Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude"

Transkript

1 Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning, til sæsonafslutning, til turnering, til opvisning til sommerskoler, tid til samvær og tid til præstationer for den enkelte og for holdet, for foreningen. Sådan kunne vi sætte året i overskrifter. Overskrifter der handler om idræt og idrættens mangeartede og mangfoldige væsen. Fx om det som vi i daglig tale ofte kalder idrættens egenværdi, dvs. at idrætten har en værdi i sig selv uanset om det er noget man vil dyrke, deltage i eller blot overvære. Men det er ikke de overskrifter, vi finder i dagbladene. Det er sjældent vi får serveret historien om den gamle mand eller dame, der klarer sig bedre i hverdagen, fordi han eller hun har dyrket idræt gennem årene i den lokale idrætsforening, eller fortællingen om den unge mand eller pige som har adfærdsproblemer, og som måske har været i konflikt med loven, men som ved hjælp af en god kammerat er blevet en del af den lokale forening og er begyndt at træne andre unge. Vi har i Viby Idrætsforening en forpligtelse til også at fortælle disse historier, som man ikke hører om i hverdagen. Det er nu ikke gjort med at skrive det i denne årsberetning, vi skal også fortælle denne side om idrætten i vores informationer og i pressemeddelelser for at synliggøre de gode historier. Årets repræsentantskabsmøde afholdes på et tidspunkt, hvor Roskilde Kommune skal til at vedtage en ny idrætspolitik på folkeoplysnings området. I kommunens målsætning vil der blive sat fokus på en styrkelse af partnerskabet mellem de frivillige foreninger og skolerne, på øget foreningsservice, på forenkling af tilskudsreglerne og på en fortsat optimering af faciliteterne. Det er rigtig fine visioner, men fra Viby er det et meget stort ønske at Roskilde Kommune vil leve op til det skrevne. Efter vores mening skal en idrætspolitik være at styrke idrætsbevægelsen i hele dens mangfoldighed. De frivillige foreninger er en hjørnesten i dansk idræt. Som jeg har skrevet mange gange modtager ca idrætsforeninger i Danmark og 2 mio. idrætsfolk hovedparten af deres økonomi fra de offentlige kasser. Vi ved alle, at vore foreninger er en vigtig del af den danske kultur, og de er med til at sætte normer og skabe sociale færdigheder og netværk. Ifølge et notat fra Analyseinstituttet så smitter eliten af på bredden. Det er den engagerede træner, den attraktive idrætsforening med de 1

2 spændende tilbud og ikke mindst mor og far som rollemodeller, der virkelig rykker når danskerne skal op af sofaen og slukke ipad`en. Det er sådan set et billede af det forpligtende fællesskab, som der er udviklet i lille Danmark. Vores værdier om demokrati, personlig frihed og ligeværd bygger egentlig på samme principper, som der er i et godt cykelhold. Det er et fælles projekt til fælles fordel, og det er vi ellers gode til. Det er nok ikke tilfældigt, at vi i Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste lande. Men vi løfter også en stor arv, som vi fortsat skal være beviste om. Alle os fra Viby Idrætsforening er repræsentanter for det civilsamfund, der har gjort os stærke, men der er også udfordringer. Der er f.eks. i Dannmarks Idrætsforbund og i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger lavet en fælles Vision , som skal udmøntes ved at lave en fælles indsats til gavn for foreningerne og andre samarbejdspartnere. En indsats som skal få endnu flere borgere til at dyrke idræt og gerne i foreningerne. På landsplan havde kommunerne en nettoudgift på Fritids-og kulturområdet i 2008 på 3,3 mia. kr. Hertil kommer en anlægsudgift på 2 mia.kr. Hvor stor en andel Roskilde Kommune har af beløbet, er svært at finde ud af. et samfund, der kun består af individualister. Vi kender det også fra Frihed for Loke såvel som Thor, hvor Grundtvig gør sig til talsmand for tros-ytrings- og åndsfrihed i Norden. Det tager vi som et motto for vores samfund: Du er velkommen til at tro, hvad du vil. Og leve på den måde, du selv finder bedst. Det er den danske tolerance var et begivenhedsrigt år for Viby Idrætsforening, og mange af de visioner, vi fik nedskrevet i 2013, er blevet indfriet. Det er gået over alt forventning. Derfor skal vi her i 2015 have en drøftelse af, hvordan vi mener fremtiden skal udvikle sig her for Viby Idrætsforening. Vi skal også se på den udviklingsplan, som Roskilde Kommune vil udbygge Viby efter. Derfor skal vi have de faciliteter, der kan tiltrække nye borgere og ikke mindst nye idrætsudøvere. I 2014 blev der etableret 3 nye afdelinger, Cykelklubben, Svømmeklubben og Fitnessafdelingen, alle er kommet godt fra start med et pænt medlemsantal. Flere af de øvrige afdelinger har også haft en pæn medlemstilgang. Hvis vi er fælles om udfordringerne, så må vi også være fælles om at tage ansvaret for at få opgaven løst. Grundtvig sagde nogle kloge ord om at optræde i fællesskab: Man kan ikke have 2

3 Folkeoplysningspolitikken for 2015 Viby Idrætsforening deltog i Roskilde Kommunes dialogmøde den 30. oktober om en ny folkeoplysningspolitik. Vores ønsker til det videre arbejde er: at der skal være en mere retfærdig gebyrordning. at hallerne og øvrige faciliteter skal være åben hele året, således at alle børn og unge kan dyrke deres fritidsaktivitet. at der sker en regelforenkling i alle de bureaukratiske regler, som vi frivillige er oppe mod og som vi skal arbejde efter i hverdagen. at interbook bliver erstattet af et bedre system til bookning af lokaler at forvaltningen hjælper når nye foreninger skal i gang. I høringssvaret har vi skrevet, at visionerne er rigtig gode, og at der er taget hensyn til hele paletten. Vi har dog anbefalet, at der i målsætningen tilføjes noget om, hvordan man vil hjælpe nye afdelinger i gang. Vi ønsker også, at man inddrager foreninger i om- og nybygning af faciliteterne, men også en større inddragelse af Roskilde Idræts Union i beslutningsprocessen. Der bør også være flere faciliteter til dem, som gerne vil dyrke idræt i dagtimerne. En paraply for idrætten skaber social sammenhængskraft I idrætten har vi også mærket en stigende interesse for, at der gøres noget på den sociale side Idrætten er et stærkt redskab i den sociale indsats, fordi udviklingen af sociale kompetencer og fællesskaber er i boende elementer i idrætsdeltagelsen. Når børn, unge og voksne dyrker foreningsidræt, er deltagelsen baseret på interessen for idrætsaktiviteten. Idrætsforeningen bliver derfor et særligt forum, hvor man mødes på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Man deltager kort sagt i idrætsaktiviteten på lige fod. Hvorfor så en paraplyorganisation? Det er et spørgsmål som vi ind imellem bliver stillet! Det korte svar er, at enighed gør stærk. En paraplyorganisation arbejder med: At påvirke samfundet via medierne og andre kilder. At arbejde for alle Viby Idrætsforenings medlemmer. At fremme kollegialiteten og fagligheden. At varetage kontakten til det offentlige. 3

4 Hvad er en god idrætsforening? Her er der mange bud, og derfor er det ikke entydigt, hvad der er en god forening. Skal vi komme med et bud, så er det følgende: En forening med mange idrætslige tilbud, som brugerne efterspørger Det sociale Kammeratskabet Samarbejdet i alle afdelinger Respekt for hinandens aktiviteter Viby Idrætsforening har i 2014 mistet vores ældste medlem Kurt Mølgaard. Kurt Mølgaard var petanquespiller og har været med i afdelingen siden begyndelsen. Kurt Mølgaard blev 91 år. Æret være Kurts minde. Nytårsnat døde vores æresmedlem Richard Hansen. Nedenstående er Mindeord over æresmedlem Richard Hansen Tage hånd om de frivillige Have god kontakt til alle sponsorer Ovenstående hænger også sammen med hvad en paraplyorganisation er. Partnerskaber inklusion af udsatte i foreningslivet De senere år er der sket en stigning i antallet af formelle samarbejdsaftaler mellem idrætsforeninger og kommuner. Foreninger forpligter sig bl.a. til at inkludere udsatte grupper, der ellers ikke ville melde sig ind i en forening. Dødsfald blandt VIF`s medlemmer Richard Hansen blev æresmedlem af Viby Idrætsforening i 2009, da foreningen fyldte 100 år. Richard Hansen var en ildsjæl, han var med til at stifte Viby Forældre og støtteforening i 1972, hvis formål var at fremme og vedligeholde interessen for idrætten i Viby. Foreningens midler skaffedes gennem bl.a. bankospil og sommerfester i Viby I 1988 blev støtteforeningen omdannet til Viby Støtte og Aktivitetsfond (VSA). Fonden var en selvejende fond, og her var Richard Hansen formand i 27 år. Fonden blev ophævet i 2009 og midlerne overgik til Viby Idrætsforening. Richard Hansen har gennem alle årene arbejdet for at Vibys ungdom skulle have nogle gode forhold. Viby Idrætsforening skylder Richard Hansen en stor tak for hans indsats. 4

5 Richard vil altid blive husket for sit gode humør og hans indsats for Viby Idrætsforening i bred forstand. Æret være Richards Minde. Richard Hansen blev bisat fra Syv Kirke lørdag den 17. februar kl men også mange unge frivillige yder en meget stor indsats for, at aftener kan blive en oplevelse for de unge. I skolernes ferier tilbyder vi i samarbejde med fritidsklubberne og ungdomsklubberne forskellige idrætslige aktiviteter. I den sidste uge af skolernes sommerferie. I 2014 var Gadstrup Idrætsforening også en del af aktiviteterne. Det håber vi også de kan være i På sådan en uge er der omkring børn fra 3. klasse og op efter. De aktiviteter vi tilbyder er meget blandet. I 2014 var de unge bl.a. ude at prøve BMX i Darup, der var bordtennis i hallen, og så var der karate og gymnastik med Team Gym Gadstrup. I de øvrige ferier, som børnene har i et skoleår, laver vi også nogle aktiviteter. Det er i Viby Idrætsforenings interesse at hallerne og faciliteterne bliver udnyttet optimalt med aktiviteter, og det er vigtigt for os at børnene har nogle sunde fritidsinteresse. Natsjov: Også i 2014 har vi haft Natsjov. Det er blevet en rigtig stor succes. Der er omkring unge i alderen 3.6. klasse og omkring fra 7. klasse og op efter. Natsjov holdes den første fredag i månederne fra september til april. Det er Jacob Stephansen, som står for det i samarbejde m ed medarbejdere fra ungdomsskolen og ungdomsklubberne, 5

6 Børnefestival der optrådte. Det er noget, som samler borgerne, og er med til at gøre Viby og Viby Idrætsforening synlig. Oktoberfest 2014 I 2014 var det 2. gang, at vi arrangerede Børnefestival. Vi gjorde det i samarbejde med Lions Ramsø, Kulturhuset, Ramsø Musikhus, Ungdomsskolen med Bjarne Nielsen klyden og StarCrew. Det var et rigtigt godt arrangement af en høj kvalitet med bl.a. Sebastian Klein og Jacob Riising, men også flere andre rigtig dygtige unge musiker Oktoberfesten var også en rigtig stor succes. Der var udsolgt. Arrangementet gav en pæn sum penge til de afdelinger, der hjalp til. Det er blevet en tradition, at oktoberfesten holdes den første lørdag i november måned. Gruppen bag oktoberfesten kommer fra fodboldafdelingen, og de gør en stor indsats for at det hele kan fungere. En stor tak til hele holdet. Der var ca. 700 deltagere + de optrædende. Nu går der så et par år igen inden næste Børnefestival bliver arrangeret. Høstfest I forbindelse med høstfesten i Viby er Viby Idrætsforening en del af arrangementet. Flere af afdelingerne deltager på forskellig måde. Vi hjælper fx med til, at vi kan få noget optræden af kendte band eller personer bl.a. i 2014 var der MGP- børn, 6

7 Foredrag/ Musik Folderen Også i 2014 har vi haft forskellige kulturelle arrangementer i foreningen. Det er bl.a. fodboldafdelingen, der har holdt øl/ portvinsaftener. Løbeklubben havde Lotte Pårup til et foredrag. Vi har også holdt andre foredragsarrangementer med bl.a. med advokat Finn Jørgensen, om arv og testamenter. Og vi havde Søren Juhl og Axel Skjoldan, der spillede og sang. Musikforeningen har holdt Jazz aftener. Alle disse sociale arrangementer er med til at tegne et helt billede af en aktiv forening. Det er noget som tiltrækker mange borgere, medlemmer som ikke medlemmer. I 2014 blev en ny folder en realitet. Folderen omhandler alle de aktiviteter, som Viby Idrætsforening har og er involveret i. Folderen anvendes bl.a. til at synliggøre de tilbud, som Viby Idrætsforening har til borgerne. Folderen er ikke husstandsomdelt, men alle afdelingerne har delt ud til medlemmerne, og der er delt ud til byens handlende, og specielt ejendomsmæglerne bruger folderen i deres salgskampagner. Fitness/Svømning/Cykling I det år som er gået fik vi som nævnt etableret tre nye afdelinger, som alle er kommet godt fra start, selv om der har været forskellige vanskeligheder. Svømningen ansøgte Roskilde Kommune om penge fra Start og udviklingspuljen, og fik bevilget kr. Afdelingen søgte også om tilskud til lokaler, men dette blev nægtet med skiftende begrundelser, fx at man svømmede i aktivitetshuset i Borup, som ligger i Køge Kommune. Roskilde Kommune har ikke i 2014 kunne tilbyde svømmetider, derfor blev det Køge. 7

8 Det har været problemfyldt, at få tingene til at lykkedes. Vi har så haft kontakt til Køge Kommune, og det overvejes nu om Viby Svømmeklub skal have en afdeling i Køge Kommune for at opnå lokaletilskud eller billigere lokaler. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning. Afdelingen har for 2015 ansøgt svømmetider og lokaletilskud i Roskilde Kommune. Vi oplever lidt, at Roskilde Kommune ikke kan lide, at Viby har fået en svømmeklub. Cykelklubben har opnået et pænt medlemstal, men det kræver at der kan tilbydes det, som medlemmerne ønsker, men også at afdelingen klart melder ud om de begrænsninger, der er i en nystartet klub. Der cykles på landevej (racer), og i skoven (MTB). Jeg er bekendt med at klubben har fået en sponsor. Det er dejligt! --- Tillykke med det! Cirkletræningsgruppen har været en rigtig stor succes og har været med til at være basen i det nye Fitnesscenter. Der er omkring 40 medlemmer. Vi arbejder på, om de samlet skal fortsætte i hal 2 A. Hvis ikke det er muligt, må de deles op i 2 hold. Cafeèn i centeret er blevet et godt sted at gæste og nyde 3. halvleg. Lokalerne er næsten fyldte ugen igennem med forskellige aktiviteter. Mange af afdelingerne holder fællesspisning med børnene. Det er noget som styrker sammenholdet. Ann og Jes disker op med det som afdelingerne ønsker, og de gør det godt. Det er også børnenes udsagn. Vi kunne godt tænke os at de havde noget mere tid til, at kunne lave noget mad, som fx travle børnefamilier kunne købe med hjem efter endt træning. Det er svært, når indtægten ikke kan give en fuld løn. Fitness er nået langt i bestræbelserne på at få et center etableret, men det er hårdt arbejde for der er rigtig mange ting, der skal på plads før der er et brugbart center. Da centeret på Grønningen lukkede fik en gruppe, der dyrker cirkeltræning, lov til midlertidig at fortsætte i det gamle Cafeteria indtil bestyrelsen for Fitness var klar med et oplæg til maskiner m.m. Nøglerne Nu har det nye nøglesystem fungeret i godt et år, og det er gået over al forventning. Der har været nogle små problemer, men det er noget som løses hen ad vejen. Fitnessrute i Viby 8

9 Ruten er afmærket og undervejs er der opstillet træningsredskaber. Ved Viby Idrætscenter, ved Kildemosen og i Åparken vest for Vibyvejen kan man på tre måder få udfordret sin udholdenhed, smidighed og styrke. Der er instruktioner til øvelserne og kort, som viser hvordan Fitnessruten forløber, alt efter om man er parat til at spurte eller gå 5, 6 eller 6,7 km. prioriterer højt, for vi vil gerne være med til at præge udviklingen. Skolereformen Ruten blev indviet den 27.april, hvor Carsten Lorentzen klippede snoren og holdt åbningstalen. Løbeklubben samt andre løb ruten igennem, og efterfølgende blev der serveret lidt at spise. Det var en god arbejdsgruppe, der var tilknyttet projektet. I de kommende år vil der blive flere tiltag bl.a. med en udvidelse af stien til Klosterskoven. Der er endnu ikke gået et år med den nye reform på skoleområdet. Derfor er det svært at komme med nogle konkrete oplevelser om hvilken indflydelse, det har haft på arbejdet i Viby Idrætsforening og på afdelingernes medlemstal. Viby Idrætsforening har ikke haft et samarbejde med skolerne i Viby Området. Vi er lidt skuffet over, at vi ikke engang har fået en tilbagemelding på det brev, vi skrev til skolerne for over et år siden. Møder med kommunen Gennem et år er der ud over den daglige drift af en idrætsforening, rigtig mange andre opgaver, der skal tages vare på. Bl.a. møder med den kommunale forvaltning om forskellige ting, som vi bliver inddraget i og skal inddrages i politikker på idrætsområdet, høringer om aktuelle emne og stillingtagen til de renoveringer, der skal ske i Viby Idrætscenter. Det er noget vi Enkelte afdelinger har haft en tilbagegang i medlemstallet, men om det er skolereformens skyld eller bare den tendens, som er i samfundet, vil måske vise sig til næste sæson. Aktivitetstilskud 9

10 Processen omkring ansøgning af aktivitetstilskud var blevet ændret ved 2014 ansøgningen. Nu skulle afdelingerne selv søge om tilskud, da ansøgningen var fuldt elektronisk. Viby Fodbold blev ramt af denne ændring, da ansøgningen ikke gik korrekt igennem. Dette betød at det blev økonomisk kritisk for fodbolden, da de ikke fik tilskud. Viby Idrætsforening skrev til forvaltningen, men i første omgang var der ikke politisk vilje til at finde en løsning, men da der så var 15 andre foreninger i samme situation fandt udvalget en pulje penge på kr., som blev udbetalt til de trængte foreninger. huse blive udbud i Vi i Viby Idrætsforening mener, at det er nødvendigt, at der er et gode og tilstrækkelige idrætsfaciliteter og hermed flere idrætstilbud til de nye borgere. Derfor går Viby Idrætsforening i gang med at drøfte visioner for de næst 10, 15, 20 år her hen over sommeren. Vi mener, at der er behov for en ny hal/ multihal, nye omklædnings og badefaciliteter og flere m2 jord til udvidelse af boldbanerne. Der er også et stort ønske om flere mindre og større rum til bl.a. bordtennis, møder og til gymnastik for små grupper. Viby Idrætsforening er en Gazelleforening i en Zebra by. Nu er proceduren blevet ændret, således at forvaltningen følger op og kontakter de foreninger, som ikke fik ansøgt om deres aktivitetstilskud inden for fristen. Visionerne of den Fremtidig udbygning af Viby Der er i øjeblikket planlagt en udbygning af Viby i første omgang med 700 huse på Skovsbo-grunden. Efter planen vil de første Juletræ/ fastelavn 10

11 Er aktiviteter som er en stor tradition i Viby Idrætsforening. Gruppen bag festlighederne gør en stor indsats for, at det skal blive nogle gode og positive timer for medlemmerne samt alle byens børn og voksne. En stor tak for arbejdet. resultater, men erfaringen viser også, at man hurtigt kan støde på dilemmaer, der kan vanskeliggøre et godt samarbejde. Derfor har vi besluttet, at Gadstrup og Viby bør nedsætte et lille udvalg, der skal drøfte samarbejdet, og hvor meget det skal favne. Formålet skal bl.a. være at undersøge, hvordan man kan etablere et samarbejde, der tager højde for de forskelle, der kan være i forståelser af, hvad samarbejdet går ud på og i forventningerne til, hvad den anden part skal og kan bidrage med i et samarbejde. Erfa møderne Er et samarbejde mellem Osted, Vindinge, Kirke Hyllinge, Tune, Gadstrup og Viby Idrætsforening. Vi mødes 2-3 gange om året og udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Det er en rigtig god måde at få drøftet fælles udfordringer og lære af hinanden. Kunststofbane/ nyt lysanlæg Samarbejdet med Gadstrup IF Gadstrup IF og Viby Idrætsforening har indgået samarbejder på både foldbold og håndbold, for at få nogle gode hold i de enkelte aldersgrupper. Det har givet gode I budgettet for 2014 var der afsat 6 mio. kr. Man begyndte arbejdet den 28. juli og arbejdet blev færdig til indvielse den 1. november. Det var en rigtig god dag. I beløbet var der også plads til hegn og lysanlæg, et skur til materiel samt penge til etablering af grus parkeringen mod øst. Der vil blive opsat bænke til tilskuerne på bane 1 og en flisebelægning, således at kørerstolsbrugere kan komme ud på anlægget. 11

12 Nyt tag Nyt varmeanlæg Skillevægge i baderummene Gennem 2014 er ovenstående vedligeholdelses arbejder blevet udført. Det er vedligeholdelsesarbejder, som har været tiltrængt gennem rigtig mange år. Derfor er vi rigtig glade når der sker noget. Der er ingen tvivl om, at hvis tingene bliver vedligehold regelmæssigt, så bliver der passet bedre på det. Halreklamer I hallerne har vi en række reklamer, men der er plads til endnu flere. Disse reklamer forhandles hvert 2. år. Indtægterne fra disse reklamer tilfalder hovedforeningen, som anvendes til forskellige nye ting i den daglige drift. Vi ved godt at, faciliteterne i Viby Idrætscenter har rigtig mange år på bagen, og at det koster mange penge, at gøre tingene up to date, men der er stadig udfordringer: Det varme vand i herrersiden Nye baderum og omklædning Flere toiletter Bedre handicapforhold Asfalt samt nye brædder på den lille bane. Flere skraldespande I 2015 får vi et nyt halgulv i både hal 1 og hal 2, flere cykelstativer og nyt sand i beach banen. Lions Ramsø Vedligeholdelses opgaver i Viby Idrætscenter Nyt Lydanlæg samt måltavler 12

13 Lions Ramsø støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Lions Ramsø: Lions Ramsø er en del af Lions International. På verdensplan er der 1,3 millioner medlemmer. De 21 af løverne finder du her i lokal området. Hvordan tjener vi penge dag? Lions er på Roskilde Festival, hvor vores arbejdsområde er på Roskilde Station. I nærområdet ser du løverne til Viby høstfest, hvor vi står med vores tombola telt. Omkring 1. november starter vi med at sælge vores populære Lions Juleskrab, hvor du får chancen for at vinde de gevinster, som vores erhvervsdrivende i lokal området har valgt at sponsorere. 1. søndag i advent er vi med vores telt på butikstorvet, når juletræet tændes. Foreningen for Idræt og Kultur i Viby (FIKV) Foreningen for Idræt og Kultur i Viby støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Foreningen for Idræt og Kultur i Viby: Foreningen har til formål at støtte op omkring idræts- og kulturmæssige aktiviteter i Viby via midler som skaffes af lokale frivillige kræfter. Vi mener der er brug for, at styrke aktiviteterne i Viby, og i foreningens korte levetid har vi allerede givet støtte til vores byfester, spejderne, kulturhuset og musiklivet i Viby, samt idræts- og kulturarrangementer arrangeret af Viby IF. Kan vi hjælpe jer, gør vi det gerne. Hvert år ansøger vi Roskilde Festival om at være med og de sidste to år har vi arbejdet i en pantbod på festival pladsen. Har du løst til at være aktiv medlem i foreningen, så er du velkommen. Du kan kontakte os for mere information på mail: Viby Genbrug (tidligere Kirkens genbrug) Viby Genbrug støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Viby Genbrug: Viby Genbrug er en forening af ca. 50. frivillige, En genbrugsforretning som Viby Genbrug er helt afhængig af givere, medarbejdere og kunder. Butikkens overskud udgør normalt lidt over 50 % af omsætningen, som de to seneste år har ligget på ca kr. Danmission får 2/3 heraf til sit arbejde med nødhjælp o.a. i Afrika, Mellemøsten og Asien. Den sidste tredjedel af overskuddet fordeler foreningen selv til lokale og nationale formål. Hidtil er de lokale midler især gået til ungdomsarbejde, f.eks. til idrætsforeninger og spejdere. Det er midler som Idrætsforeningen er utrolig glade for at modtage. Pengene er med til at vi kan lave arrangementer for børn og unge. 13

14 Viby City Forening Har til formål at samarbejde med handels/erhvervslivet og med foreningerne i Viby for at styrke, udvikle og synliggøre byen. Viby City forening står bag høstfesten sidste lørdag i august. Juletræstændingen sidste søndag i november og som noget nyt i år Peder Syv arrangementet første fredag i februar. Alle arrangementer er i samarbejde med Viby Idrætsforening. Flagalleen i Viby til alle ovennævnte arrangementer opsættes af Petanque afdelingen. Det er en stor erkendtlighed til de hold og de enkeltpersoner. Det giver synlighed for idrætsforeningen, men for den enkelte et skulderklap over en god præstation. Vi ønsker alle et stort tillykke, men har også et håb om, at det giver lyst til nye mål. Roskilde Idræts Union RIU`s medlemsskare tæller 73 foreninger i Roskilde Kommune med medlemmer. Unionens formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og Roskilde Kommune. RIU er høringsberettiget i alle væsentlige spørgsmål på idrætsområdet. RIU arrangerer IDRÆTSFESTEN og er med i arrangementet FRIVILLIG fredag. Pokaler og medaljer De fleste af afdelingerne kommer i løbet af året hjem med mange fine præstationer og i de fleste tilfælde med pokaler / medaljer m.m. 14

15 Rengøringen i Viby Idrætscenter Forløber uden vanskeligheder. Heidi, Jim og Jan gør det godt. En stor tak for indsatsen og for samarbejdet. ikke bliver brugt skal afbookes så andre kan få glæde af tiderne til aktiviteter. Repræsentation Brugerrådet har holdt 3 møder. Heri er også halfordelingen for 2015/2016. Emner som har været på dagsordenen er: Asfalteringen af parkeringspladsen. Viby Idrætsforening forsøger at være repræsenteret ved forskellige begivenheder, jubilæer, fødselsdage og andre mærkedage. Vi ønsker alle tillykke endnu engang. Åbningen af hallerne i ferierne Cykelparkeringen Låsene i slagbænkene Antal af fjernsynskanalerne Kraftige router ( til trådløst netværk) Hundeluftning på fodboldbanerne Flere affaldsspande Ovennævnte ting er der taget hånd om og tingene vil blive løst. Halfordelingen gik også uden problemer. Der opfordres til at alle afdelinger er flexible, hvis der kommer et ekstraordinært arrangement, men også at de haltider der Afslutning: Der skal lyde en rigtig stor tak til alle vore aktive, ledere, instruktører og trænere og alle de mange frivillige, der er med til at få 15

16 virksomheden Viby Idrætsforening til at fungerer. Tak til alle vores samarbejdspartnere til Roskilde Idræts Union, til Roskilde Kommune og medarbejderne i forvaltningerne, til politikerne, til Roskilde Kongrescenter og de medarbejdere som kommer i idrætscenteret til Heidi, Jim og Jan Kristinsen for deres hjælpsomhed i både stort og småt. Ann og Jes Valente skal også have en rigtig stor tak for at de hver dag står i cafeen og servicerer. Alle der kommer i centeret, er utrolig glade og positive over, at der i Viby Idrætscenter er til at få noget til 3. halvleg. Det gavner det sociale samvær, at man kan købe en kop kaffe et stykke mad m.m. Stor tak til alle foreningens sponsorer! Mange af afdelingernes hold har kunnet iføre sig nye spilledragter med logoer. Det er noget som giver sammenhold og korpsånd, og ikke mindst så ser det rigtigt godt ud, når holdene er ude i andre klubber. Derfor er det også vigtigt, at vi alle støtter sponsorerne, så vil de også støtte os. At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. ( Søren Kirkegård) Alt for tit bevæger vi os ad den slagne vej. Den, der går sine egne veje, risikerer at blive mødt med misundelse og hånlige blikke. HUSK på at den, der tør lege med tankerne og derved opnå ny indsigt, er et modigt menneske. (Helmut Walch ) Viby den 23.marts 2015 Inga Skjærris En tak til pressen for velvilje behandling og positiv omtale, det hjælper med i det daglige arbejde. Tak til mine bestyrelseskollegaer, for sparring både med og modspil, det er positiv, at der er andre meninger end ens egne. Vi har ikke nået alt hvad vi havde håbet at nå i 2014, men sådan er det. Der skal være noget at stræbe efter. Vi mangler flere frivillige hænder: 16

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 1 Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 Formanden bød velkommen til alle med en speciel hilsen til æresmedlemmer/ Roskilde Idræts Union, Kirkens Genbrug, Lions, Viby Cityforening vores sponsorer, og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde 1 Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde Året 2011 har været et fantastisk år. Der er sket rigtig mange gode og positive ting i Viby Idrætsforenings regi. Eksempelvis kan nævnes: Vores

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Formandens beretning 2014. "Pokkers så egoistisk verden er. Alle tænker kun på sig selv. Det er bare mig, som tænker på mig."

Formandens beretning 2014. Pokkers så egoistisk verden er. Alle tænker kun på sig selv. Det er bare mig, som tænker på mig. 1 Formandens beretning 2014 Robert Storm Petersen "Pokkers så egoistisk verden er. Alle tænker kun på sig selv. Det er bare mig, som tænker på mig." Fælles forståelse: I Viby Idrætsforening tænker vi heldigvis

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Medlemsudviklingen i Viby Idrætsforening

Medlemsudviklingen i Viby Idrætsforening Beretning 2010. Hvad ville danskerne og den danske kultur være uden idrætten? Hvad ville vi være uden foreninger? svaret er let: ---vi ville være meget fattigere! Hvorfor? Jo Viby Idrætsforening har nu

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og. 0/6 undervisning Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5

F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og. 0/6 undervisning Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5 F.nr. Forening Aktivitet U/O 25 år 26016 AweDan Kulturelle aktiviteter, sport og 0/6 undervisning 28884 Badmintonklubben af 18. marts Badminton 0/5 2016 (BK16) 26013 Byens Baglår FC Fodbold 1/9 28887 Copenhagen

Læs mere

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv Inspirationsdag Ilskov Kultur- og Idrætsliv - Tilbageblik Inspirationsaftenen i januar 2016 - Nyt fra Ilskov Hallen - Nyt fra Ilskov Gymnastikforening & Ilskov Idrætsforening - Fremtidsplaner Tilbageblik

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior DGI Idræt for seniorer DGI Idræt for seniorer Vi Mellem klæ r dig stolemotion på til en bedre og ironman svømmeundervisning /senior DGI Landsdelsforeninger Indhold 3 DGI Vestjylland 79 40 42 50 vestjylland@

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsor koncept TERNDRUP 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsorstruktur Som sponsor i tilbydes De mulighed for eksponering indenfor fodbold. Denne eksponering vil primært være i de lokale medier. Bande-/måltavlesponsor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Velkommen i Viby Idrætsforening til sæson 2014

Velkommen i Viby Idrætsforening til sæson 2014 Viby IF Katalog endelig_layout 1 13/08/14 11.12 Side 1 Velkommen i Viby Idrætsforening til sæson 2014 Sammenhold og fællesskab Viby IF Katalog endelig_layout 1 13/08/14 11.12 Side 2 Viby IFs Katalog 2014

Læs mere

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET Udarbejdet jan 2007 Billede af Skern Kirke LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET ( Der viser Skoleområdet Skjern Hovedgaard Skjern Kirke og det gamle mejeri ) Skjern området omfatter

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere