Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier."

Transkript

1 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER DYRLÆGER OG BROMATOLOGER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER HANDELSJURISTER M.FL JURISTER OG ØKONOMER LANDINSPEKTØRER MUSIKTERAPEUTER ØVRIGE AKADEMIKERE PSYKOLOGER OG MAGISTRE STØTTEPSYKOLOGER TEKNIKUMINGENIØRER AMTSVEJMÆND M.FL AMTSVEJMÆND M.FL BROFOGEDER IKKE-LEDENDE BROPERSONALE MASKINFØRER ØVRIGE AMTSVEJMÆND M.FL VEJFORMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICER APOTEKSASSISTENTER DEFEKTRICER ARBEJDS-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDS- OG VEJFORMÆND FORMÆND/GARTNERFORMÆND, KBH, FRB GARTNERFORMÆND ØVRIGE ARB.-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE HOLDLEDERE SIKKERHEDSMEDARB. VED LUFTHAVNE UNGARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER AUDIOLOGIASSISTENTELEVER AUDIOLOGIASSISTENTER BADEPERSONALE, KBH BADEASSISTENTER BADEMESTRE OVERBADEMESTRE

2 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BEREDSKABSPERSONALE BEREDSKABSCHEFER BEREDSKABSCHEFER, HONORARLØNNEDE BEREDSKABSINSPEKTØRER BEREDSKABSINSPEKTØRER, HONORARLØNNEDE BRANDINSPKT., HON.LØN., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.INSP./VICEBR.INSP. FØR 1/ CIVILFORSV.LED., DELTIDSB., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.LED./BRANDINSPKT.(FØR 1/7-95) CIVILFORSVARSASSISTENTER (FØR 1/7-95) INDSATSLEDERE, HONORARLØNNEDE LEDERE AF BEREDSKAB, M. ANDEN KOMM. ANS ØVRIGT BEREDSKABSPERSONALE STEDF. F. CIVILFORSV.LEDER (FØR 1/7-95) VICEBEREDSKABSINSPEKTØRER VICEBR.INSPKT., HON.LØN. (FØR 1/7-95) VICECIVILFORSVARSINSPEKT. (FØR 1/7-95) BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KBH,FRB AMTSBETJENTFORMÆND/BETJENTFORMÆND BETJENTE/PEDELLER V. ÆLDREBOLIGER ØVRIGE AMTS-/RÅDHUSBETJ./PEDELLER BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE ASSISTERENDE BIBLIOTEKARER FILIALLEDERE LEDENDE BIBLIOTEKARER ØVRIGE BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE AFDELINGSBIBLIOTEKARER/FILIALLEDERE BIBLIOTEKARER BIBLIOTEKSLEDERE LEDENDE BØRNEBIBLIOTEKARER OPLANDSBIBLIOTEKARER, JF. PROT STEDFORTRÆDERE FOR BIBLIOTEKSLEDERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE, KBH, FRB BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR BOGOPSÆTTERE BIOGRAFLEDERE OG -DIREKTØRER BIOGRAFLEDERE BØRNE-/UNGDOMS-/PLEJEHJ.KONSULENTER, KBH BØRNE- OG UNGDOMSKONSULENTER BØRNETANDLÆGER AFD.TANDLÆGER/ORTODONTISTER BØRNETANDLÆGER/FILIALKLINIKLEDERE KLINIKCHEFER OVERTANDLÆGER/SPECIALTANDLÆGER

3 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BRANDPERSONALE BRANDASSISTENTER/BEREDSKABSASSISTENTER BRANDMÆND BRANDMESTRE/BEREDSKABSMESTRE FRIVILLIGT BRANDMANDSKAB OVERBRANDMESTRE ØVRIGT BRANDPERSONALE TILSYNS-/VÆRKSTEDSMESTRE M.FL UNDERBRANDMESTRE/VICEBEREDSKABSMESTRE VAGTCENTRALPERSONALE BRANDPERSONALE, DELTIDSBESKÆFTIGET BEFALINGSMÆND MENIGT BRANDPERSONALE BUSCHAUFFØRER M.V BUSCHAUFFØRER SPECIALARBEJDERE V. BANEN/GARAGEARBEJD BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER-BTH CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL ØVRIGE LEDERE, MILJØ/LEVNEDSM.KONTROL CIVILFORSVARSPERSONALE, KBH BYGNINGSKONSTRUKTØRER CIVILFORSVARSASSISTENTER CIVILFORSVARSCHEFER CIVILFORSVARSINSPEKTØRER KONTORFUNKTIONÆRER ØVRIGT CIVILFORSVARSPERSONALE RENGØRINGSASSISTENTER SPECIALARBEJDERE TEKNISKE TEGNERE OG ASSISTENTER VICECIVILFORSVARSCHEFER VICECIVILFORSVARSINSPEKTØRER DAGPLEJELEDERE M.FL AFDELINGSLEDERE, DAGPLEJE DAGPLEJEASSISTENTER DAGPLEJELEDERE ØVRIGE DAGPLEJELEDERE M.FL SOUSCHEF, DAGPLEJE STEDFORTRÆDERE, DAGPLEJE DAGPLEJERE DAGPLEJERE

4 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt EDB-PERSONALE EDB-ASSISTENTER, PROGRAMMØRER M.FL EDB-PERSONALE UDEN FAGLIG UDDANNELSE EDB-PERSONALE, ARBEJDSLEDENDE FUNKTION EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNTRINAFLØNNEDE, FRB INFORMATIKASSISTENTER, DATANOMER M.FL ØVRIGT EDB-PERSONALE TASTEOPERATØRER OG EDB-MEDHJÆLPERE EGU-ELEVER, PRAKTIKAFTALE EGU-ELEVER EJENDOMSFUNKTIONÆRER EJENDOMSFUNKTIONÆRER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL AFDELINGSERGO-/FYSIOTERAPEUTER DISTRIKTSERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTER, HJÆLPEMIDDELCENT ERGO-/FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTVIKARER (STUDERENDE) INSTRUKTIONSERGO-/FYSIOTERAPEUTER LEDENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ØVRIGE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER V. HJÆLPEMIDDELCENTRALE ERGOTERAPEUTISKE KONSULENTER INSTRUKTIONSERGOTERAPEUTER LEDENDE ERGOTERAPEUTER ØVRIGE ERGOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FAMILIEVEJLEDERE HJEMMEVEJLEDERE LEDENDE HJEMMEVEJLEDERE FLYVEPLADSPERSONALE AFIS-OPERATØRER ASSISTERENDE FLYVEPLADSLEDERE FLYVEPLADSLEDERE ØVRIGT FLYVEPLADSPERSONALE

5 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt FODTERAPEUTER FODTERAPEUTER FOTOGRAFER FOTOGRAFELEVER FOTOGRAFER LEDENDE FOTOGRAFER FRISØRER FRISØRER FYSIOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSFYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER OVERFYSIOTERAPEUTER ØVRIGE FYSIOTERAPEUTER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVBRUGERE GARTNERE/BROLÆGGERE GARTNERE/HAVEMÆND, KBH LÆRLINGE/ELEVER ØVRIGE GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOV GASMEKANIKERE, NATURGASSELSKABER GASMEKANIKERE GRAFISK PERSONALE BOGBINDERIASSISTENTER BOGBINDERSVENDE LÆRLINGE/ELEVER LITOGRAFER TRYKKERILEDERE TYPOGRAFER HAL-, STADION- OG IDRÆTSINSPEKTØRER HALINSPEKTØRER/STADIONINSPEKTØRER IDRÆTSINSPEKTØRER ØVRIGE HAL- OG STADIONINSPEKTØRER HÅNDVÆRKERE AVANCEMENTSSTILLINGER (PR. 1/10-95) ELEKTRONIKTEKNIKERE HÅNDVÆRKERE INSTRUKTØRER/HOLDLEDERE LÆRLINGE/ELEVER MONTØRER OVERMONTØRER ØVRIGE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB

6 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt HJEMMESYGEPLEJERSKER, KBH, FRB ASS. OMRÅDESYGEPL./OMRÅDESYGEPLEJERSK FORSTANDERE/VICEFORST., HJEMMEPL., FRB HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE OMSORGSAFSNITSLEDERE ØVRIGE HJEMMESYGEPLEJERSKER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER AFDELINGSLABORANTER HOSPITALSLABORANTER INSTRUKTIONSLABORANTER LEDENDE LABORANTER, MED KURSUS LEDENDE LABORANTER, UDEN KURSUS HUSASSISTENTER, ARF, KL HOSPITALSMEDHJÆLPERE HUSASSISTENTER HUSASSISTENTER UNDER 18 ÅR ØVRIGE HUSASSISTENTER TILSYNSASSISTENTER HUSHOLDNINGSLEDERE HUSHOLDNINGSLEDERE ØVRIGE HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE AFDELINGSJORDEMØDRE CENTERLEDERE INSTRUKTIONSJORDEMØDRE JORDEMØDRE JORDEMØDRE, SÆRLIG FUNKTION LEDENDE JORDEMØDRE OVERJORDEMØDRE ØVRIGE JORDEMØDRE JOURNALISTER JOURNALISTER JOURNALISTPRAKTIKANTER KANTINELEDERE/-BESTYRERE KANTINELEDERE, MED UDDANNELSE KANTINELEDERE, UDEN UDDANNELSE KANTINELEDERE/-BESTYRERE, KBH ØVRIGE KANTINELEDERE/-BESTYRERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE

7 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt KLINISKE ASSISTENTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDERE KØKKENASSISTENTER KØKKENLEDERE ØVRIGE KØKKENASS. OG KØKKENLEDERE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMGIVERE FORMGIVERE KONSERVERINGSTEKNIKERE ØVRIGE KONSERVERINGSTEKNIKERE KONTORPERSONALE ASSISTENTASPIRANTER ASSISTENTER ASSISTENTER (STATEN) EKSPEDITIONSSEKRETÆRER FULDMÆGTIGE KONTORASSISTENTER KONTORASSISTENTER (STATEN) KONTORELEVER (STATEN) KONTORELEVER/ASSISTENTELEVER KONTORFULDMÆGTIGE/AFD.LEDERE (STATEN) KONTORFUNKTIONÆRER KONTORFUNKTIONÆRER UNDER 20 ÅR KONTORLEDERE/KONTORINSTRUKTØRER OVERASSISTENTER OVERASSISTENTER (STATEN) ØVRIGT KONTORPERSONALE SKATTEREVISORER/LIGNINGSREVISORER SOCIALMEDHJÆLP./FORSORGSMEDHJÆLP., KBH STUDENTER TEKNISKE ASSISTENTER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER M.V TEKNISKE FULDMÆGTIGE M.V TEKNISKE OVERASSISTENTER TELEFONISTER VEJLEDERE, VEJL./UNDERV.CENT. ØSTERBRO VICEKONTOR-/KONTOR-/SOUSCHEFER V. SYGEH LABORANTER M.FL LABORANTELEVER OG -PRAKTIKANTER LABORANTER LABORATORIETEKNIKERE MILJØTEKNIKERE ØVRIGE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKONSULENTE LÆGEKONSULENTER SPECIALLÆGEKONSULENTER TANDLÆGEKONSULENTER

8 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LÆGESEKRETÆRER LÆGESEKRETÆRELEVER LÆGESEKRETÆRER LEDENDE LÆGESEKRETÆRER, ARF LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD AFDELINGSLEDERE (SOUSCHEFER) LÆRERE VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD ØVRIGE LÆRERE M.FL. V. SOC.-/SUNDH.UDD LÆRERE M.FL., FOLKESKOLEN AFDELINGSLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE DIVERSE SKOLELEDERE/SKOLEPSYK. PERSONAL FØRSTELÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, UNGDOMSSKOLEN LEDENDE SKOLEINSPEKTØRER LEDENDE SKOLEPSYKOLOGER LEDER, DELTID/PÆD. MEDHJ., UNGDOMSSKOLEN ØVRIGE LÆRERE, FOLKESKOLEN SKOLEINSPEKTØRER SKOLEKONSULENTER SKOLEPSYKOLOGER SMÅBØRNSLÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, UNGDOMSSKOLEN UNGDOMSSKOLEINSPEKT./FORST. V. KOSTSKOL VICESKOLEINSPEKTØRER VICEUNGDOMSSKOLEINSPEKTØRER LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M.M AFDELINGSLEDERE AMTSCENTRALLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE FORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. FOR VOKSNE FORSTANDERE/AFD.FORST., ALMEN VOKSENUD FORSTANDERE/SKOLEINSP., SPECIALUNDV. KBH HELTIDSLEDERE, INDVANDRERUNDERVISN. M.V LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M ØVRIGE LÆRERE M.FL.,VIDTG.SPEC.UNDV. MM SKOLEINSPEKTØRER, OBS- OG HELDAGSSKOLE SKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDERV.,FOLKESK SKOLEKONSULENTER/SKOLEPSYKOLOGER SOUSCHEFER, INDVANDRERUNDERVISNING M.V TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M VICEFORST./VICESK.INSP.,SPEC.UNDV., KBH VICEFORSTANDERE, ALMEN VOKSENUDDANNEL VICEFORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. VOKSNE VICESKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDV.,FOLKESK LÆRERE, GYMN./HF-KURSER ADJUNKTER/LEKTORER, OVERENSKOMSTANSAT ØVRIGE LÆRERE, GYMN./HF-KURSER TIMELÆRERE VIKARER/ÅRSVIKARER

9 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LANDMÅLINGSTEKNIKERE LANDMÅLINGSTEKNIKERE PRAKTIKANTER, LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE ADMINISTRATIVT OG TEKNISK PERS ADM.-/AFD.CHEFER M.FL., KBH., FRB ADMINISTRATIVE CHEFER ADMINISTRATIVE SOUSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER INGENIØRER ØVRIGT LEDENDE ADM. PERSONALE SKOLEDIREKTØRER STADS-, AFD.ING./STADS-, AFD.ARKITEKTER TEKNISKE CHEFER VICESKOLEDIREKTØRER LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆRKST INSTITUTIONSLEDERE ØVRIGT LED. VÆRKST.PERS., KLIENTVÆRKST STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (1/10-95) STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (FØR 1/10-95) VÆRKST.LED., IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) VÆRKST.LEDERE, IKKE-INST.LED. (1/10-95) VÆRKSTEDSASS./SOCIALPÆDAGOGER (ASS.) LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE VED PLEJEHJEM LEDERES ÆGTEFÆLLER ØVRIGE LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE/MELLEMLEDERE V. KOMM. ÆLDREOMSOR HJEMMEHJÆLPSLEDERE OMRÅDELEDERE ØVRIGE HJEMMEHJÆLPSLEDERE TILSYNSFØRENDE VED OMSORGSAFSNITTENE LEGEPLADSPERSONALE LEGEPLADSLEDERE LEGEPLADSMEDARBEJDERE MARITIMT PERSONALE DÆKSMANDSKAB HAVNEASSISTENTER HAVNEFOGEDER HAVNEMESTRE LODSER OVERSTYRMÆND ØVRIGT MARITIMT PERSONALE SKIBSFØRERE STYRMÆND OG MASKINISTER MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE

10 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt MESTERSTILLINGER M.V DRIFTSLEDERE/DRIFTSBESTYRERE MESTERSTILLINGER, DIVERSE MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKONTR MILJØASSISTENTER MILJØKONTROLLØRER V. MILJØKONTROLLEN ØVRIGE MILJØASSISTENTER MUSEUMSPERSONALE MUSEUMSASSISTENTER/-PÆDAGOGER MUSEUMSBETJENTE ØVRIGT MUSEUMSPERSONALE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELEDERE MUSIKSKOLELEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER ØKONOMAASSISTENTER INSTRUKTIONSØKONOMAER KLINISKE DIÆTISTER ØKONOMAASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER ØKONOMAER ØKONOMAER, FRB ØKONOMAOVERASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAER UNDERØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUEASSISTENTER

11 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt OLDFRUER ASSISTENTER OLDFRUER ØVRIGE OLDFRUER SOUSCHEFER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE VED SKOLER ØREPROPTEKNIKERE ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER M.V., KBH LÆGER/OVERLÆGER STADSLÆGER/EMBEDSLÆGER OVERLÆGER, SYGEHUSE CHEFLÆGER OVERLÆGER ØVRIGE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERPORTØRER ØVRIGE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEHUSE M.V OVERTANDLÆGER TANDLÆGER, INST.F.HANDICAP./TALELIDENDE TANDLÆGER, SYGEHUSE TANDLÆGER, VIDEREUDDANNELSESSTILLING ØVRIGE ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, SOC.PÆD ASSISTENTER PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOLEFR ASSISTENTER ASSISTENTER/KLUBMEDARBEJDERE, IKKE-UDD LEDERE LEDERE, IKKE-UDD ØVRIGT PÆD. PERSONALE, DAGINST SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE, IKKE-UDD STØTTEPÆDAGOGER

12 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M.FL AFDELINGSLEDERE, GRUPPE II ASSISTENT, GRUPPE II OG III BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 Å LEDERE, GRUPPE II ØVRIGE PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE ØVRIGT PÆD. PERS., IKKE-UDD., DAGINST PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR STEDFORTRÆDERE, GRUPPE II STØTTEMEDHJÆLPERE STØTTEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 ÅR PÆDAGOGER, LEDERE AF PLADSANVISNING LEDERE AF PLADSANVISNING PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST. M.V AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER BEHANDLINGSLEDERE BØRNEHAVELÆRERE VED BØRNEKLINIK CENTERLEDERE DAGCENT.LED.,IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) DAGCENTERLED.,IKKE-INST.LED.,PR. 1/ EFTERBEHANDLINGSLEDERE FAGLÆRERE FORSTANDERE FRITIDSLEDERE INSTITUTIONSLEDERE, DAGINST./DAGCENTRE LÆRERE/OVERLÆRERE LEDERE, PGF. 105-INSTITUTIONER OMSORGSINSTRUKTØRER OVERLÆRERE (VICEFORSTANDERE) ØVRIGT PÆDAGOGISK PERS. DØGNINST. M.V SKOLELEDERE SOCIALPÆDAGOGISKE KONSULENTER SOUSCHEFER, PGF. 105-INSTITUTIONER STEDF./AFD.LEDERE F. FORST./SELVST. AFD STEDFORTR. F. BØRNEH.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGCENT.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGINST.LED. (PR. 1/10-95) STEDFORTRÆDERE FOR CENTERLEDERE PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGSTUDERENDE PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,FRB PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF PEDELLER/SKOLEBETJENTE, KBH, FRB PEDELMEDHJ./-AFLØSERE

13 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PERS. V. CENTRALKOMMUNERNES TRANS.SELSK ASSISTENTER CHEFSEKRETÆRER CIVILINGENIØRER KØKKENMEDHJÆLPERE MAGISTRE MASKINMESTRE REGNSKABSMEDARBEJDERE TEKNIKUMINGENIØRER PERSONALE V. KOMM. FORSYNINGSVIRKS. MV ASSISTENTER DRIFTSLEDERE V. RENSNINGSANLÆG DRIFTSLEDERE/DRIFTSINSPEKTØRER MESTRE VÆRKFØRERE PERSONALE VED TEATRE ADMINISTRATIVT PERSONALE TEKNISK PERSONALE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PICCOLOER/PICCOLINER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER ØVRIGE PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PORTØR-/SYGEHUSPORTØR-ASPIRANTER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TILBUD PERSONER I OFFENTLIGE ARBEJDSTILBUD PROJEKTLØNSANSATTE PSYKOLOGISKE KONSULENTER PSYKOLOGISKE KONSULENTER RADIOGRAFER RADIOGRAFER AFDELINGSRADIOGRAFER RADIOGRAFELEVER RADIOGRAFER UNDERVISENDE RADIOGRAFER RENG.-/HUSASS./KØKKENARB., KBH, FRB HOSPITALSMEDHJÆLPERE KØKKENARBEJDERE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER

14 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL ØVRIGE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYGEHUSE RENGØRINGSCHEFER RENGØRINGSLEDERE RENGØRINGSLEDERE M.V., KBH, FRB SERVICEASS. M.FL. VED PARKERINGSKORPS FORMÆND SERVICEASSISTENTER SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYGEHUSE SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER SKOLELÆGER SKOLELÆGER SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVPERSONALE SKOVFOGEDER/SKOVBESTYRERE SKOVTEKNIKERE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE ASSISTENTER AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER, AFTEN/NAT BESKÆFTIGELSESVEJL. I OPSØGENDE ARBEJDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE HJEMMEHJÆLPERE LEDENDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE LEDENDE PLEJEHJEMSASSISTENTER ØVRIGE PLEJERE/PLEJEASSISTENTER ØVRIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE PLEJEASSISTENTER PLEJEHJEMSASSISTENTER PLEJERE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE, IKKE-UDD SYGEHJÆLPER-/PLEJEHJ.ASS.-/PLEJERELEVER SYGEHJÆLPERE

15 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS ØVRIGE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, IKKE-UDD SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, UDDANNED SOCIALRÅDGIVERE LEDENDE SOCIALRÅDGIVERE M.V ØVRIGE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALFORMIDLERE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS STADS- OG KOMMUNEGARTNERE AFDELINGSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER ØVRIGE STADS- OG KOMMUNEGARTNERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF,KBH,FRB KONSULENTER/ASSIST., AMTSSUNDH.PL.INST LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER/AMTSSUNDHEDSPL SYERSKER SYERSKER SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, KL ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER ASS. LED./OMR.LED.,INT.ORDN. FØR 1/ ASS. LEDENDE HJEMMESYGEPL., HJEMMEPL ASS. LEDERE/SOUSCHEFER, INTEGR. ORDN ASS. OMRÅDELEDERE/SOUSCHEFER, INT. ORDN ASS.LED.SYGE/SUNDH/OMR.SYGEPL.(FØR 1/10) BESTYRERE/FORSTANDERE, PLEJEHJEM CENTERSYGEPLEJERSKER HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE LED. SYGEPL./LED. SUNDH.PL. FØR 1/ LED.SYGE-/SUNDH.PL.,AFT./NAT FØR 1/ LEDENDE HJEMMESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL LEDERE, INTEGR. ORDNINGER LEDERE/OMR.LED.,INTEGR.ORDN. FØR 1/ OMRÅDELEDERE, INTEGR. ORDNINGER OMRÅDESYGEPL., HJEMMEPLEJEN FØR 1/ OMRÅDESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER SKOLESYGEPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER UNDER UDD. TIL SUNDHEDSPL SYGEPLEJERSKER, AFLØSER FOR BESTYRER SYGEPLEJERSKER, GRUPPELEDERE M.V SYGEPLEJERSKER, INTEGR. SUNDHEDSORDNING

16 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL ØVRIGE SYGEHUSCHEFER M.FL SOUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SOUSCHEFER, LANDSSPECIALE SOUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SOUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, LANDSSPECIALE SYGEHUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKESTUDERENDE, (PRAKTIKUDD.) SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KBH, FRB ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER BESTYRERE/FORSTANDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL.SKOLER ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER CHEFSYGEPLEJERSKER FORSTANDERE/SKOLELEDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE SUNDHEDSPLEJERSKER, TB-STATION SYGEPLEJELÆRERE SYGEPLEJERSKER, TB-STATION VICEFORSTANDERE/VICESKOLELEDERE SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF,KBH,FRB SYGEPLEJERSKER TANDKLINIKASSISTENTER TANDKLINIKASS.ELEVER TANDKLINIKASS.ELEVER, HOSP.VÆSEN, KBH TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TANDPLEJERE

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt TANDTEKNIKERE OG -ELEVER TANDTEKNIKERE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE, KL ASSISTENTER/BETJENTE M.M FORMÆND/PEDELLER M.M ØVRIGE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE TEKNISKE SERVICELEDERE TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE UNGARBEJDERE TEKNISK PERSONALE, KBH BYGNINGSKONDUKTØRER/MILJØINSPEKTØRER DRIFTSLEDERE ØVRIGT TEKNISK PERSONALE TEKN. ARBEJDSLEDERE/TEKN. TILSYNSFØRENDE TEKNIKERE TEKNISKE ASSISTENTELEVER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER TEKNISKE FULDMÆGTIGE TEKNISKE VICEKONTORCHEFER TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB BYGGETEKNIKERE MASKINTEKNIKERE ØVRIGE TEKNISKE TEGNERE M.FL TEKNISKE ASSISTENT-ELEVER TEKNISKE TEGNERE/TEKNISKE ASSISTENTER TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE V. PENSIONISTBOLIGER, KBH TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE SUPERVISIONSTOLKE TEGNSPROGSTOLKE TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆGER) AFDELINGSLÆGER EMBEDSLÆGEASSISTENTER PRAKSISRESERVELÆGER RESERVELÆGER/1.RESERVELÆGER SPECIALLÆGER

18 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VASKERIPERSONALE VASKERIPERSONALE Hovedtotal

19 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k AKADEMIKERE AMTSVEJMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KB BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE BYGNINGSKONSTRUKTØRER EDB-PERSONALE ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKON FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FOTOGRAFER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVB GRAFISK PERSONALE HÅNDVÆRKERE HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER HUSASSISTENTER, ARF, KL HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE JOURNALISTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMG KONTORPERSONALE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKON LÆGESEKRETÆRER LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHE LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M LÆRERE, GYMN./HF-KURSER LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆ MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTR MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKON NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPER ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEH ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, S PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOL PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,F PERSONALE VED TEATRE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TIL RADIOGRAFER RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYG

20 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYG SKOVPERSONALE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF, SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KB SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF, TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJE TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆG VASKERIPERSONALE Amtsrådsforeningen--Ialt

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AKADEMI- OG

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER 28 100 14 4 145 AKADEMI- OG

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.864 4.111 1.067 118 8.161 AGRONOMER OG HORTONOMER 27 99 15 3 144 AKADEMI- OG

Læs mere

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314.

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314. Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337

Læs mere

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 AGRONOMER OG HORTONOMER AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER

Læs mere

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1.

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1. AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145 Løntrinaflønnede 1 1 1 3 3 4 1 1 9 4 2 7 0 10 5 2 5 0 8 6 4 4 2 9 7 3 5 1 9 8 3 6 1 10 9 0 8 2 10 10

Læs mere

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010 AGRONOMER OG HORTONOMER AGRONOMER OG HORTONOMERIalt 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 19 98 14 3 134 Løntrinaflønnede 1 3 8 1 13 2 0 0 3 2 7 2 11 4 2 5 2 9 5 2 6 2 10 6 0 8 1 9 7 1 5 1 7 8 0

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 1998 1999 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 98-99 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker formand 1. udgave, 1. oplag 2002 Københavns

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, KL 1. udgave, 1. oplag 2007 Direktør Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2001 2002 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2001-2002 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2002 2003 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2002-2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt Akademikere 3.311 4.962 1.149 115 9.537 Agronomer, hortonomer og landskabsarkit. 43 112 15

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2001 Ligestillingsstatistik 2001 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2003 Københavns Kommune

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2003 Ligestillingsstatistik 2003 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2004 Københavns Kommune

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Februar 2017 2256314/11 Overenskomst Organisation/område Stilling Trin Pension Lønklasse Bemærkninger 3011 HK Assistent 21 15,5 % 3011-201 3011 HK Assistent med 21

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2005 Ligestillingsstatistik 2005 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2006 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt Akademikere 3.590 5.961 1.250 141 10.941 Agronomer, hortonomer og landskabsarkit. 55 117 14

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.041 4.505 1.253 141 8.940 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 41 104 15 4 164

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM Sådan bruger du lønmagasinet FORSIDETEGNING: GITTE SKOV Når du skal finde din løn, skal du

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er, at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere