FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider

3 Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, ere henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. * Malerkunst. Raderinger. Tegninger. J. E. Olsen-Aabye. 1. *Vemod. 2. *Minder. Arvid Aae. 3. *En lille Bondepige. Hans Agersnap. 4. *Under Ligaards Bakker. Bygevejr i September. 5. *Klar Vinterdag. Mølholm Skov. Rimfrost. 6. *Mild Novemberdag i Skoven. Helvig Amsinck. 7. *Plagene arbejde i Pløjemarken. Anna Ancher (u. C.). 8. *Portræt af Maleren V. Kyhn. 9. Brændehuggeren med sin Familie. Sommeraften. Tilh. Hr. Grosserer Aug. Salomon.

4 2 Michael Ancher (u. C.), R. af Db. i o. *Dameportræt. xi. *Ung Pige, der læser. Sommerdag i Haven. 12. *En Eneboer med sine Høns. 13. *En Fiskerkone paa en Klit. Sommeraften. Cilius Andersen. 14. *Før Processionen kommer. 15. *Vinteraften. 16. *Dæmring. A. Ander s en-lundbye (u. C.). Vilh. Arnesen. 17. *Hongkongs Havn ved Victoria Peak. 18. Fiskerpiroger udfor Ceylon. Tilh. Hr. Etatsraad H. N. Andersen. 1 g. Wladiwostock ved Vintertid. 20. *En Kinafarer. Otto Bache (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm. 21. Portræt af Hs. Majestæt Kong Georg af Grækenland. Udført efter Bestilling af Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 22. Lieutenant Castenskiolds Angreb paa Skansen ved Kolding 23. April Gave til Kolding Kommune fra Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 23. *Aften.

5 <9 24. *Eftermiddag i Skoven. Carl Christensen-Bakkely. Otto P. Balle. * 25. Portræt af Hr. Hofjægermester P. B. de N. 26. Portræt af Hr. Pastor emer. F. 27. *Udsigt fra Foden af Norske Bakke ved Frederiksværk. 28. Portræt. Vilhelmine Bang. Brita Barnekow. 29. Barneportræt. Tilh. Hr. Kaptajn C. Salto. Chr. F. Beck. 30. *Formiddagssol. Egnen ved Salten Langsø. 31. *Aftensol paa Lyngbakker. Motivet fra Skovlund ved Salten. J. Bentzen-Bilkvist. 32. *Opklarende Vejr. Motivet fra Funder. 33. *Sjællands Odde set fra Lumbsaas Strandbakker. Aage Bertelsen. 34. *Kusine Hanne-Mis. 35. *Herlufsholms Kirkegaard. Efteraar. R. Bissen (u. C.). 36. *Jydsk Landskab. Skjørping. 37. *Kold Foraarsdag ved Fredensborg. I Baggrunden Esrom Sø og Grib Skov. 38. *Skovmose ved Vejen langs Esrom Sø. Oktober. 39. *Broen over til det ikke færdige Vallø Slot. 1*

6 Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db. 40. *Paa Nordpynten af Bornholm. 41. *Baade komme hjem. Motiv fra Lynæs. 42. *Frihavnen. 43. *En hollandsk Kuf i rum Sø. 44. *Let nordlig Brise. Eftermiddag. Dragør. 45. *Sommerdag over Sundet. Snekkersten. 4 Gerhard Blom. 46. *Nordsjællandsk Landskab. Eftermiddag i August. Joh. Boesen (u. C.). 47. ^Sommerdag med Byger. Motivet fra Sveibæk. Silkeborgegnen. 48. *Parti fra Vildandegaarden ved Sophienholm. 49. *Søalleen i Fredensborg Slotspark. 50. *Skovmølleaaen ved Moesgaard. 51. *1 Mosen ved Sophienholm. 52. *Seis Hede. Louise Bonfils. 53. *Sø og Skær, set fra Kullens Nordside. J. Fr. Brandt, Kaptajn, R. af Db. 54. *Fra Gudenaadalen ved Ulstrup. Opklarende Vejr efter Regn. J. H. Brandt (u. C.). 55. *Henad Aften. 56. *Solglans mellem Byger. 57. *Sommerdag ved Stranden. 58. *Solskin i en Kløft.

7 5 H. Brasen (u. C.). 59. *Kvæg paa Strandmarken. 60. Optaget. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleinsang. 61. *1 Fart. J. U. Bredsdorff (u. C.). 62. *Fra Kollund ved Flensborg Fjord. Henad Aften i September. 63. *Vintersolskin. Motiv fra Kajerød. 64. *Snesjap. Motiv fra Kajerød. 65. *Mild Graavejrsdag henad Aften. Motiv fra Alsted Præstegaard i Sydsjælland. 66. *Det klarer op efter Snefog. Motiv fra Kajerød. Pastel. 67. *1 Skumringen i April. Motiv fra Kajerød. 68. *Ved en fynsk Landsby. 69. *Husmandskoner. 70. *Maaneskin. H. A. Brendekilde (u. C.). Alfred Broge. 71. ^Sommerdag. Motiv fra Kulhus. I Baggrunden Issefjord. 72. *Gamle Melodier. 73. Portræt af Kaptajn L. Elisabeth Bøgh. Clara Carl. 74. *Sommerformiddag. Bastrup. 75. *Chrysanthemum og vissent Løv.

8 6 Anthonore Christensen, født Tscherning (u. C.). 76. *Rhododendron og Gyldenlak. 77. *Rosen Maréchal Niel fra Montreux. 78. *Voksende Alperoser, Alperhododendron, i den kraftigste Blomstring. 79. *Fra Alpeengene ved Chesiéres. 80. *Hvide Roser fra min Have. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db. 81. *Fra Silkeborgegnen. Bygevejr. 82. Strand ved Emiliekilde. Udført efter Bestilling af Hr. Boghandler H. C. Engelsen. 8-?. Duerne fodres. _,... _,. 84. Blomstrende Frugttrær. J TUh ' Hr ' * abnkejer C bødrmg ^Bakkerne mod Vest *Eftermiddag. Fra Sæby. 87. *Aaen. Formiddag. J R. Christiansen. 88. *En Fredsforstyrrer. Motiv fra Mariager. 5. Christiansen. 89. *Landskab med Faar. Efteraar. 90. *Aften. Chr. Clausen. G. A. Clemens. 91. *Henimod Solnedgang ved Boller Mose i Vendsyssel. Køerne drives hjem. 92. *Septemberdag i Vendsyssel. Taarsegnen.

9 7 Janus la Cour (u. C.). Professor, R. af Db. 93. *Sommerdag ved Stranden. 94. *Septemberdag ved Neisum i Vendsyssel. 95. *Formiddag. Villa d'este. 96. *Graavejr. 97. *Sommeraften. 98. *Septembermorgen. 99. *Kystbillede. Hans Dall. 1SVI e " Chr. Dalsgaard (u. C.), Professor, R. af Db *Første Dag ude efter Sygdommen *En Pige, der er falden i Tanker *En Pige, der kikker ud af sit Spisekammervindue *Toilette *Sommer. Christine Deichmann. Augusta Dohlmann (u. C.) *Glycine Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Murmester Licht *Calceolaria. A. Dorph (u. C.), Professor, R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen ^Sommereftermiddag ved Svendborg-Sund *Bygevejr ved Stranden.

10 8 Ole Due. i n. *Klar Sommerdag. Motivet fra Næsbyholm ved Sorø *Martsstemning. Ordrup Mose ved Kongekilden. C. Eckardt (u. C.) *Fra Fiskerhavnen ved Kalundborg. Formiddag *Udsigt fra Vejen til Ulfshøj ved Kalundborg. J. Jensen-Egeberg ^Lyngbakkerne ved Seis. Sildig Eftermiddag. E. Rasm. Eilersen (u. C.), R. af Db *Foraarsdag ved Raavaddam. Fileværket. J. Exner (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm En gammel Sømand, strikkende paa en Strømpe. Tilh. Fru S. Verdier Fra en Ildebrand i Sønderho. Tilh. Fru S. Verdier En Pige med sit Hækletøj, ved et aabentstaaende Vindue. Tilh. Hr. Kunsthandler Otto Lemming Portrætmaleri *En ung Knøs kommer hjem fra Jagten. Robert Fibiger *Kone fra Civita d'antino *Landskab fra Civita d'antino *Interiør. Aug. Fischer *Gadeparti. Teilfeld i Hamborg.

11 *Det brænder. Paul Fischer *Bagved Gaarden *Paa Marken. Vilh. Th. Fischer. C. Nielsen Foldgaard. 129.»Skal vi saa drikke Kaffe, Tante!«Harald Foss (u. C.). Professor *Stille September-Eftermiddag ved en jydsk Indsø *Sommermorgen ved Thorsø Bakker. Silkeborgegnen *Graavejrsdag ved Søen. r 33- *Oktobermorgen *Interiør. Lampelys. Friis-Nybo. Charlotte Frimodt *Landskab fra Tønder ^Indkørslen til Schackenborg. Møgeltønder *Sommerdag i Skoven *Jydsk Træskomand *Aaen. A. Fritz (u. C.). Marcus Fritz.

12 10 L. Frølich (u. C.), Etatsraad, R. af Db., Dbm Genierne for det 19de Aarhundredes Opfindelser. Tegning Legende Hunde. Radering Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen. N. F. S. Grundtvig 1847, pag. 93. De s graae, lige gode om 1 Tand og 1 Øje, der gik paa Omgang; men blev opsnappet af Persens, saa de, for at faa deres Fattigdom igen, maatte vise ham Vejen til Gorgone7'ne. Radering *Moder og Datter. Volmer Fugl. Gustava Griiner Herreportræt. J ^ H r Premierlieutenant Brandt Dameportræt. ) Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Fru Generalkonsulinde Hansen Kai. Tilh. Hr. Dr. Otto Jespersen Portræt. Tilh Ffk Marig MøUer 149. Portræt. Ad. Heinr-Hansen *Parti af Fredensborg Havesal. Forarbejde til et Maleri, tilhørende H. M. Enkekejserinden af Rusland. J. T. Hansen (u. C.) *Loggia i Palazzo Bargello. Firenze. Akvarel Ramme med Tegninger til Traps Danmark.

13 I S3- *Glade Drenge. N. Chr. Hansen (u. C.). Sigvard Hansen *Vinterbillede. Interiør fra en norsk Bondegaard *Birketrær. Snefald. Otto Haslund (u. C.), Professor Portræt. Knæstykke. Tilh. Hr. Direktør Jens Lange Barneportræt. Tilh. Hr. cand. mag. A. Boysen *En Gravhund med Hvalpe *Interiør med Figurer Barneportræt Barneportræt. Tilh. Hr. Grosserer N. O. Christensen Barneportræt Barneportræt. J. Rasmussen Hedegaard *Min Moder *Den gamle Graverenke. Anna Heerfordt *Chrysanthemum. Asters. Viggo Helsted *Urolig Efteraarsdag ved Vesterhavet *Blæst. Motiv fra Klitmøller. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Urolige Tider.

14 *Retsscene. Plejeforældre *Regnvejr *Morgenpigen. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db Et Kompagni af Livgarden inspiceres. Udført efter Bestilling af H. K. H. Prins Christian. *En Helt fra Den danske Dragon Niels Kjeldsen mødte den 28de Februar 1864 paa Landevejen mellem Kolding og Vejle en Afdeling preussiske Husarer. Uagtet han kun var én mod mange, indlod han sig i Kamp med dem, og nedlagde flere af sine Fjender. Selv da han var blevet saaret i højre Haand, saa han maatte føre Klingen med den venstre, nægtede han at overgive sig. Han søgte nu Dækning ved et Træ og fortsatte Kampen indtil en preussisk Husar gjorde Ende paa hans Liv ved bagfra at skyde ham ned med en Pistol *En Strygestue. Marie Henriques. August J. Herning * Sluppen. Fastelavnsoptog fra Aarhus *Enebærkrat. Tisvilde. Lorens Vilh. Hinrichsen. Harald Holm *Orchideer (anguloa clowesii) *Artiscok.

15 i *Gule Chrysanthemum ^Lyserøde Chrysanthemum. Carl Holsøe *Kronborg *Sidegang i Mariæ Kirke i Helsingør Landskab ved Birkerød. Tilh. Fru M. Berthelsen Landskab. Tilh. Hr. Kaptajn Petersen *Landskab. Egnen ved Fredensborg Portræt. N. Holsøe. Sofie Holten *Grønnegaarden i Vartov. Axel Hou Dameportræt. Tilh. Hr. Tømrermester Arboe *Interiør med Figurer Vinter. Radering Interiør. Radering. Peter Ilsted (u. C.). V. Irminger (u. C.) *Den Nat, Christus blev forraadt *Landskab fra Nordsjælland *Nytaarsnat Kl *Badegæster *Den nye Borgemester. Gabriel Jensen *Gammel sjællandsk Bondegaard ved Gadekæret.

16 *Ved Middagsøvnstide i en gammel sjællandsk Bondegaard *Vestalindernes Tempel i Rom. H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db Portræt af Fru Professorinde Vilh. Petersen Portræt af Fru Etatsraadinde Salomonsen Portræt af Generalkonsul Mansfeld-Biillner. Louis Jensen (u. C.) *Sommerdag med drivende Skyer. Sæbygaards Skov *Den gamle Stampemølle ved Sæby. Aftensol *Gaard i Liibeck *Gaden Alter Schrangen i Liibeck *Aaen ved Sæby. Radering Portræt. Knæstykke Portræt. Brystbillede Portræt. Knæstykke. Aug. Jemdorff (u. C.), Professor, R. af Db Portræt. Jul Jersild (u. C.). Henrik Jespersen (u. C.) *Aaen ved Endrupholm i Vestjylland. Mild Oktoberdag *Et tilgroet Aaleje ved Endrupholm. Sommerdag *Vestjydske Bøgestammer. Motiv fra Endrupholm Et Indelukke ved Endrupholm. Efteraarsmorgen *Portofino ved Riviéra Levante. Uroligt Vejr.

17 i *Eftermiddag ved Riviéra Levante i Nærheden af Portofino *Fra Buegangene i Portofino *Kold Efteraarsmorgen lige før Solopgang. Vestjydsk Landskab. Tycho Jessen *Portræt af en ung Mand. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen *Hindsgavls Faar paa Bakkerne ved Lille Bælt. Sen Sommereftermiddag Vejen til Batteriet. Aftensol. Dragør. Tilh. Fru Ida Møller. Ludvig Kabell *Domestikbygningen og de gamle Kastanietrær ved Fredensborg Slot *Eftermiddag i Juni. I Nærheden af en Landsby. Sydsjælland *Det gamle Bondehus ved Skoven. Formiddag i Juni *Naar Aftenklokkerne ringe. Motiv fra Everdrup Kirke i Sydsjælland *Studie. Dagmar Kauffmann En Mand, der læser. Ragnhild Kiellerup.

18 231. *Ved Strandmøllen *Ved Amagertorv *Ved Grønttorvet *1 Sundet *Sejlere i Sundet *Hind med Kalv. i6 Ad. Kittendorff (u. C.) R. af Db. Akvareller Portræt. H. C. Koefoed. H. Kofoed *Fra Bakkerne ved Thorsø. ) 239. *Eftermiddagssol. J Silkeborgegnen. Valdemar Kornerup *Daglig Scene i en norsk Peisestue. søndre Gudbrandsdal. Motiv fra E. Krause *Marie Sommer *Norgesporten. Kastellet. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Db., Dbm Portræt af Grevinde Raben-Levetzau Edv. og Nina Grieg. Radering. Kunstnertryk. Vilh. Kyhn (u. C.), R. af Db., Dbm *Ved gamle Rye. Mossø i Mellemgrunden *Gamle Rye. Store Sande.

19 i *Gamle Rye. Ved Gadekæret *Store Sande. Gamle Rye *Oktober Morgen. Rye Station *Bornholm *Ved Lille Bælt *Ved Frederikssund *Morgen ved Dollerup. Viborgegnen *Sø. I Baggrunden Kullen *Høstbillede med en Række Neg. Viggo Langer *Bakket Terræn ved Voersaa. Sommerdag *Købmandens Hus i Stavnsholt ved Fursøen. Sommerdag. Adolph Larsen *Sommeraften. Motiv fra Spanager Enge *Aaen i Skoven. Hugo Larsen *Straffangerne bryde Alheden *Køkkeninteriør fra Gedhus. Knud Larsen (u. C.). ) Tilh. Hr. Konsul Hev. R. af Db Bodil. ) ' 265. *Sommer. Børnene binde Kranse *Rughøst *Oktober. Rodfrugterne optages. Aksel M. Lassen *Graavejr. Motiv fra Sorte Mose. 2

20 269. Portræt af min Fader. i8 Olga Lau. Karen Lehmann,f. Wiehe *Indgang til en Have. Sandviggaard ved Hillerød. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Ved Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave *Ankermyre paa Bornholm *Ruiner af Hammershus paa Bornholm, set i Maaneskin *Stillleben. H. P. Lindeburg. Carl Locher (u. C.), Professor. R. af Db *Iland! Motiv fra Skagens Sønderstrand. Frisk tiltagende Kuling *Aften ved Tisvilde *Frisk Kuling. Tisvilde *Hjemme igen *Før Bagning. Søren Lund (u. C.) Italienerinde. Lilli Lundsteen. Agnes Lunn *Den brogede *Et luftigt Hjørne.

21 IQ Luplau-Janssen *Landskab i Aftensol *Den blinde Spillemand paa Hjemvejen *Landskab med en Mølle *En Bondegaard. H. Lubbers *Fra Havnen ved Vintertid. Emma Løfjier. A. Mackeprang (u. C.) *Under gamle Bøge. Fra Dyrehaven paa Æbelø *Over Broen. Skaane *1 Udkanten af Skoven. Æbelø *Køerne vandes i Bækken. Skaane. A. P. Madsen (u. C.). Kaptajn, R. af Db., Dbm *Køer paa Marken *Sjællandsk Landskab med Piletræer. Hds. Kgl. Højhed Prindsesse Marie af Danmark (u. C.) *Lyng og Bregner i Solbelysning. Bornholm i September Æbler. *Clematis. Kirsebær. Snepper. Kornblomster. Hummer. Akvareller. 2"

22 > , i3 3i4 Carl V. Meyer. *Portræt. Døden ventes. Tilh. Hr. Tandlæge Dr. R. Steensen. Emma Meyer. *Fra Engene ved Hald Sø. Eftermiddagsbelvsning. *Møllebækken ved Hald. *Sollys i en Skovkløft. Lauritz Mikkelsen. *Frokosttime paa Malerskolen.. Thorald H. Mogensen. *Sommerdag i Abruzzerne. *Højsand ved Rørvig. *Den nye Billedbog. *Fra Hellebæk. N. P. Mols (u. C.). Middagstid. Emilie Mundt (u. C.). Amalie Muller. Carl Møller (u. C.). *Midsommerdag. Motiv fra Egebæksvang. *Efteraarsdag i Egnen ved Rye Station. *1 Sne staar Urt og Busk i Skjul, det er saa koldt derude; dog synger der en lille Fugl paa Kvist ved frosne Rude. B. S. Ingemann. *September ved Rye Station.

23 2 I Chr. Mølsted *Slaget paa Rheden. Skærtorsdag d. 2. April Willemoes ombord i det Gernerske Flaadebatteri. P. Mønsted *Foraarsdag ved Næsbyholm *En Bondehave. / Radennger. Thorvald Niss (u. C.), R. af Db *Fra Skagen. 3x9. *Havre og Tidsler. Nordjydsk Landskab *Ermelund. Vinter *Høst. Dagmar Olrik ^Solsikker bag den gamle Gaard *Bøsmer i Elverhjem. Sigurd Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Skibe udfor Hveen *Fiskerbaade gaa til Søs *Sommeraften i Svendborgsund *Bygevejr i Drogden. Einar Olsen *Aften. Ole Olsen *Køerne drives hjem henad Aften.

24 22 Jul. Paulsen (u. C.) Fru Harriet Heide Kgl. Skuespillerinde Fru Betty Hennings. Malet til det kgl. Teaters Foyer *Jydsk Landskat). Egnen ved Vejle Aftenlandskab. Tilh. Hr. Architekt Levy Villa i Aftenbelysning *Marine. Tidlig Morgen *Ung Kvinde ved sit Arbejde *Selvportræt *En ung Pige *Moder med sit Barn. Albert Petersen. Anna Sofie Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Fortrolig Meddelelse *Fra Ulvedalsbakkerne. Sommerdag *Henad Solnedgang i den gamle Allé ved Dyrehavegaard. *En Gruppe Trær.\,. 343 " *Fjordmotiv. J Raderinger *Frederikssund set fra Kiknæs. Fanny Petersen *Portræt af en gammel Skipper. Tom Petersen *1 Rosentiden. Fra en Have ved Brahetrolleborg *Fra det gamle Halmtorv i Radering.

25 *Fra den tidligere Havnemole i Helsingør. Radering *Baadebro ved Svendborgsund. Troense. Radering *Skindergade i Kjøbenhavn. Radering. Louise Ravn-Hansen *Jydsk Bakkelandskab. Eftermiddagsstemning *Udsigt over Hald Sø. Albert Henrik Repholtz *Aert van der Neer: Maaneskinsbillede.) ort 354. *Rembrandt: Portræt af hans Moder. unst " Gengivelse *Rembrandt: Selvportræt. J. Resen-Steenstrup *Køerne drives hjem. Aften. L. A. Ring (u. C.) *Mor fortæller *De gamle har faaet Brev *Tidligt Foraar. Melby *Sommerdag ved Roskilde Fjord *Diset Vinterdag. Vinderød *Efteraar. Gotfred Rode *Oktoberaften. Køerne drives hjem *Blomsterhandlerske. E. Rosenstand.

26 24 Vilh. Rosenstand (u. C.), Professor Billede af Oberstlieutenant Henckel. Født 17. April 1799, død 25. Juli 1855, Femaarsdagen efter hans Heltedaad ved Øvre-Stolk og Isted. Øjeblikket er valgt hvor Henckel med Reserven rykker frem mod det brændende, af Fjenden besatte Øvre-Stok. Med Ro og Omsigt tager han sine Dispositioner. Billedet, bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg, er bragt tilveje ved Bidrag fra Land og By *Fra Kirke. Motivet fra Ærø Portræt af Frk. Andrea J. A. Riidinger (u. C.), R. af Db *Hulvej gennem Lyngbakker. Motivet fra Vendsyssel *Et gammelt Bondehus mellem Hedebakker *En Kostald. Marie Sandholt. % 371. *Bygevejr over Skov. Tisvilde Hegn *Madonna med Barnet. Statue af Michel-Angel o. Mediciernes Gravkapel. Florens. Elisabeth Schiøtt *Mens Aftenklokkerne ringe. August Aften i Birkerødegnen *Hornbæk set vest fra. Oktober Eftermiddag *Hornbæksk Landskab. Oktober. N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Ved Brønden. Motiv fra Italien *Ave Marie *Italiensk Pergola.

27 *Italiensk Arbejder *Aften ved Taormina. Sicilien. C. Schlichting-Carlsen (u. C.) Sommer. Tilh. Hr. Direktør H. L *Sildigt Efteraar. Dyrehaven *Vejen over Moesgaard Bakke. Foraar *Vej i Solskin. Helsingør *Udenfor Vognmandens Lade. Hellebæk *Gammelt Gaardinteriør. Hellebæk *De første Kniplinger *Aften ved Mosen. J. C. Schlichtkrull. C. von Schmidt-Phiseldeck *Septemberdag ved Tuelsø. Chr. Schobius. Den 5. Oktbr Juni *Et Bryggers *Christus møder en Spedalsk *En Barnebegravelse. j Tegninger *Et Fattighuslem *Udsigt over Halsnæs *Vinter i Dyrehaven. Sigurd Schou. H. Siegumfeldt (u. C.) *Udsigt fra Vinduet i GI. Rye Kro *Fra Løkken ved Vesterhavet med en Kone og enhund.

28 *Fra Lønstrup ved Vesterhavet. Graavejr henimod Aften. Landskab med nogle Faar. Borttages sidst i April *Hannes Hus ^Fiskerens Hus. GL Rye *Fiskerens Hus med Omgivelser.) 402. *Trær paa Marken udenfor GI. Rye *Et Hus bag Buske *Et Hus bag Buske med Udsigt. ) Rye *Sommerspiret. Møens Klint. Simon Simonsen (u. C.) *1 Lømmelalderen. Hertha-Pointere Heste i Vallø Dyrehave *Betænkelige Efter en lille Uenighed. Knud Sinding *Aften *Kirkeinteriør. Heldum. Joakim Skovgaard *Skraaning bag en Gaard i Halland. Graavejr *Bakket Egn med Køer; hen mod Aften. Hans Smidth (u. C.) *Vej over Heden. Motiv fra Herningegnen *Kystparti ved Udløbet af Mariager Fjord *En gammel Længe. Vestjylland *Landskab i August Maaned *Blæsevejr. C. M. Soya-Jensen *Hald Sø *Gade i Ribe.

29 27 Poul Steffensen *Ved Landevejen *En Pige med et Kobbel Faar. Radering. Anna Syberg *Gyldenlak i en Have *En lyserød Kaktus foran et Spejl. Pr. Larsen-Særsløv *Genrebillede *Portræt af Hr. N. Petersen *En lille Pige fra Særsløv *Lampelysstudie *Portræt Portræt af en Dame. Knud Søeborg. Lucie Søltoft. C. Eiler Sørensen *Forældrene og det syge Barn. Henrik Sørensen Portræt i Træsnit af H. C. Andersen, efter Fotografi af Budtz-Møller; til Verdensudgaven af H. C. Andersens Eventyr. Det nordiske Forlag. Vilhelm Tetens *Portræt *Dobbeltportræt.

30 28 Mathilde Thalbitzer *Efteraarsdag *Bjørnsholm med Ruinerne af Vitskøl Kirke *Bjørnsholm. M. Therkildsen (u. C.) *Hvilende Køer. Motiver fra 439. *En Hyrdedreng med sin Hjord., Frederikssunds *Græssende Køer. ) egnen *Skiftende Sol *Moselandskab med Køer *Vej i en Landsby. Anton Thiele, (u. C.) *Søen ved Hald. Sommer Formiddag. Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db Interiør med Portræt. Tilh. Ribe Stiftsmuseum *1 en Have Præstegaardsinteriør med Portræter. Tilh. Hr. Architekt L. Gudme *Grundtvig i Udby. Pauline Thomsen *Sommerlandskab. Rye. Thor. B. Thorlaksson *Sommernat ved Thingvalla paa Island. Emmy Thornam *Bøgegrene og Foraarsblomster *Primulaer.

31 29 Hakon Thorsen *En stille Time *Heden *En Landsbydegn. Portræt *Studiehoved. Maria Thymann *Bøgene fra Dønnerup *Ærentræer paa Knudshoved *1 Sakristiet. Christian Tilemann-Petersen. L. Tuxen (u. C.), Professor., R. af Db., Dbm *DronningVictorias Begravelses-Ceremoni i St.Georges- Chapel, Windsor, Skitse *Dameportræt. Knæstykke *En Ramme med Forarbejder til Dronning Victorias Jubilæums Garden-Party. Originalen paa Windsor Castle ^Interiør. Margrethe Tuxen-Meyer. Stephan Ussing *Et gammelt Teglværk. August. Herman Vedel *Musik *Dobbeltportræt.

32 3 P. Olsen- Ventegodt *Colosseum Concordia Templet i Girgenti. Tilh. Hr. Architekt Alfred Thomsen. P. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Efter Frokosten *Mandsportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *Interiør fra Hedeboegnen. Sophus Vermehren *Et Studie efter en gammel Mand *Foran Spejlet *Skovlandskab. Sigurd Wandel. C. Wentorf (u. C.) Portræt. [Rammen udført efter Tegning af Hr. Etatsraad V. Dahlerup] Børneportræter. Tilh. Hr. Læge S. Nandrup *Betragtninger *Ved Aften. J. P. v. Wildenradt *Sommeraften *Aftensol i Hedebakkerne. I Baggrunden Store Knøs og Lille Knøs. Sveibæk.

33 3i y. Wilhjelm *Naar vi Døde vaagner *Aftenstemning *Florentinsk Landskab. Udsigt mod Fiesole. Frederik Winther (u. C.) *Efteraarsmorgen paa Møens Nordstrand. Liselund *Birke og Elletrær ved en lille Sø. Holte *Aften ved Fursøen i Nærheden af Jægerhuset *Fra Fuglesangsrenden. Almindingen. Bornholm. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Bækken. Foraar i Præstevangen ved Frederiksborg *Klitbjergene ved Blaavandshuk *Aften. Hestehaven ved Frederiksborg *Rimtaage. Gentoftevejen ved Baunegaard *Klar Vinterdag. Bernstorffvejen ved Rygaard *Blomstrende Æbletrær ved Strandmøllebugten *Valmuer i en gammel nedlagt Have. Billedhuggerkunst. Rasmus Andersen (u. C.) Portrætbuste i Marmor. Hr. Tandlæge P.N. Jørgensen Portrætbuste i Gibs. Hr. Frederik Bajer Portrætbuste i Gibs. Maleren H. A. Brendekilde Portrætbuste. Gibs. E. H. Bentzen (u. C.).

34 32 V. Bissen (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. G. Brandes Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. N. Finsen. t Carl J. Bonnesen (u. C.) *Kejser Alexander II. Rytterstatuette i Gibs En Valkyrie. Statuette i Bronze. Tilh. Hs. Kgl. Højhed Prins Valdemar Sonja. Barnebuste. Tilh. Hr. Witzansky Buste. Elna Borch Buste i Gibs. Portræt af min Moder. L. Brandsirup (u. C.). R. af Db Portrætbuste i Gibs af Hr. Etatsraad, Professor Brunniche Portrætbuste i Gibs af Fru Emily Malthe Bruun. R. Bøgebjerg (u. C.), 508. *Proserpina og Adonis. Gruppe i Gibs. Saadan sad i Dødens Bo, ikke langt fra Glemsels Kilde, begge Elskende nu stille, Fr. Paludan-Muller: Adonis. H. Conradsen (u. C.). Kmd. af Db., Dbm *Den genfundne Søn. Gruppe En Portræt-Medaillon. Erik Bøgh.

35 33 II. 12. Gudmundsen-Holmgreen. *AnderS. Portrætbuste. Tilh. Kunstneren. Andreas F. V. Hansen. Portrætrelief. Bronze. Carl Martin Hansen. 13' M r 5' 16. i , Portrætbuste. )... T Portrætrelief. ) TlIh ' Hr ' Dr L ' F " F. Kastor Hansen. Portræt af Maleren H. Matthiessen. Søren P. O. Holck. Portrætbuste af Hr. Kaptajn af Flaaden A. F. M. Evers. Viggo Jarl. *En Fodboldspiller. Maalmand. *Lucas Evangelium Kap. 22, V Fritstaaende Figur i Bronze. Gunnar Jensen. *Model til en Medaille til Minde om Kunsthistorikeren Prof. Julius Lange. *Portrætmedaillon. Voks. Lauritz Jensen (u. C.). *Fysisk Kraft. Gruppe i Gibs. Portrætbuste i Gibs. *En Havørn. Skitse i tørret Ler.

36 34 Emar Jonsson *Den Fredløse. Arbejdet er komponeret over Motiver delvis hentede fra den islandske Saga. Digtet omhandler en Fredløs, som dømt for en Forbrydelse undslap og flygtede med sin unge Hustru til det indre ubeboede Island. Paa sit Dødsleje bad Hustruen ham indtrængende om at begrave sit Lig i indviet Jord. Gruppen fremstiller ham, bærende sin Hustrus Lig bunden paa Ryggen, paa den natlige Vandring til Kirkegaarden. Jørgen Larsen (u. C.) Barnebuste. Tilh. Fru Johanne Dahlman Barnebuste. Tilh. Hr. cand. pharm. E. Dam Portrætbuste i Gibs. Charles P. V. Lindstrøm. Agnes Lunn Følhoppe. Gibs. % naturi. Størrelse. Thorald H. Mogensen *Statuette af e n Vandbærerske. Carl Mortensen *En drikkende Gaas. Italiensk Nøddetræ. Johannes Mølgaard *1 Brændingen. Gruppe i Gibs. Alexis Møller Portrætbuste. Tilh. Hr.W. Neumann.

37 S. S. Mørk. *En Kat, der har fanget en Fugl. Sofus y. Nielsen. *Bjcergtagen. Gruppe i Gibs. Motivet hentet fra et islandsk Eventyr. Barnebuste. Balder. Høder. yohan E. Otto. A. Paulsen (u. C.). Statue i Gibs. Statue i Gibs. Gyde Petersen. Buste. Tilh. Hr. Etatsraad Bestie. Buste af Hr. Redaktør C. G. 54 Buste. Nielsine Petersen. Portræt af Hr. Professor Vermehren Buste i Gibs. A. W. Saabye (u. C.). Professor. R. af Db. Selvportræt. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprung. Buste i Gibs af Skuespiller Schwartz. * 1753, -J* Modelleret efter et Portræt af Pilo. Udført i Marmor til det kgl. Teaters Foyer. Nicolai Schmidt (u. C.). Portrætbuste i Gibs. Tilh. Hr. Direktør Hauberg. Portrætbuste i brændt Ler. Tilh. Hr. Kandidat Mohr. 3*

38 36 Th. Stein (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *Lille Faun i Kamp med en Slange. Statue i Gibs *Johannes Wiedewelt.»Danmarks Fidias«. 17. December Statuette i Gibs *Peter Andreas Heiberg. Portrætbuste i Gibs Edvard Fallesen; Kammerherre, Oberst, Chef for det kgl. Teater, -f Portrætbuste udført efter Bestilling af Frk. Pauline Fallesen. Carl Sørensen *En Spædekalv. Model i compounded Ler. Rudolph Tegner *Gravmæle, rejst i Bronze paa min Moders Grav Anno Helsingørs Kirkegaard. Gibs *Lykken. Gruppe i Gibs Portrætbuste af Maleren Jens Lund. Gibs. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm Buste i Bronze af Maleren Irminger. Olga Wagner, født Packness *Portræt-Hoved med tilhørende Sokkel *Portræt-Støtte. Siegfried Wagner.

39 37 Bygningskunst. Martin Borch Konkurrencetegninger til e n Bygning f or d et gensidige Forsikringsselskab Danmark Konkurrencetegninger til e n Bygning for Privatbanken Konkurrencetegninger til e n Bygning forn y Carlsberg Glyptotek Konkurrencetegninger til Frimurerstiftelsen ved Sortedams Dossering Udkast til St. Andreaskirken i Kjøbenhavn Facade a f E jendommen N r. 5 paa Højbroplads. N. C. Christensen Et Universitet. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. L. Clausen (u. C.) Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. Vilhelm Fischer Bygninger i Holbæk og Roskilde. Foreningen af jdie Decbr ved H. B. Møller, p. t. Formand Opmaalinger.

40 38 F. Frehse Menighedshus paa Filippavej. Opført i Aarene Andr. Fussing (u. C.) Et Universitet. Konkurrencearbejde. Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille. Nicolai Hansen Konkurrencearbejde til et Garnisons-Sygehus i Næstved. V. & B. Ingemann Handelsskolen. Facade og Etageplan. Eugen Jørgensen Beboelsesbygning. Østerbrogade Beboelsesbygning. Kong Georgs Vej. Thorvald Jørgensen (u. C.) *Brorsonskirken og Hellerup Kirke. V. Koch (u. C.). Professor Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. J. Chr. Kofoed Bygningen for Kristelig Forening for ungemænd.

41 39 V. y. Mørk-Hansen Niketemplet. Akropolis Akropolis Lycabettos. Athen Agent O. H. Schmeltz's Stiftelse. Roskilde. Anton Rosen de Danske Landmandsforsamling i Odense Nogle Fotografier af Udstillingsbygninger. K. Varming Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. H. Wenck. R. af Db *En Gade bag ved de gamle Volde i Wisby *Den gamle Østerport i Wisby *En Gade i Wisby. Dekorativ Kunst. J. Bentzen-Bilkvist En Hængelampe drevet i Messing. Det anvendte Motiv: Søstjerner. Mads Henriksen Rejsestudier fra Museet i Neapel.

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS

FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS FORAARS UDSTILLINGEN 19O3 GS 738. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Protokoller med Angivelse af Priserne

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm.

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. 5^jo AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. i Admiralgade 16 over Malerier. af ældre og yngre dansk Malerkunst.

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

TOMBOLA. Publikums Opmærksomhed henledes paa den i 1889 indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogens sidste Sider

TOMBOLA. Publikums Opmærksomhed henledes paa den i 1889 indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogens sidste Sider 732 FORAARS U U 3 1I L i l J l J N U C i l N KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i 1889 indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogens sidste Sider En Protokol

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN 734. KATALOG

FORAARS UDSTILLINGEN 734. KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 734. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Protokoller med Angivelse af Priserne paa

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk).

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AABENT FRA 1. TIL 13. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 H m m h ^ ^ m m

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

735. FORAARS UDSTILLINGEN. iqoo. tsfr. fyld* KATALOG

735. FORAARS UDSTILLINGEN. iqoo. tsfr. fyld* KATALOG 735. FORAARS UDSTILLINGEN iqoo. tsfr fyld* KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ.

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ. Fotograiisaiii lingen KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som, bl. a. efter Begæring af Hr. Overretssagfører A. Henriques paa et Dødsboes Vegne, bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* i»kunstsal«,

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2.

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. P Katalog over Maleri - Auktionen t i Hotel Prinsen s Festsal i Roskilde M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. April fra Kl 10-6, 3 14. Prof.

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12.

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I»KOBENHAVNS KUNSTSALON«S UDSTILLINGSLOKALE, BREDGADE 34 (OVENLYSSALEN),

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER 72 56 M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som sælges ved offentlig Auktion i Vangehuset, Strandvej

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND Fotografisanilingen KATALOG OVER MALERIER B. A. TILHØRENDE DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN f. ROSENSTAND SAMT HIDRØRENDE FRA ANDRE BOER AUKTION: ONSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 12 pr. I KUNSTSAL", FREDERIKSBERGGADE

Læs mere

741. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG <5J»

741. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG <5J» FORAARS UDSTILLINGEN 741. KATALOG

Læs mere

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å D 591. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN tø/:/.3! å I SEPTEMBER 1919 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiuiiiiiiiiiiiiiis

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION

OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION ONSDAG DEN 14. APRIL 1920, KLOKKEN 121/,. PR. EFTERSYN: Søndag den 11., Mandag den 12. og Tirsdag den 13. April Kl. 10 5 KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet,

Læs mere

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 FotoCTaflgamlingea FORTEGNELSE OVER MALERIER SOM LANDSKABSMALEREN I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED AUKTION DER AFHOLDES MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 I OVENLYSSALEN BREDGADE 34. EFTERSYN: Fredag, Lørdag,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix i Assens M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 20. Maj fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING KATALOG OVER FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG NYERE DANSK KUNST FRA V. WINKEL & MAGNUSSEN PAA MUSEET I ODENSE JUNI 1914 KATALOG OVER FYENS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

& '" HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl.

& ' HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl. & '" HK/ $ 592. ^ T FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING 1. 9 * 2 * 0 OKTOBER 1920» d. 17. 31. incl. &3S >5 ^ L E f & DEN FRIE UDSTILLING OKTOBER 1920 * STATENS ^ kunst::.",tokiske F UToGU Al t. SAMLir.

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920 KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN Paa Begæring af Højesteretssagfører Fr. Winther sælges en Del gode Malerier

Læs mere