Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

2 Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Hædersbevisninger Tlf Fax Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Årets leder Bernd Grimmel Skytteklubben DSB/ASF Årets idrætsudøver (Mister Pokalen) Pernille Larsen AGF Svømning Årets talent Thorbjørn Schierup Kaløgvig Bådelaug Medlemstal Hovedforeninger: 39 Underafdelinger: 245 Specialforeninger: 139 Personale I alt: 423 Medlemmer: Bestyrelse Nels Møller (Formand) Sten Ejsing (Næstformand) Thomas Ahrentz Bent Hviid Johnny Kjeldbjerg Jens Peter Schou Nielsen Jens Ørhøj Henrik Stampe Sekretariatsleder Tlf Projekter Søren Martinussen Økonomiansvarlig Tlf Nicolai Blom Idrætskonsulent Tlf Birger Christiansen Skole & Fritid Tlf Helge Meier Hasle Bakker Tlf Forsidefoto: Anders Hede

3 Forord Endnu engang er det tid til at gøre status over et idrætsår. Denne gang over Idrætssamvirket Århus har i løbet af året været aktivt involveret på flere vigtige områder. Årsrapporten vil uddybe en lang række af disse områder. Idrætspolitikken har været til debat gennem det meste af året. Idrætssamvirket og foreningerne har haft mulighed for at kommentere oplægget til den nye Sports- og Fritidspolitik. Bestyrelsen har tre gange i løbet af året givet sine kommentarer til politikken. Idrætssamvirket har stillet sig ved kompasset og har sat kursen. Vores udgangspunkt har været vores Vision og Handleplan 2020, og det er med glæde, at vi kan konstatere, at det oplæg, som blev sendt til høring, indeholder en lang række af de punkter, Idrætssamvirket har peget på. Udbygning og etablering af moderne og fleksible indendørs idrætsfaciliteter og fodboldbaner er nogle af de hovedtemaer, som Idrætssamvirket peger på som særdeles vigtige for foreningslivet. Desuden har bestyrelsen gjort opmærksom på nødvendigheden af, at der tilføres yderligere økonomiske midler til idrættens anlægspulje. Disse opfordringer er en del af oplægget til den kommende Sports- og Fritidspolitik. Politikken er dog ikke endeligt vedtaget endnu, så der er stadig nogle slag, som skal kæmpes, og den udfordring tager vi op i Nels Møller Hasle Bakker har gennem de sidste år været en meget stor del af vores arbejde. I 2008 blev den egentlige etablering af den grønne kile, bakkerne og faciliteterne færdige, og området er nu klar til at blive taget i brug af foreninger og skoler. Vi vil fortsat udvikle området, således at det bliver et aktivt og attraktivt område at dyrke idræt i - både for foreninger, motionister og skoler. Desuden vil området i fremtiden kunne tilbyde en helt ny tilgang til foreningsudvikling. Idrætssamvirket er meget stolt over at kunne tilbyde dette enestående område til byens motionister og idrætsfolk. Indsatsområderne i vores Vision og Handleplan vil fortsat danne udgangspunkt for vort fremtidige arbejde, og vi ser frem til de kommende udfordringer i samarbejde med idrætsforeningerne i Århus Kommune. Nels Møller Formand

4 IDRÆTSPOLITIK Idrætssamvirket har aktivt præget Århus Kommunes oplæg til en fremtidig Sportsog Fritidspolitik, og vi har sat vores fingeraftryk på en lang række områder. Af Henrik Stampe og Nels Møller Som nævnt i forordet til årsrapporten har Idrætssamvirket stillet sig ved kompasset og sat kursen mod maksimal indflydelse på den kommende Sports- og Fritidspolitik. Vi har gennem det meste af året diskuteret politikken med både den siddende Rådmand Flemming Knudsen og Afdelingen for Sport og Fritid, og vi er kommet meget langt med vores synspunkter. Dog er der stadig et stykke vej til målet. Det er ikke nogen tilfældighed, at hovedtemaerne i politikken på næsten alle områder, ligger tæt op ad vores egen Vision- og Handleplan. Det har netop været udgangspunktet for vores synspunkter i diskussionerne. I januar 2008 formulerede vi nødvendigheden af fleksible faciliteter, foreningsudvikling, idræt uden for foreningen og folkesundhed. Alle disse temaer kan vi se formuleret i Sports- og Fritidspolitikken. Aktiv deltagelse Aldrig har så mange borgere dyrket idræt i foreningerne i kommunen. Idrætsforeningerne rekrutterer mange børn og voksne til idrætten. Frivillige ledere bidrager til folkesundheden og mulighederne for, at det sociale liv mellem mennesker udvikles. Forpligtelsen til at højne borgernes sundhed ligger hos kommunen, og idrætsforeningerne kan være med til at bidrage til dette. Det er Idrætssamvirkets holdning, at endnu flere skal deltage aktivt i foreningslivet, og det er derfor vigtigt, at Århus Kommune også bidrager økonomisk til, at flere inddrages. Flere og attraktive faciliteter Det er centralt for idrætten, at der sker en udbygning og modernisering af de eksisterende faciliteter. Konkret ønsker Idrætssamvirket, at der afsættes flere midler til idrættens anlægspulje, og at Århus Kommune i samarbejde med idrætten tager fat på opgaven, sådan at der inden for en kort årrække kan igangsættes en udbygning og modernisering af idrætsfaciliteterne. Det moderne menneske ønsker højere grad af fleksibilitet på grund af en travl hverdag. Det er ikke altid nemt at få idræt og motion til at passe ind med det øvrige familieliv. Idrætsforeningerne har også en udfordring i at imødekomme disse ønsker. Desuden oplever flere foreninger, at de ikke kan presse flere medlemmer ind i de eksisterende faciliteter. Der er fra kommunens side udtrykt ønske om, at der i 2030 bor flere borgere i byen. Denne befolkningstilvækst kræver, at der etableres idrætsfaciliteter i alle nye boligområder i kommunen. En tilvækst af denne størrelse vil også betyde et øget pres på de eksisterende faciliteter. Derfor er det nødvendigt, at der allerede nu afsættes et væsentligt beløb til etablering af såvel kommunale som private byggerier, som passer til det moderne menneskes behov. Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring, som skal sikre, at der etableres idrætsfaciliteter i de nye boligområder. Idrætssamvirket vil holde byrådets politikere op på denne erklæring. Foreningsudvikling Idrætssamvirket ønsker, at idrætsforeningerne i kommunen skal have mange og kvalitativt gode muligheder for at udvikle sig. Vi vil fortsætte og udbygge vores samarbejde med DGI, DIF og Århus Kommune, samt øvrige samarbejdspartnere, for at udvikle de gode uddannelsesmuligheder, som allerede eksisterer. Desuden vil vi i 2009 udvikle nye og målrettede uddannelsestiltag til unge ledere. Motion uden for foreningerne Vi ønsker, at flest muligt dyrker idræt i foreningerne. Dog skal vi ikke være blinde for, at mange dyrker idræt og motion i skove, på stier og åbne byrum, uden for det etablerede foreningsliv. Idrætssamvirket har gennem etablering af faciliteterne i Hasle Bakker selv bidraget med at opfylde dette behov. Hvis endnu flere får øjnene op for vigtigheden af at dyrke motion, har idrætsforeningerne mulighed for at tiltrække mange flere medlemmer. I februar måned tiltræder en ny rådmand på posten som ansvarlig for idrætslivet i Århus Kommune. Idrætssamvirket ser frem til det kommende samarbejde med Jacob Bundsgaard Johansen. Vi vil, som vi har gjort i 2008, fortsat sætte kursen for at nå de mål, som er vigtige for idrætten i kommunen. 4

5 5 Foto: Anders Hede

6 Finansieringen er på plads mio. kr. i projektet, så kom der for alvor hul igennem til Lokale- og Anlægsfonden, da projektet modtog støtte fra Århus Kommune. Om hallen Hallen er den første i Danmark, der indrettes direkte til børn. Indretning og redskaber bliver skabt på børnenes præmisser. Den bliver m² stor, hvilket er 1½ håndboldbane. Hallen etableres i forbindelse med Århus Gymnastik- og Trampolincenter. Kort før jul modtog VIK Gymnastik et tilskud på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til deres Gymnastik- og motorikhal. Med tilskuddet er finansieringen af hallen endelig faldet på plads. Sidste år skrev vi om, hvordan Vejlby Idræts Klub Gymnastik havde modtaget et tilskud på 2,3 mio. kr. fra Århus kommunes anlægspulje. Tilskuddet fra Århus kommune var en vigtig milepæl, men gennemførelsen af projektet har hele tiden bygget på, at der skulle hentes en pæn sum eksterne tilskud. Det store tilskudsbeløb fra Århus kommune var en blåstempling af projektet, og det er blevet brugt som løftestang over for diverse fonde. Den første million er altid den sværeste! VIK Gymnastik har arbejdet med projektet i fem år, og efterhånden som projektet er blevet konkretiseret, er anlægssummen steget. Arbejdsgruppen bag projektet startede ud med en målsætning om, at projektet ikke måtte overstige 12 mio. kr. ekskl. moms, og at der kun skulle lånefinansieres fem mio. Denne målsætning er blevet revideret flere gange i takt med, at byggepriserne bare steg og steg. Nye ideer er ligeledes kommet til, hvilket naturligvis også har været med til at presse prisen op. Det endelige budget er endt på 18,4 mio. kr. ekskl. moms. Finansieringen sker via en opsparing af egne midler på små 3 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,4 mio. kr. samt tilskuddet på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. De sidste 5,9 mio. kr. finansieres via et kreditforeningslån. Foreningen har ikke opgivet at nå målsætningen på kun at låne 5 mio. kr., så der sendes fortsat flittigt ansøgninger af sted til diverse fonde og puljer. Foreningens oplevelse af hele fundraisingprocessen er, at det er den første tilskuds-million, der er den sværeste at skaffe. Selv om foreningen har været villig til at kaste 3 Lokale- og Anlægsfonden skriver følgende om hallen: Det særlige ved hallens og bevægelseslandskabets rammer er, at børn kan lege med gymnastikkens udfordringer uden, at der er brug for voksne til at sætte aktiviteter i gang eller overvåge begivenhederne. Hallens særkende vil være et skulpturelt klatremøbel kaldet Konkylien. Klatremøblet vil folde og strække sig i hele hallens højde og bredde. Fra den øverste del af Konkylien bliver der adgang til en gangbro, hvorfra det vil være muligt at udnytte hallens skrå tagflade til aktiviteter. Hallens gulv bliver fjedrende med forskellige overflader og belægninger, der i sig selv vil indbyde til leg og bevægelse. Andre steder i hallen etableres et Kænguruland og en Slette, hvor der vil være springgrave og forskellige trampolintyper. Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet: Det er et fantastisk bud på, hvad gymnastikken kan og vil gøre for børn. Et sjældent forsøg på at fokusere på børns bevægelse uden at tage udgangspunkt i boldsport. Projektet er meget originalt og nyskabende og et helt særligt eksempel på arkitektur i børnehøjde med plads til leg, motorik og gymnastik, der ligger i direkte forlængelse af Fondens udviklingsarbejde. 6

7 Nye faciliteter til windsurferne Århus Windsurfing Klub (ÅWK) har i mange år haft base ved Åkrogen i Egå. Først med udgangspunkt i en udrangeret jernbanevogn og senere i de nedslidte bygninger, der tidligere husede Restaurant Åkrogen. Sidste sæson blev gennemført i et redskabsskur venligt udlånt af Århus Kommune. Da standarden på foreningens lokaler langt fra har været prangende, har man længe haft ønske om nye og tidssvarende faciliteter. Historik Da Århus kommune i 2001 igangsatte de indledende undersøgelser forud for en egentlig udarbejdelse af en ny lokalplan for hele området, blev ÅWK inviteret med i planlægningsfasen. Her fik ÅWK støtte fra Sport og Fritid til at sikre, at lokalplanen åbnede mulighed for, at der kunne opføres bygninger til fritidsformål. Lokalplanen blev udarbejdet og godkendt ultimo 2003, men klager og indsigelser har bremset den egentlige udførelse. Ingen af indsigelserne handlede om ÅWK s byggeri eller klubbens tilstedeværelse i strandparken, men de bevirkede alligevel, at ÅWK først kunne søge byggetilladelser i God opbakning fra Århus Kommune Århus Kommune har været en god støtte for ÅWK igennem hele forløbet. Klubben har lejet grundarealet af kommunen i en periode på 15 år, og den har ligeledes modtaget i alt kr. fra Århus Kommunes anlægspulje til idrætsbyggeri. Natur og Miljø har projekteret og udført strandparken, og foreningen har i hele processen haft et godt samarbejde med kommunens byggeledelse. Dette har medført, at ÅWK hele tiden har haft mulighed for at præge projektet. Idrætssamvirket Århus har hjulpet ÅWK med rådgivning i forløbet og med at søge støtte hos Lokale- & Anlægsfonden. Bygningerne Klubbens nye faciliteter etableres samtidig med, at kommunen opfører bygninger til offentlige toiletter, kiosk og lokaler til buschauffører. Bygningskomplekset, som består af tre bygninger placeret som en trelænget gård, er tegnet af det prisbelønnede arkitektfirma CEBRA, som har formået at tegne et projekt, der er flot indpasset i strandparken. Det fremstår homogent, selvom der er meget forskellige anvendelser af de tre bygninger. To af de tre længer er til ÅWK. Den ene indeholder omklædningsrum, depot for træningsbåd samt klublokale, som tænkes bredt anvendeligt for medlemmerne. Den anden bygning mod vest er beregnet til opbevaring af surfgrej. Der bliver omkring 90 pladser til særlig glæde for klubbens juniorsurfere, studerende og andre, der kommer på cykel eller med bus. Bygningerne opføres i et niveau, der svarer til et råhus. ÅWKs medlemmer udfører apteringsarbejderne som frivilligt arbejde. Det er anslået, at der vil medgå ca timer, så det er en stor indsats der kræves af medlemmerne. Fremtiden Det er mange års drømme, der går i opfyldelse med det byggeri, der er under etablering i dag. For ÅWK er det, der sker på Åkrogen, helt enestående. Klubben får en unik placering tæt på Århusbugten i en flot strandpark og så ved verdens 7. bedste strand. Klubben har de sidste sæsoner oplevet en meget flot fremgang i medlemstal og aktivitetsniveau - og det er med base i tre stk. 20 fods containere! Det lover godt for fremtiden, og foreningen bobler af forventning. De nye faciliteter giver helt unikke muligheder for lave større arrangementer som stævner, træningssamlinger mv. Ligeledes vil det løfte klubbens sociale liv. Det er i øvrigt klubbens ambition at tiltrække og afholde store internationale stævner, gerne i samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århusbugten samtidig er det klubbens ambition at tilbyde de bedste vilkår og den bedste træning på alle niveauer. Finansiering Byggeriet finansieres dels ved egne midler og frivilligt arbejde og dels med tilskud fra fonde og ved lån. Der er ydet tilskud fra Århus kommunes anlægsfond og fra Lokale- og Anlægsfonden. Lån er ydet fra Sydbank og fra Danmarks Idræts-Forbund. Fakta om Århus Windsurfing Klub (ÅWK) Klubben blev etableret i 1983 Medlemstal: 170 (og stigende) Tilbyder træning for begyndere og øvede Råder i det nye byggeri over ca. 100 opbevaringsbokse, som kan lejes af medlemmer. 7

8 2008 H A S L E - et interactivt rum der Leg Læring Idræt Det er med stor spænding, vi ser forårets komme. Det er nu, projekt Hasle Bakker er færdigt og skal tages i brug. Hasle Bakker er helt unikt projekt, der henvender sig til alle områder af befolkningen - fra vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, skoler, ungdomsskoler, foreninger og befolkningen i al almindelighed. Kun manglende fantasi sætter grænser for områdets anvendelse. Med projektet bidrager Idrætssamvirket og projekt Hasle Bakker i væsentlig grad til at opfylde store dele af Idrætssamvirkets indsatsområder, som var beskrevet i årsrapporten for Af denne fremgår det bl.a.: - at vi vil sikre fleksible faciliteter til idrætten, så den kan udvikle sig - vi vil give foreninger redskaber til at håndtere fremtidens udfordringer - at der kan dyrkes idræt udenfor foreningen som en del af hverdagen, idet den skal have plads og muligheder for at udvikle sig - at medvirke til sunde idrætsvaner Alle disse indsatsområder kan laves og opleves i projekt Hasle Bakker. HVAD ER DET SÅ DER SKER? Leg Aktivitetsområdet tager udgangspunkt i Hasle Bakker og går gennem Skjoldhøjkilen helt ud til Anelystvej i True. I området er der et omfangsrigt stisystem, der både går på langs og tværs af området. I området er der endvidere etableret 5 runde aktivitetspladser med en diameter på mellem 12 og 16 m. Ved hver plads er der etableret en hytte, som giver mulighed for læ, ophold, madpakkespisning m.v. Endvidere er området derfor også et naturligt mål for områdets familier ifritiden. Læring Projekt Hasle Bakker tilbyder også et helt anderledes undervisningsunivers, hvor naturen, historiefortælling og teknologi går op i en højere enhed. Hasle Bakker-forløbet er således et nyskabende undervisningssystem, hvor teknologien i form af mobiltelefoner og dens muligheder bruges til at kvalificere og dokumentere elevernes arbejde i naturen. Det er et tværfagligt undervisningsforløb i fagene biologi, geografi og matematik. Forløbet er i dele, som dels henvender sig til 5. og 6. klasse og dels 7. og 8. klasse. Som det fremgår af ovennævnte, bygger projektet på at få undervisning ud af skolen og ind i naturen. Eleverne inddrages fysisk i forløbet, idet de skal bevæge sig rundt i området og opgaver skal behandles i forhold til den konkrete kontekst, de befinder sig i. Hele forløbet knyttes sammen af en historie, som er skrevet specielt undervisningsforløbet. I en form for rollespil (AudioMove) arbejder eleverne i grupper på 2-4, hvor narrativ og realisme blandes sammen. Eksempelvis kan nævnes, at der er skrevet en fremtidshistorie, hvor naturen er ved at blive nedbrudt og forsvinde. Naturen i Hasle Bakker er dog stadig uforandret - eller er den? Der er derfor brug for en nøje undersøgelse af biotoperne i Hasle Bakker og en skoleklasse bliver det forskerteam, der skal forestå undersøgelsen. Historien er således drivkraft for elevernes motivation og knytter hele forløbet sammen. Gennem historien får undervisningen mening, og der tilføres et ekstra lag til undervisningen, hvor eleverne involveres på en anden måde end det er muligt i klasselokalet. Disse huse og pladser giver bl.a. børnehaver og øvrige daginstitutioner muligheder for leg og ophold i naturen. I denne stund etablerer afdelingen for teknik og miljø en række legepladsmuligheder i området, ligesom der etableres en naturlegeplads. 8

9 B A K K E R tilbyder Leg Læring Idræt Rundt i området er der placeret koder, som eleverne skal tage billeder af med mobiltelefon. Koderne gør det muligt, at opgaver og historie er tilpasset det sted, hvor eleverne befinder sig. Projektet er realiseret i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatret Katapult med tæt involvering af brugerne. I hele processen har engagerede naturfagslærere været en væsentlig drivkraft i den didaktiske udvikling, hvor oplevelse og trinmål har spillet en central rolle. Hasle Bakker er derfor et unikt projekt, idet projektet integrerer en lang række virkemidler, bevægelse, ophold i naturen, samarbejde, teknologi og ikke mindst et gennemgående narrativ, som er dedikeret til forløbet. Idræt Som tidligere omtalt er området et meget varieret naturområde, hvor alle personer fra den frivillige idræt kan bevæge sig i skov, på eng, ved søer eller langs stier med højder over havets overflade fra 41 til 98 meter. Der er således mulighed for følgende aktiviteter: - trænings- eller konkurrenceløb på etablerede ruter på 3,5,7, og 10 km - extreme running over 10 km - orienteringstræning for børn og nybegyndere - mountainbike træning og konkurrencer - VIGØR arrangementer - stavgang instruktion I forbindelse med løberuterne er der udarbejdet et elektronisk program (en elektronisk løbecoach), som via GPS eller mobiltelefon vil registrere din tid, og undervejs rådgive om, hvordan du bør løbe. Området er endvidere meget velegnet til at gennemføre teambuildings kurser for foreningens bestyrelser, afdelinger, særlige grupper eller andre. Ideen er at indøve samarbejdsmønstre og adfærd omkring problemstillinger indenfor den frivillige idrætsorganisation. Udbyttet for de deltagende vil være øget interesse og øget kompetenceniveau i relation til bl.a. sammenhold, kammeratskab og fair play. I kurset vil der være 5-6 moduler. Kurset kan endvidere opdeles i kortere eller længere varighed. Ligeledes kan man udvælge enkelte moduler. Med udgangspunkt i den teknologi og det system, der er udarbejdet til undervisning, er der i øjeblikket ved at blive udviklet et foreningsudviklingsprogram, der vil anvende teknologi og natur som pædagogisk instrument. Emner, der skal indgå i denne uddannelsespakke, vil blive udvalgt i samarbejde med en række foreninger. Projektet her udarbejdes også i samarbejde med Alexandrainstituttet og teatergruppen Katapult. Borgerne i Århus For også at få borgerne i Århus ud i området er der indledt et samarbejde med de Lokalråd, som findes omkring Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Dette har allerede medført, at der gennemføres flere VIGØR arrangementer, ligesom der etableres flere løbeprojekter. De første arrangementer gennemføres inden sommeren Vi håber med disse arrangementer at få gjort den almindelige borger opmærksom på muligheder, som projekt Hasle Bakker indbyder til. Jeg håber, at vi ses i bakkerne. Venlig hilsen Bent Hviid Formand Hasle Bakker 9 Foto: Poul Iversen

10 Afskedshilsen fra Rådmanden til Idrætssamvirkets årsrapport Tiden nærmer sig med hastige skridt det tidspunkt, hvor jeg har valgt at overgive stafetten som rådmand for Kultur og Borgerservice til nye og yngre kræfter i mit parti. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for samarbejde, inspiration og konstruktivt med- og modspil til de mange ildsjæle, der hver dag yder et bidrag til udviklingen og trivslen af det århusianske idrætsliv. Det kommer sikkert ikke bag på ret mange, at århusiansk idræt altid har fyldt utrolig meget i mit liv: Som aktiv idrætsudøver og som idrætsleder gennem 30 år og gennem mine mange år som medlem af Århus Byråd. En særlig stor glæde har det været at have det politiske ansvar for idrætten i Århus gennem 7 år i 2 rådmandsperioder. Jeg har været aktiv idrætsmand i 56 år. Jeg har været træner og leder i AIA og senere AIA-TRAN- BJERG i 30 år (herunder håndbold-formand i 12 år og hovedformand i 8 år), været turneringsleder for hele Jylland i håndbold og medlem af JHF s forretningsudvalg, medlem af Dansk Håndbold-Forbunds turneringsudvalg og underviser på Danmarks Idræts-Forbunds topleder-kurser Situationsbestemt idrætsledelse. Jeg har været bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen i Håndbold og speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år og meget mere. Starten til Idrætssamvirket, som vi kender det i dag, ligger helt tilbage til kommunalreformen i Her blev alle de små forstads- og omegnskommuner en del af den nye storkommune i Århus. Forgængeren hed SIKA (Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus) Idrætten syntes, det var nødvendigt at organisere sig med et samlet talerør over for det politiske niveau i den nye Århus Kommune. Udgangspunktet var at etablere en slagkraftig organisation for idrætsklubberne i Århus til at varetage interesserne i forhold til myndighederne og samtidig være en serviceorganisation for medlemsforeningerne. Både jeg selv og andre rådmænd har haft stor glæde af samarbejdet med Idrætssamvirket. Personligt har jeg oplevet et godt og konstruktivt med- og modspil, når de politiske beslutninger skulle træffes. I er blevet lyttet til, og har over årene haft indflydelse på en lang række af de politiske beslutninger, der har haft betydning for udviklingen af idrætten i Århus herunder udbygning og vedligeholdelse af idrætsbyggerier i Århus Kommune. Jeg håber - og er sikker på - at I også i fremtiden vil se visionært på idrætsudviklingen i Århus Kommune - både i forhold til bredde og elite. Vi har i Århus et velfungerende og aktivt idrætsmiljø, men der er stadig plads til forbedringer. Det er ingen hemmelighed, at etablering af et sportscollege har stået - og stadig står - højt på min ønskeliste for idrætten i Århus. Jeg håber, Idrætssamvirket vil arbejde for, at det lykkes at etablere et sportscollege inden for en kort årrække. Det vil være til gavn for de mange unge idrætstalenter, som byen har og samtidig kan tiltrække. Vi arbejder jo for at pleje, fastholde og udvikle talenterne og at skabe en helhed i deres tilværelse og dagligdag. Derfor skal vi have et sportscollege! Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle de frivillige idrætsledere i Århus Kommune. I yder hver dag en kæmpe indsats for, at Århus er med i den absolutte top blandt danske idrætsbyer både i forhold til sportslige resultater, faciliteter, events og udvikling. Vi skal værne om de frivillige ledere og om foreningslivet, som er en vigtig del af det danske demokrati! Min interesse for århusianske idræt stopper ikke, fordi jeg forlader rådmandsposten. Jeg vil fortsat følge levende med i udviklingen af byens idræt. Med en hjertelig tak for samarbejdet. Flemming Knudsen. 10

11 4 skarpe til idrætten i Århus Århus kommunes kommende Sports- og fritidspolitik er opbygget omkring fire hovedmålsætninger: 1. Aktiv deltagelse Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby - aktiv deltagelse giver et sundt og indholdsrigt liv. 2. Attraktive faciliteter I Århus skal foreningsfaciliteterne fremstå moderne, imødekommende og veldrevne. Århus skal have en god dækning af de almindelige foreningsfaciliteter. Som storby skal Århus råde over mange specialfaciliteter til idræts- og foreningsaktiviteter. 3. Udviklende elitemiljøer Elitemiljøerne skal være kendetegnet ved langsigtet og helhedsorienteret talentudvikling. 4. Store sportsevents Store sportsevents giver oplevelser og identitet til byen og har stor brandingværdi. Århus skal - nationalt og internationalt være anerkendt som en by, hvor det er attraktivt at placere og opleve store sportsevents. Vi har spurgt tre idrætsledere om, hvilke tiltag inden for de fire hovedmålsætninger de mener, at Århus Kommune bør igangsætte. For at foreningsfaciliteterne skal være imødekommende er det afgørende, at rengøringen bliver bedre end det nuværende niveau. Dækningen af halfaciliteterne bør hæves med 3-4 haller inden for de næste 2-4 år for at foreningerne kan tilbyde ordentlige og attraktive træningstider. Lidt mere plads vil hæve kvaliteten af den daglige træning. Manglende fodboldbaner er nævnt så mange gange, så det er der fuld fokus på. Store sportsevents Med bygning af multiarenaen på godsbanens areal vil der være skabt bedre muligheder for at tiltrække nogle flere store sportsevents. Så i lyset af den økonomiske krise, vil det være optimalt at sætte byggeriet i gang i I forbindelse med fokus på store sportsevents glemmer man måske de mange nationale/lokale sportsevents/stævner, som afvikles i byen. Mulighederne for overnatning i forbindelse med afvikling af stævner er på det sidste blevet meget mindre, da brandmyndighederne ikke kan godkende lokaler, der er 1.5 til 2 meter over jorden. Det gælder også selvom der er 2 udgange/flugtveje. De samme lokaler, som har været godkendt i de sidste 10 år, er nu pludselig uegnet til overnatning. Med disse stramninger er det meget vanskeligt at afvikle et større stævne med eksempelvis overnatning for personer. Mindre sportsevents med deltagelse af personer, hvoraf skal overnatte, er næsten umulig at afvikle i Århus kommune. Når der er fokus på store sportsevents, så prøv at se på mulighederne for afvikling af mindre sportsevents. Navn: Ove Pedersen Forening: Aabyhøj I.F, Hovedforening Tillidspost: Kasserer Antal år i bestyrelsen: 23 Attraktive faciliteter Administrationen af foreningsfaciliteterne virker i det daglige meget tilfredsstillende. Kvaliteten i en del af kommunens idrætshaller bør/skal hæves med hensyn til lys, halgulv, scoringstavler m.v.. Nettilslutning i kommunens idrætshaller bør etableres inden for 1-2 år. 11

12 4 skarpe til idrætten i Århus Navn: Peter Friis Forening: Aarhus Tigers AFC Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 5 år. Aktiv deltagelse At Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby, kan enhver idrætsforening vist bakke op omkring. I Tigers håber vi på, at politikerne er klar til at bakke denne målsætning op med konkrete økonomiske midler. For at sikre et aktivt idrætsliv kræver det, at foreningerne har gode ledere, gode trænere og gode faciliteter, og det koster penge. Hvis et nyt medlem mødes af inkompetente trænere og ledere samt dårlige faciliteter, så er vejen tilbage til sofaen ikke lang! Kommunen skal derfor sikre uddannelse at trænere og ledere, sikre foreninger de nyeste IT-redskaber, så foreningsledelse bliver let og lækkert, samt sikre gode faciliteter. Sluttelig skal bureaukratiet omkring indberetning af medlemstal, regnskab, aktivitetsstøtte mv. til diverse instanser minimeres, da det ikke er fremmende for det frivillige engagement. Hvis politikerne er klar, så er vi også klar Attraktive faciliteter Som idrætsforening med særlige krav til bane, opkridtning og udstyr, ved vi i Tigers, hvor afgørende gode faciliteter er og hvilken kamp, det er at sikre gode faciliteter. Kravene fra forbund ifm. kampafvikling stiller krav til foreningens faciliteter. Vore medlemmer stiller tillige stadig større krav, da udbuddet af nye og spændende idrætsgrene og fritidsaktiviteter bliver større og større. Specielt de kommercielle fitness-centres indtog har hævet kravene til foreningens faciliteter. Vi lever i en tid, hvor folk er villige til at betale for kvalitet også på idræts- og fritidsområdet. Tidssvarende omklædningsrum og klublokaler står absolut højest på Tigers ønskeseddel - især i forbindelse med foreningens snarlige omplacering pga. Tunnelprojektet. Slidte og forfaldne forhold gør det svært at tiltrække nye medlemmer og stimulere klublivet. Hvis vi vil sikre medlemmerne i foreningerne, så må vi matche de faciliteter, fitnesscentrene tilbyder. Dette er en udfordring, vi kun kan løfte med kommunens hjælp. Udviklende elitemiljøer Aarhus Tigers Elite-holds succes står og falder med vores evne til: 1 - udvikle egne talenter 2 - tiltrække spillere/ talenter udefra Det er vigtigt, at spillere udefra ser Århus by som et attraktivt sted at studere og et godt sted at arbejde. Ligeledes skal det være muligt af få en bolig, der ligger centralt ifm. studiested og træningssted. Eliteidræt kræver megen tid, så det er vigtigt, at talenternes spildtid herunder transporttid - minimeres, så der ligeledes er overskud til studierne. Kommunens planer om et Sportscollege ser vi som en nødvendighed, hvis Århus skal have en placering som idrætsby nr. 1. Vores egen talentudvikling tager udgangspunkt i implementering af en klar elitementalitet, der starter på vort U16 hold og kulminerer på seniorniveau. Skal vi kunne tilfredsstille vores egne talenter samt tiltrække talenter udefra, skal det være muligt at supplere den daglige klubtræning med en mere målrettet træning, eks. gennem deltagelse på ESAA. Store sportsevents Hele den århusianske idrætsverden drager fordel af store internationale sportsevents i Århus by. Da NRGI park var inde i billedet til afvikling af fodboldlandsholdets to kampe i EM-kvalifikationen, håbede alle i byen naturligvis på, at DBU s valg ville falde på Århus. Ud over den åbenlyse underholdningsværdi, hvor århusianerne får mulighed for at se landshold og topatleter dyste på nærmeste hold, så placerer det ligeledes Århus by på den nationale og internationale scene. Tigers Aarhus A.F.C. 12

13 Navn: Per Risvang Forening: Århus Sejlklub Tillidspost: Formand Antal år i bestyrelsen: 12 Aktiv deltagelse Sejlsporten er en optimal sports- og fritidsaktivitet, der adskiller sig i forhold til mange andre idrætsgrene ved, at den kan dyrkes gennem hele livet - af alle aldersgrupper. Antallet af aktive deltager begrænses primært af antal jolle- og kølbådspladser, samt de nødvendige støttefaciliteter som grej- og klubhuse. Århus Kommune har en enestående mulighed for at øge antallet af aktive sejlere, efter den har overtaget driften af Århus Lystbådehavn. Århus Sejlklub har længe ønsket at udvide antallet af bådpladser i havnen og forventer at kommunen snart er parat til at indgå i konkrete drøftelser herom. Ungdomsafdelingen kan fordoble antallet af ungdomssejlere inden for en kort årrække, hvis kommunen støtter klubben i arbejdet med at få nye faciliteter. Der er et stort uudnyttet potentiale for at få mange flere sejlere i Århus, og Århus Sejlklub er parate til at løfte denne opgave i samarbejde med havnens nye ejer Århus Kommune. Udviklende elitemiljøer Sejlsportsmiljøet i Århus har i årtier udviklet sejlsportstalenter af internationalt format, og det er i den sammenhæng næsten ikke nødvendigt at nævne Jonas og Martins guldmedalje ved OL, med alle de priser de fortjent har fået for deres præstation. Deres medalje illustrerer at sejlsporten er en af de absolut mest vindende elitesportsgrene i Danmark, målt i antal VM og OL medaljer, og en meget stor del af disse talenter kommer fra det århusianske sejlsportsmiljø. Fra 2009 vil talent- og elitearbejdet udgå fra Kraftcenter Århus, et af de tre Team Danmark støttede kraftcentre i Danmark. Kraftcentersejlerne kan herefter benytte faciliteterne i alle de 4 Århusianske havne frit efter behov. Disse tiltag er en væsentlig styrkelse af elitemiljøet i Århus, hvor vi specielt vil fremhæve den meget store gruppe af unge sejlsportstalenter, hvoraf flere er ESAA elever, som i disse år vinder medaljer i ungdomsrækkerne på stribe. Vi er glade for Århus Kommunes støtte til Kraftcentret, men vi må vi konstatere at de mindre kraftcentre i Skive og Horsens, modtager 4-6 gange så stor kraftcenterstøtte fra deres respektive kommuner, som vi modtager til Kraftcenter Århus. Vi har søgt kommunen om at komme op på et støtteniveau på ca. halvdelen af det som de mindre kraftcentre modtager, og håber at dette beskedne ønske bliver opfyldt. Store sportsevents Sailing Aarhus stod i 2008 for sommerens største sportsbegivenhed i Århus; ungdoms VM i sejlsport, en succes som efterfølgende er blevet belønnet med flere priser. Sejlklubberne fortsætter samarbejdet i Sailing Aarhus, med støtte fra Århus Kommune, om at tiltrække tilsvarende nationale og internationale events, specielt ISAF Worlds i 2015 (Det største og mest prestigefyldte event uden for OL) meget stor ros til Århus Kommune for dette samarbejde - tak! Attraktive faciliteter Med opførelsen af den nye bydel på havnen, idrætsramblaen, det århusianske sejlsports-miljøs styrke, og kommunens ønske om et aktivt og attraktivt miljø på havnen for byens borgere og sportsudøvere, så tror vi at Århus Kommune vil støtte Århus Sejlklubs forslag om at opføre et Nationalt Sejlsportscenter på havnen. Det vil understøtte de øvrige tre målsætninger fra kommunens sports- og fritidspolitik på smukkeste vis: - aktiv deltagelse; med større basis-faciliteter vil vi kunne udvide medlemsantallet i jolle- og ungdomsafdelingen væsentligt, og understøtte flere aktiviteter, f.eks. skolesejlads, windsurfing og kajaksport. - udviklende elitemiljøer; et sejlsportscenter vil give elitearbejdet et uvurderligt løft med træningsfaciliteter, vi ellers kun oplever i udlandet. Udover at understøtte det lokale talent- og elitearbejde, vil et sådan center blive et samlingspunkt for landsholdssejlere og udenlandske elitesejlere. - store sportsevents; hvis vi fremover skal kunne fastholde vores gode internationale ry, er det helt nødvendigt at opdatere vores permanente faciliteter på havnen. Et nationalt sejlsportscenter kan placeres ved afslutningen af Idrætsramblaen, på sejlsportsarealet, tæt ved slæbestedet og promenaden langs vandet. Det skal udformes, så det bliver et arkitektonisk flot og let genkendeligt ikon for Århus og det århusianske sejlsportsmiljø. Der skal være fri adgang for at publikum/besøgende kan benytte taget som en udsigtsplatform over havnen og bugten. Et sejlsportscenter på Århus Lystbådehavn vil sikre Århus en permanent placering på den internationale sejlsports verdenskort. 13

14 Regnskab Idrætssamvirkets omsætning for regnskabsåret 2008 blev på kr. Årets resultat viser et overskud på i alt kr. Indtægter kr. Kontingenter Administrationsbidrag Sponsorer Kommunalt tilskud Projekter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter kr. Administration Lønninger Husleje Kontorudstyr og IT Øvrige driftsudgifter Bestyrelsesudgifter Administration i alt Tilskud kr. Leder- & instruktøruddannelse (eksterne) Leder- & instruktøruddannelse (interne) Dyrt idrætsmateriel Misforhold & urimeligheder Foreningsseminarer/ -udvikling Internationale arrangementer Tilskud i alt Tilskud til projekter i alt Udgifter i alt Overskud i alt

15 Foto: Erik Laursen 15

16 Idrætssamvirkets idégrundlag At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner. Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus Tlf Fax

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere