DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde"

Transkript

1 DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010

2 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010

3 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

4 forord I dag løses omkring en fjerdedel af alle offentlige velfærdsopgaver af private leverandører. Samarbejdet mellem den offentlige sektor og private virksomheder er godt i gang. Øget offentlig-privat samarbejde er ikke et mål i sig selv. Men det er et middel til at frigøre ressourcer til at løse de væsentlige velfærdsopgaver, som den offentlige sektor varetager i Danmark. Udviklingen i samarbejdet mellem den offentlige sektor og private virksomheder møder opbakning i befolkningen. En undersøgelse, som DI har gennemført, viser, at det ikke bekymrer befolkningen, om de offentlige velfærdsopgaver bliver leveret af den offentlige sektor eller af private virksomheder, så længe kvaliteten er i top. I den sammenhæng er det glædeligt, at befolkningen har størst tiltro til, at private virksomheder kan sikre effektivitet og kvalitet i varetagelsen af offentlige opgaver. Derfor er der god grund til, at den offentlige sektor øger inddragelsen af private virksomheder i varetagelsen af offentlige velfærdsopgaver. Potentialet er langt fra udtømt. De konkrete erfaringer fra kommunernes samarbejde med private virksomheder viser også, at opgavevaretagelsen kan effektiviseres med mellem 15 og 20 pct. ved at lade private virksomheder udføre opgaverne vel at mærke uden, at man går på kompromis med kvalitets- og serviceniveauet. Øget offentlig-privat samarbejde giver med andre ord mere velfærd for pengene! Samtidig viser erfaringer fra bl.a. ældreområdet og den kollektive trafik, at brugernes tilfredshed med servicen stiger, når opgaverne varetages af en privat leverandør. En væsentlig sidegevinst ved at øge offentlig-privat samarbejde er, at det understøtter en erhvervsudvikling på et område, hvor vi vil opleve en stigende international efterspørgsel i de kommende årtier. Øget offentlig-privat samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan få etableret morgendagens globale velfærdsvirksomheder, som kan bidrage til at skabe øget vækst og velstand i Danmark. Det er bare at gå i gang! Marts 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør

5

6 Indhold 7 Holdninger til offentlig-privat samarbejde 8 Befolkningen er positive over for offentlig-privat samarbejde 9 Kendskabet til hvem der løser opgaverne 10 Kvaliteten i den offentlige opgavevaretagelse er det vigtigste 11 Privatansatte er bedst til at levere offentlige serviceydelser 14 Holdning til offentlig-privat samarbejde blandt borgmestre og kommunaldirektører 19 Status for offentlig-privat samarbejde 19 Den danske offentlige sektor i et europæisk lys 21 Produktiviteten i den offentlige sektor 24 Konkurrenceudsættelse i staten 28 Konkurrenceudsættelse i regionerne 30 Konkurrenceudsættelse i kommunerne 41 Øget velfærd gennem konkurrenceudsættelse 43 Øget brugertilfredshed gennem konkurrenceudsættelse 47 Nye muligheder for offentlig-privat samarbejde 48 Tilbud til ældre og handicappede 52 Dagtilbud mv. til børn og unge 56 Administrativ organisation 60 Folkeskolen m.m. 63 Tilbud til voksne med særlige behov 67 Offentlig-private samarbejdsformer 67 Generelt om udbud af offentlige opgaver 72 Klassisk udbud 76 Servicepartnerskaber 79 Offentlig-privat selskab 82 Samlet udbud (OPP light) 84 Offentlig-privat partnerskab (OPP) 87 Offentlig-privat Innovationspartnerskab (OPI) 91 Det internationale potentiale for offentlig-privat samarbejde 92 Dansk eksport af velfærdteknologier og -løsninger 94 Eksport af sundhedsrelaterede velfærdsteknologier og -løsninger 98 Potentiale for private aktører på de globale markeder

7

8 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 7 Holdninger til offentligprivat samarbejde Befolkningen er positive over for offentlig-privat samarbejde, men er dog ikke specielt optaget af, om det er den offentlige sektor eller en privat virksomhed, som leverer de offentlige velfærdsydelser. Det væsentlige er, at kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser er i top. Om det er en offentlig enhed eller en privat leverandør, som løser opgaven, er underordnet. Befolkningen har imidlertid størst tiltro til, at private virksomheder kan sikre effektivitet og kvalitet i varetagelsen af offentlige opgaver. Blandt borgmestre og kommunaldirektører er der også stor åbenhed overfor at inddrage private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver. Flertallet synes dog, at kommunerne er mere omkostningseffektive og levere en bedre kvalitet end private virksomheder. I praksis erkender borgmestrene og kommunaldirektørerne dog, at de konkurrenceudsætter opgaver netop for at opnå en bedre kvalitet til en mere omkostningseffektiv pris. DI har fået analysefirmaet Megafon til at undersøge holdningerne til offentlig-privat samarbejde. Befolkningens holdninger er blevet afdækket dels gennem en spørgeskemaundersøgelse med repræsentativt udvalgte danskere, dels gennem mere dybdegående interviews med 20 respondenter. Herudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 100 borgmestre og kommunaldirektører over hele landet fordelt ligeligt mellem de to respondentgrupper.

9 Side 8 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse pct. er positive overfor offentlig-privat samarbejde Befolkningen er positive over for offentlig-privat samarbejde To tredjedele af befolkningen opfatter offentlig-privat samarbejde som positivt, mens blot 6 pct. opfatter det som noget negativt. Figur 1.1 > Positiv indstilling overfor offentlig-privat samarbejde Hvordan opfatter du offentlig-privat samarbejde? Negativt og meget negativt, 6 pct. Ved ikke, 4 pct. Neutralt, 24 pct. Positivt og meget positivt, 66 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) Den overvejende positive indstilling til offentlig-privat samarbejde kan tages som udtryk for, at befolkningen ikke er forbeholdende over for at inddrage private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver, men ser det som noget, der kan bidrage positivt til samfundsudviklingen.

10 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 9 Kendskabet til hvem der løser opgaverne Mens befolkningen er positive over for offentlig-privat samarbejde, så har de til gengæld ikke noget stort kendskab til, hvem der i praksis står for at løse de offentlige serviceopgaver. Direkte adspurgt svarer blot 12 pct. at deres kendskab til hvem, der løser de kommunale serviceopgaver, er stort eller meget stort. Hovedparten har kun lille kendskab til, hvem der løser de kommunale service opgaver... Kendskabet til hvem der løser opgaverne < Figur 1.2 Har du stort eller lille kendskab til hvilke kommunale serviceopgaver, der udføres af henholdsvis kommunalt ansatte og privatansatte i din kommune? Ved ikke, 1 pct. Meget stort eller stort kendskab, 12 pct. Lille eller intet kendskab, 49 pct. Noget kendskab, 39 pct. Note Tallene er afrundet og summer derfor ikke til 100 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) De kvalitative interviews viser, at der generelt er usikkerhed omkring, hvilke opgaveområder der er udliciteret i kommunerne. De interviewede kan primært referere til renovation som en opgave, der er udliciteret et område som flertallet i øvrigt mener fungerer udmærket. Det manglende kendskab til hvem, der løser de offentlige velfærdsopgaver, kan kædes sammen med, at befolkningen ikke er specielt optaget af, om opgaverne løses af en kommunal enhed eller en privat leverandør. Kun 21 pct. af de interviewede siger, at det er væsentligt for dem at vide, om det er en kommunal enhed eller privat leverandør, der løser de kommunale serviceopgaver.... men det betyder heller ikke ret meget for dem, hvem der løser opgaven

11 Side 10 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Figur 1.3 > Betydningen af at vide hvem der løser opgaverne Har det stor eller lille betydning for dig at vide hvilke kommunale serviceopgaver, der udføres af henholdsvis kommunalt ansatte og privatansatte i din kommune? Ved ikke, 2 pct. Meget stor eller stor betydning, 21 pct. Lille eller ingen betydning, 45 pct. Nogen betydning, 32 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) Det der er væsentligt for befolkningen er, at kvaliteten er i top Kvaliteten i den offentlige opgavevaretagelse er det vigtigste At befolkningen har manglende kendskab til, hvem der varetager opgaverne, og at det samtidig ikke betyder så meget for dem at vide det, skal næppe tages som et udtryk for manglende interesse for de offentlige velfærdsydelser. Et stort flertal blandt de interviewede (85 pct.) er således af den opfattelse, at det vigtigste er, at kvaliteten af den kommunale service er i orden. Hvem der leverer ydelsen, er underordnet. Så længe tingene fungerer i dagligdagen, er det med andre ord mindre væsentligt for befolkningen, om leverandøren er privat eller kommunal. Figur 1.4 > Kvalitet vigtigere end hvem der levere ydelsen For mig er det vigtigere, at kvaliteten i den kommunale service er i orden, end at det er en kommunalt ansat frem for en privatansat, der løser opgaverne. Helt eller overvejende uenig, 6 pct. Ved ikke, 2 pct. Hverken/eller, 7 pct. Helt eller overvejende enig, 85 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter)

12 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 11 Privatansatte er bedst til at levere offentlige serviceydelser Når kvaliteten af den offentlige service er i centrum for befolkningen, er det nærliggende at se nærmere på, hvem man så mener, er i stand til at levere den bedste og mest omkostningseffektive kvalitet. Blandt de interviewede er der størst tiltro til, at private virksomheder kan levere effektive og omkostningsbevidste velfærdsydelser. På spørgsmålet om hvorvidt det er den offentlige sektor eller de private virksomheder, som kan levere den bedste kvalitet i udførelsen af kommunale serviceopgaver, svarer 24 pct., at offentligt ansatte er bedre til at sikre kvaliteten i den offentlige opgavevaretagelse end privatansatte. Der er derimod flere (32 pct.) som mener, at privatansatte kan levere den bedste kvalitet i udførelsen af kommunale serviceopgaver. Befolkningen siger: Private er bedre til at levere kommunale velfærdsydelser Privatansatte bedst til at levere kommunale serviceopgaver < Figur 1.5 Jeg mener generelt, at offentligt ansatte leverer en bedre kvalitet i udførelsen af kommunale serviceopgaver end privatansatte. Ved ikke, 9 pct. Helt eller overvejende enig, 24 pct. Helt eller overvejende uenig, 32 pct. Hverken/eller, 35 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) De kvalitative interviews viste, at holdningen til hvem, der bedst varetager de offentlige velfærdsopgaver, bl.a. afhænger af tidligere erfaringer med privat opgavevaretagelse. Kendetegnet er, at de dårlige eksempler på privat opgavevaretagelse hænger ved og er med til at skabe en negativ holdning til offentlig-privat samarbejde. De gode eksempler bidrager til at trække befolkningens opfattelse i den anden retning, men der skal væsentligt flere gode eksempler til at opveje et dårligt eksempel. Mens der er flere blandt de interviewede, der mener, at det er de private virksomheder, som er bedst til at levere kvalitet i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver, så er befolkningens præferencer for private virksomheder endnu mere klar på spørgsmålet om, hvem der er mest omkostningsef- Befolkningen siger: Private virksomheder er mere omkostningseffektive

13 Side 12 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 fektiv. Blot 23 pct. mener således, at offentligt ansatte er mere omkostningseffektive i løsningen af kommunale opgaver end privatansatte. Til sammenligning mener 40 pct., at privatansatte er bedst til at løse de kommunale opgaver på en omkostningseffektiv måde. Figur 1.6 > Privatansatte mest omkostningseffektive Jeg mener, at offentligt ansatte er mere omkostningseffektive i løsningen af kommunale opgaver end privatansatte. Ved ikke, 11 pct. Helt eller overvejende enig, 23 pct. Helt eller overvejende uenig, 40 pct Hverken/eller, 26 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) Befolkningen siger: Min kommune ville blive mere effektiv ved at øge brugen af private Når befolkningen bliver spurgt, om de mener, at deres kommune kunne opnå en mere eller mindre effektiv drift, hvis brugen af private leverandører blev øget, svarer 38 pct., at deres kommune ville blive mere effektiv, hvis den i øget omfang gjorde brug af private leverandører. Til sammenligning mener blot 17 pct., at deres kommune ville blive mindre effektiv ved at øge brugen af private virksomheder, se figur 1.7. Figur 1.7 > Øget kommunal effektivitet gennem brug af private leverandører Tror du, at din kommune ville kunne opnå en mere eller mindre effektiv drift, hvis brugen af private leverandører blev øget? Ved ikke, 15 pct. Meget mindre eller mindre effektivt, 17 pct. Meget mere eller mere effektivt, 38 pct. Hverken/eller, 30 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter)

14 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 13 I det hele taget er befolkningen meget positivt stemt over for at lade private virksomheder løse opgaver i den offentlige sektor. 62 pct. mener således, at private virksomheder kan bidrage positivt til at løse opgaver i den offentlige sektor, se figur 1.8. Heroverfor står, at kun 12 pct. mener, at private virksomheder ikke kan bidrage positivt til at løse opgaver i den offentlige sektor. Befolkningen siger: Private kan bidrage positivt til at løse opgaver i den offentlige sektor Privatansatte kan bidrage positivt til at løse offentlige opgaver < Figur 1.8 Jeg mener, at privatansatte kan bidrage positivt til at løse opgaver i den offentlige sektor. Helt eller overvejende uenig, 12 pct. Ved ikke, 4 pct. Hverken/eller, 22 pct. Helt eller overvejende enig, 62 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (1.867 respondenter) Hvad befolkningen mere konkret forstår ved, at virksomhederne kan bidrage positivt til opgavevaretagelsen, blev afdækket i forbindelse med de dybdegående interviews. Her kom det bl.a. frem, at de interviewede ser inddragelsen af private virksomheder som et middel til at øge innovationen i kommunernes opgavevaretagelse og skabe nogle mere effektive arbejdsgange i opgavevaretagelsen.

15 Side 14 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Holdning til offentlig-privat samarbejde blandt borgmestre og kommunaldirektører Den overvejende positive holdning i forhold til at inddrage private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver går i et vist omfang igen, når man spørger borgmestre og kommunaldirektører om deres syn på offentlig-privat samarbejde. Virksomhederne kan bidrage til at nytænke opgave varetagelsen Fire ud af fem borgmestre og kommunaldirektører mener, at de private virksomheder kan være med til at nytænke opgavevaretagelsen og dermed skabe en bedre offentlig service se figur 1.9. Dette kan tages som udtryk for en stor kommunal åbenhed overfor at lade private virksomheder deltage i varetagelsen af offentlige opgaver. Figur 1.9 > Virksomhederne kan bidrage til at nytænke offentlig opgavevaretagelse Jeg mener, at øget inddragelse af private virksomheder i løsningen af offentlige opgaver kan være med til at nytænke opgavevaretagelsen og dermed skabe en bedre offentlig service. Helt eller overvejende uenig, 9 pct Ved ikke, 1 pct. Helt eller overvejende enig, 80 pct. Hverken/eller, 10 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (100 borgmestre og kommunaldirektører) Kommunerne mener selv, at de leverer bedre kvalitet end private Man er imidlertid knap så overbevist om, at private leverandører også kan matche de kommunale leverandører, når det kommer til at sikre kvalitet i opgavevaretagelsen. 83 pct. af de adspurgte borgmestre og kommunaldirektører mener, at deres egne kommunale enheder kan levere en kvalitet, der er på niveau eller bedre end den, som private leverandører kan præstere. Ingen mener, at private leverandører kan levere en bedre kvalitet end de kommunale enheder se figur 1.10.

16 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 15 Kommunerne leverer selv en bedre kvalitet < Figur 1.10 Vurderer du, at din kommune generelt set leverer en bedre eller dårligere kvalitet end private leverandører i løsningen af de kommunale serviceopgaver? Ved ikke 17 pct. Meget bedre eller bedre 31 pct På niveau med 52 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (100 borgmestre og kommunaldirektører) Tilsvarende mener 81 pct. af de adspurgte borgmestre og kommunaldirektører, at deres kommune er på niveau med eller mere omkostningseffektiv end private leverandører, når det kommer til at løse kommunale serviceopgaver se figur Kommunerne mener selv, at de er mere omkostningseffektive end private Kommunerne er mere omkostningseffektive < Figur 1.11 Vurderer du, at din kommune generelt set er mere eller mindre omkostningseffektiv end private leverandører i løsningen af kommunale serviceopgaver? Ved ikke 15 pct. Mindre eller meget mindre omkostningseffektiv 4 pct. Meget mere eller mere omkostningseffektiv 27 pct. På niveau med 54 pct. Megafonundersøgelse på vegne af DI (100 borgmestre og kommunaldirektører) Mens de overordnet synes, at kommunerne er mere omkostningseffektive og leverer en bedre kvalitet end private virksomheder, så viser deres bevæggrunde for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, at de i praksis gør det for at opnå en bedre kvalitet til en mere omkostningseffektiv pris. Kommunerne konkurrenceudsætter for at opnå en bedre kvalitet til en mere omkostningseffektiv pris

17 Side 16 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse pct. svarer, at de konkurrenceudsætter velfærdsopgaver for at opnå en lavere pris i opgavevaretagelsen. 43 pct. siger desuden, at de konkurrenceudsætter for at opnå en bedre service. Figur 1.12 > Megafonundersøgelse på vegne af DI (100 borgmestre og kommunaldirektører) De typiske bevæggrunde for at konkurrenceudsætte Hvad er de typiske bevæggrunde, når et af følgende fire områder udliciteres: Rengøring i offentlige bygninger og institutioner Vedligeholdelse af udendørsarealer, herunder grønne områder Madservice til institutioner som børnehaver og plejehjem Drift og vedligeholdelse af offentlige bygninger. Total Lavere pris 77 pct. Bedre service 43 pct. Supplement af kommunens kompetencer 7 pct. Bevidst strategi om at sænke serviceniveau 2 pct. Centralt økonomisk pres 2 pct. Et ønske fra et flertal i kommunalbestyrelsen om at øge konkurrenceudsættelse 2 pct. Centralt økonomisk pres 2 pct. Andet 8 pct. Ved ikke 2 pct. Note Respondenterne har svaret særskilt på, hvorfor de konkurrenceudsætter indenfor hvert af de fire områder, og tabellen sammenfatter deres svar som et gennemsnit af svarene på de fire områder. Det skal bemærkes, at der ikke er noget væsentligt spænd i svarfordelingen mellem de fire områder. Der kan være givet flere svar, hvorfor tabellen ikke summer til 100 pct.

18 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 17 >

19 Side 18 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010

20 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 19 Status for offentlig-privat samarbejde Den offentlige sektor i Danmark udgør 28 pct. af BNP og er dermed den største blandt EU15-landene. Det afspejler, at den offentlige sektor varetager mange borgernære serviceopgaver, hvilket finansieres af et højt skatte- og afgiftstryk. I det lys er det væsentligt, at den offentlige sektors produktivitet til stadighed forbedres. Det kan bl.a. ske ved at inddrage private virksomheder i varetagelsen af offentlige opgaver. Samtidig kan øget offentlig-privat samarbejde være med til at øge borgernes tilfredshed med den service, de får leveret. Inddragelsen af private virksomheder er inde i en positiv udvikling. Fra 2007 til 2008 steg andelen af den offentlige sektors opgaver, der blev varetaget af private virksomheder fra 25 pct. til 26 pct. Tallene viser imidlertid også, at der fortsat er gode muligheder for at øge konkurrenceudsættelsen. Den danske offentlige sektor i et europæisk lys Der er stor forskel på, hvilken rolle den offentlige sektor spiller i de europæiske økonomier. I Danmark har vi tradition for en stor offentlig sektor, som varetager mange borgernære serviceopgaver, hvilket finansieres af et højt skatte- og afgiftstryk.

21 Side 20 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgifterne til de offentlige serviceydelser (det offentlige forbrug) udgør i ,3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) og ligger således et stykke over Regeringens eget pejlemærke fra 2015-planen se figur 2.1. Figur 2.1 > Offentlig sektors andel af BNP (konjunkturrenset) Pct. 28,5 28,0 Offentlig sektors forbrug som andel af konjunkturrenset BNP 27,5 27,0 26,5 26, Pejlemærke i 2015-planen Finansministeriet, Danmarks Konvergensprogram 2009, februar 2010 Dermed har Danmark den største offentlige sektor målt på andel af BNP sammenlignet med EU15-landene (2007-tal) se figur 2.2. Udgifterne er omtrent ligeligt fordelt mellem posterne sundhed, uddannelse, social beskyttelse (børnepasning, ældrepleje mv.) og andet. I 2008 beskæftigede den offentlige sektor i Danmark personer svarende til omkring 30 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Figur 2.2 > Offentligt forbrug som andel af BNP i 2007, opgjort efter diverse udgiftsområder Danmark Sverige Holland Frankrig Belgien Finland Storbritanien Portugal Italien Spanien Østrig Tyskland Grækenland Irland Luxembourg pct. OECD Sundhed Uddannelse Social ydelse Øvrige

22 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 21 Sverige og Holland har indrettet opgavevaretagelsen og finansieringen i samfundet meget lig den danske model. Begge lande har offentlige serviceudgifter på over 25 pct. af BNP. De sydeuropæiske lande som Grækenland, Italien og Spanien har generelt en mindre offentlig sektor. Specielt de offentlige udgifter til børnepasning, ældrepleje mv. er lave, hvilket til dels hænger sammen med, at en større andel af kvinderne er uden for arbejdsmarkedet og derfor er i stand til at passe børn og ældre. Frankrig, Tyskland og Østrig er lande, der har en mindre offentlig sektor end Danmark. Dette afspejler, at man i disse lande har valgt at fokusere på private løsninger af en række opgaver, som så finansieres via forsikringsordninger. Det gælder for eksempel inden for sundhedsområdet, hvor de offentlige udgifter i Tyskland og Østrig ligger på niveau med det danske, men de samlede udgifter inklusive de private udgifter er noget højere se figur 2.3. Offentlige og private udgifter på sundhedsområdet i 2005 i udvalgte EU lande som andel af BNP < Figur 2.3 Frankrig Tyskland Østrig Portugal Danmark Sverige Grækenland Italien Spanien Finland Irland Storbritannien Luxembourg pct. OECD Offentlige udgifter Private udgifter Produktiviteten i den offentlige sektor Eftersom den offentlige sektor udgør en stor del af samfundsøkonomien i Danmark, er det væsentligt, at der til stadighed er fokus på at forbedre produktiviteten og effektiviteten i den offentlige sektors opgavevaretagelse. Et sådant fokus er med til at skabe rammerne for, at vi også fremover vil kunne opretholde et højt serviceniveau i den offentlige sektor uden at sætte den økonomiske holdbarhed over styr. Her er det specielt relevant at have fokus på udviklingen i kommunernes produktivitet. På to helt centrale kommunale opgaveområder, folkeskole- Årligt fald i kommunernes produktivitet på 1 pct.

23 Side 22 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 området samt de sociale institutioner, har der i gennemsnit været et årligt fald i produktiviteten på 1 pct. om året i perioden I samme periode blev produktiviteten inden for de regionale arbejdsområder (hospitaler, læger, tandlæger mv.) øget med i gennemsnit 1,7 pct. om året se figur 2.4. Figur 2.4 > Produktivitetsudvikling inden for kommuner og regioner Årlig vækst i pct. 5 Kommunale områder 4 Regionale områder Gennemsnit på kommunale aktiviteter 2002 Gennemsnit på regionale aktiviteter Note Kommunale områder er folkeskole og sociale institutioner. Regionale områder er hospitaler, læger, tandlæger mv. Danmarks Statistik og DI-beregninger Hvis kommunerne havde været i stand til at opnå samme vækst i produktiviteten inden for folkeskoleområdet og de sociale institutioner, som der har været på sundhedsområdet, ville det i 2005 have givet anledning til en merproduktion på knap 18 mia. kr. Se figur 2.5. Figur 2.5 > Produktion inden for folkeskoleområdet og sociale institutioner Mia. kr. i løbende priser Produktionsværdi hvis der havde været samme produktivitetsudvikling som på de regionale områder Faktisk produktionsværdi Danmarks Statistik og DI-beregninger Kommunal produktion kunne have været 30 mia. kr. større i 2009 Hvis denne forskel er fortsat frem til 2009, så vil den kommunale produktion inden for folkeskoleområdet og de sociale institutioner være mere end 30 mia. kr. lavere, end hvis kommunerne havde haft en produktivitetsudvikling svarende til udviklingen på det regionale område.

24 Redegørelse 2010 Offentlig-privat samarbejde side 23 For at øge produktiviteten i den offentlige sektor er det nødvendigt at øge konkurrenceudsættelsen ved at inddrage private virksomheder i varetagelsen af de offentlige velfærdsopgaver. Øget offentlig-privat samarbejde kan således være med til at skabe mere velfærd inden for de samme økonomiske rammer. Samtidig kan øget offentlig-privat samarbejde være med til at øge borgernes tilfredshed med den service, de får leveret. De seneste tal for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor viser, at samarbejde mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv omkring varetagelsen af offentlige velfærdsopgaver er stigende. Den offentlige sektors konkurrenceudsættelse er således steget fra 25,2 pct. i 2007 til 26,4 pct. i 2008 se tabel 2.1. I 2008 konkurrenceudsatte den offentlige sektor for omkring 99 mia. kr. Potentielt kan den offentlige sektor imidlertid konkurrenceudsætte for op til 376 mia. kr., så der er stadigvæk muligheder for at øge konkurrenceudsættelsen. Øget offentlig-privat samarbejde kan øge produktiviteten og brugertilfredsheden Offentlige sektors konkurrenceudsættelse steg fra 25,2 pct. i 2007 til 26,4 pct. i Den offentlige sektors konkurrenceudsættelse < Tabel Konkurrenceudsat (mia. kr.) Muligt at konkurrenceudsætte (mia. kr.) Pct. Konkurrenceudsat (mia. kr.) Muligt at konkurrenceudsætte (mia. kr.) Pct. Kommunerne 47,1 199,9 23,6 52,9 213,1 24,8 Regionerne 24,1 80,6 29,9 27,4 86,0 31,8 Staten 17,6 71,2 24,8 18,8 76,7 24,5 I alt 88,8 351,7 25,2 99,1 375,8 26,4 Danmarks Statistik, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal, Danske regioner, Økonomistyrelsen samt DI-beregninger Note Statens og regionernes grad af konkurrenceudsættelse kan ikke direkte sammenlignes med konkurrenceudsættelsen i kommunerne. I kommunerne anvendes Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) til at opgøre konkurrenceudsættelsen. I grundlaget for beregning af IKU indgår ikke opgaver, som ikke kan konkurrenceudsætte, f.eks. myndighedsopgaver. En lignende sondring anvendes ikke i opgørelsen af statens og regionernes konkurrenceudsættelse. Som det fremgår af tabel 2.1, er der forskel på konkurrenceudsættelsen i staten, regionerne og kommunerne. Nedenfor gennemgås konkurrenceudsættelsen 1 i de tre dele af den offentlige sektor. 1 Konkurrenceudsættelse og udlicitering bruges ofte som synonym for det samme, men der er imidlertid tale om to forskellige situationer. Konkurrenceudsættelse betyder, at den offentlige sektor sender en opgave i udbud, hvor både offentlige og private leverandører har mulighed for at byde ind på løsningen af opgaven. En opgave der bliver konkurrenceudsat kan således blive løst af enten en offentlig eller en privat leverandør. Udlicitering er, når opgaven løses af en privat leverandør.

25 Side 24 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Statens konkurrenceudsættelse: 24,5 pct. Konkurrenceudsættelse i staten I 2008 havde staten samlede driftsudgifter på 76,7 mia. kr. Heraf blev 18,8 mia. kr. anvendt på at købe tjenesteydelser hos private leverandører. Det svarer til, at staten konkurrenceudsatte 24,5 pct. af sine opgaver. Statens konkurrenceudsættelse har ligget stabilt i en årrække, men der er betydelige forskelle på, hvor meget de forskellige ministerier konkurrenceudsætter. Udviklingen i statens konkurrenceudsættelse Statens konkurrenceudsættelse har ikke ændret sig nævneværdigt over de seneste 10 år. Fra 2005 steg konkurrenceudsættelsen med 3 pct. point, men det skyldes alene en regnskabsteknisk korrektion. Ser man bort fra denne korrektion, har statens konkurrenceudsættelse ligget stabilt mellem 21 pct. og 22 pct. i perioden se figur 2.6. Efter en mindre stigning frem til 2005 er konkurrenceudsættelsen nu faldet til at ligge under 2001-niveau. Figur 2.6 > Udvikling i statens konkurrenceudsættelse, Pct. 23,0 22,5 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceevneredegørelsen 2009 og Danmarks Statistik. 22,0 21,5 21,0 20,5 20, Note I Konkurrenceevneredegørelsen 2009 opgøres statens konkurrenceudsættelse 3 pct. point højere fra og med 2005, end det fremgår af ovenstående figur. Det skyldes en ændret regnskabspraksis i Banedanmark, og at universiteterne ikke længere indgår i statens driftsbudgetter. Denne regnskabstekniske korrektion er udeladt i ovenstående figur, da det ikke ellers ville være muligt at sammenligne udviklingen over tid. Højere konkurrenceudsættelse i staten, hvis man havde haft mål som i kommunerne Udviklingen i statens konkurrenceudsættelse kan sammenholdes med den udvikling, der har været i kommunerne. I 2006 blev KL og regeringen med aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enige om, at kommunerne i 2010 skulle konkurrenceudsætte 25 pct. af deres opgaver 2. I målformuleringen blev der taget udgangspunkt i kommunernes konkurrenceudsættelse i 2005 (20,2 pct. 3 ). Den aftalte målsætning svarer således til, at kommunerne skulle øge deres konkurrenceudsættelse med 23,8 pct. i perioden. 2 I forlængelse af strukturreformen blev målet ændret til 26,5 pct. som følge af, at kommunerne overtog en række opgaver fra de tidligere amter, hvor der var en høj grad af udlicitering. 3 Af aftalen om den kommunale økonomi for 2007 fremgår, at PLI i 2005 var 20,2 pct. Dette er imidlertid senere blevet korrigeret til 19,8 pct. jf. data fra De Kommunale Nøgletal,

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

DI ANALYSE. Modernisering af den offentlige sektor

DI ANALYSE. Modernisering af den offentlige sektor DI ANALYSE Modernisering af den offentlige sektor Status og potentiale 2014 Modernisering af den offentlige sektor Status og potentiale 2014 Udgiet af DI Redaktion: Simon Sami Dalsø Tryk: Kailow Graphic

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere