Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale om levering af chassis'er til opbygning af såvel terrængående køretøjer, som andre køretøjer. Der ønskes ligeledes indgået aftaler om levering og montering af ladopbygninger, samt levering og montering af kroghejs, på chassis'er. Rammeaftalerne er gældende for alle myndigheder under Forsvarsministeriet, samt de kommunale redningsberedskaber. CPV: , , , , Daimler Biler A/S, Mercedes København, Ventrupparken 2, DK-2670 Greve. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL): Sawo A/S, Industrimarken, DK-930 Støvring. Internetadresse (URL):

2 DK-Vejle: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale på køb af kopi- og multifunktionsmaskiner. Der ønskes indgået en eneleverandøraftale på købsaftale på kopi- og multifunktionsmaskiner med tilhørende serviceaftale. Vejle Kommune ønsker at indgå rammeaftaler på levering af kopi-/multifunktionsmaskiner. Der ønskes at indgå en eneleverandøraftale som købsaftale på kopi-/multifunktionsmaskiner, med tilhørende serviceaftaler. Det forventes, at der skal anskaffes over 200 kopi-/multifunktionsmaskiner over de næste 2 år, som vil blive suppleret med yderligere 50 kopi-/multifunktionsmaskiner ved udnyttelse af optionerne om forlængelse. CPV: Sharp Center Syd, Bronzevej, DK-6000 Kolding. E-post:

3 DK-Vejle: Rengøring af skoler VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring på Vejle Handelsskole. Udførelse af rengøring på Vejle Handelsskole. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

4 DK-Vejle: Vinduespudsning VEJLE HANDELSSKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering på Vejle Handelsskole. Udførelse af vinduespolering på Vejle Handelsskole. CPV: Erhvervspolereren v/klaus Hansen, Brændekilde Bygade 36, DK-5250 Odense SV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

5 DK-København V: Reparation og vedligeholdelse af personlige computere A/S STOREBAELT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale vedr. Facility Management af Storebælts IT-miljø. Drift, overvågning, vedligeholdelse og udvikling af ordregivers IT-miljø. CPV: , , , IBM Danmark A/S, Nymøllevej 9, DK-2800 Lyngby.

6 DK-Århus C: Rengøring af lokaler ATP EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring af Aalborg Storcenter. Rengøring af Aalborg Storcenter. CPV: ISS A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

7 DK-Varde: Skolebuskørsel VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel. Almindelig skolebuskørsel, kørsel til specialklasser samt svømmekørsel. CPV: Taxi/Hyrevognmænd i Varde Kommune, c/o Sydjysk patientbefordring v/john Lyhne Stationspladsen 3, sal, DK-6800 Varde. E-post: Tlf. (45)

8 DK-Rødovre: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed ROEDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. Udbud af 'Hovedleverandørt til indkøbsordning til borgere i eget hjem' i Rødovre Kommune. CPV: OB Care ApS, Arn. Nielsens Boulevard 64A, st., DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

9 DK-Fredericia: Opførelse af industribygninger ENERGINET.DK - STOREBAELT HVDC ens betegnelse for kontrakten: Storebælt HVDC - Ventilhal og Servicebygning i Fraugde og Herslev. Kontrakten omfatter opførelsen af to næsten ensartede bygningsanlæg bestående af ventilhal, servicebygning samt fundamenter til transformere i hhv. Fraugde på Fyn og Herslev på Sjælland. Derudover skal der i Herslev opføres en AC bygning. Opgaven er en del af det samlede projekt "HVDC Storebælt", hvor Jylland/Fyn forbindes elektrisk med Sjælland. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jorton A/S, Højmevej 24, DK-5250 Odense SV.

10 DK-Gram: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg SKOV OG NATURSTYRELSEN, VADEHAVET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vidå Naturgenopretning. Bachmanns Mølle. Etablering af stenstryg ved Bachmanns Mølle. CPV: , , Otto Chrestensen A/S, Stensbækvej 6, Arnum, DK-650 Gram.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 2 København - Frederikssund, 20 Fra Motorring 4 til Motorring 3, Entreprise E020. Broarbejder ved Ndr. Ringvej. Kontrakten omfatter anlæg af ny bro for overføring af Ring 3 over kommende motorvej inkl. midlertidig vejforlægning samt stibro over Ring 3 inkl. sti- og rampeanlæg. CPV: , 4522, 45223, , Arkil A/S Bro og Beton, Sadelmagervej 6, DK-700 Vejle.

12 DK-Skanderborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur og hæmatologiske forbrugsvarer SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer). Levering af stomi- & inkontinenshjælpemidler (minus bleer) til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: , 33462, 3346, , , Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa. Internetadresse (URL): Kirudan A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Internetadresse (URL):

13 DK-Skanderborg: Lægemidler mod diabetes SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af diabeteshjælpemidler. Levering af diabeteshjælpemidler til borgere i Skanderborg Kommune. CPV: Hermedico a/s, Vermundsgade 38, DK-200 København Ø. Internetadresse (URL):

14 DK-København: Teknisk rådgivning KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kertemindegade, Gårdanlæg. Rådgivning til skitseforslag, borgerinddragelse og detailprojektering. CPV: Thing og Wainø Landskabsarkitekter aps., Store Kongensgade 40 H, 4. th, DK-264 København K. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

15 DK-Værløse: Transport af handicappede personer FURESOE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre, handicappede og skolebørn i Furesø Kommune. Delaftale : kørsler til/fra kommunens aktivitetscentre og genoptræningscentre. Delaftale 2: Kørsler til/fra læge og speciallæge, kørsel med handicappede børn og voksne til/fra aktiviteter mv. samt kørsel til/fra plejehjem i kommunen og til/fra genoptræning på sygehus. Delaftale 3: Kørsel med grupper af skolebørn til/fra svømmeundervisning og til/fra undervisning på anden skole. CPV: , , 60300, 60330, , Buskom A/S, Baldershøj 3, DK-2635 Ishøj. Lyngby Bustrafik A/S, Chr. Xs Allé 3, DK-2800 Lyngby.

16 DK-Valby: Vedligeholdelse af elevatorer KOEBEHAVNS KOMMUNE, KONCERNSERVICE, KONTOR FOR AFTALESTYRING OG KONTRAKTINDGAELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af elevatorservice i Københavns Kommune. Udførsel af lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser af elevatorer, lifte, samt rulletrapper. Der er indgået en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 3 leverandører efter forsyningsmodellen. Kun hvis det efterfølgende i kontraktperioden viser sig at leverandør nr. ikke kan opfylde rammekontraktens krav, kan Københavns Kommune beslutte at tildele kontrakterne på de lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser, helt eller delvis, til leverandør nr. 2. Kontraktens værdi skønnes, at kunne være op til DKK årligt. CPV: ThyssenKrupp Elevatorer A/S, Erhvervsvej 7, Ejby Industrikvater, DK-2600 Glostrup. FH Elevator A/S, Satelitvej 3, DK-8700 Horsens. Kone A/S, Rebslagervej 6, DK-2400 København NV.

17 DK-København V: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ANDELS BOLIG- OG BYGGEFORENINGEN AF 932 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis. Ejendomsforvaltning af almen boligforening i form af løbende administration af boligforeningen, herunder udlejning og opkrævning af boligafgifter, inspektion og tilsyn, regnskabsførelse for foreningen og dens afdelinger. Endvidere sekretariatsfunktion for bestyrelse og repræsentantskab, beboerkontakt samt administration af nybyggeri, modernisering m.v. Herudover administration m.v. af andet alment boligselskab, der p.t. forestås af boligforeningen. CPV: , , , Dansk almennyttigt Boligselskab af 942 s.m.b.a., Finsensvej 33, DK-2000 Frederiksberg. Tlf. (45)

18 DK-Roskilde: Arkitektprojektering KARA/NOVEREN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Arkitektprojektering. Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen: Erick van Egeraat associated architects, Calandstraat 23, NL-306 CA Rotterdam. E-post: Tlf Fax

19 DK-København: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til implementering af regnskab for vandsystemer (ressource og kvalitet) DET EUROPAEISKE MILJOEAGENTUR Ikke oplyst Ikke oplyst

20 DK-Roskilde: Massespektrometer FORSKNINGSRADENES INSTRUMENT TJENESTE - FRIT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Massespektrometer. Levering og installation af stk. Massespektrometer. CPV: Bruker Daltonics Scandinavia AB, Polygonvägen 79, S-8766 Täby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

21 DK-Roslev: Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende SKIVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kopi-og multifunktionsmaskiner. Levering af kopi- og multifunktionsmaskiner med dertilhørende service. CPV: Sharp Electronics Danmark, Islevdalvej 82, DK-260 Rødovre. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

22 DK-Roskilde: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ROSKILDE KOMMUNE - RADHUSSERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af Løn- & personalesystem til Roskilde Kommune. Levering af Løn og personalesystem til Roskilde Kommune. Kontrakten omfatter en såkaldt servicebureauløsning (Løn- og Personalesystem, inkl. drift), idet kommunen ikke selv ønsker at stå for driften af de centrale systemdele. Kontrakten dækker perioden til med option på forlængelse i 2 x 2 måneder. Kontrakten omfatter desuden :. Uddannelse af medarbejdere. 2. Datakonvertering fra nuværende systemer. 3. Implementering af Løn- og Personalesystem, herunder projektarbejde, testning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af systemet. 4. Indkøring, vedligeholdelse og løbende support. 5. Samtlige grænseflader til administrative systemer. CPV: , Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

23 DK-Odense: Rengøring SCT. KNUDS GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Sct. Knuds Gymnasium ca m2. CPV: Alliance Clean & Care, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup.

24 DK-Svendborg: Rengøring SVENDBORG GYMNASIUM OG HF Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Svendborg Gymnasium og HF ca m2. CPV: Absolut Rengøring, Østerbro 2, DK-5000 Odense.

25 DK-Roskilde: Rengøring ROSKILDE GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Roskilde Gymnasium ca m2. CPV: Vestergaards Multiservice, Rørholm 40, DK-4000 Roskilde.

26 DK-Roskilde: Rengøring HIMMELEV GYMNASIUM Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsservice. Rengøringsservice på Himmelev Gymnasium ca m2. CPV: ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV.

27 DK-Ballerup: Medicinsk apparatur FORSVARETS MATERIELTJENESTE, FMT CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Medicinsk apparatur. Meridian Medical Technologies Inc., 6350 Stevens Forest Road, Suite 30, US-MD 2046 Columbia.

28 DK-Esbjerg: Rengøring af kontorer RETTEN I ESBJERG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. udbyder en kontrakt om rengøring samt indvendig vinduespolering af rettens lokaler. Rengøringsopgaverne omfatter den daglige rengøring af rettens kontorer, retslokaler, venteområder mv. Det samlede rengøringsareal andrager ca m2, brutto inkl. flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange. Der er ca. 70 ansatte i Retten. Herudover kommer de eksterne brugere af retten. Rengøringsarbejdet udføres på alle hverdage mandag-fredag. Den indvendige viduespolering foretages 4 gange pr. år og omfatter samtlige indvendige vinduer herunder mange indvendige glasvægge. Omfanget af glasvægge er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. stiller krav om, at de ansatte, som rengøringsselskabet vil benytte til løsningen af opgaverne, forinden er godkendt af ordregiver. Godkendelsen forudsætter, at der indhentes en straffeattest, der ikke må fremvise forhold, som ordregiver vurderer, kan indebære en sikkerhedsrisiko. stiller krav om, at rengøringsselskabets arbejdsleder skal kunne tale dansk. CPV: , ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

29 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Goss Gilroy Inc., Metcalfe, CA-K2PP Ottawa. E-post:

30 DK-København: Vindturbinegeneratorer ENERGI E2 A/S, PART OF DONG ENERGY CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 32330, 3233, Vindturbinegeneratorer. Turbinerotorer. Tårne af stål. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

31 DK-Århus: Arbejdsstationer til tandlæger AARHUS UNIVERSITET, ODONTOLOGISK INSTITUT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af arbejdsstationer for tandlæger samt tilbehør, reservedele, service og uddannelse m.v. Indkøbet var fordelt på 3 ydelsesområder (A, B, C). Ydelsesområde A: i) Units, ii) patientstole, samt iii) simuleringsarbejdspladser. Ydelsesområde B: Roterende instrumenter, hvorved der forstås håndstykker, vinkelstykker (forskellige typer) og turbiner. Ydelsesområde C: Operatørstole (saddelstole og stole med ryglæn). CPV: , , , , , Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN Helsinki. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Sirona Dental Systems GmbH, Fabriksstrasse 3, D Bensheim. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde. Dynamo Stol ApS, Industrivej 38E, DK-4000 Roskilde.

32 DK-Randers: Bogbusser RANDERS KOMMUNE, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. Anskaffelse af ny bog bus til Randers Bibliotek. CPV: Bus Center Vest A/S, Kokmose 7, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

33 DK-Hvidovre: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser HVIDOVRE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om brugsret til og drift af økonomisystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem som servicebureauløsning. Økonomisystemet skal understøtte Hvidovre Kommunes opgaver og processer i forhold til: Økonomistyring, Budget og regnskab, Bevillingsstyring, E-handel, Ind- og udbetaling, Debitorstyring, Kreditorstyring, Anlægsstyring, Styring af anlægsaktiviteter, Ressourcestyring, Likviditetsstyring, Ledelsesinformation. Som option er der givet tilbud på: - Debitormodul - Ledelsesinformation - Indkøb/e-handel - Ressourcestyring - Uddannelse på andre niveauer end superbrugere - Konvertering af data Leverandøren skal desuden stå for ydelser som opsætning og konfigurering, projektledelse, afprøvning, uddannelse af superbrugere samt øvrige ydelser, der er nødvendige for en succesfuld implementering af løsningen. CPV: , , , , , , , KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

34 DK-Kolding: Lejligheder ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: AAB-Kolding. Istandsættelse af flyttelejligheder. Istandsættelse af flyttelejligheder. CPV: Globe Malerfirma ApS, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Malerfirmaet Ib Kristensen & Søn A/S, Carl Plougs Vej 67-69, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Globe Malerfirma A/S, Fredericiagade 50, DK-700 Vejle. Tlf. (45) Jan Kristensen, Munkensdam, DK-6000 Kolding. Tlf. (45) Leif Tønder, Albuen 4, DK-6000 Kolding. Tlf. (45)

35 DK-Brønderslev: Vedligeholdelse af vejbelysning BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelse af gadelys samt levering af strøm i Brønderslev Kommune. Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Brønderslev Kommune. Udbuddet består af kombineret tjenesteydelse og varekøb. CPV: Nyfors Entreprise A/S, Saltumvej 22, DK-9700 Brønderslev. Tlf. (45) Internetadresse (URL):

36 DK-Aabybro: Landtransport af personer JAMMERBUGT KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Skolekørsel i Jammerbugt Kommune. 6 skolebusruter. CPV: Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, DK-9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, 9382 Tylstrup. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45) Fjerritslev Busserne, Industrivej 6, 9690 Fjerritslev. Tlf. (45) Tylstrup Busser A/S, Luneborgvej 05, DK-9382 Tylstrup. Tlf. (45)

37 DK-København: Transporttjenester KOEBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel af ældre for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Københavns Kommune udbyder gennem dette udbud af kørsel for 9 dagcentre, daghjem og træningscentre. Der indgås kontrakt mellem sælger og den enkelte institution og ikke én samlet kontrakt, hvorfor der kan bydes på kørsel for de enkelte institutioner, på flere eller alle. Den udbudte ydelse er kørsel af hjemmeboende borgere, primært over 65 år, til dagcentre, daghjem og træningscentre. For dagcentre og daghjem foregår kørslerne for øjeblikket på hverdage inden for faste tidsintervaller til faste adresser. For træningscentre er der ikke nødvendigvis et fast mønster i kørselsbehov fra dag til dag eller fra uge til uge. Opsamling af borgere foretages som hovedregel i Københavns Kommune i det naturlige lokalområde for en given institution. CPV: , , , Colum-Bus A/S, Tjørnevangen 6-8, DK-2660 Brøndby Strand.

38 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHOEJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lovpligtig revision af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Revision og regnskabmæssig bistand. CPV: Deloitte, Weidekampsgade 6 Postboks 600, DK-0900 København C. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

39 DK-Holstebro: Rottebekæmpelse HOLSTEBRO KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Aftale om rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte i Holstebro Kommune. CPV: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, DK-4690 Haslev.

40 DK-Ryslinge: Vedligeholdelse af vejbelysning FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Leje, drift og levering af gadelys til Kerteminde Kommune. Fællesindkøb Fyn som sekretariat for Kerteminde Kommune som ordregivende myndighed, udbyder leje, drift og levering af gadelys. CPV: , NEF Fonden, Strandvangen 2, DK-5300 Kerteminde. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

41 DK-København: Dieselolie DSB ens betegnelse for kontrakten: Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. Levering af miljødiesel til tog, brændstof til bilpark samt fyringsolie. CPV: 23200, , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Statoil A/S, Postboks 20, DK-2450 København SV. Tlf. (45)

42 DK-København: Dele til trucker DSB ens betegnelse for kontrakten: Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. Lovpligtigt eftersyn samt ekstra service og reparation af truck og tilsvarende maskiner. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: VB Trucks, Møllegårdsvej 0, DK-9530 Støvring.

43 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser KIRKEMINISTERIET, IT-KONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Kontrakten omfatter anskaffelse af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til 20 unikke brugere i stiftsadministrationerne og Kirkeministeriet samt brugere i folkekirkens mere end råd og udvalg. Løsningen skal understøtte udbyders arbejdsgange, processer, sagsbehandling, arkivering og videndeling. Det nye system skal aktivt understøtte en fremadrettet digitalisering, der bidrager til effektivisering af opgavevaretagelsen. Der lægges vægt på en differentieret funktionalitet og kompleksitet i relation de forskellige grupper af brugere i henholdsvis stifter og departement henholdsvis de mange lejlighedsvise/lavfrekvente brugere i råd og udvalg. Der skal desuden være integration til følgende systemer: - Active Directory - Snitflade(r) til eksisterende systemer på Kirkenettet Tjenesteydelserne omfatter installation, implementeringsstøtte, tilretning, vedligeholdelse af programmel, videreudvikling og driftsstøtte af programmel, driftsstøtte af udstyr samt uddannelse af et antal superbrugere i organisationen. CPV: , , , , , Traen Informationssystemer A/S, Vesterbrogade 95A, DK-620 København V.

44 DK-København: Drift af datanetværk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: It-driftudbud. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har indgået kontrakt om drift og overvågning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur. Opgaven indbefatter driftsrelateret rådgivning, vedligeholdelse og dokumentation af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og sikkerhedssystemer, samt drift af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forretningssystemer, som afvikles på den service orienterede infrastruktur. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er som myndighed ansvarlig for et systemkompleks bestående af en række online applikationer, som anvendes af en række virksomheder og myndigheder hele døgnet hele året. Den nuværende applikationsportefølje, der er omfattet af kontrakten, udgøres af følgende: - CVR, der giver adgang til oplysninger om alle virksomheder i Danmark - P-enhed, som giver oplysninger om en virksomheds produktionsenheder - Digitale regnskaber, som giver selskaber mulighed for at aflevere digitale årsrapporter - Støttesystemer til systemerne CVR og P-enhed Den nye arkitektur udvides over de næste år med en række af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens øvrige systemer. I 202 forventes it-arkitekturen understøtte følgende forretningsområder: - Selskabsregistrering - Virksomhedsregistrering & skatteregistrering - Kundestyring og datasalg - Revisorer - HVL-reg - Registrering af søndagsåbent - Registrering af næringsbrev - Omførselsregistrering - Brugerstyring - Liberale Erhverv - Translatører, advokater, tolke mv. - Vejvalidering - CPR validering - Sagsstyring. Systemkomplekset baserer sig på følgende teknologier: - Standarder og produkter: - Oracle, - Apache - JBoss Portal - Jboss Application Server. Alle komponenter afvikles på Linux og Windows platform. - Data og services udstilles i hovedreglen som Web-services - Tekniske komponenter, som indgår i den service orienterede arkitektur, er et samspil mellem open source og kommercielle produkter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen disponerer over det hardware og personale, som systemerne pt. afvikles på, og det forudsættes, at en ny leverandør stiller tilsvarende ressourcer til rådighed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ejer alle data, samt hardware og software, inkl. en del af det basisprogrammel, som systemerne pt. består af, og dette kan flyttes til den ny leverandør. Leverandøren skal varetage følgende opgaver: - Driftsafvikling af teknisk infrastruktur (primært hardware) for Erhvervsog Selskabsstyrelsens serviceorienterede infrastruktur og applikationer. - Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nødvendige tekniske systemer, eksempelvis netværk, basissoftware, middleware og støtteværktøjer for sammenkobling og integration med en række interne og eksterne netværk, portaler og systemer. - Transition af teknisk infrastruktur, tekniske systemer og applikationer fra eksisterende Erhvervs- og selskabsstyrelsen: - Varetagelse af driftsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, herunder: - Udvidelse og skalering i forbindelse med nye systemer, ny funktionalitet i eksisterende systemer, nye samarbejdspartnere, nye brugere. - Bistand og rådgivning overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes udviklings- og vedligeholdelsesleverandører. - Ad hoc ydelser Varetagelse af drifts- og overvågningsfunktioner, der er nødvendige for at driftsafvikle ovennævnte tekniske infrastruktur, tekniske systemer samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikationer i henholdsvis udviklings-, test-, pre-produktions- og produktionsmiljøer, samt sikring af at indgåede SLAer og sikkerhedsniveauer, overholdes. Driftsfunktionen skal varetages profesionelt igennem fastdefinerede og dokumenterede arbejdsprocesser

45 styret via ITIL support og delivery processerne. CPV: Rambøll Informatik, Teknikerbyen, DK-2830 Virum. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

46 DK-Lyngby: All-risk forsikring DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Risk Point, Hammerensgade 6, DK-267 København K. Internetadresse (URL):

47 DK-Roskilde: All-risk forsikring I/S KARANOVEREN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftaler. All risk forsikring. CPV: Lloyds, Lime Street, DK-EC3M 7HA London. Internetadresse (URL):

48 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: SKAT Haderslev - OPP/skræddersyet lejemål. Projektering, opførelse og udlejning af et lejemål på kvm. CPV: , , KPC Byg A/S, Merkurvej 60, DK-7400 Herning. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

49 DK-Hillerød: Revisionsvirksomhed HILLEROED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revision af kommunens regnskab. Lovpligtig revision af kommunens regnskab. CPV: Kommunernes Revision A/S, Krumtappen 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf. (45) Fax (45)

50 DK-København: Teknisk rådgivning MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Teknisk rådgivning. Niras A/S, Sortemosevej 2, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

51 DK-København: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser IT- OG TELESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af applikationer og netsteder. Hosting, drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og udvikling af Borger.dk, EAB, Statstidende.dk og andre eller nye applikationer. Se punkt II..5) i den forudgående udbudsbekendtgørelse 2007/S CPV: , NNIT A/S, Lottenborgvej 24, DK-2800 Lyngby. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

52 DK-Søborg: Rengøring af lokaler GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsopgaverne på kommunale institutioner. Hjørnehuset Kellersvej 6, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringareal på 47 m2. Kellersvej 0, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 2 900,9 m2. Aktivitetscenter Kellersvej 3, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 34 m2. Kellersvej 8-9, 2860 Søborg, en boenhed med et rengøringsareal på 3 5,2 m2. Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd, en skole og en boenhed med et rengøringsareal på 953 m2. Underafdeling af Sofieskolen Damsager 9, 2730 Herlev, en boenhed med et rengøringsareal på 43 m2. Underafdeling af Sofieskolen Gersonsvej, 2900 Hellerup, en boenhed med et rengøringsareal på 236 m2. Bakkeskolen Taxvej 25, 2880 Bagsværd med et rengøringsareal på m2. Nybrogård Nybrovej 333, 2800 Lyngby, en boenhed med et rengøringsrael på 842,8 m2. Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 478 m2. SVIKA, Gammelmosevej 5, 2800 Lyngby, et specialundervisningscenter med et rengøringsareal på m2. Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 7, 2730 Herlev, et arbejdstræningscenter med et rengøringsareal på 97,5 m2. Underafdeling af Erhverscenter Espelunden, Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg, med et rengøringsareal på 492 m2. Skovdiget 223, 2880 Bagsværd, en boenhed med et rengøringsareal på 8 m2. Rengøringsopgaverne på de kommunale institutioner der er anført under punkt.. CPV: Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): DK. Fax (45) ISS Facility Services A/S, Møntmestervej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevang 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) SRS A/S, Hejrevangen 5, DK-3450 Allerød. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Alliance A/S, Produktionsvej 8-0, DK-2700 Glostrup. E-post:

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Balle: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RENO DJURS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Deponeringsanlæg Etape 2. Entreprisen omfatter etablering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere