ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk"

Transkript

1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 Tilmeld dig på poulerikbech.dk/erhverv Fleksibelt Hurtigt Fleksibelt Økonomisk Mobilt få Økonomisk ErhvervsNyt Smidigt Til tiden Hurtigt Pladsbesparende Økonomisk Miljøvenligt Miljøvenligt Til tiden Praktisk Fleksibelt pr. mail Smidigt Mobilt Smidigt Praktisk Miljøvenligt Pladsbesparende Praktisk Mobilt Til tiden Hurtigt Pladsbesparende

2 edc poul erik bech erhvervscentre i danmark poulerikbech.dk/erhverv København Nørre Voldgade København K Tlf.: Herlev Kobbervej Herlev Tlf.: Hillerød Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Tlf.: Roskilde Frederiksborgvej 65 A 4000 Roskilde Tlf.: Næstved Ringstedgade Næstved Tlf.: Sønderjylland Store Torv 9A 6200 Aabenraa Tlf.: Esbjerg Torvegade Esbjerg Tlf.: Århus Fredens Torv Århus C Tlf.: Silkeborg Østergade Silkeborg Tlf.: Aalborg Vesterbro Aalborg Tlf.: Kolding Haderslevvej Kolding Tlf.:

3 April 2009 Tid for tilpasning - tænk i forandringer De hårde tider er kommet for at blive i hvert fald for en tid. Det er blevet tid for tilpasning af de nuværende aktiviteter, og herved komme så uskadt igennem krisen som overhovedet muligt. Hvad kan man gøre for at komme igennem krisen? Nogle vil fremføre, at man skal ekspandere sig ud af krisen, hvilket langt hen ad vejen kan være rigtig fornuftigt, men med bankernes uvillighed med hensyn til finansiering syntes det for mange mere utopi end realitet. Der skal mere til. Man er tvunget til at se på sine omkostninger, herunder også udgifterne til lokalerne eller ejendommen, som man bor i. Der kan være store penge at spare ved at få gennemgået de udgifter man har i forbindelse med lejemålet eller ejerskabet af virksomhedens ejendom. Eksempler på dette kan være: Lokaler er de nuværende lokaler for store? Lejen er lejen for høj? Driftsudgifterne kan der spares på udgifterne til driften af ejendommen eller lokalerne? Location er det en mulighed at flytte til en billigere adresse? Lejekontrakten - kan lejekontrakten genforhandles med henblik på besparelser? Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Der vil sikkert kunne findes mange flere eksempler end de anførte, men fælles for dem alle er, at de alt andet lige vil medføre lavere årlige udgifter, og dermed give din virksomhed et bedre grundlag for overskud og videre drift. Er man ejer af lokalerne eller ejendommen, som man bor i, kan man udleje hele eller dele af ejendommen til fremmede lejere. Ved delvis udlejning af ejendommen kræver det naturligvis, at ejendommen kan opdeles fornuftigt. Såfremt man alene ønsker at få forbedret sin likvide situation, eksisterer muligheden for et sale & lease back arrangement stadigvæk, om end det er blevet vanskeligere at finde købere til de udbudte ejendomme. Fremleje- og afståelsesret Er man bundet op på uopsigelighed for de lokaler, som man har lejet, og ønsker man at få reduceret det samlede areal, så det passer bedre til dagens behov, bør det undersøges, om man kan fremleje eller måske afstå lejemålet - helt eller delvist. Hvis den indgåede lejekontrakt ikke giver dig mulighed for dette, må man i dialog med udlejeren herom. Både fremleje- og afståelsesret giver lejeren muligheder for at få nedbragt huslejen umiddelbart. Er man ikke bundet op på en uopsigelig lejekontrakt, er mulighederne mange for at få reduceret huslejeudgifterne. Forhandlinger med udlejer om en nedsættelse af lejen eller en afgivelse af for meget areal kan som regel påbegyndes straks. Flytning af virksomheden til en billigere adresse er også en mulighed. Dette vil dog give merudgifter i form af flytteomkostninger, samt en mindre indtjening så længe virksomheden kører på et lavere blus. En anden omkostning, som kan være betydelig, er tab af medarbejdere, som ikke ønsker at flytte med til den nye adresse. Vi vil meget gerne være med til at hjælpe dig med at spare på udgifterne, så ønsker du tilpasning af jeres ejendomsudgifter, er du meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen og på gensyn Indhold: Artikel... 4 Stillingsannonce...7 Investering... 8 Kontor Jørgen Jørgensen Lager/produktion Butikker

4 Ny ejendomsvurdering bør trækkes tilbage den nye offentlige ejendomsvurdering opskriver over en bred kam ejendommenes værdier med procent og strammer dermed skatteskruen for erhvervslivet. vurderingen er ude af trit med virkeligheden og bør straks trækkes tilbage, siger erhvervsdirektør jørgen jørgensen, edc erhverv. I starten af marts begyndte SKAT at udsende den nye offentlige ejendomsvurdering, der primært benyttes som grundlaget for kommunernes beskatning af erhvervsejendomme, dækningsafgiften. Den nye vurdering, dateret den 1. oktober 2008, opskriver over en bred kam ejendomsværdierne og grundværdierne med procent i forhold til vurderingen fra 2006, og det er helt ude af trit med virkeligheden, mener EDC Erhverv. Vi skønner, at den nye offentlige vurdering på landsplan er udtryk for en overvurdering af de aktuelle ejendomsværdier på minimum 30 procent. Det betyder, at dansk erhvervsliv i år kommer til at betale cirka en mia. kr. for meget i dækningsafgift. Det lugter langt væk af, at man fastholder en urealistisk høj vurdering af hensyn til de kommunale budgetter, siger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen, EDC Erhverv. SKAT har ikke udsendt en pressemeddelelse eller anden statistik, der kan belyse de nye vurderinger, men henviser til, at man kan gå ind på SKATs hjemmeside og taste sig frem til oplysninger om den enkelte ejendom. Det står dog fast, at SKAT baserer den nye vurdering på de faktisk gennemførte handler, som opgøres på halvårsbasis. Grundlaget for salgsstatistikken stammer fra de salgsindberetninger, der gennem kommunen indsendes til SKAT. Forældede priser Dagbladet Børsen har kigget nærmere på grundlaget for de nye vurderinger. Her kommer avisen frem til, at vurderingen af forretningsejendomme stiger med hele 16 pct. på landsplan. Fabriksog lagerejendomme stiger med 15 pct., og samtidig forhøjes grundværdierne med henholdsvis 20 pct. og 18 pct. Erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen har kun hovedrysten tilovers for tallene og den nye vurdering. Han kan slet ikke genkende billedet af stærkt stigende priser på erhvervsejendomme fra sin hverdag, der i stedet er præget af et meget lavt aktivitetsniveau på ejendomsmarkedet og faldende handelspriser. Man må spørge, om ikke det er meningen, at den offentlige vurdering skal afspejle de faktiske markedspriser på ejendomme? Den nye vurdering er baseret på indberetninger af handler fra perioden, før finanskrisen for alvor begyndte at sætte sit præg på markedet. Man har så maskinelt fremskrevet tallene, der oven i købet bygger på en periode med relativt få handler, siger Jørgen Jørgensen. 4

5 Han fastslår, at vurderingerne derfor baserer sig på et meget tvivlsomt statistisk grundlag, og at der slet ikke er taget hensyn til, at markedspriserne på ejendomme siden er styrtdykket. Det betyder, at den nye vurdering er meget langt fra at ramme ejendommenes aktuelle handelsværdi. Bidrager med milliarder Dækningsafgiften er i modsætning til private boligejeres ejendomsværdiskat ikke omfattet af regeringens skattestop. Derfor slår den nye offentlige vurdering af erhvervsejendomme fuldt igennem hos virksomhederne, der må betale langt højere dækningsafgifter i år og fremefter. I alt opkræver 45 af de danske kommuner dækningsafgift hos virksomhederne, anført af de store byer, hvor afgiften typisk udgør 10 promille af ejendomsværdien. Samlet set bidrager dækningsafgiften i 2009 med cirka 2,9 mia. kr. til den kommunale økonomi. Alene i Københavns Kommune indbringer dækningsafgiften i år cirka én mia. kr., og det beløb ville være 300 mio. kr. mindre, hvis den nye ejendomsvurdering afspejlede de reelle ejendomsværdier. I Århus bidrager dækningsafgiften med 213 mio. kr. til budgettet, mens Kolding scorer 108 mio. kr., Ballerup 97 mio.kr., Vejle 94 mio. kr., Odense 102 mio. kr., Gentofte 88 mio.kr., Høje Taastrup 87 mio. kr. og Aalborg 76 mio. kr. Den kommunale økonomi er altså den store vinder på den nye vurdering, hvor virksomhederne er taberne. Ifølge Jørgen Jørgensen er det en helt urimelig ekstra byrde, man vil pålægge de danske virksomheder og ejere af erhvervsejendomme midt i en meget alvorlig finanskrise. Forventer tsunami af klager man må spørge, om ikke det er meningen, at den offentlige vurdering skal afspejle de faktiske markedspriser på ejendomme? Efter udsendelsen af den seneste offentlige vurdering i 2007 modtog SKAT en bølge af klager. Denne gang er der lagt op til en hel tsunami af klager, hvis den nye vurdering fastholdes. Det er en ommer. Skatteministeren bør simpelthen trække vurderingen tilbage hurtigst muligt og sørge for, at der i stedet laves en vurdering, der er i overensstemmelse med markedet, siger Jørgen Jørgensen. Som et grelt eksempel på, at de nye vurderinger rammer helt ved siden af, henviser han til en erhvervsejendom på Livjægergade i København, der ifølge den nye offentlige vurdering har en ejendomsværdi på 156 mio. kr. Ejendommen blev i januar 2009 solgt på tvangsauktion for 56,2 mio.kr. brutto altså 100 mio. kr. under den nye vurdering, der afgør dækningsafgiften. De nye ejere kommer altså til at betale cirka én mio. kr. for meget i dækningsbidrag om året som en følge af den nye vurdering. 5

6 UopsigElighEd ingen hindring! Mange virksomheder, der har lejet et kontor- eller butikslokale, har måske indgået en længerevarende kontrakt på 5-10 år, og det kan blive et stort irritationsmoment, hvis krisen er begyndt at kradse i virksomheden. Tænk nyt; udlej en del af lokalerne eller ejendommen og reducér på den måde dine omkostninger betragteligt. Papirbunken på skrivebordet hober sig ikke længere op, og du har været nødt til at reducere antallet af medarbejdere med masser af ledige kvadratmeter til følge. Det er ikke noget særsyn i dag, hvor krisen mange steder desværre har bidt sig fast. Måske føler du dig stavnsbundet af en lejekontrakt på 5-10 år, men den følelse kan du hurtigt få afløst af en god portion optimisme. Hvis du har ret til at fremleje eller afstå dit lejemål helt eller delvist kan du udleje dine ekstra kvadratmeter ud, og på den måde få mange ekstra kroner i kassen. For bare et par år siden var mange virksomheder på konstant jagt efter et sted at flytte deres skriveborde og stole ind, men der var intet at få. I dag ser det helt anderledes ud. Der er masser af ledige kvadratmetre. Fra 1. januar 2007 til 1. januar 2008 er der sket en stigning på 30 procent i ledigheden af antallet af kontor-kvadratmetre, for detail er stigningen på 45 procent og for lager på 47 procent ifølge Oline - Danmarks største database for erhvervsejendomme og erhvervslokaler. Derfor skal der laves et ihærdigt stykke arbejde, hvis du selv vil ud og finde en lejer til de ekstra kvadratmetre i din butik, på dit kontor eller lager for udbuddet er stort og hvordan finder en interesseret lejer frem til lige præcis dig? Vi er resultatafhængige og har derfor en sammenfaldende interesse med udlejeren Enormt kundekartotek bliver dagligt ringet op af virksomheder, der er interesserede i nye lejemål. Nogle, fordi de på grund af krisen har brug for mindre plads, andre fordi de konsoliderer forskellige afdelinger af virksomheden, så den kun ligger ét sted, og derfor har behov for flere kvadratmeter. Og opkaldene kommer til vores mange lokale erhvervscentre i hele landet. Du kan også begive dig i kast med selv at finde en udlejer; annoncere og derefter benytte en advokat til udarbejdelsen af lejekontrakten. Annoncering og udarbejdelse af lejekontrakt er ikke gratis, og så skal du stadig selv ud og finde en lejer, imens tikker uret og kvadratmetrene står tomme. Vores salær svarer til, at du som udlejer går glip af halvanden måneds husleje. Så hvis du tror, at du skal bruge mindre end halvanden måned på at finde en lejer, skal du ikke gå til os. Men ellers kan det godt betale sig, siger Jørgen Jørgensen, der er erhvervsdirektør hos. Han gør desuden opmærksom på, at man hos EDC Erhverv arbejder ud fra princippet om no cure, no pay hvilket vil sige at du ikke skal betale noget salær, hvis erhvervsmægleren ikke finder en lejer til dig. Vi er resultatafhængige og har derfor en sammenfaldende interesse med udlejeren, slår han fast. Mange virksomheder forsøger selv at finde en lejer til de ledige lokaler, men det er jo ikke på dette område at virksomheden har sin professionelle kompetence. 6

7 ik Bech karriereplanlægning? det hele starter med det rigtige job ik Bech ik Bech ik Bech ik Bech danmarks største mæglervirksomhed søger endnu flere dygtige medarbejdere... vi kan tilbyde dig: Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse samt interne jobrokeringer. Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark, og udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. Erhvervsmægler Køge Bugt, Slagelse/Holbæk, Odense, Sønderborg, Kolding, Silkeborg, Herning Dine arbejdsopgaver vil primært være salg, kommissionering og udlejning af erhvervsemner. Vi ønsker en medarbejder, som via sit netværk og opsøgende arbejde tillige kan skabe sin egen portefølje af emner på et stærkt konkurrencepræget marked. Key Account Manager, erhvervsejendomme København Dine arbejdsopgaver vil primært være at etablere, og ikke mindst udvikle, nye og bestående samarbejdsrelationer med virksomheder, foreninger og organisationer m.h.p. at indgå større aftaler omkring opgaver og salg. Afdelingsleder/partner til Roskilde Roskilde Vi søger en afdelingsleder, som via lokalkendskab og ekspertise indenfor vurdering, salg og udlejning af alle former for industrierhvervsejendomme, får ansvaret for at opbygge vores tilstedeværelse i Midt- og Vestsjællandsregionen. Se mere på poulerikbech.dk/erhverv 7

8 i n v e s t e r i n g KØBENHAVN K 3 UDLEJEDE OG 2 TOMME LEJLIGHEDER I CHARMERENDE EJENDOM VED NYHAVN SAG Beliggende i charmerende ejendom fra 1852 og med den bedste beliggenhed tæt på bla. Nyhavn, det nye skuespilhus og Kongens Nytorv sælges nu 5 beboelseslejligheder, hvoraf de 3 ejerlejligheder p.t. er udlejede. De 3 udlejede beboelsesejerlejligheder består af en 5 værelses lejlighed på 184 kvm., en 4 værelses lejlighed på 93 kvm. samt en 2 værelses lejlighed på 30 kvm. De 2 tomme beboelsesejerlejligheder består af to 5 værelses lejligheder på hver 134 kvm.. De 2 tomme beboelseslejligheder kan købes for sig selv samlet eller hver for sig. Afkast 1. år 2,13% kr KØBENHAVN K SÆRDELES VELBELIGGENDE CITY-EJENDOM MED BUTIK, KONTOR OG 1 BOLIG. FULDT UDLEJET SAG Velbeliggende og fuldt udlejet ejendom beliggende i Store Kongensgade overfor Landgreven indeholdende 2 erhvervslejemål, dels en buntmager i stue, kælder og 1. sal, og dels ét samlet og nyudlejet kontorlejemål på 2., 3. og 5. sal incl. tagterasse. Herudover 1 boliglejemål beliggende på 4. sal. Kontorlejemålet er nyudlejet til call-center. Boliglejemålet er udlejet til firma, der anvender lejemålet til helårsbeboelse til lejers ansatte. Samlet areal 722 kvm. samt kælder på 108 kvm. med indvendig trappe til buntmagerens butik. Stor tagterrasse. Fremtræder i almindelig pæn stand. Ejendommens gård er befæstet med brosten. Afkastet andrager 5,21% og afskrivningsgrundlaget kan uforbindende opgøres til kr. 3,7 mio. 8 kr

9 KØBENHAVN N KØBENHAVN Ø i n v e s t e r i n g VELBELIGGENDE BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOM MED 5,27% I AF- KAST SAG Mellem Sankt Hans Torv og Nørrebrogade - på solsiden af Fælledvej - sælges pæn forretningsejendom indeh. 1 erhvervslejemål og 5 beboelseslejl. Ejd. er opført i 1880 i 4 fulde etager samt udnyttet kælderetage og udnyttet loftsetage. Omkring 1990 blev ejendommen renoveret og i 2006 opdelt i ejerlejligheder. Nærv. ejendom omfatter forhuset og udgør én ejerlejlighed. Ejendommens erhvervsdel omfatter både kælder- og stueetagen og er siden 1/ udlejet til restaurantsformål og siden 2004 til restauranten "Gefährlich". Samlet areal andrager 846 kvm. fordelt med 269 kvm. erhverv og 577 kvm. bolig. Årlig erhvervsleje andrager kr medens boligerne betaler kr Uforb. kan afskrivningsgrundlaget opgøres til kr kr NYDELIG BEBOELSESEJENDOM TÆT PÅ SVANEMØLLEN STATION MED 11 BEBOELSESLEJLIGHEDER SAG Nydelig og ideelt beliggende udlejningsejendom opført 1876 i 3 fulde etager samt udnyttet tagetage. Facaderne fremstår i røde sten til gaden og gule sten mod gård/have, dog pudset til 1. sal mod Landskronagade. Taget er sadeltag tækket med tegl og forsynet med kviste. Ejendommen har centralvarme tilsluttet fjernvarme. Adgang til solrig gård / have via port. I gården forefindes 2 udhuse/halvtage med et samlet areal på 58 kvm. I 2007 er Landskronagade trafiksaneret. P-mulighed lige foran ejendommen. Ellers er der kun 4 min. gang til Svanemøllen S-togsstation. Ejendommen indeholder 11 beboelseslejligheder: 5 stk. med 3-5 værelser og 6 stk. med 2 værelser. kr KØBENHAVN N KØBENHAVN K NYDELIG EJENDOM VED PEBLINGE SØ. FLOT LEJLIGHED LEDIG FOR KØBER SAG Tæt på Peblinge Sø/Nørrebrogade sælges nydelig beboelsesejendom opført i 1859 i 2 fulde etager samt udnyttet kælderetage og udnyttet tagetage. Ejendommen er væsentligt renoveret i år 2000 og indeholder i kælderetagen et kontorlejemål, siden 1992 udlejet til forening, samt 6 gode familieboliger på typisk 90 kvm. og indrettet med 3-4 værelser, samt selvstændigt køkken og bad. Pt. er der én lejlighed ledig for køber. Den ledige lejlighed er belig. i høj stueetage og er på 87 kvm. og luksuriøst indrettet og indflytningsklar. Ejendommen er belig. i karreen Wesselsgade, Korsgade, Blågårdsgade og Baggesensgade, der omkranser en smuk fællesgård med flere bevaringsværdige træer samt Kristus Kirken i Baggesensgade. kr SJÆLDEN UDBUDT EJENDOM LIGE VED NYHAVN. LEJLIGHED LEDIG FOR KØBER SAG Ved Nyhavn og lige ved Kongens Nytorv ligger den fredede ejendom, opført i Indeholder 1 butikslejemål, 1 kontorlejemål samt 3 beboelseslejligheder. 1. sals-lejligheden på 100 kvm. (inkl. værelse i baghus) er ledig for køber. Ejendommens øvrige 2 boliger er på dels 100 kvm. (inkl. værelse i baghus) og dels en 161 kvm. lejlighed i 2 etager. Lejeindtægter andrager pt. kr , idet den ledige lejlighed på 1. sal er medtaget med en anslået leje kr i årligt. Erhvervslejeindtægterne er sammensat af dels kr fra tøjforretning og kr fra kontor i stueetagen i ejendommens baghus. kr

10 i n v e s t e r i n g ROSKILDE 553 KVM. BOLIG/ERHVERV MED FREMRAGENDE BELIGGENHED I ROSKILDE CENTRUM SAG Ejendommen består af en stueetage pt. udlejet til ejendomsmæglerforretning, 1.sal med 50/50 bolig/erhverv og 2. sal udelukkende med beboelse. Der er fuld kælder under ejendommen. Ejendommen fremtræder praktisk talt over alt i meget god stand, idet den i de senere år har fået nyt tag, nye vinduer, tagrender m.v. 1. salen indeholder i kontorafdelingen 3 pæne kontorer og en boligdel med 2 pæne stuer, soveværelse og dejligt badeværelse og nyere køkken. 2. salen indeholder stue, der står i forbindelse med en skøn dejlig stue med skråvægge, altan med 1. klasses udsigt, gæstetoilet, stort soveværelse med bad og toilet. Endvidere 89 kvm. opvarmede værksteder og carport. God have kr HILLERØD BIRKERØD CENTRALT PLACERET UDLEJET BUTIKSEJERLEJLIGHED NÆR HIL- LERØD MIDTBY SAG Forretningen er udlejet til eventyrsport. Ejendommen består af: 223 kvm. butiksareal 241 kvm. lager i underetagen. Afkast ca. 5.50% 584 KVM. AFSKRIVNINGSBERETTIGET EJENDOM CENTRALT BELIG- GENDE I BIRKERØD SAG Arealerne fordeler sig således: Kontor 185 kvm. Lager 399 kvm. Ejendommen er opført i 1977 med en ombygning i Lokalerne er udlejet til 2 forskellige lejere. Ejendommen er opført i letbeton og opvarmes med naturgas. Lejens størrelse skønnes, at være under markedsniveau og må kunne forventes forhøjet på sigt kr kr

11 AABENRAA RØDDING i n v e s t e r i n g INVESTERINGSEJENDOM / UDVIKLINGSEJENDOM INVESTERINGSEJENDOM MED BOLIG SAG Erhvervsejendom indeholdende 2 lejemål - 1 der anvendes til børnetøjsforretning og 1 der anvendes til grillbar. Ejendommen er oprindelig opført i 1976 med ombygning i 1993, i røde mursten og taget belagt med tagpap. Børnetøjsforretningen har et areal på ca. 550 kvm., bestående af ca. 420 kvm. salgsareal hvortil kommer ca. 130 kvm. lager, birum og toiletter. Grillbaren er på ca. 20 kvm. Udenomsarealer er asfalterede og udlagt til p-pladser kr SAG Ejendommen er beliggende i Øster Lindet og består i dag af to dele, en beboelse der pt. er udlejet samt en erhvervsafdeling der huser rejsebureau. Beboelsen er opført i 1963 i røde teglsten med eternittag. Der er i forlængelse af boligen opført tilbygning i træ der i dag anvendes som lagerareal. I tilknytning til boligen er der opført muret garage. Erhvervsdelen der er opført i 2004 er indrettet med større fællesrum med loft til kip samt enkeltkontorer, møderum og personalefaciliteter. Der er tale om meget lyse og venlige lokaler der er bygget til og fungerer perfekt for rejsebureauet. Den endelige udformning af lejekontrakt aftales nærmere kr SØNDERSØ HASSELAGER SALE & LEASE BACK ARRANGEMENET MED ERGOMAT A/S SAG års afkast 8,05 % 12 års uopsigelig lejekontrakt 12 måneders kontant depositum Nyere flot domicilejendom opført i kvalitetsmaterialer Moderselskabskaution fra det børsnoterede selskab SP Group Ejendommen er fuld afskrivningsberettiget Lejer betaler samtlige driftsudgifter MARKANT AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM SAG God moderne logistikbygning udlejet til Dansk Supermarked Markant administrationsbygning udlejet til Arriva Velbeliggende i erhvervsområde med kort afstand til 2 motorvejstilkørsler En af de eneste togbetjente logistikejendomme i Århus Etageareal kvm. og grundareal på kvm. Afkast ca. 7,3 % kr kr

12 i n v e s t e r i n g LØGSTØR HJØRRING MARKANT INVESTERINGSEJENDOM PÅ KVM. BELIGGENDE I LØGSTØR CENTRUM SAG Markant byejendom i det absolutte centrum af Løgstør. Bygningen er opført i 1991 i teglsten og tagkonstruktionen er udført som sadeltag pålagt teglsten. Ejendommen er udlejet til hhv. Fakta A/S og revisionsfirmaet Deloitte. Ligeledes er der et 647 kvm. tomt kontorareal, som køber med fordel kan ansøge om tilladelse til at ombygge til boligformål og efterfølgende udstykke i ejerlejligheder. Gode parkeringsforhold ved ejendommen. Sælger yder lejegaranti for det 647 kvm. uudlejede areal. Udover basislejen betaler sælger ligeledes forholdsmæssig andel af driftsudgifterne for det uudlejede areal. Startafkast ca. 8,25% kr ATTRAKTIV GÅGADEEJENDOM PÅ SPRINGVANDSPLADSEN SAG Ejendommen "Codanhus" på hjørnet af Nørregade, Søndergade og Strømgade ligger markant og er et tidstypisk kontorbyggeri fra 70érne. Benyttes primært af 2 store erhvervslejere. Hjørring Kommune er ejendommens absolut største lejer med over kvm. Dette lejemål kan alene opsiges med 3 års forudgående skriftligt varsel samtidig med, at lejemålet er uopsigeligt indtil 1. januar Den anden store lejer er Føtex, som har kvm. i stueetagen og kvm. i kælderen. Begge lejere har været i ejendommen siden opførelsen. Samlet areal kvm kr NÆSTVED NÆSTVED OFF. UDBUD OFF. UDBUD BUDFRIST BUDFRIST BEBOELSESEJENDOM MED 6 LEJLIGHEDER BEBOELSESEJENDOM MED 31 LEJLIGHEDER SAG Beboelsesejendom med 6 lejligheder - udbydes til salg for Næstved Kommune. Ejd. er opført i 1912 i røde teglsten og er beliggende i den gamle del af Næstved. Ejd. er i 3 plan. Via port mod Møllegade er der adgang til trappeopgang og til en hyggelig baggård. Udhus med rum til hver lejlighed. Fra baggården er der via en trappe adgang til et stor parkeringsplads bagved Kindhestegade. købstilbud afgives på de af Næstved Kommune og udfærdigede tilbudsblanket. Aftale om besigtigelse samt udførligt tilbudsmateriale, med salgsvilkår og købstilbud, rekvireres ved henvendelse til, Næstved. Lejeindtægt kr p.a. Ved bud kr Afkast 5,13%. SAG Investeringsejd. - beboelsesejd. med 31 lejligheder - udbydes til salg for Næstved Kommune - populært kaldet Grønnegården.Opført i 1823, beliggende Indre Vordingborgvej 6 og Grønnegården Ejd. består af dels en selvstændig bygning i 3 plan ud mod Indre Vordingborgvej med 6 lejligheder, dels en lang blok med 6 opg. med hver 4 boliger, samt en enkelt selvstændigt belig. bolig. Bygningerne danner en stor kvadrat. Ejendommen udbydes til salg for Næstved Kommune efter reglerne for offentligt udbud, ved salg af kommunens faste ejendomme, Tilbud skal gives på den af Næstved Kommune og udfærdigede tilbudsblanket. Lejeindtægt kr p.a. Ved bud kr Afkast 5,04%

13 K o n t o r BING & GRØNDAHLs tidligere LokALIteteR Vesterbrogade 149, 1620 København V I dag spændende kontorer med gode parkeringsmuligheder! Copenhagen Europe Center - som med dets kvm. er et af Københavns største erhvervscentre - ligger i Bing og Grøndal s gamle fabrik som nabo til Carlsbergs gamle bryghuse. Alle de smukke gamle fabriksbygninger er nænsomt restaureret med respekt for datidens arkitektur og bygningernes tidligere brug. Copenhagen Europe Center bygger på et koncept, hvor hver enkelt virksomhed løbende kan få dækket sine lokalebehov afhængigft af udvikling i størrelse og struktur. Således tilbydes der bl.a. adhoc leje af mødelokaler med plads til fra 5 til 150 personer. Centret tilbyder tillige telefon-, telefax-, post-, kopi- og sekretærservice. Mulighed for leje af parkeringspladser på centerets areal eller parkering på omkringliggende gader. Eksempel på lejemål: kvm. på een etage med gode adgangsforhold i form af 3 elevatorer og 2 trappepartier. Lejemålet er primært indrettet til undervisningsbrug med relativt store rum, og grundet ejendommens konstruktion som tidligere fabriksbygning er der gode muligheder for at ændre indretningen. Ledige lejemål fra kvm. Lejemålene kan kombineres. For yderligere oplysninger eller aftale om besigtigelse kontakt Morten Bådstorp, direkte telefon Sagsnr.: fra kr /kvm. EDC Erhverv Poul Erik 13 Bech

14 k o n t o r KØBENHAVN V KVM. EKSKLUSIVT KONTOR VED VESTERPORT STATION SAG Nu udbydes en ultimativ mulighed for domicilkontor på en fantastisk central beliggenhed lige ved Shell Huset og Vesterport Station. Lejemålet består af i alt kvm. kontor og 230 kvm. lager-/arkivlokaler i kælder med direkte adgang fra stueplan. Kontorarealet er fordelt med 330 kvm. i stueplan med direkte adgang via flot indgangsparti fra hjørnet af Vester Farimagsgade og Dahlerupsgade. Her er der stort åbent kontor, mødelokale, lille lager med direkte adgang fra gården, lille køkken samt handicaptoilet. Adgang til 1. salen, som rummer knap kvm., sker via flot vinklet trappe direkte fra stueplan. 1. salen indeholder helt åbent kontorareal (kan opdeles), 6 store kontorer/mødelokaler, 2 teknikrum, 3 toiletter, det ene med separat bruserum, samt skønt kantineområde i forbindelse med køkken. Lejemålet fremtræder særdeles repræsentativt overalt, med bl.a. nyrenoverede tolietfaciliteter, flotte egetræs parketgulve overalt, er fuldt kablet og overtages i øvrigt nyistandsat. 10 p-pladser i ejd's p-kælder. Lejemålet er momsfrit. inkl. drift kr KØBENHAVN K 505, 615 ELLER KVM. EKSKLUSIVT KONTOR MED UDSIGT OVER SØERNE - FÆLLES KANTINEORDNING SAG Ejendommen hvori de eksklusive kontorlokaler er beliggende er en smuk og utrolig velholdt rødstensejendom. Adgangsforhold i særklasse med en opgang hvor der er kælet for detaljen, og som ligeledes tilbyder elevator. Endvidere adgang til dejlige kantine-/mødelokaler i kælderen, med fælles kantineordning der deles med ejedommens øvrige lejere. Lokalerne er nyistandsatte med egetræs parketgulve, nye toiletfaciliteter, nymalet overalt, med fuld kabling og står i det hele taget i en meget flot stand. Etagerne kan lejes samlet eller hver for sig, og indeholder på 4. sal stor, flot receptionsområde med direkte udsigt over søerne, lille "kaffekøkken" og er ellers indrettet med mange mindre og mellemstore kontorer, men der gode muligheder for at lave storrumskontorer efter lejers ønske. 5. salen består ligeledes af kontorer i varierende størrelser, toiletter og lille køkken. Mulighed for at leje 2 p- pladser i gården. Yderligere pladser findes på Israels plads, v. Nørreport St. 14 pr. kvm. kr

15 KØBENHAVN Ø KØBENHAVN K K o n t o r KVM. KONTOR PÅ ØSTERBRO SAG Velholdt ejendom beliggende på Østerbro i området nord for Jagtvej mellem Skt. Kjelds Plads og Vibenhus Runddel. Lejemålet er placeret i de 3 nederste etager ved Bryggervangen. De 2 øverste etager indeholder boliger. Lejemålet er på i alt kvm. fordelt med ca. 595 kvm. i hhv. stueetagen, 1 sal. samt 2 sal. Adgang til lejemålet foregår via egen præsentabel trappeopgang med elevator. Herfra adgang til de enkelte etager. Derefter kommer man ind i receptionsområde/modtagelse. Lejemålet indeholder ca. 21 kontorer pr. etage i varierende størrelser, toiletter, tekøkken. Der er mulighed for at ændre indretningen da alle tværgående vægge er flytbare. pr. kvm. kr KVM. PÆNE KONTORER VED VESTERPORT ST. OG JAR- MERS PLADS SAG For FOA Fag og Arbejde udlejes optil m² i FOA s egen smukke og markante domicilejendom med adresse og indgang på Staunings Plads 3. Ejendommen omkranses af Vesterport Station, H.C. Andersens Boulevard og Vester Farimagsgade. Lokalerne er ventilerede, fuldt kablet til it og telefon, og der er herskabeligt præg med enormt højt til loftet og med flotte store vinduespartier med lydisolerede vinduer mod H.C. Andersens Boulevard. Der er mulighed for at deltage i den glimrende kantineordning i huset, ligesom større og mindre undervisnings- og mødelokaler kan lejes på timebasis af udlejer. Slutteligt kan FOA s store smukke hovedbestyrelsessal også lejes til meget store samlinger. pr. kvm. kr KØBENHAVN K KØBENHAVN K 483 OG 525 KVM. ARKITEKTDESIGNET KONTOR MED SUPER UDSIGT SAG Begge etager er i princippet indrettet som ét kæmpe aflangt storrumslokale. På begge sider af lejemålene er der masser af vinduesfag, som giver et fantastisk lysindfald dagen lang. Fra lejemålet på de 525 kvm. er der udgang til 2 fantastiske tagterrasser, som begge er i lejemålets fulde længde. Fra begge lejemål er der udsigt over hhv. havnen til Langelinie og over Holmen mod Øresund. Lejemålene, der har adgang via præsentabel hovedtrappe med elevator, indeholder iøvrigt funktionelle køkkener, IT-/serverrum, rengøringsrum, fuld IT-kabling med arbejdsstationer. Gulvet er epoxy behandlet blankt gult. Nye toiletter med bl.a. VOLA armaturer. Eksist. belysning medfølger. Herudover fri parkering for medarbejdere. Bus 40 kører til døren. pr. kvm. fra kr KVM. STORRUMSKONTOR BELIGGENDE VED KONGENS HAVE MED 3 P-PLADSER I GÅRDEN SAG Centralt beliggende ejendom, beliggende på én af Københavns mest attraktive adresser ved Kgs. Have og Rosenborg Slot. Lejemålet indeholder storrumskontor med fritlagte bjælker og loft til kip, mindre kontor/mødelokale, rummeligt køkken med god skabsplads samt pænt badeværelse med brus. Mulighed for leje af 3 parkeringspladser i gården til kr pr. stk. pr. md. kr

16 k o n t o r KØBENHAVN Ø FREDERIKSBERG C 321 KVM. FLOT KONTOR I GAMMELT PAKHUS SAG Ejendommen er et tidligere pakhus, beliggende tæt på Kastellet i området Søndre Frihavn og Amerikakaj. Lejemålet er beliggende på 2. sal med udsigt over havnebassinet og Midtermolen - tæt på Langelinie og i gåafstand til Østerport Station. Lejemålet fremtræder nymalet med afslebne plankegulve og delvis med skråvægge. Den nuværende indretning er med lette vægge, køkken og nyt toilet. Lejemålet står klar til hurtig overtagelse. kr KVM. HERSKABELIGE KONTORER CENTRALT BELIGGENDE NÆR SØERNE OG CITY SAG Herskabelige kontorlokaler istandsat for nyligt med funktionel indretning. Lejemålet er opdelt som følger: Entré, 2 store kontorer, 5 mindre kontorer, 3 toiletter samt flot nyere element køkken. Herudover reception samt server/kopirum. Lejemålet fremtræder smukt og lyst og med god loftshøjde samt fyldningsdøre. Yderst centralt beliggende ejendom, nær Søerne (Skt. Jørgens Sø) med ca. 200 meter til Gammel Kongevej og Planetariet. Rigtig gode p-muligheder umddelbar ved lejemålet. Ejendommen ligger i gåafstand til Metro (Forum). Der er gode parkeringsmuligheder i kvarteret tidsubestemt p-mulighed på Suomisvej og 2 timers parkering på Vordroffsvej. kr KØBENHAVN K KØBENHAVN K 74 KVM. SUPER CHARMERENDE KONTOR 377 KVM. KONTOR/BUTIK MED UDSIGT OVER SØERNE 16 SAG Fantastisk flot og unik hjørneejendom, på Søtorvet/Nørre Søgade beliggende direkte til Søtorvet og med panoramudsigt over søerne tæt på p-hus, s-tog og Metro. Med beliggenhed kun 500 meter fra Nørreport Station og p-hus på Israels plads, udlejes 74 kvm. super charmerende kontorlokaler. Lokalerne er beliggende på 5 sal i "tårnværelset". Lejemålet er fordelt på 2 plan, hvor man på det ene plan har et godt regulært kontor, samt tekøkken og toilet. På det øverste plan findes endnu et lokale, der med fordel kan anvendes til mødelokale. Overalt i lejemålet, er der fritlagte bjælker. kr SAG Fantastisk flot og unik hjørneejendom, på Søtorvet/Nørre Søgade beliggende direkte til Søtorvet og med panoramudsigt over søerne tæt på p-hus, s-tog og Metro. Lejemålet er indrettet med et stort lokale, velegnet for såvel kontor som forretning, med vinduer ud mod Vendersgade og Søtorvet. Endvidere er lejemålet indrettet med 4 kontorer mod gården samt stort køkken/kantine. Lejemålet har 2 indgangsmuligheder, enten via en opgang eller direkte ind fra Vendersgade. I lejemålets kælderrum er der rig mulighed for opbevaring og arkiv funktion. Til lejemålet kan knyttes 1 p-plads i aflåst gård (for år 2008 anslået kr pr. år) kr

17 K o n t o r kontor og lager med stor synbarhed Roskildevej 14, 2620 Albertslund Flotteste facade til Roskildevej - her bliver din virksomhed virkeligt set! kvm kontor og kvm lager + kælder. Lageret er i samme bygningsmæssige høje kvalitet som kontorerne, så fleksibiliteten er høj. 100 gode parkeringspladser og glimrende adgangsveje gør denne ejendom absolut bruger-venlig. Fuldt udbygget erhvervsområde i Albertslund med perfekte til- og frakørselsforhold og stor synlighed. Lejemålet består af lyse og rummelige kontorlokaler i særdeles pæn stand. Stor hygge-kælder med bar og plads til ca. 30 personer. Lejemålet er indrettet med en kombination af kontorenheder og lager, og vil nemt kunne tilpasses ny lejers ønsker til indretning. Ejendommen har stor fælles kantine og der er gratis p-pladser. Ca meter til S-tog, og bus 123 holder 300 m fra døren. For yderligere oplysninger eller aftale om besigtigelse kontakt Morten Bådstorp, direkte telefon Sagsnr.: Kontorleje: kr. 700/kvm. Lager + kælder: kr /kvm. EDC Erhverv Poul Erik 17 Bech

18 k o n t o r KØBENHAVN Ø SØBORG KVM. FLOT LEJEMÅL I EN AF KØBENHAVNS FLOTTESTE ÆLDRE EJENDOMME SAG Flot og markant kontorlejemål i arkitektonisk ejendom beliggende ved Amerika Plads i et særdeles efterspurgt område - med god udsigt til havnemiljøet tæt på Langelinie og i gåafstand til Østerport Station. Lejemålenes oprindelige pakhusstil er bevaret med en særdeles fleksibel indretning med lette vægge monteret med matteret glasdøre, lyse trægulve og høje lofter med spots og uplights. Til lejemålene er der adgang både via nr. 8 og nr. 10 med personelevator og vareelevator i begge opgange. Lokalerne, der i dag er opdelt i 2 lejemål på hhv. 468 kvm. og 752 kvm., kan lejes samlet eller hver for sig. Lejemålene står klar til hurtig overtagelse pr. kvm. kr KVM. LYSE KONTORER MED PARKERINGSPLADSER - BE- LIGGENDE VED MOTORVEJEN OG TRAFIKPLADSEN SAG I flot højtbeliggende rødstensejendom med præsentabelt indgangsparti og central beliggenhed ved Gladsaxe trafikplads, tæt på motor- og ringvejsnettet og med en ualmindelig flot udsigt fra kontorerne og tagterrasserne over byen. Lejemålet er ialt kvm. fordelt på stueetagen: 750 kvm. kontorer eller butik. 3. sal: 323 kontorer + tagterrasse, og er indrettet med gode lyse kontorer i flere størrelser, men anden indretning er mulig, endvidere mødelokaler, køkken, frokoststue og toiletter. NB: Kan lejes etagevis eller opdelt efter aftale. Gode parkeringsforhold på ejendommen. Kontorleje pr. kvm. fra kr. 975 BRØNSHØJ SALG/LEJE CHARLOTTENLUND KVM. GODE KONTORER OG LAGER TIL HANDELS- ELLER HÅNDVÆRKSFIRMA SAG Ualmindelig pæn og velholdt bolig- og erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i Brønshøj ved Frederikssundsvej. Indeholder i underetagen 212 kvm. kontorer og lager/værksted på 36 kvm. herudover 79 kvm. lager/værksted i terrænplan, udlejes til handels- eller servicevirksomhed, der er gode p-forhold på og ved ejendommen. Lejemålet indeholder: Forrum, storrumskontor, chefkontor og mødelokale, depotrum, toilet og fyrrum/lager. Værksted/lager på 79 kvm. i terrænplan. Ejendommen kan også købes, dog bliver stueplan først ledigt ca 1. januar kr kr ,5 KVM. SAMT 214 KVM. KONTOR PÅ 2. SAL I JÆGERSBORG ALLÉ MIDTPUNKT SAG I Jægersborg Allé Midtpunkt udlejes 37,5 kvm. samt 214 kvm. lyst kontor på 2. sal over SuperBest. Adgang via trappe eller elevator. Meget flotte og indbydende lokaler i begge lejemål. Gangareal, nydelige toiletfaciliteter og garderobe fælles med nabolejere. Rummene har store vinduespartier og er derfor behageligt lyse. Udvendig solafskærmning på vinduerne. Desuden dørtelefonanlæg og fælles alarmanlæg. Ejendommen er opført i 1988/89 i post-modernistisk stil og i materialer af høj kvalitet. Der er indlagt fjernvarme. Masser af gratis P-pladser med 2-timers parkering. Mulighed for leje af P-plads i lukket kælder. pr. kvm. kr

19 ROSKILDE K o n t o r NY ERHVERVSMÆGLER Velkommen til Frank Jensen For bedre at kunne servicere ejere af erhvervsejendomme i det midtsjællandske styrker EDC Erhverv Poul Erik Bech nu aktiviteterne i området med ansættelsen af Statsaut. ejendomsmægler, MDE Frank Jensen. 245 KVM I HJERTET AF ROSKILDE. PERFEKT TIL KONTOR/KLINIK SAG Centralt beliggende ejendom med masser af muligheder. Ejendommen, der tidligere har været anvendt i kommunalt regi, har en rigtig god planløsning og er yderst velegnet til stort set alle typer liberalt erhverv, klinik drift, showroom og meget mere. Stueetagen er indrettet med reception (i realiteten mulighed for 2 receptioner) gode kontorer (klinikker), bade- og omklædningsfaciliteter, teknikrum. Vestibule gennem 2 etager og 1. salen er indrettet med en række kontorer samt mødelokaler. Ejendommen trænger til at blive shinet op men er ellers helt ok. Ejendommen er netop fraflyttet, så der er mulighed for hurtig overtagelse kr Frank Jensen kommer fra Roskilde og har i 14 år arbejdet i den finansielle branche bl.a. i Roskildeområdet og de sidste 6 år som ejendomsmægler. Læs mere om på HILLERØD SLAGELSE 487 KVM. KONTOR CENTRALT PLACERET I HILLERØD BYMIDTE SAG Lejemålet byder på 487 kvm. fordelt på 2 etager. 2. sal, 320 kvm, indeholder: Reception, 8 kontorer/mødelokaler, it-lokale, 2 toiletter, bad samt trappe til 3. sal. 3. sal, 167 kvm, indeholder: Stort mødelokale/konferencerum, kontor samt køkken og 2 toiletter. Udover den interne trappe er der ligeledes adgang til 3. sal via hovedtrappen. Der er mulighed for at leje 6 p-pladser i ejendommens kælder kr KONTORLEJEMÅL I DET CENTRALE SLAGELSE SAG Velbeliggende kontor lejemål i centrum af Slagelse tæt på offentlig parkering og byens hovedstrøg og få minutters gang fra stationen, med direkte forbindelse til København, Fyn og Jylland. Lejemålet er indrettet på 2. sal i pæn og velholdt erhvervsejendom ud til Gl. Torv. Ejendommen anvendes desuden til bank og forsikringsvirksomhed. Adgang til lejemålet sker via opgang fra Gl. Torv, Fra opgangen er der adgang til toilet, garderobe, personale faciliteter og stort åbent kontor. Der er i hele lejemålet ventilation. Et pænt og velindrettet lejemål ideelt til liberalt erhverv eller kreativt miljø. Lejemålet er klar til lejers overtagelse den 1. juli kr

20 k o n t o r KOLDING KOLDING 360 KVM. KONTOR 221 KVM. KONTOR / BUTIK / LAGER SAG Lyse kontorlokaler beliggende i Kolding Syd med en god fordeling mellem enkeltmandskontor, kontorfællesskab, mødelokale og showroom. Til lejemålet er der ligeledes lager og arkiv rum samt gode parkerings facilitetter. Mindre end 2 km. til motorvejen. SAG Ejendommen er beliggende i Kolding syd i fuldt udbygget industrikvarter, som huser mange kendte virksomheder i forskellige brancher og ikke mindst lager - og håndværksvirksomheder. Selve ejendommen er præsentabel, opført i røde sten og ligger tæt ved ringvejssystem og motorvej syd. Foran bygningen er der en stor parkeringsplads som frit kan bruges af kunder og personale. Lokalernes areal er på 221 kvm og er lyse, venlige og er anvendelige til mange formål såsom kontor/lager/butik kr kr KOLDING KOLDING 140 KVM. KONTOR PÅ 1. SAL 3 LEJEMÅL PÅ HENHOLDSVIS 158, 141 OG 132 KVM. SAG Kontorlokale på 140 kvm. beliggende på 1. sal i Sydcentret med stort parkeringsareal og med kort afstand til mortorvejsnettet og Kolding centrum. Sydcentret er opført i røde sten og beboes af mange virksomheder indenfor liberal erhverv såsom: Ejendomsmæglere, Revisorer, Fitness Center, Tandlæger, Høreklinik, Rådgivende Ingeniører m.v. Lejemålet er indrettet med 2 regulære kontorlokaler med plads til modtagelse og 8-10 medarbejdere. Toilet med bruser. Thekøkken med bordkomfur, køleskab, skabe og håndvask. Depot/teknikrum. Endvidere er der udgang til altan. SAG stk. kontorlejemål på hhv. 132 kvm., 141 kvm og 158 kvm. Alle beliggende på 1. sal centralt i Kolding. Lejemålene er alle indrettede med køkken, toilet, kontor samt mødelokaler. Rekvirer eksisterende plantegning. Der er dørtelefon i ejendommen og lejemålene overtages nymalede kr pr. kvm. kr. 550

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Januar 211 ErhvervsNyt Udsigterne for 211 Læs mere side 3 Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Læs mere side 4 Parken gør op med fordomme Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 SYDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de skal

Læs mere

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT KJELDSKOV & CO. MAGAZINE ERHVERVSEJENDOMME NO.01 ERHVERVSEJENDOMME I dagens marked kræves der aktivt opsøgende salg. Det er et særligt håndværk, der giver resultater, H. KJELDSKOV Investering i høj standard

Læs mere

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer København - Århus - Aalborg - Odense - Roskilde samt i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og mange

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække UDGAVE 47 / SØNDAG DEN 18. MARTS 2012 ANNONCETILLÆG TIL TEMA FRITIDSBOLIGER Sommerhus i yderste klitrække 2 Ny bolig? Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligende salgsvurdering af din bolig

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere

Track One satser offensivt i nye perfekte rammer side 4-5. Erhvervslivets magasin. Marts - April 2010

Track One satser offensivt i nye perfekte rammer side 4-5. Erhvervslivets magasin. Marts - April 2010 Erhvervslivets magasin Marts - April 2010 Nordfyns Bank side 8-9 Cafax side 12 Computeam side 16-17 Track One satser offensivt i nye perfekte rammer side 4-5 Gæsteprofil side 30-31 BusinessNyt udsendes

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere