FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4"

Transkript

1 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider

3 Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, ere henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. * Malerkunst. Raderinger. Tegninger. J. E. Olsen-Aabye. 1. *Vemod. 2. *Minder. Arvid Aae. 3. *En lille Bondepige. Hans Agersnap. 4. *Under Ligaards Bakker. Bygevejr i September. 5. *Klar Vinterdag. Mølholm Skov. Rimfrost. 6. *Mild Novemberdag i Skoven. Helvig Amsinck. 7. *Plagene arbejde i Pløjemarken. Anna Ancher (u. C.). 8. *Portræt af Maleren V. Kyhn. 9. Brændehuggeren med sin Familie. Sommeraften. Tilh. Hr. Grosserer Aug. Salomon.

4 2 Michael Ancher (u. C.), R. af Db. i o. *Dameportræt. xi. *Ung Pige, der læser. Sommerdag i Haven. 12. *En Eneboer med sine Høns. 13. *En Fiskerkone paa en Klit. Sommeraften. Cilius Andersen. 14. *Før Processionen kommer. 15. *Vinteraften. 16. *Dæmring. A. Ander s en-lundbye (u. C.). Vilh. Arnesen. 17. *Hongkongs Havn ved Victoria Peak. 18. Fiskerpiroger udfor Ceylon. Tilh. Hr. Etatsraad H. N. Andersen. 1 g. Wladiwostock ved Vintertid. 20. *En Kinafarer. Otto Bache (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm. 21. Portræt af Hs. Majestæt Kong Georg af Grækenland. Udført efter Bestilling af Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 22. Lieutenant Castenskiolds Angreb paa Skansen ved Kolding 23. April Gave til Kolding Kommune fra Hr. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen. 23. *Aften.

5 <9 24. *Eftermiddag i Skoven. Carl Christensen-Bakkely. Otto P. Balle. * 25. Portræt af Hr. Hofjægermester P. B. de N. 26. Portræt af Hr. Pastor emer. F. 27. *Udsigt fra Foden af Norske Bakke ved Frederiksværk. 28. Portræt. Vilhelmine Bang. Brita Barnekow. 29. Barneportræt. Tilh. Hr. Kaptajn C. Salto. Chr. F. Beck. 30. *Formiddagssol. Egnen ved Salten Langsø. 31. *Aftensol paa Lyngbakker. Motivet fra Skovlund ved Salten. J. Bentzen-Bilkvist. 32. *Opklarende Vejr. Motivet fra Funder. 33. *Sjællands Odde set fra Lumbsaas Strandbakker. Aage Bertelsen. 34. *Kusine Hanne-Mis. 35. *Herlufsholms Kirkegaard. Efteraar. R. Bissen (u. C.). 36. *Jydsk Landskab. Skjørping. 37. *Kold Foraarsdag ved Fredensborg. I Baggrunden Esrom Sø og Grib Skov. 38. *Skovmose ved Vejen langs Esrom Sø. Oktober. 39. *Broen over til det ikke færdige Vallø Slot. 1*

6 Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db. 40. *Paa Nordpynten af Bornholm. 41. *Baade komme hjem. Motiv fra Lynæs. 42. *Frihavnen. 43. *En hollandsk Kuf i rum Sø. 44. *Let nordlig Brise. Eftermiddag. Dragør. 45. *Sommerdag over Sundet. Snekkersten. 4 Gerhard Blom. 46. *Nordsjællandsk Landskab. Eftermiddag i August. Joh. Boesen (u. C.). 47. ^Sommerdag med Byger. Motivet fra Sveibæk. Silkeborgegnen. 48. *Parti fra Vildandegaarden ved Sophienholm. 49. *Søalleen i Fredensborg Slotspark. 50. *Skovmølleaaen ved Moesgaard. 51. *1 Mosen ved Sophienholm. 52. *Seis Hede. Louise Bonfils. 53. *Sø og Skær, set fra Kullens Nordside. J. Fr. Brandt, Kaptajn, R. af Db. 54. *Fra Gudenaadalen ved Ulstrup. Opklarende Vejr efter Regn. J. H. Brandt (u. C.). 55. *Henad Aften. 56. *Solglans mellem Byger. 57. *Sommerdag ved Stranden. 58. *Solskin i en Kløft.

7 5 H. Brasen (u. C.). 59. *Kvæg paa Strandmarken. 60. Optaget. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleinsang. 61. *1 Fart. J. U. Bredsdorff (u. C.). 62. *Fra Kollund ved Flensborg Fjord. Henad Aften i September. 63. *Vintersolskin. Motiv fra Kajerød. 64. *Snesjap. Motiv fra Kajerød. 65. *Mild Graavejrsdag henad Aften. Motiv fra Alsted Præstegaard i Sydsjælland. 66. *Det klarer op efter Snefog. Motiv fra Kajerød. Pastel. 67. *1 Skumringen i April. Motiv fra Kajerød. 68. *Ved en fynsk Landsby. 69. *Husmandskoner. 70. *Maaneskin. H. A. Brendekilde (u. C.). Alfred Broge. 71. ^Sommerdag. Motiv fra Kulhus. I Baggrunden Issefjord. 72. *Gamle Melodier. 73. Portræt af Kaptajn L. Elisabeth Bøgh. Clara Carl. 74. *Sommerformiddag. Bastrup. 75. *Chrysanthemum og vissent Løv.

8 6 Anthonore Christensen, født Tscherning (u. C.). 76. *Rhododendron og Gyldenlak. 77. *Rosen Maréchal Niel fra Montreux. 78. *Voksende Alperoser, Alperhododendron, i den kraftigste Blomstring. 79. *Fra Alpeengene ved Chesiéres. 80. *Hvide Roser fra min Have. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db. 81. *Fra Silkeborgegnen. Bygevejr. 82. Strand ved Emiliekilde. Udført efter Bestilling af Hr. Boghandler H. C. Engelsen. 8-?. Duerne fodres. _,... _,. 84. Blomstrende Frugttrær. J TUh ' Hr ' * abnkejer C bødrmg ^Bakkerne mod Vest *Eftermiddag. Fra Sæby. 87. *Aaen. Formiddag. J R. Christiansen. 88. *En Fredsforstyrrer. Motiv fra Mariager. 5. Christiansen. 89. *Landskab med Faar. Efteraar. 90. *Aften. Chr. Clausen. G. A. Clemens. 91. *Henimod Solnedgang ved Boller Mose i Vendsyssel. Køerne drives hjem. 92. *Septemberdag i Vendsyssel. Taarsegnen.

9 7 Janus la Cour (u. C.). Professor, R. af Db. 93. *Sommerdag ved Stranden. 94. *Septemberdag ved Neisum i Vendsyssel. 95. *Formiddag. Villa d'este. 96. *Graavejr. 97. *Sommeraften. 98. *Septembermorgen. 99. *Kystbillede. Hans Dall. 1SVI e " Chr. Dalsgaard (u. C.), Professor, R. af Db *Første Dag ude efter Sygdommen *En Pige, der er falden i Tanker *En Pige, der kikker ud af sit Spisekammervindue *Toilette *Sommer. Christine Deichmann. Augusta Dohlmann (u. C.) *Glycine Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Murmester Licht *Calceolaria. A. Dorph (u. C.), Professor, R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen ^Sommereftermiddag ved Svendborg-Sund *Bygevejr ved Stranden.

10 8 Ole Due. i n. *Klar Sommerdag. Motivet fra Næsbyholm ved Sorø *Martsstemning. Ordrup Mose ved Kongekilden. C. Eckardt (u. C.) *Fra Fiskerhavnen ved Kalundborg. Formiddag *Udsigt fra Vejen til Ulfshøj ved Kalundborg. J. Jensen-Egeberg ^Lyngbakkerne ved Seis. Sildig Eftermiddag. E. Rasm. Eilersen (u. C.), R. af Db *Foraarsdag ved Raavaddam. Fileværket. J. Exner (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm En gammel Sømand, strikkende paa en Strømpe. Tilh. Fru S. Verdier Fra en Ildebrand i Sønderho. Tilh. Fru S. Verdier En Pige med sit Hækletøj, ved et aabentstaaende Vindue. Tilh. Hr. Kunsthandler Otto Lemming Portrætmaleri *En ung Knøs kommer hjem fra Jagten. Robert Fibiger *Kone fra Civita d'antino *Landskab fra Civita d'antino *Interiør. Aug. Fischer *Gadeparti. Teilfeld i Hamborg.

11 *Det brænder. Paul Fischer *Bagved Gaarden *Paa Marken. Vilh. Th. Fischer. C. Nielsen Foldgaard. 129.»Skal vi saa drikke Kaffe, Tante!«Harald Foss (u. C.). Professor *Stille September-Eftermiddag ved en jydsk Indsø *Sommermorgen ved Thorsø Bakker. Silkeborgegnen *Graavejrsdag ved Søen. r 33- *Oktobermorgen *Interiør. Lampelys. Friis-Nybo. Charlotte Frimodt *Landskab fra Tønder ^Indkørslen til Schackenborg. Møgeltønder *Sommerdag i Skoven *Jydsk Træskomand *Aaen. A. Fritz (u. C.). Marcus Fritz.

12 10 L. Frølich (u. C.), Etatsraad, R. af Db., Dbm Genierne for det 19de Aarhundredes Opfindelser. Tegning Legende Hunde. Radering Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen. N. F. S. Grundtvig 1847, pag. 93. De s graae, lige gode om 1 Tand og 1 Øje, der gik paa Omgang; men blev opsnappet af Persens, saa de, for at faa deres Fattigdom igen, maatte vise ham Vejen til Gorgone7'ne. Radering *Moder og Datter. Volmer Fugl. Gustava Griiner Herreportræt. J ^ H r Premierlieutenant Brandt Dameportræt. ) Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Fru Generalkonsulinde Hansen Kai. Tilh. Hr. Dr. Otto Jespersen Portræt. Tilh Ffk Marig MøUer 149. Portræt. Ad. Heinr-Hansen *Parti af Fredensborg Havesal. Forarbejde til et Maleri, tilhørende H. M. Enkekejserinden af Rusland. J. T. Hansen (u. C.) *Loggia i Palazzo Bargello. Firenze. Akvarel Ramme med Tegninger til Traps Danmark.

13 I S3- *Glade Drenge. N. Chr. Hansen (u. C.). Sigvard Hansen *Vinterbillede. Interiør fra en norsk Bondegaard *Birketrær. Snefald. Otto Haslund (u. C.), Professor Portræt. Knæstykke. Tilh. Hr. Direktør Jens Lange Barneportræt. Tilh. Hr. cand. mag. A. Boysen *En Gravhund med Hvalpe *Interiør med Figurer Barneportræt Barneportræt. Tilh. Hr. Grosserer N. O. Christensen Barneportræt Barneportræt. J. Rasmussen Hedegaard *Min Moder *Den gamle Graverenke. Anna Heerfordt *Chrysanthemum. Asters. Viggo Helsted *Urolig Efteraarsdag ved Vesterhavet *Blæst. Motiv fra Klitmøller. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Urolige Tider.

14 *Retsscene. Plejeforældre *Regnvejr *Morgenpigen. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db Et Kompagni af Livgarden inspiceres. Udført efter Bestilling af H. K. H. Prins Christian. *En Helt fra Den danske Dragon Niels Kjeldsen mødte den 28de Februar 1864 paa Landevejen mellem Kolding og Vejle en Afdeling preussiske Husarer. Uagtet han kun var én mod mange, indlod han sig i Kamp med dem, og nedlagde flere af sine Fjender. Selv da han var blevet saaret i højre Haand, saa han maatte føre Klingen med den venstre, nægtede han at overgive sig. Han søgte nu Dækning ved et Træ og fortsatte Kampen indtil en preussisk Husar gjorde Ende paa hans Liv ved bagfra at skyde ham ned med en Pistol *En Strygestue. Marie Henriques. August J. Herning * Sluppen. Fastelavnsoptog fra Aarhus *Enebærkrat. Tisvilde. Lorens Vilh. Hinrichsen. Harald Holm *Orchideer (anguloa clowesii) *Artiscok.

15 i *Gule Chrysanthemum ^Lyserøde Chrysanthemum. Carl Holsøe *Kronborg *Sidegang i Mariæ Kirke i Helsingør Landskab ved Birkerød. Tilh. Fru M. Berthelsen Landskab. Tilh. Hr. Kaptajn Petersen *Landskab. Egnen ved Fredensborg Portræt. N. Holsøe. Sofie Holten *Grønnegaarden i Vartov. Axel Hou Dameportræt. Tilh. Hr. Tømrermester Arboe *Interiør med Figurer Vinter. Radering Interiør. Radering. Peter Ilsted (u. C.). V. Irminger (u. C.) *Den Nat, Christus blev forraadt *Landskab fra Nordsjælland *Nytaarsnat Kl *Badegæster *Den nye Borgemester. Gabriel Jensen *Gammel sjællandsk Bondegaard ved Gadekæret.

16 *Ved Middagsøvnstide i en gammel sjællandsk Bondegaard *Vestalindernes Tempel i Rom. H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db Portræt af Fru Professorinde Vilh. Petersen Portræt af Fru Etatsraadinde Salomonsen Portræt af Generalkonsul Mansfeld-Biillner. Louis Jensen (u. C.) *Sommerdag med drivende Skyer. Sæbygaards Skov *Den gamle Stampemølle ved Sæby. Aftensol *Gaard i Liibeck *Gaden Alter Schrangen i Liibeck *Aaen ved Sæby. Radering Portræt. Knæstykke Portræt. Brystbillede Portræt. Knæstykke. Aug. Jemdorff (u. C.), Professor, R. af Db Portræt. Jul Jersild (u. C.). Henrik Jespersen (u. C.) *Aaen ved Endrupholm i Vestjylland. Mild Oktoberdag *Et tilgroet Aaleje ved Endrupholm. Sommerdag *Vestjydske Bøgestammer. Motiv fra Endrupholm Et Indelukke ved Endrupholm. Efteraarsmorgen *Portofino ved Riviéra Levante. Uroligt Vejr.

17 i *Eftermiddag ved Riviéra Levante i Nærheden af Portofino *Fra Buegangene i Portofino *Kold Efteraarsmorgen lige før Solopgang. Vestjydsk Landskab. Tycho Jessen *Portræt af en ung Mand. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen *Hindsgavls Faar paa Bakkerne ved Lille Bælt. Sen Sommereftermiddag Vejen til Batteriet. Aftensol. Dragør. Tilh. Fru Ida Møller. Ludvig Kabell *Domestikbygningen og de gamle Kastanietrær ved Fredensborg Slot *Eftermiddag i Juni. I Nærheden af en Landsby. Sydsjælland *Det gamle Bondehus ved Skoven. Formiddag i Juni *Naar Aftenklokkerne ringe. Motiv fra Everdrup Kirke i Sydsjælland *Studie. Dagmar Kauffmann En Mand, der læser. Ragnhild Kiellerup.

18 231. *Ved Strandmøllen *Ved Amagertorv *Ved Grønttorvet *1 Sundet *Sejlere i Sundet *Hind med Kalv. i6 Ad. Kittendorff (u. C.) R. af Db. Akvareller Portræt. H. C. Koefoed. H. Kofoed *Fra Bakkerne ved Thorsø. ) 239. *Eftermiddagssol. J Silkeborgegnen. Valdemar Kornerup *Daglig Scene i en norsk Peisestue. søndre Gudbrandsdal. Motiv fra E. Krause *Marie Sommer *Norgesporten. Kastellet. Radering. P. S. Krøyer (u. C.), Kmd. af Db., Dbm Portræt af Grevinde Raben-Levetzau Edv. og Nina Grieg. Radering. Kunstnertryk. Vilh. Kyhn (u. C.), R. af Db., Dbm *Ved gamle Rye. Mossø i Mellemgrunden *Gamle Rye. Store Sande.

19 i *Gamle Rye. Ved Gadekæret *Store Sande. Gamle Rye *Oktober Morgen. Rye Station *Bornholm *Ved Lille Bælt *Ved Frederikssund *Morgen ved Dollerup. Viborgegnen *Sø. I Baggrunden Kullen *Høstbillede med en Række Neg. Viggo Langer *Bakket Terræn ved Voersaa. Sommerdag *Købmandens Hus i Stavnsholt ved Fursøen. Sommerdag. Adolph Larsen *Sommeraften. Motiv fra Spanager Enge *Aaen i Skoven. Hugo Larsen *Straffangerne bryde Alheden *Køkkeninteriør fra Gedhus. Knud Larsen (u. C.). ) Tilh. Hr. Konsul Hev. R. af Db Bodil. ) ' 265. *Sommer. Børnene binde Kranse *Rughøst *Oktober. Rodfrugterne optages. Aksel M. Lassen *Graavejr. Motiv fra Sorte Mose. 2

20 269. Portræt af min Fader. i8 Olga Lau. Karen Lehmann,f. Wiehe *Indgang til en Have. Sandviggaard ved Hillerød. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Ved Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave *Ankermyre paa Bornholm *Ruiner af Hammershus paa Bornholm, set i Maaneskin *Stillleben. H. P. Lindeburg. Carl Locher (u. C.), Professor. R. af Db *Iland! Motiv fra Skagens Sønderstrand. Frisk tiltagende Kuling *Aften ved Tisvilde *Frisk Kuling. Tisvilde *Hjemme igen *Før Bagning. Søren Lund (u. C.) Italienerinde. Lilli Lundsteen. Agnes Lunn *Den brogede *Et luftigt Hjørne.

21 IQ Luplau-Janssen *Landskab i Aftensol *Den blinde Spillemand paa Hjemvejen *Landskab med en Mølle *En Bondegaard. H. Lubbers *Fra Havnen ved Vintertid. Emma Løfjier. A. Mackeprang (u. C.) *Under gamle Bøge. Fra Dyrehaven paa Æbelø *Over Broen. Skaane *1 Udkanten af Skoven. Æbelø *Køerne vandes i Bækken. Skaane. A. P. Madsen (u. C.). Kaptajn, R. af Db., Dbm *Køer paa Marken *Sjællandsk Landskab med Piletræer. Hds. Kgl. Højhed Prindsesse Marie af Danmark (u. C.) *Lyng og Bregner i Solbelysning. Bornholm i September Æbler. *Clematis. Kirsebær. Snepper. Kornblomster. Hummer. Akvareller. 2"

22 > , i3 3i4 Carl V. Meyer. *Portræt. Døden ventes. Tilh. Hr. Tandlæge Dr. R. Steensen. Emma Meyer. *Fra Engene ved Hald Sø. Eftermiddagsbelvsning. *Møllebækken ved Hald. *Sollys i en Skovkløft. Lauritz Mikkelsen. *Frokosttime paa Malerskolen.. Thorald H. Mogensen. *Sommerdag i Abruzzerne. *Højsand ved Rørvig. *Den nye Billedbog. *Fra Hellebæk. N. P. Mols (u. C.). Middagstid. Emilie Mundt (u. C.). Amalie Muller. Carl Møller (u. C.). *Midsommerdag. Motiv fra Egebæksvang. *Efteraarsdag i Egnen ved Rye Station. *1 Sne staar Urt og Busk i Skjul, det er saa koldt derude; dog synger der en lille Fugl paa Kvist ved frosne Rude. B. S. Ingemann. *September ved Rye Station.

23 2 I Chr. Mølsted *Slaget paa Rheden. Skærtorsdag d. 2. April Willemoes ombord i det Gernerske Flaadebatteri. P. Mønsted *Foraarsdag ved Næsbyholm *En Bondehave. / Radennger. Thorvald Niss (u. C.), R. af Db *Fra Skagen. 3x9. *Havre og Tidsler. Nordjydsk Landskab *Ermelund. Vinter *Høst. Dagmar Olrik ^Solsikker bag den gamle Gaard *Bøsmer i Elverhjem. Sigurd Olrik. Alfred Olsen (u. C.) *Skibe udfor Hveen *Fiskerbaade gaa til Søs *Sommeraften i Svendborgsund *Bygevejr i Drogden. Einar Olsen *Aften. Ole Olsen *Køerne drives hjem henad Aften.

24 22 Jul. Paulsen (u. C.) Fru Harriet Heide Kgl. Skuespillerinde Fru Betty Hennings. Malet til det kgl. Teaters Foyer *Jydsk Landskat). Egnen ved Vejle Aftenlandskab. Tilh. Hr. Architekt Levy Villa i Aftenbelysning *Marine. Tidlig Morgen *Ung Kvinde ved sit Arbejde *Selvportræt *En ung Pige *Moder med sit Barn. Albert Petersen. Anna Sofie Petersen. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Fortrolig Meddelelse *Fra Ulvedalsbakkerne. Sommerdag *Henad Solnedgang i den gamle Allé ved Dyrehavegaard. *En Gruppe Trær.\,. 343 " *Fjordmotiv. J Raderinger *Frederikssund set fra Kiknæs. Fanny Petersen *Portræt af en gammel Skipper. Tom Petersen *1 Rosentiden. Fra en Have ved Brahetrolleborg *Fra det gamle Halmtorv i Radering.

25 *Fra den tidligere Havnemole i Helsingør. Radering *Baadebro ved Svendborgsund. Troense. Radering *Skindergade i Kjøbenhavn. Radering. Louise Ravn-Hansen *Jydsk Bakkelandskab. Eftermiddagsstemning *Udsigt over Hald Sø. Albert Henrik Repholtz *Aert van der Neer: Maaneskinsbillede.) ort 354. *Rembrandt: Portræt af hans Moder. unst " Gengivelse *Rembrandt: Selvportræt. J. Resen-Steenstrup *Køerne drives hjem. Aften. L. A. Ring (u. C.) *Mor fortæller *De gamle har faaet Brev *Tidligt Foraar. Melby *Sommerdag ved Roskilde Fjord *Diset Vinterdag. Vinderød *Efteraar. Gotfred Rode *Oktoberaften. Køerne drives hjem *Blomsterhandlerske. E. Rosenstand.

26 24 Vilh. Rosenstand (u. C.), Professor Billede af Oberstlieutenant Henckel. Født 17. April 1799, død 25. Juli 1855, Femaarsdagen efter hans Heltedaad ved Øvre-Stolk og Isted. Øjeblikket er valgt hvor Henckel med Reserven rykker frem mod det brændende, af Fjenden besatte Øvre-Stok. Med Ro og Omsigt tager han sine Dispositioner. Billedet, bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg, er bragt tilveje ved Bidrag fra Land og By *Fra Kirke. Motivet fra Ærø Portræt af Frk. Andrea J. A. Riidinger (u. C.), R. af Db *Hulvej gennem Lyngbakker. Motivet fra Vendsyssel *Et gammelt Bondehus mellem Hedebakker *En Kostald. Marie Sandholt. % 371. *Bygevejr over Skov. Tisvilde Hegn *Madonna med Barnet. Statue af Michel-Angel o. Mediciernes Gravkapel. Florens. Elisabeth Schiøtt *Mens Aftenklokkerne ringe. August Aften i Birkerødegnen *Hornbæk set vest fra. Oktober Eftermiddag *Hornbæksk Landskab. Oktober. N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Ved Brønden. Motiv fra Italien *Ave Marie *Italiensk Pergola.

27 *Italiensk Arbejder *Aften ved Taormina. Sicilien. C. Schlichting-Carlsen (u. C.) Sommer. Tilh. Hr. Direktør H. L *Sildigt Efteraar. Dyrehaven *Vejen over Moesgaard Bakke. Foraar *Vej i Solskin. Helsingør *Udenfor Vognmandens Lade. Hellebæk *Gammelt Gaardinteriør. Hellebæk *De første Kniplinger *Aften ved Mosen. J. C. Schlichtkrull. C. von Schmidt-Phiseldeck *Septemberdag ved Tuelsø. Chr. Schobius. Den 5. Oktbr Juni *Et Bryggers *Christus møder en Spedalsk *En Barnebegravelse. j Tegninger *Et Fattighuslem *Udsigt over Halsnæs *Vinter i Dyrehaven. Sigurd Schou. H. Siegumfeldt (u. C.) *Udsigt fra Vinduet i GI. Rye Kro *Fra Løkken ved Vesterhavet med en Kone og enhund.

28 *Fra Lønstrup ved Vesterhavet. Graavejr henimod Aften. Landskab med nogle Faar. Borttages sidst i April *Hannes Hus ^Fiskerens Hus. GL Rye *Fiskerens Hus med Omgivelser.) 402. *Trær paa Marken udenfor GI. Rye *Et Hus bag Buske *Et Hus bag Buske med Udsigt. ) Rye *Sommerspiret. Møens Klint. Simon Simonsen (u. C.) *1 Lømmelalderen. Hertha-Pointere Heste i Vallø Dyrehave *Betænkelige Efter en lille Uenighed. Knud Sinding *Aften *Kirkeinteriør. Heldum. Joakim Skovgaard *Skraaning bag en Gaard i Halland. Graavejr *Bakket Egn med Køer; hen mod Aften. Hans Smidth (u. C.) *Vej over Heden. Motiv fra Herningegnen *Kystparti ved Udløbet af Mariager Fjord *En gammel Længe. Vestjylland *Landskab i August Maaned *Blæsevejr. C. M. Soya-Jensen *Hald Sø *Gade i Ribe.

29 27 Poul Steffensen *Ved Landevejen *En Pige med et Kobbel Faar. Radering. Anna Syberg *Gyldenlak i en Have *En lyserød Kaktus foran et Spejl. Pr. Larsen-Særsløv *Genrebillede *Portræt af Hr. N. Petersen *En lille Pige fra Særsløv *Lampelysstudie *Portræt Portræt af en Dame. Knud Søeborg. Lucie Søltoft. C. Eiler Sørensen *Forældrene og det syge Barn. Henrik Sørensen Portræt i Træsnit af H. C. Andersen, efter Fotografi af Budtz-Møller; til Verdensudgaven af H. C. Andersens Eventyr. Det nordiske Forlag. Vilhelm Tetens *Portræt *Dobbeltportræt.

30 28 Mathilde Thalbitzer *Efteraarsdag *Bjørnsholm med Ruinerne af Vitskøl Kirke *Bjørnsholm. M. Therkildsen (u. C.) *Hvilende Køer. Motiver fra 439. *En Hyrdedreng med sin Hjord., Frederikssunds *Græssende Køer. ) egnen *Skiftende Sol *Moselandskab med Køer *Vej i en Landsby. Anton Thiele, (u. C.) *Søen ved Hald. Sommer Formiddag. Carl Thomsen (u. C.), Professor, R. af Db Interiør med Portræt. Tilh. Ribe Stiftsmuseum *1 en Have Præstegaardsinteriør med Portræter. Tilh. Hr. Architekt L. Gudme *Grundtvig i Udby. Pauline Thomsen *Sommerlandskab. Rye. Thor. B. Thorlaksson *Sommernat ved Thingvalla paa Island. Emmy Thornam *Bøgegrene og Foraarsblomster *Primulaer.

31 29 Hakon Thorsen *En stille Time *Heden *En Landsbydegn. Portræt *Studiehoved. Maria Thymann *Bøgene fra Dønnerup *Ærentræer paa Knudshoved *1 Sakristiet. Christian Tilemann-Petersen. L. Tuxen (u. C.), Professor., R. af Db., Dbm *DronningVictorias Begravelses-Ceremoni i St.Georges- Chapel, Windsor, Skitse *Dameportræt. Knæstykke *En Ramme med Forarbejder til Dronning Victorias Jubilæums Garden-Party. Originalen paa Windsor Castle ^Interiør. Margrethe Tuxen-Meyer. Stephan Ussing *Et gammelt Teglværk. August. Herman Vedel *Musik *Dobbeltportræt.

32 3 P. Olsen- Ventegodt *Colosseum Concordia Templet i Girgenti. Tilh. Hr. Architekt Alfred Thomsen. P. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm *Efter Frokosten *Mandsportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *Interiør fra Hedeboegnen. Sophus Vermehren *Et Studie efter en gammel Mand *Foran Spejlet *Skovlandskab. Sigurd Wandel. C. Wentorf (u. C.) Portræt. [Rammen udført efter Tegning af Hr. Etatsraad V. Dahlerup] Børneportræter. Tilh. Hr. Læge S. Nandrup *Betragtninger *Ved Aften. J. P. v. Wildenradt *Sommeraften *Aftensol i Hedebakkerne. I Baggrunden Store Knøs og Lille Knøs. Sveibæk.

33 3i y. Wilhjelm *Naar vi Døde vaagner *Aftenstemning *Florentinsk Landskab. Udsigt mod Fiesole. Frederik Winther (u. C.) *Efteraarsmorgen paa Møens Nordstrand. Liselund *Birke og Elletrær ved en lille Sø. Holte *Aften ved Fursøen i Nærheden af Jægerhuset *Fra Fuglesangsrenden. Almindingen. Bornholm. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Bækken. Foraar i Præstevangen ved Frederiksborg *Klitbjergene ved Blaavandshuk *Aften. Hestehaven ved Frederiksborg *Rimtaage. Gentoftevejen ved Baunegaard *Klar Vinterdag. Bernstorffvejen ved Rygaard *Blomstrende Æbletrær ved Strandmøllebugten *Valmuer i en gammel nedlagt Have. Billedhuggerkunst. Rasmus Andersen (u. C.) Portrætbuste i Marmor. Hr. Tandlæge P.N. Jørgensen Portrætbuste i Gibs. Hr. Frederik Bajer Portrætbuste i Gibs. Maleren H. A. Brendekilde Portrætbuste. Gibs. E. H. Bentzen (u. C.).

34 32 V. Bissen (u. C.), Professor Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. G. Brandes Portrætbuste i Gibs af Hr. Dr. N. Finsen. t Carl J. Bonnesen (u. C.) *Kejser Alexander II. Rytterstatuette i Gibs En Valkyrie. Statuette i Bronze. Tilh. Hs. Kgl. Højhed Prins Valdemar Sonja. Barnebuste. Tilh. Hr. Witzansky Buste. Elna Borch Buste i Gibs. Portræt af min Moder. L. Brandsirup (u. C.). R. af Db Portrætbuste i Gibs af Hr. Etatsraad, Professor Brunniche Portrætbuste i Gibs af Fru Emily Malthe Bruun. R. Bøgebjerg (u. C.), 508. *Proserpina og Adonis. Gruppe i Gibs. Saadan sad i Dødens Bo, ikke langt fra Glemsels Kilde, begge Elskende nu stille, Fr. Paludan-Muller: Adonis. H. Conradsen (u. C.). Kmd. af Db., Dbm *Den genfundne Søn. Gruppe En Portræt-Medaillon. Erik Bøgh.

35 33 II. 12. Gudmundsen-Holmgreen. *AnderS. Portrætbuste. Tilh. Kunstneren. Andreas F. V. Hansen. Portrætrelief. Bronze. Carl Martin Hansen. 13' M r 5' 16. i , Portrætbuste. )... T Portrætrelief. ) TlIh ' Hr ' Dr L ' F " F. Kastor Hansen. Portræt af Maleren H. Matthiessen. Søren P. O. Holck. Portrætbuste af Hr. Kaptajn af Flaaden A. F. M. Evers. Viggo Jarl. *En Fodboldspiller. Maalmand. *Lucas Evangelium Kap. 22, V Fritstaaende Figur i Bronze. Gunnar Jensen. *Model til en Medaille til Minde om Kunsthistorikeren Prof. Julius Lange. *Portrætmedaillon. Voks. Lauritz Jensen (u. C.). *Fysisk Kraft. Gruppe i Gibs. Portrætbuste i Gibs. *En Havørn. Skitse i tørret Ler.

36 34 Emar Jonsson *Den Fredløse. Arbejdet er komponeret over Motiver delvis hentede fra den islandske Saga. Digtet omhandler en Fredløs, som dømt for en Forbrydelse undslap og flygtede med sin unge Hustru til det indre ubeboede Island. Paa sit Dødsleje bad Hustruen ham indtrængende om at begrave sit Lig i indviet Jord. Gruppen fremstiller ham, bærende sin Hustrus Lig bunden paa Ryggen, paa den natlige Vandring til Kirkegaarden. Jørgen Larsen (u. C.) Barnebuste. Tilh. Fru Johanne Dahlman Barnebuste. Tilh. Hr. cand. pharm. E. Dam Portrætbuste i Gibs. Charles P. V. Lindstrøm. Agnes Lunn Følhoppe. Gibs. % naturi. Størrelse. Thorald H. Mogensen *Statuette af e n Vandbærerske. Carl Mortensen *En drikkende Gaas. Italiensk Nøddetræ. Johannes Mølgaard *1 Brændingen. Gruppe i Gibs. Alexis Møller Portrætbuste. Tilh. Hr.W. Neumann.

37 S. S. Mørk. *En Kat, der har fanget en Fugl. Sofus y. Nielsen. *Bjcergtagen. Gruppe i Gibs. Motivet hentet fra et islandsk Eventyr. Barnebuste. Balder. Høder. yohan E. Otto. A. Paulsen (u. C.). Statue i Gibs. Statue i Gibs. Gyde Petersen. Buste. Tilh. Hr. Etatsraad Bestie. Buste af Hr. Redaktør C. G. 54 Buste. Nielsine Petersen. Portræt af Hr. Professor Vermehren Buste i Gibs. A. W. Saabye (u. C.). Professor. R. af Db. Selvportræt. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprung. Buste i Gibs af Skuespiller Schwartz. * 1753, -J* Modelleret efter et Portræt af Pilo. Udført i Marmor til det kgl. Teaters Foyer. Nicolai Schmidt (u. C.). Portrætbuste i Gibs. Tilh. Hr. Direktør Hauberg. Portrætbuste i brændt Ler. Tilh. Hr. Kandidat Mohr. 3*

38 36 Th. Stein (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *Lille Faun i Kamp med en Slange. Statue i Gibs *Johannes Wiedewelt.»Danmarks Fidias«. 17. December Statuette i Gibs *Peter Andreas Heiberg. Portrætbuste i Gibs Edvard Fallesen; Kammerherre, Oberst, Chef for det kgl. Teater, -f Portrætbuste udført efter Bestilling af Frk. Pauline Fallesen. Carl Sørensen *En Spædekalv. Model i compounded Ler. Rudolph Tegner *Gravmæle, rejst i Bronze paa min Moders Grav Anno Helsingørs Kirkegaard. Gibs *Lykken. Gruppe i Gibs Portrætbuste af Maleren Jens Lund. Gibs. L. Tuxen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm Buste i Bronze af Maleren Irminger. Olga Wagner, født Packness *Portræt-Hoved med tilhørende Sokkel *Portræt-Støtte. Siegfried Wagner.

39 37 Bygningskunst. Martin Borch Konkurrencetegninger til e n Bygning f or d et gensidige Forsikringsselskab Danmark Konkurrencetegninger til e n Bygning for Privatbanken Konkurrencetegninger til e n Bygning forn y Carlsberg Glyptotek Konkurrencetegninger til Frimurerstiftelsen ved Sortedams Dossering Udkast til St. Andreaskirken i Kjøbenhavn Facade a f E jendommen N r. 5 paa Højbroplads. N. C. Christensen Et Universitet. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. L. Clausen (u. C.) Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. Vilhelm Fischer Bygninger i Holbæk og Roskilde. Foreningen af jdie Decbr ved H. B. Møller, p. t. Formand Opmaalinger.

40 38 F. Frehse Menighedshus paa Filippavej. Opført i Aarene Andr. Fussing (u. C.) Et Universitet. Konkurrencearbejde. Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille. Nicolai Hansen Konkurrencearbejde til et Garnisons-Sygehus i Næstved. V. & B. Ingemann Handelsskolen. Facade og Etageplan. Eugen Jørgensen Beboelsesbygning. Østerbrogade Beboelsesbygning. Kong Georgs Vej. Thorvald Jørgensen (u. C.) *Brorsonskirken og Hellerup Kirke. V. Koch (u. C.). Professor Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. J. Chr. Kofoed Bygningen for Kristelig Forening for ungemænd.

41 39 V. y. Mørk-Hansen Niketemplet. Akropolis Akropolis Lycabettos. Athen Agent O. H. Schmeltz's Stiftelse. Roskilde. Anton Rosen de Danske Landmandsforsamling i Odense Nogle Fotografier af Udstillingsbygninger. K. Varming Konkurrencetegninger til en Bygning for Privatbanken. H. Wenck. R. af Db *En Gade bag ved de gamle Volde i Wisby *Den gamle Østerport i Wisby *En Gade i Wisby. Dekorativ Kunst. J. Bentzen-Bilkvist En Hængelampe drevet i Messing. Det anvendte Motiv: Søstjerner. Mads Henriksen Rejsestudier fra Museet i Neapel.

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge Fotograf: Per Madsen 2 0 1 0 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 En glædelig begivenhed! A. S. Augsburg For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger Waage,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

OBS! OBS! OBS! Tilmeldingsblanket til arrangementerne, side 4 - hurtig tilmelding tilrådes... ISSN 0909-4391. Transfer Day den 31. marts i Valby.

OBS! OBS! OBS! Tilmeldingsblanket til arrangementerne, side 4 - hurtig tilmelding tilrådes... ISSN 0909-4391. Transfer Day den 31. marts i Valby. ISSN 0909-4391 Marts 2006 41. årgang nr. 2 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen OBS! Transfer Day den 31. marts i Valby. Se side 3 OBS! Spændende udstilling - og DVS-møde - den

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen Søskende og efterkommere til min Tipoldefar Frederik Larsen Og Tipoldemor Else Kristine Pedersen Else Kristine Pedersen 4. Tipoldefar 5. Tipoldemor 6. Tipoldefar 7. Tipoldemor Frederik Larsen Arbejdsmand

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere