Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier."

Transkript

1 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER DYRLÆGER OG BROMATOLOGER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER HANDELSJURISTER M.FL JURISTER OG ØKONOMER LANDINSPEKTØRER MUSIKTERAPEUTER ØVRIGE AKADEMIKERE PSYKOLOGER OG MAGISTRE STØTTEPSYKOLOGER TEKNIKUMINGENIØRER AMTSVEJMÆND M.FL AMTSVEJMÆND M.FL BROFOGEDER IKKE-LEDENDE BROPERSONALE MASKINFØRER ØVRIGE AMTSVEJMÆND M.FL VEJFORMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICER APOTEKSASSISTENTER DEFEKTRICER ARBEJDS-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDS- OG VEJFORMÆND FORMÆND/GARTNERFORMÆND, KBH, FRB GARTNERFORMÆND ØVRIGE ARB.-, VEJ- OG GARTNERFORMÆND ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE HOLDLEDERE SIKKERHEDSMEDARB. VED LUFTHAVNE UNGARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER AUDIOLOGIASSISTENTELEVER AUDIOLOGIASSISTENTER BADEPERSONALE, KBH BADEASSISTENTER BADEMESTRE OVERBADEMESTRE

2 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BEREDSKABSPERSONALE BEREDSKABSCHEFER BEREDSKABSCHEFER, HONORARLØNNEDE BEREDSKABSINSPEKTØRER BEREDSKABSINSPEKTØRER, HONORARLØNNEDE BRANDINSPKT., HON.LØN., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.INSP./VICEBR.INSP. FØR 1/ CIVILFORSV.LED., DELTIDSB., (FØR 1/7-95) CIVILFORSV.LED./BRANDINSPKT.(FØR 1/7-95) CIVILFORSVARSASSISTENTER (FØR 1/7-95) INDSATSLEDERE, HONORARLØNNEDE LEDERE AF BEREDSKAB, M. ANDEN KOMM. ANS ØVRIGT BEREDSKABSPERSONALE STEDF. F. CIVILFORSV.LEDER (FØR 1/7-95) VICEBEREDSKABSINSPEKTØRER VICEBR.INSPKT., HON.LØN. (FØR 1/7-95) VICECIVILFORSVARSINSPEKT. (FØR 1/7-95) BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KBH,FRB AMTSBETJENTFORMÆND/BETJENTFORMÆND BETJENTE/PEDELLER V. ÆLDREBOLIGER ØVRIGE AMTS-/RÅDHUSBETJ./PEDELLER BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE ASSISTERENDE BIBLIOTEKARER FILIALLEDERE LEDENDE BIBLIOTEKARER ØVRIGE BIBLIOTEKARER, IKKE-FAGUDDANNEDE BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE AFDELINGSBIBLIOTEKARER/FILIALLEDERE BIBLIOTEKARER BIBLIOTEKSLEDERE LEDENDE BØRNEBIBLIOTEKARER OPLANDSBIBLIOTEKARER, JF. PROT STEDFORTRÆDERE FOR BIBLIOTEKSLEDERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE, KBH, FRB BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE BIBLIOTEKSMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR BOGOPSÆTTERE BIOGRAFLEDERE OG -DIREKTØRER BIOGRAFLEDERE BØRNE-/UNGDOMS-/PLEJEHJ.KONSULENTER, KBH BØRNE- OG UNGDOMSKONSULENTER BØRNETANDLÆGER AFD.TANDLÆGER/ORTODONTISTER BØRNETANDLÆGER/FILIALKLINIKLEDERE KLINIKCHEFER OVERTANDLÆGER/SPECIALTANDLÆGER

3 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt BRANDPERSONALE BRANDASSISTENTER/BEREDSKABSASSISTENTER BRANDMÆND BRANDMESTRE/BEREDSKABSMESTRE FRIVILLIGT BRANDMANDSKAB OVERBRANDMESTRE ØVRIGT BRANDPERSONALE TILSYNS-/VÆRKSTEDSMESTRE M.FL UNDERBRANDMESTRE/VICEBEREDSKABSMESTRE VAGTCENTRALPERSONALE BRANDPERSONALE, DELTIDSBESKÆFTIGET BEFALINGSMÆND MENIGT BRANDPERSONALE BUSCHAUFFØRER M.V BUSCHAUFFØRER SPECIALARBEJDERE V. BANEN/GARAGEARBEJD BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER BYGNINGSKONSTRUKTØRER-BTH CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL CHEFER, MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL ØVRIGE LEDERE, MILJØ/LEVNEDSM.KONTROL CIVILFORSVARSPERSONALE, KBH BYGNINGSKONSTRUKTØRER CIVILFORSVARSASSISTENTER CIVILFORSVARSCHEFER CIVILFORSVARSINSPEKTØRER KONTORFUNKTIONÆRER ØVRIGT CIVILFORSVARSPERSONALE RENGØRINGSASSISTENTER SPECIALARBEJDERE TEKNISKE TEGNERE OG ASSISTENTER VICECIVILFORSVARSCHEFER VICECIVILFORSVARSINSPEKTØRER DAGPLEJELEDERE M.FL AFDELINGSLEDERE, DAGPLEJE DAGPLEJEASSISTENTER DAGPLEJELEDERE ØVRIGE DAGPLEJELEDERE M.FL SOUSCHEF, DAGPLEJE STEDFORTRÆDERE, DAGPLEJE DAGPLEJERE DAGPLEJERE

4 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt EDB-PERSONALE EDB-ASSISTENTER, PROGRAMMØRER M.FL EDB-PERSONALE UDEN FAGLIG UDDANNELSE EDB-PERSONALE, ARBEJDSLEDENDE FUNKTION EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNKLASSE EDB-PERSONALE, LØNTRINAFLØNNEDE, FRB INFORMATIKASSISTENTER, DATANOMER M.FL ØVRIGT EDB-PERSONALE TASTEOPERATØRER OG EDB-MEDHJÆLPERE EGU-ELEVER, PRAKTIKAFTALE EGU-ELEVER EJENDOMSFUNKTIONÆRER EJENDOMSFUNKTIONÆRER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL AFDELINGSERGO-/FYSIOTERAPEUTER DISTRIKTSERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTER, HJÆLPEMIDDELCENT ERGO-/FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER ERGO-/FYSIOTERAPEUTVIKARER (STUDERENDE) INSTRUKTIONSERGO-/FYSIOTERAPEUTER LEDENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ØVRIGE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGO-/FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER V. HJÆLPEMIDDELCENTRALE ERGOTERAPEUTISKE KONSULENTER INSTRUKTIONSERGOTERAPEUTER LEDENDE ERGOTERAPEUTER ØVRIGE ERGOTERAPEUTER SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOMER FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FAMILIEVEJLEDERE HJEMMEVEJLEDERE LEDENDE HJEMMEVEJLEDERE FLYVEPLADSPERSONALE AFIS-OPERATØRER ASSISTERENDE FLYVEPLADSLEDERE FLYVEPLADSLEDERE ØVRIGT FLYVEPLADSPERSONALE

5 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt FODTERAPEUTER FODTERAPEUTER FOTOGRAFER FOTOGRAFELEVER FOTOGRAFER LEDENDE FOTOGRAFER FRISØRER FRISØRER FYSIOTERAPEUTER, KBH,FRB AFDELINGSFYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTER FYSIOTERAPEUTISKE KONSULENTER OVERFYSIOTERAPEUTER ØVRIGE FYSIOTERAPEUTER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVBRUGERE GARTNERE/BROLÆGGERE GARTNERE/HAVEMÆND, KBH LÆRLINGE/ELEVER ØVRIGE GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOV GASMEKANIKERE, NATURGASSELSKABER GASMEKANIKERE GRAFISK PERSONALE BOGBINDERIASSISTENTER BOGBINDERSVENDE LÆRLINGE/ELEVER LITOGRAFER TRYKKERILEDERE TYPOGRAFER HAL-, STADION- OG IDRÆTSINSPEKTØRER HALINSPEKTØRER/STADIONINSPEKTØRER IDRÆTSINSPEKTØRER ØVRIGE HAL- OG STADIONINSPEKTØRER HÅNDVÆRKERE AVANCEMENTSSTILLINGER (PR. 1/10-95) ELEKTRONIKTEKNIKERE HÅNDVÆRKERE INSTRUKTØRER/HOLDLEDERE LÆRLINGE/ELEVER MONTØRER OVERMONTØRER ØVRIGE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB HÅNDVÆRKERE, TJENESTEMÆND, KBH, FRB

6 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt HJEMMESYGEPLEJERSKER, KBH, FRB ASS. OMRÅDESYGEPL./OMRÅDESYGEPLEJERSK FORSTANDERE/VICEFORST., HJEMMEPL., FRB HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE OMSORGSAFSNITSLEDERE ØVRIGE HJEMMESYGEPLEJERSKER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER AFDELINGSLABORANTER HOSPITALSLABORANTER INSTRUKTIONSLABORANTER LEDENDE LABORANTER, MED KURSUS LEDENDE LABORANTER, UDEN KURSUS HUSASSISTENTER, ARF, KL HOSPITALSMEDHJÆLPERE HUSASSISTENTER HUSASSISTENTER UNDER 18 ÅR ØVRIGE HUSASSISTENTER TILSYNSASSISTENTER HUSHOLDNINGSLEDERE HUSHOLDNINGSLEDERE ØVRIGE HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE AFDELINGSJORDEMØDRE CENTERLEDERE INSTRUKTIONSJORDEMØDRE JORDEMØDRE JORDEMØDRE, SÆRLIG FUNKTION LEDENDE JORDEMØDRE OVERJORDEMØDRE ØVRIGE JORDEMØDRE JOURNALISTER JOURNALISTER JOURNALISTPRAKTIKANTER KANTINELEDERE/-BESTYRERE KANTINELEDERE, MED UDDANNELSE KANTINELEDERE, UDEN UDDANNELSE KANTINELEDERE/-BESTYRERE, KBH ØVRIGE KANTINELEDERE/-BESTYRERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE KEDEL- MASKIN- OG MOTORPASSERE

7 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt KLINISKE ASSISTENTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDERE KØKKENASSISTENTER KØKKENLEDERE ØVRIGE KØKKENASS. OG KØKKENLEDERE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMGIVERE FORMGIVERE KONSERVERINGSTEKNIKERE ØVRIGE KONSERVERINGSTEKNIKERE KONTORPERSONALE ASSISTENTASPIRANTER ASSISTENTER ASSISTENTER (STATEN) EKSPEDITIONSSEKRETÆRER FULDMÆGTIGE KONTORASSISTENTER KONTORASSISTENTER (STATEN) KONTORELEVER (STATEN) KONTORELEVER/ASSISTENTELEVER KONTORFULDMÆGTIGE/AFD.LEDERE (STATEN) KONTORFUNKTIONÆRER KONTORFUNKTIONÆRER UNDER 20 ÅR KONTORLEDERE/KONTORINSTRUKTØRER OVERASSISTENTER OVERASSISTENTER (STATEN) ØVRIGT KONTORPERSONALE SKATTEREVISORER/LIGNINGSREVISORER SOCIALMEDHJÆLP./FORSORGSMEDHJÆLP., KBH STUDENTER TEKNISKE ASSISTENTER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER M.V TEKNISKE FULDMÆGTIGE M.V TEKNISKE OVERASSISTENTER TELEFONISTER VEJLEDERE, VEJL./UNDERV.CENT. ØSTERBRO VICEKONTOR-/KONTOR-/SOUSCHEFER V. SYGEH LABORANTER M.FL LABORANTELEVER OG -PRAKTIKANTER LABORANTER LABORATORIETEKNIKERE MILJØTEKNIKERE ØVRIGE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKONSULENTE LÆGEKONSULENTER SPECIALLÆGEKONSULENTER TANDLÆGEKONSULENTER

8 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LÆGESEKRETÆRER LÆGESEKRETÆRELEVER LÆGESEKRETÆRER LEDENDE LÆGESEKRETÆRER, ARF LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD AFDELINGSLEDERE (SOUSCHEFER) LÆRERE VED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDD ØVRIGE LÆRERE M.FL. V. SOC.-/SUNDH.UDD LÆRERE M.FL., FOLKESKOLEN AFDELINGSLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE DIVERSE SKOLELEDERE/SKOLEPSYK. PERSONAL FØRSTELÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, UNGDOMSSKOLEN LEDENDE SKOLEINSPEKTØRER LEDENDE SKOLEPSYKOLOGER LEDER, DELTID/PÆD. MEDHJ., UNGDOMSSKOLEN ØVRIGE LÆRERE, FOLKESKOLEN SKOLEINSPEKTØRER SKOLEKONSULENTER SKOLEPSYKOLOGER SMÅBØRNSLÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, UNGDOMSSKOLEN UNGDOMSSKOLEINSPEKT./FORST. V. KOSTSKOL VICESKOLEINSPEKTØRER VICEUNGDOMSSKOLEINSPEKTØRER LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M.M AFDELINGSLEDERE AMTSCENTRALLEDERE BØRNEHAVEKLASSELEDERE FORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. FOR VOKSNE FORSTANDERE/AFD.FORST., ALMEN VOKSENUD FORSTANDERE/SKOLEINSP., SPECIALUNDV. KBH HELTIDSLEDERE, INDVANDRERUNDERVISN. M.V LÆRERE/OVERLÆRERE LÆRERE/OVERLÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M ØVRIGE LÆRERE M.FL.,VIDTG.SPEC.UNDV. MM SKOLEINSPEKTØRER, OBS- OG HELDAGSSKOLE SKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDERV.,FOLKESK SKOLEKONSULENTER/SKOLEPSYKOLOGER SOUSCHEFER, INDVANDRERUNDERVISNING M.V TIMELØNNEDE LÆRERE TIMELØNNEDE LÆRERE, INDVANDRERUNDERV. M VICEFORST./VICESK.INSP.,SPEC.UNDV., KBH VICEFORSTANDERE, ALMEN VOKSENUDDANNEL VICEFORSTANDERE, SPEC.UNDERVISN. VOKSNE VICESKOLEINSPEKTØRER, SPEC.UNDV.,FOLKESK LÆRERE, GYMN./HF-KURSER ADJUNKTER/LEKTORER, OVERENSKOMSTANSAT ØVRIGE LÆRERE, GYMN./HF-KURSER TIMELÆRERE VIKARER/ÅRSVIKARER

9 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt LANDMÅLINGSTEKNIKERE LANDMÅLINGSTEKNIKERE PRAKTIKANTER, LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE ADMINISTRATIVT OG TEKNISK PERS ADM.-/AFD.CHEFER M.FL., KBH., FRB ADMINISTRATIVE CHEFER ADMINISTRATIVE SOUSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER INGENIØRER ØVRIGT LEDENDE ADM. PERSONALE SKOLEDIREKTØRER STADS-, AFD.ING./STADS-, AFD.ARKITEKTER TEKNISKE CHEFER VICESKOLEDIREKTØRER LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆRKST INSTITUTIONSLEDERE ØVRIGT LED. VÆRKST.PERS., KLIENTVÆRKST STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (1/10-95) STEDFORTRÆDERE/SOUSCHEFER (FØR 1/10-95) VÆRKST.LED., IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) VÆRKST.LEDERE, IKKE-INST.LED. (1/10-95) VÆRKSTEDSASS./SOCIALPÆDAGOGER (ASS.) LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE VED PLEJEHJEM LEDERES ÆGTEFÆLLER ØVRIGE LEDERE VED PLEJEHJEM M.V LEDERE/MELLEMLEDERE V. KOMM. ÆLDREOMSOR HJEMMEHJÆLPSLEDERE OMRÅDELEDERE ØVRIGE HJEMMEHJÆLPSLEDERE TILSYNSFØRENDE VED OMSORGSAFSNITTENE LEGEPLADSPERSONALE LEGEPLADSLEDERE LEGEPLADSMEDARBEJDERE MARITIMT PERSONALE DÆKSMANDSKAB HAVNEASSISTENTER HAVNEFOGEDER HAVNEMESTRE LODSER OVERSTYRMÆND ØVRIGT MARITIMT PERSONALE SKIBSFØRERE STYRMÆND OG MASKINISTER MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTRE

10 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt MESTERSTILLINGER M.V DRIFTSLEDERE/DRIFTSBESTYRERE MESTERSTILLINGER, DIVERSE MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKONTR MILJØASSISTENTER MILJØKONTROLLØRER V. MILJØKONTROLLEN ØVRIGE MILJØASSISTENTER MUSEUMSPERSONALE MUSEUMSASSISTENTER/-PÆDAGOGER MUSEUMSBETJENTE ØVRIGT MUSEUMSPERSONALE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKERE M.FL., LANDSDELSORKESTRE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELÆRERE MUSIKSKOLELEDERE MUSIKSKOLELEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTELEVER NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER ØKONOMAASSISTENTER INSTRUKTIONSØKONOMAER KLINISKE DIÆTISTER ØKONOMAASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER ØKONOMAER ØKONOMAER, FRB ØKONOMAOVERASSISTENTER ØVRIGE ØKONOMAER UNDERØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUEASSISTENTER

11 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt OLDFRUER ASSISTENTER OLDFRUER ØVRIGE OLDFRUER SOUSCHEFER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE VED SKOLER ØREPROPTEKNIKERE ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER M.V., KBH LÆGER/OVERLÆGER STADSLÆGER/EMBEDSLÆGER OVERLÆGER, SYGEHUSE CHEFLÆGER OVERLÆGER ØVRIGE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERPORTØRER ØVRIGE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEHUSE M.V OVERTANDLÆGER TANDLÆGER, INST.F.HANDICAP./TALELIDENDE TANDLÆGER, SYGEHUSE TANDLÆGER, VIDEREUDDANNELSESSTILLING ØVRIGE ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, SOC.PÆD ASSISTENTER PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOLEFR ASSISTENTER ASSISTENTER/KLUBMEDARBEJDERE, IKKE-UDD LEDERE LEDERE, IKKE-UDD ØVRIGT PÆD. PERSONALE, DAGINST SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE SOUSCHEFER/AFDELINGSLEDERE, IKKE-UDD STØTTEPÆDAGOGER

12 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M.FL AFDELINGSLEDERE, GRUPPE II ASSISTENT, GRUPPE II OG III BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE BØRNEHAVEKLASSEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 Å LEDERE, GRUPPE II ØVRIGE PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE ØVRIGT PÆD. PERS., IKKE-UDD., DAGINST PÆDAGOGMEDHJÆLPERE PÆDAGOGMEDHJÆLPERE UNDER 18 ÅR STEDFORTRÆDERE, GRUPPE II STØTTEMEDHJÆLPERE STØTTEMEDHJÆLPERE, UNDER 18 ÅR PÆDAGOGER, LEDERE AF PLADSANVISNING LEDERE AF PLADSANVISNING PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST. M.V AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER BEHANDLINGSLEDERE BØRNEHAVELÆRERE VED BØRNEKLINIK CENTERLEDERE DAGCENT.LED.,IKKE-INST.LED.(FØR 1/10-95) DAGCENTERLED.,IKKE-INST.LED.,PR. 1/ EFTERBEHANDLINGSLEDERE FAGLÆRERE FORSTANDERE FRITIDSLEDERE INSTITUTIONSLEDERE, DAGINST./DAGCENTRE LÆRERE/OVERLÆRERE LEDERE, PGF. 105-INSTITUTIONER OMSORGSINSTRUKTØRER OVERLÆRERE (VICEFORSTANDERE) ØVRIGT PÆDAGOGISK PERS. DØGNINST. M.V SKOLELEDERE SOCIALPÆDAGOGISKE KONSULENTER SOUSCHEFER, PGF. 105-INSTITUTIONER STEDF./AFD.LEDERE F. FORST./SELVST. AFD STEDFORTR. F. BØRNEH.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGCENT.LED. (FØR 1/10-95) STEDFORTR. F. DAGINST.LED. (PR. 1/10-95) STEDFORTRÆDERE FOR CENTERLEDERE PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGISKE KONSULENTER PÆDAGOGSTUDERENDE PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,FRB PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF PEDELLER/SKOLEBETJENTE, KBH, FRB PEDELMEDHJ./-AFLØSERE

13 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt PERS. V. CENTRALKOMMUNERNES TRANS.SELSK ASSISTENTER CHEFSEKRETÆRER CIVILINGENIØRER KØKKENMEDHJÆLPERE MAGISTRE MASKINMESTRE REGNSKABSMEDARBEJDERE TEKNIKUMINGENIØRER PERSONALE V. KOMM. FORSYNINGSVIRKS. MV ASSISTENTER DRIFTSLEDERE V. RENSNINGSANLÆG DRIFTSLEDERE/DRIFTSINSPEKTØRER MESTRE VÆRKFØRERE PERSONALE VED TEATRE ADMINISTRATIVT PERSONALE TEKNISK PERSONALE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PICCOLOER/PICCOLINER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER ØVRIGE PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PORTØR-/SYGEHUSPORTØR-ASPIRANTER PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TILBUD PERSONER I OFFENTLIGE ARBEJDSTILBUD PROJEKTLØNSANSATTE PSYKOLOGISKE KONSULENTER PSYKOLOGISKE KONSULENTER RADIOGRAFER RADIOGRAFER AFDELINGSRADIOGRAFER RADIOGRAFELEVER RADIOGRAFER UNDERVISENDE RADIOGRAFER RENG.-/HUSASS./KØKKENARB., KBH, FRB HOSPITALSMEDHJÆLPERE KØKKENARBEJDERE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER

14 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL ØVRIGE RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER RENGØRINGSASSISTENTER UNDER 18 ÅR TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER RENGØRINGSLEDERE/-CHEFER TILSYNSASSISTENTER RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYGEHUSE RENGØRINGSCHEFER RENGØRINGSLEDERE RENGØRINGSLEDERE M.V., KBH, FRB SERVICEASS. M.FL. VED PARKERINGSKORPS FORMÆND SERVICEASSISTENTER SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYGEHUSE SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER SKOLELÆGER SKOLELÆGER SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVARBEJDERE (KBH) SKOVPERSONALE SKOVFOGEDER/SKOVBESTYRERE SKOVTEKNIKERE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE ASSISTENTER AFDELINGSLEDERE ASSISTENTER, AFTEN/NAT BESKÆFTIGELSESVEJL. I OPSØGENDE ARBEJDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE HJEMMEHJÆLPERE LEDENDE BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE LEDENDE PLEJEHJEMSASSISTENTER ØVRIGE PLEJERE/PLEJEASSISTENTER ØVRIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE PLEJEASSISTENTER PLEJEHJEMSASSISTENTER PLEJERE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE, ELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE, IKKE-UDD SYGEHJÆLPER-/PLEJEHJ.ASS.-/PLEJERELEVER SYGEHJÆLPERE

15 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS ØVRIGE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, IKKE-UDD SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS, UDDANNED SOCIALRÅDGIVERE LEDENDE SOCIALRÅDGIVERE M.V ØVRIGE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALFORMIDLERE SOCIALRÅDGIVERE SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE, HJEMME-HOS STADS- OG KOMMUNEGARTNERE AFDELINGSCHEFER FORVALTNINGSCHEFER ØVRIGE STADS- OG KOMMUNEGARTNERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF,KBH,FRB KONSULENTER/ASSIST., AMTSSUNDH.PL.INST LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER/AMTSSUNDHEDSPL SYERSKER SYERSKER SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, KL ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER ASS. LED./OMR.LED.,INT.ORDN. FØR 1/ ASS. LEDENDE HJEMMESYGEPL., HJEMMEPL ASS. LEDERE/SOUSCHEFER, INTEGR. ORDN ASS. OMRÅDELEDERE/SOUSCHEFER, INT. ORDN ASS.LED.SYGE/SUNDH/OMR.SYGEPL.(FØR 1/10) BESTYRERE/FORSTANDERE, PLEJEHJEM CENTERSYGEPLEJERSKER HJEMMESYGEPLEJERSKER, AFTEN/NATTJENESTE LED. SYGEPL./LED. SUNDH.PL. FØR 1/ LED.SYGE-/SUNDH.PL.,AFT./NAT FØR 1/ LEDENDE HJEMMESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL LEDERE, INTEGR. ORDNINGER LEDERE/OMR.LED.,INTEGR.ORDN. FØR 1/ OMRÅDELEDERE, INTEGR. ORDNINGER OMRÅDESYGEPL., HJEMMEPLEJEN FØR 1/ OMRÅDESYGEPLEJERSKER, HJEMMEPL OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER SKOLESYGEPLEJERSKER SUNDHEDSPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER SYGEPLEJERSKER UNDER UDD. TIL SUNDHEDSPL SYGEPLEJERSKER, AFLØSER FOR BESTYRER SYGEPLEJERSKER, GRUPPELEDERE M.V SYGEPLEJERSKER, INTEGR. SUNDHEDSORDNING

16 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL ØVRIGE SYGEHUSCHEFER M.FL SOUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SOUSCHEFER, LANDSSPECIALE SOUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SOUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, HOVEDSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, LANDSSPECIALE SYGEHUSCHEFER, LOKALSYGEHUSE SYGEHUSCHEFER, PSYKIATRISKE SYGEHUSE SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKESTUDERENDE, (PRAKTIKUDD.) SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KBH, FRB ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER BESTYRERE/FORSTANDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL.SKOLER ASSISTENTER AFDELINGSSYGEPLEJERSKER CHEFSYGEPLEJERSKER FORSTANDERE/SKOLELEDERE OVERSYGEPLEJERSKER ØVRIGE SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE SUNDHEDSPLEJERSKER, TB-STATION SYGEPLEJELÆRERE SYGEPLEJERSKER, TB-STATION VICEFORSTANDERE/VICESKOLELEDERE SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF,KBH,FRB SYGEPLEJERSKER TANDKLINIKASSISTENTER TANDKLINIKASS.ELEVER TANDKLINIKASS.ELEVER, HOSP.VÆSEN, KBH TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TANDPLEJERE

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt TANDTEKNIKERE OG -ELEVER TANDTEKNIKERE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE, KL ASSISTENTER/BETJENTE M.M FORMÆND/PEDELLER M.M ØVRIGE TEKN. SERVICEMEDARB./-LEDERE TEKNISKE SERVICELEDERE TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE UNGARBEJDERE TEKNISK PERSONALE, KBH BYGNINGSKONDUKTØRER/MILJØINSPEKTØRER DRIFTSLEDERE ØVRIGT TEKNISK PERSONALE TEKN. ARBEJDSLEDERE/TEKN. TILSYNSFØRENDE TEKNIKERE TEKNISKE ASSISTENTELEVER TEKNISKE EKSPEDITIONSSEKRETÆRER TEKNISKE FULDMÆGTIGE TEKNISKE VICEKONTORCHEFER TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB BYGGETEKNIKERE MASKINTEKNIKERE ØVRIGE TEKNISKE TEGNERE M.FL TEKNISKE ASSISTENT-ELEVER TEKNISKE TEGNERE/TEKNISKE ASSISTENTER TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSASS. V. LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJEM TILSYNSFØRENDE V. PENSIONISTBOLIGER, KBH TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE SUPERVISIONSTOLKE TEGNSPROGSTOLKE TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆGER) AFDELINGSLÆGER EMBEDSLÆGEASSISTENTER PRAKSISRESERVELÆGER RESERVELÆGER/1.RESERVELÆGER SPECIALLÆGER

18 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VAGT- OG TILSYNSPERSONALE, KBH, FRB VASKERIPERSONALE VASKERIPERSONALE Hovedtotal

19 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k AKADEMIKERE AMTSVEJMÆND M.FL APOTEKSASSISTENTER OG DEFEKTRICE ARBEJDSMÆND OG SPECIALARBEJDERE AUDIOLOGIASSISTENTER OG -ELEVER BETJENTE/PEDEL V. ÆLDREBOL., ARF,KB BIBLIOTEKARER, INCL. LEDERE BYGNINGSKONSTRUKTØRER EDB-PERSONALE ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER, ARF,KL ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKON FAMILIEVEJLEDERE/HJEMMEVEJLEDERE FOTOGRAFER GARTNERE/BROLÆGGERE/DYRE-/SKOVB GRAFISK PERSONALE HÅNDVÆRKERE HOSPITALSLABORANTELEVER HOSPITALSLABORANTER HUSASSISTENTER, ARF, KL HUSHOLDNINGSLEDERE JORDEMØDRE JOURNALISTER KLINISKE ASSISTENTER KØKKENASSISTENTELEVER KØKKENASSISTENTER OG KØKKENLEDE KONSERVERINGSTEKNIKERE OG FORMG KONTORPERSONALE LABORANTER M.FL LÆGE-, SPEC.LÆGE- OG TANDLÆGEKON LÆGESEKRETÆRER LÆRERE M.FL. VED SOCIAL- OG SUNDHE LÆRERE M.FL., VIDTG. SPECIALUNDV. M LÆRERE, GYMN./HF-KURSER LANDMÅLINGSTEKNIKERE LEDENDE VÆRKST.PERS. MV., KLIENTVÆ MASKINMESTRE/SYGEHUSMASKINMESTR MILJØASS./MILJØKONTR. VED MILJØKON NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER OG -ELE ØKONOMAASSISTENTER ØKONOMAELEVER ØKONOMAER OLDFRUEASSISTENTER OLDFRUER OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPER ØREPROPTEKNIKERE OVERLÆGER, SYGEHUSE OVERPORTØRER OVERTANDLÆGER/TANDLÆGER, SYGEH ØVRIGE PÆD. ARB. OPGAVER, FOLKESKOLEN, S PÆD. PERSONALE, DAGINST./KLUB/SKOL PÆDAGOG- OG STØTTEMEDHJÆLPERE M PÆDAGOGISK PERSONALE, DØGNINST PÆDAGOGSTUDERENDE PEDELLER/SKOLEBETJENTE, ARF,KBH,F PERSONALE VED TEATRE PICCOLOER/PICCOLINER, ARF,KBH,FRB PORTØRER/SYGEHUSPORTØRER PROJEKTLØNSANS./PERS. I OFF. ARB.TIL RADIOGRAFER RENGØRINGSASSISTENTER, ARF, KL RENGØRINGSLEDERE/CHEFER VED SYG

20 Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Amtsrådsforeningen Fuldtids beskæftigede Løn Løn-afh Andre Særlig Særydelseydelser Sær- Ferie- Tillæg godtg Pension Total Gns Løn 1000 k SERVICEMEDARB./-ASSISTENTER V. SYG SKOVPERSONALE SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE SOCIALPÆDAGOGER, HJEMME-HOS SOCIALRÅDGIVERE SUNDHEDSPL./AMTSSUNDHEDSPL., ARF, SYGEHUSAPOTEKERE SYGEHUSCHEFER M.FL SYGEHUSLÆGER (HON.LØN) SYGEPLEJEELEVER SYGEPLEJERSKER, PLEJEHJEM, ARF, KB SYGEPLEJERSKER, SYGEHUSE/SYGEPL SYGEPLEJERSKER/SKOLESYGEPL. ARF, TANDKLINIKASSISTENTER TANDPLEJERE TEKNISKE TEGNERE M.FL., ARF,KL,FRB TILSYNSFØRENDE ASS., FORSORGSHJE TILSYNSFØRENDE LÆGER, PLEJEHJEM TOLKE UNDERORDNEDE LÆGER (RESERVELÆG VASKERIPERSONALE Amtsrådsforeningen--Ialt

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 O F F E N T L I

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Lotte Bøgh Andersen Ingvild Olsen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Vibeke Lehmann Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Indhold 1.

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM.

Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM. Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM. Rev. Løngrp Værdiliste - stiko 5 TAP - FU 00138 Afdelingsbioanalytiker 00151 Afdelingslaborant 00181 Akademiingeniør 00189 Adm. veterinærsygeplejerske

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Udgivet marts 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 April 2014 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 April 2014 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Personalepolitisk Regnskab 2005 Københavns Kommune

Personalepolitisk Regnskab 2005 Københavns Kommune Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune INDHOLD FORORD Forord 3 Lidt om regnskabet... 4 Det er femte gang, Københavns Kommune udarbejder et personalepolitisk regnskab Sammenfatning 5 og dermed tilvejebringer

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)

Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP) 16-02-2005 Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP) - En spørgeskemaundersøgelse om forholdene nov. 2004 med kommentarer - Funktionsbeskrivelser og FFDs vejledende

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker?

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Workshop. Personalepolitisk Messe 2006. 31. august, 2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Psykisk arbejdsmiljø De tre hovedproblemer:

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed FOA s arbejdsmiljøkonference 3-10-2005 Billund Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø og stress Arbejde og stress De tre hovedproblemer: De traditionelle

Læs mere

Kommende aftaler Tjenesteydelser

Kommende aftaler Tjenesteydelser Kommende aftaler Tjenesteydelser Vært Niels Munch Taler Andreas Hagerup Linnet Agenda Vikarydelser (kontraktstart 1.december 2011) Rejsebureauydelser (kontraktstart 1. januar 2012) Managementkonsulentydelser

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Akademikerne tih@ac.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3239 Dokumentnr. 68653/14 Krav

Læs mere