Vadum Skole. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleåret

2 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum Skole... 5 DUS... 6 DUS åbningstider... 6 Ekskursioner... 6 Elevers sygdom... 6 Elevfotografering... 6 Elevråd... 7 Evaluering... 7 Ferier og fridage... 7 Flytning... 7 Forsikringssager og erstatninger... 7 ForældreIntra... 8 Forældremøder... 8 Fritagelse... 8 Færdselsundervisning... 9 Glemte sager... 9 Idræt... 9 Idrætsdag... 9 Indesko-ordning... 9 Indskoling... 9 Juleafslutning Karakterer Klassedannelse Klasse- & forældrearrangementer Klasseforældreråd Kompetencecentret Konfirmations-forberedelse Kørsel af elever Lejrskole/hytteture Lektiestøtte på skolen til alle elever Lus Lærerfravær Middagspause Ordensregler Praktikperiode for lærerstuderende Prøver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Mødetider & Moduler Rygning Serviceleder Skemafri uger Skolebestyrelsen Skolebibliotek Skolebod Skolefest Skole/hjemsamtaler Skolepatrulje Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skolesundhedstjenesten SSP Svømning Taleundervisning Tandplejen Teamsamarbejde Tilbudsfag og valgfag Tilladelse til at forlade skolen Tilsyn Trivselsforum Understøttende undervisning Undervisning af flersprogede elever Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Aalborg Ungdomsvejledning Årsafslutning for skolens 9. klasser side 2

3 Målsætning for Vadum Skole Vadum Skole - et godt sted at være Vi ønsker, at eleverne skal føle sig trygge i skolen, såvel i undervisningen som i frikvartererne. Vi ønsker, at de skal føle sig respekterede, og at de selv har indflydelse på deres dagligdag, samtidig med at vi stiller krav om, at de udviser tolerance og respekt over for både kammerater, personale, bygninger og materiel. Vi ønsker endvidere at give eleverne gode fælles oplevelser ved at fastholde skolens traditioner som morgensang, skolefest med skolekomedie, idrætsdag osv. Vadum Skole - et godt sted at lære Vi ønsker en undervisning med et højt fagligt niveau og med en bredde, der i størst muligt omfang tilgodeser og respekterer den enkelte elevs forudsætninger. Vi ønsker desuden, gennem et varieret undervisningstilbud, at udvikle elevernes selvstændighed, kreativitet og selvværd. Vadum Skole - skolen med et forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde Vi ønsker et nært og positivt samarbejde med hjemmene om børnene. Vi ønsker, at forældrene er velorienterede om skolen, har tillid til skolen og er aktive i samarbejdet om børnenes undervisning og opdragelse, og at dette samarbejde bygger på gensidigt ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet. ungdomsklubben danner en naturlig ramme om et bredt udsnit af lokalsamfundets aktiviteter, og at skolen har en nær og gensidig kontakt med beboere, institutioner og erhvervsliv. Vadum Skole - et godt sted at arbejde Vi ønsker en skole, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper, ledelsen og skolebestyrelsen prioriteres højt, og med en personalepolitik, der bygger på et højt informationsniveau, medindflydelse og medansvar. Vi lægger endvidere stor vægt på at videre- og efteruddanne personalet for at skabe de bedst mulige rammer for den enkeltes faglige udvikling, og dermed også for skolens mulighed for pædagogisk udvikling. Adresser & tlf.nr. Skolens adresse: Vadum Skole Søndermarken Vadum adresse: Skoleleder: Kirsten Dall, privat Viceskoleleder: Ulla Loft Jacobsen, privat Skolesekretær: Lone Frøstrup, privat Vadum Skole - en synlig del af lokalsamfundet Vi ønsker en åben skole, hvor undervisnings- og fritidstilbud som DUS, musikskolen, billedskolen, ungdomsskolen og Serviceleder: Jørgen Pedersen, mobil Jørgen Pedersen, privat side 3

4 Skoletandklinik: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Pia Wogelius Skolepsykolog: Bogumila Zelechowska Træffes på skolen hver torsdag. Skolesundhedsplejerske: Annemette Aakjær / Træffes på skolen hver tirsdag På øvrige hverdage DUS: Leder Lene Henriksen Aalborg Kulturskole Hvis du har spørgsmål vedr. Aalborg Kulturskole er du altid velkommen til at kontakte kulturskolen direkte på tlf.: Eller du kan kontakte Vadum Skoles kontaktlærer Mette Mosegaard Lundbye Mail: Buskort Hvis barnet har langt til skole eller skal passere trafikfarlige veje, er der mulighed for at blive transporteret med bus. Betingelsen for gratis transport er, at barnet går på sin distriktsskole. De nærmere regler omkring trafikfarlige veje kan fås ved henvendelse på kontoret. Afstandsbetingelserne for gratis transport er, at afstanden er: "Aalborg Kulturskole er et tilbud til alle elever på Vadum Skole. Kulturskolen har et bredt tilbud af undervisning i de kreative fag, det kunne f.eks. være undervisning i et instrument (guitar, klaver, trommer, sang osv.), det kunne også være hold undervisning i sammenspil eller SSB (Sang, Spil og Bevægelse). Desuden tilbyder Aalborg Kulturskole også undervisning i billedkunst og drama. Undervisningen er af høj faglig kvalitet med kompetente lærere. Selve undervisningen foregår efter skoletid og vil primært være i skolens lokaler. Der vil være arrangementer hvor eleverne får mulighed for at vise deres kunnen, kunne f.eks. være i forbindelse med skolekoncerter. Tilmelding til Aalborg Kulturskole sker i foråret og der gøres opmærksom på dette via forældreintra, skolens hjemmeside samt den udleverede brochure fra Kulturskolen. Børnehaveklasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 2,5 km klasse... længere end 6,0 km klasse... længere end 7,0 km 10. klasse... længere end 9,0 km Vejlængden udmåles ad den korteste vej mellem bopæl og skole. Ansøgningsskema om buskort fås på skolens kontor. Sammen med ansøgningsskemaet skal der afleveres et fotografi. Bustransporten til og fra Vadum Skole Generelt er det forældrenes ansvar at få deres børn til og fra skole. Telebusserne i Aalborg Kommune og bussen der kører til Vadum skole er en åben NT-busruter, som kan benyttes af alle. Te- side 4

5 lebusserne betjener et afgrænset geografisk område og kører i området omkring Vadum skole. Afgangstidspunktet fra endestationen ligger fast, men der er ikke en fast køreplan, fordi ruten planlægges efter hvem der skal af og på. på det aftalte opsamlingstidspunktet ved asfaltkanten bussen venter i princip ikke. Ikke alle ønsker kan imødekommes på ethvert tidspunkt, og bestilling af kørsel sker efter først til mølle princippet. Man kan i den trykte køreplan for Aalborg Kommune og på adressen se køreplanen for linie 47 og se hvornår bussen kører til og fra Vadum skole og se på hvilke veje telebussen kan bestilles til og fra. Opsamlingstidspunkter ved de enkelte adresser oplyses af chaufføren. Telebussen skoleåret 2014/2015 Telebussens afgangstider er rettet til så de passer med Vadum Skoles mødetider. Køretider til og fra Vadum skole er: Bestilling af kørsel Hvis man skal med telebussen, SKAL turen bestilles mindst 1 time før. Der kan afgives bestilling på faste afhentningstidspunkter for flere ugedage/uger/måneder af gangen. Man skal blot huske at afbestille i god tid i forvejen, hvis man ikke skal benytte telebussen alligevel. Ved udeblivelse to gange skal turen genbestilles. Bestilling sker ved, at man ringer direkte til chaufføren i bussen. Han kan i de fleste tilfælde med det samme give besked om opsamlingssted og tidspunkt. Det fremgår af køreplanen, hvornår telefonen er åben for bestilling. De enkelte ture tilrettelægges således, at den enkelte bestilling må indrette sig efter tidligere afgivne bestillinger på samme tur. Derfor kan opsamlingssted og tidspunkt variere i forhold til det ønskede. Vær klar Betaling Man betaler efter NT s almindelige takster, og man kan benytte alle billet- og korttyper eller betale kontant. Spørgsmål Generelle spørgsmål vedr. kørsel på telebusser i Aalborg Kommune kan rettes til Kollektiv Trafik, Sundhed og Bæredygtig Udvikling på Kontaktperson Trafikplanlægger Finn Madsen Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4, 9000 Aalborg Tlf: Dagligdagen på Vadum Skole Eleverne vil i dette skoleår blive mødt af en ny skole men der vil også være genkendelige elementer i dagligdagen. Morgenåben i DUSA og DUS2 (dus-børn) Mødetid kl. 8:00 Morgenbånd på ½ time bevares men med nyt indhold Fagdelt og understøttende undervisning i 2 eller 3 timer om formiddagen (fleksibel pause) side 5

6 Middagsbånd på1½ time med understøttende undervisning, bevægelse og frokostpause Fagdelt undervisning og lektiestøtte om eftermiddagen i 2 eller 3 timer (fleksibel pause) DUSA og DUS2 fra kl. 14:00 eller 15:00 (dus-børn) Udvidet åbningstid i DUS2 DUS DUS er navnet på skolefritidsordningerne i Aalborg kommune. Dets oprindelige betydning var Det Udvidede Samarbejde mellem social- og skoleforvaltning. I dag betyder det et udvidet samarbejde mellem skole og skolefritidsordning og mellem lærere og pædagoger. I DUS en er der et varieret tilbud af aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Som eksempler kan nævnes kreative beskæftigelser som lerværksted, træværksted, syværksted, drama, idrætsaktiviteter m.m. DUS en har desuden en del aktiviteter ud af huset som fx svømning, cross, sejlads på fjorden, skøjtehallen, ture i naturen m.m. DUS-ordningens socialpædagogiske formål er via et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. DUS-ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Dette sker gennem leg, læring, kommunikation og æstetisk og skabende virksomhed. DUS A er et tilbud for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. DUS II er et tilbud for børn fra 4. til 6. klasse. DUS åbningstider DUS A Skoledage samt Skolefri hverdage DUS II: Skoledage samt DUS II er lukket på skolefridage undtaget uge 32. Ekskursioner Skolens klasser foretager med jævne mellemrum ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Disse strækker sig sjældent ud over kl Ekskursioner er at betragte som forlagt undervisning. Elevers sygdom Ved sygdom på op til fem dage gives der besked via mail til kontaktlæreren på Forældre Intra, når eleven vender tilbage til skolen igen. I beskeden skal der stå hvad eleven har fejlet, og hvor længe eleven har været syg. Ved længerevarende sygdom bedes hjemmet give besked herom enten til kontaktlæreren eller til skolens kontor. Ved sygdom i forbindelse med såvel mundtlige som skriftlige prøver skal skolens kontor straks have telefonisk besked. Elevfotografering Inden udgangen af oktober hvert skoleår bliver eleverne fotograferet. side 6

7 Inden fotograferingen får hjemmene besked og kan købe billederne, hvis det har interesse. Betalingen for billederne sker direkte til fotografen. Elevråd Hvert år er der valg til elevrådet, som består af to repræsentanter fra hver klasse på årgang. Herudover vælges der en suppleant fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden sammen med deres kontaktlærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Elevrådet vælger selv to repræsentanter, som deltager i skolebestyrelsesmøderne. Her har de mulighed for at tale elevernes sag, både mht. små og store ting. Evaluering Som et led i undervisningen skal der foretages en evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forældrene skal underrettes herom. Bededagsferie Kr. himmelfartsferie Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie... fra Alle dage inkl. Flytning Ved flytning henvender man sig altid til skolens kontor. Hvis man flytter til et andet skoledistrikt, men ønsker, at barnet skal fortsætte sin skolegang på Vadum Skole, henvender man sig til skolens kontor og søger om tilladelse til at fortsætte skolegangen her. Hvis man fortsætter sin skolegang på skolen og bor uden for distriktet, skal man selv betale for eventuel bustransport. Forsikringssager og erstatninger Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: Individuelle elevplaner: Klassens lærere udleverer elevplan forud for skole-hjemsamtalen i foråret. Planen bliver således et fælles forberedelsespapir for samtalen. Ferier og fridage Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket, og skolen beder om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? side 7

8 Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever. Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager! Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler, f eks. Mini PC, de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. ForældreIntra ForældreIntra er den elektroniske afløser til elevernes kontaktbog. Adgangen/log ind til ForældreIntra sker gennem skolens webside Skoleporten på Når eleven starter i skolen udleveres der til forældrene en adgangskode til Forældre- Intra. Herefter kan man selv tilrette sin brugerprofil mht. , tlf.nr., adgangskode etc. I dag foregår kommunikationen imellem skolen og hjemmet elektronisk hvilket er både hurtigere og mere sikkert end den tidligere måde med papirkopier til forældrene eller via den elektroniske kontaktbogen. Forældremøder I hele skoleforløbet et årligt møde. Mødet planlægges i samarbejde med klasseforældrerådet. Indholdet af mødet varierer ofte fra klassetrin til klassetrin, men emner som nye fag på klassens skema og de timeløse, obligatoriske fags omfang og indhold for det pågældende klassetrin kan være muligheder for indhold. Forældre og det undervisende personale vil på disse møder også have lejlighed til at diskutere forhold vedrørende eleverne, som alle har en fælles interesse i. Fritagelse Hjemmet skal tilstræbe, at barnet skal have mindst muligt fri fra skole. Hvis barnet ønskes fri fra skole, skal hjemmet give besked til skolen: Ved enkelttimer giver den pågældende lærer lov Ved op til fem skoledage giver kontaktlæreren lov Ved mere end fem skoledage giver skolelederen lov Ved fritagelse for idræt/svømning i mere end fire uger skal hjemmet give skolen en lægeattest, som betales af skolen. side 8

9 Færdselsundervisning Færdselslære er et obligatorisk emne, som hører under det undervisende peronales ansvarsområde. Skolen har udpeget en færdselskontakt, som sørger for undervisningsmaterialer til færdselsundervisningen. Samtidig står færdselslæreren sammen med det undervisende personale og politiet for planlægningen og afholdelsen af den årlige cyklistprøve i 6. klasse. Vadum Skoles færdselskontakt er Mads Kragholm. Glemte sager Det sker jævnligt, at eleverne glemmer tøj, ure, pennalhuse etc. på skolen. Oftest vil eleverne kunne finde tingene dér, hvor de er blevet glemt. Indimellem er der dog også ting, som bliver afleveret på kontoret eller hos servicelederen (pedellen). Her er man velkommen til at henvende sig med forespørgsler om glemte sager på skoledage inden kl Hvad der ikke bliver afhentet bliver lagt frem til afhentning to gange årligt i aulaen - før juleferien og i de første 4 hverdage i sommerferien. Derefter vil uafhentede sager blive bortskaffet, da skolen ikke har pligt til at opbevare det længere. Idræt Til idrætsundervisningen skal eleverne medbringe idrætstøj, håndklæde og fodtøj. Det daglige tøj og fodtøj må ikke benyttes. Enhver idrætstime afsluttes med et bad. Kan en elev ikke deltage i badningen, skal eleven heller ikke deltage i idrætstimerne, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis en elev har fodvorter eller fodsvamp, må han/hun ikke deltage, før en behandling er startet. Fritagelse for deltagelse kan kun ske i særlige tilfælde. En menstruation eller en smule forkølelse bør ikke fritage en elev for at være aktiv i en idrætstime. Et ønske om fritagelse skal ske via ForældreIntra eller skriftligt i kontaktbogen. En fritagelse ud over 4 uger kan kun ske med en lægeerklæring. Idrætsdag Traditionelt afholder Vadum Skole umiddelbart inden sommerferien en idrætsdag for hele skolen. Idrætsdagen bliver i dette skoleår torsdag den 25. juni Indesko-ordning Vadum Skole har indesko-ordning for yngste og mellemste afdeling. Der er tvungen brug af indesko - fra den 1.oktober til den 1. maj. Indskoling Indskolingen er undervisning, som gør leg, læring og praktisk/musiske aktiviteter til lige vigtige områder for indskolingsbørne- side 9

10 ne. Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger fra DUS arbejder sammen om indskolingen. I foråret vil vi arrangere tre emnedage for Vadum børnehaveklassebørnene og kommende børnehaveklassebørn fra børnehaverne Kernehuset og Idrætsbørnehaven Vadum. Dette sker i et samarbejde mellem børnehaveklasselederne og pædagoger fra børnehaverne og DUS. Det er med til at give børnene en mere harmonisk overgang fra børnehave til skole/dus. Desuden inviteres forældre og børn til de kommende børnehaveklasser til et arrangement på skolen og i DUS, ligeledes i løbet af foråret. Juleafslutning Juleafslutningen holdes i dette skoleår fredag den 19. december Juleafslutningen afholdes dels i klasserne og dels som en god tradition i Vadum Kirke. Karakterer Eleverne på 7., 8. og 9. årgang får karakterer to gange årligt. Klassedannelse Der tages stilling til klassedannelser for det kommende skoleår hvert forår. Skolebestyrelsen bestemmer, hvor mange klasser, der skal dannes på hver enkelt årgang. Normalt vil klassedannelsen blive styret af skoleforvaltningens udmeldinger af timer, således at: Til og med 25 elever giver... 1 klasse 26 til 27 elever giver... 1 klasse + deletimer 28 elever og derover giver... 2 klasser Det er elevtallet pr. 1. februar, der danner grundlag for klassedannelsen. Ændringer i elevtallet efter 1. februar vil således normalt ikke ændre på klassedannelsen. Indskrivningen til børnehaveklassen foregår på en tilmeldingsblanket, der udsendes centralt. Klasse- & forældrearrangementer Klassen ( klasse) arrangerer en gang om året et klassearrangement. Det sker ofte, at forældre bliver inviteret med. Anledningen kan være præsentation af et projekt, fx teaterstykke, musical eller emnearbejde, som klassen har arbejdet med forinden. Klasseforældreråd Klasseforældrerådet består af 3 til 4 forældrerepræsentanter. Klasseforældrerådet har ansvar for at planlægge og for at udarbejde en dagsorden for det kommende forældremøde i samarbejde med klassens lærere. Dagsordenen kan fx indeholde: Klasseforældrerådets arbejde Hvordan er samarbejdet i klassen Hvad skal eleverne lære i det kommende år og hvordan Gode ideer til arbejdet i klasseforældrerådet i det kommende år side 10

11 Valg af nyt klasseforældreråd (genvalg er selvfølgelig muligt, og et enkelt genvalg er en god idé for kontinuiteten) Andre emner, som fx øl og spiritus, kriminalitet, fritid, lommepenge osv., hvis der er tid og behov Klasseforældrerådet, der holder møder efter ønske og behov, kan i øvrigt arbejde med ideer, forslag og ønsker om klassens sociale og faglige liv, som det opleves af det undervisende personale, elever og forældre. Hvis man har lyst eller behov kan der også arrangere fællesarrangementer for forældre og elever. Valget til klasseforældreråd finder sted på det første forældremøde i skoleåret. Valgene gælder for et år ad gangen. Det er skolebestyrelsens ønske, at klasseforældrerådene kan medvirke til en god skolegang for børnene på Vadum Skole. Kompetencecentret Skolens kompetencecenter tager sig af elever, der er indstillet til specialundervisning. Undervisning af elever med generelle vanskeligheder er tilrettelagt, så der tages udgangspunkt i de forudsætninger, som eleven har. Nogle elever med massive vanskeligheder har brug for specialundervisning en stor del af deres skoletid. Undervisningen kan afbrydes i de perioder, hvor klassen arbejder med emner eller projekter, som eleven med udbytte kan deltage i. For elever med specifikke vanskeligheder kan undervisningen tilrettelægges i kurser af kortere eller længere varighed. Al undervisning på støttecentret foregår i samråd med forældrene. Vadum Skoles kompetencecenterkoordinatorer er Trine Nielsen og Dorte Thomsen. Konfirmationsforberedelse I 7. klasse er der lejlighed til at deltage i konfirmationsforberedelse. I 2014/2015 finder det sted de to første lektioner hver tirsdag og onsdag i nogle ugen og på hele dage Forberedelsen foregår i Sognegården på Ellehammersvej. Eventuelle spørgsmål vedrørende konfirmationsforberedelsen skal rettes til sognepræsten. I år er der konfirmation følgende dage: 7.a... torsdag den 14. maj b... søndag den 17. maj 2015 Kørsel af elever Forældre opfordres til at gå eller cykle med de yngste børn til skole med henblik på, at barnet, når det er klar til det, selv kan gå eller cykle i skole. Vælger forældre at køre sit barn til skole, vil vi gøre opmærksom på, at skolen har besluttet, at der er faste afog pålæsningssteder. Kommer du fra den sydlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Møllevænget, hvorfra barnet kan gå det sidste stykke. Kommer du fra den nordlige del af Vadum, kan du sætte dit barn af på Søndermarken, dog ikke lige uden for skolen. Du opfor- side 11

12 dres til at lade barnet krydse Søndermarken ved skolepatruljen ved Pallisdam. Teknisk forvaltning har udarbejdet en pjece om Den trafiksikre skolevej. Heri står beskrevet, hvad Aalborg Politi og Aalborg Kommune anbefaler mht. transport af elever i Vadum. Pjecen er uddelt til de yngste klasser. Skulle nogen ønske at se pjecen, kan den rekvireres på skolens kontor. Lejrskole/hytteture Lejrskoleophold finder normalt sted én gang i elevernes skoleforløb, nemlig i 7 klasse. Lejrskoleopholdet er af 5 dages varighed. Turen bliver afholdt i efteråret Ovennævnte lejrskole er obligatorisk og gratis for eleverne. Lejrskole er et led i skolens undervisning. Lektiestøtte på skolen til alle elever være specialiseret inden for dansk/sprog og matematik/naturfag. Herudover vil der på mellemtrinnet være mulighed for lektiestøtte i forbindelse med IT/projektarbejde i forlængelse af udleveringen af en personlig pc til alle elever på mellemtrinnet Lus Fra tid til anden bliver der fundet lus i håret på nogle af skolens elever. Her er det meget vigtigt at starte en behandling med et lusemiddel, som kan købes i håndkøb på apoteket, hvis jeres familie bliver ramt. Børn med lus må først modtages i skole, når behandlingen er påbegyndt. Det er vigtigt, at I giver skole og DUS besked om, at I har fundet lus, da det er vigtigt, at de andre børn i klassen også bliver undersøgt og evt. behandlet. Det er en god ide, at klassens forældre aftaler, at børnene kæmmes hver fredag og mandag morgen i den periode, hvor der er lus i klassen. Lærerfravær Det kan ikke undgås, at en klasse en gang imellem må undvære sin sædvanlige lærer. Ved læreres kortvarige fravær pga. kurser, udflugter, sygdom m.v. giver vi i videst muligt omfang eleverne vikar. I disse tilfælde dækkes fraværet af tilkaldevikarer eller vore øvrige lærere og pædagoger. I særligt belastede situationer kan vi dog være nødsaget til at lade de ældre elever arbejde alene under tilsyn fra øvrige lærere eller kontoret. Når det drejer sig om yder- Lektiestøtte bliver en mulighed for alle elever er ligeledes nyt. Indtil et folketingsvalg vil det være frivilligt at deltage i lektielæsningen på skolen. Men fra Bestyrelsens og skolens side opfordrer vi til, at eleverne deltager i lektiestøtte. På Vadum Skole har Skolebestyrelsen vedtaget, at skolen fra 1. august 2014 som udgangspunkt er lektiefri for de elever, der vælger at tage imod tilbuddet. Lektiestøtten vil blive tilrettelagt inden for de tre afdelinger i 2 timer om ugen i yngste afdeling, 3 timer og ugen på mellemtrinnet og 2 timer om uge i ældste afdeling. Lektiestøtten vil blive varetaget af skolens lærere og pædagoger og vil i alle afdelinger side 12

13 timer, kan der også blive tale om at give eleverne i klasse helt fri. Ved læreres længerevarende fravær gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at alle timerne bliver læst og af den samme kvalificerede lærer. Hjemmene vil modtage skriftlig orientering i disse situationer. I alle tilfælde tilstræber vi, at læreren og vikaren, når det overhovedet er muligt, sammen aftaler vikartimernes forløb. Middagspause Middagspausen er hver dag fra kl til kl Elever fra klasse spiser sammen med pædagogerne fra DUS en. På gangene er der køleskab, hvor børnene kan opbevare deres madpakker. Eleverne fra klasse må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har givet tilladelse dertil. Tilladelsen gives på en blanket, som fås hos kontaktlæreren Ordensregler Samværs- og ordensreglerne er lavet af elevrådet, pædagogisk råd og skolebestyrelsen. De er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. august 2008: Vi vil være mod andre, som vi ønsker, at andre skal være mod os Vi vil gøre, som de voksne siger Vi vil behandle alle ting på skolen pænt Vi vil ikke løbe, spille bold eller lignende indenfor Vi vil rydde op efter os selv og hjælpe til med at holde skolen ren Vi vil have mobiltelefonen slukket i timerne Vi vil kun lege med sne, løbe på ruller/skateboard og spille bold, der hvor vi må Vi vil have sikkerhedsudstyr på, hvis vi løber på ruller eller skateboard Vi vil følge kommunens rygeregler Vi må benytte Pædagogisk servicecenter ifølge åbningstiderne Praktikperiode for lærerstuderende Læreruddannelsen i Aalborg har lærerstuderende udsendt i praktik i store dele af Nordjylland. Vi modtager derfor mange lærerstuderende i praktik. Det drejer sig fortrinsvis om hold af 3. og 4. års studerende. Praktikanterne er normalt delt op i hold på 1-2 studerende. Det er altid skolens lærere, der har ansvaret for undervisningen, også når undervisningen gennemføres af de lærerstuderende. Prøver Skriftlige prøver for elever i 9. klasse holdes i dagene maj Mundtlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag den 1. juni onsdag den 19. juni side 13

14 Hvis eleven bliver syg og af den grund ikke kan deltage i prøven, skal skolen straks have telefonisk besked. Blandt andet for at eleverne kan være forberedt på de specielle forhold, under hvilke de skriftlige prøver foregår, afholdes der interne prøver på Vadum Skole i dagene januar Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Alle børn og unge mellem 0 og 18 år kan få råd og hjælp hos kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning - PPR. Man kan henvende sig direkte til PPR med problemer, men som regel bliver man henvist til PPR gennem barnets lærer eller skolens psykolog. Formålet er at få gjort noget ved eventuelle problemer, inden de vokser sig store. PPR har tlf Skolepsykolog Bogumila Zelechowska kan normalt træffes på skolen hver torsdag. Mandag og onsdag til kl. 14:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15: årgang møder således: Mandag til kl. 15:00 Tirsdag, torsdag og fredag til kl. 15:00, heraf lektielæsning 1 time Onsdag til kl. 13:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Lektionstider i ældste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 15:00. Der er morgenbånd og undervisning i fagene til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-15:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 14:00-15:00 to gange om ugen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller på skolens område. Mødetider & Moduler Lektionstider i yngste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00 til kl. 14:00. Der er morgenbånd, undervisning i fagene og middagsbånd til kl. 11:30. Fra kl. 11:30 til 12:00 er der spisepause. Fra kl. 12:00-14:00 er der undervisning i fagene, heraf er der lektielæsning fra kl. 13:30-14:00 fire gange om ugen. Lektionstider i mellemste afdeling: Eleverne møder hver dag kl. 8:00. Serviceleder Skolens serviceleder (pedel), Jørgen Pedersen, træffes normalt på skolen i dagtimerne på tlf eller mobil Aftaler om udlån af lokaler træffes med servicelederen. Skemafri uger I løbet af skoleåret tilrettelægges minimum 2 skemafri uger. I disse uger arbejdes der klassevis/årgangsvis/skolevis med emner 4. og 5. årgang møder således: side 14

15 eller temaer, og indholdet kan være meget forskelligt fx: Tværfaglig undervisning Intensive faglige kurser og fordybelse i enkelte fag Projektorienteret undervisning og projektopgaven Lejrskole/hyttetur Ekskursioner De involverede det undervisende personale lægger i disse uger både det faglige indhold og det organisatoriske som fx mødetider. Hjemmene underrettes altid om dette på forhånd. I uge 40, 41 7, 8 og 13 gennemføres disse uger. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen vælges for 4 år ad gangen i forbindelse med kommunalvalget. Det er skolebestyrelsens opgaver: At fastlægge principper for skolens virksomhed At føre tilsyn At godkende undervisningsmidler At fastlægge ordensregler At godkende skolens budget Ved møder - oftest en gang om måneden - drøftes alle forhold vedrørende skolen, og her har de forældrevalgte medlemmer i samarbejde med medarbejdernes og elevernes repræsentanter mulighed for at profilere skolen. Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolebestyrelsen med emner eller problemer, som de ønsker, skolebestyrelsen skal tage sig af. Forældrevalgte medlemmer pr. 1/8 2014: Pernille Brix Daugberg Ellehammersvej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet 16 Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halnevej Søren Bendtsen Lærkevænget Marlene Jærv Østerbrogade 83, 2., Nørresundby Tine Mølholt Pedersen Nervøsvej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Mette Hedegaard Jensen Robert Svendsens Vej Mette Hjorth Gyde Nygaard Elmevænget 1B Skolebibliotek Skolebiblioteket er den del af det Pædagogiske Servicecenter. Herfra stilles der undervisningsmidler til rådighed for undervisningen, og der ydes vejledning i brugen heraf. Undervisningsmidlerne er taskebøger, skøn- og faglitteratur, videoudstyr, båndoptagere, kameraer, edb-programmer etc. Eleverne har mulighed for selv at søge efter et bestemt materiale. Det gælder både i den interne basissamling og i de eksisterende databaser. side 15

16 Der holdes løbende udstillinger på skolebiblioteket. Det vil ofte være at elevfremstillede ting. Tina Jordansen er den daglige leder af pædagogisk servicecenter. Skolebod Skoleboden bliver drevet af Erik Mørkholt Jensen med hjælp af enkelte elever. Skolebodens varesortiment skal betragtes som et supplement til elevernes madpakker. Der kan købes juice, yoghurt, brød, ost og frugt. Boden udleverer desuden varer fra. Boden er åben hver skoledag i formiddagspausen kl og igen i middagspausen kl Skolefest Vadum Skole afholder hvert år en skolefest. Der er på skolen tradition for, at 6. klassetrin opfører et skuespil som indledning til aftenen. Festen afholdes i år torsdag den 26. marts Skole/hjemsamtaler erstattes i stedet af en kontaktperson for et færre antal elever. Ligeledes erstattes klassens tid af jævnlige kontaktgruppemøder. Vi har i planlægningen af den nye ordning skelet meget til fritidsområdet, samt privat- og efterskoler, hvor en tæt kontaktpersonsordning gennem mange år har haft succes. Alle skolens pædagogiske medarbejdere vil således fremover tage del i den meget store og vigtige opgave, som hidtil har ligget på skuldrene af 19 klasselærere. Fordelingen af kontaktpersoner vil blive meldt ud inden sommerferien og vi regner med, at I som forældre vil tage godt imod det nye samarbejdsforum og være med til at give det liv! Også skole- hjemsamtalerne vil få en ny form. Hidtil har der været tilbudt 2 samtaler årligt med deltagelse af to af elevens lærere. Fremover vil der blive mulighed for at vælge samtale med flere af de pædagogiske medarbejdere, hvis man som forældre har behov herfor. En mulighed, der har været efterspurgt fra mange forældre. Samtalerne vil fremover blive afviklet løbende gennem året på tirsdage fra kl. 15:00 og det vil være muligt at booke en tid over intra. Ligeledes vil de pædagogiske medarbejdere få større mulighed for at bede forældre og elever komme til en ekstra skole- hjemsamtale ved behov. I forbindelse med reformen nedlægges klassens tid, ligesom klasselærerens tid forsvinder i forbindelse med overgangen til de nye arbejdstidsregler for lærerne. Klasselæreren, som vi kender den i dag, forsvinder således på Vadum Skole men Skolepatrulje Skolepatruljen består af 10 elever fra klasse. Skolepatruljen har som opgave at side 16

17 hjælpe skolens elever sikkert til og fra skole i de mest trafikerede perioder. Om morgenen er Søndermarken lige foran skolen både kaotisk og farlig. Forældre i bil afleverer børn; skolebus og lærere ankommer, og mange cyklister og fodgængere præger billedet. Alt dette kan faktisk virke uoverskueligt og skræmmende for det enkelte barn. Her kommer skolepatruljen ind i billedet som en dirigerende og hjælpende faktor. Hver morgen er skolepatruljen på plads i krydset ved Pallisdam og Søndermarken - for at guide såvel hårde som bløde trafikanter i de rigtige retninger. Kære bilister! Hjælp skolepatruljen med dette arbejde ved fx i god tid at give tegn for stop og ved at aflevere jeres børn et sted, som for alle er overskueligt. Ud over dette faste job har skolepatruljemedlemmerne i løbet af skoleåret et par småopgaver at løse: Ved den praktiske del af den årlige gåprøve i børnehaveklasserne er skolepatruljen en uundværlig hjælp for lærerne. Og ved årets skolefest sørger skolepatruljen for, at de mange biler på organiseret vis ledes til og fra parkering. Fra skolens side har vi altid været taknemmelige for den respekt, som elever og forældre har vist skolepatruljen og dens arbejde. Skolepatruljen ledes af Mads Kragholm. Skoleporten Vadum Skoles hjemmeside Skoleporten er Vadum Skoles webside. Skoleporten benyttes til at fremme den gode informative kommunikation imellem skolen og hjemmet. Skoleporten findes på Skoleporten indeholder nyttig information om fx kommende arrangementer, skolesamarbejde, ordensregler, ferieplaner, kompetencecenter etc. Skolen bestræber sig på at alt relevant information til forældrene forefindes på Skoleporten. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenestens forebyggende tilbud gælder alle børn fra børnehaveklasse til 9. klasse. På Vadum Skole varetages skolesundhedstjenesten af sundhedsplejersken, som træffes på skolen hver torsdag på tlf og af børne/ungelæge Søren Jørgensen som er konsulent i lægefaglige spørgsmål. Sundhedsplejersken inviterer med jævne mellemrum eleverne til en samtale, individuelt eller i grupper. Ved samtalen sættes der fokus på børnenes helbred med henblik på at fange begyndende problemer, både helbredsmæssige, psykiske og sociale. Hensigten med samtalen er at barnet og sundhedsplejersken sammen sætter fokus på barnets sundhed, så barnet gennem sit skoleforløb bliver bedre til at tage vare på egen sundhed. side 17

18 Sundhedsplejersken kan, i samarbejde med det undervisende personale, undervise om emner, som er aktuelle for aldersgruppen, ligesom der kan være emner, som eleverne gerne vil drøfte. Der foretages regelmæssige undersøgelser af syn, hørelse, højde og vægt. Forud for samtalen vil sundhedsplejersken altid advisere lærer og forældre, samt udlevere et spørgeskema til barn/forældre som forberedelse til samtalen. Børnene i de små klasser (børnehaveklasse og 1. klasse) følges af forældre. Elever, forældre, lærer, pædagoger kan desuden til enhver tid tage kontakt med sundhedsplejersken for at drøfte aktuelle problemer eller bekymringer. SSP Svømning Svømning er et år i 3. klasse og et halvt år i 4. og 5. klasse. Børnene undervises i de forskellige svømmeformer, livredning samt dykning og udspring på et niveau, der svarer til deres færdigheder. Hvis barnet lider af fodsvamp eller fodvorter, må eleven ikke deltage i undervisningen, før: Barnet er under behandling for den pågældende sygdom (og vorterne er påsmurt salve), eller såfremt Barnet anvender sokker af gummi eller lignende materiale under hele opholdet i svømmehal og baderum Hvis barnet lider af andre smitsomme sygdomme (betændelsestilstande m.v.) må barnet ikke anvende badearealet. SSP står for samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Formålet med arbejdet er at forebygge kriminalitet blandt skolens børn og unge. Skolens SSP-udvalg består af skolesundhedsplejersken, skolelederen, en repræsentant fra socialforvaltningen, en repræsentant fra politiet og skolens SSP-lærer. På møderne drøfter man, hvad der rører sig blandt vore børn og unge for om muligt at forsøge at forhindre, at noget kan udvikle sig til kriminel adfærd. Det er også SSP-lærerens opgave at hjælpe det undervisende personale i planlægningen af den forebyggende undervisning, der skal finde sted på alle klassetrin i hele skoleforløbet. Vadum Skoles SSP-lærer er lærer Elsebeth Kragholm Sørensen. Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde i en vandtæt pose. Taleundervisning Talepædagogen kommer en gang om ugen på skolen for at undervise elever, der har tale-/sprogvanskeligheder. Eleverne får undervisning enkeltvis i ca. en halv lektion pr. uge, indtil problemet er afhjulpet. Tale-/sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan fx være forsinket sprogudvikling, artikulationsvanskeligheder, læsp, snøvl, stemmevanskeligheder eller stammen. Det er PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som efter indstilling fra forældre og skole vurderer det enkelte barns behov side 18

19 for specialpædagogisk bistand og foreslår, hvilke foranstaltninger der skal sættes i værk for at sikre, at det enkelte barn får optimale undervisningsmuligheder. Alt dette foregår i et tæt samarbejde med skolen, forældre og den enkelte klasselærer. Tandplejen Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud til alle fra 0 til 18 år og omfatter al nødvendig tandpleje, både af tandsygdomsforebyggende og behandlende art. Allerede når barnet er omkring 1½ år sender tandplejen den første invitation til hjemmet om at komme på klinikken med barnet. Invitationen kommer så tidligt, fordi tandplejen gerne vil i kontakt med forældrene, så snart barnet har fået den første tand. Eleverne bliver regelmæssigt inviteret til tandeftersyn, så der til enhver tid kan gives netop det tilbud om forebyggelse og behandling, som barnet har brug for. Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at henvende sig på klinikken. Unge på 16 og 17 år kan i stedet vælge at benytte en praktiserende tandlæge. Der er ingen brugerbetaling. Tandklinikken er beliggende: Lille Borgergade 21, 9400 Nørresundby Tlf.: Teamsamarbejde Det undervisende personale arbejder sammen i tre afdelinger. Yngste afdeling dækker årgang, mellemste afdeling årgang og ældste afdeling årgang Lærerne fordeler sig i skoleåret 2014/2015 således: Yngste afdeling: MR, LK, RS, LP, HM, TP, ME, AB, LH og MO Mellemste afdeling: HG, HA, KA, HL, TC, MA, CJ, HE, HL SU og TJ Ældste afdeling: SM, PK, JA, BC, JH, DT, HN og ymk Lærerne i afdelingerne har til opgave at løse de opgaver som knytter sig til de enkelte årgang og omfatter bl.a. Årgangens aktivitetsplan ( kalender ) Sociale mål Tværfaglige mål Drøftelse af elever, klassekonference, individuel målfastsættelse, holddannelse Planlægning af tværfagligt samarbejde Skole-hjemsamarbejde (møder med klasseforældreråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler) Årgangsregler Timeløse emner Nyhedsbreve Inddragelse af it Inddragelse af det grønne islæt Projektorienteret arbejdsform Kontakt til kompetencecentret, PPR etc. Evaluering Faste teammøder med dagsorden og referat Kontaktlæreropgaver, herunder forældrekontakt side 19

20 Tilbudsfag og valgfag Skolens ledelse vil i samarbejde med klassens lærere i klasse orientere i klasserne og på forældremøder om skolens tilbud af fag, som eleverne kan vælge mellem. Følgende valgfag tilbydes i skoleåret Fransk tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Barske glæder tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. Drama tilbydes i samarbejde med Ung Aalborg. I Front tilbydes i samarbejde med DGI. Musik Billedkunst Sport omkring os i samarbejde med gæstelærere. I klasse skal der tilbydes et tredje sprogfag. Der tilbydes forskellige valgfag for 7., 8. og 9. klasser. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte Ulla Loft angående spørgsmål omkring valg af fag, uddannelse og lignende. Tilladelse til at forlade skolen Det er normalt ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden. Det er dog en del forældres ønske, at børnene kan tage hjem og spise i middagspausen ( ). Skulle man senere ønske at ændre denne tilladelse, kan man rekvirere en ny seddel på skolens kontor. Har forældrene givet tilladelse til, at deres barn forlader skolen i middagspausen, bortfalder skolens tilsynsforpligtelse i dette tidsrum, og barnets færden sker på forældrenes ansvar. Tilsyn Skolen har i spisepausen gård-/gangvagter i funktion. Vadum Skole har modulordning. I pauser, som lægges i modulerne uden for de egentlige frikvarterer har det undervisende personale tilsynspligten - også når der evt. skiftes midt i modulet. Trivselsforum Trivselsforum er et tværfagligt forum i skolen. Formålet med Trivselsforum: Tidlig opsporing af "bekymringsbørn" for, at kunne forebygge og tage eventuelle problemer i opløbet En tværfaglig, koordineret og målrettet forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov Inddragelse af relevante ressourcer i lokalområderne således, at der ud fra en helhedsorienteret indsats sikres størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel Forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. Elever i fjerde klasse får derfor en seddel med hjem, hvorpå forældre kan tilkendegive, hvorvidt de giver tilladelse til, at deres Trivselsforum har følgende målgruppe og opgaver: barn forlader skolen i middagspausen. side 20

Vadum Skole. Skoleåret

Vadum Skole. Skoleåret Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

PILEHAVESKOLEN. FRA A til Å

PILEHAVESKOLEN. FRA A til Å PILEHAVESKOLEN FRA A til Å SKOLEÅRET 2016 / 2017 Kære forældre, plejefamilier og bosteder For at give jeres barn så optimal en skolegang som muligt, er det nødvendigt, at barnet: Ø møder udhvilet og velsoigneret

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere