OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning"

Transkript

1 OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24% Begrundelse for akkrediteringsstatus: Der er fundet mangler i et antal patientsikkerhedskritiske indikatorer på trin 2, der er vurderet i betydelig grad opfyldt. Et antal indikatorer er endvidere vurderet i nogen grad opfyldt eller ikke opfyldt. Der tildeles derfor midlertidig akkreditering, indtil der kan ske en fornyet vurdering ved fokuseret genbesøg inden for 6 måneder efter akkrediteringsnævnets afgørelse. Surveyteamets sammenfattende konklusion: Surveyteamet har oplevet Ortopædisk Privathospital Aarhus, som et hospital hvor patienten er i centrum. Der er et højt fagligt engagement fra alle faggrupper, og et målrettet fokus på hurtige og effektive patientforløb. Vi ser en høj patientservice med klar og entydig ansvarsplacering, for eksempel også i forhold til sundhedsfaglig kontaktperson. Adspurgte patienter tilkendegiver stor tilfredshed med pleje og behandling. Der er gode, lyse fysiske rammer. Der er enkelte områder som kræver særlig opmærksomhed såsom medicinhåndtering samt en mere systematisk tilgang til patientsikkerhedsarbejdet. Der har været nedsat fokus på det seneste år, og det vil kræve en indsats fremadrettet at styrke dette område Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Planlægning, drift og økonomi (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 1 af 37

2 Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Datasikkerhed (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 2 af 37

3 1.2.1 Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kvalitetsovervågning (2/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er interviewet fem personer, som konsistent forklarer arbejdsgangen. Der er ikke indrapporteret til én (hofteallospastik) af fire RKKPdatabaser i gennem de sidste tre år. Dette er netop verificeret, og der er iværksat initiativer på at indsamle retrospektive data til indrapportering. Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Kun indenfor 3 af 4 databaser. Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Kun indenfor 3 af 4 databaser. Side 3 af 37

4 Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Kvalitetsforbedring (3/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 4 af 37

5 Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Hospitalet har ikke haft en konsistent proces for analyse af de rapporterede hændelser og nærhændelser igennem det seneste år - og har derfor ikke genereret mønstre og tendenser - og derved heller ikke kunnet drage læring af UTH og nærhændelser. Dette er der taget aktion på, idet der netop er udnævnt en ny riskmanager, som er ved at oparbejde kompetencer på området. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været alvorlige hændelser. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Hospitalet har ikke haft en konsistent proces for analyse af de rapporterede hændelser og nærhændelser igennem det seneste år - og har derfor ikke genereret mønstre og tendenser - og derved heller ikke kunnet drage læring af UTH og nærhændelser. Dette er der taget aktion på, idet der netop er udnævnt en ny riskmanager, som er ved at oparbejde kompetencer på området. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Hospitalet har ikke overvåget effekt af konkrete iværksatte tiltag til risikostyring og forbedring af patientsikkerheden. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Hospitalet har ikke haft en konsistent proces for analyse af de rapporterede hændelser og nærhændelser igennem det seneste år - og har derfor ikke genereret mønstre og tendenser - og derved heller ikke kunnet drage læring af UTH og nærhændelser. Dette er der taget aktion på, idet der netop er udnævnt en ny riskmanager, som er ved at oparbejde kompetencer på området. Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Patientidentifikation (5/8) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 5 af 37

6 1.2.9 Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Det er netop blevet etableret mulighed for at generere statistik og analyser af patientklager og patientskade-erstatningssager - disse skal anvendes til læring i organisationen. Dette er dog ikke effektueret endnu. Fokuseret genbesøg Side 6 af 37

7 Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Det er netop blevet etableret mulighed for at generere statistik og analyser af patientklager og patientskade-erstatningssager - disse skal anvendes til læring i organisationen. Dette er dog ikke effektueret endnu, og der er således ikke fastsat mål for indsatsen og ej heller ikke foretaget prioriteringer. Fokuseret genbesøg Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Dokumentstyring (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientjournalen (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 7 af 37

8 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke håndskrevne notater i journalen. Indikator 8 Ikke relevant: Allergi og intolerans (3/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 8 af 37

9 1.4.1 Ansættelse af personale (1/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Hospitalet lever op til egen målsætning og har derfor initieret forbedringstiltag Introduktion af nyt personale (2/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 9 af 37

10 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Mål for gennemførelse og indhold af introduktion af nyt personale er nået Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Målene for kompetenceudvikling og uddannelse er nået Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (Læger, ta Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 10 af 37

11 1.4.7 Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Delegation forekommer ikke Patientsikkerhedskritisk: Delegation forekommer ikke Patientsikkerhedskritisk: Delegation forekommer ikke Patientsikkerhedskritisk: Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Anlægger og plejer ikke centralt venekateter. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Yder ikke respiratorbehandling. Side 11 af 37

12 Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant HAI-BA er ikke i drift. Indikator 10 Ikke relevant: Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 12 af 37

13 1.5.6 Rengøring (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Beredskabsplan (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Patientsikkerhedskritisk: Interne beredskabshændelser (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 13 af 37

14 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været faktiske beredskabshændelser i perioden Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Se ovenstående Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 14 af 37

15 1.7.3 Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Forsyning af utensilier (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 15 af 37

16 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Er en mindre del af et samplet bygningskompleks og bor til leje. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Er en mindre del af et samplet bygningskompleks og bor til leje. Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke foretaget større om- eller nybygninger Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Har ikke haft nybygninger, Patientsikkerhedskritisk: ombygninger eller foretaget Har ikke haft nybygninger, Patientsikkerhedskritisk: ombygninger eller foretaget Har ikke haft nybygninger, Patientsikkerhedskritisk: ombygninger eller foretaget Har ikke haft nybygninger, Patientsikkerhedskritisk: ombygninger eller foretaget Håndtering af affald (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 16 af 37

17 1.8.4 Tekniske forsyninger (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 8 Ikke relevant: Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/ Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har i perioden ikke været tilfælde af svigt af patientkritiske tekniske forsyninger eller it- og kommunikationssystemer. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Se ovenfor Side 17 af 37

18 2.1.1 Informeret samtykke (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Deltager ikke i forskningsprojekter. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Deltager ikke i forskningsprojekter. Indikator 8 Ikke relevant: Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Hospitalet lever op til egen målsætning og har derfor initieret forbedringstiltag Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 18 af 37

19 2.2.1 Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 19 af 37

20 2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Henvisninger (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Patientsikkerhedskritisk: Side 20 af 37

21 2.7.3 Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Patientsikkerhedskritisk: Forebyggelse af selvmordsrisiko (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været selvmord eller selvmordsforsøg Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været selvmord eller selvmordsforsøg Smertevurdering og -behandling (3/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 21 af 37

22 2.7.6 Behandling af den enkelte akutte patient (4/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Modtager ikke akutte patienter. Patientsikkerhedskritisk: Behandling af den elektivt henviste patient (5/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 22 af 37

23 Indikator 8 Ikke relevant: Indikator 9 Ikke relevant: Indikator 10 Ikke relevant: Indikator 11 Ikke relevant: Indikator 12 Ikke relevant: Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Undersøgelser udført uden for diagnostisk afdeling (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 23 af 37

24 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Indikator 8 Ikke relevant: Lægemiddelordination (1/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 24 af 37

25 2.9.2 Lægemiddeldispensering (2/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Medicindispensering dokumenteres i opvågningsafdelingen i et specielt faneblad i Skalpell, den elektroniske patientjournal. Dette afviger fra den praksis der eksisterer i den øvrige del af OPA, hvor medicindispensering dokumenteres i medicinskema i papirform. Medicindispenseringer dokumenteres i anæstesien i det peroperative forløb på anæstesiskema - ordinationer som skal dispenseres postoperativt dokumenteres ligeledes i medicinskemaet. Det vil sige at en patient, der kommer tilbage til afd. efter opvågning, kan have fået medicin på opvågningsafdelingen, som personalet på afd. ikke kan se dokumenteret. Fokuseret genbesøg Lægemiddeladministration (3/7) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 25 af 37

26 Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Medicinadministration dokumenteres i opvågningsafdelingen i et specielt faneblad i Skalpell, den elektroniske patientjournal. Dette afviger fra den praksis der eksisterer i den øvrige del af OPA, hvor medicinadministration dokumenteres i medicinskema i papirform. Medicinadministration dokumenteres i anæstesien i det peroperative forløb på anæstesiskema - ordinationer som skal administreres postoperativt dokumenteres ligeledes i medicinskemaet. Det vil sige, at medicin administreret på opvågningsafdelingen, ikke vil kunne ses dokumenteret på afd. Fokuseret genbesøg Opbevaring af lægemidler (4/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 26 af 37

27 2.9.6 Lægemidler til akutte situationer (5/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicingennemgang (6/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der foretages ikke medicingennemgang. Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der foretages ikke medicingennemgang. Patientsikkerhedskritisk: I nogen grad opfyldt Der er mål for kvaliteten af medicingennemgang, men der er ikke indsamlet data, da der ikke foretages medicingennemgang. Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Der foreligger ingen data Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Forsyning af lægemidler (7/7) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 27 af 37

28 Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1/2) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Der sederes ikke patienter uden Patientsikkerhedskritisk: medvirken af anæstesiologisk Der sederes ikke patienter uden Patientsikkerhedskritisk: medvirken af anæstesiologisk Der sederes ikke patienter uden Patientsikkerhedskritisk: medvirken af anæstesiologisk Der sederes ikke patienter uden Patientsikkerhedskritisk: medvirken af anæstesiologisk Der sederes ikke patienter uden Patientsikkerhedskritisk: medvirken af anæstesiologisk Vurdering forud for procedurer i anæstesi (1/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 28 af 37

29 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Institutionen har nået sine mål for vurdering forud for procedurer i anæstesi Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Instiutionen har opnået målene for kvaliteten af opvågningsforløbet Sikker kirurgi (3/4) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 29 af 37

30 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Institutionen har opnået målene for implementering af sikker kirurgi Infusion med blodkomponenter (4/4) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Hospitalet har ikke opstillet mål for kvaliteten af infusion med blodkomponenter. Patientsikkerhedskritisk: Ikke opfyldt Har ikke mål for kvaliteten. Fokuseret genbesøg Fokuseret genbesøg Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Side 30 af 37

31 Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi Hjertestopbehandling (1/1) # Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ernæringsscreening, plan og opfølgning (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Rehabilitering (1/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 31 af 37

32 Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke egentlige rehabiliteringsopgaver. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke egentlige rehabiliteringsopgaver Genoptræningsplaner (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Hospitalet har nået målene for udarbejdelse af genoptræningsplaner Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 32 af 37

33 Epikrise (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Information ved overflytning mellem afdelinger og sygehuse (2/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information (3 Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Side 33 af 37

34 Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (1/1) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patientens pårøren Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Patientsikkerhedskritisk: Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Patientsikkerhedskritisk: Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Patientsikkerhedskritisk: Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Patientsikkerhedskritisk: Side 34 af 37

35 Behandler ikke patienter med Patientsikkerhedskritisk: behov for palliativ indsats Værdig omgang med afdøde (2/2) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Dødsfald er erklæres ikke. Patientsikkerhedskritisk: Dødsfald er erklæres ikke. Patientsikkerhedskritisk: Dødsfald er erklæres ikke. Patientsikkerhedskritisk: Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patien Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Der er fastsat mål for kvaliteten af patientbehandlingen, og hospitalet indsamler kvantitative data på 3 af 4 RKKP -databaser. Resultaterne af indrapporteringerne er analyseret og vurderet for 3 af de 4 databaser hospitalet er omfattet af. Hospitalet lever op til målene i de 3 af databaserne. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Institutionen har nået målene i de 3 af databaserne Behandling på intensiv terapienhed Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Side 35 af 37

36 Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 10 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 11 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Indikator 12 Ikke relevant: Har ikke intensiv terapi. Patientsikkerhedskritisk: Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientforløb (3/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Side 36 af 37

37 Side 37 af 37

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik

Københavns Søvn- og Snorkeklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-10-2015 Gyldig til: 25-11-2018

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 01-10-2015 Gyldig til 25-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,25% 98,18% 96,97% Begrundelse for

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 03-10-2013 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Gyldig til: 27-11-2016 99,13% 94,00% 81,58% 80,00% Begrundelse

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Sirculus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-02-2015 Gyldig til 31-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-07-2015 MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 04-02-2015 Gyldig til: 31-03-2018

Læs mere

Allergiklinikken i Slagelse

Allergiklinikken i Slagelse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Allergiklinikken i Slagelse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-01-2015 Gyldig til: 23-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 26-11-2014 Holbæk Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-04-2015 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 23-06-2018

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-09-2015 Gyldig til 23-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.5.3 og 2.18.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt: 1.2.5,

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen 2 akkrediteringsstandarder er ikke opfyldt, hvor manglerne i standard 1.7.1 er tungtvejende ift. patienternes sikkerhed. Akkrediteret

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-03-2016 Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-09-2015 Gyldig

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 01-04-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er vurderet delvist opfyldt: 1.3.1 Dokumentstyring 1.3.2 Patientjournalen 2.9.1 Lægemiddelordination 2.9.4

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7042 AROS Privathospital Akkreditering gyldig fra: 20-09-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Privathospitalet Forvandlingshuset Ekstern survey Start dato: 12-03-2015 Slut dato: 12-03-2015 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Meget

Læs mere

Ændringer i standardsættet som helhed

Ændringer i standardsættet som helhed Artikel I. Bilag 1 Hvad er nyt i 2.version Afsnit 1.01 Ændringer i standardsættet som helhed (a) Sygdomsspecifikke standarder Den mest synlige ændring er, at de sygdomsspecifikke standarder nu ikke omhandler

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Høringsrapport Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version Marts 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Generelt om høringsmaterialet og

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 29-02-2016 Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 09-12-2015

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere