Danmark, og at kapacitetsgrænsen flere steder er nået Det er hverken i Banedanmarks eller DSB s interesse at have mere end lige netop den nødvendige mængde luft i køreplanerne. Det koster nemlig både kapacitet og køretimer. Materiel AnsaldoBreda meddelte den 31. maj, at de forventer at levere i alt 82 ud af 83 IC4-togsæt og alle 23 IC2- togsæt, inden annulleringsretten træder i kraft ved udgangen af september (for IC4) og oktober (for IC2). Det udløste en slutafregning på 35 mio. kr. på togsæt 83, ligesom DSB får alle forudbetalinger for togsættet refunderet. Samtidig genindførtes også bodsregimet på de resterende tog. Der kigges på behov og mulighed for køb af yderligere Øresundstog, men det forudsætter, at der kan opnås et fornuftigt prisniveau. Organisering af den kollektive trafik Sammen med Metroselskabet og Movia har vi de seneste måneder arbejdet på at finde løsninger, der vil give kunderne en mere sammenhængende rejseoplevelse i hverdagen. Betjent salg Vi får flere kunder, men betjent billetsalg aftager i takt med, at flere og flere benytter Side 4 af 20

5 selvbetjeningskanalerne. Dermed bliver det økonomiske fundament for kiosker, billetsalg og kundecentre hastigt mindre. DSB ønsker at give alle vores kunder den bedste service, men bliver også nødt til at skære tabsgivende aktiviteter fra for at være konkurrencedygtige, og for også at undgå, at de ender med at belaste billetpriserne. Derfor lukker 14 kiosker, 6 billetsalg og 1 kundecenter i løbet af 2013, men DSB åbner i efteråret servicecentre i Hovedstadsområdet og 1 i Ålborg. Den fortsat stigende benyttelse af selvbetjeningskanaler, må forventes også i de kommende år at sætte økonomisk pres på de tilbageværende 76 kiosker, 11 billetsalg og 2 kundecentre. Kioskerne har taget hul på den omstilling. Internet Togoperatører lider generelt af, at mobildækningen langs jernbanen har mange huller, navnlig uden for byerne. Der kan gøres meget for, at signalet inde i toget er lige så stærkt som udenfor, men vi kan hverken opfinde et signal eller gøre det stærkere, end det er. DSB arbejder med flere teleselskaber på at forbedre dækningen og på også at etablere gode WIFI-forbindelser. Den teknologiske udvikling og udvidelse på den front står desværre ikke mål med det stadigt stigende behov for dækning og båndbredde. Mange togoperatører har derfor måttet opgive at tilbyde WIFI indtil videre. Stationsplan Vi har 298 stationer i Danmark, heraf 112 bevaringsværdige. Vi har ikke mange millionbyer i Danmark, og derfor heller ikke mange stationer med det antal passagerer, der skal til for at drive og vedligeholde stationer på rentabel vis. Samlet set koster det DSB årligt omkring 145 mio. kr. at vedligeholde stationer, der er bogført til 3 mia. kr. Vi er ved at lægge sidste hånd på en plan, der tager sigte på at udvikle stationerne fra en tidsalder før sågar bilen. Fremtidens behov er gode parkeringsfaciliteter for biler og cykler samt mulighed for at foretage flere af hverdagens ærinder (apotek, borgerservice, lægehus, pakkeafhentning, tandlæge og lignende). Attraktive stationer er vigtige for en attraktiv jernbane. Derfor er det vigtigt, at der, i forbindelse med de store forestående investeringer i jernbanen, også sættes penge af til den opgave. Kunder Kundevæksten i 2. kvartal blev 1,7 procent og dermed 1,0 procent i 1. halvår - en fortsat pæn udvikling for den kollektive transport. Foran os står store infrastrukturarbejder. Vi anstrenger os for, at vores kunder mærker så lidt til det som overhovedet muligt. Til sidst skal lyde en stor tak til de mange DSB-kolleger, der har udvist stor fleksibilitet og skabt grundlaget for forbedringerne, der er helt afgørende for, at DSB kan gøre sig fortjent til nye trafikkontrakter. København, den 23. august Resultat før skat på 304 mio. kr. i årets første 9 måneder * Resultatet er en forbedring på 301 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til de første 9 måneder af 2012 * Produktiviteten er forbedret 5 procent i de danske aktiviteter og omkostninger pr. togkilometer er faldet med 1 procent * Rettidigheden er stadig pæn, men faldt en smule for Fjern- og Regionaltog i 3. kvartal * Antallet af kunder er steget fra 2012 til 2013, men væksten er aftagende * Kundetilfredsheden er i gennemsnit steget i forhold til sidste år * Udviklingen i omdømme er fortsat utilfredsstillende Vi er kommet langt med den økonomiske genopretning af DSB, men vi skal helt i mål, Peter Schütze, bestyrelsesformand IC4/2 Side 5 af 20

6 Med undtagelse af 1 togsæt er alle 105 IC4- og IC2-togsæt nu leveret. Materielplanen på det mellemlange sigt de næste 4-5 år - kræver at vi får IC4 og IC2 togsættene ud at køre. Materielplanen frem mod 2030 er under udarbejdelse på baggrund af Trafikstyrelsens seneste passagerprognoser, og i lyset også af Togfonden DK. Det er derfor for tidligt at konkludere præcist, hvad behovet for dieselmateriel, herunder IC4- og IC2- togsæt, er på længere sigt. Arbejdet med at få togene idriftsat fortsætter derfor og i skrivende stund er 57 af de i alt 105 enheder godkendt til passagerkørsel og indsat i en køreplan, der omfatter 27 togsæt. ENMANDSBETJENING Arbejdet mod enmandsbetjening i Nordjylland og på Kystbanen fortsætter i tæt samarbejde med uvildig 3. part og Trafikstyrelsen. Der sigtes for begge mod start i december På Kystbanen er der tale om investeringer på mio. kr., og driftsbesparelsen tilfalder trafikkøber. DSB er af den opfattelse, at betingelser for enmandsbetjening bør fastlægges af myndighederne, så det undgås, at den enkelte operatør skal foretage vurderingen og samtidig forestå forhandlingen med de faglige organisationer. REJSEKORT Rejsekort har nu 546 tusinde aktive kunder og har i alt udstedt 606 tusinde kort. Kortet fungerer faktisk godt. Desværre er der endnu ikke fundet en holdbar og fremadrettet ejerstruktur i Rejsekort A/S. Rejsekortet er blevet forsinket, for kompliceret og for dyrt. De nye passagerprognoser fra Trafikstyrelsen viser fortsat vækst, men på lavere niveau end hidtil en tendens vi også har set de seneste par kvartaler, Jesper Lok, administrerende direktør KUNDEFOKUS Der bliver investeret betragtelige beløb i jernbanen de kommende år. Kunderne vil opleve bedre pålidelighed og rettidighed samt kortere rejsetider, når det store infrastrukturarbejde er på plads. Men der er også andre vigtige kundevendte initiativer, som det er vigtigt at tænke ind allerede nu. Vi har 298 stationer i Danmark, der for de flestes vedkommende ikke er tidssvarende. Parkeringsforhold og tilgængelighed skal forbedres, og perronerne skal være lyse og åbne af hensyn til trygheden. DSB taber imidlertid årligt omkring 100 mio. kr. på aktiver til en bogført værdi på 3 mia. kr. at opgradere stationerne er således ikke en attraktiv økonomisk opgave. Men det er en vigtig opgave, som vi arbejder på at finde en økonomisk bæredygtig model for. God adgang til internettet er afgørende for, at transporttid kan omsættes til plus -tid. Der er ingen lette løsninger, da vi er afhængige af dækning og kapacitet langs Danmarks mere end kilometer jernbane. Vi er ikke tilfredse med den dækning og kapacitet, vi kan tilbyde vores kunder i dag, og arbejder derfor med teleselskaberne på forbedringer. PARAPLYORGANISATION - SJÆLLAND DSB har sat sig som mål udover at bidrage med pålidelig togdrift også at arbejde for sammenhæng i den kollektive trafik. Også derfor bakker vi op omkring arbejdet med en paraply -organisation, ikke mindst hvad angår trafikinformation og billetsalg. Af hensyn til kunderne er det DSB s ønske, at der på lidt længere sigt vælges løsninger med landsdækkende logik, så nye forvirrende snitflader på tværs af landet ikke opstår. Samtidigt mener vi, at det er vigtigt ud fra et omkostningssynspunkt, at organiseringen bygger videre på allerede eksisterende platforme som Rejseplanen og Rejsekort, og meget gerne baserer sig på det allerede eksisterende samarbejde i Bus & Tog. På trods af at vi er et lille land, har vi et meget stort antal aktører og platforme i den kollektive trafik. Taastrup, den 21. november 2013 Peter Schütze Bestyrelsesformand Jesper Lok Administrerende direktør DSB indkalder til ekstraordinært virksomhedsmøde 21. november 2013 DSB indkalder til ekstraordinært virksomhedsmøde den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af nye vedtægter. Side 6 af 20

7 DSB og Dansk Jernbaneforbund er enige om retningen for det fremtidige sikkerhedsarbejde Der har fra personalets side været rejst kritik af sikkerheden og sikkerhedsorganisationen i DSB. Dansk Jernbaneforbund, som repræsenterer driftspersonalet i virksomheden, har derfor arbejdet med at beskrive og dokumentere denne kritik. De indsamlede beskrivelser og kritikpunkter er blevet drøftet parterne imellem, og der er gjort nogle observationer, der har rejst en række vigtige sikkerhedsrelaterede spørgsmål. Arbejdet med disse forhold er allerede påbegyndt, og der er ligeledes taget initiativ til en ændring af sikkerhedsorganisationen, hvilket Dansk Jernbaneforbund bifalder. Samarbejde om sikkerhed Dansk Jernbaneforbund og DSB ønsker fremadrettet at styrke sikkerhedsarbejdet ved at samarbejde om en sikkerhedskultur med respekt for såvel personalets faglige erfaringer på området, som virksomhedens målsætninger for driften. Administrerende direktør Jesper Lok udtaler i den forbindelse: "Jeg er glad for, at vi i DSB har mange dedikerede medarbejdere, der tager aktivt del i det høje sikkerhedsniveau i virksomheden. Det engagement er meget vigtigt for, at vi kan nå vores mål, for passagererne skal altid kunne tage sikkerheden for givet, men virksomheden og dens medarbejdere må aldrig gøre det." Dansk Jernbaneforbunds formand Henrik Horup tilføjer: "I Dansk Jernbaneforbund er vi tilfredse med, at DSB har taget konstruktivt imod den kritik der har været rejst. Vi har ligesom DSB et ønske om at sikre, at passagererne kan tage sikkerheden for givet, og vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at sikre, at sikkerheden lever op til virksomhedens målsætninger." Det fremtidige samarbejde omkring sikkerheden kan kun fungere, hvis parterne har tillid til hinanden. Det er derfor både DSB's og Dansk Jernbaneforbunds hensigt aktivt at arbejde for at sikre et tillidsfuldt og respektfyldt samarbejde. Det betyder at: Medarbejdere og medarbejderrepræsentanter inddrages aktivt i arbejdet med virksomhedens sikkerhedsarbejde OAO Sikkerhedsprocedurer og rammer drøftes og evalueres løbende mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund FOA melder sig ud af OAO FOA har i dag besluttet at melde sig ud af OAO. Formand for OAO Flemming Vinther beklager udmeldelsen: Jeg synes, det er ærgerligt, at FOA har valgt at melde sig ud af OAO på grund af aftalen med regeringen om modernisering af den offentlige sektor. OAO har indgået en aftale, som sikrer, at vi får medbestemmelse på det, der kommer til at ske i den offentlige sektor. OAO har forpligtet sig til at medvirke til en modernisering af den offentlige sektor, hvor vi kan fastholde fokus på vores medlemmers faglighed og trivsel. OAO har ikke indgået en aftale om, at parterne bag aftalen Side 7 af 20

8 om modernisering kan fravige overenskomsterne. Det er suverænt overenskomstparterne selv, der kan indgå aftale om forsøg med overenskomsterne dvs. FOA selv. OAO har naturligvis heller ikke med aftalen forpligtet sig til at finde effektiviseringer for 12 mia. kr. i den offentlige sektor. Det er ærgerligt for både fagbevægelsen og vores medlemmer, hvis dette fører til en splittelse af OAO. Derfor er vi naturligvis indstillet på at drøfte med FOA, hvad et fremtidigt bæredygtigt grundlag for OAO kan være, siger Flemming Vinther og fortsætter: OAO vil fortsat arbejde på at konkretisere aftalen om modernisering af den offentlige sektor med regeringen samt iværksætte initiativer, der kan understøtte det lokale arbejde og den lokale forankring af en tillidsreform. FOA s udmeldelse træder i kraft pr. 1. januar OAO har hverken aftalt eller givet håndslag på at finde 12 mia. Politiken bragte i går en politisk analyse under overskriften Offentlige lønkroner under kniven igen. Af analysen fremgår det, at fagbevægelsen med aftalen om modernisering af den offentlige sektor som blev indgået den 20. juni 2013 har givet håndslag på at identificere 12 milliarder kroner sammen med regeringen. Jeg skal understrege igen, at dette ikke er tilfældet. OAO har ikke givet tilsagn om at skulle være med til at effektivisere for 12 milliarder kroner i den offentlige sektor. Hverken nu eller senere. siger Flemming Vinther. OAO har givet tilsagn om at arbejde sammen med de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked for en mere tillidsbaseret styring af og ledelse i den offentlige sektor. Med aftalen er vi enige om, at medarbejderne skal have rum til at bruge deres faglighed og erfaring i deres arbejde. Det giver bedre kvalitet for borgerne, en bedre måde at anvende ressourcerne på og en bedre dagligdag for vores medlemmer. Med aftalen har vi forpligtet arbejdsgiverne til at lytte til og inddrage medarbejderne, så der kan laves intelligente løsninger tilpasset den enkelte arbejdsplads. For god ordens skyld skal jeg oplyse, at jeg har været i kontakt med Sigge Winther Nielsen, der har skrevet analysen, for at understrege, at vi ikke har givet håndslag på at finde 12 milliarder kroner. tilføjer Flemming Vinther. Sigge Winther Nielsen har givet tilsagn om at ændre netudgaven på politiken.dk I øvrigt henvises til tidligere udsendt materiale om aftalen, som findes på Samarbejdssekretariatet Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten er udsendt Side 8 af 20

9 Moderniseringsstyrelsen udsendte d. 27. august 2013 cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Som det fremgår af cirkulæret trådte samarbejdsaftalen 2013 i kraft 1. april Samarbejdssekretariatet har layoutet den nye aftale og kan bestilles her. Du kan læse cirkulæret på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. SU-kursus gør en forskel Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed. Effekterne af et SU-kursus kan summeres op i tre elementer: Bedre organisering af SU s arbejde Bedre samarbejde internt i SU Øget arbejdskvalitet Forbundet Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: Øget utryghed for passagerne i Nordjylland og på Kystbanen Uanset hvad DSB og Trafikministeriet måtte mene, så giver enmandsbetjening en øget utryghed. Dette er tilfældet både hvis toget kører enmandsbetjent i Nordjylland eller langs Kystbanen. Enmandsbetjening betyder, at Kystbanens tog i dagtimerne/myldretiden, og alle DSBs tog i Nordjylland (med få undtagelser) kommer til at køre uden andet personale i toget end lokomotivføreren. I Nordjylland allerede fra 30. juni. Uden personale i togene er passagererne henvist til kundeservice via et telefonnummer, som vil være at finde i toget. Det er blevet meldt ud fra DSBs side, at passagererne ved problemer i toget kan benytte et telefonnummer placeret på døren til førerrummet. Nummeret skulle give direkte til kundeservice, hvorefter lokomotivføreren ifølge DSB bliver ringet op, således at vedkommende kan bringe toget til standsning. Dette er ganske enkelt ikke korrekt, og det strider imod DSBs egne procedurer, hvorfor vi i Dansk Jernbaneforbund er meget forundrede over denne udmelding. Lokomotivføreren skal sikre, at togfremførslen, foregår på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde for passagerne. Således fremgår det af virksomhedens sikkerhedsinstruks, at I betjent førerrum - både togkørsel og rangering - skal mobiltelefoner (gælder ikke GSM-R) være indstillet på lydløs og vibrator frakoblet, med mindre der er krav om at mobiltelefonen skal anvendes til udveksling af sikkerhedsmeldinger. Et opkald til kundeservice er i denne sammenhæng ikke en sikkerhedsmelding. Af sikkerhedsinstruksen fremgår det klart, at lokomotivføreren ikke må tale i mobiltelefon under fremførelse af tog. Lokomotivførerens strækningsradio er naturligvis tændt, men at forestille sig, at et opkald fra kundeservice skulle sendes den vej implicerer et væld af administrative procedurer og er bestemt ikke optimalt for driften eller sikkerheden generelt. Kort sagt: Lokomotivføreren ikke kundeservicemedarbejder. Hvis DSB eller trafikudbyderen beslutter at deres tog skal køre enmandsbetjent, så er det fordi de ikke ønsker at tilbyde den service som togpersonalet yder, hvilket alt andet lige give et ringere produkt og øger utryghed for passagerne - ikke mindst børn, ældre og handicappede. Resultatet bliver, at passagerne vil være dårligere stillede ved en eventuel evakuering. Uroligheder i toget vil også kunne udvikle sig uden personale til at gribe ind, og problemer med materielt vil alt andet lige give forsinkelser, da lokomotivføreren vil være alene om fejlretning. Transportministeriet har tilsyneladende truffet beslutningen for at overholde folketingets bevilling trods manglende billetindtægter på strækningen. Side 9 af 20

10 Dansk Jernbaneforbund finder at man med de seneste tiltag, beskærer serviceniveauet i en sådan grad, at slutproduktet for passagerne nærmer sig discount. Dansk Jernbaneforbund er også af den klare overbevisning, at disse tiltag ikke danner grobund for flere passagerer i den offentlige trafik tværtimod vil det skræmme endnu flere over i egne biler stik imod regeringens målsætning Dansk Jernbaneforbund anerkender ikke opsigelsen af 45 trainmanagere Dansk Jernbaneforbund har i dag fået oplyst, at 45 trainmanagere ansat ved DSB Øresund har modtaget en opsigelse på baggrund af Transportministerens brug af optionen om enmandsbetjening på strækningen. Dansk Jernbaneforbund har meddelt virksomheden, at de pågældende medarbejdere er omfattet af effektiviseringsaftalen for 2013/2014, og jf. aftalens bestemmelser er de pågældende derfor uopsigelige til aftalen udløb ved ugangen af Dansk Jernbaneforbund agter at videreføre sagen i det fagretslige system. Der vil i dag blive annonceret medlemsmøder for forbundets medlemmer i DSB Øresund Ændrede kriterier for anerkendelse af PTSD Arbejdsskadestyrelsen har 21. juni 2013 meddelt, at man på baggrund af ny videnskabelig viden, straks vil ændre praksis omkring anerkendelse af PTSD. Dette kan have betydning for nogle af forbundets medlemmer. Det er særligt reglen om at PTSD skal være opstået inden for 6 måneder fra hændelse til udbrud, der blødes op med et nyt begreb: forsinket PTSD. Dette betyder, at der kan være nogle af forbundets medlemmer som tidligere har fået afvist en psykisk arbejdsskade, som nu vil kunne bede om at sagen behandles på ny. Medlemmer af forbundet der mener, at de har fået afvist en psykisk lidelse opfordres derfor til, at kontakte arbejdsskadesagsbehandler Mikael Kristensen på telefon DSBs håndtering af faglig konflikt var ynkelig DSB oplevede fredag at en gruppe togførere valgte at gå til fagligt møde med deraf følgende driftsforstyrrelser til følge. Hele forløbet afslørede efterfølgende DSBs ynkværdige ledelsesstil, og bidrog til billedet af en virksomhed, der ikke har andre ledelsesredskaber end frygt at ty til, når virksomheden bliver udfordret. Medarbejderne var og er utilfredse med at de besparelser DSB har gennemført i meget stort omfang har ført til en forøgelse af overarbejdspuklen og arbejdspresset. Således havde togpersonalet hele 4000 overarbejdstimer i maj måned. Derudover er det pressede personale netop blevet bedt om at dække vagter i DSB Øresund, hvor DSB netop har afskediget 50 medarbejdere. Arbejdsretslige spilleregler blev brudt DSB fandt det under hele forløbet under deres værdighed at rette henvendelse til Dansk Jernbaneforbund, omend presseafdelingen i DSB hele eftermiddagen henviste journalister til at kontakte Dansk Jernbaneforbund, for, som de hævdede: "DJ stod bag". Det må vi på det kraftigste afvise. Der var tale om et 'Fagligt møde', men havde DSB fulgt de arbejdsretslige spilleregler kunne vi have indledt en dialog med virksomheden. Dette er normal procedure og noget som andre virksomheder finder helt naturligt. DSB valgte i stedet at anvende trusler overfor forbundets medlemmer. Der var tale om særdeles grove trusler på ansættelsesforholdet såfremt man aktivt tog del i det faglige møde. "Ledelse gennem frygt" er altså fortsat den foretrukne ledelsesstil. DSB tilkaldte politi og valgte at meddele, at ansatte stod på skinnerne - dette er ikke korrekt i følge de meldinger vi har modtaget og det forventer vi, at DSB dokumenterer. DSB valgte ydermere at lade politiet fremkomme med trusler om erstatningsansvar overfor de medlemmer, der tog del i konflikten. Side 10 af 20

11 Det er ganske enkelt uhørt på den måde at inddrage trusler og ordensmagt mod egne ansatte. DSB lyver bevidst Det faglige møde blev afholdt blandt togpersonalet i virksomheden. DSB har imidlertid valgt at anmelde samtlige personalegrupper - altså stations-, lokomotiv- og togpersonale overfor Moderniseringsstyrelsen. Dermed lyver de aktivt om konfliktens omfang, og viser også, at de godt kender til de arbejdsretslige spilleregler, når disse spilleregler kan bruges til virksomhedens fordel. Dansk Jernbaneforbund har dog gennem LO påpeget sagens rette sammenhæng overfor Moderniseringsstyrelsen. DSB har fortsat deres trusler mod de ansatte, hvilket forbundet har dokumentation for. Det kunne tolkes derhen, at DSB ønsker at optrappe konflikten. DSB bryster sig af historisk rettidighed, men skulle nærmere være flove over at have skabt historisk lavt medarbejderengagement i DSB. Det sidste er i det mindste noget direktionen tilsyneladende har erfaring med Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: Faglige møder over hele landet Dansk Jernbaneforbund er blevet orienteret om, at lokomotivførere i flere DSB virksomheder overenskomststridigt har nedlagt arbejdet. Vi kender pt. ikke baggrunden for arbejdsnedlæggelsen. Vi er blevet orienteret af en tillidsperson pr. telefon og har efterfølgende fået dette bekræftet af DSB. Fra Dansk Jernbaneforbunds side har vi orienteret om, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig og vi har opfordret vores medlemmer til øjeblikkeligt at gå i gang med at arbejde igen. Vi arbejder på at få et overblik over, hvad sagen drejer sig om, og vi vil fra Dansk Jernbaneforbunds side komme med en officiel udtalelse, når vi kender fakta. Henrik Horup, Forbundsformand Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: DSBs sikkerhed halter En sikkerhedsorganisation der ikke fungerer, manglende opbakning til personalet, flere forstyrrelser af sikkerheden undervejs samt stort overarbejdspres gør, at lokomotivførerne i DSB og datterselskaber ikke længere kan tage ansvaret for passagerernes sikkerhed. Det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke. udtaler formand for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup: Vores medlemmer bliver sat i en umulig situation. De kan ikke længere tage ansvaret for passagerernes sikkerhed og det havde de åbenbart behov for at få en snak om i dag. Derfor nedlagde de arbejdet. Gennem længere tid har DSB kæmpet for at forbedre sin økonomi pga. fejlslagne projekter. Samtidig har der været et stort politisk pres på at sikre rettidighed. Dette har ført til at DSB ikke længere håndterer sikkerheden på forsvarlig vis. I praksis er der mangelfuld eller forkert afmærkning på mange stationer, ligesom de orienteringsskærme lokomotivførerne, i tog uden andet personale, skal kigge på, er monteret forkert, og derfor ikke kan anvendes. DSB sikrer sig ikke, at sikkerhedsudstyr som aftalt er på plads ved besparelsestiltag. Alt dette medfører en øget risiko for, at der sker et alvorligt uheld. Serviceniveauet er tillige forringet i en grad så: Side 11 af 20

12 Evakuering ikke kan sikres i tilfælde af en ulykke Ældre, børn og handicappede overlades til sig selv I tilgift presses lokomotivførerne af en fejlkultur baseret på løftede pegefingre og trusler. Denne ledelsesstil har den stik modsatte effekt, og er kun med til at øge risikoen for at fejl gentages. Problemet er ikke kun den store overarbejdsbyrde og materiel der er uegnet til at køre uden andet personale end lokomotivføreren. Trusler om fyring ved den mindste forsinkelse presser ligeledes de ansatte. Man er ved at have etableret en virksomhedskultur, hvor man leder med frygt det er ikke holdbart i længden, afslutter Henrik Horup. Dansk Jernbaneforbund har gennem længere tid prøvet at få en ligeværdig dialog i gang med DSB. Dette har ikke været muligt. DSB har ikke ønsket at inddrage medarbejdersiden i et frugtbart samarbejde. Lokomotivpersonalet risikerer fængselsstraf hvis der sker en ulykke, mens DSBs ledelse og transportministeren som ansvarlige slipper for videre tiltale. Lokomotivpersonalet har derfor anset det som deres pligt at informere offentligheden om situationen i forventning om at ministeren nu tager hånd om problemet Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: Ingen forbedring, kun frygt og mindre sikkerhed Med en personaledirektør der skal være ansvarlig for sikkerheden og en strategidirektør der tilsyneladende ikke kender til forandringsledelse, så kan det ikke undre nogen, at den er rivende gal med virksomheden DSB. udtaler Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund DSB har peget fingre ad Dansk Jernbaneforbunds medlemmer. Således har direktøren for Operation & Strategi Anders Egehus, mere end antydet, at vores medlemmer er for langsomme og dumme til at lære de nye tiltag i virksomheden at kende. siger forbundsformand Henrik Horup, og han fortsætter: Forandringsledelse handler om kommunikation, uddannelse og åbenhed. Derfor undrer det os meget at virksomheden ikke benytter den strategi men i stedet vælger pisk og trusler som eneste middel til at fremme de nye tiltag. Man kunne spørge om DSB overhovedet ved hvad forandringsledelse reelt går ud på? DSB har bedyret, at sikkerheden har højeste prioritet i virksomheden. Derfor virker det ikke som om virksomheden tager sikkerheden alvorligt, når de direkte beder os om kun at benytte personaledirektøren som eneste indgangsvinkel til at drøfte sikkerhedsmæssige spørgsmål. Mig bekendt har hun hverken baggrunden eller den uddannelsesmæssige kompetence til at varetage sikkerhedsmæssige spørgsmål i jernbanesammenhæng. HK Trafik og Jernbane orienterede allerede i efteråret ministeren om, at deres personale i trafikstyringen kunne pege på problematiske forhold, med øget sikkerhedsrisiko til følge. Jeg har også selv haft flere samtaler med ministeren, hvor jeg har påpeget de problematiske forhold i virksomheden. Derfor synes jeg ikke det er fair, når ministeren siger, at han slet ikke kender til sikkerhedsproblemer i DSB. Og Henrik Horup fortsætter: Vi har i Dansk Jernbaneforbund dokumentation for at ledelsen kaster om sig med advarsler med det formål, at skræmme en ny uigennemtænkt sikkerhedskultur ned over hovedet på medarbejderne. Det virker ikke som om ledelsen har andre redskaber end kæft trit og retning, og vi kan hver dag se, hvordan den kultur skaber større og større sikkerhedsmæssige problemer Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: Sikkerheden drukner i dispensationshelvede Side 12 af 20

13 DSB direktør Anders Egehus har bedyret at sikkerheden kommer i første række for virksomheden. Alligevel drukner sikkerhedskritiske arbejdsgange og procedurer i et rent dispensationshelvede og personalet på S- banen oplever gang på gang at deres indsigelser vedr. kritisable forhold nedprioriteres. Forbundsformand Henrik Horup udtaler: Personalet på S-banen har loyalt forsøgt at få DSBs ledelse i tale omkring en række forhold, hvor DSBs forskellige instrukser og arbejdsgange er i direkte modstrid med hinanden. Ydermere oplever lokomotivførerne at de ikke bliver hørt til trods for at de har både væsentligt og sikkerhedsrelevant input. Den adfærd hos ledelsen hjælper bestemt ikke med til at skabe den gode sikkerhedskultur, som DSB så gerne vil bryste sig af. På DSBs strækninger er det i direkte modstrid med reglerne at have mobilen tændt - end ikke på lydløs. S- banen er undtaget denne regel. Her skal lokomotivføreren have mobiltelefonen tændt under fremførsel af toget. Dermed kan lokomotivføreren modtage såkaldte rettidighedsopkald fra fjernstyringscentralen. Rettidighedsopkaldene skal minde en lokomotivfører om at han fx er kommet for sent fra perron. Formålet er at sikre rettidighed. Imidlertid kræver DSBs egne regler, at lokomotivføreren bringer toget til standsning inden et opkald besvares, hvis lokomotivføreren vurderer, at det ikke er forsvarligt at svare telefonen mens toget kører. I de tilfælde vil rettidighedsopkaldene blot medfører yderligere forsinkelse. Man undrer sig over, hvor DSBs slogan Vi sikrer den store sammenhæng er blevet af. Ligeledes har DSBs succes med gratis medtagning af cykler betydet at flugtvejene i cykelafsnittene ofte er spærrede i myldretiden. Igen har personalet bedt DSB forholde sig til problematikken, hvortil virksomheden har svaret, at det er den enkelte lokomotivførers ansvar at vurdere om mængden af cykler kan forsvares. Konklusionen må være, at lokomotivføreren ved hver station skal gennemgå hvert cykelafsnit for mængden af cykler. Hvis bare én lokomotivfører gjorde det ved hver station, ville store forsinkelser sprede sig til hele S-togs nettet. Forbundsformand Henrik Horup understreger: Vi oplever gang på gang at problemer negligeres og ansvaret placeres hos den enkelte medarbejder. Vi har en forventning om at DSB nu tager affære, og får rettet op på situationen. Vi vil inddrages i løsningen og vi vil have at virksomheden skal tage ansvar for sikkerheden på en konstruktiv måde. Som sagerne står i øjeblikket, ser vi ikke anden løsning end at opfordre vores medlemmer til at følge DSBs regler til punkt og prikke. Det vil vi nu tage en drøftelse af i medlemskredsen Sikkerhed i DSB Dansk Jernbaneforbund opfordrer alle lokomotiv- og togførere samt stationspersonale på S-banen, DSB Øresund samt DSB SOV til at indsende dokumentation af sikkerheds-forringelser eller brister til Dansk Jernbaneforbund snarest muligt. Dansk Jernbaneforbund har overfor offentligheden givet udtryk for, at sikkerheden i DSB er forringet i en grad, der betyder, at lokomotivpersonalet ikke længere kan påtage sig ansvaret for passagerernes sikkerhed. DSB har ligeledes overfor offentligheden erklæret, at sikkerheden i DSB er 100 % i orden og fra Trafikstyrelsens og transportministerens side er Dansk Jernbaneforbund blevet opfordret til at fremlægge konkrete eksempler på, at sikkerheden i DSB halter. I forlængelse af forrige uges arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivpersonalet begrundet i forringet sikkerhed og Dansk Jernbaneforbunds påstande om samme, har Dansk Jernbaneforbund modtaget et meget stort antal indmeldinger på forringet sikkerhed i DSB. Dansk Jernbaneforbund har overfor offentligheden (gennem medierne), transportministeren, de politiske partier og Trafikstyrelsen meddelt, at forbundet vil lave en rapport, der påpeger, hvor sikkerheden i DSB halter. Dansk Jernbaneforbund samler nu alle konkrete eksempler på baggrund af allerede indsamlet materiale samt indmeldinger fra lokomotiv- og togpersonalet og fremsender efterfølgende rapporten til relevante instanser. Side 13 af 20

14 Dansk Jernbaneforbund opfordrer derfor alle lokomotiv- og togførere samt stationspersonale på S- banen, DSB Øresund samt DSB SOV til at indsende yderligere dokumentation af sikkerhedsforringelser eller brist til Dansk Jernbaneforbund snarest muligt. Alle henvendelser kan ske via mail til Til alle Jer, der uopfordret allerede har indsendt, skal der lyde en tak fra forbundet. Indmeldingerne viser, at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer tager sikkerheden særdeles alvorligt og ikke ønsker at tage kunderne som gidsler; men ønsker at beskytte passagererne og ikke mindst sig selv Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: DSB har stadig store problemer med sikkerhed og sandhed Dansk Jernbaneforbund stiller sig fuldstændig uforstående overfor DSB s negligering af såvel sikkerhed som sandhed i forlængelse af deres pressemeddelelse i dag: Ikke altid nemt at blive enige; men der må ikke herske tvivl om sikkerheden Lad mig slå fast: Havde lokomotivførerne ikke taget deres ansvar alvorligt og nedlagt arbejdet, så var det her aldrig kommet frem!, udtaler forbundsformand Henrik Horup og fortsætter: Medlemmerne ønskede at gøre opmærksom på de store sikkerhedsproblemer og samtidig forsøge at få en dialog i gang med DSB om, hvordan sikkerheden kan forbedres. DSB har så valgt at negligere sikkerhedsproblemet og samtidig ikke ønsket en dialog med medarbejderne. Så er det ikke nemt!. Pressemeddelelsen sker på baggrund af en besigtigelsestur af strækningerne mellem henholdsvis Århus og Ålborg samt Ålborg og Frederikshavn foretaget d. 15. juli Denne besigtigelse fandt alene sted på baggrund af Dansk Jernbaneforbunds kritik af sikkerheden i DSB. DSB angiver, at Dansk Jernbaneforbund var inviteret med til besigtigelsen, hvilket er usandt! Dansk Jernbaneforbund skulle aldrig have været med på turen, men forbundet krævede at deltage i besigtigelsen, hvilket så blev accepteret. Af den udfærdigede rapport kan der konstateres fejl eller mangler, der udgør en sikkerhedsrisiko. Disse fejl eller mangler har intet at gøre med pærer der sprænger, træer der vokser eller hærværk, som DSB forsøger at undskylde sig med. Løsningen af sådanne opgaver sorterer under Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund har intet at udsætte på Banedanmarks arbejde. Der er tale om fejl på monitorer, standsningsmærker og belysning. Alt sammen fejl, der har endog stor betydning for lokomotivførerens mulighed for at kunne se passagerernes ind- og udstigning. På flere stationer kunne det konstateres, at lokomotivføreren ikke kunne se passagererne, såfremt de anvendte de bageste døre i toget. Vi stiller os uforstående overfor, hvorledes DSB forsøger at bagatellisere sikkerheden og forringe passagerernes sikkerhed. Forbundet er på passagerernes vegne glade for, at DSB erkender at sikkerheden i Nordjylland ikke er i orden og derfor genindsætter togpersonale i togene, indtil at der kan gives en holdbar garanti for sikkerheden afslutter Henrik Horup. Notat: Fagkategori møde 1. Velkomst v/jan Der blev budt velkommen og Per Helge gik i gang med sit foredrag om tjenestemandpensionen. Der blev spurgt ind til flere detaljer; her er et lille uddrag bla.: Udlåns lønrammer som kørte et skyggeforløb. Muligvis har Flemming Jaller produceret et skriv om dette. Der blev opsummeret at alm. stationsbetjente slutter i skalatrin 27 og udlånte i skalatrin 29. Side 14 af 20

15 Til hvornår optjeningen starter fra: hvis man starter før sin 25 års fødselsdag er det fra fødselsdagen. Hvis man starter senere er det fra ansættelse tidspunktet gældende fra udgangen af måneden. Under 65 tillægget gives til man fylder 65 år. Dog i visse tilfælde med et % træk. Der udbetales kun ægtefælle pension til en ægtefælle. Dog kan der tilfalde en del af pensionen til tidligere ægtefælle som indtil tjenestemandens død modtog ægtefælle bidrag. Så gik mødet i gang 2. Uddannelse Der har ikke været afholdt møder i TUR. det sidste år. Vi har ikke set oplægget til ny stationsbetjente uddannelse gods. Det frygtes at hvis der ikke er en ordentlig uddannelse vil lønnen på sigt blive udhulet. Det virker som om at DB Schenker ikke ønsker at bibeholde den gamle uddannelse. Uddannelsen i togklargøring Passager. Der er kommet ny vejledning fra trafikstyrelsen for Køremænd og lokomotivførere. Det forventes at ny efteruddannelse er klar i DSB fra d. 29. oktober. Jan R Christensen læste noget af korrespondancen med Camilla Selch fra DSB, som var til stor morskab pga. hendes ringe viden om, hvilke opgaver en stationsbetjent har. Det virker heller ikke her som om at man ønsker en ordentlig uddannelse for stationsbetjentene. Konklusionen blev at man enedes om at Jan R. Christensen skulle planlægge et møde med Jørn Jæger, Preben S Pedersen og Spo fagkategori, hvor vi sammen kan finde en løsning. 3. Orientering fra Hovedbestyrelsen På sidste hovedbestyrelsesmøde blev der mest brugt tid på enmandsbetjeningen af Øresundstog. Der blev snakket lidt om letbanerne. Her var sagen gået til Lo som en grænsedragnings sag og der var udpeget en dommer som opmand. Skal den fremtidige betjening være på 3f. eller Dj overenskomst. FOA har trukket sig fra OAO, som har forhandlings retten for en stor del af de offentligt ansatte. Hovedbestyrelsen har udskud valg af kandidater til HSU i DSB. Der vil blive indkaldt til et møde.. 4. Orientering fra områdegrupperne DSB Vedligehold Intet nyt DSB Øresund Har en grænsedragning sag omkrig kørsel på Hgl. Skal vælge medarbejderrepræsentanter til DSB Øresunds bestyrelse. DSB S-tog Alle Køremænd skal have den nye lokomotivfører Alicens. Har haft en sag om en der har mistet sin licens grundet flere fejl og som er blevet sat til andet arbejde. DB Schenker Kvalifikationsløns-aftalen er endelig faldet på plads. Alle har fået et engangsbeløb. Fremadrettet skal lønsummen og hvem der får aftales fra år til år. Tillægget bortfalder ved tilbage sendelse til DSB. Der fremkom en lille sjov historie om at lederne i DSB lovede for mange et kvalifikationstillæg. Det faldt ikke så heldigt ud. Når der ikke var penge nok. Områdegruppen vil tage slagsmålet for vores medlemmer før de ryger retur, da vi så ikke kan hjælpe dem mere. Db sektor kører og møderne bliver afholdt dog er Db-Lpo. noget splittet i øjeblikket. DSB. Hovedbestyrelsen har besluttet at nedlægge områdegruppen SPO DSB S-tog. Den er nu nedlagt og omlagt til 2 lokalgrupper under SPO DSB. Har afholdt et ekstraordinært tillidsmandsmøde hvor vedligehold også deltog. Her vedtog man nogle vedtægt ændringer samt at nedsætte honorarerne med 40 % grundet de nye lavere ydelser fra forbundet pr. medlem. Resultat aftale er kommet på plads i DSB S-tog. Forventer en tilpasning af organisationen i DSB i uge 41. Operation og strategi, som består af tidligere fjerntog/regionaltog /S-tog /Øresund/international, bliver lagt sammen. Kan DSB-Øresund være med i et fælles HSU? Der skal kæmpes hårdt hver dag i DSB med Jesper Lok i spidsen, som er en hård nød. Hans kontrakt går til Der snakkes om at der er et dårligt arbejdsmiljø i DSB s nye hovedcenter i Høje Taastrup. Der er ingen i ledelsen som tør tage ansvar. Vi fik en sjov lille historie om hvor galt det kan gå når ingen gør noget. Fredericia værksted bliver holdt i live. De har fået en opgave med at renovere boggier. 5. Overenskomst Der har været møde d. 19. september. Der er ikke så mange krav, tiden er ikke til store arm bevægelser. DB Schenkers områdegruppe vægter en hævelse af Side 15 af 20

16 bidraget til pension højest. Henrik Horup har snakket med DI om mulighederne for at kunne bevæge sig inden for rammerne af transport overenskomsten. 6. Aktivitets listen Listen blev gennemgået Kvalifikationsløn DB. ryger af listen Resultatløn S-tog ryger af listen Arbejdsglæde har alle fortjent Vi skal beklage, at vores tidligere medlemsinfo om arbejdsmiljøet i DSB Øresund er blevet taget fortrydeligt op af ledelsen i DSB. Vi kan således konstatere, at DSB på ingen måde forstår udfordringerne omkring det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. DSB har reageret med vrede og fornærmelse og mere end antyder, at medarbejderne ikke er syge, når de ikke møder på job. Ligeledes har DSB givet udtryk for at de mener, at vi med vores tidligere medlemsinfo ansporer medlemmerne til sygdom. Sagt på en anden måde, så tror DSB ikke på medarbejderne når de melder sig syge. De ser det som en sammensværgelse mod virksomheden. Intet kunne være mere forkert. DSB ser stort på samarbejdet med medarbejderne og forventer glade, engagerede og respektfulde medarbejdere. I har i DSB en god og engageret medarbejderstab, og I kan også få det bedste ud af dem, men det kræver, at I påskønner den indsats medarbejderne yder hver eneste dag OK2013/2015: Procentreguleringen var pr. 1. april 2008: 126,3640 (før 121,7913) Procentreguleringen er opgjort til 129,6544 pr. 1. oktober 2009 Du kan ikke anvende omregneren til at regne på skala- eller basislønninger, eller på tillæg, der er Aktuel procentregulering pr. 1. april 2010: 131,0660 Omregning af grundbeløb for tillæg på det statslige område Pr. 31. marts 2012 omlægges grundbeløbsniveauet på statens område fra 1. oktober 1997 til 31. marts Omlægningen sker ved at alle beløb i 1. oktober 1997-niveau forhøjes med procentreguleringen på 31,0660 pct. og herefter afrundes. Tillæg, der nærmeste hele krone. Tillæg der efter procentregulering udgør kr. eller mere afrundes til nærmeste hele 100 kr.fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, f.eks. aften/nat-tillæg. Kommende lønregulering pr. 1. april 2012: 1,31% Organisationsaftalerne mellem DSB og DJ er nu endelig blevet underskrevet ( ) og dermed er Ok2011 endeligt afsluttet. Protokollat om arbejdtidsregler for stationsbetjente er nu indskrevet i overenskomsten. Protokollat om ansættelsesbetingelser for stationsbetjente er gældende som en lokalaftale mellem DSB og Dj. IFO13 drøftelse Fleksibilitet Lkf/Stbt møde d mellem DSB, LPO og SPO, vedrørende det i IFO 13/14 aftalte punkt vedrørende øget fleksibilitet mellem stationsbetjente og lokomotivfører. Meddelte at: Deltagere: Anette Haugaard, Bente Ellegaard Petersen, Peder Jespersen, Søren Max Kristensen, Dan Side 16 af 20

17 Kirchhoff. DSB mente ikke at, der var potentiale for besparelser i vest. Dette grundet at der ikke var ret mange stationsbetjente i vest og at, der i vest heller ikke pt. var overtal af lokomotivførere. DSB mente at potentialet derfor lå i øst, da der pt. er en overtallighed af lokomotivførere i øst. Enighed om at, hvis vi i denne kunne blive enige om kravet fra IFO aftalen i dette forum, var dette det bedste for alle parter. Så vi slap for at, noget blev pålagt oppe fra. Mente at de berørte områder derfor er Kb, Nf, Blv, Kgc Kh, KK og Kac. DSB nævnte besparelsespotentiale på følgende områder: Stationsbetjente skal også kunne køre i sporene 21, 22 og 23 (Kk). Mente at det var trafikal galimatias at, dette ikke foregår sådan pt. Mulighed for at lokomotivførere kunne udføre opgaver som, rangering og toilet tømning i Kac Kgc og senere kom vi ind på Blv. Eksemplet var at der kunne være en lokomotivfører der evt. havde en halv tur i Kac. Udtrykte mulighed for at stationsbetjentene i Nf og Kb kunne tildeles opgaver i forhold til antal stationsbetjente der var og at stationsbetjent arbejdet derved kunne udfases i takt med at stationsbetjentene stoppede. Områdegruppenæstformanden udtrykte undren over fornuften i at, udsætte lokomotivfører til ture i klargøring, da der ikke ville være fornuft i dette i forhold til fleksibiliteten i arbejdets udførelse. Udtrykt frygt i bestyrelsen, for at lokomotivførerne skulle overtage stationsbetjentenes arbejdsopgaver, da dette tidligere var sket i S-tog STA Sektion DSBFirst Referater sendt med indkaldelsen Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Hgl./Kk Alternative turskifter. Der har været et ønske om, at kigge på mulighederne for at sammensætte turskifterne anderledes end de er i dag. Som det er nu har vi jo 3 holds skift. Gruppen har igennem længere tid kigget på evt. alternativer. Vi er kommet op med to forslag som er vedhæftet denne mail. Det ene skifte har 12 uger med formiddags/disp vagter og 18 uger med aften/nat/disp vagter. Dette skifte kalder vi forslag 1. Det andet skifte har 24 uger (12 mand) med nat/dsip vagter og 36 uger (18 mand) med form/aften/disp vagter. Dette skifte kalder vi forslag 2. Fordele/ulemper som vi lige ser det ved de 2 skifter er: Forslag 1 har weekend frihederne hver 2. weekend det har forslag 2. ikke. Der er dog 26 weekendfriheder om året i begge skifter. Forslag 1 sammensætningen af dispvagter gør, at man nok må forvente at formiddagsturen i høj grad vil komme til at afløse i aften/natturen. Man skal bemærke placeringen af AN dage. AN dage skal ikke nødvendigvis have samme fridagslængde som rigtige fridage. De skal bare indeholde 24 timers sammenhægende frihed. Dette vil eksempelvis betyde at man i uge 1 i formiddagsturen kan risikere at få 3 nattevagter på dispen og gå hjem torsdag morgen for så at skulle møde igen fredag morgen. Kravet om 24 timers frihed vil her i de fleste tilfælde være opfyldt. Side 17 af 20

18 I øjeblikket har vi en lokalaftale om sovedag/erstatningsfri, hvis vi får en nattevagt i dispomgangen. I gruppen er vi meget glade for aftalen. Denne aftale eller regel er mere vidtgående end den rene organisationsaftale mellem DJ og DSB. Gruppen tror, at aftalen bliver svær at opretholde hvis vi ændre til de nye turskifter. Ledelsen vil næppe acceptere, at vi kan bevare den aftale, da den vil komme til at koste mere i rene 2-holds skifter. Vi kan ikke lave et nat henholdsvis aften/nat turskifte hvor vi altid har en sovedag/an efter nat. Hvis vi gør det, vil vi enten ikke få fridage nok i skiftet eller rigtig mange nattevagter i træk (typisk 6-8). Vi tror ikke der er nogen der ønsker at have 6-8 nattevagter i træk og har bl.a. derfor ikke forsøgt os med skifter der indeholder dette. Men reglen om sovedag/an efter nat vil forsvinde og vil erfaringsmæssigt nok koste den enkelte 5-6 erstatningsfriheder om året, ligesom man vil få fridage hvor man eksempelvis går hjem fra nat tirsdag morgen kl og møder igen på nat onsdag aften kl Selv om du reelt har været på arbejde i begge kalenderdøgn, er fridagen lovlig da den indeholder 40 timer. Det samme vil gælde for dobbelte fridage dvs. du kan gå hjem tirsdag morgen kl og møde igen kl. 22 torsdag aften og have brugt 2 fridage (reglen om 64 timer). Der er nok nogen der vil mene, at man reelt kun har haft fri om onsdagen! Forslag 2 har som tidligere nævnt ikke hver 2. weekend fri. Til gengæld kan/vil disperne fortrinsvis bruges til afløsning i eget skifte. Den kedelige problematik omkring fridage efter nat er den samme som for forslag 1. Der er indlagt fast UA afspadsering i skiftet, hvilket vi normalt ikke gør. Forslag 1 vil betyde at 12 mand vil kunne gå på fortrinsvis form/aften vagter, men vil skulle afløse på nat. 18 mand vil have aften/nat men vil skulle afløse på morgenvagter. Sådan som de individuelle ønsker er, harmonere skiftet ikke specielt godt med disse. Hvis vi vælger dette skifte, vil vi nødvendigvis tvinge nogle kolleger til at komme på et nat/aften skifte som de absolut ikke har lyst til. Deres muligheder for at bytte deres vagter til eks.vis form/aften vil være meget begrænsede i forhold til nuværende muligheder. Forslag 2 vil betyde at 12 mand skal gå i rent natskifte (lejlighedsvis afløse i andre vagter) mens de øvrige har form/aften. Vi tvivler lidt på, at vi kan finde 12 mand der frivilligt vil gå i et rent natskifte og såfremt dette turskifte bliver vedtaget, vil der så være enkelte der bliver tvunget til at gå i et rent natskifte. For begge forslag gælder det, at vi jo ikke længere vil fremstå som en sammentømret enhed, men mere fremstå som den struktur de har hos eksempelvis ISS, hvor de enkelte hold ikke kender og respektere?! de andres arbejde. Dette kan påvirke homogeniteten på arbejdspladsen og vil ikke nødvendigvis være i helhedens interesse. Man vil miste nogle kolleger da man ikke længere går i samme skifte. Dvs. nogle vil reelt komme til at føle, at man fra at være ansat på en stor arbejdsplads vil komme til at arbejde på en noget mindre og det vil være de samme ansigter man ser igen og igen. Principielt er gruppen modstander af at tvinge noget ned over hovedet på folk, der er fundamentalt forskelligt fra det de blevet stillet i udsigt under ansættelses samtalen. Derfor vil vi have mere end almindelig flertalsopbakning omkring et evt. 2 holds skifte. Vi har besluttet at 4/5 eller 80 % af medlemmerne i det berørte 3 holds skifte skal stemme ja for et af forslagene for 2 holds skifte. Ellers falder forslaget og vi bevare 3 holds strukturen uændret. Vi kan jo stadig bytte privat. Det vil eksempelvis sige: Såfremt at 60 % stemmer for forslag 1 og 25% for forslag 2 mens 15 % enten stemmer for nuværende struktur eller undlader at stemme, så vil ALLE forslag falde og vi vil bevare den nuværende struktur. Det vil altså sige, at 80 % af alle stemmeberettigede skal stemme for eks.vis forslag 1, førend vi går videre med det. De stemmeberettigede er de 30 stationsbtj. der i øjeblikket går i 3-holds skiftet. Holdledere og faste formiddagsture (Kim, Thomas og Kurt), skal altså ikke stemme! Endvidere gælder det, at såfremt et af forslagene bliver vedtaget, så vil tildelingen af ture foregå efter DSBfirst ancennitet. Dvs. det betyder ikke noget hvor længe du har været ansat i DSB generelt, men udelukkende hvor længe du har været ansat i DSB first/øresund. Såfremt der er ens DSB first/øresunds ancennitet vil der blive trukket lod om turene. Side 18 af 20

19 Såfremt der bliver ledige pladser i en af turene, vil der være mulighed for at søge disse internt. Her gælder samme ancennitetsregler som ved 1. tildeling. Nyansatte vil så blive placeret i de ledige ture. Til slut skal det dog understreges, at de skifter i her får præsenteret ikke er drøftet med ledelsen. Dvs. at selv om I skulle vælge en af modellerne skal den efterfølgende forhandles færdig med ledelsen. Der er altså ikke givet forhåndstilsagn fra ledelsen om, at de godkender det ene eller det andet forslag. Vi skal fra gruppens side anbefale, at I alle kigger grundigt på skifterne at I overvejer de konsekvenser det evt. kan få for jer selv eller jeres kolleger, såfremt vi skifter model. Der er sikkert en del spørgsmål omkring det her. Stil dem inden i stemmer! Til Cristian, Jørgen, Keld eller Kim vi vil svare efter vores bedste overbevisning. Stemmesedlen skal sendes til Cristian og cc til Jørgen, Keld og Kim pr. mail, senest den 15. november. Husk at hvis du glemmer at stemme, så stemmer du altså alligevel! Med venlig hilsen Cristian, Jørgen, Keld, Karin og Kim Ad. 6: SU-information. Kære HSU, Hermed orientering til HSU fra Anders Egehus og Steen Schougaard Christensen om, at DSB afsøger mulighederne for at flytte Klargøring fra Operation til DSB Vedligehold A/S. For DSB Øresund A/S vil vurderingen blive foretaget ud fra en kontraktretlig vinkel. DSB Vedligehold A/S er ikke operatør og dermed ikke i besiddelse af et sikkerheds-certifikat. Det betyder, at Klargørings medarbejdere, der rangerer i deres daglige arbejde, ikke kan overflyttes uden videre. Der vil foregå drøftelser med Trafikstyrelsen om en løsning, som skal sikre, at DSB lever op til kravene. Forud for at en løsning kan træde i kraft, skal der gennemføres en risikovurdering. Næstformand Preben Stenholdt Pedersen er orienteret herom. Hvis der umiddelbart er bemærkninger til ovenstående, kan Inger Ørum Kirk til enhver tid kontaktes, ligesom hun står til rådighed for spørgsmål. I forhold til en evt. konkret overflytningen og fremtidige organisering, holdes HSU orienteret, ligesom dette blive drøftet i OSU i DSB Vedligehold A/S. Med venlig hilsen Anne M Larsen PA Personale, Sekretariat, Telegade 2, bygning 2, 1 sal, 2630 Taastrup, Tlf , Ad. 7: Regnskab. Revision og balance - gennemgang Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen Orientering - Seminar SPO DSB Ordrup Ad. 8b: Ordinære gruppemøder februar 2014 Bestyrelsesmøde Hgl 24 januar 2014 Gruppemøde 04 februar 2014 Side 19 af 20

20 Ad. 9: Sager til afgørelse. Afventer På baggrund af ændret forbundslov på den 53. kongres oktober (aldersbestemmmelse, økonomi nedskåret med 20% fra kr. 103 til kr. 83, samt ændrede nr.) - forretningsorden behandling gennemgang - gruppemidler - IT beviling - Drøftelse af områdegruppebestyrelsens forretningsorden - Drøftelse af områdegruppens lokalgruppestruktur Særbevilling: Medlemmer på Kysten FS få gavekort fra områdegruppen Medlemmer på Hgl./Kk klg. julemad + tilskud til madpakke i Jul / Nytårs periode. Tildelt gruppekassen 200kr. pr. md. Ad. 9a: Tillidsmandsmøde 2014 Ad. 9b: Medlemslister 3 kvartal 2013 Afventer 1) Medlemslister skal behandles og opbevares forsvarligt og er fortrolige. 2) For at sikre områdegruppens medlemskartotek altid er ajourført meddeler gruppeformanden skriftligt straks alle ændringer og uregelmæssigheder til områdegruppen. Dette i forhold til de udsendte medlemslister. (afskrift af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen) Ad. 9c: Møder Næste møde - marts Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Områdeformanden takkede for et godt møde. Mødet afsluttet kl Cristian Ghetz Jørgen Johansen Kim G. Andersen Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Kasserer Side 20 af 20

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde / Seminar Torsdag den 12.-13. september 2013 klokken 13.15 Axelgaard Resort, Nymindegabvej 241, 6855 Outrup, tlf. 76 52 20

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Fra: Verner Jensen [mailto:dans@webspeed.dk] Sendt: 8. august 2006 11:19 Sendt til: Læst Samtale: Elendig kommunikation fra en stor statsvirksomhed Emne:

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 444 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Side 1 af 11 Indledning Tak for de mange spørgsmål,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter ved enmandsbetjening på Kystbanen I forbindelse med kritikken af den forestående indførelse af enmandsbetjening

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

Ifølge Metroservice var der følgende information til passagererne i monitorerne ved begge platforme:

Ifølge Metroservice var der følgende information til passagererne i monitorerne ved begge platforme: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0068 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Erstatning på 2.662 kr. til flybilletter.

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg Året på skinner TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg DSB November 09: Nat S-tog indføres i weekenden Januar 10: Marts: April: August: September: virksomhed

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle En jernbane i udvikling Signalsystem Fremtidens Tog Timemodellen Dobbelt

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for. DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup. Under Områdegruppen DB Schenker. Og Dansk Jernbaneforbund

Vedtægter for. DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup. Under Områdegruppen DB Schenker. Og Dansk Jernbaneforbund Vedtægter for DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup Under Områdegruppen DB Schenker Og Dansk Jernbaneforbund 1. Lokal gruppen Lokomotivførere, rangerførere, eller andre i hermed beslægtet stilling, Der

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere