GRAHAM BELLS VEJ 17A SKEJBY, AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRAHAM BELLS VEJ 17A SKEJBY, AARHUS"

Transkript

1 GRAHAM BELLS VEJ 17A SKEJBY, AARHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk BESKRIVELSE AF SKITSEPROJEKTER FOR NY BEBYGGELSE, HERUNDER ÉN STOR UDVALGSVAREBUTIK 1 Indledning I dette notat beskrives indholdet af skitseprojekter, der er udarbejdet for adressen Graham Bells Vej 17a i Skejby beliggende inden for aflastningscentret Skejby. Beskrivelsen er udarbejdet med henblik på tildeling af mulighed for én større udvalgsvarebutik inden for aflastningscentret i Skejby i henhold til Kommuneplan 2013 til ejendommen matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder. Beskrivelsen indsendes på vegne af ejendommens ejer NA Skejby ApS, som har indgået aftale med Innovater A/S om udvikling af del af ejendommen. Afgrænsning af matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder er markeret med rødt. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET MLJE KONTROLLERET HSLY GODKENDT MLJE

2 2/5 GRAHAM BELLS VEJ 17A I SKEJBY, AARHUS 2 Ny stor udvalgsvarebutik i aflastningscentret Skejby Kommuneplan 2013 giver mulighed for én stor udvalgsvarebutik på op til m² placeret inden for aflastningscentret i Skejby. Tildeling af denne mulighed skal søges særskilt. I forbindelse med høringsprocessen af Forslag til Kommuneplan 2013 har Luplau & Poulsen Arkitekter på vegne af ejendommens ejer NA Skejby ApS indsendt placeringsønske for én stor udvalgsvarebutik og kontorhus på ejendommen matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder med adressen Graham Bells Vej 17a i Skejby. Bebyggelsesstruktur Aflastningscentret i Skejby er i dag bebygget med større udvalgsvarebutikker som Silvan, IKEA og Ilva koncentreret syd for Skejby Nordlandsvej i den sydlige del af aflastningscentret. Placering af én stor udvalgsvarebutik på matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder umiddelbart nord for Skejby Nordlandsvej i den midterste del af aflastningscentret vurderes som en naturlig forlængelse og udbygning af aflastningscentrets eksisterende bebyggelsesstruktur med større udvalgsvarebutikker. Samtidig vurderes placeringen af én stor udvalgsvarebutik på denne ejendom at bidrage til, at ny butiksbebyggelse i området ikke spredes i det åbne landskab, før aflastningscentret eventuelt udvikles yderligere. Med en ny større udvalgsvarebutik på Graham Bells Vej 17a vil udvalgsvarebutikkerne inden for aflastningscentret ligge som perler på en snor ned ad bakkedraget mod Egåen. Vejbetjening De eksisterende større udvalgsvarebutikker i aflastningscentret Skejby vejbetjenes fra Graham Bells Vej. Vejadgang til en ny større udvalgsvarebutik på Graham Bells Vej 17a vil ske dels fra Randersvej og dels fra Graham Bells Vej. Intern kundetrafik mellem de eksisterende udvalgsvarebutikker i aflastningscentret Skejby og en ny større udvalgsvarebutik på Graham Bells Vej 17a vurderes at ske via Graham Bells Vej og vil dermed ikke belaste trafikken på det overordnede vejnet.

3 GRAHAM BELLS VEJ 17A I SKEJBY, AARHUS 3/5 3 Beskrivelse af foreliggende skitseprojekter Ejendommen ønskes udmatrikuleret og opdelt i en nordlig og en sydlig grund. Forslag til udstykning af matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder. Projekt 1 Den nordlige grund Den nordlige grund ønskes udmatrikuleret med et areal på ca m². Luplau & Poulsen Arkitekter har udarbejdet et skitseprojekt af den for bebyggelse til centerformål på den nordlige grund. Den skitserede bebyggelse er på 9 etager, inklusiv 2 parkeringsdæk over terræn og eksklusiv 1 parkeringsdæk under terræn. Erhvervsbebyggelsen har et etageareal på m², ekskl. parkeringsdæk, og planlægges anvendt til kontorerhverv/hotel. Det skitserede projekt indeholder alene principielle planer og snit, hvor etagearealet for den enkelte etage er m². Bygningen vises med to trappetårne og et centralt atrium. Projekt 2 Den sydlige grund Den sydlige grund ønskes udmatrikuleret med et areal på ca m 2. Randers Arkitekten har udarbejdet et skitseprojekt af den med en udvalgsvarebutik i op til 2 etager på den sydlige grund. Skitseprojektet omfatter Elgiganten som en megastore med et etageareal på ca m², der fordeles med m² i stueetagen og 300 m² - bl.a. til personale - på 1. sal. Dette projekt vil kunne realiseres i umiddelbar forlængelse af planlægning og myndighedstilladelser m.m. for ny bebyggelse på grunden.

4 4/5 GRAHAM BELLS VEJ 17A I SKEJBY, AARHUS Randers Arkitekten har samtidigt i skitseprojekt af den skitseret, i hvilket omfang denne butik vil kunne udvides. Udvidelsen rummer en udbygget 1. sal med salgslokale og administration. Med udvidelsesmuligheden rummer udvalgsvarebutikken et etageareal på ca m². Planloven giver mulighed for et fradrag på op til 200 m² af arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalerum/pauserum. De skitserede projekter for Elgiganten viser en større bygning med et markeret indgangsparti på det sydvestlige hjørne af bygningen. Indgangspartiet åbner sig mod Randersvej og Skejby Nordlandsvej og fremhæves med skiltning og større glaspartier, mens de øvrige facader brydes af enkelte dørpartier. Bygningshøjden er på ca. 8,5 m, dog er bygningshøjden på ca. 10,5 m ved markeringen af indgangspartiet. Veje, stier og parkering Vejadgang til området sker dels fra Randersvej og dels fra Graham Bells Vej ad en eksisterende privat fællesvej, der er udlagt i en bredde af 10,66 m. Ejeren af ejendommen har givet samtykke til, at vejen forlænges til grundskel mod Randersvej. Vejareal på den nordlige grund vil dermed udgøre 812 m² og m² på den sydlige grund. Vareindlevering til udvalgsvarebutikken sker ved det østlige grundskel. Dette gælder både for situationen med og uden udvidelse af butikken. Cykelstien langs Randersvej ligger tæt på grundens vestlige skel. For at sikre at vejtilkørsel fra Randersvej til området sker ude af niveau med denne cykelsti, vil cykelstien blive gravet ned over en længere strækning ved etablering af kørende adgang fra Randersvej. På den nordlige grund kan der etableres 252 p-pladser dels på terræn og dels på under- og overjordiske parkeringsdæk. Udlæg af parkeringspladser svarer til 1 p- plads pr. 50 m² kontorbebyggelse. På den sydlige grund viser skitseprojekterne både med og uden udvidelse af butikken 160 p-pladser, vest og syd for butikken. Udlæg af parkeringspladser på den sydlige grund opfylder de vejledende krav i "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune" med 1 p-plads pr. 50 m² udvalgsvarebutik, hvilket svarer til et parkeringsudlæg på 127 p-pladser ved en bebyggelse med et etageareal på ca m².

5 GRAHAM BELLS VEJ 17A I SKEJBY, AARHUS 5/5 4 Planforhold i dag Lokalplan nr. 870 Skitseprojekterne på matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder er omfattet af Lokalplan nr. 870 for højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Lokalplan nr. 870 giver ikke mulighed for etablering af butikker i form af udvalgsvarebutikker, og lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre byggeri som skitseret i dette notat. NA Skejby ApS og Innovater A/S bidrager gerne med udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen. Kommuneplan 2013 Skitseprojekterne på matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder er hovedsagligt beliggende i rammeområde CE i Kommuneplan 2013, mens en mindre del af grunden tilhører rammeområde CE. Begge rammeområder udlægger grunden til centerformål og er beliggende inden for et aflastningscenter. Skitseprojekterne på matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder er i overensstemmelse med rammeområde CE og holder sig med byggeri i op til 9 etager hovedsagligt inden for rammebestemmelserne for rammeområde CE, men i rammebestemmelserne for rammeområde CE er der indskrevet en note om parkering, som skitseprojekterne ikke opfylder. Denne note er indskrevet på baggrund af Lokalplan nr Skitseprojekterne med parkering på terræn vurderes ikke at være i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde CE. Samtidig vurderes skitseprojektet for den nordlige del af ejendommen at være omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik. Som nævnt tidligere i denne beskrivelse giver Kommuneplan 2013 mulighed for én stor udvalgsvarebutik på op til m² placeret inden for aflastningscentret i Skejby. Tildeling af denne mulighed skal søges særskilt. I forbindelse med høringsprocessen af Forslag til Kommuneplan 2013 har der været indsendt placeringsønsker for én stor udvalgsvarebutik på ejendommen matr. nr. 10bq Skejby, Århus Jorder. 5 Bilag Bilag 1 Skitseprojekt af , Luplau & Poulsen Arkitekter Bilag 2 Elgiganten, Skejby, Aarhus skitseprojekt af , Innovater A/S og Randers Arkitekten Bilag 3 Udvidelse af Elgiganten, Skejby, Aarhus skitseprojekt af , Innovater A/S og Randers Arkitekten

6

7

8

9

10

11

12 ElgigantEn SkEjby, aarhus

13 PROJECT INFO ELGIGANTEN, SKEJBY Aarhus Aarhus is Denmark s second largest city and the fastest growing in terms of population and job creation over the past 10 years. In the past 10 years, more than 20,000 jobs have been created in Aarhus and Aarhus Municipality expects that additional 50,000 jobs will be created before They expect that the total population of Aarhus will increase by approx. 35,000 to 350,000 in 2022, representing an increase of 11.2%. Skejby Skejby is a suburb to Aarhus located approximately 5 km north of Aarhus City. The town is soon to be engulfed by Aarhus by the present rate of urban expansion. Skejby is amongst other known for the world-renowned university hospital, which is currently being rebuild into Denmark s largest hospital serving more than 1.2 million citizens. Aarhus Municipality has allowed an area of more than 550 acres around Skejby to be transformed into a new town able to house more than 25,000 new citizens. The new town will be connected with Aarhus City through a new established light rail system. 2

14 PROJECT INFO The area near by: Located in the area around Elgigantens new store is a Citroën car dealership, a Silvan DIY store and the furnishings stores ILVA and IKEA. The main attraction is the IKEA store, which yearly attracts more than 2 million customers. IKEA is currently building a new 31,500 m2 store on the neighbouring site that is set to open in the summer of The existing store [14,000 m2] will be demolished and turned into parking spaces. The new IKEA store is expected to attract 20% more customer in 2020 than the existing store meaning that in the period from 2013 to 2020 the new store will generate 5 million more visitors than the old store. As a result of the increase in customers to the new IKEA store it is expected that the addition turnover in the area will be in the range of DKK 200 million before Key information: IKEA had 2.6 million customers in Due to the new establishment of IKEA Aalborg and IKEA Odense this number fell to around 2 million in 2012, but is expected to increase with the new and improved store. IKEA Aarhus had a turnover of DKK million in 2011 and DKK million in Approximately 35,000 use Randersvej as the entry route to Aarhus, which is the entry road with the highest amount of traffic. In 2020, it is expected that more than 50,000 is using Randersvej. 75% of the traffic from IKEA turns left to the North when existing IKEA and 25% turn right. 60% of the traffic to IKEA comes from the North and 40% of the traffic comes from the South. 3

15 Randersvej SITE PLAN New boundaries New commercial building in 6 floors with a floor plan of m2 In/ Out Graham Bells Vej Area statement: Address: AREALOPGØRELSE Graham Bells Vej 17A, 8200 Aarhus N Title number: 10bq Skejby, Aarhus Jorder Adresse: Graham Bells Vej 17A, 8200 Århus Ground area, 10bq: 14,953 m 2 Matr.nr.: 10bq Skejby, Århus Jorder Matr. 10bq m² New property Ny ejendom Ground Stueplan floor 4500 m² 4,050 m 2 1st Vareindlevering floor staff 17 m² 300 m 2 Andel af åben overdækket areal 36 m² Stock Ny Erhvervsbygning delivery mod nord 12000m² 17 m 2 Partial I alt covered area m² 36 m 2 New Bebyggelsesprocent: commercial building to the north 110,7 % 12,000 m 2 Total 16,403 m 2 Kræver ny lokalplan In/ Out Stock delivery 17 m² P-pladser i projektet (inkl. 3 HC-parkering) 160 P. Plot ratio: 109.7% Note: Der tages forbehold for grundarealer og afstandskrav til skel samt arealberegninger, idet skitser er optegnet og beregnet på New district plan required Total parking lots 160 New boundaries Shopping cart house New commercial building m2 New entrance will be established directly from Randersvej. Retaining wall Parking 160 H C H C H C Shopping cart house Note: Reservations are made regarding the ground area and the distance to the boundaries and likewise for the measurement of the size of the area, given that the sketch is drawn and computed based on an aerial photo. Retaining wall Skejby Nordlandsvej Signage, plantation and fire conditions must be approved by the authorities. All visualisations are indicative. å l 1:1000 4

16 FACADE 5

17 VISUALISATION 6 All visualisations are indicative

18 VISUALISATION All visualisations are indicative 7

19 Michael Kühn Thomsen Mobil Sagnr Vestergade Randers C Kontaktperson: Brian Andersen Mobil

20 Udvidelse af Elgiganten Skejby, Aarhus

21 Mapping 2

22 Randersvej SITUATIONSPLAN Nyt skel Ind/Ud Areal opgørelse: Adresse: AREALOPGØRELSE Graham Bells Vej 17A, 8200 Aarhus N Matr. nr: 10bq Skejby, Aarhus Jorder Adresse: Graham Bells Vej 17A, Grund, 10bq: 14,953 m Århus Matr.nr.: 10bq Skejby, Århus Jorder Matr. 10bq m² Butik 1: Ny ejendom Stueplan Stueplan 4500 m² 4100 m 2 1. Sal Vareindlevering (Inklusiv 250 m 2 personale 17 faciliteter) m² 2250 m 2 Andel af åben overdækket areal 36 m² Total 6350 m 2 Ny Erhvervsbygning mod nord 12000m² I alt m² Bebyggelsesprocent: 110,7 % 42,5 % Graham Bells Vej Ind/Ud Nyt skel Kræver ny lokalplan Antal P-Pladser 160 P-pladser i projektet (inkl. 3 HC-parkering) 160 P. Krav til p-pladser fra Århus Kommune: Note: Der tages forbehold for grundarealer og afstandskrav til skel samt Udvalgsvare arealberegninger, butik: idet skitser 1 pladser optegnet pr. og beregnet 50 m 2 på etgaeareal (6350 m 2 / 50 m 2 = 127 p-pladser) Indkøbsvogne Hus En ny indkørsel vil blive etableret fra Randersvej Støttemur Note: Der tages forbehold for grundarealer og afstandskrav til skel samt arealberegninger, idet skitser er optegnet og beregnet på grundlag af unøjagtigt lokalplankort. P-Pladser 160 HC HC HC Indkøbsvogne Hus Politi/vejmyndighederne kan stille krav til vareindlevering. Vejingeniør skal projektere indkørselsforhold og adgang for lastbiler. Støttemur Skejby Nordlandsvej Myndighederne kan stillekrav om begrænset tidsrum for varelevering. ål 1:1000 3

23 PLAN Tegn. nr.: A3.01 Længdesnit Lager Salgslokale - Stuaplan Tegn. nr.: A3.01 Tværsnit Tegn. nr.: A3.01 Tværsnit Tegn. nr.: A3.01 Længdesnit Stueplan 1:500 4

24 PLAN Salgs lokale - 1. sal Administration Personalerum 1. Sal 1:500 Erhvervsejendom Graham Bells BYGHERRE: EMNE: SAG NR.: Innovater A/S Marselisborg havnevej 56, 2 DK- 1. Sals plan SIGN.: KP FORE

25 SNIT Salgslokale - 1. sal Personalerum Administration Salgslokale - Stueplan Salgslokale - Stueplan Tværsnit 1:500 Salgslokale - 1. sal Administration Personalerum Salgslokale - Stueplan Salgslokale - Stueplan 6 FORELØ

26 FORELØBIG SNIT Salgslokale - 1. sal Personalerum Administration Salgslokale - Stueplan Salgslokale - Stueplan Salgslokale - 1. sal Administration Personalerum Salgslokale - Stueplan Salgslokale - Stueplan Længdesnit 1:500 Erhvervsejendom Graham Bellsvej, Ske BYGHERRE: Innovater A/S Marselisborg havnevej 56, 2 DK-8000 Aarhus C EMNE: Tværsnit A SAG NR.: SIGN.: CMJ DATO: RandersArkitekten ApS Vestergade Randers C 7

27 Michael Kühn Thomsen Mobil Sagnr Vestergade Randers C Kontaktperson: Brian Andersen Mobil

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Gokartbanen ved Omfartsvejen

Gokartbanen ved Omfartsvejen Lokalplan nr. 2.68 Gokartbanen ved Omfartsvejen Forslag til lokalplan 2.68 er i offentlig høring fra den 2. april 2014 til den 28. maj år. By og Landskab, Plan april 2014 02.68 Gokartbane ved Omfartsvejen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Transportrådet Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Forord Sigtet med denne rapport er at kridte banen af for en debat om parkeringsregulering

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere