affald A med Byttecentrene hitter Nº side gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "affald A med Byttecentrene hitter Nº2 2010 side 4-5 2009 gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3"

Transkript

1 A med affald Nº Byttecentrene hitter side gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3 Mød holdet bag et af landets største miljøprojekter side 8-9

2 A med Affald 2. kvartal 2010 Indhold Leder side 2 Bedste miljøresultater nogensinde side 3 Det nytter, at vi bytter.... side 4-5 Grønnere affaldsbehandling Elever på opdagelse i affaldets ressourcer side 6 Fokus på høreværn side 7 Mød et stærkt team side 8-9 Amagerforbrænding fylder side 10 Gipssag skærper fokus i udbud side 11 Kort Nyt bagsiden Ansv. red.: Kommunikationschef Vivi Nør Jacobsen, Amagerforbrænding Ved at bruge den bedst mulige teknologi, vil vi sikre så få udledninger fra det nye affaldscenter som muligt. Affaldscenteret vil blive et at landets største miljøprojekter og gøre en markant forskel i forhold til det, vi kan opnå med det nuværende anlæg. Samtidig vil vi udnytte både vores gamle anlæg og det nye affaldscenter til at få afprøvet ny teknologi, som kan vise sig at blive fremtidens metode til optimal udnyttelse af affaldets ressourcer. Redaktør: Kommunikationsmedarbejder Julie Bauer Larsen, Amagerforbrænding Redaktion: Journalist Anne Mette Ehlers, Ren Tekst. Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 2. juni Grafisk tilrettelægning og produktion: AN Marketing ApS Fotos: Amagerforbrænding og Anne Mette Ehlers. Papir: Curious Particles Snow 150g Oplag: 3500 A med affald udgives af Amagerforbrænding fire gange om året. Kraftværksvej København S Telefon Byggekranerne kommer til at veje over Kraftværksvej i de kommende år. Amagerforbrænding skal bygge et helt nyt affaldscenter, som vil blive et fyrtårn for fremtidens affaldsbehandling. Det nye affaldscenter skal ligge lige bag det eksisterende energianlæg. Placeringen er ideel for afsætning af den varme, som anlægget kommer til at producere. Fra Kraftværksvej går der fjernvarmerør ud til hele hovedstaden og damprør til det indre København. Derfor er det den eneste rigtige placering, vi kan så afsætte alt energien fra det nye center også hvis anlægget med tiden skal udvides for at følge affaldsmængdernes stigning. Både når det gælder energiproduktion og miljøpræstation er målsætningerne for det nye affaldscenter høje. Vi vil bygge et topmoderne anlæg, som kan producere både el, varme og damp. Anlægget skal have en fleksibel produktion, så vi hele tiden kan tilpasse os de behov, der er for at behandle affaldet og for at afsætte energien. Inde i bladet kan du læse mere om de medarbejdere, der står i spidsen for etableringen af det nye affaldscenter. De glæder sig til at fortælle mere om deres arbejde, efterhånden som det skrider frem. På amfor.dk/energi kan du løbende følge arbejdet med at etablere det nye affaldscenter. 2

3 Bedste miljøresultater nogensinde Igen i 2009 faldt udledningerne fra Amagerforbrænding. Energianlægget fylder 40 år til sommer, og det kræver både investeringer og stor omtanke i det daglige arbejde at drive det gamle anlæg så miljøvenligt som muligt. Miljøchef Bente Tange Kallesen er glad for resultatet af de seneste års arbejde med grøn optimering af energianlægget. - I 2009 opnåede vi de bedste miljøresultater nogensinde. Vi har fået langt bedre kontrol med udsving i udledninger, så vi har reduceret dem med hele 47 procent. Samtidig har vi reduceret mængden af spildevand med Svovldioxid (SO 2 ) 74 procent i forhold til 2006 på grund af nyt system til håndtering af slagge, fortæller hun. Høj produktion af grøn energi Det kontinuerlige arbejde med grøn optimering af energianlægget er sket uden negative konsekvenser for energiproduktionen. - Man kan se på vores produktion, at den holder samme høje Godt miljø koster penge og omtanke Amagerforbrænding driver det gamle energianlæg så miljøvenligt som muligt. Med det kræver en del investeringer at få anlægget til at kunne følge med udviklingen i affaldet. Affaldets sammensætning og brændværdien har ændret sig, siden anlægget blev bygget i 1970, og i dag brænder vi også væsentligt større mængder affald på anlægget end dengang. - For at vi kan leve op til dagens miljøkrav, er det nødvendigt at foretage teknologiske ændringer på anlægget. Samtidigt er flere vitale dele ved at nå grænsen for deres levetid. Derfor bruger vi mange penge på at vedligeholde, optimere og ny- eller videreudvikle teknologier, forklarer miljøchef Bente Tange Kallesen. Kulilte (CO) niveau. Nu er det bare en grønnere form for energi, vi producerer, fordi vores udledninger til det ydre miljø er minimeret, siger Bente Tange Kallesen. Medarbejdernes fortjeneste Miljøchefen har været en af drivkræfterne bag en kulturændring, der har sat miljøet helt frem forrest i fokus i det daglige arbejde på energianlægget. - Medarbejderne er glade for at være en del af en moderne, grøn virksomhed. De har kæm- Nitrogenoxid (NO X ) pet for at køre anlægget bedst muligt miljømæssigt i 2009, og resultaterne ses tydeligt i vores miljødata, fortæller Bente Tange Kallesen. - Det gode arbejde fortsætter vi med i 2010, hvor vi blandt andet arbejder på at reducere vores ressourceforbrug og forbedre klimapåvirkningen. Vi har eksempelvis i første kvartal af 2010 optimeret på kalkforbruget til røggasrensning og har opnået en markant reduktion i kalkforbruget. Flot fald i røggasudledningen Røggasudledning i mg/nm 3 i perioden De røde streger angiver grænseværdien Mindre spildevand Udledt mængde spildevand målt i m 3 i perioden Svovldioxid (SO 2 ) Kulilte (CO) Nitrogenoxider (NO X ) Udledningerne er faldende og under grænseværdierne. Udledning af CO 2 bidrager til den globale drivhuseffekt, mens udledningen af SO 2 og NO X bidrager til forsuring af atmosfæren. NO X bidrager også til den regionale kvælstofbelastning Spildevand

4 et nytte Det nytter, at vi bytter Fire af Amagerforbrændings genbrugspladser har byttecentre. Mere end 400 kilo møbler, bøger og andre gode sager skifter hænder hver dag. kræftet vores formodning om, at mange private bruger byttecentrene. De semiprofessionelle, som henter ting for at sælge dem videre udgør under en fjerdedel af de besøgende. Amagerforbrænding har undersøgt, hvem der kommer på byttecentrene, hvad de henter og afleverer og hvor store mængder, det drejer sig om. Projektleder Helena Nielsen fortæller: - Affaldsforebyggelse er et vigtigt mål. Byttecentrene giver direkte genbrug, som forhindrer ting i at blive til affald, fordi de bliver hentet og brugt af andre. Nu har vi kortlagt, hvem der bruger byttecentrene, og hvad der bliver afsat bedst. Og vi har fået be- Fire byttecentre og nyt koncept i Hvidovre De fire genbrugspladser med byttecentre er Vermlandsgade, Kulbanevej, Dragør og Borgervænget Genbrugsstation. På byttecentrene kan alle aflevere hele og rene ting, de mener andre kan få glæde af, ligesom alle frit kan hente ting, de selv kan få glæde af. Desuden har Hvidovre Kommune taget initiativ til et nyt byttekoncept. Siden påske har kunderne på Hvidovre Genbrugsstation kunne aflevere ting i en aflåst container. Effekterne bliver solgt i Hvidovreforeningernes Genbrugshal, til glæde for det lokale foreningsliv. Byttecentrene i tal 10 % Hvert byttecenter har omkring 150 brugere på hverdage og 200 i weekender og modtager dagligt kilo effekter. Ting, som ingen vil have cirka 25 procent bliver fjernet af genbrugsvejlederne, hvis de ikke er hentet efter en uge. 23 % 29 % Top 7 Oftest afleverede effekter: 1. Møbler og indbo (30 procent) 2. Bøger og blade (15 procent) 3. TV- og ITudstyr (14 procent) 4. Fritids- og sportsudstyr (7 procent) 5. Service (6 procent) 6. Legetøj (5 procent) 7. Videobånd, CDer og LPer (4 procent). 14 % 23 % Privat, semiprofessionel eller oser? Brugerne kan inddeles i fem grupper. Private brugere som afleverer effekter. Private brugere som henter effekter. Semiprofessionelle som samler effekter til videresalg og ofte besøger byttecenteret flere gange dagligt. Private osere som leder efter interessante ting, når de alligevel er på genbrugspladsen. Semiprofessionelle osere som leder efter interessante ting. 4

5 r, at vi b Kunderne kan li bytteri På en solrig fredag formiddag på Vermlandsgade Genbrugsstation kan vi se de forskellige brugere i byttecenteret. Semiprofessionelle ting-findere skanner med erfarne blikke hylderne. De vender og drejer et par ting, før de hurtigt er ude igen måske med et par ting under armen. Enkelte bliver hængende lidt for at se, om der kommer noget godt. Private osere læser bogtitler og kigger sig nysgerrigt omkring, mens andre private hurtigt afleverer eller henter en ting eller to. Kom til Store Byttedag Amagerforbrænding er med i Miljøstyrelsens kampagne Store Byttedag, som med en stor event den 12. juni på Trianglen sætter fokus på at forebygge affald. Her kan københavnerne bytte ting og få inspiration til genbrug. Amagerforbrænding deltager med bod, plakater, flyers på genbrugspladsen og en konkurrence. Men kan også deltage i konkurrencen på de genbrugspladser, der har et byttecenter. Erik Pollas og Rita Finnerup fra Sundby har ryddet op i skuffer og skabe. Parret kom med fire røde ringbind med Alt om Håndarbejde fra 1980erne og fandt fire bodumglas og en glasassiet, som passer til stellet derhjemme. - Byttecentrene er en god ide, for der en masse ting, som så ikke bliver smidt ud. Per Hansen fra Nørrebro fandt blandt andet en elradiator og Erik og Ritas fire røde ringbind. - Byttecentre er en god idé, for vi lever i et overflodssamfund. Jeg sælger ikke tingene, men bruger dem selv eller bytter mig frem. - Hurra for byttecentrene, siger Ruth Sperling fra Ørestaden. I dag har hun et kludetæppe med, da hun alligevel er forbi med nogle ting på genbrugspladsen. Hun afleverer tit køkkengrej, børnetøj, møbler, ja alt hvad hun synes har værdi for andre. - Jeg er kommet i den alder, hvor man gerne vil af med ting, og så er det fantastisk, at andre kan bruge det. Jørgen Nørregaard fra Sundby kommer næsten hver dag i byttecentret, hvor han både afleverer og finder ting. I dag fandt han nye stave til sine ski. Han bryder sig ikke om dem, der bare henter ting, som de sælger videre. - Det hedder jo et byttecenter, siger han. Semiprofessionelle fylder - Når ting har værdi, kan der opstå konflikter blandt de semiprofessionelle om, hvem der har ret til hvad. De semiprofessionelle henter ting i byttecentrene for at sælge dem videre. Det kan være voldsomt at opleve som almindelig borger, hvis tingene nærmest bliver flået ud af hænderne på en. Vores genbrugsvejledere er uddannet i konflikthåndtering. Vi har stor fokus på kommunikation, så vi kan håndtere konflikterne bedst muligt og skabe en god stemning, fortæller Helena Nielsen om den største udfordring ved at have byttecentre på genbrugspladserne. 5

6 Se skoletjenestens mange tilbud om affald og ressourcebevidsthed og book online på amfor.dk Elever på opdagelse i affaldets ressourcer Det er sjovt at lære om affald, når et stykke træ og tre colaflasker bliver til en stol. Det gør de i Amagerforbrændings skoletjenestes nye koncept Affald i Nyt Design. Når en klasse bestiller det nye værkstedssæt fra Amagerforbrænding, skal både lærer og elever selv igang med at tænke og bore. Sløjdlokalet kommer til at summe af aktivitet, og lugten af træ kilder næserne. I et hjørne tømmer to piger taskerne for paprør og reklamer, som de har hentet fra skraldespanden derhjemme. I vinduet står kunstfærdige vaser i abstrakte former. Her har eleverne ændret formerne på gamle plastikflasker med et skrumpeværktøj. Lærerens runde træstykke har nu tre fine huller, som nøjagtigt passer til sodavandsflaskelåg. To drenge skruer ivrigt tre halvliters colaflasker i. Og vupti. Den hurtigste dreng prøvesidder den nye skammel. Eller Skrammel, som er stolens rigtige navn. Den er en del af Amagerforbrændings skoletjenestes nye tilbud Affald i Nyt Design for fjerde til sjette klasser i København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre. For alle skoler - Alle skoler i vores ejerkommuner kan bestille Affald i Nyt Design på vores hjemmeside og låne det gratis hjem til skolen. Konceptet består af varmeblæsere, som kan skrumpe plast og bor, som skærer gevind til plastflasker. Der følger en lærervejledning med til de enkelte fag og tværfagligt, fortæller kommunikationsmedarbejder Susanne Christiansen fra Amagerforbrænding og fortsætter: Eleverne lærer, at deres eget affald hjemme fra skraldespanden er en ressource, som kan genbruges direkte til nye ting, og at det gælder om at holde materialer i kredsløb så længe som muligt. Konceptet lægger op til, at man arbejder tværfagligt med emnet bæredygtighed- både praktisk i sløjd og håndarbejde og mere teoretisk i natur/teknik. Energiby på farten I et opstillet skur skubber to piger fra 7. klasse forsigtigt små stykker træfils i en affaldsovn, som via en transformer laver varmen til strøm. I et andet rum diskuterer en dreng og en pige, hvilket design deres taske af affald skal have. Imens er resten af klassen på jagt efter flere skatte, nemlig de bæredygtige ressourcer i affald, sol og vind. Vi er i den mobile energiby Mobile Science Center, som lige nu turnerer i Amagerforbrændings ejerkommuner. Første stop var pladsen ved Hvidovre Rådhus, hvor over 250 elever fra seks skolers mellemtrin og udskoling legede sig frem til ny viden om affald og bæredygtig energi. Tilbud til alle aldre - Vi er en åben virksomhed, som gerne vil lære skoleelever om god affaldsadfærd. Vores kerneværdier om innovation og en kreativ tilgang til tingene afspejler sig i Skoletjenestens udbud, med lige dele teori og praktik, siger Amagerforbrændings direktør Ulla Röttger. 6

7 50 medarbejdere i Drift og Vedligehold arbejder jævnligt i områder, hvor høreværn er påbudt. Fokus på høreværn På energianlægget kan der være larm fra maskiner og igangværende arbejde. Derfor arbejder Amagerforbrænding hele tiden på at forebygge støjkilder. Samtidig bliver alle medarbejdere tilbudt at få lige netop det høreværn, der passer dem bedst. Høreværnene skal på hver dag for at forebygge skader. Det risler, rasler, drøner og banker på det gamle anlæg. Der er især høje lyde i salen hvor turbinen producerer strøm, i rummet hvor fjernvarmen pumpes ud i byen og ved kælderens transportbånd. Derfor gennemfører Amagerforbrænding i øjeblikket en særlig indsats for høreværn. Den bedste løsning er naturligvis at fjerne støjkilden, så medarbejderne slet ikke behøver høreværn. Når vi bygger om, bliver støj, støv og varme fra starten minimeret, og kilderne bliver fysisk isoleret i bygningsværket for at sikre et optimalt arbejdsmiljø, fortæller sikkerhedsleder Michael Hansen. - Men det er desværre ikke alle steder, at vi kan minimere støjen nok. Derfor er høreværn en del af vores generelle sikkerhedsindsats. Vi vil gerne gøre høreværn lige så naturlige som hjelmen. Ikke kun i områder med over 85 DB, hvor vi som arbejdergiver er forpligtet til at have et påbud om høreværn men alle steder, hvor der er støj, fortæller han videre. Det personlige høreværn Amagerforbrænding eksperimenterer med forskellige nye typer høreværn, og tilbyder medarbejderne de værn, der passer dem bedst. - Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der passer bedst til behov og temperament, for høreværn skal huskes hver gang, hvis man vil undgå skader, fortæller sikkerhedslederen. Medarbejderne den vigtigste ressource Medarbejderne er Amagerforbrændings vigtigste ressource. Derfor arbejder vi konstant på at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. For eksempel har ovnhallen fået ekstra ovenlysvinduer, som lukker varmen ud og giver lys og luft. Systemet til transport af restproduktet fra røgrensningen er lukket, så medarbejderne undgår kontakt med støvet og slipper for at bære beskyttende masker og dragter. Amagerforbrændings sikkerhedsorganisation har haft besøg af en arbejdsmiljøkonsulent, som holdt oplæg for medarbejderne om fordelene ved høreværn. Ledere fungerer i dag som rollemodeller, og sikkerhedsorganisationen har udnævnt tre ambassadører fra de tre faggrupper smede, elektrikere og værkstedshjælpere, som er med til at udbrede budskabet blandt deres kolleger. Smed og sikkerhedsrepræsentant Søren Hansen i kælderen ved en ny støjmur, som skal isolere larmen fra transportsystemet. Sikkerhedsleder Michael Hansen på kranloftet ved tragtene til ovnene. De fire store tragte blev for nylig lydisoleret, så det ikke længere er nødvendigt med høreværn på kranloftet. 7

8 Mød et professionelt projektteam Om få år får Danmark et topmoderne affaldsbehandlingscenter rejser sig på Amager. Det prægtige bygningsværk forvandler hovedstadens affald til energi mere effektivt og miljøvenligt end set nogensinde før. Mød teamet, som gør visioner til realiteter. Anlægsorganisationen bag det enorme projekt er håndplukket blandt branchens bedste folk med assistance fra et eksternt konsulentfirma. Lige nu består afdelingen af fire ansatte, og senere tilknyttes flere projektledere og stab. Projektchef Lars Juel Rasmussen Profil: Civilingeniør, ph.d. Stor erfaring i styring af lignende projekter i ind- og udland for Rambøll. Opgave: Leder af projektet, herunder ansvarlig for fremdrift samt styring af økonomi og tid. Koordinator mellem entreprenør, myndigheder, rådgivere og andre samarbejdspartnere. - Det er et fantastisk projekt, som Danmark kan være stolte af. Målet er at bygge et nyt energieffektivt affaldsbehandlingscenter med en stærk miljømæssig profil til glæde for samfundet, og samtidig sikre øget genanvendelse af materialer. Projektleder Niels Møller Pedersen Profil: Civilingeniør i kemi med erfaring som tidligere leder af miljøafdelingen på Amagerforbrænding. Opgave: Ansvarlig for miljø, røgrens og VVM (Vurdering og virkning på miljøet). - Det bliver utrolig spændende at realisere visionerne. Nu bygger vi Danmarks bedste anlæg i forhold til miljøhensyn og rensning af røgen. 8

9 Projektleder Lasse Knudsen Profil: Ingeniør med mange års erfaring som bygherrerådgiver i Rambøll. Opgave: Områdeansvarlig for ovn/kedel, layout, energi- og hjælpeanlæg. - Jeg glæder mig til at bygge et anlæg med højere standarder end set før, både teknisk/ funktionelt, æstetisk og i forhold til arbejdsmiljø. Anlægsafdelingen består af projektleder Lasse Knudsen, projektleder Niels Møller Pedersen, projektchef Lars Juel Rasmussen og projektleder Steen Larsen. Projektleder Steen Larsen Profil: Stærkstrømsingeniør med erfaring i el og styring, regulering og overvågningssystemer (SRO) fra kraftværksbranchen og Rambøll. Opgave: Ansvarlig for el og SRO. - Jeg glæder mig især til planlægning af SRO, som er hjernen i anlægget, hvor alle processer samkøres og styres. Jeg vil sikre kvalitet på alle niveauer. Projektets status lige nu Projektet er i sin indledende planlægningsfase. Anlægsafdelingen er i gang med myndighedsbehandling og den indledende teknologianalyse. I samarbejde med eksterne rådgivere planlægger projektlederne overordnede tids- og projektplaner samt den overordnede indretning og disponering af grunden. Arkitektkonkurrence på vej Den 28. april 2010 bevilligede Amagerforbrændings bestyrelse penge til at fortsætte projekteringen af det nye anlæg. I de kommende måneder tager centret for alvor form, når en arkitektkonkurrence skydes i gang. - Vi vil bygge et anlæg med den reneste moderne teknologi. Samtidigt vil vi gerne vise, at affaldsbehandling ikke behøver at foregå i en grim betonklods vi vil bygge et flot anlæg, som bliver en markant skikkelse i harmoni med bybilledet, fortæller bestyrelsesformand Mogens Lønborg. Erfaring med at bygge nye anlæg Anlægsafdelingens folk er professionelle projektmagere. Samlet har de erfaring som ansvarlige/delansvarlige i projekteringen af ni store forbrændings/energianlæg i ind- og udland, nemlig KARA (Roskilde), TAS (Kolding), SYSAV (Malmø), VASA (Finland), Klementsrud/Oslo), Vestforbrænding (Glostrup). FASAN (Næstved), Returkraft (Kristiansand/Norge), MVK (Kiel/Tyskland) og TEVF (Trondheim/Norge). Om det nye affaldbehandlingscenter Kapacitet: Centeret skal blandt andet indeholde to ovnlinjer til 35 ton affald i timen. Der skal også etableres et sorteringsanlæg for at øge genanvendelsen af materialer. Planlagt ibrugtagning: 2015/16, hvorefter det nuværende anlæg rives ned. Pris: Cirka tre milliarder kroner til sammenligning kostede det 12 milliarder at bygge den første del af metroen. Investeringen tjenes ind i form af øget kapacitet, bedre udnyttelsesgrad af affaldet, bedre arbejdsmiljø og store miljøforbedringer. 9

10 40 år med affald-til-energi Den 28. august 1970 blev det første læs affald brændt på energianlægget. Samme dato i år fejrer vi de første 40 år med et stort åbent hus arrangement. Det var en milepæl for bortskaffelsen af Storkøbenhavns dagrenovation, dengang energianlægget åbnede. Før var affaldet gennem generationer losset af på lossepladsen til fare for vandforsyningen og med rotte- og mågeplage til følge. Siden har vi med stadigt større effektivitet og miljøhensyn udnyttet ressourcerne i affald. Næste store milepæl sættes, når Amagerforbrænding om få år indvier et højteknologisk affaldsbehandlingscenter til storbyens affald. Centret kommer til at sætte nye standarder for, hvor bæredygtigt og energieffektivt affaldet kan udnyttes. Highlights fra energihistorien 1970 Ovnlinje 1 og 3 sættes i drift. Varmen fra affaldsforbrændingen bruges i fjernvarmenettet Etablering af det miljøsikre deponi AV Miljø med Vestforbrænding Alle ovnlinjer bygges om til dampproduktion, så anlægget fremover også kan producere el Amagerforbrænding etablerer nyt delanlæg til klinisk risikoaffald fra hospitaler, tandlæger, dyrlæger med flere. Affaldet bliver brændt og udnyttet til energi Installation af sorbacalanlæg til mere effektiv røggasrens og installation af støttebrændere til minimering af udledninger. 2015/16 Nyt affaldsbehandlingscenter med sorteringsanlæg til genanvendelse af materialer indvies. Sæt kryds i kalenderen den 28. august. Mere info om arrangementet og andre festligheder følger i næste nummer af A med Affald. - Der er sket meget, siden jeg blev ansat i Kun én medarbejder havde en personlig computer, og det var direktøren. Dengang var Amagerforbrænding ved at afslutte en omfattende modernisering af anlægget, hvor vi gik fra elektromekaniske til digitale styringer. Det var en stor omvæltning for alle medarbejdere med al den nye teknologi. Men det var blot starten på mange, lange byggeperioder, som siden har afløst hinanden. Så man må sige, at medarbejderne har vænnet sig til forandringer. De første mange år var vi primært en virksomhed, som brændte skrald. Gennem årene er der kommet mere fokus på miljøet, og i dag er vi en moderne energiproducent, fortæller Niels Møller Pedersen, der er projektleder på røggasrensningsanlægget i det nye affaldsbehandlingscenter. 10

11 Gipssag skærper fokus i udbud Overgaard gods kom i mediernes søgelys i foråret, da det kom frem, at de havde pløjet rester af gips-affald direkte ned i godsets marker. For Amagerforbrænding har sagen betydet, at vi skærper kravene i udbudsmaterialer. Gipsaffald hører ikke hjemme på en mark. Men på Overgaard Gods blev rester af gipsaffald tilsyneladende pløjet ned i markerne, selvom de kun havde tilladelse til at sprede det ud efter kompostering. Gipsaffaldet var leveret til Overgaard Gods af Gips Recycling, som også modtager gipsaffald fra Amagerforbrændings genbrugspladser. - Vi har indgået aftaler med aftagerne af materialer fra genbrugspladserne, for sikre, at de behandler det forsvarligt, fortæller projektleder Finn Langgaard. Han pointerer, at det dog er svært at kontrollere, hvad der sker med materialer, som går videre i flere led fra Amagerforbrænding, sådan som det er sket her. Nye modtagere Amagerforbrænding har undersøgt, hvad andre modtagere af gips til genbrug gør, men ikke fundet nogen, som behandler fraktionen miljømæssigt bedre, end Gips Recycling. - Amagerforbrænding forbereder i samarbejde med andre affaldsselskaber et nyt udbud om behandling af gips til genbrug, siger Finn Langgaard. Efter at sagen kom frem stoppede Gips Recycling omgående leverancerne til Overgård Gods og sender nu restproduktet til forbrænding. Gips bliver til ny gips Gipsplader afleveret på genbrugspladserne bliver knust til mel, som bliver genanvendt til nye gipsplader. Resten en tiendedel af pladerne er et restprodukt. Det består primært af pap og en mindre mængde gips, der sidder fast på pappet. Endvidere kan det indeholde plastikmaling, tapet, malingrester og glasvæv. - Det er ikke muligt for os at kontrollere, hvad der sker med materialerne, når de har forladt os, men vi gør forsøget når vi laver udbud, siger projektlederen. Konkret har episoden fået den konsekvens, at fremtidigt udbudsmateriale fra Amagerforbrænding bliver skærpet. - Vi har lært af sagen og forlanger derfor bedre redegørelser og dokumentation for alle fraktioner ikke mindst de kritiske. Det betyder, at vores udbud nu sætter endnu mere fokus på at følge alle processer helt til dørs, konstaterer Finn Langgaard. Det er pappet med eventuelle tapetog malingrester, der udgør et problem i gipsaffald. 11

12 Kort nyt Velkommen til Østerbros nye genbrugsplads Borgervænget Genbrugstation på Østerbro åbnede onsdag den 2. juni. - Østerbro har længe haft behov for et sted, hvor lokalområdet nemt kan komme af med sorteret affald til genbrug, fortæller bestyrelsesformand Mogens Lønborg fra Amagerforbrænding. På pladsen kan kunderne blandt andet gå en tur i byttecenteret eller beundre de miljøvenlige LED-lamper over arealet. Adressen er Borgervænget 29. Find åbningstider på amfor.dk. Grønt partnerskab med iværksættere - Gennem årene har vores dygtige medarbejdere samlet en masse viden. Den viden vil vi gerne dele med nye virksomheder, så de kan komme hurtigt i gang med at gøre en forskel for miljøet. Sådan siger Amagerforbrændings direktør Ulla Röttger om baggrunden for, at virksomheden er med i Økonomi- og erhvervsministeriets Cleantech Partnerskaber en ordning, som støtter danske iværksættere til mere vækst med hjælp fra større miljøvirksomheder. Hun fortsætter: - Samtidigt har vi en unik mulighed for at give plads til, at virksomhederne kan teste deres ideer i praksis på vores anlæg. Her hjælper vi også gerne med at dele ud af vores netværk, så de rigtige kontaktpersoner kan skubbe udviklingen op i fart. 40 års erfaring med affald og energi Amagerforbrænding er med sine 40 års teknologisk og praktisk erfaring med affald og energi et oplagt sted at teste ideer og få dem ud over rampen. - Mange synes måske, at det lyder lidt ulækkert at arbejde med affald. Men affaldet har stort potentiale som nye materialer eller som energikilde. Det ved vi på Amagerforbrænding, og vi vil gerne hjælpe andre med at få samme forståelse, siger Ulla Röttger. A med affald udgives af Amager forbrænding og udsendes til virksomheder og institutioner i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommuner. Kraftværksvej 31, 2300 København S, Telefon: , Fax: ,

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD Amagerforbrænding ELSAM KARA Nordforbrænding Reno-Nord Vestforbrænding Århus Kommunale Værker Til producenter og transportører af forbrændingsegnet affald Folderen

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere