Oplysninger vedrørende ph.d.-studiet. Oplysninger om vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger vedrørende ph.d.-studiet. Oplysninger om vejledning"

Transkript

1 Ansøgningsskema til ph.d.-studiet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (j.nr ) Oplysninger vedrørende ph.d.-studiet Foreløbig projekttitel: Sted for projektets udførelse, Adr., tlf.nr. og evt. fax.nr.: Alkoholforbrug og cancerrisiko - analyser i longitudinelle studier med gentagne målinger af eksponering og confoundere Statens Institut for Folkesundhed Center for Alkoholforskning Tlf.nr.: Fax.nr.: Ønsket starttidspunkt: Oktober 2004 Forventet sluttidspunkt: (studietiden er 3 år) September 2007 (forkortet studietid kræver dispensation) Oplysninger om vejledning Hovedvejleders navn og titel: *Tilknytning til fakultetet: Arbejdsadresse: Projektvejleders navn og titel: Arbejdsadresse: Forskningsprofessor ph.d., dr.med. Morten Grønbæk Ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Statens Institut for Folkesundhed Center for Alkoholforskning Svanemøllevej København Ø Professor Niels Keiding Afdeling for Biostatistik Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Blegdamsvej København N. Øvrige vejlederes navn og titel: Arbejdsadresse: Overlæge ph.d., dr.med. Christoffer Johansen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø. * Hovedvejlederen vælges blandt lektorer eller professorer. Det anbefales, at den studerende har højst to vejledere, dog kan flere tilføjes under øvrige vejledere. Det bemærkes at projekt- og øvrige vejledere ikke modtager honorering.

2 Ansøgningsskema til ph.d.-studiet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (j.nr ) Stipendium er bevilget af: (bevillingsskrivelse vedlægges som bilag 10) Finansiering af ph.d.-studiet Oplysninger om finansiering af løn Stipendium er søgt og ventes bevilget af: - Center for Alkoholforskning Statens Institut for Folkesundhed Jeg finansierer mit studium på anden vis (hvilken) : - Oplysninger om finansiering af studieafgift Er studieafgiften inkluderet i stipendiet? (ja/nej) Hvis nej, eller hvis du ikke får stipendium: Hvordan vil du finansiere studieafgiften: - Dato 7 / Ansøgers underskrift Såfremt du påtænker tilknytning til en forskerskole, bedes du venligst anføre hvilken en her: Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab Information om forskerskoler kan findes på Fakultetets hjemmeside

3 Bilag der skal vedlægges ansøgningen om immatrikulation til ph.d.-studium ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10: Beskrivelse af forskningsprojektet Tidsplan Metode, teknik og basislitteratur Ophold ved en anden forskergruppe Kurser Formidlingsforløbet Vejlederudtalelse Accept fra arbejdsstedet om udnyttelse af forskningsfaciliteter Dokumentation for ansøgerens kvalifikationer Finansielle forhold (studieafgift og løn - for alle tre år)

4 Bilag 1: Beskrivelse af forskningsprojektet Ph.d.-projekt ved Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Alkoholforbrug og cancerrisiko analyser i longitudinelle studier med gentagne målinger af eksponering og confoundere Ansøger Forskningsassistent, cand.scient.san.publ. Lau Caspar Thygesen, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed. Hovedvejleder Projektvejleder Øvrig vejleder Forskningsprofessor, cand.med., ph.d., dr.med. Morten Grønbæk, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed. Professor, cand.stat. Niels Keiding, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Overlæge, cand.med., ph.d., dr.med. Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Resumé Højt alkoholindtag er associeret med forhøjet risiko for cancer, men til trods for at alkoholforbrug kan ændre sig over tid, tages der i epidemiologiske undersøgelser sædvanligvis kun udgangspunkt i en enkelt måling af alkoholforbrug, når alkoholforbrug vurderes som risikofaktor for cancer. Dette kan give biased risikoestimater. Longitudinelle studier med gentagne målinger af en risikofaktor på samme individer er velegnet til at vurdere effekten af en foranderlig risikofaktor på et udfald, hvor der samtidig inddrages tidsafhængige confoundere. Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem alkoholforbrug målt gentagne gange og specifikke cancerformer, hvor der tages højde for tidsafhængige confoundere.

5 Baggrund Det er generelt accepteret at et højt alkoholindtag er associeret med en forhøjet risiko for cancer 1,2, hvilket er vist for flere cancerformer (f.eks. cancer i mundhule, svælg, strubehoved, spiserør og lever 3-5 ), mens det diskuteres ved andre (f.eks. cancer i bryst, tyk- og endetarm og lunger 6-9. På trods af at studier har vist at alkoholforbrug er foranderligt over tid 10-12, tages der i prospektive epidemiologiske undersøgelser sædvanligvis kun udgangspunkt i en enkelt måling af alkoholforbrug, når alkoholforbrug undersøges som risikofaktor for cancer. 1,4,6,8,9,13,14 Ved kun at benytte oplysninger om alkoholforbrug på et tidspunkt kan resultaterne potentielt være biased. Bias' retning og styrke afhænger dog af hvordan alkoholforbrug over et livsforløb forstås som risikofaktor for cancer. For det første kan alkoholforbrug over et livsforløb anses som akkumulering af eksponeringen, hvor eksponeringen gradvis ophobes gennem livet, dvs. at både tidligere og nuværende alkoholforbrug påvirker cancerrisikoen. 15 Alternativt at eksponeringen virker (stærkest) i en kritisk periode, f.eks. at alkohols virkning er kraftigst for specielle aldersgrupper. 16 Og for det tredje at ændring i eksponering påvirker risikoen for cancer, f.eks. at sænkning i alkoholforbrug medfører en efterfølgende lavere cancerrisiko. 17 På trods af at de tre begreber vanskelligt kan adskilles 15, kan terminologien dog begrebsliggøre alkohols indvirkning på udvikling af cancer. I alle tre tilfælde kan alkoholforbrug målt på blot et tidspunkt give biased estimater, da estimaterne afhænger af hvornår i livsforløbet alkoholforbruget er oplyst. En yderligere udfordring er alkoholforbrugs association med andre risikofaktorer for cancer 18,19, blandt andet er der tæt sammenhæng mellem køn, rygning og alkoholforbrug Det er f.eks. vist at rygere har en større sandsynlighed for et senere alkoholstorforbrug end ikke-rygere 21 og der findes uddannelsesmæssige forskelle i alkoholforbrug mellem mænd og kvinder. 24 Som det beskrives nedenfor er det vigtigt at vurdere de temporale og kausale forhold mellem alkoholforbrug og foranderlige covariater, da covariater på et tidspunkt kan være confoundere for sammenhængen mellem alkoholforbrug og cancer og på et senere tidspunkt intermediære faktorer. 25,26 Eksempelvis påvirker rygning efterfølgende alkoholforbrug 21, men hvis dette alkoholforbrug også påvirker senere rygning, vil rygning både være confounder og intermediær variabel. For at belyse de temporale og kausale forhold mellem alkoholforbrug målt gentagne gange og cancer, hvor der tages højde for tidsafhængige confoundere, kan longitudinelle studier benyttes, hvor de samme individer flere gange har givet oplysninger om de samme variable. Longitudinelle studier er velegnet til at analysere effekten af en foranderlig risikofaktor på et udfald kontrolleret for andre risikofaktorer også målt gentagne gange. 26,27 Analyser i longitudinelle studier vil

6 altså potentielt kunne besvare de ovennævnte problemstillinger. 28 En væsentlig del af ph.d.-forløbet skal foregå ved Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, Massachusetts, USA (se bilag 4). I dette faglige miljø vil ansøger gennemføre samme undersøgelser enten i relevante amerikanske kohorter eller ved at medbringe danske data (se nedenfor). Harvard School of Public Health har desuden en bred vifte af relevante epidemiologiske kurser, der planlægges integreret i ph.d.-forløbet (se bilag 5). Formål Ph.d.-projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem alkoholforbrug målt gentagne gange og specifikke cancerformer med inddragelse af tidsafhængige confoundere for herved at belyse det kausale forhold mellem alkoholforbrug og cancer. Materiale For at belyse ph.d.-projektets formål er det som minimum nødvendigt at have to målinger af alkoholforbrug og confoundere på samme individer samt at undersøgelsen har en størrelse og opfølgningstid, så et tilstrækkeligt antal cancere vil opstå blandt deltagerne. Disse krav kan potentielt opfyldes i følgende kohorter. Østerbro-undersøgelsen er påbegyndt i 1976, som en aldersstratificeret stikprøve på kvinder og mænd, 20 år og ældre fra Østerbro- og Nørrebro-befolkningen. Kohorten er genundersøgt i , og i Ved hver undersøgelse er kohorten suppleret med yngre kvinder og mænd. "Kost, kræft og helbred"-undersøgelsen (KKH) inkluderer personer, der ved undersøgelsens start ( ) var år. Samme personer er genundersøgt i Sygeplejerskekohorten omfatter danske kvindelige sygeplejersker over 44 år, som i 1993 var medlem af Dansk Sygeplejeråd og bosiddende i Danmark. I 1999 er alle sygeplejersker over 44 år igen undersøgt sygeplejersker har deltaget i både 1993 og Ph.d.-forløbet er desuden planlagt til at foregå ved Harvard University (se bilag 2 for tidsplan og bilag 4 for detaljer om opholdet). Harvard University råder over flere kohorter, hvoraf to skal nævnes. Nurses' Health Study blev etableret i 1976 og inkluderede gifte og registrerede sygeplejersker mellem år bosiddende i 11 af de mest befolkningsrige stater sygeplejersker deltog (ud af ). Hvert andet år er siden hen udsendt nye spørgeskemaer til kohortens medlemmer (14 gange). Health Professionals Follow-Up Study blev påbegyndt i 1986 og består af mandlige tandlæger, farmaceuter, optikere, fodterapeuter og dyrlæger. Kohorten er

7 genundersøgt hvert andet år (5 gange). Oplysninger om alkoholforbrug I de danske kohorter findes oplysninger om alkoholkonsum (antal genstande per uge) og alkoholfrekvens opdelt på alkoholtyper (øl, vin og spiritus) dog med forskelle i spørgsmålsformuleringerne kohorterne imellem. Ud over konsum og frekvens er der også spurgt om tidligere alkoholforbrug (KKH), alkoholvaner/misbrug (tredje Østerbro-undersøgelse) og flere alkoholtyper (Sygeplejerskekohorten). I de amerikanske kohorter er gentagne gange spurgt om alkoholforbrug. I Nurses' Health Study har deltagerne modtaget 14 spørgeskemaer, hvoraf 10 indeholder spørgsmål om alkoholforbrug (1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1996, 1998, 2000 og 2002) og to har spørgsmål om alkoholforbrug tidligere i livet (1986 og 1988). Dette giver mulighed for at opstille et stort datamateriale om alkoholhistorie samt mange målinger af alkoholforbrug siden hen. I Health Professional Follow-up Study er der spurgt til alkoholforbrug fem gange (1986, 1990, 1994, 1998 og 2002). Oplysninger om andre variable I kohorterne er der også spurgt til andre risikofaktorer, f.eks. køn, alder, rygning, fysisk aktivitet, kostfaktorer og menopausal status. Hovedparten af risikofaktorerne findes der gentagne målinger af. Risikofaktorer som inddrages i ph.d.-projektet er selvstændige risikofaktorer for alkoholassocierede cancere og som der er oplysninger om i kohorterne: - Livsstilsfaktorer: Tobak, kost (grøntsager, frugt, rødt kød, fed mad), fysisk aktivitet, fedme og solbadning. - Hormonelle forhold: Hormonbehandling og alder for menopause. - Demografiske faktorer: Køn, alder og ægteskabelig status. - Socioøkonomiske faktorer: Uddannelse, indkomst samt bolig- og arbejdsforhold. Baggrunden for at fokusere på risikofaktorer for cancer er at det kan give en forståelse af de tidsafhængige påvirkninger mellem alkoholforbrug og andre faktorer i forhold til udvikling af cancer. Udfaldsmål Udfaldet i cancer-analyserne vil være specifikke alkohol-associerede cancertyper: Cancer i mundhule, svælg, strube, spiserør og lever, der er tæt associeret med alkoholindtag, samt cancer i bryst, tyk- og endetarm samt lunger, der i mange studier er associeret med alkoholforbrug og fordi det er hyppige cancerformer i Danmark. Brystcancer er således den hyppigste cancerform blandt kvinder, mens lungecancer

8 er den næsthyppigste blandt mænd (kun efter ikke-melanom hudcancer). Tyk- og endetarms cancer er tredjehyppigst for kvinder og fjerdehyppigst blandt mænd. 32 For at vurdere analysernes styrke kan det forventede antal cancere, hvis deltagerne har samme køns- og aldersspecifikke incidensrater som baggrundsbefolkningen, beregnes. Som illustration er det forventede antal beregnet for Østerbroundersøgelserne, der har en lang opfølgningstid ( ), og den Danske Sygeplejerskekohorte, der har kortere opfølgningstid ( ). Begge kohorter har omtrent samme størrelse. Tabel 1. Forventet antal alkohol-associerede cancere i Østerbro-undersøgelserne ( ) og Sygeplejerskekohorten ( ) Østerbro-undersøgelserne 1 Sygeplejerskekohorten 2 Mundhule, svælg, strube og spiserør 124,85 52,33 Lever 34,42 11,10 Tyk- og endetarm 491,71 224,3 Lunge og luftrør 514,14 246,04 Bryst (kun blandt kvinder) 440,19 574,16 Alle cancere 3.949, ,39 1 Forventet antal cancere for personer, der deltog ved enten ØBUS1, 2 eller 3. 2 Forventet antal af cancere for de sygeplejersker, der deltog ved den første undersøgelse i I Østerbro-undersøgelserne vil det ikke være muligt at analysere levercancer, da det forventede antal er lavt, mens kohorten vil have styrke til at analysere tyk- og endetarm-, lunge- og brystcancer. Antallet af mundhule-, svælg-, strube- og spiserørscancer vil også give styrke for de planlagte analyser (i ansøgers speciale blev behandlet ændring i alkoholforbrug og disse cancerformer). I Sygeplejerskekohorten vil det være vanskeligt at analysere mundhule-, svælg-, strube-, spiserør- samt levercancer, mens kohorten sandsynligvis vil have styrke til analyse af de øvrige cancerformer. Der er publiceret analyser af hormonsubstitution og brystcancer. 33 Vurdering af kohorter Når alkoholforbrug målt gentagne gange vurderes som risikofaktor for cancer ses i tabel 1 at medlemmer af Østerbro-undersøgelserne har udviklet et tilstrækkeligt antal cancere, mens det i Sygeplejerskekohorten med kortere opfølgningstid vil være muligt at undersøge de mest hyppigt forekommende cancerformer. I alle kohorterne er det desuden muligt at inddrage gentagne målinger af potentielle confoundere. Østerbro-undersøgelserne er velegnet, da der er op til fire målinger af både alkoholforbrug og confoundere. KKH er pga. kohortens størrelse også velegnet og muliggør en undersøgelse af aldersgruppen år i Den Danske sygeplejerskekohorte giver også mulighed for at vurdere sammenhængen for en gruppe kvinder i den arbejdsduelige alder. Nurses' Health Study og Health Professionals Follow-up Study er store kohorter med flere målinger af alkoholforbrug samt relativ lang opfølgningstid. Antallet af tumorer

9 vil derfor være stort. I et studie fra 2004 nævnes at der i Nurses' Health Study er opstået tilfælde af brystcancer. 34 På de hyppigt forekommende cancerformer vil begge kohorter højst sandsynligt give et tilfredsstillende antal udfald. Derfor vil begge kohorter være velegnet til at analysere sammenhængen mellem alkoholforbrug målt gentagne gange og cancer med inddragelse af tidsafhængige confoundere. Metode En væsentlig egenskab ved data med gentagne målinger på samme personer, er at disse målinger sandsynligvis er korrelerede. En person, der har en høj værdi på første måling vil have en større sandsynlighed for at have en høj måling på en senere måling i forhold til en tilfældig udtrukket person. 26,27 Derfor er det nødvendigt ved en statistisk analyse at tage højde for denne korrelation. I dette afsnit skal mulige modeller kort præsenteres. 26,35 En simpel metode er at reducere de gentagne målinger af alkoholforbrug til en summarisk størrelse (f.eks. lavere, stabilt og højere alkoholindtag) og analysere denne nye eksponeringsvariabel som uafhængig variabel. Denne metode kan være velegnet f.eks. til bestemmelse af hvad ændring i alkoholforbrug betyder for cancerrisikoen. Alternativt til at reducere gentagne målinger til summariske størrelser kan de individuelle alkoholmålinger benyttes (alkohol ij for person i til tid j). Hvis disse person- og tids-specifikke oplysninger benyttes findes tre modeltyper 26 : Marginale modeller estimerer den tids-specifikke cancerrisiko som funktion af alkoholforbrug målt på flere tidspunkter. Eksempelvis: Cancerrisiko t = ref + alkohol tid 1 x alkohol tid 1 + alkohol tid 2 x alkohol tid 2, I eksemplet inddrages alkoholforbrug målt på to tidspunkter i forhold til cancerrisikoen på et specifikt tidspunkt (eller i et tidsrum). Modellen estimere altså hvordan den gennemsnitlige risiko for cancer givet et vist alkoholforbrug til et vist tidspunkt. Modellen muliggør en undersøgelse af hvornår alkoholforbrug har den stærkeste effekt på cancerrisikoen på et andet - og senere - tidspunkt. Derved vil modellen potentielt kunne afdække om alkoholforbrug virker stærkest i én periode. Multilevel modeller anser gentagne målinger af den uafhængige variabel (alkoholforbrug) som indlejret i individer (målingerne er niveau 1 indlejret i personer, der er niveau 2). Modellen antager at korrelationen mellem gentagne målinger opstår, fordi hvert individ har (eller kan have) sin egen regressionskoefficient og at forskelle mellem individer kan beskrives som fordelingen af en tilfældig variabel. Modellen estimerer både den gennemsnitlige effekt af alkoholforbrug over tid samt variationen mellem individer. Modelgruppen kan således beskrive hvordan alkoholforbrug målt gentagne gange varierer mellem

10 individer samt hvordan den gennemsnitlige effekt er. Transitionsmodeller fokuserer på den betingede cancerrisiko til tid j givet tidligere alkoholforbrug. Her beskriver regressionsmodellen den betingede cancerrisiko givet alkoholforbrug, men kan samtidig specificere det betingede alkoholforbrug givet tidligere alkoholforbrug. Modelgruppen kaldes også event history analysis, hvor det antages at personer bevæger sig mellem stadier, her cancer og gentagne målinger af alkoholforbrug samt død/bortfald. 25 Modellen kan beskrive hvordan personer bevæger sig mellem flere eksponeringskategorier, cancer og død, hvilket muliggør en beskrivelse af de tidsmæssige forhold. Andre risikofaktorer for cancer er også associeret med alkoholforbrug og bør derfor inddrages i analyserne som confoundere. Flere confoundere er, ligesom alkoholforbrug, tidsafhængige (f.eks. tobaksrygning og fysisk aktivitet) og det er derfor nødvendigt at undersøge om sådanne ændringer påvirker alkoholforbrug, men også påvirkes af alkoholforbrug (covariate endogeneity 26 ). Hvis dette gælder vil den samme variabel på et tidspunkt være confounder og til et andet og senere tidspunkt være intermediær variabel. Se figur: Inspireret af forelæsningsnoter af Niels Keiding: Time-dependent confounders, 11. december For at kunne analysere sådanne forhold vil analyser af det tidsmæssige forhold mellem alkoholforbrug og confoundere være nødvendige at gennemføre inden analyserne af gentagne målinger af alkoholforbrug og risiko for cancer. Potentielt kan transitionsmodeller afklare de tidsmæssige forhold. Foreløbige titler på artikler Alkoholhistorie og risiko for øvre gastrointestinal cancer - akkumulation eller kritisk periode? Foranderlige risikofaktorer og confoundere og risiko for brystcancer. Foranderlige risikofaktorer og confoundere og risiko for lungecancer. Ændring i alkoholforbrug og risiko for øvre gastrointestinal cancer - ansøgerens speciale omskrives til videnskabelig artikel. Ændring i alkoholforbrug og risiko for tyk- og endetarmscancer. Determinanter for ændring i alkoholforbrug. Alkoholforbrug og risiko for brystcancer - bias ved kun at benytte en måling af alkoholforbrug?

11 Samarbejdsrelationer Den ph.d.-studerende bliver vejledt af medarbejdere fra Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet samt Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Analyser og artikelskrivning vil derfor have bidragsydere fra disse tre institutioner. Sygeplejerskekohorten administreres af Statens Institut for Folkesundhed, hvor ph.d.- forløbet vil foregå. Desuden har Center for Alkoholforskning tætte samarbejdsrelationer med styregruppen af Østerbro-undersøgelsen. Endelig er der indgået en uformel aftale om at benytte data fra KKH. De to amerikanske kohorter administreres af Harvard University og der er indgået en uformel aftale om at data kan benyttes til de beskrevne analyser. Arbejdsplads Projektet planlægges gennemført på Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed. Desuden er der en uformel aftale om et længerevarende ophold ved Harvard School of Public Health, Harvard University (se bilag 4). Forskningsetiske overvejelser Der er ingen etiske problemer ved analyse af datamaterialet. Dels har interviewpersonerne givet deres samtykke til, at oplysningerne indgår til forskning, dels er oplysningerne anonymiserede og oplysninger på individniveau vil ikke være personhenførbare. Tidsplan Efterår Center for Alkoholforskning, Følge kurser, læse litteratur, påbegynde forår 2005 Statens Institut for Folkesundhed analyser og skrive artikler Efterår Harvard University Følge kurser, påbegynde analyser og skrive forår 2006 artikler Efterår Center for Alkoholforskning, Analyser og artikelskrivning, samt skrive forår 2007 Statens Institut for Folkesundhed afhandling 9/2007 Ph.d.-projektet afsluttes Referencer (1) Bagnardi V, Blangiardo M, La Vecchia C, Corrao G. A meta-analysis of alcohol drinking and cancer risk. Br J Cancer 2001;85: (2) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Alcohol Drinking. Lyon: IARC Press; (3) Castellsague X, Munoz N, De Stefani E et al. Independent and joint effects of tobacco smoking and alcohol drinking on the risk of esophageal cancer in men and women. Int J Cancer 1999;82: (4) Gronbaek M, Becker U, Johansen D et al. Population based cohort study of the association between alcohol intake and cancer of the upper digestive tract. BMJ 1998;317: (5) Durr R, Caselmann WH. Carcinogenesis of primary liver malignancies. Langenbecks Arch Surg 2000;385:

12 (6) Glynn SA, Albanes D, Pietinen P et al. Alcohol consumption and risk of colorectal cancer in a cohort of Finnish men. Cancer Causes Control 1996;7: (7) Sharpe CR, Siemiatycki J, Rachet B. Effects of alcohol consumption on the risk of colorectal cancer among men by anatomical subsite (Canada). Cancer Causes Control 2002;13: (8) Hamajima N, Hirose K, Tajima K et al. Alcohol, tobacco and breast cancer--collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. Br J Cancer 2002;87: (9) Prescott E, Gronbaek M, Becker U, Sorensen TI. Alcohol intake and the risk of lung cancer: influence of type of alcoholic beverage. Am J Epidemiol 1999;149: (10) Kerr WC, Fillmore KM, Bostrom A. Stability of alcohol consumption over time: evidence from three longitudinal surveys from the United States. J Stud Alcohol 2002;63: (11) Makela P. Whose drinking does the liberalization of alcohol policy increase? Change in alcohol consumption by the initial level in the Finnish panel survey in 1968 and Addiction 2002;97: (12) Casswell S, Pledger M, Pratap S. Trajectories of drinking from 18 to 26 years: identification and prediction. Addiction 2002;97: (13) Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, Arico S. Exploring the dose-response relationship between alcohol consumption and the risk of several alcohol-related conditions: a meta-analysis. Addiction 1999;94: (14) Kasum CM, Jacobs DR, Jr., Nicodemus K, Folsom AR. Dietary risk factors for upper aerodigestive tract cancers. Int J Cancer 2002;99: (15) Hallqvist J, Lynch J, Bartley M, Lang T, Blane D. Can we disentangle life course processes of accumulation, critical period and social mobility? An analysis of disadvantaged socio-economic positions and myocardial infarction in the Stockholm Heart Epidemiology Program. Soc Sci Med 2004;58: (16) Ben Shlomo Y, Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. Int J Epidemiol 2002;31: (17) Kuh D, Ben Shlomo Y, Lynch J, Hallqvist J, Power C. Life course epidemiology. J Epidemiol Community Health 2003;57: (18) Webber LS, Voors AW, Srinivasan SR, Frerichs RR, Berenson GS. Occurrence in children of multiple risk factors for coronary artery disease: the Bogalusa heart study. Prev Med 1979;8: (19) Twisk JW, Kemper HC, Van Mechelen W, Post GB. Clustering of risk factors for coronary heart disease. the longitudinal relationship with lifestyle. Ann Epidemiol 2001;11: (20) Bien TH, Burge R. Smoking and drinking: a review of the literature. Int J Addict 1990;25: (21) Jensen MK, Sorensen TI, Andersen AT et al. A prospective study of the association between smoking and later alcohol drinking in the general population. Addiction 2003;98: (22) Wickholm S, Galanti MR, Soder B, Gilljam H. Cigarette smoking, snuff use and alcohol drinking: coexisting risk behaviours for oral health in young males. Community Dent Oral Epidemiol 2003;31: (23) Johnson KA, Jennison KM. The drinking-smoking syndrome and social context. Int J Addict 1992;27: (24) Osler M, Jorgensen T, Davidsen M et al. Socioeconomic status and trends in alcohol drinking in the Danish MONICA population, Scand J Public Health 2001;29: (25) Keiding N. Event history analysis and inference from observational epidemiology. Stat Med 1999;18: (26) Diggle P, Heagerty P, Liang KY, Zeger S. Analysis of Longitudinal Data, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press; (27) Wu YW, Clopper RR, Wooldridge PJ. A comparison of traditional approaches to hierarchical linear modeling when analyzing longitudinal data. Res Nurs Health 1999;22: (28) Arjas E, Parner J. Causal Reasoning from Longitudinal Data. Scand J Stat 2004;31: (29) Appleyard M, Hansen AT, Schnohr P, Jensen G, Nyboe. The Copenhagen city heart study. A book of tables with data from the first examination ( ) and a five year follow-up ( ). J Soc Med 1989;170 (suppl 41): (30) Tjonneland AM, Overvad OK. Diet, cancer and health--a population study and establishment of a biological bank in Denmark [in Danish]. Ugeskr Laeger 2000;162: (31) Hundrup YA, Obel EB, Rasmussen NK, Gronbaek M. The Danish Nurse Cohort Study [in Danish]. Ugeskr Laeger 2004;166: (32) The National Board of Health HS. Cancer Incidence in Danmark København: National Board of Health; (33) Stahlberg C, Pedersen AT, Lynge E et al. Increased risk of breast cancer following different regimens of hormone replacement therapy frequently used in Europe. Int J Cancer 2004;109: (34) Colditz GA, Rosner BA, Chen WY, Holmes MD, Hankinson SE. Risk factors for breast cancer according to estrogen and progesterone receptor status. J Natl Cancer Inst 2004;96: (35) Omar RZ, Wright EM, Turner RM, Thompson SG. Analysing repeated measurements data: a practical comparison of methods. Stat Med 1999;18:

13 Bilag 2: Tidsplan Projektet er planlagt til at forløbe fra 1. oktober 2004 til 31. september Efterår 2004 (fra oktober 2004) Efteråret 2004 vil til dels bestå af deltagelse i forskerkurser. Her tænkes specielt på kurser udbudt af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet: Medical philosophy and ethics B (kursusnr ) o 5 dage november 2004 Social epidemiology: Biological, psychosocial and societal mechanisms behind social inequalities in health o 5 dage november 2004 samt kurser om akademisk kommunikation og skrivning. Deltagelse ved konference vil indgå som del af undervisningen, hvis der under konferencen er gennemgang af basislitteratur (se bilag 5): september: Kausalitet i biostatistik. Oslo. I samme periode skal relevante cancerepidemiologiske og metodiske tekster afsøges og læses. Forår 2005 I denne periode vil litteraturstudium og metodelæsning fortsætte suppleret med analyser af gentagne målinger af alkoholforbrug i forhold til specifik cancersygdom. Desuden deltagelse i kursus ved IARC: Methods in Analytical Epidemiology o 5 dage juli Efterår forår 2006 Ophold ved Harvard University påbegyndes. Under dette ophold deltages i epidemiologiske kurser, hvor et forslag til studieplan er: EPI213 Epidemiology of Cancer. Dr. S. Hankinson, Dr. E. Giovannucci EPI257 Advanced Seminar in Cancer Epidemiology. Dr. G. Colditz, Dr. S. Hankinson EPI289 Causal Inference and Study Design in Epidemiologic Research. Dr. M. Hernan BIO226 Applied Longitudinal Analysis Under opholdet gennemfører ansøger analyser af ændring i alkoholforbrug og cancer

14 i amerikanske datamaterialer samt under påvirkning af et andet fagligt miljø. Efterår forår 2007 Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed. Fortsatte analyser og artikelskrivning. Sommeren 2007 frem til september 2007 Afhandling færdigskrives og indleveres. Under hele perioden vil ansøger deltage i relevante epidemiologiske konferencer og studiekredse samt relevante kurser ved andre uddannelsesinstitutioner. Ved deltagelse i konferencer er det oplagt at videreformidle resultater fra ph.d.-forløbet.

15 Bilag 3: Metode, teknik og basislitteratur Kendskab til relevante metoder vil hovedsageligt bestå i artikellæsning, da der ikke findes oplagt lærebogsmateriale på et passende niveau. Desuden vil en del af ph.d.- forløbet bestå i at videreformidle disse metoder både i ph.d.-afhandlingen og ved at applicere metoderne til alkoholepidemiologiske problemstillinger. Basislitteratur til forløbet er som udgangspunkt følgende: Diggle P, Heagerty P, Liang KY, Zeger S. Analysis of Longitudinal Data, 2 nd edition. Oxford University Press. Specielt kapitel 8, 9, 10, 12 og 13. Denne litteratur kan f.eks. suppleres med følgende artikler: Arjas E, Parner J. Causal Reasoning from Longitudinal Data. Scand J Stat 2004;31: Greenland S, Pearl J, Robins JM. Causal Diagrams for Epidemiological Research. Epidemiology 1999;10: Keiding N. Event history analysis and inference from observational epidemiology. Stat Med 1999;18: Klein JP, Keiding N, Kreiner S. Graphical models for panel studies, illustrated on data from the Framingham Heart Study. Statistics in Medicine 1995;14: Omar RZ, Wright EM, Turner RM, Thompson SG. Analysing repeated measurements data: a practical comparison of methods. Stat Med 1999;18: Robins JM. Data, Design, and Background Knowledge in Etiologic Inference. Epidemiology 2001;11: Twisk J, de Vente W. Attrition in longitudinal studies. How to deal with missing data. J Clin Epidemiol 2002;55:

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 2, august 2011 Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

KVALITET I PH.D-FORLØB

KVALITET I PH.D-FORLØB FORL PHD ØB KVALITET I PH.D-FORLØB En undersøgelse blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Kim Jesper Hermann, Gitte Wichmann-Hansen, Torben K. Jensen KVALITET I PH.D.-FORLØB 1 Rapportens forfattere

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet.

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. n Social ulighed peger i retning af uretfærdighed, mens sociale forskelle refererer til noget

Læs mere

Social arv og børns sundhed

Social arv og børns sundhed ARBEJDSNOTAT Social arv og børns sundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Mette Madsen Statens Institut for Folkesundhed Arbejdspapir 3 Vidensopsamlingen om social

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere (1970-97) fordelt på Arbejdstilsynets 49 branchegrupper

Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere (1970-97) fordelt på Arbejdstilsynets 49 branchegrupper Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere (1970-97) fordelt på Arbejdstilsynets 49 branchegrupper At-rapport nr. 1-2003 Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere (1970-97) ISBN nr. 87-7534-102-6 Udgivet

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 144-171 Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Ann-Kathrine Ejsing Forsikring & Pension, e-mail: ake@forsikringogpension.dk Andreas Østergaard Nielsen

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere