GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

2 GNIST [ leder ] God ledelse i Skive Kommune! Indhold Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Giv din kommunikation et servicetjek Virksomhedsportræt: Huset med kant En rigtig win win situation Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne Grænseoverskridende hjemmebesøg blev en stor succes Tiltrædelser Feriefonden Til- og fratrædelser Jubilæer Sportsforeningen Personaleforeningen Kunstforeningen Min passion: Fra marksten til fugl God ledelse er afgørende for, at vi har nogle velfungerende arbejdspladser, hvor vi både har det godt og gør det godt. Lederen skal bidrage ved tilrettelæggelsen af arbejdet, påvirke udviklingen og sikre den faglige standard. Men lederen skal i høj grad også gå foran med hensyn til gode omgangsformer, og arbejde for gode arbejdsforhold og trivsel på arbejdspladsen. For det, at vi trives på arbejdspladsen, er en forudsætning for vores arbejdsglæde og motivation og er dermed i sidste ende afgørende for, at vi som kommune bruger vores ressourcer effektivt og yder borgerne en god service. Klar tale og god dialog For mig handler god ledelse bl.a. om at være tydelig overfor medarbejderne om vores mål og forventninger. Det handler også om at udtrykke klare holdninger og værdier, at påskønne og anerkende medarbejdernes indsats, udvise tillid og troværdighed, at skabe en god dialog på arbejdspladsen. Samtidig handler god ledelse også om at turde tale om de svære ting ved f.eks. at tage hånd om problemer og konflikter. Det er vigtigt, at vi hele tiden stræber efter at udvikle ledelse overalt i vores organisation. Det gør vi på mange måder. En af måderne er de regelmæssige lederevalueringer, og nu er det ved at være tid til at gennemføre en ny evaluering. Per Mathiasen, kommunaldirektør Måling af ledelsesværdier Det, vi måler os på i lederevalueringen, er de ledelsesværdier, som vi selv har formuleret. Da vi faktisk mener noget med disse værdier, er det oplagt, at vi gerne selv forholder os til i hvor høj grad, vi lever op til værdierne. Og vi beder også gerne andre vurdere det, så vi kan få et klart indtryk af, hvordan vores ledelse virker og påvirker mennesker omkring os. Lederevalueringen er dermed en metode, som giver kommunens ledere mulighed for at forholde sig professionelt og kritisk til egen ledelse på baggrund af meldinger fra omgivelserne om, hvordan deres ledelse fungerer i praksis, og dermed hvordan den kan blive endnu bedre. En klar og retvisende evaluering er afgørende for, om den kan bruges til noget og dermed får den ønskede effekt. For at din leder kan få udbytte af evalueringen til glæde for både lederen selv, organisationen og dig som medarbejder er det derfor vigtigt, at du forsøger at svare ærligt og sagligt på de spørgsmål, som evalueringen stiller. Lederevaluering som værktøj til udvikling Formålet med lederevalueringen er nemlig ikke alene resultatet. Det er naturligvis ikke ligegyldigt om resultatet er godt eller skidt. Men det vigtigste er, at vi alle kan blive bedre, og lederevalueringen er et værktøj til at fokusere vores indsats og målrettet udvikle os i de roller og funktioner vi har med henblik på at fastholde Skive Kommune som en velfungerende kommune og en attraktiv arbejdsplads. Lederevalueringerne løber over første halvdel af Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Karin Fredsøe, Tilde Grafisk Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Torben Lejer, Drivhuset Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: Marts 2012 Deadline næste nummer: 14. februar 2012 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

3 [ kommunikation ] GNIST Giv din kommunikation et»servicetjek«tekst: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Som opfølgning på lanceringen af Skive Kommunes kommunikationspolitik giver vi nu institutioner / afdelinger mulighed for at få konsulentbistand til at lave et»servicetjek«på områdets kommunikation. Kommunikationspolitikken skitserer en række grundlæggende principper for kommunikationen i Skive Kommune og danner dermed den overordnede ramme for vores kommunikation. Politikken spænder over et meget bredt felt faktisk kan man argumentere for, at kommunikation er en væsentlig del af alt hvad vi gør. På den baggrund er det selvfølgelig vigtigt, at hver enkelt organisation får mulighed for at zoome ind på lige præcis de kommunikationsudfordringer, der fylder mest på de enkelte områder. Vi tilbyder at medvirke i en 2-timersworkshop i afdelinger, lederteams eller MED-udvalg. Her tager vi udgangspunkt i kommunikationspolitikken og hjælper med at få taget hul på diskussionen i organisationen og få udpeget eventuelle indsatsområder. Overordnet set ser workshoppens forløb sådan ud: Præsentation af Skive Kommunes kommunikationspolitik Kortlægning og diskussion af, hvor man møder de største kommunikationsmæssige udfordringer i hverdagen. Idéer til indsatsområder der kan styrke kommunikationen i den enkelte institution / afdeling og mulighed for kommunikationsfaglig sparring med konsulenten. Hvis I allerede har arbejdet med kommunikationen i jeres organisation, og primært ønsker at få sparring til på et specifikt emne, beder vi jer om at gøre opmærksom på det ved henvendelse, så vi kan bemande workshoppen bedst muligt i forhold til jeres organisations behov. Henvendelse Workshoppen tilbydes i et samarbejde mellem Kultur og Markedsføring og HR og Kommunikation, og det er gratis at benytte tilbuddet. Henvendelse kan ske til konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

4 GNIST [ virksomhedsportræt ] Hus med kant Drivhuset er Skive Kommunes ungdomshus. Huset er for alle unge mellem 15 og 25 år. Den daglige leder er Torben Laier, men det er de unge, der driver huset og arrangerer koncerter og aktiviteter, de selv vil deltage i. Torben Laier har været leder af Drivhuset i 1½ år. Han glæder sig over den aktivitet og det engagement, de unge møder op med her. Foto: Malene Brink Tekst: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Indgangen til Drivhuset er i en glasvæg under bibliotekets mørke facade mellem betonpiller og ud til en parkeringsplads. Cykelstativet, med masser af cykler, og et gammelt klaver er i første øjekast det, der får en forbipasserende til at blive opmærksom på Drivhuset. Men allerede i indgangen får man en oplevelse af, at her er der liv - ungdomsliv. Indgangen er prydet med kunstfærdigt og flot udført graffiti tilsat pudsige ordsprog. Indenfor i Drivhuset er det de unge selv, der har stået for indretningen med gamle sofaer, baren fra det nu lukkede diskotek Road House i Skive, en lille, intim scene og en stor scene med lys og lyd. - Vi er et hus med kant. Vi skal være dét sted i hele Skive Kommune, hvor vi skubber det kulturelle tilbud mest og helt til kanten. Der skal være plads til alle, og derfor er Drivhuset ikke et spillested, eller politisk debathus, eller et kunsthus og så videre. Huset er en atomfri zone med det indhold, som de unge selv tager initiativ til og udfører, fortæller lederen af Drivhuset Torben Laier, og tilføjer: - Selvfølgelig er jeg med i arbejdet, så jeg kan støtte og vejlede de unge i de valg af aktiviteter vi har i huset. En af mine største udfordringer er at få de unge til at rumme hinanden. De unge er meget forskellige, og vi skal rumme forskellighederne. Tør eksperimentere - Uover at være forskellige er de unge i Skive meget ansvarlige, fornuftige og»pæne«. Ofte er det mig, der presser på for at gøre tingene lidt vildere, få lidt 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

5 [ virksomhedsportræt ] GNIST mere kant eller være lidt mere anderledes, end det de unge kan møde alle andre steder. Vi skal turde eksperimentere i mange retninger, siger Torben Laier. - Selvfølgelig laver de unge også fejl eller træffer nogle uheldige beslutninger, men det lærer vi alle sammen noget af. Og så aftaler vi, at lige netop sådan gør vi ikke igen. For eksempel har vi engang haft et musikarrangement med ekstra hårde bas-lyde. Vi havde hele tre bashøjttalere i hver side at scenen, og musikken drønede derudaf til kl. 23. De unge havde en rigtig gode oplevelse. Problemet var, at alle bibliotekets bøger var rystet ud af hylderne på 2. sal og naboerne længere oppe ad gaden havde lamper, der rystede under koncerten. Det var nærmest vores eget lille jordskælv, vi satte i gang. Det behøver vi ikke at gentage, smiler Torben Laier. Drivhuset er kommunalt drevet med Torben Laier som leder i 24 timer om ugen. Herudover er der et par timers rengøringshjælp om ugen og kr. årligt til aktiviteter. Andre udgifter skal dækkes via fonde mv. I bestyrelsen for Drivhuset sidder Torben Laier, et byrådsmedlem og repræsentanter for de unge. Al magt til dem der gider arbejde! Husets arbejdskraft er A-holdet og B-holdet. A-holdet er bestyrelsen, som mødes og beslutter, hvilke aktiviteter, events og f.eks. koncerter der er i huset. De trækker det store læs både med planlægning og gennemførelse. B-holdet er dem, der bare vil komme og hjælpe med at sætte scene, lys og lyd, slæbe stole frem osv. til de arrangementer de har lyst til. - Hvem der er på A-holdet eller B- holdet bestemmer den enkelte selv. De fleste unge har masser af tid og overskud i nogle perioder, mens der i andre kan være eksamener, studier eller andet, som gør, at de prioriterer deres tid og kræfter andre steder. Og det er helt fint for Drivhuset, vi har et motto der hedder»al magt til dem der gider arbejde«. Det betyder, at hvis en ung kommer og siger»skal vi ikke lave en computerspilsaften?«så er svaret»jo, find et par kammerater, og find ud af hvad I vil, så skal vi nok bakke op«. Vi er ikke en klub, hvor man bare kommer med ønsker som alle andre opfylder, forklarer Torben Laier. Naturlig opbakning til musik Skiveområdet er et musik-område. Derfor er det naturligt, at Drivhuset også har masser af musikarrangementer fast hver 2. tirsdag er der koncert, foruden sommer-festival og weekendkoncerter. I huset kan der sættes to scener op. En lille scene, hvor der kun er plads til tilskuere og en stor med tilskuere. Musiktilbuddene spænder fra klassisk fra konservatoriet og blød pop til den hårdeste heavy metal. - Den lille scene er et rigtigt godt sted at starte for et nyt ungt band, der står på en scene for første gang. Publikum er tæt på. Og i Skive er der altid en god opbakning, når nogen tager springet og viser hvad de kan, siger Torben Laier. - På den store scene inviterer vi bands til at komme til øve-aften. Vi har ikke penge til at betale for en koncert, men vi betaler gerne for transport, mad og drikke og aftaler at bandet kan bruge vores lys og lyd til en øveaften. Efterhånden som vi er blevet et kendt sted ude omkring i landet og bliver nævnt i Gaffa (musikblad for unge), så vil bands gerne lægge vejen forbi. De ved, at stemningen i Skive er fantastisk, siger Torben Laier. Art jam og kokketricks Mange af Skive Kommunes unge er glade for musik, men noget som alle unge er vilde med er stand-up komik. - Stand-up er et af de brede tilbud, der samler alle kommunens unge. Andre lidt smallere tilbud er foredrag, film-aftner med smalle film og f.eks. art jam, altså kunst-workshops hvor man Fakta [ Drivhuset ] Drivhuset har eksisteret siden september 2009, og har til huse under Skive Bibliotek ud mod parkeringspladsen til Østergade. Hver anden tirsdag, og ofte i weekenden, er der koncerter i ungdomshuset. Stemningen og opbakningen til upup-comming bands er stor i Skive, og mange nye, unge bands kommer gerne og spiller. Foto: Poul Andersen kan improvisere med perler, maleri eller andre udtryksformer. I løbet at 2012 skal vi have mere art jam og gerne med kunstnere, som kan de unge kan lære af og få inspiration fra. Et tiltag som er i støbeskeen er madlavning og kokketricks. - Mange unge vil gerne kunne lave lidt mere mad end blot at koge pasta. Så planen er at arrangere madlavning hver 14. dag, hvor de kan lære nogle kokketricks til alt lige fra billig hverdagsmad og til den ultimative scoremenu, slutter Torben Laier. Drivhuset er for alle unge mellem 15 og 25 år. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

6 GNIST [ kompentenceudvikling ] En rigtig win-win situation rotationsprojekt i ældreplejen med både uddannelses- og jobperspektiver Fra august i år har social- og sundhedshjælpere og -assistenter i ældreplejen i Skive Kommune deltaget i et projekt, hvor kommunens medarbejdere får to ugers efteruddannelse i forebyggelse, dokumentation og»mestring«. Jobsøgende borgere i kommunen fungerer i den forbindelse som rotationsvikarer og tilbydes samtidig en del af Social- og sundhedshjælperuddannelsen som forberedelse til vikaropgaven. Tekst og foto: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Cirka 625 faste medarbejdere tilbydes et 2-ugers efteruddannelsesforløb, som afvikles på Social- og sundhedsskolen i Skive. Kurserne afvikles fra efteråret 2011 til efteråret Der sendes 30 faste medarbejdere på kursus af gangen. I efteråret 2011 er det medarbejdere fra Skive by og nærmeste omegn, der er på kursus. Fra foråret 2012 bredes tilbuddet ud til faste medarbejdere i den øvrige del af kommunen. 6 Med andre ord: de faste medarbejdere efteruddannes og rotationsvikarerne får mulighed for at prøve kræfter med et nyt arbejdsområde, og som sidegevinst forventer kommunen at styrke rekrutteringen til Social- og Sundhedsuddannelserne i Skive Kommune. Alt i alt en rigtig win-win situation. Ældreservice forventer, at afviklingen af kurserne for de faste medarbejdere bliver udgiftsneutral, da der søges rotationsydelse til dækning af omkostningerne til vikartimerne igennem Arbejdsmarkedsstyrelsen. Noget at glæde sig til Social- og sundhedshjælper Lone Stubkær Pedersen, Plejecenter Gammelgaard, har været på kursus, og som hun bemærker til sine kolleger:»i har noget at glæde jer til.«for Lone har det været en rigtig god oplevelse at være på kursus og både få genopfrisket sin viden og få nye idéer med sig hjem. Det gennemgående tema for de to uger er ældre borgeres»mestring«og kurserne afvikles med: en uge, hvor der sættes fokus på forebyggelse en uge, hvor dokumentation er det centrale omdrejningspunkt for undervisningen [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] Forløbet er planlagt i samarbejde med kursusafdelingen på Social- og sundhedsskolen i Skive, medlemmer af Fælles-MED og lederrepræsentanter i Ældreservice. Engagerede undervisere Fra Lone lyder der stor ros til undervisningen og lærerne som hun beskriver som både meget engagerede og dygtige. På skolen veksles der mellem teori og praktiske øvelser. Lektier er der ikke mange af langt det meste af arbejdet klares i skoletiden. Lones kollega, Social- og sundhedsassistent Sonja Arentsen, ser frem til at skulle afsted på kursus. Hun siger:»vi har allerede meget fokus på dokumen- Fakta [ Rotationsprojektet ] Projektets deltagere Ca. 625 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere og 50 jobsøgende. Projektets styregruppe Til planlægning og løbende justering undervejs i projektet er der nedsat en styregruppe, bestående af bl.a. repræsentanter for: FOA i Skive. Arbejdsmarkedsteamet i Skive Ledelsen på Social- og sundhedsskolen Driftsledelsen i Ældreservice

7 [ kompetenceudvikling ] GNIST tation, så kurset falder helt perfekt ind så alle bliver bevidste om, hvor vigtigt det er.«lone supplerer:»med kurset får vi en fælles holdning og nogle fælles mål at arbejde efter.mestring«den røde tråd Mestringsbegrebet er den røde tråd igennem kursusforløbet og det handler kort fortalt om at give de ældre hjælp til selvhjælp, og ikke tage for meget over der, hvor de ældre godt selv kan mestre opgaverne. Social- og sundhedshjælper Bente Mackenhauer Nielsen, Plejecenter Gammelgaard, siger:»man skal være meget opmærksom på det med mestringen,«og Sonja supplerer:»det kan være hurtigere at tage over.«hun fortsætter:»med kurset får vi ny viden, og bliver mere bevidste om dokumentationen, og om at lade borgerne gøre det de kan selv.«lone tilføjer:»det handler jo også om, at give de ældre mulighed for at bevare deres identitet.«hjælp udefra Når kommunens medarbejdere skal af sted på kursusdagene, afløses de af jobsøgende borgere med mere end 3 måneders ledighed og en interesse for at arbejde på Ældreområdet. Rotationsvikarerne deltager i et forberedende kursus på Social- og sundhedsskolen i Skive, før de træder ind som vikarer. Kurset svarer til 1. skoleperiode på uddannelsen til Social- og sundhedshjælper. Hvis skoleforløbet gennemføres tilfredsstillende, og man efter rotationsprojektet ønsker at forsætte uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, vil det være muligt at afkorte uddannelsen med 1. skoleperiode. En del af holdet De faste medarbejdere på Plejecenter Gammelgaard har opfattet samarbejdet med rotationsvikarerne som rigtig positivt og kan mærke, at rotationsvikarerne har fået meget med sig fra kurset på Social- og sundhedsskolen. Som Sonja siger:»de har rigtig lært noget.«john Kristensen og Brian Johansen er begge rotationsvikarer på Plejecenter Gammelgaard. Allerede inden John fik vikarjobbet havde han en idé om, at han ville uddanne sig til Social- og sundhedshjælper. For møbelsnedkeren Brian var området helt nyt, og det har været en rigtig positiv oplevelse, at han nu er kommet til at arbejde med mennesker. Han siger:»lige fra dag ét har det været en fornøjelse.«john supplerer:»jeg var allerede en del af holdet fra den første dag, hvor jeg kom til at gå sammen med gruppekoordinatoren, og så er det bare gået derfra.«der bliver taget hånd om alting Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager normalt 14 måneder, hvoraf cirka 2/3 er praktik. Der er mulighed for efter en konkret, individuel vurdering at afkorte uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 4 måneders praktik, hvis ansøger har 1 års praktisk erfaring. Det forventes, at rotationsvikarerne kan afløse de faste medarbejdere, der er på kursus, men i planlægningen af arbejdet prioriteres opgaverne i Ældreområdet selvfølgelig i forhold til, at rotationsvikarerne ikke er fuldt uddannede. For rotationsvikarerne på Plejecenter Gammelgaard er støtten fra organisationen meget tydelig, som John fortæller:»der bliver taget hånd om alting. Fx får vi hjælp af forflytningsvejlederne, der hjælper os med viden om rigtige arbejdsstillinger og sørger for, at vi får de rigtige hjælpemidler.«mandesnak På spørgsmålet om, hvordan de to mænd oplever at komme ind i et fagområde, hvor den overvejende del af medarbejderne er kvinder, smiler de begge og konstaterer, at det er anderledes end hvad de er vant til på deres tidligere arbejdspladser men ikke dårligere! Og som Brian konstaterer, har de også fået en rigtig positiv modtagelse hos beboerne, hvor mændene indimellem, som Brian udtrykker det,» trænger til en god mandesnak!«john er allerede sikker på at han vil fortsætte uddannelsen, og Brian overvejer det kraftigt, hvis han kan få økonomien i elevtiden til at gå op. Fra venstre ses John Kristensen, Bente Mackenhauer Nielsen, Lone Stubkær Pedersen, Sonja Arentsen og Brian Johansen på Plejecenter Gammelgaard. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

8 GNIST [ færgeri ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne Overfartslederen på Fur-færgen erklærer plejer for død. Med den nye færge bliver alt nyt for medarbejderne Inden den nye færge, Mjølner-Fur, kommer i sejlads mellem Salling og Fur skal de besætningsmedlemmer først lære en hel ny færge at kende. - Siden den nuværende færge, Sleipner, blev bygget, er der sket rigtig meget. Alt i den nye færge er elektronisk, så mine medarbejdere får meget at lære, forklarer overfartsleder Villy Svinth. Da Gnist fanger ham, er han lige kommet hjem fra sin syvende tur til Polen, hvor færgen er blevet bygget af Assens Skibsværft. Mens færgen bygges, har han fået en afløser til at passe den normale færgedrift ved Fursund, så han kan koncentrere sig om at være med til færgebyggeriet. De seneste syv uger har han tilbragt 1-3 dage hver uge på værftet i Gdnyia. Villy Svinth siger: - Det er jo dødspændende at være med til, og jeg synes, det kræver is i maven. Det er et stort projekt, som jo bliver bedømt af alle, så jeg føler lidt, jeg er til eksamen. Trygheden kastes over bord Han er klar over, at udfordringerne for medarbejderne bliver store, når de skal lære at sejle den nye færge. - Vi har det jo altid bedst, med det vi kender og er trygge ved, så det bliver da 8 noget af en opgave for medarbejderne, men jeg håber, de vil synes, det er spændende, siger Villy Svinth. Han forudser en række prøvesejladser og et længere uddannelsesforløb for medarbejderne, inden de er klar til at sætte den nye færge i drift, formentlig i begyndelsen af det nye år. Færgen har netop fået sit navn, Mjølner-Fur, ved en dåb i Assens, og færgen skal efter planen sejles til fra Assens Skibsværft til Fur i december. Designet til biodiesel Villy Svinth er spændt på, hvad færgen kommer til at sejle på, for færgen er designet til at kunne sejle på biodiesel. Biodiesel bliver lavet af døde dyr på DAKA og færgen er indrettet sådan, at den både kan sejle på almindelig diesel og biodiesel. - Brug af biodiesel hænger godt sammen med, at Skive Kommune gerne vil være en grøn kommune, forklarer han. Men problemet er nu, at biodiesel koster to kroner mere end almindelig diesel. - Det er jo alligevel en del, så jeg er spændt på, hvad vi gør, når vi kommer dertil, siger Villy Svinth. - Jeg håber, vi får råd til den miljøvenlige diesel, for det vil være en rigtig god reklame udadtil for os. Så vil der nok komme nogen for at se, hvordan vi gør det. Det vil være lidt en falliterklæring for os, hvis vi bliver nødt til at sejle på den forurenende diesel, mener Villy Svinth. [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] Mjølner-Fur blev navnet! Torsdag den 17. november døbte Elke Mølgaard, der bor på Fur, og er fra kommunens teknikog miljøudvalg den nye færge i Assens. Navnet er foreslået af Fur Museum og skoleeleverne på Fur stemte for det blandt en række andre forslag. Tekst: Jeanette Lund Foto: Peter Therkildsen, Teknisk Forvaltning Fakta [ Fur-færgen Mjølner ] Den nye færge kan tage 30 personbiler eller to sættevogne og 14 personbiler det samme som Sleipner-Fur. Med den nye færge bliver det nemmere at lave vedligehold. Så kan den nye færge tages ud og Sleipner-Fur kan sejle i stedet. Færgen har godt 70 dobbeltture døgnet rundt. Der er afgang hver 15. minut i dagtimerne. Sleipner-Fur blev indsat den 21. september Den afløste de to små træfærger Stenøre og Fursund.

9 [ forebyggelse ] GNIST Grænseoverskridende hjemmebesøg blev en stor succes Tandplejen i Skive Kommune har taget tandbørsten i den anden hånd i forebyggelsesarbejdet Tekst: Jeanette Lund Foto: Bertel Bolt-Jørgensen Det var med en vis uro i maven, at tandplejer Anette Moltzau første gang tog på hjemmebesøg for at instruere i tandbørstning og snakke tandsundhed med familien. - Det var meget grænseoverskridende for mig at skulle ud i børnenes hjem, jeg er jo vant til at møde dem på klinikken eller i skolen, fortæller hun. Men da hun oplevede, hvor meget nemmere snakken om tandbørstningen gik, når børn og forældre var på hjemmebane, begyndte hun i stedet at glæde sig til hjemmebesøgene. - Det har været en kæmpesucces. Børnene vi har besøgt, er så tillidsfulde og hopper jo nærmest op i tandlægestolen, når de kommer hos os, smiler Anette Moltzau. Først med hjemmebesøg Inspirationen til projektet»husk lige tandbørsten lige sundhed for alle«, kommer fra Århus Kommunale Tandpleje, der i Gellerup har lavet ekstra sundhedsfremme ved at besøge familierne med anden etnisk baggrund end dansk. Og netop sundhedsfremme og forebyggelse står allerøverst på Tandplejens prioriteringsliste. - Vi er nogle af de første, der har taget ideen om hjemmebesøgene op. Det kræver en del ressourcer, men vi må sige, at det virker, konstaterer Rita Kaae, der er leder af Tandplejen i Skive Kommune. Hun tror på, at ressourcerne er givet godt ud på det tidspunkt i barnets liv. Et godt tilbud Målet med hjemmebesøgene var at få fat i børn med dårlig tandsundhed og at prøve at få en bedre kontakt til børn med anden etnisk oprindelse end dansk. Anette Moltzau fortæller: - Det var lidt svært, for vi ville jo gerne have fat i en bestemt gruppe børn, og det lykkes os også ved at fokusere på, at det var et godt tilbud. 27 familier fra kommunens mest socialt belastede områder deltog - halvdelen var etniske danskere og den anden halvdel var med anden etnisk baggrund. Personlig udfordring Projektet har været en stor personlig oplevelse og udfordring for medarbejderne. For tandplejer Anette Moltzau har det været spændende at være fagperson på en anden måde og meget lærerigt at møde så mange forskellige mennesker. - Jeg er selv blevet mere rummelig af at se, hvor forskelligt vi lever, og jeg kan lettere forstå, at vi har forskellige forudsætninger i livet. Jeg har også lært, at det er meget nemmere at påvirke folks adfærd, når jeg møder dem, der hvor de er trygge, siger hun. Tandplejen vil nu prøve at indarbejde hjemmebesøgene i deres almindelige forebyggende arbejde i det omfang økonomien tillader det. Tandplejen laver sukker-udstillinger til skolerne for at vise børnene, hvor meget sukker, der er i for eksempel slik, sodavand og andre madvarer. Vidste du, at der er 66 sukkerknalder i en halv liter cola eller 86 stykker i 500 gram chocopops?» Der er højt humør, når tandplejer Anette Moltzau (t.v.) og klinikassistent Connie Krog modtager børn på klinikken. De oplever, at de børn, de har været hjemme hos, flyver dem om halsen, når de kommer på tandklinikken. - Jeg er sikker på, at de børn ikke får tandlægeskræk senere i livet, siger Connie Krog. Her er det Cecilie Hangaard fra 1.b på Brårup Skole, der får kigget tænderne efter. Fakta [ Tandplejen ] Tandplejen har børn og unge tilknyttet de kommunale klinikker og sender børn ud til privatpraktiserende tandlæger Udover lederen er der to administrative medarbejdere, to tandplejere, syv tandlæger, én klinikassistentelev og 12 klinikassistenter. Tandplejens administration holder til på Resen Skole og har fem klinikker fordelt på kommunens skoler. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

10 GNIST [ personaleforhold ] September-oktober 2011: Tiltrædelser Alis V. Seerup, pæd.hj., Rønbjerg Børnehave Anders Granvig, specialarbejder, Bomi Anders Herstrøm Boysen, specialarbejder, Bomi Anette M. Mark, pæd.medhj, Skivehus Skole Anja Iversen Tang,kontorass,Arb,markedsteam Ann Breuning-Hansen, sosu-assistent, Midt Anne Kirstine O. Larsen, pæd.medhj., Fur afd. Anne Luise Grundvad, pæd.medhj, Solhaven Anne L. Poulsen, pæd.medhj., Oddense BH Anne Rolighed Andersen, Botilbud Marienlyst Anne Schyth Nielsen, pædagog, Hjaltesvej Anne-Grete Nielsen, omsorgsmedhj., Hjaltesvej Annemette H. Jakobsen, kontorass., BFF Sekretariat Annemette Østergaard, hjemmehjælper, Syd Annette N. Christensen, pæd.medhj., Klynge 4 Benny Bjerre Jensen, lærer, Krabbeshus Heldagssk. Bente Primdahl, sosu-hjælper, Fyrbakken Benthe Lyngby Bendtsen, sosu-hjælper, Marienlyst Betty-Ann Nehls, undervisningsass.t, Breum Skole Birgit Sohnemann, pæd.medhjælper, Jebjerg Sk. Birgitte Hauch Konge Lund, lærer, Hem Skole Birthe Nielsen, kontorassistent, JobStart Carina Asta Christiansen, Dagplejer, Dagplejen Carsten Hejgaard Madsen, tekn.servicemedarbejder Cenona T. de R. Halberg, køk.medhj.,børnegård Durup Charlotte Jensen, pædagog, Gefionsvej/Frejasvej Charlotte Kristensen Bligaard, husass., Bøgely Charlotte Kær Amtoft, pædagog, Hjaltesvej 5B Claus Børsting Jeppesen, pædagog, Skovly Danny Sommer Pedersen, tekn.service-, Lærkereden Dennis Rishøj Jensen,pPædagogmedhj-, Magneten Diana Øster, køkkenass-, Daginstitutionen Valhalla Dorthe Bruun Bracht, pæd.medhj, Oddense Skole Dorthe R. B. Nielsen, psykolog, Rusmiddelcenter Emil Jakobsen, hjemmehjælper, Syd Emil Sebastian Albæk-Falk, lærer, Skive Musikskole Eva Rubin Krogh, kontorass., Borgerservice Frank Bastrup Olsen, lærer, Skive Musikskole Gitte Skovby, socialrådgiver, Familiesektionen Glenn Riis Skov, pæd.medhj., Skivehus Skole Grethe Mortensen, husass., Solsikken Indegruppe Hanne Brasen, pæd.medhj, Hedemarken Hanne Grete Middelhede, plejer, Midtbyen Hanne J.Bertelsen, pæd.medhj.krabbeshus Heldagssk. Hanne M.Andersen, pæd.medhj, BH Rosenbakken Hans Michael Foslev, tek.service., Breum BH Heidi Ikast Sørensen, rengøringsass., Vaskeriet Heidi Lykke Fruergaard, pæd.medhj., Nr.Søby BH Heidi Vang Sørensen, hjemmehjælper, Klynge 2 Helle Harritz Hannibal,pæd.medhj., Brårup Skole Helle Hovgaard Lomholt, kontormedhj., Rønbjerg afd. Helle Therkildsen, pæd.medhjælper, Aakjær afd. Henriette Frank Sørensen, omsorgsmedhj., Hjaltesvej Henriette Jakobsen, pæd.medhj, Rødding SFO Henrik Jespersen, tek.service, Aakjær afd. Henrik Søgård Pedersen, Pæd.medhj., Durup SFO Herdis Lilian Henriksen, rengøringsass., Mejsevej Inga Fruergaard, kontorassistent, Bomi Inga Jeppesen, områdeleder, Selde-Fur Ældrecentre Inge M.P. Nielsen, undervisningsass., Ramsing afd. Inge Olesen, sosu-hjælper, Lem Indegruppe Inger Lis Jørgensen, projektafdeling Inger Mejdal Brødsgaard, specialarbejder, Bomi Irma Stouby Dahl, pæd.medhj., Børnehaven i Roslev Jan Moos Møller, pædagog, Hjaltesvej Janni Egeberg Nielsen, socialråd., Familiesektionen Jens A.D.Therkildsen, Ttkn.service, Feldinghus Jens Ole Brask, tekn.service, Balling Undervisningsafd. Jens Troels Andersen, lærer, Resen Skole Jesper Berggren Majgaard, pædagogmedhj., Durup SFO Jesper Faurskov Pedersen, idrætsmentor Jesper Hjernø, tekn.service, Selde Børnehave Jesper V. Kristensen, Pæd.medhj., Lærkereden Jette Vestergaard, pæd.medhj., Oddense Børnehave Johnny Krolmark, kontorassistent, Social og Arb.mark. Jytte Jensen, specialarbejder, Bomi Karen M.Christensen, husass., Daginstit. Lærkereden Karina H. Lang, nh.kl.leder, Brøndum-Hvidbjerg Karina Lindberg Jensen, omsorgsmedhj., Hjaltesvej Karina Lindeborg Sigaard, dagplejer Karina Sellevold Larsen, sosu-hj., Selde Indegruppe Katrine Juhl Wenøe, pædagog, Hjaltesvej Keld Kjærgaard Petersen, indkøbskonsulent, Indkøb Kenneth Risgaard, pæd.medhj., Idavang dagtilbud Kirstine Hjelm Højgaard, husassistent, Balling Kristen H.Kristensen, tekn.service, Breum Skole Kristian Søberg Juul, Lærerassistent, Højslev Skole Kurt Christensen, tekn.service, Brårup Skole Laila Margrethe B. Eriksen, Pæd.medhj., Marienlyst Lars Bundgaard, omsorgsmedhjælper, Døgnafdelingen Lars Sølvsten, tekn.service, Rødding Undervisningsafd, Lasse Højgaard, kustode/medhjælper, Fur Museum Laura Toft, kontorassistent, Resen Skole Lena Mølgaard Haras, assistent, Myndighedsafd. Lena S.Rasmussen, rengøringsass., Ørslevkloster Skole Lene Albertsen, sosu.ass., Møllestien plejen Lene Merete Christensen, Kontorass., Bomi Line Jørgensen, Skive Bibliotek Liselotte Bachstein, kontorass., Bomi Lona Lykke Majlund, pæd.medhj., Brårup Skole Lone Andersen, køk.medhj., Sabroegaarden Lone Hekkel Vergara, ergoterapeut, Myndighedsafd. Loni G.Jacobsen, kontorassistent, Arb.markedsteam Lonni B. Bergstein Pedersen, husass., Brårup Skole Louise B. Raahede, pædagog, Hedemarken Louise K.Hansen, sygeplejerske, Møllestien plejen Louise Kirstine Nielsen, husassistent, Brårup Skole Mads F. Nielsen, pæd.medhj., Troldebo, Ørslevkloster Maiken Christensen, Pædagog, Resen Børnehave Majbritt Jørgensen, pæd.medhj., Krabbeshus Malene Bjerg Dueholm, projektmedarb., Specialrådgiv. Malene D. Brask-Nielsen, bh.kl.leder, Breum Skole Marie Johnsen, tekn.service, Rødding Børnehave Marlene Faddersbøll, Sagsbehandler, Specialrådgiv. Martin Falkenberg, kontorassistent, IT-afdelingen Martin Rosenvinge, pæd.medhj., Aakjær Fritidsklub Mette Berthel Christensen, dagplejer Mette H. Green, lærer, Aakjær Undervisningsafd. Mette Laila Stærk, sosu-ass-, Klynge 2 Mette Land Jensen, kontorass., BFF Sekretariat Michelle Højland, pædagog, Børnehaven i Roslev Niels Jørgensen, teknikumingeniør, Spildevand Niels V. Søndergaard, Tekn.service 10 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

11 Ta ud indstik Ferieboliger Feriefonden - for medarbejdere ved Skive Kommune

12 Feriefondens Hune, Blokhus Sommerhuset, Plantagevej 4 C Hune Sommerhuset er på 70 m² og indeholder og bl.a. seks sovepladser, to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng, stue/køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine samt udgang til træterrasse, badeværelse med bruseniche, dyner og puder(sengetøj skal medbringes), vaskemaskine og tørretumbler, gyngestativ og sandkasse. Sommerhuset ligger ca. to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden tæt på Fårup Sommerland. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Hotel Skagen Strand Tranevej 108, Hulsig - ejerlejlighed nr. 81 Ferieboligen er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser fordelt på to plan stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, TV m.m., badeværelse, vaskemaskine, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort, som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på

13 feriesteder Bønnerup Strand Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Ferielejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt seks sovepladser køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, stue med TV, badeværelse med bruseniche, dejlig terrasse med aftensol, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort kørselsafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat. Se evt. yderligere information på Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m², som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, komfur, køleskab og opvaskemaskine mv. Stort badeværelse m/vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip er der adgang til 1. sal, som indeholder 2 gode soverum med 4 sovepladser og indbyggede skabe. Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året rundt.

14 Information For at leje én af Feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det senest den 13. januar 2012 til Feriefonden, Skolegade 5, Breum, 7870 Roslev eller til Ansøgningsskemaet findes på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked. Har du ikke fået svar senest den 1. februar 2012, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Efter 1. februar 2012 kan du på Intranettet under Medarbejder > Feriefond se en oversigt over de resterende ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail eller evt. ved at ringe til Feriefonden på tlf. nr (mandag til torsdag kl ), hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Mailer du din booking, skal du huske at sende oplysning om privat adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune, og der må ikke ske udlån/ videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Har du en lejeaftale som ligger efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Vi gør opmærksom på, at lejeaftaler er bindende, dog vil Feriefonden i særlige tilfælde godkende en annullering. Genudlejningen skal så vidt muligt undgås. OBS! Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Hune. Udlejningsperiode: Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring: Boligerne skal afleveres rengjort. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Hvis ikke rengøringen aftales med Feriecenteret, skal man selv sørge for rengøringen. Slutrengøring vedr. ferielejligheden ved Hotel Skagen Strand er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centeret med 500,- kr. I Hune og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen i ferieboligerne. Husk at ovn og grill skal rengøres efter brug. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for efterfølende brugere, hvis alle sørger for en god rengøring, herunder rengør paneler, døre, vinduer mv. når man kan se, der er behov herfor. Betaling: Lejen + el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgående lejeaftaler er bindende. Yderligere information: Der kan altid rettes telefonisk henvendelse til Feriefonden på tlf eller på mail Se Skive Kommunes intranet under Medarbejdere > Feriefond. Priser Bønnerup Strand: Højsæson: kr pr. uge. Lavsæson: kr pr. uge Slutrengøring koster kr. 450,- og kan aftales med centret. Hotel Skagen Strand: Højsæson: kr ,- pr. uge. Lavsæson: kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til Centret. Slutrengøring obligatorisk kr. 500,- betales til centret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: kr pr. uge Lavsæson: kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Søndervig: Højsæson: kr pr. uge Lavsæson: kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål: kr. 800,- Hverdagslejemål: kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 18. maj til og med fredag den 7. september Fredag den 12. oktober til fredag den 19. oktober Fredag den 8. februar til fredag den 15. februar Praktisk info om lejemålene I højsæsonen udlejes kun i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 27 starter fredag den 29. juni i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 27 starter fredag den 6. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Bemærk dog, at alle lejemål i Skagen først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen.

15 [ personaleforhold ] GNIST Tiltrædelser - fortsat Nina Mørch Johnsen, Husassistent, Bomi Ole K. Kristoffersen, Tekn.service, Breum Skole Passy Nabami Kaniki, Fyrbakken Per Nielsen, hjemmehj., Roslev Indegruppe 1 Pernille Jensen, Pæd.medhj., Ramsing SFO Pia Eriksen Ellidshøj, dagplejer Pia Sandra Knudsen, pædagog, Nr.Søby BH René D.Nørgaard, tekn.service., Daginst.Valhalla Ricard Jørgensen, kontorassistent, Huset Rikke Laursen, omsorgsmedhj., Jyllandsgade Sandie Petersen, pæd.medhj., Højslev Skole Sara H.Iversen, omsorgsmedhj., Mejsevej Susanne Holm Jakobsen, servicemedarb., Bomi Susanne Jakobsen, pæd.medhj., Lem Afd. Søren Haubjerg, skoleleder, Oddense Skole Søren Jesper Sørensen, specialarbejder, Bomi Søren Juhl Jensen, hjemmehj., Botilbuddet Marienlyst Tage Øhrberg, teknikumingeniør, Entreprenørgården Tina H. Gravgaard, pæd.medhj. Krabbeshus Tina Nyberg Høgfeldt, sosu-ass., Lem Tine Rulffs Kjærside, tandklinikassistent, Tandplejen Tommy Sloth Carlsen, pæd.medhj., BH Rosenbakken Torben C.L.Olsen, pædagog, Skovbørnehaven Tove Andersen, kontorassistent, Hem Skole Trine Nielsen, Pæd.medhj., Rødding Børnehave Vita Dalgas Gammel, Nord Vita Jensen, ergoterapeut, Myndighedsafdelingen Yvonne Charlotte Gade, sosu-hjælper, Nord Zeljka Lujic, sosu.ass., Fyrbakken Aage Christensen, tekn.service, Bomi September-oktober 2011: Fratrædelser Anders Primholdt, pæd.medhj., Gefionsvej Andre Lassan, Baldersvej / Frejasvej Ane Marie Kristiansen, Balling Indegruppe Anette K.Madsen Davidsen, pæd.medhj., Ramsing Anette Ravn Bilstrup, pæd.medhj., BH Birkely Anja Jensen, pædagog, Aakjær Undervisningsafd. Anna F. Sørensen, pæd.medhj., Jebjerg Børnehus Anna Stilling, overlærer, Selde Undervisningsafd. Anne Rosborg Wegener, jobkonsulent, Arb.mark.team Annette Nygaard Christensen, pæd.medhj., Klynge 4 Annie Boel, pæd.medhj., Rønbjerg Børnehave Annie B.H.Lundsberg, pædagog, Resen Børnehave Ann-Louise H.Villadsen, kontorassistent, Sygedagpenge Bente Pia Pedersen Munk, rengøringsass., Bøgely Bente V. Mølgaard, kontorass., Spøttrup Borgmuseum Berit K.Holmboe, rengøringsassistent, Park og Vej Birgitte Jensen Kammersgaard, husass., Breum BH Birgitte Pedersen, pæd.medhj., Højslev Skole Britta B. Petersen, kontorass., Udbetalingsenheden Børge S. Pedersen, kontorass., Skive Kunstmuseum Carsten Hornshøj Poulsen, stedfortræder, Mentor Charlotte Gaardsted, socialpæd., Jyllandsgade Charlotte K.Amtoft, socialpæd., Huginsvej/Østerbro Charlotte Søndergaard, pæd.medhj., Rønbjerg BH Christen C.Knudsen, specialarb., Entreprenørgård Christina G.Biller, socialpæd., Gefionsvej/Frejasvej Claus Støvring, lærer, Tieren Claus-Peter Peters, tekn.service., Brårup Skole Conny Bodilsen Jacobsen, pæd.medhj., Jebjerg BH Dan Nielsen Hannibal, pæd.medhj., Resen BH Diana Nygaard Eriksen, sosu-hj., Marienlyst Dorthe Nielsen, husassistent, Daginst.Valhalla Dorthe S. Pedersen, pæd.medhj., Troldegården Edis Rizvan, pæd.medhj., Skivehus Skole Elisa B. Andersen, pædagog, Daginstit.Valhalla Ellis B.Mulvad Jeppesen, kontorass., Skive Bibliotek Else Andersen, Balling Udegruppe Flemming Kjeldgård, tekn.service, Hem Skole Frederikke J.Nilsson, rengøringsassistent, Bomi Gabriele Petersen, kontorass., BFF Sekretariat Gitte Hansen, Lem Indegruppe Gitte M.Thisted Melgaard, kontorass. Driftsledelsen Grethe B.L. Hornsgaard, sosu.hjælp., Balling Udegruppe Grethe Hau Hansen, pædagog, Rønbjerg Børnehave Hala Sawas, social- og sundhedshjælper, Fur Hanne Ganer, lærer, Brårup Skole Hanne Jensen, sosu-ass., Botilbuddet Marienlyst Hans Ove Bennike, Nord Helene Yde Thomsen, sundhedshj., Balling Indegruppe Helle Nygaard Svejstrup, Solbakken, Durup Henning L.H. Pedersen, tekn.service, Nr.Søby BH Henriette L. Handgaard, pæd.medhj., STU Ungdom Henriette M. Madsen, sosu.hjælper, Højslev Udegruppe Inge Marie Nielsen, pædagog, Oddense Børnehave Inge Zenia Petersen, Møllestien plejen Inger Gravgaard, husass., Rødding Indegruppe Inger Lis Jørgensen, omsorgsmedhj., Projektafdeling Jan Allan Laigaard, teknisk designer, Entreprenørgården Jane Louise Thomasen, rengøringsass., Skive Museum Jane Sørensen, Lem Indegruppe Jane Vestergaard Gundesen, pæd.medhj., Brårup Skole Janni Hviid Agerskov, pæd.medhj., Jebjerg Børnehus Janni Høgh Dahl, dagplejer Jasper Bojer, social- og sunhedshjælper, Møllestien Jens Knattrup, pæd.medhj., Breum Skole Jette Elise Lykkegaard Skov, Balling Indegruppe Jette Mathisen Hansen, Selde Indegruppe John Elkær Korsgaard, værkstedsleder, Bomi John Laursen, tekn.service, Brårup Skole Jytte Anna-Line Pedersen, pæd.medhj., Skovly Jytte Gammelby Sørensen, rengøringsass., Skive Museum Jørgen Norup, specialarbejder, Bomi Kaja Jensen, sygehjælper, Selde Indegruppe Karen Lisbeth Olsen, kontorass., Skive Kunstmuseum Karen M. Kristensen, pæd.medhj., Hedemarken Karen M. Schou-Olesen, Adm. medarbejder, JobStart Karen Reimer, assistent, SAS Sekretariat Karina Lykke Pedersen, dagplejer Karsten Rahr Sørensen, specialarbejder, Bomi Kenneth Nygaard Jensen, pæd.medhj., Marienlyst Kia Staun Würtz, Nord Kirsten Espersen, assistent, CKU Kirsten Ingel H de la Cruz, sygeplejerske, Distrikt 1 Kirsten Marie Futtrup, overlærer, Skivehus Skole Kurt Engberg Thomsen, tekn.service, Børnegården Durup Lajla Pihl, husassistent, Bøgely Indegruppe Lars Bjørn Thøgersen, pæd.medhj., Idavang dagtilbud [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

16 GNIST [ personaleforhold ] Lars Østergaard Svendsen, kontorass., Skive Museum Lene Mariane Christensen, dagplejer Lene Sørensen, Visitator, Myndighedsafdelingen Lilian Iben Barnwell, kontorass., Skive Museum Lilian Jensen, Højslev Udegruppe Line Jørgensen, kontorassistent, Skive Bibliotek Line L. Dahl Trustrup, sygeplejerske, Distrikt 1 Lisbeth V., husassistent, Roslev Indegruppe Lone Gadegaard, dagplejer Lone Mosgaard Krog, pæd.medhj., Skivehus Skole Lydia Petersen, pæd.medhj., Nr.Søby Børnehave Mads L P Andersen, pæd.medhj., Skovly Maia Skov, dagplejer Maj Britt Bavnsgaard, pæd.medhj., Hedemarken Margrethe Hovgaard, bhkl.leder, Breum Skole Maria Birk Sørensen, sosu-hj, Glyngøre Udegruppe Maria Kjergaard Lund, pæd.medhj., Daginst.Lærkereden Marie Louise Laursen, Sagsbehandler/bachelor, JobStart Markus Revsgaard, tekn.service, Breum Skole Mary Rodal Jacobsen, husassistent, Resen Børnehave Merete Bohl Hansen, assistent, Sygedagpenge Merete Jacobsen, sosu.ass., Solhaven Mette Edle Andreassen, souschef, Socialfaglig Mia M. Jørgensen, fysioterapeut, Sundshedscenter Michael Boll Jacobsen, datamatiker, Plan og Byg Michael Rose, pæd.medhj., Krabbeshus Heldagsskole Mikal Wolsgård, pæd.medhj., Durup SFO Mildrid D. Mosborg, socialpæd., Resenvej / Kielgastvej Mona Lise Hyldahl, husassistent, Oddense Børnehave Nadja Rahic, rengøringsass., Aakjær Undervisningsafd. Ole Mathias Dich, socialpæd., Projektafdeling Poul Dalsgaard, tekn.service, Daginstit.Valhalla Poul S. Christensen, tekn.service Skivehus Skole Preben B. Christensen, tekn.service, Rønbjerg BH Rasmus B.Vestergaard, afd.leder, Skive Kunstmuseum Simon Jensen, pæd.medhj., Daginstitutionen Valhalla Stig Jensbye, specialarbejder, Mark - Entreprenørgården Stine L. M.Nielsen, Jobkonsulent, Arbejdsmarkedsteam Svend Erik Jørgensen, lærer, Krabbeshus Heldagsskole Thomas Madum, håndværker, IT-afdelingen Tina Mette Rasmussen, lærer, Sprogcenter Skive Tina Staach, lærer, Breum Skole Tina Aa. Larsen, kontorassistent, Udbetalingsenheden Tine Orloff, lærer, Krabbeshus Heldagsskole Tobias Andersen, pæd.medhj., Parcelvej Tommy Frederiksen, pæd.medhj., Resen Børnehave Ulla Aaberg Nielsen, pædagog, Krabbeshus Heldagssk. Vibeke Mehlsen Madsen, pæd.medhj., Jebjerg Børnehus Villy Svenstrup Kristensen, pæd.medhj., Resen BH Vita Hansen, pæd.medhj., Apoteker Norgaards BH Aage Hansen, specialarbejder, Skive Renovation 4-S Aase Lorentzen, sygeplejerske, Distrikt 3 Aase Madsen, sygeplejerske, Nat udekørende Dødsfald Thomas Høvsgaard, museumsleder, Spøttrup Borgmuseum Jubilæer 40 års jubilæum GNIST-redaktionen beklager meget, at Birgit Hejlskov Nielsens 25 års jubilæum ved en fejl ikke blev nævnt i forrige nummer af GNIST, men vi ønsker naturligvis Birgit og alle kommunens andre jubilarer et stort tillykke! 25 års jubilæum Aase Immersen, Møllestien, 22. oktober Alex Herbst, Fursund Skole, Fur, 1. oktober Anne Mette Dahl, Bostedet Hjaltesvej, 27. september Bente Kristensen, Dagplejen, 16. oktober Birgit Hejlskov Nielsen, Park og Vej Entreprenørgården, 20. marts Birte Kristensen, Nr. Søby Børnehave, 25. september Elly Vilsgaard Nielsen, Dagplejen, 1. oktober Gunhild Sandal Resen, Breum/Jebjerg Udegruppe, 1. oktober Hanne Thøgersen, Daginstitutionen Valhalla, 6. oktober Inge Andersen, Dagplejen, 29. september Inger Fruergård, Distrikt 2, Ældreservice, 12. november. Jette Otte Laursen, Møllestien, 1. oktober Karin Knudsen, Selde-Fur Udegruppe, 1. oktober Kent Sørensen, Ungdomsskolen-Skive, 1. oktober Lene Østergaard, Skive Bibliotek, 1. oktober Michael Petersen, Teknisk Forvaltning, 28. oktober Mona Christensen, Psykiatrisk Center Ådalen, 1. oktober Niels Martin Riis, Park og Vej, Entreprenørgården, 15. september Per Klith Hougaard, Beredskabskontoret, 1. november Ruth Kristensen, Lærkereden, 1. oktober Anna Stilling Fursund Skole, Selde, 1.august 2011 Conny Birgitte Jepsen, Gefionsvej v. Bostedet Hjaltesvej, 1. oktober Betty Riis Matthiesen, Viften, Parcelvej, 1. oktober [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

17 [ sportsforening ] GNIST Fodboldtur til København Tirsdag 6. september 2011, dagen hvor Personale- og Sportsforeningen i skøn forening havde arrangeret en tur til landskampen, Danmark-Norge, i Parken i København. Vi mødtes på banegården fra morgenstunden af, en glad og forventningsfuld flok i alle aldre, og drog af sted mod hovedstaden i bus. Undervejs kunne man købe øl og vand, det gav en hurtigt en løssluppen stemning. På Fyn var der ta selv rundstykker og kaffe. Der blev gættet livligt på kampens udfald, og selvfølgelig blev der arrangeret et lille væddemål. Vel ankommet til Parken blev hele flokken læsset af, og der var god tid til at kigge lidt på byen. Vi valgte at tage ind til Strøget, hvor der var lejlighed til at shoppe, få en enkelt øl og ellers var man ikke i tvivl om, at der ventede et drabeligt opgør senere, for vi mødte nordmænd overalt. De var i højt humør og ikke et sekund i tvivl om kampens udfald. Vi var nogle stykker, der hjemmefra havde bestilt bord på Peder Oxe, hvor vi indtog en udsøgt middag sidst på eftermiddagen, for uden mad og drikke... Og så var der ellers afgang mod Parken. Vi havde fået fine pladser bag det ene mål, helt oppe under taget og ja, man så faktisk udmærket, selv om man lige skulle vænne sig til højden og den lille smule plads, man kunne hoppe, klappe og råbe på. Og til dem, der aldrig har prøvet at synge»der er et yndigt land«i Parken PRØV DET. Det er en oplevelse, selv for de få stykker, der ikke interesserer sig for fodbold, men dem var der nu ikke mange af. Brølet, da Nicklas Bendtner scorede først til 1-0 og dernæst til 2-0, jamen, det var helt vildt. Der var en kanon stemning. Helt igennem festlig aften og flinke, flinke nordmænd vi mødte efter kampen, stadig i lidt højt humør. De ønskede os»lykke til«, og det kunne vi jo kun sige tak for. Hjemturen blev forlænget en smule på grund af kraftig vind ved broerne, så det gav en lille om vej via Den gamle Lillebæltsbro, men sent på natten var alle afleveret på de respektive opsamlingssteder. Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger Ny bowlingmester kåret Tordag den 3. november 2011 var dagen, hvor Skive Kommunes Sportsforening kunne kåre efterårets»bowlermester«. Der var 27 personer der var mødt op for at nyde denne aften med buffet og bowling. Efterårets»bowlermester«blev Alex Kjær, der scorede hele 188 point, det var rigtig flot. Efterårets»fighter«blev Axel Haras. Den sidste præmie blev valgt ved lodtrækning, og kunne gives til Astrid Johansen. De blev præmieret med rødvin og chokolade. Alex Kjær fik dog det flotte trofæ med sig hjem, som han helt sikkert vil kigge på dagligt, og se tilbage på en god aften i kollegaer lag. Nyt pokalskab Kalenderen 23. februar 2012: Generalforsamling - sæt allerede nu X i kalenderen. Sportsforeningen havde et pokalskab i kantinen i den gamle administrationsbygning i Østergade. Skabet havde dog samme rustikke udseende som bygningerne så de to dele forsvandt sammen. Siden har pokalerne levet et trist liv i nogle papkasser. Bestyrelsen har nu indkøbt et nyt pokalskab, som passer ind i omgivelserne på 3. sal i rådhuset i Torvegade. Pokalerne er fundet frem igen, og pudset, så de skinnende kan berette om de præstationer, som medlemmerne står bag. Det nye pokalskab er ikke så stort som det gamle, så der er desværre langt fra plads til alle pokaler. Bestyrelsen har udvalgt de mest repræsentative. Vi overvejer, om der skal ske en løbende udskiftning i pokalskabet, så alle pokaler får plads i skabet på skift. Bestyrelsen håber, at pokalerne vil vække glade minder om store præstationer og gode oplevelser. [ intranettet > medarbejder > foreninger > sportsforening ] 17

18 GNIST [ personaleforening ] Røverfangst... guf fra Skive og omegn Turen til Rold Skov Flere personer, der deltog i personaleforeningens tur i det nordjyske, blev bestjålet af røvere i Rold skov! Ca. 70 personer tog af sted lørdag d. 17. september kl. 10 fra Skive, med kurs mod Rebild og Rold skov. Ved ankomsten kl , tog en»røver«imod gruppen. Turen gik igennem det kuperede område, hvor bl.a. 4. juli festlighederne bliver afholdt. Et sted i troldeskoven blev gruppen overfaldet af røvere, der tog flere tasker. Røvere fulgte os, og bar taskerne til røverlejren. Der blev indtaget en let frokost, før alle kunne konkurrere på røvernes discipliner som øksekast, knivkast, bueskydning og langsavning. Eftermiddagen blev krydret med sang fra røvernes skjald, og historier fra røvernes dagbog. På grund af det blæsende og kolde vejr, havde alle forladt røverlejren ved 16-tiden og kunne gå en tur i skoven, eller i Rebild by, inden middagen skulle serveres i Røverstuen. Alle var tilbage i Skive senest kl efter en anderledes og hyggelig dag i Rebild. Langsavning... det er hårdt!! Hvor pokker blev pilen af? Der hygges i Røverstuen [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

19 [ personaleforening ] GNIST Kun få pladser tilbage... [ skivepf.dk ] 19

20 GNIST [ personaleforening ] personaleforeningens Kalender December 2011 Jul i den gamle landsby Hjerl Hede Februar 2012 Skitur til Østrig Marts 2012 Generalforsamling 20. marts 2012 April / maj 2012 Cirkus Juni 2012 Skive Trav Vi arbejder med nye arrangementer til efteråret Husk at tjekke hjemmesiden på Her kan du se Personaleforeningens kommende arrangementer med beskrivelser og tilmelding m.m. Sæt X i kalenderen Generalforsamling tirsdag d. 20. marts Sted oplyses senere. Husk: Når I tager billeder til arrangementerne, så indstil kameraet til en høj opløsning det giver det bedste resultat, hvis de skal bringes her i bladet. Red. Personaleforeningens bestyrelse 2010/2011 Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Hans Hansen Vej og Park Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Mette Gjødvad Klinge SAS Sekretariatet Øvrige Else Larsen Kultur og Markedsføring Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk Sekretariat 20 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagtplan Handelsskolen Fredag d. 25. april 2014 Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagt 2 1400-2300 Erik Dahl Vagt 3 2300-0800 Bo Kjærsgaard (27125593) Vagt 3 2300-0800 Laila Kjærsgaard Køkkenchef

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kontaktoplysninger til vejledningen og administrationen på SOSU Sjælland

Kontaktoplysninger til vejledningen og administrationen på SOSU Sjælland Kontaktoplysninger til vejledningen og administrationen på SOSU Sjælland Præsentation af vejledningssekretariatet på hovedadressen Selandia Park i Ringsted I vejledningssekretariatet arbejder vi med: Optager

Læs mere

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter 2014 2015 FERIE Forår/Sommer/Efterår/Vinter Bestyrelsen for Feriefonden: Der foretages valg til bestyrelsen hvert år i maj måned. I forbindelse med valget i maj 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Forældrepasning i Mammutten Fredag den 28. september kl. 13.00 begynder et 1. hjælpskursus, som Klaus Jørgensen, Freja og Thors far, har arrangeret

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere