Levnedsbeskrivelse:2 Carl Gustavs erhverv og titel: Løjtnant, isenkræmmer, handelsmedhjælper, modehandler og repræsentant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levnedsbeskrivelse:2 Carl Gustavs erhverv og titel: Løjtnant, isenkræmmer, handelsmedhjælper, modehandler og repræsentant."

Transkript

1 CARL GUSTAV BRASEN DRØHSE. Født 23/ på Donse i Karlebo Sogn. Død 27/ i Slagelse. Bisat fra Slagelse Krematorium d. 1/ og bisat på Sct. Mikkels kirkegård ved Parkvej i Slagelse. Forældre: Gustav Ernst Drøhse ( ) og Emma Betzy Augusta Brasen ( ). Gift med: 1. Laura Kirstine Hansen. Vielsesdato: 26. marts 1916 i Frederiksværk sogn. Født: 3/ i Århus Domsogn. Død: 31/ i Århus. Fader: Detaillist Anders Peter Hansen ( ). Moder: Ane Marie Sørensen ( ). Han blev separeret fra Laura d. 28 september Børn med Laura: 1. Per Brasen Drøhse. Født 29/ Dernæst gift med: 2. Bertha Johanne Margrethe Popp. Vielsesdato: 17/ i Blaagaard Sogn, København. Født: 14/ i Helsingør.1 Død: 7/ i København. Fader: Ernst Ludvig Theodor Popp (1853 -?). Moder: Lovise Augusta Jonassen (1848 -?). Børn med Bertha: Ingen. Dernæst gift med: 3. Ellen Kristine Larsen. Vielsesdato: 31/ Sted ukendt. Født: 12/ Sted ukendt. Død: 26/ i Slagelse. Begravet i samme gravsted som Carl Gustav. Fader: Skorstensfejer Papias Larsen. Moder: Ingen oplysninger. Børn med Ellen: 1. Kai Brasen Drøhse. Født 28/ Lis Brasen Drøhse. Født Levnedsbeskrivelse:2 Carl Gustavs erhverv og titel: Løjtnant, isenkræmmer, handelsmedhjælper, modehandler og repræsentant. Carl Gustav Brasen Drøhse blev født d. 23. november 1891 og han blev døbt i Bloustrød kirke d. 27 marts 1892, hvor fadderne var Skovrider Thalbitzer, Landlyst, Pastor G. Brasen, Hem pr. Mariager, Vadskeriejer C. Wodschou, Emdrup, Fru Thalbitzer og Frøken Christiane Hansen, Bloustrød Præstegaard.3 Carl Gustavs barndomshjem var på Donse Krudtværk i Nordsjælland, hvor hans far var bestyrer.

2 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 2 af 13 Carl Gustavs morfar Carl Peter Brasen døde i juli I august 1897 døde hans farfar på Birkenæs, som ligger i nærheden af Donse.4 Året efter var det hans mormor, som døde i maj Inden han d. 19/ startede i 1. mellem på Frederiksborg Statsskole, havde han formentlig gennemgået grundskolens fem klassetrin på en lokal skole. Han afsluttede skolegangen med en realeksamen d. 7/ Hans farmor, Severine, døde i november Medens Carl Gustav var elev på Frederiksborg Statsskole blev han konfirmeret i Hillerød d. 22. april Det var for øvrigt sammen med hans søster Ellen.6 En måned efter sin realeksamen starter Carl Gustav d. 1/ i isenkræmmerlære hos (???), hvor han bliver udlært d. 1/ (?). 1/ ansættes han i Grenaa hos en isenkræmmer, hvor han er indtil indkaldelsen som soldat d. 17/ / indleder Carl Gustav sin militære karriere som menig i 18. bataillon (hvor?). Uddannelsesperioden som menig afsluttes d. 8/ , hvorefter han fortsætter som befalingsmandselev i samme batallion til d. 14/ Fra d. 15/ er Carl Gustav udnævnt til kornet i 3. bataillon og forfremmes året efter d. 5/ til sekondløjtnant i samme bataillon, hvorfra han hjemsendes d. 15/ / ansættes Carl Gustav i Tusindhandlen i Aarhus. Det ansættelsesforhold varer kun kort tid, idet han indkaldes til sikringsstyrken d. 13/ I mejeribestyrer Hansens have på Roskildevej, Carl Gustav Drøhse, som er nr3 f.v. skriver: Der gik det godt! 2. deling, Helsingør garnison, Kronborg. Carl Gustav Drøhse er nr. 2 stående fra højre. Fra 14/ er han atter sekondløjtnant i 3. bataillon. Det varer kun til d. 21/1 1916, hvor han er forfremmet til løjtnant, hvorpå han d. 25/ forflyttes til 44. bataillon. Her er han kun to dage, idet han d. 27/ forflyttes til 24. bataillon, hvor han så er stationeret til d. 14/ Fra d. 15/ er Carl Gustav løjtnant ved Slagelse rekrutskole. Det var formentlig også på dette tidspunkt, at Carl Gustav boede i en lejlighed på en kvist på Nytorv i Slagelse.

3 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 3 af 13 Inden Carl Gustav blev gift med Laura blev der lyst i Vor Frue Kirke i Århus den 5, 12 og 19 marts Lysningen var blevet bestilt 24 februar Da Carl Gustav d. 26 marts 1916 i Frederiksværk kirke blev gift med Laura, var han løjtnant i hæren i Slagelse.8 Her fødtes i december 1916 sønnen Per på Fisketorvet 2, 1. sal. Han blev døbt d. 18 marts Faddere var frk. Olga Brasen Drøhse, København, forældrene og sergent William Brasen Drøhse, København.9 Laura Kirstine Drøhse og Carl Gustav Drøhses bryllupsdag den 26.marts F.v. bagest:?, Ane Marie Hansen (svigermor til Carl GustavDrøhse),?, Ellen Frederikke Brasen Drøhse,?,?,?,?, Gustav Ernst Drøhse og?. F.v. forrest siddende: Laura Kirstine Drøhse, Carl Gustav Drøhse, Emma Betzy Augusta Drøhse og Anders Peter Hansen (svigerfar til Carl Gustav Drøhse). Hans far Gustav Ernst døde nogle uger efter Pers fødsel. Hans mor flyttede derefter fra Frederiksværk til Vanløse i København. Carl Gustav blev overflyttet fra Slagelse rekrutskole til 4. bataillon den 13/ , hvor han var til den 30/1 1918, da han blev hjemsendt. Efter at Carl Gustav var udtrådt af hæren flyttede familien til Århus, som Laura stammede fra. Carl Gustav fik den 1/ ansættelse hos Aarhus Malt Compagni. Bopælen i Aarhus var Fredensgade 54. Senere på året flyttede de til Thyrasgade 10, Kongsvang, i Viby Sogn.10 Samlivet fungerer åbenbart ikke så godt. Laura flytter midlertidigt hjem til sine forældre i Volden 1 sammen med sin søn. I brev af 27 juli 1918 udfærdiget af sagfører A. Glasius ansøger ægtefællerne Århus Stiftamt om separation. Brevet lyder således:11 Til Aarhus Stiftamt. Undertegnede Handelsmedhjælper Carl Gustav Brasen Drøhse, boende Thyrasgade Nr. 10, Kongsvang, Viby Sogn og Hustru Laura Kirstine f. Hansen boende Volden Nr. 1, Aarhus, der indgik Ægteskab den 26 Marts 1916, tillader os herved at andrage om at der maa blive givet os Bevilling til at leve separerede i Henseende til Bord og Seng, paa følgende nærmere Betingelser: 1. Formuefællesskabet hæves. Vi har ingen Gæld. 2. Fællesbarnet Per Brasen Drøhse, f. 29 Decbr 1916, forbliver hos Moderen og undergives hendes Forældremyndighed.

4 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 4 af Underholdningsbidrag til fornævnte Barns 18' eventuelt 14' Aar udreder Manden aarligt 600 Kr. der udbetales kvartaarsvis forud og første Gang ved Bevillingens Meddelelse. I Underholdningsbidrag til Hustruen betaler Manden 1200 kr. der erlægges paa samme Maade som foran anført. I det Hustruen tilkommende Bidrag er indbefattet Bidraget til det Barn, som Hustruen, der muligen er frugtsommelig, maatte føde og ansættes dette Bidrag i saa Tilfælde til aarlig Kr Indboet er delt saaledes at Hustruen tager, hvad der tilhører hende ifølge Ægtepagt, medens Resten er udleveret Manden. Vi tillader os at vedlægge Attest om den gejstlige Mæglings Foretagelse, Vielsesattest samt Daabsattest for Barnet. Det bemærkes, at saafremt vort fælles Barn skulde dø, skal Underholdningsbidraget til dette tillægges det Bidrag som min Hustru skal have, saaledes at hendes Bidrag forhøjes til 1800 Kr. deri dog indbefattet det Bidrag, som det eventuelle Barn skal have. Mit Bidrag kan altsaa ikke nedsættes til under 1800 Kr. selv om hun ingen Børn maatte have. Aarhus, den 27. Juli 1918 Ærbødigst (Underskrifter af:) C. G. Brasen Drøhse Laura Brasen Drøhse f. Hansen Som det antydes i brevet er Laura og Carl Gustav ikke sikre på om Laura er gravid, og det er der så taget højde for i hustrubidraget. Sønnen Per skal blive hos sin mor. Ægtefællerne har været til gejstlig mægling hos sognepræsten, Østrup, i Frue sogn d. 24 juli 1918 men det ændrede ikke noget. Den 15. august 1918 var Carl Gustav til verdslig mægling i Ning Herreds Politiret, hvor han fastholdt ønsket om separation, og hvor separationsvilkårene protokolførtes. På samme måde mødte Laura op i Tinghuset i Århus den 30. august 1918, hvor det protokolleredes at hun accepterede separationsvilkårene. 28. september 1918 bevilges separation. Det understreges i bevillingen at de ikke må indgå nyt ægteskab, idet det forudsætter en kongelig bevilling, der først kan forventes meddelt når der er gået tre år. Det indskærpes også over for Carl Gustav, at hvis han ikke betaler de fastsatte bidrag kan han få fængsel på sædvanlig fangekost eller tvangsarbejde indtil 2 måneder. Laura får en lejlighed i Guldsmedgade 53, hvor hun er flyttet ind omkring 11. september 1918, da det første flyttelæs er blevet kørt fra Kongsvang.12 I oktober 1918 blev Laura syg af den spanske syge, og hun døde 25 år gammel d. 31/10 på Marselisborg Hospital13 og blev efterfølgende begravet d. 6/ på Nordre Kirkegaard i Aarhus november 1918 kl. 10 ankommer skifterettens skriver til Lauras lejlighed i Guldsmedgade for at registrere hendes indbo. Ud over to vidner er Carl Gustav til stede og han afleverer Lauras sparekassebog med et indestående på 132,82 kr til skifteretten samt erklærer på barnets vegne at han ikke vil vedgå arv og gæld. Carl Gustav har afholdt begravelsesudgifterne og vil senere fremsende regningen.15

5 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 5 af 13 Carl Gustav var nu enlig far med en lille søn på to år. Han fortsatte i sit job hos Malt Compagniet til udgangen af oktober Herefter flyttede han tilbage til Sjælland og tog ophold hos sin mor på Finsensvej 124 i Vanløse, København. Carl Gustav giftede sig med Bertha Johanne Margrethe Olsen d. 17/ Bryllupsrejsen gik blandt andet til Stevns Klint.17 Han flyttede sammen med sønnen Per ind i Berthas lejlighed, der lå over hendes hatteforretning i Stengade 36 i Helsingør jfr Carl Gustavs soldaterbog pr 30/ Fra den lejlighed kunne man fra bagsiden modsat Stengade se ud over Øresund, erindrer Per.18 Kai mener, at der i forbindelse med giftermålet blev indgået en ægtepagt.19 Det bekræftes senere ved hendes død og påfølgende skifte. Per Drøhse på armen af sin far Carl Gustav Drøhse 1. påskedag I Emma Betzy Augusta Drøhses have i Vanløse. Bertha havde tidligere været gift med dekoratør Carl J. Olsen og havde fået bevilget skilsmisse fra ham i marts Fra et andet ægteskab med sergent Lauritz Madsen havde Bertha en søn, Richard, der på det tidspunkt var omkring år. Richard Popp-Madsen blev senere tandlæge. Richard boede i mange år i Kristiansand i Norge, men flyttede på et tidspunkt tilbage til Danmark, oplyser Per. Per mener i øvrigt, at hans mor havde enten en søster eller en kusine, som boede i Snekkersten. Bertha ejede en hatteforretning i Blågårdsgade 21, tlf. nr. N830, i København, som Carl Gustav fra ca 1920 bestyrede for hende og senere købte hende ud af eller fik medejerskab af. (Det vides ikke, hvor længe hun har haft forretningen, eller hvornår Carl Gustav overtog den). Bertha har denne forretning til 1927, hvor den afhændes til en anden ejer.20 D. 18/ køber Carl Gustav en autoriseret hovedbog. For året 1920 meddeler status i hovedbogen, at Carl Gustav har lånt kr, at han har en motorcykel (med sidevogn erindrer Per) til en værdi af kr, og at han i 1920 tjente ,49 kr ved handel i København. (Kan det være Chic i Rantzausgade?). Carl Gustav havde anskaffet motorcyklen allerede i Per kan erindre, at han har prøvet at sidde og hoppe på Carl Gustav Drøhse på motorcykel bagsædet, mens de kørte til Hørsholm, hvorefter hans far satte ham af og derpå kørte et stykke væk. Per skreg meget højt, indtil hans far kom tilbage. Bertha plejede at sidde i sidevognen. I status for 1921 kan konstateres en lejeindtægt på 2.366,32 kr. Fra hvad vides ikke.

6 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 6 af 13 Status for 1921 oplyser også, at Carl Gustav har detail- og engroshandel, og at hans lån nu er på kr. Sønnen Per bor fra sit 6. år (1923) hos sin farmor, Emma, mens Carl Gustav er optaget af sine forretninger. I løbet af 1923 køber Carl Gustav en grund ved Søndersø i Lille Værløse for kr. Per kan huske, at to af Carl Gustavs soldaterkammerater var ude for at hugge havegang så sveden sprang. Den ene, Gynther Andersen, var ret tyk og havde en cigarforretning ved Holmens Kirke. Per kan ligeledes erindre, at hans far havde nogle mindre opgaver ved vandværket ved Søndersø. Fra 1924 har Bertha og Carl Gustav fået en privatadresse i Nørresøgade 37, 3. sal i København.21 Per har fortalt, at de havde lejligheden gratis i tre måneder, hvorefter de betalte leje. Samme år åbner Carl Gustav en ny modeforretning i Blågårdsgade 2, hvor telefonnummeret fra nr 21 nu er flyttet over til. Den forretning har han til I Berthas forretning skiftes telefonnummeret til N38y. Hovedbogens status for 1925 angiver, at lånet nu er på kr, og at Carl Gustav har fået en vandskadegodtgørelse, for hvad vides ikke. 20/ anmelder Carl Gustav afrejse til udlandet. Det er muligvis på det tidspunkt, at han på motorcykel kører til sydøsteuropa for at tale med en fabrikant af artikler for damehatte om enerepræsentation for Skandinavien. Kai kan huske, at hans far har fortalt, at han kom ind i et stort flot kontor, hvor der hang et kort over hele verden med en masse nåle, men der var ingen nåle i Skandinavien. Fabrikanten kendte ikke Danmark, og Carl Gustav syntes, at Danmark var så lille på kortet, at han for at gøre indtryk valgte at være grossist for Skandinavien. Per kan bekræfte repræsentationen for Skandinavien. 24/ anmelder Carl Gustav atter afrejse til udlandet. Det er uklart, hvortil rejsen går. 13/ er Carl Gustav med familie flyttet fra Helsingør til Nørresøgade 37, 3 th i København. Per har oplyst at lejligheden over forretningen i Helsingør derefter blev udlejet. Samme dag skriver Carl Gustav en tilkendegivelse om ligbrænding. Som vidner optræder bestyrer A. Olsen og ekspeditrice Else M. Petersen. Fru Olsen var førstedame i Blågårdsgade 2, hvor Carl Gustav havde kontor. Per kan huske, at der i Blågårdsgade 2 har været ansat en hattedame, fru Poulsdatter, som var islænding. Hun rejste senere til Island, hvor hun formentlig startede egen forretning. Hun og fru Olsen var meget dygtige. I status i hovedbogen for 1926 fremgår det, at Carl Gustav har betalt 500 kr af på lånet. I status for 1927 angives det, at han har købt en grund i Tikøb for kr, at grunden ved Søndersø i Lille Værløse er ansat til kr, ligesom han yderligere har afbetalt 500 kr på lånet. Sønnerne Per og Kai har ikke noget kendskab til grunden i Tikøb. 7/ anmelder Carl Gustav afrejse til udlandet. Både Per og Kai tror, at formålet er elgjagt i Sverige. Sønnen Per fortæller, at hans far flere gange tog til Sverige bla til Hørby og derfra videre til Kai Moldenhawer, der var skovfoged (sted ukendt). Her gik han på jagt og skød en elg, hvis hoved med horn og glasøjne på et senere tidspunkt blev hængt op over hans skrivebord i Slagelse. Elgen er formentlig skudt på denne jagt.

7 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 7 af 13 Hovedbogens status for 1928 udviser følgende formueposter: Helsingør kr, Tikøb kr, Værløse kr og Frederiksberg kommune 600 kr. En kapital på 600 kr er anbragt i et mekanisk værksted i Haraldsgade, som havde Willy Larsen som indehaver. Willy er bror til Ellen, som Carl Gustav gifter sig med i Carl Gustavs søster Ellen fik af og til repareret bil hos Willy. Yderligere er der anbragt en kapital på kr i forretningen Chic i Rantzausgade. I 1929 eller 1930 opfører Carl Gustav en villa, Sundbo, på Sdr. Strandvej 88 i Snekkersten på en grund, som Bertha ejer. Da villaen var færdigopført, opdagede de, at der var husbukke i træværket. Familien kom derfor kun til at bo i det ny hus i kort tid, idet det næsten måtte ombygges helt, før end det atter var beboeligt. De flyttede fra adressen i Nørresøgade til Snekkersten i I telefonbogen for 1930 har Carl Gustav privatadresse i Snekkersten på Rønnebær Alle.24 Per erindrer, at Bertha og Carl Gustav ikke altid var gode venner. Mens han gik på på kostskole (ca ), skulle han i weekenden ringe til Blågårdsgade 2 for at høre, om han skulle til Snekkersten eller til Blågårdsgade 2. Status for 1929 fortæller, at Carl Gustav nu har købt sig en bil til en værdi af kr, og at han har haft et tab på det mekaniske værksted på 600 kr. Per kan erindre, at han, Bertha og Carl Gustav har været på biltur til Vestkysten. De havde telt med. Bertha lå bag i bilen på en seng, der var specielt indrettet til hende af Carl Gustav. Bertha var af og til ret sur, men hun kan allerede da have været plaget af den kræftsygdom, der nogle år senere tog livet af hende. Kai mener, at Bertha på grund af sin sygdom har været på sanatorium. Formueopgørelsen for 1930 udviser, at sønnen Per, der nu er 14 år, har et arvetilgodehavende på ,22 kr efter sin mor og mors forældre. I 1931 har Carl Gustav købt en spekulationsgrund på Katrinedalsvej i Vanløse for kr. Berthas kræftsygdom førte til indlæggelse på Finsens Lysinstitut i København hvor hun døde d. 10/ Hun begraves i Helsingør d. 16/ Per mener, at Berthas søn Richard overtog villaen i Snekkersten, da Carl Gustav ikke havde papirer på, at det var hans. Om det er den rigtige historie melder skiftet ikke noget om, men det er et faktum at der ved ægteskabets indgåelse blev tinglyst en ægtepagt d. 14. maj 1920, således at alt hvad Bertha indførte i ægteskabet og fremtidigt erhvervede ved arv, gave m.v. skulle forblive hendes særeje. Men ellers var der almindeligt formuefællesskab mellem dem. På baggrund af særejet havde Bertha oprettet et testamente af 7. september I skifteretten i Helsingør mødte Carl Gustav og Berthas eneste barn Richard Popp-Madsen op d. 26. september 1931 med en aftale mellem de to. Denne aftale gik ud på at Richard gav afkald på arv i fællesboet, således at fællesboet blev overtaget af Carl Gustav og særboet af Richard. Skifteretten accepterede den aftale.26 Fra 1932 bor tandlæge Richard Popp-Madsen på Søndre Strandvej 88 i Snekkersten.27 Carl Gustav har opgjort hendes regnskab til d. 7/ I Carl Gustavs regnskabsopgørelse for den afdøde hustru anføres en udgift ved Stengade på 1.082,37 kr og en udgift ved Sundbo på 573,22 kr.

8 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 8 af 13 Efter Berthas død flyttede Carl Gustav ind i en lejlighed i en helt nyopført ejendom på Sankt Kjelds Plads 10, 3. sal (tlf. nr. Ryv v) på Østerbro i København.28 I 1932 bemærkes det, at Ellen Larsens løn i året har udgjort kr. Ellen blev udlært som modist i firmaet i 1923, hvorefter hun blev udpeget som bestyrer af forretningen Chic i Rantzausgade. Per mener, at hun muligvis blev udlært i forretningen i Blågårdsgade 21, som Carl Gustav tidligere havde købt af Bertha. Per blev konfirmeret d. 3. april 1932 i Søllerød kirke. På det tidspunkt var han elev på Nærum Kostskole.29 I hovedbogen har Carl Gustav gjort et notat om, at man frafalder at ansætte sønnen Per i skat, da han ikke er over 18 år. Endvidere har Carl Gustav anført, at han bør skrive, at renter af formuen udbetales til ham. Per er på det tidspunkt 16 år. I sommeren 1932 er Ellen og Carl Gustav på telttur i Sverige, hvor de med bil og og to telte gør ophold i Kalmar, Gränna, Hellarumhavn ved Karlskrona, Misterhult nord for Oskarshamn, Kungsbacka ved søen Lygnern.30 Ellen Larsen (Foto: C G Drøhse). D. 31/ gifter Carl Gustav sig med Ellen Larsen, der flytter ind i lejligheden på Sankt Kjelds Plads. Sønnen Kai fødes et halvt år senere. Carl Gustav, Ellen og Per besøgte af og til Ellens forældre, som boede i en ejendom på Ny Carlsbergvej 23, 3 ved Enghave Plads i København.31 Per kan huske at de engang var til middag med Ellens forældre og søskende, og de havde alle spist godt. Per kunne ikke Lejren ved Mosebo Ellen Larsen. (Foto: C G klemme en eneste kartoffel ekstra ned. Ellens Drøhse). mor blev ved med at nøde Carl Gustav til at tage noget mere og til sidst blev det ham for meget. Han for op og sagde: Nu skal jeg fandeme sige dig noget. Når jeg siger nej, så mener jeg nej. Per kan huske at der bagefter blev meget stille.32 Med udgangen af året 1933 kan Carl Gustav gøre status over økonomien: Varelager Blaagaard 1.467,80 kr '' en Gros 612,40 kr '' Chic 630,10 kr '' Lyon 474,20 kr

9 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 9 af 13 Motorvogn 1.351,00 kr Obligationer 762,35 kr Spekulationsgrund Vanløse 4.500,00 kr Spekulationsgrund Jersey 3.712,50 kr Beholdning 1.059,55 kr Per oplyser, at forretningen Lyon lå i Borgergade 7, mens forretningen Chic lå i Rantzausgade Carl Gustav fik i øvrigt leveret hatte fra Henry Rohde, hvor Per stod i lære som hattemager. I 1934 ophører forretningen Lyon ét år efter overtagelsen. Grunden i Jersey sælges. Forretningerne går tilsyneladende ikke så godt, idet det ikke mere er så moderne med hatte. Carl Gustav, Ellen, Kai og Per flyttede i 1934 fra Sankt Kjelds Plads til en fem værelses lejlighed på Nørrebrogade 25, 3. sal.34 Det er lige over for Blågårdsgade 2. I tiden på Nørrebrogade har Carl Gustav kendt politimester Løntoft. Sønnen Per blev venner med Løntofts sønner, Jørgen og Åge (kaldet Petter). Åge døde senere af sukkersyge melder om fortsat nedgang, idet En Gros ophæves efter 15 år. Samme år nedlægges også forretningen Chic. Per oplyser, at det er efter 15 års drift. Der er nu kun én forretning tilbage i Blågårdsgade 2. Datteren Lis fødtes i I april 1938 flyttede familien fra Nørrebrogade 25 til træhuset på Bangsbovej 46 i Vanløse. Der boede de til Carl Gustavs mor døde den 17. maj 1938, 78 år og 1 dag gammel. Hendes møbler fordeltes mellem børnene Carl Gustav, Åge, Villiam og Ellen. Forretningerne går stadig ikke godt, idet Carl Gustav ifølge hovedbogen for 1940 har måttet sælge indbo, sin mors møbler, for 300 kr for at skaffe kontanter. Den tyske besættelse af landet har sikkert ikke gjort det nemmere at drive damehatteforretning. Kunderne har formentlig haft andet at tænke på. Nettofortjenesten for 1941 er på 2.081,66 kr. Som følge af de ringe indtægter ved hatteforretningen bliver Carl Gustav repræsentant for Herman Hansen, Reventlowsvej i Odense d. 1/ Det sker for egen regning og risiko og varer til 31/ Det vides ikke, hvad varesortimentet omfattede. Carl Gustav havde en fætter Gerhard, der var gift med Monna, og som boede på Julius Valentinersvej på Frederiksberg. Fætter Gerhard var sælger af blyanter fra en fabrikant i Odense. Carl Gustav foreslog på et tidspunkt at en af hans bekendte også skulle være sælger af blyanter men det blev Gerhard sur over. Per mener i øvrigt, at det var en streng tid for hans far.36 I 1942 udviser regnskabet følgende poster: Repræsentant: Indtægt Omkostninger: billetter 6.068,70 kr - 900,31 kr

10 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 10 af 13 cykel - 321,19 kr kuffert - 191,09 kr hotel ,60 kr sparet i hjemmet Forretning: 232,00 kr Fortjeneste 2.469,53 kr nettofortjeneste 3.450,71 kr Samlet fortjeneste 5.920,24 kr Året 1943 udviser en bedre indtjening på 7.472,21 kr. I 1944 er fortjenesten på 192 rejsedage 4.887,54 kr, mens den i 1945 på 169 rejsedage er 7.735,69 kr. Under krigen fik Carl Gustav og hans ven Vilhelm Bendtsen lov til at rive Annisse Mølle ned. De fik træet til brænde. Bendtsen kendte han fra Donse Krudtværk. Bendtsens far fik revet armen af ved en sprængningsulykke på krudtværket. Da krigen sluttede i maj 1945 viste det sig, at Carl Gustav havde været aktiv i modstandsbevægelsen sammen med bl.a. naboen. Denne, som var murermester, havde opbevaret våben og ammunition i en brønd ude i haven. Sønnen Per fortæller, at ingen i familien havde vidst det. Sønnen Kai oplyser yderligere, at hans far havde opbevaret et gevær inde i en isoleringskasse omkring vandposten ude i haven. I kassen var der om vinteren ophængt en lygte for at holde det isolerede rum varmt. Herudover var der en lille blikæske med papir og blyant, samt nogle telefonnumre og adresser på mennesker, der skulle ringes op, hvis han ikke kom hjem. Kai husker, at hans far d. 4 maj om aftenen drog af sted i "fuld krigsmaling", og at hans mor græd, da han tog afsted på cykel. Kai kan erindre, at de talte om, at ingen vidste, om der blev kamp for at få tyskerne ud af landet. I befrielsesdagene gik Carl Gustav vagt ved Christiansborg sammen med en del andre på hans alder, bl.a. Vilhelm Bendtsen, der var i samme kompagni, oplyser Per. Familien var inde med mad til Carl Gustav Carl Gustav Brasen Drøhse. (Foto: Atelier du ca d. 6 maj. Carl Gustav har fået et bevis på sin Nord). deltagelse i modstandskampen. I Modstandsdatabasen er han anført som tilknyttet undergrundshæren Region VI (København), O.2: Detachement Slotsholmen, Afsnit III, 2. Kompagni.37 1/ (Kai skriver 1944??) ansættes Carl Gustav ved Gug-Keldsen i Odense som rejsende i fyldepenne og skrivematerialer. Det betyder, at han i 1946 har en fortjeneste på 171 rejsedage på ,38 kr. I 1947 er der 174 rejsedage, som giver 7.291,68 kr i fortjeneste. Det sidste år i hovedbogen noterer, at fortjenesten på 179 rejsedage udgør 7.278,88 kr. Ansættelsen hos Gug-Keld

11 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 11 af 13 sen ophørte d. 15/ Fra d. 1/ har Carl Gustav ansættelse hos Morsø Støbegodslager i Slagelse ved Poul Messerschmidt. Carl Gustav var repræsentant, og han kørte rundt i en Bedford varevogn for at sælge varerne - kakkelovne. I december 1949 afhændede Carl Gustav sin sidste modeforretning i Blågårdsgade 2 til en sølvsmed, hvorefter familien flyttede til Vibevej 13 i Slagelse. Villaen på Vibevej 13 ligger lige op til København - Korsør banen og med udsigt til Slagelse kaserne ovre på den anden side. Carl Gustav fratræder stillingen hos Morsø Støbegodslager for at blive repræsentant for Anton Pedersen, Korn og Foderstoffer i Slagelse. Fra d. 1/ kører han rundt til landmændene i omegnen og afsætter foderstoffer. Sønnen Per oplyser, at hans far kørte rundt til kunderne i bil. Carl Gustav betalte på bilen, og alligevel fik han ikke bilen, da han afgik fra stillingen i foderstoffirmaet. Det var Carl Gustav ærgerlig over. Carl Gustav var hos Anton Pedersen til d. 31/ , hvor han gik på pension. Ellen og Carl Gustav oprettede testamente i 1959, hvor de besluttede at længstlevende skulle sidde i uskiftet bo, og at alle tre børn skulle stilles lige med hensyn til arv. Boet efter Ellen blev delt efter denne testamentariske bestemmelse.38 Vi børn, Connie, Lisbet og jeg, var næsten hver sommer på besøg hos vores farmor og farfar i Slagelse. Det foregik i 50erne og 60erne som regel i august, når vi havde været på ferie på Fyn hos vores mormor og morfar på Fyn. Farfar Carl Gustav afhentede os ved Slagelse station, hvorfra vi i starten blev kørt i bil til Vibevej. Senere da han ikke mere havde bil gik vi. Vi blev indlogeret på henholdsvis Kais og Lis s værelser. Opholdet varede i knapt en uge, hvor vi hyggede os med vores bedsteforældre og tog på små udflugter ind i Slagelse.39 Carl Gustav var en ivrig jæger og har som tidligere nævnt deltaget i adskillige elgjagter i Sverige. Som jæger havde Carl Gustav også hund, og til denne var der bygget en stor indhegnet hundegård med hundehus ude i haven i Slagelse. Om vinteren boede hunden dog nede i kælderen. Han fiskede også en del i moserne i omegnen af Slagelse og fangede af og til en gedde, som så blev afmudret i et badekar i kælderen til villaen i Slagelse. Hans svigersøn Kaj Johansen var lige så glad for at fiske og var af og til ude at fiske sammen med ham. Carl Gustav sørgede altid for, at villahaven i Slagelse var pæn og velholdt. Det gav sig blandt andet udtryk i, at mælkebøtter i græsplænen blev gravet op med en lille planteske. Carl Gustav boede i villaen til sin dødsdag d. 27/3 1965, hvor Ellen om morgenen opdagede, at han lå død i sin seng. Bisættelsen fandt sted den 1. April 1965 fra Slagelse krematorium. Han blev begravet på Slagelse kirkegård. Carl Gustav Drøhse nr 2 fra venstre.

12 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 12 af 13 Priser og lønninger. Ovenfor er nævnt en del tal. For at kunne få et vist begreb om købekraften kan det oplyses, at en typisk københavnsk arbejder i 1950 tjente kr om året. I 1939 kostede franskbrød 85 øre kiloet, i 1949 var prisen 1,23 kr pr kg. I 1939 kostede mælk 33 øre literen, i 1949 var prisen 50 øre literen. I 1939 kostede kartofler 11 øre kiloet, i 1949 var prisen 24 øre pr kilo. Det kan også nævnes, at man fra et detailpristal på 100 i 1914 i 1935 er nået op på pristallet 169, i 1940 på 203, i 1941 på 259, i 1945 på 290 og i 1949 på 310. Detailpristallet var lønregulerende. (Kilde: Hvem, Hvad, Hvor, 1950) Forfattet af Ole Brasen Drøhse og revideret d. 13/ Kilder:

13 carl gustav brasen drøhse, 1891, side 13 af Hovedbog for Helsingør, Sct Olai Sogn, Liunge-Kronborg Provsti, Sjællands Stift, fødte Qvindekiøn, 1882, nr Carl Gustavs efterladte papirer hos Kai Brasen Drøhse, samt Kai og Per Brasen Drøhse, hvor intet andet er angivet. 3. Hovedbog for Karlebo sogn, Liunge-Kronborg Herred, fødte mandkøn, nr. 36, Kontraministerialbog for Karlebo sogn, Liunge-Kronborg Herred, døde mandkøn, nr. 15a, Kontraministerialbog for Karlebo sogn, Liunge-Kronborg Herred, døde kvindekøn, nr. 23, Kontraministerialbog for Hillerød Kjøbstads Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred i Sjællands Stift, konfirmerede drenge, 1906, nr Kontraministerialbog for Aarhus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, ægteviede 1916, side Kirkebog for Frederiksværk Sogn, ægteviede, Kontraministerialbog for Slagelse, Sct Mikkels Bysogn, Slagelse Provsti, fødte Mandkøn, 1916, nr Århus Amt, Laura Kirstine Drøhse, f. Hansens Dødsbo inclusive journalsager. Se gasregning i kilden. 11. Århus Stiftamt, 1918, Journal N, 2 nr Århus Amt, Laura Kirstine Drøhse, f. Hansens Dødsbo inclusive journalsager. Se flytteregning i kilden. 13. Kontraministerialbog for Aarhus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, 1918, nr Sanghæfte ved jordefærd 6. november Skifteregistreringsprotokol 1918 for Århus Købstad. 16. Vielseskontraprotokol for Blaagaard Sogn, København, ægteviede, nr. 42, Carl Gustavs fotoalbum side 27 billed Per Brasen Drøhse. 19. Kai Brasen Drøhse. 20. Kraks Vejviser, Kraks Vejviser Kraks Vejviser, Kraks Vejviser, KTAS telefonbog 1930, 1931 for Snekkersten. 25. Kontraministerialbog for Sct Olai Sogn, Helsingør, Liunge-Kronborg Provsti, Sjællands Stift, døde kvindekøn, nr. 46, Skiftebog 9/ /6 1932, side 206 for Helsingør Retskreds, nr Ktas telefonbog 1932 for Snekkersten. 28. Kraks Vejviser, Kontraministerialbog for Søllerød Sogn, Sokkelund Herreds Provsti, konfirmerede drenge, 1932, nr Fotos fra turen i Folketælling 1930, Ny Carlsbergvej 23, 3, København, skema nr Per Brasen Drøhse. 33. Ktas telefonbog, Kraks Vejviser, Kraks Vejviser, Per Brasen Drøhse. 37. Modstandsdatabasen. Nationalmuseet. 38. Boopgørelse fra 1986 og testamente fra Ole Brasen Drøhse.

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Levnedsbeskrivelse:2 Carl Gustavs erhverv og titel: Løjtnant, isenkræmmer, handelsmedhjælper, modehandler og repræsentant.

Levnedsbeskrivelse:2 Carl Gustavs erhverv og titel: Løjtnant, isenkræmmer, handelsmedhjælper, modehandler og repræsentant. CARL GUSTAV BRASEN DRØHSE. Født 23/11 1891 på Donse i Karlebo Sogn. Død 27/3 1965 i Slagelse. Fader: Gustav Ernst Drøhse (1857-1917). Moder: Emma Betzy Augusta Brasen (1860-1938). Gift med: 1. Laura Kirstine

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Levnedsbeskrivelse: Erhverv og titel: Elektrikerlærling, montør, sergent, overmontør, kabelmester.

Levnedsbeskrivelse: Erhverv og titel: Elektrikerlærling, montør, sergent, overmontør, kabelmester. VILLIAM GERHARD BRASEN DRØHSE. Født 2/10 1888 på Donse i Karlebo Sogn. Død 11/5 1945 på Svendborg Amtssygehus. Fader: Gustav Ernst Drøhse (1857-1917). Moder: Emma Betzy Augusta Brasen (1860-1938). Gift

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Børn: med Emma Gyrithe Sørensen: 1. Knud Olaf Rye Brasen. Født 10/

Børn: med Emma Gyrithe Sørensen: 1. Knud Olaf Rye Brasen. Født 10/ CARL PETER BRASEN. Født 30/10 1816. Født i Karrebæk sogn på Sjælland. Død 20/7 1896 i Hillerød. Fader: Ole Brasen (1774 1829) Moder: Ane Marie Korn (1791-1852). Gift 31/5 1848 med: 1. Emma Gyrithe Sørensen.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere