Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen"

Transkript

1 Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen

2 Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Idé, indhold og tekst: Majbrit Kronborg Mouridsen, DGI Storkøbenhavn Illustrationer og layout: Anne Bundgaard

3 Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen

4

5 Indholdsfortegnelse Forord En farverig forening - Hvorfor? Seks farverige idéer og eksempler Den Grønne Idé - Skolesamarbejde med stævner Den Blå Idé - Aktiviteter kun for kvinder og piger Den Pink Idé - Foreningsfestival Den Gule Idé - Nye frivillige Den Orange Idé - Idrætscamp Den Røde Idé - Udvikling i foreningen En farverig forening - Hvordan? Farverige fortællinger DGI som din medspiller

6 Forord Farverige Foreninger er et inspirationskatalog med konkrete idéer til, hvordan du får flere børn, unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund aktive i din forening. Farverige Foreninger giver eksempler på, hvordan andre foreninger har gjort en indsats for denne målgruppe, og hvad der kan komme ud af det både for nuværende og nye medlemmer. Ved at læse hæftet eller dele af det kan du forvente at få gode idéer og lyst til at opstarte nye initiativer med etniske minoritetsgrupper. Farverige foreninger udspringer af konkrete praktiske erfaringer fra projektet Rollemodellerne.dk i DGI Storkøbenhavn. Fokus for Rollemodellerne.dk var at skabe lige muligheder for alle i foreningslivet. Hensigten med inspirationsmaterialet er at dele vores praktiske erfaringer med andre, som er interesserede i eller allerede arbejder med området og på denne måde bidrage til at nuancere og kvalificere det fremtidige arbejde. med etnisk minoritetsbaggrund til deres aktiviteter og få flere medlemmer og frivillige med etnisk minoritetsbaggrund som resultat. Målet med Farverige Foreninger er at inspirere og motivere nye foreninger til at gå i gang med små eller større projekter, hvor personer med etnisk minoritetsbaggrund tænkes ind. I Farverige Foreninger vil du få eksempler, gode idéer og tips til at komme i gang, undgå typiske faldgrupper og opnå succes. Et andet ønske er at du, som læser, bliver mere nysgerrig omkring, hvorfor og hvordan man kan arbejde med etniske minoriteter, får nye oplevelser og overraskelser af at læse inspirationskataloget og bliver klogere på området. Forhåbningen er også at skabe øget forståelse og indsigt omkring mennesket inde bag den etniske minoritet og hermed nedbryde nogle fordomme. Hensigten er at skrive i et sprog, som passer til praksis og lade det teoretiske ligge i skuffen. Det forvandlende i Rollemodellerne.dk har været at forestillinger og generaliseringer om etniske minoritetsgrupper er blevet afløst af at se og lytte til det enkelte menneske og arbejde derfra. Den gennemgående opfattelse af forskellighed i projektet har været farverigt og positivt, og der er taget udgangspunkt i muligheder og nye løsninger frem for begrænsninger og problemer. Dette er baggrunden for foreningernes succes med at tiltrække børn og voksne Selvom de beskrevne initiativer og erfaringer tager sit afsæt i foreningslivet og blandt frivillige, henvender Farverige Foreninger sig også til andre aktører, som arbejder med etniske minoritetsgrupper og integrationsarbejde såsom kommuner, boligsociale indsatser, skoler, organisationer, ministerier etc.

7 Tak til alle foreninger som har bidraget med erfaringer, råd og oplevelser fra deres foreningsarbejde med børn, unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund. En særlig tak til projektets 6 primære rollemodelforeningerne: Arbejdernes Tennisklub, She Zone, Grøndal EV, Københavns Internationale Forening, Global Education through Sport og Gymna 2b. Kun på grund af arbejdsindsatserne ude i foreningerne og erfaringsudveksling med DGI er det blevet muligt at skrive Farverige Foreninger. Tak til Integrationsministeriet og DGI, som har bevilget midler til udarbejdelse af kataloget. God fornøjelse med læsningen Majbrit Kronborg Mouridsen Projektleder Rollemodellerne.dk Rollemodellerne.dk Rollemodellerne.dk er et projekt gennemført i samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og 6 fokusforeninger i København i perioden 1. august august Formålet var at få flere aktive etniske minoriteter i idrætsforeningerne med fokus på unge og forældre. De 6 primære rollemodelforeninger var: Arbejdernes Tennisklub (ATK), She Zone, Grøndal EV, Københavns Internationale Forening (KIF), Global Education through Sport (GES) og Gymna 2b. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og DGI. DGI Storkøbenhavn DGI Storkøbenhavn er en af 16 landsdelsforeninger tilknyttet landsorganisationen Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). DGI Storkøbenhavn dækker 11 kommuner og har ca. 310 idrætsforeninger som medlemmer. DGI Storkøbenhavn bygger på demokrati, dialog, menneskelig respekt, engagement og en helhedsorienteret idrætskultur, hvor både krop, sjæl og tanke har sin plads. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt. DGI s værdier om anerkendelse og respekt for det enkelte menneske, retten til at have forskellige holdninger og give udtryk for dem er et grundlæggende og et afgørende udgangspunkt for at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet.

8 En farverig forening Hvorfor? Idræt er for alle og skal kunne rumme alle, som har lyst til at være med. Idrætsforeningen er et sted, hvor børn, unge, voksne og ældre kan dyrke idræt sammen med andre i et trygt forum. Samtidig er foreningen et unikt sted for udfoldelse og medindflydelse, som alle bør kende og have mulighed for at blive en del af. Foreningen er også et sted, hvor man opbygger netværk og venskaber, som kan være med til at skabe nye muligheder for den enkelte såvel socialt som arbejdsmæssigt, da mange får job gennem deres netværk. Idrætsforeningen kan samle mennesker omkring en fælles interesse og skabe fællesskab på tværs af sociale, etniske, politiske, religiøse og andre forskelle. Foreningen kan tænke målgruppen ind i foreningen på flere planer f.eks. som medlem, aktiv udøver eller frivillig. Inddragelse af en ny målgruppe betyder at foreningen tilføres nye tanker og idéer, mens nye venskaber kan opstå på tværs af forskellige grupper. Dette kan være med til at øge forståelsen og tolerancen for hinanden og i sidste ende skabe et samfund, som alle er glade for at være en del af. Samtidig findes der mange puljer, fonde o. lign., hvor foreninger kan søge støtte, hvis de gerne vil gøre en indsats for foreningsinaktive grupper. Foreningen har mulighed for at søge økonomiske midler, der kan være med til at udvikle foreningens mangfoldighed på forskellige områder, som kommer foreningen til gode. I dette katalog kan du læse om nogle forskellige foreningers initiativer og den motivation, som ligger til grund for disse foreningers engagement i arbejdet med etniske minoriteter. Hvad kunne være din motivation? At styrke foreningen ved at få: Flere medlemmer Flere frivillige Nye aktiviteter Flere forskellige medlemmer Positiv opmærksomhed om foreningen Styrke sammenholdet blandt de frivillige Få midler til initiativer Positive succeshistorier Nye netværk og relationer i lokalområdet Udvikling og innovation i foreningen At styrke mig selv ved at: Gøre noget godt for andre Få et større netværk og nye venskaber Lære nyt om forskellige kulturer Få unikke samtaler og oplevelser Udfordre mig selv og lære noget nyt Engagere mig mere som frivillig

9 Seks farverige idéer og Eksempler Alles holdninger er okay. Man skal have lov til at have den holdning, man har, men man skal også kunne argumentere for den Frivillig i ATK Jeg var overrasket over, at de ældre i klubben tog så godt imod det, vi kom med. Jeg troede, de ville modsige os med mange af de idéer, vi kom med og sige, at de ikke synes, det var godt nok. Det billede havde jeg, men det har sgu ændret sig. De var meget positivt overrasket og glade for, at vi ville komme ind og hjælpe dem. Sådan virkede det i hvert fald på mig Ung frivillig i ATK 9

10 Den Grønne Idé Skolesamarbejde med stævner Skolesamarbejde med stævner går ud på at få kontakt til skoler, som ligger i foreningens lokalområde og afholde et eller flere stævner i samarbejde med skolerne, som gavner såvel skolerne som foreningen. Ved at gennemføre denne idé får børn og/eller unge positive oplevelser med idræt, og det kan være med til at få flere til at blive aktive i idrætsforeningen. Samtidig hjælper foreningen også skolerne ved at komme med nye input og materiale til idrætsundervisningen. For idrætsgrene, som ikke er så udbredte, er det en god måde at skabe mere synlighed om idrætten og få flere aktive idrætsudøvere. Andre klubber spørger, hvornår kommer I videre. Det rager mig en papand. Det er slet ikke det, det handler om. De er kommet godt igennem deres barndom og ungdom, og det er det vigtigste. Det rør mig ikke ret meget, at de holder op med at spille volley, når de bliver 20 år Frivillig i Grøndal EV 10

11 Afklar motivation og ressourcer Find en tovholder i foreningen Informer og få godkendelse af idrætsforeningens ledelse Find midler til forløbet Indgå aftale med skoler Find relevante skoler tæt på foreningen Kontakt skolens ledelse og idrætsansvarlige og afklar deres interesse for samarbejde Lav en skriftligt kontrakt med skolen Undervis i idrætstimer på skolerne Send en instruktør fra foreningen ud til hver skole for at undervise Giv idrætslærerne undervisningsmateriale og udstyr til den pågældende idræt Idrætslærerne underviser eleverne i den pågældende idræt Afhold stævne Planlæg stævne Find unge frivillige til at hjælpe Lav særlige regler til stævnet, hvis det færdige spil er for svært Afhold stævne for skolerne Få deltagerne over i foreningen Inviter deltagerne til træning i foreningen Tilbyd de nye deltagere 1/2 års gratis medlemskab Inviter indenfor de første 2 måneder de nye medlemmer med på weekendtur 11

12 Ekstra tips: Gennemfør træning og stævner flere gange, så eleverne oplever, at de bliver bedre Vær fleksibel overfor den enkelte skole i forhold til, hvor mange klasser som deltager, hvornår og hvordan de træner osv. Giv skolerne en opfordring til at skabe synlighed omkring deltagerne i forløbet ved at fremhæve dem, som deltager i stævnerne på skolens hjemmeside, fællesmøde eller lignende Et godt succeskriterium for stævner er, at deltagerne får succesoplevelser med spillet og har det sjovt med hinanden, derfor kan man med fordel lave regler tilpasset deltagernes niveau Tidsramme: 2-4 måneders intensivt forløb (alt efter omfang af træningsgange og antal af stævner). Hvad skal der til for at lykkedes med Den Grønne Idé? En motiveret tovholder, som både er engageret i skolen og idrætsforeningen Opbakning fra skolerne og idrætsforeningen Økonomi (tid til fundraising) til stævnerne, medlemskab og de første ture i foreningen Frivillige til stævnerne der fungerer som dommere, pointtællere og coaches Netværk og organisationer, som kan åbne dørene til nye muligheder Hvad er resultaterne af Den Grønne Idé? Børn og unge bliver motiverede til at dyrke idræt og nogle bliver medlem i foreningen Kursus for lærerne og bedre idrætsundervisning i den pågældende idræt Nye unge frivillige til foreningen videreuddannes, når de hjælper til stævnerne Positiv omtale af idrætsforeningen og skolerne gennem artikler i lokalavis m.m. Nye venskaber opstår på tværs af skolerne Ny motivation til de frivillige, som får ros for deres indsats Nogle børn bliver gladere for at gå i skole, fordi de glæder sig til idrætsforløbe 12

13 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Stiller instruktør til rådighed til træning på skolerne Arrangerer og afholder stævne Finder unge frivillige hjælpere til stævne Sørger for at skolerne tilmelder både drenge- og pigehold Sørger for indslusning og træning af de børn og unge, der starter i idrætsforeningen Skolerne: Lægger stævnerne ind i skolens øvrige kalender Forbereder besøg af træner fra idrætsforeningen og deltager selv i træningen Træner idrætten på egen skole i idrætstimerne med de klasser, som er med Har ansvar for at eleverne deltager i alle planlagte stævner med en lærer fra skolen Organisationer og kommuner: Bidrager med udstyr til skolerne f.eks. bolde og undervisningsmateriale Hjælper med kontakter, netværk og rådgivning Økonomisk støtte til forløbet samt kontingent og ture i foreningen Lokalavisen: Synliggør initiativet og idrætsforeningen gennem artikler 13

14 Eksempel på Den Grønne Idé Volleyballstævner med skolerne Et godt råd fra Grøndal EV: Kom i gang - tag kontakt til skolerne, lav nogle stævner og lad børnene mødes. Skab nogle aktiviteter, som børnene bliver afhængige af. Når børnene finder ud af, hvor sjovt det er, så vil behovene komme fra dem. Og husk selv at bevare glæden ved at være frivillig Hvad var jeres motivation og formål? Vi ville først og fremmest give børnene en god oplevelse igennem sport og lade dem mærke det adrenalin-kick, sport kan give. Denne oplevelse skulle gerne være så stor, at de efterfølgende ville få lyst til at spille i klubben. Vi har oplevet, at netop volleyball har mange elementer, som er gode til at skabe integration. Samtidig vil vi også gerne gøre noget for, at volleyball og særligt kidsvolley bliver brugt mere i skolerne ved at give idrætslærerne inspiration til deres undervisning. På den måde bliver volleyball mere udbredt Grøndal Volley (opstartet i 1980) og EV73 (opstartet i 1973) fusionrede til Grøndal EV i 2001 Hvor: Nørrebro og omegn (Københavns Kommune) Aktivitet: Volleyball Størrelse: 242 medlemmer Grøndal EV er en forening, der bruger volleyball til at give børn og unge et aktivt fritidsliv. Foreningen lægger vægt på det sociale, og derfor er det vigtigt for den at alle får mulighed for at deltage i turneringer, stævner og weekendture. Kendetegnende for breddeklubben er kvalitet, sammenhold, sociale aktiviteter og samarbejde med andre. Grøndal EV er samtidig den volleyballklub med flest vundne Ungdoms DM medaljer indenfor de sidste 10 år! Grøndal EV s hjemmeside: 14

15 Hvad fik foreningen ud af det? Der dyrkes mere og bedre volleyball og kidsvolley i skolernes idrætstimer Flere børn får lyst til at gå til volleyball, og flere bliver medlem i klubben Nye unge frivillige uddannes i praksis og får ansvar til skolestævnerne Positiv omtale af skolerne og Grøndal EV i lokalavisen Stolthed hos klubbens frivillige og medlemmer Mere respekt omkring dem, som spiller volleyball Mindre mobning på skoler, hvor der spilles meget volleyball Grøndal EV gør en forskel ved at skabe stabilitet og tryghed for børn og unge, som har brug for det Anerkendelse fra andre klubber Hvad gjorde at det lykkedes? En motiveret og engageret tovholder som var skolelærer og foreningsaktiv Unge frivillige hjælpere til stævnerne som fungerede som rollemodeller for de yngre deltagere Opbakning fra skolerne og foreningen Penge til at gennemføre det Hvad har I lært af forløbet? Det er en god idé at bruge unge rollemodeller til stævnerne og give dem ansvar, for det er samtidig med til at skabe en positiv forandring hos dem selv Man skal være realistisk omkring, hvad man kan opnå som forening. Man kan ikke kun fokusere på den allersvageste målgruppe. Man skal også have nogle godt understøttede børn og unge med i forløbet. Derfor skal man vælge forskellige typer skoler Man skal huske at gøre klart, hvad en forening egentlig er, når man taler med nogen, som ikke ved det Der kan være mange grunde til, at forældre ikke støtter deres børn, men alle forældre vil det bedste for deres børn. Derfor skal vi snakke med forældrene for at finde ud af, hvad de tænker om, at deres barn er med i en forening, og hvordan de forholder sig til træning, kammerater, weekendtur osv. Det er mange forskellige ting, som skal spille sammen, for at et barn bliver medlem i foreningen bl.a. et langt introduktionsforløb i skolen, at børnene ser hinanden flere gange, gratis medlemskab, weekendtur og stævner med foreningen. Det skaber også ringe i vandet, når yngre søskende hører om det fra ældre søskende 15

16 Der er ikke nogen i klubben, som ser på elite som en målgruppe og er dedikeret til at arbejde med det. Det vigtige er opdragelsen og at have det sjovt. Det synes de fleste i ungdomsafdelingen Frivillig i Grøndal EV Man skal huske at sætte sig ind i modpartens situation. Det dummeste er at tro, at alle skal gøre alt på samme måde. Man skal forstå, hvilke børn vi har med at gøre og have empati og forståelse for andre måder at tænke på i forhold til vaner, traditioner, kultur og sprog Frivillig i Grøndal EV De frivillige, som hjælper, skal have balance i deres liv og opbakning fra deres netværk, så det ikke bliver for meget. Ellers kan det ende med, at man må stoppe helt pga. stress Frivillig i Grøndal EV 16

17 Den Blå Idé Aktiviteter kun for kvinder og piger Idéen er at lave nogle aktiviteter i foreningen, som kun er for kvinder og piger, fordi nogle kvinder og piger af forskellige kulturelle, religiøse eller personlige årsager ønsker at dyrke motion uden deltagelse af mænd og drenge. Pointen er at opfylde et stærkt behov og ønske om motion kun for kvinder og piger. Dette kræver nogle rammer og overvejelser, som vil beskrives i denne idé. Find behovet og foreningens interesse Opsøg kvinder og piger med minoritetsbaggrund i lokalområdet og find ud af, hvilke fysiske aktiviteter der interesserer dem Få nogle af kvinderne eller pigerne med i en arbejdsgruppe Afklar foreningenens interesse og muligheder Find en tovholder, som har god kontakt til målgruppen Find ud af hvem i lokalområdet, som har god kontakt til målgruppen (skole, SFO, ungdomsklub, projekter, boligsociale indsatser, sprogskole, kommune, sundhedscenter etc.) Gennemfør praktiske forberedelser Samarbejd eventuelt med en interesseret lokal partner Find det tidspunkt, som passer ind i målgruppens hverdagsliv Find økonomiske midler til forløbet Find lokaler med de nødvendige fysiske rammer og god beliggenhed i forhold til deltagerne Afklar pris og snak med målgruppen om betalingsmetode Find en kvindelig instruktør til holdene Rekrutter kvinder og piger Opstart aktivitet Sæt aktiviteten i gang og få deltagerne i den nye gruppe til at føle sig trygge Lav sociale aktiviteter for deltagerne Involver deltagerne alt efter deres ressourcer Arbejd for at holdet bliver en del af foreningen, f.eks. gennem fælles sociale arrangementer 17

18 Ekstra tips: Find kvinder og piger, som har kontakten til målgruppen, så vil reklamen gå fra mund til mund og det er den mest effektive rekrutteringsmetode Hvis der er deltagende kvinder eller piger, som ikke er så gode til dansk, kan det skabe en god tryghed og start i foreningslivet, hvis instruktøren kan forskellige sprog Hjælp de deltagere som har det økonomisk svært med at betale kontingent Få lokaler tæt på hvor målgruppen bor eller kommer i løbet af dagen, så er der større sandsynlighed for, at de kommer hver gang. Når deltagerne er trygge og glade for at komme, kan man overveje at flytte aktiviteten til foreningens lokaler Skab ejerskab til aktiviteten ved at involvere deltagerne i forskellige opgaver fra starten Tidsramme: Det tager ofte en sæson at få opstartet og forankret et hold med denne målgruppe i foreningen, men det afhænger af lokale samarbejdspartnere, foreningens engagement og målgruppens motivation. Hvad skal der til for at lykkedes med Den Blå Idé? Opbakning fra foreningens ledelse og øvrige medlemmer Økonomisk støtte til at opstarte holdet Hjælp og rådgivning fra netværk i lokalområdet Frivilliges tid og energi Kontakt til målgruppen Lokaler med en god placering og med mulighed for at lukke af for andre Ejerskab til idéen fra deltagende kvinder og/eller piger Hvad er resultaterne af Den Blå Idé? Flere kvinder og piger kommer ud og dyrker idræt Flere medlemmer i foreningen Nye frivillige kræfter i foreningen Respekt og anerkendelse fra omverdenen 18

19 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Opretter holdene Er økonomisk ansvarlig Finder lokaler, instruktører og deltagere Lokale samarbejdspartnere: Hjælper med rekruttering af deltagere Har evt. et lokale, som kan benyttes Kan evt. hjælpe med økonomisk støtte Kommunale/lokale støtteordninger: Støtte til sociale arrangementer og opstart af aktiviteten Organisationer: Hjælper med kontakter, netværk og rådgivning Økonomisk støtte til opstart af aktivitet m.m. Lokalavisen: Gratis annoncer om de nye hold Artikler om kvinder eller piger som er med, er god PR 19

20 Eksempel på Den Blå Idé Oprettelse af et fitnesscenter med hold kun for kvinder & piger Et godt råd fra KIF: Hvis man som forening skal arbejde med denne målgruppe, så skal man først og fremmest tænke på, hvordan man vil bygge bro til dem. Det er vigtigt, når man arbejder med etniske minoriteter, at man inddrager målgruppen og giver dem indflydelse på hvilke aktiviteter, som man skal kunne tilbyde dem og som passer til dem og det ved de bedst selv. Københavns Internationale Forening (KIF) er opstartet i 2002 Hvor: Brønshøj (Københavns Kommune) Aktivitet: Fodbold, basketball, svømning, lektiehjælp og rådgivning. Størrelse: 265 medlemmer i aldersgruppen år. Københavns Internationale Forening ønsker at give børn og unge med minoritetsbaggrund mulighed for at deltage i forskellige sunde og positive fritidsaktiviteter. Foreningen har deres egne lokaler, hvor unge kan få hjælp, støtte og rådgivning for at undgå, at de kommer til at sidde fast i negative situationer og ikke kan komme videre. Foreningen er opstartet af en gruppe unge med somalisk oprindelse på baggrund af de oplevelser og erfaringer, de har haft ved at vokse op i Danmark. Københavns Internationale Forenings hjemmeside: Hvad var jeres motivation og formål? Vi så, at mange kvinder og unge piger med andre etniske baggrunde end dansk ikke deltog i de idrætsaktiviteter, som findes i samfundet, fordi de at forskellige grunde ikke ønsker at dyrke motion sammen med mænd og drenge. Da mange af vores kvindelige medlemmer efterspurgte fitness, lavede vi en undersøgelse i foreningens lokalområde, hvor der bor mange etniske minoriteter. Det viste sig, at mange ønskede at benytte fitness, derfor gik vi i gang og troede på, at projektet kunne blive en succes. Vores formål var at skabe nogle rammer, så denne gruppe kvinder og unge piger kunne få mulighed for at dyrke idræt og forbedre deres sundhed 20

21 Hvad fik foreningen ud af det? Et nyt fitnesscenter i foreningen, hvor kvinder og mænd kan træne opdelt Flere kvinder og unge piger fra foreningens lokalområde kommer ud og dyrker idræt Flere medlemmer i foreningen Uddannede fitnessinstruktører fra KIF, som er frivillige og står for holdene Respekt og opmærksomhed fra omverdenen Hvad gjorde at det lykkedes? Medlemmer i foreningens omgangskreds syntes, idéen var god og hjalp økonomisk Hjælp og rådgivning fra de netværk og organisationer foreningen hører til KIF indgik partnerskab med en anden forening En gruppe frivillige, som har ofret det meste af deres tid og energi på projektet i en periode Opbakning og positiv indstilling fra foreningens medlemmer og andre mennesker. Efterspørgslen fra kvinderne og pigerne var stor, og det fik de frivillige til at blive ved De rette lokaler som kunne bruges til et fitnesscenter De frivillige nåede ud til målgruppen, fordi de taler målgruppens sprog og forstår deres måde at kommunikere og tænke på Hvad har vi lært? Det er helt afgørende at sætte sig ind i, hvor man kan få støtte til de forskellige elementer i projektet. I starten havde vi søgt til noget, som de enkelte puljer ikke dækkede. Det brugte vi meget tid og energi på, og derfor tog det lang tid at få styr på det økonomiske i projektet Man skal virkelig gå ind for sagen og brænde for det, for der kommer rigtig mange udfordringer undervejs. Men det kan lade sig gøre, selvom man ikke ved noget om fitness fra starten. Det er vigtigt at komme i gang og undervejs undersøge, hvad andre folk har gjort for at få succes. Det er muligt, hvis man brænder for det 21

22 Det er meget vigtigt at få sagt, at dette projekt ikke kun er for folk med anden etnisk baggrund end dansk. Det er for alle, der vil have et frirum. Det er et sted, de kan komme og træne og være sammen med andre kvinder og ikke tænke på, hvordan man skal se ud. Det er for alle, vi har gjort det her Frivillig i KIF Forløbet har været meget hårdt, og vi har lært tingene på den hårde måde ved at få afslagene i hovedet Frivillig i KIF 22

23 Der vil altid være den der vi- og de følelse hos folk, så det er vigtigt at blande folk. Det er vigtigt, at foreningen gør sig nogle tanker om, hvorvidt de vil ansætte en med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde med denne målgruppe. Nu er det helt sort og hvidt, men det er realiteterne, og sådan som jeg ser det: vi kan godt blive enige om, at folk med anden etnisk baggrund har fordomme overfor danskere, og danskerne har fordomme overfor folk med anden etnisk baggrund. Så man står i et dilemma, og hvis man skal løse det problem, er det vigtigt, at der bliver bygget bro og skabt dialog mellem de 2 parter. Det bærende element skal være at man gider det, ellers kommer man ikke langt Frivillig i KIF 23

24 Den Pink Idé Foreningsfestival En foreningsfestival er et åbent arrangement, som foreningen planlægger evt. sammen med andre samarbejdspartnere. Her kan være forskellige aktiviteter og underholdning, som deltagerne kan være med til og herigennem få indblik i, hvem foreningen er. Formålet er at skabe fællesskaber og oplevelser blandt deltagerne på tværs af etnicitet, social status, alder, interesser, foreningsaktiv eller ikke foreningsaktiv og at motivere flere til at blive aktive i en forening. Fælles oplevelser kan også være med til at nedbryde fordomme mellem deltagerne. Hvis der er mange aktører og foreninger med, kan det også styrke netværksdannelsen blandt disse. Kommuniker og rekrutter Lav og tryk plakat, flyer og program med dagens aktiviteter, tid, sted osv. Formidl arrangementet gennem digitale medier Udsend infomails og post til samarbejdspartnere og deltagere Rekrutter deltagere og frivillige gennem netværk, studiesteder, digitale medier, artikler, pressemeddelelser, nyhedsmails, landsdækkende aviser, TV, radio, blade og online-kalendere Udvikl idé og indledende manøvre Klargør formål og målgruppe for foreningsfestivalen Bestem arrangementets omfang, budget, koncept og overordnet indhold Find en tovholder eller flere, som brænder for idéen Find ressourcerne Find relevante puljer, fonde og sponsorater og skriv målrettede ansøgninger Definer opgaver og start rekruttering af frivillige Book lokaler/faciliteter Planlæg aktiviteter og underholdning til dagen og lav aftaler med de ansvarlige 24

25 Gennemfør sidste praktiske opgaver Indret rummene til aktivitet Koordiner dagens aktiviteter og de frivilliges opgaver Hent, lån og køb materialer, udstyr, forplejning, gaver etc. Afhold foreningsfestival Sørg for god forplejning og koordinering af de frivillige Uddel en simpel evalueringsseddel til hver deltager og sørg for at den bliver udfyldt Optag video og/eller tag billeder på dagen Efterbehandling Evaluer dagen og forløbet internt blandt frivillige Lav skriftlig evaluering og send til puljer, fonde og sponsorer, der har støttet festivalen Ekstra tips: Idéen kan gennemføres i stort såvel som mindre målestok alt efter formålet og ressourcerne Planlægning bliver lettere, hvis man hurtigst muligt har finansiering på plads, så man ved, hvad man reelt kan bruge af midler på forskellige aktiviteter, PR, frivillige etc. Lav en overordnet tidsplan, så alle kan følge med i, hvordan planlægningen går Opret relevante dokumenter i et online system, så alle har adgang til disse Husk så vidt muligt at tænke buffere ind både hvad angår tid, penge, frivillige osv. Dette initiativ er oplagt at lave sammen flere foreninger eller organisationer Arbejdsområder, som er relevante at overveje til en festival er: fundraising, aktiviteter og underholdning, PR & kommunikation, rekruttering af deltagere, rekruttering og koordinering af frivillige, praktiske opgaver, evaluering, budget og ledelse 25

26 Opgavefordeling Idrætsforeningen: Ansvarlig for initiativet Finder frivillige i foreningen Skaber synlighed og PR omkring festivalen og foreningen Lokale samarbejdspartnere Deler information ud og motiverer målgruppen til at komme Deltager aktivt på dagen Foreninger og organisationer: Laver workshops eller boder med interaktive aktiviteter og information om deres tilbud. Efterfølgende er disse gearet til at tage imod nye deltagere i foreningen/organisationen Puljer, fonde og sponsorer Økonomisk støtte til at gennemføre projektet Medier aviser, tv, radio. magasiner osv. PR for foreningsfestivalen før arrangementet Spreder idéen ud gennem artikler efter afholdt arrangement til inspiration for andre. Tidsramme: Tidsrammen afhænger af størrelsen af foreningsfestivalen og ressourcer. Hvis der arbejdes intensivt tager en foreningsfestival med 100 deltagere ca. 2 måneder, 400 deltagere ca. 5 måneder og 800 deltagere ca. 10 måneder. 26

27 Hvad skal der til for at lykkedes med Den Pink Idé? Et spændende program med mange forskellige aktiviteter og underholdning som appellerer til, at man mødes i aktivitet på tværs af alder, etnicitet, social status og interesser Informationsmateriale om arrangementet med inspirerende og motiverende layout En åben og fordomsfri tilgang til det enkelte menneske på alle planer i planlægning, rekruttering, afholdelse og efterbehandling Samarbejdspartnere og netværk, som bakker op og rekrutterer deltagere Dedikerede arrangører og frivillige, der brænder for at skabe en foreningsfestival for alle Økonomisk støtte er afgørende for at skabe kvalitet og et gennemført initiativ Det, vi husker fra festivalen, er den gode stemning. Det lagres på en positiv måde. Når noget har været sjovt, så vil folk komme igen. Den effekt har festivalen haft Frivillig i She Zone og initiativtager til Ta Rummet - interaktiv festival for kvinder og piger Hvad er resultaterne af Den Pink Idé? En masse mennesker har haft en fantastisk dag og fået nye oplevelser sammen Glæde og stolthed hos foreningen over at lykkedes med et positivt arrangement Flere mennesker kender til foreningen og deres aktiviteter Man kan vise omverdenen at det kan lade sig gøre at mødes på tværs af forskellighed, hvis rammerne er rummelige og indholdet tiltrækkende for mange forskellige mennesker 27

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016.

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Inspirationsbrev udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Kære klubber. Det var dejligt at se så mange af jer til sektionernes årsmøder og få talt med mange af jer og hørt hvordan det går ude

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Inspiration til samarbejde mellem kommuner og etniske minoritetsforeninger

Inspiration til samarbejde mellem kommuner og etniske minoritetsforeninger Inspiration til samarbejde mellem kommuner og etniske minoritetsforeninger 1 Det handler om personlig dannelse i forhold til livet i Danmark og en viden om de værdier, samfundet er bygget på. I LAWAN ser

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen HVEM ER VI? Konceptet og ideen bag Sportsmakker er skabt af to sportsglade fyre, der har en fælles passion for at motivere flere til at dyrke idræt. Daniel Thomsen & Michael Mark har begge flere års erfaring

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Basketball ud på alle skolerne

Basketball ud på alle skolerne Basketball ud på alle skolerne En storby-sportsklub tilbyder lokalområdet en bred vifte af projekter, der har fokus på integration gennem bevægelse og foreningstilknytning. (arkivfoto) At være medlem af

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere