REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET"

Transkript

1 REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af næstformand og kasserer. 6. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. 1. INDLEDNING Formand Niels-Christian Holmstrøm indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslog advokat Mads Gierding fra LUND ELMER SANDAGER som dirigent for 25. gang. Mads Gierding blev valgt med akklamation. Dirigenten påbegyndte sit hverv med at bekendtgøre, at generalforsamlingen jf. lovene skulle afholdes i marts måned, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, herunder med rettidig indrykning i egne medier: Meddelelse om generalforsamlingen har været bragt i klubbens medlemsblad KBeren og på KB s hjemmeside. Dagsorden har været bekendtgjort ved opslag på begge KB s anlæg. Den specificerede dagsorden, årsregnskabet samt indkomne forslag har været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på KB s kontor fra den 13. marts Dirigenten konstaterede at fremmødet til generalforsamlingen var på 68 medlemmer, alle stemmeberettigede. Dirigenten nævnte muligheden for indlæg fra salen. Derefter gav dirigenten ordet til formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning. 2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR VELKOMST. Kære K.B. ere. Lad mig traditionen tro indlede bestyrelsens beretning med at mindes de K.B. ere, som vi desværre har mistet siden sidste generalforsamling Hans Poulsen Klaus Busk Erling Oxdam

2 456 Gerda Lund Lone Hummelshøj Bent Cavour Nielsen Stig Kiær Christiansen Mogens Bjarne Petersen Bengt Larsen Ole Sørensen Grethe Sølbeck Æret være deres minde. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig. GENERELT Året 2014 var igen et år med masser af aktivitet i vore sportslige afdelinger og med en lang række gode sportslige resultater. Men 2014 var også året, hvor vor elskede, men ødelagte KB Hal gik fra at være et fredet monument over en svunden tid til en affredet byggeplads og en påbegyndt nedrivning af hallen. I KB udøver vi nu på 139. år vore boldspil. De er det bærende grundlag for vore sportslige aktiviteter. KB er målt på antal medlemmer fortsat en af Danmarks største idrætsforeninger, den suverænt største tennisklub i landet og den største fodboldklub i København. Og vi er fortsat en af landets betydende cricketklubber. I KB har vi herudover idræts SFO en Multi Idræt, og vi faciliterer Dansk Tennis Forbunds elitetræning. Vi stiller lokaler til rådighed for udflytter-idrætsbørnehaven Ingemannsvej, Hærens officersskoles træning i Pile Allé, Falkonergårdens Gymnasium s tennisspillende elever og støtteforeningens trofaste bankospillende medlemmer samt forskellige gæstende grupperinger i vore restauranter og sidst, men ikke mindst mange danske og udenlandske boldspillende modstandere i forbindelse med afholdte stævner og turneringer. En bæredygtig økonomi er fortsat grundlaget for vore aktiviteter. Frederiksberg Kommune yder en betydelig økonomisk støtte til den daglige drift af vore anlæg. Uden denne støtte vil det ikke være muligt at drive og vedligeholde klubben på samme høje niveau og til samme kontingent. Men den kommunale støtte er presset. Også på idræt- og fritidsområdet skal der spares var foreløbig det sidste år af de 4, hvor den aftalte årlige 1% s reduktion af klubbens driftstilskud blev realiseret. Herudover medførte implementeringen af den nye folkeskolereform en reduktion af tilskuddet til Multi Idræt på kr., og endelig udløste en efterregulering af det kommunale driftstilskud midt i året i henhold til KLs generelle reguleringssats en yderligere reduktion af lokaletilskuddet med ca kr. Samlet er KB i 2014 blevet reduceret med ca kr. i tilskud på trods af, at vi har flere aktiviteter og stigende medlemstal for de støtte berettigede medlemskategorier børn og ungdom. Det er selvfølgelig opmuntrende år efter år at konstatere, at mange unge familier ønsker at få deres drenge og piger indmeldt i KBs inspirerende foreningsmiljø. Og det er vældig fint, at DIF, DGI og vore specialforbund har vedtaget forkromede målsætninger om, at flere skal være idrætsaktive og gerne i en forening. Men som vi ved flere lejligheder har fortalt DIFs ledelse og efterfølgende både Kulturministeren og DBUs formand under deres besøg her i

3 efteråret, så er det faktisk ikke medlemmer KB mangler. Det er derimod flere faciliteter, for vi har pt ikke plads til flere. Et behov vi i øvrigt deler med mange andre klubber på Frederiksberg og i Storkøbenhavn. Flere fodboldbaner, gerne med kunstgræs, vurderer KB er nøglen til at imødekomme de mange børn på venteliste til vor boldklub. Og man ved det jo godt i kommunen, som netop har budgetteret etablering af yderligere kunstgræsbaner, men desværre først i budgetåret KB ønsker gerne denne investering fremrykket. Når det gælder udvikling og udbygning af vore egne klublokaler og boldspilanlæg står KB ret alene. For hurtigt at forbedre og udbygge faciliteterne for de mindste tennis- og fodboldbørn søgte KB allerede forrige år om byggetilladelse til etablering af et boldspilanlæg for børn i Pile Alle. Et anlæg hvor der om sommeren kan spilles børnetennis og om vinteren er mulighed for børnefodbold. Det er forventet, at 500 piger og drenge vil kunne aktiveres på dette anlæg året rundt. Vi synes selv, at det er en glimrende ide at erstatte gammel asfalt og grimme mørnede skure med et beskyttet kunstgræsanlæg, men hverken folkeoplysningspuljen eller Lokaleog anlægsfonden, som jo er sat i verden for at støtte sådanne anlæg, har villet hjælpe med økonomisk støtte. Tilmed har sagsbehandlingen været unødig besværlig og tidrøvende. Jeg kunne underholde herom i timevis. Men vi kæmper videre og håber på en snarlig tilladelse, for Frederiksberg Fonden har efterfølgende betænkt KB med et tilskud på kr. til projektet. Jeg sender en varm tak for støtten til fondens bestyrelse og direktør. Også Jørgen Glidovs fond har betænkt os med støtte til projektet. Vore mange frivilliges engagement er en helt afgørende faktor for at børn og unge kan trives. Vi har de seneste år haft øget fokus på at rekruttere og fastholde vore mange hundrede frivillige trænere og ledere. Disse tilbydes deltagelse i temaaftner, træner kurser, tøjpakker med mere. Organisering, planlægning og central styring samt en række støttende tiltag bidrager til, at alle uagtet baggrund får bedre vilkår for at give en hånd med som frivillig leder og træner. På medlemssiden kan KB Fodbold for 9 år i træk melde om markant fremgang. I henhold til DIF medlemsoptælling for 2014 har klubben haft 1872 aktive fodboldspillere, hvilket gør KB til den største fodboldklub i DBU København. Og KB fodbold har fortsat lange ventelister. Fodboldafdelingens nuværende kapacitet er max 100 fodboldspillende drenge i hver årgang fra 4 år og op til 18 år. Det er det antal vi kan magte med de faciliteter, som vi har adgang til. Der er altså udsolgt! Tennissporten har på landsplan i en årrække haft vigende medlemstal. KBs tennisafdeling kan kun i begrænset omfang nikke genkendende til udviklingen. Vi har stor aktivitet på vore tennisskoler. Flere aktiviteter for motionister og tidligere optagelse af tennisbørn er to yderligere forhold, der er iværksat for at stimulere interessen. Det er jo et faktum, at tennis ikke er noget enkelt spil at lære, slet ikke for de alleryngste, men vi har trænere, der magter opgaven. Oversigt over den samlede medlemsudvikling fra , opgjort pr. 15. Maj:

4 Vi kan notere et fortsat lille fald blandt tennisseniorer og også et fald blandt passive medlemmer. Til gengæld en fortsat stærk stigning for børn og ungdom, ligesom det er positivt, at det er lykkedes at fastholde flere i aldersgruppen år. Også en fortsat stigning blandt veteraner, mens cricketafdelingen fastholder et stabilt medlemstal.

5 Et øget aktivitetsniveau, et fastholdt medlemsniveau, men markant flere børn og reducerede støttekroner er jo udtryk for en fortsat øget effektivitet i vor boldklub. K.B. leverer fortsat samfundet fuld valuta for de støttekroner, som vi modtager. SKOLEREFORMEN Jeg nævnte allerede forrige år en række problemstillinger i forbindelse med planerne for en skolereform. Især det forhold, at børnenes senere fremmøde til træning resulterer i øget pres på vore faciliteter, idet børnene kommer senere fra skole, og træningstiden for skolebørn ikke kan slutte senere end kl. 20. Mange timer er gået med fortolkning og forvaltning af den nye skolereform. Også det forhold, at den manglende tilgang til træningstider primært begrænser de allermest motiverede. Morgentræning mellem kl. 8 og 10 blev igangsat i august på KB efter dialog med Skoleforvaltning, forældre og skoleledere. Efterfølgende blev dette problematiseret, og KB i øvrigt helt uberettiget kritiseret for at opfordre drenge til at pjække fra skolen. Efter en ny dialog mellem KB og Skoleforvaltningen er samarbejdet tilbage på sporet og forventningen er, at der på nogle af de nærliggende skoler bliver synkroniseret skemalægning, således de særligt motiverede drenge fortsat kan træne på KB i de tidlige morgentimer. Specielle idrætsklasser forsøges nu også etableret for eliteidrætsudøvere på de frederiksbergske skoler. Dejligt, at lokale drenge og piger nu langt om længe som i det øvrige land får forbedrede muligheder for at dyrke deres talent. MULTI IDRÆT. Skolereformen, der bl.a. fokuserer på øget fysisk aktivitet et fokusområde i KB Multi Idræt de seneste 25 år var paradoksalt nok tæt på at blive dødsstødet for vor Idræts SFO. Efter en langvarig dialog med Skoleforvaltningen lykkedes det kun få uger før sommerferien at få oplyst de økonomiske konsekvenser af skolereformen. Det blev nødvendigt at nedlægge en fuldtids pædagogstilling, og sammen med en del øvrige nedskæringer kunne Multi Idræt overleve. KB huser fortsat landets første Idræts SFO, hvor 50 børn dagligt kan boltre sig på vort dejlige anlæg. Hjælp til løsningen fik vi ikke meget af. Men så måtte vi jo selv ordne sagen. Vore ledere Steen Moltzen og Rikke Jørgensen har haft stor usikkerhed omkring egen fortsatte beskæftigelse. Tak for jeres tålmodighed og fastholdelse af det engagerede miljø, som KB Multi Idræt er så kendt for. DE SPORTSLIGE AFDELINGER TENNIS KB var sædvanen tro igen totalt dominerende i Dansk Tennis. Individuelt blev det til 4 DM titler ud af 4 mulige Indendørs og 3 DM titler udendørs ud af 6 mulige. I Hold DM blev det for damerne til DM både indendørs og udendørs og for herrerne til DM udendørs. Det er også blevet til en lang række titler i ungdomsrækkerne, og sædvanen tro gik Mogens Pagh pokalen til KB igen i år.

6 Også internationalt har KB haft et fremragende år. Mai Grage og Martin Petersen vandt henholdsvis Dame og Herrerækken i vores egen internationalt stærkt besatte KB Future turnering. Martin Petersen og Thomas Kroman har repræsenteret KB på det Danske Davis Cup hold, og Mai Grage og Malou Eidesgaard har repræsenteret KB på det danske FED Cup hold. Senest har Caroline Wozniacki fundet formen igen og er tilbage i verdens top 5. KB tennis har haft et stigende antal aktiviteter af både nationalt og internationalt. Særligt skal fremhæves DM indendørs som et vellykket arrangement med mere end 300 tilskuere på finaledagen. Også KB Future i august var et vellykket arrangement, hvor flere af vores bedste spillere fik mulighed for at teste deres internationale niveau. Stor aktivitet har der også været hos motionisterne, hvor talrige tilbud har præget opslagstavlerne om tennistræning på KB, herunder nye veteranhold for +40, +50, +60 og +70. Bag de gode sportslige resultater og det høje aktivitetsniveau står en professionel stab af trænere og ledere. Senest er en gammel kending kommet tilbage velkommen hjem til Michael Mortensen. Beklageligvis har tennissporten det svært i mange klubber landet over med faldende medlemstal. I KB er det en udfordring, som spilleudvalg og ungdomsudvalg er bekendt med og tager op. Der er senest igangsat et arbejde, der med udgangspunkt i KBs historie og værdier skal fastlægge målsætninger for elite, motion, ungdom, seniorer og veteraner. Handleplanerne forventes udrullet i det kommende år. FODBOLD Søgningen til KB fodbold er især stor blandt børn og unge. Herudover kan fodbold afdelingen glæde sig over, at de fastholdelses initiativer, som blevet igangsat for gruppen af unge mellem 14 år til 21 år i den grad har båret frugt, hvilket betyder, at der er flere og flere af klubbens teenagere, som fortsætter med at spille fodbold i KB Alt dette lagt sammen giver selvfølgelig et højt aktivitetsniveau og et kæmpepres på klubbens ressourcer, hvor den store begrænsning reelt set er trænings tid på helårs kunstgræsbaner i tidsrummet fra kl På det organisatoriske plan har KB og FC København udvidet samarbejdet om School of Excellence. Fra og med sommeren 2014 er KBs børneafdeling blevet opgraderet med en ny funktion, som har til formål at fokusere på udviklingen af talenter i de respektive børneårgange. Et tiltag, som på alle måder har styrket fodboldafdelingen og især børnefodbolden. Den er nu organiseret i en sportslig model, hvor der på tværs af niveau og talent trænes på de samme tider, baner og efter de samme principper. Ingen tvivl om, at vi i KB har en unik model, som binder elite og bredde sammen på en god måde. Hvilket også er blevet bemærket af DBU København, som i større og større omfang gør brug af klubbens sportslige ledere - og af Kulturministeren, som under sit besøg gav vor model anerkendende ord med på vejen. På det sportslige plan må vi konstatere, at 2014 ikke blev året, hvor FC København skulle have flere trofæer i pokal skabet. 2 gange sølv og beskedne resultater i Europa League var

7 udbyttet. Til gengæld kan KB og FC København i fællesskab glæde sig over resultatet af talentudviklingsarbejdet, som kan måles i, at 8 ud af 24 spillere i den nuværende superligatrup er udviklet fra KB ungdom. Herudover kan KBs ungdomsafdeling glæde sig over, at klubbens bedste U13, U14 og U15 hold alle har vundet deres elite øst rækker og dermed vist, at der er masser af talent på vej til superligatruppen. På senior og oldboys fronten har klubbens bedste senior amatørhold fortsat leveret gode præstationer i Københavnsserien, mens klubbens bedste Oldboys hold, også kaldet FCK Classic, har gjort rent bord ved at vinde DBU Elite Øst rækken, DBU's Landspokalturnering og DBU's Danmarksmesterskab. CRICKET Fra cricketafdelingen kan meldes, at KB fik sølvmedaljer i den nye pokalturnering KB fik bronze i DM KB har især en meget stærk hjemmebane statistik KB 2 konsoliderede sig i den næstbedste række KB drenge fik bronzemedaljer KB har pt. en spiller, som er fast mand på landsholdet. Der er igangsat en opdatering af organisationen i cricketafdelingen, og et generationsskifte er sat i gang i Spilleudvalget. Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling afgår Cricketformand John Møller efter en lang årrække som leder af afdelingen. KB har flere folk repræsenteret i Dansk Cricket Forbund bl.a. i form af turneringslederen Injam Khokhar. Senest har en KBer,Thomas Kronby overtaget DCFs store klubprojekt Masterklubber. Herudover er vort æresmedlem Jørgen Holmen fortsat DCFs bestyrelse en evig støtte og sparringspartner KB HALLEN Som alle ved deres ankomst på KB i dag har registreret, så er den gamle KB Hal ved at forsvinde. I juni måned 2014 blev KB Hallen efter en 13 måneders lang proces endelig affredet og fik efter nok en høring på Frederiksberg også ophævet sin status som bevaringsværdig i lokalplanen. Ansøgningen om nedrivning kunne godkendes, og den 24. juni modtog vi nedrivningstilladelsen fra Frederiksberg Kommune. Nedrivningen har været bekostelig, ikke mindst fordi alle miljøforskrifter skal iagttages. Malingen af samtlige flader indendørs og udendørs indeholdt så store mængder PCB og bly, at denne maling separat skulle fjernes fra betonen og deponeres. 100 tons blev det til. Herudover var også processen med bortfjernelse af asbestholdigt isoleringsmateriale omkostningstung. Den isolerende kork på ydervæge er ligeledes blevet frasorteret, og det samme er asfalten på gulve i gangarealerne. Tilbage er tagpap, isolering på taget og slutteligt adskillelsen af armeringsjern og beton. Stort set samtlige frasorterede materialer vil blive genbrugt. Forventningen er, at hallen er borte og arealet ryddet i begyndelsen af maj. Et par lodrette og vandrette jernprofiler vil

8 indvendigt på Tennisbane 1 s gavlmur sikre dennes stabilitet og bæreevne. Profiler der forventes fjernet i forbindelse med et nyt byggeri. Omkostningerne til KB Hallen fra branden den 28. september 2011 til dags dato løber op i mere end 10 mio. kr., som er afholdt af KB. Hermed er kapitlet om vor gamle hal slut. Men det er jo muligt at erhverve et varigt minde ved at få fat i en af de originale 500 nummererede sten, som erhvervsklubben sælger, og hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet i KB Jeg vil senere under punktet: Bekræftelse af mandat til bestyrelsen om opførelse af Ny KB Hal komme detaljeret ind på, hvilke overvejelser og hvilke tiltag bestyrelsen har gjort sig, herunder særligt om status for planerne om et nybyggeri. ANLÆG I Pile Alle er omklædningsrummene blevet renoveret, fodboldtrænerne har fået et kontor, hegn og gitre er nymalede, og selv græsset på fodboldbanen har aldrig været grønnere. Takket være en stor indsats af vor anlægsassistent Jens Larsen. Som tidligere nævnt har vi fortsat øje på udvidelsesmuligheder på anlægget, ikke mindst hvis og når officersskolen fraflytter slottet. På Peter Bangs Vej er Andreas Leisner Nielsen nu fuldtidsansat og har været et ungdommeligt supplement til de gamle drenge Niels og Dennis. Andreas er udlært tømrer, og med hans ansættelse har vi kunnet reducere udgifterne til fremmede håndværkere, senest ved udskiftning af køkkenet i Mult Idræt. Trådløst netværk er nu tilgængeligt for alle såvel på fodboldsiden, i ny tennishal, i Granen og ved swimmingpoolen. Købs medlemssystem er opgraderet, således at køb af banetimer, Marcus Fest, Sten fra KB-Hallen med meget mere kan foretages direkte fra sofaen. Vi har samtidigt også implementeret nyt økonomisystem. Pigerne på kontoret har tålmodigt arbejdet med disse to IT-implementeringer. Desværre har vi haft et par uheldige episoder med nogle omklædningsrum, som er blevet vandaliseret med efterfølgende væsentlige omkostninger til reparation. Klubbens medlemmer anmodes om at holde øjne og øre åbne samt kontakte vort personale, når ordensregler overtrædes eller anden uheldig adfærd registreres. Det er væsentligt, at vi alle bidrager til, at her er rart at være, og at vi kan fastholde vore anlægs høje niveau. RESTAURANTERNE På Peter Bangs Vej har Jette nu regeret i Granen, Qvist en og Pejsesalen i lidt mere end et år. Her kan medlemmerne kunne få et fornuftigt måltid mad til en rimelig pris. Dejligt at se, at mange medlemmer benytter vores restaurant til både frokost og aften. På Pile Alle har Theis ligeledes fået en mere stabil omsætning. Vinteren synes lang i Pile Alle, men de seneste tiltag, hvor fodboldspillere benytter boldhallen i de sene aftentimer, har givet øget omsætning i køkkenet og baren.

9 Tak til både Jette og Theis. Herfra skal opfordringen gentages benyt vore restauranter, for deres eksistens er en væsentlig del af klubbens indre liv KB BLADET / KB eren Jørgen Sorte Larsen og Michael Nybrandt fortsætter ufortrødent med at skrive og redigere vort medlemsblad KB eren med tekst, billeder og annoncer. Vi har i årets løb omlagt produktionen af medlemsbladet, hvorefter Michael tillige har påtaget sig opgaven med salg af annoncer, således denne indtægt nu direkte tilfalder KB. Tak for en stor og betydelig indsats for formidling af stort og småt i og omkring vor boldklub. Jeg synes, at vi har et velskrevet og velredigeret medlemsblad med stor kvalitet, og jeg er sikker på, at mange medlemmer deler den opfattelse. TAK Frederiksberg Kommunes afdelinger for: Kultur og Fritid, By og miljø, Ejendomme, Skoleforvaltning, Vej og park, Stadsgartner, Ledelsessekretariat og borgmesterkontor har alle haft K.B. opgaver på skrivebordene. Jeg mindes ikke et år, hvor kommunen og KB har haft så megen kontakt og dialog. KB gik ikke hver gang hjem med noget i lommen, men vi har altid mødt åbne døre og lydhørhed for KBs ønsker. Tak til politikere og embedsfolk så langt, men vi kommer igen og igen, for der venter mange opgaver forude inden næste kommunalvalg. Endnu en gang er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en engageret indsats Kjøbenhavns Erhvervsklub yder for KB. Også i 2014 var muligt at tildele KBs ungdomsarbejde mere end 1/2 mio. kr. i tilskud. Tak for indsatsen og tilskuddene og pøj pøj med det fortsatte arbejde! Støtteforeningen fortsætter utrætteligt sine aktiviteter med banko hver mandag i vintersæsonen som den primære aktivitet. Tak til Grauballe og co. for bidragene til ungdomsarbejdet. Også en tak til målaktionærerne for deres støtte, ligesom en tak også skal lyde til vore øvrige sponsorer, vore mange annoncører og naturligvis til de venligtsindede fonde, herunder især FrederiksbergFonden og Jørgen Glidovs fond, som i 2014 ydede særdeles betydelige beløb til KB. Tak til vort trofaste personale på kontoret, på anlæggene og i de sportslige afdelinger - med direktør Eigenbrod i spidsen og tak til vore mange hundrede frivillige ledere og trænere for jeres dedikerede indsats. Der er meget at glæde sig over på KB. Meget går bedre end godt hos os. Sluttelig en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Tak til hver især for med og modspil, når boldklubbens tarv og fremtid har været på dagsordenen. Men der venter os mange opgaver og betydelige udfordringer i de kommende år. Derfor har bestyrelsen selvkritisk nedsat et nomineringsudvalg, som har haft til opgave at evaluere bestyrelsesarbejdet, forberede et generationsskifte og gennemgå vore love og vedtægter. Generationsskiftet er jo igangsat, og udvalget har endvidere foreslået, at bestyrelsen fremadrettet delvist skal sammensættes anderledes for at sikre, at vi har bredest mulige kompetencer i klubbens ledelse.

10 En enig bestyrelse fremsætter på den baggrund under punkt 4 forslag til ændring af klubbens love om valg af bestyrelse - et forslag, som jeg håber generalforsamlingen forstår nødvendigheden af og vil godkende. Tak for ordet! Hermed afsluttede formand Niels-Christian Holmstrøm bestyrelsens beretning. Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger til beretningen. Der var ingen bemærkninger til beretningen. Generalforsamlingen tog herefter med akklamation beretningen til efterretning. 3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Jim Bergholdt med henblik på en gennemgang af Årsrapport Kasserer Jim Bergholdt indledte med at nævne, at årsrapporten er opstillet som tidligere år med mulighed for sammenligning af resultat for Resultatopgørelsen er igen opdelt i de fire hovedområder: De sportslige aktiviteter. Driften af KB Hallen. Driften af KBs anlæg. Finansielle poster. Nøgletallene gennemgået. Året 2014 udviser et positivt resultat på kr. Et beløb der er overført til egenkapitalen. Kasserer Jim Bergholdt afsluttede med en gennemgang af balancen. Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger til gennemgangen af det reviderede regnskab. Spørgsmål fra salen: Hvad er baggrunden for, at lønomkostningerne til Tennis Ungdom er steget med næsten 1 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 2013? På dirigentens anmodning besvarede Tennisformand Nicolaj Caiezza, at baggrunden herfor var en væsentlig forøgelse af aktiviteter for tennis ungdom. Der var ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen.

11 Generalforsamlingen godkendte herefter Årsrapport Kasserer Jim Bergholdt gennemgik budget for 2015 samt informerede om satserne for kontingent i Dirigenten meddelte, at det netop fremlagte var til information fra bestyrelsen. Ad 4: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Pkt. a: Ændring af Klubbens love 6, 8, 10, 12 Formand Niels-Christian Holmstrøm motiverede fra talerstolen bestyrelsens forslag om ændring af Klubbens love. Bestyrelsen besluttede tidligt i 2014 at nedsætte et udvalg, der havde til opgave at afklare, hvilke kompetencer der skal være til stede i bestyrelsen for at imødekomme de behov, der opstår i en mere og mere kommercialiseret idrætsverden. Næstformand Gert Petersen blev formand for udvalget, der løbende har orienteret bestyrelsen. Udvalget forslog endeligt, at reducere de sportslige afdelingers repræsentanter i bestyrelsen fra sammenlagt 7 til 5 samt overlade til bestyrelsen, at indstille to medlemmer med en bredere økonomisk, juridisk eller markedsmæssig bagrund, således også specialiserede forretningsmæssige udfordringer kan håndteres kompetent i bestyrelsen til gavn for boldklubben. Disse ændringer af bestyrelsens sammensætning medfører ændringer af klubbens love 6, 8, 10 og 12 som vist i det fremlagte bilag 1, hvor nye tilføjelser er markeret med rød skrift og tekst der skal slettes er overstreget.

12 Bilag 1 6. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv andre medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år formanden for to år og i ulige år næstformanden og kassereren for to år. Derefter vælges den øvrige bestyrelse, dels efter indstilling fra bestyrelsen og dels efter indstilling fra de sportslige afdelinger jfr. 8 således, at i lige år vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år og i ulige år vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal 2 medlemmer repræsentere fodboldafdelingen, heraf det ene fodboldungdommen, 2 medlemmer tennisafdelingen, heraf det ene tennisungdommen og 1 medlem cricketafdelingen. Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, kan denne supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis det eller de udtrædende medlemmer ikke er på valg på den førstkommende generalforsamling, skal denne udover det ordinære valg vælge de yderligere medlemmer, der skal afløse de udtrådte for resten af deres valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg, der støtter den ansatte administration i alle anliggender vedrørende klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for udvalget. Bestemmelser af større betydning forelægges, med forretningsudvalgets indstilling, til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen kan på lignende vilkår nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle, konkrete opgaver. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to af medlemmerne finder det ønskeligt. Den er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede og kan deltage i afstemningen. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed således, at formandens og i hans forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Frederiksberg kommune udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og driften deraf. Repræsentanterne er i disse spørgsmål ligeberettigede med klubbens 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deltager med fuld stemmeret i bestyrelsens møder om alle klubbens anliggender bortset fra de rent idrætslige. Repræsentanterne er tilsvarende berettigede til at deltage i forretningsudvalgets møder (jf. stk. 5). Udover det på bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder fremlagte kan repræsentanterne forlange sig alle oplysninger vedrørende administrationen og driften meddelt, ligesom de kan kræve indkaldt til sådanne møder, når de måtte finde det betimeligt. Såvel over bestyrelses- som over forretningsudvalgsmøderne føres protokol, der fremlægges i møderne. Bestyrelsen er ulønnet.

13 Den antager det til klubbens drift nødvendige personale. 8. Under bestyrelsen sorterer de sportslige afdelinger. På et årligt afdelingsmøde, hvis dagsorden fastsættes af bestyrelsen, vælges: a. den afdelingsrepræsentanter, der indstilles til valg til klubbens bestyrelse for to år, og b. et spilleudvalg, der består af fra fem til ni medlemmer. Afdelingernes bestyrelsesrepræsentanter er fødte medlemmer af spilleudvalget i deres valgperiode. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges for et år. Bestyrelsesrepræsentanter: I lige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år: To En fodboldrepræsentanter og to en tennisrepræsentanter. I ulige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år: Cricketformand, fodboldformand og tennisformand. Hvert af spilleudvalgene er ansvarlig for klubholdene og fører tilsyn med spillernes daglige træning og spil, samt med deres deltagelse i kampe og turneringer. Bestyrelsen har ret til, efter forhandling med spilleudvalget, at afgøre alle spørgsmål; dog er spilleudvalgets afgørelse angående en spillers sportslige kvalifikationer endelig. I øvrigt fastsættes spilleudvalgenes forretningsorden af bestyrelsen. 10. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Godkendelse af det reviderede regnskab. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af formand respektive næstformand og kasserer jfr. 6, stk Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer jfr. 6 og Valg af revisorer. 7. Eventuelt. 12. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens anlæg, samt i klubbens eventuelle

14 medlemsblad. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet, og skal mindst 3 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor. Kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at komme på dagsordenen være indleveret til klubben mindst 8 dage før generalforsamlingen. På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning, derunder om skriftlig afstemning skal ske. Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ændringerne er at Udvalgets har medført et ønske om at ændre bestyrelsens sammensætning, således der fremadrettet af de sportslige afdelingerne i ulige år vil blive indstillet en formandskandidat og i lige år af henholdsvis tennis- og fodboldafdelingen indstillet en bestyrelses repræsentant. Bestyrelsen vil herudover årligt indstille en bestyrelseskandidat. Samtlige KB valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. I år 2016 vil bestyrelsen indstille to kandidater til bestyrelsen, den ene alene til valg for et enkelt år, således valg af bestyrelsens indstillede kandidat fremadrettet kan fortages årligt. Formanden afsluttede sin gennemgang med at udtrykke håb om, at generalforsamlingen ville bakke op om forslaget således KB får en så kompetent bestyrelse som mulig. Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var spørgsmål til det fremsatte forslag. Anonymt KB medlem forespurgte, om det ikke var muligt at udvide bestyrelsen antal med yderligere to medlemmer? Formand Niels-Chr. Holmstrøm svarede, at bestyrelsen for nuværende var talrig, 12 medlemmer i alt, blandt andet grundet to medlemmer fra Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse, og at en udvidelse derfor ikke var en farbar vej. Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at idet forslaget omhandlede ændringer af klubbens love, var det påkrævet, at minimum 10 % af de stemmeberettigede medlemmer var til stede og ¾ af disse stemte for forslaget. Det samlede antal stemmeberettigede medlemmer i KB er De fremmødte 68 stemmeberettigede medlemmer er derfor ikke tilstrækkeligt til på denne generalforsamling at godkende forslaget.

15 Dirigenten orienterede om, at en ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 16. april kl. 19 i Pejsesalen på KB s anlæg på Peter Bangs Vej. På den ekstraordinære generalforsamling kræves for godkendelse af forslaget, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive ophængt på klubbens anlæg samt vist på klubbens hjemmeside Pkt. b: Bekræftelse af mandat til KBs bestyrelse om opførelse af Ny KB hal Formand Niels-Christian Holmstrøm orienterede fra talerstolen generalforsamlingen. Håndværkere river i disse dage resterne af vor gamle og elskede KB-Hal ned. KB hallens brand d. 28.september 2011 var et smerteligt tab, ikke kun for os KBere, men for rigtig mange danskere, der gennem næsten 75 år har fået uforglemmelige oplevelser i den gamle hal. Næsten hver uge siden er jeg ofte blevet spurgt: Hvad skal der ske skal der ikke snart ske noget med ruinen kommer der snart en ny hal? Svaret har været jo og jo, men Det har været både tidrøvende og dyrt for KB, inden vi nu er nået dertil, at hallen bliver revet ned. Vi har afholdt udgifter på den forkerte side af 10 mio kr. Om godt og vel en måned er der kun minderne tilbage og en stor grusbelagt plads. Bestyrelsen har vedholdende arbejdet for at skabe forudsætningerne for et byggeri af en ny hal i forlængelse af det mandat, som såvel den ekstraordinære generalforsamling efter branden samt de følgende generalforsamlinger gav bestyrelsen. Jeg citerer fra sidste års beretning: Den historie, som binder KB hallen og dens aktiviteter sammen med klubben er så unikke, at der må tilvejebringes en ny hal, som kan give begrebet KB hallen et nyt og moderne indhold, og som lader sig finansiere. KB hallen skal genopstå som et byggeri, som også ud i fremtiden vil være en betydningsfuld ramme om kulturelle og sportslige begivenheder og klubbens liv. Dette er fortsat vor ambition. Imidlertid må klubbens økonomi må ikke sættes på spil. Vore boldaktiviteter er vor kerneopgave, og sådan skal det fortsat være. Derfor har vi i bestyrelsen konstant haft fokus på de nødvendige og tiltrækkelige økonomiske forudsætninger for, at et nybyggeri som minimum skulle kunne hvile i sig selv. Vi har en forsikringssum, som vi har passet på med ekstrem forsigtighed og deraf ikke et særlig højt afkast. Men skal vi bygge på et niveau, som både vi og vore omgivelser drømmer om, så kræver det større finansiering end KB alene har haft adgang til. En ny hal er på enhver måde et omfattende projekt. Vort dejlige anlæg her på Peter Bangsvej er skabt af visionære ledere, der turde tænke stort. Det ligger i KBs DNA at være foregangsmænd. Eller som det er sagt: Vi er kun dværge, der alene kan spejde ud i horisonten, fordi vi står på skuldrene af fortidens kæmper. Vi har ikke kun en historisk forpligtelse til at søge at rejse en ny hal, vi har også en forpligtelse overfor fremtidige generationer. Kommunen og dens borgere forventer af KB, at en ny hal rejser sig af asken.

16 Disse forpligtelser og forventninger og det ansvar påtager bestyrelsen sig gerne med tilslutning fra medlemmerne. En ny hal kom et afgørende skridt nærmere i forrige måned, da Frederiksberg Kommunalbestyrelse efter vedholdende pres fra KB endelig besluttede at stille en lånegaranti for en del af det beløb, som KB udover forsikringssummen skal bruge på at bygge hallen. Endvidere har vi fået løfte fra kommunen om, at den vil arbejde for en ændring i lokalplanen for området således, at et nyt byggeri kan omfatte op til 2000 kvm erhvervsareal til udlejning. Tilsammen muliggør det nu, at KB konkret kan gå i gang med ambitiøse byggeplaner for en ny hal med tilhørende klubfaciliteter. Der er grund til at sige tak til kommunen for den håndsrækning. Sideløbende har bestyrelsen fået foretaget en række markedsanalyser, som entydigt konkluderer, at en ny KB hal er stærkt efterspurgt i koncertmarkedet. Vi har drøftet samarbejde med mulige, passende lejere og med en række professionelle eksterne operatører, bl.a. ud fra den kendsgerning, at vi i klubben ikke råder over tilstrækkelig ekspertise og kompetencer på kultur- og eventområdet. Det er afgørende for bestyrelsen at have en bæredygtig økonomisk plan for den ny KB hal. Derfor arbejder vi intensivt på at indgå længerevarende gensidigt samarbejde med en passende ekstern operatør, der kan sikre KB et stabilt og sikkert afkast uden risiko og samtidig muliggøre, at klubben også kan udnytte de nye og bedre faciliteter i den overskydende tid. Vi er så langt i forhandlingerne, at vi har tillid til, at sådanne kontrakter og samarbejde kan indgås på attraktive vilkår for KB. Så hvad skal der ske herfra? Bortset fra nedrivningen, som har været kompliceret og dyr, har vi været sparsommelige, men fremadrettet løber taxametret. Nu skal der træffes beslutninger, som koster mange penge. Derfor er sagen medtaget her på generalforsamlingen som selvstændigt punkt. I forventning om, at generalforsamlingen atter bekræfter sit mandat til bestyrelsen med de hidtidige forudsætninger, har bestyrelsen allerede nedsat et byggeudvalg og kontaktet en særlig bygherrerådgiver som vor hjælp til de indledende øvelser. Byggeudvalget har i samarbejde med kommunens stadsarkitekt og efter en dialog med formanden for det særlige bygningssyn Professor Christoffer Harlang, som beredvilligt har tilbudt KB sin hjælp foreløbig på con amore basis, taget de indledende skridt at fastlægge en procesplan for et byggeri. Vi har udpeget 8 danske arkitektfirmaer og anmodet disse om at fremsende såkaldte prækvalifikations ansøgninger til bedømmelse med det formål at indsnævre feltet. Byggeudvalget har på dette grundlag udvalgt 4 arkitektfirmaer, nemlig BBP, GPP, COO og Cebra, som herefter er anmodet om at udarbejde egentlige projektforslag. Projektforslaget skal angive et byggeri, der forener byrummet, hallen og kulturarven. Vi håber i denne proces at finde den rigtige arkitekt og entreprenør til den ny KB hal. Det vindende byggeprojektforslag vil blive udvalgt af et bedømmelsesudvalg med deltagelse af KBs byggeudvalg, Frb. Kommune med borgmesteren i spidsen og som særlig sagkyndig professor Christoffer Harlang. Dette projekt bliver også grundlaget for KBs ansøgning til kommunen om en såkaldt startredegørelse samt om godkendelse af en ny lokalplan for området omkring den ny KB hal. En lokalplan skal i nabohøring og et ambitiøst bud på, hvornår hallen kan stå klar, er derfor tidligst sidste halvdel af 2017.

17 Før vi har en ny KB hal, er der således mange brikker, der først skal lægges og passe sammen. Vi har mærket, at interessen for en ny KB hal fra alle sider overvældende. Det er selvsagt en opgave bestyrelsen vil lægge alle sine kræfter i, for det er et byggeri for minimum de næste 100 år af vor gamle klubs historie det handler om. Jeg skal derfor på bestyrelsens vegne anmode om en generalforsamlingens bekræftelse af det afgivne mandat til bestyrelsen om - indenfor klubbens økonomiske råderum - at arbejde for opførelse af ny KB hal, der igen kan blive en ramme om kulturelle og sportslige begivenheder og om klubbens liv Formand Niels-Christian afsluttede sin orientering med for generalforsamlingen på skærmen at fremvise følgende tekst og anmodede generalforsamlingen om bekræftelse heraf: Bekræftelse af mandat til KBs bestyrelse om opførelse af Ny KB hal. Mandat til bestyrelsen: Afgivet på KBs ekstraordinære generalforsamling 8. dec og bekræftet på de ordinære generalforsamlinger i 2013 og Historien, der binder KB hallen og dens aktiviteter sammen med klubben er så unikke, at der må tilvejebringes en ny hal, der kan give begrebet KB hallen et nyt og moderne indhold, og som lader sig finansiere. og Det er målsætningen i overensstemmelse med mandatet til bestyrelsen afgivet på den eks. generalforsamling at også et nybyggeri til erstatning for den nedbrændte hal såvel etableringsmæssigt som driftsmæssigt overvejende skal være udgiftsneutralt for klubben og således ikke overbelaste klubbens daglige drift. Dirigenten gennemgik mandatet for forsamlingen og anmodede om spørgsmål hertil. Ingen spørgsmål fremført. Forsamlingen afgav med applaus sin bekræftelse af mandatet til bestyrelsen. Ad 5: VALG AF NÆSTFORMAND. Valg af næstformand jf. 6 stk. 1 for en 2-årig periode Næstformand Gert Petersen Bestyrelsen foreslår genvalg Generalforsamlingen godkendte valget med applaus

18 Ad 6: VALG AF AFDELINGSINDSTILLEDE BESTYRELSESMEDLEMMER. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer jf. 6 og 8 for en 2-årig periode Tennis: Tennisformand Nicolaj Caiezza Fodbold: Fodboldformand Henrik Frøling Petersen Cricket: Cricketformand Shargiil Bashir Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår valg Generalforsamlingen godkendte disse valg med applaus. Ad 7: VALG AF REVISORER Valg af Interne revisorer Intern revisor Søren Clausen Intern revisor Dino Turchi Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg Valg af ekstern statsautoriseret revisor Revisionsfirmaet BDO Bestyrelsen foreslår genvalg Generalforsamlingen godkendte dette. Ad 8: EVENTUELT Ingen bemærkninger. Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden og nedlagde herefter sit hverv. Formanden takkede Mads Gierding for sin indsats. Generalforsamlingen afsluttedes med, at formanden bad forsamlingen rejse sig og udråbe vort KB Hurra for vor snart 139 år gamle klub. For referatet:

19 Henrik Eigenbrod Direktør (sign.) Godkendt, den 25/3 2015: Mads Gierding dirigent (sign.)

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 6. december 2010. i Valby Hallernes mødelokaler Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2 Indholds fortegnelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere