Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EG LSE. REGUYSIAHEESANFOHDEIGVA ' MEDLENSBLAM 77.Årg D. Müller: VISEN OM LINNEA Visen 0m Linnea er skrevet df.kaj Mank 0g forekommer i den lille bog fra 1923, "Rub 0g Stub", som indeholder skuespil og sange fra Regensens rusgilde i Teksterne er næsten udelukkende skrevet af.kaj Mank. De er temmelig interne og derfbr ikke senere genoptrykt, og "Rub 0g Stub" er i dag næsten uopdrivelig. Tolv gamle regensianere fra Regensens storhedstid har i årene samlet noter til visen om Linnea, "som bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel - De tolv er: Rektor Kristen Brudsig f.1901, professor Niels Fabritius Buchwald f.1898, sognepræst Johan Käszner f.1896, civilingeniør dr.techn. Sven Gunnar Lundgren f.1901, rektor Knud Meseholm f.1900, professor dr.phil. D. Müller f. 1899, sognepræst dr.theol. Niels Nøjgaard f.1900, statsmeteorolog Ingolf Sestoft f. 1899, politimester Poul Stavnstrup f.1900, overlæge dr.med. Hans Tønnesen f.1899, dommer Paul vestergaard f.1899 og overlæge dr.med. Henning Aastrup f Visen om Linnea er 15 vers i RUb og Stub". Hun var en yndig svensk pige, der i 1922 blev ansat som hushjædp hos Regensprovsten. Hun var 19 år og fik blodet til at rulle, sympaticus multiplicerede hjertefrekvensen med 1,6! Linnea Swalin f. 30. januar 1903 i Billeberga, gift Larsson, bor 1983 i Spånga ved Stockholm. vers l: Regensen har faaet en ny Attraktion, som ej har at gøre med Knudsens Mission. Thi Provsten har faaet en Pige saa sød, som ogsaa vil gøre paa Pæren dig blød. Omkvæd til alle 15 vers: Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta'. Tralalalala, Tralalalala, Hun bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rige.

2 Knudsens Mission hentyder til stud.med. William.Knudsen , kaldt "Lapmissionæren. Rub og Stub 1923 har 5.33 visen: "Giv en SkEXV'til Lapmissionen, hvori det hedder: "Thi det muntre Liv i Gaarden kues helt af Lappers Magt Glæden ligger død i Baaren Viddet er i Graven lagt. 0g: Knudsen forrest er i Kampen fuld af ægte grundtvigsk Glød. Årsagen til navnet må søges i, at 1apperne kun modvilligt labbede den strenge åndelige fiberkost i sig, enigmatiske cellulosemiceller som ikke undgås selv i det mest spændende studium. Lapmissionæmen endte sine dage som Læge i Jullerup på Nordfyn. Provsten er Regensprovsten, historikeren, professor dr.phil. Knud Fabricius , som styrede Regensen Svært for ham at efterfølge Regensens berømteste provst, professor dr.jur. Julius Lassen De første år var der opslag i porten om at dæmpe Ululatus cimbrici. Men det kan nok være, at Linnea fik vendt misnøje til popularitet, og Ululatus afløstes af Evoë, det bacchiske jubelråb. Vers 2: Ja, Gaarden er fuldkommen kulret og skør, de fleste gaar rundt som forelskede Kør. Enhver er mistænksom og lynende gal paa alle, thi alle er alles Rival! vers 3: Selv Sestoft bestandig i Vinduet staar, og ofte et Glimt af Linnea han faar. Han er lidt forelsket, den flittige Mand, om Faget ej mere han samle sig kan. Sestoft er Ingolf Partsch Olsen Sestoft.fü 21.april 1899 i Ødsted ved vejle. Søn af pastor Hans Chr. Olsen Sestoft og Anna Catharina Partsch Student 1917 (vejle). Regensen Medlem af Pip. "Kommer der ikke snart en istid til mig, rød eller grøn til mig. Urokse på Studentergården Gand.mag (fysik, matematik, kemi, astronomi) meteorolog og statsmeteorolog. Gift 1941 med Mette Kirstine Hansen Løfberg , datter af gartner i Helsingør Thomas Hansen Løfberg og Maren Hansen. Børn: Arne Ingolf S. f.1942, cand.scient., adjunkt. Allerede i gymnasiet blev pnæstens søn i Ødsted berømmet for sin begavelse. Og nu da hans regenskammerater alle er over 80 år, samler han os ved subtil tungetale til platter og ta'seller. Sestoft, vejrmanden, ven af Aiolos, fortjener en buket vindroser, han tabte aldrig vejret. - Kilder: Kraks Blå Bog, Magisterstaten Personligt fra Sestoft vers 4: Og Rysgaard forlængst har besluttet sig til, sin Lykke ej længer at sætte paa Spil. For Fremtiden Svensk bli'r hans vigtigste Fag, han vinker adieu til det galliske Flag! Jens Hove Nielsen Rysgaard f. 10. august 1899 i Gjersbøl ved Snedsted sydvest for Thisted, d. 23. december 1979 i Virum. Søn af gårdejer Jens Chr. Nielsen Rysgaard

3 og Dorthe Jensen Student 1918 (Viborg). Regensen Medlem af Pip - onomatopoietikon, nynnede lingvisten. Cand.mag (engelsk, fransk, tysk). Lærer ved Akademisk Kursus Adjunkt, senere lektor ved Skt. Jørgens Gymnasium.l Gift 1944 med Herdis Kjærgaard Rasmussen f i Gørding ved vemb. Børn: Gertrud f. 1946, bibliotekar, gift med Thorkil vestergaard. Rysgaard var en fremragende og morsom Lærer, som citerede Busch: Mein Sohn heisst Waldemar, weil es im Walde war og Morgenstern: "Die Möwen sehen alle aus, als wie sie Emma heissen. Goethe var 25 år yngre end Kant, filosoffen inspirerede ham.til de evige ord: "Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis - ja, alt forgænge- 1igt! Rysgaard satte tysk digtning og filosofi højt. - Kilder: Studenter Magisterstaten Martin Odgaard: Gamle skægter fra Hundborg (Sørensens Forlag, Snedsted 1976, 153 s. (vores Jens s.73)). Personligt fra Gertrud vestergaard. vers 5: Aborten sku' giftes til kommende Maj, og tænk, hvor han dog gik og glædede sig; men nu har Linnea hans Sjæl tændt i Brand, og Brylluppet kommer nok ikke i Stand! Aborten er Harald Bennike f. 19. januar 1897 i Kolding, d. 20. maj 1970 i Holsted. Søn af kalkulator Aage Bennike og Johanne Christensen Student 1915 (Kolding). Regensen Cand.med Læge i Holsted fra Gift 1924 med Johanne Theiltoft Jensen f. 1901, datter af købmand Chr. P. Jensen og Katrine M. Sehlmann Børn: Knud-Åge B. f. 1926, overlæge i Kolding, Else Margrethe f. 1929, overlærer i Greisdal,gift Bech Pedersen, Jens Hugo f. 1938, leder et fritidshjem i Tranum. Aborten, tilnavnet lyder nedsættende, men må betragtes som en art anti-litote, i virkeligheden udtrykkende respekt og beundring for en flittig studerende. Bennike blev da også læge et par år før de store kanoner. "Han var gennem alle de år, jeg mindes, meget glad for at fortælle om sine regensår, skriver hans søn overlægen. Bennike var allerede i regensårene forlovet med sin senere hustru. Hun skriver 1982: Hvert år sender jeg venlige tanker til Lindens fødselsdag. Hverdagen kunne være slidsom nok, man skulle gå stille på gangene især om dagen. Man var flittige derinde. - Kilder: Lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Personligt fra Johanne Theiltoft Bennike og hendes søn overlæge Knud-Åge Bennike. vers 6: Og Bertel brummer Kraftædemig paa, at andre end han skal den flicka ej faa; han prøver paa Svensk nu at sværge saa smaat, og inden ret Længe saa gaar det vist godt. Bertel er Peder Johannes Bertelsen f. 8. august 1897 i Kolding, d. 16. november 1977 i Thisted. Søn af bankbogholder Bertel Bertelsen og Hanne Anenie Eriksen Student 1915 (Kolding). Regensen Medlem af Gamle. Cand.med.l923.

4 Speciallæge i otolaryngologi i Thisted fra Gift 1924 med Alma Sørensen f i Sønderho, datter af kaptajn Hans Thomas Sørensen og Anna Brinch Børn: Erik BnnHLB.f.l924,civi1ingeniør,giftmedTbne,Hans Bruun]3.f.l927, designer, gift med Grethe, Hanne Brinch B. f. 1930, gift med F1. Kissmeyer-Nielsen, og tvillingesøsteren Lene Brinch B., faglærer, gift med Knut Höeg. Aagaard skriver i bogen om Kaj MUnk 1946 s. 70 (se noter til vers 10), at MUnk i toliniede vers, en art neuruppinere, sammenlignede en gårdbroder med sin modsætning i historien. Der er kun bevaret nogle få af rimene. Det om Bertel lyder: Naar Bertel bly til sit Virke gaar, det minder om Søren Kierkegaard." Bertel, den flotteste af medicinerne i årene på Regensen, mindede i det ydre næppe om Kierkegaard. Hanne Kissmeyer-Nielsen skriver 1982: Min far fortalte meget om sin regenstid, som nok var den lykkeligste i hans liv." Ni medicinere havde i regensårene en aura af fremtid: Peder Bertelsen ,PederVäldemarBækgaard , seversll, Oliverlknniksen , den festlig-barokke amtslæge på Falster, Anton Marius Jensen f.1898, kaldt Røveren", senior hospitalslæge i Chicago, Jens Nielsen , i mange år Danmarks fineste onkolog, dr.med. Hans Tønnesen f. 1898, overkirurg i Næstved, dr.med. Kjeld Tørning , overlæge på Øresundshospitalet, med til at udrydde Mycobacterium tubercu- 1osis, Peder VUust , overlæge i Ebeltoft,og dr.med. Henning Aastrup f.1898, overlæge i Slagelse. Ni musiske ætlinge af Asklepios og Steno. - Kilder: lægestaten Kolding Studenter (Barkholts Boghandel, Kolding 1957). Kraks Blå Bog 1960 (Oliver Henriksen), 1964 (Jens Nielsen). Personligt 1982 fra fru Hanne Kissmeyer-Nielsen. vers 7: Nu Ibsen Antigone helt har forladt, den aldrende Frøken, hun var ham for sat; mens Aarene graaner Antigones Haar, forskønnes Linnea jo Aar efter Aar. Antigones dyrker er Jens Albert Sørensen Ibsen f. 12. maj 1900 i vrinners på Mbls, dnæbt ved clearingmord ved Sorø den 9. april Søn af Søren Jensen Ibsen , landmand i vrinners, præstegårdsforpagter på Helgenæs, og Jane Andersen , datter af gårdejer i vrinners. Student 1918 (Ribe). Regensen Hu1eboer", som Kaj Munk kaldte dem, der ikke var medlem af en af de tre vækkerforeninger Gamle, Pip og Uglen. Cand.mag (engelsk, græsk, tysk). bærer ved Rønde Kursus, ved Horsens Statsskole, først adjunkt, senere lektor ved Slagelse Gymnasium. Gift 1925 med Hertha Emilie Lillienskjold f i Fjerritslev, d i Roskilde, datter af Hans Gustav L og Maria de Lemos Børn: Universitetslektor mag.art. Hugo Lillienskjold 1. f. 1926, Lisbeth Lillienskjold 1. f. 1927; giftpünther, bosat i Norge, og Grethe Lillienskjold 1. f. 1930, gift Eckert, bosat i København. Sestoft (se noter til vers 3) skriver i sin indtrængende skildring af Kaj Mbnks

5 regenstid (se noter til vers 10): "Jeg fandt Münk fordybet i samtale med stud.mag. Adbert Ibsen, der som Repræsentant for klassisk-filosofisk Livssyn og Dannelse jannlig var et skattet 3die Led i vor lille Diskussionsgruppe, tankeklar, skarp og konsekvent som han var. Lektor Helge Thomsen skildrer forholdene omkring clearingmordet 1944 i Slagelse Gymnasium I Puteus 1946 skriver rektor Sv. Bruun : "Albert Ibsen faldt som Offer for sin ukuelige Trang til at hævde den demokratiske Rettighed." - ved hovedlandevejen mellem Ottestrup og Kindertofte står en mindesten over Albert Ibsen. Ibsen har i "Studier fra Sprog- og Oldforskningen" behandlet Locke's alménideer og medarbejdet ved Søren Kierkegaards værker. - 0g Sofokles' Antigone, Oidipus' datter, har levet i Ibsens mørke kammer ud mod Kannikestræde. Og vi se ved Lampen Musernes Dans - et petroleundo musae saltant." - Kilder: Studenter 1918, København Magisterstaten Bogen om Kaj Munk Puteus, Aarsskrift for Slagelse Elevsamfund Slagelse Gymnasiums Historie (Slagelse 1977). Personligt fra overlæge, dr.med. Henning Aastrup, rektor Jens Sørensen og lektor Hugo Ibsen. vers 8: Men tænk Jer, hvordan det er gaaet med Fich, som forhen jo savnede Sans for Musik: sit Blods Melodier nu høre han kan, han føler, at Drengen er vokset til Mand! Henrik Immanuel Brorson Fich f. 11. august 1900 i Løgstør, d. 5. november 1962 i Hillerød. Søn af provst i Løgstør Johannes Frederik Fich og Birgitte Margrethe Glahn Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Medlem af Pip: "Naar Fich fik en Drik, var det Skik, han blev kvik, inspirerende Taler om Tak og Tik." - "Årene på Regensen var de bedste i mit liv" fortalte han sin søn. Cand. polyt. (kemiingeniør) Ingeniør ved Nordisk Natrolith Assistent ved De Danske Spritfabrikker, fra 1938 fabriksbestyrer ved fabrikken i Hobro, fra 1947 til afgang på grund af sygdom 1958 ved fabrikken i Slagelse. Gift 1928 med Lilly Signe Koefoed f. 1900, datter af skibsbygmester Jens Julius Koefoed og Dagmar Benecke. Børn: Hans Henrik F. f. 1930, cand.mag. 1957, studielektor. - Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Magisterstaten Stamtavler over danske skægter: Pich (intet forfatternavn, København 1941). Personligt fra Poul Stavnstrup, se noter til vers 9, fra Henriks broder, rektor Brorson Fich, Regensen , og fra sønnen Hans Fich. vers 9: Se, Staunstrup han fried' til Pigen en Da', men blodrød hun vendte ham Ryggen og sa': "Nej, Svensk ska' han vara, som ta'r mig til fru, och klogre och större och smückre än du." Poul Stavnstrup f. 18. september 1900 i Herning. Søn af kordegn Andreas Stavnstrup og Karen Nielsen Student 1919 (Frederiksborg). Regensen Modlem af Pip. Cand.jur Politimester på Frederiksberg Gift 1927

6 med Ingeborg , datter af apoteker i Næstved Carl Ludvig Petersen og Anne Marie de Fine Bunkeflod Børn: Andreas f. 1929, politiassessor, Poul f. 1932, ingeniør i NESA, Tyge f. 1936, cand.mag., lektor ved Handelshøjskolen. - Politimesteren er altid ñængslende at tale med, også for lukkede døre, secret service. Kilder: Studenter 1919 (København 1945). Kraks Blå Bog. Personligt ved forhør af politimesteren. vers 10: Og Munk han har skimted den skønneste Læg, han glemmer paa Gassen sit blødkogte Æg. Hans Æg og hans Aand er vel redebon - men: -at Kødet er skrøbeligt føler vor ven! verset om Munk er digtet af Peder Bækgaard, se vers 11. I årene boede to store digtere på Regensen: Kaj Munk og færingen Jørgen-Frantz Jacobsen Munk var medlem af Pip og dominerede Regensen i sine år som gårdbroder og klokker. Jørgen-Frantz Jacobsen, næsten selvudslettende, sled sin.skæbnes idevand. - ank fik i en periode med tvivl og pessimisme omkring 1930 stærk åndelig støtte fra to regensbrødre, dels den højtbegavede Arne Lyngby, , der som student fra Frederiksborg 1920 fik Regensen i rusåret. Lyngby døde som konstitueret politiadvokat. - Dels den senere læge William Knudsen (se noter til vers 1) og navnlig fra hans kone Helga. - Kilder: Bogen om Kaj NMnk - skrevet af hans venner (København 1946). Heri har sognepnæst Herluf Aagaard ( ) og statsmeteorolog Ingolf Sestoft (se noter til vers 3) skrevet om deres ven og regensbroder. De fineste analyser af MMnk skyldes hans kongeniale regensbroder dr.theol. Niels Nøjgaard i 4 bøger om NMnk, sidst: Mest lever vi når vi dør. 7 skitser om Kaj Münk (1973). - Kaj Munk: Foraaret saa sagte kommer. Erindringer. Mindeudgave vers 11: Men Bækgaard er mærkelig venlig og rar, og spørger du hvorfor, saa faar du til Svar: 'Wün ven, ved du ikke, at verset om MMnk og Staunstrup er lavet af mig, din Hallunk." Peder valdemar Bækgaard f. 22. december 1889 i Aalborg, d. 2. oktober 1933 i København. Søn af købmand Bertel Bækgaard og Marie Sørensen. Student 1914 (Aalborg). Regensen Cand.med Praksis i København fra 1924 til sin død. Arbejdede for seksualoplysning, drev sammen med sin kone en seksualpoliklinik i nært samarbejde med læge J.H. Leunbach ( ). Gift 1924 med tandlæge Ellen Lebrecht-Nielsen f. 14. november 1895 i Silkeborg, datter af købmand Våldemar Nielsen og Bertha Lebrecht. Børn: Birthe f. 1926, gift med finnen Guido Pergament. Bækgaard indtog en vis særstilling, i alder og erfaring 10 år ældre end gårdbrødrene. Erfaringerne kom til gavn. - Kilder: B.'s biografi i P. Hertoft: Det er måske galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark (1983). Studenter 1914 (København 1939). Lægestanden (1939). Personligt fra fru Ellen Bækgaard.

7 vers 12: I Kælderen ligges der ogsaa paa Lur, dernede en Skoma'r energisk gør Kur: "Hun er sgu Saftsusemig morderlig god, min Middagsmad gerne i Stikken jeg lodl" Skoma'r er en af de lovpriste regenskarle, der trofast mødte hver morgen, mest velkomne efter kl. 10, med en ildskuffe fuld af gløder til at antænde kakkelovnens gode bøgebrænde fra l.ste og 2.det Sorø, de to skovdistrikter, som hørte under universitetet, og som leverede bnænde til Regensen, Metropolitanskolen m.fl. VCres karl på 9. gang hed i 1921 Herman Nielsen. Skoma'rs navn er glemt. Men her lurer han endnu. vers 13:]&H1eneste,som.man ved Fatningen ser, er selve vor brave og gode Homer; hans Teologi har bevaret hans Kød, for ellers saa led han vel selvsamme Nød. Homer er Ejner Carsten Larsen f. 2. oktober 1899 i Tostrup nær Sønderholm øst for Nibe, d. 10. maj 1982 i Hellerup. Søn af førstelæmer Anton Larsen og Maren Kirstine Sørensen Student 1918 (Aalborg). Regensen Huleboer. Cand.theol Sognepræst i Kongens Lyngby. Gift 1927 med Gudrun Maja Storm f i København, d i Herlev, datter af papirhandler Knud Storm og Anna Kirstine Hansen Børn: Kirsten Storm L. f. 1928, gift med kontorchef Markus Svarre, og Jytte Storm L. f. 1932, gift med afdelingschef Steffen Testrup. I sine nekrologer skriver pastor P.V. Høier i Lyngbybladene 18. maj 1982: Christianskirken i Lyngby er hans værk! Når vi drøftede vore vanskeligheder, sluttede han realistisk og optimistisk: Jamen på søndag er der gudstjeneste igenl - Sognepræst Johan Käszner skriver om ham: "Homer var en særdeles pæn mand med et meget tiltalende ydre, stilfærdig, værdig, men også med megen sans for humor." Interdum dormitat bonus Homerus, og det gjorde Ejner Carsten Larsen også. Her lever han evigt i højsangen om Linnea.-Kilder: Lyngby-bladene 18.maj Personligt fra Jytte Testrup. vers 14: Hvordan skal vor Fremtid dog forme sig nu, det aner jeg ikke og langt mindre du; vi savner et Virksomt og hjælpende Raad, thi sæt nu, at V1P. blev vilter og kaad. V.P. er Regensens viceprovst , den elskelige og højt respekterede filosof og ungkarl, dr.theol. Otto Ludvig Thune Jacobsen vers 15: Men Pigen Linnea, som piner vor Gaard, hun ikke et Muk af det hele forstaar.' For Fremtiden nynner hun glad vort Refnæng og sukker hver Aften, naar hun skal i Seng: "Det er mer end en stakkels Alumne ka' ta' - Tralalalala, Tralalalala. Jeg bestemt er den dejligste Pige udi Danmarks og Sveriges Rigel" Sidste vers i Kaj Manks første kærlighedsdigt - højsangen in aeternum!

8 Reag erxsj.a11eirs anlftxncle t medlemsliste pr.]d juli 1984 Hr. læge Erik Agner Classensgade 64 Hr. postdirektør, cand. jur. B.M. Andersen Johs.V.Jensens Alle Valby Hr. lektor Bernhard Andersen Bakkedraget Hillerød Hr. Hans Jacob Andersen Fruestuevej Svendborg Hr. landsretssagfører Stig Andersen Jyllingevej Rødovre Hr. cand.jur. Ove Baggesen Mosevangen 27 Hr. residerende kapellan Peter Balslev-Clausen Ahlmanns Alle Hellerup Hr. læge Lars Baumbak Weysesgade Københ avn Ø. Hr. cand.med. Niels Bie Herlufsvænge 4, l.tv Næstved Hr. advokat Jürgen Birch Vestergade 8, København K. Hr. overlæge Immanuel Bitsch-Larsen Hestehavevej Maribo Hr. landsretssagfører Søren Bjerre Silkeborggade 34 Hr. professor Jannik Bjerrum Reersøgade 2, 2. Hr. overlæge Erik Bredahl Dag Hammerskjölds Alle 3 Hr. Svend Brint-Nielsen Boulevarden Ålborg Hr. overlæge, dr.med. Klaus Bro-Jørgensen Skodsborgvej Nærum Hr. lektor, mag.scient. Ole Brændstrup Augustvej Herlev Hr. professor N. Fabritius Buchwald Ingeborgvej Charlottenlund Hr. cand.polit. Peter A. BØggild Gassehaven Holte Hr. advokat Lars Christensen Hunderupvej Odense Hr. sognepræst Anton Christoffersen Tullebølle 5953 Tranekær Hr. direktør Holger Colding-Jørgensen Kornbakken Virum Hr. cand.polit Jørgen Dalhoff Vestervang Allerød Hr. cand.mag. Hans Dam Marthagade 5, l.th. Hr. dommer Peter Dam Falkevej Ribe Hr. Finn Dansgaard Uraniavej 14, København V. Hr. overlæge Otto Davidsen Clausens Alle Fruens Bøge Hr. landsretssagfører Hans Dirks Torvegade Vejle Hr. generalkonsul H.A. Djurhuus Kgl.Dånisches Generalkonsulat Heimhuderstrasse 75 D-2000 Hamburg 13 Hr. fuldmægtig, cand.jur. Esben Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Cand.theol., fr. Hanne Drejer Rorup Præstegård Rorupvej Lejre Hr. advokat Michael Dreyer Toldbodvej Køge Læge, fr. Gertrude Ellekilde Mosevej Rødby Hr. læge Kurt Engelbrecht Frederiksborgvej Roskilde Hr. Lars Fausgaard Dorthesvej 27, st.tv Brabrand

9 Hr. overlæge Carsten Feddersen Rymarksvej 109, 2.tv Hellerup Hr. overlæge, dr.med. Rasmus Fog Parcelgårdsvej Roskilde Hr. cand.polit Helge Fosgaard Slotsvænget Hillerød Hr. cand.scient. Niels Frederiksen Kulsviervej Lyngby Hr. kontorchef, cand.mag. Lenard Friedmann Aabjergvej Vanløse Hr. advokat Hans 0. Frimodt-Møller Kongeleddet Charlottenlund Fr. Susanne Gaun Uraniavej 14, København V. Hr. pastor Thorkild Grosbøll Østerbrogade 132, 3. Hr. direktør, cand.polit. Olav Grue Øresundsvej 1A 2920 Charlottenlund Hr. læge Erik Gudiksen Moltkesvej 49, København F. Hr. cand.polit. Peter Guldager Engdalgårdsvej Beder Hr. ambassadør, dr.phil. A. Rosenstand Hansen c/o Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K. Hr. fuldm., cand.jur. Arne Hansen Vallerødgade Rungsted Kyst Hr. overlæge Egon Hansen Carstensgade Tønder Hr. mag.scient. Erland Brun Hansen Østbanegade 105, 3. Hr. landsretssagfører P. Dyhre Hansen Fisketorvet Odense Hr. rektor Arne Helman Carinaparken 32 Hr. læge Frode Henriksen Jespersvej 27 Husodde 8700 Horsens Hr. direktør, cand.jur. Poul E. Henriksen Valbyholm 17, st. vær.l Valby Hr. lektor, civiling. Henning Herlufsen Frimodtsvej Hellerup Hr. læge William Hertz Frugthegnet Virum Hr. cand.polit. Niels Hoff Ellesøpark Vedbæk Hr. cand.polit. Søren Hoff Attemosevej Holte Hr. laborator Christian Holm Herlufsvænge Næstved Hr. vicegeneralsekretær Mogens Holm Bregnerødvej 11 Hr. cand.jur. Poul Hedegård Holm H.C.Andersens Boulevard København V. Hr. lektor Svend Holm Østerhegn Bagsværd Hr. adjunkt, cand.polit. Esben Holstein Ringgade Sønderborg Hr. lektor, cand.mag. R.L. Hornby Eskeager Søborg Hr. dr.phil., lic.the Hvidberg-Hansen Dalsagervej Egaa Hr. Allan Høg Regensen St. Kannikestræde København K. Hr. P. Høiberg Greisdalen Nyborg Hr. viceretsformand Jørgen Høyrup Ellinorsvej Charlottenlund Hr. redaktør John Idorn Bukkeballevej Rungsted Kyst Hr. læge Max Jacobsen Ravnsbakkevej Frederiksværk Hr. professor Niels Kingo Jacobsen Kielstruplund 45

10 10 Hr. cand.scient. Leif Helt Jensen Nordkrog Hellerup Hr. pastor Per Jensen Aprilvej Herlev Hr. lektor John Johnsen Birkevej 40 Hr. overlæge Erik Juhl Kildevej Holte Hr. læge Finn Jørgensen Hybenvej Næstved Hr. pastor Kjeld Jørgensen Frederikskirken 17, Rue lord Byron Paris Frankrig Hr. lektor Knud Whitta Jørgensen Oldvejsparken 15 Gevninge 4000 Roskilde Hr. retsassessor Poul H. Kirkegaard Frederiksborgvej Roskilde Hr. læge Ib Kleiter Lægehuset Rådhuspladsen 4200 Slagelse Hr. cand.jur. Karsten B0 Knudsen Gustav Johannsens Vej København F. Hr. advokat Søren Skov Knudsen Hellerupgårdsvej Hellerup Hr. cand.polit. Torben Knudsen Zinnsgade 3, 3.tv. Hr. kontorchef Øjvind Knudsen Krøyersvej Klampenborg Hr. mag.art. Chr. Kock Islands Brygge 11, 4.th København S. Hr. socialdirektør Jørgen Kock Møllegårdsvej Risskov Hr. læge Thure Krarup Bispebjerg Parkalle København NV. Adjunkt, cand.mag. fr. Elisabeth Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. cand.polit. Steen Kristiansson Solrødvej Brønshøj Hr. advokat Niels 0. Kyed Bjerne Langgyde Fåborg Hr. adjunkt, mag.art. Carl Kähler Hostrupsvej 11, 3.th København V. Hr. sognepræst Johs. Langhoff Fiolstræde København K. Hr. cand.scient. Bjørn Buchardt Larsen Galgebakken T.5/20 A 2620 Albertslund Hr. sekretær, cand.polit. Helge Rud Larsen Holmeparken Virum Hr. kontorchef, cand.jur. Carl Erik Lautrup Jasminvej Valby Hr. rigsadvokat Per Lindegaard Fyrresvinget Holte Hr. sognepræst Kaare Lindquist Museumsgade Maribo Hr. cand.jur. Knud Lomholdt Geelskovvej Virum Hr. fængselspræst Carl Lomholdt Fussingsvej 8 B 8700 Horsens Hr. civ.ing., direktør Sven Gunnar Lundgren Enighedsvej Lyngby Hr. højskoleforstander Ebbe Lundgaard Skælskør Folkehøjskole Møllebakken Skælskør Hr. overlæge Finn Lundvall Skolevej Gentofte Hr. redaktør Lynge Lyngesen Eggersvej Hellerup Hr. professor Frede Løkkegaard Nr.Farimagsgade 15, 3.tv København K. Hr. Magnus Madsen Niels Finsensgøta Thorshavn Færøerne Hr. Erik Malberg Mimosevej Allerød Hr. overlærer, cand.theol. Heinrich Meyer Ida Tesdorpfsvej Humlebæk

11 11 Hr. advokat Kai Michelsen Bredgade København K. Hr. dr.med. Mogens Milfeldt Trondhjemsgade 11 Hr. læge Svend Mortensen Frederiksborgvej Roskilde Hr. professor, dr.phil. Detlev Müller Margrethevej 8 D 2900 Hellerup Hr. landsretssagfører Poul Mynborg Alsgade Sønderborg Hr. skolelæge Børge Mølgaard Buen 13, 1.tv. Brejning 7080 Børkop Fr. Lene Møller Østerbrogade 104, 4.tv. Hr. vicedirektør Wm. Nedergaard Tværvej Rungsted Kyst Hr. byretsdommer Ole Nicolaisen Nordvad Søborg Hr. professor, dr.phi1. Gerhard Nielsen c/o Danmarks Radio Halmstadsgade 8200 Århus N. Hr. Lars Thyge Nielsen c/o Wilhelm Nielsen Carinaparken 54 Hr. speciallæge, dr.med. Poul Ebbe Nielsen Mindevej Søborg Hr. Stig Lynghøj Nielsen Skovlyvænget Hørsholm Hr. kontorchef, cand.jur. Bent Noiesen Gothersgade 151, 4.th København K. Hr. cand.polit. Karl Nolsøe Hvidovrevej Hvidovre Hr. advokat Ole Christian Nygaard Vangeleddet Virum Hr. speciallæge Olaf Nørgaard Skivevej Holstebro Hr. Jesper Nørregaard Birkedommervej 91, 2.th København NV. Fr. Gulli Odsbøl Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Fr. Anne Nicoline Olesen Norderstrasse D-2390 Flensborg Vesttyskland Hr. fhv. statsmeteorolog Johs. Olsen Gladsaxevej Søborg Hr. læge Rich. Olsen Mølkensvej Kerteminde Hr. museumsdirektør Jørgen Paulsen Langesvej Hillerød Hr. fuldmægtig Allan Pedersen Finsensvej 69, 3.th København F. Hr. direktør, cand.jur. Erik Ross Pedersen Charlottenlundsvej Hellerup Stud.scient., fr. Ingelise Pedersen Dønnerupvejen 12 A 4450 Jyderup Fr. Suzanne Pelch Ndr. Frihavnsgade 54, 3. Hr. professor, dr.med. Villy Posborg Petersen Vestervang 7, Århus C. Hr. sognepræst, dr.theol. Regin Prenter Bjergvej 1, Bedsted 6240 Løgumkloster Hr. Jens Rahbek Gothersgade 158 A, 1.th København K. Hr. cand.jur. Bjarke Rasmussen Theseus Alle 'Hvidovre Hr. kontorchef, cand.jur. Hans Rasmussen Vasevej 17 A 2840 Holte Regensens Klokker St. Kannikestræde K. Regensens Provst St. Kannikestræde K. Hr. seminarielektor Knud Rendtorff Enebærvej Odense S. Hr. kreditforeningsdirektør Robert Riis Skodsborgvej Holte Hr. adjunkt Michael Rohde Teglværksvej 26

12 12 Hr. læge Hans Rosenkvist Stenløkken 9 Fr. Lu11 Ross Classensgade 64 Hr. Henrik Rudbeck Hortensiavej København V. Hr. Karl Ruge Erik Menvedsvej Viborg Hr. overlæge Tage Samsø-Jensen Frederiksdalsvej Virum Hr. magister Hans Sand Henrikshave Vedbæk Hr. landsretssagfører Aage Scheibel Torvet Hillerød Hr. retspræsident Tage Scheller Almindingen Søborg Hr. fhv. statsmeteorolog Ingolf Sestoft Classensgade 54, 3.th. Fr. Birgitte Skov Østergade 16 B, København K. Hr. professor, dr.jur. Henning Skovgaard Lundehusvej 15 Hr. politimester Poul Stavnstrup Frederiksberg Alle 47, København V. Hr. Hans J. Steenberg St. Kannikestræde København K. Hr. cand.mag. Niels Kr. Steensberg Smyrnavej København S. Hr. pastor H. Andreas Steffensen Dalgas Boulevard 85, l.tv København F. Adjunkt, fr. Bodil Stenvang Slotsvænget Hillerød Hr. direktør, cand.polit. Erik Stockmann Enrumdammen Vedbæk Hr. overlæge P. Stougaard-Andresen Hjerting Strandvej Esbjerg Fr. Inger Struve Amager Boulevard København S. Hr. direktør Tage G. Sørensen Frederiksberg Runddel 3 C 2000 København F. Hr. advokat Henrik Teide Åmosebakken Virum Hr. landretssagfører B. Thisted Hauser Plads 10, København K. Hr. overformynder Hans L. Thomsen Godthåbsvej 111, København F. Hr. Henrik Bjerregaard Thomsen Solbakke-Kollegiet Rektorparken 16, 5.tv København SV. Hr. landsretssagfører Jørn Thomsen Nørre Farimagsgade København K. Fr. Anne Pia Thoregaard Skt. Thomas Alle 2, 4.th København V. Hr. Chr. T. Torp-Pedersen Weysesgade 34 Hr. dr.phi1. J. Troels-Smith Grønnemose Alle Søborg Hr. landsretssagfører Eduard Troelstrup Søborg Hovedgade Søborg Hr. overkirurg Hans Tønnesen Nyhavn 8, København K. Hr. arkivar Jeppe Tønsberg Johan Wilmanns Vej Lyngby Hr. overlæge Palle Taarnhøj Billesborgvej 31 Egøje 4600 Køge Hr. amtsdirektør, cand.jur. Ernst Verwohlt Strandengen Roskilde Hr. vicestatsadvokat Bjørn Vesterbirk Buen København F. Hr. dommer Paul Vestergaard Amager Fælledvej 18, 5.th København S. Hr. direktør Victor C.V. Vilner Bregnerødvej 79 st., lej1.1 Hr. udskrivningschef T. Vorstrup Kløvermarken Solrød Strand

13 13 Fr. Anne Marie Vædele Hr. øjenlæge, dr.med. Hr. generalsekretær Kjærstrupvej 64 Carl Erik Westerlund A.C. Wiin-Nielsen 2500 Valby Kongensgade 25 Engelsborgvej Nykøbing F Lyngby Hr. læge Knut Wallevik Strandgade 46 Hr. Søren Widding Hr. hospitalsinspektør 1401 København K. Hillerødvej 6 Erik Winterø 3480 Fredensborg Bakken Glostrup Hr. cand.scient. Niels Willumsen St. Kannikestræde København K. Peter Zeeberg: BERETNING 0M EPTERÅRSKLOKKERATET 1983 Skraps klokkerat, i efteråret '83, startede forrygende med den kedeligste generalforsamling i mands minde: Vi havde indgået en aftale, der skulle snyde Hof og Tilia for så mange embeder som muligt og den holdt lidt for godt. Tiende gang de samme bliver røvet er komikken til at overse! Denne beretning kommer, som den slags altid gør, til at handle om fester og slåbrok-aftener. Men i virkeligheden giver dette naturligvis et skæwt billede af Regensens, og klokkerens, dagligdag. Mindst halvdelen af klokkerens arbejde består af administration og renden til møder (fx. nu i bestyrelsen for Københavns Universitets kollegiesamvirke... osv. ), som kan kede selv de mest hærdede. Det skal jeg naturligvis skåne læserne for jeg ville bare lige nænne det. Tilbage til det sjove: Vi lavede vores første, beskedne, arrangement allerede ugen efter. Det var den aften vi tævede England i fodbold, og i den anledning lavede vi te og fodboller til alle de lokale tilskuere. Den første egentlige slåbrok-aften foregik ovre på den anden side af gaden. Det var vor nuværende musikdirektør, Niels Erik Wegge-Olsen, der gav koncert på orglet i Trinitatis kirke. Programmet spændte fra barokken til årets høst, og mellem numrene forklarede Niels Erik om orglet og musikken for alle os andre, der sad rundt om ham oppe på orgelpulpituret. Indflytterfesten skulle være 60'er-fest. Alle kom udklædt som flippere, provoer eller Vietnam-soldater, og conventet havde for en gangs skyld den helt store selvironi fremme og kom som undervandsbåd (gul). Vi sad på madrasser på gulvet og spiste mikro-makro-rijstafel, og til dansen spillede et rigtigt 60'er-band. Som underholdning under middagen var der arrangeret forskellige happenings - stadig i 60'er-

14 14 Provstetale I i I I Klokkertale stil. Størst lykke gjorde Kåre Clemmesens streaking midt under provstens tale. Revyen stod Gamle, anført af Asger Svane-Knudsen, for, og det lykkedes dem, som noget helt nyt, at få en disciplineret forestilling ud af vores failes anstrengelser. Middagen inden havde lige som semestrets andre fester markant flere deltagere end vi er vant til - og tendensen synes at fortsætte. I december skulle vi have haft en oplæsnings-aften med digteren Bo Green Jensen, men han blev syg i sidste øjeblik og sendte i stedet sin kollega Klaus Lynggaard, der ganske vist ikke, som Bo Green Jensen, er verdensberømt i de rigtige kredse, men ikke er mindre digter af den grund. Kort før julefesten lavede vi en "origami -aften (bare rolig: Japansk papirfoldning ). Vi blev instrueret af den internationalt kendte specialist Thoki Yenn, der kunne folde stort set alt i papir. For mig, i hvert fald, bliver julestads aldrig bare julestads igen efter det. Julefesten var naturligvis, med det omtalte kampe-fremmøde, en stor mundfuld, men i den slags situationer har vi jo vores (og Regensianersamfundets) kok, Jacob, der åbenbart arbejder allerbedst i panik-situationer. Denne gang lykkedes det ham at fremtrylle en alt-godt-fra-havet -forret, der kunne tage vejret fra hvemsomhelst og - for at det nu ikke skulle gå for vidt med al den jul - "kanin a la provencale"! Og under middagen underholdt skuespilleren Gotha Andersen.

15 15 60'er-stemning ved indflytterfesten En del af klokkertalen ved denne lejlighed udgjordes af et juledigt, som jeg til almindelig adspredelse vil aftrykke her. Indholdet er ganske Vist lidt internt, men med de rette prosopografiske noter går det nok: I byen stod Regensens larm, i sne stod Busck i skjul. Det var koldt, men Granes (l) gås var varm - den sku' også mærke det var jul. (man kan ligefrem mærke digteren fryse: hans fødder hopper så underligt) Sådan begynder ofte julens sange. I ved, Vi synger dem hver jul af pligt, skønt de er dels for dumme dels for lange, men det skal også gælde dette digt. Som sagt: vor gård er fyldt med larm. Hist står en flok og kvidrer korisk. På Raasteds (2) tegn de åbner deres barm - dog dette kun forstået metaforisk. Der kokkereres vildt, men gennem dampen og gryders skramlen anes korets galen samt Birgits (3) taktfast sammenbidte stampen med 87 tallerkner op til salen.

16 16 Som rytme går en tumblers skæve tromlen (4) samt centrifugens vilde dans og klappen. I bunden ligger så den sjove bumlen, når Birgit falder baglæns ned ad trappen. Man spør sig selv, hvad man dog går og laver: og taler vredt om julehysteri. Og nu forventes alle at gi' gaver, som ingen har en smule lyst at gi'. I buegangen står en tigger og spiller fløjte for en mønt. Vi kender vel hans fløjt, vi nikker... g og ser så væk - men det er ikke kønt! Vi burde tænke på det kræ i kulden: hvorfor spiller han grøn er vårens hæk. Ibrhjemme venter konen nu med rullen, og når han kommer hjem er mønten sikkert væk! En sådan skæbne burde sindet røre, men nej, vi sidder her og fylder vores vom, og tænker på os selv bag låste døre - kun et jeg tror kan mildne verdens dom: (med salvelse) Havmad, kaniner og ris a l'amande er retter hvortil vi kan si's at ha' hang! Orkestret til dansen bagefter var jeg personligt meget glad for: Et rigtigt gammeldags jazzband. Det viste sig nu ikke at være noget ubetinget succes. Ungdommen i dag synes ikke meget om fantasi hvad dansemusik angår. Dog lykkedes det et par uger efter at få alle ud at trampe, da vi havde en folkedanserforening på besøg. Måske er ungdommen i dag bare meget konservative hvad fester angår. Som afslutning på semestret havde vi den 28. januar besøg af skuespilleren Erik Mørk, der læste H.C.Andersen og Kierkegaard. Vi havde indbudt Elers og Borchs og salen var stopfuld. En stor oplevelse, som jeg tror de fleste vil huske længe. 1. En provst. 2. Jens Erik, vores daværende musikdirektør. Han gjorde sig på denne tid særligt bemærket ved at bruge det meste af sin tid på en nyanskaffet gris, og resten på at stå ude i buegangen og spille fløjte for de sagesløse forbipasserende julesange om sommeren og omvendt. 3. Birgit Lauritsen, daværende porcelænsdirektør. 4. Vi føler alle meget for vores maskiners dårlige helbred. Udgivet af Regensianersamfundet, c/o Det danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., telefon (01)

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere