Den Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger"

Transkript

1 Den Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

2 Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET Næringsbrev Alkoholbevilling 6 4. FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING Indledning Ansøgningen Eventuelle særlige krav til ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter og udvidelse af bestående restauranter Definitioner på forskellige driftsformer 9 5. RETNINGSLINIER FOR LOKALISERINGS AF NYE ALKOHOLBEVIL- LINGER City-området Geografisk opdeling af City-området Åboulevarden Torvene og strøget Latinerkvarteret Den del af Frederiksgade, som ligger mellem Østergade og Rådhuspladsen, Klostergade, Klostertorv, Vestergade fra Frue Kirkeplads til Vester Allé og Skolegade Den nye bydel mellem Banegårdsplads, Bruunsgade, Jægergårdsgade og Spanien City-områder med mange boliger Den del af City, der udgøres af "De bynære havnearealer" Den resterende del af City Generelle bestemmelser for hele City-området Kulturelle institutioner 14

3 Nye forretningscentre m.v Foreninger og klubber Havnen Den del af midtbyen, som ligger mellem City og Ringgaderne Boligområderne Jægergårdsgade Forretningscentre Kulturelle institutioner Undervisnings- og forskningsområderne Grønne områder Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus Områderne uden for Ringgaderne Beboelsesområder Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus Erhvervsområder m.v Generelle bestemmelser for områderne uden for Ringgaden Særlige bestemmelser for foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v Særlige bestemmelser for kollegier ANSØGNING OM ALKOHOLBEVILLING Indledning Forhold bevillingsmyndigheden især skal lægge vægt på, restaurationslovens Bevillingsnævnets praksis vedr. anvendelse af restaurationslovens Vandelsforhold Forretningsmæssige kvalifikationer Økonomiske forhold Størrelse m.v Beliggenhed For stærk lokal koncentration 22

4 Konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold Begrænsninger og betingelser i alkoholbevillinger Begrænsninger Betingelser Ændring af driftsform eller udvidelse Åbningstid Støj m.v Økonomi Interessentskaber Anparts-, aktie-, kommandit- eller partnerselskaber Afslag Anke og domstolsprøvelse Udvidelse - ændring af driftsform - ændring i ledelsen Fornyelser Lejlighedstilladelse ÅBNINGSTIDER Den normale åbningstid Udvidet åbningstid Restaurationer tæt på City Mulighed for udvidet åbningstid til kl for restauranter i City, på Havnen m.v Forsøgsordning med mulighed for udvidet åbningstid frem til kl for restaurationer i City, på Havnen m.v Hvad kræves for at få udvidet åbningstid Begrænsninger og betingelser for udvidet åbningstid Nattetilladelse til kl Hvad kræves for at få nattetilladelse Begrænsninger og betingelser i en alkoholbevilling med åbningstid til kl Generelt om udvidet åbningstid Særlige bestemmelser om udvidet åbningstid Hoteller og kongrescentre 32

5 Byfester og lignende Nytårsaften Øvrige tilbagevendende arrangementer Øvrige særlige lejligheder Overskridelse af åbningstiden Adgangskontrollerende personale (dørmænd) Butikker med serveringsvirksomhed UDSKÆNKNING AF ALKOHOL TIL UNGE Forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år Bevillingshaverens selvstændige ansvar Begrænsning og betingelser i en alkoholbevilling vedr. unge Politiets tilsyn m.m Lejlighedstilladelser ORDENSMÆSSIGE FORHOLD STØJ Indledning Regler Klage over støj Bevillingsnævnets praksis Ved nyetablering af restaurant med alkoholbevilling Ved overtagelse af bestående restaurant eller fornyelse af alkoholbevilling Manglende overholdelse af krav vedr. støj UDESERVERING Udeservering på offentligt gadeareal Udeservering på privat areal Generelt Mulighed for forlænget åbningstid i sommerhalvåret 41

6 12. SANKTIONER Straf Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen Indskrænkning i åbningstiden Forbud mod musik og lignende Bortfald af alkoholbevilling SPILLEAUTOMATER Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restauranter med alkoholbevilling Ikke gevinstgivende spilleautomater kan uden tilladelse opstilles både i restaurationer med og uden alkoholbevilling I restaurationer uden alkoholbevilling kan der ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater REVISION 46

7 Afsnit 1. INDLEDNING Århus Kommune har siden 1995 haft en restaurationsplan, som revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. Denne restaurationsplan er bygget op således, at den tager udgangspunkt i den borger, der ønsker at søge en alkoholbevilling, og som gerne vil have vejledning i, hvordan man bærer sig ad, hvilke myndigheder der er involveret m.v. Lokaliseringsbestemmelserne i restaurationsplanen har til formål: at varetage byplanmæssige hensyn ved at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens bestemmelser for Århus Kommune og beliggenheden af nye restauranter med alkoholbevilling. at varetage politimæssige hensyn bl.a. ved ikke at tillade en for stærk lokal koncentration og at sikre mulighed for et varieret udbud af restauranter.

8 Afsnit 2 MYNDIGHEDERNE Når en borger eller et selskab søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres: Bevillingsnævnet, Borgmesterens Afdeling, Jura, Rådhuset, 8100 Århus C Træffer afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og forlænget åbningstid. Magistraten, Rådhuset, 8100 Århus C Ankeinstans for Bevillingsnævnet. Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus C (OK) Sagsforbereder alle ansøgninger om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, forlænget åbningstid og udvidelse af restaurationer forud for ansøgningens fremsendelse til Bevillingsnævnet. Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. Meddeler tilladelse til længere åbningstid end normalt ved særlige lejligheder, såsom større byfester. Meddeler midlertidige alkoholbevillinger, når ansøgning om alkoholbevilling er indgivet, og det er overvejende sandsynligt, at ansøgningen vil blive imødekommet. Natur og Miljø,Valdemarsgade 18, 8000 Århus C. (OK) Behandler ansøgningerne i relation til støj- og lugtgener. Fastsætter vilkår for udeserveringer. Fødevareregionen, Kontrolafd. Århus, Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup Godkender og registrerer fødevarevirksomheder med alkoholbevilling jf. bestemmelserne i h.h.v. 23 og 24 i autorisationsbekendtgørelsen. Skat, Betalingscenteret, Ringkøbing Behandler ansøgningerne i relation til gæld til det offentlige. Bygningsinspektoraterne Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. Århus Brandvæsen, Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N (OK)

9 Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. (OK) Behandler ansøgninger om leje af fortovsareal til brug for udeservering. Bevillingsnævnet, som er nedsat af byrådet for perioden 1. januar december 2009, består af følgende personer med angivelse i parentes af de politiske partier, der har udpeget de pågældende: Borgmester Nicolai Wammen (A) født formand Vicepolitiinspektør Leif Kristensen (født medlem) Lars Brix (A) Hasselbakken 53, 8361 Hasselager Bo Mejlgaard (B) Rugmarken 111, 8520 Lystrup Michael Gram (V) Gustav Wiedsvej 29, st.th., 8210 Århus V Jette Skive (O) Otte Ruds Gade 19, 1.tv., 8200 Århus N Bevillingsnævnets sekretariatsfunktioner udføres af Borgmesterens Afdeling, Jura, Rådhuset, 8100 Århus C. Bevillingsnævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

10 Afsnit 3 REGELGRUNDLAGET Oplysning om hvorledes der søges om alkoholbevilling - den formelle sagsgang Reglerne om alkoholbevilling m.v. findes i restaurationsloven, lovbekendtgørelse om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. nr. 786 af 9. august 2005 med senere ændringer Næringsbrev I henhold til restaurationslovens 13 og 14 er det et krav, at ansøgere til en alkoholbevilling har næringsbrev. Næringsbrevet erhverves ved at registrere virksomheden via (hvis virksomheden har digital signatur) eller ved indsendelse af en blanket til Erhvervsog Selskabsstyrelsen (blanketten findes på ). Virksomheden må ikke påbegyndes før registreringen i næringsbasen. Personer har ret til næringsbrev, når de: ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationsdrift eller er uddannet jf. gældende lovgivning. Pr. 1. juni 2009 var følgende uddannelser godkendt: 1. Detailslagter med underliggende speciale i enten butik, delikatesse, fisk og vildt eller slagtning 2. Bager 3. Konditor 4. Chokolade- og konfektureassistent 5. Ferskvareassistent 6. Kok, smørrebrødsjomfru, cater m.v. (gastronomuddannelse) 7. Tjener 8. Salgsassistent

11 9. Butiksmedhjælperuddannelsen 10. Hotel- og fritidsassistent 11. Ernæringsassistent 12. Mejerist, mejeriteknolog eller mejeriingeniør 13. Receptionist 14. Økonoma 15. Cafeteria- og kantineassistent 16. Serviceøkonom med speciale i hotel og restaurationsledelse 17. Professionsbachelor i ernæring og sundhed 18. Kandidat i fødevarevidenskab 19. Levnedsmiddeltekniker 20. Brygmesteruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS 21. Diplombryggeruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS 22. Godsvognmandsprøven Andre uddannelser med undervisning i fødevarelovgivning, moms- og skattelovgivning samt arbejdsmiljøloven kan eventuelt også undtage fra prøvekravet. Kontakt Erhvervsog Selskabsstyrelsen for en vurdering heraf. Bortfald og frakendelse Retten til et næringsbrev bortfalder hvis: indehaveren dør indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i 4 stk. 2 om selskabers ret til næringsbrev indehaveren ikke betaler den årlige betaling fastsat i henhold til 6 stk. 2 Retten til et næringsbrev kan nægtes og frakendes personer og selskaber ved: dom for strafbare forhold gentagende overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold eller brandsikkerhed, eller overtrædelser under skærpende omstændigheder

12 3.2. Alkoholbevilling Hvis man ønsker at servere stærke drikke (alle drikke med en alkoholprocent højere end 2,8 pct.), er det et krav, at man udover næringsbrev har en alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få en alkoholbevilling. Personer skal dog være fyldt 25 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. En alkoholbevilling udstedes til en bestemt person eller et bestemt selskab og til et bestemt forretningssted på en angivet adresse. Sker der nogen ændring af adressen, forpagteren eller i ejerforholdet, skal der søges ny alkoholbevilling. En alkoholbevilling gælder max. 8 år, men vil ofte være begrænset tidsmæssigt. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan rekvireres via nettet på adressen - klik på information og klik derefter på blanketter. Ansøgning om alkoholbevilling afleveres til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Århus, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaet og vedlæggelse af dokumentation. Bevillingskontoret undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Der indhentes dels oplysninger fra Skat, for at undersøge om ansøgeren skylder skat og moms, dels en udtalelse fra Natur og Miljø. I nogle tilfælde indhentes der endvidere udtalelse fra Bygningsinspektorater og Århus Brandvæsen. Ydermere underrettes Fødevareregion Nord. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets Sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i Bevillingsnævnet ca. hver anden måned. Der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde. Bevillingsnævnet har med det primære formål at sikre en hurtig ekspedition af sagerne, bemyndiget formanden/nævnets sekretariat til at træffe afgørelser i følgende sagskategorier: anmodninger om fornyelse af bevillinger

13 ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger ansøgninger om godkendelse af bestyrer ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre o.lign. Det er en forudsætning for bemyndigelsen, at der er enighed mellem formand/sekretariatet, politiet og Natur og Miljø, at ansøgningen godkendes, og at der ikke knyttes særlige vilkår til godkendelsen, som f.eks. tidsbegrænsninger, begrundet i ordensmæssige, økonomiske eller personlige forhold. Såfremt en ansøgning ikke kan imødekommes, skal sagen forelægges bevillingsnævnet. Den afgørelse der træffes her, kan påklages til Århus Byråd. Bevillingsnævnet forelægges på hvert møde en oversigt over de tilladelser og godkendelser, der er meddelt i henhold til bemyndigelsen. Oversigten udsendes inden mødet.

14 Afsnit 4 FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING 4.1. Indledning Hvis en borger ønsker at etablere en restaurant med alkoholbevilling på en adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restaurant med alkoholbevilling, har borgeren mulighed for at ansøge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restaurant på den pågældende adresse. Denne praksis er indført for at undgå, at kommende ansøgere af alkoholbevilling forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift. Hvis et forhåndstilsagn om alkoholbevilling i City eller de tilgrænsende kommuneplanområder indebærer en fravigelse fra nedennævnte retningslinier for lokalisering af nye restauranter med alkoholbevilling, vil Århus Midtbys Beboerforening og brancheorganisationerne blive hørt forud for Bevillingsnævnets beslutning herom. Et meddelt forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restaurant på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. Et forhåndstilsagn vil som regel indeholde nogle betingelser i relation til støj. Et forhåndstilsagn er begrænset til 6 måneder, forstået således at det bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet ansøgning om alkoholbevilling til stedet eller ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet Ansøgningen Der er ingen formular til ansøgningen, idet den ikke vedrører ansøgerens personlige, faglige eller økonomiske forhold, men alene det spørgsmål om der ud fra byplanmæssige, støjmæssige og/eller politimæssige forhold kan etableres en restaurant med alkoholbevilling på den pågældende adresse.

15 Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, restaurantens driftsform og den ønskede åbningstid. Der skal vedlægges en tegning over restauranten, som viser placering af restaurationslokale, indretning heraf, placering af køkken, toiletter, indgangsparti m.v. Tegningen behøver ikke at være målfast, når blot det oplyste kvadratmeterantal er korrekt. Der skal vedlægges foto af ejendommens facade og af lokalerne. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen Eventuelle særlige krav til ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter og udvidelse af bestående restauranter Restaurationsplanen giver ikke nærmere retningslinier for de krav, der stilles til en restaurationsvirksomheds størrelse, indretning og karakter. Oplysninger herom vil kunne fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Århus. Det kan dog oplyses, at der, bortset fra etablering i forbindelse med samdrift, normalt vil blive stillet krav om, at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Fra Fødevareregion Nord vil der bl.a. blive stillet krav om indretning af gæstetoiletter. Fra Natur og Miljø vil der blive stillet krav i forhold til hygiejne og miljø (f.eks. vedr. støj og lugt) Definitioner på forskellige driftsformer Da et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restaurant på en bestemt adresse kan afhænge af restaurantens driftsform, angives nedenfor nogle definitioner af forskellige driftsformer. Spiserestaurant: Ved spiserestaurant forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som tillaves på stedet. Det skal være muligt at bestille mad frem til en time før restaurantens lukketid. Og restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være spiserestaurant. Der må normalt ikke være indrettet bar i serveringslokalet. Bar, bodega, værtshus, café: Der er tale om restauranter med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet.

16 Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en restauration, hvor musik, dans og servering af drikkevarer er de bærende elementer i restaurationens koncept. Restaurationen har en størrelse, der understøtter kvaliteten af de bærende elementer. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde- /samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil typisk være begrænset til servering af øl i skatteklasse 1 og bordvine. Butik med serveringsvirksomhed: En butik i hvilken der indrettes cafe/spiserestaurant. Normale krav om størrelse og indretning fraviges, der vil dog stadig være krav om hygiejne og toiletter samt krav til miljøforhold (støj og lugt).

17 Afsnit 5 RETNINGSLINIER FOR LOKALISERING AF NYE ALKOHOLBEVILLINGER. Ved udarbejdelsen af lokaliseringsbestemmelserne i Restaurationsplanen er tilstræbt overensstemmelse med kommuneplanen for Århus Kommune. Etablering af butik med serveringsvirksomhed omfattes ikke af disse bestemmelser, men kan være reguleret af andre planlægningsmæssige forhold City-området City-området udgør det område, som ifølge kommuneplanen er benævnt City. Afgrænsningen af City fremgår af vedlagte kortbilag. I City ønskes i overensstemmelse med de gældende kommuneplanbestemmelser et varieret tilbud af restauranter herunder spiserestauranter, danserestauranter, diskoteker, pub'er, bodegaer, barer og caféer. Der skal dog også tages hensyn til, at der i City er mange boliger, som ønskes bevaret som boliger. Som generelt udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til spiserestauranter overalt i City, medmindre der er miljømæssige hensyn såsom støjulemper eller lugtgener, der taler herimod. Uanset om der i medfør af restaurationsplanen kan gives alkoholbevilling til nye restauranter i et område, kan der dog opstå en for stærk lokal koncentration, som kan befrygtes at medføre uforsvarlig restaurationsdrift eller ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer. Det kan derfor betyde, at der ikke kan gives yderligere alkoholbevillinger. Om der foreligger en for stærk lokal koncentration, er en politimæssig vurdering. Nedenfor gennemgås nogle forskellige geografiske områder i City med oplysninger om mulighederne for placering af nye alkoholbevillinger. Områderne vil blive nævnt ved gadenavn.

18 Derefter følger nogle generelle bestemmelser for placering af nye alkoholbevillinger i City, som vil være gældende i hele City-området. På de strækninger der ikke positivt er nævnt nedenfor, kan der som udgangspunkt gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter Geografisk opdeling af City-området Åboulevarden Åboulevarden indeholder stort set alle de byplanmæssige elementer, som findes i Cityområdet. Der er derfor forskellige bestemmelser for de forskellige strækninger af Åboulevarden. På strækningen fra Havnen til Mindebrogade (hvor åen endnu ikke er åbnet) kan der som udgangspunkt meddeles alkoholbevillinger. På strækningen fra Mindebrogade til Immervad kan der som udgangspunkt meddeles nye alkoholbevillinger. Gadestrækningen er karakteriseret ved, at der er etableret mange restauranter med alkoholbevillinger og mange udeserveringer. Især på nordsiden af åen, kan Åboulevarden i dag karakteriseres som restaurationsområde. På strækningen fra Immervad til Grønnegade kan der normalt meddeles alkoholbevilling til spiserestauranter, men ikke til anden restaurationsdrift. Strækningen er karakteriseret ved, at der er boligområder med dagligvareforretninger, udvalgsvareforretninger og servicevirksomheder. På strækningen fra Grønnegade til Møllegade kan der som udgangspunkt ikke gives nye alkoholbevillinger. Strækningen er karakteriseret ved, at der på sydsiden af åen er store institutioner og boliger. På nordsiden af åen er der dels boligområde og parkanlæg. På strækningen mellem Møllegade og Slusebroen (krydset Vester Allé, Åboulevarden og Thorvaldsensgade) kan der gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter Torvene og strøget Området omfatter Rådhuspladsen, Park Allé, Banegårdspladsen, Ryesgade, Skt. Knuds Torv, Søndergade, Østergade, Schandorffstræde, den del af Frederiksgade, som ligger

19 mellem Østergade og Åboulevarden, Telefontorvet, Clemens Torv, skt. Clemensstræde Bispetorvet, Teatergaden, Kannikegade, Store Torv, Maren Smeds Gyde, Lille Torv, Vestergade mellem Lille Torv og Frue Kirkeplads, Immervad og Guldsmedgade mellem Lille Torv og Klostergade. For at fremme at især gågadearealerne ikke skal ligge øde hen efter butikslukketid, kan der normalt meddeles nye alkoholbevillinger Latinerkvarteret Med Latinerkvarteret menes i denne plan området bag følgende gader, som dog ikke selv medregnes til Latinerkvarteret: Store Torv, Lille Torv, Guldsmedgade, Nørregade, Nørreport, Kystvejen, Skolebakken, Skolegyde, Mejlgade mellem Skolegyde og Rosensgade, Rosensgade mellem Mejlgade og Bispegade og Bispegade, jf. vedlagte kortbilag. Der kan som udgangspunkt gives alkoholbevilling til nye spiserestauranter. På grund af kvarterets beskaffenhed med smalle gader, tæt bebyggelse, ældre bebyggelse uden væsentlig støjisolering m.v. kan der normalt ikke meddeles nye alkoholbevillinger til anden restaurationsdrift. Udvidelse af bestående restauranter må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets tilladelse. Der kan gives tilladelse til udvidelse af bestående spiserestauranter. I øvrigt kan der normalt kun gives tilladelse til udvidelse af bestående restauranter for at kunne foretage en forbedring af de tekniske faciliteter, eksempelvis køkken, toilet, garderobe og indgangsparti. Det bemærkes, at etablering af udeserveringsarealer ikke er omfattet af begrebet "udvidelse" Den del af Frederiksgade, som ligger mellem Østergade og Rådhuspladsen, Klostergade, Klostertorv, Vestergade fra Frue Kirkeplads til Vester Allé og Skolegade Der kan som udgangspunkt meddeles alkoholbevilling til spiserestauranter. Der kan normalt ikke meddeles alkoholbevilling til anden restaurationsdrift, da der allerede er en for tæt koncentration af restauranter med alkoholbevilling.

20 Den nye bydel mellem Banegårdsplads, Bruunsgade, Jægergårdsgade og Spanien Der kan som udgangspunkt meddeles nye alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter. Hvis facaden vender ud til Jægergårdsgade, kan der dog normalt kun gives alkoholbevilling til spiserestauranter. Denne restriktion skyldes, at Jægergårdsgade på strækningen mellem Bruunsgade og Strandvejen er karakteriseret ved tæt boligbebyggelse på sydsiden af gaden City-områder med mange boliger Det drejer sig om følgende gader: Nørregade, Klosterport, Gl. Munkegade, Grønnegade, Vesterport, Vesterbro Torv, Møllegade, Blegdammen, Møllestien, Christiansgade, Mørksgade, Valdemarsgade, Søgade, Morten Børups Gade, Christen Købkes Gade, Sonnesgade, Eckersbergsgade, Orla Lehmanns Allé og Kriegersvej, som er karakteriseret ved tæt boligbebyggelse. Der kan som udgangspunkt gives bevilling til spiserestauranter. Der kan på grund af den tætte boligbebyggelse normalt ikke gives bevilling til anden restaurationsdrift Den del af De bynære havnearealer der er en del af City Nye alkoholbevillinger vil som udgangspunkt kunne meddeles, såfremt det er i overensstemmelse med gældende arealplanlægning. Denne bestemmelse træder i kraft, når kommuneplan 2009 og efterfølgende lokalplan er vedtaget Generelle bestemmelser for hele City-området Kulturelle institutioner I hele City kan der normalt gives alkoholbevilling til restaurationer tilknyttet kulturelle institutioner med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Eksempelvis teatre, biografer, museer, kulturhuse, kunstbygninger m.v. Det forudsættes enten at udskænkningen foregår i en foyer, eller, hvis udskænkningsstedet er et særligt indrettet lokale, at der ikke er direkte adgang hertil fra gaden Nye forretningscentre m.v. Der vil i forbindelse med opførelse af nye samt forretningscentre, kongreshuse, større forlystelsescentre og lignende kunne placeres alkoholbevillinger i sådanne byggerier i overensstemmelse med bygningens anvendelsesområde i øvrigt.

21 Foreninger og klubber I City-området kan der ikke forventes meddelt alkoholbevilling til lukkede foreninger og klubber i lokaler beliggende i gadeniveau med facade ud til gaden Havnen Ved Nordhavn kan der i medfør af lokalplanen etableres virksomheder, der ikke giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder restaurationer, caféer og lignende. For at fremme udviklingen ved De bynære havnearealer og sikre udviklingen i området kan der meddeles nye alkoholbevillinger ved Nordhavnen. Ved Sydhavn og kraftværket afventer lokaliseringsbestemmelserne en sikkerhedsvurdering. Hvis denne vurdering falder positiv ud, kan der i området etableres virksomheder, der ikke giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder restaurationer, caféer og lignende. I så fald vil der også her kunne meddeles nye alkoholbevillinger for at fremme og sikre udviklingen i området Den del af midtbyen, som ligger mellem City og ringgaderne Området inddeles i: Boligområder med karrébebyggelse (eksempelvis på Frederiksbjerg, på Trøjborg og den vestlige del af midtbyen, især Ø-gadekvarteret) Forretningscentre (eksempelvis Trøjborg Centret) Kulturelle institutioner (eksempelvis Den Gamle By) Undervisnings- og forskningsområder (eksempelvis Universitetet, Forskerparken, Kommunehospitalet og Amtssygehuset) Grønne områder (eksempelvis Botanisk Have, Vennelystparken, Universitetsparken, Nordre Kirkegård, Risskov og boldbanerne ved Vestergårdsgade) Vejkryds mellem større færdselsårer Hovedindfaldsveje til Århus (Nørrebrogade, Viborgvej, Silkeborgvej, De Mezas Vej)

22 Boligområderne I de særlige butiksgader Frederiks Allé, M.P. Bruuns Gade, Skt. Pauls Kirkeplads og Tordenskjoldsgade kan der gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter. I boligområderne i øvrigt kan der, af hensyn til at boligfunktionen prioriteres højest, kun gives alkoholbevilling til nye spiserestauranter, hvis det må antages, at de ikke bliver genegivende for områdets funktion som boligområde. Alkoholbevilling til anden restaurationsdrift kan kun undtagelsesvis meddeles Jægergårdsgade I Jægergårdsgade (mellem Frederiks Allé og M.P. Bruunsgade) kan der meddeles alkoholbevillinger til spiserestauranter, men ikke til anden restaurationsdrift. I Jægergårdsgade mellem M.P. Bruunsgade og Strandvejen kan der på sydsiden ikke gives alkoholbevilling til nye restauranter på grund af den tætte boligkoncentration Forretningscentre Der kan meddeles alkoholbevilling i forretningscentre m.v., jf. bestemmelsen om forretningscentre i City Kulturelle institutioner Der kan meddeles alkoholbevilling i kulturelle institutioner, jf. bestemmelserne om kulturelle institutioner i City Undervisnings- og forskningsområderne I undervisnings- og forskningsområderne kan der meddeles nye alkoholbevillinger, hvis det må antages, at de ikke bliver genegivende for områdets funktion som undervisningsog forskningsområde Grønne områder I de grønne områder i midtbyen uden for City kan der meddeles alkoholbevillinger, medmindre gældende arealplanlægning (lokalplan o.lign.) er til hinder herfor.

23 Vejkryds mellem større færdselsårer Ved vejkryds mellem større færdselsårer karakteriseret ved, at der er placeret erhvervsvirksomheder herunder eventuelt detailforretninger, kan der gives alkoholbevilling til nye restauranter, hvis de miljømæssige forhold ikke taler imod Hovedindfaldsveje til Århus Der kan afhængigt af de miljømæssige forhold gives alkoholbevilling til spiserestauranter placeret langs hovedindfaldsveje til Århus Områderne uden for Ringgaderne Områderne uden for Ringgaderne omfatter såvel forstadsområderne, der er en forlængelse af byen, som afgrænsede by- og landsbysamfund i kommunen. Når områderne i restaurationsplanen er omtalt samlet skyldes det, at der sjældent opstår større problemer i forbindelse med restaurationsdrift i områderne Beboelsesområder I beboelseskvarterer uden for Ringgaden kan der gives alkoholbevilling til spiserestauranter, hvis det må antages, at det ikke bliver genegivende for områdets funktion som boligområde. Nye alkoholbevillinger til anden restaurationsdrift kan normalt kun placeres i kulturelle institutioner, forretningscentre og lignende Vejkryds mellem større færdselsårer Ved vejkryds mellem større færdselsårer, karakteriseret ved, at der er placeret erhvervsvirksomheder, herunder eventuelt detailforretninger, kan der gives alkoholbevilling til nye restauranter Hovedindfaldsveje til Århus Der kan afhængigt af de miljømæssige forhold gives alkoholbevilling til spiserestauranter placeret langs hovedindfaldsveje til Århus Erhvervsområder m.v. I disse områder kan der placeres nye alkoholbevillinger.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk)

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) København~28.juni2013 Tue Trier Bing Advokatfuldmægtig T +45 72 27 35 87 ttb@bechbruun.com Sagspr. 049201-0003

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere