affald A med Byttecentrene hitter Nº side gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "affald A med Byttecentrene hitter Nº2 2010 side 4-5 2009 gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3"

Transkript

1 A med affald Nº Byttecentrene hitter side gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3 Mød holdet bag et af landets største miljøprojekter side 8-9

2 A med Affald 2. kvartal 2010 Indhold Leder side 2 Bedste miljøresultater nogensinde side 3 Det nytter, at vi bytter.... side 4-5 Grønnere affaldsbehandling Elever på opdagelse i affaldets ressourcer side 6 Fokus på høreværn side 7 Mød et stærkt team side 8-9 Amagerforbrænding fylder side 10 Gipssag skærper fokus i udbud side 11 Kort Nyt bagsiden Ansv. red.: Kommunikationschef Vivi Nør Jacobsen, Amagerforbrænding Ved at bruge den bedst mulige teknologi, vil vi sikre så få udledninger fra det nye affaldscenter som muligt. Affaldscenteret vil blive et at landets største miljøprojekter og gøre en markant forskel i forhold til det, vi kan opnå med det nuværende anlæg. Samtidig vil vi udnytte både vores gamle anlæg og det nye affaldscenter til at få afprøvet ny teknologi, som kan vise sig at blive fremtidens metode til optimal udnyttelse af affaldets ressourcer. Redaktør: Kommunikationsmedarbejder Julie Bauer Larsen, Amagerforbrænding Redaktion: Journalist Anne Mette Ehlers, Ren Tekst. Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 2. juni Grafisk tilrettelægning og produktion: AN Marketing ApS Fotos: Amagerforbrænding og Anne Mette Ehlers. Papir: Curious Particles Snow 150g Oplag: 3500 A med affald udgives af Amagerforbrænding fire gange om året. Kraftværksvej København S Telefon Byggekranerne kommer til at veje over Kraftværksvej i de kommende år. Amagerforbrænding skal bygge et helt nyt affaldscenter, som vil blive et fyrtårn for fremtidens affaldsbehandling. Det nye affaldscenter skal ligge lige bag det eksisterende energianlæg. Placeringen er ideel for afsætning af den varme, som anlægget kommer til at producere. Fra Kraftværksvej går der fjernvarmerør ud til hele hovedstaden og damprør til det indre København. Derfor er det den eneste rigtige placering, vi kan så afsætte alt energien fra det nye center også hvis anlægget med tiden skal udvides for at følge affaldsmængdernes stigning. Både når det gælder energiproduktion og miljøpræstation er målsætningerne for det nye affaldscenter høje. Vi vil bygge et topmoderne anlæg, som kan producere både el, varme og damp. Anlægget skal have en fleksibel produktion, så vi hele tiden kan tilpasse os de behov, der er for at behandle affaldet og for at afsætte energien. Inde i bladet kan du læse mere om de medarbejdere, der står i spidsen for etableringen af det nye affaldscenter. De glæder sig til at fortælle mere om deres arbejde, efterhånden som det skrider frem. På amfor.dk/energi kan du løbende følge arbejdet med at etablere det nye affaldscenter. 2

3 Bedste miljøresultater nogensinde Igen i 2009 faldt udledningerne fra Amagerforbrænding. Energianlægget fylder 40 år til sommer, og det kræver både investeringer og stor omtanke i det daglige arbejde at drive det gamle anlæg så miljøvenligt som muligt. Miljøchef Bente Tange Kallesen er glad for resultatet af de seneste års arbejde med grøn optimering af energianlægget. - I 2009 opnåede vi de bedste miljøresultater nogensinde. Vi har fået langt bedre kontrol med udsving i udledninger, så vi har reduceret dem med hele 47 procent. Samtidig har vi reduceret mængden af spildevand med Svovldioxid (SO 2 ) 74 procent i forhold til 2006 på grund af nyt system til håndtering af slagge, fortæller hun. Høj produktion af grøn energi Det kontinuerlige arbejde med grøn optimering af energianlægget er sket uden negative konsekvenser for energiproduktionen. - Man kan se på vores produktion, at den holder samme høje Godt miljø koster penge og omtanke Amagerforbrænding driver det gamle energianlæg så miljøvenligt som muligt. Med det kræver en del investeringer at få anlægget til at kunne følge med udviklingen i affaldet. Affaldets sammensætning og brændværdien har ændret sig, siden anlægget blev bygget i 1970, og i dag brænder vi også væsentligt større mængder affald på anlægget end dengang. - For at vi kan leve op til dagens miljøkrav, er det nødvendigt at foretage teknologiske ændringer på anlægget. Samtidigt er flere vitale dele ved at nå grænsen for deres levetid. Derfor bruger vi mange penge på at vedligeholde, optimere og ny- eller videreudvikle teknologier, forklarer miljøchef Bente Tange Kallesen. Kulilte (CO) niveau. Nu er det bare en grønnere form for energi, vi producerer, fordi vores udledninger til det ydre miljø er minimeret, siger Bente Tange Kallesen. Medarbejdernes fortjeneste Miljøchefen har været en af drivkræfterne bag en kulturændring, der har sat miljøet helt frem forrest i fokus i det daglige arbejde på energianlægget. - Medarbejderne er glade for at være en del af en moderne, grøn virksomhed. De har kæm- Nitrogenoxid (NO X ) pet for at køre anlægget bedst muligt miljømæssigt i 2009, og resultaterne ses tydeligt i vores miljødata, fortæller Bente Tange Kallesen. - Det gode arbejde fortsætter vi med i 2010, hvor vi blandt andet arbejder på at reducere vores ressourceforbrug og forbedre klimapåvirkningen. Vi har eksempelvis i første kvartal af 2010 optimeret på kalkforbruget til røggasrensning og har opnået en markant reduktion i kalkforbruget. Flot fald i røggasudledningen Røggasudledning i mg/nm 3 i perioden De røde streger angiver grænseværdien Mindre spildevand Udledt mængde spildevand målt i m 3 i perioden Svovldioxid (SO 2 ) Kulilte (CO) Nitrogenoxider (NO X ) Udledningerne er faldende og under grænseværdierne. Udledning af CO 2 bidrager til den globale drivhuseffekt, mens udledningen af SO 2 og NO X bidrager til forsuring af atmosfæren. NO X bidrager også til den regionale kvælstofbelastning Spildevand

4 et nytte Det nytter, at vi bytter Fire af Amagerforbrændings genbrugspladser har byttecentre. Mere end 400 kilo møbler, bøger og andre gode sager skifter hænder hver dag. kræftet vores formodning om, at mange private bruger byttecentrene. De semiprofessionelle, som henter ting for at sælge dem videre udgør under en fjerdedel af de besøgende. Amagerforbrænding har undersøgt, hvem der kommer på byttecentrene, hvad de henter og afleverer og hvor store mængder, det drejer sig om. Projektleder Helena Nielsen fortæller: - Affaldsforebyggelse er et vigtigt mål. Byttecentrene giver direkte genbrug, som forhindrer ting i at blive til affald, fordi de bliver hentet og brugt af andre. Nu har vi kortlagt, hvem der bruger byttecentrene, og hvad der bliver afsat bedst. Og vi har fået be- Fire byttecentre og nyt koncept i Hvidovre De fire genbrugspladser med byttecentre er Vermlandsgade, Kulbanevej, Dragør og Borgervænget Genbrugsstation. På byttecentrene kan alle aflevere hele og rene ting, de mener andre kan få glæde af, ligesom alle frit kan hente ting, de selv kan få glæde af. Desuden har Hvidovre Kommune taget initiativ til et nyt byttekoncept. Siden påske har kunderne på Hvidovre Genbrugsstation kunne aflevere ting i en aflåst container. Effekterne bliver solgt i Hvidovreforeningernes Genbrugshal, til glæde for det lokale foreningsliv. Byttecentrene i tal 10 % Hvert byttecenter har omkring 150 brugere på hverdage og 200 i weekender og modtager dagligt kilo effekter. Ting, som ingen vil have cirka 25 procent bliver fjernet af genbrugsvejlederne, hvis de ikke er hentet efter en uge. 23 % 29 % Top 7 Oftest afleverede effekter: 1. Møbler og indbo (30 procent) 2. Bøger og blade (15 procent) 3. TV- og ITudstyr (14 procent) 4. Fritids- og sportsudstyr (7 procent) 5. Service (6 procent) 6. Legetøj (5 procent) 7. Videobånd, CDer og LPer (4 procent). 14 % 23 % Privat, semiprofessionel eller oser? Brugerne kan inddeles i fem grupper. Private brugere som afleverer effekter. Private brugere som henter effekter. Semiprofessionelle som samler effekter til videresalg og ofte besøger byttecenteret flere gange dagligt. Private osere som leder efter interessante ting, når de alligevel er på genbrugspladsen. Semiprofessionelle osere som leder efter interessante ting. 4

5 r, at vi b Kunderne kan li bytteri På en solrig fredag formiddag på Vermlandsgade Genbrugsstation kan vi se de forskellige brugere i byttecenteret. Semiprofessionelle ting-findere skanner med erfarne blikke hylderne. De vender og drejer et par ting, før de hurtigt er ude igen måske med et par ting under armen. Enkelte bliver hængende lidt for at se, om der kommer noget godt. Private osere læser bogtitler og kigger sig nysgerrigt omkring, mens andre private hurtigt afleverer eller henter en ting eller to. Kom til Store Byttedag Amagerforbrænding er med i Miljøstyrelsens kampagne Store Byttedag, som med en stor event den 12. juni på Trianglen sætter fokus på at forebygge affald. Her kan københavnerne bytte ting og få inspiration til genbrug. Amagerforbrænding deltager med bod, plakater, flyers på genbrugspladsen og en konkurrence. Men kan også deltage i konkurrencen på de genbrugspladser, der har et byttecenter. Erik Pollas og Rita Finnerup fra Sundby har ryddet op i skuffer og skabe. Parret kom med fire røde ringbind med Alt om Håndarbejde fra 1980erne og fandt fire bodumglas og en glasassiet, som passer til stellet derhjemme. - Byttecentrene er en god ide, for der en masse ting, som så ikke bliver smidt ud. Per Hansen fra Nørrebro fandt blandt andet en elradiator og Erik og Ritas fire røde ringbind. - Byttecentre er en god idé, for vi lever i et overflodssamfund. Jeg sælger ikke tingene, men bruger dem selv eller bytter mig frem. - Hurra for byttecentrene, siger Ruth Sperling fra Ørestaden. I dag har hun et kludetæppe med, da hun alligevel er forbi med nogle ting på genbrugspladsen. Hun afleverer tit køkkengrej, børnetøj, møbler, ja alt hvad hun synes har værdi for andre. - Jeg er kommet i den alder, hvor man gerne vil af med ting, og så er det fantastisk, at andre kan bruge det. Jørgen Nørregaard fra Sundby kommer næsten hver dag i byttecentret, hvor han både afleverer og finder ting. I dag fandt han nye stave til sine ski. Han bryder sig ikke om dem, der bare henter ting, som de sælger videre. - Det hedder jo et byttecenter, siger han. Semiprofessionelle fylder - Når ting har værdi, kan der opstå konflikter blandt de semiprofessionelle om, hvem der har ret til hvad. De semiprofessionelle henter ting i byttecentrene for at sælge dem videre. Det kan være voldsomt at opleve som almindelig borger, hvis tingene nærmest bliver flået ud af hænderne på en. Vores genbrugsvejledere er uddannet i konflikthåndtering. Vi har stor fokus på kommunikation, så vi kan håndtere konflikterne bedst muligt og skabe en god stemning, fortæller Helena Nielsen om den største udfordring ved at have byttecentre på genbrugspladserne. 5

6 Se skoletjenestens mange tilbud om affald og ressourcebevidsthed og book online på amfor.dk Elever på opdagelse i affaldets ressourcer Det er sjovt at lære om affald, når et stykke træ og tre colaflasker bliver til en stol. Det gør de i Amagerforbrændings skoletjenestes nye koncept Affald i Nyt Design. Når en klasse bestiller det nye værkstedssæt fra Amagerforbrænding, skal både lærer og elever selv igang med at tænke og bore. Sløjdlokalet kommer til at summe af aktivitet, og lugten af træ kilder næserne. I et hjørne tømmer to piger taskerne for paprør og reklamer, som de har hentet fra skraldespanden derhjemme. I vinduet står kunstfærdige vaser i abstrakte former. Her har eleverne ændret formerne på gamle plastikflasker med et skrumpeværktøj. Lærerens runde træstykke har nu tre fine huller, som nøjagtigt passer til sodavandsflaskelåg. To drenge skruer ivrigt tre halvliters colaflasker i. Og vupti. Den hurtigste dreng prøvesidder den nye skammel. Eller Skrammel, som er stolens rigtige navn. Den er en del af Amagerforbrændings skoletjenestes nye tilbud Affald i Nyt Design for fjerde til sjette klasser i København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre. For alle skoler - Alle skoler i vores ejerkommuner kan bestille Affald i Nyt Design på vores hjemmeside og låne det gratis hjem til skolen. Konceptet består af varmeblæsere, som kan skrumpe plast og bor, som skærer gevind til plastflasker. Der følger en lærervejledning med til de enkelte fag og tværfagligt, fortæller kommunikationsmedarbejder Susanne Christiansen fra Amagerforbrænding og fortsætter: Eleverne lærer, at deres eget affald hjemme fra skraldespanden er en ressource, som kan genbruges direkte til nye ting, og at det gælder om at holde materialer i kredsløb så længe som muligt. Konceptet lægger op til, at man arbejder tværfagligt med emnet bæredygtighed- både praktisk i sløjd og håndarbejde og mere teoretisk i natur/teknik. Energiby på farten I et opstillet skur skubber to piger fra 7. klasse forsigtigt små stykker træfils i en affaldsovn, som via en transformer laver varmen til strøm. I et andet rum diskuterer en dreng og en pige, hvilket design deres taske af affald skal have. Imens er resten af klassen på jagt efter flere skatte, nemlig de bæredygtige ressourcer i affald, sol og vind. Vi er i den mobile energiby Mobile Science Center, som lige nu turnerer i Amagerforbrændings ejerkommuner. Første stop var pladsen ved Hvidovre Rådhus, hvor over 250 elever fra seks skolers mellemtrin og udskoling legede sig frem til ny viden om affald og bæredygtig energi. Tilbud til alle aldre - Vi er en åben virksomhed, som gerne vil lære skoleelever om god affaldsadfærd. Vores kerneværdier om innovation og en kreativ tilgang til tingene afspejler sig i Skoletjenestens udbud, med lige dele teori og praktik, siger Amagerforbrændings direktør Ulla Röttger. 6

7 50 medarbejdere i Drift og Vedligehold arbejder jævnligt i områder, hvor høreværn er påbudt. Fokus på høreværn På energianlægget kan der være larm fra maskiner og igangværende arbejde. Derfor arbejder Amagerforbrænding hele tiden på at forebygge støjkilder. Samtidig bliver alle medarbejdere tilbudt at få lige netop det høreværn, der passer dem bedst. Høreværnene skal på hver dag for at forebygge skader. Det risler, rasler, drøner og banker på det gamle anlæg. Der er især høje lyde i salen hvor turbinen producerer strøm, i rummet hvor fjernvarmen pumpes ud i byen og ved kælderens transportbånd. Derfor gennemfører Amagerforbrænding i øjeblikket en særlig indsats for høreværn. Den bedste løsning er naturligvis at fjerne støjkilden, så medarbejderne slet ikke behøver høreværn. Når vi bygger om, bliver støj, støv og varme fra starten minimeret, og kilderne bliver fysisk isoleret i bygningsværket for at sikre et optimalt arbejdsmiljø, fortæller sikkerhedsleder Michael Hansen. - Men det er desværre ikke alle steder, at vi kan minimere støjen nok. Derfor er høreværn en del af vores generelle sikkerhedsindsats. Vi vil gerne gøre høreværn lige så naturlige som hjelmen. Ikke kun i områder med over 85 DB, hvor vi som arbejdergiver er forpligtet til at have et påbud om høreværn men alle steder, hvor der er støj, fortæller han videre. Det personlige høreværn Amagerforbrænding eksperimenterer med forskellige nye typer høreværn, og tilbyder medarbejderne de værn, der passer dem bedst. - Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der passer bedst til behov og temperament, for høreværn skal huskes hver gang, hvis man vil undgå skader, fortæller sikkerhedslederen. Medarbejderne den vigtigste ressource Medarbejderne er Amagerforbrændings vigtigste ressource. Derfor arbejder vi konstant på at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. For eksempel har ovnhallen fået ekstra ovenlysvinduer, som lukker varmen ud og giver lys og luft. Systemet til transport af restproduktet fra røgrensningen er lukket, så medarbejderne undgår kontakt med støvet og slipper for at bære beskyttende masker og dragter. Amagerforbrændings sikkerhedsorganisation har haft besøg af en arbejdsmiljøkonsulent, som holdt oplæg for medarbejderne om fordelene ved høreværn. Ledere fungerer i dag som rollemodeller, og sikkerhedsorganisationen har udnævnt tre ambassadører fra de tre faggrupper smede, elektrikere og værkstedshjælpere, som er med til at udbrede budskabet blandt deres kolleger. Smed og sikkerhedsrepræsentant Søren Hansen i kælderen ved en ny støjmur, som skal isolere larmen fra transportsystemet. Sikkerhedsleder Michael Hansen på kranloftet ved tragtene til ovnene. De fire store tragte blev for nylig lydisoleret, så det ikke længere er nødvendigt med høreværn på kranloftet. 7

8 Mød et professionelt projektteam Om få år får Danmark et topmoderne affaldsbehandlingscenter rejser sig på Amager. Det prægtige bygningsværk forvandler hovedstadens affald til energi mere effektivt og miljøvenligt end set nogensinde før. Mød teamet, som gør visioner til realiteter. Anlægsorganisationen bag det enorme projekt er håndplukket blandt branchens bedste folk med assistance fra et eksternt konsulentfirma. Lige nu består afdelingen af fire ansatte, og senere tilknyttes flere projektledere og stab. Projektchef Lars Juel Rasmussen Profil: Civilingeniør, ph.d. Stor erfaring i styring af lignende projekter i ind- og udland for Rambøll. Opgave: Leder af projektet, herunder ansvarlig for fremdrift samt styring af økonomi og tid. Koordinator mellem entreprenør, myndigheder, rådgivere og andre samarbejdspartnere. - Det er et fantastisk projekt, som Danmark kan være stolte af. Målet er at bygge et nyt energieffektivt affaldsbehandlingscenter med en stærk miljømæssig profil til glæde for samfundet, og samtidig sikre øget genanvendelse af materialer. Projektleder Niels Møller Pedersen Profil: Civilingeniør i kemi med erfaring som tidligere leder af miljøafdelingen på Amagerforbrænding. Opgave: Ansvarlig for miljø, røgrens og VVM (Vurdering og virkning på miljøet). - Det bliver utrolig spændende at realisere visionerne. Nu bygger vi Danmarks bedste anlæg i forhold til miljøhensyn og rensning af røgen. 8

9 Projektleder Lasse Knudsen Profil: Ingeniør med mange års erfaring som bygherrerådgiver i Rambøll. Opgave: Områdeansvarlig for ovn/kedel, layout, energi- og hjælpeanlæg. - Jeg glæder mig til at bygge et anlæg med højere standarder end set før, både teknisk/ funktionelt, æstetisk og i forhold til arbejdsmiljø. Anlægsafdelingen består af projektleder Lasse Knudsen, projektleder Niels Møller Pedersen, projektchef Lars Juel Rasmussen og projektleder Steen Larsen. Projektleder Steen Larsen Profil: Stærkstrømsingeniør med erfaring i el og styring, regulering og overvågningssystemer (SRO) fra kraftværksbranchen og Rambøll. Opgave: Ansvarlig for el og SRO. - Jeg glæder mig især til planlægning af SRO, som er hjernen i anlægget, hvor alle processer samkøres og styres. Jeg vil sikre kvalitet på alle niveauer. Projektets status lige nu Projektet er i sin indledende planlægningsfase. Anlægsafdelingen er i gang med myndighedsbehandling og den indledende teknologianalyse. I samarbejde med eksterne rådgivere planlægger projektlederne overordnede tids- og projektplaner samt den overordnede indretning og disponering af grunden. Arkitektkonkurrence på vej Den 28. april 2010 bevilligede Amagerforbrændings bestyrelse penge til at fortsætte projekteringen af det nye anlæg. I de kommende måneder tager centret for alvor form, når en arkitektkonkurrence skydes i gang. - Vi vil bygge et anlæg med den reneste moderne teknologi. Samtidigt vil vi gerne vise, at affaldsbehandling ikke behøver at foregå i en grim betonklods vi vil bygge et flot anlæg, som bliver en markant skikkelse i harmoni med bybilledet, fortæller bestyrelsesformand Mogens Lønborg. Erfaring med at bygge nye anlæg Anlægsafdelingens folk er professionelle projektmagere. Samlet har de erfaring som ansvarlige/delansvarlige i projekteringen af ni store forbrændings/energianlæg i ind- og udland, nemlig KARA (Roskilde), TAS (Kolding), SYSAV (Malmø), VASA (Finland), Klementsrud/Oslo), Vestforbrænding (Glostrup). FASAN (Næstved), Returkraft (Kristiansand/Norge), MVK (Kiel/Tyskland) og TEVF (Trondheim/Norge). Om det nye affaldbehandlingscenter Kapacitet: Centeret skal blandt andet indeholde to ovnlinjer til 35 ton affald i timen. Der skal også etableres et sorteringsanlæg for at øge genanvendelsen af materialer. Planlagt ibrugtagning: 2015/16, hvorefter det nuværende anlæg rives ned. Pris: Cirka tre milliarder kroner til sammenligning kostede det 12 milliarder at bygge den første del af metroen. Investeringen tjenes ind i form af øget kapacitet, bedre udnyttelsesgrad af affaldet, bedre arbejdsmiljø og store miljøforbedringer. 9

10 40 år med affald-til-energi Den 28. august 1970 blev det første læs affald brændt på energianlægget. Samme dato i år fejrer vi de første 40 år med et stort åbent hus arrangement. Det var en milepæl for bortskaffelsen af Storkøbenhavns dagrenovation, dengang energianlægget åbnede. Før var affaldet gennem generationer losset af på lossepladsen til fare for vandforsyningen og med rotte- og mågeplage til følge. Siden har vi med stadigt større effektivitet og miljøhensyn udnyttet ressourcerne i affald. Næste store milepæl sættes, når Amagerforbrænding om få år indvier et højteknologisk affaldsbehandlingscenter til storbyens affald. Centret kommer til at sætte nye standarder for, hvor bæredygtigt og energieffektivt affaldet kan udnyttes. Highlights fra energihistorien 1970 Ovnlinje 1 og 3 sættes i drift. Varmen fra affaldsforbrændingen bruges i fjernvarmenettet Etablering af det miljøsikre deponi AV Miljø med Vestforbrænding Alle ovnlinjer bygges om til dampproduktion, så anlægget fremover også kan producere el Amagerforbrænding etablerer nyt delanlæg til klinisk risikoaffald fra hospitaler, tandlæger, dyrlæger med flere. Affaldet bliver brændt og udnyttet til energi Installation af sorbacalanlæg til mere effektiv røggasrens og installation af støttebrændere til minimering af udledninger. 2015/16 Nyt affaldsbehandlingscenter med sorteringsanlæg til genanvendelse af materialer indvies. Sæt kryds i kalenderen den 28. august. Mere info om arrangementet og andre festligheder følger i næste nummer af A med Affald. - Der er sket meget, siden jeg blev ansat i Kun én medarbejder havde en personlig computer, og det var direktøren. Dengang var Amagerforbrænding ved at afslutte en omfattende modernisering af anlægget, hvor vi gik fra elektromekaniske til digitale styringer. Det var en stor omvæltning for alle medarbejdere med al den nye teknologi. Men det var blot starten på mange, lange byggeperioder, som siden har afløst hinanden. Så man må sige, at medarbejderne har vænnet sig til forandringer. De første mange år var vi primært en virksomhed, som brændte skrald. Gennem årene er der kommet mere fokus på miljøet, og i dag er vi en moderne energiproducent, fortæller Niels Møller Pedersen, der er projektleder på røggasrensningsanlægget i det nye affaldsbehandlingscenter. 10

11 Gipssag skærper fokus i udbud Overgaard gods kom i mediernes søgelys i foråret, da det kom frem, at de havde pløjet rester af gips-affald direkte ned i godsets marker. For Amagerforbrænding har sagen betydet, at vi skærper kravene i udbudsmaterialer. Gipsaffald hører ikke hjemme på en mark. Men på Overgaard Gods blev rester af gipsaffald tilsyneladende pløjet ned i markerne, selvom de kun havde tilladelse til at sprede det ud efter kompostering. Gipsaffaldet var leveret til Overgaard Gods af Gips Recycling, som også modtager gipsaffald fra Amagerforbrændings genbrugspladser. - Vi har indgået aftaler med aftagerne af materialer fra genbrugspladserne, for sikre, at de behandler det forsvarligt, fortæller projektleder Finn Langgaard. Han pointerer, at det dog er svært at kontrollere, hvad der sker med materialer, som går videre i flere led fra Amagerforbrænding, sådan som det er sket her. Nye modtagere Amagerforbrænding har undersøgt, hvad andre modtagere af gips til genbrug gør, men ikke fundet nogen, som behandler fraktionen miljømæssigt bedre, end Gips Recycling. - Amagerforbrænding forbereder i samarbejde med andre affaldsselskaber et nyt udbud om behandling af gips til genbrug, siger Finn Langgaard. Efter at sagen kom frem stoppede Gips Recycling omgående leverancerne til Overgård Gods og sender nu restproduktet til forbrænding. Gips bliver til ny gips Gipsplader afleveret på genbrugspladserne bliver knust til mel, som bliver genanvendt til nye gipsplader. Resten en tiendedel af pladerne er et restprodukt. Det består primært af pap og en mindre mængde gips, der sidder fast på pappet. Endvidere kan det indeholde plastikmaling, tapet, malingrester og glasvæv. - Det er ikke muligt for os at kontrollere, hvad der sker med materialerne, når de har forladt os, men vi gør forsøget når vi laver udbud, siger projektlederen. Konkret har episoden fået den konsekvens, at fremtidigt udbudsmateriale fra Amagerforbrænding bliver skærpet. - Vi har lært af sagen og forlanger derfor bedre redegørelser og dokumentation for alle fraktioner ikke mindst de kritiske. Det betyder, at vores udbud nu sætter endnu mere fokus på at følge alle processer helt til dørs, konstaterer Finn Langgaard. Det er pappet med eventuelle tapetog malingrester, der udgør et problem i gipsaffald. 11

12 Kort nyt Velkommen til Østerbros nye genbrugsplads Borgervænget Genbrugstation på Østerbro åbnede onsdag den 2. juni. - Østerbro har længe haft behov for et sted, hvor lokalområdet nemt kan komme af med sorteret affald til genbrug, fortæller bestyrelsesformand Mogens Lønborg fra Amagerforbrænding. På pladsen kan kunderne blandt andet gå en tur i byttecenteret eller beundre de miljøvenlige LED-lamper over arealet. Adressen er Borgervænget 29. Find åbningstider på amfor.dk. Grønt partnerskab med iværksættere - Gennem årene har vores dygtige medarbejdere samlet en masse viden. Den viden vil vi gerne dele med nye virksomheder, så de kan komme hurtigt i gang med at gøre en forskel for miljøet. Sådan siger Amagerforbrændings direktør Ulla Röttger om baggrunden for, at virksomheden er med i Økonomi- og erhvervsministeriets Cleantech Partnerskaber en ordning, som støtter danske iværksættere til mere vækst med hjælp fra større miljøvirksomheder. Hun fortsætter: - Samtidigt har vi en unik mulighed for at give plads til, at virksomhederne kan teste deres ideer i praksis på vores anlæg. Her hjælper vi også gerne med at dele ud af vores netværk, så de rigtige kontaktpersoner kan skubbe udviklingen op i fart. 40 års erfaring med affald og energi Amagerforbrænding er med sine 40 års teknologisk og praktisk erfaring med affald og energi et oplagt sted at teste ideer og få dem ud over rampen. - Mange synes måske, at det lyder lidt ulækkert at arbejde med affald. Men affaldet har stort potentiale som nye materialer eller som energikilde. Det ved vi på Amagerforbrænding, og vi vil gerne hjælpe andre med at få samme forståelse, siger Ulla Röttger. A med affald udgives af Amager forbrænding og udsendes til virksomheder og institutioner i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommuner. Kraftværksvej 31, 2300 København S, Telefon: , Fax: ,

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde 1 Flere grønne job Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde Del 1 2 Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Amforum. Tema: Sund arbejdsdag bruger du dine muligheder? Nº4 2009. Tag med røgfrie Brian på arbejde side 7. Vidundermaskinen på Kulbanevej side 8

Amforum. Tema: Sund arbejdsdag bruger du dine muligheder? Nº4 2009. Tag med røgfrie Brian på arbejde side 7. Vidundermaskinen på Kulbanevej side 8 Amforum Nº4 2009 Tema: Sund arbejdsdag bruger du dine muligheder? Tag med røgfrie Brian på arbejde side 7 Vidundermaskinen på Kulbanevej side 8 Ullas hjørne Løb for (arbejds)livet Vi har alle sammen hørt

Læs mere

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ DE NØDVENDIGE HÆNDER TILLÆG TIL KOMMUNALBLADET NR. 18 1 FREDAG 19. OKTOBER 2007 HK/Kommunal præsenterer AVIS på disse 12 sider projektet De nødvendige hænder / GOD LÆSNING HK/Kommunal vil hvert år PRIS

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Kathrine er en skudsikker investering!

Kathrine er en skudsikker investering! MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4 SIDE 4 NORDIC SERVICE GROUP Peter var med til at få den største kunde i hus"

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere