Vadum Skole. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleåret

2 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum Skole... 5 DUS... 6 DUS åbningstider... 6 Ekskursioner... 6 Elevers sygdom... 6 Elevfotografering... 6 Elevråd... 7 Evaluering... 7 Ferier og fridage... 7 Flytning... 7 Forsikringssager og erstatninger... 7 ForældreIntra... 8 Forældremøder... 8 Fritagelse... 8 Færdselsundervisning... 9 Glemte sager... 9 Idræt... 9 Idrætsdag... 9 Indesko-ordning... 9 Indskoling... 9 Juleafslutning Karakterer Klassedannelse Klasse- & forældrearrangementer Klasseforældreråd Kompetencecentret Konfirmations-forberedelse Kørsel af elever Lejrskole/hytteture Lektiestøtte på skolen til alle elever Lus Lærerfravær Middagspause Ordensregler Praktikperiode for lærerstuderende Prøver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Mødetider & Moduler Rygning Serviceleder Skemafri uger Skolebestyrelsen Skolebibliotek Skolebod Skolefest Skole/hjemsamtaler Skolepatrulje Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skolesundhedstjenesten SSP Svømning Taleundervisning Tandplejen Teamsamarbejde Tilbudsfag og valgfag Tilladelse til at forlade skolen Tilsyn Trivselsforum Understøttende undervisning Undervisning af flersprogede elever Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Aalborg Ungdomsvejledning Årsafslutning for skolens 9. klasser side 2

3 Målsætning for Vadum Skole Vadum Skole - et godt sted at være Vi ønsker, at eleverne skal føle sig trygge i skolen, såvel i undervisningen som i frikvartererne. Vi ønsker, at de skal føle sig respekterede, og at de selv har indflydelse på deres dagligdag, samtidig med at vi stiller krav om, at de udviser tolerance og respekt over for både kammerater, personale, bygninger og materiel. Vi ønsker endvidere at give eleverne gode fælles oplevelser ved at fastholde skolens traditioner som morgensang, skolefest med skolekomedie, idrætsdag osv. Vadum Skole - et godt sted at lære Vi ønsker en undervisning med et højt fagligt niveau og med en bredde, der i størst muligt omfang tilgodeser og respekterer den enkelte elevs forudsætninger. Vi ønsker desuden, gennem et varieret undervisningstilbud, at udvikle elevernes selvstændighed, kreativitet og selvværd. Vadum Skole - skolen med et forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde Vi ønsker et nært og positivt samarbejde med hjemmene om børnene. Vi ønsker, at forældrene er velorienterede om skolen, har tillid til skolen og er aktive i samarbejdet om børnenes undervisning og opdragelse, og at dette samarbejde bygger på gensidigt ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet. ungdomsklubben danner en naturlig ramme om et bredt udsnit af lokalsamfundets aktiviteter, og at skolen har en nær og gensidig kontakt med beboere, institutioner og erhvervsliv. Vadum Skole - et godt sted at arbejde Vi ønsker en skole, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper, ledelsen og skolebestyrelsen prioriteres højt, og med en personalepolitik, der bygger på et højt informationsniveau, medindflydelse og medansvar. Vi lægger endvidere stor vægt på at videre- og efteruddanne personalet for at skabe de bedst mulige rammer for den enkeltes faglige udvikling, og dermed også for skolens mulighed for pædagogisk udvikling. Adresser & tlf.nr. Skolens adresse: Vadum Skole Søndermarken Vadum adresse: Skoleleder: Kirsten Dall, privat Viceskoleleder: Ulla Loft Jacobsen, privat Skolesekretær: Lone Frøstrup, privat Vadum Skole - en synlig del af lokalsamfundet Vi ønsker en åben skole, hvor undervisnings- og fritidstilbud som DUS, musikskolen, billedskolen, ungdomsskolen og Serviceleder: Jørgen Pedersen, mobil Jørgen Pedersen, privat side 3

4 Skoletandklinik: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Pia Wogelius Skolepsykolog: Bogumila Zelechowska Træffes på skolen hver torsdag. Skolesundhedsplejerske: Annemette Aakjær / Træffes på skolen hver tirsdag På øvrige hverdage DUS: Leder Lene Henriksen Aalborg Kulturskole Hvis du har spørgsmål vedr. Aalborg Kulturskole er du altid velkommen til at kontakte kulturskolen direkte på tlf.: Eller du kan kontakte Vadum Skoles kontaktlærer Mette Mosegaard Lundbye Mail: Buskort Hvis barnet har langt til skole eller skal passere trafikfarlige veje, er der mulighed for at blive transporteret med bus. Betingelsen for gratis transport er, at barnet går på sin distriktsskole. De nærmere regler omkring trafikfarlige veje kan fås ved henvendelse på kontoret. Afstandsbetingelserne for gratis transport er, at afstanden er: "Aalborg Kulturskole er et tilbud til alle elever på Vadum Skole. Kulturskolen har et bredt tilbud af undervisning i de kreative fag, det kunne f.eks. være undervisning i et instrument (guitar, klaver, trommer, sang osv.), det kunne også være hold undervisning i sammenspil eller SSB (Sang, Spil og Bevægelse). Desuden tilbyder Aalborg Kulturskole også undervisning i billedkunst og drama. Undervisningen er af høj faglig kvalitet med kompetente lærere. Selve undervisningen foregår efter skoletid og vil primært være i skolens lokaler. Der vil være arrangementer hvor eleverne får mulighed for at vise deres kunnen, kunne f.eks. være i forbindelse med skolekoncerter. Tilmelding til Aalborg Kulturskole sker i foråret og der gøres opmærksom på dette via forældreintra, skolens hjemmeside samt den udleverede brochure fra Kulturskolen. Børnehaveklasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 6,0 km klasse... længere end 7,0 km 10. klasse... længere end 9,0 km Vejlængden udmåles ad den korteste vej mellem bopæl og skole. Ansøgningsskema om buskort fås på skolens kontor. Sammen med ansøgningsskemaet skal der afleveres et fotografi. Bustransporten til og fra Vadum Skole Generelt er det forældrenes ansvar at få deres børn til og fra skole. Telebusserne i Aalborg Kommune og bussen der kører til Vadum skole er en åben NT-busruter, som kan benyttes af alle. Te- side 4

5 lebusserne betjener et afgrænset geografisk område og kører i området omkring Vadum skole. Afgangstidspunktet fra endestationen ligger fast, men der er ikke en fast køreplan, fordi ruten planlægges efter hvem der skal af og på. på det aftalte opsamlingstidspunktet ved asfaltkanten bussen venter i princip ikke. Ikke alle ønsker kan imødekommes på ethvert tidspunkt, og bestilling af kørsel sker efter først til mølle princippet. Man kan i den trykte køreplan for Aalborg Kommune og på adressen se køreplanen for linie 47 og se hvornår bussen kører til og fra Vadum skole og se på hvilke veje telebussen kan bestilles til og fra. Opsamlingstidspunkter ved de enkelte adresser oplyses af chaufføren. Telebussen skoleåret 2014/2015 Telebussens afgangstider er rettet til så de passer med Vadum Skoles mødetider. Køretider til og fra Vadum skole er: Bestilling af kørsel Hvis man skal med telebussen, SKAL turen bestilles mindst 1 time før. Der kan afgives bestilling på faste afhentningstidspunkter for flere ugedage/uger/måneder af gangen. Man skal blot huske at afbestille i god tid i forvejen, hvis man ikke skal benytte telebussen alligevel. Ved udeblivelse to gange skal turen genbestilles. Bestilling sker ved, at man ringer direkte til chaufføren i bussen. Han kan i de fleste tilfælde med det samme give besked om opsamlingssted og tidspunkt. Det fremgår af køreplanen, hvornår telefonen er åben for bestilling. De enkelte ture tilrettelægges således, at den enkelte bestilling må indrette sig efter tidligere afgivne bestillinger på samme tur. Derfor kan opsamlingssted og tidspunkt variere i forhold til det ønskede. Vær klar Betaling Man betaler efter NT s almindelige takster, og man kan benytte alle billet- og korttyper eller betale kontant. Spørgsmål Generelle spørgsmål vedr. kørsel på telebusser i Aalborg Kommune kan rettes til Kollektiv Trafik, Sundhed og Bæredygtig Udvikling på Kontaktperson Trafikplanlægger Finn Madsen Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4, 9000 Aalborg Tlf: Dagligdagen på Vadum Skole Eleverne vil i dette skoleår blive mødt af en ny skole men der vil også være genkendelige elementer i dagligdagen. Morgenåben i DUSA og DUS2 (dus-børn) Mødetid kl. 8:00 Morgenbånd på ½ time bevares men med nyt indhold Fagdelt og understøttende undervisning i 2 eller 3 timer om formiddagen (fleksibel pause) side 5

6 Middagsbånd på1½ time med understøttende undervisning, bevægelse og frokostpause Fagdelt undervisning og lektiestøtte om eftermiddagen i 2 eller 3 timer (fleksibel pause) DUSA og DUS2 fra kl. 14:00 eller 15:00 (dus-børn) Udvidet åbningstid i DUS2 DUS DUS er navnet på skolefritidsordningerne i Aalborg kommune. Dets oprindelige betydning var Det Udvidede Samarbejde mellem social- og skoleforvaltning. I dag betyder det et udvidet samarbejde mellem skole og skolefritidsordning og mellem lærere og pædagoger. I DUS en er der et varieret tilbud af aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Som eksempler kan nævnes kreative beskæftigelser som lerværksted, træværksted, syværksted, drama, idrætsaktiviteter m.m. DUS en har desuden en del aktiviteter ud af huset som fx svømning, cross, sejlads på fjorden, skøjtehallen, ture i naturen m.m. DUS-ordningens socialpædagogiske formål er via et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. DUS-ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Dette sker gennem leg, læring, kommunikation og æstetisk og skabende virksomhed. DUS A er et tilbud for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. DUS II er et tilbud for børn fra 4. til 6. klasse. DUS åbningstider DUS A Skoledage samt Skolefri hverdage DUS II: Skoledage samt DUS II er lukket på skolefridage undtaget uge 32. Ekskursioner Skolens klasser foretager med jævne mellemrum ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Disse strækker sig sjældent ud over kl Ekskursioner er at betragte som forlagt undervisning. Elevers sygdom Ved sygdom på op til fem dage gives der besked via mail til kontaktlæreren på Forældre Intra, når eleven vender tilbage til skolen igen. I beskeden skal der stå hvad eleven har fejlet, og hvor længe eleven har været syg. Ved længerevarende sygdom bedes hjemmet give besked herom enten til kontaktlæreren eller til skolens kontor. Ved sygdom i forbindelse med såvel mundtlige som skriftlige prøver skal skolens kontor straks have telefonisk besked. Elevfotografering Inden udgangen af oktober hvert skoleår bliver eleverne fotograferet. side 6

7 Inden fotograferingen får hjemmene besked og kan købe billederne, hvis det har interesse. Betalingen for billederne sker direkte til fotografen. Elevråd Hvert år er der valg til elevrådet, som består af to repræsentanter fra hver klasse på årgang. Herudover vælges der en suppleant fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden sammen med deres kontaktlærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Elevrådet vælger selv to repræsentanter, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Her har de mulighed for at tale elevernes sag, både mht. små og store ting. Evaluering Som et led i undervisningen skal der foretages en evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forældrene skal underrettes herom. Bededagsferie Kr. himmelfartsferie Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie... fra Alle dage inkl. Flytning Ved flytning henvender man sig altid til skolens kontor. Hvis man flytter til et andet skoledistrikt, men ønsker, at barnet skal fortsætte sin skolegang på Vadum Skole, henvender man sig til skolens kontor og søger om tilladelse til at fortsætte skolegangen her. Hvis man fortsætter sin skolegang på skolen og bor uden for distriktet, skal man selv betale for eventuel bustransport. Forsikringssager og erstatninger Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: Individuelle elevplaner: Klassens lærere udleverer elevplan forud for skole-hjemsamtalen i foråret. Planen bliver således et fælles forberedelsespapir for samtalen. Ferier og fridage Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket, og skolen beder om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? side 7

8 Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever. Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager! Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler, f eks. Mini PC, de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. ForældreIntra ForældreIntra er den elektroniske afløser til elevernes kontaktbog. Adgangen/log ind til ForældreIntra sker gennem skolens webside Skoleporten på Når eleven starter i skolen udleveres der til forældrene en adgangskode til Forældre- Intra. Herefter kan man selv tilrette sin brugerprofil mht. , tlf.nr., adgangskode etc. I dag foregår kommunikationen imellem skolen og hjemmet elektronisk hvilket er både hurtigere og mere sikkert end den tidligere måde med papirkopier til forældrene eller via den elektroniske kontaktbogen. Forældremøder I hele skoleforløbet et årligt møde. Mødet planlægges i samarbejde med klasseforældrerådet. Indholdet af mødet varierer ofte fra klassetrin til klassetrin, men emner som nye fag på klassens skema og de timeløse, obligatoriske fags omfang og indhold for det pågældende klassetrin kan være muligheder for indhold. Forældre og det undervisende personale vil på disse møder også have lejlighed til at diskutere forhold vedrørende eleverne, som alle har en fælles interesse i. Fritagelse Hjemmet skal tilstræbe, at barnet skal have mindst muligt fri fra skole. Hvis barnet ønskes fri fra skole, skal hjemmet give besked til skolen: Ved enkelttimer giver den pågældende lærer lov Ved op til fem skoledage giver kontaktlæreren lov Ved mere end fem skoledage giver skolelederen lov Ved fritagelse for idræt/svømning i mere end fire uger skal hjemmet give skolen en lægeattest, som betales af skolen. side 8

9 Færdselsundervisning Færdselslære er et obligatorisk emne, som hører under det undervisende peronales ansvarsområde. Skolen har udpeget en færdselskontakt, som sørger for undervisningsmaterialer til færdselsundervisningen. Samtidig står færdselslæreren sammen med det undervisende personale og politiet for planlægningen og afholdelsen af den årlige cyklistprøve i 6. klasse. Vadum Skoles færdselskontakt er Mads Kragholm. Glemte sager Det sker jævnligt, at eleverne glemmer tøj, ure, pennalhuse etc. på skolen. Oftest vil eleverne kunne finde tingene dér, hvor de er blevet glemt. Indimellem er der dog også ting, som bliver afleveret på kontoret eller hos servicelederen (pedellen). Her er man velkommen til at henvende sig med forespørgsler om glemte sager på skoledage inden kl Hvad der ikke bliver afhentet bliver lagt frem til afhentning to gange årligt i aulaen - før juleferien og i de første 4 hverdage i sommerferien. Derefter vil uafhentede sager blive bortskaffet, da skolen ikke har pligt til at opbevare det længere. Idræt Til idrætsundervisningen skal eleverne medbringe idrætstøj, håndklæde og fodtøj. Det daglige tøj og fodtøj må ikke benyttes. Enhver idrætstime afsluttes med et bad. Kan en elev ikke deltage i badningen, skal eleven heller ikke deltage i idrætstimerne, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis en elev har fodvorter eller fodsvamp, må han/hun ikke deltage, før en behandling er startet. Fritagelse for deltagelse kan kun ske i særlige tilfælde. En menstruation eller en smule forkølelse bør ikke fritage en elev for at være aktiv i en idrætstime. Et ønske om fritagelse skal ske via ForældreIntra eller skriftligt i kontaktbogen. En fritagelse ud over 4 uger kan kun ske med en lægeerklæring. Idrætsdag Traditionelt afholder Vadum Skole umiddelbart inden sommerferien en idrætsdag for hele skolen. Idrætsdagen bliver i dette skoleår torsdag den 25. juni Indesko-ordning Vadum Skole har indesko-ordning for yngste og mellemste afdeling. Der er tvungen brug af indesko - fra den 1.oktober til den 1. maj. Indskoling Indskolingen er undervisning, som gør leg, læring og praktisk/musiske aktiviteter til lige vigtige områder for indskolingsbørne- side 9

10 ne. Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger fra DUS arbejder sammen om indskolingen. I foråret vil vi arrangere tre emnedage for Vadum børnehaveklassebørnene og kommende børnehaveklassebørn fra børnehaverne Kernehuset og Idrætsbørnehaven Vadum. Dette sker i et samarbejde mellem børnehaveklasselederne og pædagoger fra børnehaverne og DUS. Det er med til at give børnene en mere harmonisk overgang fra børnehave til skole/dus. Desuden inviteres forældre og børn til de kommende børnehaveklasser til et arrangement på skolen og i DUS, ligeledes i løbet af foråret. Juleafslutning Juleafslutningen holdes i dette skoleår fredag den 19. december Juleafslutningen afholdes dels i klasserne og dels som en god tradition i Vadum Kirke. Karakterer Eleverne på 7., 8. og 9. årgang får karakterer to gange årligt. Klassedannelse Der tages stilling til klassedannelser for det kommende skoleår hvert forår. Skolebestyrelsen bestemmer, hvor mange klasser, der skal dannes på hver enkelt årgang. Normalt vil klassedannelsen blive styret af skoleforvaltningens udmeldinger af timer, således at: Til og med 25 elever giver... 1 klasse 26 til 27 elever giver... 1 klasse + deletimer 28 elever og derover giver... 2 klasser Det er elevtallet pr. 1. februar, der danner grundlag for klassedannelsen. Ændringer i elevtallet efter 1. februar vil således normalt ikke ændre på klassedannelsen. Indskrivningen til børnehaveklassen foregår på en tilmeldingsblanket, der udsendes centralt. Klasse- & forældrearrangementer Klassen ( klasse) arrangerer en gang om året et klassearrangement. Det sker ofte, at forældre bliver inviteret med. Anledningen kan være præsentation af et projekt, fx teaterstykke, musical eller emnearbejde, som klassen har arbejdet med forinden. Klasseforældreråd Klasseforældrerådet består af 3 til 4 forældrerepræsentanter. Klasseforældrerådet har ansvar for at planlægge og for at udarbejde en dagsorden for det kommende forældremøde i samarbejde med klassens lærere. Dagsordenen kan fx indeholde: Klasseforældrerådets arbejde Hvordan er samarbejdet i klassen Hvad skal eleverne lære i det kommende år og hvordan Gode ideer til arbejdet i klasseforældrerådet i det kommende år side 10

11 Valg af nyt klasseforældreråd (genvalg er selvfølgelig muligt, og et enkelt genvalg er en god idé for kontinuiteten) Andre emner, som fx øl og spiritus, kriminalitet, fritid, lommepenge osv., hvis der er tid og behov Klasseforældrerådet, der holder møder efter ønske og behov, kan i øvrigt arbejde med ideer, forslag og ønsker om klassens sociale og faglige liv, som det opleves af det undervisende personale, elever og forældre. Hvis man har lyst eller behov kan der også arrangere fællesarrangementer for forældre og elever. Valget til klasseforældreråd finder sted på det første forældremøde i skoleåret. Valgene gælder for et år ad gangen. Det er skolebestyrelsens ønske, at klasseforældrerådene kan medvirke til en god skolegang for børnene på Vadum Skole. Kompetencecentret Skolens kompetencecenter tager sig af elever, der er indstillet til specialundervisning. Undervisning af elever med generelle vanskeligheder er tilrettelagt, så der tages udgangspunkt i de forudsætninger, som eleven har. Nogle elever med massive vanskeligheder har brug for specialundervisning en stor del af deres skoletid. Undervisningen kan afbrydes i de perioder, hvor klassen arbejder med emner eller projekter, som eleven med udbytte kan deltage i. For elever med specifikke vanskeligheder kan undervisningen tilrettelægges i kurser af kortere eller længere varighed. Al undervisning på støttecentret foregår i samråd med forældrene. Vadum Skoles kompetencecenterkoordinatorer er Trine Nielsen og Dorte Thomsen. Konfirmationsforberedelse I 7. klasse er der lejlighed til at deltage i konfirmationsforberedelse. I 2014/2015 finder det sted de to første lektioner hver tirsdag og onsdag i nogle ugen og på hele dage Forberedelsen foregår i Sognegården på Ellehammersvej. Eventuelle spørgsmål vedrørende konfirmationsforberedelsen skal rettes til sognepræsten. I år er der konfirmation følgende dage: 7.a... torsdag den 14. maj b... søndag den 17. maj 2015 Kørsel af elever Forældre opfordres til at gå eller cykle med de yngste børn til skole med henblik på, at barnet, når det er klar til det, selv kan gå eller cykle i skole. Vælger forældre at køre sit barn til skole, vil vi gøre opmærksom på, at skolen har besluttet, at der er faste afog pålæsningssteder. Kommer du fra den sydlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Møllevænget, hvorfra barnet kan gå det sidste stykke. Kommer du fra den nordlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Søndermarken, dog ikke lige uden for skolen. Du opfor- side 11

12 dres til at lade barnet krydse Søndermarken ved skolepatruljen ved Pallisdam. Teknisk forvaltning har udarbejdet en pjece om Den trafiksikre skolevej. Heri står beskrevet, hvad Aalborg Politi og Aalborg Kommune anbefaler mht. transport af elever i Vadum. Pjecen er uddelt til de yngste klasser. Skulle nogen ønske at se pjecen, kan den rekvireres på skolens kontor. Lejrskole/hytteture Lejrskoleophold finder normalt sted én gang i elevernes skoleforløb, nemlig i 7 klasse. Lejrskoleopholdet er af 5 dages varighed. Turen bliver afholdt i efteråret Ovennævnte lejrskole er obligatorisk og gratis for eleverne. Lejrskole er et led i skolens undervisning. Lektiestøtte på skolen til alle elever være specialiseret inden for dansk/sprog og matematik/naturfag. Herudover vil der på mellemtrinnet være mulighed for lektiestøtte i forbindelse med IT/projektarbejde i forlængelse af udleveringen af en personlig pc til alle elever på mellemtrinnet Lus Fra tid til anden bliver der fundet lus i håret på nogle af skolens elever. Her er det meget vigtigt at starte en behandling med et lusemiddel, som kan købes i håndkøb på apoteket, hvis jeres familie bliver ramt. Børn med lus må først modtages i skole, når behandlingen er påbegyndt. Det er vigtigt, at I giver skole og DUS besked om, at I har fundet lus, da det er vigtigt, at de andre børn i klassen også bliver undersøgt og evt. behandlet. Det er en god ide, at klassens forældre aftaler, at børnene kæmmes hver fredag og mandag morgen i den periode, hvor der er lus i klassen. Lærerfravær Det kan ikke undgås, at en klasse en gang imellem må undvære sin sædvanlige lærer. Ved læreres kortvarige fravær pga. kurser, udflugter, sygdom m.v. giver vi i videst muligt omfang eleverne vikar. I disse tilfælde dækkes fraværet af tilkaldevikarer eller vore øvrige lærere og pædagoger. I særligt belastede situationer kan vi dog være nødsaget til at lade de ældre elever arbejde alene under tilsyn fra øvrige lærere eller kontoret. Når det drejer sig om yder- Lektiestøtte bliver en mulighed for alle elever er ligeledes nyt. Indtil et folketingsvalg vil det være frivilligt at deltage i lektielæsningen på skolen. Men fra Bestyrelsens og skolens side opfordrer vi til, at eleverne deltager i lektiestøtte. På Vadum Skole har Skolebestyrelsen vedtaget, at skolen fra 1. august 2014 som udgangspunkt er lektiefri for de elever, der vælger at tage imod tilbuddet. Lektiestøtten vil blive tilrettelagt inden for de tre afdelinger i 2 timer om ugen i yngste afdeling, 3 timer og ugen på mellemtrinnet og 2 timer om uge i ældste afdeling. Lektiestøtten vil blive varetaget af skolens lærere og pædagoger og vil i alle afdelinger side 12

13 timer, kan der også blive tale om at give eleverne i klasse helt fri. Ved læreres længerevarende fravær gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at alle timerne bliver læst og af den samme kvalificerede lærer. Hjemmene vil modtage skriftlig orientering i disse situationer. I alle tilfælde tilstræber vi, at læreren og vikaren, når det overhovedet er muligt, sammen aftaler vikartimernes forløb. Middagspause Middagspausen er hver dag fra kl til kl Elever fra klasse spiser sammen med pædagogerne fra DUS en. På gangene er der køleskab, hvor børnene kan opbevare deres madpakker. Eleverne fra klasse må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har givet tilladelse dertil. Tilladelsen gives på en blanket, som fås hos kontaktlæreren Ordensregler Samværs- og ordensreglerne er lavet af elevrådet, pædagogisk råd og skolebestyrelsen. De er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. august 2008: Vi vil være mod andre, som vi ønsker, at andre skal være mod os Vi vil gøre, som de voksne siger Vi vil behandle alle ting på skolen pænt Vi vil ikke løbe, spille bold eller lignende indenfor Vi vil rydde op efter os selv og hjælpe til med at holde skolen ren Vi vil have mobiltelefonen slukket i timerne Vi vil kun lege med sne, løbe på ruller/skateboard og spille bold, der hvor vi må Vi vil have sikkerhedsudstyr på, hvis vi løber på ruller eller skateboard Vi vil følge kommunens rygeregler Vi må benytte Pædagogisk servicecenter ifølge åbningstiderne Praktikperiode for lærerstuderende Læreruddannelsen i Aalborg har lærerstuderende udsendt i praktik i store dele af Nordjylland. Vi modtager derfor mange lærerstuderende i praktik. Det drejer sig fortrinsvis om hold af 3. og 4. års studerende. Praktikanterne er normalt delt op i hold på 1-2 studerende. Det er altid skolens lærere, der har ansvaret for undervisningen, også når undervisningen gennemføres af de lærerstuderende. Prøver Skriftlige prøver for elever i 9. klasse holdes i dagene maj Mundtlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag den 1. juni onsdag den 19. juni side 13

14 Hvis eleven bliver syg og af den grund ikke kan deltage i prøven, skal skolen straks have telefonisk besked. Blandt andet for at eleverne kan være forberedt på de specielle forhold, under hvilke de skriftlige prøver foregår, afholdes der interne prøver på Vadum Skole i dagene januar Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Alle børn og unge mellem 0 og 18 år kan få råd og hjælp hos kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning - PPR. Man kan henvende sig direkte til PPR med problemer, men som regel bliver man henvist til PPR gennem barnets lærer eller skolens psykolog. Formålet er at få gjort noget ved eventuelle problemer, inden de vokser sig store. PPR har tlf Skolepsykolog Bogumila Zelechowska kan normalt træffes på skolen hver torsdag. Mandag og onsdag til kl. 14:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15: årgang møder således: Mandag til kl. 15:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf lektielæsning 1 time Onsdag til kl. 13:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Lektionstider i ældste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 15:00. Der er morgenbånd og undervisning i fagene til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-15:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15:00 to gange om ugen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller på skolens område. Mødetider & Moduler Lektionstider i yngste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 14:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-14:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 13:30-14:00 fire gange om ugen. Lektionstider i mellemste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00. Serviceleder Skolens serviceleder (pedel), Jørgen Pedersen, træffes normalt på skolen i dagtimerne på tlf eller mobil Aftaler om udlån af lokaler træffes med servicelederen. Skemafri uger I løbet af skoleåret tilrettelægges minimum 2 skemafri uger. I disse uger arbejdes der klassevis/årgangsvis/skolevis med emner 4. og 5. årgang møder således: side 14

15 eller temaer, og indholdet kan være meget forskelligt fx: Tværfaglig undervisning Intensive faglige kurser og fordybelse i enkelte fag Projektorienteret undervisning og projektopgaven Lejrskole/hyttetur Ekskursioner De involverede det undervisende personale lægger i disse uger både det faglige indhold og det organisatoriske som fx mødetider. Hjemmene underrettes altid om dette på forhånd. I uge 40, 41 7, 8 og 13 gennemføres disse uger. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen vælges for 4 år ad gangen i forbindelse med kommunalvalget. Det er skolebestyrelsens opgaver: At fastlægge principper for skolens virksomhed At føre tilsyn At godkende undervisningsmidler At fastlægge ordensregler At godkende skolens budget Ved møder - oftest en gang om måneden - drøftes alle forhold vedrørende skolen, og her har de forældrevalgte medlemmer i samarbejde med medarbejdernes og elevernes repræsentanter mulighed for at profilere skolen. Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolebestyrelsen med emner eller problemer, som de ønsker, skolebestyrelsen skal tage sig af. Forældrevalgte medlemmer pr. 1/8 2014: Pernille Brix Daugberg Ellehammersvej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet 16 Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halnevej Søren Bendtsen Lærkevænget Marlene Jærv Østerbrogade 83, 2., Nørresundby Tine Mølholt Pedersen Nervøsvej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Mette Hedegaard Jensen Robert Svendsens Vej Mette Hjorth Gyde Nygaard Elmevænget 1B Skolebibliotek Skolebiblioteket er den del af det Pædagogiske Servicecenter. Herfra stilles der undervisningsmidler til rådighed for undervisningen, og der ydes vejledning i brugen heraf. Undervisningsmidlerne er taskebøger, skøn- og faglitteratur, videoudstyr, båndoptagere, kameraer, edb-programmer etc. Eleverne har mulighed for selv at søge efter et bestemt materiale. Det gælder både i den interne basissamling og i de eksisterende databaser. side 15

16 Der holdes løbende udstillinger på skolebiblioteket. Det vil ofte være at elevfremstillede ting. Tina Jordansen er den daglige leder af pædagogisk servicecenter. Skolebod Skoleboden bliver drevet af Erik Mørkholt Jensen med hjælp af enkelte elever. Skolebodens varesortiment skal betragtes som et supplement til elevernes madpakker. Der kan købes juice, yoghurt, brød, ost og frugt. Boden udleverer desuden varer fra. Boden er åben hver skoledag i formiddagspausen kl og igen i middagspausen kl Skolefest Vadum Skole afholder hvert år en skolefest. Der er på skolen tradition for, at 6. klassetrin opfører et skuespil som indledning til aftenen. Festen afholdes i år torsdag den 26. marts Skole/hjemsamtaler erstattes i stedet af en kontaktperson for et færre antal elever. Ligeledes erstattes klassens tid af jævnlige kontaktgruppemøder. Vi har i planlægningen af den nye ordning skelet meget til fritidsområdet, samt privat- og efterskoler, hvor en tæt kontaktpersonsordning gennem mange år har haft succes. Alle skolens pædagogiske medarbejdere vil således fremover tage del i den meget store og vigtige opgave, som hidtil har ligget på skuldrene af 19 klasselærere. Fordelingen af kontaktpersoner vil blive meldt ud inden sommerferien og vi regner med, at I som forældre vil tage godt imod det nye samarbejdsforum og være med til at give det liv! Også skole- hjemsamtalerne vil få en ny form. Hidtil har der været tilbudt 2 samtaler årligt med deltagelse af to af elevens lærere. Fremover vil der blive mulighed for at vælge samtale med flere af de pædagogiske medarbejdere, hvis man som forældre har behov herfor. En mulighed, der har været efterspurgt fra mange forældre. Samtalerne vil fremover blive afviklet løbende gennem året på tirsdage fra kl. 15:00 og det vil være muligt at booke en tid over intra. Ligeledes vil de pædagogiske medarbejdere få større mulighed for at bede forældre og elever komme til en ekstra skole- hjemsamtale ved behov. I forbindelse med reformen nedlægges klassens tid, ligesom klasselærerens tid forsvinder i forbindelse med overgangen til de nye arbejdstidsregler for lærerne. Klasselæreren, som vi kender den i dag, forsvinder således på Vadum Skole men Skolepatrulje Skolepatruljen består af 10 elever fra klasse. Skolepatruljen har som opgave at side 16

17 hjælpe skolens elever sikkert til og fra skole i de mest trafikerede perioder. Om morgenen er Søndermarken lige foran skolen både kaotisk og farlig. Forældre i bil afleverer børn; skolebus og lærere ankommer, og mange cyklister og fodgængere præger billedet. Alt dette kan faktisk virke uoverskueligt og skræmmende for det enkelte barn. Her kommer skolepatruljen ind i billedet som en dirigerende og hjælpende faktor. Hver morgen er skolepatruljen på plads i krydset ved Pallisdam og Søndermarken - for at guide såvel hårde som bløde trafikanter i de rigtige retninger. Kære bilister! Hjælp skolepatruljen med dette arbejde ved fx i god tid at give tegn for stop og ved at aflevere jeres børn et sted, som for alle er overskueligt. Ud over dette faste job har skolepatruljemedlemmerne i løbet af skoleåret et par småopgaver at løse: Ved den praktiske del af den årlige gåprøve i børnehaveklasserne er skolepatruljen en uundværlig hjælp for lærerne. Og ved årets skolefest sørger skolepatruljen for, at de mange biler på organiseret vis ledes til og fra parkering. Fra skolens side har vi altid været taknemmelige for den respekt, som elever og forældre har vist skolepatruljen og dens arbejde. Skolepatruljen ledes af Mads Kragholm. Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skoleporten er Vadum Skoles webside. Skoleporten benyttes til at fremme den gode informative kommunikation imellem skolen og hjemmet. Skoleporten findes på Skoleporten indeholder nyttig information om fx kommende arrangementer, skolesamarbejde, ordensregler, ferieplaner, kompetencecenter etc. Skolen bestræber sig på at alt relevant information til forældrene forefindes på Skoleporten. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenestens forebyggende tilbud gælder alle børn fra børnehaveklasse til 9. klasse. På Vadum Skole varetages skolesundhedstjenesten af sundhedsplejersken, som træffes på skolen hver torsdag på tlf og af børne/ungelæge Søren Jørgensen som er konsulent i lægefaglige spørgsmål. Sundhedsplejersken inviterer med jævne mellemrum eleverne til en samtale, individuelt eller i grupper. Ved samtalen sættes der fokus på børnenes helbred med henblik på at fange begyndende problemer, både helbredsmæssige, psykiske og sociale. Hensigten med samtalen er at barnet og sundhedsplejersken sammen sætter fokus på barnets sundhed, så barnet gennem sit skoleforløb bliver bedre til at tage vare på egen sundhed. side 17

18 Sundhedsplejersken kan, i samarbejde med det undervisende personale, undervise om emner, som er aktuelle for aldersgruppen, ligesom der kan være emner, som eleverne gerne vil drøfte. Der foretages regelmæssige undersøgelser af syn, hørelse, højde og vægt. Forud for samtalen vil sundhedsplejersken altid advisere lærer og forældre, samt udlevere et spørgeskema til barn/forældre som forberedelse til samtalen. Børnene i de små klasser (børnehaveklasse og 1. klasse) følges af forældre. Elever, forældre, lærer, pædagoger kan desuden til enhver tid tage kontakt med sundhedsplejersken for at drøfte aktuelle problemer eller bekymringer. SSP Svømning Svømning er et år i 3. klasse og et halvt år i 4. og 5. klasse. Børnene undervises i de forskellige svømmeformer, livredning samt dykning og udspring på et niveau, der svarer til deres færdigheder. Hvis barnet lider af fodsvamp eller fodvorter, må eleven ikke deltage i undervisningen, før: Barnet er under behandling for den pågældende sygdom (og vorterne er påsmurt salve), eller såfremt Barnet anvender sokker af gummi eller lignende materiale under hele opholdet i svømmehal og baderum Hvis barnet lider af andre smitsomme sygdomme (betændelsestilstande m.v.) må barnet ikke anvende badearealet. SSP står for samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Formålet med arbejdet er at forebygge kriminalitet blandt skolens børn og unge. Skolens SSP-udvalg består af skolesundhedsplejersken, skolelederen, en repræsentant fra socialforvaltningen, en repræsentant fra politiet og skolens SSP-lærer. På møderne drøfter man, hvad der rører sig blandt vore børn og unge for om muligt at forsøge at forhindre, at noget kan udvikle sig til kriminel adfærd. Det er også SSP-lærerens opgave at hjælpe det undervisende personale i planlægningen af den forebyggende undervisning, der skal finde sted på alle klassetrin i hele skoleforløbet. Vadum Skoles SSP-lærer er lærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde i en vandtæt pose. Taleundervisning Talepædagogen kommer en gang om ugen på skolen for at undervise elever, der har tale-/sprogvanskeligheder. Eleverne får undervisning enkeltvis i ca. en halv lektion pr. uge, indtil problemet er afhjulpet. Tale-/sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan fx være forsinket sprogudvikling, artikulationsvanskeligheder, læsp, snøvl, stemmevanskeligheder eller stammen. Det er PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som efter indstilling fra forældre og skole vurderer det enkelte barns behov side 18

19 for specialpædagogisk bistand og foreslår, hvilke foranstaltninger der skal sættes i værk for at sikre, at det enkelte barn får optimale undervisningsmuligheder. Alt dette foregår i et tæt samarbejde med skolen, forældre og den enkelte klasselærer. Tandplejen Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud til alle fra 0 til 18 år og omfatter al nødvendig tandpleje, både af tandsygdomsforebyggende og behandlende art. Allerede når barnet er omkring 1½ år sender tandplejen den første invitation til hjemmet om at komme på klinikken med barnet. Invitationen kommer så tidligt, fordi tandplejen gerne vil i kontakt med forældrene, så snart barnet har fået den første tand. Eleverne bliver regelmæssigt inviteret til tandeftersyn, så der til enhver tid kan gives netop det tilbud om forebyggelse og behandling, som barnet har brug for. Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at henvende sig på klinikken. Unge på 16 og 17 år kan i stedet vælge at benytte en praktiserende tandlæge. Der er ingen brugerbetaling. Tandklinikken er beliggende: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Tlf.: Teamsamarbejde Det undervisende personale arbejder sammen i tre afdelinger. Yngste afdeling dækker årgang, mellemste afdeling årgang og ældste afdeling årgang Lærerne fordeler sig i skoleåret 2014/2015 således: Yngste afdeling: MR, LK, RS, LP, HM, TP, ME, AB, LH og MO Mellemste afdeling: HG, HA, KA, HL, TC, MA, CJ, HE, HL SU og TJ Ældste afdeling: SM, PK, JA, BC, JH, DT, HN og ymk Lærerne i afdelingerne har til opgave at løse de opgaver som knytter sig til de enkelte årgang og omfatter bl.a. Årgangens aktivitetsplan ( kalender ) Sociale mål Tværfaglige mål Drøftelse af elever, klassekonference, individuel målfastsættelse, holddannelse Planlægning af tværfagligt samarbejde Skole-hjemsamarbejde (møder med klasseforældreråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler) Årgangsregler Timeløse emner Nyhedsbreve Inddragelse af it Inddragelse af det grønne islæt Projektorienteret arbejdsform Kontakt til kompetencecentret, PPR etc. Evaluering Faste teammøder med dagsorden og referat Kontaktlæreropgaver, herunder forældrekontakt side 19

20 Tilbudsfag og valgfag Skolens ledelse vil i samarbejde med klassens lærere i klasse orientere i klasserne og på forældremøder om skolens tilbud af fag, som eleverne kan vælge mellem. Følgende valgfag tilbydes i skoleåret Fransk tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Barske glæder tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Drama tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. I Front tilbydes i samarbejde med DGI. Musik Billedkunst Sport omkring os i samarbejde med gæstelærere. I klasse skal der tilbydes et tredje sprogfag. Der tilbydes forskellige valgfag for 7., 8. og 9. klasser. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte Ulla Loft angående spørgsmål omkring valg af fag, uddannelse og lignende. Tilladelse til at forlade skolen Det er normalt ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden. Det er dog en del forældres ønske, at børnene kan tage hjem og spise i middagspausen ( ). Skulle man senere ønske at ændre denne tilladelse, kan man rekvirere en ny seddel på skolens kontor. Har forældrene givet tilladelse til, at deres barn forlader skolen i middagspausen, bortfalder skolens tilsynsforpligtelse i dette tidsrum, og barnets færden sker på forældrenes ansvar. Tilsyn Skolen har i spisepausen gård-/gangvagter i funktion. Vadum Skole har modulordning. I pauser, som lægges i modulerne uden for de egentlige frikvarterer har det undervisende personale tilsynspligten - også når der evt. skiftes midt i modulet. Trivselsforum Trivselsforum er et tværfagligt forum i skolen. Formålet med Trivselsforum: Tidlig opsporing af "bekymringsbørn" for, at kunne forebygge og tage eventuelle problemer i opløbet En tværfaglig, koordineret og målrettet forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov Inddragelse af relevante ressourcer i lokalområderne således, at der ud fra en helhedsorienteret indsats sikres størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel Forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. Elever i fjerde klasse får derfor en seddel med hjem, hvorpå forældre kan tilkendegive, hvorvidt de giver tilladelse til, at deres Trivselsforum har følgende målgruppe og opgaver: barn forlader skolen i middagspausen. side 20

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

VADUM SKOLE Værdiregelsæt

VADUM SKOLE Værdiregelsæt VADUM SKOLE Værdiregelsæt Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på 0.- 9. årgang og 56 dygtige medarbejdere.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr.

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr. Skolens ledelse Skoleleder: Edith Bech Riemer Viceskoleleder: Kaj Søndergaard Afdelingsleder : Birthe Mortensen DUS-Fællesleder: Lars Steen Nielsen Afdelingsleder DUS: Lene Kalmar Jensen Afdelingsleder

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere