Planstrategi Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer"

Transkript

1 Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer

2 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for Vejle Kommune. I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for den enkelte kommune. Den lokale del af planstrategien begynder på side 5. Trekantområdets Planstrategi 2015 Metropol på vej udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Den begynder på side 19. Strategien er baseret på tre temaer: Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum, samt Kulturmetropol. Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger i den kommende periode under separate overskrifter: Det vil vi. Endelig afsluttes det fælles planstrategidokument med en oversigt (side 44) over hvilke specifikke temaer, kommuneplanen skal revideres under, samt en egentlig revisionsbeslutning, og en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst (side 46). Indhold: Vejle Kommune Redaktion / Layout: Plan, Vejle Kommune & Trekantområdet Danmark Tryk: Printcenter, Vejle Kommune Udgivet: Januar udgave - 1. oplæg Oplag: 200 stk. Fotografer: Mads Fjeldsøe, Niels Rosenvold, Hyldager Fotografi, Steffen Stamp, Mads Hansen. Desuden tak til: ECM Industries, Campus Vejle og Green Tech Center for brug af fotografier. 2

3 Indhold Mindretalsudtalelse Introduktion Vejle Kommunes planstrategi Vilje til samarbejde Mest attraktive kommune at bo og leve i Førende erhvervs- og vækstkommune Bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne National førerposition indenfor velfærdsudvikling Den hidtidige udvikling Planstrategi for Trekantomraadet Et tæt samarbejde med stærke visioner Hver for sig er vi stærke byer, sammen er vi én unik byregion Metropol på vej Danmarks produktionscentrum Danmarks bedste rammer for vækst Kompetencer, kreativitet og talent Den åbne grønne storby Danmarks trafikale knudepunkt Vi møder verden Danmarks entreprenante centrum Kulturmetropol Strategiske temaer for kommuneplanrevisionen Revisionsbeslutning for Vejle Kommune Planlægning siden sidst Planlægning siden sidst Vejle Kommune Offentlig fremlæggelse

4 MINDRETALSUDTALELSE FREMSAT AF SF S BYRÅDS- GRUPPE I FORBINDELSE MED PLANSTRATEGI 2015 FOR VEJLE KOMMUNE OG TREKANTOMRÅ- DETS PLANSTRATEGI 2015 Byrådsmedlem Lasse Egelund fra Enhedslisten har ved underskrift på mindretalsudtalelsen tilsluttet sig SFs synspunkter og bemærkninger. SFs Byrådsgruppe skal indledningsvis gøre opmærksom på, at man ikke er imod væsentlige dele af de nævnte strategier, men forholdet er den, at man ikke kan få vedhæftet en mindretalsudtalelse, medmindre der stemmes imod de pågældende strategiplaner. SFs Byrådsgruppe ønsker at fremhæve nedenstående i forbindelse med planstrategien for Vejle Kommune og dermed som indlæg til den offentlige høringsproces SFs Byrådsgruppe finder, at mange af strategien er skruet alt for højt op i forhold til borgernes forventninger og ikke mindst i forhold til virkeligheden, dermed ikke sagt, at der ikke skal være visioner, men der bør være mere sammenhæng mellem nuværende situation og fremtidige visioner SFs Byrådsgruppe finder også at Planstrategien indeholder for mange plusord, eksempelvis kan nævnes at Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet og Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs... SFs Byrådsgruppe finder, at Planstrategien oplysninger på side 14 omkring velfærdsudvikling ikke er tilstrækkelige, men finder at der bør være en større belysning af, hvilke vældfærdsforanstaltninger/udvikling for borgerne, der skal være for borgerne i Vejle Kommune. SFs Byrådsgruppe finder konkret at, at målsætningen som oplyst på side 8 citat Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet er noget mærkværdig, da SFs Byrådsgruppe finder at alle vel på en eller anden vil noget med livet. SFs Byrådsgruppe finder derfor, at målet skal være, at Vejle Kommune skal opleves som en attraktiv kommune for alle. SFs Byrådsgruppe finder at formuleringen på side 9 omkring Helhedsplanerne for Jelling/ Børkop/Brejning og Gravens/Ågård ikke er tilstrækkeligt belyst bl.a. under hensyntagende til foreliggende planer m.v. for byudvikling i samme områder. SFs Byrådsgruppe finder, at målet om citat Vejle er i top 10 på DI s oversigt over erhvervsvenlige kommuner bør udgå. SFs Byrådsgruppe finder ikke, at det er et mål at læne sig op af DIs målparametre for erhvervslivet. For SFs Byrådsgruppe drejer det sig om helheden for såvel erhvervslivet som kommunens borgere. I øvrigt har Vejle Kommune ingen indflydelse på efter hvilke parametre DI foretager deres målinger/målsætning ud fra. Set i lyset af Vejle Kommunes tilgang til folkeskolerne samt den manglende opprioritering af normering og midler, virker det besynderligt samtidig at tilkendegive at Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler. Det udsagn er vi fra SFs side meget enige i, men hvis det også er resten af byrådets holdning, så synes vi, det skal følges op af handling og prioritering fremover. SFs Byrådsgruppe ønsker at fremhæve nedenstående i forbindelse med Trekantområdets Planstrategi 2015 og dermed som indlæg til den offentlige høringsproces SFs Byrådsgruppe finder, at mange af strategiens visioner erskruet alt for højt op i forhold til borgernes forventninger og ikke mindst i forhold til virkeligheden, dermed ikke sagt, at der ikke skal være visioner, men der bør være mere sammenhæng mellem nuværende situation og fremtidige visioner SFs Byrådsgruppe kan ikke tilslutte sig målsætningen som nævnt på side 31 om en afgiftsfri zone for så vidt angår nedtrapning af dækningsafgiften og byggesagsgebyrer for erhvervslivet. SFs Byrådsgruppe finder at disse indsatsmål, hvis de skal opfyldes ene og alene skal udstikkes af den enkelte kommune og ikke et fælles indsatsmål. SFs byrådsgruppe finder at indtægtskilder fra disse områder er med til at udvikle den enkeltekommunes mulighed for at servicerer såvel erhvervslivet som de øvrige borgere. SFs Byrådsgruppe er meget enig i formuleringen på side 36 omkring den kommende jernbane til Billund, samt at indførelsen af timemodellen giver et stort løft af den kollektive jernbanetransport. SFs Byrådsgruppe finder, at det i forbindelse med et fast stop for timemodellen (Vejle /Fredericia) bør belyses og indgå i den endelige strategiplan om det vil have nogle konsekvenser for den øvrige udbygning af togforbindelserne i området. SFs Byrådsgruppe kan ikke tilslutte sig det fælles indsatsmål om en Hærvejsmotorvej og på det foreliggende grundlag en parallelforbindelse over Lillebælt. SFs Byrådsgruppe finder, at de østjyske kommuner ikke skal udelukke en Kattegatsforbindelse. SFs Byrådsgruppe kan udover ovenstående henvise til bemærkninger fremsat i forbindelse med fremlæggelse af kommuneplanerne for Vejle den 4. februar 2015 Lone Myrhøj (SF) Gruppeformand for SFs Byrådsgruppe Som nævnt i indledningen har Enhedslistens repræsentant i Vejle Byråd tilsluttet sig de af SF s fremsatte bemærkninger. Lasse Egelund (Ø) Gruppeformand for Enhedslisten

5 Udvikling med Vilje Planstrategi for Vejle Kommune 2015 Natur- og kulturarv Uddannelse Relationer Samskabelse Resilience Produktionscentrum Shopping Grøn energi Hverdagsinnovation Partnerskaber Digitalisering Logistik Tilfl ytning Bevægelse Bæredygtig vækst

6 Introduktion Du sidder med byrådets tanker om Vejle Kommunes fremtid. Hæftet udgør, sammen med Trekantområdets planstrategi 2015, Vejle Kommunes planstrategi Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem, og skal ifølge Planloven indeholde: Business Region Aarhus Internationale byer Vejle deltager i en række samarbejder, herunder: Trekantområdet: Strategisk samarbejde mellem 6 kommuner omkring vækst og udvikling. Business Region Aarhus: Samarbejdsaftale gennem Trekantområdet omkring erhvervsrelaterede aktiviteter inden for virksomhedsudvikling. Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremadrettet. Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision. Svar på, hvilke dele af kommuneplanen der revideres. VISION OG PLANSTRATEGI Byrådets Vision for Vejle Kommune: Vejle med Vilje er overliggeren for Planstrategi Resilient Cities Trekantområdet Diagram - Vejle Kommune samarbejder lokalt, nationalt og globalt 100 Resilient Cities: Globalt bynetværk omkring fremtidens udfordringer for byerne. Internationale byer: Samarbejde med en række internationale byer om udviklingsprojekter og vidensdeling. Planstrategien tager fat på visionens mål og uddrager de strategiske og fysiske indsatser, som vi igangsætter i løbet af den kommende planperiode for at nå vores mål. Vejle med Vilje - Byrådets vision Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og fritidsliv fuldt af muligheder. Du er midt i et af de smukkeste oplevelsesuniverser i hele landet og med fremragende muligheder for mobilitet til lands, til vands og i luften. Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i men vi er sultne efter mere, og vi har en vilje til at realisere vores drømme. Vejle er på vej og har i virkeligheden altid været det. Vores veje går via bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse. 6

7 Vilje til samarbejde Vi udfordrer vanetænkningen. Vi ser muligheder, vender udfordringer til potentialer og skaber merværdi, når vi løser problemer. Det gør vi i fællesskab. LIVSKVALITET OG OPLEVELSESØKONOMI - Strategi Vejle Ådal - Vejle fjord DE NYE PRODUKTIONS- ERHVERV - Erhvervspolitik 2.0 GLOBALE UDFORDRINGER LOKALE MULIGHEDER - Vejle og 100 Resilient Cities I Vejle Kommune bruger vi hinanden på tværs af organisationen, involverer og lytter til vores partnere og arbejder målrettet på at skabe unikke svar på hver opgave. Hvordan skaber vi udvikling i samarbejde med forskellige interessegrupper?? Hvem skal definere fremtidens arbejdspladser indenfor industri og primære erhverv? Hvad gør vi ved fremtidens globale udfordringer indenfor klima og miljø?? Vi samarbejder med byer, kommuner og regioner i Danmark og internationalt, hvilket giver nye muligheder for at skabe udvikling og værdi. Vejle Kommune deltager i netværk lokalt, nationalt og globalt, fordi det styrker vores rolle som en aktiv medspiller i en verden i forandring. Vi tror på samskabelse, bæredygtig vækst og hverdagsinnovation. Sammen skaber vi resultater! I Vejle Kommune bruger vi samspillet mellem natur, kultur og erhvervsinteresser til at skabe nye synergier. Vi tager initiativ til at etablere nye samarbejdsrelationer på tværs af interesser, for at se nye muligheder. Derfor har vi iværksat en strategi for udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord. Udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter. Præmis for Erhvervs- og udviklingsstrategi - Projektgruppen I Vejle Kommune har vi en stærk tradition indenfor produktionserhverv. Men vi skal finde nye måder, tilpasse os udviklingen, hvor der er stigende fokus på kvalitet, service, design og energieffektivitet. Derfor udarbejder vi erhvervspolitik 2.0. Vi skal møde virksomhederne, ikke blot hvor de er i dag, men der, hvor de er på vej hen. Vores serviceløfte til erhvervslivet - Vejle Kommune? I Vejle Kommune venter vi ikke på, at andre løser problemerne, vi gør noget ved det! Vi går forrest i kampen ved at skabe aktive lokale løsninger på globale udfordringer - og deler gerne erfaringerne. Derfor er Vejle en del af bynetværket 100 resilient cities! Vejle kan bidrage med løsninger i det store netværk. Jeg er især imponeret over, hvordan I forstår at samarbejde. Michael Berkowitz - Rockefeller Foundation 3 eksempler på, hvordan vi i fællesskab arbejder innovativt for at skabe udvikling og synergier, når vi løser udfordringer i Vejle Kommune 7

8 Vejle har viljen til at skabe den Mest attraktive kommune at bo og leve i Det gør vi Der står vi Befolkningen flytter til de større byer for at få bedre uddannelser, gode jobs, høj service og byliv. Vejle By er i den sammenhæng i konkurrence med byer som Århus og København. Mange unge flytter til de større byer for at få en uddannelse, og samtidig medfører udviklingen i befolkningssammensætningen en større og større andel af ældre. Det er derfor vigtigt at tiltrække og fastholde folk i den erhvervsaktive alder. Vi vil udvikle vores byer som en stimulerende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel - med udgangspunkt i den enkelte bys identitet og særlige kvaliteter. Indbyggertallet i Vejle Kommune vokser med ca. 800 om året. Men vi har plads til, at endnu flere får øjnene op for alle vores kvaliteter. Vi udnytter vores unikke beliggenhed med smuk natur, god infrastruktur og adgang til arbejdspladser. Vi tilbyder boligområder og boligtyper i velfungerende byer, tilpasset de mobile og attraktive befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet. Vi gør vores byer mere attraktive ved at koncentrere og blande funktionerne i vores midtbyer, så vi sikrer liv i byerne. Vi nytænker butikskoncepter, bymiljø og samarbejdsformer mellem aktørerne. Vi bruger naturen som et aktiv ved at skabe grønne, aktive byrum og en fredeligere by med bedre sti- og vejforbindelser for bløde trafikanter. Vi skaber oplevelser ved at binde attraktioner inden for kultur, natur og miljø sammen til oplevelser af national og international klasse. I overgangen mellem by og land udvikler vi løbende et øget tilbud af friluftsmuligheder. MÅL: Vejle har en nettotilflytning på borgere hvert år. Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet. Vejle inviterer til mindst 10 store events om året, hvor vi binder attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i gode oplevelser af stor værdi for borgere og turister. 8

9 FLERE OG BEDRE BOLIGER KVALITET I BYERNE UD I NATUREN VEJLE SKAL OPLEVES Folk er forskellige, og det skal vores boligområder også være. Nye målgrupper har andre ønsker til boligerne og det at bo i byen, og vores boligmiljøer skal være sunde og trygge. Planlægningen skaber rammer for udviklingen. Vi arbejder med Planlægning for nye, alternative og blandede boligformer. Fortætning i byerne. Helhedsplaner for Jelling, Børkop/Brejning og Gravens/Ågård. Nye metoder til bæredygtig planlægning i samarbejde med borgere og developere. At give plads til at eksperimentere i byggeriet og skille sig ud. Borgernes fokus flytter vores fokus fra varer til oplevelser, fælleskab og samvær. I Vejle Kommune planlægger vi for at understøtte og udnytte disse tendenser. Vi blander byfunktioner og skaber plads til liv i byerne. Vi arbejder med Arkitekturpolitik med fokus på kultur og identitet samt mennesker og byliv. Nye måder at skabe samarbejde omkring dialogorienteret byudvikling. Events og arrangementer, der understøtter tanker omkring midlertidig brug. Midtbystrategi for Vejle by. Kulturhuse som samlingssteder for læring og viden. Borgere i Vejle Kommune bruger og værdsætter den smukke natur. Dette er en stor værdi i forhold til at bo, leve og drive virksomhed i Vejle Kommune. Vi skal pleje og udvikle vores naturområder. Vi arbejder med Natur- og friluftsstrategi med nye ambitiøse mål og projekter for udvikling af naturen og muligheder for et mangfoldigt friluftsliv. En samlet plan for flere stiforbindelser i byerne og på landet. Udvikling af en strategi for aktiv brug af fjorden og ådalen. At styrke branding og formidlingen af Vejle Kommunes natur- og friluftsmuligheder. I Vejle Kommune er der mange events og festivaler, der har et stort potentiale for at nå ud til flere mennesker. Det er godt at være tilskuer, og det er endnu mere spændende at være deltager i og medskaber af kulturen. Vi skal udvikle events som branding, der bygger på Vejles identitet. Vi arbejder med At frivillige og professionelle sammen kan skabe mangfoldig kultur. Nytænkning af samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv. At arrangere spændende oplevelser, der bevæger og samler borgere og gæster. 9

10 Vejle har viljen til at blive den Førende erhvervs- og vækstkommune Det gør vi Der står vi Vi har et stærkt erhvervsliv og mange iværksættere og en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Ledigheden i Vejle er lav, trods finanskrise og globalisering, der har kostet arbejdspladser. Pendling og fremgang indenfor industrien, herunder især maskinindustrien, har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Privat handel og service er den største ho- vedbranche i Vejle. Vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som it og rådgivning. Bæredygtig vækst er forudsætning for innovation indenfor erhverv, velfærd og fællesskaber. Vi vil udbygge partnerskaberne mellem erhvervsliv og kommune og skabe optimale rammebetingelser for iværksættere og erhvervsdrivende. Vi styrker det offentlig-private samspil ved at prioritere dialogen med virksomhederne højt samt være proaktive og opsøgende. Vi løfter serviceoplevelsen, så det er enkelt at få hjælp, og styrker den internationale del. Vi laver national og international profilering af Vejle. Vi skaber grobund for nye erhverv, som vi ikke kender. Vi udvikler det professionelle værtskab for oplevelser og erhvervsturisme. Vi arbejder for infrastruktur, der styrker Vejles placering i det østjyske. Vi udbygger netværkssamarbejde med investorer og konceptudviklere. Vi hjælper vores produktionsvirksomheder til at specialisere og udvikle sig i en globaliseret verden. Vi udvikler de primære erhverv i samspil med miljø, natur og turisme. MÅL: I Vejle Kommune skabes årligt 500 nye private arbejdspladser. Vejle er i top 10 på DI s oversigt over erhvervsvenlige kommuner. Vejle opleves som en af de mest nytænkende kommuner, når det handler om at skabe vækst. 10

11 NYE PARTNERSKABER OPLEVELSESTURISME ET HANDELSMEKKA VEJLES NYE INDUSTRI Vi vil indføre en ny måde at servicere erhvervslivet på. Vi møder ikke blot virksomhederne, der hvor de er, men der hvor de er på vej hen. I den forbindelse opretter vi nye partnerskaber for at udnytte mulighederne indenfor udvikling af vores erhvervsliv. Vi arbejder med At hjælpe virksomhederne med at indfri deres potentialer. Realisering af Erhvervs- og Udviklingsstrategi for udvikling af erhverv og natur i Vejle Ådal Vejle Fjord-området. Udvikling indenfor grønne energiløsninger, f.eks. Green Tech Center og Transformer. Internationalisering, f.eks. Expat netværket. Vi vil udvikle turisterhvervet i byen og på landet med udgangspunkt i vores særlige kvaliteter i landskabet og kulturarven. Det skal ske i samarbejde med erhvervslivet og kulturinstitutionerne. Vi arbejder med Udfoldelse af aktivitets- og erhvervsturismens potentialer. At udnytte de store investeringer i faciliteter i f.eks. Jelling og Vejle kunstmuseum. At understøtte visionen om Zootopia i Givskud Zoo. At skabe nye produkter og nye events, der tiltrækker særlige turistsegmenter. Udvikling af samarbejde om Destination Legoland. Detailhandlen i Vejle er i vækst. Omsætningen stiger, og især Vejle Midtby er styrket de seneste år. Det er en af grundene til, at Vejle er kåret som årets bedste handelsby Vi analyserer og udnytter potentialerne i tendenser indenfor detailhandel. Vi arbejder med At styrke og koncentrere udvalgsvaredetailhandel i centerbyerne. Den rette placering af dagligvarehandel lokalt. Tiltrækning af stærke konceptbutikker og store udvalgsvarebutikker til Vejle by. Samarbejde omkring at skabe oplevelsestilbud i byerne. I Vejle Kommune er vi stolte af vores gamle industrivirksomheder. Viden og produktion hænger sammen. Vores virksomheder skal og vil udvikle sig til at rumme flere led i deres værdikæde. Udviklingssamtaler skaber retning i en globaliseret verden. Vi arbejder med Temanetværk - om forretningsmodeller, LEAN, automatisering og internationalt salg. Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Målrettet videnformidling og partnerskabssamarbejde - studerende, forskning og andre virksomheder. Initiativer der synliggør vækstpotentiale - markedsføring. 11

12 Vejle har viljen til at skabe De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne Det gør vi Der står vi Vores elever skal gå ud af folkeskolen med motivation og selvtillid til at forfølge deres drømme. Det kræver, at vi giver dem de bedste rammer og redskaber for at understøtte den nye folkeskolereforms mål og satsninger. Vi vil uddanne de kommende ungdomsårgange til at matche fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en lang række tiltag indenfor læring og uddannelse. Lige fra børnehaven og folkeskolen til de videregående uddannelser. Vi skal samarbejde om at imødekomme erhvervslivets behov for veluddannet og specialiseret arbejdskraft. Dette for, at der kan skabes spændende jobs og udvikling i virksomheder i vækstbrancher som IT, green-tech og maskinindustrien. Vi sætter innovation på dagsordenen i alle livets læringsfaser - fra dagtilbudene over skolerne til uddannelsesmiljøerne. Vi fortsætter og intensiverer arbejdet med at udvikle vores folkeskoler ved at udnytte mulighederne, der ligger i anvendelse af it. Vi udbygger samarbejdet mellem kommune, uddannelser og virksomheder for at gøre undervisningen mere inspirerende og sikre, at de unge får de rigtige kompetencer. Vi vil styrke læringsmiljøerne fra børnehave til universitet og gøre Vejle til en endnu bedre studieby. Vi hjælper flere studerende til at blive iværksættere ved at udbygge initiativer, der tilbyder faglig sparring og moderne faciliteter for unge iværksættere. Vi fortsætter udviklingen af Vejle som en attraktiv ungdoms- og studieby. MÅL: Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel. Vejle er den foretrukne studieby for mellemlange uddannelser og tilbyder universitetsuddannelser gennem Smart University. Vi får 400 flere studerende om året. Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs af uddannelser, forskning, kommune og erhvervsliv lokalt, nationalt og internationalt. Vi skaber et unikt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden 12

13 BEDSTE FOLKESKOLE VEJLE SOM STUDIEBY SMART UNIVERSITY ERHVERVSUDDANNELSE I Vejle er trivsel i fokus efter skolereformen. Læring sker på nye måder gennem aktivitetsbaseret og praksisnær undervisning, bevægelse og samspil med andre og omverdenen. Eleverne forberedes til en fremtid, hvor arbejde, uddannelse og fritid bliver langt mere digital. Vi arbejder med At skabe en digital kultur, hvor IT er en naturlig del af børn og unges hverdag. At skolen orienterer sig mod elevernes fremtidige uddannelse og arbejde. Nye måder at lære, samarbejde og producere på. At tænke innovation og teknologi ind i problemløsning, f.eks. Edison og Fab- Lab. Det skal være attraktivt for unge at bo og studere i Vejle. Et levende bymiljø, gode studiefaciliteter samt et godt studiemiljø er essentielt for at tiltrække unge studerende. Vi arbejder med At sikre attraktive studieboliger. Spændende arrangementer og events i byen rettet mod de studerende. Udvikling af særlige studiemiljøer i tilknytning til Bibliotektet og Sundhedshuset. Støtte og vejledning til unge under uddannelse gennem Study Support Center. Vejle har et Smart University. De studerende går til undervisning, men størstedelen af uddannelserne foregår online. Studiegrupper er på nettet, undervisere er fra andre universiteter. Smart University samarbejder med flere danske universiteter om forskning og uddannelse i Vejle. Vi arbejder med At skabe ny viden gennem forskningsprojekter. At udvikle nye uddannelsesforløb. At give borgere og virksomheder adgang til et Smart University. Udvikling af Smart Universitys studiemiljø. At tilbyde praktikpladser til studerende i Vejle Kommune. Erhvervslivet efterspørger kvalificerede faglærte. I Vejle Kommune gør vi noget ved det. Vi opretter nye partnerskaber mellem kommune, jobcenter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer indenfor industri og byggeri. Vi arbejder med Udvikling af nye initiativer for at imødekomme specifikke krav til kompetencer, f.eks. opkvalificering af ledige via praktikpladser og lærepladser. Målrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. At etablere netværk til relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer. 13

14 Vejle har viljen til at opnå en National førerposition indenfor velfærdsudvikling Det gør vi Der står vi Borgernes forventninger til kommunens service er stigende, og samtidig bliver der flere ældre. Der skal tænkes i nye baner for at give borgerne service af høj kvalitet. Vejle Kommune er præget af en decentral innovationskultur. Medarbejdernes daglige kreativitet og evne til at se og forstå borgernes hverdag og omsætte deres behov til løsninger er sat i højsædet. Det sker i form af hverdagsinnovation, hvor medarbejdere, borgere og virksomheder fin- der nye veje til velfærd ved at lade idéer gro og udvikle sig. Vejle Kommune rummer nogle af de bedste og specialiserede tilbud for børn, unge og voksne, der er udviklingshæmmede eller har udviklingsforstyrrelser. Miljøer, der rummer en ekspertise, som efterspørges af kommuner i hele landet. Vi eksperimenterer og lægger vægt på at lære af både gode og dårlige erfaringer. Vi igangsætter en strategisk og fokuseret innovationsindsats. Vi optræner vores evne til at gentænke, organisere og levere velfærdsydelser på en ny måde. Vi arbejder med forebyggende sundhedsindsatser på tværs af alle sektorer og indarbejder sundhedsaspekter i politikker overalt hvor det er muligt. Vi går på tværs af fagligheder og giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i løsningen af velfærdsopgaverne. Vi eksperimenterer, og bruger vores erfaringer, til at skabe bedre velfærdsløsninger til borgerne. Vi lader medarbejderne få større frihed til at udvikle nye indsatser. Vi giver vores borgere mulighed for at hjælpe hinanden ved at understøtte sociale tiltag. Vi skaber frihed for den enkelte borger gennem brug af digitale hjælpemidler. Vi samarbejder med erhvervslivet og med uddannelses- og forskningsmiljøer om at udvikle nye muligheder indenfor velfærdsområdet. MÅL: Vejle udvikler nye veje til velfærd gennem tværfaglige innovationsmål. Vejle udvikler velfærdsbegrebet gennem partnerskaber og aktiv samskabelse. Vejle tiltrækker hvert år millionbeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter, der kan styrke velfærden bl.a. gennem vores deltagelse i 100 Resilient Cities netværket. 14

15 SUNDHED OG LIVSGLÆDE AKTIVE MEDBORGERE DIREKTØR I EGET LIV SMART CITY I ØJENHØJDE I Vejle Kommune mener vi, at sundhed og livsglæde er en forudsætning for det gode liv. Vi arbejder aktivt med sundhed og livsglæde indenfor velfærd, og ser begreberne som en helhed af fysisk, psykisk og social velvære. Vi arbejder med Virkeliggørelse af de tre visioner for sundhedspolitikken: Mere lighed i sundhed, livsglæde og ansvar for egen sundhed. Gennem planlægning at sikre mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser. Udvikling af aktivitets- og sundhedsmiljø omkring Sundhedscenter Vejle og DGI-huset. I Vejle Kommune ser vi vores borgere som en værdifuld ressource. Borgernes ønsker om at skabe udvikling, fællesskaber og læring skal understøttes til gavn for hele kommunen. Vi arbejder med Borgerbaseret landsbyudvikling. Ældreundervisning i selvbetjeningsløsninger. At understøtte private projekter og ildsjæle til at finde nye veje til velfærd og borgerinddragelse. Opbakning og ressourcer til lokale kultur- og fritidsforeninger. Frivillighed som en attraktiv ressource. I Vejle Kommune kan man sagtens få et godt liv, selvom man er handicappet eller psykisk sårbar. Det kræver en stærk indsats med hjælp til selvhjælp. Vi skal motivere og uddanne de udsatte grupper til at mestre deres liv. Vi arbejder med Bedre sundhed og livskvalitet for handicappede og psykisk syge. Selvhjulpne borgere. Udvikling af velfærdsteknologier indenfor sundhedssektoren. Netværk for socialt entreprenørskab. I Vejle Kommune handler Smart City om hvordan man kan øge velfærden, mindske resurseforbruget og involvere borgerne bedre ved at bruge de digitale muligheder. I stedet for store forkromede projekter interesserer vi os for hvordan Smart City kan udfoldes i samarbejde med borgerne, medarbejderne og det lokale erhvervsliv. Vi arbejder med Kortlægge bredbånd og mobildækning i hele kommunen. Søge indflydelse for at sikre mobildækningen og bredbåndkapaciteten i hele kommunen. Vi giver adgang til de informationer borgeren har brug for. 15

16 Den hidtidige udvikling Vejle Kommune har det bedre end de fleste kommuner. Vi har en positiv befolkningsudvikling, en stor andel af erhvervsaktive, og selvom vi har mistet arbejdspladser under krisen, er vi stadig nr. 6 i Danmark, når det kommer til antallet af jobs. Samtidig har vi, takket være en central beliggenhed, adgang til arbejdspladser indenfor en times transport i bil. Befolkningsudvikling Befolkningen vokser med ca. 800 personer om året. Det dækker over, at ca flytter til kommunen, mens ca flytter ud, og der er et lille fødselsoverskud. Ud af de 6000 tilflyttere, kommer ca fra udlandet, fortrinsvis fra andre EU-lande. Det er bl.a. Polen, men også lande som Tyskland, Storbritannien og Sverige. Tallet indeholder også danskere, der vender tilbage fra udlandet. Tilflytningen fra udlandet giver en positiv befolkningsudvikling. Det gælder ikke kun for Vejle, men for Danmark som helhed. Befolkningen vokser i kommunen som helhed. Der sker også en intern forskydning, hvor de fleste bysamfund i kommunen oplever fremgang. Bosætning Der er fra 2009 til 2013 taget nye boliger i brug i Vejle Kommune, heraf 338 i Vejle Midtby, 308 i Børkop, 257 i Bredballe, 107 i Nørremarken og 103 i Brejning. De resterende 617 boliger fordeler sig på de øvrige områder og bysamfund. Der er størst efterspørgsel efter byboliger i Vejle Midtby og efter parcelhuse i områder som Vejle, Børkop, Brejning, Skibet, Grejs og Jelling. Den samlede rummelighed i kommuneplanen er på nye boliger, hvilket er tilstrækkeligt for de næste 12 år. I Børkop/ Brejning-området vil der indenfor få år blive behov for nye arealer til byudvikling for at imødekomme behovet, og der vil derfor ske en omrokering af de udlagte arealer til byudvikling i kommuneplanen. Der er i forbindelse med bosætningsstrategien fra 2011 lavet en bosætningsanalyse, der fokuserer på 3 grupper: Vejlenserne, tilflytterne og fraflytterne. Analysen bygger dels på statistiske data og dels på en spørgeskemaundersøgelse. Analysen er opdateret i Undersøgelsen viser, hvorfor tilflytterne flyttede til Vejle. Der var mulighed for at give mere end én årsag. Af de adspurgte angiver 27 % venner og familie som årsagen, mens 23 % angiver nyt job. 18 % angiver naturen, og 15 % angiver byliv og indkøbsmuligheder. Så det giver god 16

17 mening at fortsætte med at styrke mulighederne for såvel naturoplevelser som byliv. Arbejdspladser Vi har fortsat et stærkt erhvervsliv med mange iværksættere, og vi har en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Det gør os mindre sårbare end kommuner, der har en enkelt dominerende virksomhed. Indenfor landbrug, industri samt bygge og anlæg har Vejle oplevet vækst fra 2012 til Især fremgang i maskinindustrien har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Maskinindustrien, som rummer meget innovative og højteknologiske virksomheder, er gået 68 % frem i antallet af arbejdspladser fra 2012 til Ledigheden er fortsat lav i Vejle Kommune, på trods af tabet af 4700 arbejdspladser i perioden fra En del af foklaringen på den høje beskæftigelsesandel ligger i en øget udpendling, hvor flere pendler ud af kommunen end omvendt. Det er primært fødevareindustrien, byggeerhvervene og turismen, der har haft en svær periode grundet globalisering og finanskrise. Privat handel og service er den største hovedbranche i Vejle med knap beskæftigede, hvilket svarer til godt 43 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Vejle har mistet en del job i branchen, men tabet er stagneret de seneste år, og vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som IT og rådgivning bl.a. indenfor grøn teknologi. Uddannelse Uddannelse er en forudsætning for vækst. Sammenlignet med andre kommuner i Trekantområdet og i Region Syddanmark, har Vejle Kommune en høj andel af borgere (31,4 %) med en videregående uddannelse, men Vejle Kommune ligger stadig lidt under landsgennemsnittet. Der er i alt 6683 elever (årselever/årsværk) på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Heraf 5078 på ungdomsuddannelser (gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og 1605 på videregående uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske og Erhvervsakademi Lillebælt). Uddannelsesniveauet for personer mellem 25 og 64 år i Vejle Kommune forventes at blive væsentligt højere i fremtiden. I 2012 havde 77 % mindst en ungdomsuddannelse og 32 % en videregående uddan- 17

18 Turisme Turismeforbruget i Vejle Kommune ligger på 1,7 mia. kr. (2012) og er dermed det næststørste i Region Syddanmark med 9 % af det samlede turismeforbrug i regionen. Næsten 80 % af turisterne er danske, og af de resterende 20 % tiltrækker Vejle Kommune flest tyskere og svenskere. En stor del (ca. 60 %) af det samlede turismeforbrug sker i forbindelse med erhvervsturister, der bruger penge på overnatning, transport og restaurantbesøg, men til gengæld ikke så meget på detailhandel. Den store andel af erhvervsturisme spreder en del af overnatningerne ud over hele året. nelse - disse tal forventes at stige til 93 % for ungdomsuddannelse og 62 % for videregående uddannelse i 2025, jf. beregninger fra Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Detailhandel Detailhandelen i Vejle Kommune er blevet styrket gennem de seneste år. Der er kommet 10 % flere butikker i perioden 2008 til 2013, og omsætningen er steget med 4 %. Detailhandlen er under hastig udvikling, og nethandel samt streaming overtager store dele af den traditionelle detailhandel. Det betyder tomme butikker i gadebilledet. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år og udfordre alle byer. Ifølge en analyse fra ICP er et af scenarierne, at 50 % af udvalgsvarehandelen i 2025 vil ske på nettet. Hvis det bliver virkelighed, vil tæt ved 200 danske byer, som i dag har et rimeligt specialiseret udvalg af butikker, til den tid kun have enkelte udvalgsvarebutikker. Vejle vil være en af de 28, der overlever som detailhandelsby i dette scenarie i år Sikkert er det, at forbrugerne bliver stadig mere mobile og kræsne, hvilket gør, at især butikker i de mindre bysamfund må udvikle og tilpasse sig kundernes ønsker. Overnatninger på hotel og vandrehjem udgør lidt over 50 % af overnatningerne. Camping er med 36 % også en vigtig overnatningsform. 18

19 Metropol på vej Trekantområdets Planstrategi

20 Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med adgang til en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark: Først kom fabrikkerne og røgen fra de store fabriksskorstene. Så kom automatiseringen. Og nu står vi overfor den bæredygtige og designbaserede produktion. Hos os er produktion ikke blot et spørgsmål om fysisk transformation af materialer. Produktion er vækst og udvikling, og værdikæden starter hos os med viden og design. Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur. I dag er Trekantområdets byer knyttet sammen i et netværk, en moderne metropol. To timer til Hamborg, to timer til København. Job, natur og oplevelser lige uden for døren. Et knudepunkt, hvor vi i fremtiden rummer et moderne og fuldt udbygget kollektivt transportsystem, internationale flyforbindelser, effektive motorveje og moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling. Vi prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik. Og vi udvikler hele tiden vores virksomheder, infrastruktur og kulturliv med ambitionen om ikke blot at følge med tiden; vi skaber den selv. 20

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for den enkelte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Trekantområdet Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen.

Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen. Jobcamp 11 torsdag den 3. november 2011 Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen. Kommunalreformen 2007 IDENTITET BRAND OG STRATEGI Vejles vækststrategi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejen Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Hvad er en planstrategi Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere