Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EG LSE. REGUYSIAHEESANFOHDEIGVA ' MEDLENSBLAM 77.Årg D. Müller: VISEN OM LINNEA Visen 0m Linnea er skrevet df.kaj Mank 0g forekommer i den lille bog fra 1923, "Rub 0g Stub", som indeholder skuespil og sange fra Regensens rusgilde i Teksterne er næsten udelukkende skrevet af.kaj Mank. De er temmelig interne og derfbr ikke senere genoptrykt, og "Rub 0g Stub" er i dag næsten uopdrivelig. Tolv gamle regensianere fra Regensens storhedstid har i årene samlet noter til visen om Linnea, "som bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel - De tolv er: Rektor Kristen Brudsig f.1901, professor Niels Fabritius Buchwald f.1898, sognepræst Johan Käszner f.1896, civilingeniør dr.techn. Sven Gunnar Lundgren f.1901, rektor Knud Meseholm f.1900, professor dr.phil. D. Müller f. 1899, sognepræst dr.theol. Niels Nøjgaard f.1900, statsmeteorolog Ingolf Sestoft f. 1899, politimester Poul Stavnstrup f.1900, overlæge dr.med. Hans Tønnesen f.1899, dommer Paul vestergaard f.1899 og overlæge dr.med. Henning Aastrup f Visen om Linnea er 15 vers i RUb og Stub". Hun var en yndig svensk pige, der i 1922 blev ansat som hushjædp hos Regensprovsten. Hun var 19 år og fik blodet til at rulle, sympaticus multiplicerede hjertefrekvensen med 1,6! Linnea Swalin f. 30. januar 1903 i Billeberga, gift Larsson, bor 1983 i Spånga ved Stockholm. vers l: Regensen har faaet en ny Attraktion, som ej har at gøre med Knudsens Mission. Thi Provsten har faaet en Pige saa sød, som ogsaa vil gøre paa Pæren dig blød. Omkvæd til alle 15 vers: Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta'. Tralalalala, Tralalalala, Hun bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rige.

2 Knudsens Mission hentyder til stud.med. William.Knudsen , kaldt "Lapmissionæren. Rub og Stub 1923 har 5.33 visen: "Giv en SkEXV'til Lapmissionen, hvori det hedder: "Thi det muntre Liv i Gaarden kues helt af Lappers Magt Glæden ligger død i Baaren Viddet er i Graven lagt. 0g: Knudsen forrest er i Kampen fuld af ægte grundtvigsk Glød. Årsagen til navnet må søges i, at 1apperne kun modvilligt labbede den strenge åndelige fiberkost i sig, enigmatiske cellulosemiceller som ikke undgås selv i det mest spændende studium. Lapmissionæmen endte sine dage som Læge i Jullerup på Nordfyn. Provsten er Regensprovsten, historikeren, professor dr.phil. Knud Fabricius , som styrede Regensen Svært for ham at efterfølge Regensens berømteste provst, professor dr.jur. Julius Lassen De første år var der opslag i porten om at dæmpe Ululatus cimbrici. Men det kan nok være, at Linnea fik vendt misnøje til popularitet, og Ululatus afløstes af Evoë, det bacchiske jubelråb. Vers 2: Ja, Gaarden er fuldkommen kulret og skør, de fleste gaar rundt som forelskede Kør. Enhver er mistænksom og lynende gal paa alle, thi alle er alles Rival! vers 3: Selv Sestoft bestandig i Vinduet staar, og ofte et Glimt af Linnea han faar. Han er lidt forelsket, den flittige Mand, om Faget ej mere han samle sig kan. Sestoft er Ingolf Partsch Olsen Sestoft.fü 21.april 1899 i Ødsted ved vejle. Søn af pastor Hans Chr. Olsen Sestoft og Anna Catharina Partsch Student 1917 (vejle). Regensen Medlem af Pip. "Kommer der ikke snart en istid til mig, rød eller grøn til mig. Urokse på Studentergården Gand.mag (fysik, matematik, kemi, astronomi) meteorolog og statsmeteorolog. Gift 1941 med Mette Kirstine Hansen Løfberg , datter af gartner i Helsingør Thomas Hansen Løfberg og Maren Hansen. Børn: Arne Ingolf S. f.1942, cand.scient., adjunkt. Allerede i gymnasiet blev pnæstens søn i Ødsted berømmet for sin begavelse. Og nu da hans regenskammerater alle er over 80 år, samler han os ved subtil tungetale til platter og ta'seller. Sestoft, vejrmanden, ven af Aiolos, fortjener en buket vindroser, han tabte aldrig vejret. - Kilder: Kraks Blå Bog, Magisterstaten Personligt fra Sestoft vers 4: Og Rysgaard forlængst har besluttet sig til, sin Lykke ej længer at sætte paa Spil. For Fremtiden Svensk bli'r hans vigtigste Fag, han vinker adieu til det galliske Flag! Jens Hove Nielsen Rysgaard f. 10. august 1899 i Gjersbøl ved Snedsted sydvest for Thisted, d. 23. december 1979 i Virum. Søn af gårdejer Jens Chr. Nielsen Rysgaard

3 og Dorthe Jensen Student 1918 (Viborg). Regensen Medlem af Pip - onomatopoietikon, nynnede lingvisten. Cand.mag (engelsk, fransk, tysk). Lærer ved Akademisk Kursus Adjunkt, senere lektor ved Skt. Jørgens Gymnasium.l Gift 1944 med Herdis Kjærgaard Rasmussen f i Gørding ved vemb. Børn: Gertrud f. 1946, bibliotekar, gift med Thorkil vestergaard. Rysgaard var en fremragende og morsom Lærer, som citerede Busch: Mein Sohn heisst Waldemar, weil es im Walde war og Morgenstern: "Die Möwen sehen alle aus, als wie sie Emma heissen. Goethe var 25 år yngre end Kant, filosoffen inspirerede ham.til de evige ord: "Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis - ja, alt forgænge- 1igt! Rysgaard satte tysk digtning og filosofi højt. - Kilder: Studenter Magisterstaten Martin Odgaard: Gamle skægter fra Hundborg (Sørensens Forlag, Snedsted 1976, 153 s. (vores Jens s.73)). Personligt fra Gertrud vestergaard. vers 5: Aborten sku' giftes til kommende Maj, og tænk, hvor han dog gik og glædede sig; men nu har Linnea hans Sjæl tændt i Brand, og Brylluppet kommer nok ikke i Stand! Aborten er Harald Bennike f. 19. januar 1897 i Kolding, d. 20. maj 1970 i Holsted. Søn af kalkulator Aage Bennike og Johanne Christensen Student 1915 (Kolding). Regensen Cand.med Læge i Holsted fra Gift 1924 med Johanne Theiltoft Jensen f. 1901, datter af købmand Chr. P. Jensen og Katrine M. Sehlmann Børn: Knud-Åge B. f. 1926, overlæge i Kolding, Else Margrethe f. 1929, overlærer i Greisdal,gift Bech Pedersen, Jens Hugo f. 1938, leder et fritidshjem i Tranum. Aborten, tilnavnet lyder nedsættende, men må betragtes som en art anti-litote, i virkeligheden udtrykkende respekt og beundring for en flittig studerende. Bennike blev da også læge et par år før de store kanoner. "Han var gennem alle de år, jeg mindes, meget glad for at fortælle om sine regensår, skriver hans søn overlægen. Bennike var allerede i regensårene forlovet med sin senere hustru. Hun skriver 1982: Hvert år sender jeg venlige tanker til Lindens fødselsdag. Hverdagen kunne være slidsom nok, man skulle gå stille på gangene især om dagen. Man var flittige derinde. - Kilder: Lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Personligt fra Johanne Theiltoft Bennike og hendes søn overlæge Knud-Åge Bennike. vers 6: Og Bertel brummer Kraftædemig paa, at andre end han skal den flicka ej faa; han prøver paa Svensk nu at sværge saa smaat, og inden ret Længe saa gaar det vist godt. Bertel er Peder Johannes Bertelsen f. 8. august 1897 i Kolding, d. 16. november 1977 i Thisted. Søn af bankbogholder Bertel Bertelsen og Hanne Anenie Eriksen Student 1915 (Kolding). Regensen Medlem af Gamle. Cand.med.l923.

4 Speciallæge i otolaryngologi i Thisted fra Gift 1924 med Alma Sørensen f i Sønderho, datter af kaptajn Hans Thomas Sørensen og Anna Brinch Børn: Erik BnnHLB.f.l924,civi1ingeniør,giftmedTbne,Hans Bruun]3.f.l927, designer, gift med Grethe, Hanne Brinch B. f. 1930, gift med F1. Kissmeyer-Nielsen, og tvillingesøsteren Lene Brinch B., faglærer, gift med Knut Höeg. Aagaard skriver i bogen om Kaj MUnk 1946 s. 70 (se noter til vers 10), at MUnk i toliniede vers, en art neuruppinere, sammenlignede en gårdbroder med sin modsætning i historien. Der er kun bevaret nogle få af rimene. Det om Bertel lyder: Naar Bertel bly til sit Virke gaar, det minder om Søren Kierkegaard." Bertel, den flotteste af medicinerne i årene på Regensen, mindede i det ydre næppe om Kierkegaard. Hanne Kissmeyer-Nielsen skriver 1982: Min far fortalte meget om sin regenstid, som nok var den lykkeligste i hans liv." Ni medicinere havde i regensårene en aura af fremtid: Peder Bertelsen ,PederVäldemarBækgaard , seversll, Oliverlknniksen , den festlig-barokke amtslæge på Falster, Anton Marius Jensen f.1898, kaldt Røveren", senior hospitalslæge i Chicago, Jens Nielsen , i mange år Danmarks fineste onkolog, dr.med. Hans Tønnesen f. 1898, overkirurg i Næstved, dr.med. Kjeld Tørning , overlæge på Øresundshospitalet, med til at udrydde Mycobacterium tubercu- 1osis, Peder VUust , overlæge i Ebeltoft,og dr.med. Henning Aastrup f.1898, overlæge i Slagelse. Ni musiske ætlinge af Asklepios og Steno. - Kilder: lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Kraks Blå Bog 1960 (Oliver Henriksen), 1964 (Jens Nielsen). Personligt 1982 fra fru Hanne Kissmeyer-Nielsen. vers 7: Nu Ibsen Antigone helt har forladt, den aldrende Frøken, hun var ham for sat; mens Aarene graaner Antigones Haar, forskønnes Linnea jo Aar efter Aar. Antigones dyrker er Jens Albert Sørensen Ibsen f. 12. maj 1900 i vrinners på Mbls, dnæbt ved clearingmord ved Sorø den 9. april Søn af Søren Jensen Ibsen , landmand i vrinners, præstegårdsforpagter på Helgenæs, og Jane Andersen , datter af gårdejer i vrinners. Student 1918 (Ribe). Regensen Hu1eboer", som Kaj Munk kaldte dem, der ikke var medlem af en af de tre vækkerforeninger Gamle, Pip og Uglen. Cand.mag (engelsk, græsk, tysk). bærer ved Rønde Kursus, ved Horsens Statsskole, først adjunkt, senere lektor ved Slagelse Gymnasium. Gift 1925 med Hertha Emilie Lillienskjold f i Fjerritslev, d i Roskilde, datter af Hans Gustav L og Maria de Lemos Børn: Universitetslektor mag.art. Hugo Lillienskjold 1. f. 1926, Lisbeth Lillienskjold 1. f. 1927; giftpünther, bosat i Norge, og Grethe Lillienskjold 1. f. 1930, gift Eckert, bosat i København. Sestoft (se noter til vers 3) skriver i sin indtrængende skildring af Kaj Mbnks

5 regenstid (se noter til vers 10): "Jeg fandt Münk fordybet i samtale med stud.mag. Adbert Ibsen, der som Repræsentant for klassisk-filosofisk Livssyn og Dannelse jannlig var et skattet 3die Led i vor lille Diskussionsgruppe, tankeklar, skarp og konsekvent som han var. Lektor Helge Thomsen skildrer forholdene omkring clearingmordet 1944 i Slagelse Gymnasium I Puteus 1946 skriver rektor Sv. Bruun : "Albert Ibsen faldt som Offer for sin ukuelige Trang til at hævde den demokratiske Rettighed." - ved hovedlandevejen mellem Ottestrup og Kindertofte står en mindesten over Albert Ibsen. Ibsen har i "Studier fra Sprog- og Oldforskningen" behandlet Locke's alménideer og medarbejdet ved Søren Kierkegaards værker. - 0g Sofokles' Antigone, Oidipus' datter, har levet i Ibsens mørke kammer ud mod Kannikestræde. Og vi se ved Lampen Musernes Dans - et petroleundo musae saltant." - Kilder: Studenter 1918, København Magisterstaten Bogen om Kaj Munk Puteus, Aarsskrift for Slagelse Elevsamfund Slagelse Gymnasiums Historie (Slagelse 1977). Personligt fra overlæge, dr.med. Henning Aastrup, rektor Jens Sørensen og lektor Hugo Ibsen. vers 8: Men tænk Jer, hvordan det er gaaet med Fich, som forhen jo savnede Sans for Musik: sit Blods Melodier nu høre han kan, han føler, at Drengen er vokset til Mand! Henrik Immanuel Brorson Fich f. 11. august 1900 i Løgstør, d. 5. november 1962 i Hillerød. Søn af provst i Løgstør Johannes Frederik Fich og Birgitte Margrethe Glahn Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Medlem af Pip: "Naar Fich fik en Drik, var det Skik, han blev kvik, inspirerende Taler om Tak og Tik." - "Årene på Regensen var de bedste i mit liv" fortalte han sin søn. Cand. polyt. (kemiingeniør) Ingeniør ved Nordisk Natrolith Assistent ved De Danske Spritfabrikker, fra 1938 fabriksbestyrer ved fabrikken i Hobro, fra 1947 til afgang på grund af sygdom 1958 ved fabrikken i Slagelse. Gift 1928 med Lilly Signe Koefoed f. 1900, datter af skibsbygmester Jens Julius Koefoed og Dagmar Benecke. Børn: Hans Henrik F. f. 1930, cand.mag. 1957, studielektor. - Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Magisterstaten Stamtavler over danske skægter: Pich (intet forfatternavn, København 1941). Personligt fra Poul Stavnstrup, se noter til vers 9, fra Henriks broder, rektor Brorson Fich, Regensen , og fra sønnen Hans Fich. vers 9: Se, Staunstrup han fried' til Pigen en Da', men blodrød hun vendte ham Ryggen og sa': "Nej, Svensk ska' han vara, som ta'r mig til fru, och klogre och större och smückre än du." Poul Stavnstrup f. 18. september 1900 i Herning. Søn af kordegn Andreas Stavnstrup og Karen Nielsen Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Modlem af Pip. Cand.jur Politimester på Frederiksberg Gift 1927

6 med Ingeborg , datter af apoteker i Næstved Carl Ludvig Petersen og Anne Marie de Fine Bunkeflod Børn: Andreas f. 1929, politiassessor, Poul f. 1932, ingeniør i NESA, Tyge f. 1936, cand.mag., lektor ved Handelshøjskolen. - Politimesteren er altid ñængslende at tale med, også for lukkede døre, secret service. Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Kraks Blå Bog. Personligt ved forhør af politimesteren. vers 10: Og Munk han har skimted den skønneste Læg, han glemmer paa Gassen sit blødkogte Æg. Hans Æg og hans Aand er vel redebon - men: -at Kødet er skrøbeligt føler vor ven! verset om Munk er digtet af Peder Bækgaard, se vers 11. I årene boede to store digtere på Regensen: Kaj Munk og færingen Jørgen-Frantz Jacobsen Munk var medlem af Pip og dominerede Regensen i sine år som gårdbroder og klokker. Jørgen-Frantz Jacobsen, næsten selvudslettende, sled sin.skæbnes idevand. - ank fik i en periode med tvivl og pessimisme omkring 1930 stærk åndelig støtte fra to regensbrødre, dels den højtbegavede Arne Lyngby, , der som student fra Frederiksborg 1920 fik Regensen i rusåret. Lyngby døde som konstitueret politiadvokat. - Dels den senere læge William Knudsen (se noter til vers 1) og navnlig fra hans kone Helga. - Kilder: Bogen om Kaj NMnk - skrevet af hans venner (København 1946). Heri har sognepnæst Herluf Aagaard ( ) og statsmeteorolog Ingolf Sestoft (se noter til vers 3) skrevet om deres ven og regensbroder. De fineste analyser af MMnk skyldes hans kongeniale regensbroder dr.theol. Niels Nøjgaard i 4 bøger om NMnk, sidst: Mest lever vi når vi dør. 7 skitser om Kaj Münk (1973). - Kaj Munk: Foraaret saa sagte kommer. Erindringer. Mindeudgave vers 11: Men Bækgaard er mærkelig venlig og rar, og spørger du hvorfor, saa faar du til Svar: 'Wün ven, ved du ikke, at verset om MMnk og Staunstrup er lavet af mig, din Hallunk." Peder valdemar Bækgaard f. 22. december 1889 i Aalborg, d. 2. oktober 1933 i København. Søn af købmand Bertel Bækgaard og Marie Sørensen. Student 1914 (Aalborg). Regensen Cand.med Praksis i København fra 1924 til sin død. Arbejdede for seksualoplysning, drev sammen med sin kone en seksualpoliklinik i nært samarbejde med læge J.H. Leunbach ( ). Gift 1924 med tandlæge Ellen Lebrecht-Nielsen f. 14. november 1895 i Silkeborg, datter af købmand Våldemar Nielsen og Bertha Lebrecht. Børn: Birthe f. 1926, gift med finnen Guido Pergament. Bækgaard indtog en vis særstilling, i alder og erfaring 10 år ældre end gårdbrødrene. Erfaringerne kom til gavn. - Kilder: B.'s biografi i P. Hertoft: Det er måske galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark (1983). Studenter 1914 (København 1939). Lægestanden (1939). Personligt fra fru Ellen Bækgaard.

7 vers 12: I Kælderen ligges der ogsaa paa Lur, dernede en Skoma'r energisk gør Kur: "Hun er sgu Saftsusemig morderlig god, min Middagsmad gerne i Stikken jeg lodl" Skoma'r er en af de lovpriste regenskarle, der trofast mødte hver morgen, mest velkomne efter kl. 10, med en ildskuffe fuld af gløder til at antænde kakkelovnens gode bøgebrænde fra l.ste og 2.det Sorø, de to skovdistrikter, som hørte under universitetet, og som leverede bnænde til Regensen, Metropolitanskolen m.fl. VCres karl på 9. gang hed i 1921 Herman Nielsen. Skoma'rs navn er glemt. Men her lurer han endnu. vers 13:]&H1eneste,som.man ved Fatningen ser, er selve vor brave og gode Homer; hans Teologi har bevaret hans Kød, for ellers saa led han vel selvsamme Nød. Homer er Ejner Carsten Larsen f. 2. oktober 1899 i Tostrup nær Sønderholm øst for Nibe, d. 10. maj 1982 i Hellerup. Søn af førstelæmer Anton Larsen og Maren Kirstine Sørensen Student 1918 (Aalborg). Regensen Huleboer. Cand.theol Sognepræst i Kongens Lyngby. Gift 1927 med Gudrun Maja Storm f i København, d i Herlev, datter af papirhandler Knud Storm og Anna Kirstine Hansen Børn: Kirsten Storm L. f. 1928, gift med kontorchef Markus Svarre, og Jytte Storm L. f. 1932, gift med afdelingschef Steffen Testrup. I sine nekrologer skriver pastor P.V. Høier i Lyngbybladene 18. maj 1982: Christianskirken i Lyngby er hans værk! Når vi drøftede vore vanskeligheder, sluttede han realistisk og optimistisk: Jamen på søndag er der gudstjeneste igenl - Sognepræst Johan Käszner skriver om ham: "Homer var en særdeles pæn mand med et meget tiltalende ydre, stilfærdig, værdig, men også med megen sans for humor." Interdum dormitat bonus Homerus, og det gjorde Ejner Carsten Larsen også. Her lever han evigt i højsangen om Linnea.-Kilder: Lyngby-bladene 18.maj Personligt fra Jytte Testrup. vers 14: Hvordan skal vor Fremtid dog forme sig nu, det aner jeg ikke og langt mindre du; vi savner et Virksomt og hjælpende Raad, thi sæt nu, at V1P. blev vilter og kaad. V.P. er Regensens viceprovst , den elskelige og højt respekterede filosof og ungkarl, dr.theol. Otto Ludvig Thune Jacobsen vers 15: Men Pigen Linnea, som piner vor Gaard, hun ikke et Muk af det hele forstaar.' For Fremtiden nynner hun glad vort Refnæng og sukker hver Aften, naar hun skal i Seng: "Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta' - Tralalalala, Tralalalala. Jeg bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel" Sidste vers i Kaj Manks første kærlighedsdigt - højsangen in aeternum!

8 Reag erxsj.a11eirs anlftxncle t medlemsliste pr.]d juli 1984 Hr. læge Erik Agner Classensgade 64 Hr. postdirektør, cand. jur. B.M. Andersen Johs.V.Jensens Alle Valby Hr. lektor Bernhard Andersen Bakkedraget Hillerød Hr. Hans Jacob Andersen Fruestuevej Svendborg Hr. landsretssagfører Stig Andersen Jyllingevej Rødovre Hr. cand.jur. Ove Baggesen Mosevangen 27 Hr. residerende kapellan Peter Balslev-Clausen Ahlmanns Alle Hellerup Hr. læge Lars Baumbak Weysesgade Københ avn Ø. Hr. cand.med. Niels Bie Herlufsvænge 4, l.tv Næstved Hr. advokat Jürgen Birch Vestergade 8, København K. Hr. overlæge Immanuel Bitsch-Larsen Hestehavevej Maribo Hr. landsretssagfører Søren Bjerre Silkeborggade 34 Hr. professor Jannik Bjerrum Reersøgade 2, 2. Hr. overlæge Erik Bredahl Dag Hammerskjölds Alle 3 Hr. Svend Brint-Nielsen Boulevarden Ålborg Hr. overlæge, dr.med. Klaus Bro-Jørgensen Skodsborgvej Nærum Hr. lektor, mag.scient. Ole Brændstrup Augustvej Herlev Hr. professor N. Fabritius Buchwald Ingeborgvej Charlottenlund Hr. cand.polit. Peter A. BØggild Gassehaven Holte Hr. advokat Lars Christensen Hunderupvej Odense Hr. sognepræst Anton Christoffersen Tullebølle 5953 Tranekær Hr. direktør Holger Colding-Jørgensen Kornbakken Virum Hr. cand.polit Jørgen Dalhoff Vestervang Allerød Hr. cand.mag. Hans Dam Marthagade 5, l.th. Hr. dommer Peter Dam Falkevej Ribe Hr. Finn Dansgaard Uraniavej 14, København V. Hr. overlæge Otto Davidsen Clausens Alle Fruens Bøge Hr. landsretssagfører Hans Dirks Torvegade Vejle Hr. generalkonsul H.A. Djurhuus Kgl.Dånisches Generalkonsulat Heimhuderstrasse 75 D-2000 Hamburg 13 Hr. fuldmægtig, cand.jur. Esben Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Cand.theol., fr. Hanne Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Hr. advokat Michael Dreyer Toldbodvej Køge Læge, fr. Gertrude Ellekilde Mosevej Rødby Hr. læge Kurt Engelbrecht Frederiksborgvej Roskilde Hr. Lars Fausgaard Dorthesvej 27, st.tv Brabrand

9 Hr. overlæge Carsten Feddersen Rymarksvej 109, 2.tv Hellerup Hr. overlæge, dr.med. Rasmus Fog Parcelgårdsvej Roskilde Hr. cand.polit Helge Fosgaard Slotsvænget Hillerød Hr. cand.scient. Niels Frederiksen Kulsviervej Lyngby Hr. kontorchef, cand.mag. Lenard Friedmann Aabjergvej Vanløse Hr. advokat Hans 0. Frimodt-Møller Kongeleddet Charlottenlund Fr. Susanne Gaun Uraniavej 14, København V. Hr. pastor Thorkild Grosbøll Østerbrogade 132, 3. Hr. direktør, cand.polit. Olav Grue Øresundsvej 1A 2920 Charlottenlund Hr. læge Erik Gudiksen Moltkesvej 49, København F. Hr. cand.polit. Peter Guldager Engdalgårdsvej Beder Hr. ambassadør, dr.phil. A. Rosenstand Hansen c/o Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K. Hr. fuldm., cand.jur. Arne Hansen Vallerødgade Rungsted Kyst Hr. overlæge Egon Hansen Carstensgade Tønder Hr. mag.scient. Erland Brun Hansen Østbanegade 105, 3. Hr. landsretssagfører P. Dyhre Hansen Fisketorvet Odense Hr. rektor Arne Helman Carinaparken 32 Hr. læge Frode Henriksen Jespersvej 27 Husodde 8700 Horsens Hr. direktør, cand.jur. Poul E. Henriksen Valbyholm 17, st. vær.l Valby Hr. lektor, civiling. Henning Herlufsen Frimodtsvej Hellerup Hr. læge William Hertz Frugthegnet Virum Hr. cand.polit. Niels Hoff Ellesøpark Vedbæk Hr. cand.polit. Søren Hoff Attemosevej Holte Hr. laborator Christian Holm Herlufsvænge Næstved Hr. vicegeneralsekretær Mogens Holm Bregnerødvej 11 Hr. cand.jur. Poul Hedegård Holm H.C.Andersens Boulevard København V. Hr. lektor Svend Holm Østerhegn Bagsværd Hr. adjunkt, cand.polit. Esben Holstein Ringgade Sønderborg Hr. lektor, cand.mag. R.L. Hornby Eskeager Søborg Hr. dr.phil., lic.the Hvidberg-Hansen Dalsagervej Egaa Hr. Allan Høg Regensen St. Kannikestræde København K. Hr. P. Høiberg Greisdalen Nyborg Hr. viceretsformand Jørgen Høyrup Ellinorsvej Charlottenlund Hr. redaktør John Idorn Bukkeballevej Rungsted Kyst Hr. læge Max Jacobsen Ravnsbakkevej Frederiksværk Hr. professor Niels Kingo Jacobsen Kielstruplund 45

10 10 Hr. cand.scient. Leif Helt Jensen Nordkrog Hellerup Hr. pastor Per Jensen Aprilvej Herlev Hr. lektor John Johnsen Birkevej 40 Hr. overlæge Erik Juhl Kildevej Holte Hr. læge Finn Jørgensen Hybenvej Næstved Hr. pastor Kjeld Jørgensen Frederikskirken 17, Rue lord Byron Paris Frankrig Hr. lektor Knud Whitta Jørgensen Oldvejsparken 15 Gevninge 4000 Roskilde Hr. retsassessor Poul H. Kirkegaard Frederiksborgvej Roskilde Hr. læge Ib Kleiter Lægehuset Rådhuspladsen 4200 Slagelse Hr. cand.jur. Karsten B0 Knudsen Gustav Johannsens Vej København F. Hr. advokat Søren Skov Knudsen Hellerupgårdsvej Hellerup Hr. cand.polit. Torben Knudsen Zinnsgade 3, 3.tv. Hr. kontorchef Øjvind Knudsen Krøyersvej Klampenborg Hr. mag.art. Chr. Kock Islands Brygge 11, 4.th København S. Hr. socialdirektør Jørgen Kock Møllegårdsvej Risskov Hr. læge Thure Krarup Bispebjerg Parkalle København NV. Adjunkt, cand.mag. fr. Elisabeth Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. cand.polit. Steen Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. advokat Niels 0. Kyed Bjerne Langgyde Fåborg Hr. adjunkt, mag.art. Carl Kähler Hostrupsvej 11, 3.th København V. Hr. sognepræst Johs. Langhoff Fiolstræde København K. Hr. cand.scient. Bjørn Buchardt Larsen Galgebakken T.5/20 A 2620 Albertslund Hr. sekretær, cand.polit. Helge Rud Larsen Holmeparken Virum Hr. kontorchef, cand.jur. Carl Erik Lautrup Jasminvej Valby Hr. rigsadvokat Per Lindegaard Fyrresvinget Holte Hr. sognepræst Kaare Lindquist Museumsgade Maribo Hr. cand.jur. Knud Lomholdt Geelskovvej Virum Hr. fængselspræst Carl Lomholdt Fussingsvej 8 B 8700 Horsens Hr. civ.ing., direktør Sven Gunnar Lundgren Enighedsvej Lyngby Hr. højskoleforstander Ebbe Lundgaard Skælskør Folkehøjskole Møllebakken Skælskør Hr. overlæge Finn Lundvall Skolevej Gentofte Hr. redaktør Lynge Lyngesen Eggersvej Hellerup Hr. professor Frede Løkkegaard Nr.Farimagsgade 15, 3.tv København K. Hr. Magnus Madsen Niels Finsensgøta Thorshavn Færøerne Hr. Erik Malberg Mimosevej Allerød Hr. overlærer, cand.theol. Heinrich Meyer Ida Tesdorpfsvej Humlebæk

11 11 Hr. advokat Kai Michelsen Bredgade København K. Hr. dr.med. Mogens Milfeldt Trondhjemsgade 11 Hr. læge Svend Mortensen Frederiksborgvej Roskilde Hr. professor, dr.phil. Detlev Müller Margrethevej 8 D 2900 Hellerup Hr. landsretssagfører Poul Mynborg Alsgade Sønderborg Hr. skolelæge Børge Mølgaard Buen 13, 1.tv. Brejning 7080 Børkop Fr. Lene Møller Østerbrogade 104, 4.tv. Hr. vicedirektør Wm. Nedergaard Tværvej Rungsted Kyst Hr. byretsdommer Ole Nicolaisen Nordvad Søborg Hr. professor, dr.phi1. Gerhard Nielsen c/o Danmarks Radio Halmstadsgade 8200 Århus N. Hr. Lars Thyge Nielsen c/o Wilhelm Nielsen Carinaparken 54 Hr. speciallæge, dr.med. Poul Ebbe Nielsen Mindevej Søborg Hr. Stig Lynghøj Nielsen Skovlyvænget Hørsholm Hr. kontorchef, cand.jur. Bent Noiesen Gothersgade 151, 4.th København K. Hr. cand.polit. Karl Nolsøe Hvidovrevej Hvidovre Hr. advokat Ole Christian Nygaard Vangeleddet Virum Hr. speciallæge Olaf Nørgaard Skivevej Holstebro Hr. Jesper Nørregaard Birkedommervej 91, 2.th København NV. Fr. Gulli Odsbøl Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Fr. Anne Nicoline Olesen Norderstrasse D-2390 Flensborg Vesttyskland Hr. fhv. statsmeteorolog Johs. Olsen Gladsaxevej Søborg Hr. læge Rich. Olsen Mølkensvej Kerteminde Hr. museumsdirektør Jørgen Paulsen Langesvej Hillerød Hr. fuldmægtig Allan Pedersen Finsensvej 69, 3.th København F. Hr. direktør, cand.jur. Erik Ross Pedersen Charlottenlundsvej Hellerup Stud.scient., fr. Ingelise Pedersen Dønnerupvejen 12 A 4450 Jyderup Fr. Suzanne Pelch Ndr. Frihavnsgade 54, 3. Hr. professor, dr.med. Villy Posborg Petersen Vestervang 7, Århus C. Hr. sognepræst, dr.theol. Regin Prenter Bjergvej 1, Bedsted 6240 Løgumkloster Hr. Jens Rahbek Gothersgade 158 A, 1.th København K. Hr. cand.jur. Bjarke Rasmussen Theseus Alle 'Hvidovre Hr. kontorchef, cand.jur. Hans Rasmussen Vasevej 17 A 2840 Holte Regensens Klokker St. Kannikestræde K. Regensens Provst St. Kannikestræde K. Hr. seminarielektor Knud Rendtorff Enebærvej Odense S. Hr. kreditforeningsdirektør Robert Riis Skodsborgvej Holte Hr. adjunkt Michael Rohde Teglværksvej 26

12 12 Hr. læge Hans Rosenkvist Stenløkken 9 Fr. Lu11 Ross Classensgade 64 Hr. Henrik Rudbeck Hortensiavej København V. Hr. Karl Ruge Erik Menvedsvej Viborg Hr. overlæge Tage Samsø-Jensen Frederiksdalsvej Virum Hr. magister Hans Sand Henrikshave Vedbæk Hr. landsretssagfører Aage Scheibel Torvet Hillerød Hr. retspræsident Tage Scheller Almindingen Søborg Hr. fhv. statsmeteorolog Ingolf Sestoft Classensgade 54, 3.th. Fr. Birgitte Skov Østergade 16 B, København K. Hr. professor, dr.jur. Henning Skovgaard Lundehusvej 15 Hr. politimester Poul Stavnstrup Frederiksberg Alle 47, København V. Hr. Hans J. Steenberg St. Kannikestræde København K. Hr. cand.mag. Niels Kr. Steensberg Smyrnavej København S. Hr. pastor H. Andreas Steffensen Dalgas Boulevard 85, l.tv København F. Adjunkt, fr. Bodil Stenvang Slotsvænget Hillerød Hr. direktør, cand.polit. Erik Stockmann Enrumdammen Vedbæk Hr. overlæge P. Stougaard-Andresen Hjerting Strandvej Esbjerg Fr. Inger Struve Amager Boulevard København S. Hr. direktør Tage G. Sørensen Frederiksberg Runddel 3 C 2000 København F. Hr. advokat Henrik Teide Åmosebakken Virum Hr. landretssagfører B. Thisted Hauser Plads 10, København K. Hr. overformynder Hans L. Thomsen Godthåbsvej 111, København F. Hr. Henrik Bjerregaard Thomsen Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Hr. landsretssagfører Jørn Thomsen Nørre Farimagsgade København K. Fr. Anne Pia Thoregaard Skt. Thomas Alle 2, 4.th København V. Hr. Chr. T. Torp-Pedersen Weysesgade 34 Hr. dr.phi1. J. Troels-Smith Grønnemose Alle Søborg Hr. landsretssagfører Eduard Troelstrup Søborg Hovedgade Søborg Hr. overkirurg Hans Tønnesen Nyhavn 8, København K. Hr. arkivar Jeppe Tønsberg Johan Wilmanns Vej Lyngby Hr. overlæge Palle Taarnhøj Billesborgvej 31 Egøje 4600 Køge Hr. amtsdirektør, cand.jur. Ernst Verwohlt Strandengen Roskilde Hr. vicestatsadvokat Bjørn Vesterbirk Buen København F. Hr. dommer Paul Vestergaard Amager Fælledvej 18, 5.th København S. Hr. direktør Victor C.V. Vilner Bregnerødvej 79 st., lej1.1 Hr. udskrivningschef T. Vorstrup Kløvermarken Solrød Strand

13 13 Fr. Anne Marie Vædele Hr. øjenlæge, dr.med. Hr. generalsekretær Kjærstrupvej 64 Carl Erik Westerlund A.C. Wiin-Nielsen 2500 Valby Kongensgade 25 Engelsborgvej Nykøbing F Lyngby Hr. læge Knut Wallevik Strandgade 46 Hr. Søren Widding Hr. hospitalsinspektør 1401 København K. Hillerødvej 6 Erik Winterø 3480 Fredensborg Bakken Glostrup Hr. cand.scient. Niels Willumsen St. Kannikestræde København K. Peter Zeeberg: BERETNING 0M EPTERÅRSKLOKKERATET 1983 Skraps klokkerat, i efteråret '83, startede forrygende med den kedeligste generalforsamling i mands minde: Vi havde indgået en aftale, der skulle snyde Hof og Tilia for så mange embeder som muligt og den holdt lidt for godt. Tiende gang de samme bliver røvet er komikken til at overse! Denne beretning kommer, som den slags altid gør, til at handle om fester og slåbrok-aftener. Men i virkeligheden giver dette naturligvis et skæwt billede af Regensens, og klokkerens, dagligdag. Mindst halvdelen af klokkerens arbejde består af administration og renden til møder (fx. nu i bestyrelsen for Københavns Universitets kollegiesamvirke... osv. ), som kan kede selv de mest hærdede. Det skal jeg naturligvis skåne læserne for jeg ville bare lige nænne det. Tilbage til det sjove: Vi lavede vores første, beskedne, arrangement allerede ugen efter. Det var den aften vi tævede England i fodbold, og i den anledning lavede vi te og fodboller til alle de lokale tilskuere. Den første egentlige slåbrok-aften foregik ovre på den anden side af gaden. Det var vor nuværende musikdirektør, Niels Erik Wegge-Olsen, der gav koncert på orglet i Trinitatis kirke. Programmet spændte fra barokken til årets høst, og mellem numrene forklarede Niels Erik om orglet og musikken for alle os andre, der sad rundt om ham oppe på orgelpulpituret. Indflytterfesten skulle være 60'er-fest. Alle kom udklædt som flippere, provoer eller Vietnam-soldater, og conventet havde for en gangs skyld den helt store selvironi fremme og kom som undervandsbåd (gul). Vi sad på madrasser på gulvet og spiste mikro-makro-rijstafel, og til dansen spillede et rigtigt 60'er-band. Som underholdning under middagen var der arrangeret forskellige happenings - stadig i 60'er-

14 14 Provstetale I i I I Klokkertale stil. Størst lykke gjorde Kåre Clemmesens streaking midt under provstens tale. Revyen stod Gamle, anført af Asger Svane-Knudsen, for, og det lykkedes dem, som noget helt nyt, at få en disciplineret forestilling ud af vores failes anstrengelser. Middagen inden havde lige som semestrets andre fester markant flere deltagere end vi er vant til - og tendensen synes at fortsætte. I december skulle vi have haft en oplæsnings-aften med digteren Bo Green Jensen, men han blev syg i sidste øjeblik og sendte i stedet sin kollega Klaus Lynggaard, der ganske vist ikke, som Bo Green Jensen, er verdensberømt i de rigtige kredse, men ikke er mindre digter af den grund. Kort før julefesten lavede vi en "origami -aften (bare rolig: Japansk papirfoldning ). Vi blev instrueret af den internationalt kendte specialist Thoki Yenn, der kunne folde stort set alt i papir. For mig, i hvert fald, bliver julestads aldrig bare julestads igen efter det. Julefesten var naturligvis, med det omtalte kampe-fremmøde, en stor mundfuld, men i den slags situationer har vi jo vores (og Regensianersamfundets) kok, Jacob, der åbenbart arbejder allerbedst i panik-situationer. Denne gang lykkedes det ham at fremtrylle en alt-godt-fra-havet -forret, der kunne tage vejret fra hvemsomhelst og - for at det nu ikke skulle gå for vidt med al den jul - "kanin a la provencale"! Og under middagen underholdt skuespilleren Gotha Andersen.

15 15 60'er-stemning ved indflytterfesten En del af klokkertalen ved denne lejlighed udgjordes af et juledigt, som jeg til almindelig adspredelse vil aftrykke her. Indholdet er ganske Vist lidt internt, men med de rette prosopografiske noter går det nok: I byen stod Regensens larm, i sne stod Busck i skjul. Det var koldt, men Granes (l) gås var varm - den sku' også mærke det var jul. (man kan ligefrem mærke digteren fryse: hans fødder hopper så underligt) Sådan begynder ofte julens sange. I ved, Vi synger dem hver jul af pligt, skønt de er dels for dumme dels for lange, men det skal også gælde dette digt. Som sagt: vor gård er fyldt med larm. Hist står en flok og kvidrer korisk. På Raasteds (2) tegn de åbner deres barm - dog dette kun forstået metaforisk. Der kokkereres vildt, men gennem dampen og gryders skramlen anes korets galen samt Birgits (3) taktfast sammenbidte stampen med 87 tallerkner op til salen.

16 16 Som rytme går en tumblers skæve tromlen (4) samt centrifugens vilde dans og klappen. I bunden ligger så den sjove bumlen, når Birgit falder baglæns ned ad trappen. Man spør sig selv, hvad man dog går og laver: og taler vredt om julehysteri. Og nu forventes alle at gi' gaver, som ingen har en smule lyst at gi'. I buegangen står en tigger og spiller fløjte for en mønt. Vi kender vel hans fløjt, vi nikker... g og ser så væk - men det er ikke kønt! Vi burde tænke på det kræ i kulden: hvorfor spiller han grøn er vårens hæk. Ibrhjemme venter konen nu med rullen, og når han kommer hjem er mønten sikkert væk! En sådan skæbne burde sindet røre, men nej, vi sidder her og fylder vores vom, og tænker på os selv bag låste døre - kun et jeg tror kan mildne verdens dom: (med salvelse) Havmad, kaniner og ris a l'amande er retter hvortil vi kan si's at ha' hang! Orkestret til dansen bagefter var jeg personligt meget glad for: Et rigtigt gammeldags jazzband. Det viste sig nu ikke at være noget ubetinget succes. Ungdommen i dag synes ikke meget om fantasi hvad dansemusik angår. Dog lykkedes det et par uger efter at få alle ud at trampe, da vi havde en folkedanserforening på besøg. Måske er ungdommen i dag bare meget konservative hvad fester angår. Som afslutning på semestret havde vi den 28. januar besøg af skuespilleren Erik Mørk, der læste H.C.Andersen og Kierkegaard. Vi havde indbudt Elers og Borchs og salen var stopfuld. En stor oplevelse, som jeg tror de fleste vil huske længe. 1. En provst. 2. Jens Erik, vores daværende musikdirektør. Han gjorde sig på denne tid særligt bemærket ved at bruge det meste af sin tid på en nyanskaffet gris, og resten på at stå ude i buegangen og spille fløjte for de sagesløse forbipasserende julesange om sommeren og omvendt. 3. Birgit Lauritsen, daværende porcelænsdirektør. 4. Vi føler alle meget for vores maskiners dårlige helbred. Udgivet af Regensianersamfundet, c/o Det danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., telefon (01)

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900 ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HRT KB Århus 1900 Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 Birkerød Fruens Bøge ATK HIK Hillerød Lyngby Skovbakken Vi/So 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere