Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen"

Transkript

1 Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen

2 Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Idé, indhold og tekst: Majbrit Kronborg Mouridsen, DGI Storkøbenhavn Illustrationer og layout: Anne Bundgaard

3 Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen

4

5 Indholdsfortegnelse Forord En farverig forening - Hvorfor? Seks farverige idéer og eksempler Den Grønne Idé - Skolesamarbejde med stævner Den Blå Idé - Aktiviteter kun for kvinder og piger Den Pink Idé - Foreningsfestival Den Gule Idé - Nye frivillige Den Orange Idé - Idrætscamp Den Røde Idé - Udvikling i foreningen En farverig forening - Hvordan? Farverige fortællinger DGI som din medspiller

6 Forord Farverige Foreninger er et inspirationskatalog med konkrete idéer til, hvordan du får flere børn, unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund aktive i din forening. Farverige Foreninger giver eksempler på, hvordan andre foreninger har gjort en indsats for denne målgruppe, og hvad der kan komme ud af det både for nuværende og nye medlemmer. Ved at læse hæftet eller dele af det kan du forvente at få gode idéer og lyst til at opstarte nye initiativer med etniske minoritetsgrupper. Farverige foreninger udspringer af konkrete praktiske erfaringer fra projektet Rollemodellerne.dk i DGI Storkøbenhavn. Fokus for Rollemodellerne.dk var at skabe lige muligheder for alle i foreningslivet. Hensigten med inspirationsmaterialet er at dele vores praktiske erfaringer med andre, som er interesserede i eller allerede arbejder med området og på denne måde bidrage til at nuancere og kvalificere det fremtidige arbejde. med etnisk minoritetsbaggrund til deres aktiviteter og få flere medlemmer og frivillige med etnisk minoritetsbaggrund som resultat. Målet med Farverige Foreninger er at inspirere og motivere nye foreninger til at gå i gang med små eller større projekter, hvor personer med etnisk minoritetsbaggrund tænkes ind. I Farverige Foreninger vil du få eksempler, gode idéer og tips til at komme i gang, undgå typiske faldgrupper og opnå succes. Et andet ønske er at du, som læser, bliver mere nysgerrig omkring, hvorfor og hvordan man kan arbejde med etniske minoriteter, får nye oplevelser og overraskelser af at læse inspirationskataloget og bliver klogere på området. Forhåbningen er også at skabe øget forståelse og indsigt omkring mennesket inde bag den etniske minoritet og hermed nedbryde nogle fordomme. Hensigten er at skrive i et sprog, som passer til praksis og lade det teoretiske ligge i skuffen. Det forvandlende i Rollemodellerne.dk har været at forestillinger og generaliseringer om etniske minoritetsgrupper er blevet afløst af at se og lytte til det enkelte menneske og arbejde derfra. Den gennemgående opfattelse af forskellighed i projektet har været farverigt og positivt, og der er taget udgangspunkt i muligheder og nye løsninger frem for begrænsninger og problemer. Dette er baggrunden for foreningernes succes med at tiltrække børn og voksne Selvom de beskrevne initiativer og erfaringer tager sit afsæt i foreningslivet og blandt frivillige, henvender Farverige Foreninger sig også til andre aktører, som arbejder med etniske minoritetsgrupper og integrationsarbejde såsom kommuner, boligsociale indsatser, skoler, organisationer, ministerier etc.

7 Tak til alle foreninger som har bidraget med erfaringer, råd og oplevelser fra deres foreningsarbejde med børn, unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund. En særlig tak til projektets 6 primære rollemodelforeningerne: Arbejdernes Tennisklub, She Zone, Grøndal EV, Københavns Internationale Forening, Global Education through Sport og Gymna 2b. Kun på grund af arbejdsindsatserne ude i foreningerne og erfaringsudveksling med DGI er det blevet muligt at skrive Farverige Foreninger. Tak til Integrationsministeriet og DGI, som har bevilget midler til udarbejdelse af kataloget. God fornøjelse med læsningen Majbrit Kronborg Mouridsen Projektleder Rollemodellerne.dk Rollemodellerne.dk Rollemodellerne.dk er et projekt gennemført i samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og 6 fokusforeninger i København i perioden 1. august august Formålet var at få flere aktive etniske minoriteter i idrætsforeningerne med fokus på unge og forældre. De 6 primære rollemodelforeninger var: Arbejdernes Tennisklub (ATK), She Zone, Grøndal EV, Københavns Internationale Forening (KIF), Global Education through Sport (GES) og Gymna 2b. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og DGI. DGI Storkøbenhavn DGI Storkøbenhavn er en af 16 landsdelsforeninger tilknyttet landsorganisationen Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). DGI Storkøbenhavn dækker 11 kommuner og har ca. 310 idrætsforeninger som medlemmer. DGI Storkøbenhavn bygger på demokrati, dialog, menneskelig respekt, engagement og en helhedsorienteret idrætskultur, hvor både krop, sjæl og tanke har sin plads. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt. DGI s værdier om anerkendelse og respekt for det enkelte menneske, retten til at have forskellige holdninger og give udtryk for dem er et grundlæggende og et afgørende udgangspunkt for at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet.

8 En farverig forening Hvorfor? Idræt er for alle og skal kunne rumme alle, som har lyst til at være med. Idrætsforeningen er et sted, hvor børn, unge, voksne og ældre kan dyrke idræt sammen med andre i et trygt forum. Samtidig er foreningen et unikt sted for udfoldelse og medindflydelse, som alle bør kende og have mulighed for at blive en del af. Foreningen er også et sted, hvor man opbygger netværk og venskaber, som kan være med til at skabe nye muligheder for den enkelte såvel socialt som arbejdsmæssigt, da mange får job gennem deres netværk. Idrætsforeningen kan samle mennesker omkring en fælles interesse og skabe fællesskab på tværs af sociale, etniske, politiske, religiøse og andre forskelle. Foreningen kan tænke målgruppen ind i foreningen på flere planer f.eks. som medlem, aktiv udøver eller frivillig. Inddragelse af en ny målgruppe betyder at foreningen tilføres nye tanker og idéer, mens nye venskaber kan opstå på tværs af forskellige grupper. Dette kan være med til at øge forståelsen og tolerancen for hinanden og i sidste ende skabe et samfund, som alle er glade for at være en del af. Samtidig findes der mange puljer, fonde o. lign., hvor foreninger kan søge støtte, hvis de gerne vil gøre en indsats for foreningsinaktive grupper. Foreningen har mulighed for at søge økonomiske midler, der kan være med til at udvikle foreningens mangfoldighed på forskellige områder, som kommer foreningen til gode. I dette katalog kan du læse om nogle forskellige foreningers initiativer og den motivation, som ligger til grund for disse foreningers engagement i arbejdet med etniske minoriteter. Hvad kunne være din motivation? At styrke foreningen ved at få: Flere medlemmer Flere frivillige Nye aktiviteter Flere forskellige medlemmer Positiv opmærksomhed om foreningen Styrke sammenholdet blandt de frivillige Få midler til initiativer Positive succeshistorier Nye netværk og relationer i lokalområdet Udvikling og innovation i foreningen At styrke mig selv ved at: Gøre noget godt for andre Få et større netværk og nye venskaber Lære nyt om forskellige kulturer Få unikke samtaler og oplevelser Udfordre mig selv og lære noget nyt Engagere mig mere som frivillig

9 Seks farverige idéer og Eksempler Alles holdninger er okay. Man skal have lov til at have den holdning, man har, men man skal også kunne argumentere for den Frivillig i ATK Jeg var overrasket over, at de ældre i klubben tog så godt imod det, vi kom med. Jeg troede, de ville modsige os med mange af de idéer, vi kom med og sige, at de ikke synes, det var godt nok. Det billede havde jeg, men det har sgu ændret sig. De var meget positivt overrasket og glade for, at vi ville komme ind og hjælpe dem. Sådan virkede det i hvert fald på mig Ung frivillig i ATK 9

10 Den Grønne Idé Skolesamarbejde med stævner Skolesamarbejde med stævner går ud på at få kontakt til skoler, som ligger i foreningens lokalområde og afholde et eller flere stævner i samarbejde med skolerne, som gavner såvel skolerne som foreningen. Ved at gennemføre denne idé får børn og/eller unge positive oplevelser med idræt, og det kan være med til at få flere til at blive aktive i idrætsforeningen. Samtidig hjælper foreningen også skolerne ved at komme med nye input og materiale til idrætsundervisningen. For idrætsgrene, som ikke er så udbredte, er det en god måde at skabe mere synlighed om idrætten og få flere aktive idrætsudøvere. Andre klubber spørger, hvornår kommer I videre. Det rager mig en papand. Det er slet ikke det, det handler om. De er kommet godt igennem deres barndom og ungdom, og det er det vigtigste. Det rør mig ikke ret meget, at de holder op med at spille volley, når de bliver 20 år Frivillig i Grøndal EV 10

11 Afklar motivation og ressourcer Find en tovholder i foreningen Informer og få godkendelse af idrætsforeningens ledelse Find midler til forløbet Indgå aftale med skoler Find relevante skoler tæt på foreningen Kontakt skolens ledelse og idrætsansvarlige og afklar deres interesse for samarbejde Lav en skriftligt kontrakt med skolen Undervis i idrætstimer på skolerne Send en instruktør fra foreningen ud til hver skole for at undervise Giv idrætslærerne undervisningsmateriale og udstyr til den pågældende idræt Idrætslærerne underviser eleverne i den pågældende idræt Afhold stævne Planlæg stævne Find unge frivillige til at hjælpe Lav særlige regler til stævnet, hvis det færdige spil er for svært Afhold stævne for skolerne Få deltagerne over i foreningen Inviter deltagerne til træning i foreningen Tilbyd de nye deltagere 1/2 års gratis medlemskab Inviter indenfor de første 2 måneder de nye medlemmer med på weekendtur 11

12 Ekstra tips: Gennemfør træning og stævner flere gange, så eleverne oplever, at de bliver bedre Vær fleksibel overfor den enkelte skole i forhold til, hvor mange klasser som deltager, hvornår og hvordan de træner osv. Giv skolerne en opfordring til at skabe synlighed omkring deltagerne i forløbet ved at fremhæve dem, som deltager i stævnerne på skolens hjemmeside, fællesmøde eller lignende Et godt succeskriterium for stævner er, at deltagerne får succesoplevelser med spillet og har det sjovt med hinanden, derfor kan man med fordel lave regler tilpasset deltagernes niveau Tidsramme: 2-4 måneders intensivt forløb (alt efter omfang af træningsgange og antal af stævner). Hvad skal der til for at lykkedes med Den Grønne Idé? En motiveret tovholder, som både er engageret i skolen og idrætsforeningen Opbakning fra skolerne og idrætsforeningen Økonomi (tid til fundraising) til stævnerne, medlemskab og de første ture i foreningen Frivillige til stævnerne der fungerer som dommere, pointtællere og coaches Netværk og organisationer, som kan åbne dørene til nye muligheder Hvad er resultaterne af Den Grønne Idé? Børn og unge bliver motiverede til at dyrke idræt og nogle bliver medlem i foreningen Kursus for lærerne og bedre idrætsundervisning i den pågældende idræt Nye unge frivillige til foreningen videreuddannes, når de hjælper til stævnerne Positiv omtale af idrætsforeningen og skolerne gennem artikler i lokalavis m.m. Nye venskaber opstår på tværs af skolerne Ny motivation til de frivillige, som får ros for deres indsats Nogle børn bliver gladere for at gå i skole, fordi de glæder sig til idrætsforløbe 12

13 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Stiller instruktør til rådighed til træning på skolerne Arrangerer og afholder stævne Finder unge frivillige hjælpere til stævne Sørger for at skolerne tilmelder både drenge- og pigehold Sørger for indslusning og træning af de børn og unge, der starter i idrætsforeningen Skolerne: Lægger stævnerne ind i skolens øvrige kalender Forbereder besøg af træner fra idrætsforeningen og deltager selv i træningen Træner idrætten på egen skole i idrætstimerne med de klasser, som er med Har ansvar for at eleverne deltager i alle planlagte stævner med en lærer fra skolen Organisationer og kommuner: Bidrager med udstyr til skolerne f.eks. bolde og undervisningsmateriale Hjælper med kontakter, netværk og rådgivning Økonomisk støtte til forløbet samt kontingent og ture i foreningen Lokalavisen: Synliggør initiativet og idrætsforeningen gennem artikler 13

14 Eksempel på Den Grønne Idé Volleyballstævner med skolerne Et godt råd fra Grøndal EV: Kom i gang - tag kontakt til skolerne, lav nogle stævner og lad børnene mødes. Skab nogle aktiviteter, som børnene bliver afhængige af. Når børnene finder ud af, hvor sjovt det er, så vil behovene komme fra dem. Og husk selv at bevare glæden ved at være frivillig Hvad var jeres motivation og formål? Vi ville først og fremmest give børnene en god oplevelse igennem sport og lade dem mærke det adrenalin-kick, sport kan give. Denne oplevelse skulle gerne være så stor, at de efterfølgende ville få lyst til at spille i klubben. Vi har oplevet, at netop volleyball har mange elementer, som er gode til at skabe integration. Samtidig vil vi også gerne gøre noget for, at volleyball og særligt kidsvolley bliver brugt mere i skolerne ved at give idrætslærerne inspiration til deres undervisning. På den måde bliver volleyball mere udbredt Grøndal Volley (opstartet i 1980) og EV73 (opstartet i 1973) fusionrede til Grøndal EV i 2001 Hvor: Nørrebro og omegn (Københavns Kommune) Aktivitet: Volleyball Størrelse: 242 medlemmer Grøndal EV er en forening, der bruger volleyball til at give børn og unge et aktivt fritidsliv. Foreningen lægger vægt på det sociale, og derfor er det vigtigt for den at alle får mulighed for at deltage i turneringer, stævner og weekendture. Kendetegnende for breddeklubben er kvalitet, sammenhold, sociale aktiviteter og samarbejde med andre. Grøndal EV er samtidig den volleyballklub med flest vundne Ungdoms DM medaljer indenfor de sidste 10 år! Grøndal EV s hjemmeside: 14

15 Hvad fik foreningen ud af det? Der dyrkes mere og bedre volleyball og kidsvolley i skolernes idrætstimer Flere børn får lyst til at gå til volleyball, og flere bliver medlem i klubben Nye unge frivillige uddannes i praksis og får ansvar til skolestævnerne Positiv omtale af skolerne og Grøndal EV i lokalavisen Stolthed hos klubbens frivillige og medlemmer Mere respekt omkring dem, som spiller volleyball Mindre mobning på skoler, hvor der spilles meget volleyball Grøndal EV gør en forskel ved at skabe stabilitet og tryghed for børn og unge, som har brug for det Anerkendelse fra andre klubber Hvad gjorde at det lykkedes? En motiveret og engageret tovholder som var skolelærer og foreningsaktiv Unge frivillige hjælpere til stævnerne som fungerede som rollemodeller for de yngre deltagere Opbakning fra skolerne og foreningen Penge til at gennemføre det Hvad har I lært af forløbet? Det er en god idé at bruge unge rollemodeller til stævnerne og give dem ansvar, for det er samtidig med til at skabe en positiv forandring hos dem selv Man skal være realistisk omkring, hvad man kan opnå som forening. Man kan ikke kun fokusere på den allersvageste målgruppe. Man skal også have nogle godt understøttede børn og unge med i forløbet. Derfor skal man vælge forskellige typer skoler Man skal huske at gøre klart, hvad en forening egentlig er, når man taler med nogen, som ikke ved det Der kan være mange grunde til, at forældre ikke støtter deres børn, men alle forældre vil det bedste for deres børn. Derfor skal vi snakke med forældrene for at finde ud af, hvad de tænker om, at deres barn er med i en forening, og hvordan de forholder sig til træning, kammerater, weekendtur osv. Det er mange forskellige ting, som skal spille sammen, for at et barn bliver medlem i foreningen bl.a. et langt introduktionsforløb i skolen, at børnene ser hinanden flere gange, gratis medlemskab, weekendtur og stævner med foreningen. Det skaber også ringe i vandet, når yngre søskende hører om det fra ældre søskende 15

16 Der er ikke nogen i klubben, som ser på elite som en målgruppe og er dedikeret til at arbejde med det. Det vigtige er opdragelsen og at have det sjovt. Det synes de fleste i ungdomsafdelingen Frivillig i Grøndal EV Man skal huske at sætte sig ind i modpartens situation. Det dummeste er at tro, at alle skal gøre alt på samme måde. Man skal forstå, hvilke børn vi har med at gøre og have empati og forståelse for andre måder at tænke på i forhold til vaner, traditioner, kultur og sprog Frivillig i Grøndal EV De frivillige, som hjælper, skal have balance i deres liv og opbakning fra deres netværk, så det ikke bliver for meget. Ellers kan det ende med, at man må stoppe helt pga. stress Frivillig i Grøndal EV 16

17 Den Blå Idé Aktiviteter kun for kvinder og piger Idéen er at lave nogle aktiviteter i foreningen, som kun er for kvinder og piger, fordi nogle kvinder og piger af forskellige kulturelle, religiøse eller personlige årsager ønsker at dyrke motion uden deltagelse af mænd og drenge. Pointen er at opfylde et stærkt behov og ønske om motion kun for kvinder og piger. Dette kræver nogle rammer og overvejelser, som vil beskrives i denne idé. Find behovet og foreningens interesse Opsøg kvinder og piger med minoritetsbaggrund i lokalområdet og find ud af, hvilke fysiske aktiviteter der interesserer dem Få nogle af kvinderne eller pigerne med i en arbejdsgruppe Afklar foreningenens interesse og muligheder Find en tovholder, som har god kontakt til målgruppen Find ud af hvem i lokalområdet, som har god kontakt til målgruppen (skole, SFO, ungdomsklub, projekter, boligsociale indsatser, sprogskole, kommune, sundhedscenter etc.) Gennemfør praktiske forberedelser Samarbejd eventuelt med en interesseret lokal partner Find det tidspunkt, som passer ind i målgruppens hverdagsliv Find økonomiske midler til forløbet Find lokaler med de nødvendige fysiske rammer og god beliggenhed i forhold til deltagerne Afklar pris og snak med målgruppen om betalingsmetode Find en kvindelig instruktør til holdene Rekrutter kvinder og piger Opstart aktivitet Sæt aktiviteten i gang og få deltagerne i den nye gruppe til at føle sig trygge Lav sociale aktiviteter for deltagerne Involver deltagerne alt efter deres ressourcer Arbejd for at holdet bliver en del af foreningen, f.eks. gennem fælles sociale arrangementer 17

18 Ekstra tips: Find kvinder og piger, som har kontakten til målgruppen, så vil reklamen gå fra mund til mund og det er den mest effektive rekrutteringsmetode Hvis der er deltagende kvinder eller piger, som ikke er så gode til dansk, kan det skabe en god tryghed og start i foreningslivet, hvis instruktøren kan forskellige sprog Hjælp de deltagere som har det økonomisk svært med at betale kontingent Få lokaler tæt på hvor målgruppen bor eller kommer i løbet af dagen, så er der større sandsynlighed for, at de kommer hver gang. Når deltagerne er trygge og glade for at komme, kan man overveje at flytte aktiviteten til foreningens lokaler Skab ejerskab til aktiviteten ved at involvere deltagerne i forskellige opgaver fra starten Tidsramme: Det tager ofte en sæson at få opstartet og forankret et hold med denne målgruppe i foreningen, men det afhænger af lokale samarbejdspartnere, foreningens engagement og målgruppens motivation. Hvad skal der til for at lykkedes med Den Blå Idé? Opbakning fra foreningens ledelse og øvrige medlemmer Økonomisk støtte til at opstarte holdet Hjælp og rådgivning fra netværk i lokalområdet Frivilliges tid og energi Kontakt til målgruppen Lokaler med en god placering og med mulighed for at lukke af for andre Ejerskab til idéen fra deltagende kvinder og/eller piger Hvad er resultaterne af Den Blå Idé? Flere kvinder og piger kommer ud og dyrker idræt Flere medlemmer i foreningen Nye frivillige kræfter i foreningen Respekt og anerkendelse fra omverdenen 18

19 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Opretter holdene Er økonomisk ansvarlig Finder lokaler, instruktører og deltagere Lokale samarbejdspartnere: Hjælper med rekruttering af deltagere Har evt. et lokale, som kan benyttes Kan evt. hjælpe med økonomisk støtte Kommunale/lokale støtteordninger: Støtte til sociale arrangementer og opstart af aktiviteten Organisationer: Hjælper med kontakter, netværk og rådgivning Økonomisk støtte til opstart af aktivitet m.m. Lokalavisen: Gratis annoncer om de nye hold Artikler om kvinder eller piger som er med, er god PR 19

20 Eksempel på Den Blå Idé Oprettelse af et fitnesscenter med hold kun for kvinder & piger Et godt råd fra KIF: Hvis man som forening skal arbejde med denne målgruppe, så skal man først og fremmest tænke på, hvordan man vil bygge bro til dem. Det er vigtigt, når man arbejder med etniske minoriteter, at man inddrager målgruppen og giver dem indflydelse på hvilke aktiviteter, som man skal kunne tilbyde dem og som passer til dem og det ved de bedst selv. Københavns Internationale Forening (KIF) er opstartet i 2002 Hvor: Brønshøj (Københavns Kommune) Aktivitet: Fodbold, basketball, svømning, lektiehjælp og rådgivning. Størrelse: 265 medlemmer i aldersgruppen år. Københavns Internationale Forening ønsker at give børn og unge med minoritetsbaggrund mulighed for at deltage i forskellige sunde og positive fritidsaktiviteter. Foreningen har deres egne lokaler, hvor unge kan få hjælp, støtte og rådgivning for at undgå, at de kommer til at sidde fast i negative situationer og ikke kan komme videre. Foreningen er opstartet af en gruppe unge med somalisk oprindelse på baggrund af de oplevelser og erfaringer, de har haft ved at vokse op i Danmark. Københavns Internationale Forenings hjemmeside: Hvad var jeres motivation og formål? Vi så, at mange kvinder og unge piger med andre etniske baggrunde end dansk ikke deltog i de idrætsaktiviteter, som findes i samfundet, fordi de at forskellige grunde ikke ønsker at dyrke motion sammen med mænd og drenge. Da mange af vores kvindelige medlemmer efterspurgte fitness, lavede vi en undersøgelse i foreningens lokalområde, hvor der bor mange etniske minoriteter. Det viste sig, at mange ønskede at benytte fitness, derfor gik vi i gang og troede på, at projektet kunne blive en succes. Vores formål var at skabe nogle rammer, så denne gruppe kvinder og unge piger kunne få mulighed for at dyrke idræt og forbedre deres sundhed 20

21 Hvad fik foreningen ud af det? Et nyt fitnesscenter i foreningen, hvor kvinder og mænd kan træne opdelt Flere kvinder og unge piger fra foreningens lokalområde kommer ud og dyrker idræt Flere medlemmer i foreningen Uddannede fitnessinstruktører fra KIF, som er frivillige og står for holdene Respekt og opmærksomhed fra omverdenen Hvad gjorde at det lykkedes? Medlemmer i foreningens omgangskreds syntes, idéen var god og hjalp økonomisk Hjælp og rådgivning fra de netværk og organisationer foreningen hører til KIF indgik partnerskab med en anden forening En gruppe frivillige, som har ofret det meste af deres tid og energi på projektet i en periode Opbakning og positiv indstilling fra foreningens medlemmer og andre mennesker. Efterspørgslen fra kvinderne og pigerne var stor, og det fik de frivillige til at blive ved De rette lokaler som kunne bruges til et fitnesscenter De frivillige nåede ud til målgruppen, fordi de taler målgruppens sprog og forstår deres måde at kommunikere og tænke på Hvad har vi lært? Det er helt afgørende at sætte sig ind i, hvor man kan få støtte til de forskellige elementer i projektet. I starten havde vi søgt til noget, som de enkelte puljer ikke dækkede. Det brugte vi meget tid og energi på, og derfor tog det lang tid at få styr på det økonomiske i projektet Man skal virkelig gå ind for sagen og brænde for det, for der kommer rigtig mange udfordringer undervejs. Men det kan lade sig gøre, selvom man ikke ved noget om fitness fra starten. Det er vigtigt at komme i gang og undervejs undersøge, hvad andre folk har gjort for at få succes. Det er muligt, hvis man brænder for det 21

22 Det er meget vigtigt at få sagt, at dette projekt ikke kun er for folk med anden etnisk baggrund end dansk. Det er for alle, der vil have et frirum. Det er et sted, de kan komme og træne og være sammen med andre kvinder og ikke tænke på, hvordan man skal se ud. Det er for alle, vi har gjort det her Frivillig i KIF Forløbet har været meget hårdt, og vi har lært tingene på den hårde måde ved at få afslagene i hovedet Frivillig i KIF 22

23 Der vil altid være den der vi- og de følelse hos folk, så det er vigtigt at blande folk. Det er vigtigt, at foreningen gør sig nogle tanker om, hvorvidt de vil ansætte en med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde med denne målgruppe. Nu er det helt sort og hvidt, men det er realiteterne, og sådan som jeg ser det: vi kan godt blive enige om, at folk med anden etnisk baggrund har fordomme overfor danskere, og danskerne har fordomme overfor folk med anden etnisk baggrund. Så man står i et dilemma, og hvis man skal løse det problem, er det vigtigt, at der bliver bygget bro og skabt dialog mellem de 2 parter. Det bærende element skal være at man gider det, ellers kommer man ikke langt Frivillig i KIF 23

24 Den Pink Idé Foreningsfestival En foreningsfestival er et åbent arrangement, som foreningen planlægger evt. sammen med andre samarbejdspartnere. Her kan være forskellige aktiviteter og underholdning, som deltagerne kan være med til og herigennem få indblik i, hvem foreningen er. Formålet er at skabe fællesskaber og oplevelser blandt deltagerne på tværs af etnicitet, social status, alder, interesser, foreningsaktiv eller ikke foreningsaktiv og at motivere flere til at blive aktive i en forening. Fælles oplevelser kan også være med til at nedbryde fordomme mellem deltagerne. Hvis der er mange aktører og foreninger med, kan det også styrke netværksdannelsen blandt disse. Kommuniker og rekrutter Lav og tryk plakat, flyer og program med dagens aktiviteter, tid, sted osv. Formidl arrangementet gennem digitale medier Udsend infomails og post til samarbejdspartnere og deltagere Rekrutter deltagere og frivillige gennem netværk, studiesteder, digitale medier, artikler, pressemeddelelser, nyhedsmails, landsdækkende aviser, TV, radio, blade og online-kalendere Udvikl idé og indledende manøvre Klargør formål og målgruppe for foreningsfestivalen Bestem arrangementets omfang, budget, koncept og overordnet indhold Find en tovholder eller flere, som brænder for idéen Find ressourcerne Find relevante puljer, fonde og sponsorater og skriv målrettede ansøgninger Definer opgaver og start rekruttering af frivillige Book lokaler/faciliteter Planlæg aktiviteter og underholdning til dagen og lav aftaler med de ansvarlige 24

25 Gennemfør sidste praktiske opgaver Indret rummene til aktivitet Koordiner dagens aktiviteter og de frivilliges opgaver Hent, lån og køb materialer, udstyr, forplejning, gaver etc. Afhold foreningsfestival Sørg for god forplejning og koordinering af de frivillige Uddel en simpel evalueringsseddel til hver deltager og sørg for at den bliver udfyldt Optag video og/eller tag billeder på dagen Efterbehandling Evaluer dagen og forløbet internt blandt frivillige Lav skriftlig evaluering og send til puljer, fonde og sponsorer, der har støttet festivalen Ekstra tips: Idéen kan gennemføres i stort såvel som mindre målestok alt efter formålet og ressourcerne Planlægning bliver lettere, hvis man hurtigst muligt har finansiering på plads, så man ved, hvad man reelt kan bruge af midler på forskellige aktiviteter, PR, frivillige etc. Lav en overordnet tidsplan, så alle kan følge med i, hvordan planlægningen går Opret relevante dokumenter i et online system, så alle har adgang til disse Husk så vidt muligt at tænke buffere ind både hvad angår tid, penge, frivillige osv. Dette initiativ er oplagt at lave sammen flere foreninger eller organisationer Arbejdsområder, som er relevante at overveje til en festival er: fundraising, aktiviteter og underholdning, PR & kommunikation, rekruttering af deltagere, rekruttering og koordinering af frivillige, praktiske opgaver, evaluering, budget og ledelse 25

26 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Ansvarlig for initiativet Finder frivillige i foreningen Skaber synlighed og PR omkring festivalen og foreningen Lokale samarbejdspartnere Deler information ud og motiverer målgruppen til at komme Deltager aktivt på dagen Foreninger og organisationer: Laver workshops eller boder med interaktive aktiviteter og information om deres tilbud. Efterfølgende er disse gearet til at tage imod nye deltagere i foreningen/organisationen Puljer, fonde og sponsorer Økonomisk støtte til at gennemføre projektet Medier aviser, tv, radio. magasiner osv. PR for foreningsfestivalen før arrangementet Spreder idéen ud gennem artikler efter afholdt arrangement til inspiration for andre. Tidsramme: Tidsrammen afhænger af størrelsen af foreningsfestivalen og ressourcer. Hvis der arbejdes intensivt tager en foreningsfestival med 100 deltagere ca. 2 måneder, 400 deltagere ca. 5 måneder og 800 deltagere ca. 10 måneder. 26

27 Hvad skal der til for at lykkedes med Den Pink Idé? Et spændende program med mange forskellige aktiviteter og underholdning som appellerer til, at man mødes i aktivitet på tværs af alder, etnicitet, social status og interesser Informationsmateriale om arrangementet med inspirerende og motiverende layout En åben og fordomsfri tilgang til det enkelte menneske på alle planer i planlægning, rekruttering, afholdelse og efterbehandling Samarbejdspartnere og netværk, som bakker op og rekrutterer deltagere Dedikerede arrangører og frivillige, der brænder for at skabe en foreningsfestival for alle Økonomisk støtte er afgørende for at skabe kvalitet og et gennemført initiativ Det, vi husker fra festivalen, er den gode stemning. Det lagres på en positiv måde. Når noget har været sjovt, så vil folk komme igen. Den effekt har festivalen haft Frivillig i She Zone og initiativtager til Ta Rummet - interaktiv festival for kvinder og piger Hvad er resultaterne af Den Pink Idé? En masse mennesker har haft en fantastisk dag og fået nye oplevelser sammen Glæde og stolthed hos foreningen over at lykkedes med et positivt arrangement Flere mennesker kender til foreningen og deres aktiviteter Man kan vise omverdenen at det kan lade sig gøre at mødes på tværs af forskellighed, hvis rammerne er rummelige og indholdet tiltrækkende for mange forskellige mennesker 27

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere