Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier."

Transkript

1 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER DYRLÆGER OG BROMATOLOGER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER HANDELSJURISTER M.FL JURISTER OG ØKONOMER LANDINSPEKTØRER MUSIKTERAPEUTER ØVRIGE AKADEMIKERE PSYKOLOGER OG MAGISTRE STØTTEPSYKOLOGER TEKNIKUMINGENIØRER AMTSVEJMÆND M.FL AMTSVEJMÆND M.FL BROFOGEDER IKKE-LEDENDE BROPERSONALE MASKINFØRER ØVRIGE AMTSVEJMÆND M.FL VEJFORMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICER APOTEKSASSISTENTER DEFEKTRICER ARBEJDS-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDS- OG VEJFORMÆND FORMÆND/GARTNERFORMÆND, KBH, FRB GARTNERFORMÆND ØVRIGE ARB.-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE HOLDLEDERE SIKKERHEDSMEDARB. VED LUFTHAVNE UNGARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER AUDIOLOGIASSISTENTELEVER AUDIOLOGIASSISTENTER BADEPERSONALE, KBH BADEASSISTENTER BADEMESTRE OVERBADEMESTRE

2 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BEREDSKABSPERSONALE BEREDSKABSCHEFER BEREDSKABSCHEFER, HONORARLØNNEDE BEREDSKABSINSPEKTØRER BEREDSKABSINSPEKTØRER, HONORARLØNNEDE BRANDINSPKT., HON.LØN., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.INSP./VICEBR.INSP. FØR 1/ CIVILFORSV.LED., DELTIDSB., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.LED./BRANDINSPKT.(FØR 1/7-95) CIVILFORSVARSASSISTENTER (FØR 1/7-95) INDSATSLEDERE, HONORARLØNNEDE LEDERE AF BEREDSKAB, M. ANDEN KOMM. ANS ØVRIGT BEREDSKABSPERSONALE STEDF. F. CIVILFORSV.LEDER (FØR 1/7-95) VICEBEREDSKABSINSPEKTØRER VICEBR.INSPKT., HON.LØN. (FØR 1/7-95) VICECIVILFORSVARSINSPEKT. (FØR 1/7-95) BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KBH,FRB AMTSBETJENTFORMÆND/BETJENTFORMÆND BETJENTE/PEDELLER V. ÆLDREBOLIGER ØVRIGE AMTS-/RÅDHUSBETJ./PEDELLER BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE ASSISTERENDE BIBLIOTEKARER FILIALLEDERE LEDENDE BIBLIOTEKARER ØVRIGE BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE AFDELINGSBIBLIOTEKARER/FILIALLEDERE BIBLIOTEKARER BIBLIOTEKSLEDERE LEDENDE BØRNEBIBLIOTEKARER OPLANDSBIBLIOTEKARER, JF. PROT STEDFORTRÆDERE FOR BIBLIOTEKSLEDERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE, KBH, FRB BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR BOGOPSÆTTERE BIOGRAFLEDERE OG -DIREKTØRER BIOGRAFLEDERE BØRNE-/UNGDOMS-/PLEJEHJ.KONSULENTER, KBH BØRNE- OG UNGDOMSKONSULENTER BØRNETANDLÆGER AFD.TANDLÆGER/ORTODONTISTER BØRNETANDLÆGER/FILIALKLINIKLEDERE KLINIKCHEFER OVERTANDLÆGER/SPECIALTANDLÆGER

3 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BRANDPERSONALE BRANDASSISTENTER/BEREDSKABSASSISTENTER BRANDMÆND BRANDMESTRE/BEREDSKABSMESTRE FRIVILLIGT BRANDMANDSKAB OVERBRANDMESTRE ØVRIGT BRANDPERSONALE TILSYNS-/VÆRKSTEDSMESTRE M.FL UNDERBRANDMESTRE/VICEBEREDSKABSMESTRE VAGTCENTRALPERSONALE BRANDPERSONALE, DELTIDSBESKÆFTIGET BEFALINGSMÆND MENIGT BRANDPERSONALE BUSCHAUFFØRER M.V BUSCHAUFFØRER SPECIALARBEJDERE V. BANEN/GARAGEARBEJD BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER-BTH CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL ØVRIGE LEDERE, MILJØ/LEVNEDSM.KONTROL CIVILFORSVARSPERSONALE, KBH BYGNINGSKONSTRUKTØRER CIVILFORSVARSASSISTENTER CIVILFORSVARSCHEFER CIVILFORSVARSINSPEKTØRER KONTORFUNKTIONÆRER ØVRIGT CIVILFORSVARSPERSONALE RENGØRINGSASSISTENTER SPECIALARBEJDERE TEKNISKE TEGNERE OG ASSISTENTER VICECIVILFORSVARSCHEFER VICECIVILFORSVARSINSPEKTØRER DAGPLEJELEDERE M.FL AFDELINGSLEDERE, DAGPLEJE DAGPLEJEASSISTENTER DAGPLEJELEDERE ØVRIGE DAGPLEJELEDERE M.FL SOUSCHEF, DAGPLEJE STEDFORTRÆDERE, DAGPLEJE DAGPLEJERE DAGPLEJERE

4 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt EDB-PERSONALE EDB-ASSISTENTER, PROGRAMMØRER M.FL EDB-PERSONALE UDEN FAGLIG UDDANNELSE EDB-PERSONALE, ARBEJDSLEDENDE FUNKTION EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNTRINAFLØNNEDE, FRB INFORMATIKASSISTENTER, DATANOMER M.FL ØVRIGT EDB-PERSONALE TASTEOPERATØRER OG EDB-MEDHJÆLPERE EGU-ELEVER, PRAKTIKAFTALE EGU-ELEVER EJENDOMSFUNKTIONÆRER EJENDOMSFUNKTIONÆRER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL AFDELINGSERGO-/FYSIOTERAPEUTER DISTRIKTSERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTER, HJÆLPEMIDDELCENT ERGO-/FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTVIKARER (STUDERENDE) INSTRUKTIONSERGO-/FYSIOTERAPEUTER LEDENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ØVRIGE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER V. HJÆLPEMIDDELCENTRALE ERGOTERAPEUTISKE KONSULENTER INSTRUKTIONSERGOTERAPEUTER LEDENDE ERGOTERAPEUTER ØVRIGE ERGOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FAMILIEVEJLEDERE HJEMMEVEJLEDERE LEDENDE HJEMMEVEJLEDERE FLYVEPLADSPERSONALE AFIS-OPERATØRER ASSISTERENDE FLYVEPLADSLEDERE FLYVEPLADSLEDERE ØVRIGT FLYVEPLADSPERSONALE

5 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt FODTERAPEUTER FODTERAPEUTER FOTOGRAFER FOTOGRAFELEVER FOTOGRAFER LEDENDE FOTOGRAFER FRISØRER FRISØRER FYSIOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSFYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER OVERFYSIOTERAPEUTER ØVRIGE FYSIOTERAPEUTER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVBRUGERE GARTNERE/BROLÆGGERE GARTNERE/HAVEMÆND, KBH LÆRLINGE/ELEVER ØVRIGE GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOV GASMEKANIKERE, NATURGASSELSKABER GASMEKANIKERE GRAFISK PERSONALE BOGBINDERIASSISTENTER BOGBINDERSVENDE LÆRLINGE/ELEVER LITOGRAFER TRYKKERILEDERE TYPOGRAFER HAL-, STADION- OG IDRÆTSINSPEKTØRER HALINSPEKTØRER/STADIONINSPEKTØRER IDRÆTSINSPEKTØRER ØVRIGE HAL- OG STADIONINSPEKTØRER HÅNDVÆRKERE AVANCEMENTSSTILLINGER (PR. 1/10-95) ELEKTRONIKTEKNIKERE HÅNDVÆRKERE INSTRUKTØRER/HOLDLEDERE LÆRLINGE/ELEVER MONTØRER OVERMONTØRER ØVRIGE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB

6 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt HJEMMESYGEPLEJERSKER, KBH, FRB ASS. OMRÅDESYGEPL./OMRÅDESYGEPLEJERSK FORSTANDERE/VICEFORST., HJEMMEPL., FRB HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE OMSORGSAFSNITSLEDERE ØVRIGE HJEMMESYGEPLEJERSKER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER AFDELINGSLABORANTER HOSPITALSLABORANTER INSTRUKTIONSLABORANTER LEDENDE LABORANTER, MED KURSUS LEDENDE LABORANTER, UDEN KURSUS HUSASSISTENTER, ARF, KL HOSPITALSMEDHJÆLPERE HUSASSISTENTER HUSASSISTENTER UNDER 18 ÅR ØVRIGE HUSASSISTENTER TILSYNSASSISTENTER HUSHOLDNINGSLEDERE HUSHOLDNINGSLEDERE ØVRIGE HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE AFDELINGSJORDEMØDRE CENTERLEDERE INSTRUKTIONSJORDEMØDRE JORDEMØDRE JORDEMØDRE, SÆRLIG FUNKTION LEDENDE JORDEMØDRE OVERJORDEMØDRE ØVRIGE JORDEMØDRE JOURNALISTER JOURNALISTER JOURNALISTPRAKTIKANTER KANTINELEDERE/-BESTYRERE KANTINELEDERE, MED UDDANNELSE KANTINELEDERE, UDEN UDDANNELSE KANTINELEDERE/-BESTYRERE, KBH ØVRIGE KANTINELEDERE/-BESTYRERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE

7 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt KLINISKE ASSISTENTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDERE KØKKENASSISTENTER KØKKENLEDERE ØVRIGE KØKKENASS. OG KØKKENLEDERE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMGIVERE FORMGIVERE KONSERVERINGSTEKNIKERE ØVRIGE KONSERVERINGSTEKNIKERE KONTORPERSONALE ASSISTENTASPIRANTER ASSISTENTER ASSISTENTER (STATEN) EKSPEDITIONSSEKRETÆRER FULDMÆGTIGE KONTORASSISTENTER KONTORASSISTENTER (STATEN) KONTORELEVER (STATEN) KONTORELEVER/ASSISTENTELEVER KONTORFULDMÆGTIGE/AFD.LEDERE (STATEN) KONTORFUNKTIONÆRER KONTORFUNKTIONÆRER UNDER 20 ÅR KONTORLEDERE/KONTORINSTRUKTØRER OVERASSISTENTER OVERASSISTENTER (STATEN) ØVRIGT KONTORPERSONALE SKATTEREVISORER/LIGNINGSREVISORER SOCIALMEDHJÆLP./FORSORGSMEDHJÆLP., KBH STUDENTER TEKNISKE ASSISTENTER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER M.V TEKNISKE FULDMÆGTIGE M.V TEKNISKE OVERASSISTENTER TELEFONISTER VEJLEDERE, VEJL./UNDERV.CENT. ØSTERBRO VICEKONTOR-/KONTOR-/SOUSCHEFER V. SYGEH LABORANTER M.FL LABORANTELEVER OG -PRAKTIKANTER LABORANTER LABORATORIETEKNIKERE MILJØTEKNIKERE ØVRIGE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKONSULENTE LÆGEKONSULENTER SPECIALLÆGEKONSULENTER TANDLÆGEKONSULENTER

8 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LÆGESEKRETÆRER LÆGESEKRETÆRELEVER LÆGESEKRETÆRER LEDENDE LÆGESEKRETÆRER, ARF LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD AFDELINGSLEDERE (SOUSCHEFER) LÆRERE VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD ØVRIGE LÆRERE M.FL. V. SOC.-/SUNDH.UDD LÆRERE M.FL., FOLKESKOLEN AFDELINGSLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE DIVERSE SKOLELEDERE/SKOLEPSYK. PERSONAL FØRSTELÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, UNGDOMSSKOLEN LEDENDE SKOLEINSPEKTØRER LEDENDE SKOLEPSYKOLOGER LEDER, DELTID/PÆD. MEDHJ., UNGDOMSSKOLEN ØVRIGE LÆRERE, FOLKESKOLEN SKOLEINSPEKTØRER SKOLEKONSULENTER SKOLEPSYKOLOGER SMÅBØRNSLÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, UNGDOMSSKOLEN UNGDOMSSKOLEINSPEKT./FORST. V. KOSTSKOL VICESKOLEINSPEKTØRER VICEUNGDOMSSKOLEINSPEKTØRER LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M.M AFDELINGSLEDERE AMTSCENTRALLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE FORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. FOR VOKSNE FORSTANDERE/AFD.FORST., ALMEN VOKSENUD FORSTANDERE/SKOLEINSP., SPECIALUNDV. KBH HELTIDSLEDERE, INDVANDRERUNDERVISN. M.V LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M ØVRIGE LÆRERE M.FL.,VIDTG.SPEC.UNDV. MM SKOLEINSPEKTØRER, OBS- OG HELDAGSSKOLE SKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDERV.,FOLKESK SKOLEKONSULENTER/SKOLEPSYKOLOGER SOUSCHEFER, INDVANDRERUNDERVISNING M.V TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M VICEFORST./VICESK.INSP.,SPEC.UNDV., KBH VICEFORSTANDERE, ALMEN VOKSENUDDANNEL VICEFORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. VOKSNE VICESKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDV.,FOLKESK LÆRERE, GYMN./HF-KURSER ADJUNKTER/LEKTORER, OVERENSKOMSTANSAT ØVRIGE LÆRERE, GYMN./HF-KURSER TIMELÆRERE VIKARER/ÅRSVIKARER

9 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LANDMÅLINGSTEKNIKERE LANDMÅLINGSTEKNIKERE PRAKTIKANTER, LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE ADMINISTRATIVT OG TEKNISK PERS ADM.-/AFD.CHEFER M.FL., KBH., FRB ADMINISTRATIVE CHEFER ADMINISTRATIVE SOUSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER INGENIØRER ØVRIGT LEDENDE ADM. PERSONALE SKOLEDIREKTØRER STADS-, AFD.ING./STADS-, AFD.ARKITEKTER TEKNISKE CHEFER VICESKOLEDIREKTØRER LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆRKST INSTITUTIONSLEDERE ØVRIGT LED. VÆRKST.PERS., KLIENTVÆRKST STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (1/10-95) STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (FØR 1/10-95) VÆRKST.LED., IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) VÆRKST.LEDERE, IKKE-INST.LED. (1/10-95) VÆRKSTEDSASS./SOCIALPÆDAGOGER (ASS.) LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE VED PLEJEHJEM LEDERES ÆGTEFÆLLER ØVRIGE LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE/MELLEMLEDERE V. KOMM. ÆLDREOMSOR HJEMMEHJÆLPSLEDERE OMRÅDELEDERE ØVRIGE HJEMMEHJÆLPSLEDERE TILSYNSFØRENDE VED OMSORGSAFSNITTENE LEGEPLADSPERSONALE LEGEPLADSLEDERE LEGEPLADSMEDARBEJDERE MARITIMT PERSONALE DÆKSMANDSKAB HAVNEASSISTENTER HAVNEFOGEDER HAVNEMESTRE LODSER OVERSTYRMÆND ØVRIGT MARITIMT PERSONALE SKIBSFØRERE STYRMÆND OG MASKINISTER MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE

10 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt MESTERSTILLINGER M.V DRIFTSLEDERE/DRIFTSBESTYRERE MESTERSTILLINGER, DIVERSE MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKONTR MILJØASSISTENTER MILJØKONTROLLØRER V. MILJØKONTROLLEN ØVRIGE MILJØASSISTENTER MUSEUMSPERSONALE MUSEUMSASSISTENTER/-PÆDAGOGER MUSEUMSBETJENTE ØVRIGT MUSEUMSPERSONALE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELEDERE MUSIKSKOLELEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER ØKONOMAASSISTENTER INSTRUKTIONSØKONOMAER KLINISKE DIÆTISTER ØKONOMAASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER ØKONOMAER ØKONOMAER, FRB ØKONOMAOVERASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAER UNDERØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUEASSISTENTER

11 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt OLDFRUER ASSISTENTER OLDFRUER ØVRIGE OLDFRUER SOUSCHEFER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE VED SKOLER ØREPROPTEKNIKERE ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER M.V., KBH LÆGER/OVERLÆGER STADSLÆGER/EMBEDSLÆGER OVERLÆGER, SYGEHUSE CHEFLÆGER OVERLÆGER ØVRIGE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERPORTØRER ØVRIGE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEHUSE M.V OVERTANDLÆGER TANDLÆGER, INST.F.HANDICAP./TALELIDENDE TANDLÆGER, SYGEHUSE TANDLÆGER, VIDEREUDDANNELSESSTILLING ØVRIGE ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, SOC.PÆD ASSISTENTER PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOLEFR ASSISTENTER ASSISTENTER/KLUBMEDARBEJDERE, IKKE-UDD LEDERE LEDERE, IKKE-UDD ØVRIGT PÆD. PERSONALE, DAGINST SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE, IKKE-UDD STØTTEPÆDAGOGER

12 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M.FL AFDELINGSLEDERE, GRUPPE II ASSISTENT, GRUPPE II OG III BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 Å LEDERE, GRUPPE II ØVRIGE PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE ØVRIGT PÆD. PERS., IKKE-UDD., DAGINST PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR STEDFORTRÆDERE, GRUPPE II STØTTEMEDHJÆLPERE STØTTEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 ÅR PÆDAGOGER, LEDERE AF PLADSANVISNING LEDERE AF PLADSANVISNING PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST. M.V AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER BEHANDLINGSLEDERE BØRNEHAVELÆRERE VED BØRNEKLINIK CENTERLEDERE DAGCENT.LED.,IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) DAGCENTERLED.,IKKE-INST.LED.,PR. 1/ EFTERBEHANDLINGSLEDERE FAGLÆRERE FORSTANDERE FRITIDSLEDERE INSTITUTIONSLEDERE, DAGINST./DAGCENTRE LÆRERE/OVERLÆRERE LEDERE, PGF. 105-INSTITUTIONER OMSORGSINSTRUKTØRER OVERLÆRERE (VICEFORSTANDERE) ØVRIGT PÆDAGOGISK PERS. DØGNINST. M.V SKOLELEDERE SOCIALPÆDAGOGISKE KONSULENTER SOUSCHEFER, PGF. 105-INSTITUTIONER STEDF./AFD.LEDERE F. FORST./SELVST. AFD STEDFORTR. F. BØRNEH.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGCENT.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGINST.LED. (PR. 1/10-95) STEDFORTRÆDERE FOR CENTERLEDERE PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGSTUDERENDE PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,FRB PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF PEDELLER/SKOLEBETJENTE, KBH, FRB PEDELMEDHJ./-AFLØSERE

13 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PERS. V. CENTRALKOMMUNERNES TRANS.SELSK ASSISTENTER CHEFSEKRETÆRER CIVILINGENIØRER KØKKENMEDHJÆLPERE MAGISTRE MASKINMESTRE REGNSKABSMEDARBEJDERE TEKNIKUMINGENIØRER PERSONALE V. KOMM. FORSYNINGSVIRKS. MV ASSISTENTER DRIFTSLEDERE V. RENSNINGSANLÆG DRIFTSLEDERE/DRIFTSINSPEKTØRER MESTRE VÆRKFØRERE PERSONALE VED TEATRE ADMINISTRATIVT PERSONALE TEKNISK PERSONALE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PICCOLOER/PICCOLINER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER ØVRIGE PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PORTØR-/SYGEHUSPORTØR-ASPIRANTER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TILBUD PERSONER I OFFENTLIGE ARBEJDSTILBUD PROJEKTLØNSANSATTE PSYKOLOGISKE KONSULENTER PSYKOLOGISKE KONSULENTER RADIOGRAFER RADIOGRAFER AFDELINGSRADIOGRAFER RADIOGRAFELEVER RADIOGRAFER UNDERVISENDE RADIOGRAFER RENG.-/HUSASS./KØKKENARB., KBH, FRB HOSPITALSMEDHJÆLPERE KØKKENARBEJDERE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER

14 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL ØVRIGE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYGEHUSE RENGØRINGSCHEFER RENGØRINGSLEDERE RENGØRINGSLEDERE M.V., KBH, FRB SERVICEASS. M.FL. VED PARKERINGSKORPS FORMÆND SERVICEASSISTENTER SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYGEHUSE SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER SKOLELÆGER SKOLELÆGER SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVPERSONALE SKOVFOGEDER/SKOVBESTYRERE SKOVTEKNIKERE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE ASSISTENTER AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER, AFTEN/NAT BESKÆFTIGELSESVEJL. I OPSØGENDE ARBEJDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE HJEMMEHJÆLPERE LEDENDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE LEDENDE PLEJEHJEMSASSISTENTER ØVRIGE PLEJERE/PLEJEASSISTENTER ØVRIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE PLEJEASSISTENTER PLEJEHJEMSASSISTENTER PLEJERE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE, IKKE-UDD SYGEHJÆLPER-/PLEJEHJ.ASS.-/PLEJERELEVER SYGEHJÆLPERE

15 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS ØVRIGE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, IKKE-UDD SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, UDDANNED SOCIALRÅDGIVERE LEDENDE SOCIALRÅDGIVERE M.V ØVRIGE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALFORMIDLERE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS STADS- OG KOMMUNEGARTNERE AFDELINGSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER ØVRIGE STADS- OG KOMMUNEGARTNERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF,KBH,FRB KONSULENTER/ASSIST., AMTSSUNDH.PL.INST LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER/AMTSSUNDHEDSPL SYERSKER SYERSKER SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, KL ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER ASS. LED./OMR.LED.,INT.ORDN. FØR 1/ ASS. LEDENDE HJEMMESYGEPL., HJEMMEPL ASS. LEDERE/SOUSCHEFER, INTEGR. ORDN ASS. OMRÅDELEDERE/SOUSCHEFER, INT. ORDN ASS.LED.SYGE/SUNDH/OMR.SYGEPL.(FØR 1/10) BESTYRERE/FORSTANDERE, PLEJEHJEM CENTERSYGEPLEJERSKER HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE LED. SYGEPL./LED. SUNDH.PL. FØR 1/ LED.SYGE-/SUNDH.PL.,AFT./NAT FØR 1/ LEDENDE HJEMMESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL LEDERE, INTEGR. ORDNINGER LEDERE/OMR.LED.,INTEGR.ORDN. FØR 1/ OMRÅDELEDERE, INTEGR. ORDNINGER OMRÅDESYGEPL., HJEMMEPLEJEN FØR 1/ OMRÅDESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER SKOLESYGEPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER UNDER UDD. TIL SUNDHEDSPL SYGEPLEJERSKER, AFLØSER FOR BESTYRER SYGEPLEJERSKER, GRUPPELEDERE M.V SYGEPLEJERSKER, INTEGR. SUNDHEDSORDNING

16 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL ØVRIGE SYGEHUSCHEFER M.FL SOUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SOUSCHEFER, LANDSSPECIALE SOUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SOUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, LANDSSPECIALE SYGEHUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKESTUDERENDE, (PRAKTIKUDD.) SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KBH, FRB ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER BESTYRERE/FORSTANDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL.SKOLER ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER CHEFSYGEPLEJERSKER FORSTANDERE/SKOLELEDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE SUNDHEDSPLEJERSKER, TB-STATION SYGEPLEJELÆRERE SYGEPLEJERSKER, TB-STATION VICEFORSTANDERE/VICESKOLELEDERE SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF,KBH,FRB SYGEPLEJERSKER TANDKLINIKASSISTENTER TANDKLINIKASS.ELEVER TANDKLINIKASS.ELEVER, HOSP.VÆSEN, KBH TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TANDPLEJERE

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt TANDTEKNIKERE OG -ELEVER TANDTEKNIKERE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE, KL ASSISTENTER/BETJENTE M.M FORMÆND/PEDELLER M.M ØVRIGE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE TEKNISKE SERVICELEDERE TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE UNGARBEJDERE TEKNISK PERSONALE, KBH BYGNINGSKONDUKTØRER/MILJØINSPEKTØRER DRIFTSLEDERE ØVRIGT TEKNISK PERSONALE TEKN. ARBEJDSLEDERE/TEKN. TILSYNSFØRENDE TEKNIKERE TEKNISKE ASSISTENTELEVER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER TEKNISKE FULDMÆGTIGE TEKNISKE VICEKONTORCHEFER TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB BYGGETEKNIKERE MASKINTEKNIKERE ØVRIGE TEKNISKE TEGNERE M.FL TEKNISKE ASSISTENT-ELEVER TEKNISKE TEGNERE/TEKNISKE ASSISTENTER TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE V. PENSIONISTBOLIGER, KBH TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE SUPERVISIONSTOLKE TEGNSPROGSTOLKE TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆGER) AFDELINGSLÆGER EMBEDSLÆGEASSISTENTER PRAKSISRESERVELÆGER RESERVELÆGER/1.RESERVELÆGER SPECIALLÆGER

18 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VASKERIPERSONALE VASKERIPERSONALE Hovedtotal

19 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k AKADEMIKERE AMTSVEJMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KB BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE BYGNINGSKONSTRUKTØRER EDB-PERSONALE ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKON FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FOTOGRAFER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVB GRAFISK PERSONALE HÅNDVÆRKERE HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER HUSASSISTENTER, ARF, KL HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE JOURNALISTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMG KONTORPERSONALE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKON LÆGESEKRETÆRER LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHE LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M LÆRERE, GYMN./HF-KURSER LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆ MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTR MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKON NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPER ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEH ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, S PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOL PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,F PERSONALE VED TEATRE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TIL RADIOGRAFER RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYG

20 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYG SKOVPERSONALE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF, SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KB SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF, TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJE TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆG VASKERIPERSONALE Amtsrådsforeningen--Ialt

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(11) juni 2009 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i

Læs mere

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden 1991-1999

Læs mere

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Arbejdsplads / Organisation Titel Fornavn Efternavn PTU Fysioterapeut Agnete Tryde Regnbuen BUPL Pædagog Agnethe Nielsen Bo og Netværk Møn Afdelingsleder

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

08 Danske Regioner. Overenskomst

08 Danske Regioner. Overenskomst Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

Læs mere

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Beskæftigelse/arbejdsområde Advokat Kontor/salg uden kørsel 1 Afrydder Hotel/restauration 2 Agronom med brug af farlige stoffer Laboratoriearbejde med farlige

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere