Frederiksberg Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Boldklub"

Transkript

1 Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014 har været et godt år for FB. Som det fremgår af årsrapporten har der været positive udviklinger på stort set alle områder både på det sportslige område, omkring medlemstallet, de sociale aktiviteter og vores økonomi. Vi har fået samlet op på mange af de opgaver vi stod med for et år siden. Vi håber du vil læse den skriftlige beretning og sammen med os, og glædes over denne gode udvikling. Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen bestod i 2014 af Pernille Lysholm Vandborg (suppleant), Morten Milling, Anders Friis-Hansen, Anja Vega Frederiksen, Jørgen Andersen (kasserer), Morten Høgsdal (næstformand) og Henrik Amdi Madsen (formand). Sekretariatsfunktionen er, som altid, blevet varetaget af Martin Busk. Martin er samtidig administrationens faste repræsentant til bestyrelsesmøderne. I 2014 tiltrådte både Anja Vega Frederiksen som nyt bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant i form af Pernille Lysholm Vandborg. De har begge med til at sikre fortsat fornyelse og nye øjne på bestyrelsesarbejdet. Samtidig udtrådte Jesper Hegelund Bertelsen som formand og i stedet trådte Henrik Amdi Madsen til som ny formand. Bestyrelsens sammensætning og arbejde er dermed kendetegnet ved både stabilitet og fornyelse, hvilket er optimalt i forhold til de behov, muligheder og udfordringer klubben står over for i den nuværende situation. 1

2 Det lover godt for fremtiden. Desværre står det mangeårige bestyrelsesmedlem, næstformand Morten Høgsdal overfor sin udtrædelse af bestyrelsen. En stor tak for mangeårigt FB-hjerte skal lyde til Morten, hvis kompetencer vil blive savnet. Heldigvis fejler det omtalte hjerte ikke noget og Morten fortsætter derfor både som suppleant for bestyrelsen samt med arbejdet omkring den forestående klubhusudvidelse. Der skal lyde en stor tak til hele bestyrelsen samt til Martin for et stort og veludført stykke arbejde i Administrationen Administrationsleder Martin Busk er omdrejningspunktet i vores klub. Han sikrer, at rammerne for alle i klubben er på plads. Han formår både at varetage de mere rutineprægede opgaver i dagligdagen, tænke nye projekter, udvikle eksisterende koncepter og sikre samarbejdet udadtil. Martins indsats i 2014 viser endnu engang, at han er klubbens mand, og uanset om udfordringerne er store eller små, så er hjertet og kompetencerne på rette sted. Der skal lyde en stor tak til Martin for indsatsen i Sociale medier Vores sociale medier, der år efter år viser sig at være kommet for at blive, fortsatte den store fremgang og interesse i Mange mennesker - det gælder både medlemmer, pårørende og øvrige interessenter - følger os på en eller flere måder. Ved årets udgang var Frederiksberg Boldklub venner med mere end andre Facebook-profiler og flere end personer, virksomheder eller øvrige, har liket vores officielle profil. En masse undergrupper, blandt andet i seniorafdelingen, men også omkring Spartans FB, får ligeledes mere og mere opmærksomhed, ligesom en del af vores hold benytter sig af Facebook-grupper. To andre sociale medier, ser ud til for alvor at være på vej til at bryde igennem. Især vores Instagram-profil FB1912 får opmærksomhed fra mere end 260 følgere, men også vores officielle Twitter-profil FrederiksbergBK har nu fået over 100 følgere. Disse medier kræver naturligvis, at vi selv er aktive og det er vi. Der går næsten ikke en dag, uden at en eller anden form for nyhed, billede eller opdatering ryger igennem og vi optimerer i det kommende år yderligere. Skolereform Vi er i udgangspunktet glade for at landets politikere har besluttet sig for, at skoleeleverne skal have mere idræt lagt ind i undervisningen. Derudover synes vi ikke, at det er vores opgave at forholde os til temaer om heldagsskole, lektiehjælp mv. men skolereformen har også vist sig at bringe negative konsekvenser med sig og så må vi træde i karakter og appellere til vores politikere. Nogle steder skal eleverne forblive i skolen helt frem til klokken eller 17.00, hvilket er uholdbart for os som fodboldklub. Uholdbart fordi det er svært at tilbyde ungdomstræning fra klokken først, når vi nu har baner fra kl Det kan få den konsekvens, at seniortræning først kan starte klokken 21.00, da hele banefordelingsplanen skal rykkes. Det er de enkelte skoler og deres ledere, der har ansvaret for at fastlægge skemaet, men der bør også sættes en markeret grænse fra de øverste politikere. Skolereformen har, indtil nu, kun givet os et halvt års erfaring og er langtfra implementeret ordentligt endnu, så det er noget vi vil følge tæt. 2

3 En mulighed er naturligvis at indgå et formaliseret samarbejde med en eller flere folkeskoler på Frederiksberg, hvilket måske kan løse nogle af udfordringerne, men det ændrer ikke på, at det kræver ressourcer, endda mange af dem. Konsekvenser får det også, i forhold til hverdagskampe fra mandag til fredag. En påsat udekamp på Amager kl en onsdag eftermiddag, der i forvejen altid har været en stor udfordring at nå, er nu kun blevet endnu større og i længden ganske uholdbar. Sammen med DBU København og de øvrige fodboldklubber, håber vi at finde et fælles fremtidigt fodslag omkring skolereformen. Seniorudvalget FB's Seniorudvalg blev i 2014 reetableret. Seniorformand Jacob Kirk tog arbejdshandskerne på og satte sig for at seniorafdelingen i FB skulle boostes på en helt ny facon og han har nu fået etableret et stærkt seniorudvalg, bestående af en repræsentant fra hvert af de seks åbne seniorhold, sammen med Morten Milling fra bestyrelsen og de hidtidige medlemmer Timi Holm og Tea Dissing. Arbejdet er allerede i fuld gang og seniorudvalget har straks indført en række nye tiltag og events, som bl.a. en årlig afslutning, en forårs-five á side-opstartsturnering samt påbegyndt arbejdet med trænerrekruttering, kontingentinddrivelser, materialekøb og sponsorarbejde. Endvidere har udvalget fået færdiglavet og bestyrelsesgodkendt en ny forretningsorden samt en udviklingsog organisationsplan, ligesom udvalget har leveret de første outputs til et kommende idékatalog for seniorafdelingen, især på områder hvor der er behov for optimeringer. Det er yderst glædeligt, at seniorudvalget nu for alvor er kommet i omdrejninger og det bliver spændende at se den fremtidige indsats munde ud i en forbedret seniorafdeling. På den sportslige front blev 2. Herresenior rykket over til at træne side om side med 1. Herresenior, mens 3. og 4. Herresenior fortsatte sammen. En struktur, der fortsat mangler at blive integreret for alvor, men ikke desto mindre fungerer det ganske godt og alle fodboldspillere kan således søge mod Frederiksberg og træne i et fantastisk miljø på et af de fire åbne herrehold, der i 2015 er placeret i KS, Serie 2, Serie 3 og Serie 4. Dameafdelingen er status quo i forhold til Antallet af spillere er nogenlunde det samme, og de to hold i afdelingen har ligeledes en kultur og et miljø, der gør det attraktivt at spille i FB. Det har dog knebet med opbakningen på 2. Damesenior, men stærke kræfter i dameafdelingen, har alligevel båret de to hold samt klubbens 7M damehold, godt igennem kalenderåret. Ungdomsudvalget I 2014 blev der igen sat fokus på de fire store events, der afholdes i hvert kvartal. Opstartsstævnet blev igen en succes. I Pinsen tog 12 hold af sted til Lions Cup i Kalundborg, som også blev en succesfuld oplevelse. Sidste weekend i august løb FB Cup af stablen, og dermed blev anlægget på Jens Jessens Vej igen proppet op med glade børn og unge. En weekend man aldrig bliver træt af at være en del af og arbejde for. FB dagen med både Bold & Brunch -konceptet og Award-konceptet i november måned, afrundede endnu et godt socialt år. 3

4 Ellers var det helt store fokusområde i året der er gået, etablering af nye børnehold, efter et par magre år, hvor udvalget havde fokus på kvalitet frem for kvantitet. Ikke desto mindre stod det forud for året, klart at der skulle sættes mere ind på oprettelse af børnehold og det blev til i alt 11 nye hold i børneafdelingen. I 2015 bliver det fortsat højaktuel med oprettelse af endnu flere børnehold, således at der kan tages nogle seriøse dyk på vores mange ventelister. Ungdomsudvalget bestod i 2014 af ungdomsformand Jesper Brendholdt, pigeafdelingsleder Max Wettendorff, bestyrelsesmedlem Anders Friis-Hansen samt Hanne Kjærby. Endvidere kom Jan Pemann til som nyt medlem, ligesom to unge i form af Ditte Gyldenholm og Jon Cavagnaro blev kørt ind som rookies for at sikre udvalgets fremtid. Til gengæld blev der sagt farvel til Anja Vega Frederiksen, der til gengæld trådte ind i bestyrelsen. Stor tak for indsatsen igennem mange år i ungdomsudvalget til Anja. I 2015 bliver ungdomsudvalget igen fornyet, både hvad angår ressourcer og tiltag. Der kommer langt om længe det rette fokus på vores mange og dygtige ungdomstrænere, i form af en nyoprettet supervisor-stilling som Max Wettendorff skal tage sig af. Der vil med stillingen komme fornyet fokus på uddannelse og dygtiggørelse af vores mange frivillige kræfter. Vi forventer især en del af den nye funktion som Max kommer til at varetage og vi er sikre på, at med Max både faglige og menneskelige kompetencer, så bliver det en ubetinget succes og noget vores trænere vil komme til at tage imod med kyshånd. Sponsorområdet På børne- og ungdomssiden har der i lighed med de tidligere år været en række sponsorer, som har haft mulighed for at sponsorere kampsæt. Det er en uvurderlig hjælp, som gør, at økonomien hænger sammen på fornuftig vis, og midler i øvrigt kan prioriteres til aktiviteter for de mange hold. Blandt seniorholdene er der ligeledes en række sponsorer, der leverer kampsæt til holdene på forskellige niveauer, og på anden vis støtter op om klubbens hold. Der skal naturligvis lyde en stor tak til alle sponsorer, som vi håber på vil blive i klubben i mange år frem. Sponsorarbejdet i klubben blev i løbet af 2013 og første halvdel af 2014 gentænkt. Til dette formål søgte bestyrelsen både intern og ekstern assistance og kunne i august måned præsentere klubbens nye sponsorkoncept, hvilket gerne skulle afføde, at endnu flere vil finde det interessant at være sponsor i FB. Tidens trend er ikke længere, at sponsorer støtter danske klubber, fordi de synes, at der leveres en meningsfuld og vigtig indsats, som de gerne vil associeres med. Det er naturligvis et stort plus, at FB kan bryste sig af at levere en sådan indsats, og de, der støtter klubben på den baggrund, håber vi naturligvis vil fortsætte samarbejde fremover. Det var derfor nødvendigt, at bestyrelsen fik tænkt ud af boksen og hvordan det kunne blive interessant at være sponsor i FB ud fra en virksomhedssynsvinkel, hvor der var mulighed for, at sponsoratets effekt kan aflæses på sponsorens bundlinje. Dette udviklingsarbejde tog forholdsvis lang tid, men er nu endelig helt på plads og lanceringen i august bød blandt andet på en produktion af 2000 postkort, som er blevet uddelt og fortsat uddeles til forældregrupper, spillere og øvrige interessenter samt kommer ud i bybilledet. 4

5 Klubhusudvidelse og udvikling på Jens Jessens Vej Som skrevet i sidste års beretning, så har klubben gennem de senere år arbejdet på at udvikle vores fysiske rammer (både flere kunstgræsbaner og udvidelse af vores klubhus). Den første succes er allerede i hus i form af de nye kunstgræsbaner lige uden for vores klubhus. Næste skridt er så vores klubhus og der er virkelig kommet skred i udviklingen på den front. Som et led i vores arbejde med at forbedre vores klubhus, påbegyndte vi en møderække med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts-Union i starten af året. De første møder fokuserede på at få defineret klubbens behov og dernæst fokuserede vi på at forbedre udnyttelsen af de omkringliggende arealer. Lidt ud af det blå kom idéen pludselig på banen, at vi skulle sammentænke vores forbedring af klubhuset med renoveringen af plejehjemmet Ingeborggården (klubhusets nabo). Denne idé blev hurtigt meget mere konkret henover sommeren og FB blev en del af et intenst workshopforløb, hvor rammerne for det fremtidige samarbejde blev debatteret. Resultatet af dette arbejde blev et oplæg til en fremtidig sammenbygning af plejehjem og FBs klubhus. Dette forslag (inkl. økonomi) blev fremlagt for Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse i december og blev vedtaget. Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at vi som medlemmer af FB kan glæde sig over at få et nyt og forbedret klubhus i løbet af de kommende år. I starten af 2015 starter vi en række workshops, som skal sikre, at kravene til vores nye klubhus, tilgodeser alle klubbens medlemmer (børn, unge, seniorer og gammelmandshold) såvel som alle vores trænere og ledere samt forældre. Vi vil i den forbindelse involvere så mange medlemmer som muligt, for at sikre, at vi kommer bredt ud, at folk bliver hørt og føler, at det er et klubhus for alle. Disse krav og ønsker bliver en del af det fremtidige udbudsmateriale, for det samlede projekt for både plejehjem og klubhus. Der er i øjeblikket ikke nogen fast tidsplan for projektet, men vi forventer at have en specifik plan vedtaget i løbet af første halvdel af 2015, med en forventet byggestart i slutningen af 2016 og afslutning i midten / slutningen af Bestyrelsen vil løbende holde alle medlemmer, trænere, pårørende m.fl. orienteret om udviklingen i dette projekt, som uden at overdrive er det mest spændende projekt denne klub har været en del af siden vores nuværende klubhus blev bygget i FB Street blev til FB Arena Spartacus I 2014 blev FB Arena Spartacus det nye navn for FB Street. I samarbejde med Frederiksberg Kommune, Divisionsforeningen og deres Player Social Responsibility (PSR) samt Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), blev FB s Streetafdeling fra årsskiftet omdannet til Arena Spartacus på Frederiksberg. Man arbejder ud fra et fælles ønske om at styrke socialt marginaliserede børn og unge gennem fodboldens stærke tiltrækningskraft som det centrale værktøj. Samarbejdet tog afsæt i Spillerforeningens koncept Spartacus og de danske professionelle fodboldspilleres ønske om at tage et større socialt ansvar gennem fodbold, samt FB s og Frederiksberg Kommunes arbejde med opkvalificering af sårbare unge i udsatte boligområder på Frederiksberg. Desuden blev der samarbejdet med Giv Racismen Det Røde Kort, hvor Spillerforeningen sammen med os, gennemførte en række skolebesøg på Frederiksberg, primært på skoler med børn fra udsatte boligområder. 5

6 Skolebesøgene har til formål at åbne et dialogrum i klasseværelset for dialog om racisme og anden grænseoverskridende social adfærd. Gæstelærere på skolebesøgene vil være tidligere eller nuværende professionelle fodboldspillere. Afsættet vil være deres - eller andre fodboldspilleres - oplevelser med racisme i forbindelse med fodbolden, som kobles til elevernes egne oplevelser med racisme eller anden grænseoverskridende social adfærd. FB Arena Spartacus havde i det forgangne år fortsat fire aktive arenaer på Frederiksberg; nemlig Lindevangskvarteret, Stjernen, Danmarksgården og Søndermarken. I hvert område blev der ansat to trænere, som en gang om ugen mødte op for at træne de fremmødte børn og unge. Året bød også på FB s aktive deltagelse ved FRB-Dagene i forbindelse med det internationale Melodi Grand Prix i København, ligesom de fire arenaer var ude at deltage ved et stort landsstævne. Sune Nicolajsen blev ansat som klubbens Streetkoordinator og hvilken præstation af Sune, der igennem hele kalenderåret har kløet på med masser af engagement og vilje. Hvor deltagertallet i de foregående år, indimellem var af tvivlsom karakter, så er det lykkes for Sune sammen med arenaernes trænere, at hæve fremmødet af børn og unge betydeligt hvilket nu giver et billede af fire stabile og konstante arenaer. Der skal lyde en stor tak til Sune, der fortsætter arbejdet for fulde gardiner i Spartans FB Spartans FB blev lanceret i starten af 2014 og hvilken succes det blev! Hvad er Spartans FB? Uddannelsen, Spartans FB, er et tværsektorielt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Boldklub (FB), Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) og Player Social Responsibility (PSR) fra Spillerforeningen. Samarbejdet tager afsæt i Spillerforeningens koncept Spartans og de danske professionelle fodboldspilleres ønske om at tage et større socialt ansvar gennem fodbold, samt FB, FFB og Frederiksberg Kommunes arbejde med opkvalificering af sårbare unge i udsatte boligområder på Frederiksberg. Formålet med projektet er at opkvalificere lokale unge gennem en træneruddannelse på højt niveau og herigennem give dem kompetencer til: At igangsætte og gennemføre fodboldrelaterede aktiviteter på gadeplan eller i foreningsregi. At blive inspireret til videreuddannelse indenfor fodboldverden. At fungere som rollemodeller i lokalområdet. Gennem øget selvværd at navigere stærkere i eget liv og træffe selvstændige valg om egen fremtid. 6

7 Styregruppen i Spartans FB ser således ud: Simon Christensen, direktør (PSR) Sasha Aurora Jensen, projektkoordinator (PSR) Hanne Müller, konsulent (FFB) Kresten Bang Heinfelt, projektkoordinator (FFB) Frederik Giese, koordinator, Frederiksberg Kommune (SSA) Martin Busk, administrationsleder (FB) 16 unge, heraf 12 fra Frederiksberg Kommune, påbegyndte træneruddannelsen i starten af året og blev koblet til en mentor i form af en FB-træner samt et hold i FB og alle de rekrutterede unge gennemførte uddannelsen, da året var omme. De unge var igennem følgende 12 moduler i løbet af 2014: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Modul 7: Modul 8: Modul 9: Modul 10: Modul 11: Modul 12: DGI Underground Street Agents DGI Underground Street Agents DGI Underground Street Agents Coaching v. Michael Frost Trænertyper og taktik v. Thomas Røll Kommunikation og pædagogik V. Thomas Piaster & Annette Hildebrandt Træning og rekruttering af ikke-foreningsvante børn og unge v. Lasse Qvist & Zascha Jensen Kommunikation og pædagogik V. Thomas Piaster & Annette Hildebrandt Coaching v. Michael Frost Udvidet førstehjælpskursus v. Riaz Studietur til Nottingham, England herunder den engelske træneruddsnnelse fra FA Evaluerings- og afslutningsceremoni I november måned modtog de fire aktører i partnerskabet, Frederiksberg Kommunes integrationspris for projektet. Noget vi som fodboldklub bestemt er stolte af, fordi vores arbejde giver mening på flere områder, end blot lige det at spille fodbold. Et ansvar som, efter vores mening, alt for få fodboldklubber i landet tager. For mange tænker hvad får vi ud af det? og her tænker man typisk i økonomi og ikke i menneskelig udvikling. Vores sociale profil matcher fremragende med det sociale ansvar vi tager. En kæmpe tak skal lyde til de to projektkoordinatorer Kresten Heinfelt fra FFB og Zascha Jensen fra Spillerforeningen for en formidabel indsats i byder med stor sandsynlighed på endnu et år med Spartans FB og styregruppen arbejder i øjeblikket grundigt på planlægningen, bl.a. ud fra en 32 sider lang evalueringsrapport. Ærefulde kåringer I året der er gået, var der igen hæder til FB. Det er snart et årlig tilbagevendende afsnit i denne beretning. Internt blev Henrik Mentz, der har prædikat af næstformand i FB Fonden og som er aktiv på klubbens Super Veteran hold, hædret med Emil Sørensen prisen på FB s årlige generalforsamling for sin mangeårige indsats i først ungdomsafdelingen og senere Fondens bestyrelse. Ved samme arrangement modtog U16 træner og assistenttræner på 1. Herresenior, Kresten Heinfelt, titlen som årets træner/leder. 7

8 Frederiksberg Boldklub modtog i november måned, for anden gang på bare tre år, årets integrationspris fra Frederiksberg Kommune, for projektet Spartans FB. En glædelig og ærefuld ære, som vi naturligvis er meget stolte af. Farvel til Heldigvis er denne overskrift ikke tilbagevendende i hver årsberetning. Kort før jul, blev det dog tilfældet da FB Fondens bestyrelsesmedlem, den tidligere mangeårige halinspektør i Frederiksberg Hallerne, Mogens Olsen desværre afgik ved døden, da han tabte kampen mod kræften. Mogens Olsen kom ind i FB Fonden i 2013, efter at han var gået på pension. Her nåede han i tiden indtil sin sygdom, at bringe både flittighed og humør ind i fondsarbejdet. Endvidere nåede han at bidrage i processen omkring en optimering af køkkenfaciliteterne i Caféen. Mogens vil blive savnet, æret være hans minde. Samarbejdspartnere FB Fonden Det mangeårige gode samarbejde med Fonden, fortsatte naturligvis i Som omtalt andetsteds i beretningen har der været et udvidet samarbejde med Fonden i forhold til en kommende klubhusfornyelse. En proces der i skrivende stund er i fuld gang og som er en særdeles givtig konstruktion, med Fonden som ejer af klubhuset og FB som daglig bruger og lejer. I forbindelse med de ordinære bestyrelsesmøder i Fonden er FB repræsenteret ved Martin Busk, hvilket giver en naturlig og effektiv koordinering af vores fælles interesse i et veldrevet klubhus, der kan danne ramme om vores aktiviteter i mange år fremover. Som det er tilfældet i alle bestyrelser, så sker der engang imellem udskiftninger på posterne. Fondens nuværende formand Ivar Koed, har ønsket at træde af, senest til april måned, ligesom der skal findes et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Mogens Olsen. Endvidere har Erling Rask valgt at takke af for denne gang. Derfor leder vi nu efter to nye medlemmer til Fondens bestyrelse og lad det herigennem være en opfordring til dig som læser at give det en tanke. En stor tak til Fonden for et velfungerende og stort samarbejde i Café FB Hells Kitchen De glade kokke ved forpagter Jørn Christiansen, kørte videre på sin kontrakt i det forgangne kalenderår. Året igennem havde Jørn arrangementer booket ind i Caféen, både af klubmæssig karakter og af privat karakter. Mange aftener, især i weekenderne, har været fyldt op med enten holdspisninger eller fødselsdage, konfirmationer, bisættelser, julefrokoster mv. Der er ingen tvivl om at både service, kvalitet og kendskab, giver en god omsætning for Jørn. Det kniber dog fortsat med at få selve klubmiljøet lagt ind i Caféen, fx efter en endt træning. Det er nogle af de tiltag som Jørn sammen med klubben, vil prøve at implementere yderligere og dette gælder både i ungdoms-, senior og gammelmandsafdelingen. Caféen SKAL være et samlingspunkt for klubbens medlemmer og det i langt højere grad end det er tilfældet lige nu. Vi skal de døde perioder mere til livs og det gør vi kun ved, at alle støtter op om Caféen. 8

9 Bestyrelserne i både boldklubben og Fonden nyder godt af de flotte menuer på bestyrelsesmøderne - ligesom maden bestemt heller ikke fejler noget, når medlemmerne lægger vejen forbi. I vintermånederne er Caféen som bekendt lukket. Det hænger, som ofte nævnt, sammen med at forretningsgrundlaget ganske enkelt ikke er til stede, da de fleste blot ankommer, træner, klæder om og tager hjem i de varme stuer igen. Det er naturligvis ærgerligt, at der ikke er økonomiske muligheder for at holde åbent hele året rundt, men grundlaget er desværre lavt. Der skal lyde en stor tak til Jørn for at levere en uundværlig ydelse og noget ekstra humør og kulør til vores klubmiljø. Sponsorerne Der er skal lyde en stor tak til alle sponsorerne i FB. Som omtalt andetsteds i denne beretning, kan man aldrig få nok sponsorer og med vores nye sponsorkoncept, tror vi på, at endnu flere får øjnene op for at uddele ydelser i form af sponsorater, til vores klub. Eksterne samarbejdspartnere Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og Frederiksberg Hallerne FIU spiller, som idrættens hovedorganisation på Frederiksberg, naturligvis en stor rolle for FB, både i hverdagen og på det fodboldpolitiske plan. Vi er generelt glade for vores samarbejde med FIU, og selvom tingene ikke altid går lige så stærkt, som vi kunne ønske det, så sætter vi pris på at have en kompetent medspiller omkring fodbolden på Frederiksberg. Som sædvanligt er der tale om en nærmest tro kopi af sidste års beretning. FIU s administration skal som altid takkes for velvillighed og hjælpsomhed. Tak til de to dygtige damer Gitte Feilbo og Hanne Andersen deres søde og dejlige væsener og service, hyggeligt at kigge forbi. Det samme kan man sige om idrætskonsulent Henrik Løndal, der altid er parat med hjælp og støtte omkring diverse tiltag og sager og i øvrigt bidrager han på professionel vis, i FIU s Fodboldudvalg. Direktør Søren Burchall, har året igennem og som altid været os behjælpelig på diverse områder, lige fra drift til projektet omkring en klubhusudvidelse. Sørens tilstedeværelse som direktør i FIU, har stor værdi for idrætten på Frederiksberg og vi skal da ikke undlade i denne beretning at ønske ham tillykke med Erik Asmunds rejselegat på kroner, han for nylig modtog, qua sit formandskab og dermed frivillige indsats i sin lokalefodboldklub, Herstedøster IC. Frederiksberg Hallernes administration og personale skal også have stor tak for et strålende samarbejde og en god service og koordinering, både i dagligdagen og ved vores særlige arrangementer. I spidsen står halinspektør Flemming Brøndsholm, med hvem vi har et godt samarbejde. Vi skal dog lære at være bedre til at kommunikere med hallens personale, en lektie som vi agter at leve bedre op til i Vi måtte desværre sige farvel til vores kære centerleder, Sanne Flex, der strøg over som inspektør i Frederiksberg Idrætspark. Hende har vi svært ved at undvære, men samarbejder fortsat fantastisk med hende, blandt andet da vi i november sammen med DBU, stod for afviklingen af to U16 landskampe. 9

10 Fodboldudvalget under FIU Fodboldudvalget under FIU, hvor vores egen Jørgen Andersen fortsat sidder som formand og hvor Morten Høgsdal er FB s repræsentant, løser fortsat på bedste vis både forhandlinger om banefordelingen og arbejder for bedre forhold for fodbolden generelt på Frederiksberg i et ellers tids- og ressourcekrævende udvalgsarbejde. Desværre ikke længere, et arbejde der påskønnes af FIU s bestyrelse. I slutningen af 2014 besluttede FIU s bestyrelse nemlig følgende: - Fodboldudvalgets ansvarsområder/sagsbehandling varetages af FIU s Idrætsudvalg i perioden 1. januar 31. december Idrætsudvalget vil kommunikere direkte med fodboldklubberne - Idrætsudvalget vil hurtigst muligt oplyse fodboldklubberne omkring en ny forretningsgang - Fodboldudvalgets eneste opgave det kommende år er at udarbejde oplæg til udvikling af fodboldfaciliteterne på Frederiksberg Disse beslutninger modtog fodboldklubberne på skrift, den 8. januar i år. Årsagerne til disse beslutninger, skal ses i lyset af at, FIU s bestyrelse utilfredshed på følgende tre områder: - Sagsbehandlingstiden på spørgsmål fra atletikudvalget om omfordeling af tiderne i Frederiksberg IP - En påstået mangelfuld implementering om optimeret koordinering og udnyttelse af fodboldbanerne - En mangelfuld tilbagemelding om tider for lystænding og slukning samt vedtagelse af retninglinjer for antallet af mål på Jens Jessens Vej FIU s bestyrelse har organiseret sig med de kendte udvalg, udfærdiget en forretningsorden for hvert af disse (bortset fra bestyrelsen selv) og forretningsordenen er kommunikeret ud og tilgængelig på FIU s hjemmeside. Demokrati og delegering er primære forhold i organisationen og dens arbejde og grundlæggende byggesten, når frivillige hænder skal løfte en opgave. I såvel FIU s love som de af bestyrelsen godkendte forretningsordner, fremgår det tydeligt, at i givet fald, Idrætsudvalget eller bestyrelse ønsker en yderligere indsigt i underliggende udvalgsarbejde, kan de anmode om at blive inddraget og deltage i udvalgenes møder. Det er derfor helt uforståeligt og imod alle demokratiske regler, at FIU s bestyrelse på et bestyrelsesmøde fravælger at afklare de fremførte kritiske forholds validitet samt fravælger at føre dialog med et etableret udvalg, for eksempel ved at et medlem af Idrætsudvalget anmoder om at deltage i et kommende møde i fodboldudvalget. Her har man, trist nok, valgt at gå direkte til grønthøstermetoden og kappe hovedet af udvalget. Bestyrelsen skriver ligeledes, at de ikke vil afskaffe fodboldudvalget, men derimod blot fratage alle sager med officiel sagsbehandling. Man modtager dermed gerne udvalgets arbejde, om end man ikke vil give det nogen form for påskønnelse. Det virker en smule forkælet, at man gerne ser et udvalg gøre et stykke frivilligt arbejde, men i øvrigt giver sig selv rettighed til kun, at lytte til de ting, som man ser fordelagtige for bestyrelsen. 10

11 Hvis man forventer et udvalg gør et stykke arbejde frivilligt, så er det mindste man kan stille dem i udsigt, at tage deres arbejde seriøst. Hvis man er utilfredse med udfaldet eller kvaliteten, kan man søge den forbedret igennem dialog. Bestyrelsens beslutning vidner om total mangel på anerkendelse af det frivillige arbejde der pågår i klubberne og ikke mindst i fodboldudvalget. I fodboldudvalget ser man meget gerne at få de officielle sager overdraget inklusiv deadline for, hvornår et svar skal forelægge. I denne sammenhæng kan man ikke forvente sig kort sagsbehandlingstid på sager der omhandler flere klubber, når et udvalg ikke mødes mere end fire til fem gange årligt. Langt de fleste sager bliver modtaget og drevet sideløbende af udvalgets formand, som her gør et stort stykke arbejde. Det eneste punkt, hvor der reelt set opstår uenighed i udvalget er, når banefordelingen skal fastsættes, hvilket ikke er så underligt, da dette netop er fordelingen af klubbernes levebrød. Derfor har klubberne på anlægget, med undtagelse af FA2000, valgt at gå sammen om en fælles besvarelse til FIU s bestyrelse. KB, VLI og FB, finder det ekstremt uheldigt, at FIU s bestyrelse laver denne konfrontation på netop dette tidspunkt, hvor der i den grad er behov for at få sat fokus på fodboldens helt åbenlyse kapacitetsproblemer om vinteren. En problematik som ikke er blevet mindre af, at en ny skolereform tvinger klubberne til at komprimere træningstiderne på et areal, der allerede er 100 procent fyldt op, samtidig med, at ventelisterne for at komme til at spille børnefodbold vel næppe har været større på noget tidspunkt. I stedet for at bruge en masse tid på at diskutere omtalte punkter, så vil det være meget mere konstruktivt og relevant for Fodboldudvalget og FIU s bestyrelse, at få aftalt en plan for hvordan vi får lavet de næste kunstgræsbaner. Det er det der skal til for at løse problemerne. Det gælder både på og udenfor banen. Vi har efterhånden gode rammer for fodbolden på Frederiksberg, hvilket blandt andet skyldes FIU s flotte kamp for at optimere. Men vi MÅ erkende, at når fodbold betragtes som en udendørs sport, så må det forventes, at vi i fremtiden får endnu flere kunstgræsbaner på anlægget, således at vi kan sikre fodbold udendørs, hele året rundt. Vedrørende processen omkring antallet af mål på anlægget, undlader FIU s bestyrelse ikke at gøre opmærksom på deres utilfredshed med fodboldudvalgets manglende tilbagemelding omkring retningslinjerne herfor. Det er ganske korrekt, at der ikke er sket mere i den proces, men for FB s vedkommende, gjorde vi i et skriv til FIU, allerede den 6. juni 2013, opmærksom på det at der ganske enkelt ikke mål nok på anlægget med syv afsluttende relevante spørgsmål, som vi endnu ikke har modtaget noget skriftligt svar på. Det kan klinge hult, at FIU s bestyrelse over et år efter, bliver utilfredse med en manglende tilbagemelding fra fodboldudvalget om nogle retningslinjer, når nu man i første omgang har haft svært ved selv at komme ud af starthullerne. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune spiller hvert år en rolle i og omkring vores fodboldklub. Kommunalbestyrelsen gav det endelige grønne lys for projektet omkring sammenbygningen af plejehjemmet og vores klubhus i starten af december, hvilket vi er enormt tilfredse med, da vores nuværende rammer ganske enkelt ikke er tilstrækkelige, i forhold til antallet af medlemmer. Se afsnittet herom. 11

12 Fremadrettet vil vi, sammen med de øvrige fodboldklubber på anlægget, ligeledes forsøge at sætte pres på rent politisk, i forhold til at optimere rammerne for træning yderligere. Fodboldbaner har vi det rette antal af i perioden fra medio april til primo oktober, i og med der er åbnet for naturgræsbanerne men herefter går det galt og kvadratmeterne reduceres kraftigt vinteren igennem. Med kunstgræs på fem af anlæggets 11 baner, har vi gode rammer for fodbolden om vinteren, men ingen tvivl om, at det ville hjælpe gevaldigt med yderligere kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Dette vil vi fremadrettet forsøge på at overbevise vores kommunalpolitikere om. Den store kommunale samarbejdspartner var også i 2014 SSA (Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet). De spillede igen en stor rolle i samarbejdet omkring vores integrationsindsats, FB Arena Spartacus, Spartans FB og Frederiksberg Fodboldskole i efterårsferien. Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C), støtter op om fælles integration og ansvar i kommunen og vi takker hende for året der er gået. Den boligsociale koordinator Hanne Hørlyck fik fra årsskiftet hænderne fulde men hun har den fordel, at hun er fyldt med energi og arbejdsglæde, som smitter af på os andre og kort inde i året, fik hun endvidere selskab af konsulent Frederik Giese i SSA staben på Rådhuset og han var en god medspiller på især Spartans FB projektet. Det skal nok blive godt de kommende år også. Kultur- & Fritidsområdets nye afdelingschef Camilla Jarltoft har omkring klubhusets rammer og den forestående sammenbygning med Ingeborggården, været en fantastisk medspiller, hvilket hun skal have tak for. Hende glæder vi os til at spille videre med. Frederiksberg Gartner- og Vejservice FGV Igen var det driftsleder Kim Wolfram og hans team i FGV, Frederiksberg Gartner- og Vejservice, der stod for at passe anlæggets fodboldbaner både naturgræsbaner og kunstgræsbaner - på Jens Jessens Vej og i Frederiksberg Idrætspark. De gør hvad de kan og knokler hårdt for at tilfredsstille klubbernes behov. Vi har kun ros til overs for den ihærdige indsats fra FGV s side og især naturgræsbanerne fortjener ros for deres udseende de virkede bedre end de forgangne år, kalenderåret igennem. Ærgerligt dog og uforståeligt - for os som ikke er indenfor gartnerfaget at vi måtte konstatere at naturgræsbanerne på grund af regnvejr og generelt dårligt vejr ultimo oktober og primo november, blev lukket helt ned for sæsonen. Det gav enorme udfordringer i forhold til at få gennemført og færdigafviklet de sidste turneringskampe. I FB ønsker vi fortsat bedre oprydning og rengøring på kunstgræsbanerne. Vi savner stadig flere skraldespande og bedre skiltning, men vi er bevidste om, at vi selv har et ansvar for at rydde op og sørge for at smide affald ud. Som man kan læse andetsteds i beretningen, har vi også fortsat et stort ønske om flere mål på anlægget og meget gerne lette mål, der er til at flytte rundt på. Det er svært for vores børnehold på naturgræsbanerne i sommerperioden at slæbe de tunge mål rundt, og det koster hver gang lidt af den effektive træningstid at bruge ressourcer og kræfter på det. Stor tak til Kim Wolfram for de informative nyhedsbreve vi modtager dem nyder vi stor gavn af hver måned. 12

13 Foreningsguiderne Som et forholdsvis nyt område, så er Foreningsguiderne under Frederiksberg Kommune kommet til. Igennem årene har der været skiftende medarbejdere, men i 2014 kom Søren Jespersen til og samarbejdet med ham for at få flere af byens børn og unge ind i foreningsmiljøet, har været noget nær perfekt. Foreningsguiderne har til opgave at sørge for, at især ressourcesvage familier, bliver guidet og hjulpet til at få deres børn i gang med en aktiv tilværelse udenfor skoletiden. Det kræver hårdt arbejde og det kræver især meget opfølgningsarbejde. Én ting er at komme i kontakt med en forening og få de pågældende børn ind som medlemmer, noget andet er at sørge for, at børnene passer deres træning løbende. Her har Søren leveret et fornemt stykke arbejde og har, sammen med de frivillige foreningsguider, fulgt flere af vores børneog ungdomsmedlemmer til og fra træning. FB spiller gerne en rolle og er de ressourcesvage familier behjælpelige med en plads på et fodboldhold og Søren skal have stor tak for sin ihærdighed i det forgangne år. Gadepiloterne Selvom Gadepiloterne ikke længere er lejere i vores klubhus, har vi dog haft et fortsat godt samarbejde med Jesper, Stine og Peter. Vi er især glade for deres store indsats i forbindelse med Frederiksberg Fodboldskole i uge 42, men det bliver også til møder og samarbejde i løbet af kalenderåret, blandt andet hvis vi har ungdomsmedlemmer, der kræver lidt flere ressourcer i hverdagen eller i forbindelse med planlægningsmøder omkring Street Party, hvor vi som klub ligeledes spiller en rolle. Frederiksberg Fodboldskole For syvende år i træk blev Frederiksberg Fodboldskole afholdt i skolernes efterårsferie. Efter skolen i 2013 blev forkortet til weekenden grundet Ramadanen så vendte skolen i 2014 tilbage til den normale datofrekvens fra tirsdag til fredag i uge 42. Knap 70 spillere deltog på skolen sammen med ti trænere, heraf en stor del af spillerne fra vores 1. Herreseniorhold. Som altid drejede det sig om at gøre fodboldskolen så interessant som muligt, da mange af deltagerne kom fra de boligsociale områder, hvor det at gå til fodbold ikke er en hverdag, deltagerne normalt kender til. En stor tak til forpagter Jørn Christiansen for fantastisk bespisning på fodboldskolen, til Frederiksberg Kommunes SSA-afdeling, til skoleprojektleder Claus Ratcliffe Pedersen fra Lejerbo Danmarksgården, til de frivillige trænere, pædagoger, boligsociale medarbejdere, øvrige hjælpere, Gadepiloterne og SSP-medarbejdere. Vi glæder os allerede til efterårsferien DBU København Vores samarbejde med DBU København er fortsat ganske fortrinligt. Vi er meget glade for samarbejdet på den administrative side, hvor vi hjælper hinanden med diverse udfordringer omkring planlægning af kampene og andre turneringsmæssige ting. 13

14 Brian Molberg, Martin Munk Nielsen, Kenneth Egeberg og Dan Pedersen, besidder alle forskellige kompetencer i administrationen på Svanemøllen og det gode ved dem alle fire er, at møder vi udfordringer, så står de parat med assistance og hjælp. Det er yderst afgørende for processen i hverdagene og vi takker igen administrationschef Jan Kristensen, for at fastholde sine medarbejdere på turnerings-, dommer, IT og udvalgsområderne. Samtidig opfordrer vi gerne Jan og DBU Københavns bestyrelse, til at ansætte yderligere administrativt personale, da vi tydeligt kan få øje på at arbejdspresset stiger i administrationen og udfordringerne bliver forøget med diverse nye områder DBU København udvikler sig konstant, og får øjnene mere og mere op for at agere den støtteorganisation, vi indimellem har savnet, når fodboldens generelle situation skulle varetages. Formandsklubben, hvor vi selv medvirker, er fortsat en succes, hvor de store tanker tænkes højt og hvor der nu også så småt kommer handling bag dem. Det samme er ungdomsformandsklubben og vi ser effekten af de to klubber, som er meget givende for os at medvirke i. Netværk er generelt vigtigt, når det handler om samarbejde med Københavns øvrige fodboldklubber og vi er især glade for netværket omkring klubbernes ansatte medarbejdere. Det kan løse en hel del udfordringer med dette netværk. Vi er fortsat repræsenteret i DBU København. Vores afgående næstformand og kommende suppleant for bestyrelsen, Morten Høgsdal sidder stadigvæk i bestyrelsen hos DBU K. Derudover sidder kasserer Jørgen Andersen i deres turneringsudvalg og disciplinærudvalg, ligesom Martin Busk fortsat er en del af ungdomsudvalget. Lokalavisen Frederiksberg og øvrige lokalmedier Lokalavisen Frederiksberg ved sportsredaktør Finn Edvard har haft et travlt Det kan vi sagtens mærke, men det rokker ikke ved, at vi kender Finn godt nok til at vide, at hjertet fortsat tilhører denne fodboldklub og har det relevans for avisens lokale sportssektion, kan man altid regne med at der udfærdiges og trykkes artikler om livets gang i Frederiksberg Boldklub. Det er vi taknemmelige for. Selvom målet i sig selv ikke er eksponering, så betyder det en del, at kunne læse om vores klub i et lokalt medie som Lokalavisen. Der er mange der ønsker spalteplads og der skal tages hensyn til alle således, at lokalsporten eksponeres så bredt som muligt. Vi nyder dog, at vores 1. Herresenior som oftest er nævnt i artikler, det samme bliver mere og mere tilfældet med vores 1. Kvindesenior, ligesom projektet omkring Spartans FB og andre begivenheder i ungdomsafdelingen, fik fin omtale i det forgangne år. Frederiksberg Bladet låner både billeder og artikler på ugebasis når det er højsæson for Københavnsserien. Dette siger vi tak for, så vi kommer bredere ud end blot på vores hjemmeside og vores øvrige sociale medier. Ungdomsafdelingen Igen et forrygende år i vores børne- og ungdomsafdeling. Målsætningerne forud for året hed: - Fastholdelse af flere ungdomsmedlemmer - Oprettelse af op i mod 15 nye børnehold - Afvikling af afdelingsmøder i alle årgange - Implementering af elektroniske holdkort - Større fokus på de fire store sociale events 14

15 Vi nåede rigtigt mange af de ting og vigtigst af alt, formåede vi at fastholde og tilmed skabe flere nye fodboldtilbud via oprettelse af 11 børnehold. Opstartsstævne Nogle klubber markerer en ny udendørs sæson ved at hejse fodboldstøvler i flagstangen. I vores ungdomsafdeling markeres det den sidste søndag i marts med et stort internt opstartsstævne, hvor mere end 200 spillere deltager fra de niveauinddelte hold hos både drengene og pigerne. Kunstbane 5 bestod for fjerde år i træk af 16 baner med minimål, som agerede skueplads for masser af boldberøringer og musik fra DJ-pulten. Endnu en stor formiddag, der blev afsluttet med varm kakao i Caféen og på terrassen. En begivenhed og succes, der gentages søndag den 29. marts. Lions Cup Endnu en herlig Pinse i strålende sommervarme, blev afholdt i Kalundborg for mere end 200 FB ere. I alt 12 hold deltog i breddestævnet, der på de fleste områder passer perfekt til vores ungdomshold. For fjerde år i træk, var der både flotte podiepræstationer og sociale perspektiver i fællesturen. FB Rotary Cup FB Cup blev igen sponseret af Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub. Vores anlæg var igen godt fyldt op af glade børn og unge, over de to dage i august. En årlig tilbagevendende begivenhed med over 150 tilmeldte hold, som vi elsker at arrangere. Vi glæder os allerede til den 22. og 23. august. FB Award og børneafslutning Som afslutning på sæsonen afholdte vi for fjerde år i træk, FB Award. Det skete den første lørdag i november måned. Aftenen blev igen helt forrygende med masser af hygge og flotte prisuddelinger foran over 350 mennesker i Frederiksberg Hallernes Hal 2. Den særligt indstiftede Ungdomspris, der går til en person, der gennem mange år har ydet en ekstraordinær indsats i ungdomsafdelingen, gik til U19 træneren Jan Darre. Bold & Brunch -konceptet for børneafdelingen, havde samme dag deltagelse af mere end 400 spillere og forældre der efter halvanden times småkampe på i alt 15 minibaner, gik til Frederiksberg Hallerne for at spise brunch, samtidig med at børnene på scenen modtog diplomer og medaljer for årets flotte indsats. Fantastisk trænerstab Vores frivillige trænere og ledere er uundværlige fos os. Ungdomsafdelingens trænerstab gør det helt exceptionelt godt. Det skriver vi hvert år i beretningen og det er sandheden. Engagement, passion og lidenskab er nøgleord som ungdomstrænerne besidder og det smitter af på vores børne- og ungdomsspillere. Deres ihærdighed er fantastisk, og det er med til at holde os alle til ilden - også når vi bliver udfordret på holdninger og synspunkter. Vi har mere end 120 frivillige af slagsen i ungdomsafdelingen, og arbejdet de yder, er enestående hvilket giver gode forudsætninger og rammer for vores børn og unge. Ligeledes oplever vi en god opbakning og hjælp til vores sociale og sportslige begivenheder, der findes i afdelingen. Som vi plejer, skal vi takke samtlige trænere for den store, flotte og frivillige indsats. Uden dem var FB blot en ordinær fodboldklub. 15

16 I bestyrelsen har vi besluttet os for at klæde alle vores trænere på her i det nye år. Alle vil få udleveret en spritny trænertøjpakke fra SELECT og sætte vores klub endnu mere på kortet i Københavnsområdet. Vi glæder os til at se vores trænere iført flot og repræsentativt tøj fra deres yndlingsfodboldklub. Ny funktion i ungdomsafdelingen Her i 2015 kommer vi på banen med en nyoprettet funktion i ungdomsafdelingen, nemlig en Supervisorstilling, der i hvert fald de kommende to år, skal varetages af den afgåede 1. Kvindesenior træner, Max Wettendorff. Stillingsbeskrivelsen er udarbejdet og Max starter den 1. februar i sit nye job som Supervisor. Hvad er så det for et job? Vores trænerstab gør det som nævnt i afsnittet ovenover, helt fantastisk. Alle kan dog altid blive bedre og alle kan altid udvikle sig endnu mere. Derfor tilknyttes alle vores trænere denne Supervisor og skal gennemgå et forløb med observation, evaluering, sparring og eftertanker. Med andre ord, kommer vi et skridt tættere på at have de bedste fodboldtrænere i København. Stillingen har til formål at opkvalificere FB's børne- og ungdomstrænere, på især det faglige niveau, hvor man sikrer en udvikling af den enkelte træner samt en ensretning af klubbens trænere. Dette sker ved supervisioner, hvor der bevidstgøres om både værdigrundlag og trænerrollen i Frederiksberg Boldklub. Supervisor bliver ligeledes en person som klubbens trænere kan "spille bolden op af", altså en slags sparringspartner på almindelig dagligdagsbasis. Det bliver en fryd for øjet at se en yderligere udvikling af vores mange og dygtige trænere. Det sportslige Det har sportsligt været et ganske fint år, for vores ungdomshold. Vores respektive 1. hold har mere eller mindre alle klaret sig ganske fint. De har enten tilhørt A-rækken eller Mesterrækken og det er i udgangspunktet vores niveau. Vi har ikke ambitioner om at skulle deltage i Elite Øst rækker eller divisioner og det vigtigste er, at vi konkurrerer på lige fod med vores modstandere, derfra betyder det knap så meget hvilket rækkeniveau vi placeres i. Tiden hvor spillere søgte til klubber med hold i højere rækker er efterhånden blevet udryddet. Det er i vores optik en helt forkert måde at angribe tingene på og det må aldrig blive afgørende om man lige har et hold i en division eller i en Mesterrække. Vi var stolte og glade da vi for få år siden havde det, men vi har med tiden opdaget at det slet ikke har den store betydning for vores ungdomsspillere. Man må naturligvis gerne internt på et hold have en ambition om det og vi bakker gerne op som klub, men det skal ikke være for enhver pris. Vores mere breddeprægede og sekundære hold, har ligeledes haft et flot Mange fornemme præstationer og placeringer, har gjort at en del af vores hold udviklede sig og præsterede på et flot niveau. I 2014 valgte vi at indføre en tidligere niveauinddeling end normalen hos os. Således har både U10 og U11 været igennem denne proces siden november måned. I U10 afdelingen valgte vi at ansætte en afdelingsleder til at styre trænere og spillere igennem denne inddeling og det har vist sig at være en succes. De har vist sig at være nødvendigt med en tidligere inddeling af spillerne da man nu spiller 8M fodbold allerede fra U11. Skal vi kunne begå os konkurrencemæssigt mod de andre klubber, har det været en nødvendighed med denne inddeling. 16

17 Gebyr for opskrivning på ventelisterne I børneafdelingen får vi flere og flere børn på venteliste. Det ved årsskiftet opgjorte tal på hele 638 børn, der står og venter på at få en plads i FB, er desværre et alt for højt tal og det giver store administrative udfordringer og der bruges mange ressourcer på det. Derfor indfører vi fremover og med tilbagevirkende kraft, et engangsgebyr for at stå på vores ventelister. Målsætningen for 2015 er at oprette mere end ti nye børnehold fra ventelisterne. Seniorafdelingen Året bød som altid, på sportslige op- og nedture - og sådan skulle det i realiteten gerne være, når man har med en fodboldklub at gøre, hvor mange hold i seniorafdelingen, repræsenterer den gul-sorte trøje. Herrefodbolden I herreafdelingen, var udgangspunktet for 2014, fire åbne 11-Mands hold, nemlig 1. Herresenior i Københavnsserien, 2. Herresenior i Serie 1, 3. Herresenior i Serie 2 og et nyoprettet 4. Herresenior, der startede foråret i Serie 5. Åbne hold Klubbens højst rangerende herrehold, 1. Herresenior, havde et ikke helt optimalt På trods af en noget nær perfekt sæsonoptakt, bl.a. med træningslejren i Tyrkiet, levede holdet ikke helt op til forventningerne i den sidste halvdel af Københavnsseriens 2013/2014-sæson, hvor det lidt skuffende endte med en 6. plads, hele 12 point fra oprykningsmuligheden. Henover sommeren sagde vi farvel til assistenttræner Peter Bærenholdt, men fik til gengæld Nicolaj Florin til og samtidig blev Kresten Heinfelt indsat som yderligere assistent til trænerteamet. Efter efterårssæsonen overvintrer 1. Herresenior på en 8. plads. BK Union, Skovshoved IF og BK Skjold er trukket fra efter efterårets første turneringshalvdel og vil uden tvivl tage sig af kampen om oprykning til Danmarksserien. De bliver omtrent umulige at hente, men der er ingen tvivl om, at vores trup vil tørste efter at komme fra baghjul og med endnu en træningslejr til Tyrkiet i vente henne i marts måned, vil holdet igen være optimalt forberedt til de 13 afgørende kampe i foråret. Klubbens 2. Herresenior med Jeppe Bank i spidsen, havde såvel i foråret som i efteråret store problemer med skader, en smal trup og manglende evne til at afgøre kampene, hvorfor det ret hurtigt stod klart, at eneste målsætning var overlevelse i Serie 1. Det lykkedes i foråret, men desværre ikke i efteråret, blandt andet efter et skrivebordsnederlag i den første kamp, der ellers havde givet tre klokkeklare point på banen og det kostede dermed et godt afsæt for efteråret Herresenior spiller derfor i Serie 2, i foråret med den klare målsætning at rykke op hurtigst muligt. Klubbens 3. Herresenior åbnede foråret i Serie 2, hvor det på sidste spilledag gav redning, til yderligere en halvsæson i samme række. Det var dog en kort fornøjelse, da man i efteråret desværre måtte se en nedrykning til Serie 3 i øjnene. På den positive side skal det dog nævnes, at der på spillersiden, har været en stor tilgang af spillere udefra. Efteråret blev derfor blandt andet brugt til at spille et helt nyt hold af spillere sammen, hvor flere af disse vil have potentiale til at indgå i 2. Herresenior truppen i

18 På grund af den store tilgang af spillere og evnen til at holde på de eksisterende spillere blev der til foråret, oprettet et nyt åbent 4. Herreseniorhold, der startede livet i Serie 5. Det viste sig som en hurtig walkover, hvor puljen blev vundet suverænt. Efteråret blev derfor spillet i Serie 4, hvor det blev til en flot plads i midten af rækken. Ligeledes har der været en stor tilgang af spillere til dette hold. I 2014 er der igen fire åbne hold, nemlig 1. holdet i Københavnsserien, 2. holdet i Serie 2, 3. holdet i Serie 3 og 4. holdet i Serie 4. Som det er nævnt i afsnittet fra Seniorudvalget, er der - fra det nye års begyndelse - skabt et fremragende fundament for seniorafdelingens breddefodbold. Kvindefodbolden Det blev igen et år hvor 1. Kvindesenior spillede i Kvindeserie Øst. I både forår og efterår sluttede holdet midt i rækken. Foråret sluttede med en sejr over oprykkerne fra Rødovre, som samtidig også vandt Kvindeserie Øst. Igen i 2014, har holdet haft tilgang af en del spillere, som samtidig har skabt lidt konkurrence på de enkelte pladser. Nu er æraen med Max Wettendorff og Bjarke Grænge Hansen overstået og i stedet glæder vi os over at Jakob Dornfeldt returnerer til FB s bedste kvindehold og akkompagneres af Mads Fischer. I foråret lykkedes det 2. Kvindeseniorholdet at spille sig tilbage i Københavnsserien. Det lykkedes i allersidste spillerunde. Desværre stoppede Rene Staugaard som træner kort for starten på efteråret, hvilket betød at holdet fik en kaotisk opstart og samtidig var holdet plaget af en del spillere, der holdte pause, havde skader og helt stoppede med at spille fodbold. Det lykkedes dog de tilbageværende at stå sammen og bevare pladsen i KS, takket være et godt sammenhold støttet godt op af Anders Jacobsen og Mads Fischer samt trænerteamet på 1. Kvindesenior. Endelig skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på vores Kvinde 7-Mandshold, der i efteråret kunne fejre oprykning til Mesterrækken og som har gjort det ganske flot hele kalenderåret. Lukkede hold De lukkede hold - et hold i Serie 2, klubbens 15. Herresenior, et hold i Serie 3, vores 11. Herresenior, hele tre hold i Serie 4, vores 12., 13. og 14. Herresenior samt to Serie 5 hold i form af 10., og 16. Herresenior - gjorde det ganske fint. Specielt i foråret hvor der var en række flotte placeringer til 11., 13. og 14. Herresenior, mens det i efteråret kneb en del mere med at få samlet point sammen. Til den kommende sæson vil der komme er par yderligere lukkede 11-Mands hold, nemlig 17. og 18. Herresenior og dermed vil herreafdelingen være oppe på hele ni lukkede hold. 7-Mandsfodbolden er fortsat rigtigt populært og til foråret 2015 er der fortsat ikke færre end syv lukkede i FB. Gammelmandshold Året 2014 må betegnes som et år, hvor antallet af spillere, det har krævet for at holde 11-Mands holdene med i turneringen, nok er mangedoblet i forhold til tidligere. 18

19 For Super Masters blev det til en placering lige under midten, mens Super Veteran efter den flotte oprykning i 2013, nok må sande, at alderen har indhentet dem eller også er deres modstandere blevet yngre og noget hurtigere, ligesom det at komme sig efter en skade, nu engang tager den tid det tager, så det blev til en pæn sidsteplads i rækken. Klubben har endvidere to styk 7-Mandshold i henholdsvis Old Boys og Veteran-rækkerne og for Old Boys holdet blev det til en placering næsten nederst i deres række mens det for Veteran-holdet i deres halvdel af sæsonen, forløb således at de blev i rækken. Det ses samtidig, at flere af klubbens ungdomstrænere er aktive udøvere på de to 7-Mandshold og det vil nok medføre en del flere verbale udfald på de to hold fremadrettet, under træningsøvelserne Økonomi Klubbens regnskab for 2014 udviser et beskedent overskud. Der er flere faktorer der gør sig gældende: - Et stigende omkostniveau, hvor de pristalsregulerede kontingenter ikke har kunnet holde trit. - En i forhold til budgettet planlagt reduktion af huslejen, jævnfør en tidligere aftale med FB Fonden i forbindelse med overtagelsen af hele klubhuset - og som først kom på plads sent på året. - En kraftig reduktion af sponsorindtægter. Klubben brugte kalenderåret 2013 samt en større del af 2014, på at gennemarbejde det nye sponsorkoncept, og forhåbningen er, at de fremover kan bidrage med noget mere end tilfældet er i øjeblikket. - Endelig er der altid udgifter, som vi ikke har kunnet planlægge eller forudse. I forbindelse med, at DBU planlagde at indføre elektroniske spillercertifikater ved indgangen til 2014, så var det tanken at, administrationen fremover skulle stå for denne del. Dette betød samtidig at vi ændrede arbejdsgangen og metoden, hvorledes udmeldte medlemmer i restance, skulle behandles, for at man i administrationen kunne se om spilleren der ønskede at udmelde sig, skyldte i kontingent. Tidligere slettede vi restancen (det vil sige, at vi reducerede kontingentindtægten på tidspunktet for udmeldelsen), mens vi nu med start i 2014, blot udmeldte spilleren og lod restancen stå tilbage. Vi har nu, for første gang, fået et tal på hvad manglende udmeldelser egentlig betyder og dette er så et tal vi agter at følge op på, når regnskabet for 2015 foreligger, så vi kan følge udviklingen. - Desværre kan vi nok ikke undgå fremtidige tvangsudmeldelser, men vi kan arbejde på at reducere tallet. Trods det lidt dystre tal for afskrivningen, så ligger kontingentindtægten en lille del højere end sidste år. FB Fonden, har foruden huslejenedsættelsen på kroner årligt - også bidraget med kroner til ungdomsafdelingens tur til Lions Cup i Kalundborg. Stadiongruppen havde et underskud i Dette skal ses i lyset af et ikke beskedent bidrag til 1. Herreseniors træningslejr i Tyrkiet, samt bidrag til bespisning for samme hold. Hvis de nævnte udgifter udgår, så er der et overskud på cirka kroner. Klubbens tilskud er noget højere end de øvrige år, dels modtog vi kroner, til vores vicevært Johnny Munch - og dels har vi modtaget en del midler, i forbindelse med projekterne omkring FB Arena Spartacus og Spartans FB. 19

20 På udgiftssiden har vi haft nogle, ikke planlagte ekstraudgifter, såsom en stigning i turneringsafhængige omkostninger, dog på en måde positivt, for det betyder nye medlemmer, men også negativt, i og med, at de enkelte udgifter til DBU København, er steget. Overskuddet for 2014 er opgjort til omkring kroner, hvilket bestyrelsen anser for at være tilfredsstillende. Afslutning I 2014 har der været fokus på at: Udføre visionsarbejde og forretningsordner Fremtidssikre økonomien Udvikle seniorafdelingens sociale profil Arbejde med klubhusfornyelse og udvidelse Udvikling af nyt sponsorkoncept Afvikle projekterne Spartans FB og FB Arena Spartacus At lave en ny og lukrativ aftale med både tøjleverandør og forhandler Arbejde med at genoprette en positiv udvikling i medlemstal Efter etableringen af nye kunstgræsbaner tilbage i vores travle jubilæumsår, valgte vi helt bevidst at holde igen med tilgangen af nye medlemmer. Vi satte ind på kvalitet frem for kvantitet, velvidende at potentielle nye spillere kunne og ville søge mod andre klubber. Det faktum gør nu, at andre tror de kan påberåbe sig rettigheden til at få lavet om på en allerede vedtaget banefordeling, bytte baner osv. på trods af den enighed der var i fodboldudvalget under FIU. Der er desværre ikke lang vej fra at indgå aftaler til efterfølgende at glemme alt om dem. Sidenhen har det været vigtigt for os, at arbejde hen i mod en forøget medlemsfremgang igen, så det var en del af fokus i Her handler det meget om at tilbyde nogle løsninger og rammer, som både er forsvarlige på den økonomiske og den sportslige udviklende front. Som man kan se i det nedenstående skema, er vi heldigvis igen på vej til at vende medlemsudviklingen og det er et område vi fortsat vil sætte hårdt ind på i de kommende år. 20

21 Medlemsudviklingen i Frederiksberg Boldklub siden 2001, ser således ud: Årstal Antal aktive medlemmer * * Ændring i metoden af opgørelse Det kommende år Der vil også i 2015 være et særligt fokus på at udvikle de sportslige koncepter i såvel ungdoms- som seniorafdelingen, samt videreudvikle på den positive udvikling hvor flere og flere ungdomsspillere bliver integreret på vores seniorhold. Vi glæder os til at se værdien af supervision og sparring til vores ungdomstrænere og til at den nye sponsoraftale bliver synlig. Ligeledes ser vi frem til arbejdet med klubhuset sammen med Ingeborggården og Frederiksberg Kommune. Ny tøjaftale Endvidere glæder vi os over den nye tøjaftale vi har lavet her fra årsskiftet med SELECT Sport og ikke mindst den nye og fordelagtige forhandleraftale med INTERSPORT Frederiksberg. I 2014 var vi igennem et grundigt evalueringsforløb omkring vores hidtidige aftale med Nike og nåede frem til at tiden var inde til at afprøve et nyt tøjmærke. Efter en endnu mere grundig udvælgelsesfase, faldt valget på SELECT Sport, med hvem vi får en totalløsning, der indeholder både en eksklusiv FB kamptrøje, en helt ny tøjlinje, samt ikke mindst landets bedste fodbolde og fodboldudstyr. Vi ser enormt meget frem til dette samarbejde de kommende fire år. Relancering af vores forhandleraftale Når man vælger et tøjprodukt, skal der naturligvis også være en forhandler af produktet med i en sådan aftale. Vi har igennem snart mange år haft kontrakt med INTERSPORT på Falkoner Allé 41. Vi valgte at forny denne aftale, som samtidig viste sig at være den mest fordelagtige for os på alle områder. Vi glæder os især til at INTERSPORT Frederiksberg åbner en ny og stor butik i Frederiksberg Centret til marts, hvor vi får et centralt område i butikken til hele vores nye kommende FB-linje. 21

22 I denne periode præsenterer vi løbende de nye pakker og procedurer, både hvad angår pakker, rabatter, udstyr, priser - og processen er allerede igangsat således, at vi senest til april måned, har langt de fleste ting på plads. Opsummering Alt i alt er FB en klub, som går en spændende fremtid i møde. Det er en klub, som har styr på basis, og hvor nogle interessante langsigtede udviklingsspor er lagt i gode rammer. Der skal generelt lyde en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, administrationen, trænere, ledere, sponsorer, samarbejdsparter og medlemmer for at tage del i klubben med jeres store indsats i året, der er gået. Med ønsket om et rigtigt godt år 2015, håber vi at se mange af jer til Generalforsamlingen, i år den 5. februar, hvor vi - ligesom sidste år - mod forhåndstilmelding til administrationen, byder på stegt flæsk og persillesovs i timen op til generalforsamlingens start. På bestyrelsens vegne, Henrik Amdi Madsen Formand 22

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 6 april 2008 Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets andet Nyhedsbrev. Pga. stort aktivitetsniveau og generel travlhed, samt et hav af endnu ikke afsluttede forhandlinger, måtte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere