FAMILIEKRØNIKE. Egil Raabo, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEKRØNIKE. Egil Raabo, 2008"

Transkript

1 1 EN FAMILIEKRØNIKE Egil Raabo, 2008

2 2 En familiekrønike er en beretning om familierne Larsen og Vincentzen gennem mere end 150 år, på basis af materiale indsamlet af en række familiemedlemmer og derefter bearbejdet af undertegnede. Da en stor del af krøniken omhandler efterkommere af Else og William Larsen hv. Marie og Marinus Vincentzen og i særdeleshed min egen familie, er indholdet i sagens natur subjektivt ligesom valg af billedmateriale er mit eget. Jeg har både i tekst og billeder forsøgt at sætte familielivet ind i en tidsmæssig politisk sammenhæng med konklusioner, der naturligvis helt står for egen regning. Krøniken er af praktiske grunde opdelt i fire afsnit, der frit kan downloades. Hvis jeg - i al uvidenhed - er kommet til at anvende billleder, der på en eller anden måde krænker enkeltpersoner eller fremstiller personer, der ikke er blevet forhånds-kontaktet, skal jeg selvfølgelig beklage dette men, som Amin Jensen siger: Vi kan ikke lave det om. Holbæk d Egil Raabo Indhold af 4. del Kærlighed i værnepligtens tid 98 Kontakt med det vestjyske 98 Brødrene Vermehren 101 Familien i 1950 erne 102 Bryllupsbilleder Råkost - en myte? 105 Legal familiesammenføring 106 Generationen, der scorede kassen 108 Klinisk kemi og privat kapitalisme 110

3 3 Parcelhusejerne 113 Og så alligevel Med to børn til USA - og tre med hjem 116 En million dollar baby 117 Resultat-orienteret forskning 119 Pete Seeger 121 Vores amerikanske familie 123 Hjem til den danske andedam 124 En bygherres genvordigheder 125 Holbæk Dramatiske Klub 127 Generationen, der døde ud 128 Kunsten at have mange bolde i luften 129 Ferie - a la carte 130 Fattigfirserne 136 Epilog 137

4 98 Kærlighed i værnepligtens tid Mathilde Fibiger - forfatterinde og en af det nittende århundredes største kvindesags forkæmpere - skrev i 1851 i en alder af 20 år en brev roman, som hun kaldte Clara Raphael, en titel, som hun senere selv brugte som pseudonym. Bogen, der handlede om kvinders ret til ligestilling i samfundet, satte en voldsom fejde i gang mellem - på den ene side konservative forfattere og politikere, der ønskede at bevare kønsrollemønsteret og de sociale skel - og på den anden side liberalisterne, hvis mål dog i højere grad var mere social lighed end egentlig kvinde emancipering. Bogen gav imidlertid i 1871 stødet til oprettelse af Dansk Kvindesamfund, der i 1899 stod bag oprettelsen af Kvindernes Køkken og senere i 1919 Kvindernes Boligselskab, hvis første projekt var Clara Raphaels Hus på Østerbrogade 85 - en institution for Enlige og selverhvervende kvinder. Her boede Anna Jespersen. Man kan derfor med en vis ret sige, at Mathilde Fibiger havde en finger med i spillet, da jeg i 1952 mødte min første kone, som også var farmaceut, men havde taget eksamen tre år før. I huset boede allerede en af mine studiekammerater, Kristiane Skov Pedersen, der ligeså lidt som Anna havde svoret Clara Raphael troskab om at forblive enlig. Stjane havde arrangeret en eksamens middag og inviteret Anna, Skat Nielsen og undertegnede - samt sin mangeårige forlovede Laurits Rasmussen. Laurits var vestjyde, uddannet som industri-laborant på Grindstedværket, hvor de havde truffet hinanden. Der gik imidlertid både vinter og vår med at acceptere den magre og rødhårede vestjyde, som hun ikke mente var intellektuel nok. Efter dette vort første møde - der ikke kan beskrives som kærlighed ved første blik, men snarere, lad os nu vente og se tiden an - skulle der gå henved 3 måneder, før vi igen mødtes. Kontakt med det vestjyske I mellemtiden var jeg blevet indkaldt som rekrut til 2. Feltartilleriregiment på Holbæk kaserne en kold novemberdag. Modtagelsen var omhyggeligt mandsopdækket - måske for at undgå desertering på stedet - idet vi på forhånd havde fået at vide, at ingen måtte forlade kaserneområdet den næste måned. Det var dog tilladt at besøge soldaterhjemmet, Dannevirke overfor kasernen. Her kunne man hygge sig med kaffe - og brevpapir, når man fik behov for at komme i forbindelse med omverdenen. I virkeligheden var der ingen, der orkede at foretage sig meget andet end at sove efter en dags felttræning på Holbæk fælled - eller en gang fodlir i kasernegården. Sidstnævnte udtryk har intet med sex at gøre, men refererer udelukkende til den eksercits, der i militært regi er en nødvendig foranstaltning for at opretholde mandstugten indenfor korpset! Her er gøppen - altså geværet - en væsentlig rekvisit, som vel at mærke skal vedligeholdes og nusses om som et spædbarn!: Skal fjenden bekæmpes, må man ikke møde ham med en anløben - end sige rusten gøp! Straffen for denne forseelse var hård: Ingen nattegn i de næste fjorten dage! For slet ikke at tale om støvlerne! Det kunne også koste dyrt ikke at være i besiddelse af Kivi skosværte, som var en forudsætning for at kunne møde op til lørdagsparaden med skinnende støvler - der ifølge sergenten nok skulle kunne holde de værste russere på afstand! Hvis ikke støvlerne var i orden - var lørdag-søndags orloven en saga blot! Man kunne dog klare frisag med en modydelse - fx deltagelse i orienteringsløb om søndagen. Som student havde jeg meldt mig ind i Akademisk Idrætsforening, der foruden sin atletik afdeling, også havde en afdeling for orienteringsløb - en sport, jeg allerede havde dyrket i Nakskov. Den slags initiativer blev selvfølgelig modtaget positivt i militæret med den virkning, at jeg næsten aldrig havde problemer med at få orlov. Det betød samtidig, at jeg lettere kunne aflægge besøg på en af kvindebevægelsens højborge - Clara Raphaels hus - der hvor Anna Jespersen altså boede. Anna var næstsidste barn i en børneflok på 5 - datter af en førstelærer, senere skoleinspektør på Gørding skole, Martin Jespersen, og Bodil Grønnebæk, der var af gårdmandsslægt. De tre ældste af børnene gik i faderens fodspor og blev lærere, medens de to sidste - da økonomien efter-

5 98 hånden blev bedre - fik lov til at gennemføre en akademisk uddannelse som henholdsvis farmaceut og dyrlæge. Efter søsterens og svogerens tidlige død, blev deres søn, Frederik, opfostret i det Jespersenske hjem som et barn af familien. Han blev politibetjent og bevarede et meget nært forhold til sine plejeforældre og øvrige halvsøskende. Martins forældre var møllere i Skærbæk - der på det tidspunkt var tysk - og naturligvis skulle han også have været møller. Men skæbnen ville det anderledes. Efter et uheld i møllekværnen, hvor han mistede højre hånds tre fingre, måtte den unge Martin finde på noget andet. Han gik på seminariet i Ribe, der heldigt nok kom til at ligge på den danske side af den grænse, der blev trukket efter nederlaget til tyskerne i 1864, og fik derfor en dansk lærereksamen. På grund af sit handikap slap han for tysk krigstjeneste under første Verdenskrig, medens andre sønderjyder måtte trække i tysk uniform. Ca vendte aldrig tilbage. Han talte ikke så meget om tiden under tysk herredømme, men trods disse ulykkelige forhold bevarede både Bodil og han et positivt menneskeligt syn på tyskerne og flygtningene, hvilket gav familien en del problemer efter 2. verdenskrig, da Gørding skole havde indkvartering af tyske flygtninge. Det var strengt forbudt at omgås, endsige udvise humanitær hjælp til disse mennesker, der - med flygtningeminister Kjærbøls velsignelse - levede på et absolut eksistens-minimum. Ud af flygtninge døde ca børn i løbet af Førstelærer Jespersen trodsede denne politik og sørgede for, at flygtningene fik mulighed for at dyrke grøntsager i haven omkring Gørding Skole. Det var ikke populært i lokalbefolkningen og skaffede familien en del fjender. Dertil kom, at Bodil og Martin Jespersen begge var grundtvigianere og derfor var på kant med indremissionen, der trivedes såvel i Hvide Sande som i Sønderjylland. Da Annas far gik på pension, bosatte familien sig ikke i Gørding men i Sjælborg, et lille fiskerleje nord for Esbjerg. Her havde familien i en række år ferieret tæt på stranden hos en husmandsfamilie - dvs. man boede i telt på Marie og Marius s græsmark og hentede så mælken til havregrøden på gården. Det var vist meget primitivt, men med en børneflok på 6 rakte en førstelærers gage ikke til større turistmæssige udskejelser. I virkeligheden bestod lejren af langt flere, da både Anna og hendes søskende som regel havde kammerater med på sommerferie. Billedet ovenfor er fra slutningen af 1920 erne. Familien er samlet over eftermiddagskaffen midt på Marius mark med Bodil stående svingende med Madam blå og far Martin siddende i baggrunden med solhat og fuldskæg. Anna er 5-6 år, stående ved sin mors skørter. Det var derfor ingen tilfældighed, at Bodil og Martin flyttede til Sjælborg, da førstelæreren blev pensioneret. Den ældste datter, Marie, havde fået job på Hostrup skole og det meste af Bodils familie boede i Ribe-området. Hendes søskende var af gårdmands slægt og klarede sig fint - i det mindste så længe landbruget kunne betale sig. Annas ældre søskende, Marie, Andreas, Frederik

6 99 og Maren Lisbeth blev - med undtagelse af Marie - alle gift med passende partnere - dvs. uddannede personer. Marie holdt ikke stilen! Først i en alder af 43 år fandt hun sin udkårne, og han var hverken akademiker eller lærer. Nis Hansen var bare ufaglært murer - og det passede ikke svigerfaderen, der trods sit liberale frisind ikke mente, at svigersønnen var et passende parti for Marie. Hun holdt dog fast i sit og blev gift i dølgsmål. Bryllupsrejsen gik til København - til Clara Raphaels hus - hvor Anna og jeg redte brudesuiten op og i øvrigt sørgede for et passende program for københavnerturen. Selv efter at Nis havde bygget sit eget hus i Tarp uden for Esbjerg, forblev forholdet mellem Martin Jespersen og svigersønnen køligt. Da jeg i sommeren 1954 første gang besøgte min kommende svigerfamilie, var det i forbindelse med en udstationering i Oksbøl lejren. Her lykkedes det mig i øvrigt at komme til at lede skydningen af et batteri, bestående af mm Haubits kanoner - ganske imponerende! Jeg var selvfølgelig blevet advaret af Anna: Du forstår nok ikke et kuk af, hvad de siger. Og ganske rigtigt. Da jeg første gang besøgte søskendeparret Marius og Marie, kunne jeg ligeså godt have befundet mig et sted i Afrika. Vestjysk var - som swahili - totalt uforståeligt. Og det var ikke bare sproget, der vakte min forundring - deres gård syntes ikke at have undergået forandringer siden stavnsbåndets ophævelse. Stuehuset lå i umiddelbar forlængelse af stalden, således at Marius - i lighed med middelalderbønderne - let og ubesværet kunne bevæge sig fra køkkenet til kostalden, når han skulle muge ud - sædvanligvis i bare tæer sommer og vinter - for, som han sagde: For søvren da, a tøves, det komøg varmer så herligt om æ tæer. Men når københavnerne kom på besøg - så skulle der drikkes kaffe af det fine stel i stadsstuen! Og så kom brændevinsflasken på bordet, for så meget kaffe kunne ikke nedsvælges uden de små sorte - altså kaffepunch. Og nu var det, at sproget blev helt sort - i hvert fald for københavnerne. Kaffepunchene kom nu mest frem for at imponere dyrlægen, Annas lillebror Carl, som stadig boede hjemme og ikke kunne bekvemme sig til at gifte sig med sin Helga, som han havde kendt, siden hun var fjorten. Carl var ansat på tyrestationen i Varde, men drev også privat dyrlæge virksomhed. Han var derfor et kendt ansigt på stedet og havde ikke svært ved at imponere både bønderne og omegnens piger. Det blev sagt, at han havde det for godt hjemme hos forældrene til at binde an med et ægteskab. Han boede på første-salen i huset, som ses ovenfor - huset min svigerfar købte, da han blev pensioneret. På et tidspunkt satte Helga ham stolen for døren - de blev gift og kunne fejre bryllup og barnedåb for sønnen Martin samtidigt. Billedet af Martin Jespersens og Bodils hus i Sjælborg ovenfor er fra 1970 erne. Oprindeligt var huset uden veranda, men min svigermor fik presset sin mand til at bygge til. Det blev ikke uden problemer! Ganske vist havde man jo en murer i familien, men min svigerfar var ikke meget for at overlade Nis arbejdet - og så måtte det jo heller ikke koste en bondegård, mente han. Verandaen kunne dog indvies ved parrets guldbryllup i selv om der manglede en liste her og der. Det vil være forkert at sige, at Martin Jespersen var nærig - og slet ikke overfor sine nærmeste - men han var økonomisk og havde en bestemt holdning til, hvad man behøvede og hvad ting måtte koste. Han var selvforsynende med de fleste grønsager, som stod i snorlige rækker omkring huset. De nye kartofler var hans hjertebarn. Læggekartoflerne kom i jorden 14 dage før alle andres og måtte derfor overvåges, når en frostnat truede med gøre det af med spirerne. Så kunne han finde på at tænde små bål langs kartoffelrækkerne - ville rygterne fortælle! I foråret 1953 rundede Anna Jespersen de tredive år og arbejdspladsen, Sønderbro Apotek, undlod ikke at markere dagen med den traditionelle peberbøsse. Da hun kort tid efter investerede sine sparepenge i en italiensk scooter af mærket Vespa, indhøstede hun til gengæld anerkendende blikke for sit initiativ, der bedre end ord udtrykte forhåbninger på hendes vegne. I løbet af sommeren kunne vi da også ses sammen på dette charmerende, nymoderne, 2-hjulede køretøj, der i 1946 blev lanceret af Enrico Piaggio og som på

7 100 rekordtid opnåede nærmest kult status. Der var to grunde til successen, den lave pris og det faktum, at Vespaen i Italien kom til at spille en rolle i kvindefrigørelsen, båret frem af den amerikanske film Princessen holder fridag med Audrey Hepburn og Gregory Peck fra Det var først og fremmest et by-køretøj med begrænset march hastighed. Ikke desto mindre kunne man læse beretninger om Vespaens triumfer i Andesbjergene og i Himalaya. Det måtte vi også prøve - det blev dog i første omgang kun til en tur til Norge i sommeren Helt op til forventningerne levede Vespaen nu ikke. I Jotunheimen svigtede motorkraften - men op kom vi da til Gjendesheim, hvor en uges fodtur satte vores forhold på en alvorlig - men nødvendig prøve. Trods ekstremt dårligt vejr, farefulde gletsjere og manglende fjeld-erfaring nåede vi rundt i Jotunheimen uden problemer - bortset altså fra Besseggen, en 6 m bred passage på ruten mellem Gjendesheim og Memrubu - i virkeligheden ikke spor farlig at passere - men! - man har søen Gjende på den ene side, 700 m nede, og Bessvatnet på den anden side, 400 m nede - uden rækværk. Anna var ingen helt, og tusindvis af turister gjorde, som hun gjorde - på trods af de 6 m - man satte sig ned og mavede sig frem. Når man går i fjeldet, har man masser af tid til at tænke - tænke på vejret, på den næste dagsmarch, på hvor frokostpausen skal være og på fremtiden. Vi kom til det resultat, at vi burde gifte os - og det gjorde vi så. Jeg blev hjemsendt 1. nov. 1954, og brylluppet blev fastsat til d. 18. dec. Min svoger Andreas, der boede i Charlottenlund med sin kone Elfride - begge lærere - tilbød at holde brylluppet. Arrangementet var dog nær ved at bryde sammen, da min far pludselig døde. Han havde ganske vist haft et par små hjerne-blødninger i 53 og 54, men ingen troede for alvor på, at en mand - der hele sit liv havde levet af råkost - kunne indhentes af døden. Han havde dog, i alt stilhed, forberedt sig på døden: Ingen præster, ingen ritualer - ingen gæster. Han blev cremeret - hvad der dengang ikke var så almindeligt som nu - og urnen nedsat på Høsterkøb natur-kirkegård, hvor siden også min mor, 37 år senere kom ned. Den nærmest anonyme begravelse, hvor kun de nærmeste var til stede, var helt i tråd med hans ateisme, men blev selvfølgelig ikke accepteret af hans familie og nok heller ikke rigtig af min mor, der hellere havde set, at konventionerne blev overholdt. Vi blev dog gift og kunne - som rette ægtefolk at være - flytte sammen. Vi havde dog allerede i lang tid boet under samme tag, dels under Clara Raphaels vinger - selv om den kvindelige portner havde rynket brynene - og dels mere lovformeligt i en lejlighed på Randkløveallé på Amager. At erhverve sig en moderne lejlighed i 1954 var lidt

8 101 af et scoop, idet man dels skulle kunne dokumentere en kommende barnefødsel, dels være i besiddelse af de rette forbindelser. Hvordan det lykkedes Anna - som ikke var gravid - at besnære borgmesteren i Tårnby kommune, skal være usagt - måske noget med, at han og apotekeren på Sønderbro Apotek begge var Rotaryanere! Brødrene Vermehren Oprindeligt havde jeg - efter militær tiden - fået en forskningsstilling på organisk kemisk afdeling på højskolen hos professor Baggesgård Rasmussen stillet i udsigt, men desværre var bevillingerne skrumpet ind i I stedet fik jeg en stilling på Frederiksberg Chemiske Fabrikker, hvis væsentligste produkt var hypofyse hormonet ACTH. Fabrikken lå oprindelig på Henrik Ibsensvej, men var nu delvist flyttet til Amager landevej, hvor man havde overtaget en engrosvirksomhed, der leverede råvarer til apotekerne. Man havde samtidig opkøbt en gård i Tårnby, hvor frysetørringen af ACTH foregik. Af stillingsopslaget fremgik det, at der var tale om forsknings- og udviklingsopgaver indenfor produktion af hypofysehormoner, hvor jeg skulle indgå i et team - det lød jo interessant. Det skulle dog hurtigt vise sig, at de to direktører, Emil og Martin Vermehren - begge læger - havde et meget diffust og ret forskelligt syn på biokemisk udviklings-arbejde, og at der slet ikke eksisterede noget team. De to brødre - der var af malerslægten Vermehren - havde begge arvet familiens kunstneriske og impulsive natur, der dog kom til udtryk på ret forskellig vis. Emil havde sans for det dramatiske, der bl.a. blev brugt til at iscenesætte sine kundebesøg, kørende i en Rolls Royce fra Den kunne kun køre 50 km i timen, slugte benzin som en Apollo raket og stod næsten altid på værksted. Ikke desto mindre måtte den ikke sælges, måtte kun køres af Emil og skulle altid stå klar. Martin Vermehren derimod, var en søgende sjæl, der forstod at omgærde sig med en god portion mystik. Da jeg skulle til job samtale, blev jeg ringet op kl. 9 om aftenen og bedt om at komme ud til hans hus, der lå i en tilgroet have i Dragør. Her blev jeg først præsenteret for den enorme malerisamling, der foruden de mange Vermehrener også omfattede en række andre guldalder malere - dernæst skulle jeg høre hans mors sygehistorie - hun havde diabetes, som Martin selv behandlede - og endelig en udførlig beretning om hans svagelige spanske kone, der ikke kunne tåle dansk mad. Vi nærmede os efterhånden - hvad jeg troede var aftenens emne - min ansøgning - men fik i stedet historien om det første danske ACTH præparat, Acton - der takket være de danske svineslagterier kunne lanceres et par år efter krigens afslutning som et slags biprodukt til bacongrisen. I stedet for at kassere den lille hypofyse kirtel, indeholdende en række aktive hormoner, bl.a. det binyrebark stimulerende ACTH (adreno-corticotropt hormon), kunne den nu anvendes til produktion af

9 102 et lægemiddel. De to brødre rejste i de følgende år Danmark tyndt, sikrede sig kontrakter med slagterierne om udtagning og levering af kirtlerne. Fabrikken fik dermed en slags monopol på fremstillingen af hormonet, som blev brugt ved binyresvigt, astma-lidelser og andre endokrine sygdomme. Da Martin var færdig med sit ACTH eventyr blev der en lille pause, som jeg straks benyttede til at stille intelligente spørgsmål - bl.a. vedrørende mit kommende engagement i firmaet, såfremt jeg altså fik stillingen? Tilsyneladende kom spørgsmålet bag på ham, men han skyndte sig i stedet at spørge interesseret til Vespa-scooteren - som han havde bemærket i indkørslen - og tilføjede, at jeg havde fået stillingen. Audiensen var forbi! Det varede længe, inden jeg genså Martin Vermehren. På tiltrædelsesdagen kunne stedets tredje direktør, Nyboe - der viste sig at være en hel del mere jordnær end de to brødre - dog oplyse, at jeg foruden de nævnte forsknings-opgaver også skulle være ansvarshavende for en- gros virksomhedens kontrollaboratorium. Endelig en dag kom Martin forbi - entusiastisk som han plejede, når han havde fået en ny ide - og meddelte mig, at jeg fra nu af procent - skulde arbejde med udvikling af metoder til renfremstilling af hypofysens andet hormon, det ve-stimulerende Oxytocin, der kunne anvendes til igangsætning af fødsler. Det var herefter meningen at overføre produktionen til fabrikkens afdeling i Flensburg. Allerede dagen efter vendte Martin tilbage og spurgte, om arbejdet skred frem. Da jeg måtte fortælle ham, at der først skulle findes noget litteratur om emnet, stod skuffelsen malet i hans ansigt. Han sagde hurtigt farvel under påskud af, at hans mor skulle have sin insulin. Der gik igen flere uger, uden at nogen vidste, hvor forsknings-chefen opholdt sig. Faktisk lykkedes fremstillingen af Oxytocinet i et tilfredsstillende udbytte og med en rimelig kvalitet og skulle nu sættes i produktion syd for grænsen. Her residerede søstrene Groth, som brødrene havde mødt i forbindelse med opbygning af den danske sundhedstjeneste i De var begge laborant-uddannede og var, ligesom brødrene Vermehren, engageret i Sydslesvigs vælgerforening. Fabrikken - eller snarere laboratoriet - var dog slet ikke udbygget til medicin produktion og kunne derfor heller ikke levere varen, selv efter mange prøvekørsler. Efter kort tids produktion med svingende udbytter mistede brødrene interessen og kastede sig over andre umulige projekter, som man let og elegant trak op frakkelommen og hver gang præsenterede med en - ofte smittende entusiasme. Ovenfor ses farmaceuten i gang med et af de utallige eksperimenter, der ofte løb ud i sandet på grund af manglende overblik fra d herrer Vermehren. De to brødre havde uendelig tillid til hinanden. Desværre havde ingen af dem den nødvendige viden om hverken moderne virksomhedsledelse eller research - og slet ikke den tålmodighed, der krævedes ved produktudvikling. Dertil kom, at det økonomiske fundament, ACTH - efterhånden som konkurrenterne kom på banen - ikke mere kunne dække omkostningerne til de mange tiltag. Faresignalerne var tydelige, men brødrene så dem ikke. I efteråret 1956 havde jeg fået nok - både af brødrene Vermehrens fabrik og måske også af privat virksomhed. Jeg søgte - og fik en stilling på Holbæk Centralsygehus som laborator ved det klinisk-kemiske laboratorium. Og hermed tog jeg hul på en hidtil upåagtet kompetence i det farmaceutiske studium, som skulle vise sig at få betydning og jobs for ca. 100 af mine kolleger. Familien i 1950 erne Nu vender vi for en stund tilbage til min store familie, der nu var blevet forøget med en vestjysk gren. Jeg havde indtil dette tidspunkt betragtet familien som et nødvendigt onde, hvis aner hang på væggen og figurerede i foto-albummet, men som man i øvrigt ikke behøvede at beskæftige sig med. Mit giftermål ændrede i nogen grad denne holdning. Anna var meget knyttet til sin familie, og jeg måtte pænt følge med til Vestjylland, selv om miljøet var lige vel puritansk for mig. Det hjalp lidt på situationen, at vi i 1955 solgte Vespaen og købte en Renault 4 CV - ganske vist den skrabede udgave til

10 103 kr. - men alligevel! Med den foretog vi vores første rejse sydpå. Min svigerfar korsede sig: En uforstandig luksus, sagde han. Men vi holdt fast - men lovede dog at besøge familien i Sjælborg på vejen tilbage fra det krigshærgede Europa. I virkeligheden så Vesttyskland langt bedre ud end vi havde forventet. Takket være Konrad Adenauer, forbunds-republikkens første kansler og hans økonomi-minister, Ludvig Erhard, lykkedes det at bringe Vesttyskland på fode på utrolig kort tid. Man skal dog ikke i denne forbindelse glemme den saltvands-indsprøjtning Tyskland fik i form af Marshall hjælpen - vel at mærke kun Vesttyskland. Den østtyske, kommunistiske del måtte klare sig selv. Hermed skabtes en væsentlig forskel mellem de to landes økonomi, der kom til at præge hele den kolde krig i efterkrigsårene. Det var nu Østrig, der var vores mål, og her mødte vi både sne, prægtige tinder - og afdankede officerer fra der Wehrmacht, som holdt ferie i deres gamle protektorat, hvor nazismen havde kronede dage. Efter nogle fadøl og et udvalg af tyske soldatersange - der skulle befæste freden mellem Tyskland og Danmark, kunne vi - by car - vende tilbage til vore diverse telte. Desværre sad 4 CV en uhjælpeligt fast i mudderet. Men hvad har man Vehrmacten til? Tyskerne handlede resolut, fik skubbet os fri, så vi kunne sove rusen ud. 4 CV en var ingen sprinter - men var sej og billig i drift. Den bragte os problemløst over Gross Glochners 3800 m - men det tog unægtelig sin tid og gav lidt hedeture. Som de fleste småbiler på det tidspunkt havde Renault en nemlig hækmotor og luftkøling - ligesom den legendariske Volkswagen. Vognens udprægede understyring kunne endvidere give føreren en utryg fornemmelse på den gamle brostensbelægning i Nordtyskland. Alligevel var det en hel ny fornemmelse af frihed at kunne køre ned i Europa på fire hjul med teltet og soveposerne på bagsædet - udenfor vore forældres rækkevidde. Campinglivet var først lige i sin vorden og villatelte og campingvogne endnu ikke blevet folkeeje. Pladserne var primitive, toiletterne ligeledes og al vask - både ens egen og køkkengrejets - foregik udendørs. Man kunne slå sit telt op, hvor man ville og kokkerere over åben ild eller på primus. Alligevel harcelerede min svigerfar over disse overflødige ferierejser sydpå, når nu Sjælborg strand lå for fødderne af én. Bryllupsbilleder Vi skal nu en smut over til min fars familie, der i 1950 kunne fejre Georg Steffensens 70 års fødselsdag, efter at familien havde forladt deres kære Østerbro og var flyttet til en mindre lejlighed i Søborg. På nedenstående billede ses fødselsdagsbarnet siddene midt i billedet *, omgivet af sine 2 søstre, Fanny og Ellen, mens min faster har sine to sønner på hver side - som det sig hør og bør. Min far sidder helt til højre iført kjole og hvidt - sikkert nødtvungent - til gengæld havde han fået Børge Møllers papirløse partnerske, Vivian til

11 104 * De øvrige gæster ved bordet er: tv. for B.M.,fru Lunge, Willy Krøyer, Vibeke Steffensen, Erik Steffensen, Emmy Steffensen, Johan Steffensen, Randi Steffensen (delvist skjult), Jørgen Brade Johansen, Edith Krøyer, Louise Larsen, hr. Lunge, min mor, Magda Krøyer, fru Lunges bror, Else Brade Johansen, Ole Steffen Steffensen, Fanny Steffensen, Georg Steffensen, Ellen Mæller, Margrete Steffensen, Holger Larsen og Ruth Harbo. 104

12 105 bords. I det ellers komplette billede af familien manglede kun 3 personer, Inge Steffensen (bror til Ole Steffen), der imidlertid var blevet gift og boede i Holland - og Jan og undertegnede, der på dette tidspunkt havde absenteret os i Jylland, Jan som rekrut i Viborg og jeg selv på Vils Apotek. Jylland lå dengang - logistisk set - længere væk fra hovedstaden end i dag, så det var nok grunden til vores fravær. I 1953 skiftede Det Ny Radioblad navn til SE og HØR åbenbart som følge af det nye medie - fjernsynet. Hermed starter også SE og HØR - pigerne, alle retssagerne og bryllupsbillernne af kendisserne. Jeg vil ikke stå tilbage for den letbenede presse og vil derfor her offentliggøre de bryllupsbilleder, som SE og HØR-fotografen ikke nåede: Fra venstre ses Johan og Vibeke, Willy og Edith, Jørgen og Else, Erik og Randi, Jan og Karen (1953) og endelig jeg selv og Anna (1954). Alle blev godt borgerligt gift, de fleste fik børn, der fik gode jobs og igen fik borgerlige børn osv, osv - man kommer umiddelbart til at tænke på Malvina Reynolds sang fra 1962, Little Boxes, bedst kendt i Pete Seegers version fra samme år. Som bekendt søger krage mage og der skal derfor heller ikke siges et ondt ord om ovennævnte partnerskaber - blot må man endnu engang konstatere, at det er svært at bryde den sociale arv. I virkeligheden er udtrykket social arv et skan- dinavisk begreb, formuleret af den svenske børne-psykiater Gustav Jonsson - et begreb der kan måles og vejes på forskellig vis. Det er den negative sociale arv, der oftest har været samtaleemnet - altså det fænomen at børn overtager negative eller mindre gode holdninger, færdigheder og forudsætninger for uddannelse fra forældrene. Men selvfølgelig forudsætter en negativ arv også en positiv arv for nogle andre børn. Det kommer måske som en overraskelse, at Danmark er et af de OECD-lande, der er dårligst til at bryde den sociale arv - på trods af, at vi er det eneste land, der betaler de unge for at studere. Mens andre lande kan mønstre en stigning i antallet af studerende til universiteterne fra den socialt belastede del af befolkningen, er der i Danmark intet sket i de sidste 30 år. I Danmark har børn fra forældre med videregående uddannelse 10 gange større chance for at få en universitetsuddannelse end børn fra ufaglærte forældre. Der er altså noget, der tyder på, at vi herhjemme fastholder synspunktet, Lige børn leger bedst på trods af social-demokraternes ihærdige anstrengelser igennem en menneskealder. Heller ikke den nuværende regering og dets støtteparti DF synes motiverede for en større lighed i samfundet. Tværtimod - kunne man nok sige. Råkost - en myte? Fars død og mors opbrud fra Nakskov efterlod den sædvanlige bondeanger hos de efterladte børn - ikke fordi vi havde grund til det, men snarere fordi ingen havde ventet, at far skulle dø så tidligt og pludseligt. Han - der altid havde levet af frugt og grønt - han skulle jo kunne overleve alle sine søskende! Det blev altså omvendt. I de sidste ti år før sin død havde han ydermere slået sig på råkost og havde oven i købet haft held til at overtale min mor til et ophold på Humlegården i Humlebæk, hvor lægen Kirstine Nolfi og hendes mand havde indrettet et kursted. Det var en personlig sygdomsoplevelse de satte Nolfi i gang med råkosten, idet hun i 1941 fik brystkræft. Hun nægtede at lade sig operere, begyndte at spise råkost og kunne konstatere, at kræftknuden forsvandt. Efterhånden betragtede hun råkost som et universalmiddel, der kunne helbrede alle alvorlige sygdomme. Da hun forsøgte at få en artikel optaget i Ugeskrift for læger, fik hun - som forventet - hele lægestanden imod sig.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere