Gem bladet og brug det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gem bladet og brug det!"

Transkript

1 Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret Lynge Tlf Fax nr Ledelse: Thomas Kirkegaard, skoleleder Bo Helmer Andersen, souschef Jytte Vedel, pæd. afdelingsleder Sekretærer: Lene Mai Larsen Betina Mouvielle Lotte Madsen Pedeller: Mogens Wienberg Jensen Henning Stausholm 1

2 Indledning v/skoleleder Thomas Kirkegaard Velkommen. Først og fremmest velkommen til et spændende nyt skoleår til alle børn, forældre og medarbejdere. Det gode ry. Det er gået op for mig hvilket godt ry Lynge skole har, efter at jeg blev ansat som ny skoleleder. Flere forældre, elever og især skolens medarbejdere omtaler skolen i meget positive vendinger. Jeg har endnu ikke hørt nogle omtale skolen negativt og jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor privilegeret jeg er og hvor dejligt det er at komme til en skole der er i god drift og som har en rigtig god medarbejdergruppe. Dette gode ry er ikke kommet af sig selv. Det er noget lærere, ledelse og eleverne har arbejdet hårdt på i en lang årrække, hvor der er skabt gode resultater og hvor det er lykkedes både at uddanne og rumme skolens elever. Så derfor i denne indledning, - en tak til Daniel Egmose for at have været skolens gode leder i 9 år og for at have efterladt en skole i trivsel og med et stort potentiale. Jeg glæder mig til at videreudvikle skolen sammen med alle medarbejderne. Lidt om mig. Jeg hedder Thomas Kirkegaard, er 42 år, gift og har 4 sønner.jeg bor i Allerød, er uddannet lærer i 92, har været skoleleder fra og forvaltningsleder i Hillerød Kommune fra jan. 07 til juli 08. Nu er jeg så tilbage i folkeskolen igen og det er det helt rigtige for mig. Anerkendelse, trivsel og samarbejde. Jeg tror på at børn bliver dygtigere og har det bedre ved at fokusere på det de kan og det de er gode til frem for at fortælle dem om de ting de ikke kan. Jeg er overbevist om at børn i trivsel lærer bedre og lærer mere. Sammen med jer forældre har vi et fælles ansvar i forhold til alle Lynge skoles børn, der går ud på at sikre at vores børn trives og har det godt. Folkeskolen har i almindelighed og Lynge skole har i særdeleshed, en særlig rolle og en særlig forpligtigelse, nemlig at rumme mange slags børn. Det betyder at skolens særlige balancegang handler om at se og udfordre den enkelte elev, samtidigt med at vi lærer børnene at tage hensyn til alle andre og at indgå i fællesskabet. Denne balancegang er ikke nem, og denne opgave kan kun løses ved at vi på skolen og I som forældre vælger samarbejdets vej. Det betyder, at vi altid skal være bevidste om at der altid er flere sider af en sag og den bedste måde at skabe klarhed over er, at kontakte lærerne i tide. Tilsvarende er det skolens ansvar at kontakte hjemmet i lignende situationer. Kommunikation kan forebygge rigtigt mange svipsere. Bevægelse og motion. Jeg mener at alle forældre og vi fagprofessionelle i skolen skal sikre at vores børn dagligt bevæger sig. Alle forskningsresultater viser at børn der er i form har større livskvalitet, fungerer bedre socialt, har flere venner, er fagligt dygtigere og oplever større succes i deres eget liv. Det er svært at ignorere. På den lange bane vil jeg arbejde for, at vi gradvist får mere bevægelse og motion ind i skolens hverdag. Jeg ved der er mange lærere i skolen og pædagoger i SFO en der allerede har fokus på dette og det glæder mig. Samtidigt vil jeg opfordre jer forældre til at tænke over hvordan I kan sikre mere bevægelse i fritiden for jeres børn. En ting er sport, en anden er transport, en tredje er leg. Skolens værdier og faglighed. Så vil jeg meget gerne efterleve skolens værdier; ansvarlighed, nysgerrighed, positivitet og faglighed. Særligt faglighed er jo en af skolens kerneværdier og i de seneste år er især elevernes faglighed blevet sat i fokus med faglige læseplaner, nationale og lokale tests og nye afgangsprøver. Jeg er tilhænger af at teste børn, - hvis det vel og mærke bruges til noget. Jeg synes det er en god idé at bruge prøver og tests til at vurdere elevens midlertidige faglige standpunkt. MEN! Disse resultater skal anvendes i et fremadrettet læringsperspektiv hvor skolen i et tæt samarbejde med forældre og elever sætter mål. Tests uden opfølgning er spild af tid. Det giver ingen mening, det er uprofessionelt og det bør undgås. Vi skal bruge tests som udgangspunkt for læring. Læsning. Skolen har gennem de seneste år øget fokus på læsning og læseindlæring. Vi anvender flere og flere ressourcer på at sikre at alle børn lærer at læse. Læsning er ikke kun nøglen til at åbne alle 2

3 skolens andre fag, det har også værdi i sig selv og endelig er det i en ny rapport (Danlæs) dokumenteret, at det at være god til at læse er hovedforudsætningen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9.klasse. Derfor glæder jeg mig meget over den store satsning Lynge skole har gjort gennem de senere år på dette område. Der er rigtigt mange spændende initiativer i gang på området og lærernes arbejde med dette fortsætter. En unik situation. Endelig vil jeg kort nævne folkeskolens største udfordring i de kommende mange år. Nemlig rekruttering og fastholdelse af uddannede dygtige lærere. I øjeblikket søger færre unge ind på lærerseminarierne end nogensinde før. Af dem springer flere fra uddannelsen i løbet af uddannelsen, og af den gruppe der faktisk gennemfører læreruddannelsen, vælger flere ikke at bruge deres uddannelse til at være lærer. På Lynge skole er situationen unik. Med næsten 100 % uddannede lærere har vi et rigtigt godt udgangspunkt for at lave god skole for alle. Skolen i Lynge er byens samlingspunkt, her lever og uddanner alle byens fremtidige borgere sig. Lad os fortsat have som fælles mål at skolens ry er godt. Til sidst: Tak for den fantastiske modtagelse jeg har fået af elever, forældre, og medarbejdere. Jeg glæder mig til at opleve hverdagens sus, når børnene kommer glade hen ad gangen og fortæller mig alt det de har lært. Lynge skole skal både være et værested og lærested. Venlig hilsen Thomas Kirkegaard Skoleleder Lynge skole 3

4 Anne Mette Holm Jeg hedder Anne Mette Holm og er 39 år. Jeg bor i Farum med min mand og vores 2 børn Anna og Mikkel på henholdsvis 10 og 7 år. Jeg har været lærer i 12 år og har alle årene arbejdet på en folkeskole i Ballerup. Jeg har dansk og billedkunst som mine linjefag men har i mange år også undervist i matematik, kristendom og idræt, som også er fag, jeg holder meget af. Jeg blev anbefalet at søge til Lynge skole og glæder mig nu meget til at starte i august. Anne Birgitte Nielsen Jeg er ansat på Lynge skole fra 1.august og glæder mig til at være klasselærer for 1.e med dansk, billedkunst og kristendom. Derudover skal jeg være tilknyttet skolens specialcenter. De første mange år var jeg lærer i Allerød Kommune på henholdsvis Lynge og Lillerød Skole. Herefter tog jeg uddannelse som talepædagog med specialerne tale, læse og høre og blev reading recovery lærer. Jeg kommer nu fra en skole i Lyngby, hvor jeg har koordineret specialundervisningen og undervist ordblinde elever. Nu glæder jeg mig til at f å 1.klasse igen i nærheden af min bopæl. Privat har jeg tre voksne drenge, der har gået i skole i Allerød. I min fritid tegner og maler jeg og løber, står på ski og sejler alt efter årstiden og - leger med mit lille barnebarn. 4

5 Kristina Jensen Jeg bliver 42 år til januar, og jeg er opvokset, og bosiddende i Værløse sammen med min italienske mand og vores datter Francesca. Nyudklækket lærer fra Blaagaard Seminarium, skal have 3.e i dansk, historie, religion, billedkunst, klassens time samt støttefunktion i matematik og naturteknik. Jeg har i min færden gennem livet altid beskæftiget mig med mennesker, det har jeg fundet givende og interessant, og da jeg i midten af tredverne havde mulighed for at gøre et karriereskift var det oplagt for mig at vælge lærerprofessionen. Jeg glæder mig til at indgå i et samarbejde med kollegaer, forældre og elever på Lynge skole, og specielt i 3.e. Johnny Melkjorsen Jeg hedder Johnny...fylder 33 år i juli. Er gift med Marianne og far til Asger på 3 og ida på 6 måneder. Bor på Østerbro. Har læst på Zahles Seminarium de sidste 4 år og glæder mig helt vildt til at komme ud i den virkelige verden. Min første praktik var i øvrigt på Lynge skole, og mindet om denne praktik som var super god, hjalp mig igennem et par andre sure praktikker. Er glad for idræt i næsten alle afskygninger, men har kun tid til golf, tennis og løb...en sjælden gang imellem fodbold. Er vild med at rejse men er pga. SU kommet ALT for lidt afsted de sidste par år. Det håber jeg ændrer sig nu. 5

6 Mangler Billede afventer CK ellers MB Camilla Kjeldgaard Hansen Jeg hedder Camilla og er 34 år. Jeg blev færdiguddannet som folkeskolelærer i sommeren 2008 fra N. Zahle Seminarium med liniefag i matematik, idræt, natur/teknik og geografi. Jeg har det sidste år været vikar på Lynge skole to dage om ugen og kender derfor skolen og en del af eleverne. få nogle faglige sparringspartnere (vi var kun 12 lærere og ca. 120 elever på Allindelille Skole). Er meget glad for at arbejde på Lynge Skole og har fået en varm velkomst, hvilket jeg sætter stor pris på. Glæder mig til at arbejde sammen med jer i mange år fremover! Jeg bor i Allerød sammen med min mand og 2 børn. I min fritid er jeg spejderleder og spiller fodbold i AFK (Allerød fodbold klub). Jeg glæder mig meget til at starte på Lynge skole og ser frem til en spændende og lærerig tid. Ulla Greier Jeg hedder Ulla, er 37 år og gift med Martin som også er folkeskolelærer. Sammen har vi Kristian på 1 år. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men blev nødt til at skifte fag pga. eksem. Læste til lærer på den alm. læreruddannelse med matematik, engelsk, håndarbejde og billedkunst som liniefag, men fandt ud af, at jeg havde mulighed for at fordybe mig i 2 fag ved at hoppe over på merituddannelsen + skære 1 år fra uddannelsen, så det gjorde jeg og fik liniefag i Engelsk og Håndarbejde. Nana Sjøholm Jeg hedder Nana og er 27 år gammel. Jeg har lige afsluttet læreruddannelsen på N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk, fransk, engelsk og idræt. Jeg dyrker meget sport i min fritid f. eks. dyrker jeg karate, som jeg har gjort i ca. 15 år. Jeg har i to år været fast vikar på Lynge skole, men ser frem til en ny spædende tid som nyuddannet lærer. Har arbejdet i 3 år på en lille bitte folkeskole ved Ringsted - Allindelille skole - været klasselærer og undervist i matematik kl., natur og teknik kl., Billedkunst kl., engelsk i kl., Håndarbejde fra kl., kristendom kl., historie kl. og tysk i 7. kl. På Lynge underviser jeg i Tysk i 7.kl., Engelsk i 4c og 6d, Håndarbejde i 4c og 6b og billedkunst i 7.klasse. Valgte at søge nye udfordringer og søge på Lynge skole for at prøve noget andet og for at 6

7 Skolens ABC A Adresseændring Adresse- og navneændring sker automatisk ved overførsel fra Folkeregistret. Hvis man ændrer telefonnummer i hjemmet og på forældrenes arbejdsplads, bedes dette meddelt skolen. Ved flytning inden for kommunen kan eleven normalt fortsætte skolegangen på skolen, hvis det ønskes. Ved flytning til en anden kommune kan der ansøges om tilladelse til at fortsætte skolegangen på Lynge Skole. B Befordring af syge elever Skolen skal sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom i kortere eller længere tid er forhindret i at benytte de sædvanlige transportmuligheder til skolen. Anmodning om etablering af sygetransport skal, bilagt lægeattest, rettes til skolens kontor. Børnehaveklasserne Børnehaveklassernes første skoledag er dagen efter, at skolen er startet. I løbet af de første 3 uger vil forældrene blive indkaldt til et forældremøde, hvor man bliver orienteret om arbejdet i børnehaveklassen. Her vil skolens læsevejleder også deltage og fortælle om, hvordan vi læsetester eleverne allerede i bh. klassen og give gode råd til den forebyggende læseundervisning. På skolen har vi et tæt samarbejde med børnehaverne omkring skolemodenhed og skolestart. Vi har i Lynge nedsat en distriktsgruppe, der bl.a. arbejder med det at gøre overgangen fra daginstitution til skole så problemfri som mulig. Når man har valgt at sende sit barn i skolens børnehaveklasse, så har barnet mødepligt og skal i øvrigt følge skolens almene regler. Man er ikke pr. automatik indskrevet i skolens SFO, når man bliver indskrevet i bh. kl.. Se under Skolefritidsordning. Helbredsundersøgelse og tandpleje begynder i børnehaveklassen. Der etableres også kontakt med skolepsykolog og tale/hørepædagog, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. Børnehaveklasseledere: Camilla Tyron Birthe Aastrup Kirsten Søndersted Jette Møller Sarah Dahlin Lene Christensen Børnehaveklasseassistenter: Hanne Hilton, Henrik Holm Lonnie Frost Jensen, Janne Krejbjerg Lillan Sundø, Vivian Blumensaadt Connie Romme, Susanne Nad or E Elevplaner Der laves elevplaner for alle elever. De udleveres i løbet af foråret

8 Elevråd Skolen har 2 elevråd. Det lille elevråd fra årgang og det store elevråd fra årgang. I slutningen af skoleåret vælger hver klasse én repræsentant og én suppleant til disse. Blandt alle skolens elever vælges 2 repræsentanter til skolebestyrelsen, en arbejdsopgave, som ligger udenfor skoletiden. Elevrådene holder møde ca. 1 gang pr. måned. Der er endvidere knyttet en kontaktlærer til elevrådene. Kontaktlærere: Lille elevråd: Helle Jensen Store elevråd: Helle Jensen Elevsamtaler Elevsamtaler finder selvfølgelig sted dagligt, idet meget af undervisningen bygger på samtalen mellem elev og lærer. Endvidere afholdes som optakt til skole/hjem-samtaler 2 elev/lærer samtaler årligt fra årgang. Elevtal Lynge Skole har i skoleåret 2008/ elever, fordelt på 44 klasser. Erhvervspraktik m.m. Alle 9. klasses elever skal i erhvervspraktik i uge 41. Der tilbydes særpraktik indenfor militær, politi og hospitalsvæsen for interesserede elever. Klassen arbejder forud for praktikken med emner, der har med erhverv og uddannelse at gøre. Elverne kan frit vælge, hvor de vil i praktik. Alle elever skal have skaffet sig en praktikplads senest inden uge 34. Vejleder kan hjælpe, hvis det er vanskeligt for eleven at finde en praktikplads. For yderligere information se udleverede materiale fra vejleder. Besøgsdage på ungdomsuddannelserne og uddannelsaften for 9. kl. finder sted i perioden september januar. Elever i 8. kl. skal som noget nyt introduceres til ungdomsuddannelserne. Disse introduktionskurser afholdes i uge 9. Eleverne skal vælge to ungdomsuddannelser, som de ønsker i denne uge. Erstatningsansvar Eleverne er erstatningspligtige, hvis de beskadiger bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer. I tilfælde, hvor en elev forvolder skade, anmoder skolen om, at hjemmet anmelder skaden til eget forsikringsselskab (familieforsikringen). Ovenstående gælder også de skader, eleverne forvolder i frikvartererne. Allerød Kommune har ikke ulykkesforsikring for børn i skoler og daginstitutioner. Skader på egen person, cykler, tøj osv. dækkes derfor kun gennem familiens private ulykkesforsikring. F Ferieplan for skoleåret 2008/2009 Sommerferie: Lørdag den 28/ Søndag den 10/ Efterårsferie: Lørdag den 11/ Søndag den 12/ Juleferie: Tirsdag den 23/ Søndag den 5/ Vinterferie: Lørdag den 7/ Søndag den 15/ Påskeferie: Lørdag den 4/ Mandag den 13/ St. Bededag: Fredag den 8/ Kr.Himmelfart: Torsdag den 21/

9 Fridag: Fredag den 22/ Pinse: Mandag den 1/ Grundlovsdag Fredag den 5/ Sommerferie: Lørdag den 27/ Tirsdag den 11/ Alle dage inklusive. Følgende dage lukker skolen kl : 19.december...sidste dag før jul 1.maj 7.maj.Idrætsdag 29.maj 9.klasses sidste skoledag 26.juni.. sidste skoledag Forældrebesøg I er altid velkomne til at overvære undervisningen i jeres barns klasse. Det kan være praktisk at give besked dagen før, gerne i kontaktbogen. Forældremøder Den enkelte klasselærer indbyder til disse møder, hvor hele klassens forældrekreds samles for at diskutere, lægge planer eller blive informeret. Skolegangen for den enkelte elev drøftes ved skole/hjem-samtaler. Før en skole/hjem-samtale afholder klasselæreren elev/lærer-samtaler med samtlige elever i klassen. Forældres telefonnumre Husk altid straks at oplyse ændring af telefonnumre, både privatnummer, mobilnummer og arbejdsnummer til skolens kontor eller til klasselæreren. Det er en frustrerende oplevelse for barnet, når vi ikke kan få telefonisk kontakt med far eller mor i tilfælde af sygdom m.v.. Fravær Har en elev forsømt skolen, skal der medbringes skriftlig besked om årsagen fra hjemmet. Hertil bør kontaktbogen benyttes. Endvidere bedes forældrene kontakte skolen, hvis barnet er sygt i mere end en uge. Hvis en elev har mange fraværsdage, og dette går ud over elevens indlæring, vil skolen kontakte hjemmet. Fritagelse for skolegang i enkelte timer eller en skoledag kan gives af klasselæreren, men kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Henvendelse om frihed af mere end 1 dags varighed skal rettes til skolens kontor. Skolen gør opmærksom på, at enhver frihed vil betyde et afbræk i skolegangen, og at ansvaret for undervisningen i den omtalte periode påhviler hjemmet. Frikvarterer Ringetider: For børnehaveklasserne 9. årgang gælder følgende ringetider: 1. modul modul Spisepause l modul modul modul Klasser der kun har 5 lektioner har fri kl Eleverne på årgang må efter skriftlig accept fra hjemmet, forlade skolen i 10. -og frikvarteret og i mellemtimer, men de skal naturligvis være på skolen igen, når deres næste lektion begynder. Frugtordning På Lynge Skole har vi en frugtordning, hvor eleverne mod betaling modtager 1 stk. frugt daglig umiddelbart før 10-pausen. Man kan tilmelde sig frugtordningen ved at henvende sig til Betina på kontoret. Frugtordningen træder i kraft 1. september

10 Fysioterapeut Abelone Heinsen Fysioterapeuten er tilknyttet BørnUnge - rådgivning og træffes på Rådhuset, tlf om torsdagen mellem kl Fysioterapeutens arbejdsområde omfatter motorisk undersøgelse af elever med specielle behov, og ergonomisk arbejde som for eksempel bord- og stolindstilling, arbejdsstillingsanalyse, gymnastiktræning eller løfteog bæreteknik. Fysioterapeuten samarbejder med forældre, lærere, sundhedsplejersker, skolelægen og i nogle tilfælde med skolens psykolog. Færdsel Cykling til skole: Vi anbefaler eleverne at cykle til skole. Brug stisystemerne, der fører frem til skolen og tunnelen under Hillerødvej, så turen til og fra skolen bliver så sikker som mulig. Skolen opfordrer kraftigt alle børn til at bruge cykelhjelm. P-plads for cykler: Cyklerne anbringes i skolens cykelstativer enten langs muren ud til vejen eller i cykelskurene. Det er forbudt at cykle på skolens område. Cyklerne parkeres på skolens område på eget ansvar. P-plads for biler: Forældre, der kører deres barn i skole, skal benytte parkeringsbåsene, når barnet skal sættes af. Vi opfordrer endvidere forældrene til i så vid udstrækning som muligt at lade deres barn cykle eller gå til skole, da trafiksituationen omkring skolen især i morgentimerne er meget belastet. Vi opfordrer også forældre til at sætte deres børn af bag ved skolen over for Maglebjergskolen. P-pladsen ved Idrætsvej er forbeholdt personalet. Vær venlig at respektere dette. Færdselsundervisning og cyklistprøve: Eleverne på skolen modtager undervisning i, hvordan man færdes i trafikken gående og på cykel. I 6. klasse afholdes en cyklistprøve. Eleverne aflægger først en teoretisk prøve, og derefter gennemkører de en rute i byen. Resultaterne af den teoretiske prøve bliver taget op i klassen sammen med skolens færdselslærer, og eleverne får et bevis på, at prøven er blevet gennemført. G Gårdvagter Skolen har fem gårdvagtsområder. I Idræt Faget er obligatorisk i hele skoleforløbet, repræsenteret med 2 ugentlige timer, dog med en ekstra time på 6. årgang (semesterdelt) og en ekstra time til svømning på 4. og 5. årgang (semesterdelt). Skolen har udover egne gymnastiksale med tilhørende udenomsarealer timer i Lyngehallen samt Engholm Svømmehal. Da idræt er det eneste fag i skolen, der primært henvender sig til elevens krop, er det vigtigt, at læreren i samarbejde med eleverne sikrer høj aktivitet i timerne. Dette gøres i de små klasser mest med leg. I de mellemste og store klasser skal eleverne præsenteres for en bred vifte af idrætsgrene, som forhåbentlig vil motivere eleverne til at dyrke idræt i deres fritid. Fritagelse for idræt og svømning samt badning gives kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. 10

11 For elever, der er fritaget for idræt gælder som almindelig regel, at de skal overvære undervisningen. Ved længere tids fritagelse kan skolen kræve lægeattest. Hvis eleverne har glemt tøj, sendes de på kontoret for at få en meddelelse med hjem om det glemte tøj. Indskolingspolitik Før skolestart i børnehaveklasse Skolen afholder orienteringsmøde i november for kommende Mini-SFO-forældre og igen i januar måned for kommende børnehaveklasseforældre, hvor der orienteres om skolen, skoleparathed, indskolingspolitikken på skolen m.v.. Lyngeområdets institutionspersonale inviteres. I januar indskrives de nye børn til børnehaveklasserne og i april holder vi møde med børnehaverne om klassedannelserne. Skoleledelsen laver klassedannelser i samarbejde med børnehaveklasselederne og daginstitutionerne, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til følgende: - Fordelingen af drenge/piger skal være jævn - Der oprettes ikke klasser med børn fra kun en institution - Der tages hensyn til institutionernes råd - Der tages hensyn til børn med specifikke problemer - Der tages hensyn til omgængere I maj inviterer skolen alle nye børnehaveklassebørn og forældre på besøg, hvor de kan møde deres kommende kammerater og lærere. Skolen kan, hvis vi finder det nødvendigt, ændre på klasserne i løbet af 1. skoleår. Information Skolens leder udsender hver den første i måneden et Månedsnyt med sidste nyt fra Lynge Skole. Alle er også velkomne til at se på skolens hjemmeside: som løbende bliver opdateret. IT Der henvises til skolens hjemmeside, som skolens IT-medarbejder Mogens Bergmann tager sig af. K Konfirmationsforberedelse Konfirmationsforberedelse finder sted på 8. årgang med to lektioner ugentlig. Blå mandag holdes samlet klassevis og aftales med skolen. Forældrene skal bede eleverne fri denne dag. Kontaktbog Den lille kontaktbog udleveres til alle elever og benyttes til: Hjemmets meddelelse om, at et barn har været sygt. Hjemmets anmodning om elevfrihed med begrundelse Meddelelse af enhver art mellem skole og hjem. Køleskabe Skolebestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for køleskabe på skolen: Alle klasser i indskolingen ( klasse) må købe et køleskab til klassen på max. 200 liter. Skabet skal være et A+ og betales af forældrene Forældrene er ansvarlige for en ugentlig rengøring af køleskabet. Forældrene betaler 250 kr. årligt til skolen til dækning af elforbrug. Dette 11

12 L beløb betales første gang ved opsætning. Skolen forbeholder sig ret til at fjerne køleskabet ved manglende rengøring. Opstilling er for egen risiko Pga. manglende plads kan der ikke opstilles køleskabe i lokalerne for klasse. Lejrskoler Der afholdes 2 lejrskoler i skoleforløbet: En 5-dages lejrskole på 6. årgang og en 5- dages lejrskole på 9. årgang. Lægen Lægen træffes på skolen efter aftale. Kontakt sundhedsplejersken for nærmere oplysninger. Alle børn tilbydes en helbredsundersøgelse ved indskolingen som regel i børnehaveklassen. Derudover tilbyder skolelægen undersøgelse/samtale til børn med specielle behov. M Miniråd Minirådsforældrene (normalt 4 forældre pr. klasse) vælges blandt og af den enkelte klasses forældrekreds. Minirådet står for sociale arrangementer. Musikskolen Allerød kommunale Musikskole Lyngevej Allerød Tlf Telefontid: Mandag fredag kl Kontortid: Mandag torsdag kl fredag kl Musikskoleleder: Lars Peter Nielsen Musikskolen henvender sig til alle børn og unge mellem 0 og 25 år. Der er mange forskellige instrumenter at vælge imellem og mange forskellige sammenspilsgrupper. Der er cirka af Allerød Kommunes børn, der får undervisning på Musikskolen, og ca. 300 af dem deltager i en eller anden form for sammenspilsgruppe, orkester eller kor og dans. Det vil sige, at en tredjedel af alle kommunens skolebørn går i Musikskolen. Hvis du har lyst til at lære at spille og være sammen med dine kammerater om musik, sang og få nogle dejlige oplevelser, kan du tilmelde dig på den tilmeldingsblanket, der sidder bagerst i Musikskolens program, som alle elever i kommunen får udleveret på deres egen skole i slutningen af april måned. HUSK vores tilmeldingsfrist er den 10. maj Undervisningen i Musikskolen starter den 18. august 2008 og slutter den 12. juni Mælkeordning Vi har på skolen en ordning med Mejeriernes Skolemælksordning, hvor I selv bestemmer hvilken mælk jeres barn vil have. Mælkesedlerne bliver udleveret fra kontoret til samtlige børn på skolen. Mødepligt Eleverne har mødepligt på alle undervisningsdage. Der kan kun efter ansøgning gives fri herfor. (Se fritagelse). Da vi på skolen arbejder med fleksible skemaer, henstiller vi til, at elever over 3. klasse ikke deltager i fritidsaktiviteter før efter kl O Ordensregler 12

13 Lynge Skole skal være et frit og godt sted at være. Frihed er ikke bare at gøre lige, hvad man vil. Derfor skal man: 1. Vise hensyn til andre 2. Møde til tiden 3. Behandle tingene ordentligt 4. Holde orden Støjende leg foregår udenfor. Boldspil, løb, tagfat og lignende lege må kun finde sted i skolegårdene og på sportspladserne. Kommer du til at ødelægge noget, så henvend dig på skolens kontor. Tænk på, at på skolen arbejder over 800 mennesker hver dag. Her skal være rart at være for alle. Mødetid Det henstilles til forældrene at sørge for, at børnene møder rettidigt i skole, dog tidligst 10 min. før det ringer ind, da der først er tilsyn med børnene fra dette tidspunkt. Udgangstilladelse årgang må i 10-frikvarteret, i spisefrikvarteret samt i mellemtimer forlade skolen mod skriftlig tilladelse fra hjemmet. Denne tilladelse kan ved misbrug inddrages af skolen. Andre elever må ikke forlade skolen, uden at det indgår som en del af undervisningen. Mellemtimer I mellemtimer må eleverne opholde sig indendørs i eget klasseværelse eller i aulaen. Lokalerne I klasselokalerne skal der ryddes op, inden lokalet forlades. Den sidste klasse, der benytter et lokale, skal sætte stole op, feje gulvet, tørre tavlen ren. Ansvar, erstatningspligt Undervisningsmaterialer, som eleverne får udleveret af skolen, skal behandles med omhu. Bøger skal forsynes med omslag og mærkes med navn. Beskadigede eller forsvundne lånte bøger skal erstattes. Farligt legetøj Farligt legetøj og ting som f.eks. kastepile, dolke og lignende må ikke medbringes i skole. Badning Badning i svømmehal foregår i henhold til gældende regler om, at der pr. påbegyndt 15 elever skal være en svømmelæreruddannet til stede. Forsømmelser i idræt/svømning Idrætslæreren kan fritage eleven for undervisning i én uge ad gangen, maximalt i 4 uger. Ved længere fritagelse skal lægeerklæring fremvises. Mobiltelefoner Det er ikke tilladt at have tændte mobiltelefoner i timerne. Hvis telefonen generer undervisningen inddrages den og afleveres på kontoret, hvor den kan afhentes efter skoletid. Naturlegepladsen I 10-frikvarteret har klasse førsteret til svævebanen, girafgyngen og nettet. I undervisningstiden har de, der har undervisning, førsteret til legeområdet. (F.eks. idræt). Svævebanen: Kun en eller to på svævebanen ad gangen. Man må ikke stå i vejen for svævebanen eller hænge i snoren foran. Der er kø i begge sider. Man må ikke springe over i køen eller give forlommer eller baglommer. Girafgyngen: Der må højst være 4 i gyngen ad gangen. Nettet: Man må ikke bare ligge i nettet i længere tid. Boldspil: 13

14 Der må ikke spilles bold mellem skolen og naturlegepladsen bortset fra på asfaltbanen. Alle må benytte legepladsen, også efter skoletid Udeordning Alle elever fra klasse har udeordning i frikvartererne. I særligt dårligt vejr tages der fælles beslutning om indeordning. P Prøver i folkeskolen. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske og indebærer: - at alle skal op til mundtlig prøve i dansk, engelsk og fysik/kemi - at alle skal op til skriftlig prøve i dansk og matematik - at alle elever efter lodtrækning kommer op til en mundtlig prøve i ét af fagene engelsk, tysk/ fransk, historie, samfundsfag eller kristendom og en skriftlig i enten geografi eller biologi - at der skal gives en udtalelse i idræt. Børne-Unge Rådgivningen Kontaktpsykolog på Lynge Skole Hanne Kith Andrés betjener Lynge-Ravnsholt-området sammen med psykologerne Anette Christensen, Susanne Borup og Bente Bothe. Kontakt til Hanne Kith Andrés på tlf: og på mail: Psykologen søger i samarbejde med forældrene, skolens lærere og eventuelle pædagoger at finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe et barn, der opleves at have vanskeligheder og/eller særlige behov. For at sikre den bedste indsats overfor det enkelte barn og familie, kan psykologen efter aftale arbejde sammen med sundhedsplejersker, sagsbehandlere og tale/hørepædagoger. Psykologydelser i kommunen er primært målrettet til børn og unge i alderen 0-18 år, forældre, lærere og pædagoger. S Skadestue I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, bringes tilskadekomne elever til skadestuen. Skolen sørger for transport til og fra skadestuen. Skolen sørger også for voksen ledsagelse, hvis forældrene er forhindret. Hjemmet underrettes. Skolebibliotek Pædagogisk Service Center (PSC) Hvad er Pædagogisk Service Center? Før i tiden hed det skolebiblioteket. Det var et sted, hvor elever og lærere lånte bøger. Det er det stadigvæk, men der er også mange andre funktioner i dag, derfor det nye navn. Nu er det også et sted, hvor man sidder og arbejder med sine opgaver i timerne, eller arbejder med lyd, billeder, video, computer mm. Hvem kan låne? Alle på Lynge Skole har deres personlige stregkode (lånenummer), der bruges, når man låner. Hvornår kan man låne? Vi holder åbent alle skoledage fra Også i frikvartererne og selvfølgelig kan man låne bøger med hjem til ferierne. Den normale lånetid er 1 måned, sommerferien undtaget. Lene Bech Sørensen, Jan Schicker og Lis Hayzen. Tlf. til bibben Skolebestyrelse Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer: 14

15 Formand: Keld Thornæs, tlf Næstformand: Bo Schmidt Pedersen, tlf Elise Høver, tlf Tue Skovgaard Jakobsen, Marie Louise Worsøe, Charlotte Ludvigsen, tlf Henrik F. Haugaard Pedersen, Laila Bonde, tlf Skoleledelsens repræsentanter: Thomas Kirkegaard, tlf: Bo Helmer Andersen, tlf Lærerrepræsentanter: Tine Buchardt, tlf: Vibeke Henning, tlf Skolebod Vi har stadig salg i skoleboden. Det betyder at vi kan supplere elevernes madpakker med brød, frugt, grønt og drikkevarer. Boden er åben i 10-pausen for salg af frugt og i 12-pausen for salg af mad. Skolebus For elever i børnehaveklasser og på klassetrin med mere end 2,5 km til skolen, samt for børn fra årgang boende i landdistrikter etableres der skolebuskørsel. Endvidere kan elever fra årgang boende i landdistrikterne deltage i skolebuskørslen i vinterhalvåret. Der udleveres buskort til de kørselsberettigede børn. Kortet er personligt og skal forevises ved påstigning. Skolefagene Fag Årgang Timetal pr. uge Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Biologi Geografi Historie Samtidsorient Kristendom (ej 8.kl.) Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundsk Fysik/kemi Idræt Natur/teknik Svømning Skolens lærere Anne Birgitte Nielsen Anne-Charlotte Nielsen Anne-Kirstine Jensen Anette L. Petersen Astrid Ruben Kolding Bente Brun Berit Stilund Torstensen Birgit Gulmark Nørskov Birgit Rasmussen Birgitte Glynstrup Bitten Longholm Bodil Karlsen Bodil Schultz Britt Keiniche Andersen Camilla Kjeldgaard Hansen Charlotte Olsen Goldenberg Christina Christensen Dorte Bille Jensen Eva Kamstrup Eva Winther Varnike Freddi Rossé Hanne Nygaard Hans Nybo Jørgensen Hatice Mor Helle Vrangbæk Jensen Helle Trebbien Iben Bæk Kristensen Jan Schicker Jane Lund Johnny Melkjorsen Karen Krogshøj Larsen 15

16 Karin Bruun Kasper Førster Katrine Lind Lars Bonø Leane Rasmussen Lene Christensen Lene Bech Sørensen Lene Nørkjær Lis Hayzen Lisbeth Palm Holmboe Lone Svinding Pedersen Louise Lynge Tutein Louise Sylvest Hansen Louise Søborg Majken Sidsel Holm Svendsen Marian Løfvall Marianne Lauritsen Mie Fabricius Mikkel Brandt-Møller Mogens Bergmann Morten A. Madsen Nana Birch Nina Høyrup Nielsen Ole Reimer Glynstrup Palle Viberg-Tecza Randi Jensen Signe Haunstrup Clemmesen Signe Hagedorn Henningsen Sune Boye Riis Søren Dalsberg Tina Bursøe Damgaard Tina Strid Nielsen Tine Buchardt Tine Hansen Terese Spodsberg Teit Teisen Troels Vincentz Sørensen Thomas Ulrich Tove Larsen Trine Milde Ulla Greier Vibeke Henning Skolefritidsordning Åkanden Kontoret tlf Åkanden tilbyder børn fra børnehaveklasse 3. klasse leg og beskæftigelse både før og efter skoletid. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen. Vi har etableret en Mini SFO, som er et tilbud for kommende børnehaveklassebørn Disse børn tilbydes start i Åkanden fra 1. januar Åkanden har åbent fra kl og fra kl alle skoledage. På skolefridage og i skoleferier har Åkanden også åbent, dog med særtilmelding, hvor tilmeldingsfristen skal overholdes. Lukkedage 2008: Mandag den 29. december + tirsdag den 30. december begge dage inklusiv. Åkanden er beliggende i den gamle skolebygning, hvor 2. og 3. klasserne holder til. I tilknytning hertil er der direkte adgang til legepladsen. Børnehaveklasserne og 1. klasserne holder til i det nye indskolingshus med adgang til naturlegepladsen. Åkanden fører fremmødekontrol og hjælper gerne med at sende børn tur/retur til diverse fritidsaktiviteter. Fravær eller anden ændring af barnets dag, som ellers er fast noteret, bedes venligst meddelt inden barnets ankomst i Åkanden på følgende tlf. nr.: Bh.kl. 1. kl.: Tlf. nr kl.: Tlf. nr Såfremt barnet er tilmeldt Åkanden, er det sikret plads til og med 31. juli i det år, hvor barnet går i 3. klasse. Tilmeldings- og udmeldelsesblanketter kan afhentes på skolens kontor eller i Åkanden. I kalenderåret 2008 betales for pasning: Modul 1: Kl. 6-8 og kr. 668,- 16

17 Modul 2: Kl. 6-8 og kr. 969,- Modul 3: Kl. 6-8 kr. 235, - Modul 4: Mini SFO kr ,- Ændring i modultimetallet kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. og den 15. i en måned ved henvendelse i Åkanden. Dette gælder også udmeldelse. Der ydes søskenderabat efter gældende regler. Opkrævning fordeles på 12 måneder, og der opkræves ikke ekstrabetaling for skolefridag/ skoleferier. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med barnets ophold i Åkanden, så ring eller bedre kom selv herhen. Forældreråd: Jens Mollerup (formand) Maria Korch (næstform.) Claus Danielsen Lotte Lynneborg Laila Stender Bonde Ledelsesrepræsentanter: Gitte Bjerring Medarbejderrepræsentanter: Lillan Sundø Henrik Holm Skolefritidsordningens personale Gitte Bjerring Lonny Frost Jensen Vilai Bonø Janne Krejbjerg Birthe Søtoft Lillan Sundø Mikkel Vang Rasmussen Susanne Kjældmand Ovesen Berit Mogensen Steven Brooks Henrik Holm Tina Petersen Hanne Hilton Conni Petersen Romme Rasmus Petersen Jette Kondrup Jette Borgstrøm Jonas Andersen Pernille Vivian Blumensaadt Suzanne Na Dor Se i øvrigt hjemmesiden for mere info: Skolevejledning Uddannelses-vejledningen på Lynge Skole varetages af UU-Sjælsø i samarbejde med klasselæreren og skoleledelsen. UU-vejlederen gennemfører fra 6. klasse individuel vejledning og undervisning i uddannelses-erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). UEA rummer bla. introduktion til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder, introduktion til it-baserede vejledningsmaterialer og praktik. Som en del af den individuelle vejledning skriver elevernes udannelsesbøger, en slags logbog, som vejlederen tager udgangspunkt i ved de individuelle vejledningssamtaler. Lynge Skole har to UU-vejledere tilknyttet: Hanne Birk; vejleder for tale-læse klasserne og Bibi Boas Secher; vejleder alle øvrige klasser. Kontaktoplysninger: Hanne Birk Tlf: Bibi Boas Secher Tlf: Specialundervisning Skolen har et støttecenter, hvor elever, der har særlige problemer, kan få tilbudt hjælp. Her er mulighed for at undervise elever, der for eksempel har - Faglige vanskeligheder Herunder tilbydes udvalgte elever i 1. klasse, der har brug for ekstra hjælp til at 17

18 komme godt i gang med læseprocessen, Reading Recovery et særligt tilrettelagt læseforløb - Problemer med den sociale tilpasning i klassen - Endvidere kan der gives støtte til tosprogede elever Undervisningen af eleverne i støttecentret foregår i den normale undervisningstid. Dog kan eleverne i særlige tilfælde undervises i forlængelse af deres undervisningstid. Specialundervisningen kan også foregå i elevens klasse, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. SSP SSP-samarbejdet på Lynge Skole. SSP er et samarbejde mellem fagpersoner fra skolen, Hobbitten, det sociale område og politiet. Vi arbejder for at børn og unge trives i vores by og her på skolen, og på at forebygge og afhjælpe misbrug og kriminalitet. Er der ting, der bekymrer dig omkring børns tvivsel på skolen eller i byen, så kontakt skolens leder Thomas Kirkegaard eller SSP-koordinator Ole Reimer. Du kan også klikke dig ind på SSP s hjemmeside i Allerød kommune og få en række værdifulde oplysninger om ungdomslivet her i Allerød og resten af Danmark. Standpunktsbøger Standpunktsbøger hjemsendes 3 gange årligt på årgang. Sundhedsplejerske Den kommunale sundhedstjeneste består af kommunallæge Monika Menachem og sundhedsplejerskerne Sanne Holm og Karen Clausen. Karen Clausen træffes på skolen tirsdag og fredag fra kl , tlf Karen dækker A- og B- og D-klasserne. Sanne Holm træffes på skolen mandag kl , tlf Sanne dækker C- D- og E-klasserne. Mail adresse er: Sundhedstjenesten arbejder efter Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge januar Børnehaveklassen I børnehaveklassen bliver alle elever inviteret til en undersøgelse og samtale sammen med deres forældre hos sundhedsplejersken. Indskolingsundersøgelse I første klasse ses børnene af 2 sundhedsplejersker sammen. De børn, der har behov, kan desuden komme til ekstra undersøgelse/ samtale med deres forældre. Udskolingsundersøgelse I 8. klasse indkaldes eleverne til individuel samtale og undersøgelse hos kommunallægen. I de mellemliggende år har børnene kontakt med sundhedsplejersken, og der er højde og vægt kontrol en gang om året, dels ved sundhedssamtaler og dels ved undervisning i klassen og i mindre grupper. Findes der behov for lægelig behandling eller yderligere undersøgelse henvises eleven til egen læge, eventuelt øre- eller øjenlæge. Svømmeundervisning Alle skolens 4.- og 5. klasser og tale/læseklasser har to timers semesterdelt svømmeundervisning om ugen i Engholm Svømmehal. T Tale/læseklasse En tale/læseklasse er en klasse, der er beregnet for normalt begavede elever med store tale- og/eller læsevanskeligheder. De overordnede faglige mål, som tale/læseklasserne skal nå, er de samme som i de almindelige klasser, kun undervisningsmetoderne er anderledes. Dog må man regne med at eleverne når målene senere end beskrevet i faghæfterne. Der udarbejdes en handleplan for den enkelte elev. Koordinator for tale-læse klasserne er Inge- Lise Sponholtz ansat i BUR. 18

19 Tale-hørepædagog Ritta Damsgaard, Charlotte Ellehøj og Bo Volmer Rasmussen. De to sidstnævnte er tilknyttet tale/læseklasserne. Tlf , ved ringetone 17 eller Ritta Damsgaard kommer dagligt på skolen. Tale- og høreundervisning er en del af skolens specialundervisning, og enhver er velkommen til at henvende sig til talehørepædagogen enten direkte eller gennem elevens klasselærer. Børn med tale- eller høre-problemer indstilles af klasselæreren i samarbejde med forældrene via Børne-Unge Rådgivningen til talehørepædagogen. En stor del af talehørepædagogernes arbejdsområder omfatter førskolebørn. Det betyder i praksis, at man, allerede inden børnene starter i børnehaveklassen, har kendskab til langt de fleste af de børn, der har eller har haft behov for taleundervisning. Talepædagogerne i Allerød Kommune har siden 1991 været en del af Familierådgivningen. De deltager således i tværfaglige lokalgrupper. I lokalgruppemøderne deltager psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, sekretærer samt talehøre-pædagoger. Tale-hørepædagogens naturlige samarbejdspartnere på skolen er foruden forældrene derfor også skolens lærere, skoleledelsen, sundhedsplejersken, skolelægen og skolepsykologen. Tandklinik Klinikleder Merete Hansen Telefon nr Tandklinikken på Lynge Skole er en del af Allerød Kommunes tandpleje. Alle børn og unge under 18 år kan blive behandlet i den kommunale tandpleje. Børn i Lynge Skoles distrikt behandles på skolens tandklinik, hvis ikke andet er aftalt. Børn i børnehaveklasse og 1. klasse indkaldes til undersøgelse med forældre. Øvrige skolebørn kaldes til tandlæge i skoletiden. Individuelle aftaler kan træffes ved henvendelse til klinikken. Ud over almindelig tandbehandling som tilrettelægges under hensyntagen til det enkelte barns behov, lægger vi stor vægt på forebyggelse. Det betyder bl.a. individuel undervisning i tandbørstning. Tandregulering tilbydes børn med behov i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier. Tandregulering foregår på tandreguleringsklinikken på Engholmskolen, Rådhusvej 5, 3450 Allerød. Tlf. nr Tlf. tid og Tandklinikken på Lynge Skole er normalt åben på skoledage fra kl Afvigelser i åbningstiden forekommer. Når vi ikke kan træffes, angiver vores telefonsvarer og eventuelt skolens kontor, hvor man kan henvende sig ved behov for nødhjælp. Tandlægevagten i Nordsjælland. Tlf. nr Test I løbet af det 10-årige skoleforløb bliver eleverne jævnligt testet. De nationale test ligger i dansk på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, i matematik på 3. og 6. klassetrin, engelsk på 7. 19

20 klassetrin, biologi på 8. klassetrin og geografi på 8. klassetrin. Testene er IT-baseret og vil blive afviklet fra 1. april og frem til sommerferien. Desuden bliver der som hidtil lavet ord og sætningslæsetest på årgang i løbet af et skoleår. Disse test bliver foretaget af skolens specialundervisningskoordinator og læsevejledere i samarbejde med klassens faglærere. Derudover bliver der testet og evalueret jævnligt i alle skolens fag efter behov. U Udmeldelse Anmodning om udskrivning af skolen skal rettes til skolens kontor. UU-Vejleder: Bibi Secher Se: Skolevejledning 20

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere