Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

2 Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Hædersbevisninger Tlf Fax Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Årets leder Bernd Grimmel Skytteklubben DSB/ASF Årets idrætsudøver (Mister Pokalen) Pernille Larsen AGF Svømning Årets talent Thorbjørn Schierup Kaløgvig Bådelaug Medlemstal Hovedforeninger: 39 Underafdelinger: 245 Specialforeninger: 139 Personale I alt: 423 Medlemmer: Bestyrelse Nels Møller (Formand) Sten Ejsing (Næstformand) Thomas Ahrentz Bent Hviid Johnny Kjeldbjerg Jens Peter Schou Nielsen Jens Ørhøj Henrik Stampe Sekretariatsleder Tlf Projekter Søren Martinussen Økonomiansvarlig Tlf Nicolai Blom Idrætskonsulent Tlf Birger Christiansen Skole & Fritid Tlf Helge Meier Hasle Bakker Tlf Forsidefoto: Anders Hede

3 Forord Endnu engang er det tid til at gøre status over et idrætsår. Denne gang over Idrætssamvirket Århus har i løbet af året været aktivt involveret på flere vigtige områder. Årsrapporten vil uddybe en lang række af disse områder. Idrætspolitikken har været til debat gennem det meste af året. Idrætssamvirket og foreningerne har haft mulighed for at kommentere oplægget til den nye Sports- og Fritidspolitik. Bestyrelsen har tre gange i løbet af året givet sine kommentarer til politikken. Idrætssamvirket har stillet sig ved kompasset og har sat kursen. Vores udgangspunkt har været vores Vision og Handleplan 2020, og det er med glæde, at vi kan konstatere, at det oplæg, som blev sendt til høring, indeholder en lang række af de punkter, Idrætssamvirket har peget på. Udbygning og etablering af moderne og fleksible indendørs idrætsfaciliteter og fodboldbaner er nogle af de hovedtemaer, som Idrætssamvirket peger på som særdeles vigtige for foreningslivet. Desuden har bestyrelsen gjort opmærksom på nødvendigheden af, at der tilføres yderligere økonomiske midler til idrættens anlægspulje. Disse opfordringer er en del af oplægget til den kommende Sports- og Fritidspolitik. Politikken er dog ikke endeligt vedtaget endnu, så der er stadig nogle slag, som skal kæmpes, og den udfordring tager vi op i Nels Møller Hasle Bakker har gennem de sidste år været en meget stor del af vores arbejde. I 2008 blev den egentlige etablering af den grønne kile, bakkerne og faciliteterne færdige, og området er nu klar til at blive taget i brug af foreninger og skoler. Vi vil fortsat udvikle området, således at det bliver et aktivt og attraktivt område at dyrke idræt i - både for foreninger, motionister og skoler. Desuden vil området i fremtiden kunne tilbyde en helt ny tilgang til foreningsudvikling. Idrætssamvirket er meget stolt over at kunne tilbyde dette enestående område til byens motionister og idrætsfolk. Indsatsområderne i vores Vision og Handleplan vil fortsat danne udgangspunkt for vort fremtidige arbejde, og vi ser frem til de kommende udfordringer i samarbejde med idrætsforeningerne i Århus Kommune. Nels Møller Formand

4 IDRÆTSPOLITIK Idrætssamvirket har aktivt præget Århus Kommunes oplæg til en fremtidig Sportsog Fritidspolitik, og vi har sat vores fingeraftryk på en lang række områder. Af Henrik Stampe og Nels Møller Som nævnt i forordet til årsrapporten har Idrætssamvirket stillet sig ved kompasset og sat kursen mod maksimal indflydelse på den kommende Sports- og Fritidspolitik. Vi har gennem det meste af året diskuteret politikken med både den siddende Rådmand Flemming Knudsen og Afdelingen for Sport og Fritid, og vi er kommet meget langt med vores synspunkter. Dog er der stadig et stykke vej til målet. Det er ikke nogen tilfældighed, at hovedtemaerne i politikken på næsten alle områder, ligger tæt op ad vores egen Vision- og Handleplan. Det har netop været udgangspunktet for vores synspunkter i diskussionerne. I januar 2008 formulerede vi nødvendigheden af fleksible faciliteter, foreningsudvikling, idræt uden for foreningen og folkesundhed. Alle disse temaer kan vi se formuleret i Sports- og Fritidspolitikken. Aktiv deltagelse Aldrig har så mange borgere dyrket idræt i foreningerne i kommunen. Idrætsforeningerne rekrutterer mange børn og voksne til idrætten. Frivillige ledere bidrager til folkesundheden og mulighederne for, at det sociale liv mellem mennesker udvikles. Forpligtelsen til at højne borgernes sundhed ligger hos kommunen, og idrætsforeningerne kan være med til at bidrage til dette. Det er Idrætssamvirkets holdning, at endnu flere skal deltage aktivt i foreningslivet, og det er derfor vigtigt, at Århus Kommune også bidrager økonomisk til, at flere inddrages. Flere og attraktive faciliteter Det er centralt for idrætten, at der sker en udbygning og modernisering af de eksisterende faciliteter. Konkret ønsker Idrætssamvirket, at der afsættes flere midler til idrættens anlægspulje, og at Århus Kommune i samarbejde med idrætten tager fat på opgaven, sådan at der inden for en kort årrække kan igangsættes en udbygning og modernisering af idrætsfaciliteterne. Det moderne menneske ønsker højere grad af fleksibilitet på grund af en travl hverdag. Det er ikke altid nemt at få idræt og motion til at passe ind med det øvrige familieliv. Idrætsforeningerne har også en udfordring i at imødekomme disse ønsker. Desuden oplever flere foreninger, at de ikke kan presse flere medlemmer ind i de eksisterende faciliteter. Der er fra kommunens side udtrykt ønske om, at der i 2030 bor flere borgere i byen. Denne befolkningstilvækst kræver, at der etableres idrætsfaciliteter i alle nye boligområder i kommunen. En tilvækst af denne størrelse vil også betyde et øget pres på de eksisterende faciliteter. Derfor er det nødvendigt, at der allerede nu afsættes et væsentligt beløb til etablering af såvel kommunale som private byggerier, som passer til det moderne menneskes behov. Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring, som skal sikre, at der etableres idrætsfaciliteter i de nye boligområder. Idrætssamvirket vil holde byrådets politikere op på denne erklæring. Foreningsudvikling Idrætssamvirket ønsker, at idrætsforeningerne i kommunen skal have mange og kvalitativt gode muligheder for at udvikle sig. Vi vil fortsætte og udbygge vores samarbejde med DGI, DIF og Århus Kommune, samt øvrige samarbejdspartnere, for at udvikle de gode uddannelsesmuligheder, som allerede eksisterer. Desuden vil vi i 2009 udvikle nye og målrettede uddannelsestiltag til unge ledere. Motion uden for foreningerne Vi ønsker, at flest muligt dyrker idræt i foreningerne. Dog skal vi ikke være blinde for, at mange dyrker idræt og motion i skove, på stier og åbne byrum, uden for det etablerede foreningsliv. Idrætssamvirket har gennem etablering af faciliteterne i Hasle Bakker selv bidraget med at opfylde dette behov. Hvis endnu flere får øjnene op for vigtigheden af at dyrke motion, har idrætsforeningerne mulighed for at tiltrække mange flere medlemmer. I februar måned tiltræder en ny rådmand på posten som ansvarlig for idrætslivet i Århus Kommune. Idrætssamvirket ser frem til det kommende samarbejde med Jacob Bundsgaard Johansen. Vi vil, som vi har gjort i 2008, fortsat sætte kursen for at nå de mål, som er vigtige for idrætten i kommunen. 4

5 5 Foto: Anders Hede

6 Finansieringen er på plads mio. kr. i projektet, så kom der for alvor hul igennem til Lokale- og Anlægsfonden, da projektet modtog støtte fra Århus Kommune. Om hallen Hallen er den første i Danmark, der indrettes direkte til børn. Indretning og redskaber bliver skabt på børnenes præmisser. Den bliver m² stor, hvilket er 1½ håndboldbane. Hallen etableres i forbindelse med Århus Gymnastik- og Trampolincenter. Kort før jul modtog VIK Gymnastik et tilskud på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til deres Gymnastik- og motorikhal. Med tilskuddet er finansieringen af hallen endelig faldet på plads. Sidste år skrev vi om, hvordan Vejlby Idræts Klub Gymnastik havde modtaget et tilskud på 2,3 mio. kr. fra Århus kommunes anlægspulje. Tilskuddet fra Århus kommune var en vigtig milepæl, men gennemførelsen af projektet har hele tiden bygget på, at der skulle hentes en pæn sum eksterne tilskud. Det store tilskudsbeløb fra Århus kommune var en blåstempling af projektet, og det er blevet brugt som løftestang over for diverse fonde. Den første million er altid den sværeste! VIK Gymnastik har arbejdet med projektet i fem år, og efterhånden som projektet er blevet konkretiseret, er anlægssummen steget. Arbejdsgruppen bag projektet startede ud med en målsætning om, at projektet ikke måtte overstige 12 mio. kr. ekskl. moms, og at der kun skulle lånefinansieres fem mio. Denne målsætning er blevet revideret flere gange i takt med, at byggepriserne bare steg og steg. Nye ideer er ligeledes kommet til, hvilket naturligvis også har været med til at presse prisen op. Det endelige budget er endt på 18,4 mio. kr. ekskl. moms. Finansieringen sker via en opsparing af egne midler på små 3 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,4 mio. kr. samt tilskuddet på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. De sidste 5,9 mio. kr. finansieres via et kreditforeningslån. Foreningen har ikke opgivet at nå målsætningen på kun at låne 5 mio. kr., så der sendes fortsat flittigt ansøgninger af sted til diverse fonde og puljer. Foreningens oplevelse af hele fundraisingprocessen er, at det er den første tilskuds-million, der er den sværeste at skaffe. Selv om foreningen har været villig til at kaste 3 Lokale- og Anlægsfonden skriver følgende om hallen: Det særlige ved hallens og bevægelseslandskabets rammer er, at børn kan lege med gymnastikkens udfordringer uden, at der er brug for voksne til at sætte aktiviteter i gang eller overvåge begivenhederne. Hallens særkende vil være et skulpturelt klatremøbel kaldet Konkylien. Klatremøblet vil folde og strække sig i hele hallens højde og bredde. Fra den øverste del af Konkylien bliver der adgang til en gangbro, hvorfra det vil være muligt at udnytte hallens skrå tagflade til aktiviteter. Hallens gulv bliver fjedrende med forskellige overflader og belægninger, der i sig selv vil indbyde til leg og bevægelse. Andre steder i hallen etableres et Kænguruland og en Slette, hvor der vil være springgrave og forskellige trampolintyper. Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet: Det er et fantastisk bud på, hvad gymnastikken kan og vil gøre for børn. Et sjældent forsøg på at fokusere på børns bevægelse uden at tage udgangspunkt i boldsport. Projektet er meget originalt og nyskabende og et helt særligt eksempel på arkitektur i børnehøjde med plads til leg, motorik og gymnastik, der ligger i direkte forlængelse af Fondens udviklingsarbejde. 6

7 Nye faciliteter til windsurferne Århus Windsurfing Klub (ÅWK) har i mange år haft base ved Åkrogen i Egå. Først med udgangspunkt i en udrangeret jernbanevogn og senere i de nedslidte bygninger, der tidligere husede Restaurant Åkrogen. Sidste sæson blev gennemført i et redskabsskur venligt udlånt af Århus Kommune. Da standarden på foreningens lokaler langt fra har været prangende, har man længe haft ønske om nye og tidssvarende faciliteter. Historik Da Århus kommune i 2001 igangsatte de indledende undersøgelser forud for en egentlig udarbejdelse af en ny lokalplan for hele området, blev ÅWK inviteret med i planlægningsfasen. Her fik ÅWK støtte fra Sport og Fritid til at sikre, at lokalplanen åbnede mulighed for, at der kunne opføres bygninger til fritidsformål. Lokalplanen blev udarbejdet og godkendt ultimo 2003, men klager og indsigelser har bremset den egentlige udførelse. Ingen af indsigelserne handlede om ÅWK s byggeri eller klubbens tilstedeværelse i strandparken, men de bevirkede alligevel, at ÅWK først kunne søge byggetilladelser i God opbakning fra Århus Kommune Århus Kommune har været en god støtte for ÅWK igennem hele forløbet. Klubben har lejet grundarealet af kommunen i en periode på 15 år, og den har ligeledes modtaget i alt kr. fra Århus Kommunes anlægspulje til idrætsbyggeri. Natur og Miljø har projekteret og udført strandparken, og foreningen har i hele processen haft et godt samarbejde med kommunens byggeledelse. Dette har medført, at ÅWK hele tiden har haft mulighed for at præge projektet. Idrætssamvirket Århus har hjulpet ÅWK med rådgivning i forløbet og med at søge støtte hos Lokale- & Anlægsfonden. Bygningerne Klubbens nye faciliteter etableres samtidig med, at kommunen opfører bygninger til offentlige toiletter, kiosk og lokaler til buschauffører. Bygningskomplekset, som består af tre bygninger placeret som en trelænget gård, er tegnet af det prisbelønnede arkitektfirma CEBRA, som har formået at tegne et projekt, der er flot indpasset i strandparken. Det fremstår homogent, selvom der er meget forskellige anvendelser af de tre bygninger. To af de tre længer er til ÅWK. Den ene indeholder omklædningsrum, depot for træningsbåd samt klublokale, som tænkes bredt anvendeligt for medlemmerne. Den anden bygning mod vest er beregnet til opbevaring af surfgrej. Der bliver omkring 90 pladser til særlig glæde for klubbens juniorsurfere, studerende og andre, der kommer på cykel eller med bus. Bygningerne opføres i et niveau, der svarer til et råhus. ÅWKs medlemmer udfører apteringsarbejderne som frivilligt arbejde. Det er anslået, at der vil medgå ca timer, så det er en stor indsats der kræves af medlemmerne. Fremtiden Det er mange års drømme, der går i opfyldelse med det byggeri, der er under etablering i dag. For ÅWK er det, der sker på Åkrogen, helt enestående. Klubben får en unik placering tæt på Århusbugten i en flot strandpark og så ved verdens 7. bedste strand. Klubben har de sidste sæsoner oplevet en meget flot fremgang i medlemstal og aktivitetsniveau - og det er med base i tre stk. 20 fods containere! Det lover godt for fremtiden, og foreningen bobler af forventning. De nye faciliteter giver helt unikke muligheder for lave større arrangementer som stævner, træningssamlinger mv. Ligeledes vil det løfte klubbens sociale liv. Det er i øvrigt klubbens ambition at tiltrække og afholde store internationale stævner, gerne i samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århusbugten samtidig er det klubbens ambition at tilbyde de bedste vilkår og den bedste træning på alle niveauer. Finansiering Byggeriet finansieres dels ved egne midler og frivilligt arbejde og dels med tilskud fra fonde og ved lån. Der er ydet tilskud fra Århus kommunes anlægsfond og fra Lokale- og Anlægsfonden. Lån er ydet fra Sydbank og fra Danmarks Idræts-Forbund. Fakta om Århus Windsurfing Klub (ÅWK) Klubben blev etableret i 1983 Medlemstal: 170 (og stigende) Tilbyder træning for begyndere og øvede Råder i det nye byggeri over ca. 100 opbevaringsbokse, som kan lejes af medlemmer. 7

8 2008 H A S L E - et interactivt rum der Leg Læring Idræt Det er med stor spænding, vi ser forårets komme. Det er nu, projekt Hasle Bakker er færdigt og skal tages i brug. Hasle Bakker er helt unikt projekt, der henvender sig til alle områder af befolkningen - fra vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, skoler, ungdomsskoler, foreninger og befolkningen i al almindelighed. Kun manglende fantasi sætter grænser for områdets anvendelse. Med projektet bidrager Idrætssamvirket og projekt Hasle Bakker i væsentlig grad til at opfylde store dele af Idrætssamvirkets indsatsområder, som var beskrevet i årsrapporten for Af denne fremgår det bl.a.: - at vi vil sikre fleksible faciliteter til idrætten, så den kan udvikle sig - vi vil give foreninger redskaber til at håndtere fremtidens udfordringer - at der kan dyrkes idræt udenfor foreningen som en del af hverdagen, idet den skal have plads og muligheder for at udvikle sig - at medvirke til sunde idrætsvaner Alle disse indsatsområder kan laves og opleves i projekt Hasle Bakker. HVAD ER DET SÅ DER SKER? Leg Aktivitetsområdet tager udgangspunkt i Hasle Bakker og går gennem Skjoldhøjkilen helt ud til Anelystvej i True. I området er der et omfangsrigt stisystem, der både går på langs og tværs af området. I området er der endvidere etableret 5 runde aktivitetspladser med en diameter på mellem 12 og 16 m. Ved hver plads er der etableret en hytte, som giver mulighed for læ, ophold, madpakkespisning m.v. Endvidere er området derfor også et naturligt mål for områdets familier ifritiden. Læring Projekt Hasle Bakker tilbyder også et helt anderledes undervisningsunivers, hvor naturen, historiefortælling og teknologi går op i en højere enhed. Hasle Bakker-forløbet er således et nyskabende undervisningssystem, hvor teknologien i form af mobiltelefoner og dens muligheder bruges til at kvalificere og dokumentere elevernes arbejde i naturen. Det er et tværfagligt undervisningsforløb i fagene biologi, geografi og matematik. Forløbet er i dele, som dels henvender sig til 5. og 6. klasse og dels 7. og 8. klasse. Som det fremgår af ovennævnte, bygger projektet på at få undervisning ud af skolen og ind i naturen. Eleverne inddrages fysisk i forløbet, idet de skal bevæge sig rundt i området og opgaver skal behandles i forhold til den konkrete kontekst, de befinder sig i. Hele forløbet knyttes sammen af en historie, som er skrevet specielt undervisningsforløbet. I en form for rollespil (AudioMove) arbejder eleverne i grupper på 2-4, hvor narrativ og realisme blandes sammen. Eksempelvis kan nævnes, at der er skrevet en fremtidshistorie, hvor naturen er ved at blive nedbrudt og forsvinde. Naturen i Hasle Bakker er dog stadig uforandret - eller er den? Der er derfor brug for en nøje undersøgelse af biotoperne i Hasle Bakker og en skoleklasse bliver det forskerteam, der skal forestå undersøgelsen. Historien er således drivkraft for elevernes motivation og knytter hele forløbet sammen. Gennem historien får undervisningen mening, og der tilføres et ekstra lag til undervisningen, hvor eleverne involveres på en anden måde end det er muligt i klasselokalet. Disse huse og pladser giver bl.a. børnehaver og øvrige daginstitutioner muligheder for leg og ophold i naturen. I denne stund etablerer afdelingen for teknik og miljø en række legepladsmuligheder i området, ligesom der etableres en naturlegeplads. 8

9 B A K K E R tilbyder Leg Læring Idræt Rundt i området er der placeret koder, som eleverne skal tage billeder af med mobiltelefon. Koderne gør det muligt, at opgaver og historie er tilpasset det sted, hvor eleverne befinder sig. Projektet er realiseret i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatret Katapult med tæt involvering af brugerne. I hele processen har engagerede naturfagslærere været en væsentlig drivkraft i den didaktiske udvikling, hvor oplevelse og trinmål har spillet en central rolle. Hasle Bakker er derfor et unikt projekt, idet projektet integrerer en lang række virkemidler, bevægelse, ophold i naturen, samarbejde, teknologi og ikke mindst et gennemgående narrativ, som er dedikeret til forløbet. Idræt Som tidligere omtalt er området et meget varieret naturområde, hvor alle personer fra den frivillige idræt kan bevæge sig i skov, på eng, ved søer eller langs stier med højder over havets overflade fra 41 til 98 meter. Der er således mulighed for følgende aktiviteter: - trænings- eller konkurrenceløb på etablerede ruter på 3,5,7, og 10 km - extreme running over 10 km - orienteringstræning for børn og nybegyndere - mountainbike træning og konkurrencer - VIGØR arrangementer - stavgang instruktion I forbindelse med løberuterne er der udarbejdet et elektronisk program (en elektronisk løbecoach), som via GPS eller mobiltelefon vil registrere din tid, og undervejs rådgive om, hvordan du bør løbe. Området er endvidere meget velegnet til at gennemføre teambuildings kurser for foreningens bestyrelser, afdelinger, særlige grupper eller andre. Ideen er at indøve samarbejdsmønstre og adfærd omkring problemstillinger indenfor den frivillige idrætsorganisation. Udbyttet for de deltagende vil være øget interesse og øget kompetenceniveau i relation til bl.a. sammenhold, kammeratskab og fair play. I kurset vil der være 5-6 moduler. Kurset kan endvidere opdeles i kortere eller længere varighed. Ligeledes kan man udvælge enkelte moduler. Med udgangspunkt i den teknologi og det system, der er udarbejdet til undervisning, er der i øjeblikket ved at blive udviklet et foreningsudviklingsprogram, der vil anvende teknologi og natur som pædagogisk instrument. Emner, der skal indgå i denne uddannelsespakke, vil blive udvalgt i samarbejde med en række foreninger. Projektet her udarbejdes også i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatergruppen Katapult. Borgerne i Århus For også at få borgerne i Århus ud i området er der indledt et samarbejde med de Lokalråd, som findes omkring Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Dette har allerede medført, at der gennemføres flere VIGØR arrangementer, ligesom der etableres flere løbeprojekter. De første arrangementer gennemføres inden sommeren Vi håber med disse arrangementer at få gjort den almindelige borger opmærksom på muligheder, som projekt Hasle Bakker indbyder til. Jeg håber, at vi ses i bakkerne. Venlig hilsen Bent Hviid Formand Hasle Bakker 9 Foto: Poul Iversen

10 Afskedshilsen fra Rådmanden til Idrætssamvirkets årsrapport Tiden nærmer sig med hastige skridt det tidspunkt, hvor jeg har valgt at overgive stafetten som rådmand for Kultur og Borgerservice til nye og yngre kræfter i mit parti. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for samarbejde, inspiration og konstruktivt med- og modspil til de mange ildsjæle, der hver dag yder et bidrag til udviklingen og trivslen af det århusianske idrætsliv. Det kommer sikkert ikke bag på ret mange, at århusiansk idræt altid har fyldt utrolig meget i mit liv: Som aktiv idrætsudøver og som idrætsleder gennem 30 år og gennem mine mange år som medlem af Århus Byråd. En særlig stor glæde har det været at have det politiske ansvar for idrætten i Århus gennem 7 år i 2 rådmandsperioder. Jeg har været aktiv idrætsmand i 56 år. Jeg har været træner og leder i AIA og senere AIA-TRAN- BJERG i 30 år (herunder håndbold-formand i 12 år og hovedformand i 8 år), været turneringsleder for hele Jylland i håndbold og medlem af JHF s forretningsudvalg, medlem af Dansk Håndbold-Forbunds turneringsudvalg og underviser på Danmarks Idræts-Forbunds topleder-kurser Situationsbestemt idrætsledelse. Jeg har været bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen i Håndbold og speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år og meget mere. Starten til Idrætssamvirket, som vi kender det i dag, ligger helt tilbage til kommunalreformen i Her blev alle de små forstads- og omegnskommuner en del af den nye storkommune i Århus. Forgængeren hed SIKA (Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus) Idrætten syntes, det var nødvendigt at organisere sig med et samlet talerør over for det politiske niveau i den nye Århus Kommune. Udgangspunktet var at etablere en slagkraftig organisation for idrætsklubberne i Århus til at varetage interesserne i forhold til myndighederne og samtidig være en serviceorganisation for medlemsforeningerne. Både jeg selv og andre rådmænd har haft stor glæde af samarbejdet med Idrætssamvirket. Personligt har jeg oplevet et godt og konstruktivt med- og modspil, når de politiske beslutninger skulle træffes. I er blevet lyttet til, og har over årene haft indflydelse på en lang række af de politiske beslutninger, der har haft betydning for udviklingen af idrætten i Århus herunder udbygning og vedligeholdelse af idrætsbyggerier i Århus Kommune. Jeg håber - og er sikker på - at I også i fremtiden vil se visionært på idrætsudviklingen i Århus Kommune - både i forhold til bredde og elite. Vi har i Århus et velfungerende og aktivt idrætsmiljø, men der er stadig plads til forbedringer. Det er ingen hemmelighed, at etablering af et sportscollege har stået - og stadig står - højt på min ønskeliste for idrætten i Århus. Jeg håber, Idrætssamvirket vil arbejde for, at det lykkes at etablere et sportscollege inden for en kort årrække. Det vil være til gavn for de mange unge idrætstalenter, som byen har og samtidig kan tiltrække. Vi arbejder jo for at pleje, fastholde og udvikle talenterne og at skabe en helhed i deres tilværelse og dagligdag. Derfor skal vi have et sportscollege! Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle de frivillige idrætsledere i Århus Kommune. I yder hver dag en kæmpe indsats for, at Århus er med i den absolutte top blandt danske idrætsbyer både i forhold til sportslige resultater, faciliteter, events og udvikling. Vi skal værne om de frivillige ledere og om foreningslivet, som er en vigtig del af det danske demokrati! Min interesse for århusianske idræt stopper ikke, fordi jeg forlader rådmandsposten. Jeg vil fortsat følge levende med i udviklingen af byens idræt. Med en hjertelig tak for samarbejdet. Flemming Knudsen. 10

11 4 skarpe til idrætten i Århus Århus kommunes kommende Sports- og fritidspolitik er opbygget omkring fire hovedmålsætninger: 1. Aktiv deltagelse Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby - aktiv deltagelse giver et sundt og indholdsrigt liv. 2. Attraktive faciliteter I Århus skal foreningsfaciliteterne fremstå moderne, imødekommende og veldrevne. Århus skal have en god dækning af de almindelige foreningsfaciliteter. Som storby skal Århus råde over mange specialfaciliteter til idræts- og foreningsaktiviteter. 3. Udviklende elitemiljøer Elitemiljøerne skal være kendetegnet ved langsigtet og helhedsorienteret talentudvikling. 4. Store sportsevents Store sportsevents giver oplevelser og identitet til byen og har stor brandingværdi. Århus skal - nationalt og internationalt være anerkendt som en by, hvor det er attraktivt at placere og opleve store sportsevents. Vi har spurgt tre idrætsledere om, hvilke tiltag inden for de fire hovedmålsætninger de mener, at Århus Kommune bør igangsætte. For at foreningsfaciliteterne skal være imødekommende er det afgørende, at rengøringen bliver bedre end det nuværende niveau. Dækningen af halfaciliteterne bør hæves med 3-4 haller inden for de næste 2-4 år for at foreningerne kan tilbyde ordentlige og attraktive træningstider. Lidt mere plads vil hæve kvaliteten af den daglige træning. Manglende fodboldbaner er nævnt så mange gange, så det er der fuld fokus på. Store sportsevents Med bygning af multiarenaen på godsbanens areal vil der være skabt bedre muligheder for at tiltrække nogle flere store sportsevents. Så i lyset af den økonomiske krise, vil det være optimalt at sætte byggeriet i gang i I forbindelse med fokus på store sportsevents glemmer man måske de mange nationale/lokale sportsevents/stævner, som afvikles i byen. Mulighederne for overnatning i forbindelse med afvikling af stævner er på det sidste blevet meget mindre, da brandmyndighederne ikke kan godkende lokaler, der er 1.5 til 2 meter over jorden. Det gælder også selvom der er 2 udgange/flugtveje. De samme lokaler, som har været godkendt i de sidste 10 år, er nu pludselig uegnet til overnatning. Med disse stramninger er det meget vanskeligt at afvikle et større stævne med eksempelvis overnatning for personer. Mindre sportsevents med deltagelse af personer, hvoraf skal overnatte, er næsten umulig at afvikle i Århus kommune. Når der er fokus på store sportsevents, så prøv at se på mulighederne for afvikling af mindre sportsevents. Navn: Ove Pedersen Forening: Aabyhøj I.F, Hovedforening Tillidspost: Kasserer Antal år i bestyrelsen: 23 Attraktive faciliteter Administrationen af foreningsfaciliteterne virker i det daglige meget tilfredsstillende. Kvaliteten i en del af kommunens idrætshaller bør/skal hæves med hensyn til lys, halgulv, scoringstavler m.v.. Nettilslutning i kommunens idrætshaller bør etableres inden for 1-2 år. 11

12 4 skarpe til idrætten i Århus Navn: Peter Friis Forening: Aarhus Tigers AFC Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 5 år. Aktiv deltagelse At Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby, kan enhver idrætsforening vist bakke op omkring. I Tigers håber vi på, at politikerne er klar til at bakke denne målsætning op med konkrete økonomiske midler. For at sikre et aktivt idrætsliv kræver det, at foreningerne har gode ledere, gode trænere og gode faciliteter, og det koster penge. Hvis et nyt medlem mødes af inkompetente trænere og ledere samt dårlige faciliteter, så er vejen tilbage til sofaen ikke lang! Kommunen skal derfor sikre uddannelse at trænere og ledere, sikre foreninger de nyeste IT-redskaber, så foreningsledelse bliver let og lækkert, samt sikre gode faciliteter. Sluttelig skal bureaukratiet omkring indberetning af medlemstal, regnskab, aktivitetsstøtte mv. til diverse instanser minimeres, da det ikke er fremmende for det frivillige engagement. Hvis politikerne er klar, så er vi også klar Attraktive faciliteter Som idrætsforening med særlige krav til bane, opkridtning og udstyr, ved vi i Tigers, hvor afgørende gode faciliteter er og hvilken kamp, det er at sikre gode faciliteter. Kravene fra forbund ifm. kampafvikling stiller krav til foreningens faciliteter. Vore medlemmer stiller tillige stadig større krav, da udbuddet af nye og spændende idrætsgrene og fritidsaktiviteter bliver større og større. Specielt de kommercielle fitness-centres indtog har hævet kravene til foreningens faciliteter. Vi lever i en tid, hvor folk er villige til at betale for kvalitet også på idræts- og fritidsområdet. Tidssvarende omklædningsrum og klublokaler står absolut højest på Tigers ønskeseddel - især i forbindelse med foreningens snarlige omplacering pga. Tunnelprojektet. Slidte og forfaldne forhold gør det svært at tiltrække nye medlemmer og stimulere klublivet. Hvis vi vil sikre medlemmerne i foreningerne, så må vi matche de faciliteter, fitnesscentrene tilbyder. Dette er en udfordring, vi kun kan løfte med kommunens hjælp. Udviklende elitemiljøer Aarhus Tigers Elite-holds succes står og falder med vores evne til: 1 - udvikle egne talenter 2 - tiltrække spillere/ talenter udefra Det er vigtigt, at spillere udefra ser Århus by som et attraktivt sted at studere og et godt sted at arbejde. Ligeledes skal det være muligt af få en bolig, der ligger centralt ifm. studiested og træningssted. Eliteidræt kræver megen tid, så det er vigtigt, at talenternes spildtid herunder transporttid - minimeres, så der ligeledes er overskud til studierne. Kommunens planer om et Sportscollege ser vi som en nødvendighed, hvis Århus skal have en placering som idrætsby nr. 1. Vores egen talentudvikling tager udgangspunkt i implementering af en klar elitementalitet, der starter på vort U16 hold og kulminerer på seniorniveau. Skal vi kunne tilfredsstille vores egne talenter samt tiltrække talenter udefra, skal det være muligt at supplere den daglige klubtræning med en mere målrettet træning, eks. gennem deltagelse på ESAA. Store sportsevents Hele den århusianske idrætsverden drager fordel af store internationale sportsevents i Århus by. Da NRGI park var inde i billedet til afvikling af fodboldlandsholdets to kampe i EM-kvalifikationen, håbede alle i byen naturligvis på, at DBU s valg ville falde på Århus. Ud over den åbenlyse underholdningsværdi, hvor århusianerne får mulighed for at se landshold og topatleter dyste på nærmeste hold, så placerer det ligeledes Århus by på den nationale og internationale scene. Tigers Aarhus A.F.C. 12

13 Navn: Per Risvang Forening: Århus Sejlklub Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 12 Aktiv deltagelse Sejlsporten er en optimal sports- og fritidsaktivitet, der adskiller sig i forhold til mange andre idrætsgrene ved, at den kan dyrkes gennem hele livet - af alle aldersgrupper. Antallet af aktive deltager begrænses primært af antal jolle- og kølbådspladser, samt de nødvendige støttefaciliteter som grej- og klubhuse. Århus Kommune har en enestående mulighed for at øge antallet af aktive sejlere, efter den har overtaget driften af Århus Lystbådehavn. Århus Sejlklub har længe ønsket at udvide antallet af bådpladser i havnen og forventer at kommunen snart er parat til at indgå i konkrete drøftelser herom. Ungdomsafdelingen kan fordoble antallet af ungdomssejlere inden for en kort årrække, hvis kommunen støtter klubben i arbejdet med at få nye faciliteter. Der er et stort uudnyttet potentiale for at få mange flere sejlere i Århus, og Århus Sejlklub er parate til at løfte denne opgave i samarbejde med havnens nye ejer Århus Kommune. Udviklende elitemiljøer Sejlsportsmiljøet i Århus har i årtier udviklet sejlsportstalenter af internationalt format, og det er i den sammenhæng næsten ikke nødvendigt at nævne Jonas og Martins guldmedalje ved OL, med alle de priser de fortjent har fået for deres præstation. Deres medalje illustrerer at sejlsporten er en af de absolut mest vindende elitesportsgrene i Danmark, målt i antal VM og OL medaljer, og en meget stor del af disse talenter kommer fra det århusianske sejlsportsmiljø. Fra 2009 vil talent- og elitearbejdet udgå fra Kraftcenter Århus, et af de tre Team Danmark støttede kraftcentre i Danmark. Kraftcentersejlerne kan herefter benytte faciliteterne i alle de 4 Århusianske havne frit efter behov. Disse tiltag er en væsentlig styrkelse af elitemiljøet i Århus, hvor vi specielt vil fremhæve den meget store gruppe af unge sejlsportstalenter, hvoraf flere er ESAA elever, som i disse år vinder medaljer i ungdomsrækkerne på stribe. Vi er glade for Århus Kommunes støtte til Kraftcentret, men vi må vi konstatere at de mindre kraftcentre i Skive og Horsens, modtager 4-6 gange så stor kraftcenterstøtte fra deres respektive kommuner, som vi modtager til Kraftcenter Århus. Vi har søgt kommunen om at komme op på et støtteniveau på ca. halvdelen af det som de mindre kraftcentre modtager, og håber at dette beskedne ønske bliver opfyldt. Store sportsevents Sailing Aarhus stod i 2008 for sommerens største sportsbegivenhed i Århus; ungdoms VM i sejlsport, en succes som efterfølgende er blevet belønnet med flere priser. Sejlklubberne fortsætter samarbejdet i Sailing Aarhus, med støtte fra Århus Kommune, om at tiltrække tilsvarende nationale og internationale events, specielt ISAF Worlds i 2015 (Det største og mest prestigefyldte event uden for OL) meget stor ros til Århus Kommune for dette samarbejde - tak! Attraktive faciliteter Med opførelsen af den nye bydel på havnen, idrætsramblaen, det århusianske sejlsports-miljøs styrke, og kommunens ønske om et aktivt og attraktivt miljø på havnen for byens borgere og sportsudøvere, så tror vi at Århus Kommune vil støtte Århus Sejlklubs forslag om at opføre et Nationalt Sejlsportscenter på havnen. Det vil understøtte de øvrige tre målsætninger fra kommunens sports- og fritidspolitik på smukkeste vis: - aktiv deltagelse; med større basis-faciliteter vil vi kunne udvide medlemsantallet i jolle- og ungdomsafdelingen væsentligt, og understøtte flere aktiviteter, f.eks. skolesejlads, windsurfing og kajaksport. - udviklende elitemiljøer; et sejlsportscenter vil give elitearbejdet et uvurderligt løft med træningsfaciliteter, vi ellers kun oplever i udlandet. Udover at understøtte det lokale talent- og elitearbejde, vil et sådan center blive et samlingspunkt for landsholdssejlere og udenlandske elitesejlere. - store sportsevents; hvis vi fremover skal kunne fastholde vores gode internationale ry, er det helt nødvendigt at opdatere vores permanente faciliteter på havnen. Et nationalt sejlsportscenter kan placeres ved afslutningen af Idrætsramblaen, på sejlsportsarealet, tæt ved slæbestedet og promenaden langs vandet. Det skal udformes, så det bliver et arkitektonisk flot og let genkendeligt ikon for Århus og det århusianske sejlsportsmiljø. Der skal være fri adgang for at publikum/besøgende kan benytte taget som en udsigtsplatform over havnen og bugten. Et sejlsportscenter på Århus Lystbådehavn vil sikre Århus en permanent placering på den internationale sejlsports verdenskort. 13

14 Regnskab Idrætssamvirkets omsætning for regnskabsåret 2008 blev på kr. Årets resultat viser et overskud på i alt kr. Indtægter kr. Kontingenter Administrationsbidrag Sponsorer Kommunalt tilskud Projekter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter kr. Administration Lønninger Husleje Kontorudstyr og IT Øvrige driftsudgifter Bestyrelsesudgifter Administration i alt Tilskud kr. Leder- & instruktøruddannelse (eksterne) Leder- & instruktøruddannelse (interne) Dyrt idrætsmateriel Misforhold & urimeligheder Foreningsseminarer/ -udvikling Internationale arrangementer Tilskud i alt Tilskud til projekter i alt Udgifter i alt Overskud i alt

15 Foto: Erik Laursen 15

16 Idrætssamvirkets idégrundlag At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner. Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus Tlf Fax

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til ny gymnastik- og motorikhal i Vejlby for børn. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til ny gymnastik- og motorikhal i Vejlby for børn. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2.2.2009 Anlægstilskud og kommunegaranti til ny gymnastik- og motorikhal i Vejlby for børn Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2008 Side 4 Balance pr. 31. december 2008 Side 5 Note

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Den 16. januar Budgetmål 2013 for Sport & Fritid. Nye hovedmål for Sport & Fritid

Notat. Aarhus Kommune. Den 16. januar Budgetmål 2013 for Sport & Fritid. Nye hovedmål for Sport & Fritid Notat Emne: Budgetmål 2013 for Sport & Fritid Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 16. januar 2013 Budgetmål 2013 for Sport & Fritid Nye hovedmål for Sport & Fritid Sports- og fritidspolitikken

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere