FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider

3 Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, ere henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. * Malerkunst. Raderinger. Tegninger. J. E. Olsen-Aabye. 1. *Vemod. 2. *Minder. Arvid Aae. 3. *En lille Bondepige. Hans Agersnap. 4. *Under Ligaards Bakker. Bygevejr i September. 5. *Klar Vinterdag. Mølholm Skov. Rimfrost. 6. *Mild Novemberdag i Skoven. Helvig Amsinck. 7. *Plagene arbejde i Pløjemarken. Anna Ancher (u. C.). 8. *Portræt af Maleren V. Kyhn. 9. Brændehuggeren med sin Familie. Sommeraften. Tilh. Hr. Grosserer Aug. Salomon.

4 2 Michael Ancher (u. C.), R. af Db. i o. *Dameportræt. xi. *Ung Pige, der læser. Sommerdag i Haven. 12. *En Eneboer med sine Høns. 13. *En Fiskerkone paa en Klit. Sommeraften. Cilius Andersen. 14. *Før Processionen kommer. 15. *Vinteraften. 16. *Dæmring. A. Ander s en-lundbye (u. C.). Vilh. Arnesen. 17. *Hongkongs Havn ved Victoria Peak. 18. Fiskerpiroger udfor Ceylon. Tilh. Hr. Etatsraad H. N. Andersen. 1 g. Wladiwostock ved Vintertid. 20. *En Kinafarer. Otto Bache (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm. 21. Portræt af Hs. Majestæt Kong Georg af Grækenland. Udført efter Bestilling af Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 22. Lieutenant Castenskiolds Angreb paa Skansen ved Kolding 23. April Gave til Kolding Kommune fra Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 23. *Aften.

5 <9 24. *Eftermiddag i Skoven. Carl Christensen-Bakkely. Otto P. Balle. * 25. Portræt af Hr. Hofjægermester P. B. de N. 26. Portræt af Hr. Pastor emer. F. 27. *Udsigt fra Foden af Norske Bakke ved Frederiksværk. 28. Portræt. Vilhelmine Bang. Brita Barnekow. 29. Barneportræt. Tilh. Hr. Kaptajn C. Salto. Chr. F. Beck. 30. *Formiddagssol. Egnen ved Salten Langsø. 31. *Aftensol paa Lyngbakker. Motivet fra Skovlund ved Salten. J. Bentzen-Bilkvist. 32. *Opklarende Vejr. Motivet fra Funder. 33. *Sjællands Odde set fra Lumbsaas Strandbakker. Aage Bertelsen. 34. *Kusine Hanne-Mis. 35. *Herlufsholms Kirkegaard. Efteraar. R. Bissen (u. C.). 36. *Jydsk Landskab. Skjørping. 37. *Kold Foraarsdag ved Fredensborg. I Baggrunden Esrom Sø og Grib Skov. 38. *Skovmose ved Vejen langs Esrom Sø. Oktober. 39. *Broen over til det ikke færdige Vallø Slot. 1*

6 Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db. 40. *Paa Nordpynten af Bornholm. 41. *Baade komme hjem. Motiv fra Lynæs. 42. *Frihavnen. 43. *En hollandsk Kuf i rum Sø. 44. *Let nordlig Brise. Eftermiddag. Dragør. 45. *Sommerdag over Sundet. Snekkersten. 4 Gerhard Blom. 46. *Nordsjællandsk Landskab. Eftermiddag i August. Joh. Boesen (u. C.). 47. ^Sommerdag med Byger. Motivet fra Sveibæk. Silkeborgegnen. 48. *Parti fra Vildandegaarden ved Sophienholm. 49. *Søalleen i Fredensborg Slotspark. 50. *Skovmølleaaen ved Moesgaard. 51. *1 Mosen ved Sophienholm. 52. *Seis Hede. Louise Bonfils. 53. *Sø og Skær, set fra Kullens Nordside. J. Fr. Brandt, Kaptajn, R. af Db. 54. *Fra Gudenaadalen ved Ulstrup. Opklarende Vejr efter Regn. J. H. Brandt (u. C.). 55. *Henad Aften. 56. *Solglans mellem Byger. 57. *Sommerdag ved Stranden. 58. *Solskin i en Kløft.

7 5 H. Brasen (u. C.). 59. *Kvæg paa Strandmarken. 60. Optaget. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleinsang. 61. *1 Fart. J. U. Bredsdorff (u. C.). 62. *Fra Kollund ved Flensborg Fjord. Henad Aften i September. 63. *Vintersolskin. Motiv fra Kajerød. 64. *Snesjap. Motiv fra Kajerød. 65. *Mild Graavejrsdag henad Aften. Motiv fra Alsted Præstegaard i Sydsjælland. 66. *Det klarer op efter Snefog. Motiv fra Kajerød. Pastel. 67. *1 Skumringen i April. Motiv fra Kajerød. 68. *Ved en fynsk Landsby. 69. *Husmandskoner. 70. *Maaneskin. H. A. Brendekilde (u. C.). Alfred Broge. 71. ^Sommerdag. Motiv fra Kulhus. I Baggrunden Issefjord. 72. *Gamle Melodier. 73. Portræt af Kaptajn L. Elisabeth Bøgh. Clara Carl. 74. *Sommerformiddag. Bastrup. 75. *Chrysanthemum og vissent Løv.

8 6 Anthonore Christensen, født Tscherning (u. C.). 76. *Rhododendron og Gyldenlak. 77. *Rosen Maréchal Niel fra Montreux. 78. *Voksende Alperoser, Alperhododendron, i den kraftigste Blomstring. 79. *Fra Alpeengene ved Chesiéres. 80. *Hvide Roser fra min Have. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db. 81. *Fra Silkeborgegnen. Bygevejr. 82. Strand ved Emiliekilde. Udført efter Bestilling af Hr. Boghandler H. C. Engelsen. 8-?. Duerne fodres. _,... _,. 84. Blomstrende Frugttrær. J TUh ' Hr ' * abnkejer C bødrmg ^Bakkerne mod Vest *Eftermiddag. Fra Sæby. 87. *Aaen. Formiddag. J R. Christiansen. 88. *En Fredsforstyrrer. Motiv fra Mariager. 5. Christiansen. 89. *Landskab med Faar. Efteraar. 90. *Aften. Chr. Clausen. G. A. Clemens. 91. *Henimod Solnedgang ved Boller Mose i Vendsyssel. Køerne drives hjem. 92. *Septemberdag i Vendsyssel. Taarsegnen.

9 7 Janus la Cour (u. C.). Professor, R. af Db. 93. *Sommerdag ved Stranden. 94. *Septemberdag ved Neisum i Vendsyssel. 95. *Formiddag. Villa d'este. 96. *Graavejr. 97. *Sommeraften. 98. *Septembermorgen. 99. *Kystbillede. Hans Dall. 1SVI e " Chr. Dalsgaard (u. C.), Professor, R. af Db *Første Dag ude efter Sygdommen *En Pige, der er falden i Tanker *En Pige, der kikker ud af sit Spisekammervindue *Toilette *Sommer. Christine Deichmann. Augusta Dohlmann (u. C.) *Glycine Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Murmester Licht *Calceolaria. A. Dorph (u. C.), Professor, R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen ^Sommereftermiddag ved Svendborg-Sund *Bygevejr ved Stranden.

10 8 Ole Due. i n. *Klar Sommerdag. Motivet fra Næsbyholm ved Sorø *Martsstemning. Ordrup Mose ved Kongekilden. C. Eckardt (u. C.) *Fra Fiskerhavnen ved Kalundborg. Formiddag *Udsigt fra Vejen til Ulfshøj ved Kalundborg. J. Jensen-Egeberg ^Lyngbakkerne ved Seis. Sildig Eftermiddag. E. Rasm. Eilersen (u. C.), R. af Db *Foraarsdag ved Raavaddam. Fileværket. J. Exner (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm En gammel Sømand, strikkende paa en Strømpe. Tilh. Fru S. Verdier Fra en Ildebrand i Sønderho. Tilh. Fru S. Verdier En Pige med sit Hækletøj, ved et aabentstaaende Vindue. Tilh. Hr. Kunsthandler Otto Lemming Portrætmaleri *En ung Knøs kommer hjem fra Jagten. Robert Fibiger *Kone fra Civita d'antino *Landskab fra Civita d'antino *Interiør. Aug. Fischer *Gadeparti. Teilfeld i Hamborg.

11 *Det brænder. Paul Fischer *Bagved Gaarden *Paa Marken. Vilh. Th. Fischer. C. Nielsen Foldgaard. 129.»Skal vi saa drikke Kaffe, Tante!«Harald Foss (u. C.). Professor *Stille September-Eftermiddag ved en jydsk Indsø *Sommermorgen ved Thorsø Bakker. Silkeborgegnen *Graavejrsdag ved Søen. r 33- *Oktobermorgen *Interiør. Lampelys. Friis-Nybo. Charlotte Frimodt *Landskab fra Tønder ^Indkørslen til Schackenborg. Møgeltønder *Sommerdag i Skoven *Jydsk Træskomand *Aaen. A. Fritz (u. C.). Marcus Fritz.

12 10 L. Frølich (u. C.), Etatsraad, R. af Db., Dbm Genierne for det 19de Aarhundredes Opfindelser. Tegning Legende Hunde. Radering Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen. N. F. S. Grundtvig 1847, pag. 93. De s graae, lige gode om 1 Tand og 1 Øje, der gik paa Omgang; men blev opsnappet af Persens, saa de, for at faa deres Fattigdom igen, maatte vise ham Vejen til Gorgone7'ne. Radering *Moder og Datter. Volmer Fugl. Gustava Griiner Herreportræt. J ^ H r Premierlieutenant Brandt Dameportræt. ) Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Fru Generalkonsulinde Hansen Kai. Tilh. Hr. Dr. Otto Jespersen Portræt. Tilh Ffk Marig MøUer 149. Portræt. Ad. Heinr-Hansen *Parti af Fredensborg Havesal. Forarbejde til et Maleri, tilhørende H. M. Enkekejserinden af Rusland. J. T. Hansen (u. C.) *Loggia i Palazzo Bargello. Firenze. Akvarel Ramme med Tegninger til Traps Danmark.

13 I S3- *Glade Drenge. N. Chr. Hansen (u. C.). Sigvard Hansen *Vinterbillede. Interiør fra en norsk Bondegaard *Birketrær. Snefald. Otto Haslund (u. C.), Professor Portræt. Knæstykke. Tilh. Hr. Direktør Jens Lange Barneportræt. Tilh. Hr. cand. mag. A. Boysen *En Gravhund med Hvalpe *Interiør med Figurer Barneportræt Barneportræt. Tilh. Hr. Grosserer N. O. Christensen Barneportræt Barneportræt. J. Rasmussen Hedegaard *Min Moder *Den gamle Graverenke. Anna Heerfordt *Chrysanthemum. Asters. Viggo Helsted *Urolig Efteraarsdag ved Vesterhavet *Blæst. Motiv fra Klitmøller. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Urolige Tider.

14 *Retsscene. Plejeforældre *Regnvejr *Morgenpigen. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db Et Kompagni af Livgarden inspiceres. Udført efter Bestilling af H. K. H. Prins Christian. *En Helt fra Den danske Dragon Niels Kjeldsen mødte den 28de Februar 1864 paa Landevejen mellem Kolding og Vejle en Afdeling preussiske Husarer. Uagtet han kun var én mod mange, indlod han sig i Kamp med dem, og nedlagde flere af sine Fjender. Selv da han var blevet saaret i højre Haand, saa han maatte føre Klingen med den venstre, nægtede han at overgive sig. Han søgte nu Dækning ved et Træ og fortsatte Kampen indtil en preussisk Husar gjorde Ende paa hans Liv ved bagfra at skyde ham ned med en Pistol *En Strygestue. Marie Henriques. August J. Herning * Sluppen. Fastelavnsoptog fra Aarhus *Enebærkrat. Tisvilde. Lorens Vilh. Hinrichsen. Harald Holm *Orchideer (anguloa clowesii) *Artiscok.

15 i *Gule Chrysanthemum ^Lyserøde Chrysanthemum. Carl Holsøe *Kronborg *Sidegang i Mariæ Kirke i Helsingør Landskab ved Birkerød. Tilh. Fru M. Berthelsen Landskab. Tilh. Hr. Kaptajn Petersen *Landskab. Egnen ved Fredensborg Portræt. N. Holsøe. Sofie Holten *Grønnegaarden i Vartov. Axel Hou Dameportræt. Tilh. Hr. Tømrermester Arboe *Interiør med Figurer Vinter. Radering Interiør. Radering. Peter Ilsted (u. C.). V. Irminger (u. C.) *Den Nat, Christus blev forraadt *Landskab fra Nordsjælland *Nytaarsnat Kl *Badegæster *Den nye Borgemester. Gabriel Jensen *Gammel sjællandsk Bondegaard ved Gadekæret.

16 *Ved Middagsøvnstide i en gammel sjællandsk Bondegaard *Vestalindernes Tempel i Rom. H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db Portræt af Fru Professorinde Vilh. Petersen Portræt af Fru Etatsraadinde Salomonsen Portræt af Generalkonsul Mansfeld-Biillner. Louis Jensen (u. C.) *Sommerdag med drivende Skyer. Sæbygaards Skov *Den gamle Stampemølle ved Sæby. Aftensol *Gaard i Liibeck *Gaden Alter Schrangen i Liibeck *Aaen ved Sæby. Radering Portræt. Knæstykke Portræt. Brystbillede Portræt. Knæstykke. Aug. Jemdorff (u. C.), Professor, R. af Db Portræt. Jul Jersild (u. C.). Henrik Jespersen (u. C.) *Aaen ved Endrupholm i Vestjylland. Mild Oktoberdag *Et tilgroet Aaleje ved Endrupholm. Sommerdag *Vestjydske Bøgestammer. Motiv fra Endrupholm Et Indelukke ved Endrupholm. Efteraarsmorgen *Portofino ved Riviéra Levante. Uroligt Vejr.

17 i *Eftermiddag ved Riviéra Levante i Nærheden af Portofino *Fra Buegangene i Portofino *Kold Efteraarsmorgen lige før Solopgang. Vestjydsk Landskab. Tycho Jessen *Portræt af en ung Mand. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen *Hindsgavls Faar paa Bakkerne ved Lille Bælt. Sen Sommereftermiddag Vejen til Batteriet. Aftensol. Dragør. Tilh. Fru Ida Møller. Ludvig Kabell *Domestikbygningen og de gamle Kastanietrær ved Fredensborg Slot *Eftermiddag i Juni. I Nærheden af en Landsby. Sydsjælland *Det gamle Bondehus ved Skoven. Formiddag i Juni *Naar Aftenklokkerne ringe. Motiv fra Everdrup Kirke i Sydsjælland *Studie. Dagmar Kauffmann En Mand, der læser. Ragnhild Kiellerup.

18 231. *Ved Strandmøllen *Ved Amagertorv *Ved Grønttorvet *1 Sundet *Sejlere i Sundet *Hind med Kalv. i6 Ad. Kittendorff (u. C.) R. af Db. Akvareller Portræt. H. C. Koefoed. H. Kofoed *Fra Bakkerne ved Thorsø. ) 239. *Eftermiddagssol. J Silkeborgegnen. Valdemar Kornerup *Daglig Scene i en norsk Peisestue. søndre Gudbrandsdal. Motiv fra E. Krause *Marie Sommer *Norgesporten. Kastellet. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Db., Dbm Portræt af Grevinde Raben-Levetzau Edv. og Nina Grieg. Radering. Kunstnertryk. Vilh. Kyhn (u. C.), R. af Db., Dbm *Ved gamle Rye. Mossø i Mellemgrunden *Gamle Rye. Store Sande.

19 i *Gamle Rye. Ved Gadekæret *Store Sande. Gamle Rye *Oktober Morgen. Rye Station *Bornholm *Ved Lille Bælt *Ved Frederikssund *Morgen ved Dollerup. Viborgegnen *Sø. I Baggrunden Kullen *Høstbillede med en Række Neg. Viggo Langer *Bakket Terræn ved Voersaa. Sommerdag *Købmandens Hus i Stavnsholt ved Fursøen. Sommerdag. Adolph Larsen *Sommeraften. Motiv fra Spanager Enge *Aaen i Skoven. Hugo Larsen *Straffangerne bryde Alheden *Køkkeninteriør fra Gedhus. Knud Larsen (u. C.). ) Tilh. Hr. Konsul Hev. R. af Db Bodil. ) ' 265. *Sommer. Børnene binde Kranse *Rughøst *Oktober. Rodfrugterne optages. Aksel M. Lassen *Graavejr. Motiv fra Sorte Mose. 2

20 269. Portræt af min Fader. i8 Olga Lau. Karen Lehmann,f. Wiehe *Indgang til en Have. Sandviggaard ved Hillerød. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Ved Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave *Ankermyre paa Bornholm *Ruiner af Hammershus paa Bornholm, set i Maaneskin *Stillleben. H. P. Lindeburg. Carl Locher (u. C.), Professor. R. af Db *Iland! Motiv fra Skagens Sønderstrand. Frisk tiltagende Kuling *Aften ved Tisvilde *Frisk Kuling. Tisvilde *Hjemme igen *Før Bagning. Søren Lund (u. C.) Italienerinde. Lilli Lundsteen. Agnes Lunn *Den brogede *Et luftigt Hjørne.

21 IQ Luplau-Janssen *Landskab i Aftensol *Den blinde Spillemand paa Hjemvejen *Landskab med en Mølle *En Bondegaard. H. Lubbers *Fra Havnen ved Vintertid. Emma Løfjier. A. Mackeprang (u. C.) *Under gamle Bøge. Fra Dyrehaven paa Æbelø *Over Broen. Skaane *1 Udkanten af Skoven. Æbelø *Køerne vandes i Bækken. Skaane. A. P. Madsen (u. C.). Kaptajn, R. af Db., Dbm *Køer paa Marken *Sjællandsk Landskab med Piletræer. Hds. Kgl. Højhed Prindsesse Marie af Danmark (u. C.) *Lyng og Bregner i Solbelysning. Bornholm i September Æbler. *Clematis. Kirsebær. Snepper. Kornblomster. Hummer. Akvareller. 2"

22 > , i3 3i4 Carl V. Meyer. *Portræt. Døden ventes. Tilh. Hr. Tandlæge Dr. R. Steensen. Emma Meyer. *Fra Engene ved Hald Sø. Eftermiddagsbelvsning. *Møllebækken ved Hald. *Sollys i en Skovkløft. Lauritz Mikkelsen. *Frokosttime paa Malerskolen.. Thorald H. Mogensen. *Sommerdag i Abruzzerne. *Højsand ved Rørvig. *Den nye Billedbog. *Fra Hellebæk. N. P. Mols (u. C.). Middagstid. Emilie Mundt (u. C.). Amalie Muller. Carl Møller (u. C.). *Midsommerdag. Motiv fra Egebæksvang. *Efteraarsdag i Egnen ved Rye Station. *1 Sne staar Urt og Busk i Skjul, det er saa koldt derude; dog synger der en lille Fugl paa Kvist ved frosne Rude. B. S. Ingemann. *September ved Rye Station.

23 2 I Chr. Mølsted *Slaget paa Rheden. Skærtorsdag d. 2. April Willemoes ombord i det Gernerske Flaadebatteri. P. Mønsted *Foraarsdag ved Næsbyholm *En Bondehave. / Radennger. Thorvald Niss (u. C.), R. af Db *Fra Skagen. 3x9. *Havre og Tidsler. Nordjydsk Landskab *Ermelund. Vinter *Høst. Dagmar Olrik ^Solsikker bag den gamle Gaard *Bøsmer i Elverhjem. Sigurd Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Skibe udfor Hveen *Fiskerbaade gaa til Søs *Sommeraften i Svendborgsund *Bygevejr i Drogden. Einar Olsen *Aften. Ole Olsen *Køerne drives hjem henad Aften.

24 22 Jul. Paulsen (u. C.) Fru Harriet Heide Kgl. Skuespillerinde Fru Betty Hennings. Malet til det kgl. Teaters Foyer *Jydsk Landskat). Egnen ved Vejle Aftenlandskab. Tilh. Hr. Architekt Levy Villa i Aftenbelysning *Marine. Tidlig Morgen *Ung Kvinde ved sit Arbejde *Selvportræt *En ung Pige *Moder med sit Barn. Albert Petersen. Anna Sofie Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Fortrolig Meddelelse *Fra Ulvedalsbakkerne. Sommerdag *Henad Solnedgang i den gamle Allé ved Dyrehavegaard. *En Gruppe Trær.\,. 343 " *Fjordmotiv. J Raderinger *Frederikssund set fra Kiknæs. Fanny Petersen *Portræt af en gammel Skipper. Tom Petersen *1 Rosentiden. Fra en Have ved Brahetrolleborg *Fra det gamle Halmtorv i Radering.

25 *Fra den tidligere Havnemole i Helsingør. Radering *Baadebro ved Svendborgsund. Troense. Radering *Skindergade i Kjøbenhavn. Radering. Louise Ravn-Hansen *Jydsk Bakkelandskab. Eftermiddagsstemning *Udsigt over Hald Sø. Albert Henrik Repholtz *Aert van der Neer: Maaneskinsbillede.) ort 354. *Rembrandt: Portræt af hans Moder. unst " Gengivelse *Rembrandt: Selvportræt. J. Resen-Steenstrup *Køerne drives hjem. Aften. L. A. Ring (u. C.) *Mor fortæller *De gamle har faaet Brev *Tidligt Foraar. Melby *Sommerdag ved Roskilde Fjord *Diset Vinterdag. Vinderød *Efteraar. Gotfred Rode *Oktoberaften. Køerne drives hjem *Blomsterhandlerske. E. Rosenstand.

26 24 Vilh. Rosenstand (u. C.), Professor Billede af Oberstlieutenant Henckel. Født 17. April 1799, død 25. Juli 1855, Femaarsdagen efter hans Heltedaad ved Øvre-Stolk og Isted. Øjeblikket er valgt hvor Henckel med Reserven rykker frem mod det brændende, af Fjenden besatte Øvre-Stok. Med Ro og Omsigt tager han sine Dispositioner. Billedet, bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg, er bragt tilveje ved Bidrag fra Land og By *Fra Kirke. Motivet fra Ærø Portræt af Frk. Andrea J. A. Riidinger (u. C.), R. af Db *Hulvej gennem Lyngbakker. Motivet fra Vendsyssel *Et gammelt Bondehus mellem Hedebakker *En Kostald. Marie Sandholt. % 371. *Bygevejr over Skov. Tisvilde Hegn *Madonna med Barnet. Statue af Michel-Angel o. Mediciernes Gravkapel. Florens. Elisabeth Schiøtt *Mens Aftenklokkerne ringe. August Aften i Birkerødegnen *Hornbæk set vest fra. Oktober Eftermiddag *Hornbæksk Landskab. Oktober. N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Ved Brønden. Motiv fra Italien *Ave Marie *Italiensk Pergola.

27 *Italiensk Arbejder *Aften ved Taormina. Sicilien. C. Schlichting-Carlsen (u. C.) Sommer. Tilh. Hr. Direktør H. L *Sildigt Efteraar. Dyrehaven *Vejen over Moesgaard Bakke. Foraar *Vej i Solskin. Helsingør *Udenfor Vognmandens Lade. Hellebæk *Gammelt Gaardinteriør. Hellebæk *De første Kniplinger *Aften ved Mosen. J. C. Schlichtkrull. C. von Schmidt-Phiseldeck *Septemberdag ved Tuelsø. Chr. Schobius. Den 5. Oktbr Juni *Et Bryggers *Christus møder en Spedalsk *En Barnebegravelse. j Tegninger *Et Fattighuslem *Udsigt over Halsnæs *Vinter i Dyrehaven. Sigurd Schou. H. Siegumfeldt (u. C.) *Udsigt fra Vinduet i GI. Rye Kro *Fra Løkken ved Vesterhavet med en Kone og enhund.

28 *Fra Lønstrup ved Vesterhavet. Graavejr henimod Aften. Landskab med nogle Faar. Borttages sidst i April *Hannes Hus ^Fiskerens Hus. GL Rye *Fiskerens Hus med Omgivelser.) 402. *Trær paa Marken udenfor GI. Rye *Et Hus bag Buske *Et Hus bag Buske med Udsigt. ) Rye *Sommerspiret. Møens Klint. Simon Simonsen (u. C.) *1 Lømmelalderen. Hertha-Pointere Heste i Vallø Dyrehave *Betænkelige Efter en lille Uenighed. Knud Sinding *Aften *Kirkeinteriør. Heldum. Joakim Skovgaard *Skraaning bag en Gaard i Halland. Graavejr *Bakket Egn med Køer; hen mod Aften. Hans Smidth (u. C.) *Vej over Heden. Motiv fra Herningegnen *Kystparti ved Udløbet af Mariager Fjord *En gammel Længe. Vestjylland *Landskab i August Maaned *Blæsevejr. C. M. Soya-Jensen *Hald Sø *Gade i Ribe.

29 27 Poul Steffensen *Ved Landevejen *En Pige med et Kobbel Faar. Radering. Anna Syberg *Gyldenlak i en Have *En lyserød Kaktus foran et Spejl. Pr. Larsen-Særsløv *Genrebillede *Portræt af Hr. N. Petersen *En lille Pige fra Særsløv *Lampelysstudie *Portræt Portræt af en Dame. Knud Søeborg. Lucie Søltoft. C. Eiler Sørensen *Forældrene og det syge Barn. Henrik Sørensen Portræt i Træsnit af H. C. Andersen, efter Fotografi af Budtz-Møller; til Verdensudgaven af H. C. Andersens Eventyr. Det nordiske Forlag. Vilhelm Tetens *Portræt *Dobbeltportræt.

30 28 Mathilde Thalbitzer *Efteraarsdag *Bjørnsholm med Ruinerne af Vitskøl Kirke *Bjørnsholm. M. Therkildsen (u. C.) *Hvilende Køer. Motiver fra 439. *En Hyrdedreng med sin Hjord., Frederikssunds *Græssende Køer. ) egnen *Skiftende Sol *Moselandskab med Køer *Vej i en Landsby. Anton Thiele, (u. C.) *Søen ved Hald. Sommer Formiddag. Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db Interiør med Portræt. Tilh. Ribe Stiftsmuseum *1 en Have Præstegaardsinteriør med Portræter. Tilh. Hr. Architekt L. Gudme *Grundtvig i Udby. Pauline Thomsen *Sommerlandskab. Rye. Thor. B. Thorlaksson *Sommernat ved Thingvalla paa Island. Emmy Thornam *Bøgegrene og Foraarsblomster *Primulaer.

31 29 Hakon Thorsen *En stille Time *Heden *En Landsbydegn. Portræt *Studiehoved. Maria Thymann *Bøgene fra Dønnerup *Ærentræer paa Knudshoved *1 Sakristiet. Christian Tilemann-Petersen. L. Tuxen (u. C.), Professor., R. af Db., Dbm *DronningVictorias Begravelses-Ceremoni i St.Georges- Chapel, Windsor, Skitse *Dameportræt. Knæstykke *En Ramme med Forarbejder til Dronning Victorias Jubilæums Garden-Party. Originalen paa Windsor Castle ^Interiør. Margrethe Tuxen-Meyer. Stephan Ussing *Et gammelt Teglværk. August. Herman Vedel *Musik *Dobbeltportræt.

32 3 P. Olsen- Ventegodt *Colosseum Concordia Templet i Girgenti. Tilh. Hr. Architekt Alfred Thomsen. P. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Efter Frokosten *Mandsportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *Interiør fra Hedeboegnen. Sophus Vermehren *Et Studie efter en gammel Mand *Foran Spejlet *Skovlandskab. Sigurd Wandel. C. Wentorf (u. C.) Portræt. [Rammen udført efter Tegning af Hr. Etatsraad V. Dahlerup] Børneportræter. Tilh. Hr. Læge S. Nandrup *Betragtninger *Ved Aften. J. P. v. Wildenradt *Sommeraften *Aftensol i Hedebakkerne. I Baggrunden Store Knøs og Lille Knøs. Sveibæk.

33 3i y. Wilhjelm *Naar vi Døde vaagner *Aftenstemning *Florentinsk Landskab. Udsigt mod Fiesole. Frederik Winther (u. C.) *Efteraarsmorgen paa Møens Nordstrand. Liselund *Birke og Elletrær ved en lille Sø. Holte *Aften ved Fursøen i Nærheden af Jægerhuset *Fra Fuglesangsrenden. Almindingen. Bornholm. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Bækken. Foraar i Præstevangen ved Frederiksborg *Klitbjergene ved Blaavandshuk *Aften. Hestehaven ved Frederiksborg *Rimtaage. Gentoftevejen ved Baunegaard *Klar Vinterdag. Bernstorffvejen ved Rygaard *Blomstrende Æbletrær ved Strandmøllebugten *Valmuer i en gammel nedlagt Have. Billedhuggerkunst. Rasmus Andersen (u. C.) Portrætbuste i Marmor. Hr. Tandlæge P.N. Jørgensen Portrætbuste i Gibs. Hr. Frederik Bajer Portrætbuste i Gibs. Maleren H. A. Brendekilde Portrætbuste. Gibs. E. H. Bentzen (u. C.).

34 32 V. Bissen (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. G. Brandes Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. N. Finsen. t Carl J. Bonnesen (u. C.) *Kejser Alexander II. Rytterstatuette i Gibs En Valkyrie. Statuette i Bronze. Tilh. Hs. Kgl. Højhed Prins Valdemar Sonja. Barnebuste. Tilh. Hr. Witzansky Buste. Elna Borch Buste i Gibs. Portræt af min Moder. L. Brandsirup (u. C.). R. af Db Portrætbuste i Gibs af Hr. Etatsraad, Professor Brunniche Portrætbuste i Gibs af Fru Emily Malthe Bruun. R. Bøgebjerg (u. C.), 508. *Proserpina og Adonis. Gruppe i Gibs. Saadan sad i Dødens Bo, ikke langt fra Glemsels Kilde, begge Elskende nu stille, Fr. Paludan-Muller: Adonis. H. Conradsen (u. C.). Kmd. af Db., Dbm *Den genfundne Søn. Gruppe En Portræt-Medaillon. Erik Bøgh.

35 33 II. 12. Gudmundsen-Holmgreen. *AnderS. Portrætbuste. Tilh. Kunstneren. Andreas F. V. Hansen. Portrætrelief. Bronze. Carl Martin Hansen. 13' M r 5' 16. i , Portrætbuste. )... T Portrætrelief. ) TlIh ' Hr ' Dr L ' F " F. Kastor Hansen. Portræt af Maleren H. Matthiessen. Søren P. O. Holck. Portrætbuste af Hr. Kaptajn af Flaaden A. F. M. Evers. Viggo Jarl. *En Fodboldspiller. Maalmand. *Lucas Evangelium Kap. 22, V Fritstaaende Figur i Bronze. Gunnar Jensen. *Model til en Medaille til Minde om Kunsthistorikeren Prof. Julius Lange. *Portrætmedaillon. Voks. Lauritz Jensen (u. C.). *Fysisk Kraft. Gruppe i Gibs. Portrætbuste i Gibs. *En Havørn. Skitse i tørret Ler.

36 34 Emar Jonsson *Den Fredløse. Arbejdet er komponeret over Motiver delvis hentede fra den islandske Saga. Digtet omhandler en Fredløs, som dømt for en Forbrydelse undslap og flygtede med sin unge Hustru til det indre ubeboede Island. Paa sit Dødsleje bad Hustruen ham indtrængende om at begrave sit Lig i indviet Jord. Gruppen fremstiller ham, bærende sin Hustrus Lig bunden paa Ryggen, paa den natlige Vandring til Kirkegaarden. Jørgen Larsen (u. C.) Barnebuste. Tilh. Fru Johanne Dahlman Barnebuste. Tilh. Hr. cand. pharm. E. Dam Portrætbuste i Gibs. Charles P. V. Lindstrøm. Agnes Lunn Følhoppe. Gibs. % naturi. Størrelse. Thorald H. Mogensen *Statuette af e n Vandbærerske. Carl Mortensen *En drikkende Gaas. Italiensk Nøddetræ. Johannes Mølgaard *1 Brændingen. Gruppe i Gibs. Alexis Møller Portrætbuste. Tilh. Hr.W. Neumann.

37 S. S. Mørk. *En Kat, der har fanget en Fugl. Sofus y. Nielsen. *Bjcergtagen. Gruppe i Gibs. Motivet hentet fra et islandsk Eventyr. Barnebuste. Balder. Høder. yohan E. Otto. A. Paulsen (u. C.). Statue i Gibs. Statue i Gibs. Gyde Petersen. Buste. Tilh. Hr. Etatsraad Bestie. Buste af Hr. Redaktør C. G. 54 Buste. Nielsine Petersen. Portræt af Hr. Professor Vermehren Buste i Gibs. A. W. Saabye (u. C.). Professor. R. af Db. Selvportræt. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprung. Buste i Gibs af Skuespiller Schwartz. * 1753, -J* Modelleret efter et Portræt af Pilo. Udført i Marmor til det kgl. Teaters Foyer. Nicolai Schmidt (u. C.). Portrætbuste i Gibs. Tilh. Hr. Direktør Hauberg. Portrætbuste i brændt Ler. Tilh. Hr. Kandidat Mohr. 3*

38 36 Th. Stein (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *Lille Faun i Kamp med en Slange. Statue i Gibs *Johannes Wiedewelt.»Danmarks Fidias«. 17. December Statuette i Gibs *Peter Andreas Heiberg. Portrætbuste i Gibs Edvard Fallesen; Kammerherre, Oberst, Chef for det kgl. Teater, -f Portrætbuste udført efter Bestilling af Frk. Pauline Fallesen. Carl Sørensen *En Spædekalv. Model i compounded Ler. Rudolph Tegner *Gravmæle, rejst i Bronze paa min Moders Grav Anno Helsingørs Kirkegaard. Gibs *Lykken. Gruppe i Gibs Portrætbuste af Maleren Jens Lund. Gibs. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm Buste i Bronze af Maleren Irminger. Olga Wagner, født Packness *Portræt-Hoved med tilhørende Sokkel *Portræt-Støtte. Siegfried Wagner.

39 37 Bygningskunst. Martin Borch Konkurrencetegninger til e n Bygning f or d et gensidige Forsikringsselskab Danmark Konkurrencetegninger til e n Bygning for Privatbanken Konkurrencetegninger til e n Bygning forn y Carlsberg Glyptotek Konkurrencetegninger til Frimurerstiftelsen ved Sortedams Dossering Udkast til St. Andreaskirken i Kjøbenhavn Facade a f E jendommen N r. 5 paa Højbroplads. N. C. Christensen Et Universitet. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. L. Clausen (u. C.) Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. Vilhelm Fischer Bygninger i Holbæk og Roskilde. Foreningen af jdie Decbr ved H. B. Møller, p. t. Formand Opmaalinger.

40 38 F. Frehse Menighedshus paa Filippavej. Opført i Aarene Andr. Fussing (u. C.) Et Universitet. Konkurrencearbejde. Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille. Nicolai Hansen Konkurrencearbejde til et Garnisons-Sygehus i Næstved. V. & B. Ingemann Handelsskolen. Facade og Etageplan. Eugen Jørgensen Beboelsesbygning. Østerbrogade Beboelsesbygning. Kong Georgs Vej. Thorvald Jørgensen (u. C.) *Brorsonskirken og Hellerup Kirke. V. Koch (u. C.). Professor Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. J. Chr. Kofoed Bygningen for Kristelig Forening for ungemænd.

41 39 V. y. Mørk-Hansen Niketemplet. Akropolis Akropolis Lycabettos. Athen Agent O. H. Schmeltz's Stiftelse. Roskilde. Anton Rosen de Danske Landmandsforsamling i Odense Nogle Fotografier af Udstillingsbygninger. K. Varming Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. H. Wenck. R. af Db *En Gade bag ved de gamle Volde i Wisby *Den gamle Østerport i Wisby *En Gade i Wisby. Dekorativ Kunst. J. Bentzen-Bilkvist En Hængelampe drevet i Messing. Det anvendte Motiv: Søstjerner. Mads Henriksen Rejsestudier fra Museet i Neapel.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere