Vedligeholdelse og ønsker til nyanskaffelser til huset vi har brug for økonomisk støtte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelse og ønsker til nyanskaffelser til huset vi har brug for økonomisk støtte:"

Transkript

1 Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus Økonomisk støtte fra Svendborg Sparekasses Fond: I Østkysten uge 7 havde Svendborg Sparekasses Fond en annonce med overskriften: VI GIVER DEN LOKALE UDVIKLENG LUFT UNDER VINGERNE. En overskrift der fangede og gav anledning til overvejelse om at søge støtte til forsamlingshuset. Fonden har støttet mange forskellige formål, foreninger og projekter inden for idræt og kulturelle aktiviteter. Da forsamlingshuset er en vigtig del af lokalområdet som samlingssted for mange forskellige aktiviteter, synes vi, at det var oplagt, at søge fonden om økonomisk støtte. Neden for er omtalt, hvad der aktuelt er behov for af nyanskaffelser og vedligeholdelse i forsamlingshuset. Den 30. juli sendte vi en ansøgning til fonden om tilskud til nye borde m.m. Allerede den 1. august modtog vi brev fra fonden om, at det var besluttet at yde et tilskud på kr. til anskaffelsen af nye borde m.m. Bestyrelsen er naturligvis meget glade for fondens tilskud, bl.a. fordi vi inden længe er i stand til at indkøbe nye borde. Der vil mangle ca kr. til den samlede udgift til nye borde og lakering af gulvet, men vi har en forventning om, at det manglende beløb vil kunne fremskaffes ved overskud fra kommende arrangementer og bidrag fra anden side. Der stiles imod at vi kan få projektet gennemført allerede i oktober måned. Vedligeholdelse og ønsker til nyanskaffelser til huset vi har brug for økonomisk støtte: Udvendigt har huset lidt under vinteren med frostgrader, hvilket medførte frostsprængninger af flere af facadens mursten. Facaden er nu repareret og malet, hvilket også gælder soklen. Arbejdet er udført ved frivillig arbejdskraft, igen et bevis på opbakningen til huset. Der er grund til at sige tak for indsatsen. Husets bestyrelse arbejder aktuelt på, at få lavet en oversigt vedr. større og mindre arbejder m.m., for at kunne prioritere udførelsen af arbejder og foretage anskaffelser, der skal afpasses efter de økonomiske muligheder. Noget af det mest påtrængende er udskiftning af de nuværende borde, idet de er meget tunge og bliver desværre ofte trukket hen over gulvet med større eller mindre skader til følge. Gulvet i salen skal snarest slibes og lakeres. Det vil imidlertid ikke kunne svare sig at foretage gulvlakering før der er anskaffet nye borde. Udgiften til begge dele vil beløbe sig til ca kr.

2 Der mangler endvidere plads til opbevaring af porelæn, bestik og glas, hvor nyanskaffelse af skabe eller kurvevogne vil beløbe sig til ca kr. En ting der også skal gøres noget ved er gulvet i køkkenet, der bliver meget glat, når det er vådt. Behandling af gulvet vil koste ca kr. Ud over de ovenfor nævnte ting er der andre større eller mindre vedligeholdelsesarbejder, der trænger sig på, hvilket er opgjort til ca kr. Det umiddelbare kapitalbehov er derfor ca kr., hvortil kommer en udgift til udskiftning af de polstrede sæder og rygge på stolene. Ses der på den økonomiske situation for huset er det vanskeligt at få plads til disse udgifter, idet der aktuelt er et træk på kassekreditten på kr., beløbet kan virke stort, men anses dog ikke for at være alarmerende, men der skal arbejdes på at nedbringe beløbet, hvilket forudsætter at der kan skaffes kapital bl.a. ved overskud fra arrangementer i huset, tilskud fra Svendborg kommunes forsamlingshuspulje, støttegruppen og ansøgning til forskellige fonde m.m. Men ikke mindst bidrag fra lokalområdet vil være meget kærkommen. Større og mindre beløb kan indsættes på forsamlingshusets konto i Svendborg Sparekasse reg.nr kontonr Sommerens udstiller i forsamlingshuset: I forsamlingshuset er der mulighed for kunstnere at udstille deres billeder, her i sommer er det Annette Bøge Huulvej, der udstiller med forskellige billeder. Anette er uddannet kunstgrafiker og bosiddende i Aasum. I Odense har hun et atelier, hvor hun maler, trykker og udstiller sine billeder. Der er åbent for besøgende efter aftale. Det er på Atelier Kunstgrafik, Reventlowsvej 44, 5000 Odense C tlf Følg med på forsamlingshusets hjemmeside her kan man altid læse, hvad der sker i forsamlingshuset.

3 Kommende arrangementer i forsamlingshuset! Nu starter spilleaftnerne kom den 11. september: Det er tiden nu, at du skal tilmelde dig til Spilleaften i Åbyskov Forsamlingshus, der foregår onsdag den 11. september kl Det kommer til at handle om: Kortspil f.eks. L hombre, bridge, whist, poker Brætspil f.eks. skak, backgammon, ludo Spil om viden/taktik f.eks. bezzerwisser, trivial pursuit Uanset hvor dine talenter ligger, så er der mulighed for at være med. Ved tilmelding vil vi gerne vide, hvilke spil du vil spille og om de er øvet eller nybegynder. Vi sætter hold, så der vil være en fast spilleplads til dig, når du møder. Bemærk at spil om penge ikke er tilladt. Det koster 20 kr. at være med. Der kan købes kaffe/øl og vand til rimelige priser. Ved tilmelding pr. mail - send til Elin Boss Hansen på: eller Margit Torp på: Ved tilmelding pr. brev - send til: Elin Boss Hansen, Skårupøre Strandvej 94, 5881 Skårup eller Margit Torp, Vestergårds Allé 124, 5881 Skårup Øl smagning fredag den 13. september kl : Spændende øl smagning i forsamlingshuset, hvor bestyrelsesmedlem i Danske Øl Entusiaster Jørgen Bjerrum, Svendborg kommer og fortæller om spændende Fynske øl fra forskellige bryghuse på Fyn. Der bliver naturligvis mulighed for at smage på alle øl. Der serveres Pulled Pork med Coleslaw Entré, øl og spisning kun 195 kr. Bente og Henrik Holbech, samt Gudmund Larsen står for arrangementet. Der er bindende tilmelding senest mandag den 9. september til: Bente tlf Henrik tlf Gudmund tlf

4 Høstfest fredag den 27. september kl : Støttegruppen har de 2 sidste år holdt oktoberfesten, men i år holdes der i stedet en høstfest med fællesspisning, musik og dans. Huset pyntes op i høstens tegn, for at skabe den rigtige stemning og atmosfære. Prisen for denne aften er kun 200 kr. inkl. en velkomstdrink. Tilmelding senest den 20. september på telefon til Gitte , tilmelding kan også ske via husets hjemmeside Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig/jer i god tid, så er der måske ikke udsolgt hvilket der har været til flere af støttegruppes fællesspisninger. Bankospil mandag den 4. november kl. 19: Støttegruppen afholder bankospil den 4. november kl. 19. Der er derfor mulighed for at spillerne kan få en and med hjem til Mortens Aften. Der vil være andre forskellige præmier. Der er sikkerhed for, at det også denne gang bliver en aften med gode gevinster. Der er også mulighed for at få slukket tørsten til rimelige priser. Bankospil 2012 Nærmere orientering i næster nr. af Folk & Fæ, husstandsomdelt flyer og plakater ved indfaldsvejene. Dørene åbnes kl Tilmelding ikke nødvendig, men husk alligevel dagen. Julefrokost fredag den 30. november: Sidste års julefrokost var et sats for støttegruppen. Det viste sig, at vi havde ramt rigtigt, idet der var god tilslutning og stor interesse for en gentagelse, hvilket også er blevet bekræftet ved flere forespørgsler inden for den seneste tid. Julefrokosten omtales nærmere i næste nr. af Folk & Fæ og der husstandsomdeles naturligvis flyer i Skårupøre og Åbyskov og plakater Julefrokost 2012 opsættes ved indfaldsvejene. Reserver allerede nu dagen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen når den offentliggøres.

5 Kom til gammeldags vælgermøde onsdag den 23. oktober kl : I sidste nummer af Folk & Fæ blev der orienteret om, at kommunalvalget den 19. november tages alvorligt i Åbyskov Forsamlingshus. Vi vil gerne genoplive tidligere tiders vælgermøder, hvor der først spises gule ærter, pølse og valgflæsk. Efter spisningen tages der fat på den politiske del. Det bliver uden tvivl et spændende vælgermøde, hvor chefredaktør Troels Mylenberg, Fyns Amts Avis vil lede slagets gang. Der er givet tilsagn fra de 8 spidskandidater der stiller op for de nuværende partier i Svendborg Byråd. På grund af de fysiske rammer i forsamlingshuset, er det ikke muligt at finde plads til alle opstillingsberettigede partier/lister.. Der er nok af problemstillinger at tage fat på, idet den valgperiode, der snart er slut, har medført en række beslutninger, der har fået konsekvenser for mange borgere i Svendborg og for såvel vort som andre lokalområder i kommunen: Tænk blot på omlægning af bustrafikken, skolestrukturen, planerne for Svendborg Havn, parkeringsforhold og mange andre problemstillinger. Hvem kommer? A: Curt Sørensen B: Steen Tinning C: Henrik Nielsen F: Bruno Hansen O: Jens Munk V: Lars Erik T: Arne Ebsen Ø: Jesper Kiel Hornemann Der er sikkert mange spørgsmål der optager os der bor i lokalområdet. Spørgsmål og problemstillinger som vi gerne vil have politikerne forholder sig til. Det betyder også, at politikerne skal have mulighed for at forberede sig. Derfor er der mulighed for at stille spørgsmål på forhånd. Dette kan ske ved at sende spørgsmål til Gudmund Larsen på mail: Spørgsmål skal være modtaget senest den 16. september. Jens Iversen vil stå for traktementet, der naturligvis er gule ærter, flæsk og pølse til den ringe pris af 100 kr. og så er kaffen oven i købet også inkluderetda der kun er plads til 80 deltagere, tilrådes hurtig tilmelding. Der omdeles som altid flyer i Åbyskov og Skårupøre, samt opsættes plakater ved indfaldsvejene. Bindende tilmelding senest den 14. oktober til: Åse og Jens Iversen tlf eller Gudmund Larsen tlf

6 Torvedag i Skårup lørdag den 15. juni vi var med! Flere støttede op om huset ved at købe medlemskort, hvilket vi siger tak for. Selv om vi synes det var en succes med torvedagen, så er der ting, der kan gøres bedre, næste gang husker vi at have noget med, vi kan byde på - en kop kaffe er nok ikke af vejen. Vi havde dækket op. Boden med de mange flyer og plakater. Foto: Jørgen Larsen Fællesspisning onsdag den 19. juni stegt kylling.! Fra støttegruppen Støttegruppen havde arrangeret fællesspisning med stegt kylling, nye kartofler, hjemmelavet agurkesalat og som dessert rabarber/jordbærgrød. De nye kartofler var sponsoreret af Jan Madsen, Vængemosevej, endvidere er der mod-taget et støttebidrag fra Svendborg Sparekasse på kr. støttegruppen siger tak for den støtte vi modtog, Vi opfatter det som et skulderklap for den frivillige indsats som vi giver til huset. Der var fuldt hus og der måtte siges nej til en hel del. Der var også nogen der nærmest tiggede om at komme med og tilbød både at være hjælpere og bage en kage. Vi er i støttegruppen meget glade for den stor opbakning, der er til vore fællesspisninger og andre arrangementer. Forsamlingshuset og støttegruppen har brug for flere hjælpende hænder : Der er mange der bakker op om huset, deltager i arrangementer og giver en hånd med, hvilket også er nødvendigt for at have et levende hus. Det er også rart og fornøjeligt at give en hånd med i ny og næ, hvilket kan være til praktiske opgaver omkring huset, hjælpe til med omdeling af flyer, arrangere/tage initiativ til aktiviteter, muligheder for at hjælpe er mange. Der sidder sikkert nogen der gerne vil hjælpe til og vi har også en mindre liste med navne, men vi har brug for flere hænder, der kan træde til. Det er vigtigt og nødvendigt, at der komme nye til for at bevare gejsten hos dem, der er aktive omkring huset. Send en mail til støttegruppen: - tlf : eller Send en mail til bestyrelsen: tlf

7 Rise Sparekasse støtter også Åbyskov Forsamlingshus. Tidligere i år efterlyste Rise Sparekasses Svendborg afdeling lokale initiativer, som de kunne støtte økonomisk. I den anledning udtalte filialdirektør Bo Christgau bl.a. i Ugeavisen: Som en del af lokalområdet vil vi gerne støtte op om de ildsjæle, der gør et stykke frivilligt arbejde. Selv om vi, der arbejder i et pengeinstitut, har meget fokus på penge, så er penge jo ikke alt, og jeg har meget stor respekt for de mennesker, der gør noget for andre - og uden at få penge for det. Husets kasserer tog på et tidspunkt kontakt til Bo Christgau og fortalte om forsamlingshuset og det store arbejde mange frivillige lægger i huset, herunder den lokale opbakning til husets mange arrangementer. Op til sommerferien fik vi en positiv tilkendegivelse fra sparekassen om, at vi ville modtage et beløb som påskønnelse af den frivillige indsats der gøres for huset. I slutningen af juni kunne kasseren hente en check på kr. i sparekassen. Checken blev overrakt af rådgiver Maj-Britt Kisby. Vi er meget glade for den støtte vi har modtaget. Gaven er meget velkommen og vil være med til, at vi inden længe kan anskaffe nye borde og få lakeret gulvet i salen. Forsamlingshuset med muligheder og aktiviteter tag gerne et initiativ: Der foregår mange forskellige ting i forsamlingshuset, private fester, dilettant, fællesspisning, underholdningsaftner og meget mere, men der kan foregå endnu mere. Det hele afhænger af ideer og at nogen der tager sig af det. I huset er der installeret bredbånd, hvilket giver endnu flere muligheder, hvilket f.eks. kan være film, teater, sportsbegivenheder m.m. Dog er det nødvendigt, at man selv møder med det nødvendige teknikske udstyr, idet huset endnu ikke har haft økonomi til at anskaffe lærred, fremviser og computer. I 2013 har der været og vil komme en del aktiviteter. For at få et lille indtryk af forskelligheden af afholdte og fastlagte arrangementer, kan disse sammenfattes til: 5 Dilettantforestillinger 26 private fester. 5 foreningsmøder. 1 årsfest for hjælpere i huset. 1 Kræmmer- og loppemarked 2 vin- og øl smagning 6 Fællesspisning 1 Musik og sangaften 1 vælgermøde 1 Bankospil 1 Sponsorcykelløb. 1 juletræsfest

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN. side 10 11. side 6 7. Har du husket at melde dig til efterårets

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN. side 10 11. side 6 7. Har du husket at melde dig til efterårets Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN Få gode råd til at søge fondsmidler side 10 11 Sådan kan du arbejde politisk side 6 7 Har du husket at melde dig til efterårets kurser? Ellers

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere