LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler for sygehusvalg og kaution til undersøgelse og behandling for HC... 8 Nyt om forskning... 8 Sommerophold 2004 på Vejlefjord Centret Årsrapport Resultatopgørelse for Balance pr Noter Udkast til budget for Generalforsamling Klageregler Den glemte person ved Huntingtons chorea Weekendophold for unge ved Vejlefjord Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser LHC-nyt Redaktion: Mona Hansen (ansv.) Sven Asger Sørensen Bettina Thoby Henning Muldager Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: 800 LHC s bestyrelse Formand Sven Asger Sørensen Tlf Falkoner Allé 80 3.tv. Fax Frederiksberg Næstformand Henning Muldager Tlf Kalørvej Odense V. Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Bettina Thoby Tlf medlem Klintekongevej Herlev LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: Mona Hansen, Brokbjergvej 4, 8752 Østbirk, tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Fløjtespilleren fra Vejlefjord. Formanden har ordet Når dette nummer af LHC-nyt udkommer, har vi passeret den 11. februar, som var 20-års dagen for stiftelsen af Landsforeningen. Anledningen var det store gennembrud, der var sket i HCforskningen nogle måneder før: Lokaliseringen af HC-genet til kromosom nr. 4. Det var dét mange af os, som arbejdede med HC-forskning, havde gået og ventet på, fordi vi mente, at her lå nøglen til at udvikle en behandling. Og til gentestning af risikopersoner i HC-familier. Vi kunne se, at begge disse ting kunne rejse en mængde problemer for de HC-syge og deres familier og for at hjælpe dem, besluttede vi at starte en forening. Men vi var i tvivl; var der behov og interesse for det? Det måtte komme an på en prøve, så vi skrev til alle dem, som havde været omkring Panuminstituttet og inviterede dem til at komme til et møde, hvor man skulle diskutere dannelsen af en landsforening. Mødet blev fastlagt til den 11. februar 1984, og vi havde reserveret et ret lille lokale med plads til personer på Panuminstituttet, for vi troede ikke, at der ville komme ret mange. Men vi tog fejl, så der måtte skaffes flere stole, og de sidste, der mødte, måtte stå op. Interessen viste sig at være overvældende, og det blev hurtigt vedtaget at danne en Landsforening. Har Landsforeningen levet op til de store forventninger, man havde den 11. Foreningens 3 formænd igennem 20 år. 2 3

3 februar for 20 år siden? Hvis man tænker på udvikling af en behandling, må svaret blive nej. Det er endnu ikke lykkedes, men det er heller ikke Landsforeningens opgave. Dens opgave er at hjælpe patienter og HC-familier til at løse de problemer, som sygdommen uvægerligt medfører, og til at både de syge og deres familier kan få et værdigt liv. Fra den meget beskedne start med mindre end 100 medlemmer er landsforeningens medlemstal vokset til mere end 750, og er således en af de største foreninger indenfor gruppen af små og mindre sygdomsgrupper. En række aktiviteter er sat i gang, og har vist sig at holde år efter år. Det drejer sig om sommeropholdet på Vejlefjord for de syge, weekend seminarer, ægtefællemøder, dannelsen af lokalgrupper, forskningsdage og meget mere. Der er ansat en socialrådgiver og skaffet kontakt til flere psykologer, der har kendskab til HC. Der gives støtte til psykologhjælp, og Landsforeningens Forskningsfond giver støtte til HCforskning. Landsforeningen rådgiver sundhedsforvaltningen, plejehjem, socialrådgivere, sagsbehandlere og andre, som skal tage sig af de syge, og deltager ofte som bisidder for medlemmerne. LHC-nyt er en fast informationskilde, ligesom der er udgivet pjecer og andet informationsmateriale, som der er stor efterspørgsel efter. Hjælpemidler som HC-stolen bliver fragtet rundt i landet, hvor der er behov for den. Endelig har Landsforeningen været stærkt engageret i det internationale arbejde, blandt andet ved at være værter ved møder for såvel den europæiske som for den internationale HC-forening. Alle disse opgaver udføres af en række medlemmer, som stiller deres viden, kunnen og fritid til rådighed ganske gratis. Uden deres engagerede indsats ville det ikke være muligt at leve op til Landsforeningens formål, da de midler, som Landsforeningens råder over, er beskedne. En af Landsforeningens vigtigste opgaver er formidling af kontakten mellem medlemmerne. Landsforeningen er en lille forening og vil vedblive at være det. Dette har den fordel, at vi ikke er flere, end at vi gennem møder og andre aktiviteter lærer hinanden at kende, og på den måde kan få et godt råd eller et trøstende ord. Samtidig er det godt at vide, at man ikke er alene, men at der er andre, der har det på samme måde som en selv, så man kan støtte hinanden. Men meget er endnu uløst, og behovet for en aktiv og stærk Landsforening er uændret stort. Vi oplever, hvordan der nu arbejdes for at danne plejehjem og bofællesskaber for HC-patienter, hvilket vil være et stort fremskridt, da det betyder, at pasningen og plejen vil blive varetaget af personale med kendskab til HC. Information om sygdommen skal fortsat udbredes; der skal arbejdes på tidlig indsats, når sygdommen opstår; der skal sikres opfølgning af behandling; nye hjælpemidler skal skaffes; familierne skal støttes. Selv om det ikke er alle problemer, der er løst, mener bestyrelsen, at der er grund til at markere de 20 år ved at holde et Nordisk møde på Vingstedcentret, hvor vi håber at mange af foreningens medlemmer vil deltage og vise, at Landsforeningen har sin berettigelse. Sven Asger Sørensen Landsindsamlingen 2003 Årets resultat blev meget tilfredsstillende: kr ,- fra i alt 246 gavegivere. Beløbet er kr ,- større end indsamlingsresultatet i 2002, som var på kr ,- fra 107 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over halvdelen af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr , - udgør overskuddet kr ,- et særdeles flot resultat, som overføres til landsforeningens drift Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens sekretær Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Boulevard 34 st.th., 2650 Hvidovre, tlf , 4 5

4 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år Som omtalt side 3 kan Landsforeningen i år fejre, at den har virket i 20 år. Det sker ved, at der bliver afholdt et møde med deltagelse af HC-foreninger fra Finland, Norge og Sverige. Programmet er blevet sendt til alle foreningens medlemmer sammen med en tilmeldingsblanket. Denne er blevet brugt flittigt, idet antallet af forhåndstilmeldinger har været overvældende. Således er der nu over 100, der har meldt, at de vil deltage. Det er mange flere, end bestyrelsen havde ventet, og betyder, at der ikke mere kan tages mod tilmeldinger med overnatning, da der ikke er plads til flere i Vingstedcentret. Arrangørerne er nu ved at skaffe overnatninger uden for Vingstedcentret for at få plads til alle, som er forhåndstilmeldt. Men man kan stadig tilmelde sig (senest den 1. april 2004) på nedenstående blanket og deltage i arrangementet, men altså uden overnatning. Sendes til: Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Boulevard 34, st. th., 2650 Hvidovre Tilmelding til Nordisk Møde i Vingstedcentret april Jeg vil deltage i LHC s 20 års jubilæumsmøde på Vingstedcentret d april sammen med deltagere. Navn: Adresse: Telefon: Antal deltagere til generalforsamling lørdag d. 17. april formiddag: Antal deltagere i det Nordiske Møde lørdag d. 17. april: Programmet for mødet, der finder sted på Vingstedcentret efter den årlige generalforsamling (se side 21), er foreløbig fastsat således: Program for Nordisk møde vedrørende Huntingtons Chorea april 2004 i Vingstedcentret Lørdag Tema: HC-patienten Velkomst HC-foreningerne i Finland, Norge og Sverige. Repræsentanter for de nordiske foreninger Psyko-sociale problemer ved HC. Psykolog Tine Wøbbe Børn og unge med HC. Psykolog Jan Enggård Hjælpemidler, der letter den syges hverdag. Ergoterapeut Kirsten Dahl Kaffepause Plejehjem og bofællesskaber for HC-patienter. Demenskoordinator Eva Backhausen, demenspædagog Berit Bødker og sygeplejerske Lene Hjorth Festmiddag med underholdning Søndag Tema: HC-familien Børnene i HC-familien. Sygeplejerske Merete Lüttichau Testet positiv og hvad så? Sven Asger Sørensen Kaffepause Oprettelse af Videncenter for HC. Sven Asger Sørensen HC i Finland, Norge og Sverige Frokost Tema: Forskning Forsøg med ny medicin. Afdelingslæge, PhD Jørgen Nielsen Igangværende behandlingsforsøg på HC-patienter i USA og EU. Lektor Lis Hasholt Hvilke opgaver er de mest påtrængende for HC-foreningerne Sammenfatning og konklusion Antal deltagere til festmiddag: Antal deltagere i det Nordiske Møde søndag d. 18. april: 7

5 8 Regler for sygehusvalg og kaution til undersøgelse og behandling for HC Et medlem har henvendt sig til Landsforeningen, idet han var blevet henvist til en genetisk afdeling med henblik på genetisk rådgivning og en eventuel test. Den pågældende afdeling meddelte i- midlertid, at han grundet hans bopæl hører til en anden genetisk afdeling. Denne meddelte ham, at der var ca. 3 måneders ventetid, hvorfor han blev henvist til en tredje afdeling, som ville have kaution, før man kunne modtage ham. Med hensyn til kaution er der kommet nye regler, der siger, at der ikke kræves kaution ved henvisning, når der er tale om en klar og utvetydig diagnose. Landsforeningen var i tvivl om, hvorvidt en rask risikoperson (det vil sige en person, som har en forælder med HC) kan siges Nyt om forskning HC og sukkersyge er der en sammenhæng? Allerede for mange år siden, længe inden HC genet blev fundet, gjorde lægerne sig tanker om, hvorvidt HC patienter kunne have andre symptomer at have en klar og utvetydig diagnose. Bestyrelsen rettede derfor henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få afklaret spørgsmål om valg af afdeling og om kaution. Sundhedsstyrelsen svarede, at personer med HC eller med risiko for at have genet for HC, frit kan vælge, hvilken genetisk afdeling han/hun vil henvises til. Endvidere er det at have risiko for at have HC-genet at betragte som en klar og u- tvetydig diagnose, som ikke kræver kaution for henvisning til en genetisk afdeling. Med andre ord: Man kan frit vælge, hvor man vil undersøges, testes eller behandles, og der kræves ikke kaution. Sven Asger Sørensen end de velkendte, der stammer fra centralnervesystemet. Men de fandt intet. Efter at man fik kendskab til genet og til CAG forlængelses mutationen, er disse spekulationer blusset op igen. Man undrer sig over, at den forlæn- gede form af proteinet huntingtin, som findes i alle celler hos HC patienter, tilsyneladende kun gør skade i nogle ganske bestemte nerveceller i hjernen. Man kunne så forestille sig, at disse hjerneceller indeholder meget mere af det forlængede huntingtin end andre celler rundt omkring i kroppen, men det synes ikke at være forklaringen. Måske er der også forandringer i andre celler, men bare i så svag grad, at det ikke giver sig tydeligt til kende hos patienterne. En del nye undersøgelser af forskellige celler fra HC patienter og af celler med kunstigt indsat HC gen tyder på, at dette faktisk er tilfældet. I laboratoriet på Panum Instituttet har vi undersøgt hudceller fra HC patienter og set, at hudcellerne ved speciel behandling kommer til at se meget forskellige ud sammenlignet med hudceller fra raske personer. Når vi tilsætter forskellige hormoner og andre vækststimulerende stoffer til det kunstige medium (en næringsvæske), som vi dyrker cellerne i, får HC hudcellerne en anden form, og væksthastigheden nedsættes. Et af de tilsatte stoffer er insulin, der som bekendt spiller en rolle for omsætning af sukker. Vi ved endnu ikke, hvad der går galt i HC hudcellerne, og om insulin har en central rolle i det, men det har ført os ind på tanken om energistofskifte og sukkersyge. Sukkersyge, eller diabetes, skyldes for højt indhold af sukkerstoffet glukose i blodet, som igen skyldes mangel på insulin eller det, at insulin ikke virker normalt. For en del år siden blev det beskrevet, at diabetes forekommer med forøget hyppighed hos HC patienter. Dette er ikke siden blevet bekræftet, men udvikling af diabetes i nogle transgene HC mus tyder på, at det muligvis kan være rigtigt. Sammen med læge og diabetesforsker Knud Josefsen fra Bartholin Instituttet, Kommunehospitalet i København, er vi derfor gået i gang med at måle glukoseindhold og insulinproduktion i de transgene HC mus, som vi arbejder med i vores laboratorium. Indtil videre tyder vores resultater på, at der er noget galt med musenes glukoseomsætning, og at de gamle mus udvikler en form for diabetes, der ligner den aldersbetingede diabetes, kaldet type 2. Måske kan dette også hænge sammen med et betydeligt vægttab hos musene, som også kendes fra HC patienter. Musemodellerne har en række fordele, men også nogle vigtige begrænsninger, for vi kan ikke være sikre på, at symptomer og sygdomsforløb er ens hos HC mus og HC patienter. Derfor har vi også planlagt at undersøge, om der blandt patienterne i Danmark er en øget tendens til udvikling af diabetes. Vores første undersøgelse vil blive en måling af glukoseindholdet i blodet på et udvalgt mindre antal HC patienter. Hvis vi i dette pilotstudie ser forandringer, vil undersøgelsen blive udvidet både med hensyn til antal patienter og med hensyn til forskellige biologiske parametre, der har forbindelse med diabetes, som f.eks. produktionen af insulin. Målet med vores undersøgelser er at finde ud af, hvad der er årsag til diabetessymptomerne. Ved at undersøge både hudceller, HC mus og patienter håber vi at få ny viden om, hvad der basalt går galt i HC patienternes celler, og hvad dette betyder for andre af cellernes mange funktioner. Lis Hasholt 9

6 Tryksager Kopi, print Webløsninger Reklame Sommerophold 2004 på Vejlefjord Centret mandag den 21. juni til lørdag 26. juni. Som sædvanlig søger foreningen tilskud hertil, og vi kan derfor tilbyde en uges ophold med træning i svømmehal og gymnastiksal samt dejlige fritidsaktiviteter i Vejlefjords naturskønne omgivelser for Udtryk der gør indtryk Sommerophold Landsforeningen arrangerer også i år et sommerophold for personer med Huntingtons chorea på Vejlefjord Centret, Sanatorievej 26, Stouby i uge 26 fra kr ,- for medlemmer og kr ,- for øvrige deltagere. Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig på kuponen herunder eller ring til Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng, telefon , senest den 20. april, hvorefter du vil høre nærmere. Jeg vil gerne deltage alene Med pårørende Med egen hjælper Jeg ønsker hjælp Tilmelding senest den 20. april Navn Adresse PARTNER Postnr. og by Østerbro 4 Slagelse Telefon 11

7 Årsrapport 2003 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen mod Huntington Chorea for regnskabsåret Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelse har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Bårebidrag Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud Bidrag, private organisationer Efterbetaling fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud tidligere år 0 0 Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Diverse indtægter Deltagerbetaling Årsmøde, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Aktier, kursregulering Obligationer, kursregulering Indtægter, forskningsmidler Indtægter i alt Aalborg, den 15. januar 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henning Kjeldsen statsautoriseret revisor 12 13

8 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Udgifter Sommeroph. Vejlefjord, omkostn. 6 ( ) ( ) Weekendsem. f. unge risikogr., omk. 7 (62.424) (59.443) Temadage for ægtefæller, omkostninger 8 (11.971) (5.623) Forskningsdag, omkostninger (41.926) 0 Årsmøde, omkostninger (16.297) (9.587) Regulering revision og regnskabsass (4.500) 0 Revision 2003 (7.500) (7.000) Regnskabsmæssig assistance (26.375) (22.750) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.000) (7.788) Fælles lokalgruppedag (3.992) (2.288) Messer og udstillinger (2.365) 0 Hjemmeside (4.047) (11.073) LHC-Nyt, trykning (78.410) (67.745) LHC-Nyt, porto (6.550) (4.886) Bestyrelsesarbejde, rejser (23.877) (12.633) Bestyrelsesarbejde, fortæring (7.811) (5.711) Porto og gebyrer (14.318) (7.756) Telefon og fax (7.026) (4.169) Papir og kuverter mv. (16.584) (2.935) KMS-kontingenter og -møder (1.628) (1.465) Trykning af pjecer og postkort mv. (4.845) (17.251) Landsindsamlingen, omkostninger til blanketter (2.627) (2.308) Landsindsamlingen, annoncer (1.996) (2.135) PC-vedligeholdelse (2.603) (10.140) Kontormaskiner og -inventar (4.039) (10.334) EDB-omkostninger (5.334) (2.500) HC-stol, transportomkostninger (2.957) (4.943) Videofilm (524) 0 Diverse bidrag og gebyrer (4.326) (2.975) Resultatopgørelse for Note kr. kr. IHA-konferencer (39.380) (6.013) Repræsentation, gaver (5.480) (3.276) Donationer, i henhold til LL 72 (40.484) (40.398) Konferencer, EHA 0 (25.936) Øvrige konferencer 0 (2.514) Renteomkostninger, obligationer (3.541) 0 Forsikringer (5.013) (4.046) Socialrådgiver, løn mv. (97.595) (91.014) Socialrådgiver, refusion af sygedagpenge Kontorassistent, løn mv. (39.911) (17.213) Psykologer, honorar mv. (2.019) 0 Personale, lønadministration (1.461) (1.655) Husleje, socialrådgiver (4.200) (6.300) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (4.251) (2.758) Arbejdsskadeforsikring, socialrådgiver 0 (774) Omkostninger, forskningsmidler 2 ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT ( ) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler ( ) Overført til næste år (69.416) ( ) Transport ( ) ( ) 14 15

9 Balance pr Note kr. kr. BG Bank BG Bank FI konto Tilgodehavender Aktier i Skælskør Bank, nom. 66 stk. á kurs Obligationer, 4% Realkredit Danmark 10 D S Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto Aktiver Skyldigt AM-bidrag + SP-bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldige omkostninger i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat 2003 (69.416) Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat 2003 ( ) Forskningsmidler Passiver Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering, obligationer, realiseret Kursregulering, obligationer, urealiseret Gavebidrag, arv Omkostninger, forskningsmidler Gebyrer Kursregulering, obligationer, realiseret Forsker, deltagelse IHA-konference Forskningsprojekt Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Kommunekredit 67 st. INK. 97/05, nom kr Obligationer, Realkredit Danmark, 10 D S INK 2007, nom kr Mellemregning, Landsforeningen Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2003 Indtægter Tilskud til sommerophold, Vejlefjord Tilskud til weekendseminar for unge risikogrupper Tilskud til temadage for ægtefæller

10 Noter kr. kr. 5. Deltagerbetaling Sommerophold, Vejlefjord Weekendseminar Forskningsdage Sommerophold, Vejlefjord, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Instruktører / medhjælpere Socialrådgiver / psykolog Underholdning Diverse Weekendseminar for unge risikogrupper, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Socialrådgiver / psykolog Diverse Temadage for ægtefæller, omkostninger Transportomkostninger Foredrag Opholdsomkostninger Diverse Udkast til budget for 2004 Indtægter: Medlemskontingenter kr Gaver og bårebidrag Salg af pjecer/bøger/postkort Bidrag fra andre org T&L driftstilskud Annonceindtægter Indt. Ifm.konsulent/HC-stol trp Vejlefjord deltagerbetaling Vejlefjord sommerophold T&L tilskud Weekendseminar deltagerbetaling Weekendseminar T&L tilskud Fælles temadag deltagerbetaling Fælles temadag T&L tilskud Landsindsamling Pjecetrykning T&L tilskud Renter og udbytte Indtægter i alt Udgifter Vejlefjord sommerophold Weekendseminar Fælles temadag Årsmøde Landsinds, blanketter/annonce Lokalgrupperne Revision & bogføring Hjemmeside LHC-nyt, trykning, porto m.v Bestyrelsesarbejde Konsulentarbejde Kontorhold. porto, tlf., papir m.v Kontormaskiner/inventar PC-vedligehold, EDB-udgifter Trykning af pjecer m.v Diverse udg. HC-stol.trp.repr.gaver mm Forsikringer IHA, EHA, KMS kontingent & konferencer Støtte til pers. psykologbehandling Kontorassistent, løn m.v husleje, kontorhold Socialrådgiver, løn m.v husleje, kontorhold,trp Lønadministration, renter, gebyrer, diverse Udgifter i alt Årets underskud ( ) 18 19

11 GENERALFORSAMLING 2004 lørdag den 17. april i Vingstedcentret i Bredsten ved Vejle Fra syd og øst: Drej fra motorvejen ved afkørsel 63 ved Kolding, og følg rute 441, der går lige forbi Vingstedcentret. Fra nord: Drej fra motorvejen ved afkørsel 61 ved Vejle, og kør ad rute 28 mod Billund. Ca. 10 km vest for Vejle drejes til venstre ad rute 441, der går lige forbi Vingstedcentret. Dagens program: 9.30 Ankomst med kaffe Generalforsamling Frokost Nordisk HC-møde i anledning af LHC s jubilæum (se program for mødet på side 7) Generalforsamling: Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 17. april 2004 kl i Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 20 Vejviser Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 13-18). 4. Vedtagelse af budget (se side 19) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Eventuelt. På valg til bestyrelsen er: Kasserer Ove Vedelsby Er villig til genvalg Sekretær Lis Hasholt Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Bettina Thoby Er villig til genvalg Der er ikke fremkommet andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er suppleanter til bestyrelsen: Anne Nørremølle og Susanne Vind villige til genvalg. Tilmelding til generalforsamling: Se under Nordisk møde side 6. 21

12 Klageregler Formålet med Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) er bl.a. at sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de skal have behandlet en sag hos de sociale myndigheder. Retssikkerhedsloven beskriver endvidere, hvordan de sociale myndigheder har pligt til at betragte personerne ud fra et helhedssynspunkt, og endelig beskrives hvilke muligheder, man har for at klage over en sags behandling og afgørelse. Ankeregler Når man henvender sig til kommunen, kan det være en fordel at tage et familiemedlem eller en god ven med en bisidder. Herved har man én at støtte sig til, to hører bedre end én, og bagefter har man én at snakke tingene igennem med. Hvis der bliver givet et afslag på en ansøgning, skal man altid sørge for at få afslaget skriftligt sammen med en begrundelse. Samtidig med det skriftlige afslag er kommunen forpligtet til at fremsende en klagevejledning. Får man kun et mundtligt afslag, kan man inden 14 dage forlange at få afslaget skriftligt med en begrundelse. Herefter har kommunen 14 dage til at sende et svar. I forhold til de tidligere love står det nu anført, at kommunen har pligt til en tidlig og helhedsorienteret indsats. Kommunen og amtskommunen skal nu vurdere ansøgningen i forhold til alle de muligheder, der findes, for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder, at såfremt man søger om hjælp efter én bestemt paragraf, kan kommunen ikke længere give afslag, før man har undersøgt alle andre muligheder i den sociale lovgivning. Inden sagen går til afgørelse, skal ansøgeren gøres bekendt med eventuelle oplysninger, der taler imod ansøgningen, således at vedkommende har mulighed for at udtale sig. Borgeren har oplysningspligt til at medvirke ved sagens behandling. Afgørelser efter den sociale lovgivning kan ankes inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Selve klagen behøver ikke at indeholde andet end en kort meddelelse om, at man ønsker at klage over afgørelsen. Naturligvis vil det dog være en fordel at uddybe sine argumenter, eventuelt ved indhentning af udtalelse fra læge, socialrådgiver eller andre relevante fagpersoner. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal klage, skal sagsbehandleren være behjælpelig hermed. Man kan også telefonisk eller ved personligt fremmøde meddele, at man ønsker at klage over en afgørelse. Klagen skal indsendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Her skal afgørelsen genvurderes, og såfremt afgørelsen fastholdes, skal sagen videresendes i de fleste tilfælde til Det Sociale Nævn i amtet. Kommunen har en tidsfrist på 4 uger til at fremsende sagen til amtet. Afgørelser, truffet af det sociale nævn, kan kun indbringes for Den Sociale Ankestyrelse, hvis ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel betydning. Ovennævnte regler gælder for næsten alle områder indenfor aktivloven og serviceloven med undtagelse af Tvangsanbringelser af børn og Personlig pleje i hjemmet (hjemmehjælp). Klagegangen: Husk tidsfristen på 4 uger. Klagen sendes til: Den myndighed, der behandler sagen (kommunen/amtskommunen) Hvis afgørelsen fastholdes efter en nyvurdering, sender kommunen/amtskommunen sagen til: Det Sociale Nævn I principielle sager kan borgeren/kommunen/amtskommunen sende sagen videre til: Den Sociale Ankestyrelse Den Sociale Ankestyrelse afgør om sagen er principiel. Klage over sagsbehandleren Hvis man er utilfreds med sagsbehandleren, f.eks. dennes optræden eller at sagen trækkes i langdrag, kan der klages til vedkommendes overordnede, evt. til borgmesteren eller den politisk ansvarlige på området. Man har ikke krav på at få en anden sagsbehandler, hvis samarbejdet er gået i hårdknude. I pkt. 22 i Vejledningen til Lov om retssikkerhed m.v. står imidlertid anført: I forvaltningen kommer borgeren tit i kontakt med én eller nogle ganske få personer, som han eller hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager. Kommunen og amtskommunen bør være opmærksomme på disse forhold. Myndighederne bør derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, være imødekommende over en anmodning om at få en anden sagsbehandler. Ønsket om en anden sagsbehandler skal således være velbegrundet. Hvis 22 23

13 kemien ikke passer, vil kommunen ofte efterkomme borgerens ønske. Hvis der derimod er tale om en borger, som ønsker at skifte sagsbehandler hver anden måned, er der næppe større chance for at få ønsket opfyldt. Man kan heller ikke forlange at få en konkret navngiven sagsbehandler men kun en anden sagsbehandler. Klage til ombudsmanden Når alle andre klagemuligheder er opbrugte, kan man klage til Folketingets Ombudsmand. Dette gælder både for klagen over en afgørelse og over selve sagsbehandlingen. Denne har dog ingen beføjelser til at ændre afgørelsen, men kan henstille til en ændring. Følges denne henstilling ikke, må man gå til domstolene. Klage over den lægelige behandling Klage over den lægelige behandling (læger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, ergo- og fysioterapeuter, kliniske tandteknikere, fodterapeuter, apotekerpersonale samt enkelte andre f. eks. kiropraktorer) skal foretages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, som sender sagen til behandling og undersøgelse i Sundhedsstyrelsen. Aktindsigt Man har ret til at få indsigt i egne sagsakter og få udleveret en kopi af disse. Akterne skal fremsendes inden 10 dage efter anmodningen. Dette gælder for akter i den kommunale forvaltning, lægejournaler m.v. Det kan anbefales, at man efter hver indlæggelse eller lægekontrol får udleveret en kopi af sin lægejournal. Såfremt man får brug for vagtlæge eller lægebehandling under rejse, er det altid en stor fordel at kunne fremvise de sidste aktuelle lægeoplysninger. Bodil Davidsen Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november-31. december 2003 Private gavebidrag 103 gavegivere inkl. Landsindsamlingen kr ,00 Tips & Lotto, driftstilskud kr ,65 I alt kr ,65 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen Den glemte person ved Huntingtons chorea Foredrag holdt på temadagen i Odense for ægtefæller og pårørende den 25. oktober 2003 De første tegn på HC viser sig ofte kun i hjemmet som mindre adfærdsændringer. De pårørende har måske allerede vidst, at det ville eller kunne ske på et eller andet tidspunkt, og har længe været på vagt over for små tegn, som kun de allernærmeste er i stand til at se. Modsat vil den, der er bærer af sygdommen, måske ofte være tilbøjelig til at bagatellisere disse små forandringer og benægte sygdommen. De pårørende vil allerede i denne første fase føle sig alene med chokket, alene med sorgen og angsten for fremtiden. Man vil have vanskeligt ved at fortælle det sygdomsramte familiemedlem, at man har registreret sygdomstegn det kan let blive en meget pinagtig diskussion. I hele den periode før den, der er ramt af sygdommen, har fået sygdomsindsigt og har erkendt åbent, at han/hun nu har fået symptomer på HC, er de pårørende meget alene med alle deres egne følelsesmæssige reaktioner og alene om at iagttage de fysiske og psykiske forandringer. Som pårørende har man måske længe været klar over, hvad der var i vente. Men man har måske ikke forudset den ensomhedsfølelse, der kan opstå, når man ikke længere er i stand til at tale om det, der sker, og være to om at tackle problemerne. I begyndelsen går man måske stille med dørene vil ikke tale bag om ryggen med børn, venner og familie, så længe den syge ikke selv oplever forandringen. Man føler, at dette er man nødt til at klare selv man har jo været forberedt, og nu er det tidspunktet, hvor man må begynde at tage hensyn til den sygdomsramte. Det kunne også være det tidspunkt, hvor psykologen kunne komme ind i billedet og hjælpe den eller de pårørende til at forstå og give plads for deres egne reaktioner. Senere i forløbet, når sygdommen er mere åbenlys når de pårørende kan tale med HC-patienten og med omgivelserne om problemerne viser der sig måske en større styrke og evne til at klare de tiltagende problemer. Vigtigt er det i alle faser at man erkender sine egne begrænsninger og beder om hjælp til aflastning, når det er nødvendigt. Det er under hele forløbet nødvendigt, at man ud over at passe patienten også passer på sig selv er ærlig over for sig selv og giver sig selv lov til at føle det, man føler. Det er også vigtigt, at man lærer sygdomssymptomerne at kende, så man forstår de adfærdsændringer, der er opstået hos den syge pga. fysiske ændringer i hjernen. Jo mere man ved om de intellektuelle og mentale ændringer, der er typiske træk hos alle HC-ramte, des 24 25

14 mere forstående kan man være, og des mindre irriteret eller skuffet vil man blive. De typiske ændringer er både specifikke og forudsigelige: Efterhånden som evnen til at planlægge og tænke fremad mistes, bliver HC-patienten passiv og initiativløs. Der bliver mere og mere brug for ydre stimuli i mangel af indre stimuli og motivation. Man må gøre tingene i fællesskab. Partnerens handlinger kan virke som stimuli på den HC-ramte. I begyndelsen af sygdommen tror de pårørende, at HC-patienten kan arbejde lidt i hjemmet. Men det viser sig, at den syge har svært ved at organisere arbejdet effektivt og har svært ved at koncentrere sig. Man må give patienten lov til at nøjes med en ting ad gangen. Selv kan patienten være helt uvidende om de forandringer, der er så iøjnefaldende for omgivelserne. Patienten mister lysten til at prøve noget nyt. Forandringer bør indføres gradvist. Patienten kan virke tankeløs og egoistisk, men det er ikke længere muligt for patienten at se tingene fra en andens synsvinkel. Det er ikke længere muligt at forstå og acceptere andres behov og følelser. Det er svært for den pårørende. Det er en forandring, der let får den pårørende til at føle sig glemt. Der kan ske følelsesmæssige forandringer, som fx irritabilitet, ængstelse eller ophidselse - ustabile følelser, raserianfald uden grund eller der kan komme depressive symptomer. Det er vigtigt, at man undgår konfrontation som svar på vredesudbrud, som man ville gøre i andre situationer med fx familie, venner eller kolleger. Den slags umotiverede og uforklarlige følelsesudbrud kan let fremkalde lignende re- aktioner hos den pårørende, som derfor må undlade at give plads for egne reaktioner. Et våben mod denne selvundertrykkelse hos de pårørende ud over at erkende og forstå de fysiske forandringer i hjernen, der forårsager de reaktioner kan være at motionere sin frustration af sig. Men de pårørende kan også rammes af depression eller udbrændthed, så det bliver nødvendigt at sørge for at få behandling. Det er vigtigt at vide, at de emotionelle ændringer, der sker hos HC-patienter (depression, ængstelse, irritabilitet eller aggressioner), heldigvis kan mindskes ved medikamentel behandling! De pårørende stiller ofte alt for store krav til sig selv om, hvad de skal kunne klare. Men det er vigtigt, at man tillader sig selv at reagere følelsesmæssigt ikke i konfrontation med patienten, men i sin egen selvopfattelse og selvforståelse og måske i samværet med sine andre nære. Det er vigtigt, at man accepterer de følelser, der kommer op i en, når man oplever, at sygdommen overdøver de følelser, man havde engang. Man skal også være opmærksom på den skyld, der næsten altid vælder frem, når man mister tålmodigheden, og når man opdager, at man har mistet og føler sig svigtet føler, at hele ansvaret hviler på en, og at man er magtesløs over for forandringerne at man måske mister omgivelsernes hjælpsomhed og forståelse, vennerne, familien osv. At man efterhånden står alene med de voksende problemer. Da er det vigtigt at have nogen, man kan dele sin sorg og sine frustrationer med. Da er det vigtigt, at man inden man bliver helt udbrændt eller bryder sammen søger hjælp og aflastning og giver sig selv lov til at trænge til en pause, eller til at få hjælp til at komme sig. Når patientens kontaktflade til omverdenen begynder at indsnævres, og der sker en tilbagetrækning, er det vigtigt for den pårørende at bevare kontakten til omverdenen. Helt overordnet vil jeg sige, at den mest almindelige og sunde! reaktion ganske enkelt er at lade livet gå sin gang, at lade alt fortsætte så vidt muligt som før med de nære ting, hverdagskernen, i centrum: arbejdet, samvær, måltider, adspredelser, de daglige aktiviteter osv. Alligevel er det selvfølgelig meget svært at acceptere, at så meget af det tilvante liv skal opgives. Både patienten og de pårørende kastes ud i at skulle afklare en ny identitet i denne vanskelige situation, hvor alting vendes op og ned. Man og det gælder både patienten og de pårørende står med ændrede roller, som må medføre en ændret identitetsopfattelse. Jeg vil sige, at det næsten er uundgåeligt. Og det kræver for de fleste, at man kan hente hjælp og støtte fra omgivelserne. Det kan fx være hos en psykolog. Behovet for psykologhjælp vil naturligvis være meget forskelligt. Der vil heldigvis ofte være lange perioder, hvor alle i familien har det så stabilt, at psykologen er overflødig, og nogle familier klarer sig helt uden. Men når det kniber, kan en psykolog hjælpe med at løsne de værste knuder. En henvisning til en psykolog giver ret til 12 behandlinger, men der er en egenbetaling på 245 kr. pr. gang. En henvisning til en psykiater kan også være en mulighed. Det har den fordel, at det er gratis, men som regel er der vældig lang ventetid. Marianne Schroll Rådgivning om pasning og pleje Plejehjem/institutioner og hjemmepleje med interesse for Huntingtons chorea kan få besøg af Merete Lüttichau med henblik på rådgivning om pasning og pleje af HC-patienter. Rådgivning for plejehjem, som er medlem af Landsforeningen, ydes uden beregning bortset fra 500,- kr. pr. besøg, der altid opkræves til delvis dækning af konsulentens transportudgifter. Nærmere aftale træffes med sygeplejerske Merete Lüttichau Havnø, 9560 Hadsund Tlf

15 28 Weekendophold for unge ved Vejlefjord I weekenden den november 2003 blev der afholdt seminar for unge ved Vejlefjord. Det var anden gang, at jeg deltog. Første gang var i 2001, hvor jeg deltog sammen med min søster Rikke. Det var en temmelig hård oplevelse, da vi var godt på vej mod en HC familiekrise. Nu var der gået to år, og både Rikke og jeg var klar til at deltage igen. Vi ankom sammen med vores kærester Torben og Jacob lige i tide til buffeten fredag aften. besøg Tlf lege! Men Bettina fik os til at klappe, alt imens vi sad i en stor rundkreds, og det virkede. Efter vi alle havde skudt på hinanden (endnu en leg), var isen brudt, og så var resten af aftenen afsat til, hvad man nu selv havde lyst til. For nogle startede lørdag meget tidligt med morgenbadning kl ikke noget vi kunne lokkes ud i, men ifølge dem der deltog i badningen, var det dejligt! For resten af os startede lørdagen kl. 9 med diverse oplæg. Oplæggene var interessante, men det som man husker mest fra den først del af lørdagen, var oplæggene fra to deltagere. Søren Larsen og Rikke Garn fortalte om deres oplevelser med HC. Deres oplevelser var vidt forskellige, men det, der er så vigtigt ved disse oplæg, er, at de altid giver et meget stærkt indtryk, som man husker, når man forlader Vejlefjord. Efter frokost var det tid til at røre sig. På et ophold ved Vejlefjord får man altid spist godt måske en anelse for godt, så det er altid rart med en gåtur til fyret trods vind og regn. Eftermiddagen bidrog med endnu et par oplæg, og så var det tid til gruppearbejde. Vi blev opdelt i grupper (testet positivt, testet negativt, ikke testet og pårørende), hvor vi skulle gennemgå en række spørgsmål. Her er der mulighed for at lytte til andres erfaringer og fortælle sine egne overfor et mindre publikum. Nu hører jeg selv med til gruppen med dem, der er testet negativt og lige som sidste gang, jeg deltog, befandt jeg mig i en gruppe med kun mig! Jeg håber altid at møde nogle, som står i samme situation, men desværre Det er altid underligt at ankomme et sted, hvor man ikke rigtig kender nogen, og hvor man ved, at man er samlet for at tale om noget så alvorligt som HC. Men Bettina Thoby, som havde overtaget det store arbejde at arrangere seminaret, fik det til at gå op i en højere enhed. Efter at hun havde budt os alle velkommen, og vi havde siddet ved buffeten, blev vi samlet i stuen til kaffe og kage og så til noget, hvor man ofte tænker åh nej velkomsthar det endnu ikke været muligt. Jeg blev i stedet sat i en pårørende gruppe. Sammen med oplæggene fra deltagerne er det den del af weekenden, som jeg synes, man får mest ud af. Aftenen bød på årets første julemiddag samt endnu en leg. Denne gang havde Bettina arrangeret en slags tipskupon. Nogle af deltagerne var blevet håndplukket til at kæmpe mod hinanden i diverse discipliner, bl.a. flødeskumspiskning! Vi andre skulle så stemme på, hvem, vi troede, ville vinde duellerne. Andenpladsen gik til Asger, mens førstepladsen blev overlegent vundet af Kristina B. Larsen med alle rigtige. Der blev grinet og snakket en masse, og nogle festede vist til kl. 4 om morgenen! Om søndagen er man ved at være træt i hovedet. Vi mødtes til de sidste oplæg, hvorefter vi diskuterede, hvad var godt, hvad der manglede osv. Vi var meget tilfredse med weekenden og vil gerne anbefale det til andre unge i samme situation. Det er ikke sidste gang, vi har været med. Tak til Bettina, Asger og alle jer andre for en god weekend. Ann-Katrine Garn 29

16 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. Kalenderen Dato Aktivitet Sted Marts 8. Lokalgruppemøde Fyn 18. Lokalgruppemøde Vestjylland April Generalforsamling og 20 års jubilæum Vingstedcenteret Maj 25. Lokalgruppemøde København og omegn 27. Lokalgruppemøde Vestjylland Juni 19. Sommerudflugt Vestjylland Sommerophold Vejlefjord September 7. Lokalgruppemøde København og omegn VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf Oktober 23. HC fællestemadag November 13. Julemøde Vestjylland Weekendseminar Vejlefjord 30 31

17 32 Fremvisning NYT fra lokalgrupperne af hjælpemidler N ordjylland Ungdomsgruppen i Jylland V estjylland ÅRSPROGRAM 2004 Torsdag den 18. marts Møde med Sven Asger Sørensen. Nyt fra landsforeningen Nyt fra forskningen Spørgsmål fra deltagerne Mødet afholdes på Billedskolen, Fauerholtvej 10, Ikast og starter kl Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Torsdag den 27. maj Møde med socialrådgiver Bodil Davidsen. Hvordan samarbejder man bedst med de kommunale socialforvaltninger? HC-ramte familiers rettigheder Spørgsmål fra deltagerne Mødet afholdes på Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, Ikast og starter kl Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 19. juni Sommerudflugt til Hanne og Villys sommerhus Ringvejen 22, 7790 Thyholm. Vi mødes traditionen tro til kaffe og kage kl og forbereder i fællesskab aftenens grillmenu. Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 13. november Julemøde. Vel mødt! Else Jensen Tlf Per Stefansen Tlf Mona Hansen Tlf F yn Mandag den 8. marts kl holder vi lokalgruppemøde hos Henrik og Birthe. Adressen er Christian IX s vej 21, 5230 Odense M. Tilmelding på tlf V estsjælland Henrik og Birthe København og omegn Tirsdag den 6. januar Så blev det igen tid til et lokalgruppemøde for Københavnergruppen. Forhåbentlig godt ovre jul og nytår, mødtes vi tirsdag d. 6. januar på en ny, glimrende (læs gratis) lokalitet. Denne gang blev det Busses Skole i Gentofte, der lagde lokaler til. På trods af, at det netop var denne dag vinterens første sne faldt i Københavnsområdet, var der forbavsende få afbud. End ikke varslet om isslag kunne holde folk tilbage, og bordene blev således hurtigt fyldt op godt hjulpet af de fristende kager og varm kaffe. Deltagerne lytter interesseret til Tine Wøbbes foredrag. 33

18 Lars Bennetzen fortæller om dykning. 34 Bettina bød os velkommen i de nye lokaler. Herefter overtog foreningens psykolog, Tine Wøbbe. Hun fortalte, hvilke grupper hun har kontakt med i hendes terapeutiske virke: Risikopersoner, testede og ikke-testede, ægtefæller, kærester osv. Terapien kan være et alternativ, når man ikke vil eller kan tale med ens nærme- ste, familie eller venner om psykologiske problemer relateret til HC. Modtager man psykologhjælp, kan man søge foreningen om et økonomisk tilskud. Det sker ved, at man sender et brev til foreningens socialrådgiver, Bodil Davidsen. Brevet skal blot indeholde navn og en ganske kort ansøgning. Der er selvfølgelig 100% tavshedspligt i sådanne sager. Efter det gode fremlæg fik Tine overrakt to flasker australsk rødvin. Herefter rejste Lars Bennetzen sig og opfordrede personer med HC til at få et gratis prøvedyk i Rødovre Sportsdykker Klub. Der er helmasker i klubben, hvilket gør det lettere for personer, der har svært ved at styre musklerne i ansigtet. Lars kan kontaktes på tlf (efter 17). Motiveret af Lars glimrende initiativ kom Sven Asger Sørensen med et opråb om mere socialt samvær i lokalgruppen. Ikke med HC i fokus tværtimod. Det kunne således være en tur i biografen, en skitur eller en cafétur. Hvis nogen har nogle ideer i den retning, er det bare med at få dem frem i lyset. Kasper Boddum Snakken gik ved bordene. Tak for sidst til alle der deltog i lokalgruppens møde den 6. januar, hvor vi havde besøg af psykolog Tine Wøbbe. Det var bestemt ikke en uinteressant aften, og mange fik talt med Tine såvel i det offentlige forum som mere privat. Næste gang vi mødes, vil der blive lagt op til debat i mindre grupper. Vi vil til dagen formulere en række forskellige spørgsmål, som det kunne være interessant at diskutere blandt medlemmerne. Så her er det bare om at møde op og give sin mening til kende der er givet noget af interesse for alle. ÅRSPROGRAM 2004 Tirsdag den 25. maj kl Gruppedebataften vi mødes igen på Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gen- tofte. Tilmelding til foreningens sekretær Lonni Kristensen på tlf eller på mail Tirsdag den 7. september kl En aften i forskningens tegn. Mødetid og -sted samt tilmelding i næste nummer af LHC-nyt. Jeg glæder mig til at se alle i første omgang den 25. maj og er selvfølgelig til at træffe på telefon eller , hvis der skulle være kommentarer eller spørgsmål omkring lokalgruppens virke. Med venlig hilsen Bettina Thoby Øvrige Sjælland 35

19 Støt Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Gaver Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er godkendt af skattemyndighederne, således at gavebidrag i henhold til ligningslovens paragraf 8A i et vist omfang kan fratrækkes på selvangivelsen. De første 500 kr. kan dog ikke fratrækkes, og det højeste beløb, ordningen omfatter, er kr. Gaver til foreningen må gerne fordeles over året med flere mindre indbetalinger. Når blot disse sammenlagt overstiger de førnævnte 500 kr., kan fradrag foretages. Kvittering for gaveydelsen skal vedlægges selvangivelsen. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag på op til kr. Gaver på mindre beløb er også meget væsentlige for landsforeningen, idet førnævnte godkendelse fra skattemyndighederne foruden medlemsantallet afhænger af antallet af gavegivere. Gavebrev Hvis De også ønsker at fratrække de første 500 kr. på selvangivelsen, eller hvis De ønsker at give mere end kr. om året til Landsforeningen mod Huntingtons Chorea, og ønsker fradrag for det fulde beløb, kan dette lade sig gøre i henhold til ligningslovens 12 stk. 2. Det forhøjede fradrag opnår De ved at underskrive et Gavebrev, hvori De forpligter Dem til at betale et fast årligt beløb eller en bestemt procentdel af Deres indkomst i en periode på ti år eller mere. Et udkast til et Gavebrev kan uforpligtende for Dem rekvireres hos landsforeningen. Testamente Ønsker De, at Landsforeningen mod Huntingtons Chorea skal arve Deres formue eller en del heraf, er det nødvendigt at oprette et testamente. I testamentet indsætter De landsforeningen som arving og angiver den ønskede del af arven. Da Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er fritaget for at betale arveafgift, vil hele beløbet gå ubeskåret til foreningens arbejde. Bårebidrag Ønskes det, at der i stedet for blomster til en begravelse sendes bårebidrag til Landsforeningen mod Huntingtons Chorea, kan dette eksempelvis bekendtgøres i dødsannoncen. Giro bedes benyttet. Landsforeningen fremsender en liste over bidragydere til de efterladte. Støtte til forskning Det er muligt at øremærke gaver, arv og bårebidrag således, at beløbet specifikt anvendes til forskning med relation til Huntingtons chorea. Dette gøres ved at angive forskningsmidler på indbetalingskortet. Yderligere information I folderen Støt Landsforeningen mod Huntingtons Chorea finder De yderligere råd og vejledning om, hvordan støtten bedst kan gives

20 HC-materialer Videofilm Den tunge arv (DR2 2003) og Synspunkt (DR1 2000) er lagt på samme bånd. Huntingtons Sykdom Symptomer, sykdomsforløb og tiltak og Huntingtons Sykdom Det vanskelige måltidet, begge norske, er lagt på samme bånd. Hannes arv (Lokal TV Fyn) og Damernes Magasin (gæst: Jytte Broholm) er lagt på samme bånd. Til brug for undervisning af plejepersonale vil der kunne udlånes et specielt videobånd indeholdende en belgisk produceret film omkring pasning og pleje, samt de to norske film. Bøger I risiko af Eva Husum Schmidt. Bogen er resultatet af en interviewundersøgelse. Den beskriver risikoaspektet i forbindelse med Huntingtons chorea. Vi har Huntingtons chorea i familien af Joy Slatford oversat til dansk af Else Jensen. Bogen er tiltænkt børn i 4-9 års alderen som en hjælp, når de skal orienteres om HC. Pris pr. eksemplar 25,00 kr. Huntington og mig en ungdomsbog af Alison Grey oversat til dansk af Mona Hansen og Else Jensen. Bogen er tiltænkt unge i HC-familier. Pris pr. eksemplar 40,00 kr. Pjecer Huntingtons chorea en orientering af Sven Asger Sørensen og Helge Madsen. Huntingtons chorea pasning og pleje af Merete Lüttichau. Huntingtons chorea social vejledning af socialrådgiver Bodil Davidsen. Ekspeditionsgebyr på 25,00 kr. for én pjece. For hver pjece herudover kommer et tillæg på 5,00 kr. Andet Støt Landsforeningen mod Huntingtons chorea Støttefolder med en kort præsentation af foreningen og støttemuligheder. Informationsfolder. Personligt kort. Alle materialer kan fås/lånes ved henvendelse til Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Boulevard 34 st.th., 2650 Hvidovre, tlf , Afdeling for Medicinsk Genetik Jørgen Nielsen, Blegdamsvej 3, 2200 København Tlf Center for Små Handicapgrupper København Bredgade 25 F, 5. sal Tlf Sct. Annæ Passage, 1260 København K Fremvisning af hjælpemidler Jens Peter Lykke Olsen, Elmkær 6, 4534 Hørve Tlf Konsulent vedr. pasning og pleje Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund Tlf Lokalgrupper Nordjylland Lis Nymark Hansen, Spergelvej 19, 9270 Klarup Tlf Dorthe Bjødstrup, Rørholtvej 12, 9330 Dronninglund Tlf Ungdomsgruppen Katrine Wilkens Tlf i Jylland Vejlegade 9, 4.tv., 8000 Århus C Vestjylland Else Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf Fyn Birthe Mikkelsen og Henrik Krogh Jensen Tlf Chr. IX s Vej 21, 5230 Odense M Vestsjælland Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng Tlf Jens Peter Lykke Olsen, Elmkær 6, 4534 Hørve Tlf Øvrige Sjælland Helen Pedersen, Haraldsgade 41 3tv., 2000 Kbh. N. Tlf Tina Søndergaard, Hasselvænget 15, 4300 Holbæk Tlf København Bettina Thoby, Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf og omegn Psykologer der samarbejder med LHC Teit Juel Jensen Tlf Bredgade 28, 1.th., 7400 Herning (bedst ) Marianne Schroll Tlf Nørrevænget 65, 1., 5000 Odense C (bedst 8-9, 12-13) Tine Wøbbe Tlf Skovgårdsvej 34, 2920 Charlottenlund (bedst efter kl. 17) Sekretær for LHC Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Tlf Boulevard 34 st.th., 2650 Hvidovre Socialrådgiver Bodil Davidsen, Frederikshave 34 st.th. Tlf Hillerød træffes bedst hverdage 9-10 eller benyt telefonsvarer Vejlefjord sommerophold Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng Tlf Deadline for næste nummer af LHC-nyt: 1. maj

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamlingen 2002... 3 Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport 2002...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang September 2001 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 Møde med Lis Hasholt... 4 Temadag for ægtefæller... 5 Tips- og Lottotilskud...

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang September 2004 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Weekendseminar 2004... 5 Europæisk HC forskningsnetværk...

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Marts 2006 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Panum gjorde det igen!... 3 Rundt om HC... 3 Sommerophold på Vejlefjord Centret... 8 Generalforsamling

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang Marts 2007 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 HV projekt med støtte fra Socialministeriet... 4 Der er så mange alvorlige sygdomme,

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Juni 2003 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Tak til Merete og præsentation af den nye formand... 3 Referat af generalforsamlingen... 5 Formandens beretning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang Marts 2008 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Skal du noget i uge 27?... 4 Nye forskningsprojekter om HC

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen 2001... 4 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang December 2004 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Fælles temadag et positivt input i hverdagen... 5

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Juni 2005 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 3 Generalforsamlig lørdag den

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang December 2002 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Boganmeldelse: Ny ungdomsbog... 3 Landsindsamling 2002... 4 Indkomne bidrag og gaver... 4 Større valgfrihed

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer m.v. 1 Resultatopgørelse 2005 7 Balance pr. 31. december 2005 8 Noter 9 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere