Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale om levering af chassis'er til opbygning af såvel terrængående køretøjer, som andre køretøjer. Der ønskes ligeledes indgået aftaler om levering og montering af ladopbygninger, samt levering og montering af kroghejs, på chassis'er. Rammeaftalerne er gældende for alle myndigheder under Forsvarsministeriet, samt de kommunale redningsberedskaber. CPV: , , , , Daimler Biler A/S, Mercedes København, Ventrupparken 2, DK-2670 Greve. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL):

2 DK-Vejle: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale på køb af kopi- og multifunktionsmaskiner. Der ønskes indgået en eneleverandøraftale på købsaftale på kopi- og multifunktionsmaskiner med tilhørende serviceaftale. Vejle Kommune ønsker at indgå rammeaftaler på levering af kopi-/multifunktionsmaskiner. Der ønskes at indgå en eneleverandøraftale som købsaftale på kopi-/multifunktionsmaskiner, med tilhørende serviceaftaler. Det forventes, at der skal anskaffes over 200 kopi-/multifunktionsmaskiner over de næste 2 år, som vil blive suppleret med yderligere 50 kopi-/multifunktionsmaskiner ved udnyttelse af optionerne om forlængelse. CPV: Sharp Center Syd, Bronzevej, DK-6000 Kolding. E-post:

3 DK-Vejle: Rengøring af skoler VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring på Vejle Handelsskole. Udførelse af rengøring på Vejle Handelsskole. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

4 DK-Vejle: Vinduespudsning VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering på Vejle Handelsskole. Udførelse af vinduespolering på Vejle Handelsskole. CPV: Erhvervspolereren v/klaus Hansen, Brændekilde Bygade 36, DK-5250 Odense SV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

5 DK-København V: Reparation og vedligeholdelse af personlige computere A/S STOREBAELT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. Facility Management af Storebælts IT-miljø. Drift, overvågning, vedligeholdelse og udvikling af ordregivers IT-miljø. CPV: , , , IBM Danmark A/S, Nymøllevej 9, DK-2800 Lyngby.

6 DK-Århus C: Rengøring af lokaler ATP EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring af Aalborg Storcenter. Rengøring af Aalborg Storcenter. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

7 DK-Varde: Skolebuskørsel VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel. Almindelig skolebuskørsel, kørsel til specialklasser samt svømmekørsel. CPV: Taxi/Hyrevognmænd i Varde Kommune, c/o Sydjysk patientbefordring v/john Lyhne Stationspladsen 3, sal, DK-6800 Varde. E-post: Tlf. (45)

8 DK-Rødovre: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed ROEDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. CPV: OB Care ApS, Arn. Nielsens Boulevard 64A, st., DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

9 DK-Fredericia: Opførelse af industribygninger ENERGINET.DK - STOREBAELT HVDC ens betegnelse for kontrakten: Storebælt HVDC - Ventilhal og Servicebygning i Fraugde og Herslev. Kontrakten omfatter opførelsen af to næsten ensartede bygningsanlæg bestående af ventilhal, servicebygning samt fundamenter til transformere i hhv. Fraugde på Fyn og Herslev på Sjælland. Derudover skal der i Herslev opføres en AC bygning. Opgaven er en del af det samlede projekt "HVDC Storebælt", hvor Jylland/Fyn forbindes elektrisk med Sjælland. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jorton A/S, Højmevej 24, DK-5250 Odense SV.

10 DK-Gram: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg SKOV OG NATURSTYRELSEN, VADEHAVET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vidå Naturgenopretning. Bachmanns Mølle. Etablering af stenstryg ved Bachmanns Mølle. CPV: , , Otto Chrestensen A/S, Stensbækvej 6, Arnum, DK-650 Gram.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 2 København - Frederikssund, 20 Fra Motorring 4 til Motorring 3, Entreprise E020. Broarbejder ved Ndr. Ringvej. Kontrakten omfatter anlæg af ny bro for overføring af Ring 3 over kommende motorvej inkl. midlertidig vejforlægning samt stibro over Ring 3 inkl. sti- og rampeanlæg. CPV: , 4522, 45223, , Arkil A/S Bro og Beton, Sadelmagervej 6, DK-700 Vejle.

12 DK-Skanderborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur og hæmatologiske forbrugsvarer SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer). Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer) til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: , 33462, 3346, , , Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa. Internetadresse (URL): Kirudan A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Internetadresse (URL):

13 DK-Skanderborg: Lægemidler mod diabetes SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af diabeteshjælpemidler. Levering af diabeteshjælpemidler til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: Hermedico a/s, Vermundsgade 38, DK-200 København Ø. Internetadresse (URL):

14 DK-København: Teknisk rådgivning KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kertemindegade, Gårdanlæg. Rådgivning til skitseforslag, borgerinddragelse og detailprojektering. CPV: Thing og Wainø Landskabsarkitekter aps., Store Kongensgade 40 H, 4. th, DK-264 København K. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

15 DK-Værløse: Transport af handicappede personer FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre, handicappede og skolebørn i Furesø Kommune. Delaftale : kørsler til/fra kommunens aktivitetscentre og genoptræningscentre. Delaftale 2: Kørsler til/fra læge og speciallæge, kørsel med handicappede børn og voksne til/fra aktiviteter mv. samt kørsel til/fra plejehjem i kommunen og til/fra genoptræning på sygehus. Delaftale 3: Kørsel med grupper af skolebørn til/fra svømmeundervisning og til/fra undervisning på anden skole. CPV: , , 60300, 60330, , Buskom A/S, Baldershøj 3, DK-2635 Ishøj. Lyngby Bustrafik A/S, Chr. Xs Allé 3, DK-2800 Lyngby.

16 DK-Valby: Vedligeholdelse af elevatorer KOEBEHAVNS KOMMUNE, KONCERNSERVICE, KONTOR FOR AFTALESTYRING OG KONTRAKTINDGAELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af elevatorservice i Københavns Kommune. Udførsel af lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser af elevatorer, lifte, samt rulletrapper. Der er indgået en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 3 leverandører efter forsyningsmodellen. Kun hvis det efterfølgende i kontraktperioden viser sig at leverandør nr. ikke kan opfylde rammekontraktens krav, kan Københavns Kommune beslutte at tildele kontrakterne på de lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser, helt eller delvis, til leverandør nr. 2. Kontraktens værdi skønnes, at kunne være op til DKK årligt. CPV: ThyssenKrupp Elevatorer A/S, Erhvervsvej 7, Ejby Industrikvater, DK-2600 Glostrup. FH Elevator A/S, Satelitvej 3, DK-8700 Horsens. Kone A/S, Rebslagervej 6, DK-2400 København NV.

17 DK-København V: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ANDELS BOLIG- OG BYGGEFORENINGEN AF 932 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis. Ejendomsforvaltning af almen boligforening i form af løbende administration af boligforeningen, herunder udlejning og opkrævning af boligafgifter, inspektion og tilsyn, regnskabsførelse for foreningen og dens afdelinger. Endvidere sekretariatsfunktion for bestyrelse og repræsentantskab, beboerkontakt samt administration af nybyggeri, modernisering m.v. Herudover administration m.v. af andet alment boligselskab, der p.t. forestås af boligforeningen. CPV: , , , Dansk almennyttigt Boligselskab af 942 s.m.b.a., Finsensvej 33, DK-2000 Frederiksberg. Tlf. (45)

18 DK-Roskilde: Arkitektprojektering KARA/NOVEREN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Arkitektprojektering. Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Erick van Egeraat associated architects, Calandstraat 23, NL-306 CA Rotterdam. E-post: Tlf Fax

19 DK-København: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til implementering af regnskab for vandsystemer (ressource og kvalitet) DET EUROPAEISKE MILJOEAGENTUR Ikke oplyst Ikke oplyst

20 DK-Roskilde: Massespektrometer FORSKNINGSRADENES INSTRUMENT TJENESTE - FRIT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Massespektrometer. Levering og installation af stk. Massespektrometer. CPV: Bruker Daltonics Scandinavia AB, Polygonvägen 79, S-8766 Täby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

21 DK-Roslev: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende SKIVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kopi-og multifunktionsmaskiner. Levering af kopi- og multifunktionsmaskiner med dertilhørende service. CPV: Sharp Electronics Danmark, Islevdalvej 82, DK-260 Rødovre. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

22 DK-Roskilde: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ROSKILDE KOMMUNE - RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Løn- & personalesystem til Roskilde Kommune. Levering af Løn og personalesystem til Roskilde Kommune. Kontrakten omfatter en såkaldt servicebureauløsning (Løn- og Personalesystem, inkl. drift), idet kommunen ikke selv ønsker at stå for driften af de centrale systemdele. Kontrakten dækker perioden til med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Kontrakten omfatter desuden :. Uddannelse af medarbejdere. 2. Datakonvertering fra nuværende systemer. 3. Implementering af Løn- og Personalesystem, herunder projektarbejde, testning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af systemet. 4. Indkøring, vedligeholdelse og løbende support. 5. Samtlige grænseflader til administrative systemer. CPV: , Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

23 DK-Odense: Rengøring SCT. KNUDS GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Sct. Knuds Gymnasium ca m2. CPV: Alliance Clean & Care, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup.

24 DK-Svendborg: Rengøring SVENDBORG GYMNASIUM OG HF Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Svendborg Gymnasium og HF ca m2. CPV: Absolut Rengøring, Østerbro 2, DK-5000 Odense.

25 DK-Roskilde: Rengøring ROSKILDE GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Roskilde Gymnasium ca m2. CPV: Vestergaards Multiservice, Rørholm 40, DK-4000 Roskilde.

26 DK-Roskilde: Rengøring HIMMELEV GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Himmelev Gymnasium ca m2. CPV: ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV.

27 DK-Ballerup: Medicinsk apparatur FORSVARETS MATERIELTJENESTE, FMT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Medicinsk apparatur. Meridian Medical Technologies Inc., 6350 Stevens Forest Road, Suite 30, US-MD 2046 Columbia.

28 DK-Esbjerg: Rengøring af kontorer RETTEN I ESBJERG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. udbyder en kontrakt om rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. Rengøringsopgaverne omfatter den daglige rengøring af rettens kontorer, retslokaler, venteområder mv. Det samlede rengøringsareal andrager ca m2, brutto inkl. flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange. Der er ca. 70 ansatte i Retten. Herudover kommer de eksterne brugere af retten. Rengøringsarbejdet udføres på alle hverdage mandag-fredag. Den indvendige viduespolering foretages 4 gange pr. år og omfatter samtlige indvendige vinduer herunder mange indvendige glasvægge. Omfanget af glasvægge er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. stiller krav om, at de ansatte, som rengøringsselskabet vil benytte til løsningen af opgaverne, forinden er godkendt af ordregiver. Godkendelsen forudsætter, at der indhentes en straffeattest, der ikke må fremvise forhold, som ordregiver vurderer, kan indebære en sikkerhedsrisiko. stiller krav om, at rengøringsselskabets arbejdsleder skal kunne tale dansk. CPV: , ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

29 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Goss Gilroy Inc., Metcalfe, CA-K2PP Ottawa. E-post:

30 DK-København: Vindturbinegeneratorer ENERGI E2 A/S, PART OF DONG ENERGY CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 32330, 3233, Vindturbinegeneratorer. Turbinerotorer. Tårne af stål. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

31 DK-Århus: Arbejdsstationer til tandlæger AARHUS UNIVERSITET, ODONTOLOGISK INSTITUT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af arbejdsstationer for tandlæger samt tilbehør, reservedele, service og uddannelse m.v. Indkøbet var fordelt på 3 ydelsesområder (A, B, C). Ydelsesområde A: i) Units, ii) patientstole, samt iii) simuleringsarbejdspladser. Ydelsesområde B: Roterende instrumenter, hvorved der forstås håndstykker, vinkelstykker (forskellige typer) og turbiner. Ydelsesområde C: Operatørstole (saddelstole og stole med ryglæn). CPV: , , , , , Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde.

32 DK-Randers: Bogbusser RANDERS KOMMUNE, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

33 DK-Hvidovre: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser HVIDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om brugsret til og drift af økonomisystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem som servicebureauløsning. Økonomisystemet skal understøtte Hvidovre Kommunes opgaver og processer i forhold til: Økonomistyring, Budget og regnskab, Bevillingsstyring, E-handel, Ind- og udbetaling, Debitorstyring, Kreditorstyring, Anlægsstyring, Styring af anlægsaktiviteter, Ressourcestyring, Likviditetsstyring, Ledelsesinformation. Som option er der givet tilbud på: - Debitormodul - Ledelsesinformation - Indkøb/e-handel - Ressourcestyring - Uddannelse på andre niveauer end superbrugere - Konvertering af data Leverandøren skal desuden stå for ydelser som opsætning og konfigurering, projektledelse, afprøvning, uddannelse af superbrugere samt øvrige ydelser, der er nødvendige for en succesfuld implementering af løsningen. CPV: , , , , , , , KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

34 DK-Kolding: Lejligheder ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: AAB-Kolding. Istandsættelse af flyttelejligheder. Istandsættelse af flyttelejligheder. CPV: Globe Malerfirma ApS, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Malerfirmaet Ib Kristensen & Søn A/S, Carl Plougs Vej 67-69, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Globe Malerfirma A/S, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Jan Kristensen, Munkensdam, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Leif Tønder, Albuen 4, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

35 DK-Brønderslev: Vedligeholdelse af vejbelysning BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af gadelys samt levering af strøm i Brønderslev Kommune. Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Brønderslev Kommune. Udbuddet består af kombineret tjenesteydelse og varekøb. CPV: Nyfors Entreprise A/S, Saltumvej 22, DK-9700 Brønderslev. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

36 DK-Aabybro: Landtransport af personer JAMMERBUGT KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel i Jammerbugt Kommune. 6 skolebusruter. CPV: Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, DK-9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, 9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, 9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45)

37 DK-København: Transporttjenester KOEBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Københavns Kommune udbyder gennem dette udbud af kørsel for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Der indgås kontrakt mellem sælger og den enkelte institution og ikke én samlet kontrakt, hvorfor der kan bydes på kørsel for de enkelte institutioner, på flere eller alle. Den udbudte ydelse er kørsel af hjemmeboende borgere, primært over 65 år, til dagcentre, daghjem og træningscentre. For dagcentre og daghjem foregår kørslerne for øjeblikket på hverdage inden for faste tidsintervaller til faste adresser. For træningscentre er der ikke nødvendigvis et fast mønster i kørselsbehov fra dag til dag eller fra uge til uge. Opsamling af borgere foretages som hovedregel i Københavns Kommune i det naturlige lokalområde for en given institution. CPV: , , , Colum-Bus A/S, Tjørnevangen 6-8, DK-2660 Brøndby Strand.

38 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHOEJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lovpligtig revision af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Revision og regnskabmæssig bistand. CPV: Deloitte, Weidekampsgade 6 Postboks 600, DK-0900 København C. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

39 DK-Holstebro: Rottebekæmpelse HOLSTEBRO KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Aftale om rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte i Holstebro Kommune. CPV: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, DK-4690 Haslev.

40 DK-Ryslinge: Vedligeholdelse af vejbelysning FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leje, drift og levering af gadelys til Kerteminde Kommune. Fællesindkøb Fyn som sekretariat for Kerteminde Kommune som ordregivende myndighed, udbyder leje, drift og levering af gadelys. CPV: , NEF Fonden, Strandvangen 2, DK-5300 Kerteminde. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

41 DK-København: Dieselolie DSB ens betegnelse for kontrakten: Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. CPV: 23200, , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Statoil A/S, Postboks 20, DK-2450 København SV. Tlf. (45)

42 DK-København: Dele til trucker DSB ens betegnelse for kontrakten: Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: VB Trucks, Møllegårdsvej 0, DK-9530 Støvring.

43 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser KIRKEMINISTERIET, IT-KONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Kontrakten omfatter anskaffelse af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til 20 unikke brugere i stiftsadministrationerne og Kirkeministeriet samt brugere i folkekirkens mere end råd og udvalg. Løsningen skal understøtte udbyders arbejdsgange, processer, sagsbehandling, arkivering og videndeling. Det nye system skal aktivt understøtte en fremadrettet digitalisering, der bidrager til effektivisering af opgavevaretagelsen. Der lægges vægt på en differentieret funktionalitet og kompleksitet i relation de forskellige grupper af brugere i henholdsvis stifter og departement henholdsvis de mange lejlighedsvise/lavfrekvente brugere i råd og udvalg. Der skal desuden være integration til følgende systemer: - Active Directory - Snitflade(r) til eksisterende systemer på Kirkenettet Tjenesteydelserne omfatter installation, implementeringsstøtte, tilretning, vedligeholdelse af programmel, videreudvikling og driftsstøtte af programmel, driftsstøtte af udstyr samt uddannelse af et antal superbrugere i organisationen. CPV: , , , , , Traen Informationssystemer A/S, Vesterbrogade 95A, DK-620 København V.

44 DK-København: Drift af datanetværk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: It-driftudbud. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har indgået kontrakt om drift og overvågning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur. Opgaven indbefatter driftsrelateret rådgivning, vedligeholdelse og dokumentation af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og sikkerhedssystemer, samt drift af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forretningssystemer, som afvikles på den service orienterede infrastruktur. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er som myndighed ansvarlig for et systemkompleks bestående af en række online applikationer, som anvendes af en række virksomheder og myndigheder hele døgnet hele året. Den nuværende applikationsportefølje, der er omfattet af kontrakten, udgøres af følgende: - CVR, der giver adgang til oplysninger om alle virksomheder i Danmark - P-enhed, som giver oplysninger om en virksomheds produktionsenheder - Digitale regnskaber, som giver selskaber mulighed for at aflevere digitale årsrapporter - Støttesystemer til systemerne CVR og P-enhed Den nye arkitektur udvides over de næste år med en række af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens øvrige systemer. I 202 forventes it-arkitekturen understøtte følgende forretningsområder: - Selskabsregistrering - Virksomhedsregistrering & skatteregistrering - Kundestyring og datasalg - Revisorer - HVL-reg - Registrering af søndagsåbent - Registrering af næringsbrev - Omførselsregistrering - Brugerstyring - Liberale Erhverv - Translatører, advokater, tolke mv. - Vejvalidering - CPR validering - Sagsstyring. Systemkomplekset baserer sig på følgende teknologier: - Standarder og produkter: - Oracle, - Apache - JBoss Portal - Jboss Application Server. Alle komponenter afvikles på Linux og Windows platform. - Data og services udstilles i hovedreglen som Web-services - Tekniske komponenter, som indgår i den service orienterede arkitektur, er et samspil mellem open source og kommercielle produkter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen disponerer over det hardware og personale, som systemerne pt. afvikles på, og det forudsættes, at en ny leverandør stiller tilsvarende ressourcer til rådighed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ejer alle data, samt hardware og software, inkl. en del af det basisprogrammel, som systemerne pt. består af, og dette kan flyttes til den ny leverandør. Leverandøren skal varetage følgende opgaver: - Driftsafvikling af teknisk infrastruktur (primært hardware) for Erhvervsog Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur og applikationer. - Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nødvendige tekniske systemer, eksempelvis netværk, basissoftware, middleware og støtteværktøjer for sammenkobling og integration med en række interne og eksterne netværk, portaler og systemer. - Transition af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og applikationer fra eksisterende Erhvervs- og selskabsstyrelsen: - Varetagelse af driftsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, herunder: - Udvidelse og skalering i forbindelse med nye systemer, ny funktionalitet i eksisterende systemer, nye samarbejdspartnere, nye brugere. - Bistand og rådgivning overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes udviklings- og vedligeholdelsesleverandører. - Ad hoc ydelser Varetagelse af drifts- og overvågningsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, samt sikring af at indgåede SLAer og sikkerhedsniveauer, overholdes. Driftsfunktionen skal varetages profesionelt igennem fastdefinerede og dokumenterede arbejdsprocesser

45 styret via ITIL support og delivery processerne. CPV: Rambøll Informatik, Teknikerbyen, DK-2830 Virum. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

46 DK-Lyngby: All-risk forsikring DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Risk Point, Hammerensgade 6, DK-267 København K. Internetadresse (URL):

47 DK-Roskilde: All-risk forsikring I/S KARANOVEREN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Lloyds, Lime Street, DK-EC3M 7HA London. Internetadresse (URL):

48 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: SKAT Haderslev - OPP/skræddersyet lejemål. Projektering, opførelse og udlejning af et lejemål på kvm. CPV: , , KPC Byg A/S, Merkurvej 60, DK-7400 Herning. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

49 DK-Hillerød: Revisionsvirksomhed HILLEROED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revision af kommunens regnskab. Lovpligtig revision af kommunens regnskab. CPV: Kommunernes Revision A/S, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

50 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Niras A/S, Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

51 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af applikationer og netsteder. Hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af Borger.dk, EAB, Statstidende.dk og andre eller nye applikationer. Se punkt II..5) i den forudgående udbudsbekendtgørelse 2007/S CPV: , NNIT A/S, Lottenborgvej 24, DK-2800 Lyngby. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

52 DK-Søborg: Rengøring af lokaler GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsopgaverne på kommunale institutioner. Hjørnehuset Kellersvej 6, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringareal på 47 m2. Kellersvej 0, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 2 900,9 m2. Aktivitetscenter Kellersvej 3, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 34 m2. Kellersvej 8-9, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 3 5,2 m2. Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd, en skole og en boenhed med et rengøringsareal på 953 m2. Underafdeling af Sofieskolen Damsager 9, 2730 Herlev, en boenhed med et rengøringsareal på 43 m2. Underafdeling af Sofieskolen Gersonsvej, 2900 Hellerup, en boenhed med et rengøringsareal på 236 m2. Bakkeskolen Taxvej 25, 2880 Bagsværd med et rengøringsareal på m2. Nybrogård Nybrovej 333, 2800 Lyngby, en boenhed med et rengøringsrael på 842,8 m2. Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 478 m2. SVIKA, Gammelmosevej 5, 2800 Lyngby, et specialundervisningscenter med et rengøringsareal på m2. Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 7, 2730 Herlev, et arbejdstræningscenter med et rengøringsareal på 97,5 m2. Underafdeling af Erhverscenter Espelunden, Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 492 m2. Skovdiget 223, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 8 m2. Rengøringsopgaverne på de kommunale institutioner der er anført under punkt.. CPV: Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): DK. Fax (45) ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevang 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevangen 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post:

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til De Europæiske Fællesskabers Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere