FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1

2 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat og Bestyrelse... side 4 Sportslige resultater... side 5 Gladsaxe Lederakademi... side 5 Idrætspolitik i Gladsaxe. side 6 FIG s udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi)... side 6 Skolereformen... side 7 Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder... side 7 Gladsaxe-Løbet... side 8 NORDEA priser... side 8 Gyngemosehallen... side 9 Foreningernes Styrketræning... side 9 Valgmødet... side 9 Større arrangementer.. side 9 Resumé Indledningsvis vil FIG s bestyrelse takke vores samarbejdspartnere - politikerne i KFIU og FOU, administrationen på idrætsanlæggene, Kultur- og Idrætsforvaltningen, NORDEA og GladsaxeBladet - for et godt og konstruktivt samarbejde i FIG s 91. år. Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for den tid og det engagement, der er lagt i FIG i det forgangne år, som jo har været mit 1. år i formandsstolen. Jeg er helt opmærksom på, at det hele tiden er en prioritering, hvor I skal lægge jeres energi. I FIG, i jeres forening eller hjemme hos familien. En stor tak for den tid I vælger at bruge på arbejdet i FIG s bestyrelse. Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til Ulrich Engmark som i næsten hele 2013 løftede de mange opgaver, som FIG varetager, så vi kan medvirke til at fastholde og udvikle gode forhold for idrætten i Gladsaxe. Tak til Michael Bruun Jepsen, som satte sig i Generalsekretærstolen den og som har brugt de første måneder til at sætte sig ind i de mange opgaver. Tak for den ildhu, som Michael har lagt i arbejdet helt fra starten. Generalsekretæren er jo vores omdrejningspunkt omkring de mange aktiviteter som berører idrætsområdet. Tak til vores medlemsforeninger for jeres tillid til, at vi nok skal klare opgaverne var det sidste år i den kommunale valgperiode og derfor blev den sidste del af året også præget af, at politikerne skulle ud i en valgkamp frem til valgdagen den 19. november Alle udvalgsposterne blev besat inden 1. januar 2014 og der er både sket genvalg og kommet nye politikere på posterne. Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Katrine Skov fik genvalg, mens Folkeoplysningsudvalget (FOU) fik ny formand Lars Abel. Begge formænd sidder også i Brugerbestyrelsen og 2

3 begge udviser stor interesse for idrætsområdet, så det er med store forventninger, at vi nu tager fat på samarbejdet de næste 4 år. Et stort tillykke til vores mange idrætsudøvere med de flotte resultater. Igen i år blev langt over 100 helt præcist 138 fra 13 foreninger hædret ved idrætsmodtagelsen. Vi så her resultatet af de mange træningstimer den enkelte sportsudøver har lagt i sin sport, men også resultatet af de mange frivillige lederes arbejde i idrætsforeningerne. Det har igen været et godt år med megen aktivitet i foreningerne. Vi kan se en svag stigning i antallet idrætsudøvere, men vi skal fortsat have fokus på fastholdelse og rekruttering af ungdomsmedlemmer. Vi har set en flot vækst i Gyngemosehallen, hvor GIF gymnastik fortsat kan bruge endnu mere tid.. Skolereformen havde en trang vej med lock-out og demonstrationer i foråret Det endte med et lovindgreb så skolerne nu har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen pålægger skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der ligger et krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). Vi fik alle tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering og her lægges op til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte på sit første møde i 2014 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der er inviteret til en konference den 26. april 2014, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. Der sættes mange nye aktiviteter i gang og i forbindelse med Nordvands projekt får udendørs arealerne en overhaling omkring Gladsaxes idrætsanlæg. I august 2013 indviedes en klatrepark ved Gladsaxe Hostel. Der har været inviteret til en Frivilligbørs, hvor erhvervslivet, de kommunale institutioner og foreningslivet kunne bytte ydelser. FIG har på Brugerbestyrelsens møde i februar 2014 foreslået, at der igangsættes en kapacitets- og behovsanalyse. Sammen med administrationen vil vi søge midler til en konsulentundersøgelse, som skal skaffe et datagrundlag, så vi kan sætte kommende initiativer i gang på et oplyst grundlag. De store spørgsmål er, om vi har den kapacitet, som efterspørges af foreningerne/borgerne. KFI-politikken har 4 overordnede temaer og en lang række mål, men vi har ikke noget grundlag for at beslutte nye initiativer. BMX-bane, Klatrepark, Byens Arena er eksempler på ny infrastruktur. Er disse initiativer efterspurgt? Hvilket beslutningsgrundlag skal den type initiativer bygge på? Vi skal ikke bidrage til at smide pengene ud af vinduet, når vi samtidig har store udfordringer i at vedligeholde og opgradere den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Nedlæggelse af skoler har fået konsekvenser for nogle af vores foreninger. Gladsaxe Bordtennis Klub skal flytte fra deres gode forhold på den gamle Gladsaxe skole og skal nu være på Vadgård Skole. Der pågår en proces, som skal ende med, at bordtennis får mulighed for at dyrke deres sport i nogle gode rammer. 3

4 Status på medlemsforeninger og medlemmer I Gladsaxe FIG ligger på et stabilt antal medlemsforeninger. Ved udgangen af 2013 var der 74 medlemsforeninger plus 13 firmaidrætsforeninger. Antallet af medlemmer i foreningerne ligger på ca med ca medlemmer under 25 år. De er et lille fald på 100 medlemmer under 25. Generelt i Gladsaxe kommune ligger antallet af foreningsaktive i forhold til antallet borgere i kommunen på ud af en befolkning på , hvilket svarer til ca. 23 %. Sekretariat og Bestyrelse FIG s sekretariat flyttede fra Bagsværd Stadion til nyt lokale på Isbanevej 3 på 1. sal i forhuset til skøjtehallen. FIG s sekretariat flyttede ind på det nye kontor i november og holdt en reception den 17. december 2013, hvor vi dels kunne præsentere vores nye kontor dels det nye styrketræningslokale og endelig holdt vi en afskedsreception for Ulrich Engmark inden han trådte ind i efterlønnernes travle verden. Ombygningen der gik forud for ibrugtagningen af de nye lokaler medførte en del turbulens for beboerne i skøjtehallen. En stor tak til Gladsaxe Billard Klub for deres tålmodighed, samarbejde og velvilje. FIG s bestyrelse bestod i 2013 af: John Sørensen, formand (GLIS) Idrætsrepræsentant i FOU FIG s repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) Inger F. Hammeken, næstformand (BAC) Idrætsrepræsentant i FOU Styregruppe Gyngemosehallen Ole Lindskov (BR) Styregruppe Gyngemosehallen Mikkel Grøn (AB Cricket) Integrationsrådet Thomas Dreyer (IF Bytoften) Niels Hansen (Gladsaxe Kano&Kajak) Anette Steenberg (GIF Svøm) Suppleanter: Lisbeth Nielsen (JUDO) og Michael Nielsen (Toitsu) Generalsekretær Michael Bruun Jepsen blev ansat den 1. december 2013 og varetager arbejdsopgaverne i FIG s sekretariat. Sekretariatets og bestyrelsens opgaver rækker fra fordeling af sale, haller og baner, til høringssvar til politikker og områder hvor idrætten er berørt samt til rådgivning af og assistance til foreningerne. FIG har udarbejdet et høringssvar i forbindelse med høringen omkring skolereformens implementering, ligesom vi er repræsenteret i styregruppen i Gyngemosehallen og i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi samler inspiration og udveksler erfaringer med Idrætsrådene i landets øvrige kommuner. Ved FIG s repræsentantskabsmøde i april 2013 blev talentprisen uddelt til Fazan Ahmed fra AB Cricket, held og lykke med karrieren! 4

5 Ved idrætsmodtagelsen for 2013, som fandt sted i januar 2014, blev prisen som årets idrætsudøver i Gladsaxe tildelt Jacob Søgaard Larsen fra Bagsværd Roklub. Først og fremmest for hans præstation som en del af den legendariske Guldfirer, de ri 2013 bragte Jacob og de 3 øvrige øverst op på medaljeskamlen til både EM og VM. Der skal lyde et stort tillykke til Jacob, og masser af held og lykke fremover! Årets idrætsleder er Thomas Dreyer for hans inspirerende arbejde for I.F. Bytoften. Thomas var også blandt de 3 nominerede til Nordeas pris, som uddeles ved den årlige TV-transmitterede idrætsbegivenhed i Herning. En stor tak til Thomas for hans store indsats for idrætten i Gladsaxe. Igen i 2014 kan FIG uddele legater fra FIG Legatet. Midlerne til FIG fonden kommer fra 2 hovedkilder: Gladsaxe Løbet og vores kollektionen fra Landbrugslotteriet. Ekstraordinært blev vi ved FIG s 90 års fødselsdag begavet med kr, som blev indsat på FIG-legatets konto endnu en gang tusind tak for det. Vil I have flere penge fra FIG Legatet, så er det med at få flere til at købe lodder i Landbrugslotteriet og få flere til at deltage i Gladsaxe Løbet. Det er da en god lille opgave at tage med hjem. Sportslige resultater Vi har haft den fornøjelse, at der ved Byrådets Idrætsmodtagelse i januar igen var et stort antal deltagere 138 idrætsudøvere fra 13 foreninger blev hædret i januar. FIG ser det som resultatet af en kombination af målrettet arbejde i foreningerne og det store arbejde som både den enkelte idrætsudøver som de mange frivillige ledere og trænere udfører. Forudsætningerne er efter vores mening, at rammerne er til stede og vi vil på Repræsentantskabsmødet illustrere dette gennem et forslag til en idrætsmodel i Gladsaxe. Idrætsmodellen kan bruges til at synliggøre, hvor vi skal sætte ind og hvad der skal være til stede, når man vil skabe resultater. Gladsaxe Lederakademi I foråret 2014 afvikler vi endnu et Gladsaxe Lederakademi med 19 nuværende eller kommende ledere i foreningerne på pladserne. Igen er det et initiativ fra Folkeoplysningsudvalget med deltagere fra 3 af foreningsområderne under Folkeoplysningsloven - BUS, kulturen og Idrætten. Det er et fantastisk godt kursusprogram med nogle højt kvalificerede indlægsholdere og vi er sikre på, at deltagerne vil få styrket kompetencerne. En stor tak til de virksomheder, der stiller indlægsholdere og til Lisbeth Trinskjær, (forstander Ubberup Højskole), som igen har påtaget sig opgaven med at være den røde tråd i forløbet. Som noget nyt prøver vi denne gang at lægge kurset i foråret, hvor det tidligere har ligget med start om efteråret. Det har været et ønske fra foreninger, som har et stort arbejdspres på sine frivillige ved start i efteråret og derfor hellere ville have akademiet liggende op mod afslutningen af sæsonen. Når vi har evalueringen af dette års forløb, så kunne vi jo overveje, om vi skal gentage dette - eller - som vi har drøftet - lave et akademi med 18 måneders mellemrum. FIG s bestyrelse har fortsat svært ved at forstå, at der ikke er en lang kø fra idrætsforeningerne til dette kursus. Det her er jo muligheden for at forberede et generationsskifte i foreningernes bestyrelser og muligheden for at klæde nye og unge 5

6 idrætsledere på til de udfordringer, som foreningslivet står over for. Vi fremførte også dette i beretningerne i 2011 og 2012, så I har nok hørt det før. Vi har i år samlet set fået tilmeldinger nok til at kunne starte et hold, men kun 5 repræsentanter ud af 19 fra idrætsforeningerne og ventelisten er fortsat kort. Husk, at dette er et tilbud til fremtidens foreningsledere, så vi gentager en opfordring til at få udbredt budskabet og få identificeret fremtidens foreningsledere. Organisationen og støttefunktionerne i jeres foreninger er jo lige så vigtige som faciliteterne er vores påstand. Idrætspolitik i Gladsaxe Revisionen af Folkeoplysningsloven krævede en opdatering af de kommunale politikker inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsområderne samt Folkeoplysningsområdet. FIG s formand og næstformand er af idrætsforeningerne blevet indstillet og valgt til Folkeoplysningsudvalget og FIG har fået en plads i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. Gennem disse fora og via vores kontakter med forvaltningen og politikkerne har vi mulighed for at påvirke de politiske beslutninger og udviklingen inden for idrætsområdet i Gladsaxe. FIG s Udviklingsplan (idrætsmodel, interessentanalyse, elite- og breddestrategi..) FIG fyldte sidste år 90 og Repræsentantskabsmødet i 2013 valgte en ny bestyrelse, hvor vi fik en udskiftning med nye medlemmer og ny formand. Vi valgte blandt andet derfor at samle den nye bestyrelse og har sammen lavet en udviklingsplan, der foreløbig peger frem mod udgangen af Udviklingsplanen bliver præsenteret på Repræsentantskabsmødet og som en del af planen har vi besluttet at lave en interessentanalyse. Resultaterne fra analysen bliver ligeledes fremlagt på Repræsentantskabsmødet. Baggrunden for dette initiativ er, at FIG ønsker at være en del af den udvikling, der igangsættes og vi vil gerne være dem, der kommer med initiativer. Dette skal naturligvis ske på baggrund af vores medlemmers interesser. Vores vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Det betyder blandt andet, at vi skal finde nogle at samarbejde med og komme med ideer til, hvad vi gerne vil udvikle. Idrætsmodellen kunne være en måde at drøfte udvikling på såvel på det overordnede plan som i den enkelte forening. Alt kan ikke puttes i kasser, men at skabe en ramme for, hvordan vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger, der skal være til stede mener vi i FIG kan være en måde at skabe vækst og udvikling for idrætten. Vi arbejder allerede med strategier for såvel elite- som breddeidrætten i Gladsaxe. Vi afleverede som nævnt i sidste års beretning - i foråret 2013 et elitestrategipapir. Vi forventer, at forvaltningen bruger dette som inspiration til den politiske drøftelse, der i dette forår skal tages i KFIU omkring eliteidrætten i Gladsaxe. Vi har ligeledes lavet et udkast til et breddestrategipapir, som vi forventer også vil indgå i en politisk drøftelse. Elite- og breddeidræt er i mange sammenhænge to sider af samme sag det kræver nogle gode fysiske rammer (faciliteter), nogle engagerede 6

7 frivillige (organisation) og nogle dygtige trænere mm (support team) sidst og ikke mindst nogle idrætsudøvere. FIG er fortsat af den opfattelse, at en øget efterspørgsel efter idræt forudsætter en kvalitet i udbuddet fra idrætsforeningen. Skolereform og den vedtagne Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik forudsætter, at vi som idrætsforeninger kan understøtte den øgede efterspørgsel. Derfor skal rammebetingelserne og infrastrukturen understøtte dette og foreningerne har efter vores opfattelse brug for at kunne koncentrere sig om kerneydelsen (altså idrætten) og skal ikke omklamres af bureaukratiske procedurer, processer og systemer. Alle siger, at det skal være sådan det kan dog ind i mellem opleves anderledes set fra den enkelte idrætsforening. Det kan ikke nytte noget, når man skal digitalisere og automatisere administrationen, at arbejdsbyrden lægges over på foreningerne og de frivillige. Det kom jo også frem på politikermødet, som vi arrangerede i oktober op til kommunalvalget. Vi vil arbejde for, at der bliver udviklet et mere smidigt system. Skolereform Ved sidste års Repræsentantskabsmøde pågik en lockout af de overenskomstansatte lærere. Senere blev der lavet et lovindgreb og en skolereform så dagens lys så landets skoler har fået et nyt arbejdsgrundlag. Skolereformen skal implementeres fra den og den pålægger blandt meget andet skolerne at åbne sig mod det omliggende samfund og der er krav om, at der skal skabes mere bevægelse i skoledagen (45 minutter). FIG fik også tilsendt et høringsmateriale omkring skolereformens implementering lige inden juleferien med en svarfrist den 3. februar så vi havde reelt kun 3 uger til at udarbejde et høringssvar. Vi besluttede derfor at skrive et svar, som opfordrede til, at der kom en proces, hvor man reelt kunne involvere foreningslivet og vi opfordrede til en proces, som skal fastlægge rammerne for et samarbejde mellem skoler og foreninger. FOU nedsatte efterfølgende - på sit første møde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle de folkeoplysende foreninger. Denne gruppe skal sikre inddragelse af foreningerne og komme med forslag til implementering af denne del af skolereformen. Der har været afholdt et brainstormmøde, hvor ressourcepersoner fra foreningerne var inviteret og der arbejdes videre med de input, der kom på mødet og der er planlagt en konference den 26. april 2014 på Rådhuset, hvor målet er at få skabt et overblik over mulighederne for etablering af et samarbejde med skolerne. FIG har udsendt vores høringssvar til alle foreningerne i februar 2014, da vi afsendte vores høringssvar til det materiale, som blev udsendt den 19. december Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder Som konsekvens af den ændrede organisering af den kommunale administration og forvaltning af de kommunale idrætsanlæg blev der i 2012 gennemført en ændring af bruger-organisationen og der blev etableret en Brugerbestyrelse for idrætsanlæggene og indført brugerråd og brugermøder. Ansvarsområdet for idrætsfaciliteterne begrænses ikke til den direkte drift, men omfatter også spørgsmål om udviklingen af faciliteterne. 7

8 Denne organisering har nu fungeret i godt et år og i forbindelse med kommunalvalget ændredes den politiske repræsentation fra 5 til 2 i Brugerbestyrelsen. De 2 politisk valgte repræsentanter er Katrine Skov (A) og Lars Abel (C) herudover sidder der 4 repræsentanter valgt af idrætsforeningerne og 2 fra de selvorganiserede, 1 fra FIG og 1 medarbejderrepræsentant for de ansatte på idrætsanlæggene. Idrætschefen faciliterer møderne. Formand for Brugerbestyrelsen blev et genvalg af Anne Frankland, BAC. Brugerrådsmøder afholdes mindst 2 gange årligt. Her inviteres foreningerne til at deltage og møderne tager temadrøftelser på programmet. FIG vil opfordre til, at man deltager på disse møder, da det er her vi alle kan blive inspireret og få en debat. Der har ligeledes været afholdt Brugermøder på de enkelte idrætsanlæg. En evaluering af disse møder har medført, at administrationen vil forsøge at målrette møderne med de enkelte foreninger på visse faciliteter og fortsætte møderækken med andre. Det har vist sig mere effektivt at tage møder, når foreningerne har nået på dagsordenen frem for at holde møder, hvor der reelt ikke var behov. Den nye form evalueres om 1 år. Gladsaxe-Løbet Gladsaxe Løbet har udviklet sig til en god familietradition. Der er en stadig stigende tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203, i og i 2012 var det steget til 537 og i 2013 slog vi igen rekord med 668 deltagere. Dejligt at se så mange komme ud med familien og dyrke motion og flere foreninger er også begyndt at tilmelde sig samlet det håber vi vil fortsætte. Husk at overskud fra løbet er med til at støtte FIG Legatet. Der skal lyde en stor tak til samarbejdspartnerne Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som støtter arrangementet. NORDEA priser NORDEA har igen i 2013 uddelt 3 priser til en leder, til en idrætsaktivitet eller udøver fra inde- og ude-idræt på hver kr. FIG takker NORDEA Fonden for disse flotte priser. I 2013 gik lederprisen til Sanne Skov fra Gladsaxe Svømme Club. Udendørsprisen blev i 2013 delt mellem 2 kandidater, som havde nået flotte resultater - nemlig Soft Ball og AB Cricket. Vi kan konstatere, at der var flere indstillinger i Det er dejligt at have den slags udfordringer. Fortsæt med at udfordre os. Vi håber naturligvis, at Nordea fortsat vil udlodde disse priser i de kommende år. 8

9 Gyngemosehallen Gyngemosehallen er fortsat et forsøgsprojekt, hvor nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer afprøves samtidig med at den organiserede gymnastik bliver tilgodeset. Der er en styregruppe og en arbejdsgruppe, nedsat under Folkeoplysningsudvalget, og FIG er repræsenteret i begge grupper. Den 2-årige forsøgsperiode startede i august 2012 og har siden kørt med et mix af fast træning blandt GIF Gymnastiks dygtige gymnaster, leg / motion for skole og fritidsklub, aftenskolehold, fitness, selvorganiserede og forskellige korterevarende aktiviteter. Der er indgået tre partnerskabsaftaler: en med GIF Gymnastik om familieaktivitetsdage, som har stor søgning, og to med aftenskolerne FOF og GOF vedr. fleksibel tilmelding til aftenskolehold. Men der kunne godt være flere aftaler, fx. med andre idrætsforeninger. I lyset af den kommende folkeskolereform har man søgt om at få forlænget forsøgsperioden og denne er nu udvidet til sommeren Den forlængede periode skal bl.a. bruges til at undersøge, hvordan hallen og det organiserede idrætsliv kan være med til at sikre skolereformens 45 minutters ekstra daglige motion. Styrketræningsforening Endelig kan vi komme med det glædelige budskab, at Foreningernes Styrketræning er kommet i gang. Vi fik etableret en forening i efteråret 2013 og fra medio december 2013 kunne brugerne tage styrketræningslokalet i brug. Foreløbig har Gladsaxe Svøm, Gladsaxe Ishockey, Volleyball og 361 Kano- og Kajak tegnet medlemskab. Vi har heldigvis også andre interesserede, så mon ikke vi får fyldt lokalet i nogle flere timer. Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen lige ved siden af FIG s kontor. Lokalet er på ca 100 kvm og er fuldt udstyret med de maskiner, vægte mm, som brugerne har efterspurgt. FIG administrerer brugen og medlemsforeningerne betaler for deres brug af lokalet. FIG har formandsposten i bestyrelsen og FIG s generalsekretær faciliterer bestyrelsesmøderne, sikrer adgange til brugerne og kan overvåge lokalet via videooptagelser. Vi vil gerne her udtrykke en stor tak til vores fantastiske naboer billardklubben - der som nævnt har døjet en del under ombygningen. Valgmødet den FIG inviterede samtlige politiske partier til et valgmøde med vores medlemsforeninger den 23. oktober. Vi er glade for den store opbakning og fremmødet, hvor der kom en god debat og blev rejst en række af de udfordringer som foreningslivet står over for. Samtlige politiske partier kom på banen og det er FIG s opfattelse, at der er brug for at fastholde kontakten til politikerne, som virkede reelt interesserede i vores område. På baggrund af dette møde som naturligvis også blev præget af valgkampen, så har FIG s bestyrelse besluttet, at vi vil invitere politikerne og planlægge et par temamøder hvert år, men det forudsætter naturligvis, at vores medlemsforeningerne viser interesse for det. Større arrangementer Der har igen i 2013 været en række større arrangementer i Gladsaxe. 9

10 Gladsaxedagen den årlige budgetdag og som noget nyt blev der afholdt en Idrættens dag. Der bliver ikke afholdt en Idrættens dag i 2014, idet det forventes, at der vil være så opgravninger omkring Gladsaxe Idrætshallerne som en del af Nordvand-projektet. Herudover har Kano- og Kajakklubberne været afholdt VM i marathon på Bagsværd sø. 10

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 19:30 i klubhuset, Idrætsforeningen Skjold, Skævinge 3. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Christina Thorholm (CT), Janna Rasmussen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere