Den Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger"

Transkript

1 Den Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

2 Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET Næringsbrev Alkoholbevilling 6 4. FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING Indledning Ansøgningen Eventuelle særlige krav til ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter og udvidelse af bestående restauranter Definitioner på forskellige driftsformer 9 5. RETNINGSLINIER FOR LOKALISERINGS AF NYE ALKOHOLBEVIL- LINGER City-området Geografisk opdeling af City-området Åboulevarden Torvene og strøget Latinerkvarteret Den del af Frederiksgade, som ligger mellem Østergade og Rådhuspladsen, Klostergade, Klostertorv, Vestergade fra Frue Kirkeplads til Vester Allé og Skolegade Den nye bydel mellem Banegårdsplads, Bruunsgade, Jægergårdsgade og Spanien City-områder med mange boliger Den del af City, der udgøres af "De bynære havnearealer" Den resterende del af City Generelle bestemmelser for hele City-området Kulturelle institutioner 14

3 Nye forretningscentre m.v Foreninger og klubber Havnen Den del af midtbyen, som ligger mellem City og Ringgaderne Boligområderne Jægergårdsgade Forretningscentre Kulturelle institutioner Undervisnings- og forskningsområderne Grønne områder Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus Områderne uden for Ringgaderne Beboelsesområder Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus Erhvervsområder m.v Generelle bestemmelser for områderne uden for Ringgaden Særlige bestemmelser for foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v Særlige bestemmelser for kollegier ANSØGNING OM ALKOHOLBEVILLING Indledning Forhold bevillingsmyndigheden især skal lægge vægt på, restaurationslovens Bevillingsnævnets praksis vedr. anvendelse af restaurationslovens Vandelsforhold Forretningsmæssige kvalifikationer Økonomiske forhold Størrelse m.v Beliggenhed For stærk lokal koncentration 22

4 Konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold Begrænsninger og betingelser i alkoholbevillinger Begrænsninger Betingelser Ændring af driftsform eller udvidelse Åbningstid Støj m.v Økonomi Interessentskaber Anparts-, aktie-, kommandit- eller partnerselskaber Afslag Anke og domstolsprøvelse Udvidelse - ændring af driftsform - ændring i ledelsen Fornyelser Lejlighedstilladelse ÅBNINGSTIDER Den normale åbningstid Udvidet åbningstid Restaurationer tæt på City Mulighed for udvidet åbningstid til kl for restauranter i City, på Havnen m.v Forsøgsordning med mulighed for udvidet åbningstid frem til kl for restaurationer i City, på Havnen m.v Hvad kræves for at få udvidet åbningstid Begrænsninger og betingelser for udvidet åbningstid Nattetilladelse til kl Hvad kræves for at få nattetilladelse Begrænsninger og betingelser i en alkoholbevilling med åbningstid til kl Generelt om udvidet åbningstid Særlige bestemmelser om udvidet åbningstid Hoteller og kongrescentre 32

5 Byfester og lignende Nytårsaften Øvrige tilbagevendende arrangementer Øvrige særlige lejligheder Overskridelse af åbningstiden Adgangskontrollerende personale (dørmænd) Butikker med serveringsvirksomhed UDSKÆNKNING AF ALKOHOL TIL UNGE Forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år Bevillingshaverens selvstændige ansvar Begrænsning og betingelser i en alkoholbevilling vedr. unge Politiets tilsyn m.m Lejlighedstilladelser ORDENSMÆSSIGE FORHOLD STØJ Indledning Regler Klage over støj Bevillingsnævnets praksis Ved nyetablering af restaurant med alkoholbevilling Ved overtagelse af bestående restaurant eller fornyelse af alkoholbevilling Manglende overholdelse af krav vedr. støj UDESERVERING Udeservering på offentligt gadeareal Udeservering på privat areal Generelt Mulighed for forlænget åbningstid i sommerhalvåret 41

6 12. SANKTIONER Straf Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen Indskrænkning i åbningstiden Forbud mod musik og lignende Bortfald af alkoholbevilling SPILLEAUTOMATER Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restauranter med alkoholbevilling Ikke gevinstgivende spilleautomater kan uden tilladelse opstilles både i restaurationer med og uden alkoholbevilling I restaurationer uden alkoholbevilling kan der ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater REVISION 46

7 Afsnit 1. INDLEDNING Århus Kommune har siden 1995 haft en restaurationsplan, som revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. Denne restaurationsplan er bygget op således, at den tager udgangspunkt i den borger, der ønsker at søge en alkoholbevilling, og som gerne vil have vejledning i, hvordan man bærer sig ad, hvilke myndigheder der er involveret m.v. Lokaliseringsbestemmelserne i restaurationsplanen har til formål: at varetage byplanmæssige hensyn ved at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens bestemmelser for Århus Kommune og beliggenheden af nye restauranter med alkoholbevilling. at varetage politimæssige hensyn bl.a. ved ikke at tillade en for stærk lokal koncentration og at sikre mulighed for et varieret udbud af restauranter.

8 Afsnit 2 MYNDIGHEDERNE Når en borger eller et selskab søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres: Bevillingsnævnet, Borgmesterens Afdeling, Jura, Rådhuset, 8100 Århus C Træffer afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og forlænget åbningstid. Magistraten, Rådhuset, 8100 Århus C Ankeinstans for Bevillingsnævnet. Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus C (OK) Sagsforbereder alle ansøgninger om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, forlænget åbningstid og udvidelse af restaurationer forud for ansøgningens fremsendelse til Bevillingsnævnet. Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. Meddeler tilladelse til længere åbningstid end normalt ved særlige lejligheder, såsom større byfester. Meddeler midlertidige alkoholbevillinger, når ansøgning om alkoholbevilling er indgivet, og det er overvejende sandsynligt, at ansøgningen vil blive imødekommet. Natur og Miljø,Valdemarsgade 18, 8000 Århus C. (OK) Behandler ansøgningerne i relation til støj- og lugtgener. Fastsætter vilkår for udeserveringer. Fødevareregionen, Kontrolafd. Århus, Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup Godkender og registrerer fødevarevirksomheder med alkoholbevilling jf. bestemmelserne i h.h.v. 23 og 24 i autorisationsbekendtgørelsen. Skat, Betalingscenteret, Ringkøbing Behandler ansøgningerne i relation til gæld til det offentlige. Bygningsinspektoraterne Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. Århus Brandvæsen, Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N (OK)

9 Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. (OK) Behandler ansøgninger om leje af fortovsareal til brug for udeservering. Bevillingsnævnet, som er nedsat af byrådet for perioden 1. januar december 2009, består af følgende personer med angivelse i parentes af de politiske partier, der har udpeget de pågældende: Borgmester Nicolai Wammen (A) født formand Vicepolitiinspektør Leif Kristensen (født medlem) Lars Brix (A) Hasselbakken 53, 8361 Hasselager Bo Mejlgaard (B) Rugmarken 111, 8520 Lystrup Michael Gram (V) Gustav Wiedsvej 29, st.th., 8210 Århus V Jette Skive (O) Otte Ruds Gade 19, 1.tv., 8200 Århus N Bevillingsnævnets sekretariatsfunktioner udføres af Borgmesterens Afdeling, Jura, Rådhuset, 8100 Århus C. Bevillingsnævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

10 Afsnit 3 REGELGRUNDLAGET Oplysning om hvorledes der søges om alkoholbevilling - den formelle sagsgang Reglerne om alkoholbevilling m.v. findes i restaurationsloven, lovbekendtgørelse om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. nr. 786 af 9. august 2005 med senere ændringer Næringsbrev I henhold til restaurationslovens 13 og 14 er det et krav, at ansøgere til en alkoholbevilling har næringsbrev. Næringsbrevet erhverves ved at registrere virksomheden via (hvis virksomheden har digital signatur) eller ved indsendelse af en blanket til Erhvervsog Selskabsstyrelsen (blanketten findes på ). Virksomheden må ikke påbegyndes før registreringen i næringsbasen. Personer har ret til næringsbrev, når de: ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationsdrift eller er uddannet jf. gældende lovgivning. Pr. 1. juni 2009 var følgende uddannelser godkendt: 1. Detailslagter med underliggende speciale i enten butik, delikatesse, fisk og vildt eller slagtning 2. Bager 3. Konditor 4. Chokolade- og konfektureassistent 5. Ferskvareassistent 6. Kok, smørrebrødsjomfru, cater m.v. (gastronomuddannelse) 7. Tjener 8. Salgsassistent

11 9. Butiksmedhjælperuddannelsen 10. Hotel- og fritidsassistent 11. Ernæringsassistent 12. Mejerist, mejeriteknolog eller mejeriingeniør 13. Receptionist 14. Økonoma 15. Cafeteria- og kantineassistent 16. Serviceøkonom med speciale i hotel og restaurationsledelse 17. Professionsbachelor i ernæring og sundhed 18. Kandidat i fødevarevidenskab 19. Levnedsmiddeltekniker 20. Brygmesteruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS 21. Diplombryggeruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS 22. Godsvognmandsprøven Andre uddannelser med undervisning i fødevarelovgivning, moms- og skattelovgivning samt arbejdsmiljøloven kan eventuelt også undtage fra prøvekravet. Kontakt Erhvervsog Selskabsstyrelsen for en vurdering heraf. Bortfald og frakendelse Retten til et næringsbrev bortfalder hvis: indehaveren dør indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i 4 stk. 2 om selskabers ret til næringsbrev indehaveren ikke betaler den årlige betaling fastsat i henhold til 6 stk. 2 Retten til et næringsbrev kan nægtes og frakendes personer og selskaber ved: dom for strafbare forhold gentagende overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold eller brandsikkerhed, eller overtrædelser under skærpende omstændigheder

12 3.2. Alkoholbevilling Hvis man ønsker at servere stærke drikke (alle drikke med en alkoholprocent højere end 2,8 pct.), er det et krav, at man udover næringsbrev har en alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få en alkoholbevilling. Personer skal dog være fyldt 25 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. En alkoholbevilling udstedes til en bestemt person eller et bestemt selskab og til et bestemt forretningssted på en angivet adresse. Sker der nogen ændring af adressen, forpagteren eller i ejerforholdet, skal der søges ny alkoholbevilling. En alkoholbevilling gælder max. 8 år, men vil ofte være begrænset tidsmæssigt. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan rekvireres via nettet på adressen - klik på information og klik derefter på blanketter. Ansøgning om alkoholbevilling afleveres til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Århus, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaet og vedlæggelse af dokumentation. Bevillingskontoret undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Der indhentes dels oplysninger fra Skat, for at undersøge om ansøgeren skylder skat og moms, dels en udtalelse fra Natur og Miljø. I nogle tilfælde indhentes der endvidere udtalelse fra Bygningsinspektorater og Århus Brandvæsen. Ydermere underrettes Fødevareregion Nord. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets Sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i Bevillingsnævnet ca. hver anden måned. Der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde. Bevillingsnævnet har med det primære formål at sikre en hurtig ekspedition af sagerne, bemyndiget formanden/nævnets sekretariat til at træffe afgørelser i følgende sagskategorier: anmodninger om fornyelse af bevillinger

13 ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger ansøgninger om godkendelse af bestyrer ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre o.lign. Det er en forudsætning for bemyndigelsen, at der er enighed mellem formand/sekretariatet, politiet og Natur og Miljø, at ansøgningen godkendes, og at der ikke knyttes særlige vilkår til godkendelsen, som f.eks. tidsbegrænsninger, begrundet i ordensmæssige, økonomiske eller personlige forhold. Såfremt en ansøgning ikke kan imødekommes, skal sagen forelægges bevillingsnævnet. Den afgørelse der træffes her, kan påklages til Århus Byråd. Bevillingsnævnet forelægges på hvert møde en oversigt over de tilladelser og godkendelser, der er meddelt i henhold til bemyndigelsen. Oversigten udsendes inden mødet.

14 Afsnit 4 FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING 4.1. Indledning Hvis en borger ønsker at etablere en restaurant med alkoholbevilling på en adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restaurant med alkoholbevilling, har borgeren mulighed for at ansøge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restaurant på den pågældende adresse. Denne praksis er indført for at undgå, at kommende ansøgere af alkoholbevilling forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift. Hvis et forhåndstilsagn om alkoholbevilling i City eller de tilgrænsende kommuneplanområder indebærer en fravigelse fra nedennævnte retningslinier for lokalisering af nye restauranter med alkoholbevilling, vil Århus Midtbys Beboerforening og brancheorganisationerne blive hørt forud for Bevillingsnævnets beslutning herom. Et meddelt forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restaurant på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. Et forhåndstilsagn vil som regel indeholde nogle betingelser i relation til støj. Et forhåndstilsagn er begrænset til 6 måneder, forstået således at det bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet ansøgning om alkoholbevilling til stedet eller ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet Ansøgningen Der er ingen formular til ansøgningen, idet den ikke vedrører ansøgerens personlige, faglige eller økonomiske forhold, men alene det spørgsmål om der ud fra byplanmæssige, støjmæssige og/eller politimæssige forhold kan etableres en restaurant med alkoholbevilling på den pågældende adresse.

15 Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, restaurantens driftsform og den ønskede åbningstid. Der skal vedlægges en tegning over restauranten, som viser placering af restaurationslokale, indretning heraf, placering af køkken, toiletter, indgangsparti m.v. Tegningen behøver ikke at være målfast, når blot det oplyste kvadratmeterantal er korrekt. Der skal vedlægges foto af ejendommens facade og af lokalerne. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen Eventuelle særlige krav til ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter og udvidelse af bestående restauranter Restaurationsplanen giver ikke nærmere retningslinier for de krav, der stilles til en restaurationsvirksomheds størrelse, indretning og karakter. Oplysninger herom vil kunne fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Århus. Det kan dog oplyses, at der, bortset fra etablering i forbindelse med samdrift, normalt vil blive stillet krav om, at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Fra Fødevareregion Nord vil der bl.a. blive stillet krav om indretning af gæstetoiletter. Fra Natur og Miljø vil der blive stillet krav i forhold til hygiejne og miljø (f.eks. vedr. støj og lugt) Definitioner på forskellige driftsformer Da et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restaurant på en bestemt adresse kan afhænge af restaurantens driftsform, angives nedenfor nogle definitioner af forskellige driftsformer. Spiserestaurant: Ved spiserestaurant forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som tillaves på stedet. Det skal være muligt at bestille mad frem til en time før restaurantens lukketid. Og restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være spiserestaurant. Der må normalt ikke være indrettet bar i serveringslokalet. Bar, bodega, værtshus, café: Der er tale om restauranter med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet.

16 Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en restauration, hvor musik, dans og servering af drikkevarer er de bærende elementer i restaurationens koncept. Restaurationen har en størrelse, der understøtter kvaliteten af de bærende elementer. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde- /samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil typisk være begrænset til servering af øl i skatteklasse 1 og bordvine. Butik med serveringsvirksomhed: En butik i hvilken der indrettes cafe/spiserestaurant. Normale krav om størrelse og indretning fraviges, der vil dog stadig være krav om hygiejne og toiletter samt krav til miljøforhold (støj og lugt).

17 Afsnit 5 RETNINGSLINIER FOR LOKALISERING AF NYE ALKOHOLBEVILLINGER. Ved udarbejdelsen af lokaliseringsbestemmelserne i Restaurationsplanen er tilstræbt overensstemmelse med kommuneplanen for Århus Kommune. Etablering af butik med serveringsvirksomhed omfattes ikke af disse bestemmelser, men kan være reguleret af andre planlægningsmæssige forhold City-området City-området udgør det område, som ifølge kommuneplanen er benævnt City. Afgrænsningen af City fremgår af vedlagte kortbilag. I City ønskes i overensstemmelse med de gældende kommuneplanbestemmelser et varieret tilbud af restauranter herunder spiserestauranter, danserestauranter, diskoteker, pub'er, bodegaer, barer og caféer. Der skal dog også tages hensyn til, at der i City er mange boliger, som ønskes bevaret som boliger. Som generelt udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til spiserestauranter overalt i City, medmindre der er miljømæssige hensyn såsom støjulemper eller lugtgener, der taler herimod. Uanset om der i medfør af restaurationsplanen kan gives alkoholbevilling til nye restauranter i et område, kan der dog opstå en for stærk lokal koncentration, som kan befrygtes at medføre uforsvarlig restaurationsdrift eller ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer. Det kan derfor betyde, at der ikke kan gives yderligere alkoholbevillinger. Om der foreligger en for stærk lokal koncentration, er en politimæssig vurdering. Nedenfor gennemgås nogle forskellige geografiske områder i City med oplysninger om mulighederne for placering af nye alkoholbevillinger. Områderne vil blive nævnt ved gadenavn.

18 Derefter følger nogle generelle bestemmelser for placering af nye alkoholbevillinger i City, som vil være gældende i hele City-området. På de strækninger der ikke positivt er nævnt nedenfor, kan der som udgangspunkt gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter Geografisk opdeling af City-området Åboulevarden Åboulevarden indeholder stort set alle de byplanmæssige elementer, som findes i Cityområdet. Der er derfor forskellige bestemmelser for de forskellige strækninger af Åboulevarden. På strækningen fra Havnen til Mindebrogade (hvor åen endnu ikke er åbnet) kan der som udgangspunkt meddeles alkoholbevillinger. På strækningen fra Mindebrogade til Immervad kan der som udgangspunkt meddeles nye alkoholbevillinger. Gadestrækningen er karakteriseret ved, at der er etableret mange restauranter med alkoholbevillinger og mange udeserveringer. Især på nordsiden af åen, kan Åboulevarden i dag karakteriseres som restaurationsområde. På strækningen fra Immervad til Grønnegade kan der normalt meddeles alkoholbevilling til spiserestauranter, men ikke til anden restaurationsdrift. Strækningen er karakteriseret ved, at der er boligområder med dagligvareforretninger, udvalgsvareforretninger og servicevirksomheder. På strækningen fra Grønnegade til Møllegade kan der som udgangspunkt ikke gives nye alkoholbevillinger. Strækningen er karakteriseret ved, at der på sydsiden af åen er store institutioner og boliger. På nordsiden af åen er der dels boligområde og parkanlæg. På strækningen mellem Møllegade og Slusebroen (krydset Vester Allé, Åboulevarden og Thorvaldsensgade) kan der gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter Torvene og strøget Området omfatter Rådhuspladsen, Park Allé, Banegårdspladsen, Ryesgade, Skt. Knuds Torv, Søndergade, Østergade, Schandorffstræde, den del af Frederiksgade, som ligger

19 mellem Østergade og Åboulevarden, Telefontorvet, Clemens Torv, skt. Clemensstræde Bispetorvet, Teatergaden, Kannikegade, Store Torv, Maren Smeds Gyde, Lille Torv, Vestergade mellem Lille Torv og Frue Kirkeplads, Immervad og Guldsmedgade mellem Lille Torv og Klostergade. For at fremme at især gågadearealerne ikke skal ligge øde hen efter butikslukketid, kan der normalt meddeles nye alkoholbevillinger Latinerkvarteret Med Latinerkvarteret menes i denne plan området bag følgende gader, som dog ikke selv medregnes til Latinerkvarteret: Store Torv, Lille Torv, Guldsmedgade, Nørregade, Nørreport, Kystvejen, Skolebakken, Skolegyde, Mejlgade mellem Skolegyde og Rosensgade, Rosensgade mellem Mejlgade og Bispegade og Bispegade, jf. vedlagte kortbilag. Der kan som udgangspunkt gives alkoholbevilling til nye spiserestauranter. På grund af kvarterets beskaffenhed med smalle gader, tæt bebyggelse, ældre bebyggelse uden væsentlig støjisolering m.v. kan der normalt ikke meddeles nye alkoholbevillinger til anden restaurationsdrift. Udvidelse af bestående restauranter må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets tilladelse. Der kan gives tilladelse til udvidelse af bestående spiserestauranter. I øvrigt kan der normalt kun gives tilladelse til udvidelse af bestående restauranter for at kunne foretage en forbedring af de tekniske faciliteter, eksempelvis køkken, toilet, garderobe og indgangsparti. Det bemærkes, at etablering af udeserveringsarealer ikke er omfattet af begrebet "udvidelse" Den del af Frederiksgade, som ligger mellem Østergade og Rådhuspladsen, Klostergade, Klostertorv, Vestergade fra Frue Kirkeplads til Vester Allé og Skolegade Der kan som udgangspunkt meddeles alkoholbevilling til spiserestauranter. Der kan normalt ikke meddeles alkoholbevilling til anden restaurationsdrift, da der allerede er en for tæt koncentration af restauranter med alkoholbevilling.

20 Den nye bydel mellem Banegårdsplads, Bruunsgade, Jægergårdsgade og Spanien Der kan som udgangspunkt meddeles nye alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter. Hvis facaden vender ud til Jægergårdsgade, kan der dog normalt kun gives alkoholbevilling til spiserestauranter. Denne restriktion skyldes, at Jægergårdsgade på strækningen mellem Bruunsgade og Strandvejen er karakteriseret ved tæt boligbebyggelse på sydsiden af gaden City-områder med mange boliger Det drejer sig om følgende gader: Nørregade, Klosterport, Gl. Munkegade, Grønnegade, Vesterport, Vesterbro Torv, Møllegade, Blegdammen, Møllestien, Christiansgade, Mørksgade, Valdemarsgade, Søgade, Morten Børups Gade, Christen Købkes Gade, Sonnesgade, Eckersbergsgade, Orla Lehmanns Allé og Kriegersvej, som er karakteriseret ved tæt boligbebyggelse. Der kan som udgangspunkt gives bevilling til spiserestauranter. Der kan på grund af den tætte boligbebyggelse normalt ikke gives bevilling til anden restaurationsdrift Den del af De bynære havnearealer der er en del af City Nye alkoholbevillinger vil som udgangspunkt kunne meddeles, såfremt det er i overensstemmelse med gældende arealplanlægning. Denne bestemmelse træder i kraft, når kommuneplan 2009 og efterfølgende lokalplan er vedtaget Generelle bestemmelser for hele City-området Kulturelle institutioner I hele City kan der normalt gives alkoholbevilling til restaurationer tilknyttet kulturelle institutioner med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Eksempelvis teatre, biografer, museer, kulturhuse, kunstbygninger m.v. Det forudsættes enten at udskænkningen foregår i en foyer, eller, hvis udskænkningsstedet er et særligt indrettet lokale, at der ikke er direkte adgang hertil fra gaden Nye forretningscentre m.v. Der vil i forbindelse med opførelse af nye samt forretningscentre, kongreshuse, større forlystelsescentre og lignende kunne placeres alkoholbevillinger i sådanne byggerier i overensstemmelse med bygningens anvendelsesområde i øvrigt.

21 Foreninger og klubber I City-området kan der ikke forventes meddelt alkoholbevilling til lukkede foreninger og klubber i lokaler beliggende i gadeniveau med facade ud til gaden Havnen Ved Nordhavn kan der i medfør af lokalplanen etableres virksomheder, der ikke giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder restaurationer, caféer og lignende. For at fremme udviklingen ved De bynære havnearealer og sikre udviklingen i området kan der meddeles nye alkoholbevillinger ved Nordhavnen. Ved Sydhavn og kraftværket afventer lokaliseringsbestemmelserne en sikkerhedsvurdering. Hvis denne vurdering falder positiv ud, kan der i området etableres virksomheder, der ikke giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder restaurationer, caféer og lignende. I så fald vil der også her kunne meddeles nye alkoholbevillinger for at fremme og sikre udviklingen i området Den del af midtbyen, som ligger mellem City og ringgaderne Området inddeles i: Boligområder med karrébebyggelse (eksempelvis på Frederiksbjerg, på Trøjborg og den vestlige del af midtbyen, især Ø-gadekvarteret) Forretningscentre (eksempelvis Trøjborg Centret) Kulturelle institutioner (eksempelvis Den Gamle By) Undervisnings- og forskningsområder (eksempelvis Universitetet, Forskerparken, Kommunehospitalet og Amtssygehuset) Grønne områder (eksempelvis Botanisk Have, Vennelystparken, Universitetsparken, Nordre Kirkegård, Risskov og boldbanerne ved Vestergårdsgade) Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus (Nørrebrogade, Viborgvej, Silkeborgvej, De Mezas Vej)

22 Boligområderne I de særlige butiksgader Frederiks Allé, M.P. Bruuns Gade, Skt. Pauls Kirkeplads og Tordenskjoldsgade kan der gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter. I boligområderne i øvrigt kan der, af hensyn til at boligfunktionen prioriteres højest, kun gives alkoholbevilling til nye spiserestauranter, hvis det må antages, at de ikke bliver genegivende for områdets funktion som boligområde. Alkoholbevilling til anden restaurationsdrift kan kun undtagelsesvis meddeles Jægergårdsgade I Jægergårdsgade (mellem Frederiks Allé og M.P. Bruunsgade) kan der meddeles alkoholbevillinger til spiserestauranter, men ikke til anden restaurationsdrift. I Jægergårdsgade mellem M.P. Bruunsgade og Strandvejen kan der på sydsiden ikke gives alkoholbevilling til nye restauranter på grund af den tætte boligkoncentration Forretningscentre Der kan meddeles alkoholbevilling i forretningscentre m.v., jf. bestemmelsen om forretningscentre i City Kulturelle institutioner Der kan meddeles alkoholbevilling i kulturelle institutioner, jf. bestemmelserne om kulturelle institutioner i City Undervisnings- og forskningsområderne I undervisnings- og forskningsområderne kan der meddeles nye alkoholbevillinger, hvis det må antages, at de ikke bliver genegivende for områdets funktion som undervisningsog forskningsområde Grønne områder I de grønne områder i midtbyen uden for City kan der meddeles alkoholbevillinger, medmindre gældende arealplanlægning (lokalplan o.lign.) er til hinder herfor.

23 Vejkryds mellem større færdselsårer Ved vejkryds mellem større færdselsårer karakteriseret ved, at der er placeret erhvervsvirksomheder herunder eventuelt detailforretninger, kan der gives alkoholbevilling til nye restauranter, hvis de miljømæssige forhold ikke taler imod Hovedindfaldsveje til Århus Der kan afhængigt af de miljømæssige forhold gives alkoholbevilling til spiserestauranter placeret langs hovedindfaldsveje til Århus Områderne uden for Ringgaderne Områderne uden for Ringgaderne omfatter såvel forstadsområderne, der er en forlængelse af byen, som afgrænsede by- og landsbysamfund i kommunen. Når områderne i restaurationsplanen er omtalt samlet skyldes det, at der sjældent opstår større problemer i forbindelse med restaurationsdrift i områderne Beboelsesområder I beboelseskvarterer uden for Ringgaden kan der gives alkoholbevilling til spiserestauranter, hvis det må antages, at det ikke bliver genegivende for områdets funktion som boligområde. Nye alkoholbevillinger til anden restaurationsdrift kan normalt kun placeres i kulturelle institutioner, forretningscentre og lignende Vejkryds mellem større færdselsårer Ved vejkryds mellem større færdselsårer, karakteriseret ved, at der er placeret erhvervsvirksomheder, herunder eventuelt detailforretninger, kan der gives alkoholbevilling til nye restauranter Hovedindfaldsveje til Århus Der kan afhængigt af de miljømæssige forhold gives alkoholbevilling til spiserestauranter placeret langs hovedindfaldsveje til Århus Erhvervsområder m.v. I disse områder kan der placeres nye alkoholbevillinger.

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere