l delle nummer: arbejdsgivere til at skrive, hvad I har udført af arbejde, og hvad I har modtaget. Men det kommer vi nu tilbage til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l delle nummer: arbejdsgivere til at skrive, hvad I har udført af arbejde, og hvad I har modtaget. Men det kommer vi nu tilbage til"

Transkript

1

2 Nu skal vi prøve noget nyt. I dagene september skal alle Danmarks soeidere mødes om en opgave, som vi har kaldt Spejderhjælpen. l har alle i årenes løb solgt mange lodsedler, og I har raslet med mange bøsser for at samle ind til alverdens formål. Denne gang skal vi ikke sælge eller bede om noget, vi skal arbejde så mange penge sammen, at vi, som er raske, kan hjælpe alvorligt syge børn, eller børn, som på en eller anden måde er i nød. Det kommer til at foregå på den måde, at i ugens løb, altså i ugen mellem 12. og 18. september påtager I jer nogle timer, - så mange I nu kan afsætte fra lektielæsning og andet arbejde, - at arbejde for venner og bekendte. Vort mål er, at de store iblandt jer tjener 5 kr. hver og de små, ulveunger, blåmejser og grønsmutter hver 2 kr. Hvis I kan tjene mere, er det selvsagt udmærket. I får til den tid et lille»arbejdskort«, på hvilket I får jeres arbejdsgivere til at skrive, hvad I har udført af arbejde, og hvad I har modtaget. Men det kommer vi nu tilbage til efter sommerferien. Foreløbig skal I tænke på, hvad I kan gøre for arbejde og dygtiggøre jer til det. Man kan f. eks. ikke tilbyde at pudse vinduer, hvis man aldrig har prøvet det før, man kan heller ikke gøre rent, hvis man ikke har lidt begreb om det. I skal allerede nu snakke om det i patruljerne. I kan godt alle forstå, at det arbejde, I påtager jer, skal I gøre ordentligt, at folk ikke skal få et forkert indtryk af spejderne! I, som regner så udmærket, kan nok se, at spejdere vil, hvis de spytter i næverne, smøger ærmerne op og har et solidt arbejdsforklæde på, kunne tjene en hel del penge sammen. Vi kommer tilbage til, hvilke børn, vi i år skal hjælpe med de indtjente penge, men I kan godt vide nu, at der tænkes på flygtningebørn, og det er værd at tænke på, at et flygtningebarn i Algier f. eks. vil kunne få 5 gode måltider for den tokrone, en ulv, en smutte eller en blåmejse kan tjene! Der er også tænkt på de små børn i børnehaverne i Grønland og endelig også på de syge børn herhjemme, børn som ikke på anden måde får hjælp. Men det kommer vi tilbage til. N u snakker vi sammen om det i patruljerne, og I, som er patruljeførere, sætter jer straks godt ind i Spejderhjælpens ide. En spejder er hjælpsom, og det må derfor være helt i orden, at Raske børn hjælper syge børn! l delle nummer: Forsidebilledet er fotograferet ved DC-mødet på Mogens Friis Møller. Hylkedarn af korpsets pressesekretær Spejderhjælpen Magasinets fotokonkurrence Ved lejrbålet: Jeres nye spejderchef 63 Regnvej r i lej r Ridderen og døden Krop og k lær - og Karoline Den lyse side Jazz for Scouts Patruljeføreren Ove Holm Junglenyt Påskeberegning Set. Georgsdag i 13 lande Boghylden Togtet til Hejreholmen Et sagn Spejder-Tidende Påskeæg dekoreres Vandrerkort og lejrpas

3 SPEJDERCHEFEN HAR ORDET Jeres nye spejderchef I forrige måned trak jeg mig tilbage som spejderchef efter at have været aktivt medlem i vort ko: ps i godt 50 år; det sidste ved I jo sikkert alle. Jeg er naturligvis stadig spejder af sind og tanke og føler mig forpligtet til i al min færd at være spejdernavnet værdigt. Jeg kan endog stadig bære min spejderuniform, da jeg fo r mange år siden har gennemgået»gilwellkursus«for spejderførere og derfor er medlem af den»gilwelltrop«, som Baden Powell startede for alle førere, der har gennemgået et sådant kursus. Jeres nye spejderchef er Thorkild Glad, og ham kender mange af spejderne fra Jamboreen i England i 1957 og fra Jubilæumslejren ved Ebeltoft, for det var ham, der var leder af vort hold i England og lejrchef for Ebeltoftlejren. Thorkild har været med i korpset i over 40 år. Han begyndte som spejder på Nørrebro i København, og da hans uddannelse i de unge år førte ham til forskellige steder landet, gik han straks ind i spejderarbejdet, der hvor han kom hen. Således har han været tropsassistent i Vordingborg, Hillerød og Maribo, og da han så kom tilbage til København, blev han tropsfører for Ørnetroppen på Nørrebro og senere divisionschef for den daværende Københavns Nø:-re division. I 1938 blev han medlem af korpsledelsen som leder af roverarbejdet og i 1940 leder af korpsets førertræning for spejderførere, idet han i mange år havde været inst_ uktør på disse kursus. De seneste år har han været leder af spe j derarbejdet indenfor korpsledelsen. Så I forstår, at den nye spejderchef har et godt kendskab ikke alene til spejderarbejdet, men også til korpsets ledende arbejde. Han er en teknisk meget dygtig spejder. Men dygtighed er jo ikke nok i denne verden, man skal også være retlinet, ærlig og til at stole på, og det er Thorkild. Det ved alle vi, som har virket sammen med ham i de mange år. I Thorkild har korpset en spejderchef, som enhver i korpset kan se op til, fra ulveunge til fører, og som jeg med glæde ser som min efterfølger.

4 Ridderen og døden På gamle kalkmalerier træffer man til tider billeder af et møde mellem den stolte ridder og den strenge død. Over denne tanke er der bygget en dyster, men storslået film, der hedder: Det syvende segl. Titlen er hentet fra Johannes åbenbaring, det sidste skrift i Det nye Testamente. Da det syvende segl brydes, kommer ulykken over jorden. Det er middelalderens hærgende sygdom- pesten - filmen fortæller om. Ridderen møder en strengt udseende sortklædt herredøden, og de giver sig til at spille skak sammen. Hver gang de mødes, hvor ridderen gør ophold på sin vej hjem, gør de hver deres træk. Ridde'ren har været på korstog i det hellige land, men fandt ikke svar på sit spørgsmål om Gud og om livets mening. Nu nærmer han sig ridderborgen, nogle mennesker har slået følge med ridderen og hans væbner. De standser på den sidste natterast. Så er han der igen den sortklædte mand med sit skakbræt. Han flytter en brik, og ridderen tabte spillet, ):lan er gjort skak-mat. Så når han lige hjem, hvor hans fromme hustru venter ham; så rammes de alle af den snigende død. Herre forbarm dig over os, når ridderen at bede - En vældig film, en streng fflm. Men tænker man over den, så mærker man, hvor vi dog alle trænger til, at det budskab, der forvandlede en lille flok forskræmte mænd, til en flok modige apostle, det budskab trænger vi til at lytte til, når vi står overfor alt det, som er strengt og vanskeligt at forstå her i livet. J e sus Kristus er opstanden. Det var det vældige budskah, Jesu diciple fik. Og med dem gik det ud i verden. Jesus er opstanden, det betyder, at der er en, der venter os mennesker, når vi som ridderen engang skal møde Guds strenge sendebud- døden. Nu er det vel ikke tanker, der ofte melder sig hos unge, skal det næppe heller, og dog, man skal nu tænke over livets problemer, også som ung. Men Jesu Kristus er opstanden betyder også noget endnu større. Det betyder, at Jesus er den frelser, vi har lov at bede til, den der har vandret blandt os mennesker, for at overbevise os om Guds kærlighed. Den der, som den usynlige, vil være os nær, og gør livet rigt og stort for hver enkelt. Det er påskens glædelige budskab. DEN LYSE SIDE»En for alle- alle for en!«hvem af os har ikke læst eller set på film Ale)(ander Dumas udødelige roman: De tre Musketerer«? I husker nok deres motto, der kendetegnede hele deres liv og færden: En for alle - alle for en«. Lad os tænke Lidt over det, særlig nu da forårets og sommerens ture står for døren med alle sine muntre oplevelser. Hvad er det så. der skaber,({e gode og glade ture! Det er først og fremmest det gode kammeratskab, der danner rammen om d.e glade timer; så hvis hver dreng i troppen vil sætte sig musketererne som forbillede, kan vi nå langt. Ja, for hvem kender ikke egoisten, ham 'sam kun vil indse, at alle hans synspunkter er rigtige. Han vil før eller senere føle sig forladt, måske nok respekteret for sin eventuelle personlige dygtighed, men aldrig anerkendt som en god samfundsborger eller spejderkammerat Tænk bare, hvis alle verdens mennesker var egoister! Hvordan ville verden mon så se ud, når der ikke mere var samarbejde mellem nationerne, j a endsige mellem landets egne borgere? Verden ville synke tilbage til en uciviliseret urtilstand, hvor der ikke kunne udføres store og betyde-lige ting. Lad. os gøre det klart, at egoismen selvfø lgelig ikke hører hjemme i spejderbevægelsen, men at vi skal samarbejde i troppen som i patruljen, og være klar over, at vi altid må respektere hinanden og lære af hinanden, og at hele vor fremtid afhænger af vor evne til at begå os mellem andre. Enhver spejder kan lære af sine kammerater som de af ham, og husk, at du aldrig bliver for stor eller for gammel til at lære af andre. Hvis du vil prøve det, vil du snart se,' at du kun gavner dig selv, at du har lært samarbejdets glæde at kende, og at du aldrig er venneløs. 64

5 Patruljeføreren OVE HOLM Enhverspejder ved, hvad det betyder for en i ens spe j dertid at have den helt rigtige patruljefører. Den patruljefører, der kan skabe gode traditioner i patruljen, der kan sætte de enkelte patruljekammerater i g~ng med at løse de forskellige opgaver, så de virkelig løses af patruljen som helhed, men som til gengæld selv lægger alle kræfter i, ikke blot lader de andre om at vaske tallerkener af. Se en sådan patruljefører har spejderchefen Ove I±olm altid været. - Den 20. marts sagde han farvel til arbejdet som leder af Det Danske Spejderkorps. I 50 år har Ove stået i vort korps, og selv om han først i 1946 blev kåret til spejderchef, så har han, vi kan vist sige hel t fra jamboreen 1924, været den, der stod som samlingspunktet blandt os. I ved, han begyndte nedefra, sådan som man skal det i de gode romaner. Ja, det første led sprang han over, for han startede som patruljefører i 1919, som Danmarks første patruljefører, og vær sikker på, at han var den fremragende fører for sine p a tru l j ekammera ter. Så blev Ove tropsfører, korpsinstruktør, rt;daktør af Spejdernes Magasin, - Ungdommen hed det dengang, - På korpsrådsmødet den 20. marts fik den afgåede spejderchef Ove Holm en gave bestående af et maleri, hvoraf vi her bringer en fotografisk gengivelse. Maleriet er udført af maleren Aug. Tørsleff. Gaven var fra samtlige førere i Det Danske Spejderkorps. formand for forretningsudvalget, for bestyrelsen og som sagt - spejderchef., Ove blev patruljefører for den patrulje, der.. ledede Det Danske Spejderkorps.- Korpsledelsen som patruljen hedder i dag. Som en af patruljekammeraterne indenfor denne patrulje kan jeg forsikre jer om, at Ove var den fødte patruljefører også overfor dette krævende arbejde. Klar i sin tanke, levende gående op i spejderkorpsets trivsel, altid villig til at drøfte forholdene med os andre, rolig i sit omdømme; det sidste betød uendelig meget under besættelsestiden. Så er Ove i en s j ælden grad retlinet, den der aldrig søger at snige sig uden om en vanskelighed, ikke kan tænke sig at en sag skal være halvgjort. Opqagede han en enkelt gang, at han havde gjort en kammerat uret, så skulle Ove nok vide Fortsættes næste side. 65

6 Hvordan falder påsken næste år? Det er et spørgsmål, som meget ofte stilles, og det er ikke altid let at besvare, for påsken ligger jo ikke fast i kalenderen ligesom julen. Slår I op i et leksikon under»påske«, vil I se, at på et kirkemøde i Nicæa år 325, blev det bestemt, at påskesøndag er første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Hvem kan nu sige, hvornår det er fuldmåne de næste 50 år? Jeg læste engang om en tysk astronom, som havde fundet en måde, hvor man ved at dividere og lægge sammen kan udregne datoen for påskedag i hvilket som helst år. - Denne udregning skal jeg nu vise jer, den ser lidt indviklet ud, men enhver af jer, som kan regne bare en lille smule, kan sagtens regne det ud. Til indledning lige en lille bemærkning: Når man dividerer, er det ikke altid at divisionen går op. I mange tilfælde bliver der en rest, og det er disse rester, vi i de følgende udregninger har brug for. også selv om resten er O. Og så kommer P ASKEBEREGNINGEN l) UdfØr divisionen: Arstallet divideret med 19, og kald resten A. UdfØr divisionen: Arstallet divideret med 4 og kald resten B. UdfØr divisionen: Arstallet divideret med 7 og kald resten C. 2) Vi finder nu tallet 19 gange resten A og lægger 24 til. 3) UdfØr divisionen: (19 gange A Patruljeføreren Ove Holm. (fortsat fra forrige side). at få det rettet, og få det sagt ganske klart til kammeraten. Der er ikke enhver mands sag at eje denne rankhed. Vi siger så ofte til jer spejdere ved forskellige lejligheder, at det vigtigste er ikke, hvad vi mennesker siger. men hvad vi er. plus 24) divideret med 30 og kald resten D. 4) Så finder vi tallet 2 gange B plus 4 gange C plus 6 gange D plus 5. 5) UdfØr divisionen: (2 gange B plus 4 gange C plus 6 gange D plus 5) divideret med 7 og kald resten E. 6) Tallet 22 plus resterne D og E er da påskedatoerne i marts. Er sidstnæ,vnte udregning større end 31, trækker du blot 31 fra resultatet og har så datoen i april. Der er endnu to bemærkninger til udregningen: Skulle udregningen blive den 26. april er det påskesøndag den 19. april. Får vi den 25. april samtidig med at resten D er større end 10 og resten D er 28, fal :ier påskesøndag den 18. april. Vi tager et eksempel: Find påskesøndag l) A : 19 = 13 rest 4. B : 4 = 490 rest l. C : 7 = 280 rest l. 2) 19X4+24 = ) 100 : 30 = 3 rest 10 D. 4) 2Xl + 4Xl + 6Xl0 + 5 = 71. 5) 71 : 7 = 10 med resten l E. 6) giver 33 og når vi så trækker 31 dage fra, som marts jo har, så bliver der 2 til rest, og det vil sige, at påskesøndag næste år er den 2. april. Nu kan du jo selv prøve med nogle af de foregående års påskesøndage, og så kan du se, hvor let og fikst det går. Bjørn Glyng. Ove kan nu godt få sagt noget, både unge og ældre får noget ud af at lytte til. Men endnu vigtigere, Ove Holm blev for mange spejdere og førere, det smukke eksempel på en mand med den rette spejderånd - og det siger vi ham tak for. BOGHYLDEN Cai Schaffalitzky de Muckadell: Tot Sømand. (kr. 9,75 kart. - Jespersen og Pios Forlag). Tot, der er letmatros, hjælper sin mor med at starte et sommerpensionat, og sammen med en dreng, der hedder Ove, opklarer han et tyveri af kr. - Senere bliver de bortført af smuglere og ført ud af landet. De oplever meget spændende, inden de igen kommer til Korsør, alene sejlende en tysk skonnert. Alderstrin: år. Walter Farley: Gnisten og Hingsten»Flamme.s Dyst. (kr heftet og kr indb. - Hirschsprung). Walter Farley's hestebøger er forlængst anerkendt og placeret blandt de bedste børnebøger for større børn. Gnisten«er en fortsættelse af»den sorte Hingst, men kan læses uafhængig af denne. Man lever med i den hektiske væddeløbsatmosfære, så man til sidst føler, at man selv sidder i sulkyen bag»gnisten<<. I»Hingsten Flammes Dyst«forlader Steve og Flamme Windwardøerne og stiller op til start i det store internationale væddeløb mellem verdens hurtigste heste på væddeløbsbanen i Havana. Igen en hestebog mere eventyrlig end et eventyr. Sk. Har alle i patruljen en sangbog? Ellers kan DEPOTET hjælpe jer' 66

7 Der var engang Sådan begynder enhver historie. Det gør denne også, og den handler om en konge, en prinsesse og det halve kongerige. Det eneste der adskiller denne historie fra andre, er imidlertid det, at den ikke ender med, at helten får prinsessen - - ikke fordi han ikke kunne få det, ih jo, det blev ham oven i købet tilbudt; men han sagde: Nej tak! Folk ville sige ti1 sig selv, at det ET SAGN var dumt. Tja, måske - det kommer nu an på, hvordan man ser på det. Nåh, men hør nu historien: Der var engang en konge, som herskede over et kongerige. Der var store marker med fed jord, som kunne bære meget korn, grønne fugtige enge med saftigt græs, hvor brune køer med lange buede horn gik hele dagen og græssede, så de blev så fede, at skindet glinsede i solen. Rundt omkring i landet var der byer med smukke bindingsværkshuse og borge med tårne og tinder. Men landet bestod ikke blot af fede marker og rige byer. Ved den nordligste grænse lå de høje sorte bjerge. og mellem de sorte bjerge 67

8 og lavlandet lå store hedestrækninger - mørke, dystre, uden vej eller sti. Ikke et menneske beboede denne Ørken bortset fra fredløse røvere og drabsmænd. Oppe fra de høje sorte bjerge truede en fare det rige lykkelige land, thi oppe mellem de højeste fjeldtinder lå en stor bjergsø, der var så dyb, at kastede man en sten med en snor derned i, blev den ved med at synke og rev snoren med, hvor lang denne snor så end var. Men det var nu heller ikke JT3nge, som brød sig om at kaste sten ned i søen, for langt nede i dybet lurede et uhyre - en kolossal drage. Den havde en kæmpemæssig krop - stor, skællet og slimet, tned et par mægtige vinger ligesom en flagermus, med kløer for enden af fingrene, en lang hepansret hale, som den kunne slå med ligesom en hval. Allerværst var dens hoved - store gevækster sad der overalt, vorter og pletter. Dens Øjne var gule og udflydende og stak langt ud af Øjenhulerne. Når den åbnede gabet, sås lange sylespidse tænder på hver side af en spillende tunge. Og hostede den, stod der en lang ildflamme ud af gabet på den. Denne drage dukkede en gang om året op af søen, baskede med vingerne og fløj hen over landet og hostede ild og fordærvelse ned qver marker og byer, og den ville kun lade være, hvis indbyggerne ofrede den smukkeste pige i landet til dragen. Derfor måtte indbyggerne jamre af sorg hvert år i april måned, når foråret var på vej, og drp.gen vågnede af sin vinterdvale, føre en ung smuk pige op i bjergene og binde hende ved e.t træ ved bje:rgsøen, så dragen kunne æde hende, når den dukkede op af vandet. Sådan gik det år efter år, men da kongen fik e-n datter, og hun viste sig at blive den smukkeste pige i hele kongeriget, udlovede han prinsessen og det halve af kongeriget til den, som kunne dræbe dragen. - Men ingen turde, og den dag kom, da kongen grædende måtte befale, at hans datter skulie føres op til bjergsøen og bindes til træet ved bredden. Der stod da prinsessen på søbredden, bundeter til træstammen med stærke reb. Afle andre var 68 flygtet bort for at undgå dragen. Hun ser angst ud over søens dystre, blanke flade. Hvad er det? Ude på midten dukker noget op. To lysende onde gule Øjne stirrer ind mod hende. Hun skriger højt om hjælp; men det eneste svar er ekkoet af hendes eget råb, som gjalder fra klippevæg til klippevæg. Hun ser hele dragens gyselige hoved dukke op af vandet, og med et kølvand efter sig glider den ind mod bredden. Hun skriger igen om hjælp, men hører atter kun ekkoet spottende kaste hendes skrig tilbage. - Dog nej, lyder der ikke et jægerhorn mellem bjergtinderne? - - Og klapren af hestehove? Nej, hun må have hørt forkert. Hun ser rystende af skræk dragen komme nærmere. Helt ind til bredden. Den vralter op af vandet og griner mod hende med tungen spillende ud af flaben. Pludselig ser prinsessen, at den vender hovedet om mod bjergslugten derovre. Hun følger dens blik. Ah, der kommer en rytter! Klæ.dt i panser og plade med en stor stærk hest rider han dristigt frem. En lang lanse holder han i højre hånd, spydspidsen glimter skarp og farlig, en grøn vimpel med en gylden lilje vajer og smælder under odden. Ved hans venstre side dingler et langt sværd. Dragen udstøder et brøl af vrede over at se denne frækhed. Ridderen holder sin hest an. Åh, han bliver bange.... «tænker prinsessen. Men nej, han samler tøjlerne i sin venstre hånd, fatter lansen og støtter den under armhulen, og med et højt råb giver han sin hest af sporerne. Hesten sætter sig på bagbene og i et vældigt spring jager den hen over søbredden mod dragen. Hovene klaprer mod stenene på stranden, gnister flinter fra skoene, ridderen bøjer sig fremover og lægger al sin styrke bag lanseskaftet. Dragen basker med sine mægtige vinger, dens raseri farver dens krop gloende rød og lilla, den hoster og hakker mægtige svovlende flammer ud af halsen mod den fremstormende rytter. Store sorte røgskyer stiger mod himlen. Jorden ryster og skælver under den. Som et lyn kommer hest og rytter rasende. Lansen ryger lige lukt i gabet på dragen og stikker ud i nakken. Hvæsende ildtunger syder ud af hullet og. gløder i eet nu lansespidsen hvidglødende. Stålet smelter, og sydende jerndråber løber ned ad dragens hals. stødet har løftet ridderen helt op af saddelen, og lanseskaftet brækker, og hest og rytter tumler ind mod dragen. Med sin mægtige hale hamrer dragen i jorden, store klippeblofte- bliver knust til sandskorn ved et eneste slag med dens vældige kræfter. Dragen søger med vingerne at baske sig op i luften; men som et spejlglimt i luften flyver ridderens sværd af skeden. Med gevaldige hug kapper han den ene vinge af, og skælvende krøller den sig sammen på jorden. Dragen flakser med den anden vinge, den raller med den sønderbrudte lanse i svælget, og hoster og hakker ild og røg i hovedet på ridderen. Han bliver helt oyerdænget med flammer - som brændende olie slikker de hen over hans harnisk og hestens skaberak, hans Øjenbryn svides af og hans hårlok krøller sig i krus i heden. Med et kampråb opildner han sin hest -til fornyet angreb, og med et drabeligt sving over hovedet retter han et dræbende slag mod dragens hals. S.-værdklingen skærer gennem halsen, som var den af smør, og det afhuggede hovede styrter til jorden. Gul edder vælder op af halsen,. dragens krop bliver grå og bleg og synker sammen som en bæventle masse. Kampen er endt. Hesten står med sitrende flanker, dens næsebor er vidt opspilede, og den vender det hvide ud af Øjnene, skummet driver ned ad bidsel og seletøj. Rytteren puster af anstrengelse og ryster af anspændelse, men han smiler glad over at have besejret uhyret og traver hen til træet, hvor han.;ned et hug af sværdet kapper tovene over, som holder prinsessen fangen. Hun synker til jorden, forlængst besvimet. Nede ved f.oden af bjerget, hvor kongen og hoffet og tusinder af indbyggerne var samlet for at begræde prinsessen, havde man hørt buldret og tummelen oppe i bjergene; m en alle troede, at det var dragen, som var ved at fortære prinsessen, og med tårerne trillende ned ad kinderne står kongen længe hensunken i sorg og stirrer op mod bjergene. Men hvad er det? Ud af den dybe bjergslugt kommer en rytter ridende, og foran på sin hest

9 - kongen tror ikke sine egne Øjne sidder prinsessejl lyslevende. Kongen udstøder et råb af glæde og løber dem i møde. Smilende og glad lader prinsessen sig glide ned ad hesten og løber med udbredte arme hen mod kongen. Leende og grædende omfavner fader og datter hinanden, og de jublende folkemasser slår sammen omkring dem. Og prinsessen fortæller nu sin glædestrålende fader -om ridderens kamp med og '"sejr over dragen.»han er en vandrende ridder,«fortæller hun,»som rider fra land til land og gør godt, hvor han kan. Georg hedder han.«hvor er han,«råbte kongen,»han skal have prinsessen og mit halve kongerige<<. - Ja, hvor er han? Alle ser sig søgende omkring; men lige så pludselig han kom, er han atter forsvundet. Man kan ikke se ham n-ogetsteds. Er han mon blevet fornæil'met over, at han ikke straks blev hyldet som prinsessens tapre redningsmand? Nej. Oppe mellem bjergene, på vej mod nye steder, rider ridder Georg. Han sætter sit horn for munden, og en lystig fanfare gjalder mellem fjeldene. Tonerne risler mellem klipperne som små muntre vandfald. Og han smiler. - En god gerning er gjort. En god gerning, som har glædet mange mennesker. Den bærer lønnen i sig selv, han behøver intet kongerige for at føle sig belønnet. - Hans hest standser ved en bæk for at drikke. Han stiger af for selv at drikke lidt klart vand. Da ser han mellem to sten en laks. StrØmmen har ~ilet den fast. Den spræller forgæves for at komme fri, Georg flytter stenene, og med et slag med halen er laksen atter fri. Georg smiler atter. Thi en god gerning er lige god, hvadenten den er stor eller lille, hvadenten den gælder mennesker eller dyr, og det er ligegyldigt, om der er nogen, som ser på det og kan rose en. J. K. VÆRN NATUREN! Husker I på jeres ture at gøre en good-turn mod vore skove? Påskeæg Tegnet af ESKE Ville det ikke være morsomt at dekorere æg til hele familien til påskemorgen. Du ser nogle forslag her. Den fine lille krukke af en æggeskal med erantis i er klæbet på et lille stykke pap, som igen er dækket med mos. God fornøjelse. Magasinels fojokonkurrence SPEJDERNES MAGASIN indbyder til årets fotokonkurrence. Alle spejdere, skovmænd, rovere og førere kan deltage. Konkurrencen omfatter: Situationsbilleder fra ture og lejre. Landskabsbilleder. Instruktive billeder. næste nummer bringes udførlige oplysninger og præmieliste. Indleveringsfristen bliver den l. oktober. 69

10 Er du bange for REGNVEJR i lejren? Lad det øse lad det pøse lad det regne, Ii'så meget som det vil... Regnvejr i lejren. Under jamboreen i Birkenhead i England 1929 regnede det praktisk talt hver evige dag (hvilket gav anledning til navnet»mudboree«!), og i sin afslutningstale formede B.-P. det berømte slagord:»enhver kan ligge i lejr i godt vejr, men der skal spejdere til at ligge i lejr i regnvejr!«også herhjemme kommer vi - med eller uden Meteorologisk Instituts værdifulde bistand - ud for de mest chokerende overraskelser m.h.t. vejrets omskiftelighed. Hvor ofte er vi ikke, efter en start i strålende sol, yendj; hjem fra en lejr som mere eller mindre druknede mus - eller omvendt? MEN, en spejder er ikke noget fjols. Han ved, at hvis han ud~ætter sig for at blive dyngvåd og gennemkold, kan det være en farlig ting for helbredet. Men han ved også, at hvis han bliver gennemblødt, behøver det ikke at medføre årelangt sygeleje, når blot han sørger for at holde sig i bevægelse og derefter gnubbe sig tør over hele kroppen med et håndklæde og tage tørt tøj på, når opholdet ude i regnen er forbi. 70 Vi ser heraf, at en rigtig lejrsportsmand ALDRIG tager på lejr - selv på weekend-lejr - uden skiftetøj, og så selvfølgelig sin regnfrakke eller vindjakke. Du vil altid kunne finde et eller andet hjørne i rygsækken, hvor der er plads til skiftetøjet. Sætter det ind med regnvejr i lejren, ophøjes din sovepose (eller tæpper) og dit skiftetøj til at være dine allervigtigste ejendele. Det vil du sande, når du blot een gang har kunnet trække i et par varme, tørre sokker efter måske en hel lang regnvejrsdag at have vadet rundt med bare tæer i vand og pløre. Om alt andet foregår - sørg så i hvert fald for, at sovepose og skiftetøj bevares tørt! Tæpperne tørres straks efter regnen. Og så et par ord om selve lejrpladsen. Et godt gammelt ord siger, at man skal vælge sin lejrplads i regnvejr og ikke i strålende sol. Årsagen er indlysende. Undgå lavninger, hvorfra der ikke er afløb videre ned ad en skrænt, og læg mærke til vegetationen - den kan give den woodkraftkyndige mangt et godt tips om chancerne for oversvømmelse i regnve~r. Teltet er et helt kapitel for sig. Er der ligefrem huller i taget er det vældig sundt med en god lang byge. Så lærer man nok en and_en gang at holde sit hus i orden. Du har sikkert hørt noget om, at man ikke må berøre teltdugen, når det regner. Grunden er, at lærredet i så fald mister sin evne til at sky vandet, der begynder at slå igennem på det berørte sted. Har Lillepeter alligevel - trods de Øvrige indvåneres gjaldende advarselsråb - fået plantet sin i dette tilfælde alt for brede ryg eller sit velformede hoved op ad teltvæggen, kan skaden i nogen grad afhjælpes ved, at man med en finger laver en kanal ned over den skrå teltvæg, ned til den lodrette; Er teltet regnet væk, er en kostald måske den sidste udvej! herved vil i hvert fald en del af vandet derefter kunne ledes denne vej ned og altså forvolde mindre ravage. Og husk, at det bedste sted for pløre under regnvejr er uden for teltet og ikke inde i det! SelvfØlgelig skal madlavningen passes, selv om det øser ned. Det er netop spændende at tage kampen op med elementernes rasen og i kraft af tålmodighed, teknisk dygtighed og - forudseenhed overvinde vanskelighederne, få tændt op og nyde sin gode varme mad. Den omtalte forudsenhed består i, at Madlavningen skal passes. man enten straks laver sig et vandtæt brændeskjul eller gør sig til vane altid at have lidt optændingsbrænde liggende lige inden for teltdøren, både om dagen og om natten! Det vil føre for vidt at komme ind på de hundreder af ting, I kan beskæftige jer med i en lejr, selv om det regner. Kun skal det lige siges, at det absolut ikke er strengt nødvendigt at forblive inde i telene, snarere tværtimod. - Begynder regnen at tromme mod din teltvæg, får du i første række brug for den ottende spejderlov. Thi selv om havregrøden blev noget tyndbenet som følge af for meget regnvand i den, eller en anden foreslår dig at udsætte guldfisk i de sko, som du af vanvare lod stå ude om natten - så smiler og fløjter en spejder under alle vanskeligheder! Det mener i hvert fald Torben.

11 KROP OG KLÆB- og Karoline Lader du din cykel H eller knallert ruste? Forsømmer du den med smøring? Kører du på flad fælg? J eg tror det ikke, for man opdager hurtigt, at det er dårlig Økonomi at misligholde en sådan nyttig brugsting. Men hvordan med krop din mest personlige maskine, din krop? Er den et slapt og tilfældigt hylster? Jeg tvivler ikke på, at du forsøger at spise dig mæt, for en spejder er altid sulten, undtagen når han lige har rejst sig fra bordet. Du trænger sikkert ikke til motion, for alle unge mennesker dyrker sport i skolen eller i fritiden, og de gode spejderture, de skrappe, hører jo til de regelmæssige oplevelser i ens skovmandstid. Men hvordan med vand og sæbe? Hører du til den slags, der.tager bad hvert år, selv om det ikke er nødvendigt.? (Og går til tandlæge efter hvert måltid, og børster tænder to gange om året«, som en vittig hund også sagde). Lad os slå fast, at det ikke er sundt at tage varmt bad daglig, for huden fratages herved sit beskyttende fedtlag. Men et par gange om ugen, med kolde styrtebade ind imellem, er tilpas. Kolde styrtebade styrker hudens evne til at regulere sig efter temperaturen, så du ikke behøver at pakke dig ind, fordi~temperaturen falder lidt. Der er visse steder af ens krop, der trænger til daglig renlighed. I mangel af adgang til brusebad kan du vaske dig efter de 5 H'ers princip (altså ikke de 5 hårs!). Disse H'er dækker over: Hoved, Hals, (arm)hule, Hale og Hæl (d.v.s. fod). I en håndbog for spejderførere har jeg læst om værdien af at vaske sig med blottet overkrop på spejderlejr. Men hånden på hjertet, er det tilstrækkeligt? N ej, så overser man det fjerde H, halen. Vores naturlige funktioner nødvendiggør, at man holder sig lige så ren i den anden ende som i den ene. Et godt motto for et lejrhåndklæde er: Hellere to små, et til hver ende. Der er nogen, der tror, det er mandigt at svede. Det er det måske også, hvis det er ved ærligt arbejde, men det er ulækkert at lugte af armsved. Prøv dig frem efter de utallige annoncer om midler herimod. Jeg minder lige i forbifarten om den person, Storm P. beskriver som.gentleman - lige til de sorte rande... «. Når du er renvasket og har taget undertøj på - hellere to gange rent om ugen end en - sørger du for, at dine mandige lokker bliver lagt i de fald og bølger, du har bestemt dig for. Det er med frisuren som med påklædningen iøvrigt: Ens personlighed, eller mangel på samme, afspejles gennem variation fra standard-normerne. Det kan godt gå an, at man anlægger en lidt særpræget påklædning, men det er forkert, vis man gør det bare for at virke sær. Holger Drachmann gik med den hat, som han ville, ikke for at chokere, men fordi han men- Net-knytning l sidste nr. fortalte Sven Locht om net-knytning. Her ser du Sven i færd med den morsomme opgave. Hor du prøvet? SKOVMÆND te det tilladeligt at afvige lidt fra den mode, som ikke passede ham. Tror du, Knud Lundberg går uden slips for at gøre indtryk? Hvis det er tilfældet, har jeg ikke meget tilovers for ham. Ved anskaffelsen af påklædningen kan der være et praktisk hensyn at tage. Du har det sikkert ligesom jeg, at dine gamle trøjer bliver ophøjet til spejderbrug. Du må give mig ret i, at en rød eller calypsofarvet pullover ser rædselsfuld ud til uniformen. Sorte snabelsko klæder heller ikke kakiblusen og de korte bukser. Se smart ud. Men hvorfor? Lad os prøve at se lidt på den dybere årsag. Det skyldes jo Karoline, din kusine, eller hvad du nu kalder hende, du kommer lidt sammen med. Tror du, hun lægger mærke til dit udseende? Ja, der er vel ingen tvivl om, at hun bemærker, om dit hår trænger til et skumbad, dine sko til en pudsning og din 71

12 hage til barbering. Men det var da sørgeligt, om hun fandt behag i netop d i n ridderlige kammeratlighed, bare fordi din frakke var af sidste mode og din knallert fuld af forkromning. Du indeholder jo så mange gode Karoline egenskaber - dem, du måske gemmer lidt for godt for din mor? -Hold døren for Karoline, men lad være med at regne hendes hjemmeopgaver. Reparer hendes cykel, men lad være med at trække hende op ad alle bakker. Gå med Karo-line i jazzklub, i biograf og teater, og tag hende med på en travetur i skoven. Når du tager hende med hjem af og til og viser hende din»hule«og dine spejderminder, vil din mor og far kunne værdsætte din gode smag. Snak med Karoline om alting. Pigerne har en velsignet evne til at lytte i timevis, uanset om man fortæller dem om sine fremtidsplaner som brobygnings-ingeniør i det fjerne Østen, eller man redegør for, hvorfor ens rygsæk eller yndlingsplade er så helt ovenud god. Hvis du ikke allerede har erfaret det, vil du opdage, at Karoline er en virkelig god kammerat, som man kan have meget større udbytte af samværet med end en dreng, fordi piger også af sind er forskellig fra drenge. Du vil lære at se tilværelsen fra en anden synsvinkel. J Du vil forstå meget mere. Engang vil du gifte dig med en Karoline. Vælg en af den slags, du brød dig om at tage med, når skovmandspatruljen indbød til søndagsskovtur med»damer«. Hun vil blive ~ig en god partner pa livets hejk. JAZZ for Scouts Kommer man en mandag aften ud til vandrerhjemmet på BellahØj i KØbenhavn, undres man måske over at se så mange spejdere i uniform netop på et vandrerhjem. Forklaringen er den ganske enkelte, at det er her JAZZ FOR SCOUTS holholder til. JAZZ FOR SCOUTS blev startet af Arminstammen fra HKD, men da det blev en for stor belastning for førerne i denne at drive klubben alene, så er den nu overgået til et fællesforetagende, d.v.s. at forskellige spejdere er repræsenteret i klubbens ledelse, der er således både gule, grønne og blå spejdere samt søspejdere. Klubben har bestået i mere end et år, og der er klubaften hver mandag mellem kl. 20 og 23,30. Ved disse aftener spiller kendte amatøror- kestre. For at kunne blive medlem af klubben skal man naturligv,is være spejder i et af korpsene, ~g for at kunne komme ind til en mødeaften, skal man møde i reglementeret uniform, men det er dog tilladt at tage en ven eller veninde i civil med, og de er naturligvis også velkomne. Entreen er for medlemmer kr. 2,50, meaens gæster må betale kr. 3,50. Der er mulighed for at købe sodavand og cola, anden form - for udskænkning finder ikke sted. Er du ikke medlem, så kom ud en aften og se, hvordan det foregår, og du vil se at jazz godt kan nydes, og at man virkelig morer sig til en klubaften i JAZZ FOR SCOUTS. Det foregår som nævnt på Bellahøj Vandrerhjem, Herbergsvejen i BrØnshØj, linie 2 til Fuglsangs alle. Jazz for Scouts. 72 SKOVMÆND! - Ha~; I læst om fotokonkurrencen? Det er lige n o _g et for jer at være med i! Ja, men jeg sadge jo til dig, at øksen var skarp.

13 dan, >>Falkonerulvene«, 3. Frederiksberg. Panter, BA Lars-Erik Hansen, l. Risskov flok. l,,\ \,,, \. ~ ~ ~ ~ JUNGLE DYRENE tegnet og fortalt af ESKE og LILY Kaa der nogen, der kunne ordne Bandarfolket, så var det Kaa, bare han så på dem, turde de ikke røre sig, men stod ganske stille og lod sig sluge. Det er dette vi efterligner, når vi leger»kaas Hungerdans«i flokken. Men der var også en anden gang, hvor Kaa gav Mowgli gode råd og rakte ham en hjælpende hånd, det var i kampen med Dholerne. Det var Kaa, der fortalte Mowgli om»klippernes små folk«d.v.s. bierne, som ville være i stand til at standse Dholerne, og da Mowgli sprang fra biernes klippe ned i Waingunga, lå Kaa parat i floden til at tage imod ham. Det er godt at have gode venner, nu har vi hørt om tre af Mowglis venner nemlig Baloo, Bagheera og Kaa. I har måske set vore to hjemlige slanger, nemlig hugormen og snogen, og I ved, at snogen, den med de hvide pletter, er ufarlig, hvorimod hugormen er giftig. Disse to slanger er nogle dværge ved siden af pythonslangerne. Disse kan blive 8 meter lange, d.v.s. at de er næsten dobbelt så lange som en almindelig stue, og de er lige så tykke som en voksen mands lår. Pythanslangen har en lys, gråbrun farve, med et mørkt netmønster, og den ligner meget en gren. Da den mest opholder sig i skove, hvor den klatrer i træerne eller hænger stille med halen snoet om en gren, er der ingen, der kan opdage den, o'g pludselig med et sæt er den over sit bytte, som den kvæler og knuser ved at omslynge det med sin vældige krop. Når den har gjort dette, sluger den sit bytte i en mundfuld, selvom ~ette er meget større end dens mund, hals og krop kan udvides. I kan se det samme på en snog eller hugorm. Når de f. eks. har slugt en mus, kan man tydeligt se hvor i kroppen den befinder sig, for der er den dobbelt så tyk som ellers. Jeg tror nok, at de fleste mennesker er bange for slanger, jeg er det i hvert fald, men KAA var en vældig god ven for Mowgli i junglen. I har sikkert alle hørt om Kaas jagt, da Bandarlog havde bortført Mowgli til»de kolde lejer«, og Baloo og Bagheera måtte bede Kaa om hjælp til at befri drengen. Var 21 ulve fra Casper Mark:danner flok nar været på 30 km vandring. Undervejs kom de til Skomlingsbonken. Alle gennemførte. Hvorskarpsindige er I? Se næste side! Hvis I ser på tegningerne af nogle af de ulveunger, der findes i verden, vil I se, at de er tegnet stående i deres eget land. Kan I finde ud af hvilke lande det er? Der står et nummer ud for hver og på side 76 kan du se, om du har fui].det det rigtige land. 73

14 I denne måned fejrer vi Sankt Georgsdag. Jeres flokfører vil fortælle jer om Sankt Georg og læse et budskab for jer, som Det Danske Spejderkorps har udsendt specielt til alle ulveunger i hele Danmark. Den dag samles alle danske ulveunger fra Gedser til Skagen for sammen at forny deres ulve- 2 Lyt her, oh ulve! løfte. Men det er ikke kun danske ulveunger, der gør det, men ulveunger over hele verden. Har I hørt eller læst, at uret ikke i alle lande viser samme klokkeslet, når kl. f. eks. er 13 i Danmark, så er den kun 6 morgen i Chicago i USA. Det hører I sikkert om i skolen. Hvis vi nu forestiiler os, at alle ulevunger vil holde Sankt Georgsdagsparade kl. 19 i deres land, så vil det sige, at der hele døgnet rundt den 23. april vil være ulveunger, der står foran deres flokfører og siger deres ulveløfte. De begynder i Japan kl. 3 efter vor tid og fortsætter i New Zealand kl. 6, i Chicago kl. 12, i Argentina kl. 15, i Frankrig kl. 19, i Irak kl. 21 og endelig i Øst Pakistand kl. 24, og ind imellem kommer selvfølgelig alle de andre lande, hvor der findes ulveunger. Kan I forestille jer den lange kæde af ulveunger i alle farver, gule, brune, sorte og hvide, uniformerne er ikke ens, men man kan altid finde noget, hvorpå man genkender, at det er en ulveunge. Nogle af dem er afbildet her på siden, men der findes mange flere. UlvelØftet bliver sagt på mange tungemål, men meningen er den samme, alle lover de at holde ulveloven og hver dag gøre en lille ting, der kan glæde eller hjælpe en anden. Jeg tror, at man i den nærmeste tid efter Sankt Georgsdag vil møde megen hja:ilpsomhed fra alverdens ulveunger, for I vil jo alle gøre jer es bedste for at efterleve jeres ulveløfte. God jagt Lily. 74

15 FORTÆLLING FRA STENALDEREN al ROBERT FISKER Dlustrationer: mora LUND 8. kapitel. Vind drejede sig om og stirrede lammet af forfærdelse på det frygtelige syn. Ned fra de mørke skyer over søen bag ved Oddernæsset skød en lang, mørk slange - den svingede lidt frem og tilbage - som en arm, der søger efter noget, og nåede så vandet. De første Øjeblikke kunne de to drenge ikke røre sig af skræk. Med opspilede Øjne stirrede de på skypumpen, der i deres Øjne var en eller anden ånd, som ville dem til livs.»den suger vandet op til sig! «råbte Gnist,»se, nu kommer den denne vej. - Skynd dig, vi må væk--!«de greb begge til padleåren og satte sig til at ro som rasende. Glemt var den nagende sult og glemt var trætheden. Rædslen for det ukendte og frygtelige bag dem gav dem fornyede kræfter. Strøm og storm var med dem. Båden gled rask af sted ned ad fjorden. Ingen af drengene tænkte på andet end det ene at ro, og den stærke strøm holdt båden i fjordens midte. Gnist så sig hastigt tilbage. Skypumpen var nu nået ind over Oddernæsset, og grene og blade hvirvlede op i luften i vild heksedans. Han holdt igen med sin åre og fik bådens stævn drejet ind mod land.»hvad er det, du gør?«skreg Vind og så sig tilbage over skuueren. Han gav et skrig fra sig, da han så skypumpen, for så igen at vende sig og krumme sig over arbejdet med åren.»vi må ind til land!«gispede Gnist,»Vi må se at komme i skjul for ånderne!«skypumpen blev stående et Øjeblik ved Oddernæsset og svajede frem og tilbage, så gled den ud over vandet og videre ned ad fjorden som en glinsende søjle af vand. Til at begynde med så det ud, som om den ville fortsætte ned ad fjorden ud mod havet, men så skiftede den pludselig retning og begyndte at glide i retning af båden, hvor rlrengene sled afsindigt med årene. Gnist var den, der først opfangede den sydende lyd gennem stormen og bølgebruset. Han turde knap nok se sig tilbage, og da han endelig tog mod til sig, så han skypumpen komme glidende lige i bådens kølvand. Bredden, de styrede ind imod, bestod af en smal forstrand og en brink, som vind og vejr havde hulet ud. Kunne de slippe ind under den brink og gemme sig, så kunne de måske slippe fra de rasende ånder.»nu er vi der. Pas på, nru støder vi!«råbte Vind og rejste sig op i båden. Han sprang, idet båden stødte mod det grove grus på bredden. Gnist var i et spring ude af båden, og begge drenge satte i løb op under brinken og søgte skjul i en hulning, i hvilken de var dækket af nogle jættestore sten. Næppe havde de dukket sig ned bag stenene, før skypumpen nåede deres båd. Den tunge egebåd blev løftet op i luften som en stump gren, blev slynget nogle gange rundt og havnede så med en dump lyd i gruset for foden af brinken ikke lan.gt fra det sted, hvor Gnist og Vind rystende af skræk så til. Inden de nåede at komme sig efter oplevelsen med båden, var skypumpen gledet forbi dem i et sus og forsvandt ind over skoven. Der gik et stykke tid, før nogen af dem igen kunne få formet ord med en smule fornuft i.»skal - skal vi sætte båden ud igen?«gispede Gnist. Vind rystede kraftigt på hovedet..nej, hvis vi sejler ud på fjorden, vender ånderne måske tilbage med deres arm og griber os!«gnist sad lidt og stirrede på båden, der lå med bunden i vejret et lille stykke fra dem. Pludselig slog tanken om hejreægget ned i ham, og han følte med de værste anelser efter i bælteposen. Der undslap ham et lettelsens suk. Det sidste hejreæg var helt endnu på trods af de bevægede oplevelser, han havde været ude for.»kan vi så ikke gemme båden bag stenene her, så den ikke kan ses ude fra vandet!. foreslog han, 75

16 og så prøver vi at slippe hjem til bopladsen langs kysten!«vind nikkede tøvende. Han var ikke meget for at vove sig ud af skjulet, for han var næsten sikker på, at ånderne stod på lur og var rede til at kaste sig over dem, så snart de kom frem. Men på den anden side var han så pinende sulten, som han aldrig før i sit liv havde været. Han måtte have noget at spise, og endnu mens han sad og ikke rigtig vidste, hvad han skulle, fangedes hans Øjne af et træ, der var væltet ud i fjorden ikke langt fra binken. Træet havde ligget sådan længe, og vandet strømmede stridt om dets grene. På grenene skimtede Vind noget, som fik ham til at glemme alt andet. - Muslinger! - Han styrtede ned til træet, og Gnist fulgte i hælene på ham. - Meget fyldte muslingerne i de tomme maver, men de hjalp dog på den værste sult og gav drengene modet tilbage. Båden fik de bakset om bag stenene, og så fortsatte de til fods langs fjorden til bopladsen. De havde nætr skræmt livet af G a m l e M u s, da de krøb ind i hendes hytte, men da hun så hejreægget, slog hun hænderne sammen og blev eet stort smil. Drengen måtte nu fortælle om, hvordan de havde fået fat i ægget, og hvor farlig turen havde været, og Gamle Mus nikkede og stirrede på hejreæ,get i sin hule hånd.»det er et æg af den rigtige slags,. mumlede hun, det er derfor, ånderne har været så hårdt ude efter jer. Når jeres mor får det, vil hun blive helt rask igen!«hun fandt nogle fisk og lidt kødmad frem, og drengene spiste og spiste, til de ikke kunne få en bid mere ned. Så lagde de sig på deres soveskind og faldt i søvn, mens Gamle Mus løb gennem uvejret hen til deres mor, for at hun med det samme kunne få glæde af den stærke trolddom, der var i det æg, som hendes to drenge havde hentet til hende på Hejreholmen i søfolkets land. n f\ l~ 1. Rodesia 2. Uganda 3. Holland 4. Vesttyskland S. Frankrig ~~ E~t:Jl r / w',~ 6. Italien 7. U.S.A. 8. Danmark 9. Luxembourg 10. Norge ULVE fra 13 lande 76 Her har du ulvene fra de 13 lande, du så på side 74. Havde du alle rigtige? 11. Guldkysten 12. England 13. Svejts

17 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Korpskontoret meddeler: ENKELTVANDRERKORT Ethvert medlem af Det Danske Spejderkorps kan på korpskontoret få udstedt vandrerkort mod indsendelse af foto (pasformat) samt kr. 3,50 FØlgende oplysninger bedes opgivet: Navn, stilling, adresse, fødselsdag og -år, fødeby, korpsmærkenummer samt afdelingens navn. LEJRPAS Efter samme regler som for vandrerkort udsteder korpset såvel enkelt- som lederlejrpas. Såvel enkeltlejrpas som lederlejrpas koster 2,00 kr. pr. stk. (sidstnævnte uanset antal deltagere). Når offentlige lejrpladser benyttes,er det nødvendigt at være i besiddelse af lejrpas, medens skovvæsenet ikke vil kræve lejrpas på de lejrpladser, som kun benyttes af enkelte afdelinger efter aftale med det stedlige skovtilsyn. Arhus skovmændene har haft et interessant besøg på»jyllandsposten«. Aftenen sluttede med udskænkning af sodavand. Ny kolonne. Troppe og flokke i Frederiksværk Frederikssund, Stenløse og Skibby er blevet sluttet sammen i en ny kolonne under navnet >> Stenø-kolonnen <<. BYTROPPEN, NykØbing F. som vi omtalte i sidste nr. af Spejdernes Magasin, fik flere gode gaver til sit 50 års jubilæum. Således overrakte byrådsmedlem Martin Petersen en check på 500 kr. fra byrådet, idet han samtidig udtalte: Bytrappen har udført et arbejde, som har skaffet mange gode borger e i byen. Det er vi taknemmelig for, og de unge bør være taknemmelige for, at der er nogle, der kan hjælpe dem til godt spejderarbejde. De blå pigespejdere overrakte som gave til Bytrappen et smukt skind, udspændt i ramme. Fra KFUM-spejderne var der en stor reservebeholdning pløkke, medens KFUK-spejderne havde betænkt troppen med en flot Økse. Set. Georgsgildet havde flottet -sig med et patruljetelt. l. Maribo trop og de blå pigespejdere i Maribo gav penge til to spejderes gratis deltagelse i sommerlejren. Czar Peters trop skænkede en gæstebo-g til tropshuset og Glenterne et fint fad. Festen bød på en vellykket underholdning, og bagefter svang de 800 festdeltagere sig i dansen. SPEJDERNE PA MØN har fået lov til af baron Rosenkrantz, Liselund, at rydde et stykke skov og indrette dette til lejrplads. MØn-spejderne vil i løbet af foråret udføre de forskellige forberedelser så at den kan stå færdig til sommer. Pladsen kommer til at ligge i Lilleskov på Østmøn, hvor der også findes 2 spejderpatruljer. MØnspejderne er meget glade for dette tilbud, og de skal nok forstå at værdsætte det. l. Munkebo trop er navnet på den nye trop, der er stc:rtet ~ Danehof divisionen. NY RAVNEREDE! 14. Odense - Ravnetroppen har ioretage:t indvielse af sine nye, udmærkede lokaler i Albanigade. Det var meget fornemt med taler, bl. a. af DC Jørgen Einer, socialdirektør,lohs. Mortensen, formanden for Eaden Powell Fonden, A. Ærendal Mikkelsen, og:,'>>ras«, 14. Odense's stlfter og tidligere tropsfører. Troppen modtog flere gaver, således et flot bøffelhorn fra divisionen. Under indvielsesfesten serveredes der sodavand, vin og kransekage, ligesom spejderne underholdt med nogle sketches. 6. Odenses skovmænd _bar modtaget indbydelse fra l. TØnsberg trop om a! deltage i den norske landslejr ved Oslo fjord. 77

18 Kyndelmissemarked i Gram - og storslået gave. Gram trop har besluttet at bygge eget tropshus. I den anledning har de afholdt et vellykket kyndelmissemarked der havde stort publikumsbesøg. Det Økonomiske resultat blev fint, nemlig godt 5000 kr. i overskud. Spejderorkestret fra Flensborg gæstede kammeraterne i Gram og underholdt med musik dagen igennem. Greve Jens Brockenhus Schack, Gram slot, havde til markedet meddelt tropsrådet, at han vil skænke materiale til repshuset fra henholdsvis storskoven og teglværket. Det var en storslået gave, som har sat humøret i Gram trop adskillige grader over det normale. Super-kokke i Juelsminde. Juelsminde-spejdere er i gang med et husholdningskursus på kommuneskolen i Juelsminde, så der bliver sikkert fine kokkepræstationer i den kommende lejrsæson i Juelsminde-troppen. NORDVESTFYNS DIVISION har planer om at afholde jamborette i sommeren 1961 og ikke som tidligere meddelt i år. l. Odense trop vil afholde sommerlejr i Sverige. Det bliver på en lejrplads, der hedder Vanersnas. Den er beliggende lige ud til Vanern, Sveriges største sø, og efter sikkert forlydende vil man kunne møde masser af elsdyr. Skansetroppens patruljeførere har vedtaget, at årets sommerlejr skal gå til Als. I samarbejde med sparekassen er der allerede påbegyndt opsparing til lejren. Hvis andre vil foretage opsparing til årets sommerlejr, så er det en god ide at benytte sparekassernes særlige lejrsparebog. Tal med jeres tropsfører om det. 4,5 km i 15 graders frost og snestorm. søndag den 17. januar kl. 9 steg 12 spejdere fra l. Skanderborg trop af toget i Silkeborg og slog ind på vejen mod Horsens, 45 km lå forude. SkØnt det var klart vejr og solen skinnede lå temperaturen alligevel grader under frysepunktet. Skanderborg var målet, med afstikkere til Himmelbjerget, hvor den medbragte mad blev fortæ;ret, derefter Gl. Rye og Ryekol. I stationsbyen Ry kom tropsrådsformanden dem i møde med en spand varm cacao, til at tø de efterhånden dybfrosne lemmer op med. Der var 15 km tilbage, og af 12 spejdere var der nu kun ti. Så kom snestormen, først som lidt uskyldigt flagrende snefnug, men et Øjeblik efter var disse fnug blevet til en snestorm, hvor alt stod i et. Al snakken hørte efterhånden op og blev afløst af en sammenbidt kamp mod den tiltagende kulde og den piskende sne. To gange kom velmenende spejderforældre og tilbød at køre dem resten af vejen hjem, de fik et høfligt men bestemt. nej tak«. Målet var nået og en velfortjent 45 km plade hentet hjem. Langelands spejdere glæder sig til Valdemar Sejr divisionens forårsturnering. Den skal nemlig for første gang i den sidste halve snes år afholdes på Langeland. Skov- og jungmænd i Østerbro divisionen har sammen besøgt Militærhospitalets operationsafdeling, hvor chefen, dr. With, viste rundt i både de små og store operationsrum, i rummet med autoklaver, gipsrummet, rummet for instrumenter m. v. Det var en interessant aften for deltagerne. Sammen med de tre andre spe j derkorps har skovmændene og jungmændene haft en tur, der hed: En søndag på Amager. De beså her Holmen, Seruminstituttets blodbank, Kastrup Lufthavn, DragØr, de nye veje på Amager og den nye Sjællandsbro. Er der andre steder, hvor man har 4-korpstur? Vi hører i så fald gerne om det her i Spejder-Tidende. STÆRKODDERS TROP lader ' år sommerlejren gå til Norge, nærmere bestemt til RØraas, som ligger ca. 200 km nord for Oslo. Der bliver en dags ophold i Os In for nærmere at studere den norske hovedstad. Til efteråret fejrer troppen både sin 25 og 35 års beståen. Troppen blev nemlig oprettet i 1919, og denne trop bestod til 1929, efter seks års forløb kom der igen spejdere i Odder, idet Borges Andersen og Kai Thuesen stod for genoprettelsen af troppen den 16. december Faaborg trop har valgt den dejlige Ø LæsØ til troppens sommerlejr. Hvidovre-Valby divisionen fik ved nytårsparaden sammen med sin gamle division, Bydivisionen, overrakt en smuk divisionsstander af Bydivisionen. Standeren består af et stykke gult stof med en spejderlilje i grønt samt ordene Hvidovre Valby. Standerens topstykke forestiller den gamle divisions mærke. ~l Det minder mig om, o t vi glemte sardinerne! 78

19 Skovmænd fra DI. Hellig Anders trop, Slagelse, har som led i skovmandsprøven aflagt besøg på en virksomhed. Det var denne gang hos en rebslager, forøvrigt en af de sidste her i landet. Vi fik gennemgået de forskellige rebtyper og deres bestanddele, og fik endvidere nogle perfekte splejsninger at se m. m. Vi besøgte også virksomhedens tovbane ( der hvor tovet bliver slået, spundet), som er ældgammel, den blev førhen drevet af heste, men nu af el-motorer, til sidst var vi med til at slå noget tovværk som skulle benyttes på en hike førstkommende lørdag -søndag. Hiken forløb godt,...;.. 18 og lh meter sne, så der blev stillet krav til skovmændenes teknik. Foruden at holde varmen, kneb det også med at få gravet materialer og brændsel frem. Hiken, som strakte sig over 27 timer, ca. 25 km, var en såkaldt S. M.-aspirant hike, og den blev udført i skovene mellem Slagelse og Sorø, den var endvidere også en træning til Vest-Sjællands Divisionens BjØrneklo tur midt i februar. S. K. 3. l og 2. KØge trop starter årets sommerlejr pr. cykel til et herligt og ægte svensk skovterræn beliggende ca. 30 km nord for Kristiansstad. PRIK' en, 3. Vesterbros fortrinlige tropsblad fortæller, at troppen i sommerlejren med kærre vil følge den gamle hærvej gennem Jyllands højderyg. Starten vil finde sted fra RØde Kro, og vandringen vil afsluttes ca. 140 km nordligere, nemlig ved Gudenåen og Skjern å's udspring. Endnu mangler troppen en kærre, så der er dannet et Superkvalitetekspreskærrefabrikationshold! EJBYFEJDEN sådan hedder årets patruljekonkurrence i l. Ejby trop, har en opgave, der går ud på at save brænde i stykker a 30 cm. Det giver gode points, så vi gætter på, at troppen ikke vil komme til at savne brænde til pejs og brændeovn. Troppen deltager naturligvis i Nordvestfyns divisionens forårsturnerin.;, der afholdes på Hylkedam. Troppen vil marchere dertil med patruljekærrerne i spidsen. Laertes trop, Helsingør PF Kield Petersen 1. Faaborg trap SM Niels Justesen Ørkild trop, Svendborg Anders Christensen 5. Odense - Set. Georgs trop PA Jørgen Vagn Larsen 1. Risskov trop PF Karsten Borch Karsten Gråbæk PF l b Pedersen 6. Østerbra trop PF Jens Nørgaard PF Flemming Bo Hansen 1. Ulf Jarls trop PF Finn Holmboe 1. Herlev trop PF Jannik Mai 3. Vesterbro trop Mowgli Tjavs Ronn Bram Bispebjerg trop Flemming Christensen 100 km Gjøngernes trop PF Ole Skouenby PF John Prag Andersen PA Herman Siegumfeldt 2. Ordrup trop Bent Wonsild 1. Skanderborg trop PF Jørn Søndergaard PA Erik Jensen 6. Odense - Fruens Bøge trop PA Benny Nielsen SM Palle Jessen Laertes trop, Helsingør PA Arne Jensen PA Arne Lind Forsmark 90 km 6. Østerbro trop SM Per Hessdal Madsen 60 km 1. Ulf Jarls trop SM John Henriksen 2. Silkeborg trop PF Per Østergaard PA Mogens Jensen Orla Elling Bent Jørgensen Leotroppen PF Jan Corell PA Carsten Larsen Hardy Andersen Allan Larsen 2. Ordrup trop Henrik Schubart Bent Wansild Ole Holst Christensen Set Bendt trop PF Henrik Vilhelmsen PA Jahn K. Hansen 1. Herlev trop. SM Claus Carroc. Karl af Riise trop. PF Jens Chr. Olsen. PF Hans Erik Bågland PA Jack Jensen 2. Silkeborg trop PF Per Sørensen PF Per Schultz S. Sønderbro trop PF Bjarne Kolding PA Jean Albert Peter Mark PA Steen Jensen 1. Risskov trop PA Peter Hansen PA Ole Kraft Thorkild Kastbjerg Kristensen Steffen Skau Aalborghus trop Karl V. Skaarup Fin n Ørbæk Nielsen 2. Ordrup trop Kristian Thomsen Poul Jørgen Neubert 3. Vesterbro trop Ronn Ørkild trop, Svendborg Anders Christensen 1. Faaborg trop SM Niels Justesen SM Flemming Randrup Søren sen SM F i n n Strøbech 3. Aabenraa trop PF Per Suntum PA Tage Christensen 6. Odense - Fruens Bøge trap PA Benny Nielsen Laertes trop, Helsingør PF Kjeld Petersen PF John Frederiksen PA Jens Ramsing Bispebjerg trop Kurt Jørgensen l ftlltiddf!retj 3. Vesterbro trop Mowgli Carsten 2. Ordrup trap Jens Carlsen Henrik Moltke Flemming Spanggaard Steffen Schiødt 1. Risskov trap PF Karslen Borch Karl af Riise trop PF Jack Jensen 2. Taastrup trop PF Carsten Henningsen km vandringer. Der er meldinger fra flere flokke om vel gennemførte 30 km vandringer. Det er l. Faaborg flok, l. og 2. LillerØd flok, 3. og 4. Hellig Anders flok, der har været ude sammen, samt Czar Peter flok, NykØbing F. og Musketererne, Vejle. SØspejderne i Vordingborg har længe Ønsket at få et tropshus ved Nordhavnen, og godsejer Wassard, Marienlyst, har nu velvilligt givet troppen tilsagn om at leje det fornødne jordstykke. Troppen lejer grunden vederlagsfrit for en længere årrække. ~ ! 1 :~~~~~I~~!~ ~~:!~~~v!~resse ~==========_~= - Uden at flytte forandres redaktørens adresse pr. l. april til: HUGINSVEJ 2 - BAGSVÆRD Noter det venligst! - Telefon er uforandret ~ ~ 79

20 PRØV FØRST l DEPOTET også når det gælder KONFffiMATIONSGAVER: B-P billeder. Kit-Kat udstyr. Kogegrejer. Lygter. Ransler Regntøj. Silvakompas. Skuldertasker. Slireknive. Soveposer. Spejder bøger. Spisegrejer. Telte. Se priser og illustrationer i kataloget KONFIRMATIONS TELE- GRAMMER Set. Georg og dragen ,50 Spejder m. signalhorn ,50 Mappe med spejderlilje i guldtryk og et af ovenstående som indlæg , EXTRA TILBUD Så længe lager haves tilbydes en pragtfuld vandresko af svært juchtenlæder med begsøm-syning og med svære gummisåler >>larvefødder«størr / Størr / / Bestil omgående! De er på vej til Depotet for at købe det riglige udstyr III forårels og sommerens ture og lejre. Med dette blad følger Depotets nye forårskatalog - gem det og brug det, (der er også en bestillingsseddel) når du skal have din udrustning i orden. - En rigtig spejder er reglementeret påklædt og m. h. t. de øvrige grejer, så læg mærke til de ting, som korpset har godkendt - det er det, der du'r. KVALITET OG ERFARING er Depotets grundprincipper, som vi stadig fastholder, også når det gælder CAMPINGUDSTYR FOR CIVIL LEJRSPORT Der er også nogle sider i kataloget, som vil interessere dine forældre og husk så: DET GIVER BONUS, AT HANDLE I DEPOTET Spejdernes Magasin Red.: Kommunelærer J. B. Skotte Hansen Huginsvej 2, Bogsværd. T el f Spejdersport Red. Adjunkt Svend Ranvig Kongebrovej 28, Sorø Korpskontor Frydendalsvej 32, København V. Telf. VE 3666 Begges blades ekspedition: Korpskontoret Kantortid : 8-16, Lørdag 8-12 DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT NØRRE FARIMAGSGADE 39 København K Telf. PA 4526 Odense: Klostervej 19 Telf. (09) Arhus: Frederiksgade 69 Telf. (061) Aalborg: Kong Hansgade 1 Tell. (081) Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger FR. P.AI.M GRlUSIN BOGTllYKliEIU. KBI!VIl

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen.

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen. Side 1 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen Side 2 Personer: Kongen Prinsesse Sila Georg Side 3 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen 1 Dragen kommer 4 2 Fåret 6 3 Mørke skyer 8

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Jagten på Enhjørningen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere