Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude"

Transkript

1 Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning, til sæsonafslutning, til turnering, til opvisning til sommerskoler, tid til samvær og tid til præstationer for den enkelte og for holdet, for foreningen. Sådan kunne vi sætte året i overskrifter. Overskrifter der handler om idræt og idrættens mangeartede og mangfoldige væsen. Fx om det som vi i daglig tale ofte kalder idrættens egenværdi, dvs. at idrætten har en værdi i sig selv uanset om det er noget man vil dyrke, deltage i eller blot overvære. Men det er ikke de overskrifter, vi finder i dagbladene. Det er sjældent vi får serveret historien om den gamle mand eller dame, der klarer sig bedre i hverdagen, fordi han eller hun har dyrket idræt gennem årene i den lokale idrætsforening, eller fortællingen om den unge mand eller pige som har adfærdsproblemer, og som måske har været i konflikt med loven, men som ved hjælp af en god kammerat er blevet en del af den lokale forening og er begyndt at træne andre unge. Vi har i Viby Idrætsforening en forpligtelse til også at fortælle disse historier, som man ikke hører om i hverdagen. Det er nu ikke gjort med at skrive det i denne årsberetning, vi skal også fortælle denne side om idrætten i vores informationer og i pressemeddelelser for at synliggøre de gode historier. Årets repræsentantskabsmøde afholdes på et tidspunkt, hvor Roskilde Kommune skal til at vedtage en ny idrætspolitik på folkeoplysnings området. I kommunens målsætning vil der blive sat fokus på en styrkelse af partnerskabet mellem de frivillige foreninger og skolerne, på øget foreningsservice, på forenkling af tilskudsreglerne og på en fortsat optimering af faciliteterne. Det er rigtig fine visioner, men fra Viby er det et meget stort ønske at Roskilde Kommune vil leve op til det skrevne. Efter vores mening skal en idrætspolitik være at styrke idrætsbevægelsen i hele dens mangfoldighed. De frivillige foreninger er en hjørnesten i dansk idræt. Som jeg har skrevet mange gange modtager ca idrætsforeninger i Danmark og 2 mio. idrætsfolk hovedparten af deres økonomi fra de offentlige kasser. Vi ved alle, at vore foreninger er en vigtig del af den danske kultur, og de er med til at sætte normer og skabe sociale færdigheder og netværk. Ifølge et notat fra Analyseinstituttet så smitter eliten af på bredden. Det er den engagerede træner, den attraktive idrætsforening med de 1

2 spændende tilbud og ikke mindst mor og far som rollemodeller, der virkelig rykker når danskerne skal op af sofaen og slukke ipad`en. Det er sådan set et billede af det forpligtende fællesskab, som der er udviklet i lille Danmark. Vores værdier om demokrati, personlig frihed og ligeværd bygger egentlig på samme principper, som der er i et godt cykelhold. Det er et fælles projekt til fælles fordel, og det er vi ellers gode til. Det er nok ikke tilfældigt, at vi i Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste lande. Men vi løfter også en stor arv, som vi fortsat skal være beviste om. Alle os fra Viby Idrætsforening er repræsentanter for det civilsamfund, der har gjort os stærke, men der er også udfordringer. Der er f.eks. i Dannmarks Idrætsforbund og i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger lavet en fælles Vision , som skal udmøntes ved at lave en fælles indsats til gavn for foreningerne og andre samarbejdspartnere. En indsats som skal få endnu flere borgere til at dyrke idræt og gerne i foreningerne. På landsplan havde kommunerne en nettoudgift på Fritids-og kulturområdet i 2008 på 3,3 mia. kr. Hertil kommer en anlægsudgift på 2 mia.kr. Hvor stor en andel Roskilde Kommune har af beløbet, er svært at finde ud af. et samfund, der kun består af individualister. Vi kender det også fra Frihed for Loke såvel som Thor, hvor Grundtvig gør sig til talsmand for tros-ytrings- og åndsfrihed i Norden. Det tager vi som et motto for vores samfund: Du er velkommen til at tro, hvad du vil. Og leve på den måde, du selv finder bedst. Det er den danske tolerance var et begivenhedsrigt år for Viby Idrætsforening, og mange af de visioner, vi fik nedskrevet i 2013, er blevet indfriet. Det er gået over alt forventning. Derfor skal vi her i 2015 have en drøftelse af, hvordan vi mener fremtiden skal udvikle sig her for Viby Idrætsforening. Vi skal også se på den udviklingsplan, som Roskilde Kommune vil udbygge Viby efter. Derfor skal vi have de faciliteter, der kan tiltrække nye borgere og ikke mindst nye idrætsudøvere. I 2014 blev der etableret 3 nye afdelinger, Cykelklubben, Svømmeklubben og Fitnessafdelingen, alle er kommet godt fra start med et pænt medlemsantal. Flere af de øvrige afdelinger har også haft en pæn medlemstilgang. Hvis vi er fælles om udfordringerne, så må vi også være fælles om at tage ansvaret for at få opgaven løst. Grundtvig sagde nogle kloge ord om at optræde i fællesskab: Man kan ikke have 2

3 Folkeoplysningspolitikken for 2015 Viby Idrætsforening deltog i Roskilde Kommunes dialogmøde den 30. oktober om en ny folkeoplysningspolitik. Vores ønsker til det videre arbejde er: at der skal være en mere retfærdig gebyrordning. at hallerne og øvrige faciliteter skal være åben hele året, således at alle børn og unge kan dyrke deres fritidsaktivitet. at der sker en regelforenkling i alle de bureaukratiske regler, som vi frivillige er oppe mod og som vi skal arbejde efter i hverdagen. at interbook bliver erstattet af et bedre system til bookning af lokaler at forvaltningen hjælper når nye foreninger skal i gang. I høringssvaret har vi skrevet, at visionerne er rigtig gode, og at der er taget hensyn til hele paletten. Vi har dog anbefalet, at der i målsætningen tilføjes noget om, hvordan man vil hjælpe nye afdelinger i gang. Vi ønsker også, at man inddrager foreninger i om- og nybygning af faciliteterne, men også en større inddragelse af Roskilde Idræts Union i beslutningsprocessen. Der bør også være flere faciliteter til dem, som gerne vil dyrke idræt i dagtimerne. En paraply for idrætten skaber social sammenhængskraft I idrætten har vi også mærket en stigende interesse for, at der gøres noget på den sociale side Idrætten er et stærkt redskab i den sociale indsats, fordi udviklingen af sociale kompetencer og fællesskaber er i boende elementer i idrætsdeltagelsen. Når børn, unge og voksne dyrker foreningsidræt, er deltagelsen baseret på interessen for idrætsaktiviteten. Idrætsforeningen bliver derfor et særligt forum, hvor man mødes på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Man deltager kort sagt i idrætsaktiviteten på lige fod. Hvorfor så en paraplyorganisation? Det er et spørgsmål som vi ind imellem bliver stillet! Det korte svar er, at enighed gør stærk. En paraplyorganisation arbejder med: At påvirke samfundet via medierne og andre kilder. At arbejde for alle Viby Idrætsforenings medlemmer. At fremme kollegialiteten og fagligheden. At varetage kontakten til det offentlige. 3

4 Hvad er en god idrætsforening? Her er der mange bud, og derfor er det ikke entydigt, hvad der er en god forening. Skal vi komme med et bud, så er det følgende: En forening med mange idrætslige tilbud, som brugerne efterspørger Det sociale Kammeratskabet Samarbejdet i alle afdelinger Respekt for hinandens aktiviteter Viby Idrætsforening har i 2014 mistet vores ældste medlem Kurt Mølgaard. Kurt Mølgaard var petanquespiller og har været med i afdelingen siden begyndelsen. Kurt Mølgaard blev 91 år. Æret være Kurts minde. Nytårsnat døde vores æresmedlem Richard Hansen. Nedenstående er Mindeord over æresmedlem Richard Hansen Tage hånd om de frivillige Have god kontakt til alle sponsorer Ovenstående hænger også sammen med hvad en paraplyorganisation er. Partnerskaber inklusion af udsatte i foreningslivet De senere år er der sket en stigning i antallet af formelle samarbejdsaftaler mellem idrætsforeninger og kommuner. Foreninger forpligter sig bl.a. til at inkludere udsatte grupper, der ellers ikke ville melde sig ind i en forening. Dødsfald blandt VIF`s medlemmer Richard Hansen blev æresmedlem af Viby Idrætsforening i 2009, da foreningen fyldte 100 år. Richard Hansen var en ildsjæl, han var med til at stifte Viby Forældre og støtteforening i 1972, hvis formål var at fremme og vedligeholde interessen for idrætten i Viby. Foreningens midler skaffedes gennem bl.a. bankospil og sommerfester i Viby I 1988 blev støtteforeningen omdannet til Viby Støtte og Aktivitetsfond (VSA). Fonden var en selvejende fond, og her var Richard Hansen formand i 27 år. Fonden blev ophævet i 2009 og midlerne overgik til Viby Idrætsforening. Richard Hansen har gennem alle årene arbejdet for at Vibys ungdom skulle have nogle gode forhold. Viby Idrætsforening skylder Richard Hansen en stor tak for hans indsats. 4

5 Richard vil altid blive husket for sit gode humør og hans indsats for Viby Idrætsforening i bred forstand. Æret være Richards Minde. Richard Hansen blev bisat fra Syv Kirke lørdag den 17. februar kl men også mange unge frivillige yder en meget stor indsats for, at aftener kan blive en oplevelse for de unge. I skolernes ferier tilbyder vi i samarbejde med fritidsklubberne og ungdomsklubberne forskellige idrætslige aktiviteter. I den sidste uge af skolernes sommerferie. I 2014 var Gadstrup Idrætsforening også en del af aktiviteterne. Det håber vi også de kan være i På sådan en uge er der omkring børn fra 3. klasse og op efter. De aktiviteter vi tilbyder er meget blandet. I 2014 var de unge bl.a. ude at prøve BMX i Darup, der var bordtennis i hallen, og så var der karate og gymnastik med Team Gym Gadstrup. I de øvrige ferier, som børnene har i et skoleår, laver vi også nogle aktiviteter. Det er i Viby Idrætsforenings interesse at hallerne og faciliteterne bliver udnyttet optimalt med aktiviteter, og det er vigtigt for os at børnene har nogle sunde fritidsinteresse. Natsjov: Også i 2014 har vi haft Natsjov. Det er blevet en rigtig stor succes. Der er omkring unge i alderen 3.6. klasse og omkring fra 7. klasse og op efter. Natsjov holdes den første fredag i månederne fra september til april. Det er Jacob Stephansen, som står for det i samarbejde m ed medarbejdere fra ungdomsskolen og ungdomsklubberne, 5

6 Børnefestival der optrådte. Det er noget, som samler borgerne, og er med til at gøre Viby og Viby Idrætsforening synlig. Oktoberfest 2014 I 2014 var det 2. gang, at vi arrangerede Børnefestival. Vi gjorde det i samarbejde med Lions Ramsø, Kulturhuset, Ramsø Musikhus, Ungdomsskolen med Bjarne Nielsen klyden og StarCrew. Det var et rigtigt godt arrangement af en høj kvalitet med bl.a. Sebastian Klein og Jacob Riising, men også flere andre rigtig dygtige unge musiker Oktoberfesten var også en rigtig stor succes. Der var udsolgt. Arrangementet gav en pæn sum penge til de afdelinger, der hjalp til. Det er blevet en tradition, at oktoberfesten holdes den første lørdag i november måned. Gruppen bag oktoberfesten kommer fra fodboldafdelingen, og de gør en stor indsats for at det hele kan fungere. En stor tak til hele holdet. Der var ca. 700 deltagere + de optrædende. Nu går der så et par år igen inden næste Børnefestival bliver arrangeret. Høstfest I forbindelse med høstfesten i Viby er Viby Idrætsforening en del af arrangementet. Flere af afdelingerne deltager på forskellig måde. Vi hjælper fx med til, at vi kan få noget optræden af kendte band eller personer bl.a. i 2014 var der MGP- børn, 6

7 Foredrag/ Musik Folderen Også i 2014 har vi haft forskellige kulturelle arrangementer i foreningen. Det er bl.a. fodboldafdelingen, der har holdt øl/ portvinsaftener. Løbeklubben havde Lotte Pårup til et foredrag. Vi har også holdt andre foredragsarrangementer med bl.a. med advokat Finn Jørgensen, om arv og testamenter. Og vi havde Søren Juhl og Axel Skjoldan, der spillede og sang. Musikforeningen har holdt Jazz aftener. Alle disse sociale arrangementer er med til at tegne et helt billede af en aktiv forening. Det er noget som tiltrækker mange borgere, medlemmer som ikke medlemmer. I 2014 blev en ny folder en realitet. Folderen omhandler alle de aktiviteter, som Viby Idrætsforening har og er involveret i. Folderen anvendes bl.a. til at synliggøre de tilbud, som Viby Idrætsforening har til borgerne. Folderen er ikke husstandsomdelt, men alle afdelingerne har delt ud til medlemmerne, og der er delt ud til byens handlende, og specielt ejendomsmæglerne bruger folderen i deres salgskampagner. Fitness/Svømning/Cykling I det år som er gået fik vi som nævnt etableret tre nye afdelinger, som alle er kommet godt fra start, selv om der har været forskellige vanskeligheder. Svømningen ansøgte Roskilde Kommune om penge fra Start og udviklingspuljen, og fik bevilget kr. Afdelingen søgte også om tilskud til lokaler, men dette blev nægtet med skiftende begrundelser, fx at man svømmede i aktivitetshuset i Borup, som ligger i Køge Kommune. Roskilde Kommune har ikke i 2014 kunne tilbyde svømmetider, derfor blev det Køge. 7

8 Det har været problemfyldt, at få tingene til at lykkedes. Vi har så haft kontakt til Køge Kommune, og det overvejes nu om Viby Svømmeklub skal have en afdeling i Køge Kommune for at opnå lokaletilskud eller billigere lokaler. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning. Afdelingen har for 2015 ansøgt svømmetider og lokaletilskud i Roskilde Kommune. Vi oplever lidt, at Roskilde Kommune ikke kan lide, at Viby har fået en svømmeklub. Cykelklubben har opnået et pænt medlemstal, men det kræver at der kan tilbydes det, som medlemmerne ønsker, men også at afdelingen klart melder ud om de begrænsninger, der er i en nystartet klub. Der cykles på landevej (racer), og i skoven (MTB). Jeg er bekendt med at klubben har fået en sponsor. Det er dejligt! --- Tillykke med det! Cirkletræningsgruppen har været en rigtig stor succes og har været med til at være basen i det nye Fitnesscenter. Der er omkring 40 medlemmer. Vi arbejder på, om de samlet skal fortsætte i hal 2 A. Hvis ikke det er muligt, må de deles op i 2 hold. Cafeèn i centeret er blevet et godt sted at gæste og nyde 3. halvleg. Lokalerne er næsten fyldte ugen igennem med forskellige aktiviteter. Mange af afdelingerne holder fællesspisning med børnene. Det er noget som styrker sammenholdet. Ann og Jes disker op med det som afdelingerne ønsker, og de gør det godt. Det er også børnenes udsagn. Vi kunne godt tænke os at de havde noget mere tid til, at kunne lave noget mad, som fx travle børnefamilier kunne købe med hjem efter endt træning. Det er svært, når indtægten ikke kan give en fuld løn. Fitness er nået langt i bestræbelserne på at få et center etableret, men det er hårdt arbejde for der er rigtig mange ting, der skal på plads før der er et brugbart center. Da centeret på Grønningen lukkede fik en gruppe, der dyrker cirkeltræning, lov til midlertidig at fortsætte i det gamle Cafeteria indtil bestyrelsen for Fitness var klar med et oplæg til maskiner m.m. Nøglerne Nu har det nye nøglesystem fungeret i godt et år, og det er gået over al forventning. Der har været nogle små problemer, men det er noget som løses hen ad vejen. Fitnessrute i Viby 8

9 Ruten er afmærket og undervejs er der opstillet træningsredskaber. Ved Viby Idrætscenter, ved Kildemosen og i Åparken vest for Vibyvejen kan man på tre måder få udfordret sin udholdenhed, smidighed og styrke. Der er instruktioner til øvelserne og kort, som viser hvordan Fitnessruten forløber, alt efter om man er parat til at spurte eller gå 5, 6 eller 6,7 km. prioriterer højt, for vi vil gerne være med til at præge udviklingen. Skolereformen Ruten blev indviet den 27.april, hvor Carsten Lorentzen klippede snoren og holdt åbningstalen. Løbeklubben samt andre løb ruten igennem, og efterfølgende blev der serveret lidt at spise. Det var en god arbejdsgruppe, der var tilknyttet projektet. I de kommende år vil der blive flere tiltag bl.a. med en udvidelse af stien til Klosterskoven. Der er endnu ikke gået et år med den nye reform på skoleområdet. Derfor er det svært at komme med nogle konkrete oplevelser om hvilken indflydelse, det har haft på arbejdet i Viby Idrætsforening og på afdelingernes medlemstal. Viby Idrætsforening har ikke haft et samarbejde med skolerne i Viby Området. Vi er lidt skuffet over, at vi ikke engang har fået en tilbagemelding på det brev, vi skrev til skolerne for over et år siden. Møder med kommunen Gennem et år er der ud over den daglige drift af en idrætsforening, rigtig mange andre opgaver, der skal tages vare på. Bl.a. møder med den kommunale forvaltning om forskellige ting, som vi bliver inddraget i og skal inddrages i politikker på idrætsområdet, høringer om aktuelle emne og stillingtagen til de renoveringer, der skal ske i Viby Idrætscenter. Det er noget vi Enkelte afdelinger har haft en tilbagegang i medlemstallet, men om det er skolereformens skyld eller bare den tendens, som er i samfundet, vil måske vise sig til næste sæson. Aktivitetstilskud 9

10 Processen omkring ansøgning af aktivitetstilskud var blevet ændret ved 2014 ansøgningen. Nu skulle afdelingerne selv søge om tilskud, da ansøgningen var fuldt elektronisk. Viby Fodbold blev ramt af denne ændring, da ansøgningen ikke gik korrekt igennem. Dette betød at det blev økonomisk kritisk for fodbolden, da de ikke fik tilskud. Viby Idrætsforening skrev til forvaltningen, men i første omgang var der ikke politisk vilje til at finde en løsning, men da der så var 15 andre foreninger i samme situation fandt udvalget en pulje penge på kr., som blev udbetalt til de trængte foreninger. huse blive udbud i Vi i Viby Idrætsforening mener, at det er nødvendigt, at der er et gode og tilstrækkelige idrætsfaciliteter og hermed flere idrætstilbud til de nye borgere. Derfor går Viby Idrætsforening i gang med at drøfte visioner for de næst 10, 15, 20 år her hen over sommeren. Vi mener, at der er behov for en ny hal/ multihal, nye omklædnings og badefaciliteter og flere m2 jord til udvidelse af boldbanerne. Der er også et stort ønske om flere mindre og større rum til bl.a. bordtennis, møder og til gymnastik for små grupper. Viby Idrætsforening er en Gazelleforening i en Zebra by. Nu er proceduren blevet ændret, således at forvaltningen følger op og kontakter de foreninger, som ikke fik ansøgt om deres aktivitetstilskud inden for fristen. Visionerne of den Fremtidig udbygning af Viby Der er i øjeblikket planlagt en udbygning af Viby i første omgang med 700 huse på Skovsbo-grunden. Efter planen vil de første Juletræ/ fastelavn 10

11 Er aktiviteter som er en stor tradition i Viby Idrætsforening. Gruppen bag festlighederne gør en stor indsats for, at det skal blive nogle gode og positive timer for medlemmerne samt alle byens børn og voksne. En stor tak for arbejdet. resultater, men erfaringen viser også, at man hurtigt kan støde på dilemmaer, der kan vanskeliggøre et godt samarbejde. Derfor har vi besluttet, at Gadstrup og Viby bør nedsætte et lille udvalg, der skal drøfte samarbejdet, og hvor meget det skal favne. Formålet skal bl.a. være at undersøge, hvordan man kan etablere et samarbejde, der tager højde for de forskelle, der kan være i forståelser af, hvad samarbejdet går ud på og i forventningerne til, hvad den anden part skal og kan bidrage med i et samarbejde. Erfa møderne Er et samarbejde mellem Osted, Vindinge, Kirke Hyllinge, Tune, Gadstrup og Viby Idrætsforening. Vi mødes 2-3 gange om året og udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Det er en rigtig god måde at få drøftet fælles udfordringer og lære af hinanden. Kunststofbane/ nyt lysanlæg Samarbejdet med Gadstrup IF Gadstrup IF og Viby Idrætsforening har indgået samarbejder på både foldbold og håndbold, for at få nogle gode hold i de enkelte aldersgrupper. Det har givet gode I budgettet for 2014 var der afsat 6 mio. kr. Man begyndte arbejdet den 28. juli og arbejdet blev færdig til indvielse den 1. november. Det var en rigtig god dag. I beløbet var der også plads til hegn og lysanlæg, et skur til materiel samt penge til etablering af grus parkeringen mod øst. Der vil blive opsat bænke til tilskuerne på bane 1 og en flisebelægning, således at kørerstolsbrugere kan komme ud på anlægget. 11

12 Nyt tag Nyt varmeanlæg Skillevægge i baderummene Gennem 2014 er ovenstående vedligeholdelses arbejder blevet udført. Det er vedligeholdelsesarbejder, som har været tiltrængt gennem rigtig mange år. Derfor er vi rigtig glade når der sker noget. Der er ingen tvivl om, at hvis tingene bliver vedligehold regelmæssigt, så bliver der passet bedre på det. Halreklamer I hallerne har vi en række reklamer, men der er plads til endnu flere. Disse reklamer forhandles hvert 2. år. Indtægterne fra disse reklamer tilfalder hovedforeningen, som anvendes til forskellige nye ting i den daglige drift. Vi ved godt at, faciliteterne i Viby Idrætscenter har rigtig mange år på bagen, og at det koster mange penge, at gøre tingene up to date, men der er stadig udfordringer: Det varme vand i herrersiden Nye baderum og omklædning Flere toiletter Bedre handicapforhold Asfalt samt nye brædder på den lille bane. Flere skraldespande I 2015 får vi et nyt halgulv i både hal 1 og hal 2, flere cykelstativer og nyt sand i beach banen. Lions Ramsø Vedligeholdelses opgaver i Viby Idrætscenter Nyt Lydanlæg samt måltavler 12

13 Lions Ramsø støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Lions Ramsø: Lions Ramsø er en del af Lions International. På verdensplan er der 1,3 millioner medlemmer. De 21 af løverne finder du her i lokal området. Hvordan tjener vi penge dag? Lions er på Roskilde Festival, hvor vores arbejdsområde er på Roskilde Station. I nærområdet ser du løverne til Viby høstfest, hvor vi står med vores tombola telt. Omkring 1. november starter vi med at sælge vores populære Lions Juleskrab, hvor du får chancen for at vinde de gevinster, som vores erhvervsdrivende i lokal området har valgt at sponsorere. 1. søndag i advent er vi med vores telt på butikstorvet, når juletræet tændes. Foreningen for Idræt og Kultur i Viby (FIKV) Foreningen for Idræt og Kultur i Viby støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Foreningen for Idræt og Kultur i Viby: Foreningen har til formål at støtte op omkring idræts- og kulturmæssige aktiviteter i Viby via midler som skaffes af lokale frivillige kræfter. Vi mener der er brug for, at styrke aktiviteterne i Viby, og i foreningens korte levetid har vi allerede givet støtte til vores byfester, spejderne, kulturhuset og musiklivet i Viby, samt idræts- og kulturarrangementer arrangeret af Viby IF. Kan vi hjælpe jer, gør vi det gerne. Hvert år ansøger vi Roskilde Festival om at være med og de sidste to år har vi arbejdet i en pantbod på festival pladsen. Har du løst til at være aktiv medlem i foreningen, så er du velkommen. Du kan kontakte os for mere information på mail: Viby Genbrug (tidligere Kirkens genbrug) Viby Genbrug støtter Viby Idrætsforening. Her kan du læse lidt om Viby Genbrug: Viby Genbrug er en forening af ca. 50. frivillige, En genbrugsforretning som Viby Genbrug er helt afhængig af givere, medarbejdere og kunder. Butikkens overskud udgør normalt lidt over 50 % af omsætningen, som de to seneste år har ligget på ca kr. Danmission får 2/3 heraf til sit arbejde med nødhjælp o.a. i Afrika, Mellemøsten og Asien. Den sidste tredjedel af overskuddet fordeler foreningen selv til lokale og nationale formål. Hidtil er de lokale midler især gået til ungdomsarbejde, f.eks. til idrætsforeninger og spejdere. Det er midler som Idrætsforeningen er utrolig glade for at modtage. Pengene er med til at vi kan lave arrangementer for børn og unge. 13

14 Viby City Forening Har til formål at samarbejde med handels/erhvervslivet og med foreningerne i Viby for at styrke, udvikle og synliggøre byen. Viby City forening står bag høstfesten sidste lørdag i august. Juletræstændingen sidste søndag i november og som noget nyt i år Peder Syv arrangementet første fredag i februar. Alle arrangementer er i samarbejde med Viby Idrætsforening. Flagalleen i Viby til alle ovennævnte arrangementer opsættes af Petanque afdelingen. Det er en stor erkendtlighed til de hold og de enkeltpersoner. Det giver synlighed for idrætsforeningen, men for den enkelte et skulderklap over en god præstation. Vi ønsker alle et stort tillykke, men har også et håb om, at det giver lyst til nye mål. Roskilde Idræts Union RIU`s medlemsskare tæller 73 foreninger i Roskilde Kommune med medlemmer. Unionens formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og Roskilde Kommune. RIU er høringsberettiget i alle væsentlige spørgsmål på idrætsområdet. RIU arrangerer IDRÆTSFESTEN og er med i arrangementet FRIVILLIG fredag. Pokaler og medaljer De fleste af afdelingerne kommer i løbet af året hjem med mange fine præstationer og i de fleste tilfælde med pokaler / medaljer m.m. 14

15 Rengøringen i Viby Idrætscenter Forløber uden vanskeligheder. Heidi, Jim og Jan gør det godt. En stor tak for indsatsen og for samarbejdet. ikke bliver brugt skal afbookes så andre kan få glæde af tiderne til aktiviteter. Repræsentation Brugerrådet har holdt 3 møder. Heri er også halfordelingen for 2015/2016. Emner som har været på dagsordenen er: Asfalteringen af parkeringspladsen. Viby Idrætsforening forsøger at være repræsenteret ved forskellige begivenheder, jubilæer, fødselsdage og andre mærkedage. Vi ønsker alle tillykke endnu engang. Åbningen af hallerne i ferierne Cykelparkeringen Låsene i slagbænkene Antal af fjernsynskanalerne Kraftige router ( til trådløst netværk) Hundeluftning på fodboldbanerne Flere affaldsspande Ovennævnte ting er der taget hånd om og tingene vil blive løst. Halfordelingen gik også uden problemer. Der opfordres til at alle afdelinger er flexible, hvis der kommer et ekstraordinært arrangement, men også at de haltider der Afslutning: Der skal lyde en rigtig stor tak til alle vore aktive, ledere, instruktører og trænere og alle de mange frivillige, der er med til at få 15

16 virksomheden Viby Idrætsforening til at fungerer. Tak til alle vores samarbejdspartnere til Roskilde Idræts Union, til Roskilde Kommune og medarbejderne i forvaltningerne, til politikerne, til Roskilde Kongrescenter og de medarbejdere som kommer i idrætscenteret til Heidi, Jim og Jan Kristinsen for deres hjælpsomhed i både stort og småt. Ann og Jes Valente skal også have en rigtig stor tak for at de hver dag står i cafeen og servicerer. Alle der kommer i centeret, er utrolig glade og positive over, at der i Viby Idrætscenter er til at få noget til 3. halvleg. Det gavner det sociale samvær, at man kan købe en kop kaffe et stykke mad m.m. Stor tak til alle foreningens sponsorer! Mange af afdelingernes hold har kunnet iføre sig nye spilledragter med logoer. Det er noget som giver sammenhold og korpsånd, og ikke mindst så ser det rigtigt godt ud, når holdene er ude i andre klubber. Derfor er det også vigtigt, at vi alle støtter sponsorerne, så vil de også støtte os. At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. ( Søren Kirkegård) Alt for tit bevæger vi os ad den slagne vej. Den, der går sine egne veje, risikerer at blive mødt med misundelse og hånlige blikke. HUSK på at den, der tør lege med tankerne og derved opnå ny indsigt, er et modigt menneske. (Helmut Walch ) Viby den 23.marts 2015 Inga Skjærris En tak til pressen for velvilje behandling og positiv omtale, det hjælper med i det daglige arbejde. Tak til mine bestyrelseskollegaer, for sparring både med og modspil, det er positiv, at der er andre meninger end ens egne. Vi har ikke nået alt hvad vi havde håbet at nå i 2014, men sådan er det. Der skal være noget at stræbe efter. Vi mangler flere frivillige hænder: 16

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere