Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale om levering af chassis'er til opbygning af såvel terrængående køretøjer, som andre køretøjer. Der ønskes ligeledes indgået aftaler om levering og montering af ladopbygninger, samt levering og montering af kroghejs, på chassis'er. Rammeaftalerne er gældende for alle myndigheder under Forsvarsministeriet, samt de kommunale redningsberedskaber. CPV: , , , , Daimler Biler A/S, Mercedes København, Ventrupparken 2, DK-2670 Greve. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL):

2 DK-Vejle: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale på køb af kopi- og multifunktionsmaskiner. Der ønskes indgået en eneleverandøraftale på købsaftale på kopi- og multifunktionsmaskiner med tilhørende serviceaftale. Vejle Kommune ønsker at indgå rammeaftaler på levering af kopi-/multifunktionsmaskiner. Der ønskes at indgå en eneleverandøraftale som købsaftale på kopi-/multifunktionsmaskiner, med tilhørende serviceaftaler. Det forventes, at der skal anskaffes over 200 kopi-/multifunktionsmaskiner over de næste 2 år, som vil blive suppleret med yderligere 50 kopi-/multifunktionsmaskiner ved udnyttelse af optionerne om forlængelse. CPV: Sharp Center Syd, Bronzevej, DK-6000 Kolding. E-post:

3 DK-Vejle: Rengøring af skoler VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring på Vejle Handelsskole. Udførelse af rengøring på Vejle Handelsskole. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

4 DK-Vejle: Vinduespudsning VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering på Vejle Handelsskole. Udførelse af vinduespolering på Vejle Handelsskole. CPV: Erhvervspolereren v/klaus Hansen, Brændekilde Bygade 36, DK-5250 Odense SV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

5 DK-København V: Reparation og vedligeholdelse af personlige computere A/S STOREBAELT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. Facility Management af Storebælts IT-miljø. Drift, overvågning, vedligeholdelse og udvikling af ordregivers IT-miljø. CPV: , , , IBM Danmark A/S, Nymøllevej 9, DK-2800 Lyngby.

6 DK-Århus C: Rengøring af lokaler ATP EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring af Aalborg Storcenter. Rengøring af Aalborg Storcenter. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

7 DK-Varde: Skolebuskørsel VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel. Almindelig skolebuskørsel, kørsel til specialklasser samt svømmekørsel. CPV: Taxi/Hyrevognmænd i Varde Kommune, c/o Sydjysk patientbefordring v/john Lyhne Stationspladsen 3, sal, DK-6800 Varde. E-post: Tlf. (45)

8 DK-Rødovre: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed ROEDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. CPV: OB Care ApS, Arn. Nielsens Boulevard 64A, st., DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

9 DK-Fredericia: Opførelse af industribygninger ENERGINET.DK - STOREBAELT HVDC ens betegnelse for kontrakten: Storebælt HVDC - Ventilhal og Servicebygning i Fraugde og Herslev. Kontrakten omfatter opførelsen af to næsten ensartede bygningsanlæg bestående af ventilhal, servicebygning samt fundamenter til transformere i hhv. Fraugde på Fyn og Herslev på Sjælland. Derudover skal der i Herslev opføres en AC bygning. Opgaven er en del af det samlede projekt "HVDC Storebælt", hvor Jylland/Fyn forbindes elektrisk med Sjælland. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jorton A/S, Højmevej 24, DK-5250 Odense SV.

10 DK-Gram: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg SKOV OG NATURSTYRELSEN, VADEHAVET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vidå Naturgenopretning. Bachmanns Mølle. Etablering af stenstryg ved Bachmanns Mølle. CPV: , , Otto Chrestensen A/S, Stensbækvej 6, Arnum, DK-650 Gram.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 2 København - Frederikssund, 20 Fra Motorring 4 til Motorring 3, Entreprise E020. Broarbejder ved Ndr. Ringvej. Kontrakten omfatter anlæg af ny bro for overføring af Ring 3 over kommende motorvej inkl. midlertidig vejforlægning samt stibro over Ring 3 inkl. sti- og rampeanlæg. CPV: , 4522, 45223, , Arkil A/S Bro og Beton, Sadelmagervej 6, DK-700 Vejle.

12 DK-Skanderborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur og hæmatologiske forbrugsvarer SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer). Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer) til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: , 33462, 3346, , , Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa. Internetadresse (URL): Kirudan A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Internetadresse (URL):

13 DK-Skanderborg: Lægemidler mod diabetes SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af diabeteshjælpemidler. Levering af diabeteshjælpemidler til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: Hermedico a/s, Vermundsgade 38, DK-200 København Ø. Internetadresse (URL):

14 DK-København: Teknisk rådgivning KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kertemindegade, Gårdanlæg. Rådgivning til skitseforslag, borgerinddragelse og detailprojektering. CPV: Thing og Wainø Landskabsarkitekter aps., Store Kongensgade 40 H, 4. th, DK-264 København K. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

15 DK-Værløse: Transport af handicappede personer FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre, handicappede og skolebørn i Furesø Kommune. Delaftale : kørsler til/fra kommunens aktivitetscentre og genoptræningscentre. Delaftale 2: Kørsler til/fra læge og speciallæge, kørsel med handicappede børn og voksne til/fra aktiviteter mv. samt kørsel til/fra plejehjem i kommunen og til/fra genoptræning på sygehus. Delaftale 3: Kørsel med grupper af skolebørn til/fra svømmeundervisning og til/fra undervisning på anden skole. CPV: , , 60300, 60330, , Buskom A/S, Baldershøj 3, DK-2635 Ishøj. Lyngby Bustrafik A/S, Chr. Xs Allé 3, DK-2800 Lyngby.

16 DK-Valby: Vedligeholdelse af elevatorer KOEBEHAVNS KOMMUNE, KONCERNSERVICE, KONTOR FOR AFTALESTYRING OG KONTRAKTINDGAELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af elevatorservice i Københavns Kommune. Udførsel af lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser af elevatorer, lifte, samt rulletrapper. Der er indgået en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 3 leverandører efter forsyningsmodellen. Kun hvis det efterfølgende i kontraktperioden viser sig at leverandør nr. ikke kan opfylde rammekontraktens krav, kan Københavns Kommune beslutte at tildele kontrakterne på de lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser, helt eller delvis, til leverandør nr. 2. Kontraktens værdi skønnes, at kunne være op til DKK årligt. CPV: ThyssenKrupp Elevatorer A/S, Erhvervsvej 7, Ejby Industrikvater, DK-2600 Glostrup. FH Elevator A/S, Satelitvej 3, DK-8700 Horsens. Kone A/S, Rebslagervej 6, DK-2400 København NV.

17 DK-København V: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ANDELS BOLIG- OG BYGGEFORENINGEN AF 932 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis. Ejendomsforvaltning af almen boligforening i form af løbende administration af boligforeningen, herunder udlejning og opkrævning af boligafgifter, inspektion og tilsyn, regnskabsførelse for foreningen og dens afdelinger. Endvidere sekretariatsfunktion for bestyrelse og repræsentantskab, beboerkontakt samt administration af nybyggeri, modernisering m.v. Herudover administration m.v. af andet alment boligselskab, der p.t. forestås af boligforeningen. CPV: , , , Dansk almennyttigt Boligselskab af 942 s.m.b.a., Finsensvej 33, DK-2000 Frederiksberg. Tlf. (45)

18 DK-Roskilde: Arkitektprojektering KARA/NOVEREN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Arkitektprojektering. Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Erick van Egeraat associated architects, Calandstraat 23, NL-306 CA Rotterdam. E-post: Tlf Fax

19 DK-København: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til implementering af regnskab for vandsystemer (ressource og kvalitet) DET EUROPAEISKE MILJOEAGENTUR Ikke oplyst Ikke oplyst

20 DK-Roskilde: Massespektrometer FORSKNINGSRADENES INSTRUMENT TJENESTE - FRIT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Massespektrometer. Levering og installation af stk. Massespektrometer. CPV: Bruker Daltonics Scandinavia AB, Polygonvägen 79, S-8766 Täby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

21 DK-Roslev: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende SKIVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kopi-og multifunktionsmaskiner. Levering af kopi- og multifunktionsmaskiner med dertilhørende service. CPV: Sharp Electronics Danmark, Islevdalvej 82, DK-260 Rødovre. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

22 DK-Roskilde: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ROSKILDE KOMMUNE - RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Løn- & personalesystem til Roskilde Kommune. Levering af Løn og personalesystem til Roskilde Kommune. Kontrakten omfatter en såkaldt servicebureauløsning (Løn- og Personalesystem, inkl. drift), idet kommunen ikke selv ønsker at stå for driften af de centrale systemdele. Kontrakten dækker perioden til med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Kontrakten omfatter desuden :. Uddannelse af medarbejdere. 2. Datakonvertering fra nuværende systemer. 3. Implementering af Løn- og Personalesystem, herunder projektarbejde, testning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af systemet. 4. Indkøring, vedligeholdelse og løbende support. 5. Samtlige grænseflader til administrative systemer. CPV: , Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

23 DK-Odense: Rengøring SCT. KNUDS GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Sct. Knuds Gymnasium ca m2. CPV: Alliance Clean & Care, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup.

24 DK-Svendborg: Rengøring SVENDBORG GYMNASIUM OG HF Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Svendborg Gymnasium og HF ca m2. CPV: Absolut Rengøring, Østerbro 2, DK-5000 Odense.

25 DK-Roskilde: Rengøring ROSKILDE GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Roskilde Gymnasium ca m2. CPV: Vestergaards Multiservice, Rørholm 40, DK-4000 Roskilde.

26 DK-Roskilde: Rengøring HIMMELEV GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Himmelev Gymnasium ca m2. CPV: ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV.

27 DK-Ballerup: Medicinsk apparatur FORSVARETS MATERIELTJENESTE, FMT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Medicinsk apparatur. Meridian Medical Technologies Inc., 6350 Stevens Forest Road, Suite 30, US-MD 2046 Columbia.

28 DK-Esbjerg: Rengøring af kontorer RETTEN I ESBJERG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. udbyder en kontrakt om rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. Rengøringsopgaverne omfatter den daglige rengøring af rettens kontorer, retslokaler, venteområder mv. Det samlede rengøringsareal andrager ca m2, brutto inkl. flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange. Der er ca. 70 ansatte i Retten. Herudover kommer de eksterne brugere af retten. Rengøringsarbejdet udføres på alle hverdage mandag-fredag. Den indvendige viduespolering foretages 4 gange pr. år og omfatter samtlige indvendige vinduer herunder mange indvendige glasvægge. Omfanget af glasvægge er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. stiller krav om, at de ansatte, som rengøringsselskabet vil benytte til løsningen af opgaverne, forinden er godkendt af ordregiver. Godkendelsen forudsætter, at der indhentes en straffeattest, der ikke må fremvise forhold, som ordregiver vurderer, kan indebære en sikkerhedsrisiko. stiller krav om, at rengøringsselskabets arbejdsleder skal kunne tale dansk. CPV: , ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

29 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Goss Gilroy Inc., Metcalfe, CA-K2PP Ottawa. E-post:

30 DK-København: Vindturbinegeneratorer ENERGI E2 A/S, PART OF DONG ENERGY CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 32330, 3233, Vindturbinegeneratorer. Turbinerotorer. Tårne af stål. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

31 DK-Århus: Arbejdsstationer til tandlæger AARHUS UNIVERSITET, ODONTOLOGISK INSTITUT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af arbejdsstationer for tandlæger samt tilbehør, reservedele, service og uddannelse m.v. Indkøbet var fordelt på 3 ydelsesområder (A, B, C). Ydelsesområde A: i) Units, ii) patientstole, samt iii) simuleringsarbejdspladser. Ydelsesområde B: Roterende instrumenter, hvorved der forstås håndstykker, vinkelstykker (forskellige typer) og turbiner. Ydelsesområde C: Operatørstole (saddelstole og stole med ryglæn). CPV: , , , , , Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde.

32 DK-Randers: Bogbusser RANDERS KOMMUNE, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

33 DK-Hvidovre: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser HVIDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om brugsret til og drift af økonomisystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem som servicebureauløsning. Økonomisystemet skal understøtte Hvidovre Kommunes opgaver og processer i forhold til: Økonomistyring, Budget og regnskab, Bevillingsstyring, E-handel, Ind- og udbetaling, Debitorstyring, Kreditorstyring, Anlægsstyring, Styring af anlægsaktiviteter, Ressourcestyring, Likviditetsstyring, Ledelsesinformation. Som option er der givet tilbud på: - Debitormodul - Ledelsesinformation - Indkøb/e-handel - Ressourcestyring - Uddannelse på andre niveauer end superbrugere - Konvertering af data Leverandøren skal desuden stå for ydelser som opsætning og konfigurering, projektledelse, afprøvning, uddannelse af superbrugere samt øvrige ydelser, der er nødvendige for en succesfuld implementering af løsningen. CPV: , , , , , , , KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

34 DK-Kolding: Lejligheder ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: AAB-Kolding. Istandsættelse af flyttelejligheder. Istandsættelse af flyttelejligheder. CPV: Globe Malerfirma ApS, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Malerfirmaet Ib Kristensen & Søn A/S, Carl Plougs Vej 67-69, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Globe Malerfirma A/S, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Jan Kristensen, Munkensdam, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Leif Tønder, Albuen 4, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

35 DK-Brønderslev: Vedligeholdelse af vejbelysning BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af gadelys samt levering af strøm i Brønderslev Kommune. Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Brønderslev Kommune. Udbuddet består af kombineret tjenesteydelse og varekøb. CPV: Nyfors Entreprise A/S, Saltumvej 22, DK-9700 Brønderslev. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

36 DK-Aabybro: Landtransport af personer JAMMERBUGT KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel i Jammerbugt Kommune. 6 skolebusruter. CPV: Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, DK-9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, 9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, 9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45)

37 DK-København: Transporttjenester KOEBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Københavns Kommune udbyder gennem dette udbud af kørsel for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Der indgås kontrakt mellem sælger og den enkelte institution og ikke én samlet kontrakt, hvorfor der kan bydes på kørsel for de enkelte institutioner, på flere eller alle. Den udbudte ydelse er kørsel af hjemmeboende borgere, primært over 65 år, til dagcentre, daghjem og træningscentre. For dagcentre og daghjem foregår kørslerne for øjeblikket på hverdage inden for faste tidsintervaller til faste adresser. For træningscentre er der ikke nødvendigvis et fast mønster i kørselsbehov fra dag til dag eller fra uge til uge. Opsamling af borgere foretages som hovedregel i Københavns Kommune i det naturlige lokalområde for en given institution. CPV: , , , Colum-Bus A/S, Tjørnevangen 6-8, DK-2660 Brøndby Strand.

38 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHOEJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lovpligtig revision af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Revision og regnskabmæssig bistand. CPV: Deloitte, Weidekampsgade 6 Postboks 600, DK-0900 København C. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

39 DK-Holstebro: Rottebekæmpelse HOLSTEBRO KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Aftale om rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte i Holstebro Kommune. CPV: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, DK-4690 Haslev.

40 DK-Ryslinge: Vedligeholdelse af vejbelysning FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leje, drift og levering af gadelys til Kerteminde Kommune. Fællesindkøb Fyn som sekretariat for Kerteminde Kommune som ordregivende myndighed, udbyder leje, drift og levering af gadelys. CPV: , NEF Fonden, Strandvangen 2, DK-5300 Kerteminde. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

41 DK-København: Dieselolie DSB ens betegnelse for kontrakten: Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. CPV: 23200, , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Statoil A/S, Postboks 20, DK-2450 København SV. Tlf. (45)

42 DK-København: Dele til trucker DSB ens betegnelse for kontrakten: Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: VB Trucks, Møllegårdsvej 0, DK-9530 Støvring.

43 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser KIRKEMINISTERIET, IT-KONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Kontrakten omfatter anskaffelse af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til 20 unikke brugere i stiftsadministrationerne og Kirkeministeriet samt brugere i folkekirkens mere end råd og udvalg. Løsningen skal understøtte udbyders arbejdsgange, processer, sagsbehandling, arkivering og videndeling. Det nye system skal aktivt understøtte en fremadrettet digitalisering, der bidrager til effektivisering af opgavevaretagelsen. Der lægges vægt på en differentieret funktionalitet og kompleksitet i relation de forskellige grupper af brugere i henholdsvis stifter og departement henholdsvis de mange lejlighedsvise/lavfrekvente brugere i råd og udvalg. Der skal desuden være integration til følgende systemer: - Active Directory - Snitflade(r) til eksisterende systemer på Kirkenettet Tjenesteydelserne omfatter installation, implementeringsstøtte, tilretning, vedligeholdelse af programmel, videreudvikling og driftsstøtte af programmel, driftsstøtte af udstyr samt uddannelse af et antal superbrugere i organisationen. CPV: , , , , , Traen Informationssystemer A/S, Vesterbrogade 95A, DK-620 København V.

44 DK-København: Drift af datanetværk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: It-driftudbud. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har indgået kontrakt om drift og overvågning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur. Opgaven indbefatter driftsrelateret rådgivning, vedligeholdelse og dokumentation af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og sikkerhedssystemer, samt drift af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forretningssystemer, som afvikles på den service orienterede infrastruktur. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er som myndighed ansvarlig for et systemkompleks bestående af en række online applikationer, som anvendes af en række virksomheder og myndigheder hele døgnet hele året. Den nuværende applikationsportefølje, der er omfattet af kontrakten, udgøres af følgende: - CVR, der giver adgang til oplysninger om alle virksomheder i Danmark - P-enhed, som giver oplysninger om en virksomheds produktionsenheder - Digitale regnskaber, som giver selskaber mulighed for at aflevere digitale årsrapporter - Støttesystemer til systemerne CVR og P-enhed Den nye arkitektur udvides over de næste år med en række af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens øvrige systemer. I 202 forventes it-arkitekturen understøtte følgende forretningsområder: - Selskabsregistrering - Virksomhedsregistrering & skatteregistrering - Kundestyring og datasalg - Revisorer - HVL-reg - Registrering af søndagsåbent - Registrering af næringsbrev - Omførselsregistrering - Brugerstyring - Liberale Erhverv - Translatører, advokater, tolke mv. - Vejvalidering - CPR validering - Sagsstyring. Systemkomplekset baserer sig på følgende teknologier: - Standarder og produkter: - Oracle, - Apache - JBoss Portal - Jboss Application Server. Alle komponenter afvikles på Linux og Windows platform. - Data og services udstilles i hovedreglen som Web-services - Tekniske komponenter, som indgår i den service orienterede arkitektur, er et samspil mellem open source og kommercielle produkter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen disponerer over det hardware og personale, som systemerne pt. afvikles på, og det forudsættes, at en ny leverandør stiller tilsvarende ressourcer til rådighed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ejer alle data, samt hardware og software, inkl. en del af det basisprogrammel, som systemerne pt. består af, og dette kan flyttes til den ny leverandør. Leverandøren skal varetage følgende opgaver: - Driftsafvikling af teknisk infrastruktur (primært hardware) for Erhvervsog Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur og applikationer. - Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nødvendige tekniske systemer, eksempelvis netværk, basissoftware, middleware og støtteværktøjer for sammenkobling og integration med en række interne og eksterne netværk, portaler og systemer. - Transition af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og applikationer fra eksisterende Erhvervs- og selskabsstyrelsen: - Varetagelse af driftsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, herunder: - Udvidelse og skalering i forbindelse med nye systemer, ny funktionalitet i eksisterende systemer, nye samarbejdspartnere, nye brugere. - Bistand og rådgivning overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes udviklings- og vedligeholdelsesleverandører. - Ad hoc ydelser Varetagelse af drifts- og overvågningsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, samt sikring af at indgåede SLAer og sikkerhedsniveauer, overholdes. Driftsfunktionen skal varetages profesionelt igennem fastdefinerede og dokumenterede arbejdsprocesser

45 styret via ITIL support og delivery processerne. CPV: Rambøll Informatik, Teknikerbyen, DK-2830 Virum. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

46 DK-Lyngby: All-risk forsikring DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Risk Point, Hammerensgade 6, DK-267 København K. Internetadresse (URL):

47 DK-Roskilde: All-risk forsikring I/S KARANOVEREN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Lloyds, Lime Street, DK-EC3M 7HA London. Internetadresse (URL):

48 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: SKAT Haderslev - OPP/skræddersyet lejemål. Projektering, opførelse og udlejning af et lejemål på kvm. CPV: , , KPC Byg A/S, Merkurvej 60, DK-7400 Herning. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

49 DK-Hillerød: Revisionsvirksomhed HILLEROED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revision af kommunens regnskab. Lovpligtig revision af kommunens regnskab. CPV: Kommunernes Revision A/S, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

50 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Niras A/S, Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

51 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af applikationer og netsteder. Hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af Borger.dk, EAB, Statstidende.dk og andre eller nye applikationer. Se punkt II..5) i den forudgående udbudsbekendtgørelse 2007/S CPV: , NNIT A/S, Lottenborgvej 24, DK-2800 Lyngby. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

52 DK-Søborg: Rengøring af lokaler GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsopgaverne på kommunale institutioner. Hjørnehuset Kellersvej 6, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringareal på 47 m2. Kellersvej 0, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 2 900,9 m2. Aktivitetscenter Kellersvej 3, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 34 m2. Kellersvej 8-9, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 3 5,2 m2. Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd, en skole og en boenhed med et rengøringsareal på 953 m2. Underafdeling af Sofieskolen Damsager 9, 2730 Herlev, en boenhed med et rengøringsareal på 43 m2. Underafdeling af Sofieskolen Gersonsvej, 2900 Hellerup, en boenhed med et rengøringsareal på 236 m2. Bakkeskolen Taxvej 25, 2880 Bagsværd med et rengøringsareal på m2. Nybrogård Nybrovej 333, 2800 Lyngby, en boenhed med et rengøringsrael på 842,8 m2. Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 478 m2. SVIKA, Gammelmosevej 5, 2800 Lyngby, et specialundervisningscenter med et rengøringsareal på m2. Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 7, 2730 Herlev, et arbejdstræningscenter med et rengøringsareal på 97,5 m2. Underafdeling af Erhverscenter Espelunden, Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 492 m2. Skovdiget 223, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 8 m2. Rengøringsopgaverne på de kommunale institutioner der er anført under punkt.. CPV: Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): DK. Fax (45) ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevang 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevangen 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post:

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126784-2011:text:da:html DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelser DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

9/5 Erfagruppe MASKIN, Silkeborg 24-26/5 Studietur til København 31/5 Erfagruppe ADM-vest, Silkeborg

9/5 Erfagruppe MASKIN, Silkeborg 24-26/5 Studietur til København 31/5 Erfagruppe ADM-vest, Silkeborg Januar 2016 Februar Marts 4/2 Netværk København og omegn, København 11/2 Netværk Syd- og Vestsjælland, Lejre 11-12/2 Bestyrelsesseminar, Nørre Vissing 10/3 Erfagruppe VEJDRIFT-øst, Gladsaxe 10/3 Erfagruppe

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere