Vadum Skole. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleåret

2 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum Skole... 5 DUS... 6 DUS åbningstider... 6 Ekskursioner... 6 Elevers sygdom... 6 Elevfotografering... 6 Elevråd... 7 Evaluering... 7 Ferier og fridage... 7 Flytning... 7 Forsikringssager og erstatninger... 7 ForældreIntra... 8 Forældremøder... 8 Fritagelse... 8 Færdselsundervisning... 9 Glemte sager... 9 Idræt... 9 Idrætsdag... 9 Indesko-ordning... 9 Indskoling... 9 Juleafslutning Karakterer Klassedannelse Klasse- & forældrearrangementer Klasseforældreråd Kompetencecentret Konfirmations-forberedelse Kørsel af elever Lejrskole/hytteture Lektiestøtte på skolen til alle elever Lus Lærerfravær Middagspause Ordensregler Praktikperiode for lærerstuderende Prøver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Mødetider & Moduler Rygning Serviceleder Skemafri uger Skolebestyrelsen Skolebibliotek Skolebod Skolefest Skole/hjemsamtaler Skolepatrulje Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skolesundhedstjenesten SSP Svømning Taleundervisning Tandplejen Teamsamarbejde Tilbudsfag og valgfag Tilladelse til at forlade skolen Tilsyn Trivselsforum Understøttende undervisning Undervisning af flersprogede elever Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Aalborg Ungdomsvejledning Årsafslutning for skolens 9. klasser side 2

3 Målsætning for Vadum Skole Vadum Skole - et godt sted at være Vi ønsker, at eleverne skal føle sig trygge i skolen, såvel i undervisningen som i frikvartererne. Vi ønsker, at de skal føle sig respekterede, og at de selv har indflydelse på deres dagligdag, samtidig med at vi stiller krav om, at de udviser tolerance og respekt over for både kammerater, personale, bygninger og materiel. Vi ønsker endvidere at give eleverne gode fælles oplevelser ved at fastholde skolens traditioner som morgensang, skolefest med skolekomedie, idrætsdag osv. Vadum Skole - et godt sted at lære Vi ønsker en undervisning med et højt fagligt niveau og med en bredde, der i størst muligt omfang tilgodeser og respekterer den enkelte elevs forudsætninger. Vi ønsker desuden, gennem et varieret undervisningstilbud, at udvikle elevernes selvstændighed, kreativitet og selvværd. Vadum Skole - skolen med et forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde Vi ønsker et nært og positivt samarbejde med hjemmene om børnene. Vi ønsker, at forældrene er velorienterede om skolen, har tillid til skolen og er aktive i samarbejdet om børnenes undervisning og opdragelse, og at dette samarbejde bygger på gensidigt ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet. ungdomsklubben danner en naturlig ramme om et bredt udsnit af lokalsamfundets aktiviteter, og at skolen har en nær og gensidig kontakt med beboere, institutioner og erhvervsliv. Vadum Skole - et godt sted at arbejde Vi ønsker en skole, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper, ledelsen og skolebestyrelsen prioriteres højt, og med en personalepolitik, der bygger på et højt informationsniveau, medindflydelse og medansvar. Vi lægger endvidere stor vægt på at videre- og efteruddanne personalet for at skabe de bedst mulige rammer for den enkeltes faglige udvikling, og dermed også for skolens mulighed for pædagogisk udvikling. Adresser & tlf.nr. Skolens adresse: Vadum Skole Søndermarken Vadum adresse: Skoleleder: Kirsten Dall, privat Viceskoleleder: Ulla Loft Jacobsen, privat Skolesekretær: Lone Frøstrup, privat Vadum Skole - en synlig del af lokalsamfundet Vi ønsker en åben skole, hvor undervisnings- og fritidstilbud som DUS, musikskolen, billedskolen, ungdomsskolen og Serviceleder: Jørgen Pedersen, mobil Jørgen Pedersen, privat side 3

4 Skoletandklinik: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Pia Wogelius Skolepsykolog: Bogumila Zelechowska Træffes på skolen hver torsdag. Skolesundhedsplejerske: Annemette Aakjær / Træffes på skolen hver tirsdag På øvrige hverdage DUS: Leder Lene Henriksen Aalborg Kulturskole Hvis du har spørgsmål vedr. Aalborg Kulturskole er du altid velkommen til at kontakte kulturskolen direkte på tlf.: Eller du kan kontakte Vadum Skoles kontaktlærer Mette Mosegaard Lundbye Mail: Buskort Hvis barnet har langt til skole eller skal passere trafikfarlige veje, er der mulighed for at blive transporteret med bus. Betingelsen for gratis transport er, at barnet går på sin distriktsskole. De nærmere regler omkring trafikfarlige veje kan fås ved henvendelse på kontoret. Afstandsbetingelserne for gratis transport er, at afstanden er: "Aalborg Kulturskole er et tilbud til alle elever på Vadum Skole. Kulturskolen har et bredt tilbud af undervisning i de kreative fag, det kunne f.eks. være undervisning i et instrument (guitar, klaver, trommer, sang osv.), det kunne også være hold undervisning i sammenspil eller SSB (Sang, Spil og Bevægelse). Desuden tilbyder Aalborg Kulturskole også undervisning i billedkunst og drama. Undervisningen er af høj faglig kvalitet med kompetente lærere. Selve undervisningen foregår efter skoletid og vil primært være i skolens lokaler. Der vil være arrangementer hvor eleverne får mulighed for at vise deres kunnen, kunne f.eks. være i forbindelse med skolekoncerter. Tilmelding til Aalborg Kulturskole sker i foråret og der gøres opmærksom på dette via forældreintra, skolens hjemmeside samt den udleverede brochure fra Kulturskolen. Børnehaveklasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 6,0 km klasse... længere end 7,0 km 10. klasse... længere end 9,0 km Vejlængden udmåles ad den korteste vej mellem bopæl og skole. Ansøgningsskema om buskort fås på skolens kontor. Sammen med ansøgningsskemaet skal der afleveres et fotografi. Bustransporten til og fra Vadum Skole Generelt er det forældrenes ansvar at få deres børn til og fra skole. Telebusserne i Aalborg Kommune og bussen der kører til Vadum skole er en åben NT-busruter, som kan benyttes af alle. Te- side 4

5 lebusserne betjener et afgrænset geografisk område og kører i området omkring Vadum skole. Afgangstidspunktet fra endestationen ligger fast, men der er ikke en fast køreplan, fordi ruten planlægges efter hvem der skal af og på. på det aftalte opsamlingstidspunktet ved asfaltkanten bussen venter i princip ikke. Ikke alle ønsker kan imødekommes på ethvert tidspunkt, og bestilling af kørsel sker efter først til mølle princippet. Man kan i den trykte køreplan for Aalborg Kommune og på adressen se køreplanen for linie 47 og se hvornår bussen kører til og fra Vadum skole og se på hvilke veje telebussen kan bestilles til og fra. Opsamlingstidspunkter ved de enkelte adresser oplyses af chaufføren. Telebussen skoleåret 2014/2015 Telebussens afgangstider er rettet til så de passer med Vadum Skoles mødetider. Køretider til og fra Vadum skole er: Bestilling af kørsel Hvis man skal med telebussen, SKAL turen bestilles mindst 1 time før. Der kan afgives bestilling på faste afhentningstidspunkter for flere ugedage/uger/måneder af gangen. Man skal blot huske at afbestille i god tid i forvejen, hvis man ikke skal benytte telebussen alligevel. Ved udeblivelse to gange skal turen genbestilles. Bestilling sker ved, at man ringer direkte til chaufføren i bussen. Han kan i de fleste tilfælde med det samme give besked om opsamlingssted og tidspunkt. Det fremgår af køreplanen, hvornår telefonen er åben for bestilling. De enkelte ture tilrettelægges således, at den enkelte bestilling må indrette sig efter tidligere afgivne bestillinger på samme tur. Derfor kan opsamlingssted og tidspunkt variere i forhold til det ønskede. Vær klar Betaling Man betaler efter NT s almindelige takster, og man kan benytte alle billet- og korttyper eller betale kontant. Spørgsmål Generelle spørgsmål vedr. kørsel på telebusser i Aalborg Kommune kan rettes til Kollektiv Trafik, Sundhed og Bæredygtig Udvikling på Kontaktperson Trafikplanlægger Finn Madsen Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4, 9000 Aalborg Tlf: Dagligdagen på Vadum Skole Eleverne vil i dette skoleår blive mødt af en ny skole men der vil også være genkendelige elementer i dagligdagen. Morgenåben i DUSA og DUS2 (dus-børn) Mødetid kl. 8:00 Morgenbånd på ½ time bevares men med nyt indhold Fagdelt og understøttende undervisning i 2 eller 3 timer om formiddagen (fleksibel pause) side 5

6 Middagsbånd på1½ time med understøttende undervisning, bevægelse og frokostpause Fagdelt undervisning og lektiestøtte om eftermiddagen i 2 eller 3 timer (fleksibel pause) DUSA og DUS2 fra kl. 14:00 eller 15:00 (dus-børn) Udvidet åbningstid i DUS2 DUS DUS er navnet på skolefritidsordningerne i Aalborg kommune. Dets oprindelige betydning var Det Udvidede Samarbejde mellem social- og skoleforvaltning. I dag betyder det et udvidet samarbejde mellem skole og skolefritidsordning og mellem lærere og pædagoger. I DUS en er der et varieret tilbud af aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Som eksempler kan nævnes kreative beskæftigelser som lerværksted, træværksted, syværksted, drama, idrætsaktiviteter m.m. DUS en har desuden en del aktiviteter ud af huset som fx svømning, cross, sejlads på fjorden, skøjtehallen, ture i naturen m.m. DUS-ordningens socialpædagogiske formål er via et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. DUS-ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Dette sker gennem leg, læring, kommunikation og æstetisk og skabende virksomhed. DUS A er et tilbud for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. DUS II er et tilbud for børn fra 4. til 6. klasse. DUS åbningstider DUS A Skoledage samt Skolefri hverdage DUS II: Skoledage samt DUS II er lukket på skolefridage undtaget uge 32. Ekskursioner Skolens klasser foretager med jævne mellemrum ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Disse strækker sig sjældent ud over kl Ekskursioner er at betragte som forlagt undervisning. Elevers sygdom Ved sygdom på op til fem dage gives der besked via mail til kontaktlæreren på Forældre Intra, når eleven vender tilbage til skolen igen. I beskeden skal der stå hvad eleven har fejlet, og hvor længe eleven har været syg. Ved længerevarende sygdom bedes hjemmet give besked herom enten til kontaktlæreren eller til skolens kontor. Ved sygdom i forbindelse med såvel mundtlige som skriftlige prøver skal skolens kontor straks have telefonisk besked. Elevfotografering Inden udgangen af oktober hvert skoleår bliver eleverne fotograferet. side 6

7 Inden fotograferingen får hjemmene besked og kan købe billederne, hvis det har interesse. Betalingen for billederne sker direkte til fotografen. Elevråd Hvert år er der valg til elevrådet, som består af to repræsentanter fra hver klasse på årgang. Herudover vælges der en suppleant fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden sammen med deres kontaktlærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Elevrådet vælger selv to repræsentanter, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Her har de mulighed for at tale elevernes sag, både mht. små og store ting. Evaluering Som et led i undervisningen skal der foretages en evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forældrene skal underrettes herom. Bededagsferie Kr. himmelfartsferie Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie... fra Alle dage inkl. Flytning Ved flytning henvender man sig altid til skolens kontor. Hvis man flytter til et andet skoledistrikt, men ønsker, at barnet skal fortsætte sin skolegang på Vadum Skole, henvender man sig til skolens kontor og søger om tilladelse til at fortsætte skolegangen her. Hvis man fortsætter sin skolegang på skolen og bor uden for distriktet, skal man selv betale for eventuel bustransport. Forsikringssager og erstatninger Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: Individuelle elevplaner: Klassens lærere udleverer elevplan forud for skole-hjemsamtalen i foråret. Planen bliver således et fælles forberedelsespapir for samtalen. Ferier og fridage Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket, og skolen beder om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? side 7

8 Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever. Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager! Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler, f eks. Mini PC, de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. ForældreIntra ForældreIntra er den elektroniske afløser til elevernes kontaktbog. Adgangen/log ind til ForældreIntra sker gennem skolens webside Skoleporten på Når eleven starter i skolen udleveres der til forældrene en adgangskode til Forældre- Intra. Herefter kan man selv tilrette sin brugerprofil mht. , tlf.nr., adgangskode etc. I dag foregår kommunikationen imellem skolen og hjemmet elektronisk hvilket er både hurtigere og mere sikkert end den tidligere måde med papirkopier til forældrene eller via den elektroniske kontaktbogen. Forældremøder I hele skoleforløbet et årligt møde. Mødet planlægges i samarbejde med klasseforældrerådet. Indholdet af mødet varierer ofte fra klassetrin til klassetrin, men emner som nye fag på klassens skema og de timeløse, obligatoriske fags omfang og indhold for det pågældende klassetrin kan være muligheder for indhold. Forældre og det undervisende personale vil på disse møder også have lejlighed til at diskutere forhold vedrørende eleverne, som alle har en fælles interesse i. Fritagelse Hjemmet skal tilstræbe, at barnet skal have mindst muligt fri fra skole. Hvis barnet ønskes fri fra skole, skal hjemmet give besked til skolen: Ved enkelttimer giver den pågældende lærer lov Ved op til fem skoledage giver kontaktlæreren lov Ved mere end fem skoledage giver skolelederen lov Ved fritagelse for idræt/svømning i mere end fire uger skal hjemmet give skolen en lægeattest, som betales af skolen. side 8

9 Færdselsundervisning Færdselslære er et obligatorisk emne, som hører under det undervisende peronales ansvarsområde. Skolen har udpeget en færdselskontakt, som sørger for undervisningsmaterialer til færdselsundervisningen. Samtidig står færdselslæreren sammen med det undervisende personale og politiet for planlægningen og afholdelsen af den årlige cyklistprøve i 6. klasse. Vadum Skoles færdselskontakt er Mads Kragholm. Glemte sager Det sker jævnligt, at eleverne glemmer tøj, ure, pennalhuse etc. på skolen. Oftest vil eleverne kunne finde tingene dér, hvor de er blevet glemt. Indimellem er der dog også ting, som bliver afleveret på kontoret eller hos servicelederen (pedellen). Her er man velkommen til at henvende sig med forespørgsler om glemte sager på skoledage inden kl Hvad der ikke bliver afhentet bliver lagt frem til afhentning to gange årligt i aulaen - før juleferien og i de første 4 hverdage i sommerferien. Derefter vil uafhentede sager blive bortskaffet, da skolen ikke har pligt til at opbevare det længere. Idræt Til idrætsundervisningen skal eleverne medbringe idrætstøj, håndklæde og fodtøj. Det daglige tøj og fodtøj må ikke benyttes. Enhver idrætstime afsluttes med et bad. Kan en elev ikke deltage i badningen, skal eleven heller ikke deltage i idrætstimerne, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis en elev har fodvorter eller fodsvamp, må han/hun ikke deltage, før en behandling er startet. Fritagelse for deltagelse kan kun ske i særlige tilfælde. En menstruation eller en smule forkølelse bør ikke fritage en elev for at være aktiv i en idrætstime. Et ønske om fritagelse skal ske via ForældreIntra eller skriftligt i kontaktbogen. En fritagelse ud over 4 uger kan kun ske med en lægeerklæring. Idrætsdag Traditionelt afholder Vadum Skole umiddelbart inden sommerferien en idrætsdag for hele skolen. Idrætsdagen bliver i dette skoleår torsdag den 25. juni Indesko-ordning Vadum Skole har indesko-ordning for yngste og mellemste afdeling. Der er tvungen brug af indesko - fra den 1.oktober til den 1. maj. Indskoling Indskolingen er undervisning, som gør leg, læring og praktisk/musiske aktiviteter til lige vigtige områder for indskolingsbørne- side 9

10 ne. Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger fra DUS arbejder sammen om indskolingen. I foråret vil vi arrangere tre emnedage for Vadum børnehaveklassebørnene og kommende børnehaveklassebørn fra børnehaverne Kernehuset og Idrætsbørnehaven Vadum. Dette sker i et samarbejde mellem børnehaveklasselederne og pædagoger fra børnehaverne og DUS. Det er med til at give børnene en mere harmonisk overgang fra børnehave til skole/dus. Desuden inviteres forældre og børn til de kommende børnehaveklasser til et arrangement på skolen og i DUS, ligeledes i løbet af foråret. Juleafslutning Juleafslutningen holdes i dette skoleår fredag den 19. december Juleafslutningen afholdes dels i klasserne og dels som en god tradition i Vadum Kirke. Karakterer Eleverne på 7., 8. og 9. årgang får karakterer to gange årligt. Klassedannelse Der tages stilling til klassedannelser for det kommende skoleår hvert forår. Skolebestyrelsen bestemmer, hvor mange klasser, der skal dannes på hver enkelt årgang. Normalt vil klassedannelsen blive styret af skoleforvaltningens udmeldinger af timer, således at: Til og med 25 elever giver... 1 klasse 26 til 27 elever giver... 1 klasse + deletimer 28 elever og derover giver... 2 klasser Det er elevtallet pr. 1. februar, der danner grundlag for klassedannelsen. Ændringer i elevtallet efter 1. februar vil således normalt ikke ændre på klassedannelsen. Indskrivningen til børnehaveklassen foregår på en tilmeldingsblanket, der udsendes centralt. Klasse- & forældrearrangementer Klassen ( klasse) arrangerer en gang om året et klassearrangement. Det sker ofte, at forældre bliver inviteret med. Anledningen kan være præsentation af et projekt, fx teaterstykke, musical eller emnearbejde, som klassen har arbejdet med forinden. Klasseforældreråd Klasseforældrerådet består af 3 til 4 forældrerepræsentanter. Klasseforældrerådet har ansvar for at planlægge og for at udarbejde en dagsorden for det kommende forældremøde i samarbejde med klassens lærere. Dagsordenen kan fx indeholde: Klasseforældrerådets arbejde Hvordan er samarbejdet i klassen Hvad skal eleverne lære i det kommende år og hvordan Gode ideer til arbejdet i klasseforældrerådet i det kommende år side 10

11 Valg af nyt klasseforældreråd (genvalg er selvfølgelig muligt, og et enkelt genvalg er en god idé for kontinuiteten) Andre emner, som fx øl og spiritus, kriminalitet, fritid, lommepenge osv., hvis der er tid og behov Klasseforældrerådet, der holder møder efter ønske og behov, kan i øvrigt arbejde med ideer, forslag og ønsker om klassens sociale og faglige liv, som det opleves af det undervisende personale, elever og forældre. Hvis man har lyst eller behov kan der også arrangere fællesarrangementer for forældre og elever. Valget til klasseforældreråd finder sted på det første forældremøde i skoleåret. Valgene gælder for et år ad gangen. Det er skolebestyrelsens ønske, at klasseforældrerådene kan medvirke til en god skolegang for børnene på Vadum Skole. Kompetencecentret Skolens kompetencecenter tager sig af elever, der er indstillet til specialundervisning. Undervisning af elever med generelle vanskeligheder er tilrettelagt, så der tages udgangspunkt i de forudsætninger, som eleven har. Nogle elever med massive vanskeligheder har brug for specialundervisning en stor del af deres skoletid. Undervisningen kan afbrydes i de perioder, hvor klassen arbejder med emner eller projekter, som eleven med udbytte kan deltage i. For elever med specifikke vanskeligheder kan undervisningen tilrettelægges i kurser af kortere eller længere varighed. Al undervisning på støttecentret foregår i samråd med forældrene. Vadum Skoles kompetencecenterkoordinatorer er Trine Nielsen og Dorte Thomsen. Konfirmationsforberedelse I 7. klasse er der lejlighed til at deltage i konfirmationsforberedelse. I 2014/2015 finder det sted de to første lektioner hver tirsdag og onsdag i nogle ugen og på hele dage Forberedelsen foregår i Sognegården på Ellehammersvej. Eventuelle spørgsmål vedrørende konfirmationsforberedelsen skal rettes til sognepræsten. I år er der konfirmation følgende dage: 7.a... torsdag den 14. maj b... søndag den 17. maj 2015 Kørsel af elever Forældre opfordres til at gå eller cykle med de yngste børn til skole med henblik på, at barnet, når det er klar til det, selv kan gå eller cykle i skole. Vælger forældre at køre sit barn til skole, vil vi gøre opmærksom på, at skolen har besluttet, at der er faste afog pålæsningssteder. Kommer du fra den sydlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Møllevænget, hvorfra barnet kan gå det sidste stykke. Kommer du fra den nordlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Søndermarken, dog ikke lige uden for skolen. Du opfor- side 11

12 dres til at lade barnet krydse Søndermarken ved skolepatruljen ved Pallisdam. Teknisk forvaltning har udarbejdet en pjece om Den trafiksikre skolevej. Heri står beskrevet, hvad Aalborg Politi og Aalborg Kommune anbefaler mht. transport af elever i Vadum. Pjecen er uddelt til de yngste klasser. Skulle nogen ønske at se pjecen, kan den rekvireres på skolens kontor. Lejrskole/hytteture Lejrskoleophold finder normalt sted én gang i elevernes skoleforløb, nemlig i 7 klasse. Lejrskoleopholdet er af 5 dages varighed. Turen bliver afholdt i efteråret Ovennævnte lejrskole er obligatorisk og gratis for eleverne. Lejrskole er et led i skolens undervisning. Lektiestøtte på skolen til alle elever være specialiseret inden for dansk/sprog og matematik/naturfag. Herudover vil der på mellemtrinnet være mulighed for lektiestøtte i forbindelse med IT/projektarbejde i forlængelse af udleveringen af en personlig pc til alle elever på mellemtrinnet Lus Fra tid til anden bliver der fundet lus i håret på nogle af skolens elever. Her er det meget vigtigt at starte en behandling med et lusemiddel, som kan købes i håndkøb på apoteket, hvis jeres familie bliver ramt. Børn med lus må først modtages i skole, når behandlingen er påbegyndt. Det er vigtigt, at I giver skole og DUS besked om, at I har fundet lus, da det er vigtigt, at de andre børn i klassen også bliver undersøgt og evt. behandlet. Det er en god ide, at klassens forældre aftaler, at børnene kæmmes hver fredag og mandag morgen i den periode, hvor der er lus i klassen. Lærerfravær Det kan ikke undgås, at en klasse en gang imellem må undvære sin sædvanlige lærer. Ved læreres kortvarige fravær pga. kurser, udflugter, sygdom m.v. giver vi i videst muligt omfang eleverne vikar. I disse tilfælde dækkes fraværet af tilkaldevikarer eller vore øvrige lærere og pædagoger. I særligt belastede situationer kan vi dog være nødsaget til at lade de ældre elever arbejde alene under tilsyn fra øvrige lærere eller kontoret. Når det drejer sig om yder- Lektiestøtte bliver en mulighed for alle elever er ligeledes nyt. Indtil et folketingsvalg vil det være frivilligt at deltage i lektielæsningen på skolen. Men fra Bestyrelsens og skolens side opfordrer vi til, at eleverne deltager i lektiestøtte. På Vadum Skole har Skolebestyrelsen vedtaget, at skolen fra 1. august 2014 som udgangspunkt er lektiefri for de elever, der vælger at tage imod tilbuddet. Lektiestøtten vil blive tilrettelagt inden for de tre afdelinger i 2 timer om ugen i yngste afdeling, 3 timer og ugen på mellemtrinnet og 2 timer om uge i ældste afdeling. Lektiestøtten vil blive varetaget af skolens lærere og pædagoger og vil i alle afdelinger side 12

13 timer, kan der også blive tale om at give eleverne i klasse helt fri. Ved læreres længerevarende fravær gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at alle timerne bliver læst og af den samme kvalificerede lærer. Hjemmene vil modtage skriftlig orientering i disse situationer. I alle tilfælde tilstræber vi, at læreren og vikaren, når det overhovedet er muligt, sammen aftaler vikartimernes forløb. Middagspause Middagspausen er hver dag fra kl til kl Elever fra klasse spiser sammen med pædagogerne fra DUS en. På gangene er der køleskab, hvor børnene kan opbevare deres madpakker. Eleverne fra klasse må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har givet tilladelse dertil. Tilladelsen gives på en blanket, som fås hos kontaktlæreren Ordensregler Samværs- og ordensreglerne er lavet af elevrådet, pædagogisk råd og skolebestyrelsen. De er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. august 2008: Vi vil være mod andre, som vi ønsker, at andre skal være mod os Vi vil gøre, som de voksne siger Vi vil behandle alle ting på skolen pænt Vi vil ikke løbe, spille bold eller lignende indenfor Vi vil rydde op efter os selv og hjælpe til med at holde skolen ren Vi vil have mobiltelefonen slukket i timerne Vi vil kun lege med sne, løbe på ruller/skateboard og spille bold, der hvor vi må Vi vil have sikkerhedsudstyr på, hvis vi løber på ruller eller skateboard Vi vil følge kommunens rygeregler Vi må benytte Pædagogisk servicecenter ifølge åbningstiderne Praktikperiode for lærerstuderende Læreruddannelsen i Aalborg har lærerstuderende udsendt i praktik i store dele af Nordjylland. Vi modtager derfor mange lærerstuderende i praktik. Det drejer sig fortrinsvis om hold af 3. og 4. års studerende. Praktikanterne er normalt delt op i hold på 1-2 studerende. Det er altid skolens lærere, der har ansvaret for undervisningen, også når undervisningen gennemføres af de lærerstuderende. Prøver Skriftlige prøver for elever i 9. klasse holdes i dagene maj Mundtlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag den 1. juni onsdag den 19. juni side 13

14 Hvis eleven bliver syg og af den grund ikke kan deltage i prøven, skal skolen straks have telefonisk besked. Blandt andet for at eleverne kan være forberedt på de specielle forhold, under hvilke de skriftlige prøver foregår, afholdes der interne prøver på Vadum Skole i dagene januar Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Alle børn og unge mellem 0 og 18 år kan få råd og hjælp hos kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning - PPR. Man kan henvende sig direkte til PPR med problemer, men som regel bliver man henvist til PPR gennem barnets lærer eller skolens psykolog. Formålet er at få gjort noget ved eventuelle problemer, inden de vokser sig store. PPR har tlf Skolepsykolog Bogumila Zelechowska kan normalt træffes på skolen hver torsdag. Mandag og onsdag til kl. 14:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15: årgang møder således: Mandag til kl. 15:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf lektielæsning 1 time Onsdag til kl. 13:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Lektionstider i ældste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 15:00. Der er morgenbånd og undervisning i fagene til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-15:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15:00 to gange om ugen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller på skolens område. Mødetider & Moduler Lektionstider i yngste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 14:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-14:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 13:30-14:00 fire gange om ugen. Lektionstider i mellemste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00. Serviceleder Skolens serviceleder (pedel), Jørgen Pedersen, træffes normalt på skolen i dagtimerne på tlf eller mobil Aftaler om udlån af lokaler træffes med servicelederen. Skemafri uger I løbet af skoleåret tilrettelægges minimum 2 skemafri uger. I disse uger arbejdes der klassevis/årgangsvis/skolevis med emner 4. og 5. årgang møder således: side 14

15 eller temaer, og indholdet kan være meget forskelligt fx: Tværfaglig undervisning Intensive faglige kurser og fordybelse i enkelte fag Projektorienteret undervisning og projektopgaven Lejrskole/hyttetur Ekskursioner De involverede det undervisende personale lægger i disse uger både det faglige indhold og det organisatoriske som fx mødetider. Hjemmene underrettes altid om dette på forhånd. I uge 40, 41 7, 8 og 13 gennemføres disse uger. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen vælges for 4 år ad gangen i forbindelse med kommunalvalget. Det er skolebestyrelsens opgaver: At fastlægge principper for skolens virksomhed At føre tilsyn At godkende undervisningsmidler At fastlægge ordensregler At godkende skolens budget Ved møder - oftest en gang om måneden - drøftes alle forhold vedrørende skolen, og her har de forældrevalgte medlemmer i samarbejde med medarbejdernes og elevernes repræsentanter mulighed for at profilere skolen. Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolebestyrelsen med emner eller problemer, som de ønsker, skolebestyrelsen skal tage sig af. Forældrevalgte medlemmer pr. 1/8 2014: Pernille Brix Daugberg Ellehammersvej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet 16 Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halnevej Søren Bendtsen Lærkevænget Marlene Jærv Østerbrogade 83, 2., Nørresundby Tine Mølholt Pedersen Nervøsvej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Mette Hedegaard Jensen Robert Svendsens Vej Mette Hjorth Gyde Nygaard Elmevænget 1B Skolebibliotek Skolebiblioteket er den del af det Pædagogiske Servicecenter. Herfra stilles der undervisningsmidler til rådighed for undervisningen, og der ydes vejledning i brugen heraf. Undervisningsmidlerne er taskebøger, skøn- og faglitteratur, videoudstyr, båndoptagere, kameraer, edb-programmer etc. Eleverne har mulighed for selv at søge efter et bestemt materiale. Det gælder både i den interne basissamling og i de eksisterende databaser. side 15

16 Der holdes løbende udstillinger på skolebiblioteket. Det vil ofte være at elevfremstillede ting. Tina Jordansen er den daglige leder af pædagogisk servicecenter. Skolebod Skoleboden bliver drevet af Erik Mørkholt Jensen med hjælp af enkelte elever. Skolebodens varesortiment skal betragtes som et supplement til elevernes madpakker. Der kan købes juice, yoghurt, brød, ost og frugt. Boden udleverer desuden varer fra. Boden er åben hver skoledag i formiddagspausen kl og igen i middagspausen kl Skolefest Vadum Skole afholder hvert år en skolefest. Der er på skolen tradition for, at 6. klassetrin opfører et skuespil som indledning til aftenen. Festen afholdes i år torsdag den 26. marts Skole/hjemsamtaler erstattes i stedet af en kontaktperson for et færre antal elever. Ligeledes erstattes klassens tid af jævnlige kontaktgruppemøder. Vi har i planlægningen af den nye ordning skelet meget til fritidsområdet, samt privat- og efterskoler, hvor en tæt kontaktpersonsordning gennem mange år har haft succes. Alle skolens pædagogiske medarbejdere vil således fremover tage del i den meget store og vigtige opgave, som hidtil har ligget på skuldrene af 19 klasselærere. Fordelingen af kontaktpersoner vil blive meldt ud inden sommerferien og vi regner med, at I som forældre vil tage godt imod det nye samarbejdsforum og være med til at give det liv! Også skole- hjemsamtalerne vil få en ny form. Hidtil har der været tilbudt 2 samtaler årligt med deltagelse af to af elevens lærere. Fremover vil der blive mulighed for at vælge samtale med flere af de pædagogiske medarbejdere, hvis man som forældre har behov herfor. En mulighed, der har været efterspurgt fra mange forældre. Samtalerne vil fremover blive afviklet løbende gennem året på tirsdage fra kl. 15:00 og det vil være muligt at booke en tid over intra. Ligeledes vil de pædagogiske medarbejdere få større mulighed for at bede forældre og elever komme til en ekstra skole- hjemsamtale ved behov. I forbindelse med reformen nedlægges klassens tid, ligesom klasselærerens tid forsvinder i forbindelse med overgangen til de nye arbejdstidsregler for lærerne. Klasselæreren, som vi kender den i dag, forsvinder således på Vadum Skole men Skolepatrulje Skolepatruljen består af 10 elever fra klasse. Skolepatruljen har som opgave at side 16

17 hjælpe skolens elever sikkert til og fra skole i de mest trafikerede perioder. Om morgenen er Søndermarken lige foran skolen både kaotisk og farlig. Forældre i bil afleverer børn; skolebus og lærere ankommer, og mange cyklister og fodgængere præger billedet. Alt dette kan faktisk virke uoverskueligt og skræmmende for det enkelte barn. Her kommer skolepatruljen ind i billedet som en dirigerende og hjælpende faktor. Hver morgen er skolepatruljen på plads i krydset ved Pallisdam og Søndermarken - for at guide såvel hårde som bløde trafikanter i de rigtige retninger. Kære bilister! Hjælp skolepatruljen med dette arbejde ved fx i god tid at give tegn for stop og ved at aflevere jeres børn et sted, som for alle er overskueligt. Ud over dette faste job har skolepatruljemedlemmerne i løbet af skoleåret et par småopgaver at løse: Ved den praktiske del af den årlige gåprøve i børnehaveklasserne er skolepatruljen en uundværlig hjælp for lærerne. Og ved årets skolefest sørger skolepatruljen for, at de mange biler på organiseret vis ledes til og fra parkering. Fra skolens side har vi altid været taknemmelige for den respekt, som elever og forældre har vist skolepatruljen og dens arbejde. Skolepatruljen ledes af Mads Kragholm. Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skoleporten er Vadum Skoles webside. Skoleporten benyttes til at fremme den gode informative kommunikation imellem skolen og hjemmet. Skoleporten findes på Skoleporten indeholder nyttig information om fx kommende arrangementer, skolesamarbejde, ordensregler, ferieplaner, kompetencecenter etc. Skolen bestræber sig på at alt relevant information til forældrene forefindes på Skoleporten. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenestens forebyggende tilbud gælder alle børn fra børnehaveklasse til 9. klasse. På Vadum Skole varetages skolesundhedstjenesten af sundhedsplejersken, som træffes på skolen hver torsdag på tlf og af børne/ungelæge Søren Jørgensen som er konsulent i lægefaglige spørgsmål. Sundhedsplejersken inviterer med jævne mellemrum eleverne til en samtale, individuelt eller i grupper. Ved samtalen sættes der fokus på børnenes helbred med henblik på at fange begyndende problemer, både helbredsmæssige, psykiske og sociale. Hensigten med samtalen er at barnet og sundhedsplejersken sammen sætter fokus på barnets sundhed, så barnet gennem sit skoleforløb bliver bedre til at tage vare på egen sundhed. side 17

18 Sundhedsplejersken kan, i samarbejde med det undervisende personale, undervise om emner, som er aktuelle for aldersgruppen, ligesom der kan være emner, som eleverne gerne vil drøfte. Der foretages regelmæssige undersøgelser af syn, hørelse, højde og vægt. Forud for samtalen vil sundhedsplejersken altid advisere lærer og forældre, samt udlevere et spørgeskema til barn/forældre som forberedelse til samtalen. Børnene i de små klasser (børnehaveklasse og 1. klasse) følges af forældre. Elever, forældre, lærer, pædagoger kan desuden til enhver tid tage kontakt med sundhedsplejersken for at drøfte aktuelle problemer eller bekymringer. SSP Svømning Svømning er et år i 3. klasse og et halvt år i 4. og 5. klasse. Børnene undervises i de forskellige svømmeformer, livredning samt dykning og udspring på et niveau, der svarer til deres færdigheder. Hvis barnet lider af fodsvamp eller fodvorter, må eleven ikke deltage i undervisningen, før: Barnet er under behandling for den pågældende sygdom (og vorterne er påsmurt salve), eller såfremt Barnet anvender sokker af gummi eller lignende materiale under hele opholdet i svømmehal og baderum Hvis barnet lider af andre smitsomme sygdomme (betændelsestilstande m.v.) må barnet ikke anvende badearealet. SSP står for samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Formålet med arbejdet er at forebygge kriminalitet blandt skolens børn og unge. Skolens SSP-udvalg består af skolesundhedsplejersken, skolelederen, en repræsentant fra socialforvaltningen, en repræsentant fra politiet og skolens SSP-lærer. På møderne drøfter man, hvad der rører sig blandt vore børn og unge for om muligt at forsøge at forhindre, at noget kan udvikle sig til kriminel adfærd. Det er også SSP-lærerens opgave at hjælpe det undervisende personale i planlægningen af den forebyggende undervisning, der skal finde sted på alle klassetrin i hele skoleforløbet. Vadum Skoles SSP-lærer er lærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde i en vandtæt pose. Taleundervisning Talepædagogen kommer en gang om ugen på skolen for at undervise elever, der har tale-/sprogvanskeligheder. Eleverne får undervisning enkeltvis i ca. en halv lektion pr. uge, indtil problemet er afhjulpet. Tale-/sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan fx være forsinket sprogudvikling, artikulationsvanskeligheder, læsp, snøvl, stemmevanskeligheder eller stammen. Det er PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som efter indstilling fra forældre og skole vurderer det enkelte barns behov side 18

19 for specialpædagogisk bistand og foreslår, hvilke foranstaltninger der skal sættes i værk for at sikre, at det enkelte barn får optimale undervisningsmuligheder. Alt dette foregår i et tæt samarbejde med skolen, forældre og den enkelte klasselærer. Tandplejen Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud til alle fra 0 til 18 år og omfatter al nødvendig tandpleje, både af tandsygdomsforebyggende og behandlende art. Allerede når barnet er omkring 1½ år sender tandplejen den første invitation til hjemmet om at komme på klinikken med barnet. Invitationen kommer så tidligt, fordi tandplejen gerne vil i kontakt med forældrene, så snart barnet har fået den første tand. Eleverne bliver regelmæssigt inviteret til tandeftersyn, så der til enhver tid kan gives netop det tilbud om forebyggelse og behandling, som barnet har brug for. Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at henvende sig på klinikken. Unge på 16 og 17 år kan i stedet vælge at benytte en praktiserende tandlæge. Der er ingen brugerbetaling. Tandklinikken er beliggende: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Tlf.: Teamsamarbejde Det undervisende personale arbejder sammen i tre afdelinger. Yngste afdeling dækker årgang, mellemste afdeling årgang og ældste afdeling årgang Lærerne fordeler sig i skoleåret 2014/2015 således: Yngste afdeling: MR, LK, RS, LP, HM, TP, ME, AB, LH og MO Mellemste afdeling: HG, HA, KA, HL, TC, MA, CJ, HE, HL SU og TJ Ældste afdeling: SM, PK, JA, BC, JH, DT, HN og ymk Lærerne i afdelingerne har til opgave at løse de opgaver som knytter sig til de enkelte årgang og omfatter bl.a. Årgangens aktivitetsplan ( kalender ) Sociale mål Tværfaglige mål Drøftelse af elever, klassekonference, individuel målfastsættelse, holddannelse Planlægning af tværfagligt samarbejde Skole-hjemsamarbejde (møder med klasseforældreråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler) Årgangsregler Timeløse emner Nyhedsbreve Inddragelse af it Inddragelse af det grønne islæt Projektorienteret arbejdsform Kontakt til kompetencecentret, PPR etc. Evaluering Faste teammøder med dagsorden og referat Kontaktlæreropgaver, herunder forældrekontakt side 19

20 Tilbudsfag og valgfag Skolens ledelse vil i samarbejde med klassens lærere i klasse orientere i klasserne og på forældremøder om skolens tilbud af fag, som eleverne kan vælge mellem. Følgende valgfag tilbydes i skoleåret Fransk tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Barske glæder tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Drama tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. I Front tilbydes i samarbejde med DGI. Musik Billedkunst Sport omkring os i samarbejde med gæstelærere. I klasse skal der tilbydes et tredje sprogfag. Der tilbydes forskellige valgfag for 7., 8. og 9. klasser. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte Ulla Loft angående spørgsmål omkring valg af fag, uddannelse og lignende. Tilladelse til at forlade skolen Det er normalt ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden. Det er dog en del forældres ønske, at børnene kan tage hjem og spise i middagspausen ( ). Skulle man senere ønske at ændre denne tilladelse, kan man rekvirere en ny seddel på skolens kontor. Har forældrene givet tilladelse til, at deres barn forlader skolen i middagspausen, bortfalder skolens tilsynsforpligtelse i dette tidsrum, og barnets færden sker på forældrenes ansvar. Tilsyn Skolen har i spisepausen gård-/gangvagter i funktion. Vadum Skole har modulordning. I pauser, som lægges i modulerne uden for de egentlige frikvarterer har det undervisende personale tilsynspligten - også når der evt. skiftes midt i modulet. Trivselsforum Trivselsforum er et tværfagligt forum i skolen. Formålet med Trivselsforum: Tidlig opsporing af "bekymringsbørn" for, at kunne forebygge og tage eventuelle problemer i opløbet En tværfaglig, koordineret og målrettet forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov Inddragelse af relevante ressourcer i lokalområderne således, at der ud fra en helhedsorienteret indsats sikres størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel Forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. Elever i fjerde klasse får derfor en seddel med hjem, hvorpå forældre kan tilkendegive, hvorvidt de giver tilladelse til, at deres Trivselsforum har følgende målgruppe og opgaver: barn forlader skolen i middagspausen. side 20

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere