Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EG LSE. REGUYSIAHEESANFOHDEIGVA ' MEDLENSBLAM 77.Årg D. Müller: VISEN OM LINNEA Visen 0m Linnea er skrevet df.kaj Mank 0g forekommer i den lille bog fra 1923, "Rub 0g Stub", som indeholder skuespil og sange fra Regensens rusgilde i Teksterne er næsten udelukkende skrevet af.kaj Mank. De er temmelig interne og derfbr ikke senere genoptrykt, og "Rub 0g Stub" er i dag næsten uopdrivelig. Tolv gamle regensianere fra Regensens storhedstid har i årene samlet noter til visen om Linnea, "som bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel - De tolv er: Rektor Kristen Brudsig f.1901, professor Niels Fabritius Buchwald f.1898, sognepræst Johan Käszner f.1896, civilingeniør dr.techn. Sven Gunnar Lundgren f.1901, rektor Knud Meseholm f.1900, professor dr.phil. D. Müller f. 1899, sognepræst dr.theol. Niels Nøjgaard f.1900, statsmeteorolog Ingolf Sestoft f. 1899, politimester Poul Stavnstrup f.1900, overlæge dr.med. Hans Tønnesen f.1899, dommer Paul vestergaard f.1899 og overlæge dr.med. Henning Aastrup f Visen om Linnea er 15 vers i RUb og Stub". Hun var en yndig svensk pige, der i 1922 blev ansat som hushjædp hos Regensprovsten. Hun var 19 år og fik blodet til at rulle, sympaticus multiplicerede hjertefrekvensen med 1,6! Linnea Swalin f. 30. januar 1903 i Billeberga, gift Larsson, bor 1983 i Spånga ved Stockholm. vers l: Regensen har faaet en ny Attraktion, som ej har at gøre med Knudsens Mission. Thi Provsten har faaet en Pige saa sød, som ogsaa vil gøre paa Pæren dig blød. Omkvæd til alle 15 vers: Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta'. Tralalalala, Tralalalala, Hun bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rige.

2 Knudsens Mission hentyder til stud.med. William.Knudsen , kaldt "Lapmissionæren. Rub og Stub 1923 har 5.33 visen: "Giv en SkEXV'til Lapmissionen, hvori det hedder: "Thi det muntre Liv i Gaarden kues helt af Lappers Magt Glæden ligger død i Baaren Viddet er i Graven lagt. 0g: Knudsen forrest er i Kampen fuld af ægte grundtvigsk Glød. Årsagen til navnet må søges i, at 1apperne kun modvilligt labbede den strenge åndelige fiberkost i sig, enigmatiske cellulosemiceller som ikke undgås selv i det mest spændende studium. Lapmissionæmen endte sine dage som Læge i Jullerup på Nordfyn. Provsten er Regensprovsten, historikeren, professor dr.phil. Knud Fabricius , som styrede Regensen Svært for ham at efterfølge Regensens berømteste provst, professor dr.jur. Julius Lassen De første år var der opslag i porten om at dæmpe Ululatus cimbrici. Men det kan nok være, at Linnea fik vendt misnøje til popularitet, og Ululatus afløstes af Evoë, det bacchiske jubelråb. Vers 2: Ja, Gaarden er fuldkommen kulret og skør, de fleste gaar rundt som forelskede Kør. Enhver er mistænksom og lynende gal paa alle, thi alle er alles Rival! vers 3: Selv Sestoft bestandig i Vinduet staar, og ofte et Glimt af Linnea han faar. Han er lidt forelsket, den flittige Mand, om Faget ej mere han samle sig kan. Sestoft er Ingolf Partsch Olsen Sestoft.fü 21.april 1899 i Ødsted ved vejle. Søn af pastor Hans Chr. Olsen Sestoft og Anna Catharina Partsch Student 1917 (vejle). Regensen Medlem af Pip. "Kommer der ikke snart en istid til mig, rød eller grøn til mig. Urokse på Studentergården Gand.mag (fysik, matematik, kemi, astronomi) meteorolog og statsmeteorolog. Gift 1941 med Mette Kirstine Hansen Løfberg , datter af gartner i Helsingør Thomas Hansen Løfberg og Maren Hansen. Børn: Arne Ingolf S. f.1942, cand.scient., adjunkt. Allerede i gymnasiet blev pnæstens søn i Ødsted berømmet for sin begavelse. Og nu da hans regenskammerater alle er over 80 år, samler han os ved subtil tungetale til platter og ta'seller. Sestoft, vejrmanden, ven af Aiolos, fortjener en buket vindroser, han tabte aldrig vejret. - Kilder: Kraks Blå Bog, Magisterstaten Personligt fra Sestoft vers 4: Og Rysgaard forlængst har besluttet sig til, sin Lykke ej længer at sætte paa Spil. For Fremtiden Svensk bli'r hans vigtigste Fag, han vinker adieu til det galliske Flag! Jens Hove Nielsen Rysgaard f. 10. august 1899 i Gjersbøl ved Snedsted sydvest for Thisted, d. 23. december 1979 i Virum. Søn af gårdejer Jens Chr. Nielsen Rysgaard

3 og Dorthe Jensen Student 1918 (Viborg). Regensen Medlem af Pip - onomatopoietikon, nynnede lingvisten. Cand.mag (engelsk, fransk, tysk). Lærer ved Akademisk Kursus Adjunkt, senere lektor ved Skt. Jørgens Gymnasium.l Gift 1944 med Herdis Kjærgaard Rasmussen f i Gørding ved vemb. Børn: Gertrud f. 1946, bibliotekar, gift med Thorkil vestergaard. Rysgaard var en fremragende og morsom Lærer, som citerede Busch: Mein Sohn heisst Waldemar, weil es im Walde war og Morgenstern: "Die Möwen sehen alle aus, als wie sie Emma heissen. Goethe var 25 år yngre end Kant, filosoffen inspirerede ham.til de evige ord: "Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis - ja, alt forgænge- 1igt! Rysgaard satte tysk digtning og filosofi højt. - Kilder: Studenter Magisterstaten Martin Odgaard: Gamle skægter fra Hundborg (Sørensens Forlag, Snedsted 1976, 153 s. (vores Jens s.73)). Personligt fra Gertrud vestergaard. vers 5: Aborten sku' giftes til kommende Maj, og tænk, hvor han dog gik og glædede sig; men nu har Linnea hans Sjæl tændt i Brand, og Brylluppet kommer nok ikke i Stand! Aborten er Harald Bennike f. 19. januar 1897 i Kolding, d. 20. maj 1970 i Holsted. Søn af kalkulator Aage Bennike og Johanne Christensen Student 1915 (Kolding). Regensen Cand.med Læge i Holsted fra Gift 1924 med Johanne Theiltoft Jensen f. 1901, datter af købmand Chr. P. Jensen og Katrine M. Sehlmann Børn: Knud-Åge B. f. 1926, overlæge i Kolding, Else Margrethe f. 1929, overlærer i Greisdal,gift Bech Pedersen, Jens Hugo f. 1938, leder et fritidshjem i Tranum. Aborten, tilnavnet lyder nedsættende, men må betragtes som en art anti-litote, i virkeligheden udtrykkende respekt og beundring for en flittig studerende. Bennike blev da også læge et par år før de store kanoner. "Han var gennem alle de år, jeg mindes, meget glad for at fortælle om sine regensår, skriver hans søn overlægen. Bennike var allerede i regensårene forlovet med sin senere hustru. Hun skriver 1982: Hvert år sender jeg venlige tanker til Lindens fødselsdag. Hverdagen kunne være slidsom nok, man skulle gå stille på gangene især om dagen. Man var flittige derinde. - Kilder: Lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Personligt fra Johanne Theiltoft Bennike og hendes søn overlæge Knud-Åge Bennike. vers 6: Og Bertel brummer Kraftædemig paa, at andre end han skal den flicka ej faa; han prøver paa Svensk nu at sværge saa smaat, og inden ret Længe saa gaar det vist godt. Bertel er Peder Johannes Bertelsen f. 8. august 1897 i Kolding, d. 16. november 1977 i Thisted. Søn af bankbogholder Bertel Bertelsen og Hanne Anenie Eriksen Student 1915 (Kolding). Regensen Medlem af Gamle. Cand.med.l923.

4 Speciallæge i otolaryngologi i Thisted fra Gift 1924 med Alma Sørensen f i Sønderho, datter af kaptajn Hans Thomas Sørensen og Anna Brinch Børn: Erik BnnHLB.f.l924,civi1ingeniør,giftmedTbne,Hans Bruun]3.f.l927, designer, gift med Grethe, Hanne Brinch B. f. 1930, gift med F1. Kissmeyer-Nielsen, og tvillingesøsteren Lene Brinch B., faglærer, gift med Knut Höeg. Aagaard skriver i bogen om Kaj MUnk 1946 s. 70 (se noter til vers 10), at MUnk i toliniede vers, en art neuruppinere, sammenlignede en gårdbroder med sin modsætning i historien. Der er kun bevaret nogle få af rimene. Det om Bertel lyder: Naar Bertel bly til sit Virke gaar, det minder om Søren Kierkegaard." Bertel, den flotteste af medicinerne i årene på Regensen, mindede i det ydre næppe om Kierkegaard. Hanne Kissmeyer-Nielsen skriver 1982: Min far fortalte meget om sin regenstid, som nok var den lykkeligste i hans liv." Ni medicinere havde i regensårene en aura af fremtid: Peder Bertelsen ,PederVäldemarBækgaard , seversll, Oliverlknniksen , den festlig-barokke amtslæge på Falster, Anton Marius Jensen f.1898, kaldt Røveren", senior hospitalslæge i Chicago, Jens Nielsen , i mange år Danmarks fineste onkolog, dr.med. Hans Tønnesen f. 1898, overkirurg i Næstved, dr.med. Kjeld Tørning , overlæge på Øresundshospitalet, med til at udrydde Mycobacterium tubercu- 1osis, Peder VUust , overlæge i Ebeltoft,og dr.med. Henning Aastrup f.1898, overlæge i Slagelse. Ni musiske ætlinge af Asklepios og Steno. - Kilder: lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Kraks Blå Bog 1960 (Oliver Henriksen), 1964 (Jens Nielsen). Personligt 1982 fra fru Hanne Kissmeyer-Nielsen. vers 7: Nu Ibsen Antigone helt har forladt, den aldrende Frøken, hun var ham for sat; mens Aarene graaner Antigones Haar, forskønnes Linnea jo Aar efter Aar. Antigones dyrker er Jens Albert Sørensen Ibsen f. 12. maj 1900 i vrinners på Mbls, dnæbt ved clearingmord ved Sorø den 9. april Søn af Søren Jensen Ibsen , landmand i vrinners, præstegårdsforpagter på Helgenæs, og Jane Andersen , datter af gårdejer i vrinners. Student 1918 (Ribe). Regensen Hu1eboer", som Kaj Munk kaldte dem, der ikke var medlem af en af de tre vækkerforeninger Gamle, Pip og Uglen. Cand.mag (engelsk, græsk, tysk). bærer ved Rønde Kursus, ved Horsens Statsskole, først adjunkt, senere lektor ved Slagelse Gymnasium. Gift 1925 med Hertha Emilie Lillienskjold f i Fjerritslev, d i Roskilde, datter af Hans Gustav L og Maria de Lemos Børn: Universitetslektor mag.art. Hugo Lillienskjold 1. f. 1926, Lisbeth Lillienskjold 1. f. 1927; giftpünther, bosat i Norge, og Grethe Lillienskjold 1. f. 1930, gift Eckert, bosat i København. Sestoft (se noter til vers 3) skriver i sin indtrængende skildring af Kaj Mbnks

5 regenstid (se noter til vers 10): "Jeg fandt Münk fordybet i samtale med stud.mag. Adbert Ibsen, der som Repræsentant for klassisk-filosofisk Livssyn og Dannelse jannlig var et skattet 3die Led i vor lille Diskussionsgruppe, tankeklar, skarp og konsekvent som han var. Lektor Helge Thomsen skildrer forholdene omkring clearingmordet 1944 i Slagelse Gymnasium I Puteus 1946 skriver rektor Sv. Bruun : "Albert Ibsen faldt som Offer for sin ukuelige Trang til at hævde den demokratiske Rettighed." - ved hovedlandevejen mellem Ottestrup og Kindertofte står en mindesten over Albert Ibsen. Ibsen har i "Studier fra Sprog- og Oldforskningen" behandlet Locke's alménideer og medarbejdet ved Søren Kierkegaards værker. - 0g Sofokles' Antigone, Oidipus' datter, har levet i Ibsens mørke kammer ud mod Kannikestræde. Og vi se ved Lampen Musernes Dans - et petroleundo musae saltant." - Kilder: Studenter 1918, København Magisterstaten Bogen om Kaj Munk Puteus, Aarsskrift for Slagelse Elevsamfund Slagelse Gymnasiums Historie (Slagelse 1977). Personligt fra overlæge, dr.med. Henning Aastrup, rektor Jens Sørensen og lektor Hugo Ibsen. vers 8: Men tænk Jer, hvordan det er gaaet med Fich, som forhen jo savnede Sans for Musik: sit Blods Melodier nu høre han kan, han føler, at Drengen er vokset til Mand! Henrik Immanuel Brorson Fich f. 11. august 1900 i Løgstør, d. 5. november 1962 i Hillerød. Søn af provst i Løgstør Johannes Frederik Fich og Birgitte Margrethe Glahn Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Medlem af Pip: "Naar Fich fik en Drik, var det Skik, han blev kvik, inspirerende Taler om Tak og Tik." - "Årene på Regensen var de bedste i mit liv" fortalte han sin søn. Cand. polyt. (kemiingeniør) Ingeniør ved Nordisk Natrolith Assistent ved De Danske Spritfabrikker, fra 1938 fabriksbestyrer ved fabrikken i Hobro, fra 1947 til afgang på grund af sygdom 1958 ved fabrikken i Slagelse. Gift 1928 med Lilly Signe Koefoed f. 1900, datter af skibsbygmester Jens Julius Koefoed og Dagmar Benecke. Børn: Hans Henrik F. f. 1930, cand.mag. 1957, studielektor. - Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Magisterstaten Stamtavler over danske skægter: Pich (intet forfatternavn, København 1941). Personligt fra Poul Stavnstrup, se noter til vers 9, fra Henriks broder, rektor Brorson Fich, Regensen , og fra sønnen Hans Fich. vers 9: Se, Staunstrup han fried' til Pigen en Da', men blodrød hun vendte ham Ryggen og sa': "Nej, Svensk ska' han vara, som ta'r mig til fru, och klogre och större och smückre än du." Poul Stavnstrup f. 18. september 1900 i Herning. Søn af kordegn Andreas Stavnstrup og Karen Nielsen Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Modlem af Pip. Cand.jur Politimester på Frederiksberg Gift 1927

6 med Ingeborg , datter af apoteker i Næstved Carl Ludvig Petersen og Anne Marie de Fine Bunkeflod Børn: Andreas f. 1929, politiassessor, Poul f. 1932, ingeniør i NESA, Tyge f. 1936, cand.mag., lektor ved Handelshøjskolen. - Politimesteren er altid ñængslende at tale med, også for lukkede døre, secret service. Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Kraks Blå Bog. Personligt ved forhør af politimesteren. vers 10: Og Munk han har skimted den skønneste Læg, han glemmer paa Gassen sit blødkogte Æg. Hans Æg og hans Aand er vel redebon - men: -at Kødet er skrøbeligt føler vor ven! verset om Munk er digtet af Peder Bækgaard, se vers 11. I årene boede to store digtere på Regensen: Kaj Munk og færingen Jørgen-Frantz Jacobsen Munk var medlem af Pip og dominerede Regensen i sine år som gårdbroder og klokker. Jørgen-Frantz Jacobsen, næsten selvudslettende, sled sin.skæbnes idevand. - ank fik i en periode med tvivl og pessimisme omkring 1930 stærk åndelig støtte fra to regensbrødre, dels den højtbegavede Arne Lyngby, , der som student fra Frederiksborg 1920 fik Regensen i rusåret. Lyngby døde som konstitueret politiadvokat. - Dels den senere læge William Knudsen (se noter til vers 1) og navnlig fra hans kone Helga. - Kilder: Bogen om Kaj NMnk - skrevet af hans venner (København 1946). Heri har sognepnæst Herluf Aagaard ( ) og statsmeteorolog Ingolf Sestoft (se noter til vers 3) skrevet om deres ven og regensbroder. De fineste analyser af MMnk skyldes hans kongeniale regensbroder dr.theol. Niels Nøjgaard i 4 bøger om NMnk, sidst: Mest lever vi når vi dør. 7 skitser om Kaj Münk (1973). - Kaj Munk: Foraaret saa sagte kommer. Erindringer. Mindeudgave vers 11: Men Bækgaard er mærkelig venlig og rar, og spørger du hvorfor, saa faar du til Svar: 'Wün ven, ved du ikke, at verset om MMnk og Staunstrup er lavet af mig, din Hallunk." Peder valdemar Bækgaard f. 22. december 1889 i Aalborg, d. 2. oktober 1933 i København. Søn af købmand Bertel Bækgaard og Marie Sørensen. Student 1914 (Aalborg). Regensen Cand.med Praksis i København fra 1924 til sin død. Arbejdede for seksualoplysning, drev sammen med sin kone en seksualpoliklinik i nært samarbejde med læge J.H. Leunbach ( ). Gift 1924 med tandlæge Ellen Lebrecht-Nielsen f. 14. november 1895 i Silkeborg, datter af købmand Våldemar Nielsen og Bertha Lebrecht. Børn: Birthe f. 1926, gift med finnen Guido Pergament. Bækgaard indtog en vis særstilling, i alder og erfaring 10 år ældre end gårdbrødrene. Erfaringerne kom til gavn. - Kilder: B.'s biografi i P. Hertoft: Det er måske galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark (1983). Studenter 1914 (København 1939). Lægestanden (1939). Personligt fra fru Ellen Bækgaard.

7 vers 12: I Kælderen ligges der ogsaa paa Lur, dernede en Skoma'r energisk gør Kur: "Hun er sgu Saftsusemig morderlig god, min Middagsmad gerne i Stikken jeg lodl" Skoma'r er en af de lovpriste regenskarle, der trofast mødte hver morgen, mest velkomne efter kl. 10, med en ildskuffe fuld af gløder til at antænde kakkelovnens gode bøgebrænde fra l.ste og 2.det Sorø, de to skovdistrikter, som hørte under universitetet, og som leverede bnænde til Regensen, Metropolitanskolen m.fl. VCres karl på 9. gang hed i 1921 Herman Nielsen. Skoma'rs navn er glemt. Men her lurer han endnu. vers 13:]&H1eneste,som.man ved Fatningen ser, er selve vor brave og gode Homer; hans Teologi har bevaret hans Kød, for ellers saa led han vel selvsamme Nød. Homer er Ejner Carsten Larsen f. 2. oktober 1899 i Tostrup nær Sønderholm øst for Nibe, d. 10. maj 1982 i Hellerup. Søn af førstelæmer Anton Larsen og Maren Kirstine Sørensen Student 1918 (Aalborg). Regensen Huleboer. Cand.theol Sognepræst i Kongens Lyngby. Gift 1927 med Gudrun Maja Storm f i København, d i Herlev, datter af papirhandler Knud Storm og Anna Kirstine Hansen Børn: Kirsten Storm L. f. 1928, gift med kontorchef Markus Svarre, og Jytte Storm L. f. 1932, gift med afdelingschef Steffen Testrup. I sine nekrologer skriver pastor P.V. Høier i Lyngbybladene 18. maj 1982: Christianskirken i Lyngby er hans værk! Når vi drøftede vore vanskeligheder, sluttede han realistisk og optimistisk: Jamen på søndag er der gudstjeneste igenl - Sognepræst Johan Käszner skriver om ham: "Homer var en særdeles pæn mand med et meget tiltalende ydre, stilfærdig, værdig, men også med megen sans for humor." Interdum dormitat bonus Homerus, og det gjorde Ejner Carsten Larsen også. Her lever han evigt i højsangen om Linnea.-Kilder: Lyngby-bladene 18.maj Personligt fra Jytte Testrup. vers 14: Hvordan skal vor Fremtid dog forme sig nu, det aner jeg ikke og langt mindre du; vi savner et Virksomt og hjælpende Raad, thi sæt nu, at V1P. blev vilter og kaad. V.P. er Regensens viceprovst , den elskelige og højt respekterede filosof og ungkarl, dr.theol. Otto Ludvig Thune Jacobsen vers 15: Men Pigen Linnea, som piner vor Gaard, hun ikke et Muk af det hele forstaar.' For Fremtiden nynner hun glad vort Refnæng og sukker hver Aften, naar hun skal i Seng: "Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta' - Tralalalala, Tralalalala. Jeg bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel" Sidste vers i Kaj Manks første kærlighedsdigt - højsangen in aeternum!

8 Reag erxsj.a11eirs anlftxncle t medlemsliste pr.]d juli 1984 Hr. læge Erik Agner Classensgade 64 Hr. postdirektør, cand. jur. B.M. Andersen Johs.V.Jensens Alle Valby Hr. lektor Bernhard Andersen Bakkedraget Hillerød Hr. Hans Jacob Andersen Fruestuevej Svendborg Hr. landsretssagfører Stig Andersen Jyllingevej Rødovre Hr. cand.jur. Ove Baggesen Mosevangen 27 Hr. residerende kapellan Peter Balslev-Clausen Ahlmanns Alle Hellerup Hr. læge Lars Baumbak Weysesgade Københ avn Ø. Hr. cand.med. Niels Bie Herlufsvænge 4, l.tv Næstved Hr. advokat Jürgen Birch Vestergade 8, København K. Hr. overlæge Immanuel Bitsch-Larsen Hestehavevej Maribo Hr. landsretssagfører Søren Bjerre Silkeborggade 34 Hr. professor Jannik Bjerrum Reersøgade 2, 2. Hr. overlæge Erik Bredahl Dag Hammerskjölds Alle 3 Hr. Svend Brint-Nielsen Boulevarden Ålborg Hr. overlæge, dr.med. Klaus Bro-Jørgensen Skodsborgvej Nærum Hr. lektor, mag.scient. Ole Brændstrup Augustvej Herlev Hr. professor N. Fabritius Buchwald Ingeborgvej Charlottenlund Hr. cand.polit. Peter A. BØggild Gassehaven Holte Hr. advokat Lars Christensen Hunderupvej Odense Hr. sognepræst Anton Christoffersen Tullebølle 5953 Tranekær Hr. direktør Holger Colding-Jørgensen Kornbakken Virum Hr. cand.polit Jørgen Dalhoff Vestervang Allerød Hr. cand.mag. Hans Dam Marthagade 5, l.th. Hr. dommer Peter Dam Falkevej Ribe Hr. Finn Dansgaard Uraniavej 14, København V. Hr. overlæge Otto Davidsen Clausens Alle Fruens Bøge Hr. landsretssagfører Hans Dirks Torvegade Vejle Hr. generalkonsul H.A. Djurhuus Kgl.Dånisches Generalkonsulat Heimhuderstrasse 75 D-2000 Hamburg 13 Hr. fuldmægtig, cand.jur. Esben Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Cand.theol., fr. Hanne Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Hr. advokat Michael Dreyer Toldbodvej Køge Læge, fr. Gertrude Ellekilde Mosevej Rødby Hr. læge Kurt Engelbrecht Frederiksborgvej Roskilde Hr. Lars Fausgaard Dorthesvej 27, st.tv Brabrand

9 Hr. overlæge Carsten Feddersen Rymarksvej 109, 2.tv Hellerup Hr. overlæge, dr.med. Rasmus Fog Parcelgårdsvej Roskilde Hr. cand.polit Helge Fosgaard Slotsvænget Hillerød Hr. cand.scient. Niels Frederiksen Kulsviervej Lyngby Hr. kontorchef, cand.mag. Lenard Friedmann Aabjergvej Vanløse Hr. advokat Hans 0. Frimodt-Møller Kongeleddet Charlottenlund Fr. Susanne Gaun Uraniavej 14, København V. Hr. pastor Thorkild Grosbøll Østerbrogade 132, 3. Hr. direktør, cand.polit. Olav Grue Øresundsvej 1A 2920 Charlottenlund Hr. læge Erik Gudiksen Moltkesvej 49, København F. Hr. cand.polit. Peter Guldager Engdalgårdsvej Beder Hr. ambassadør, dr.phil. A. Rosenstand Hansen c/o Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K. Hr. fuldm., cand.jur. Arne Hansen Vallerødgade Rungsted Kyst Hr. overlæge Egon Hansen Carstensgade Tønder Hr. mag.scient. Erland Brun Hansen Østbanegade 105, 3. Hr. landsretssagfører P. Dyhre Hansen Fisketorvet Odense Hr. rektor Arne Helman Carinaparken 32 Hr. læge Frode Henriksen Jespersvej 27 Husodde 8700 Horsens Hr. direktør, cand.jur. Poul E. Henriksen Valbyholm 17, st. vær.l Valby Hr. lektor, civiling. Henning Herlufsen Frimodtsvej Hellerup Hr. læge William Hertz Frugthegnet Virum Hr. cand.polit. Niels Hoff Ellesøpark Vedbæk Hr. cand.polit. Søren Hoff Attemosevej Holte Hr. laborator Christian Holm Herlufsvænge Næstved Hr. vicegeneralsekretær Mogens Holm Bregnerødvej 11 Hr. cand.jur. Poul Hedegård Holm H.C.Andersens Boulevard København V. Hr. lektor Svend Holm Østerhegn Bagsværd Hr. adjunkt, cand.polit. Esben Holstein Ringgade Sønderborg Hr. lektor, cand.mag. R.L. Hornby Eskeager Søborg Hr. dr.phil., lic.the Hvidberg-Hansen Dalsagervej Egaa Hr. Allan Høg Regensen St. Kannikestræde København K. Hr. P. Høiberg Greisdalen Nyborg Hr. viceretsformand Jørgen Høyrup Ellinorsvej Charlottenlund Hr. redaktør John Idorn Bukkeballevej Rungsted Kyst Hr. læge Max Jacobsen Ravnsbakkevej Frederiksværk Hr. professor Niels Kingo Jacobsen Kielstruplund 45

10 10 Hr. cand.scient. Leif Helt Jensen Nordkrog Hellerup Hr. pastor Per Jensen Aprilvej Herlev Hr. lektor John Johnsen Birkevej 40 Hr. overlæge Erik Juhl Kildevej Holte Hr. læge Finn Jørgensen Hybenvej Næstved Hr. pastor Kjeld Jørgensen Frederikskirken 17, Rue lord Byron Paris Frankrig Hr. lektor Knud Whitta Jørgensen Oldvejsparken 15 Gevninge 4000 Roskilde Hr. retsassessor Poul H. Kirkegaard Frederiksborgvej Roskilde Hr. læge Ib Kleiter Lægehuset Rådhuspladsen 4200 Slagelse Hr. cand.jur. Karsten B0 Knudsen Gustav Johannsens Vej København F. Hr. advokat Søren Skov Knudsen Hellerupgårdsvej Hellerup Hr. cand.polit. Torben Knudsen Zinnsgade 3, 3.tv. Hr. kontorchef Øjvind Knudsen Krøyersvej Klampenborg Hr. mag.art. Chr. Kock Islands Brygge 11, 4.th København S. Hr. socialdirektør Jørgen Kock Møllegårdsvej Risskov Hr. læge Thure Krarup Bispebjerg Parkalle København NV. Adjunkt, cand.mag. fr. Elisabeth Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. cand.polit. Steen Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. advokat Niels 0. Kyed Bjerne Langgyde Fåborg Hr. adjunkt, mag.art. Carl Kähler Hostrupsvej 11, 3.th København V. Hr. sognepræst Johs. Langhoff Fiolstræde København K. Hr. cand.scient. Bjørn Buchardt Larsen Galgebakken T.5/20 A 2620 Albertslund Hr. sekretær, cand.polit. Helge Rud Larsen Holmeparken Virum Hr. kontorchef, cand.jur. Carl Erik Lautrup Jasminvej Valby Hr. rigsadvokat Per Lindegaard Fyrresvinget Holte Hr. sognepræst Kaare Lindquist Museumsgade Maribo Hr. cand.jur. Knud Lomholdt Geelskovvej Virum Hr. fængselspræst Carl Lomholdt Fussingsvej 8 B 8700 Horsens Hr. civ.ing., direktør Sven Gunnar Lundgren Enighedsvej Lyngby Hr. højskoleforstander Ebbe Lundgaard Skælskør Folkehøjskole Møllebakken Skælskør Hr. overlæge Finn Lundvall Skolevej Gentofte Hr. redaktør Lynge Lyngesen Eggersvej Hellerup Hr. professor Frede Løkkegaard Nr.Farimagsgade 15, 3.tv København K. Hr. Magnus Madsen Niels Finsensgøta Thorshavn Færøerne Hr. Erik Malberg Mimosevej Allerød Hr. overlærer, cand.theol. Heinrich Meyer Ida Tesdorpfsvej Humlebæk

11 11 Hr. advokat Kai Michelsen Bredgade København K. Hr. dr.med. Mogens Milfeldt Trondhjemsgade 11 Hr. læge Svend Mortensen Frederiksborgvej Roskilde Hr. professor, dr.phil. Detlev Müller Margrethevej 8 D 2900 Hellerup Hr. landsretssagfører Poul Mynborg Alsgade Sønderborg Hr. skolelæge Børge Mølgaard Buen 13, 1.tv. Brejning 7080 Børkop Fr. Lene Møller Østerbrogade 104, 4.tv. Hr. vicedirektør Wm. Nedergaard Tværvej Rungsted Kyst Hr. byretsdommer Ole Nicolaisen Nordvad Søborg Hr. professor, dr.phi1. Gerhard Nielsen c/o Danmarks Radio Halmstadsgade 8200 Århus N. Hr. Lars Thyge Nielsen c/o Wilhelm Nielsen Carinaparken 54 Hr. speciallæge, dr.med. Poul Ebbe Nielsen Mindevej Søborg Hr. Stig Lynghøj Nielsen Skovlyvænget Hørsholm Hr. kontorchef, cand.jur. Bent Noiesen Gothersgade 151, 4.th København K. Hr. cand.polit. Karl Nolsøe Hvidovrevej Hvidovre Hr. advokat Ole Christian Nygaard Vangeleddet Virum Hr. speciallæge Olaf Nørgaard Skivevej Holstebro Hr. Jesper Nørregaard Birkedommervej 91, 2.th København NV. Fr. Gulli Odsbøl Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Fr. Anne Nicoline Olesen Norderstrasse D-2390 Flensborg Vesttyskland Hr. fhv. statsmeteorolog Johs. Olsen Gladsaxevej Søborg Hr. læge Rich. Olsen Mølkensvej Kerteminde Hr. museumsdirektør Jørgen Paulsen Langesvej Hillerød Hr. fuldmægtig Allan Pedersen Finsensvej 69, 3.th København F. Hr. direktør, cand.jur. Erik Ross Pedersen Charlottenlundsvej Hellerup Stud.scient., fr. Ingelise Pedersen Dønnerupvejen 12 A 4450 Jyderup Fr. Suzanne Pelch Ndr. Frihavnsgade 54, 3. Hr. professor, dr.med. Villy Posborg Petersen Vestervang 7, Århus C. Hr. sognepræst, dr.theol. Regin Prenter Bjergvej 1, Bedsted 6240 Løgumkloster Hr. Jens Rahbek Gothersgade 158 A, 1.th København K. Hr. cand.jur. Bjarke Rasmussen Theseus Alle 'Hvidovre Hr. kontorchef, cand.jur. Hans Rasmussen Vasevej 17 A 2840 Holte Regensens Klokker St. Kannikestræde K. Regensens Provst St. Kannikestræde K. Hr. seminarielektor Knud Rendtorff Enebærvej Odense S. Hr. kreditforeningsdirektør Robert Riis Skodsborgvej Holte Hr. adjunkt Michael Rohde Teglværksvej 26

12 12 Hr. læge Hans Rosenkvist Stenløkken 9 Fr. Lu11 Ross Classensgade 64 Hr. Henrik Rudbeck Hortensiavej København V. Hr. Karl Ruge Erik Menvedsvej Viborg Hr. overlæge Tage Samsø-Jensen Frederiksdalsvej Virum Hr. magister Hans Sand Henrikshave Vedbæk Hr. landsretssagfører Aage Scheibel Torvet Hillerød Hr. retspræsident Tage Scheller Almindingen Søborg Hr. fhv. statsmeteorolog Ingolf Sestoft Classensgade 54, 3.th. Fr. Birgitte Skov Østergade 16 B, København K. Hr. professor, dr.jur. Henning Skovgaard Lundehusvej 15 Hr. politimester Poul Stavnstrup Frederiksberg Alle 47, København V. Hr. Hans J. Steenberg St. Kannikestræde København K. Hr. cand.mag. Niels Kr. Steensberg Smyrnavej København S. Hr. pastor H. Andreas Steffensen Dalgas Boulevard 85, l.tv København F. Adjunkt, fr. Bodil Stenvang Slotsvænget Hillerød Hr. direktør, cand.polit. Erik Stockmann Enrumdammen Vedbæk Hr. overlæge P. Stougaard-Andresen Hjerting Strandvej Esbjerg Fr. Inger Struve Amager Boulevard København S. Hr. direktør Tage G. Sørensen Frederiksberg Runddel 3 C 2000 København F. Hr. advokat Henrik Teide Åmosebakken Virum Hr. landretssagfører B. Thisted Hauser Plads 10, København K. Hr. overformynder Hans L. Thomsen Godthåbsvej 111, København F. Hr. Henrik Bjerregaard Thomsen Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Hr. landsretssagfører Jørn Thomsen Nørre Farimagsgade København K. Fr. Anne Pia Thoregaard Skt. Thomas Alle 2, 4.th København V. Hr. Chr. T. Torp-Pedersen Weysesgade 34 Hr. dr.phi1. J. Troels-Smith Grønnemose Alle Søborg Hr. landsretssagfører Eduard Troelstrup Søborg Hovedgade Søborg Hr. overkirurg Hans Tønnesen Nyhavn 8, København K. Hr. arkivar Jeppe Tønsberg Johan Wilmanns Vej Lyngby Hr. overlæge Palle Taarnhøj Billesborgvej 31 Egøje 4600 Køge Hr. amtsdirektør, cand.jur. Ernst Verwohlt Strandengen Roskilde Hr. vicestatsadvokat Bjørn Vesterbirk Buen København F. Hr. dommer Paul Vestergaard Amager Fælledvej 18, 5.th København S. Hr. direktør Victor C.V. Vilner Bregnerødvej 79 st., lej1.1 Hr. udskrivningschef T. Vorstrup Kløvermarken Solrød Strand

13 13 Fr. Anne Marie Vædele Hr. øjenlæge, dr.med. Hr. generalsekretær Kjærstrupvej 64 Carl Erik Westerlund A.C. Wiin-Nielsen 2500 Valby Kongensgade 25 Engelsborgvej Nykøbing F Lyngby Hr. læge Knut Wallevik Strandgade 46 Hr. Søren Widding Hr. hospitalsinspektør 1401 København K. Hillerødvej 6 Erik Winterø 3480 Fredensborg Bakken Glostrup Hr. cand.scient. Niels Willumsen St. Kannikestræde København K. Peter Zeeberg: BERETNING 0M EPTERÅRSKLOKKERATET 1983 Skraps klokkerat, i efteråret '83, startede forrygende med den kedeligste generalforsamling i mands minde: Vi havde indgået en aftale, der skulle snyde Hof og Tilia for så mange embeder som muligt og den holdt lidt for godt. Tiende gang de samme bliver røvet er komikken til at overse! Denne beretning kommer, som den slags altid gør, til at handle om fester og slåbrok-aftener. Men i virkeligheden giver dette naturligvis et skæwt billede af Regensens, og klokkerens, dagligdag. Mindst halvdelen af klokkerens arbejde består af administration og renden til møder (fx. nu i bestyrelsen for Københavns Universitets kollegiesamvirke... osv. ), som kan kede selv de mest hærdede. Det skal jeg naturligvis skåne læserne for jeg ville bare lige nænne det. Tilbage til det sjove: Vi lavede vores første, beskedne, arrangement allerede ugen efter. Det var den aften vi tævede England i fodbold, og i den anledning lavede vi te og fodboller til alle de lokale tilskuere. Den første egentlige slåbrok-aften foregik ovre på den anden side af gaden. Det var vor nuværende musikdirektør, Niels Erik Wegge-Olsen, der gav koncert på orglet i Trinitatis kirke. Programmet spændte fra barokken til årets høst, og mellem numrene forklarede Niels Erik om orglet og musikken for alle os andre, der sad rundt om ham oppe på orgelpulpituret. Indflytterfesten skulle være 60'er-fest. Alle kom udklædt som flippere, provoer eller Vietnam-soldater, og conventet havde for en gangs skyld den helt store selvironi fremme og kom som undervandsbåd (gul). Vi sad på madrasser på gulvet og spiste mikro-makro-rijstafel, og til dansen spillede et rigtigt 60'er-band. Som underholdning under middagen var der arrangeret forskellige happenings - stadig i 60'er-

14 14 Provstetale I i I I Klokkertale stil. Størst lykke gjorde Kåre Clemmesens streaking midt under provstens tale. Revyen stod Gamle, anført af Asger Svane-Knudsen, for, og det lykkedes dem, som noget helt nyt, at få en disciplineret forestilling ud af vores failes anstrengelser. Middagen inden havde lige som semestrets andre fester markant flere deltagere end vi er vant til - og tendensen synes at fortsætte. I december skulle vi have haft en oplæsnings-aften med digteren Bo Green Jensen, men han blev syg i sidste øjeblik og sendte i stedet sin kollega Klaus Lynggaard, der ganske vist ikke, som Bo Green Jensen, er verdensberømt i de rigtige kredse, men ikke er mindre digter af den grund. Kort før julefesten lavede vi en "origami -aften (bare rolig: Japansk papirfoldning ). Vi blev instrueret af den internationalt kendte specialist Thoki Yenn, der kunne folde stort set alt i papir. For mig, i hvert fald, bliver julestads aldrig bare julestads igen efter det. Julefesten var naturligvis, med det omtalte kampe-fremmøde, en stor mundfuld, men i den slags situationer har vi jo vores (og Regensianersamfundets) kok, Jacob, der åbenbart arbejder allerbedst i panik-situationer. Denne gang lykkedes det ham at fremtrylle en alt-godt-fra-havet -forret, der kunne tage vejret fra hvemsomhelst og - for at det nu ikke skulle gå for vidt med al den jul - "kanin a la provencale"! Og under middagen underholdt skuespilleren Gotha Andersen.

15 15 60'er-stemning ved indflytterfesten En del af klokkertalen ved denne lejlighed udgjordes af et juledigt, som jeg til almindelig adspredelse vil aftrykke her. Indholdet er ganske Vist lidt internt, men med de rette prosopografiske noter går det nok: I byen stod Regensens larm, i sne stod Busck i skjul. Det var koldt, men Granes (l) gås var varm - den sku' også mærke det var jul. (man kan ligefrem mærke digteren fryse: hans fødder hopper så underligt) Sådan begynder ofte julens sange. I ved, Vi synger dem hver jul af pligt, skønt de er dels for dumme dels for lange, men det skal også gælde dette digt. Som sagt: vor gård er fyldt med larm. Hist står en flok og kvidrer korisk. På Raasteds (2) tegn de åbner deres barm - dog dette kun forstået metaforisk. Der kokkereres vildt, men gennem dampen og gryders skramlen anes korets galen samt Birgits (3) taktfast sammenbidte stampen med 87 tallerkner op til salen.

16 16 Som rytme går en tumblers skæve tromlen (4) samt centrifugens vilde dans og klappen. I bunden ligger så den sjove bumlen, når Birgit falder baglæns ned ad trappen. Man spør sig selv, hvad man dog går og laver: og taler vredt om julehysteri. Og nu forventes alle at gi' gaver, som ingen har en smule lyst at gi'. I buegangen står en tigger og spiller fløjte for en mønt. Vi kender vel hans fløjt, vi nikker... g og ser så væk - men det er ikke kønt! Vi burde tænke på det kræ i kulden: hvorfor spiller han grøn er vårens hæk. Ibrhjemme venter konen nu med rullen, og når han kommer hjem er mønten sikkert væk! En sådan skæbne burde sindet røre, men nej, vi sidder her og fylder vores vom, og tænker på os selv bag låste døre - kun et jeg tror kan mildne verdens dom: (med salvelse) Havmad, kaniner og ris a l'amande er retter hvortil vi kan si's at ha' hang! Orkestret til dansen bagefter var jeg personligt meget glad for: Et rigtigt gammeldags jazzband. Det viste sig nu ikke at være noget ubetinget succes. Ungdommen i dag synes ikke meget om fantasi hvad dansemusik angår. Dog lykkedes det et par uger efter at få alle ud at trampe, da vi havde en folkedanserforening på besøg. Måske er ungdommen i dag bare meget konservative hvad fester angår. Som afslutning på semestret havde vi den 28. januar besøg af skuespilleren Erik Mørk, der læste H.C.Andersen og Kierkegaard. Vi havde indbudt Elers og Borchs og salen var stopfuld. En stor oplevelse, som jeg tror de fleste vil huske længe. 1. En provst. 2. Jens Erik, vores daværende musikdirektør. Han gjorde sig på denne tid særligt bemærket ved at bruge det meste af sin tid på en nyanskaffet gris, og resten på at stå ude i buegangen og spille fløjte for de sagesløse forbipasserende julesange om sommeren og omvendt. 3. Birgit Lauritsen, daværende porcelænsdirektør. 4. Vi føler alle meget for vores maskiners dårlige helbred. Udgivet af Regensianersamfundet, c/o Det danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., telefon (01)

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

u»r m '- mmsmmsamnms x«; 5 7 < 5 _ mmm mmummumm venn 1' i* årgang (1992-)'111993,ORDIANÆRGENERALFORSAMLING 71992 r- f. «i'regensianersamfundetv i i i -.r 2--på'Co'llegium Domus Regiæ - *holdes fredag d..27.

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

;vvv... Rtümsmntmmmnbssæ mmm MEDLEMSBLADK«VI serie.mc 14 Juni 1964 Sommertur 1964 RE GENSIANE RSAMF UNDET AFHOLDER tirsdag den 16.juni 1964 kl 19. sammenkomst med damer Mødested: Dansk Folkemuseum i Brede.

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Erik Fonsbøl. Lille Putte. Erindringer

Erik Fonsbøl. Lille Putte. Erindringer Erik Fonsbøl Lille Putte Erindringer 2 3 At se livet i øjnene og elske det for hvad det er Virginia Wolf 4 Forord Vi sidder og mørkner. Det er februar. Solen er gået ned et godt stykke til højre for Horne

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

I pausen spillede The Amateur Dances Jazz-Band dirigeret af Hr. Børge Rosenwald.

I pausen spillede The Amateur Dances Jazz-Band dirigeret af Hr. Børge Rosenwald. Efter sit udenlandsophold siden Danmarks Tournéens afslutning - begynder Otto Lington den 1. september 1931 at spille hos Pagh i Frederiksbergsgade. Derefter fra november hos Ritz. Den 20. december 1931

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere