Planstrategi Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer"

Transkript

1 Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer

2 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for Vejle Kommune. I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for den enkelte kommune. Den lokale del af planstrategien begynder på side 5. Trekantområdets Planstrategi 2015 Metropol på vej udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Den begynder på side 19. Strategien er baseret på tre temaer: Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum, samt Kulturmetropol. Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger i den kommende periode under separate overskrifter: Det vil vi. Endelig afsluttes det fælles planstrategidokument med en oversigt (side 44) over hvilke specifikke temaer, kommuneplanen skal revideres under, samt en egentlig revisionsbeslutning, og en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst (side 46). Indhold: Vejle Kommune Redaktion / Layout: Plan, Vejle Kommune & Trekantområdet Danmark Tryk: Printcenter, Vejle Kommune Udgivet: Januar udgave - 1. oplæg Oplag: 200 stk. Fotografer: Mads Fjeldsøe, Niels Rosenvold, Hyldager Fotografi, Steffen Stamp, Mads Hansen. Desuden tak til: ECM Industries, Campus Vejle og Green Tech Center for brug af fotografier. 2

3 Indhold Mindretalsudtalelse Introduktion Vejle Kommunes planstrategi Vilje til samarbejde Mest attraktive kommune at bo og leve i Førende erhvervs- og vækstkommune Bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne National førerposition indenfor velfærdsudvikling Den hidtidige udvikling Planstrategi for Trekantomraadet Et tæt samarbejde med stærke visioner Hver for sig er vi stærke byer, sammen er vi én unik byregion Metropol på vej Danmarks produktionscentrum Danmarks bedste rammer for vækst Kompetencer, kreativitet og talent Den åbne grønne storby Danmarks trafikale knudepunkt Vi møder verden Danmarks entreprenante centrum Kulturmetropol Strategiske temaer for kommuneplanrevisionen Revisionsbeslutning for Vejle Kommune Planlægning siden sidst Planlægning siden sidst Vejle Kommune Offentlig fremlæggelse

4 MINDRETALSUDTALELSE FREMSAT AF SF S BYRÅDS- GRUPPE I FORBINDELSE MED PLANSTRATEGI 2015 FOR VEJLE KOMMUNE OG TREKANTOMRÅ- DETS PLANSTRATEGI 2015 Byrådsmedlem Lasse Egelund fra Enhedslisten har ved underskrift på mindretalsudtalelsen tilsluttet sig SFs synspunkter og bemærkninger. SFs Byrådsgruppe skal indledningsvis gøre opmærksom på, at man ikke er imod væsentlige dele af de nævnte strategier, men forholdet er den, at man ikke kan få vedhæftet en mindretalsudtalelse, medmindre der stemmes imod de pågældende strategiplaner. SFs Byrådsgruppe ønsker at fremhæve nedenstående i forbindelse med planstrategien for Vejle Kommune og dermed som indlæg til den offentlige høringsproces SFs Byrådsgruppe finder, at mange af strategien er skruet alt for højt op i forhold til borgernes forventninger og ikke mindst i forhold til virkeligheden, dermed ikke sagt, at der ikke skal være visioner, men der bør være mere sammenhæng mellem nuværende situation og fremtidige visioner SFs Byrådsgruppe finder også at Planstrategien indeholder for mange plusord, eksempelvis kan nævnes at Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet og Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs... SFs Byrådsgruppe finder, at Planstrategien oplysninger på side 14 omkring velfærdsudvikling ikke er tilstrækkelige, men finder at der bør være en større belysning af, hvilke vældfærdsforanstaltninger/udvikling for borgerne, der skal være for borgerne i Vejle Kommune. SFs Byrådsgruppe finder konkret at, at målsætningen som oplyst på side 8 citat Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet er noget mærkværdig, da SFs Byrådsgruppe finder at alle vel på en eller anden vil noget med livet. SFs Byrådsgruppe finder derfor, at målet skal være, at Vejle Kommune skal opleves som en attraktiv kommune for alle. SFs Byrådsgruppe finder at formuleringen på side 9 omkring Helhedsplanerne for Jelling/ Børkop/Brejning og Gravens/Ågård ikke er tilstrækkeligt belyst bl.a. under hensyntagende til foreliggende planer m.v. for byudvikling i samme områder. SFs Byrådsgruppe finder, at målet om citat Vejle er i top 10 på DI s oversigt over erhvervsvenlige kommuner bør udgå. SFs Byrådsgruppe finder ikke, at det er et mål at læne sig op af DIs målparametre for erhvervslivet. For SFs Byrådsgruppe drejer det sig om helheden for såvel erhvervslivet som kommunens borgere. I øvrigt har Vejle Kommune ingen indflydelse på efter hvilke parametre DI foretager deres målinger/målsætning ud fra. Set i lyset af Vejle Kommunes tilgang til folkeskolerne samt den manglende opprioritering af normering og midler, virker det besynderligt samtidig at tilkendegive at Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler. Det udsagn er vi fra SFs side meget enige i, men hvis det også er resten af byrådets holdning, så synes vi, det skal følges op af handling og prioritering fremover. SFs Byrådsgruppe ønsker at fremhæve nedenstående i forbindelse med Trekantområdets Planstrategi 2015 og dermed som indlæg til den offentlige høringsproces SFs Byrådsgruppe finder, at mange af strategiens visioner erskruet alt for højt op i forhold til borgernes forventninger og ikke mindst i forhold til virkeligheden, dermed ikke sagt, at der ikke skal være visioner, men der bør være mere sammenhæng mellem nuværende situation og fremtidige visioner SFs Byrådsgruppe kan ikke tilslutte sig målsætningen som nævnt på side 31 om en afgiftsfri zone for så vidt angår nedtrapning af dækningsafgiften og byggesagsgebyrer for erhvervslivet. SFs Byrådsgruppe finder at disse indsatsmål, hvis de skal opfyldes ene og alene skal udstikkes af den enkelte kommune og ikke et fælles indsatsmål. SFs byrådsgruppe finder at indtægtskilder fra disse områder er med til at udvikle den enkeltekommunes mulighed for at servicerer såvel erhvervslivet som de øvrige borgere. SFs Byrådsgruppe er meget enig i formuleringen på side 36 omkring den kommende jernbane til Billund, samt at indførelsen af timemodellen giver et stort løft af den kollektive jernbanetransport. SFs Byrådsgruppe finder, at det i forbindelse med et fast stop for timemodellen (Vejle /Fredericia) bør belyses og indgå i den endelige strategiplan om det vil have nogle konsekvenser for den øvrige udbygning af togforbindelserne i området. SFs Byrådsgruppe kan ikke tilslutte sig det fælles indsatsmål om en Hærvejsmotorvej og på det foreliggende grundlag en parallelforbindelse over Lillebælt. SFs Byrådsgruppe finder, at de østjyske kommuner ikke skal udelukke en Kattegatsforbindelse. SFs Byrådsgruppe kan udover ovenstående henvise til bemærkninger fremsat i forbindelse med fremlæggelse af kommuneplanerne for Vejle den 4. februar 2015 Lone Myrhøj (SF) Gruppeformand for SFs Byrådsgruppe Som nævnt i indledningen har Enhedslistens repræsentant i Vejle Byråd tilsluttet sig de af SF s fremsatte bemærkninger. Lasse Egelund (Ø) Gruppeformand for Enhedslisten

5 Udvikling med Vilje Planstrategi for Vejle Kommune 2015 Natur- og kulturarv Uddannelse Relationer Samskabelse Resilience Produktionscentrum Shopping Grøn energi Hverdagsinnovation Partnerskaber Digitalisering Logistik Tilfl ytning Bevægelse Bæredygtig vækst

6 Introduktion Du sidder med byrådets tanker om Vejle Kommunes fremtid. Hæftet udgør, sammen med Trekantområdets planstrategi 2015, Vejle Kommunes planstrategi Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem, og skal ifølge Planloven indeholde: Business Region Aarhus Internationale byer Vejle deltager i en række samarbejder, herunder: Trekantområdet: Strategisk samarbejde mellem 6 kommuner omkring vækst og udvikling. Business Region Aarhus: Samarbejdsaftale gennem Trekantområdet omkring erhvervsrelaterede aktiviteter inden for virksomhedsudvikling. Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremadrettet. Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision. Svar på, hvilke dele af kommuneplanen der revideres. VISION OG PLANSTRATEGI Byrådets Vision for Vejle Kommune: Vejle med Vilje er overliggeren for Planstrategi Resilient Cities Trekantområdet Diagram - Vejle Kommune samarbejder lokalt, nationalt og globalt 100 Resilient Cities: Globalt bynetværk omkring fremtidens udfordringer for byerne. Internationale byer: Samarbejde med en række internationale byer om udviklingsprojekter og vidensdeling. Planstrategien tager fat på visionens mål og uddrager de strategiske og fysiske indsatser, som vi igangsætter i løbet af den kommende planperiode for at nå vores mål. Vejle med Vilje - Byrådets vision Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og fritidsliv fuldt af muligheder. Du er midt i et af de smukkeste oplevelsesuniverser i hele landet og med fremragende muligheder for mobilitet til lands, til vands og i luften. Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i men vi er sultne efter mere, og vi har en vilje til at realisere vores drømme. Vejle er på vej og har i virkeligheden altid været det. Vores veje går via bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse. 6

7 Vilje til samarbejde Vi udfordrer vanetænkningen. Vi ser muligheder, vender udfordringer til potentialer og skaber merværdi, når vi løser problemer. Det gør vi i fællesskab. LIVSKVALITET OG OPLEVELSESØKONOMI - Strategi Vejle Ådal - Vejle fjord DE NYE PRODUKTIONS- ERHVERV - Erhvervspolitik 2.0 GLOBALE UDFORDRINGER LOKALE MULIGHEDER - Vejle og 100 Resilient Cities I Vejle Kommune bruger vi hinanden på tværs af organisationen, involverer og lytter til vores partnere og arbejder målrettet på at skabe unikke svar på hver opgave. Hvordan skaber vi udvikling i samarbejde med forskellige interessegrupper?? Hvem skal definere fremtidens arbejdspladser indenfor industri og primære erhverv? Hvad gør vi ved fremtidens globale udfordringer indenfor klima og miljø?? Vi samarbejder med byer, kommuner og regioner i Danmark og internationalt, hvilket giver nye muligheder for at skabe udvikling og værdi. Vejle Kommune deltager i netværk lokalt, nationalt og globalt, fordi det styrker vores rolle som en aktiv medspiller i en verden i forandring. Vi tror på samskabelse, bæredygtig vækst og hverdagsinnovation. Sammen skaber vi resultater! I Vejle Kommune bruger vi samspillet mellem natur, kultur og erhvervsinteresser til at skabe nye synergier. Vi tager initiativ til at etablere nye samarbejdsrelationer på tværs af interesser, for at se nye muligheder. Derfor har vi iværksat en strategi for udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord. Udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter. Præmis for Erhvervs- og udviklingsstrategi - Projektgruppen I Vejle Kommune har vi en stærk tradition indenfor produktionserhverv. Men vi skal finde nye måder, tilpasse os udviklingen, hvor der er stigende fokus på kvalitet, service, design og energieffektivitet. Derfor udarbejder vi erhvervspolitik 2.0. Vi skal møde virksomhederne, ikke blot hvor de er i dag, men der, hvor de er på vej hen. Vores serviceløfte til erhvervslivet - Vejle Kommune? I Vejle Kommune venter vi ikke på, at andre løser problemerne, vi gør noget ved det! Vi går forrest i kampen ved at skabe aktive lokale løsninger på globale udfordringer - og deler gerne erfaringerne. Derfor er Vejle en del af bynetværket 100 resilient cities! Vejle kan bidrage med løsninger i det store netværk. Jeg er især imponeret over, hvordan I forstår at samarbejde. Michael Berkowitz - Rockefeller Foundation 3 eksempler på, hvordan vi i fællesskab arbejder innovativt for at skabe udvikling og synergier, når vi løser udfordringer i Vejle Kommune 7

8 Vejle har viljen til at skabe den Mest attraktive kommune at bo og leve i Det gør vi Der står vi Befolkningen flytter til de større byer for at få bedre uddannelser, gode jobs, høj service og byliv. Vejle By er i den sammenhæng i konkurrence med byer som Århus og København. Mange unge flytter til de større byer for at få en uddannelse, og samtidig medfører udviklingen i befolkningssammensætningen en større og større andel af ældre. Det er derfor vigtigt at tiltrække og fastholde folk i den erhvervsaktive alder. Vi vil udvikle vores byer som en stimulerende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel - med udgangspunkt i den enkelte bys identitet og særlige kvaliteter. Indbyggertallet i Vejle Kommune vokser med ca. 800 om året. Men vi har plads til, at endnu flere får øjnene op for alle vores kvaliteter. Vi udnytter vores unikke beliggenhed med smuk natur, god infrastruktur og adgang til arbejdspladser. Vi tilbyder boligområder og boligtyper i velfungerende byer, tilpasset de mobile og attraktive befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet. Vi gør vores byer mere attraktive ved at koncentrere og blande funktionerne i vores midtbyer, så vi sikrer liv i byerne. Vi nytænker butikskoncepter, bymiljø og samarbejdsformer mellem aktørerne. Vi bruger naturen som et aktiv ved at skabe grønne, aktive byrum og en fredeligere by med bedre sti- og vejforbindelser for bløde trafikanter. Vi skaber oplevelser ved at binde attraktioner inden for kultur, natur og miljø sammen til oplevelser af national og international klasse. I overgangen mellem by og land udvikler vi løbende et øget tilbud af friluftsmuligheder. MÅL: Vejle har en nettotilflytning på borgere hvert år. Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet. Vejle inviterer til mindst 10 store events om året, hvor vi binder attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i gode oplevelser af stor værdi for borgere og turister. 8

9 FLERE OG BEDRE BOLIGER KVALITET I BYERNE UD I NATUREN VEJLE SKAL OPLEVES Folk er forskellige, og det skal vores boligområder også være. Nye målgrupper har andre ønsker til boligerne og det at bo i byen, og vores boligmiljøer skal være sunde og trygge. Planlægningen skaber rammer for udviklingen. Vi arbejder med Planlægning for nye, alternative og blandede boligformer. Fortætning i byerne. Helhedsplaner for Jelling, Børkop/Brejning og Gravens/Ågård. Nye metoder til bæredygtig planlægning i samarbejde med borgere og developere. At give plads til at eksperimentere i byggeriet og skille sig ud. Borgernes fokus flytter vores fokus fra varer til oplevelser, fælleskab og samvær. I Vejle Kommune planlægger vi for at understøtte og udnytte disse tendenser. Vi blander byfunktioner og skaber plads til liv i byerne. Vi arbejder med Arkitekturpolitik med fokus på kultur og identitet samt mennesker og byliv. Nye måder at skabe samarbejde omkring dialogorienteret byudvikling. Events og arrangementer, der understøtter tanker omkring midlertidig brug. Midtbystrategi for Vejle by. Kulturhuse som samlingssteder for læring og viden. Borgere i Vejle Kommune bruger og værdsætter den smukke natur. Dette er en stor værdi i forhold til at bo, leve og drive virksomhed i Vejle Kommune. Vi skal pleje og udvikle vores naturområder. Vi arbejder med Natur- og friluftsstrategi med nye ambitiøse mål og projekter for udvikling af naturen og muligheder for et mangfoldigt friluftsliv. En samlet plan for flere stiforbindelser i byerne og på landet. Udvikling af en strategi for aktiv brug af fjorden og ådalen. At styrke branding og formidlingen af Vejle Kommunes natur- og friluftsmuligheder. I Vejle Kommune er der mange events og festivaler, der har et stort potentiale for at nå ud til flere mennesker. Det er godt at være tilskuer, og det er endnu mere spændende at være deltager i og medskaber af kulturen. Vi skal udvikle events som branding, der bygger på Vejles identitet. Vi arbejder med At frivillige og professionelle sammen kan skabe mangfoldig kultur. Nytænkning af samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv. At arrangere spændende oplevelser, der bevæger og samler borgere og gæster. 9

10 Vejle har viljen til at blive den Førende erhvervs- og vækstkommune Det gør vi Der står vi Vi har et stærkt erhvervsliv og mange iværksættere og en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Ledigheden i Vejle er lav, trods finanskrise og globalisering, der har kostet arbejdspladser. Pendling og fremgang indenfor industrien, herunder især maskinindustrien, har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Privat handel og service er den største ho- vedbranche i Vejle. Vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som it og rådgivning. Bæredygtig vækst er forudsætning for innovation indenfor erhverv, velfærd og fællesskaber. Vi vil udbygge partnerskaberne mellem erhvervsliv og kommune og skabe optimale rammebetingelser for iværksættere og erhvervsdrivende. Vi styrker det offentlig-private samspil ved at prioritere dialogen med virksomhederne højt samt være proaktive og opsøgende. Vi løfter serviceoplevelsen, så det er enkelt at få hjælp, og styrker den internationale del. Vi laver national og international profilering af Vejle. Vi skaber grobund for nye erhverv, som vi ikke kender. Vi udvikler det professionelle værtskab for oplevelser og erhvervsturisme. Vi arbejder for infrastruktur, der styrker Vejles placering i det østjyske. Vi udbygger netværkssamarbejde med investorer og konceptudviklere. Vi hjælper vores produktionsvirksomheder til at specialisere og udvikle sig i en globaliseret verden. Vi udvikler de primære erhverv i samspil med miljø, natur og turisme. MÅL: I Vejle Kommune skabes årligt 500 nye private arbejdspladser. Vejle er i top 10 på DI s oversigt over erhvervsvenlige kommuner. Vejle opleves som en af de mest nytænkende kommuner, når det handler om at skabe vækst. 10

11 NYE PARTNERSKABER OPLEVELSESTURISME ET HANDELSMEKKA VEJLES NYE INDUSTRI Vi vil indføre en ny måde at servicere erhvervslivet på. Vi møder ikke blot virksomhederne, der hvor de er, men der hvor de er på vej hen. I den forbindelse opretter vi nye partnerskaber for at udnytte mulighederne indenfor udvikling af vores erhvervsliv. Vi arbejder med At hjælpe virksomhederne med at indfri deres potentialer. Realisering af Erhvervs- og Udviklingsstrategi for udvikling af erhverv og natur i Vejle Ådal Vejle Fjord-området. Udvikling indenfor grønne energiløsninger, f.eks. Green Tech Center og Transformer. Internationalisering, f.eks. Expat netværket. Vi vil udvikle turisterhvervet i byen og på landet med udgangspunkt i vores særlige kvaliteter i landskabet og kulturarven. Det skal ske i samarbejde med erhvervslivet og kulturinstitutionerne. Vi arbejder med Udfoldelse af aktivitets- og erhvervsturismens potentialer. At udnytte de store investeringer i faciliteter i f.eks. Jelling og Vejle kunstmuseum. At understøtte visionen om Zootopia i Givskud Zoo. At skabe nye produkter og nye events, der tiltrækker særlige turistsegmenter. Udvikling af samarbejde om Destination Legoland. Detailhandlen i Vejle er i vækst. Omsætningen stiger, og især Vejle Midtby er styrket de seneste år. Det er en af grundene til, at Vejle er kåret som årets bedste handelsby Vi analyserer og udnytter potentialerne i tendenser indenfor detailhandel. Vi arbejder med At styrke og koncentrere udvalgsvaredetailhandel i centerbyerne. Den rette placering af dagligvarehandel lokalt. Tiltrækning af stærke konceptbutikker og store udvalgsvarebutikker til Vejle by. Samarbejde omkring at skabe oplevelsestilbud i byerne. I Vejle Kommune er vi stolte af vores gamle industrivirksomheder. Viden og produktion hænger sammen. Vores virksomheder skal og vil udvikle sig til at rumme flere led i deres værdikæde. Udviklingssamtaler skaber retning i en globaliseret verden. Vi arbejder med Temanetværk - om forretningsmodeller, LEAN, automatisering og internationalt salg. Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Målrettet videnformidling og partnerskabssamarbejde - studerende, forskning og andre virksomheder. Initiativer der synliggør vækstpotentiale - markedsføring. 11

12 Vejle har viljen til at skabe De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne Det gør vi Der står vi Vores elever skal gå ud af folkeskolen med motivation og selvtillid til at forfølge deres drømme. Det kræver, at vi giver dem de bedste rammer og redskaber for at understøtte den nye folkeskolereforms mål og satsninger. Vi vil uddanne de kommende ungdomsårgange til at matche fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en lang række tiltag indenfor læring og uddannelse. Lige fra børnehaven og folkeskolen til de videregående uddannelser. Vi skal samarbejde om at imødekomme erhvervslivets behov for veluddannet og specialiseret arbejdskraft. Dette for, at der kan skabes spændende jobs og udvikling i virksomheder i vækstbrancher som IT, green-tech og maskinindustrien. Vi sætter innovation på dagsordenen i alle livets læringsfaser - fra dagtilbudene over skolerne til uddannelsesmiljøerne. Vi fortsætter og intensiverer arbejdet med at udvikle vores folkeskoler ved at udnytte mulighederne, der ligger i anvendelse af it. Vi udbygger samarbejdet mellem kommune, uddannelser og virksomheder for at gøre undervisningen mere inspirerende og sikre, at de unge får de rigtige kompetencer. Vi vil styrke læringsmiljøerne fra børnehave til universitet og gøre Vejle til en endnu bedre studieby. Vi hjælper flere studerende til at blive iværksættere ved at udbygge initiativer, der tilbyder faglig sparring og moderne faciliteter for unge iværksættere. Vi fortsætter udviklingen af Vejle som en attraktiv ungdoms- og studieby. MÅL: Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel. Vejle er den foretrukne studieby for mellemlange uddannelser og tilbyder universitetsuddannelser gennem Smart University. Vi får 400 flere studerende om året. Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs af uddannelser, forskning, kommune og erhvervsliv lokalt, nationalt og internationalt. Vi skaber et unikt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden 12

13 BEDSTE FOLKESKOLE VEJLE SOM STUDIEBY SMART UNIVERSITY ERHVERVSUDDANNELSE I Vejle er trivsel i fokus efter skolereformen. Læring sker på nye måder gennem aktivitetsbaseret og praksisnær undervisning, bevægelse og samspil med andre og omverdenen. Eleverne forberedes til en fremtid, hvor arbejde, uddannelse og fritid bliver langt mere digital. Vi arbejder med At skabe en digital kultur, hvor IT er en naturlig del af børn og unges hverdag. At skolen orienterer sig mod elevernes fremtidige uddannelse og arbejde. Nye måder at lære, samarbejde og producere på. At tænke innovation og teknologi ind i problemløsning, f.eks. Edison og Fab- Lab. Det skal være attraktivt for unge at bo og studere i Vejle. Et levende bymiljø, gode studiefaciliteter samt et godt studiemiljø er essentielt for at tiltrække unge studerende. Vi arbejder med At sikre attraktive studieboliger. Spændende arrangementer og events i byen rettet mod de studerende. Udvikling af særlige studiemiljøer i tilknytning til Bibliotektet og Sundhedshuset. Støtte og vejledning til unge under uddannelse gennem Study Support Center. Vejle har et Smart University. De studerende går til undervisning, men størstedelen af uddannelserne foregår online. Studiegrupper er på nettet, undervisere er fra andre universiteter. Smart University samarbejder med flere danske universiteter om forskning og uddannelse i Vejle. Vi arbejder med At skabe ny viden gennem forskningsprojekter. At udvikle nye uddannelsesforløb. At give borgere og virksomheder adgang til et Smart University. Udvikling af Smart Universitys studiemiljø. At tilbyde praktikpladser til studerende i Vejle Kommune. Erhvervslivet efterspørger kvalificerede faglærte. I Vejle Kommune gør vi noget ved det. Vi opretter nye partnerskaber mellem kommune, jobcenter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer indenfor industri og byggeri. Vi arbejder med Udvikling af nye initiativer for at imødekomme specifikke krav til kompetencer, f.eks. opkvalificering af ledige via praktikpladser og lærepladser. Målrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. At etablere netværk til relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer. 13

14 Vejle har viljen til at opnå en National førerposition indenfor velfærdsudvikling Det gør vi Der står vi Borgernes forventninger til kommunens service er stigende, og samtidig bliver der flere ældre. Der skal tænkes i nye baner for at give borgerne service af høj kvalitet. Vejle Kommune er præget af en decentral innovationskultur. Medarbejdernes daglige kreativitet og evne til at se og forstå borgernes hverdag og omsætte deres behov til løsninger er sat i højsædet. Det sker i form af hverdagsinnovation, hvor medarbejdere, borgere og virksomheder fin- der nye veje til velfærd ved at lade idéer gro og udvikle sig. Vejle Kommune rummer nogle af de bedste og specialiserede tilbud for børn, unge og voksne, der er udviklingshæmmede eller har udviklingsforstyrrelser. Miljøer, der rummer en ekspertise, som efterspørges af kommuner i hele landet. Vi eksperimenterer og lægger vægt på at lære af både gode og dårlige erfaringer. Vi igangsætter en strategisk og fokuseret innovationsindsats. Vi optræner vores evne til at gentænke, organisere og levere velfærdsydelser på en ny måde. Vi arbejder med forebyggende sundhedsindsatser på tværs af alle sektorer og indarbejder sundhedsaspekter i politikker overalt hvor det er muligt. Vi går på tværs af fagligheder og giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i løsningen af velfærdsopgaverne. Vi eksperimenterer, og bruger vores erfaringer, til at skabe bedre velfærdsløsninger til borgerne. Vi lader medarbejderne få større frihed til at udvikle nye indsatser. Vi giver vores borgere mulighed for at hjælpe hinanden ved at understøtte sociale tiltag. Vi skaber frihed for den enkelte borger gennem brug af digitale hjælpemidler. Vi samarbejder med erhvervslivet og med uddannelses- og forskningsmiljøer om at udvikle nye muligheder indenfor velfærdsområdet. MÅL: Vejle udvikler nye veje til velfærd gennem tværfaglige innovationsmål. Vejle udvikler velfærdsbegrebet gennem partnerskaber og aktiv samskabelse. Vejle tiltrækker hvert år millionbeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter, der kan styrke velfærden bl.a. gennem vores deltagelse i 100 Resilient Cities netværket. 14

15 SUNDHED OG LIVSGLÆDE AKTIVE MEDBORGERE DIREKTØR I EGET LIV SMART CITY I ØJENHØJDE I Vejle Kommune mener vi, at sundhed og livsglæde er en forudsætning for det gode liv. Vi arbejder aktivt med sundhed og livsglæde indenfor velfærd, og ser begreberne som en helhed af fysisk, psykisk og social velvære. Vi arbejder med Virkeliggørelse af de tre visioner for sundhedspolitikken: Mere lighed i sundhed, livsglæde og ansvar for egen sundhed. Gennem planlægning at sikre mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser. Udvikling af aktivitets- og sundhedsmiljø omkring Sundhedscenter Vejle og DGI-huset. I Vejle Kommune ser vi vores borgere som en værdifuld ressource. Borgernes ønsker om at skabe udvikling, fællesskaber og læring skal understøttes til gavn for hele kommunen. Vi arbejder med Borgerbaseret landsbyudvikling. Ældreundervisning i selvbetjeningsløsninger. At understøtte private projekter og ildsjæle til at finde nye veje til velfærd og borgerinddragelse. Opbakning og ressourcer til lokale kultur- og fritidsforeninger. Frivillighed som en attraktiv ressource. I Vejle Kommune kan man sagtens få et godt liv, selvom man er handicappet eller psykisk sårbar. Det kræver en stærk indsats med hjælp til selvhjælp. Vi skal motivere og uddanne de udsatte grupper til at mestre deres liv. Vi arbejder med Bedre sundhed og livskvalitet for handicappede og psykisk syge. Selvhjulpne borgere. Udvikling af velfærdsteknologier indenfor sundhedssektoren. Netværk for socialt entreprenørskab. I Vejle Kommune handler Smart City om hvordan man kan øge velfærden, mindske resurseforbruget og involvere borgerne bedre ved at bruge de digitale muligheder. I stedet for store forkromede projekter interesserer vi os for hvordan Smart City kan udfoldes i samarbejde med borgerne, medarbejderne og det lokale erhvervsliv. Vi arbejder med Kortlægge bredbånd og mobildækning i hele kommunen. Søge indflydelse for at sikre mobildækningen og bredbåndkapaciteten i hele kommunen. Vi giver adgang til de informationer borgeren har brug for. 15

16 Den hidtidige udvikling Vejle Kommune har det bedre end de fleste kommuner. Vi har en positiv befolkningsudvikling, en stor andel af erhvervsaktive, og selvom vi har mistet arbejdspladser under krisen, er vi stadig nr. 6 i Danmark, når det kommer til antallet af jobs. Samtidig har vi, takket være en central beliggenhed, adgang til arbejdspladser indenfor en times transport i bil. Befolkningsudvikling Befolkningen vokser med ca. 800 personer om året. Det dækker over, at ca flytter til kommunen, mens ca flytter ud, og der er et lille fødselsoverskud. Ud af de 6000 tilflyttere, kommer ca fra udlandet, fortrinsvis fra andre EU-lande. Det er bl.a. Polen, men også lande som Tyskland, Storbritannien og Sverige. Tallet indeholder også danskere, der vender tilbage fra udlandet. Tilflytningen fra udlandet giver en positiv befolkningsudvikling. Det gælder ikke kun for Vejle, men for Danmark som helhed. Befolkningen vokser i kommunen som helhed. Der sker også en intern forskydning, hvor de fleste bysamfund i kommunen oplever fremgang. Bosætning Der er fra 2009 til 2013 taget nye boliger i brug i Vejle Kommune, heraf 338 i Vejle Midtby, 308 i Børkop, 257 i Bredballe, 107 i Nørremarken og 103 i Brejning. De resterende 617 boliger fordeler sig på de øvrige områder og bysamfund. Der er størst efterspørgsel efter byboliger i Vejle Midtby og efter parcelhuse i områder som Vejle, Børkop, Brejning, Skibet, Grejs og Jelling. Den samlede rummelighed i kommuneplanen er på nye boliger, hvilket er tilstrækkeligt for de næste 12 år. I Børkop/ Brejning-området vil der indenfor få år blive behov for nye arealer til byudvikling for at imødekomme behovet, og der vil derfor ske en omrokering af de udlagte arealer til byudvikling i kommuneplanen. Der er i forbindelse med bosætningsstrategien fra 2011 lavet en bosætningsanalyse, der fokuserer på 3 grupper: Vejlenserne, tilflytterne og fraflytterne. Analysen bygger dels på statistiske data og dels på en spørgeskemaundersøgelse. Analysen er opdateret i Undersøgelsen viser, hvorfor tilflytterne flyttede til Vejle. Der var mulighed for at give mere end én årsag. Af de adspurgte angiver 27 % venner og familie som årsagen, mens 23 % angiver nyt job. 18 % angiver naturen, og 15 % angiver byliv og indkøbsmuligheder. Så det giver god 16

17 mening at fortsætte med at styrke mulighederne for såvel naturoplevelser som byliv. Arbejdspladser Vi har fortsat et stærkt erhvervsliv med mange iværksættere, og vi har en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Det gør os mindre sårbare end kommuner, der har en enkelt dominerende virksomhed. Indenfor landbrug, industri samt bygge og anlæg har Vejle oplevet vækst fra 2012 til Især fremgang i maskinindustrien har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Maskinindustrien, som rummer meget innovative og højteknologiske virksomheder, er gået 68 % frem i antallet af arbejdspladser fra 2012 til Ledigheden er fortsat lav i Vejle Kommune, på trods af tabet af 4700 arbejdspladser i perioden fra En del af foklaringen på den høje beskæftigelsesandel ligger i en øget udpendling, hvor flere pendler ud af kommunen end omvendt. Det er primært fødevareindustrien, byggeerhvervene og turismen, der har haft en svær periode grundet globalisering og finanskrise. Privat handel og service er den største hovedbranche i Vejle med knap beskæftigede, hvilket svarer til godt 43 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Vejle har mistet en del job i branchen, men tabet er stagneret de seneste år, og vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som IT og rådgivning bl.a. indenfor grøn teknologi. Uddannelse Uddannelse er en forudsætning for vækst. Sammenlignet med andre kommuner i Trekantområdet og i Region Syddanmark, har Vejle Kommune en høj andel af borgere (31,4 %) med en videregående uddannelse, men Vejle Kommune ligger stadig lidt under landsgennemsnittet. Der er i alt 6683 elever (årselever/årsværk) på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Heraf 5078 på ungdomsuddannelser (gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og 1605 på videregående uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske og Erhvervsakademi Lillebælt). Uddannelsesniveauet for personer mellem 25 og 64 år i Vejle Kommune forventes at blive væsentligt højere i fremtiden. I 2012 havde 77 % mindst en ungdomsuddannelse og 32 % en videregående uddan- 17

18 Turisme Turismeforbruget i Vejle Kommune ligger på 1,7 mia. kr. (2012) og er dermed det næststørste i Region Syddanmark med 9 % af det samlede turismeforbrug i regionen. Næsten 80 % af turisterne er danske, og af de resterende 20 % tiltrækker Vejle Kommune flest tyskere og svenskere. En stor del (ca. 60 %) af det samlede turismeforbrug sker i forbindelse med erhvervsturister, der bruger penge på overnatning, transport og restaurantbesøg, men til gengæld ikke så meget på detailhandel. Den store andel af erhvervsturisme spreder en del af overnatningerne ud over hele året. nelse - disse tal forventes at stige til 93 % for ungdomsuddannelse og 62 % for videregående uddannelse i 2025, jf. beregninger fra Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Detailhandel Detailhandelen i Vejle Kommune er blevet styrket gennem de seneste år. Der er kommet 10 % flere butikker i perioden 2008 til 2013, og omsætningen er steget med 4 %. Detailhandlen er under hastig udvikling, og nethandel samt streaming overtager store dele af den traditionelle detailhandel. Det betyder tomme butikker i gadebilledet. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år og udfordre alle byer. Ifølge en analyse fra ICP er et af scenarierne, at 50 % af udvalgsvarehandelen i 2025 vil ske på nettet. Hvis det bliver virkelighed, vil tæt ved 200 danske byer, som i dag har et rimeligt specialiseret udvalg af butikker, til den tid kun have enkelte udvalgsvarebutikker. Vejle vil være en af de 28, der overlever som detailhandelsby i dette scenarie i år Sikkert er det, at forbrugerne bliver stadig mere mobile og kræsne, hvilket gør, at især butikker i de mindre bysamfund må udvikle og tilpasse sig kundernes ønsker. Overnatninger på hotel og vandrehjem udgør lidt over 50 % af overnatningerne. Camping er med 36 % også en vigtig overnatningsform. 18

19 Metropol på vej Trekantområdets Planstrategi

20 Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med adgang til en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark: Først kom fabrikkerne og røgen fra de store fabriksskorstene. Så kom automatiseringen. Og nu står vi overfor den bæredygtige og designbaserede produktion. Hos os er produktion ikke blot et spørgsmål om fysisk transformation af materialer. Produktion er vækst og udvikling, og værdikæden starter hos os med viden og design. Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur. I dag er Trekantområdets byer knyttet sammen i et netværk, en moderne metropol. To timer til Hamborg, to timer til København. Job, natur og oplevelser lige uden for døren. Et knudepunkt, hvor vi i fremtiden rummer et moderne og fuldt udbygget kollektivt transportsystem, internationale flyforbindelser, effektive motorveje og moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling. Vi prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik. Og vi udvikler hele tiden vores virksomheder, infrastruktur og kulturliv med ambitionen om ikke blot at følge med tiden; vi skaber den selv. 20

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere