FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1

2 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat og Bestyrelse... side 4 Sportslige resultater... side 5 Gladsaxe Lederakademi... side 5 Idrætspolitik i Gladsaxe. side 6 FIG s udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi)... side 6 Skolereformen... side 7 Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder... side 7 Gladsaxe-Løbet... side 8 NORDEA priser... side 8 Gyngemosehallen... side 9 Foreningernes Styrketræning... side 9 Valgmødet... side 9 Større arrangementer.. side 9 Resumé Indledningsvis vil FIG s bestyrelse takke vores samarbejdspartnere - politikerne i KFIU og FOU, administrationen på idrætsanlæggene, Kultur- og Idrætsforvaltningen, NORDEA og GladsaxeBladet - for et godt og konstruktivt samarbejde i FIG s 91. år. Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for den tid og det engagement, der er lagt i FIG i det forgangne år, som jo har været mit 1. år i formandsstolen. Jeg er helt opmærksom på, at det hele tiden er en prioritering, hvor I skal lægge jeres energi. I FIG, i jeres forening eller hjemme hos familien. En stor tak for den tid I vælger at bruge på arbejdet i FIG s bestyrelse. Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til Ulrich Engmark som i næsten hele 2013 løftede de mange opgaver, som FIG varetager, så vi kan medvirke til at fastholde og udvikle gode forhold for idrætten i Gladsaxe. Tak til Michael Bruun Jepsen, som satte sig i Generalsekretærstolen den og som har brugt de første måneder til at sætte sig ind i de mange opgaver. Tak for den ildhu, som Michael har lagt i arbejdet helt fra starten. Generalsekretæren er jo vores omdrejningspunkt omkring de mange aktiviteter som berører idrætsområdet. Tak til vores medlemsforeninger for jeres tillid til, at vi nok skal klare opgaverne var det sidste år i den kommunale valgperiode og derfor blev den sidste del af året også præget af, at politikerne skulle ud i en valgkamp frem til valgdagen den 19. november Alle udvalgsposterne blev besat inden 1. januar 2014 og der er både sket genvalg og kommet nye politikere på posterne. Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Katrine Skov fik genvalg, mens Folkeoplysningsudvalget (FOU) fik ny formand Lars Abel. Begge formænd sidder også i Brugerbestyrelsen og 2

3 begge udviser stor interesse for idrætsområdet, så det er med store forventninger, at vi nu tager fat på samarbejdet de næste 4 år. Et stort tillykke til vores mange idrætsudøvere med de flotte resultater. Igen i år blev langt over 100 helt præcist 138 fra 13 foreninger hædret ved idrætsmodtagelsen. Vi så her resultatet af de mange træningstimer den enkelte sportsudøver har lagt i sin sport, men også resultatet af de mange frivillige lederes arbejde i idrætsforeningerne. Det har igen været et godt år med megen aktivitet i foreningerne. Vi kan se en svag stigning i antallet idrætsudøvere, men vi skal fortsat have fokus på fastholdelse og rekruttering af ungdomsmedlemmer. Vi har set en flot vækst i Gyngemosehallen, hvor GIF gymnastik fortsat kan bruge endnu mere tid.. Skolereformen havde en trang vej med lock-out og demonstrationer i foråret Det endte med et lovindgreb så skolerne nu har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen pålægger skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der ligger et krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). Vi fik alle tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering og her lægges op til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte på sit første møde i 2014 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der er inviteret til en konference den 26. april 2014, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. Der sættes mange nye aktiviteter i gang og i forbindelse med Nordvands projekt får udendørs arealerne en overhaling omkring Gladsaxes idrætsanlæg. I august 2013 indviedes en klatrepark ved Gladsaxe Hostel. Der har været inviteret til en Frivilligbørs, hvor erhvervslivet, de kommunale institutioner og foreningslivet kunne bytte ydelser. FIG har på Brugerbestyrelsens møde i februar 2014 foreslået, at der igangsættes en kapacitets- og behovsanalyse. Sammen med administrationen vil vi søge midler til en konsulentundersøgelse, som skal skaffe et datagrundlag, så vi kan sætte kommende initiativer i gang på et oplyst grundlag. De store spørgsmål er, om vi har den kapacitet, som efterspørges af foreningerne/borgerne. KFI-politikken har 4 overordnede temaer og en lang række mål, men vi har ikke noget grundlag for at beslutte nye initiativer. BMX-bane, Klatrepark, Byens Arena er eksempler på ny infrastruktur. Er disse initiativer efterspurgt? Hvilket beslutningsgrundlag skal den type initiativer bygge på? Vi skal ikke bidrage til at smide pengene ud af vinduet, når vi samtidig har store udfordringer i at vedligeholde og opgradere den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Nedlæggelse af skoler har fået konsekvenser for nogle af vores foreninger. Gladsaxe Bordtennis Klub skal flytte fra deres gode forhold på den gamle Gladsaxe skole og skal nu være på Vadgård Skole. Der pågår en proces, som skal ende med, at bordtennis får mulighed for at dyrke deres sport i nogle gode rammer. 3

4 Status på medlemsforeninger og medlemmer I Gladsaxe FIG ligger på et stabilt antal medlemsforeninger. Ved udgangen af 2013 var der 74 medlemsforeninger plus 13 firmaidrætsforeninger. Antallet af medlemmer i foreningerne ligger på ca med ca medlemmer under 25 år. De er et lille fald på 100 medlemmer under 25. Generelt i Gladsaxe kommune ligger antallet af foreningsaktive i forhold til antallet borgere i kommunen på ud af en befolkning på , hvilket svarer til ca. 23 %. Sekretariat og Bestyrelse FIG s sekretariat flyttede fra Bagsværd Stadion til nyt lokale på Isbanevej 3 på 1. sal i forhuset til skøjtehallen. FIG s sekretariat flyttede ind på det nye kontor i november og holdt en reception den 17. december 2013, hvor vi dels kunne præsentere vores nye kontor dels det nye styrketræningslokale og endelig holdt vi en afskedsreception for Ulrich Engmark inden han trådte ind i efterlønnernes travle verden. Ombygningen der gik forud for ibrugtagningen af de nye lokaler medførte en del turbulens for beboerne i skøjtehallen. En stor tak til Gladsaxe Billard Klub for deres tålmodighed, samarbejde og velvilje. FIG s bestyrelse bestod i 2013 af: John Sørensen, formand (GLIS) Idrætsrepræsentant i FOU FIG s repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) Inger F. Hammeken, næstformand (BAC) Idrætsrepræsentant i FOU Styregruppe Gyngemosehallen Ole Lindskov (BR) Styregruppe Gyngemosehallen Mikkel Grøn (AB Cricket) Integrationsrådet Thomas Dreyer (IF Bytoften) Niels Hansen (Gladsaxe Kano&Kajak) Anette Steenberg (GIF Svøm) Suppleanter: Lisbeth Nielsen (JUDO) og Michael Nielsen (Toitsu) Generalsekretær Michael Bruun Jepsen blev ansat den 1. december 2013 og varetager arbejdsopgaverne i FIG s sekretariat. Sekretariatets og bestyrelsens opgaver rækker fra fordeling af sale, haller og baner, til høringssvar til politikker og områder hvor idrætten er berørt samt til rådgivning af og assistance til foreningerne. FIG har udarbejdet et høringssvar i forbindelse med høringen omkring skolereformens implementering, ligesom vi er repræsenteret i styregruppen i Gyngemosehallen og i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi samler inspiration og udveksler erfaringer med Idrætsrådene i landets øvrige kommuner. Ved FIG s repræsentantskabsmøde i april 2013 blev talentprisen uddelt til Fazan Ahmed fra AB Cricket, held og lykke med karrieren! 4

5 Ved idrætsmodtagelsen for 2013, som fandt sted i januar 2014, blev prisen som årets idrætsudøver i Gladsaxe tildelt Jacob Søgaard Larsen fra Bagsværd Roklub. Først og fremmest for hans præstation som en del af den legendariske Guldfirer, de ri 2013 bragte Jacob og de 3 øvrige øverst op på medaljeskamlen til både EM og VM. Der skal lyde et stort tillykke til Jacob, og masser af held og lykke fremover! Årets idrætsleder er Thomas Dreyer for hans inspirerende arbejde for I.F. Bytoften. Thomas var også blandt de 3 nominerede til Nordeas pris, som uddeles ved den årlige TV-transmitterede idrætsbegivenhed i Herning. En stor tak til Thomas for hans store indsats for idrætten i Gladsaxe. Igen i 2014 kan FIG uddele legater fra FIG Legatet. Midlerne til FIG fonden kommer fra 2 hovedkilder: Gladsaxe Løbet og vores kollektionen fra Landbrugslotteriet. Ekstraordinært blev vi ved FIG s 90 års fødselsdag begavet med kr, som blev indsat på FIG-legatets konto endnu en gang tusind tak for det. Vil I have flere penge fra FIG Legatet, så er det med at få flere til at købe lodder i Landbrugslotteriet og få flere til at deltage i Gladsaxe Løbet. Det er da en god lille opgave at tage med hjem. Sportslige resultater Vi har haft den fornøjelse, at der ved Byrådets Idrætsmodtagelse i januar igen var et stort antal deltagere 138 idrætsudøvere fra 13 foreninger blev hædret i januar. FIG ser det som resultatet af en kombination af målrettet arbejde i foreningerne og det store arbejde som både den enkelte idrætsudøver som de mange frivillige ledere og trænere udfører. Forudsætningerne er efter vores mening, at rammerne er til stede og vi vil på Repræsentantskabsmødet illustrere dette gennem et forslag til en idrætsmodel i Gladsaxe. Idrætsmodellen kan bruges til at synliggøre, hvor vi skal sætte ind og hvad der skal være til stede, når man vil skabe resultater. Gladsaxe Lederakademi I foråret 2014 afvikler vi endnu et Gladsaxe Lederakademi med 19 nuværende eller kommende ledere i foreningerne på pladserne. Igen er det et initiativ fra Folkeoplysningsudvalget med deltagere fra 3 af foreningsområderne under Folkeoplysningsloven - BUS, kulturen og Idrætten. Det er et fantastisk godt kursusprogram med nogle højt kvalificerede indlægsholdere og vi er sikre på, at deltagerne vil få styrket kompetencerne. En stor tak til de virksomheder, der stiller indlægsholdere og til Lisbeth Trinskjær, (forstander Ubberup Højskole), som igen har påtaget sig opgaven med at være den røde tråd i forløbet. Som noget nyt prøver vi denne gang at lægge kurset i foråret, hvor det tidligere har ligget med start om efteråret. Det har været et ønske fra foreninger, som har et stort arbejdspres på sine frivillige ved start i efteråret og derfor hellere ville have akademiet liggende op mod afslutningen af sæsonen. Når vi har evalueringen af dette års forløb, så kunne vi jo overveje, om vi skal gentage dette - eller - som vi har drøftet - lave et akademi med 18 måneders mellemrum. FIG s bestyrelse har fortsat svært ved at forstå, at der ikke er en lang kø fra idrætsforeningerne til dette kursus. Det her er jo muligheden for at forberede et generationsskifte i foreningernes bestyrelser og muligheden for at klæde nye og unge 5

6 idrætsledere på til de udfordringer, som foreningslivet står over for. Vi fremførte også dette i beretningerne i 2011 og 2012, så I har nok hørt det før. Vi har i år samlet set fået tilmeldinger nok til at kunne starte et hold, men kun 5 repræsentanter ud af 19 fra idrætsforeningerne og ventelisten er fortsat kort. Husk, at dette er et tilbud til fremtidens foreningsledere, så vi gentager en opfordring til at få udbredt budskabet og få identificeret fremtidens foreningsledere. Organisationen og støttefunktionerne i jeres foreninger er jo lige så vigtige som faciliteterne er vores påstand. Idrætspolitik i Gladsaxe Revisionen af Folkeoplysningsloven krævede en opdatering af de kommunale politikker inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsområderne samt Folkeoplysningsområdet. FIG s formand og næstformand er af idrætsforeningerne blevet indstillet og valgt til Folkeoplysningsudvalget og FIG har fået en plads i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. Gennem disse fora og via vores kontakter med forvaltningen og politikkerne har vi mulighed for at påvirke de politiske beslutninger og udviklingen inden for idrætsområdet i Gladsaxe. FIG s Udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi..) FIG fyldte sidste år 90 og Repræsentantskabsmødet i 2013 valgte en ny bestyrelse, hvor vi fik en udskiftning med nye medlemmer og ny formand. Vi valgte blandt andet derfor at samle den nye bestyrelse og har sammen lavet en udviklingsplan, der foreløbig peger frem mod udgangen af Udviklingsplanen bliver præsenteret på Repræsentantskabsmødet og som en del af planen har vi besluttet at lave en interessentanalyse. Resultaterne fra analysen bliver ligeledes fremlagt på Repræsentantskabsmødet. Baggrunden for dette initiativ er, at FIG ønsker at være en del af den udvikling, der igangsættes og vi vil gerne være dem, der kommer med initiativer. Dette skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemmers interesser. Vores vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Det betyder blandt andet, at vi skal finde nogle at samarbejde med og komme med ideer til, hvad vi gerne vil udvikle. Idrætsmodellen kunne være en måde at drøfte udvikling på såvel på det overordnede plan som i den enkelte forening. Alt kan ikke puttes i kasser, men at skabe en ramme for, hvordan vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger, der skal være til stede mener vi i FIG kan være en måde at skabe vækst og udvikling for idrætten. Vi arbejder allerede med strategier for såvel elite- som breddeidrætten i Gladsaxe. Vi afleverede som nævnt i sidste års beretning - i foråret 2013 et elitestrategipapir. Vi forventer, at forvaltningen bruger dette som inspiration til den politiske drøftelse, der i dette forår skal tages i KFIU omkring eliteidrætten i Gladsaxe. Vi har ligeledes lavet et udkast til et breddestrategipapir, som vi forventer også vil indgå i en politisk drøftelse. Elite- og breddeidræt er i mange sammenhænge to sider af samme sag det kræver nogle gode fysiske rammer (faciliteter), nogle engagerede 6

7 frivillige (organisation) og nogle dygtige trænere mm (support team) sidst og ikke mindst nogle idrætsudøvere. FIG er fortsat af den opfattelse, at en øget efterspørgsel efter idræt forudsætter en kvalitet i udbuddet fra idrætsforeningen. Skolereform og den vedtagne Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik forudsætter, at vi som idrætsforeninger kan understøtte den øgede efterspørgsel. Derfor skal rammebetingelserne og infrastrukturen understøtte dette og foreningerne har efter vores opfattelse brug for at kunne koncentrere sig om kerneydelsen (altså idrætten) og skal ikke omklamres af bureaukratiske procedurer, processer og systemer. Alle siger, at det skal være sådan det kan dog ind i mellem opleves anderledes set fra den enkelte idrætsforening. Det kan ikke nytte noget, når man skal digitalisere og automatisere administrationen, at arbejdsbyrden lægges over på foreningerne og de frivillige. Det kom jo også frem på politikermødet, som vi arrangerede i oktober op til kommunalvalget. Vi vil arbejde for, at der bliver udviklet et mere smidigt system. Skolereform Ved sidste års Repræsentantskabsmøde pågik en lockout af de overenskomstansatte lærere. Senere blev der lavet et lovindgreb og en skolereform så dagens lys så landets skoler har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen skal implementeres fra den og den pålægger blandt meget andet skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der er krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). FIG fik også tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering lige inden juleferien med en svarfrist den 3. februar så vi havde reelt kun 3 uger til at udarbejde et høringssvar. Vi besluttede derfor at skrive et svar, som opfordrede til, at der kom en proces, hvor man reelt kunne involvere foreningslivet og vi opfordrede til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte efterfølgende - på sit første møde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der arbejdes videre med de input, der kom på mødet og der er planlagt en konference den 26. april 2014 på Rådhuset, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. FIG har udsendt vores høringssvar til alle foreningerne i februar 2014, da vi afsendte vores høringssvar til det materiale, som blev udsendt den 19. december Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder Som konsekvens af den ændrede organisering af den kommunale administration og forvaltning af de kommunale idrætsanlæg blev der i 2012 gennemført en ændring af bruger-organisationen og der blev etableret en Brugerbestyrelse for idrætsanlæggene og indført brugerråd og brugermøder. Ansvarsområdet for idrætsfaciliteterne begrænses ikke til den direkte drift, men omfatter også spørgsmål om udviklingen af faciliteterne. 7

8 Denne organisering har nu fungeret i godt et år og i forbindelse med kommunalvalget ændredes den politiske repræsentation fra 5 til 2 i Brugerbestyrelsen. De 2 politisk valgte repræsentanter er Katrine Skov (A) og Lars Abel (C) herudover sidder der 4 repræsentanter valgt af idrætsforeningerne og 2 fra de selvorganiserede, 1 fra FIG og 1 medarbejderrepræsentant for de ansatte på idrætsanlæggene. Idrætschefen faciliterer møderne. Formand for Brugerbestyrelsen blev et genvalg af Anne Frankland, BAC. Brugerrådsmøder afholdes mindst 2 gange årligt. Her inviteres foreningerne til at deltage og møderne tager temadrøftelser på programmet. FIG vil opfordre til, at man deltager på disse møder, da det er her vi alle kan blive inspireret og få en debat. Der har ligeledes været afholdt Brugermøder på de enkelte idrætsanlæg. En evaluering af disse møder har medført, at administrationen vil forsøge at målrette møderne med de enkelte foreninger på visse faciliteter og fortsætte møderækken med andre. Det har vist sig mere effektivt at tage møder, når foreningerne har nået på dagsordenen frem for at holde møder, hvor der reelt ikke var behov. Den nye form evalueres om 1 år. Gladsaxe-Løbet Gladsaxe Løbet har udviklet sig til en god familietradition. Der er en stadig stigende tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203, i og i 2012 var det steget til 537 og i 2013 slog vi igen rekord med 668 deltagere. Dejligt at se så mange komme ud med familien og dyrke motion og flere foreninger er også begyndt at tilmelde sig samlet det håber vi vil fortsætte. Husk at overskud fra løbet er med til at støtte FIG Legatet. Der skal lyde en stor tak til samarbejdspartnerne Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som støtter arrangementet. NORDEA priser NORDEA har igen i 2013 uddelt 3 priser til en leder, til en idrætsaktivitet eller udøver fra inde- og ude-idræt på hver kr. FIG takker NORDEA Fonden for disse flotte priser. I 2013 gik lederprisen til Sanne Skov fra Gladsaxe Svømme Club. Udendørsprisen blev i 2013 delt mellem 2 kandidater, som havde nået flotte resultater - nemlig Soft Ball og AB Cricket. Vi kan konstatere, at der var flere indstillinger i Det er dejligt at have den slags udfordringer. Fortsæt med at udfordre os. Vi håber naturligvis, at Nordea fortsat vil udlodde disse priser i de kommende år. 8

9 Gyngemosehallen Gyngemosehallen er fortsat et forsøgsprojekt, hvor nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer afprøves samtidig med at den organiserede gymnastik bliver tilgodeset. Der er en styregruppe og en arbejdsgruppe, nedsat under Folkeoplysningsudvalget, og FIG er repræsenteret i begge grupper. Den 2-årige forsøgsperiode startede i august 2012 og har siden kørt med et mix af fast træning blandt GIF Gymnastiks dygtige gymnaster, leg / motion for skole og fritidsklub, aftenskolehold, fitness, selvorganiserede og forskellige korterevarende aktiviteter. Der er indgået tre partnerskabsaftaler: en med GIF Gymnastik om familieaktivitetsdage, som har stor søgning, og to med aftenskolerne FOF og GOF vedr. fleksibel tilmelding til aftenskolehold. Men der kunne godt være flere aftaler, fx. med andre idrætsforeninger. I lyset af den kommende folkeskolereform har man søgt om at få forlænget forsøgsperioden og denne er nu udvidet til sommeren Den forlængede periode skal bl.a. bruges til at undersøge, hvordan hallen og det organiserede idrætsliv kan være med til at sikre skolereformens 45 minutters ekstra daglige motion. Styrketræningsforening Endelig kan vi komme med det glædelige budskab, at Foreningernes Styrketræning er kommet i gang. Vi fik etableret en forening i efteråret 2013 og fra medio december 2013 kunne brugerne tage styrketræningslokalet i brug. Foreløbig har Gladsaxe Svøm, Gladsaxe Ishockey, Volleyball og 361 Kano- og Kajak tegnet medlemskab. Vi har heldigvis også andre interesserede, så mon ikke vi får fyldt lokalet i nogle flere timer. Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen lige ved siden af FIG s kontor. Lokalet er på ca 100 kvm og er fuldt udstyret med de maskiner, vægte mm, som brugerne har efterspurgt. FIG administrerer brugen og medlemsforeningerne betaler for deres brug af lokalet. FIG har formandsposten i bestyrelsen og FIG s generalsekretær faciliterer bestyrelsesmøderne, sikrer adgange til brugerne og kan overvåge lokalet via videooptagelser. Vi vil gerne her udtrykke en stor tak til vores fantastiske naboer billardklubben - der som nævnt har døjet en del under ombygningen. Valgmødet den FIG inviterede samtlige politiske partier til et valgmøde med vores medlemsforeninger den 23. oktober. Vi er glade for den store opbakning og fremmødet, hvor der kom en god debat og blev rejst en række af de udfordringer som foreningslivet står over for. Samtlige politiske partier kom på banen og det er FIG s opfattelse, at der er brug for at fastholde kontakten til politikerne, som virkede reelt interesserede i vores område. På baggrund af dette møde som naturligvis også blev præget af valgkampen, så har FIG s bestyrelse besluttet, at vi vil invitere politikerne og planlægge et par temamøder hvert år, men det forudsætter naturligvis, at vores medlemsforeningerne viser interesse for det. Større arrangementer Der har igen i 2013 været en række større arrangementer i Gladsaxe. 9

10 Gladsaxedagen den årlige budgetdag og som noget nyt blev der afholdt en Idrættens dag. Der bliver ikke afholdt en Idrættens dag i 2014, idet det forventes, at der vil være så opgravninger omkring Gladsaxe Idrætshallerne som en del af Nordvand-projektet. Herudover har Kano- og Kajakklubberne været afholdt VM i marathon på Bagsværd sø. 10

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009 Beretning 2008 Page 1 Indhold: 1. Året der gik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET

GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET INDSPIL NR. 11 GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET Et vandforsyningsselskab, der er blevet lagt ind under Kalundborg Forsyning, har besluttet at fordele selskabets resterende midler, ca. kr. 58.000, ligeligt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Onsdag den 2. maj 2012 kl. 18:30 i klubhuset, Hillerød stadion 1. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Lillian Dale Andersen (LDA), Janna Rasmussen

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

REFERAT INTEGRATIONSRÅDETS MØDE

REFERAT INTEGRATIONSRÅDETS MØDE Arbejdsmarkedsafdelingen Rådhus Alle, 2860 Søborg Tlf. 39 57 18 E-post: sofbva@gladsaxe.dk 06.06 2007 REFERAT af INTEGRATIONSRÅDETS MØDE Mandag den 04.06 2007 kl. 17.30 21.00 Gladsaxe Rådhus lokale 2608

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Anette, Dorte og Maiken var alle på valg på generalforsamlingen, og de blev genvalgt.

Anette, Dorte og Maiken var alle på valg på generalforsamlingen, og de blev genvalgt. BROEN Lolland - ÅRSBERETNING 2015 BESTYRELSEN OG FRIVILLIGE 5 bestyrelsesmøder afholdt forretningsudvalgsmøde før hvert møde. Anette, Dorte og Maiken var alle på valg på generalforsamlingen, og de blev

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011

FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011 FURESØ IDRÆTSRÅD Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2011 AGENDA 1. Præsentation af 2. Drift af egne anlæg/faciliteter 3. Kommerciel anvendelse af kommunale anlæg/faciliteter 4. Træningsfaciliteter

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 19:30 i klubhuset, Idrætsforeningen Skjold, Skævinge 3. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Christina Thorholm (CT), Janna Rasmussen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 13. februar 2012 kl. 16:00 20:00 i Åkirkebyhallerne Deltagere Carsten Hæstrup, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl,

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 8. august 2011 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Bestyrelseslokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere: John Fuglsang,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 11. oktober 2016 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Bemærk! Idrætscentret Idræts Alle 2 2625 Vallensbæk Sonja Fladstrand, Anette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere