Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

2 Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Hædersbevisninger Tlf Fax Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Årets leder Bernd Grimmel Skytteklubben DSB/ASF Årets idrætsudøver (Mister Pokalen) Pernille Larsen AGF Svømning Årets talent Thorbjørn Schierup Kaløgvig Bådelaug Medlemstal Hovedforeninger: 39 Underafdelinger: 245 Specialforeninger: 139 Personale I alt: 423 Medlemmer: Bestyrelse Nels Møller (Formand) Sten Ejsing (Næstformand) Thomas Ahrentz Bent Hviid Johnny Kjeldbjerg Jens Peter Schou Nielsen Jens Ørhøj Henrik Stampe Sekretariatsleder Tlf Projekter Søren Martinussen Økonomiansvarlig Tlf Nicolai Blom Idrætskonsulent Tlf Birger Christiansen Skole & Fritid Tlf Helge Meier Hasle Bakker Tlf Forsidefoto: Anders Hede

3 Forord Endnu engang er det tid til at gøre status over et idrætsår. Denne gang over Idrætssamvirket Århus har i løbet af året været aktivt involveret på flere vigtige områder. Årsrapporten vil uddybe en lang række af disse områder. Idrætspolitikken har været til debat gennem det meste af året. Idrætssamvirket og foreningerne har haft mulighed for at kommentere oplægget til den nye Sports- og Fritidspolitik. Bestyrelsen har tre gange i løbet af året givet sine kommentarer til politikken. Idrætssamvirket har stillet sig ved kompasset og har sat kursen. Vores udgangspunkt har været vores Vision og Handleplan 2020, og det er med glæde, at vi kan konstatere, at det oplæg, som blev sendt til høring, indeholder en lang række af de punkter, Idrætssamvirket har peget på. Udbygning og etablering af moderne og fleksible indendørs idrætsfaciliteter og fodboldbaner er nogle af de hovedtemaer, som Idrætssamvirket peger på som særdeles vigtige for foreningslivet. Desuden har bestyrelsen gjort opmærksom på nødvendigheden af, at der tilføres yderligere økonomiske midler til idrættens anlægspulje. Disse opfordringer er en del af oplægget til den kommende Sports- og Fritidspolitik. Politikken er dog ikke endeligt vedtaget endnu, så der er stadig nogle slag, som skal kæmpes, og den udfordring tager vi op i Nels Møller Hasle Bakker har gennem de sidste år været en meget stor del af vores arbejde. I 2008 blev den egentlige etablering af den grønne kile, bakkerne og faciliteterne færdige, og området er nu klar til at blive taget i brug af foreninger og skoler. Vi vil fortsat udvikle området, således at det bliver et aktivt og attraktivt område at dyrke idræt i - både for foreninger, motionister og skoler. Desuden vil området i fremtiden kunne tilbyde en helt ny tilgang til foreningsudvikling. Idrætssamvirket er meget stolt over at kunne tilbyde dette enestående område til byens motionister og idrætsfolk. Indsatsområderne i vores Vision og Handleplan vil fortsat danne udgangspunkt for vort fremtidige arbejde, og vi ser frem til de kommende udfordringer i samarbejde med idrætsforeningerne i Århus Kommune. Nels Møller Formand

4 IDRÆTSPOLITIK Idrætssamvirket har aktivt præget Århus Kommunes oplæg til en fremtidig Sportsog Fritidspolitik, og vi har sat vores fingeraftryk på en lang række områder. Af Henrik Stampe og Nels Møller Som nævnt i forordet til årsrapporten har Idrætssamvirket stillet sig ved kompasset og sat kursen mod maksimal indflydelse på den kommende Sports- og Fritidspolitik. Vi har gennem det meste af året diskuteret politikken med både den siddende Rådmand Flemming Knudsen og Afdelingen for Sport og Fritid, og vi er kommet meget langt med vores synspunkter. Dog er der stadig et stykke vej til målet. Det er ikke nogen tilfældighed, at hovedtemaerne i politikken på næsten alle områder, ligger tæt op ad vores egen Vision- og Handleplan. Det har netop været udgangspunktet for vores synspunkter i diskussionerne. I januar 2008 formulerede vi nødvendigheden af fleksible faciliteter, foreningsudvikling, idræt uden for foreningen og folkesundhed. Alle disse temaer kan vi se formuleret i Sports- og Fritidspolitikken. Aktiv deltagelse Aldrig har så mange borgere dyrket idræt i foreningerne i kommunen. Idrætsforeningerne rekrutterer mange børn og voksne til idrætten. Frivillige ledere bidrager til folkesundheden og mulighederne for, at det sociale liv mellem mennesker udvikles. Forpligtelsen til at højne borgernes sundhed ligger hos kommunen, og idrætsforeningerne kan være med til at bidrage til dette. Det er Idrætssamvirkets holdning, at endnu flere skal deltage aktivt i foreningslivet, og det er derfor vigtigt, at Århus Kommune også bidrager økonomisk til, at flere inddrages. Flere og attraktive faciliteter Det er centralt for idrætten, at der sker en udbygning og modernisering af de eksisterende faciliteter. Konkret ønsker Idrætssamvirket, at der afsættes flere midler til idrættens anlægspulje, og at Århus Kommune i samarbejde med idrætten tager fat på opgaven, sådan at der inden for en kort årrække kan igangsættes en udbygning og modernisering af idrætsfaciliteterne. Det moderne menneske ønsker højere grad af fleksibilitet på grund af en travl hverdag. Det er ikke altid nemt at få idræt og motion til at passe ind med det øvrige familieliv. Idrætsforeningerne har også en udfordring i at imødekomme disse ønsker. Desuden oplever flere foreninger, at de ikke kan presse flere medlemmer ind i de eksisterende faciliteter. Der er fra kommunens side udtrykt ønske om, at der i 2030 bor flere borgere i byen. Denne befolkningstilvækst kræver, at der etableres idrætsfaciliteter i alle nye boligområder i kommunen. En tilvækst af denne størrelse vil også betyde et øget pres på de eksisterende faciliteter. Derfor er det nødvendigt, at der allerede nu afsættes et væsentligt beløb til etablering af såvel kommunale som private byggerier, som passer til det moderne menneskes behov. Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring, som skal sikre, at der etableres idrætsfaciliteter i de nye boligområder. Idrætssamvirket vil holde byrådets politikere op på denne erklæring. Foreningsudvikling Idrætssamvirket ønsker, at idrætsforeningerne i kommunen skal have mange og kvalitativt gode muligheder for at udvikle sig. Vi vil fortsætte og udbygge vores samarbejde med DGI, DIF og Århus Kommune, samt øvrige samarbejdspartnere, for at udvikle de gode uddannelsesmuligheder, som allerede eksisterer. Desuden vil vi i 2009 udvikle nye og målrettede uddannelsestiltag til unge ledere. Motion uden for foreningerne Vi ønsker, at flest muligt dyrker idræt i foreningerne. Dog skal vi ikke være blinde for, at mange dyrker idræt og motion i skove, på stier og åbne byrum, uden for det etablerede foreningsliv. Idrætssamvirket har gennem etablering af faciliteterne i Hasle Bakker selv bidraget med at opfylde dette behov. Hvis endnu flere får øjnene op for vigtigheden af at dyrke motion, har idrætsforeningerne mulighed for at tiltrække mange flere medlemmer. I februar måned tiltræder en ny rådmand på posten som ansvarlig for idrætslivet i Århus Kommune. Idrætssamvirket ser frem til det kommende samarbejde med Jacob Bundsgaard Johansen. Vi vil, som vi har gjort i 2008, fortsat sætte kursen for at nå de mål, som er vigtige for idrætten i kommunen. 4

5 5 Foto: Anders Hede

6 Finansieringen er på plads mio. kr. i projektet, så kom der for alvor hul igennem til Lokale- og Anlægsfonden, da projektet modtog støtte fra Århus Kommune. Om hallen Hallen er den første i Danmark, der indrettes direkte til børn. Indretning og redskaber bliver skabt på børnenes præmisser. Den bliver m² stor, hvilket er 1½ håndboldbane. Hallen etableres i forbindelse med Århus Gymnastik- og Trampolincenter. Kort før jul modtog VIK Gymnastik et tilskud på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til deres Gymnastik- og motorikhal. Med tilskuddet er finansieringen af hallen endelig faldet på plads. Sidste år skrev vi om, hvordan Vejlby Idræts Klub Gymnastik havde modtaget et tilskud på 2,3 mio. kr. fra Århus kommunes anlægspulje. Tilskuddet fra Århus kommune var en vigtig milepæl, men gennemførelsen af projektet har hele tiden bygget på, at der skulle hentes en pæn sum eksterne tilskud. Det store tilskudsbeløb fra Århus kommune var en blåstempling af projektet, og det er blevet brugt som løftestang over for diverse fonde. Den første million er altid den sværeste! VIK Gymnastik har arbejdet med projektet i fem år, og efterhånden som projektet er blevet konkretiseret, er anlægssummen steget. Arbejdsgruppen bag projektet startede ud med en målsætning om, at projektet ikke måtte overstige 12 mio. kr. ekskl. moms, og at der kun skulle lånefinansieres fem mio. Denne målsætning er blevet revideret flere gange i takt med, at byggepriserne bare steg og steg. Nye ideer er ligeledes kommet til, hvilket naturligvis også har været med til at presse prisen op. Det endelige budget er endt på 18,4 mio. kr. ekskl. moms. Finansieringen sker via en opsparing af egne midler på små 3 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,4 mio. kr. samt tilskuddet på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. De sidste 5,9 mio. kr. finansieres via et kreditforeningslån. Foreningen har ikke opgivet at nå målsætningen på kun at låne 5 mio. kr., så der sendes fortsat flittigt ansøgninger af sted til diverse fonde og puljer. Foreningens oplevelse af hele fundraisingprocessen er, at det er den første tilskuds-million, der er den sværeste at skaffe. Selv om foreningen har været villig til at kaste 3 Lokale- og Anlægsfonden skriver følgende om hallen: Det særlige ved hallens og bevægelseslandskabets rammer er, at børn kan lege med gymnastikkens udfordringer uden, at der er brug for voksne til at sætte aktiviteter i gang eller overvåge begivenhederne. Hallens særkende vil være et skulpturelt klatremøbel kaldet Konkylien. Klatremøblet vil folde og strække sig i hele hallens højde og bredde. Fra den øverste del af Konkylien bliver der adgang til en gangbro, hvorfra det vil være muligt at udnytte hallens skrå tagflade til aktiviteter. Hallens gulv bliver fjedrende med forskellige overflader og belægninger, der i sig selv vil indbyde til leg og bevægelse. Andre steder i hallen etableres et Kænguruland og en Slette, hvor der vil være springgrave og forskellige trampolintyper. Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet: Det er et fantastisk bud på, hvad gymnastikken kan og vil gøre for børn. Et sjældent forsøg på at fokusere på børns bevægelse uden at tage udgangspunkt i boldsport. Projektet er meget originalt og nyskabende og et helt særligt eksempel på arkitektur i børnehøjde med plads til leg, motorik og gymnastik, der ligger i direkte forlængelse af Fondens udviklingsarbejde. 6

7 Nye faciliteter til windsurferne Århus Windsurfing Klub (ÅWK) har i mange år haft base ved Åkrogen i Egå. Først med udgangspunkt i en udrangeret jernbanevogn og senere i de nedslidte bygninger, der tidligere husede Restaurant Åkrogen. Sidste sæson blev gennemført i et redskabsskur venligt udlånt af Århus Kommune. Da standarden på foreningens lokaler langt fra har været prangende, har man længe haft ønske om nye og tidssvarende faciliteter. Historik Da Århus kommune i 2001 igangsatte de indledende undersøgelser forud for en egentlig udarbejdelse af en ny lokalplan for hele området, blev ÅWK inviteret med i planlægningsfasen. Her fik ÅWK støtte fra Sport og Fritid til at sikre, at lokalplanen åbnede mulighed for, at der kunne opføres bygninger til fritidsformål. Lokalplanen blev udarbejdet og godkendt ultimo 2003, men klager og indsigelser har bremset den egentlige udførelse. Ingen af indsigelserne handlede om ÅWK s byggeri eller klubbens tilstedeværelse i strandparken, men de bevirkede alligevel, at ÅWK først kunne søge byggetilladelser i God opbakning fra Århus Kommune Århus Kommune har været en god støtte for ÅWK igennem hele forløbet. Klubben har lejet grundarealet af kommunen i en periode på 15 år, og den har ligeledes modtaget i alt kr. fra Århus Kommunes anlægspulje til idrætsbyggeri. Natur og Miljø har projekteret og udført strandparken, og foreningen har i hele processen haft et godt samarbejde med kommunens byggeledelse. Dette har medført, at ÅWK hele tiden har haft mulighed for at præge projektet. Idrætssamvirket Århus har hjulpet ÅWK med rådgivning i forløbet og med at søge støtte hos Lokale- & Anlægsfonden. Bygningerne Klubbens nye faciliteter etableres samtidig med, at kommunen opfører bygninger til offentlige toiletter, kiosk og lokaler til buschauffører. Bygningskomplekset, som består af tre bygninger placeret som en trelænget gård, er tegnet af det prisbelønnede arkitektfirma CEBRA, som har formået at tegne et projekt, der er flot indpasset i strandparken. Det fremstår homogent, selvom der er meget forskellige anvendelser af de tre bygninger. To af de tre længer er til ÅWK. Den ene indeholder omklædningsrum, depot for træningsbåd samt klublokale, som tænkes bredt anvendeligt for medlemmerne. Den anden bygning mod vest er beregnet til opbevaring af surfgrej. Der bliver omkring 90 pladser til særlig glæde for klubbens juniorsurfere, studerende og andre, der kommer på cykel eller med bus. Bygningerne opføres i et niveau, der svarer til et råhus. ÅWKs medlemmer udfører apteringsarbejderne som frivilligt arbejde. Det er anslået, at der vil medgå ca timer, så det er en stor indsats der kræves af medlemmerne. Fremtiden Det er mange års drømme, der går i opfyldelse med det byggeri, der er under etablering i dag. For ÅWK er det, der sker på Åkrogen, helt enestående. Klubben får en unik placering tæt på Århusbugten i en flot strandpark og så ved verdens 7. bedste strand. Klubben har de sidste sæsoner oplevet en meget flot fremgang i medlemstal og aktivitetsniveau - og det er med base i tre stk. 20 fods containere! Det lover godt for fremtiden, og foreningen bobler af forventning. De nye faciliteter giver helt unikke muligheder for lave større arrangementer som stævner, træningssamlinger mv. Ligeledes vil det løfte klubbens sociale liv. Det er i øvrigt klubbens ambition at tiltrække og afholde store internationale stævner, gerne i samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århusbugten samtidig er det klubbens ambition at tilbyde de bedste vilkår og den bedste træning på alle niveauer. Finansiering Byggeriet finansieres dels ved egne midler og frivilligt arbejde og dels med tilskud fra fonde og ved lån. Der er ydet tilskud fra Århus kommunes anlægsfond og fra Lokale- og Anlægsfonden. Lån er ydet fra Sydbank og fra Danmarks Idræts-Forbund. Fakta om Århus Windsurfing Klub (ÅWK) Klubben blev etableret i 1983 Medlemstal: 170 (og stigende) Tilbyder træning for begyndere og øvede Råder i det nye byggeri over ca. 100 opbevaringsbokse, som kan lejes af medlemmer. 7

8 2008 H A S L E - et interactivt rum der Leg Læring Idræt Det er med stor spænding, vi ser forårets komme. Det er nu, projekt Hasle Bakker er færdigt og skal tages i brug. Hasle Bakker er helt unikt projekt, der henvender sig til alle områder af befolkningen - fra vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, skoler, ungdomsskoler, foreninger og befolkningen i al almindelighed. Kun manglende fantasi sætter grænser for områdets anvendelse. Med projektet bidrager Idrætssamvirket og projekt Hasle Bakker i væsentlig grad til at opfylde store dele af Idrætssamvirkets indsatsområder, som var beskrevet i årsrapporten for Af denne fremgår det bl.a.: - at vi vil sikre fleksible faciliteter til idrætten, så den kan udvikle sig - vi vil give foreninger redskaber til at håndtere fremtidens udfordringer - at der kan dyrkes idræt udenfor foreningen som en del af hverdagen, idet den skal have plads og muligheder for at udvikle sig - at medvirke til sunde idrætsvaner Alle disse indsatsområder kan laves og opleves i projekt Hasle Bakker. HVAD ER DET SÅ DER SKER? Leg Aktivitetsområdet tager udgangspunkt i Hasle Bakker og går gennem Skjoldhøjkilen helt ud til Anelystvej i True. I området er der et omfangsrigt stisystem, der både går på langs og tværs af området. I området er der endvidere etableret 5 runde aktivitetspladser med en diameter på mellem 12 og 16 m. Ved hver plads er der etableret en hytte, som giver mulighed for læ, ophold, madpakkespisning m.v. Endvidere er området derfor også et naturligt mål for områdets familier ifritiden. Læring Projekt Hasle Bakker tilbyder også et helt anderledes undervisningsunivers, hvor naturen, historiefortælling og teknologi går op i en højere enhed. Hasle Bakker-forløbet er således et nyskabende undervisningssystem, hvor teknologien i form af mobiltelefoner og dens muligheder bruges til at kvalificere og dokumentere elevernes arbejde i naturen. Det er et tværfagligt undervisningsforløb i fagene biologi, geografi og matematik. Forløbet er i dele, som dels henvender sig til 5. og 6. klasse og dels 7. og 8. klasse. Som det fremgår af ovennævnte, bygger projektet på at få undervisning ud af skolen og ind i naturen. Eleverne inddrages fysisk i forløbet, idet de skal bevæge sig rundt i området og opgaver skal behandles i forhold til den konkrete kontekst, de befinder sig i. Hele forløbet knyttes sammen af en historie, som er skrevet specielt undervisningsforløbet. I en form for rollespil (AudioMove) arbejder eleverne i grupper på 2-4, hvor narrativ og realisme blandes sammen. Eksempelvis kan nævnes, at der er skrevet en fremtidshistorie, hvor naturen er ved at blive nedbrudt og forsvinde. Naturen i Hasle Bakker er dog stadig uforandret - eller er den? Der er derfor brug for en nøje undersøgelse af biotoperne i Hasle Bakker og en skoleklasse bliver det forskerteam, der skal forestå undersøgelsen. Historien er således drivkraft for elevernes motivation og knytter hele forløbet sammen. Gennem historien får undervisningen mening, og der tilføres et ekstra lag til undervisningen, hvor eleverne involveres på en anden måde end det er muligt i klasselokalet. Disse huse og pladser giver bl.a. børnehaver og øvrige daginstitutioner muligheder for leg og ophold i naturen. I denne stund etablerer afdelingen for teknik og miljø en række legepladsmuligheder i området, ligesom der etableres en naturlegeplads. 8

9 B A K K E R tilbyder Leg Læring Idræt Rundt i området er der placeret koder, som eleverne skal tage billeder af med mobiltelefon. Koderne gør det muligt, at opgaver og historie er tilpasset det sted, hvor eleverne befinder sig. Projektet er realiseret i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatret Katapult med tæt involvering af brugerne. I hele processen har engagerede naturfagslærere været en væsentlig drivkraft i den didaktiske udvikling, hvor oplevelse og trinmål har spillet en central rolle. Hasle Bakker er derfor et unikt projekt, idet projektet integrerer en lang række virkemidler, bevægelse, ophold i naturen, samarbejde, teknologi og ikke mindst et gennemgående narrativ, som er dedikeret til forløbet. Idræt Som tidligere omtalt er området et meget varieret naturområde, hvor alle personer fra den frivillige idræt kan bevæge sig i skov, på eng, ved søer eller langs stier med højder over havets overflade fra 41 til 98 meter. Der er således mulighed for følgende aktiviteter: - trænings- eller konkurrenceløb på etablerede ruter på 3,5,7, og 10 km - extreme running over 10 km - orienteringstræning for børn og nybegyndere - mountainbike træning og konkurrencer - VIGØR arrangementer - stavgang instruktion I forbindelse med løberuterne er der udarbejdet et elektronisk program (en elektronisk løbecoach), som via GPS eller mobiltelefon vil registrere din tid, og undervejs rådgive om, hvordan du bør løbe. Området er endvidere meget velegnet til at gennemføre teambuildings kurser for foreningens bestyrelser, afdelinger, særlige grupper eller andre. Ideen er at indøve samarbejdsmønstre og adfærd omkring problemstillinger indenfor den frivillige idrætsorganisation. Udbyttet for de deltagende vil være øget interesse og øget kompetenceniveau i relation til bl.a. sammenhold, kammeratskab og fair play. I kurset vil der være 5-6 moduler. Kurset kan endvidere opdeles i kortere eller længere varighed. Ligeledes kan man udvælge enkelte moduler. Med udgangspunkt i den teknologi og det system, der er udarbejdet til undervisning, er der i øjeblikket ved at blive udviklet et foreningsudviklingsprogram, der vil anvende teknologi og natur som pædagogisk instrument. Emner, der skal indgå i denne uddannelsespakke, vil blive udvalgt i samarbejde med en række foreninger. Projektet her udarbejdes også i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatergruppen Katapult. Borgerne i Århus For også at få borgerne i Århus ud i området er der indledt et samarbejde med de Lokalråd, som findes omkring Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Dette har allerede medført, at der gennemføres flere VIGØR arrangementer, ligesom der etableres flere løbeprojekter. De første arrangementer gennemføres inden sommeren Vi håber med disse arrangementer at få gjort den almindelige borger opmærksom på muligheder, som projekt Hasle Bakker indbyder til. Jeg håber, at vi ses i bakkerne. Venlig hilsen Bent Hviid Formand Hasle Bakker 9 Foto: Poul Iversen

10 Afskedshilsen fra Rådmanden til Idrætssamvirkets årsrapport Tiden nærmer sig med hastige skridt det tidspunkt, hvor jeg har valgt at overgive stafetten som rådmand for Kultur og Borgerservice til nye og yngre kræfter i mit parti. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for samarbejde, inspiration og konstruktivt med- og modspil til de mange ildsjæle, der hver dag yder et bidrag til udviklingen og trivslen af det århusianske idrætsliv. Det kommer sikkert ikke bag på ret mange, at århusiansk idræt altid har fyldt utrolig meget i mit liv: Som aktiv idrætsudøver og som idrætsleder gennem 30 år og gennem mine mange år som medlem af Århus Byråd. En særlig stor glæde har det været at have det politiske ansvar for idrætten i Århus gennem 7 år i 2 rådmandsperioder. Jeg har været aktiv idrætsmand i 56 år. Jeg har været træner og leder i AIA og senere AIA-TRAN- BJERG i 30 år (herunder håndbold-formand i 12 år og hovedformand i 8 år), været turneringsleder for hele Jylland i håndbold og medlem af JHF s forretningsudvalg, medlem af Dansk Håndbold-Forbunds turneringsudvalg og underviser på Danmarks Idræts-Forbunds topleder-kurser Situationsbestemt idrætsledelse. Jeg har været bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen i Håndbold og speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år og meget mere. Starten til Idrætssamvirket, som vi kender det i dag, ligger helt tilbage til kommunalreformen i Her blev alle de små forstads- og omegnskommuner en del af den nye storkommune i Århus. Forgængeren hed SIKA (Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus) Idrætten syntes, det var nødvendigt at organisere sig med et samlet talerør over for det politiske niveau i den nye Århus Kommune. Udgangspunktet var at etablere en slagkraftig organisation for idrætsklubberne i Århus til at varetage interesserne i forhold til myndighederne og samtidig være en serviceorganisation for medlemsforeningerne. Både jeg selv og andre rådmænd har haft stor glæde af samarbejdet med Idrætssamvirket. Personligt har jeg oplevet et godt og konstruktivt med- og modspil, når de politiske beslutninger skulle træffes. I er blevet lyttet til, og har over årene haft indflydelse på en lang række af de politiske beslutninger, der har haft betydning for udviklingen af idrætten i Århus herunder udbygning og vedligeholdelse af idrætsbyggerier i Århus Kommune. Jeg håber - og er sikker på - at I også i fremtiden vil se visionært på idrætsudviklingen i Århus Kommune - både i forhold til bredde og elite. Vi har i Århus et velfungerende og aktivt idrætsmiljø, men der er stadig plads til forbedringer. Det er ingen hemmelighed, at etablering af et sportscollege har stået - og stadig står - højt på min ønskeliste for idrætten i Århus. Jeg håber, Idrætssamvirket vil arbejde for, at det lykkes at etablere et sportscollege inden for en kort årrække. Det vil være til gavn for de mange unge idrætstalenter, som byen har og samtidig kan tiltrække. Vi arbejder jo for at pleje, fastholde og udvikle talenterne og at skabe en helhed i deres tilværelse og dagligdag. Derfor skal vi have et sportscollege! Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle de frivillige idrætsledere i Århus Kommune. I yder hver dag en kæmpe indsats for, at Århus er med i den absolutte top blandt danske idrætsbyer både i forhold til sportslige resultater, faciliteter, events og udvikling. Vi skal værne om de frivillige ledere og om foreningslivet, som er en vigtig del af det danske demokrati! Min interesse for århusianske idræt stopper ikke, fordi jeg forlader rådmandsposten. Jeg vil fortsat følge levende med i udviklingen af byens idræt. Med en hjertelig tak for samarbejdet. Flemming Knudsen. 10

11 4 skarpe til idrætten i Århus Århus kommunes kommende Sports- og fritidspolitik er opbygget omkring fire hovedmålsætninger: 1. Aktiv deltagelse Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby - aktiv deltagelse giver et sundt og indholdsrigt liv. 2. Attraktive faciliteter I Århus skal foreningsfaciliteterne fremstå moderne, imødekommende og veldrevne. Århus skal have en god dækning af de almindelige foreningsfaciliteter. Som storby skal Århus råde over mange specialfaciliteter til idræts- og foreningsaktiviteter. 3. Udviklende elitemiljøer Elitemiljøerne skal være kendetegnet ved langsigtet og helhedsorienteret talentudvikling. 4. Store sportsevents Store sportsevents giver oplevelser og identitet til byen og har stor brandingværdi. Århus skal - nationalt og internationalt være anerkendt som en by, hvor det er attraktivt at placere og opleve store sportsevents. Vi har spurgt tre idrætsledere om, hvilke tiltag inden for de fire hovedmålsætninger de mener, at Århus Kommune bør igangsætte. For at foreningsfaciliteterne skal være imødekommende er det afgørende, at rengøringen bliver bedre end det nuværende niveau. Dækningen af halfaciliteterne bør hæves med 3-4 haller inden for de næste 2-4 år for at foreningerne kan tilbyde ordentlige og attraktive træningstider. Lidt mere plads vil hæve kvaliteten af den daglige træning. Manglende fodboldbaner er nævnt så mange gange, så det er der fuld fokus på. Store sportsevents Med bygning af multiarenaen på godsbanens areal vil der være skabt bedre muligheder for at tiltrække nogle flere store sportsevents. Så i lyset af den økonomiske krise, vil det være optimalt at sætte byggeriet i gang i I forbindelse med fokus på store sportsevents glemmer man måske de mange nationale/lokale sportsevents/stævner, som afvikles i byen. Mulighederne for overnatning i forbindelse med afvikling af stævner er på det sidste blevet meget mindre, da brandmyndighederne ikke kan godkende lokaler, der er 1.5 til 2 meter over jorden. Det gælder også selvom der er 2 udgange/flugtveje. De samme lokaler, som har været godkendt i de sidste 10 år, er nu pludselig uegnet til overnatning. Med disse stramninger er det meget vanskeligt at afvikle et større stævne med eksempelvis overnatning for personer. Mindre sportsevents med deltagelse af personer, hvoraf skal overnatte, er næsten umulig at afvikle i Århus kommune. Når der er fokus på store sportsevents, så prøv at se på mulighederne for afvikling af mindre sportsevents. Navn: Ove Pedersen Forening: Aabyhøj I.F, Hovedforening Tillidspost: Kasserer Antal år i bestyrelsen: 23 Attraktive faciliteter Administrationen af foreningsfaciliteterne virker i det daglige meget tilfredsstillende. Kvaliteten i en del af kommunens idrætshaller bør/skal hæves med hensyn til lys, halgulv, scoringstavler m.v.. Nettilslutning i kommunens idrætshaller bør etableres inden for 1-2 år. 11

12 4 skarpe til idrætten i Århus Navn: Peter Friis Forening: Aarhus Tigers AFC Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 5 år. Aktiv deltagelse At Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby, kan enhver idrætsforening vist bakke op omkring. I Tigers håber vi på, at politikerne er klar til at bakke denne målsætning op med konkrete økonomiske midler. For at sikre et aktivt idrætsliv kræver det, at foreningerne har gode ledere, gode trænere og gode faciliteter, og det koster penge. Hvis et nyt medlem mødes af inkompetente trænere og ledere samt dårlige faciliteter, så er vejen tilbage til sofaen ikke lang! Kommunen skal derfor sikre uddannelse at trænere og ledere, sikre foreninger de nyeste IT-redskaber, så foreningsledelse bliver let og lækkert, samt sikre gode faciliteter. Sluttelig skal bureaukratiet omkring indberetning af medlemstal, regnskab, aktivitetsstøtte mv. til diverse instanser minimeres, da det ikke er fremmende for det frivillige engagement. Hvis politikerne er klar, så er vi også klar Attraktive faciliteter Som idrætsforening med særlige krav til bane, opkridtning og udstyr, ved vi i Tigers, hvor afgørende gode faciliteter er og hvilken kamp, det er at sikre gode faciliteter. Kravene fra forbund ifm. kampafvikling stiller krav til foreningens faciliteter. Vore medlemmer stiller tillige stadig større krav, da udbuddet af nye og spændende idrætsgrene og fritidsaktiviteter bliver større og større. Specielt de kommercielle fitness-centres indtog har hævet kravene til foreningens faciliteter. Vi lever i en tid, hvor folk er villige til at betale for kvalitet også på idræts- og fritidsområdet. Tidssvarende omklædningsrum og klublokaler står absolut højest på Tigers ønskeseddel - især i forbindelse med foreningens snarlige omplacering pga. Tunnelprojektet. Slidte og forfaldne forhold gør det svært at tiltrække nye medlemmer og stimulere klublivet. Hvis vi vil sikre medlemmerne i foreningerne, så må vi matche de faciliteter, fitnesscentrene tilbyder. Dette er en udfordring, vi kun kan løfte med kommunens hjælp. Udviklende elitemiljøer Aarhus Tigers Elite-holds succes står og falder med vores evne til: 1 - udvikle egne talenter 2 - tiltrække spillere/ talenter udefra Det er vigtigt, at spillere udefra ser Århus by som et attraktivt sted at studere og et godt sted at arbejde. Ligeledes skal det være muligt af få en bolig, der ligger centralt ifm. studiested og træningssted. Eliteidræt kræver megen tid, så det er vigtigt, at talenternes spildtid herunder transporttid - minimeres, så der ligeledes er overskud til studierne. Kommunens planer om et Sportscollege ser vi som en nødvendighed, hvis Århus skal have en placering som idrætsby nr. 1. Vores egen talentudvikling tager udgangspunkt i implementering af en klar elitementalitet, der starter på vort U16 hold og kulminerer på seniorniveau. Skal vi kunne tilfredsstille vores egne talenter samt tiltrække talenter udefra, skal det være muligt at supplere den daglige klubtræning med en mere målrettet træning, eks. gennem deltagelse på ESAA. Store sportsevents Hele den århusianske idrætsverden drager fordel af store internationale sportsevents i Århus by. Da NRGI park var inde i billedet til afvikling af fodboldlandsholdets to kampe i EM-kvalifikationen, håbede alle i byen naturligvis på, at DBU s valg ville falde på Århus. Ud over den åbenlyse underholdningsværdi, hvor århusianerne får mulighed for at se landshold og topatleter dyste på nærmeste hold, så placerer det ligeledes Århus by på den nationale og internationale scene. Tigers Aarhus A.F.C. 12

13 Navn: Per Risvang Forening: Århus Sejlklub Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 12 Aktiv deltagelse Sejlsporten er en optimal sports- og fritidsaktivitet, der adskiller sig i forhold til mange andre idrætsgrene ved, at den kan dyrkes gennem hele livet - af alle aldersgrupper. Antallet af aktive deltager begrænses primært af antal jolle- og kølbådspladser, samt de nødvendige støttefaciliteter som grej- og klubhuse. Århus Kommune har en enestående mulighed for at øge antallet af aktive sejlere, efter den har overtaget driften af Århus Lystbådehavn. Århus Sejlklub har længe ønsket at udvide antallet af bådpladser i havnen og forventer at kommunen snart er parat til at indgå i konkrete drøftelser herom. Ungdomsafdelingen kan fordoble antallet af ungdomssejlere inden for en kort årrække, hvis kommunen støtter klubben i arbejdet med at få nye faciliteter. Der er et stort uudnyttet potentiale for at få mange flere sejlere i Århus, og Århus Sejlklub er parate til at løfte denne opgave i samarbejde med havnens nye ejer Århus Kommune. Udviklende elitemiljøer Sejlsportsmiljøet i Århus har i årtier udviklet sejlsportstalenter af internationalt format, og det er i den sammenhæng næsten ikke nødvendigt at nævne Jonas og Martins guldmedalje ved OL, med alle de priser de fortjent har fået for deres præstation. Deres medalje illustrerer at sejlsporten er en af de absolut mest vindende elitesportsgrene i Danmark, målt i antal VM og OL medaljer, og en meget stor del af disse talenter kommer fra det århusianske sejlsportsmiljø. Fra 2009 vil talent- og elitearbejdet udgå fra Kraftcenter Århus, et af de tre Team Danmark støttede kraftcentre i Danmark. Kraftcentersejlerne kan herefter benytte faciliteterne i alle de 4 Århusianske havne frit efter behov. Disse tiltag er en væsentlig styrkelse af elitemiljøet i Århus, hvor vi specielt vil fremhæve den meget store gruppe af unge sejlsportstalenter, hvoraf flere er ESAA elever, som i disse år vinder medaljer i ungdomsrækkerne på stribe. Vi er glade for Århus Kommunes støtte til Kraftcentret, men vi må vi konstatere at de mindre kraftcentre i Skive og Horsens, modtager 4-6 gange så stor kraftcenterstøtte fra deres respektive kommuner, som vi modtager til Kraftcenter Århus. Vi har søgt kommunen om at komme op på et støtteniveau på ca. halvdelen af det som de mindre kraftcentre modtager, og håber at dette beskedne ønske bliver opfyldt. Store sportsevents Sailing Aarhus stod i 2008 for sommerens største sportsbegivenhed i Århus; ungdoms VM i sejlsport, en succes som efterfølgende er blevet belønnet med flere priser. Sejlklubberne fortsætter samarbejdet i Sailing Aarhus, med støtte fra Århus Kommune, om at tiltrække tilsvarende nationale og internationale events, specielt ISAF Worlds i 2015 (Det største og mest prestigefyldte event uden for OL) meget stor ros til Århus Kommune for dette samarbejde - tak! Attraktive faciliteter Med opførelsen af den nye bydel på havnen, idrætsramblaen, det århusianske sejlsports-miljøs styrke, og kommunens ønske om et aktivt og attraktivt miljø på havnen for byens borgere og sportsudøvere, så tror vi at Århus Kommune vil støtte Århus Sejlklubs forslag om at opføre et Nationalt Sejlsportscenter på havnen. Det vil understøtte de øvrige tre målsætninger fra kommunens sports- og fritidspolitik på smukkeste vis: - aktiv deltagelse; med større basis-faciliteter vil vi kunne udvide medlemsantallet i jolle- og ungdomsafdelingen væsentligt, og understøtte flere aktiviteter, f.eks. skolesejlads, windsurfing og kajaksport. - udviklende elitemiljøer; et sejlsportscenter vil give elitearbejdet et uvurderligt løft med træningsfaciliteter, vi ellers kun oplever i udlandet. Udover at understøtte det lokale talent- og elitearbejde, vil et sådan center blive et samlingspunkt for landsholdssejlere og udenlandske elitesejlere. - store sportsevents; hvis vi fremover skal kunne fastholde vores gode internationale ry, er det helt nødvendigt at opdatere vores permanente faciliteter på havnen. Et nationalt sejlsportscenter kan placeres ved afslutningen af Idrætsramblaen, på sejlsportsarealet, tæt ved slæbestedet og promenaden langs vandet. Det skal udformes, så det bliver et arkitektonisk flot og let genkendeligt ikon for Århus og det århusianske sejlsportsmiljø. Der skal være fri adgang for at publikum/besøgende kan benytte taget som en udsigtsplatform over havnen og bugten. Et sejlsportscenter på Århus Lystbådehavn vil sikre Århus en permanent placering på den internationale sejlsports verdenskort. 13

14 Regnskab Idrætssamvirkets omsætning for regnskabsåret 2008 blev på kr. Årets resultat viser et overskud på i alt kr. Indtægter kr. Kontingenter Administrationsbidrag Sponsorer Kommunalt tilskud Projekter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter kr. Administration Lønninger Husleje Kontorudstyr og IT Øvrige driftsudgifter Bestyrelsesudgifter Administration i alt Tilskud kr. Leder- & instruktøruddannelse (eksterne) Leder- & instruktøruddannelse (interne) Dyrt idrætsmateriel Misforhold & urimeligheder Foreningsseminarer/ -udvikling Internationale arrangementer Tilskud i alt Tilskud til projekter i alt Udgifter i alt Overskud i alt

15 Foto: Erik Laursen 15

16 Idrætssamvirkets idégrundlag At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner. Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus Tlf Fax

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Idrættens samfundsregnskab 2008 Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Frivillig arbejdskraft for 43,6 mio. kr. 365.967 timer. Det brugte 3.489 frivillige på at drive idrætten

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere