REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET"

Transkript

1 REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af næstformand og kasserer. 6. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. 1. INDLEDNING Formand Niels-Christian Holmstrøm indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslog advokat Mads Gierding fra LUND ELMER SANDAGER som dirigent for 25. gang. Mads Gierding blev valgt med akklamation. Dirigenten påbegyndte sit hverv med at bekendtgøre, at generalforsamlingen jf. lovene skulle afholdes i marts måned, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, herunder med rettidig indrykning i egne medier: Meddelelse om generalforsamlingen har været bragt i klubbens medlemsblad KBeren og på KB s hjemmeside. Dagsorden har været bekendtgjort ved opslag på begge KB s anlæg. Den specificerede dagsorden, årsregnskabet samt indkomne forslag har været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på KB s kontor fra den 13. marts Dirigenten konstaterede at fremmødet til generalforsamlingen var på 68 medlemmer, alle stemmeberettigede. Dirigenten nævnte muligheden for indlæg fra salen. Derefter gav dirigenten ordet til formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning. 2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR VELKOMST. Kære K.B. ere. Lad mig traditionen tro indlede bestyrelsens beretning med at mindes de K.B. ere, som vi desværre har mistet siden sidste generalforsamling Hans Poulsen Klaus Busk Erling Oxdam

2 456 Gerda Lund Lone Hummelshøj Bent Cavour Nielsen Stig Kiær Christiansen Mogens Bjarne Petersen Bengt Larsen Ole Sørensen Grethe Sølbeck Æret være deres minde. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig. GENERELT Året 2014 var igen et år med masser af aktivitet i vore sportslige afdelinger og med en lang række gode sportslige resultater. Men 2014 var også året, hvor vor elskede, men ødelagte KB Hal gik fra at være et fredet monument over en svunden tid til en affredet byggeplads og en påbegyndt nedrivning af hallen. I KB udøver vi nu på 139. år vore boldspil. De er det bærende grundlag for vore sportslige aktiviteter. KB er målt på antal medlemmer fortsat en af Danmarks største idrætsforeninger, den suverænt største tennisklub i landet og den største fodboldklub i København. Og vi er fortsat en af landets betydende cricketklubber. I KB har vi herudover idræts SFO en Multi Idræt, og vi faciliterer Dansk Tennis Forbunds elitetræning. Vi stiller lokaler til rådighed for udflytter-idrætsbørnehaven Ingemannsvej, Hærens officersskoles træning i Pile Allé, Falkonergårdens Gymnasium s tennisspillende elever og støtteforeningens trofaste bankospillende medlemmer samt forskellige gæstende grupperinger i vore restauranter og sidst, men ikke mindst mange danske og udenlandske boldspillende modstandere i forbindelse med afholdte stævner og turneringer. En bæredygtig økonomi er fortsat grundlaget for vore aktiviteter. Frederiksberg Kommune yder en betydelig økonomisk støtte til den daglige drift af vore anlæg. Uden denne støtte vil det ikke være muligt at drive og vedligeholde klubben på samme høje niveau og til samme kontingent. Men den kommunale støtte er presset. Også på idræt- og fritidsområdet skal der spares var foreløbig det sidste år af de 4, hvor den aftalte årlige 1% s reduktion af klubbens driftstilskud blev realiseret. Herudover medførte implementeringen af den nye folkeskolereform en reduktion af tilskuddet til Multi Idræt på kr., og endelig udløste en efterregulering af det kommunale driftstilskud midt i året i henhold til KLs generelle reguleringssats en yderligere reduktion af lokaletilskuddet med ca kr. Samlet er KB i 2014 blevet reduceret med ca kr. i tilskud på trods af, at vi har flere aktiviteter og stigende medlemstal for de støtte berettigede medlemskategorier børn og ungdom. Det er selvfølgelig opmuntrende år efter år at konstatere, at mange unge familier ønsker at få deres drenge og piger indmeldt i KBs inspirerende foreningsmiljø. Og det er vældig fint, at DIF, DGI og vore specialforbund har vedtaget forkromede målsætninger om, at flere skal være idrætsaktive og gerne i en forening. Men som vi ved flere lejligheder har fortalt DIFs ledelse og efterfølgende både Kulturministeren og DBUs formand under deres besøg her i

3 efteråret, så er det faktisk ikke medlemmer KB mangler. Det er derimod flere faciliteter, for vi har pt ikke plads til flere. Et behov vi i øvrigt deler med mange andre klubber på Frederiksberg og i Storkøbenhavn. Flere fodboldbaner, gerne med kunstgræs, vurderer KB er nøglen til at imødekomme de mange børn på venteliste til vor boldklub. Og man ved det jo godt i kommunen, som netop har budgetteret etablering af yderligere kunstgræsbaner, men desværre først i budgetåret KB ønsker gerne denne investering fremrykket. Når det gælder udvikling og udbygning af vore egne klublokaler og boldspilanlæg står KB ret alene. For hurtigt at forbedre og udbygge faciliteterne for de mindste tennis- og fodboldbørn søgte KB allerede forrige år om byggetilladelse til etablering af et boldspilanlæg for børn i Pile Alle. Et anlæg hvor der om sommeren kan spilles børnetennis og om vinteren er mulighed for børnefodbold. Det er forventet, at 500 piger og drenge vil kunne aktiveres på dette anlæg året rundt. Vi synes selv, at det er en glimrende ide at erstatte gammel asfalt og grimme mørnede skure med et beskyttet kunstgræsanlæg, men hverken folkeoplysningspuljen eller Lokaleog anlægsfonden, som jo er sat i verden for at støtte sådanne anlæg, har villet hjælpe med økonomisk støtte. Tilmed har sagsbehandlingen været unødig besværlig og tidrøvende. Jeg kunne underholde herom i timevis. Men vi kæmper videre og håber på en snarlig tilladelse, for Frederiksberg Fonden har efterfølgende betænkt KB med et tilskud på kr. til projektet. Jeg sender en varm tak for støtten til fondens bestyrelse og direktør. Også Jørgen Glidovs fond har betænkt os med støtte til projektet. Vore mange frivilliges engagement er en helt afgørende faktor for at børn og unge kan trives. Vi har de seneste år haft øget fokus på at rekruttere og fastholde vore mange hundrede frivillige trænere og ledere. Disse tilbydes deltagelse i temaaftner, træner kurser, tøjpakker med mere. Organisering, planlægning og central styring samt en række støttende tiltag bidrager til, at alle uagtet baggrund får bedre vilkår for at give en hånd med som frivillig leder og træner. På medlemssiden kan KB Fodbold for 9 år i træk melde om markant fremgang. I henhold til DIF medlemsoptælling for 2014 har klubben haft 1872 aktive fodboldspillere, hvilket gør KB til den største fodboldklub i DBU København. Og KB fodbold har fortsat lange ventelister. Fodboldafdelingens nuværende kapacitet er max 100 fodboldspillende drenge i hver årgang fra 4 år og op til 18 år. Det er det antal vi kan magte med de faciliteter, som vi har adgang til. Der er altså udsolgt! Tennissporten har på landsplan i en årrække haft vigende medlemstal. KBs tennisafdeling kan kun i begrænset omfang nikke genkendende til udviklingen. Vi har stor aktivitet på vore tennisskoler. Flere aktiviteter for motionister og tidligere optagelse af tennisbørn er to yderligere forhold, der er iværksat for at stimulere interessen. Det er jo et faktum, at tennis ikke er noget enkelt spil at lære, slet ikke for de alleryngste, men vi har trænere, der magter opgaven. Oversigt over den samlede medlemsudvikling fra , opgjort pr. 15. Maj:

4 Vi kan notere et fortsat lille fald blandt tennisseniorer og også et fald blandt passive medlemmer. Til gengæld en fortsat stærk stigning for børn og ungdom, ligesom det er positivt, at det er lykkedes at fastholde flere i aldersgruppen år. Også en fortsat stigning blandt veteraner, mens cricketafdelingen fastholder et stabilt medlemstal.

5 Et øget aktivitetsniveau, et fastholdt medlemsniveau, men markant flere børn og reducerede støttekroner er jo udtryk for en fortsat øget effektivitet i vor boldklub. K.B. leverer fortsat samfundet fuld valuta for de støttekroner, som vi modtager. SKOLEREFORMEN Jeg nævnte allerede forrige år en række problemstillinger i forbindelse med planerne for en skolereform. Især det forhold, at børnenes senere fremmøde til træning resulterer i øget pres på vore faciliteter, idet børnene kommer senere fra skole, og træningstiden for skolebørn ikke kan slutte senere end kl. 20. Mange timer er gået med fortolkning og forvaltning af den nye skolereform. Også det forhold, at den manglende tilgang til træningstider primært begrænser de allermest motiverede. Morgentræning mellem kl. 8 og 10 blev igangsat i august på KB efter dialog med Skoleforvaltning, forældre og skoleledere. Efterfølgende blev dette problematiseret, og KB i øvrigt helt uberettiget kritiseret for at opfordre drenge til at pjække fra skolen. Efter en ny dialog mellem KB og Skoleforvaltningen er samarbejdet tilbage på sporet og forventningen er, at der på nogle af de nærliggende skoler bliver synkroniseret skemalægning, således de særligt motiverede drenge fortsat kan træne på KB i de tidlige morgentimer. Specielle idrætsklasser forsøges nu også etableret for eliteidrætsudøvere på de frederiksbergske skoler. Dejligt, at lokale drenge og piger nu langt om længe som i det øvrige land får forbedrede muligheder for at dyrke deres talent. MULTI IDRÆT. Skolereformen, der bl.a. fokuserer på øget fysisk aktivitet et fokusområde i KB Multi Idræt de seneste 25 år var paradoksalt nok tæt på at blive dødsstødet for vor Idræts SFO. Efter en langvarig dialog med Skoleforvaltningen lykkedes det kun få uger før sommerferien at få oplyst de økonomiske konsekvenser af skolereformen. Det blev nødvendigt at nedlægge en fuldtids pædagogstilling, og sammen med en del øvrige nedskæringer kunne Multi Idræt overleve. KB huser fortsat landets første Idræts SFO, hvor 50 børn dagligt kan boltre sig på vort dejlige anlæg. Hjælp til løsningen fik vi ikke meget af. Men så måtte vi jo selv ordne sagen. Vore ledere Steen Moltzen og Rikke Jørgensen har haft stor usikkerhed omkring egen fortsatte beskæftigelse. Tak for jeres tålmodighed og fastholdelse af det engagerede miljø, som KB Multi Idræt er så kendt for. DE SPORTSLIGE AFDELINGER TENNIS KB var sædvanen tro igen totalt dominerende i Dansk Tennis. Individuelt blev det til 4 DM titler ud af 4 mulige Indendørs og 3 DM titler udendørs ud af 6 mulige. I Hold DM blev det for damerne til DM både indendørs og udendørs og for herrerne til DM udendørs. Det er også blevet til en lang række titler i ungdomsrækkerne, og sædvanen tro gik Mogens Pagh pokalen til KB igen i år.

6 Også internationalt har KB haft et fremragende år. Mai Grage og Martin Petersen vandt henholdsvis Dame og Herrerækken i vores egen internationalt stærkt besatte KB Future turnering. Martin Petersen og Thomas Kroman har repræsenteret KB på det Danske Davis Cup hold, og Mai Grage og Malou Eidesgaard har repræsenteret KB på det danske FED Cup hold. Senest har Caroline Wozniacki fundet formen igen og er tilbage i verdens top 5. KB tennis har haft et stigende antal aktiviteter af både nationalt og internationalt. Særligt skal fremhæves DM indendørs som et vellykket arrangement med mere end 300 tilskuere på finaledagen. Også KB Future i august var et vellykket arrangement, hvor flere af vores bedste spillere fik mulighed for at teste deres internationale niveau. Stor aktivitet har der også været hos motionisterne, hvor talrige tilbud har præget opslagstavlerne om tennistræning på KB, herunder nye veteranhold for +40, +50, +60 og +70. Bag de gode sportslige resultater og det høje aktivitetsniveau står en professionel stab af trænere og ledere. Senest er en gammel kending kommet tilbage velkommen hjem til Michael Mortensen. Beklageligvis har tennissporten det svært i mange klubber landet over med faldende medlemstal. I KB er det en udfordring, som spilleudvalg og ungdomsudvalg er bekendt med og tager op. Der er senest igangsat et arbejde, der med udgangspunkt i KBs historie og værdier skal fastlægge målsætninger for elite, motion, ungdom, seniorer og veteraner. Handleplanerne forventes udrullet i det kommende år. FODBOLD Søgningen til KB fodbold er især stor blandt børn og unge. Herudover kan fodbold afdelingen glæde sig over, at de fastholdelses initiativer, som blevet igangsat for gruppen af unge mellem 14 år til 21 år i den grad har båret frugt, hvilket betyder, at der er flere og flere af klubbens teenagere, som fortsætter med at spille fodbold i KB Alt dette lagt sammen giver selvfølgelig et højt aktivitetsniveau og et kæmpepres på klubbens ressourcer, hvor den store begrænsning reelt set er trænings tid på helårs kunstgræsbaner i tidsrummet fra kl På det organisatoriske plan har KB og FC København udvidet samarbejdet om School of Excellence. Fra og med sommeren 2014 er KBs børneafdeling blevet opgraderet med en ny funktion, som har til formål at fokusere på udviklingen af talenter i de respektive børneårgange. Et tiltag, som på alle måder har styrket fodboldafdelingen og især børnefodbolden. Den er nu organiseret i en sportslig model, hvor der på tværs af niveau og talent trænes på de samme tider, baner og efter de samme principper. Ingen tvivl om, at vi i KB har en unik model, som binder elite og bredde sammen på en god måde. Hvilket også er blevet bemærket af DBU København, som i større og større omfang gør brug af klubbens sportslige ledere - og af Kulturministeren, som under sit besøg gav vor model anerkendende ord med på vejen. På det sportslige plan må vi konstatere, at 2014 ikke blev året, hvor FC København skulle have flere trofæer i pokal skabet. 2 gange sølv og beskedne resultater i Europa League var

7 udbyttet. Til gengæld kan KB og FC København i fællesskab glæde sig over resultatet af talentudviklingsarbejdet, som kan måles i, at 8 ud af 24 spillere i den nuværende superligatrup er udviklet fra KB ungdom. Herudover kan KBs ungdomsafdeling glæde sig over, at klubbens bedste U13, U14 og U15 hold alle har vundet deres elite øst rækker og dermed vist, at der er masser af talent på vej til superligatruppen. På senior og oldboys fronten har klubbens bedste senior amatørhold fortsat leveret gode præstationer i Københavnsserien, mens klubbens bedste Oldboys hold, også kaldet FCK Classic, har gjort rent bord ved at vinde DBU Elite Øst rækken, DBU's Landspokalturnering og DBU's Danmarksmesterskab. CRICKET Fra cricketafdelingen kan meldes, at KB fik sølvmedaljer i den nye pokalturnering KB fik bronze i DM KB har især en meget stærk hjemmebane statistik KB 2 konsoliderede sig i den næstbedste række KB drenge fik bronzemedaljer KB har pt. en spiller, som er fast mand på landsholdet. Der er igangsat en opdatering af organisationen i cricketafdelingen, og et generationsskifte er sat i gang i Spilleudvalget. Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling afgår Cricketformand John Møller efter en lang årrække som leder af afdelingen. KB har flere folk repræsenteret i Dansk Cricket Forbund bl.a. i form af turneringslederen Injam Khokhar. Senest har en KBer,Thomas Kronby overtaget DCFs store klubprojekt Masterklubber. Herudover er vort æresmedlem Jørgen Holmen fortsat DCFs bestyrelse en evig støtte og sparringspartner KB HALLEN Som alle ved deres ankomst på KB i dag har registreret, så er den gamle KB Hal ved at forsvinde. I juni måned 2014 blev KB Hallen efter en 13 måneders lang proces endelig affredet og fik efter nok en høring på Frederiksberg også ophævet sin status som bevaringsværdig i lokalplanen. Ansøgningen om nedrivning kunne godkendes, og den 24. juni modtog vi nedrivningstilladelsen fra Frederiksberg Kommune. Nedrivningen har været bekostelig, ikke mindst fordi alle miljøforskrifter skal iagttages. Malingen af samtlige flader indendørs og udendørs indeholdt så store mængder PCB og bly, at denne maling separat skulle fjernes fra betonen og deponeres. 100 tons blev det til. Herudover var også processen med bortfjernelse af asbestholdigt isoleringsmateriale omkostningstung. Den isolerende kork på ydervæge er ligeledes blevet frasorteret, og det samme er asfalten på gulve i gangarealerne. Tilbage er tagpap, isolering på taget og slutteligt adskillelsen af armeringsjern og beton. Stort set samtlige frasorterede materialer vil blive genbrugt. Forventningen er, at hallen er borte og arealet ryddet i begyndelsen af maj. Et par lodrette og vandrette jernprofiler vil

8 indvendigt på Tennisbane 1 s gavlmur sikre dennes stabilitet og bæreevne. Profiler der forventes fjernet i forbindelse med et nyt byggeri. Omkostningerne til KB Hallen fra branden den 28. september 2011 til dags dato løber op i mere end 10 mio. kr., som er afholdt af KB. Hermed er kapitlet om vor gamle hal slut. Men det er jo muligt at erhverve et varigt minde ved at få fat i en af de originale 500 nummererede sten, som erhvervsklubben sælger, og hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet i KB Jeg vil senere under punktet: Bekræftelse af mandat til bestyrelsen om opførelse af Ny KB Hal komme detaljeret ind på, hvilke overvejelser og hvilke tiltag bestyrelsen har gjort sig, herunder særligt om status for planerne om et nybyggeri. ANLÆG I Pile Alle er omklædningsrummene blevet renoveret, fodboldtrænerne har fået et kontor, hegn og gitre er nymalede, og selv græsset på fodboldbanen har aldrig været grønnere. Takket være en stor indsats af vor anlægsassistent Jens Larsen. Som tidligere nævnt har vi fortsat øje på udvidelsesmuligheder på anlægget, ikke mindst hvis og når officersskolen fraflytter slottet. På Peter Bangs Vej er Andreas Leisner Nielsen nu fuldtidsansat og har været et ungdommeligt supplement til de gamle drenge Niels og Dennis. Andreas er udlært tømrer, og med hans ansættelse har vi kunnet reducere udgifterne til fremmede håndværkere, senest ved udskiftning af køkkenet i Mult Idræt. Trådløst netværk er nu tilgængeligt for alle såvel på fodboldsiden, i ny tennishal, i Granen og ved swimmingpoolen. Købs medlemssystem er opgraderet, således at køb af banetimer, Marcus Fest, Sten fra KB-Hallen med meget mere kan foretages direkte fra sofaen. Vi har samtidigt også implementeret nyt økonomisystem. Pigerne på kontoret har tålmodigt arbejdet med disse to IT-implementeringer. Desværre har vi haft et par uheldige episoder med nogle omklædningsrum, som er blevet vandaliseret med efterfølgende væsentlige omkostninger til reparation. Klubbens medlemmer anmodes om at holde øjne og øre åbne samt kontakte vort personale, når ordensregler overtrædes eller anden uheldig adfærd registreres. Det er væsentligt, at vi alle bidrager til, at her er rart at være, og at vi kan fastholde vore anlægs høje niveau. RESTAURANTERNE På Peter Bangs Vej har Jette nu regeret i Granen, Qvist en og Pejsesalen i lidt mere end et år. Her kan medlemmerne kunne få et fornuftigt måltid mad til en rimelig pris. Dejligt at se, at mange medlemmer benytter vores restaurant til både frokost og aften. På Pile Alle har Theis ligeledes fået en mere stabil omsætning. Vinteren synes lang i Pile Alle, men de seneste tiltag, hvor fodboldspillere benytter boldhallen i de sene aftentimer, har givet øget omsætning i køkkenet og baren.

9 Tak til både Jette og Theis. Herfra skal opfordringen gentages benyt vore restauranter, for deres eksistens er en væsentlig del af klubbens indre liv KB BLADET / KB eren Jørgen Sorte Larsen og Michael Nybrandt fortsætter ufortrødent med at skrive og redigere vort medlemsblad KB eren med tekst, billeder og annoncer. Vi har i årets løb omlagt produktionen af medlemsbladet, hvorefter Michael tillige har påtaget sig opgaven med salg af annoncer, således denne indtægt nu direkte tilfalder KB. Tak for en stor og betydelig indsats for formidling af stort og småt i og omkring vor boldklub. Jeg synes, at vi har et velskrevet og velredigeret medlemsblad med stor kvalitet, og jeg er sikker på, at mange medlemmer deler den opfattelse. TAK Frederiksberg Kommunes afdelinger for: Kultur og Fritid, By og miljø, Ejendomme, Skoleforvaltning, Vej og park, Stadsgartner, Ledelsessekretariat og borgmesterkontor har alle haft K.B. opgaver på skrivebordene. Jeg mindes ikke et år, hvor kommunen og KB har haft så megen kontakt og dialog. KB gik ikke hver gang hjem med noget i lommen, men vi har altid mødt åbne døre og lydhørhed for KBs ønsker. Tak til politikere og embedsfolk så langt, men vi kommer igen og igen, for der venter mange opgaver forude inden næste kommunalvalg. Endnu en gang er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en engageret indsats Kjøbenhavns Erhvervsklub yder for KB. Også i 2014 var muligt at tildele KBs ungdomsarbejde mere end 1/2 mio. kr. i tilskud. Tak for indsatsen og tilskuddene og pøj pøj med det fortsatte arbejde! Støtteforeningen fortsætter utrætteligt sine aktiviteter med banko hver mandag i vintersæsonen som den primære aktivitet. Tak til Grauballe og co. for bidragene til ungdomsarbejdet. Også en tak til målaktionærerne for deres støtte, ligesom en tak også skal lyde til vore øvrige sponsorer, vore mange annoncører og naturligvis til de venligtsindede fonde, herunder især FrederiksbergFonden og Jørgen Glidovs fond, som i 2014 ydede særdeles betydelige beløb til KB. Tak til vort trofaste personale på kontoret, på anlæggene og i de sportslige afdelinger - med direktør Eigenbrod i spidsen og tak til vore mange hundrede frivillige ledere og trænere for jeres dedikerede indsats. Der er meget at glæde sig over på KB. Meget går bedre end godt hos os. Sluttelig en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Tak til hver især for med og modspil, når boldklubbens tarv og fremtid har været på dagsordenen. Men der venter os mange opgaver og betydelige udfordringer i de kommende år. Derfor har bestyrelsen selvkritisk nedsat et nomineringsudvalg, som har haft til opgave at evaluere bestyrelsesarbejdet, forberede et generationsskifte og gennemgå vore love og vedtægter. Generationsskiftet er jo igangsat, og udvalget har endvidere foreslået, at bestyrelsen fremadrettet delvist skal sammensættes anderledes for at sikre, at vi har bredest mulige kompetencer i klubbens ledelse.

10 En enig bestyrelse fremsætter på den baggrund under punkt 4 forslag til ændring af klubbens love om valg af bestyrelse - et forslag, som jeg håber generalforsamlingen forstår nødvendigheden af og vil godkende. Tak for ordet! Hermed afsluttede formand Niels-Christian Holmstrøm bestyrelsens beretning. Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger til beretningen. Der var ingen bemærkninger til beretningen. Generalforsamlingen tog herefter med akklamation beretningen til efterretning. 3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Jim Bergholdt med henblik på en gennemgang af Årsrapport Kasserer Jim Bergholdt indledte med at nævne, at årsrapporten er opstillet som tidligere år med mulighed for sammenligning af resultat for Resultatopgørelsen er igen opdelt i de fire hovedområder: De sportslige aktiviteter. Driften af KB Hallen. Driften af KBs anlæg. Finansielle poster. Nøgletallene gennemgået. Året 2014 udviser et positivt resultat på kr. Et beløb der er overført til egenkapitalen. Kasserer Jim Bergholdt afsluttede med en gennemgang af balancen. Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger til gennemgangen af det reviderede regnskab. Spørgsmål fra salen: Hvad er baggrunden for, at lønomkostningerne til Tennis Ungdom er steget med næsten 1 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 2013? På dirigentens anmodning besvarede Tennisformand Nicolaj Caiezza, at baggrunden herfor var en væsentlig forøgelse af aktiviteter for tennis ungdom. Der var ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen.

11 Generalforsamlingen godkendte herefter Årsrapport Kasserer Jim Bergholdt gennemgik budget for 2015 samt informerede om satserne for kontingent i Dirigenten meddelte, at det netop fremlagte var til information fra bestyrelsen. Ad 4: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Pkt. a: Ændring af Klubbens love 6, 8, 10, 12 Formand Niels-Christian Holmstrøm motiverede fra talerstolen bestyrelsens forslag om ændring af Klubbens love. Bestyrelsen besluttede tidligt i 2014 at nedsætte et udvalg, der havde til opgave at afklare, hvilke kompetencer der skal være til stede i bestyrelsen for at imødekomme de behov, der opstår i en mere og mere kommercialiseret idrætsverden. Næstformand Gert Petersen blev formand for udvalget, der løbende har orienteret bestyrelsen. Udvalget forslog endeligt, at reducere de sportslige afdelingers repræsentanter i bestyrelsen fra sammenlagt 7 til 5 samt overlade til bestyrelsen, at indstille to medlemmer med en bredere økonomisk, juridisk eller markedsmæssig bagrund, således også specialiserede forretningsmæssige udfordringer kan håndteres kompetent i bestyrelsen til gavn for boldklubben. Disse ændringer af bestyrelsens sammensætning medfører ændringer af klubbens love 6, 8, 10 og 12 som vist i det fremlagte bilag 1, hvor nye tilføjelser er markeret med rød skrift og tekst der skal slettes er overstreget.

12 Bilag 1 6. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv andre medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år formanden for to år og i ulige år næstformanden og kassereren for to år. Derefter vælges den øvrige bestyrelse, dels efter indstilling fra bestyrelsen og dels efter indstilling fra de sportslige afdelinger jfr. 8 således, at i lige år vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år og i ulige år vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal 2 medlemmer repræsentere fodboldafdelingen, heraf det ene fodboldungdommen, 2 medlemmer tennisafdelingen, heraf det ene tennisungdommen og 1 medlem cricketafdelingen. Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, kan denne supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis det eller de udtrædende medlemmer ikke er på valg på den førstkommende generalforsamling, skal denne udover det ordinære valg vælge de yderligere medlemmer, der skal afløse de udtrådte for resten af deres valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg, der støtter den ansatte administration i alle anliggender vedrørende klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for udvalget. Bestemmelser af større betydning forelægges, med forretningsudvalgets indstilling, til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen kan på lignende vilkår nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle, konkrete opgaver. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to af medlemmerne finder det ønskeligt. Den er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede og kan deltage i afstemningen. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed således, at formandens og i hans forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Frederiksberg kommune udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og driften deraf. Repræsentanterne er i disse spørgsmål ligeberettigede med klubbens 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deltager med fuld stemmeret i bestyrelsens møder om alle klubbens anliggender bortset fra de rent idrætslige. Repræsentanterne er tilsvarende berettigede til at deltage i forretningsudvalgets møder (jf. stk. 5). Udover det på bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder fremlagte kan repræsentanterne forlange sig alle oplysninger vedrørende administrationen og driften meddelt, ligesom de kan kræve indkaldt til sådanne møder, når de måtte finde det betimeligt. Såvel over bestyrelses- som over forretningsudvalgsmøderne føres protokol, der fremlægges i møderne. Bestyrelsen er ulønnet.

13 Den antager det til klubbens drift nødvendige personale. 8. Under bestyrelsen sorterer de sportslige afdelinger. På et årligt afdelingsmøde, hvis dagsorden fastsættes af bestyrelsen, vælges: a. den afdelingsrepræsentanter, der indstilles til valg til klubbens bestyrelse for to år, og b. et spilleudvalg, der består af fra fem til ni medlemmer. Afdelingernes bestyrelsesrepræsentanter er fødte medlemmer af spilleudvalget i deres valgperiode. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges for et år. Bestyrelsesrepræsentanter: I lige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år: To En fodboldrepræsentanter og to en tennisrepræsentanter. I ulige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år: Cricketformand, fodboldformand og tennisformand. Hvert af spilleudvalgene er ansvarlig for klubholdene og fører tilsyn med spillernes daglige træning og spil, samt med deres deltagelse i kampe og turneringer. Bestyrelsen har ret til, efter forhandling med spilleudvalget, at afgøre alle spørgsmål; dog er spilleudvalgets afgørelse angående en spillers sportslige kvalifikationer endelig. I øvrigt fastsættes spilleudvalgenes forretningsorden af bestyrelsen. 10. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Godkendelse af det reviderede regnskab. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af formand respektive næstformand og kasserer jfr. 6, stk Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer jfr. 6 og Valg af revisorer. 7. Eventuelt. 12. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens anlæg, samt i klubbens eventuelle

14 medlemsblad. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet, og skal mindst 3 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor. Kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at komme på dagsordenen være indleveret til klubben mindst 8 dage før generalforsamlingen. På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning, derunder om skriftlig afstemning skal ske. Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ændringerne er at Udvalgets har medført et ønske om at ændre bestyrelsens sammensætning, således der fremadrettet af de sportslige afdelingerne i ulige år vil blive indstillet en formandskandidat og i lige år af henholdsvis tennis- og fodboldafdelingen indstillet en bestyrelses repræsentant. Bestyrelsen vil herudover årligt indstille en bestyrelseskandidat. Samtlige KB valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. I år 2016 vil bestyrelsen indstille to kandidater til bestyrelsen, den ene alene til valg for et enkelt år, således valg af bestyrelsens indstillede kandidat fremadrettet kan fortages årligt. Formanden afsluttede sin gennemgang med at udtrykke håb om, at generalforsamlingen ville bakke op om forslaget således KB får en så kompetent bestyrelse som mulig. Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var spørgsmål til det fremsatte forslag. Anonymt KB medlem forespurgte, om det ikke var muligt at udvide bestyrelsen antal med yderligere to medlemmer? Formand Niels-Chr. Holmstrøm svarede, at bestyrelsen for nuværende var talrig, 12 medlemmer i alt, blandt andet grundet to medlemmer fra Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse, og at en udvidelse derfor ikke var en farbar vej. Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at idet forslaget omhandlede ændringer af klubbens love, var det påkrævet, at minimum 10 % af de stemmeberettigede medlemmer var til stede og ¾ af disse stemte for forslaget. Det samlede antal stemmeberettigede medlemmer i KB er De fremmødte 68 stemmeberettigede medlemmer er derfor ikke tilstrækkeligt til på denne generalforsamling at godkende forslaget.

15 Dirigenten orienterede om, at en ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 16. april kl. 19 i Pejsesalen på KB s anlæg på Peter Bangs Vej. På den ekstraordinære generalforsamling kræves for godkendelse af forslaget, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive ophængt på klubbens anlæg samt vist på klubbens hjemmeside Pkt. b: Bekræftelse af mandat til KBs bestyrelse om opførelse af Ny KB hal Formand Niels-Christian Holmstrøm orienterede fra talerstolen generalforsamlingen. Håndværkere river i disse dage resterne af vor gamle og elskede KB-Hal ned. KB hallens brand d. 28.september 2011 var et smerteligt tab, ikke kun for os KBere, men for rigtig mange danskere, der gennem næsten 75 år har fået uforglemmelige oplevelser i den gamle hal. Næsten hver uge siden er jeg ofte blevet spurgt: Hvad skal der ske skal der ikke snart ske noget med ruinen kommer der snart en ny hal? Svaret har været jo og jo, men Det har været både tidrøvende og dyrt for KB, inden vi nu er nået dertil, at hallen bliver revet ned. Vi har afholdt udgifter på den forkerte side af 10 mio kr. Om godt og vel en måned er der kun minderne tilbage og en stor grusbelagt plads. Bestyrelsen har vedholdende arbejdet for at skabe forudsætningerne for et byggeri af en ny hal i forlængelse af det mandat, som såvel den ekstraordinære generalforsamling efter branden samt de følgende generalforsamlinger gav bestyrelsen. Jeg citerer fra sidste års beretning: Den historie, som binder KB hallen og dens aktiviteter sammen med klubben er så unikke, at der må tilvejebringes en ny hal, som kan give begrebet KB hallen et nyt og moderne indhold, og som lader sig finansiere. KB hallen skal genopstå som et byggeri, som også ud i fremtiden vil være en betydningsfuld ramme om kulturelle og sportslige begivenheder og klubbens liv. Dette er fortsat vor ambition. Imidlertid må klubbens økonomi må ikke sættes på spil. Vore boldaktiviteter er vor kerneopgave, og sådan skal det fortsat være. Derfor har vi i bestyrelsen konstant haft fokus på de nødvendige og tiltrækkelige økonomiske forudsætninger for, at et nybyggeri som minimum skulle kunne hvile i sig selv. Vi har en forsikringssum, som vi har passet på med ekstrem forsigtighed og deraf ikke et særlig højt afkast. Men skal vi bygge på et niveau, som både vi og vore omgivelser drømmer om, så kræver det større finansiering end KB alene har haft adgang til. En ny hal er på enhver måde et omfattende projekt. Vort dejlige anlæg her på Peter Bangsvej er skabt af visionære ledere, der turde tænke stort. Det ligger i KBs DNA at være foregangsmænd. Eller som det er sagt: Vi er kun dværge, der alene kan spejde ud i horisonten, fordi vi står på skuldrene af fortidens kæmper. Vi har ikke kun en historisk forpligtelse til at søge at rejse en ny hal, vi har også en forpligtelse overfor fremtidige generationer. Kommunen og dens borgere forventer af KB, at en ny hal rejser sig af asken.

16 Disse forpligtelser og forventninger og det ansvar påtager bestyrelsen sig gerne med tilslutning fra medlemmerne. En ny hal kom et afgørende skridt nærmere i forrige måned, da Frederiksberg Kommunalbestyrelse efter vedholdende pres fra KB endelig besluttede at stille en lånegaranti for en del af det beløb, som KB udover forsikringssummen skal bruge på at bygge hallen. Endvidere har vi fået løfte fra kommunen om, at den vil arbejde for en ændring i lokalplanen for området således, at et nyt byggeri kan omfatte op til 2000 kvm erhvervsareal til udlejning. Tilsammen muliggør det nu, at KB konkret kan gå i gang med ambitiøse byggeplaner for en ny hal med tilhørende klubfaciliteter. Der er grund til at sige tak til kommunen for den håndsrækning. Sideløbende har bestyrelsen fået foretaget en række markedsanalyser, som entydigt konkluderer, at en ny KB hal er stærkt efterspurgt i koncertmarkedet. Vi har drøftet samarbejde med mulige, passende lejere og med en række professionelle eksterne operatører, bl.a. ud fra den kendsgerning, at vi i klubben ikke råder over tilstrækkelig ekspertise og kompetencer på kultur- og eventområdet. Det er afgørende for bestyrelsen at have en bæredygtig økonomisk plan for den ny KB hal. Derfor arbejder vi intensivt på at indgå længerevarende gensidigt samarbejde med en passende ekstern operatør, der kan sikre KB et stabilt og sikkert afkast uden risiko og samtidig muliggøre, at klubben også kan udnytte de nye og bedre faciliteter i den overskydende tid. Vi er så langt i forhandlingerne, at vi har tillid til, at sådanne kontrakter og samarbejde kan indgås på attraktive vilkår for KB. Så hvad skal der ske herfra? Bortset fra nedrivningen, som har været kompliceret og dyr, har vi været sparsommelige, men fremadrettet løber taxametret. Nu skal der træffes beslutninger, som koster mange penge. Derfor er sagen medtaget her på generalforsamlingen som selvstændigt punkt. I forventning om, at generalforsamlingen atter bekræfter sit mandat til bestyrelsen med de hidtidige forudsætninger, har bestyrelsen allerede nedsat et byggeudvalg og kontaktet en særlig bygherrerådgiver som vor hjælp til de indledende øvelser. Byggeudvalget har i samarbejde med kommunens stadsarkitekt og efter en dialog med formanden for det særlige bygningssyn Professor Christoffer Harlang, som beredvilligt har tilbudt KB sin hjælp foreløbig på con amore basis, taget de indledende skridt at fastlægge en procesplan for et byggeri. Vi har udpeget 8 danske arkitektfirmaer og anmodet disse om at fremsende såkaldte prækvalifikations ansøgninger til bedømmelse med det formål at indsnævre feltet. Byggeudvalget har på dette grundlag udvalgt 4 arkitektfirmaer, nemlig BBP, GPP, COO og Cebra, som herefter er anmodet om at udarbejde egentlige projektforslag. Projektforslaget skal angive et byggeri, der forener byrummet, hallen og kulturarven. Vi håber i denne proces at finde den rigtige arkitekt og entreprenør til den ny KB hal. Det vindende byggeprojektforslag vil blive udvalgt af et bedømmelsesudvalg med deltagelse af KBs byggeudvalg, Frb. Kommune med borgmesteren i spidsen og som særlig sagkyndig professor Christoffer Harlang. Dette projekt bliver også grundlaget for KBs ansøgning til kommunen om en såkaldt startredegørelse samt om godkendelse af en ny lokalplan for området omkring den ny KB hal. En lokalplan skal i nabohøring og et ambitiøst bud på, hvornår hallen kan stå klar, er derfor tidligst sidste halvdel af 2017.

17 Før vi har en ny KB hal, er der således mange brikker, der først skal lægges og passe sammen. Vi har mærket, at interessen for en ny KB hal fra alle sider overvældende. Det er selvsagt en opgave bestyrelsen vil lægge alle sine kræfter i, for det er et byggeri for minimum de næste 100 år af vor gamle klubs historie det handler om. Jeg skal derfor på bestyrelsens vegne anmode om en generalforsamlingens bekræftelse af det afgivne mandat til bestyrelsen om - indenfor klubbens økonomiske råderum - at arbejde for opførelse af ny KB hal, der igen kan blive en ramme om kulturelle og sportslige begivenheder og om klubbens liv Formand Niels-Christian afsluttede sin orientering med for generalforsamlingen på skærmen at fremvise følgende tekst og anmodede generalforsamlingen om bekræftelse heraf: Bekræftelse af mandat til KBs bestyrelse om opførelse af Ny KB hal. Mandat til bestyrelsen: Afgivet på KBs ekstraordinære generalforsamling 8. dec og bekræftet på de ordinære generalforsamlinger i 2013 og Historien, der binder KB hallen og dens aktiviteter sammen med klubben er så unikke, at der må tilvejebringes en ny hal, der kan give begrebet KB hallen et nyt og moderne indhold, og som lader sig finansiere. og Det er målsætningen i overensstemmelse med mandatet til bestyrelsen afgivet på den eks. generalforsamling at også et nybyggeri til erstatning for den nedbrændte hal såvel etableringsmæssigt som driftsmæssigt overvejende skal være udgiftsneutralt for klubben og således ikke overbelaste klubbens daglige drift. Dirigenten gennemgik mandatet for forsamlingen og anmodede om spørgsmål hertil. Ingen spørgsmål fremført. Forsamlingen afgav med applaus sin bekræftelse af mandatet til bestyrelsen. Ad 5: VALG AF NÆSTFORMAND. Valg af næstformand jf. 6 stk. 1 for en 2-årig periode Næstformand Gert Petersen Bestyrelsen foreslår genvalg Generalforsamlingen godkendte valget med applaus

18 Ad 6: VALG AF AFDELINGSINDSTILLEDE BESTYRELSESMEDLEMMER. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer jf. 6 og 8 for en 2-årig periode Tennis: Tennisformand Nicolaj Caiezza Fodbold: Fodboldformand Henrik Frøling Petersen Cricket: Cricketformand Shargiil Bashir Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår valg Generalforsamlingen godkendte disse valg med applaus. Ad 7: VALG AF REVISORER Valg af Interne revisorer Intern revisor Søren Clausen Intern revisor Dino Turchi Bestyrelsen foreslår genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg Valg af ekstern statsautoriseret revisor Revisionsfirmaet BDO Bestyrelsen foreslår genvalg Generalforsamlingen godkendte dette. Ad 8: EVENTUELT Ingen bemærkninger. Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden og nedlagde herefter sit hverv. Formanden takkede Mads Gierding for sin indsats. Generalforsamlingen afsluttedes med, at formanden bad forsamlingen rejse sig og udråbe vort KB Hurra for vor snart 139 år gamle klub. For referatet:

19 Henrik Eigenbrod Direktør (sign.) Godkendt, den 25/3 2015: Mads Gierding dirigent (sign.)

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB.

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skælskør Badminton Klub. Klubbens 1. hold spiller under navnet Team Skælskør - Slagelse Kommune (TS). Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. Næsbyhallerne

Vedtægter. for. Næsbyhallerne VEDTÆGTER FOR NÆSBYHALLERNE 2016 SIDE 1 Vedtægter for Næsbyhallerne 2016 VEDTÆGTER FOR NÆSBYHALLERNE 2016 SIDE 2 Selskabsform, navn og hjemsted 1 Næsbyhallerne er en selvejende institution. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 1 Navn, hjemsted m.v. Foreningens navn er: FC Nakskov. Foreningens hjemsted er: Nakskov. Spilledragt er: Turkis og blå. 2 Formål Foreningens formål er at udbrede

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere