FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1

2 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat og Bestyrelse... side 4 Sportslige resultater... side 5 Gladsaxe Lederakademi... side 5 Idrætspolitik i Gladsaxe. side 6 FIG s udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi)... side 6 Skolereformen... side 7 Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder... side 7 Gladsaxe-Løbet... side 8 NORDEA priser... side 8 Gyngemosehallen... side 9 Foreningernes Styrketræning... side 9 Valgmødet... side 9 Større arrangementer.. side 9 Resumé Indledningsvis vil FIG s bestyrelse takke vores samarbejdspartnere - politikerne i KFIU og FOU, administrationen på idrætsanlæggene, Kultur- og Idrætsforvaltningen, NORDEA og GladsaxeBladet - for et godt og konstruktivt samarbejde i FIG s 91. år. Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for den tid og det engagement, der er lagt i FIG i det forgangne år, som jo har været mit 1. år i formandsstolen. Jeg er helt opmærksom på, at det hele tiden er en prioritering, hvor I skal lægge jeres energi. I FIG, i jeres forening eller hjemme hos familien. En stor tak for den tid I vælger at bruge på arbejdet i FIG s bestyrelse. Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til Ulrich Engmark som i næsten hele 2013 løftede de mange opgaver, som FIG varetager, så vi kan medvirke til at fastholde og udvikle gode forhold for idrætten i Gladsaxe. Tak til Michael Bruun Jepsen, som satte sig i Generalsekretærstolen den og som har brugt de første måneder til at sætte sig ind i de mange opgaver. Tak for den ildhu, som Michael har lagt i arbejdet helt fra starten. Generalsekretæren er jo vores omdrejningspunkt omkring de mange aktiviteter som berører idrætsområdet. Tak til vores medlemsforeninger for jeres tillid til, at vi nok skal klare opgaverne var det sidste år i den kommunale valgperiode og derfor blev den sidste del af året også præget af, at politikerne skulle ud i en valgkamp frem til valgdagen den 19. november Alle udvalgsposterne blev besat inden 1. januar 2014 og der er både sket genvalg og kommet nye politikere på posterne. Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Katrine Skov fik genvalg, mens Folkeoplysningsudvalget (FOU) fik ny formand Lars Abel. Begge formænd sidder også i Brugerbestyrelsen og 2

3 begge udviser stor interesse for idrætsområdet, så det er med store forventninger, at vi nu tager fat på samarbejdet de næste 4 år. Et stort tillykke til vores mange idrætsudøvere med de flotte resultater. Igen i år blev langt over 100 helt præcist 138 fra 13 foreninger hædret ved idrætsmodtagelsen. Vi så her resultatet af de mange træningstimer den enkelte sportsudøver har lagt i sin sport, men også resultatet af de mange frivillige lederes arbejde i idrætsforeningerne. Det har igen været et godt år med megen aktivitet i foreningerne. Vi kan se en svag stigning i antallet idrætsudøvere, men vi skal fortsat have fokus på fastholdelse og rekruttering af ungdomsmedlemmer. Vi har set en flot vækst i Gyngemosehallen, hvor GIF gymnastik fortsat kan bruge endnu mere tid.. Skolereformen havde en trang vej med lock-out og demonstrationer i foråret Det endte med et lovindgreb så skolerne nu har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen pålægger skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der ligger et krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). Vi fik alle tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering og her lægges op til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte på sit første møde i 2014 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der er inviteret til en konference den 26. april 2014, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. Der sættes mange nye aktiviteter i gang og i forbindelse med Nordvands projekt får udendørs arealerne en overhaling omkring Gladsaxes idrætsanlæg. I august 2013 indviedes en klatrepark ved Gladsaxe Hostel. Der har været inviteret til en Frivilligbørs, hvor erhvervslivet, de kommunale institutioner og foreningslivet kunne bytte ydelser. FIG har på Brugerbestyrelsens møde i februar 2014 foreslået, at der igangsættes en kapacitets- og behovsanalyse. Sammen med administrationen vil vi søge midler til en konsulentundersøgelse, som skal skaffe et datagrundlag, så vi kan sætte kommende initiativer i gang på et oplyst grundlag. De store spørgsmål er, om vi har den kapacitet, som efterspørges af foreningerne/borgerne. KFI-politikken har 4 overordnede temaer og en lang række mål, men vi har ikke noget grundlag for at beslutte nye initiativer. BMX-bane, Klatrepark, Byens Arena er eksempler på ny infrastruktur. Er disse initiativer efterspurgt? Hvilket beslutningsgrundlag skal den type initiativer bygge på? Vi skal ikke bidrage til at smide pengene ud af vinduet, når vi samtidig har store udfordringer i at vedligeholde og opgradere den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Nedlæggelse af skoler har fået konsekvenser for nogle af vores foreninger. Gladsaxe Bordtennis Klub skal flytte fra deres gode forhold på den gamle Gladsaxe skole og skal nu være på Vadgård Skole. Der pågår en proces, som skal ende med, at bordtennis får mulighed for at dyrke deres sport i nogle gode rammer. 3

4 Status på medlemsforeninger og medlemmer I Gladsaxe FIG ligger på et stabilt antal medlemsforeninger. Ved udgangen af 2013 var der 74 medlemsforeninger plus 13 firmaidrætsforeninger. Antallet af medlemmer i foreningerne ligger på ca med ca medlemmer under 25 år. De er et lille fald på 100 medlemmer under 25. Generelt i Gladsaxe kommune ligger antallet af foreningsaktive i forhold til antallet borgere i kommunen på ud af en befolkning på , hvilket svarer til ca. 23 %. Sekretariat og Bestyrelse FIG s sekretariat flyttede fra Bagsværd Stadion til nyt lokale på Isbanevej 3 på 1. sal i forhuset til skøjtehallen. FIG s sekretariat flyttede ind på det nye kontor i november og holdt en reception den 17. december 2013, hvor vi dels kunne præsentere vores nye kontor dels det nye styrketræningslokale og endelig holdt vi en afskedsreception for Ulrich Engmark inden han trådte ind i efterlønnernes travle verden. Ombygningen der gik forud for ibrugtagningen af de nye lokaler medførte en del turbulens for beboerne i skøjtehallen. En stor tak til Gladsaxe Billard Klub for deres tålmodighed, samarbejde og velvilje. FIG s bestyrelse bestod i 2013 af: John Sørensen, formand (GLIS) Idrætsrepræsentant i FOU FIG s repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) Inger F. Hammeken, næstformand (BAC) Idrætsrepræsentant i FOU Styregruppe Gyngemosehallen Ole Lindskov (BR) Styregruppe Gyngemosehallen Mikkel Grøn (AB Cricket) Integrationsrådet Thomas Dreyer (IF Bytoften) Niels Hansen (Gladsaxe Kano&Kajak) Anette Steenberg (GIF Svøm) Suppleanter: Lisbeth Nielsen (JUDO) og Michael Nielsen (Toitsu) Generalsekretær Michael Bruun Jepsen blev ansat den 1. december 2013 og varetager arbejdsopgaverne i FIG s sekretariat. Sekretariatets og bestyrelsens opgaver rækker fra fordeling af sale, haller og baner, til høringssvar til politikker og områder hvor idrætten er berørt samt til rådgivning af og assistance til foreningerne. FIG har udarbejdet et høringssvar i forbindelse med høringen omkring skolereformens implementering, ligesom vi er repræsenteret i styregruppen i Gyngemosehallen og i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi samler inspiration og udveksler erfaringer med Idrætsrådene i landets øvrige kommuner. Ved FIG s repræsentantskabsmøde i april 2013 blev talentprisen uddelt til Fazan Ahmed fra AB Cricket, held og lykke med karrieren! 4

5 Ved idrætsmodtagelsen for 2013, som fandt sted i januar 2014, blev prisen som årets idrætsudøver i Gladsaxe tildelt Jacob Søgaard Larsen fra Bagsværd Roklub. Først og fremmest for hans præstation som en del af den legendariske Guldfirer, de ri 2013 bragte Jacob og de 3 øvrige øverst op på medaljeskamlen til både EM og VM. Der skal lyde et stort tillykke til Jacob, og masser af held og lykke fremover! Årets idrætsleder er Thomas Dreyer for hans inspirerende arbejde for I.F. Bytoften. Thomas var også blandt de 3 nominerede til Nordeas pris, som uddeles ved den årlige TV-transmitterede idrætsbegivenhed i Herning. En stor tak til Thomas for hans store indsats for idrætten i Gladsaxe. Igen i 2014 kan FIG uddele legater fra FIG Legatet. Midlerne til FIG fonden kommer fra 2 hovedkilder: Gladsaxe Løbet og vores kollektionen fra Landbrugslotteriet. Ekstraordinært blev vi ved FIG s 90 års fødselsdag begavet med kr, som blev indsat på FIG-legatets konto endnu en gang tusind tak for det. Vil I have flere penge fra FIG Legatet, så er det med at få flere til at købe lodder i Landbrugslotteriet og få flere til at deltage i Gladsaxe Løbet. Det er da en god lille opgave at tage med hjem. Sportslige resultater Vi har haft den fornøjelse, at der ved Byrådets Idrætsmodtagelse i januar igen var et stort antal deltagere 138 idrætsudøvere fra 13 foreninger blev hædret i januar. FIG ser det som resultatet af en kombination af målrettet arbejde i foreningerne og det store arbejde som både den enkelte idrætsudøver som de mange frivillige ledere og trænere udfører. Forudsætningerne er efter vores mening, at rammerne er til stede og vi vil på Repræsentantskabsmødet illustrere dette gennem et forslag til en idrætsmodel i Gladsaxe. Idrætsmodellen kan bruges til at synliggøre, hvor vi skal sætte ind og hvad der skal være til stede, når man vil skabe resultater. Gladsaxe Lederakademi I foråret 2014 afvikler vi endnu et Gladsaxe Lederakademi med 19 nuværende eller kommende ledere i foreningerne på pladserne. Igen er det et initiativ fra Folkeoplysningsudvalget med deltagere fra 3 af foreningsområderne under Folkeoplysningsloven - BUS, kulturen og Idrætten. Det er et fantastisk godt kursusprogram med nogle højt kvalificerede indlægsholdere og vi er sikre på, at deltagerne vil få styrket kompetencerne. En stor tak til de virksomheder, der stiller indlægsholdere og til Lisbeth Trinskjær, (forstander Ubberup Højskole), som igen har påtaget sig opgaven med at være den røde tråd i forløbet. Som noget nyt prøver vi denne gang at lægge kurset i foråret, hvor det tidligere har ligget med start om efteråret. Det har været et ønske fra foreninger, som har et stort arbejdspres på sine frivillige ved start i efteråret og derfor hellere ville have akademiet liggende op mod afslutningen af sæsonen. Når vi har evalueringen af dette års forløb, så kunne vi jo overveje, om vi skal gentage dette - eller - som vi har drøftet - lave et akademi med 18 måneders mellemrum. FIG s bestyrelse har fortsat svært ved at forstå, at der ikke er en lang kø fra idrætsforeningerne til dette kursus. Det her er jo muligheden for at forberede et generationsskifte i foreningernes bestyrelser og muligheden for at klæde nye og unge 5

6 idrætsledere på til de udfordringer, som foreningslivet står over for. Vi fremførte også dette i beretningerne i 2011 og 2012, så I har nok hørt det før. Vi har i år samlet set fået tilmeldinger nok til at kunne starte et hold, men kun 5 repræsentanter ud af 19 fra idrætsforeningerne og ventelisten er fortsat kort. Husk, at dette er et tilbud til fremtidens foreningsledere, så vi gentager en opfordring til at få udbredt budskabet og få identificeret fremtidens foreningsledere. Organisationen og støttefunktionerne i jeres foreninger er jo lige så vigtige som faciliteterne er vores påstand. Idrætspolitik i Gladsaxe Revisionen af Folkeoplysningsloven krævede en opdatering af de kommunale politikker inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsområderne samt Folkeoplysningsområdet. FIG s formand og næstformand er af idrætsforeningerne blevet indstillet og valgt til Folkeoplysningsudvalget og FIG har fået en plads i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. Gennem disse fora og via vores kontakter med forvaltningen og politikkerne har vi mulighed for at påvirke de politiske beslutninger og udviklingen inden for idrætsområdet i Gladsaxe. FIG s Udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi..) FIG fyldte sidste år 90 og Repræsentantskabsmødet i 2013 valgte en ny bestyrelse, hvor vi fik en udskiftning med nye medlemmer og ny formand. Vi valgte blandt andet derfor at samle den nye bestyrelse og har sammen lavet en udviklingsplan, der foreløbig peger frem mod udgangen af Udviklingsplanen bliver præsenteret på Repræsentantskabsmødet og som en del af planen har vi besluttet at lave en interessentanalyse. Resultaterne fra analysen bliver ligeledes fremlagt på Repræsentantskabsmødet. Baggrunden for dette initiativ er, at FIG ønsker at være en del af den udvikling, der igangsættes og vi vil gerne være dem, der kommer med initiativer. Dette skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemmers interesser. Vores vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Det betyder blandt andet, at vi skal finde nogle at samarbejde med og komme med ideer til, hvad vi gerne vil udvikle. Idrætsmodellen kunne være en måde at drøfte udvikling på såvel på det overordnede plan som i den enkelte forening. Alt kan ikke puttes i kasser, men at skabe en ramme for, hvordan vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger, der skal være til stede mener vi i FIG kan være en måde at skabe vækst og udvikling for idrætten. Vi arbejder allerede med strategier for såvel elite- som breddeidrætten i Gladsaxe. Vi afleverede som nævnt i sidste års beretning - i foråret 2013 et elitestrategipapir. Vi forventer, at forvaltningen bruger dette som inspiration til den politiske drøftelse, der i dette forår skal tages i KFIU omkring eliteidrætten i Gladsaxe. Vi har ligeledes lavet et udkast til et breddestrategipapir, som vi forventer også vil indgå i en politisk drøftelse. Elite- og breddeidræt er i mange sammenhænge to sider af samme sag det kræver nogle gode fysiske rammer (faciliteter), nogle engagerede 6

7 frivillige (organisation) og nogle dygtige trænere mm (support team) sidst og ikke mindst nogle idrætsudøvere. FIG er fortsat af den opfattelse, at en øget efterspørgsel efter idræt forudsætter en kvalitet i udbuddet fra idrætsforeningen. Skolereform og den vedtagne Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik forudsætter, at vi som idrætsforeninger kan understøtte den øgede efterspørgsel. Derfor skal rammebetingelserne og infrastrukturen understøtte dette og foreningerne har efter vores opfattelse brug for at kunne koncentrere sig om kerneydelsen (altså idrætten) og skal ikke omklamres af bureaukratiske procedurer, processer og systemer. Alle siger, at det skal være sådan det kan dog ind i mellem opleves anderledes set fra den enkelte idrætsforening. Det kan ikke nytte noget, når man skal digitalisere og automatisere administrationen, at arbejdsbyrden lægges over på foreningerne og de frivillige. Det kom jo også frem på politikermødet, som vi arrangerede i oktober op til kommunalvalget. Vi vil arbejde for, at der bliver udviklet et mere smidigt system. Skolereform Ved sidste års Repræsentantskabsmøde pågik en lockout af de overenskomstansatte lærere. Senere blev der lavet et lovindgreb og en skolereform så dagens lys så landets skoler har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen skal implementeres fra den og den pålægger blandt meget andet skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der er krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). FIG fik også tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering lige inden juleferien med en svarfrist den 3. februar så vi havde reelt kun 3 uger til at udarbejde et høringssvar. Vi besluttede derfor at skrive et svar, som opfordrede til, at der kom en proces, hvor man reelt kunne involvere foreningslivet og vi opfordrede til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte efterfølgende - på sit første møde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der arbejdes videre med de input, der kom på mødet og der er planlagt en konference den 26. april 2014 på Rådhuset, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. FIG har udsendt vores høringssvar til alle foreningerne i februar 2014, da vi afsendte vores høringssvar til det materiale, som blev udsendt den 19. december Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder Som konsekvens af den ændrede organisering af den kommunale administration og forvaltning af de kommunale idrætsanlæg blev der i 2012 gennemført en ændring af bruger-organisationen og der blev etableret en Brugerbestyrelse for idrætsanlæggene og indført brugerråd og brugermøder. Ansvarsområdet for idrætsfaciliteterne begrænses ikke til den direkte drift, men omfatter også spørgsmål om udviklingen af faciliteterne. 7

8 Denne organisering har nu fungeret i godt et år og i forbindelse med kommunalvalget ændredes den politiske repræsentation fra 5 til 2 i Brugerbestyrelsen. De 2 politisk valgte repræsentanter er Katrine Skov (A) og Lars Abel (C) herudover sidder der 4 repræsentanter valgt af idrætsforeningerne og 2 fra de selvorganiserede, 1 fra FIG og 1 medarbejderrepræsentant for de ansatte på idrætsanlæggene. Idrætschefen faciliterer møderne. Formand for Brugerbestyrelsen blev et genvalg af Anne Frankland, BAC. Brugerrådsmøder afholdes mindst 2 gange årligt. Her inviteres foreningerne til at deltage og møderne tager temadrøftelser på programmet. FIG vil opfordre til, at man deltager på disse møder, da det er her vi alle kan blive inspireret og få en debat. Der har ligeledes været afholdt Brugermøder på de enkelte idrætsanlæg. En evaluering af disse møder har medført, at administrationen vil forsøge at målrette møderne med de enkelte foreninger på visse faciliteter og fortsætte møderækken med andre. Det har vist sig mere effektivt at tage møder, når foreningerne har nået på dagsordenen frem for at holde møder, hvor der reelt ikke var behov. Den nye form evalueres om 1 år. Gladsaxe-Løbet Gladsaxe Løbet har udviklet sig til en god familietradition. Der er en stadig stigende tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203, i og i 2012 var det steget til 537 og i 2013 slog vi igen rekord med 668 deltagere. Dejligt at se så mange komme ud med familien og dyrke motion og flere foreninger er også begyndt at tilmelde sig samlet det håber vi vil fortsætte. Husk at overskud fra løbet er med til at støtte FIG Legatet. Der skal lyde en stor tak til samarbejdspartnerne Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som støtter arrangementet. NORDEA priser NORDEA har igen i 2013 uddelt 3 priser til en leder, til en idrætsaktivitet eller udøver fra inde- og ude-idræt på hver kr. FIG takker NORDEA Fonden for disse flotte priser. I 2013 gik lederprisen til Sanne Skov fra Gladsaxe Svømme Club. Udendørsprisen blev i 2013 delt mellem 2 kandidater, som havde nået flotte resultater - nemlig Soft Ball og AB Cricket. Vi kan konstatere, at der var flere indstillinger i Det er dejligt at have den slags udfordringer. Fortsæt med at udfordre os. Vi håber naturligvis, at Nordea fortsat vil udlodde disse priser i de kommende år. 8

9 Gyngemosehallen Gyngemosehallen er fortsat et forsøgsprojekt, hvor nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer afprøves samtidig med at den organiserede gymnastik bliver tilgodeset. Der er en styregruppe og en arbejdsgruppe, nedsat under Folkeoplysningsudvalget, og FIG er repræsenteret i begge grupper. Den 2-årige forsøgsperiode startede i august 2012 og har siden kørt med et mix af fast træning blandt GIF Gymnastiks dygtige gymnaster, leg / motion for skole og fritidsklub, aftenskolehold, fitness, selvorganiserede og forskellige korterevarende aktiviteter. Der er indgået tre partnerskabsaftaler: en med GIF Gymnastik om familieaktivitetsdage, som har stor søgning, og to med aftenskolerne FOF og GOF vedr. fleksibel tilmelding til aftenskolehold. Men der kunne godt være flere aftaler, fx. med andre idrætsforeninger. I lyset af den kommende folkeskolereform har man søgt om at få forlænget forsøgsperioden og denne er nu udvidet til sommeren Den forlængede periode skal bl.a. bruges til at undersøge, hvordan hallen og det organiserede idrætsliv kan være med til at sikre skolereformens 45 minutters ekstra daglige motion. Styrketræningsforening Endelig kan vi komme med det glædelige budskab, at Foreningernes Styrketræning er kommet i gang. Vi fik etableret en forening i efteråret 2013 og fra medio december 2013 kunne brugerne tage styrketræningslokalet i brug. Foreløbig har Gladsaxe Svøm, Gladsaxe Ishockey, Volleyball og 361 Kano- og Kajak tegnet medlemskab. Vi har heldigvis også andre interesserede, så mon ikke vi får fyldt lokalet i nogle flere timer. Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen lige ved siden af FIG s kontor. Lokalet er på ca 100 kvm og er fuldt udstyret med de maskiner, vægte mm, som brugerne har efterspurgt. FIG administrerer brugen og medlemsforeningerne betaler for deres brug af lokalet. FIG har formandsposten i bestyrelsen og FIG s generalsekretær faciliterer bestyrelsesmøderne, sikrer adgange til brugerne og kan overvåge lokalet via videooptagelser. Vi vil gerne her udtrykke en stor tak til vores fantastiske naboer billardklubben - der som nævnt har døjet en del under ombygningen. Valgmødet den FIG inviterede samtlige politiske partier til et valgmøde med vores medlemsforeninger den 23. oktober. Vi er glade for den store opbakning og fremmødet, hvor der kom en god debat og blev rejst en række af de udfordringer som foreningslivet står over for. Samtlige politiske partier kom på banen og det er FIG s opfattelse, at der er brug for at fastholde kontakten til politikerne, som virkede reelt interesserede i vores område. På baggrund af dette møde som naturligvis også blev præget af valgkampen, så har FIG s bestyrelse besluttet, at vi vil invitere politikerne og planlægge et par temamøder hvert år, men det forudsætter naturligvis, at vores medlemsforeningerne viser interesse for det. Større arrangementer Der har igen i 2013 været en række større arrangementer i Gladsaxe. 9

10 Gladsaxedagen den årlige budgetdag og som noget nyt blev der afholdt en Idrættens dag. Der bliver ikke afholdt en Idrættens dag i 2014, idet det forventes, at der vil være så opgravninger omkring Gladsaxe Idrætshallerne som en del af Nordvand-projektet. Herudover har Kano- og Kajakklubberne været afholdt VM i marathon på Bagsværd sø. 10

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere