Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Økonomien klar til temposkift"

Transkript

1 Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten svære betingelser på grund af recessionen i euroområdet. Det er vores forventning, at dansk økonomi mod slutningen af året vil forlade dødvandet og begynde at vokse igen. Fremgangen vil være drevet af voksende indenlandsk efterspørgsel, herunder højere privatforbrug og øgede investeringer, men også voksende eksport hjulpet af en bedring i den globale økonomi. Væksten de kommende år vil dog næppe blive høj nok til at skabe fremgang på arbejdsmarkedet, men den vil dog blive høj nok til at holde beskæftigelsen og ledigheden stabil. Inflationen er faldet betydeligt siden begyndelsen af året. Der er dog tale om et midlertidigt fald, blandt andet som følge af afskaffelsen af fedtskatten. Boligmarkedet ser ud til at have passeret bunden, og vi venter gradvise prisstigninger på landsplan i de kommende år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognosetidligere prognose BNP 0,1 1,5 0,4 1,5 Privatforbrug 0,4 1,2 0,4 1,1 Offentligt forbrug 0,8 0,5 1,2 0,2 Faste bruttoinvesteringer 1,7 1,8 0,3-0,5 Eksport -0,8 3,5 0,1 3,2 Import 1,9 2,4 0,0 1,6 Bruttoledighed (1000 personer) Inflation 0,8 1,7 1,3 1,9 Offentlig saldo, % af BNP -1,9-1,1-1,4-0,3 Betalingsbalance, % af BNP 4,6 5,1 4,1 4,7 BNP er ikke vokset i snart tre år To skridt frem og to skridt tilbage Dansk økonomi har de seneste tre år været i en to skridt frem, to skridt tilbage situation. BNP er ikke vokset, og arbejdsmarkedet har været fastfrosset. Men vi er i gang med et temposkift vi nærmer os således to skridt frem og kun et skridt tilbage. Det er en klar acceleration men desværre ikke med en høj sluthastighed. Dansk økonomi er kommet langt i den nødvendige tilpasning oven på finanskrisen og den indenlandske overophedning af både bolig- og arbejdsmarked. Boligpriserne er faldet med cirka 20 procent, lønvæksten er kommet markant ned, og særligt virksomhederne har øget deres opsparing betragteligt. Tilpasningen har kostet, men den har været nødvendig, og det giver nu plads til vækst i økonomien. Det, sammen med en forventning om en langsom bedring af den økonomiske situation i Europa, er baggrunden for, at vi forventer et brud på de seneste næsten tre år med nulvækst. En klar bedring; men der er lang vej til at kalde det et økonomisk opsving. Selvom vi kun forventer, at BNP stiger med 0,1 procent i år, så er det værd at understrege, at vi forventer ganske pæn vækst i både 3. og 4. kvartal, en fremgang, der efter vores vurdering vil fortsætte ind i 2014, hvor årsvæksten kan nå op på 1,5 procent. Væksten vil i 2014 sikre en beskeden fremgang i beskæftigelsen. Fremgangen ventes at være drevet af såvel eksport som indenlandsk efterspørgsel. Den lave vækst og den forholdsvis høje ledighed har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt man bør lempe finanspolitikken i 2014 i forhold til det planlagte. De økonomiske vismænd anbefaler en finanspolitisk lempelse 415 mia. kr, faste priser mai. kr., faste priser BNP Cheføkonom Steen Bocian Økonom Jens Nærvig Pedersen Privatøkonom Las Olsen Assisterende analytiker Andreas Løchte Ermler juni 2013

2 Nordic Outlook på mia. kroner, mens OECD og Danmarks Nationalbank fraråder det. Uenigheden afspejler dels en diskussion om det finanspolitiske råderum, dels en diskussion om, hvor meget ledig kapacitet, der er i økonomien og endelig nok også en diskussion om, hvor virkningsfuld en finanspolitisk lempelse vil være i en lille åben og meget rentefølsom økonomi. Der findes desværre ikke et facit med to streger under, selvom både vismænd og nationalbanken gerne vil give indtryk af at sidde med facitlisten. Efter vores vurdering burde man derfor i stedet koncentrere indsatsen om at gennemføre initiativer, som strukturelt styrker økonomien. Hvis sådanne initiativer kan designes, så de har en svagt ekspansiv effekt på den økonomiske aktivitet i 2014, så kan det bestemt overvejes, men det er det strukturelle indhold, og ikke det konjunkturregulerende indhold, der bør være i fokus. Ovennævnte diskussion illustrerer nemlig med al ønskelig tydelighed, at konjunkturstyring ikke er et præcisionsværktøj, og diskussionen mellem de fagligt stærke og uafhængige analyseenheder viser, at der er fordele og ulemper uanset den præcise stramhedsgrad, og at de økonomiske risici går i flere retninger. Sammenligner vi vores nuværende prognose med vores seneste prognose fra marts, har vi ikke ændret syn på den økonomiske fremtid. Vores vækstskøn for 2013 er nedjusteret en smule, men det skal primært ses i lyset af, at dansk økonomi i første halvår i år har skuffet, fremadrettet fastholder vi den forsigtige optimisme. Der er mange usikkerhedsfaktorer i relation til prognosen men den største usikkerhedsfaktor er klart, at krisen kommer til trække længere ud, end vi har lagt til grund i prognosen. Timingen af temposkift er altid vanskelig at forudsige. Betingelserne for et temposkift er bestemt til stede, men der er endnu ingen sikre indikationer på, at det sker allerede i andet halvår, som jo begynder om ganske få dage. Privatforbruget ved at komme sig Som forventet har der været en svag stigning i privatforbruget indtil videre i år. I første kvartal voksede privatforbruget med 0,1 procent, trukket af blandt andet ferieforbrug og brændsel i det kolde forår og af højere forbrug af fødevarer, efter at fedtskatten blev fjernet fra nytår. Tal for Dankortomsætningen i maj tyder på, at den moderate vækst er fortsat eller måske endda accelereret lidt i andet kvartal. Alt i alt peger det mod, at privatforbruget i 2013 kommer til at vokse næsten lige så meget som den fremgang, der er i realindkomsten efter skat. Vækstraten for hele året 2013 bliver ikke imponerende 0,4 procent er vores bud. Men det dækker over en stigning i forbruget fra kvartal til kvartal omkring de 0,3 procent. Det er ikke langt fra, hvad man kunne kalde normalvækst i dansk privatforbrug. I 2014 bliver væksten i realindkomsten mindre end i år. Til gengæld regner vi med, at forbrugerne vil bruge en større del af indkomsten, så der alligevel er udsigt til en stigende forbrugsvækst. En gradvis forbedring af situationen på boligmarkedet og efterhånden også på arbejdsmarkedet burde kunne løfte forbrugertilliden. Men vi forventer kun meget gradvise forbedringer, og dermed også kun en meget gradvis stigning i forbrugskvoten. En kvote, der efter vores vurdering kun er lidt lavere end sit historiske gennemsnit for øjeblikket. Krisen har medført et kraftigt fald i forbruget i forhold til den disponible indkomst, som vi beregner den. Men faldet kom fra et meget højt niveau. Derfor forventer vi ikke en ketchup-effekt, hvor en vending i Den indenlandske efterspørgsel vokser Udsigt til vækst Vækst i privatforbruget på vej 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 Årlig vækst (%) % vækst i BNP Indenlandsk efterspørgsel % k/k Privatforbrug inkl prognose Forventet ud fra Dankortomsætning Kilde: Danmarks Statistik, Nets og Danske Bank Forbruget er lavt, men ikkke ekstremt lavt 96,0 % af disponibel indkomst 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 Forbrugskvote Kilde: Danmarks Statstik og Danske Bank Eksport juni 2013

3 Nordic Outlook 26. juni 2013 forbrugertilliden pludselig udløser en stigning i forbrugskvoten til samme niveau som i for eksempel Midlertidigt fald i inflationen Stort, men teknisk fald i inflationen År-til-år inflationen er nu nede på 0,9 procent (i maj). Det er et temmelig dramatisk fald i betragtning af, at den så sent som i februar 2012 var på 2,8 procent. En række udefrakommende og tekniske forhold trak inflationen op i 2012 og ned i år. Det gælder især energipriserne og afgifterne, ikke mindst fedtskatten. Der var også et fald i den målte pris på transportforsikringer på 15,5 procent i januar, som trækker kraftigt ned i Inflationen er endnu lavere, end vi forventede i vores seneste prognose, hvilket især hænger sammen med faldet i olieprisen siden. I 2014 forventer vi at vende tilbage til en inflationstakt i underkanten af to procent. Inden da kommer vi dog formentlig til at se endnu lavere inflationsrater hen over sensommeren og efteråret. Der er en mindre afgiftslettelse i juli (og endnu én i januar), og basiseffekten fra 2012 vil også trække nedad. Biddrag til ændring i inflation siden februar 2012 Procentpoint Brændstof til biler -0.5 Fødevarer -0.5 Forsikringer -0.3 Finansielle tjenester -0.1 Kaffe -0.1 Alkohol og tobak -0.1 Elektricitet -0.1 Husleje 0 Beklædning -0.1 Flydende brændsel -0.1 Restauranter mv Bøger 0.1 Charterrejser 0.1 Fritid, kultur, sport 0.1 I alt -1.9 Kilde: Reuters Ecowin og Danske Bank Inflationsraten kan komme så tæt på nul, at der opstår diskussioner om risiko for deflation. Men vi er stadig langt fra egentlig deflation i Danmark, fordi det er midlertidige faktorer, der giver den lave prisvækst, og fordi der stadig er vækst i lønningerne. Vi regner med en lønvækst på det private arbejdsmarked i år på linje med sidste års 1,6 procent. I 2014 kan lidt bedre udsigter for beskæftigelsen give lidt højere lønvækst. Fragmenteret boligmarked Boligmarkedet er i øjeblikket i gang med at rejse sig igen oven på flere års nedtur. Prisudviklingen det seneste års tid indikerer, at bedringen for alvor har fået fat i ejerlejlighedsmarkedet. Her er priserne over det seneste år steget omkring 8 procent. På markedet for parcelhuse har der imidlertid også været bedringstegn at spore på det seneste. Priserne er her steget omkring 3 procent over de seneste tolv måneder. Prisstigninger har gået hånd i hånd med et fald i udbuddet af boliger til salg. Siden det samlede boligudbud toppede i midten af 2011, er det faldet med godt boliger. En del af faldet skyldes, at nogle sælgere har taget deres bolig af markedet igen, men en del skyldes også en svag fremgang i omsætningen på boligmarkedet. Boligudbuddet er faldet Boligudbud (parcelhuse og ejerlejligheder) Kilde: Danmarks Statistik Selvom billedet på landsplan er lysnet en smule, så er boligmarkedet i øjeblikket meget fragmenteret. Den seneste tids fremgang kan primært tilskrives fremgang på boligmarkedet i Region Hovedstaden. Her er ejerlejlighedspriserne skudt pænt i vejret, men der har også været svag fremgang i parcelhuspriserne. Omvendt er der andre steder i landet, hvor priserne fortsat falder mest bemærkelsesværdigt i Region Sjælland. Denne udvikling genfindes også i antallet af tvangsauktioner. På landsplan er antallet af tvangsauktioner fortsat i den høje ende sammenlignet med perioden før 2008 omkring 425 om måneden. Det skyldes blandt andet, at der fortsat finder mange tvangsauktioner sted i Region Sjælland. Til gengæld peger pilen nedad i Region Hovedstaden, hvor antallet af tvangsauktioner er faldet støt den seneste tid. Fortsat mange tvangsauktioner Tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistik Vi venter en fortsat fremgang i prisen på parcelhuse hen over prognoseperioden. Prisstigningerne vil nok ligge omkring 1,5 procent om året i juni 2013

4 Nordic Outlook gennemsnit på landsplan, men der vil fortsat være betydelige regionale forskelle. Selvom der er udsigt til fremgang på boligmarkedet, er det værd at understrege, at boligmarkedet hviler på et skrøbeligt fundament. Grundskylden stiger i disse år i flere kommuner, og udløbet af afdragsfrihed nærmer sig for et større antal boligejere. Derudover udgør det svage arbejdsmarked også en begrænsning på boligmarkedet. Negativ rente året ud Siden Nationalbanken i januar måtte hæve renten for at modgå presset på fastkursen, har kronekursen ligget forholdsvist stabilt under centralkursen over for euroen. I begyndelsen af maj sænkede Nationalbanken udlånsrenten med 0,10 procentpoint som reaktion på rentenedsættelsen fra den Europæiske Centralbank. Det bragte udlånsrenten tilbage på det historisk lave 0,20 procent renten på indskudsbeviser blev fastholdt på -0,10 procent. Nationalbanken har således fastholdt den negative rentepolitik, som den indførte i juli sidste år, og meget tyder i øjeblikket på, at den vil blive fastholdt året ud. Dansk økonomi bliver således fortsat hjulpet af historisk lave renter. Det lave renteniveau har ikke været nok til at sparke gang i efterspørgslen i dansk økonomi, men har holdt hånden under økonomien, herunder boligejerne, som har haft gavn af historisk lave realkreditrenter. Investeringsfremgang fra meget lavt niveau Erhvervsinvesteringskvoten har i kølvandet på krisen ligget på godt ti procent af BNP, hvilket er det laveste i det kvartalsvise nationalregnskabs levetid. Det er især investeringer i bygninger og transportmidler, som ligger på et lavt niveau, mens maskininvesteringerne er steget pænt oven på det store fald i 2008 og 2009 og har lukket en del af hullet. Tager man højde for virksomhedernes løbende afskrivninger, er der i øjeblikket et investeringsefterslæb. Virksomhedernes manglende lyst til at investere skyldes formentlig, at vækstudsigterne de seneste par år har været magre, hvilket har gjort det mindre attraktivt at investere, og at bankerne samtidig har strammet kreditstandarderne oven på finanskrisen. I samme periode har der været pæn vækst i de offentlige investeringer som følge af fremrykningen af offentlige investeringer, blandt andet i forbindelse med regeringens kickstart. Boliginvesteringerne har stabiliseret sig på det niveau, de lå på inden 00 ernes byggeboom. Flere forhold får os til vente pæn fremgang i investeringsaktiviteten i de kommende år. Investeringsvinduet lukker med udgangen af i år, og det vil formentlig øge erhvervsinvesteringerne i år, og særligt mod slutningen af året. En del af erhvervsinvesteringerne vil dog formentlig være fremrykninger fra Derudover vil investeringerne i metroen og forbindelsen over Femern bælt også trække op i erhvervsinvesteringerne. Boliginvesteringerne vil blive hjulpet på vej af BoligJobordningen, der som en del af Vækstplan DK blev forlænget til og med 2014, samt de planlagte renoveringer af almene boliger. Endelig er der i Vækstplan DK planlagt endnu en fremrykning af offentlige investeringer. Derudover lysner vækstudsigterne i øjeblikket, hvilket bør stimulere investeringslysten. Store regionale forskelle i husprisudviklingen K1= K1= Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Kilde: Realkreditrådet og Danske Bank Negativ rente siden sidste sommer Jan May Sep Jan 11 Sjælland 1.75 % % Indskudsbevisrente Kilde: Danmarks Nationalbank Udlånsrente May Sep Jan 12 Investeringerne ligger på et lavt niveau May % af BNP % af BNP Boliginvesteringer Offentlige investeringer Erhvervsinvesteringer juni 2013

5 Nordic Outlook 26. juni 2013 Produktivitetsvæksten er gået i stå I fjerde kvartal sidste år lå timearbejdskraftsproduktiviteten omtrent på samme niveau som to år tidligere. Hovedårsagen til den flade produktivitetsudvikling er formentlig konjunkturel. Virksomhederne har løbende siden 2008 tilpasset kapaciteten til den svagere efterspørgselssituation, hvilket blandt andet har resulteret i et fald i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. Virksomhederne har dog ikke taget den fulde tilpasning, og de kan således få mere ud af den nuværende arbejdskraft de har altså holdt igen med fyringerne, så de har arbejdskraft i reserve, når et opsving melder sig. Der er dermed formentlig et ikke ubetydeligt produktivitetsgab i dansk økonomi i øjeblikket, som i første omgang kan lægge en begrænsning på beskæftigelsesvæksten, når der kommer gang i efterspørgselsvæksten igen. I perioden voksede produktiviteten med omkring 1¼ procent om året i gennemsnit. Det er formentlig der omkring, den strukturelle produktivitetsvækst ligger i dansk økonomi. Det er imidlertid noget lavere end produktivitetsvæksten i flere af landene omkring os. Siden 2000 er produktiviteten steget omkring 2,5 procent mere i Holland, omkring 6 procent mere i Tyskland og Storbritannien og hele 13,5 procent mere i Sverige. Der findes dog også eksempler på lande, som har klaret sig dårligere i Italien ligger produktiviteten nu omkring 6,5 procent lavere. Der er således behov for at se på mulighederne for at forbedre produktiviteten i dansk økonomi. Her mener vi, man med fordel kan rette blikket mod produktivitetskommissionens anbefalinger, som indtil videre viser, at der er gode muligheder for at øge produktiviteten ved at kigge på blandt andet deregulering, privatisering af offentlige selskaber og effektivisering af den offentlige sektor. Arbejdsmarkedet har nået bunden Dansk økonomi har i snart tre år ligget stort set fladt. Det har naturligt sat aftryk på arbejdsmarkedet, som i samme periode gradvist er blevet svækket. Beskæftigelsen i den private sektor har ganske vist holdt sig nogenlunde stabil, men et fald i beskæftigelsen i den offentlige sektor har trukket ned i den samlede beskæftigelse. Bruttoledigheden er ganske vist faldet pænt siden nytår aktuelt er den godt personer lavere end ved årsskiftet men dette fald skal hovedsagelig tilskrives forhold omkring implementeringen af dagpengereformen vil kun byde på svag vækst i efterspørgslen, og i 2014 vil væksten bevæge sig op omkring niveauet for den trendmæssige vækst. Derudover er der i øjeblikket et produktivitetsgab i dansk økonomi. Det er begge forhold som gør, at virksomhederne ikke umiddelbart får behov for at ansætte de i kommende år. Der er dog normalt en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes investeringslyst og deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Når virksomhederne investerer, er de også mere tilbøjelige til at ansætte nyt personale. Givet at vi venter fremgang i investeringerne i de kommende år, så kan dette forhold hjælpe arbejdsmarkedet i den rigtige retning. Derudover har regeringen lagt op til svag vækst i det offentlige forbrug, hvilket mindsker behovet for at ansætte i den offentlige sektor. Samlet venter vi derfor, at beskæftigelsen vil være mere eller mindre uændret i de kommende år, Produktiviteten vokser hurtigere i nabolandene = = Tyskland Italien Holland Sverige Kilde: Eurostat og Danske Bank Storbritannien Note: Figuren viser den relative udvikling i timearbejdsproduktiviteten i det enkelte land i forhold til Danmark Beskæftigelsen er faldet i den offentlige sektor K1= K1= Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse Større investeringslyst er lig med lavere ledighed % af BNP % <<Investeringskvoten Arbejdsløshed (OECD)>> Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Danske Bank juni 2013

6 Nordic Outlook formentlig med et lille fald i år og en lille fremgang næste år. Ledigheden forventer vi også, vil holde sig stabil. Tiltrængt afdæmpet offentlig forbrugsvækst I Vækstplan DK har regeringen lagt op til afdæmpet vækst i det offentlige forbrug i de kommende år. Med indførelsen af budgetloven og udgiftsloftet vil det formentlig blive nemmere at holde forbrugsvæksten på et moderat niveau. Det er tiltrængt for dansk økonomi, da den offentlige sektor, selv hvis man tager højde for den nuværende konjunktursituation, fortsat fylder meget i økonomien. Det vil derfor ikke være ønskeligt, at en eventuelt kommende finanspolitisk lempelse sker via højere offentligt forbrug. Sidste år var underskuddet på ØMU-saldoen 4 procent af BNP, og det oversteg dermed for første gang EU-kravet på 3 procent af BNP. Overskridelsen skyldtes imidlertid engangsudbetalingen af efterlønsbidrag, som var en del af tilbagetræningsreformen. Fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner vil generere en midlertidig ekstraindtægt, som vil pynte på det offentlige budget. Oprindeligt var planen, at det kun skulle være muligt at straksbeskatte tidligere indbetalinger på kapitalpensioner i 2013, men i Vækstplan DK har regeringen lagt op til, at det også skal være muligt i Det er vores forventning, at det samlet set vil give en engangsindtægt i størrelsesordenen 40 mia. kroner, og at størstedelen formentlig vil falde i Lyse udsigter for eksporten Betingelserne for eksporten har været svære de seneste kvartaler. Recessionen i euroområdet, vores vigtigste eksportmarked, er trukket ud, og den effektive kronekurs er blevet styrket omkring fire procent siden august sidste år. Valuastyrkelsen kommer på baggrund af de markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan og en formindsket risiko for eurosammenbrud. Betingelserne for eksporten bliver dog formentlig bedre mod slutningen af året. De markante pengepolitiske lempelser i USA og Japan vil løfte efterspørgslen her, og der er også spæde tegn på en begyndende økonomisk bedring i euroområdet. Det vil, alt andet lige, løfte efterspørgslen efter danske varer og dermed løfte eksporten vil formentlig byde på et lille fald i eksporten, mens vi venter pæn fremgang for eksporten næste år. Vi venter en pæn vækst i importen de kommende år. Det skyldes særligt, at en stor del af de øgede erhvervsinvesteringer og en del af lageropbygningen, som finder sted i år, vil blive dækket af importen. Importfremgangen betyder videre, at nettoeksporten vil levere et betydeligt negativt bidrag til væksten i år, og at overskuddet på betalingsbalancen vil falde en smule. Næste år vender fortegnet, og nettoeksporten vil igen bidrage positivt til væksten, ligesom betalingsbalanceoverskuddet vil vokse en smule igen. Selvom overskuddet på betalingsbalancen formentlig bliver en anelse mindre i år, så er det fortsat stort, og selvom en del af faldet skyldes en svag eksportudvikling, skyldes en del af faldet også voksende indenlandsk efterspørgsel, og at det trækker ned i overskuddet, må siges at være et sundhedstegn. Det offentlige forbrug fylder meget 31 % af BNP % af BNP Offentligt forbrug Eksporten har haft det svært 4 % k/k % k/k Eksportvækst Kronekursen er blevet styrket siden sidste sommer aug 12= Nominel effektiv kronekurs Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Mar May juni 2013

7 Nordic Outlook 26. juni 2013 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug 874,5 0,6 0,4 1,2 Offentligt forbrug 508,1 0,2 0,8 0,5 Faste bruttoinvesteringer 311,7 0,0 1,7 1,8 - Erhvervsinvesteringer 2,7 5,7 1,6 - Boliginvesteringer -9,5-2,9 2,6 - Offentlige investeringer 7,4-7,8 1,3 Væksbidrag fra lagerændringer 3,6-0,4 0,3-0,2 Eksport 956,8 0,9-0,8 3,5 - Vareeksport 593,4-0,4 0,2 3,3 - Tjenesteeksport 363,4 3,0-2,4 3,9 Import 863,3 1,8 1,9 2,4 - Vareimport 552,7 1,8 3,6 1,6 - Tjenesteimport 310,6 1,7-1,1 3,8 Bruttonationalprodukt 1791,5-0,5 0,1 1,5 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 105,0 85,0 95,0 - % af BNP 5,8 4,6 5,1 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -72,5-35,0-20,0 - % af BNP -4,0-1,9-1,1 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 832,5 825,0 810,0 - % af BNP 45,8 45,0 43,4 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2758,8 2750,5 2757,5 Bruttoledigheden (1000 pers.) 161,7 155,8 154,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,1 5,9 5,9 Oliepris - dollar pr. tønde 112,0 106,0 99,0 Huspriser, % å/å -3,4 1,5 1,6 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,6 1,4 1,7 Forbrugerpriser, % å/å 2,4 0,8 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,30 2-årig swap-rente 0,88 0,70 0,85 1,00 10-årig swap-rente 2,30 1,90 2,05 2,25 EUR/DKK 7,46 7,46 7,46 7,46 USD/DKK 5,67 5,74 5,87 5,92 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Reuters EcoWin og Danske Bank juni 2013

8 Nordic Outlook Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni 2013

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere