Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude"

Transkript

1 Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning, til sæsonafslutning, til turnering, til opvisning til sommerskoler, tid til samvær og tid til præstationer for den enkelte og for holdet, for foreningen. Sådan kunne vi sætte året i overskrifter. Overskrifter der handler om idræt og idrættens mangeartede og mangfoldige væsen. Fx om det som vi i daglig tale ofte kalder idrættens egenværdi, dvs. at idrætten har en værdi i sig selv uanset om det er noget man vil dyrke, deltage i eller blot overvære. Men det er ikke de overskrifter, vi finder i dagbladene. Det er sjældent vi får serveret historien om den gamle mand eller dame, der klarer sig bedre i hverdagen, fordi han eller hun har dyrket idræt gennem årene i den lokale idrætsforening, eller fortællingen om den unge mand eller pige som har adfærdsproblemer, og som måske har været i konflikt med loven, men som ved hjælp af en god kammerat er blevet en del af den lokale forening og er begyndt at træne andre unge. Vi har i Viby Idrætsforening en forpligtelse til også at fortælle disse historier, som man ikke hører om i hverdagen. Det er nu ikke gjort med at skrive det i denne årsberetning, vi skal også fortælle denne side om idrætten i vores informationer og i pressemeddelelser for at synliggøre de gode historier. Årets repræsentantskabsmøde afholdes på et tidspunkt, hvor Roskilde Kommune skal til at vedtage en ny idrætspolitik på folkeoplysnings området. I kommunens målsætning vil der blive sat fokus på en styrkelse af partnerskabet mellem de frivillige foreninger og skolerne, på øget foreningsservice, på forenkling af tilskudsreglerne og på en fortsat optimering af faciliteterne. Det er rigtig fine visioner, men fra Viby er det et meget stort ønske at Roskilde Kommune vil leve op til det skrevne. Efter vores mening skal en idrætspolitik være at styrke idrætsbevægelsen i hele dens mangfoldighed. De frivillige foreninger er en hjørnesten i dansk idræt. Som jeg har skrevet mange gange modtager ca idrætsforeninger i Danmark og 2 mio. idrætsfolk hovedparten af deres økonomi fra de offentlige kasser. Vi ved alle, at vore foreninger er en vigtig del af den danske kultur, og de er med til at sætte normer og skabe sociale færdigheder og netværk. Ifølge et notat fra Analyseinstituttet så smitter eliten af på bredden. Det er den engagerede træner, den attraktive idrætsforening med de 1

2 spændende tilbud og ikke mindst mor og far som rollemodeller, der virkelig rykker når danskerne skal op af sofaen og slukke ipad`en. Det er sådan set et billede af det forpligtende fællesskab, som der er udviklet i lille Danmark. Vores værdier om demokrati, personlig frihed og ligeværd bygger egentlig på samme principper, som der er i et godt cykelhold. Det er et fælles projekt til fælles fordel, og det er vi ellers gode til. Det er nok ikke tilfældigt, at vi i Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste lande. Men vi løfter også en stor arv, som vi fortsat skal være beviste om. Alle os fra Viby Idrætsforening er repræsentanter for det civilsamfund, der har gjort os stærke, men der er også udfordringer. Der er f.eks. i Dannmarks Idrætsforbund og i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger lavet en fælles Vision , som skal udmøntes ved at lave en fælles indsats til gavn for foreningerne og andre samarbejdspartnere. En indsats som skal få endnu flere borgere til at dyrke idræt og gerne i foreningerne. På landsplan havde kommunerne en nettoudgift på Fritids-og kulturområdet i 2008 på 3,3 mia. kr. Hertil kommer en anlægsudgift på 2 mia.kr. Hvor stor en andel Roskilde Kommune har af beløbet, er svært at finde ud af. et samfund, der kun består af individualister. Vi kender det også fra Frihed for Loke såvel som Thor, hvor Grundtvig gør sig til talsmand for tros-ytrings- og åndsfrihed i Norden. Det tager vi som et motto for vores samfund: Du er velkommen til at tro, hvad du vil. Og leve på den måde, du selv finder bedst. Det er den danske tolerance var et begivenhedsrigt år for Viby Idrætsforening, og mange af de visioner, vi fik nedskrevet i 2013, er blevet indfriet. Det er gået over alt forventning. Derfor skal vi her i 2015 have en drøftelse af, hvordan vi mener fremtiden skal udvikle sig her for Viby Idrætsforening. Vi skal også se på den udviklingsplan, som Roskilde Kommune vil udbygge Viby efter. Derfor skal vi have de faciliteter, der kan tiltrække nye borgere og ikke mindst nye idrætsudøvere. I 2014 blev der etableret 3 nye afdelinger, Cykelklubben, Svømmeklubben og Fitnessafdelingen, alle er kommet godt fra start med et pænt medlemsantal. Flere af de øvrige afdelinger har også haft en pæn medlemstilgang. Hvis vi er fælles om udfordringerne, så må vi også være fælles om at tage ansvaret for at få opgaven løst. Grundtvig sagde nogle kloge ord om at optræde i fællesskab: Man kan ikke have 2

3 Folkeoplysningspolitikken for 2015 Viby Idrætsforening deltog i Roskilde Kommunes dialogmøde den 30. oktober om en ny folkeoplysningspolitik. Vores ønsker til det videre arbejde er: at der skal være en mere retfærdig gebyrordning. at hallerne og øvrige faciliteter skal være åben hele året, således at alle børn og unge kan dyrke deres fritidsaktivitet. at der sker en regelforenkling i alle de bureaukratiske regler, som vi frivillige er oppe mod og som vi skal arbejde efter i hverdagen. at interbook bliver erstattet af et bedre system til bookning af lokaler at forvaltningen hjælper når nye foreninger skal i gang. I høringssvaret har vi skrevet, at visionerne er rigtig gode, og at der er taget hensyn til hele paletten. Vi har dog anbefalet, at der i målsætningen tilføjes noget om, hvordan man vil hjælpe nye afdelinger i gang. Vi ønsker også, at man inddrager foreninger i om- og nybygning af faciliteterne, men også en større inddragelse af Roskilde Idræts Union i beslutningsprocessen. Der bør også være flere faciliteter til dem, som gerne vil dyrke idræt i dagtimerne. En paraply for idrætten skaber social sammenhængskraft I idrætten har vi også mærket en stigende interesse for, at der gøres noget på den sociale side Idrætten er et stærkt redskab i den sociale indsats, fordi udviklingen af sociale kompetencer og fællesskaber er i boende elementer i idrætsdeltagelsen. Når børn, unge og voksne dyrker foreningsidræt, er deltagelsen baseret på interessen for idrætsaktiviteten. Idrætsforeningen bliver derfor et særligt forum, hvor man mødes på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Man deltager kort sagt i idrætsaktiviteten på lige fod. Hvorfor så en paraplyorganisation? Det er et spørgsmål som vi ind imellem bliver stillet! Det korte svar er, at enighed gør stærk. En paraplyorganisation arbejder med: At påvirke samfundet via medierne og andre kilder. At arbejde for alle Viby Idrætsforenings medlemmer. At fremme kollegialiteten og fagligheden. At varetage kontakten til det offentlige. 3

4 Hvad er en god idrætsforening? Her er der mange bud, og derfor er det ikke entydigt, hvad der er en god forening. Skal vi komme med et bud, så er det følgende: En forening med mange idrætslige tilbud, som brugerne efterspørger Det sociale Kammeratskabet Samarbejdet i alle afdelinger Respekt for hinandens aktiviteter Viby Idrætsforening har i 2014 mistet vores ældste medlem Kurt Mølgaard. Kurt Mølgaard var petanquespiller og har været med i afdelingen siden begyndelsen. Kurt Mølgaard blev 91 år. Æret være Kurts minde. Nytårsnat døde vores æresmedlem Richard Hansen. Nedenstående er Mindeord over æresmedlem Richard Hansen Tage hånd om de frivillige Have god kontakt til alle sponsorer Ovenstående hænger også sammen med hvad en paraplyorganisation er. Partnerskaber inklusion af udsatte i foreningslivet De senere år er der sket en stigning i antallet af formelle samarbejdsaftaler mellem idrætsforeninger og kommuner. Foreninger forpligter sig bl.a. til at inkludere udsatte grupper, der ellers ikke ville melde sig ind i en forening. Dødsfald blandt VIF`s medlemmer Richard Hansen blev æresmedlem af Viby Idrætsforening i 2009, da foreningen fyldte 100 år. Richard Hansen var en ildsjæl, han var med til at stifte Viby Forældre og støtteforening i 1972, hvis formål var at fremme og vedligeholde interessen for idrætten i Viby. Foreningens midler skaffedes gennem bl.a. bankospil og sommerfester i Viby I 1988 blev støtteforeningen omdannet til Viby Støtte og Aktivitetsfond (VSA). Fonden var en selvejende fond, og her var Richard Hansen formand i 27 år. Fonden blev ophævet i 2009 og midlerne overgik til Viby Idrætsforening. Richard Hansen har gennem alle årene arbejdet for at Vibys ungdom skulle have nogle gode forhold. Viby Idrætsforening skylder Richard Hansen en stor tak for hans indsats. 4

5 Richard vil altid blive husket for sit gode humør og hans indsats for Viby Idrætsforening i bred forstand. Æret være Richards Minde. Richard Hansen blev bisat fra Syv Kirke lørdag den 17. februar kl men også mange unge frivillige yder en meget stor indsats for, at aftener kan blive en oplevelse for de unge. I skolernes ferier tilbyder vi i samarbejde med fritidsklubberne og ungdomsklubberne forskellige idrætslige aktiviteter. I den sidste uge af skolernes sommerferie. I 2014 var Gadstrup Idrætsforening også en del af aktiviteterne. Det håber vi også de kan være i På sådan en uge er der omkring børn fra 3. klasse og op efter. De aktiviteter vi tilbyder er meget blandet. I 2014 var de unge bl.a. ude at prøve BMX i Darup, der var bordtennis i hallen, og så var der karate og gymnastik med Team Gym Gadstrup. I de øvrige ferier, som børnene har i et skoleår, laver vi også nogle aktiviteter. Det er i Viby Idrætsforenings interesse at hallerne og faciliteterne bliver udnyttet optimalt med aktiviteter, og det er vigtigt for os at børnene har nogle sunde fritidsinteresse. Natsjov: Også i 2014 har vi haft Natsjov. Det er blevet en rigtig stor succes. Der er omkring unge i alderen 3.6. klasse og omkring fra 7. klasse og op efter. Natsjov holdes den første fredag i månederne fra september til april. Det er Jacob Stephansen, som står for det i samarbejde m ed medarbejdere fra ungdomsskolen og ungdomsklubberne, 5

6 Børnefestival der optrådte. Det er noget, som samler borgerne, og er med til at gøre Viby og Viby Idrætsforening synlig. Oktoberfest 2014 I 2014 var det 2. gang, at vi arrangerede Børnefestival. Vi gjorde det i samarbejde med Lions Ramsø, Kulturhuset, Ramsø Musikhus, Ungdomsskolen med Bjarne Nielsen klyden og StarCrew. Det var et rigtigt godt arrangement af en høj kvalitet med bl.a. Sebastian Klein og Jacob Riising, men også flere andre rigtig dygtige unge musiker Oktoberfesten var også en rigtig stor succes. Der var udsolgt. Arrangementet gav en pæn sum penge til de afdelinger, der hjalp til. Det er blevet en tradition, at oktoberfesten holdes den første lørdag i november måned. Gruppen bag oktoberfesten kommer fra fodboldafdelingen, og de gør en stor indsats for at det hele kan fungere. En stor tak til hele holdet. Der var ca. 700 deltagere + de optrædende. Nu går der så et par år igen inden næste Børnefestival bliver arrangeret. Høstfest I forbindelse med høstfesten i Viby er Viby Idrætsforening en del af arrangementet. Flere af afdelingerne deltager på forskellig måde. Vi hjælper fx med til, at vi kan få noget optræden af kendte band eller personer bl.a. i 2014 var der MGP- børn, 6

7 Foredrag/ Musik Folderen Også i 2014 har vi haft forskellige kulturelle arrangementer i foreningen. Det er bl.a. fodboldafdelingen, der har holdt øl/ portvinsaftener. Løbeklubben havde Lotte Pårup til et foredrag. Vi har også holdt andre foredragsarrangementer med bl.a. med advokat Finn Jørgensen, om arv og testamenter. Og vi havde Søren Juhl og Axel Skjoldan, der spillede og sang. Musikforeningen har holdt Jazz aftener. Alle disse sociale arrangementer er med til at tegne et helt billede af en aktiv forening. Det er noget som tiltrækker mange borgere, medlemmer som ikke medlemmer. I 2014 blev en ny folder en realitet. Folderen omhandler alle de aktiviteter, som Viby Idrætsforening har og er involveret i. Folderen anvendes bl.a. til at synliggøre de tilbud, som Viby Idrætsforening har til borgerne. Folderen er ikke husstandsomdelt, men alle afdelingerne har delt ud til medlemmerne, og der er delt ud til byens handlende, og specielt ejendomsmæglerne bruger folderen i deres salgskampagner. Fitness/Svømning/Cykling I det år som er gået fik vi som nævnt etableret tre nye afdelinger, som alle er kommet godt fra start, selv om der har været forskellige vanskeligheder. Svømningen ansøgte Roskilde Kommune om penge fra Start og udviklingspuljen, og fik bevilget kr. Afdelingen søgte også om tilskud til lokaler, men dette blev nægtet med skiftende begrundelser, fx at man svømmede i aktivitetshuset i Borup, som ligger i Køge Kommune. Roskilde Kommune har ikke i 2014 kunne tilbyde svømmetider, derfor blev det Køge. 7

8 Det har været problemfyldt, at få tingene til at lykkedes. Vi har så haft kontakt til Køge Kommune, og det overvejes nu om Viby Svømmeklub skal have en afdeling i Køge Kommune for at opnå lokaletilskud eller billigere lokaler. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning. Afdelingen har for 2015 ansøgt svømmetider og lokaletilskud i Roskilde Kommune. Vi oplever lidt, at Roskilde Kommune ikke kan lide, at Viby har fået en svømmeklub. Cykelklubben har opnået et pænt medlemstal, men det kræver at der kan tilbydes det, som medlemmerne ønsker, men også at afdelingen klart melder ud om de begrænsninger, der er i en nystartet klub. Der cykles på landevej (racer), og i skoven (MTB). Jeg er bekendt med at klubben har fået en sponsor. Det er dejligt! --- Tillykke med det! Cirkletræningsgruppen har været en rigtig stor succes og har været med til at være basen i det nye Fitnesscenter. Der er omkring 40 medlemmer. Vi arbejder på, om de samlet skal fortsætte i hal 2 A. Hvis ikke det er muligt, må de deles op i 2 hold. Cafeèn i centeret er blevet et godt sted at gæste og nyde 3. halvleg. Lokalerne er næsten fyldte ugen igennem med forskellige aktiviteter. Mange af afdelingerne holder fællesspisning med børnene. Det er noget som styrker sammenholdet. Ann og Jes disker op med det som afdelingerne ønsker, og de gør det godt. Det er også børnenes udsagn. Vi kunne godt tænke os at de havde noget mere tid til, at kunne lave noget mad, som fx travle børnefamilier kunne købe med hjem efter endt træning. Det er svært, når indtægten ikke kan give en fuld løn. Fitness er nået langt i bestræbelserne på at få et center etableret, men det er hårdt arbejde for der er rigtig mange ting, der skal på plads før der er et brugbart center. Da centeret på Grønningen lukkede fik en gruppe, der dyrker cirkeltræning, lov til midlertidig at fortsætte i det gamle Cafeteria indtil bestyrelsen for Fitness var klar med et oplæg til maskiner m.m. Nøglerne Nu har det nye nøglesystem fungeret i godt et år, og det er gået over al forventning. Der har været nogle små problemer, men det er noget som løses hen ad vejen. Fitnessrute i Viby 8

9 Ruten er afmærket og undervejs er der opstillet træningsredskaber. Ved Viby Idrætscenter, ved Kildemosen og i Åparken vest for Vibyvejen kan man på tre måder få udfordret sin udholdenhed, smidighed og styrke. Der er instruktioner til øvelserne og kort, som viser hvordan Fitnessruten forløber, alt efter om man er parat til at spurte eller gå 5, 6 eller 6,7 km. prioriterer højt, for vi vil gerne være med til at præge udviklingen. Skolereformen Ruten blev indviet den 27.april, hvor Carsten Lorentzen klippede snoren og holdt åbningstalen. Løbeklubben samt andre løb ruten igennem, og efterfølgende blev der serveret lidt at spise. Det var en god arbejdsgruppe, der var tilknyttet projektet. I de kommende år vil der blive flere tiltag bl.a. med en udvidelse af stien til Klosterskoven. Der er endnu ikke gået et år med den nye reform på skoleområdet. Derfor er det svært at komme med nogle konkrete oplevelser om hvilken indflydelse, det har haft på arbejdet i Viby Idrætsforening og på afdelingernes medlemstal. Viby Idrætsforening har ikke haft et samarbejde med skolerne i Viby Området. Vi er lidt skuffet over, at vi ikke engang har fået en tilbagemelding på det brev, vi skrev til skolerne for over et år siden. Møder med kommunen Gennem et år er der ud over den daglige drift af en idrætsforening, rigtig mange andre opgaver, der skal tages vare på. Bl.a. møder med den kommunale forvaltning om forskellige ting, som vi bliver inddraget i og skal inddrages i politikker på idrætsområdet, høringer om aktuelle emne og stillingtagen til de renoveringer, der skal ske i Viby Idrætscenter. Det er noget vi Enkelte afdelinger har haft en tilbagegang i medlemstallet, men om det er skolereformens skyld eller bare den tendens, som er i samfundet, vil måske vise sig til næste sæson. Aktivitetstilskud 9

10 Processen omkring ansøgning af aktivitetstilskud var blevet ændret ved 2014 ansøgningen. Nu skulle afdelingerne selv søge om tilskud, da ansøgningen var fuldt elektronisk. Viby Fodbold blev ramt af denne ændring, da ansøgningen ikke gik korrekt igennem. Dette betød at det blev økonomisk kritisk for fodbolden, da de ikke fik tilskud. Viby Idrætsforening skrev til forvaltningen, men i første omgang var der ikke politisk vilje til at finde en løsning, men da der så var 15 andre foreninger i samme situation fandt udvalget en pulje penge på kr., som blev udbetalt til de trængte foreninger. huse blive udbud i Vi i Viby Idrætsforening mener, at det er nødvendigt, at der er et gode og tilstrækkelige idrætsfaciliteter og hermed flere idrætstilbud til de nye borgere. Derfor går Viby Idrætsforening i gang med at drøfte visioner for de næst 10, 15, 20 år her hen over sommeren. Vi mener, at der er behov for en ny hal/ multihal, nye omklædnings og badefaciliteter og flere m2 jord til udvidelse af boldbanerne. Der er også et stort ønske om flere mindre og større rum til bl.a. bordtennis, møder og til gymnastik for små grupper. Viby Idrætsforening er en Gazelleforening i en Zebra by. Nu er proceduren blevet ændret, således at forvaltningen følger op og kontakter de foreninger, som ikke fik ansøgt om deres aktivitetstilskud inden for fristen. Visionerne of den Fremtidig udbygning af Viby Der er i øjeblikket planlagt en udbygning af Viby i første omgang med 700 huse på Skovsbo-grunden. Efter planen vil de første Juletræ/ fastelavn 10

11 Er aktiviteter som er en stor tradition i Viby Idrætsforening. Gruppen bag festlighederne gør en stor indsats for, at det skal blive nogle gode og positive timer for medlemmerne samt alle byens børn og voksne. En stor tak for arbejdet. resultater, men erfaringen viser også, at man hurtigt kan støde på dilemmaer, der kan vanskeliggøre et godt samarbejde. Derfor har vi besluttet, at Gadstrup og Viby bør nedsætte et lille udvalg, der skal drøfte samarbejdet, og hvor meget det skal favne. Formålet skal bl.a. være at undersøge, hvordan man kan etablere et samarbejde, der tager højde for de forskelle, der kan være i forståelser af, hvad samarbejdet går ud på og i forventningerne til, hvad den anden part skal og kan bidrage med i et samarbejde. Erfa møderne Er et samarbejde mellem Osted, Vindinge, Kirke Hyllinge, Tune, Gadstrup og Viby Idrætsforening. Vi mødes 2-3 gange om året og udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Det er en rigtig god måde at få drøftet fælles udfordringer og lære af hinanden. Kunststofbane/ nyt lysanlæg Samarbejdet med Gadstrup IF Gadstrup IF og Viby Idrætsforening har indgået samarbejder på både foldbold og håndbold, for at få nogle gode hold i de enkelte aldersgrupper. Det har givet gode I budgettet for 2014 var der afsat 6 mio. kr. Man begyndte arbejdet den 28. juli og arbejdet blev færdig til indvielse den 1. november. Det var en rigtig god dag. I beløbet var der også plads til hegn og lysanlæg, et skur til materiel samt penge til etablering af grus parkeringen mod øst. Der vil blive opsat bænke til tilskuerne på bane 1 og en flisebelægning, således at kørerstolsbrugere kan komme ud på anlægget. 11

12 Nyt tag Nyt varmeanlæg Skillevægge i baderummene Gennem 2014 er ovenstående vedligeholdelses arbejder blevet udført. Det er vedligeholdelsesarbejder, som har været tiltrængt gennem rigtig mange år. Derfor er vi rigtig glade når der sker noget. Der er ingen tvivl om, at hvis tingene bliver vedligehold regelmæssigt, så bliver der passet bedre på det. Halreklamer I hallerne har vi en række reklamer, men der er plads til endnu flere. Disse reklamer forhandles hvert 2. år. Indtægterne fra disse reklamer tilfalder hovedforeningen, som anvendes til forskellige nye ting i den daglige drift. Vi ved godt at, faciliteterne i Viby Idrætscenter har rigtig mange år på bagen, og at det koster mange penge, at gøre tingene up to date, men der er stadig udfordringer: Det varme vand i herrersiden Nye baderum og omklædning Flere toiletter Bedre handicapforhold Asfalt samt nye brædder på den lille bane. Flere skraldespande I 2015 får vi et nyt halgulv i både hal 1 og hal 2, flere cykelstativer og nyt sand i beach banen. Lions Ramsø Vedligeholdelses opgaver i Viby Idrætscenter Nyt Lydanlæg samt måltavler 12

13 Lions Ramsø støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Lions Ramsø: Lions Ramsø er en del af Lions International. På verdensplan er der 1,3 millioner medlemmer. De 21 af løverne finder du her i lokal området. Hvordan tjener vi penge dag? Lions er på Roskilde Festival, hvor vores arbejdsområde er på Roskilde Station. I nærområdet ser du løverne til Viby høstfest, hvor vi står med vores tombola telt. Omkring 1. november starter vi med at sælge vores populære Lions Juleskrab, hvor du får chancen for at vinde de gevinster, som vores erhvervsdrivende i lokal området har valgt at sponsorere. 1. søndag i advent er vi med vores telt på butikstorvet, når juletræet tændes. Foreningen for Idræt og Kultur i Viby (FIKV) Foreningen for Idræt og Kultur i Viby støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Foreningen for Idræt og Kultur i Viby: Foreningen har til formål at støtte op omkring idræts- og kulturmæssige aktiviteter i Viby via midler som skaffes af lokale frivillige kræfter. Vi mener der er brug for, at styrke aktiviteterne i Viby, og i foreningens korte levetid har vi allerede givet støtte til vores byfester, spejderne, kulturhuset og musiklivet i Viby, samt idræts- og kulturarrangementer arrangeret af Viby IF. Kan vi hjælpe jer, gør vi det gerne. Hvert år ansøger vi Roskilde Festival om at være med og de sidste to år har vi arbejdet i en pantbod på festival pladsen. Har du løst til at være aktiv medlem i foreningen, så er du velkommen. Du kan kontakte os for mere information på mail: Viby Genbrug (tidligere Kirkens genbrug) Viby Genbrug støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Viby Genbrug: Viby Genbrug er en forening af ca. 50. frivillige, En genbrugsforretning som Viby Genbrug er helt afhængig af givere, medarbejdere og kunder. Butikkens overskud udgør normalt lidt over 50 % af omsætningen, som de to seneste år har ligget på ca kr. Danmission får 2/3 heraf til sit arbejde med nødhjælp o.a. i Afrika, Mellemøsten og Asien. Den sidste tredjedel af overskuddet fordeler foreningen selv til lokale og nationale formål. Hidtil er de lokale midler især gået til ungdomsarbejde, f.eks. til idrætsforeninger og spejdere. Det er midler som Idrætsforeningen er utrolig glade for at modtage. Pengene er med til at vi kan lave arrangementer for børn og unge. 13

14 Viby City Forening Har til formål at samarbejde med handels/erhvervslivet og med foreningerne i Viby for at styrke, udvikle og synliggøre byen. Viby City forening står bag høstfesten sidste lørdag i august. Juletræstændingen sidste søndag i november og som noget nyt i år Peder Syv arrangementet første fredag i februar. Alle arrangementer er i samarbejde med Viby Idrætsforening. Flagalleen i Viby til alle ovennævnte arrangementer opsættes af Petanque afdelingen. Det er en stor erkendtlighed til de hold og de enkeltpersoner. Det giver synlighed for idrætsforeningen, men for den enkelte et skulderklap over en god præstation. Vi ønsker alle et stort tillykke, men har også et håb om, at det giver lyst til nye mål. Roskilde Idræts Union RIU`s medlemsskare tæller 73 foreninger i Roskilde Kommune med medlemmer. Unionens formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og Roskilde Kommune. RIU er høringsberettiget i alle væsentlige spørgsmål på idrætsområdet. RIU arrangerer IDRÆTSFESTEN og er med i arrangementet FRIVILLIG fredag. Pokaler og medaljer De fleste af afdelingerne kommer i løbet af året hjem med mange fine præstationer og i de fleste tilfælde med pokaler / medaljer m.m. 14

15 Rengøringen i Viby Idrætscenter Forløber uden vanskeligheder. Heidi, Jim og Jan gør det godt. En stor tak for indsatsen og for samarbejdet. ikke bliver brugt skal afbookes så andre kan få glæde af tiderne til aktiviteter. Repræsentation Brugerrådet har holdt 3 møder. Heri er også halfordelingen for 2015/2016. Emner som har været på dagsordenen er: Asfalteringen af parkeringspladsen. Viby Idrætsforening forsøger at være repræsenteret ved forskellige begivenheder, jubilæer, fødselsdage og andre mærkedage. Vi ønsker alle tillykke endnu engang. Åbningen af hallerne i ferierne Cykelparkeringen Låsene i slagbænkene Antal af fjernsynskanalerne Kraftige router ( til trådløst netværk) Hundeluftning på fodboldbanerne Flere affaldsspande Ovennævnte ting er der taget hånd om og tingene vil blive løst. Halfordelingen gik også uden problemer. Der opfordres til at alle afdelinger er flexible, hvis der kommer et ekstraordinært arrangement, men også at de haltider der Afslutning: Der skal lyde en rigtig stor tak til alle vore aktive, ledere, instruktører og trænere og alle de mange frivillige, der er med til at få 15

16 virksomheden Viby Idrætsforening til at fungerer. Tak til alle vores samarbejdspartnere til Roskilde Idræts Union, til Roskilde Kommune og medarbejderne i forvaltningerne, til politikerne, til Roskilde Kongrescenter og de medarbejdere som kommer i idrætscenteret til Heidi, Jim og Jan Kristinsen for deres hjælpsomhed i både stort og småt. Ann og Jes Valente skal også have en rigtig stor tak for at de hver dag står i cafeen og servicerer. Alle der kommer i centeret, er utrolig glade og positive over, at der i Viby Idrætscenter er til at få noget til 3. halvleg. Det gavner det sociale samvær, at man kan købe en kop kaffe et stykke mad m.m. Stor tak til alle foreningens sponsorer! Mange af afdelingernes hold har kunnet iføre sig nye spilledragter med logoer. Det er noget som giver sammenhold og korpsånd, og ikke mindst så ser det rigtigt godt ud, når holdene er ude i andre klubber. Derfor er det også vigtigt, at vi alle støtter sponsorerne, så vil de også støtte os. At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. ( Søren Kirkegård) Alt for tit bevæger vi os ad den slagne vej. Den, der går sine egne veje, risikerer at blive mødt med misundelse og hånlige blikke. HUSK på at den, der tør lege med tankerne og derved opnå ny indsigt, er et modigt menneske. (Helmut Walch ) Viby den 23.marts 2015 Inga Skjærris En tak til pressen for velvilje behandling og positiv omtale, det hjælper med i det daglige arbejde. Tak til mine bestyrelseskollegaer, for sparring både med og modspil, det er positiv, at der er andre meninger end ens egne. Vi har ikke nået alt hvad vi havde håbet at nå i 2014, men sådan er det. Der skal være noget at stræbe efter. Vi mangler flere frivillige hænder: 16

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014

Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 1 Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014 Formanden bød velkommen til alle med en speciel hilsen til æresmedlemmer/ Roskilde Idræts Union, Kirkens Genbrug, Lions, Viby Cityforening vores sponsorer, og

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde 1 Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde Året 2011 har været et fantastisk år. Der er sket rigtig mange gode og positive ting i Viby Idrætsforenings regi. Eksempelvis kan nævnes: Vores

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

www.vibyif.dk Årsrapport Viby Idrætsforening

www.vibyif.dk Årsrapport Viby Idrætsforening www.vibyif.dk Årsrapport 2005 Viby Idrætsforening Ledelsespåtegning Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for Viby Idrætsforening for 2005. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere