Gem bladet og brug det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gem bladet og brug det!"

Transkript

1 Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret Lynge Tlf Fax nr Ledelse: Thomas Kirkegaard, skoleleder Bo Helmer Andersen, souschef Jytte Vedel, pæd. afdelingsleder Sekretærer: Lene Mai Larsen Betina Mouvielle Lotte Madsen Pedeller: Mogens Wienberg Jensen Henning Stausholm 1

2 Indledning v/skoleleder Thomas Kirkegaard Velkommen. Først og fremmest velkommen til et spændende nyt skoleår til alle børn, forældre og medarbejdere. Det gode ry. Det er gået op for mig hvilket godt ry Lynge skole har, efter at jeg blev ansat som ny skoleleder. Flere forældre, elever og især skolens medarbejdere omtaler skolen i meget positive vendinger. Jeg har endnu ikke hørt nogle omtale skolen negativt og jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor privilegeret jeg er og hvor dejligt det er at komme til en skole der er i god drift og som har en rigtig god medarbejdergruppe. Dette gode ry er ikke kommet af sig selv. Det er noget lærere, ledelse og eleverne har arbejdet hårdt på i en lang årrække, hvor der er skabt gode resultater og hvor det er lykkedes både at uddanne og rumme skolens elever. Så derfor i denne indledning, - en tak til Daniel Egmose for at have været skolens gode leder i 9 år og for at have efterladt en skole i trivsel og med et stort potentiale. Jeg glæder mig til at videreudvikle skolen sammen med alle medarbejderne. Lidt om mig. Jeg hedder Thomas Kirkegaard, er 42 år, gift og har 4 sønner.jeg bor i Allerød, er uddannet lærer i 92, har været skoleleder fra og forvaltningsleder i Hillerød Kommune fra jan. 07 til juli 08. Nu er jeg så tilbage i folkeskolen igen og det er det helt rigtige for mig. Anerkendelse, trivsel og samarbejde. Jeg tror på at børn bliver dygtigere og har det bedre ved at fokusere på det de kan og det de er gode til frem for at fortælle dem om de ting de ikke kan. Jeg er overbevist om at børn i trivsel lærer bedre og lærer mere. Sammen med jer forældre har vi et fælles ansvar i forhold til alle Lynge skoles børn, der går ud på at sikre at vores børn trives og har det godt. Folkeskolen har i almindelighed og Lynge skole har i særdeleshed, en særlig rolle og en særlig forpligtigelse, nemlig at rumme mange slags børn. Det betyder at skolens særlige balancegang handler om at se og udfordre den enkelte elev, samtidigt med at vi lærer børnene at tage hensyn til alle andre og at indgå i fællesskabet. Denne balancegang er ikke nem, og denne opgave kan kun løses ved at vi på skolen og I som forældre vælger samarbejdets vej. Det betyder, at vi altid skal være bevidste om at der altid er flere sider af en sag og den bedste måde at skabe klarhed over er, at kontakte lærerne i tide. Tilsvarende er det skolens ansvar at kontakte hjemmet i lignende situationer. Kommunikation kan forebygge rigtigt mange svipsere. Bevægelse og motion. Jeg mener at alle forældre og vi fagprofessionelle i skolen skal sikre at vores børn dagligt bevæger sig. Alle forskningsresultater viser at børn der er i form har større livskvalitet, fungerer bedre socialt, har flere venner, er fagligt dygtigere og oplever større succes i deres eget liv. Det er svært at ignorere. På den lange bane vil jeg arbejde for, at vi gradvist får mere bevægelse og motion ind i skolens hverdag. Jeg ved der er mange lærere i skolen og pædagoger i SFO en der allerede har fokus på dette og det glæder mig. Samtidigt vil jeg opfordre jer forældre til at tænke over hvordan I kan sikre mere bevægelse i fritiden for jeres børn. En ting er sport, en anden er transport, en tredje er leg. Skolens værdier og faglighed. Så vil jeg meget gerne efterleve skolens værdier; ansvarlighed, nysgerrighed, positivitet og faglighed. Særligt faglighed er jo en af skolens kerneværdier og i de seneste år er især elevernes faglighed blevet sat i fokus med faglige læseplaner, nationale og lokale tests og nye afgangsprøver. Jeg er tilhænger af at teste børn, - hvis det vel og mærke bruges til noget. Jeg synes det er en god idé at bruge prøver og tests til at vurdere elevens midlertidige faglige standpunkt. MEN! Disse resultater skal anvendes i et fremadrettet læringsperspektiv hvor skolen i et tæt samarbejde med forældre og elever sætter mål. Tests uden opfølgning er spild af tid. Det giver ingen mening, det er uprofessionelt og det bør undgås. Vi skal bruge tests som udgangspunkt for læring. Læsning. Skolen har gennem de seneste år øget fokus på læsning og læseindlæring. Vi anvender flere og flere ressourcer på at sikre at alle børn lærer at læse. Læsning er ikke kun nøglen til at åbne alle 2

3 skolens andre fag, det har også værdi i sig selv og endelig er det i en ny rapport (Danlæs) dokumenteret, at det at være god til at læse er hovedforudsætningen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9.klasse. Derfor glæder jeg mig meget over den store satsning Lynge skole har gjort gennem de senere år på dette område. Der er rigtigt mange spændende initiativer i gang på området og lærernes arbejde med dette fortsætter. En unik situation. Endelig vil jeg kort nævne folkeskolens største udfordring i de kommende mange år. Nemlig rekruttering og fastholdelse af uddannede dygtige lærere. I øjeblikket søger færre unge ind på lærerseminarierne end nogensinde før. Af dem springer flere fra uddannelsen i løbet af uddannelsen, og af den gruppe der faktisk gennemfører læreruddannelsen, vælger flere ikke at bruge deres uddannelse til at være lærer. På Lynge skole er situationen unik. Med næsten 100 % uddannede lærere har vi et rigtigt godt udgangspunkt for at lave god skole for alle. Skolen i Lynge er byens samlingspunkt, her lever og uddanner alle byens fremtidige borgere sig. Lad os fortsat have som fælles mål at skolens ry er godt. Til sidst: Tak for den fantastiske modtagelse jeg har fået af elever, forældre, og medarbejdere. Jeg glæder mig til at opleve hverdagens sus, når børnene kommer glade hen ad gangen og fortæller mig alt det de har lært. Lynge skole skal både være et værested og lærested. Venlig hilsen Thomas Kirkegaard Skoleleder Lynge skole 3

4 Anne Mette Holm Jeg hedder Anne Mette Holm og er 39 år. Jeg bor i Farum med min mand og vores 2 børn Anna og Mikkel på henholdsvis 10 og 7 år. Jeg har været lærer i 12 år og har alle årene arbejdet på en folkeskole i Ballerup. Jeg har dansk og billedkunst som mine linjefag men har i mange år også undervist i matematik, kristendom og idræt, som også er fag, jeg holder meget af. Jeg blev anbefalet at søge til Lynge skole og glæder mig nu meget til at starte i august. Anne Birgitte Nielsen Jeg er ansat på Lynge skole fra 1.august og glæder mig til at være klasselærer for 1.e med dansk, billedkunst og kristendom. Derudover skal jeg være tilknyttet skolens specialcenter. De første mange år var jeg lærer i Allerød Kommune på henholdsvis Lynge og Lillerød Skole. Herefter tog jeg uddannelse som talepædagog med specialerne tale, læse og høre og blev reading recovery lærer. Jeg kommer nu fra en skole i Lyngby, hvor jeg har koordineret specialundervisningen og undervist ordblinde elever. Nu glæder jeg mig til at f å 1.klasse igen i nærheden af min bopæl. Privat har jeg tre voksne drenge, der har gået i skole i Allerød. I min fritid tegner og maler jeg og løber, står på ski og sejler alt efter årstiden og - leger med mit lille barnebarn. 4

5 Kristina Jensen Jeg bliver 42 år til januar, og jeg er opvokset, og bosiddende i Værløse sammen med min italienske mand og vores datter Francesca. Nyudklækket lærer fra Blaagaard Seminarium, skal have 3.e i dansk, historie, religion, billedkunst, klassens time samt støttefunktion i matematik og naturteknik. Jeg har i min færden gennem livet altid beskæftiget mig med mennesker, det har jeg fundet givende og interessant, og da jeg i midten af tredverne havde mulighed for at gøre et karriereskift var det oplagt for mig at vælge lærerprofessionen. Jeg glæder mig til at indgå i et samarbejde med kollegaer, forældre og elever på Lynge skole, og specielt i 3.e. Johnny Melkjorsen Jeg hedder Johnny...fylder 33 år i juli. Er gift med Marianne og far til Asger på 3 og ida på 6 måneder. Bor på Østerbro. Har læst på Zahles Seminarium de sidste 4 år og glæder mig helt vildt til at komme ud i den virkelige verden. Min første praktik var i øvrigt på Lynge skole, og mindet om denne praktik som var super god, hjalp mig igennem et par andre sure praktikker. Er glad for idræt i næsten alle afskygninger, men har kun tid til golf, tennis og løb...en sjælden gang imellem fodbold. Er vild med at rejse men er pga. SU kommet ALT for lidt afsted de sidste par år. Det håber jeg ændrer sig nu. 5

6 Mangler Billede afventer CK ellers MB Camilla Kjeldgaard Hansen Jeg hedder Camilla og er 34 år. Jeg blev færdiguddannet som folkeskolelærer i sommeren 2008 fra N. Zahle Seminarium med liniefag i matematik, idræt, natur/teknik og geografi. Jeg har det sidste år været vikar på Lynge skole to dage om ugen og kender derfor skolen og en del af eleverne. få nogle faglige sparringspartnere (vi var kun 12 lærere og ca. 120 elever på Allindelille Skole). Er meget glad for at arbejde på Lynge Skole og har fået en varm velkomst, hvilket jeg sætter stor pris på. Glæder mig til at arbejde sammen med jer i mange år fremover! Jeg bor i Allerød sammen med min mand og 2 børn. I min fritid er jeg spejderleder og spiller fodbold i AFK (Allerød fodbold klub). Jeg glæder mig meget til at starte på Lynge skole og ser frem til en spændende og lærerig tid. Ulla Greier Jeg hedder Ulla, er 37 år og gift med Martin som også er folkeskolelærer. Sammen har vi Kristian på 1 år. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men blev nødt til at skifte fag pga. eksem. Læste til lærer på den alm. læreruddannelse med matematik, engelsk, håndarbejde og billedkunst som liniefag, men fandt ud af, at jeg havde mulighed for at fordybe mig i 2 fag ved at hoppe over på merituddannelsen + skære 1 år fra uddannelsen, så det gjorde jeg og fik liniefag i Engelsk og Håndarbejde. Nana Sjøholm Jeg hedder Nana og er 27 år gammel. Jeg har lige afsluttet læreruddannelsen på N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk, fransk, engelsk og idræt. Jeg dyrker meget sport i min fritid f. eks. dyrker jeg karate, som jeg har gjort i ca. 15 år. Jeg har i to år været fast vikar på Lynge skole, men ser frem til en ny spædende tid som nyuddannet lærer. Har arbejdet i 3 år på en lille bitte folkeskole ved Ringsted - Allindelille skole - været klasselærer og undervist i matematik kl., natur og teknik kl., Billedkunst kl., engelsk i kl., Håndarbejde fra kl., kristendom kl., historie kl. og tysk i 7. kl. På Lynge underviser jeg i Tysk i 7.kl., Engelsk i 4c og 6d, Håndarbejde i 4c og 6b og billedkunst i 7.klasse. Valgte at søge nye udfordringer og søge på Lynge skole for at prøve noget andet og for at 6

7 Skolens ABC A Adresseændring Adresse- og navneændring sker automatisk ved overførsel fra Folkeregistret. Hvis man ændrer telefonnummer i hjemmet og på forældrenes arbejdsplads, bedes dette meddelt skolen. Ved flytning inden for kommunen kan eleven normalt fortsætte skolegangen på skolen, hvis det ønskes. Ved flytning til en anden kommune kan der ansøges om tilladelse til at fortsætte skolegangen på Lynge Skole. B Befordring af syge elever Skolen skal sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom i kortere eller længere tid er forhindret i at benytte de sædvanlige transportmuligheder til skolen. Anmodning om etablering af sygetransport skal, bilagt lægeattest, rettes til skolens kontor. Børnehaveklasserne Børnehaveklassernes første skoledag er dagen efter, at skolen er startet. I løbet af de første 3 uger vil forældrene blive indkaldt til et forældremøde, hvor man bliver orienteret om arbejdet i børnehaveklassen. Her vil skolens læsevejleder også deltage og fortælle om, hvordan vi læsetester eleverne allerede i bh. klassen og give gode råd til den forebyggende læseundervisning. På skolen har vi et tæt samarbejde med børnehaverne omkring skolemodenhed og skolestart. Vi har i Lynge nedsat en distriktsgruppe, der bl.a. arbejder med det at gøre overgangen fra daginstitution til skole så problemfri som mulig. Når man har valgt at sende sit barn i skolens børnehaveklasse, så har barnet mødepligt og skal i øvrigt følge skolens almene regler. Man er ikke pr. automatik indskrevet i skolens SFO, når man bliver indskrevet i bh. kl.. Se under Skolefritidsordning. Helbredsundersøgelse og tandpleje begynder i børnehaveklassen. Der etableres også kontakt med skolepsykolog og tale/hørepædagog, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. Børnehaveklasseledere: Camilla Tyron Birthe Aastrup Kirsten Søndersted Jette Møller Sarah Dahlin Lene Christensen Børnehaveklasseassistenter: Hanne Hilton, Henrik Holm Lonnie Frost Jensen, Janne Krejbjerg Lillan Sundø, Vivian Blumensaadt Connie Romme, Susanne Nad or E Elevplaner Der laves elevplaner for alle elever. De udleveres i løbet af foråret

8 Elevråd Skolen har 2 elevråd. Det lille elevråd fra årgang og det store elevråd fra årgang. I slutningen af skoleåret vælger hver klasse én repræsentant og én suppleant til disse. Blandt alle skolens elever vælges 2 repræsentanter til skolebestyrelsen, en arbejdsopgave, som ligger udenfor skoletiden. Elevrådene holder møde ca. 1 gang pr. måned. Der er endvidere knyttet en kontaktlærer til elevrådene. Kontaktlærere: Lille elevråd: Helle Jensen Store elevråd: Helle Jensen Elevsamtaler Elevsamtaler finder selvfølgelig sted dagligt, idet meget af undervisningen bygger på samtalen mellem elev og lærer. Endvidere afholdes som optakt til skole/hjem-samtaler 2 elev/lærer samtaler årligt fra årgang. Elevtal Lynge Skole har i skoleåret 2008/ elever, fordelt på 44 klasser. Erhvervspraktik m.m. Alle 9. klasses elever skal i erhvervspraktik i uge 41. Der tilbydes særpraktik indenfor militær, politi og hospitalsvæsen for interesserede elever. Klassen arbejder forud for praktikken med emner, der har med erhverv og uddannelse at gøre. Elverne kan frit vælge, hvor de vil i praktik. Alle elever skal have skaffet sig en praktikplads senest inden uge 34. Vejleder kan hjælpe, hvis det er vanskeligt for eleven at finde en praktikplads. For yderligere information se udleverede materiale fra vejleder. Besøgsdage på ungdomsuddannelserne og uddannelsaften for 9. kl. finder sted i perioden september januar. Elever i 8. kl. skal som noget nyt introduceres til ungdomsuddannelserne. Disse introduktionskurser afholdes i uge 9. Eleverne skal vælge to ungdomsuddannelser, som de ønsker i denne uge. Erstatningsansvar Eleverne er erstatningspligtige, hvis de beskadiger bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer. I tilfælde, hvor en elev forvolder skade, anmoder skolen om, at hjemmet anmelder skaden til eget forsikringsselskab (familieforsikringen). Ovenstående gælder også de skader, eleverne forvolder i frikvartererne. Allerød Kommune har ikke ulykkesforsikring for børn i skoler og daginstitutioner. Skader på egen person, cykler, tøj osv. dækkes derfor kun gennem familiens private ulykkesforsikring. F Ferieplan for skoleåret 2008/2009 Sommerferie: Lørdag den 28/ Søndag den 10/ Efterårsferie: Lørdag den 11/ Søndag den 12/ Juleferie: Tirsdag den 23/ Søndag den 5/ Vinterferie: Lørdag den 7/ Søndag den 15/ Påskeferie: Lørdag den 4/ Mandag den 13/ St. Bededag: Fredag den 8/ Kr.Himmelfart: Torsdag den 21/

9 Fridag: Fredag den 22/ Pinse: Mandag den 1/ Grundlovsdag Fredag den 5/ Sommerferie: Lørdag den 27/ Tirsdag den 11/ Alle dage inklusive. Følgende dage lukker skolen kl : 19.december...sidste dag før jul 1.maj 7.maj.Idrætsdag 29.maj 9.klasses sidste skoledag 26.juni.. sidste skoledag Forældrebesøg I er altid velkomne til at overvære undervisningen i jeres barns klasse. Det kan være praktisk at give besked dagen før, gerne i kontaktbogen. Forældremøder Den enkelte klasselærer indbyder til disse møder, hvor hele klassens forældrekreds samles for at diskutere, lægge planer eller blive informeret. Skolegangen for den enkelte elev drøftes ved skole/hjem-samtaler. Før en skole/hjem-samtale afholder klasselæreren elev/lærer-samtaler med samtlige elever i klassen. Forældres telefonnumre Husk altid straks at oplyse ændring af telefonnumre, både privatnummer, mobilnummer og arbejdsnummer til skolens kontor eller til klasselæreren. Det er en frustrerende oplevelse for barnet, når vi ikke kan få telefonisk kontakt med far eller mor i tilfælde af sygdom m.v.. Fravær Har en elev forsømt skolen, skal der medbringes skriftlig besked om årsagen fra hjemmet. Hertil bør kontaktbogen benyttes. Endvidere bedes forældrene kontakte skolen, hvis barnet er sygt i mere end en uge. Hvis en elev har mange fraværsdage, og dette går ud over elevens indlæring, vil skolen kontakte hjemmet. Fritagelse for skolegang i enkelte timer eller en skoledag kan gives af klasselæreren, men kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Henvendelse om frihed af mere end 1 dags varighed skal rettes til skolens kontor. Skolen gør opmærksom på, at enhver frihed vil betyde et afbræk i skolegangen, og at ansvaret for undervisningen i den omtalte periode påhviler hjemmet. Frikvarterer Ringetider: For børnehaveklasserne 9. årgang gælder følgende ringetider: 1. modul modul Spisepause l modul modul modul Klasser der kun har 5 lektioner har fri kl Eleverne på årgang må efter skriftlig accept fra hjemmet, forlade skolen i 10. -og frikvarteret og i mellemtimer, men de skal naturligvis være på skolen igen, når deres næste lektion begynder. Frugtordning På Lynge Skole har vi en frugtordning, hvor eleverne mod betaling modtager 1 stk. frugt daglig umiddelbart før 10-pausen. Man kan tilmelde sig frugtordningen ved at henvende sig til Betina på kontoret. Frugtordningen træder i kraft 1. september

10 Fysioterapeut Abelone Heinsen Fysioterapeuten er tilknyttet BørnUnge - rådgivning og træffes på Rådhuset, tlf om torsdagen mellem kl Fysioterapeutens arbejdsområde omfatter motorisk undersøgelse af elever med specielle behov, og ergonomisk arbejde som for eksempel bord- og stolindstilling, arbejdsstillingsanalyse, gymnastiktræning eller løfteog bæreteknik. Fysioterapeuten samarbejder med forældre, lærere, sundhedsplejersker, skolelægen og i nogle tilfælde med skolens psykolog. Færdsel Cykling til skole: Vi anbefaler eleverne at cykle til skole. Brug stisystemerne, der fører frem til skolen og tunnelen under Hillerødvej, så turen til og fra skolen bliver så sikker som mulig. Skolen opfordrer kraftigt alle børn til at bruge cykelhjelm. P-plads for cykler: Cyklerne anbringes i skolens cykelstativer enten langs muren ud til vejen eller i cykelskurene. Det er forbudt at cykle på skolens område. Cyklerne parkeres på skolens område på eget ansvar. P-plads for biler: Forældre, der kører deres barn i skole, skal benytte parkeringsbåsene, når barnet skal sættes af. Vi opfordrer endvidere forældrene til i så vid udstrækning som muligt at lade deres barn cykle eller gå til skole, da trafiksituationen omkring skolen især i morgentimerne er meget belastet. Vi opfordrer også forældre til at sætte deres børn af bag ved skolen over for Maglebjergskolen. P-pladsen ved Idrætsvej er forbeholdt personalet. Vær venlig at respektere dette. Færdselsundervisning og cyklistprøve: Eleverne på skolen modtager undervisning i, hvordan man færdes i trafikken gående og på cykel. I 6. klasse afholdes en cyklistprøve. Eleverne aflægger først en teoretisk prøve, og derefter gennemkører de en rute i byen. Resultaterne af den teoretiske prøve bliver taget op i klassen sammen med skolens færdselslærer, og eleverne får et bevis på, at prøven er blevet gennemført. G Gårdvagter Skolen har fem gårdvagtsområder. I Idræt Faget er obligatorisk i hele skoleforløbet, repræsenteret med 2 ugentlige timer, dog med en ekstra time på 6. årgang (semesterdelt) og en ekstra time til svømning på 4. og 5. årgang (semesterdelt). Skolen har udover egne gymnastiksale med tilhørende udenomsarealer timer i Lyngehallen samt Engholm Svømmehal. Da idræt er det eneste fag i skolen, der primært henvender sig til elevens krop, er det vigtigt, at læreren i samarbejde med eleverne sikrer høj aktivitet i timerne. Dette gøres i de små klasser mest med leg. I de mellemste og store klasser skal eleverne præsenteres for en bred vifte af idrætsgrene, som forhåbentlig vil motivere eleverne til at dyrke idræt i deres fritid. Fritagelse for idræt og svømning samt badning gives kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. 10

11 For elever, der er fritaget for idræt gælder som almindelig regel, at de skal overvære undervisningen. Ved længere tids fritagelse kan skolen kræve lægeattest. Hvis eleverne har glemt tøj, sendes de på kontoret for at få en meddelelse med hjem om det glemte tøj. Indskolingspolitik Før skolestart i børnehaveklasse Skolen afholder orienteringsmøde i november for kommende Mini-SFO-forældre og igen i januar måned for kommende børnehaveklasseforældre, hvor der orienteres om skolen, skoleparathed, indskolingspolitikken på skolen m.v.. Lyngeområdets institutionspersonale inviteres. I januar indskrives de nye børn til børnehaveklasserne og i april holder vi møde med børnehaverne om klassedannelserne. Skoleledelsen laver klassedannelser i samarbejde med børnehaveklasselederne og daginstitutionerne, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til følgende: - Fordelingen af drenge/piger skal være jævn - Der oprettes ikke klasser med børn fra kun en institution - Der tages hensyn til institutionernes råd - Der tages hensyn til børn med specifikke problemer - Der tages hensyn til omgængere I maj inviterer skolen alle nye børnehaveklassebørn og forældre på besøg, hvor de kan møde deres kommende kammerater og lærere. Skolen kan, hvis vi finder det nødvendigt, ændre på klasserne i løbet af 1. skoleår. Information Skolens leder udsender hver den første i måneden et Månedsnyt med sidste nyt fra Lynge Skole. Alle er også velkomne til at se på skolens hjemmeside: som løbende bliver opdateret. IT Der henvises til skolens hjemmeside, som skolens IT-medarbejder Mogens Bergmann tager sig af. K Konfirmationsforberedelse Konfirmationsforberedelse finder sted på 8. årgang med to lektioner ugentlig. Blå mandag holdes samlet klassevis og aftales med skolen. Forældrene skal bede eleverne fri denne dag. Kontaktbog Den lille kontaktbog udleveres til alle elever og benyttes til: Hjemmets meddelelse om, at et barn har været sygt. Hjemmets anmodning om elevfrihed med begrundelse Meddelelse af enhver art mellem skole og hjem. Køleskabe Skolebestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for køleskabe på skolen: Alle klasser i indskolingen ( klasse) må købe et køleskab til klassen på max. 200 liter. Skabet skal være et A+ og betales af forældrene Forældrene er ansvarlige for en ugentlig rengøring af køleskabet. Forældrene betaler 250 kr. årligt til skolen til dækning af elforbrug. Dette 11

12 L beløb betales første gang ved opsætning. Skolen forbeholder sig ret til at fjerne køleskabet ved manglende rengøring. Opstilling er for egen risiko Pga. manglende plads kan der ikke opstilles køleskabe i lokalerne for klasse. Lejrskoler Der afholdes 2 lejrskoler i skoleforløbet: En 5-dages lejrskole på 6. årgang og en 5- dages lejrskole på 9. årgang. Lægen Lægen træffes på skolen efter aftale. Kontakt sundhedsplejersken for nærmere oplysninger. Alle børn tilbydes en helbredsundersøgelse ved indskolingen som regel i børnehaveklassen. Derudover tilbyder skolelægen undersøgelse/samtale til børn med specielle behov. M Miniråd Minirådsforældrene (normalt 4 forældre pr. klasse) vælges blandt og af den enkelte klasses forældrekreds. Minirådet står for sociale arrangementer. Musikskolen Allerød kommunale Musikskole Lyngevej Allerød Tlf Telefontid: Mandag fredag kl Kontortid: Mandag torsdag kl fredag kl Musikskoleleder: Lars Peter Nielsen Musikskolen henvender sig til alle børn og unge mellem 0 og 25 år. Der er mange forskellige instrumenter at vælge imellem og mange forskellige sammenspilsgrupper. Der er cirka af Allerød Kommunes børn, der får undervisning på Musikskolen, og ca. 300 af dem deltager i en eller anden form for sammenspilsgruppe, orkester eller kor og dans. Det vil sige, at en tredjedel af alle kommunens skolebørn går i Musikskolen. Hvis du har lyst til at lære at spille og være sammen med dine kammerater om musik, sang og få nogle dejlige oplevelser, kan du tilmelde dig på den tilmeldingsblanket, der sidder bagerst i Musikskolens program, som alle elever i kommunen får udleveret på deres egen skole i slutningen af april måned. HUSK vores tilmeldingsfrist er den 10. maj Undervisningen i Musikskolen starter den 18. august 2008 og slutter den 12. juni Mælkeordning Vi har på skolen en ordning med Mejeriernes Skolemælksordning, hvor I selv bestemmer hvilken mælk jeres barn vil have. Mælkesedlerne bliver udleveret fra kontoret til samtlige børn på skolen. Mødepligt Eleverne har mødepligt på alle undervisningsdage. Der kan kun efter ansøgning gives fri herfor. (Se fritagelse). Da vi på skolen arbejder med fleksible skemaer, henstiller vi til, at elever over 3. klasse ikke deltager i fritidsaktiviteter før efter kl O Ordensregler 12

13 Lynge Skole skal være et frit og godt sted at være. Frihed er ikke bare at gøre lige, hvad man vil. Derfor skal man: 1. Vise hensyn til andre 2. Møde til tiden 3. Behandle tingene ordentligt 4. Holde orden Støjende leg foregår udenfor. Boldspil, løb, tagfat og lignende lege må kun finde sted i skolegårdene og på sportspladserne. Kommer du til at ødelægge noget, så henvend dig på skolens kontor. Tænk på, at på skolen arbejder over 800 mennesker hver dag. Her skal være rart at være for alle. Mødetid Det henstilles til forældrene at sørge for, at børnene møder rettidigt i skole, dog tidligst 10 min. før det ringer ind, da der først er tilsyn med børnene fra dette tidspunkt. Udgangstilladelse årgang må i 10-frikvarteret, i spisefrikvarteret samt i mellemtimer forlade skolen mod skriftlig tilladelse fra hjemmet. Denne tilladelse kan ved misbrug inddrages af skolen. Andre elever må ikke forlade skolen, uden at det indgår som en del af undervisningen. Mellemtimer I mellemtimer må eleverne opholde sig indendørs i eget klasseværelse eller i aulaen. Lokalerne I klasselokalerne skal der ryddes op, inden lokalet forlades. Den sidste klasse, der benytter et lokale, skal sætte stole op, feje gulvet, tørre tavlen ren. Ansvar, erstatningspligt Undervisningsmaterialer, som eleverne får udleveret af skolen, skal behandles med omhu. Bøger skal forsynes med omslag og mærkes med navn. Beskadigede eller forsvundne lånte bøger skal erstattes. Farligt legetøj Farligt legetøj og ting som f.eks. kastepile, dolke og lignende må ikke medbringes i skole. Badning Badning i svømmehal foregår i henhold til gældende regler om, at der pr. påbegyndt 15 elever skal være en svømmelæreruddannet til stede. Forsømmelser i idræt/svømning Idrætslæreren kan fritage eleven for undervisning i én uge ad gangen, maximalt i 4 uger. Ved længere fritagelse skal lægeerklæring fremvises. Mobiltelefoner Det er ikke tilladt at have tændte mobiltelefoner i timerne. Hvis telefonen generer undervisningen inddrages den og afleveres på kontoret, hvor den kan afhentes efter skoletid. Naturlegepladsen I 10-frikvarteret har klasse førsteret til svævebanen, girafgyngen og nettet. I undervisningstiden har de, der har undervisning, førsteret til legeområdet. (F.eks. idræt). Svævebanen: Kun en eller to på svævebanen ad gangen. Man må ikke stå i vejen for svævebanen eller hænge i snoren foran. Der er kø i begge sider. Man må ikke springe over i køen eller give forlommer eller baglommer. Girafgyngen: Der må højst være 4 i gyngen ad gangen. Nettet: Man må ikke bare ligge i nettet i længere tid. Boldspil: 13

14 Der må ikke spilles bold mellem skolen og naturlegepladsen bortset fra på asfaltbanen. Alle må benytte legepladsen, også efter skoletid Udeordning Alle elever fra klasse har udeordning i frikvartererne. I særligt dårligt vejr tages der fælles beslutning om indeordning. P Prøver i folkeskolen. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske og indebærer: - at alle skal op til mundtlig prøve i dansk, engelsk og fysik/kemi - at alle skal op til skriftlig prøve i dansk og matematik - at alle elever efter lodtrækning kommer op til en mundtlig prøve i ét af fagene engelsk, tysk/ fransk, historie, samfundsfag eller kristendom og en skriftlig i enten geografi eller biologi - at der skal gives en udtalelse i idræt. Børne-Unge Rådgivningen Kontaktpsykolog på Lynge Skole Hanne Kith Andrés betjener Lynge-Ravnsholt-området sammen med psykologerne Anette Christensen, Susanne Borup og Bente Bothe. Kontakt til Hanne Kith Andrés på tlf: og på mail: Psykologen søger i samarbejde med forældrene, skolens lærere og eventuelle pædagoger at finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe et barn, der opleves at have vanskeligheder og/eller særlige behov. For at sikre den bedste indsats overfor det enkelte barn og familie, kan psykologen efter aftale arbejde sammen med sundhedsplejersker, sagsbehandlere og tale/hørepædagoger. Psykologydelser i kommunen er primært målrettet til børn og unge i alderen 0-18 år, forældre, lærere og pædagoger. S Skadestue I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, bringes tilskadekomne elever til skadestuen. Skolen sørger for transport til og fra skadestuen. Skolen sørger også for voksen ledsagelse, hvis forældrene er forhindret. Hjemmet underrettes. Skolebibliotek Pædagogisk Service Center (PSC) Hvad er Pædagogisk Service Center? Før i tiden hed det skolebiblioteket. Det var et sted, hvor elever og lærere lånte bøger. Det er det stadigvæk, men der er også mange andre funktioner i dag, derfor det nye navn. Nu er det også et sted, hvor man sidder og arbejder med sine opgaver i timerne, eller arbejder med lyd, billeder, video, computer mm. Hvem kan låne? Alle på Lynge Skole har deres personlige stregkode (lånenummer), der bruges, når man låner. Hvornår kan man låne? Vi holder åbent alle skoledage fra Også i frikvartererne og selvfølgelig kan man låne bøger med hjem til ferierne. Den normale lånetid er 1 måned, sommerferien undtaget. Lene Bech Sørensen, Jan Schicker og Lis Hayzen. Tlf. til bibben Skolebestyrelse Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer: 14

15 Formand: Keld Thornæs, tlf Næstformand: Bo Schmidt Pedersen, tlf Elise Høver, tlf Tue Skovgaard Jakobsen, Marie Louise Worsøe, Charlotte Ludvigsen, tlf Henrik F. Haugaard Pedersen, Laila Bonde, tlf Skoleledelsens repræsentanter: Thomas Kirkegaard, tlf: Bo Helmer Andersen, tlf Lærerrepræsentanter: Tine Buchardt, tlf: Vibeke Henning, tlf Skolebod Vi har stadig salg i skoleboden. Det betyder at vi kan supplere elevernes madpakker med brød, frugt, grønt og drikkevarer. Boden er åben i 10-pausen for salg af frugt og i 12-pausen for salg af mad. Skolebus For elever i børnehaveklasser og på klassetrin med mere end 2,5 km til skolen, samt for børn fra årgang boende i landdistrikter etableres der skolebuskørsel. Endvidere kan elever fra årgang boende i landdistrikterne deltage i skolebuskørslen i vinterhalvåret. Der udleveres buskort til de kørselsberettigede børn. Kortet er personligt og skal forevises ved påstigning. Skolefagene Fag Årgang Timetal pr. uge Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Biologi Geografi Historie Samtidsorient Kristendom (ej 8.kl.) Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundsk Fysik/kemi Idræt Natur/teknik Svømning Skolens lærere Anne Birgitte Nielsen Anne-Charlotte Nielsen Anne-Kirstine Jensen Anette L. Petersen Astrid Ruben Kolding Bente Brun Berit Stilund Torstensen Birgit Gulmark Nørskov Birgit Rasmussen Birgitte Glynstrup Bitten Longholm Bodil Karlsen Bodil Schultz Britt Keiniche Andersen Camilla Kjeldgaard Hansen Charlotte Olsen Goldenberg Christina Christensen Dorte Bille Jensen Eva Kamstrup Eva Winther Varnike Freddi Rossé Hanne Nygaard Hans Nybo Jørgensen Hatice Mor Helle Vrangbæk Jensen Helle Trebbien Iben Bæk Kristensen Jan Schicker Jane Lund Johnny Melkjorsen Karen Krogshøj Larsen 15

16 Karin Bruun Kasper Førster Katrine Lind Lars Bonø Leane Rasmussen Lene Christensen Lene Bech Sørensen Lene Nørkjær Lis Hayzen Lisbeth Palm Holmboe Lone Svinding Pedersen Louise Lynge Tutein Louise Sylvest Hansen Louise Søborg Majken Sidsel Holm Svendsen Marian Løfvall Marianne Lauritsen Mie Fabricius Mikkel Brandt-Møller Mogens Bergmann Morten A. Madsen Nana Birch Nina Høyrup Nielsen Ole Reimer Glynstrup Palle Viberg-Tecza Randi Jensen Signe Haunstrup Clemmesen Signe Hagedorn Henningsen Sune Boye Riis Søren Dalsberg Tina Bursøe Damgaard Tina Strid Nielsen Tine Buchardt Tine Hansen Terese Spodsberg Teit Teisen Troels Vincentz Sørensen Thomas Ulrich Tove Larsen Trine Milde Ulla Greier Vibeke Henning Skolefritidsordning Åkanden Kontoret tlf Åkanden tilbyder børn fra børnehaveklasse 3. klasse leg og beskæftigelse både før og efter skoletid. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen. Vi har etableret en Mini SFO, som er et tilbud for kommende børnehaveklassebørn Disse børn tilbydes start i Åkanden fra 1. januar Åkanden har åbent fra kl og fra kl alle skoledage. På skolefridage og i skoleferier har Åkanden også åbent, dog med særtilmelding, hvor tilmeldingsfristen skal overholdes. Lukkedage 2008: Mandag den 29. december + tirsdag den 30. december begge dage inklusiv. Åkanden er beliggende i den gamle skolebygning, hvor 2. og 3. klasserne holder til. I tilknytning hertil er der direkte adgang til legepladsen. Børnehaveklasserne og 1. klasserne holder til i det nye indskolingshus med adgang til naturlegepladsen. Åkanden fører fremmødekontrol og hjælper gerne med at sende børn tur/retur til diverse fritidsaktiviteter. Fravær eller anden ændring af barnets dag, som ellers er fast noteret, bedes venligst meddelt inden barnets ankomst i Åkanden på følgende tlf. nr.: Bh.kl. 1. kl.: Tlf. nr kl.: Tlf. nr Såfremt barnet er tilmeldt Åkanden, er det sikret plads til og med 31. juli i det år, hvor barnet går i 3. klasse. Tilmeldings- og udmeldelsesblanketter kan afhentes på skolens kontor eller i Åkanden. I kalenderåret 2008 betales for pasning: Modul 1: Kl. 6-8 og kr. 668,- 16

17 Modul 2: Kl. 6-8 og kr. 969,- Modul 3: Kl. 6-8 kr. 235, - Modul 4: Mini SFO kr ,- Ændring i modultimetallet kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. og den 15. i en måned ved henvendelse i Åkanden. Dette gælder også udmeldelse. Der ydes søskenderabat efter gældende regler. Opkrævning fordeles på 12 måneder, og der opkræves ikke ekstrabetaling for skolefridag/ skoleferier. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med barnets ophold i Åkanden, så ring eller bedre kom selv herhen. Forældreråd: Jens Mollerup (formand) Maria Korch (næstform.) Claus Danielsen Lotte Lynneborg Laila Stender Bonde Ledelsesrepræsentanter: Gitte Bjerring Medarbejderrepræsentanter: Lillan Sundø Henrik Holm Skolefritidsordningens personale Gitte Bjerring Lonny Frost Jensen Vilai Bonø Janne Krejbjerg Birthe Søtoft Lillan Sundø Mikkel Vang Rasmussen Susanne Kjældmand Ovesen Berit Mogensen Steven Brooks Henrik Holm Tina Petersen Hanne Hilton Conni Petersen Romme Rasmus Petersen Jette Kondrup Jette Borgstrøm Jonas Andersen Pernille Vivian Blumensaadt Suzanne Na Dor Se i øvrigt hjemmesiden for mere info: Skolevejledning Uddannelses-vejledningen på Lynge Skole varetages af UU-Sjælsø i samarbejde med klasselæreren og skoleledelsen. UU-vejlederen gennemfører fra 6. klasse individuel vejledning og undervisning i uddannelses-erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). UEA rummer bla. introduktion til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder, introduktion til it-baserede vejledningsmaterialer og praktik. Som en del af den individuelle vejledning skriver elevernes udannelsesbøger, en slags logbog, som vejlederen tager udgangspunkt i ved de individuelle vejledningssamtaler. Lynge Skole har to UU-vejledere tilknyttet: Hanne Birk; vejleder for tale-læse klasserne og Bibi Boas Secher; vejleder alle øvrige klasser. Kontaktoplysninger: Hanne Birk Tlf: Bibi Boas Secher Tlf: Specialundervisning Skolen har et støttecenter, hvor elever, der har særlige problemer, kan få tilbudt hjælp. Her er mulighed for at undervise elever, der for eksempel har - Faglige vanskeligheder Herunder tilbydes udvalgte elever i 1. klasse, der har brug for ekstra hjælp til at 17

18 komme godt i gang med læseprocessen, Reading Recovery et særligt tilrettelagt læseforløb - Problemer med den sociale tilpasning i klassen - Endvidere kan der gives støtte til tosprogede elever Undervisningen af eleverne i støttecentret foregår i den normale undervisningstid. Dog kan eleverne i særlige tilfælde undervises i forlængelse af deres undervisningstid. Specialundervisningen kan også foregå i elevens klasse, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. SSP SSP-samarbejdet på Lynge Skole. SSP er et samarbejde mellem fagpersoner fra skolen, Hobbitten, det sociale område og politiet. Vi arbejder for at børn og unge trives i vores by og her på skolen, og på at forebygge og afhjælpe misbrug og kriminalitet. Er der ting, der bekymrer dig omkring børns tvivsel på skolen eller i byen, så kontakt skolens leder Thomas Kirkegaard eller SSP-koordinator Ole Reimer. Du kan også klikke dig ind på SSP s hjemmeside i Allerød kommune og få en række værdifulde oplysninger om ungdomslivet her i Allerød og resten af Danmark. Standpunktsbøger Standpunktsbøger hjemsendes 3 gange årligt på årgang. Sundhedsplejerske Den kommunale sundhedstjeneste består af kommunallæge Monika Menachem og sundhedsplejerskerne Sanne Holm og Karen Clausen. Karen Clausen træffes på skolen tirsdag og fredag fra kl , tlf Karen dækker A- og B- og D-klasserne. Sanne Holm træffes på skolen mandag kl , tlf Sanne dækker C- D- og E-klasserne. Mail adresse er: Sundhedstjenesten arbejder efter Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge januar Børnehaveklassen I børnehaveklassen bliver alle elever inviteret til en undersøgelse og samtale sammen med deres forældre hos sundhedsplejersken. Indskolingsundersøgelse I første klasse ses børnene af 2 sundhedsplejersker sammen. De børn, der har behov, kan desuden komme til ekstra undersøgelse/ samtale med deres forældre. Udskolingsundersøgelse I 8. klasse indkaldes eleverne til individuel samtale og undersøgelse hos kommunallægen. I de mellemliggende år har børnene kontakt med sundhedsplejersken, og der er højde og vægt kontrol en gang om året, dels ved sundhedssamtaler og dels ved undervisning i klassen og i mindre grupper. Findes der behov for lægelig behandling eller yderligere undersøgelse henvises eleven til egen læge, eventuelt øre- eller øjenlæge. Svømmeundervisning Alle skolens 4.- og 5. klasser og tale/læseklasser har to timers semesterdelt svømmeundervisning om ugen i Engholm Svømmehal. T Tale/læseklasse En tale/læseklasse er en klasse, der er beregnet for normalt begavede elever med store tale- og/eller læsevanskeligheder. De overordnede faglige mål, som tale/læseklasserne skal nå, er de samme som i de almindelige klasser, kun undervisningsmetoderne er anderledes. Dog må man regne med at eleverne når målene senere end beskrevet i faghæfterne. Der udarbejdes en handleplan for den enkelte elev. Koordinator for tale-læse klasserne er Inge- Lise Sponholtz ansat i BUR. 18

19 Tale-hørepædagog Ritta Damsgaard, Charlotte Ellehøj og Bo Volmer Rasmussen. De to sidstnævnte er tilknyttet tale/læseklasserne. Tlf , ved ringetone 17 eller Ritta Damsgaard kommer dagligt på skolen. Tale- og høreundervisning er en del af skolens specialundervisning, og enhver er velkommen til at henvende sig til talehørepædagogen enten direkte eller gennem elevens klasselærer. Børn med tale- eller høre-problemer indstilles af klasselæreren i samarbejde med forældrene via Børne-Unge Rådgivningen til talehørepædagogen. En stor del af talehørepædagogernes arbejdsområder omfatter førskolebørn. Det betyder i praksis, at man, allerede inden børnene starter i børnehaveklassen, har kendskab til langt de fleste af de børn, der har eller har haft behov for taleundervisning. Talepædagogerne i Allerød Kommune har siden 1991 været en del af Familierådgivningen. De deltager således i tværfaglige lokalgrupper. I lokalgruppemøderne deltager psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, sekretærer samt talehøre-pædagoger. Tale-hørepædagogens naturlige samarbejdspartnere på skolen er foruden forældrene derfor også skolens lærere, skoleledelsen, sundhedsplejersken, skolelægen og skolepsykologen. Tandklinik Klinikleder Merete Hansen Telefon nr Tandklinikken på Lynge Skole er en del af Allerød Kommunes tandpleje. Alle børn og unge under 18 år kan blive behandlet i den kommunale tandpleje. Børn i Lynge Skoles distrikt behandles på skolens tandklinik, hvis ikke andet er aftalt. Børn i børnehaveklasse og 1. klasse indkaldes til undersøgelse med forældre. Øvrige skolebørn kaldes til tandlæge i skoletiden. Individuelle aftaler kan træffes ved henvendelse til klinikken. Ud over almindelig tandbehandling som tilrettelægges under hensyntagen til det enkelte barns behov, lægger vi stor vægt på forebyggelse. Det betyder bl.a. individuel undervisning i tandbørstning. Tandregulering tilbydes børn med behov i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier. Tandregulering foregår på tandreguleringsklinikken på Engholmskolen, Rådhusvej 5, 3450 Allerød. Tlf. nr Tlf. tid og Tandklinikken på Lynge Skole er normalt åben på skoledage fra kl Afvigelser i åbningstiden forekommer. Når vi ikke kan træffes, angiver vores telefonsvarer og eventuelt skolens kontor, hvor man kan henvende sig ved behov for nødhjælp. Tandlægevagten i Nordsjælland. Tlf. nr Test I løbet af det 10-årige skoleforløb bliver eleverne jævnligt testet. De nationale test ligger i dansk på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, i matematik på 3. og 6. klassetrin, engelsk på 7. 19

20 klassetrin, biologi på 8. klassetrin og geografi på 8. klassetrin. Testene er IT-baseret og vil blive afviklet fra 1. april og frem til sommerferien. Desuden bliver der som hidtil lavet ord og sætningslæsetest på årgang i løbet af et skoleår. Disse test bliver foretaget af skolens specialundervisningskoordinator og læsevejledere i samarbejde med klassens faglærere. Derudover bliver der testet og evalueret jævnligt i alle skolens fag efter behov. U Udmeldelse Anmodning om udskrivning af skolen skal rettes til skolens kontor. UU-Vejleder: Bibi Secher Se: Skolevejledning 20

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen April 2015 Skolelederen 0.-5. klasse 6.-9. klasse Skolelederen v/suzanne Henningsen PISA 2015 på Trørødskolen PISA-undersøgelsen blev gennemført på Trørødskolen fredag den 10. april.

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere