Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune"

Transkript

1 Referat af WORKSHOP Effektiv og bæredygtig citylogistik Mødeledere: Kurt Markworth, Forum for Citylogistik Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Referent: Malene Kofod Nielsen, Aalborg Kommune Referatet er udarbejdet på baggrund af notater foretaget af Tabita Nyby, Aalborg Universitet. Oplæggene refereres udelukkende summarisk. Oplæg v. Gunnar Boye Nielsen, Forum for Citylogistik Der blev kort beskrevet organisationen bag Forum for Citylogistik, hvor København, Århus og Aalborg med forskellig virkemidler arbejder med citylogistiske løsninger støttet af Trafikministeriet. København og Aalborg er i gang med konkrete projekter (se efterfølgende resuméer af oplæg), mens Århus er i undersøgelsesfasen. Gunnar Boye Nielsen definerede citylogistik på følgende vis: Citylogistik er transport- og logistikservice i byområder specielt rettet mod at øge effektiviteten af den bynødvendige gods- og servicetransport - samtidig med, at de miljømæssige gener minimeres. Oplæg v. Martin Fischer, Aalborg Kommune I Aalborg Kommune afprøves transportkoordinering, som er en frivillig ordning, hvor citylogistikkens aktører er repræsenteret i hhv. styregruppe med politisk og ledelsesmæssig forankring, og projektgruppe, der drøfter og iværksætter praktiske tiltag. Ordningen er baseret på dialog og medspil fra varemodtagere, transportører og lokale myndigheder. Der er iværksat en række konkrete tiltag: Transportkoordinering (Post Danmark og Danske Fragtmænd A/S) Fælles modtagerbutik (medarbejder i butik fra 9.00) Ændring af kørselsretning i gågaderne Vigepladser (aflæsning) Modtagelse af varer via bagdør Fælles city-fragtbrev 2 mand i 1 bil Hensynsfuld kørsel (adfærd blandt chauffører) Undersøge mulighed for fælles el-bil/ køretøj Undersøge mulighed for city-terminal Martin Fischer stillede spørgsmål til forsamlingen om hensigtsmæssigheden i frivillighed versus regulering. Hvor langt kan vi gå, når forsøget baseres på konsensus blandt de deltagende aktører? Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune Københavns Kommune har med baggrund i en 2 årig frivillig forsøgsordning med certificering i Middelalderbyen i København etableret en obligatorisk ordning for alle, der stopper i Middelalderbyen. Certificeringen under navnet City Gods bygger på konsolidering og alderen på vare- og lastbilernes motor. Den obligatoriske ordning begyndte 1. februar Trafikdage på Aalborg Universitet

2 2002, og der er frem til 1. august 2002 udstedt 6000 certifikater heraf 1000 grønne (gælder for hele perioden, skal opfylde alle krav) 3000 gule, hvoraf 2000 har fornyet certifikatet efter 1. august 2002 (gælder for ½ år ad gangen, modificerede krav). Der er uddelt 5000 afgifter i perioden (f.eks. biler over 2500 kg uden certifikat, der holder i en læssezone eller lastbiler uden grønt certifikat, der holder i en læssezone) Oplæg v. Bent Aarrebo Pedersen, Danmarks Handelstandssforeninger Der blev redegjort for forskellige synspunkter vedrørende varetransport i byer set fra Danmarks Handelstandsforeningers side. Der blev skitseret forhold, der giver problemer for gående og kørende henholdsvis i bymidter med gågader og uden gågader samt forslag til initiativer til forbedring af forholdene. Både belysningen af problemer og initiativer til forbedringer byggede på en spørgeskemaundersøgelse Danmarks Handelstandsforening har foretaget sommeren Herunder er et sammendrag af resultaterne fra undersøgelsen. De samlede resultater ses af bilag 1. Bymidter med gågade: 4-5 vognmænd leverer varer til samme butik Lastbilerne respekterer ikke de aftalte tider indtil kl Lastbilerne er blevet for store Respektløs vareplacering Et stigende antal mindre hasteordrer fra butikkerne dag til dag leveringer Bymidter uden gågade: Kun få problemer hos os, vi har gode tilkørselsmuligheder bag vores handelsgader Smalle handelsgader og stadig større varebiler Debat Spørgsmål til forsamlingen: Kan det frivillige bære, og i hvor høj grad skal det følges op af regulering? Blev ikke debatteret. Spørgsmål fra Lise Drewes Nielsen, RUC til Martin Fischer (MF): Hvad er baggrunden for chaufførmøderne og hvilken effekt har de haft? Svar (MF): Der var inviteret chauffører fra alle de involverede transportører, Aalborg Politi og Aalborg City. Forsøgets indhold blev præsenteret. Der blev startet en god dialog både chaufførerne imellem og mellem Aalborg City og chaufførerne. Der følges op med et nyt chaufførmøde i september, hvor det skal drøftes, hvordan ordningen fungerer i praksis, og hvad der evt. bør justeres. Spørgsmål fra Thorkild Eriksen, Trafikministeriet til MF: Hvordan monitoreres effekterne? forskellige interessenters succeskriterier. Svar (MF): Der foretages en registrering af transportørernes ind- og udkørsel fra gågadenettet, så det ses hvornår og hvor lang tid vareleveringen foregår. Et andet succeskriterium er dialogen. Et konkret eksempel er en fodgængerovergang ved udkørslen fra en af gågaderne. Her ønskede vi som vejmyndighed at sikre, at last- og 296 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

3 varebilerne ikke kørte ud i fodgængerovergangen ved at opstille steler. Chaufførerne mente ikke det var muligt at køre ud uden at køre i fodgængerovergangen. En af chaufførerne prøvekørte med sin lastbil udkørslen det kunne lade sig gøre og en konflikt var undgået gennem dialog. Svar (Kurt Markworth): Motivet er også, at der gennem frivillighed undgås restriktioner. Der opnås konsensus vedrørende ændring af forhold. Svar (Nils Andersen, Aalborg City (NA)): Det betyder meget for detailhandelen, at vi kan få varer til tiden. Chaufførmøderne har givet en god dialog f.eks. har chaufførerne givet konkret kritik, som er taget med tilbage til de respektive butikker. Spørgsmål (Bent Aarrebo Pedersen): Hvilke andre byer kunne få glæde af erfaringerne fra Aalborg størrelsesmæssigt? Svar (NA): I Jylland vurderes Århus, Randers, Esbjerg m.fl. at have potentiale. Dialog har stor betydning, måske kan det også bruges i mindre byer. Spørgsmål (Hovedstadens Udviklings Råd): Kan en certificeringsordning som i København udvides til det regionale niveau? Svar (Søren Jensen): Konsolideringsgraden er en del af certificeringen og den har ingen mening på det regionale niveau. Kommentar: Hvis denne ordning skal køre videre skal den bygges ind i færdselsloven, så det er den samme type ordning, der benyttes i hele landet. Spørgsmål: Har I nogen interesse i, at ordningen indføres på regionalt niveau? Svar: Kan overvejes Spørgsmål: Er det ikke mere det overordnede? Fragtterminaler, der betjener mange byområder, så der kører så få biler som muligt ind i byområderne. Kommentar (Søren Kjærsgaard): I København er fremkommeligheden i højsædet, og der benyttes forskellige virkemidler på forskellige planer. Kommentar (KM): Det regionale niveau er mere aktuelt steder med større trafikale problemer f.eks. i Holland. Kommentar: Det regionale niveau kunne komme ind, hvis sorteper sendes udenfor byområder ved brug af ordninger indenfor byområderne. Svar: Der er ikke et akut problem udover den overordnede infrastruktur. Nogle last- og varebiler vil gerne låne adgang til busveje og baner. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Bilag 1 Effektiv citylogistik: Bedre fremkommelighed i bymidter for kunder. for vare- og servicekørsel Spørgeskema vedr. bymidter Typiske svar (sommeren 2002) Forhold, der giver problemer for gående og kørende Bymidter med gågader: Ensretning 4-5 vognmænd leverer varer til samme butik Lastbilerne respekterer ikke de aftalte tider indtil kl Lastbilerne er blevet for store Ingen sammenhæng i varetilgang Alt for mange parkerede biler foran butikkerne - i for lang tid For få og for små aflæsningslommer for varebiler Aflæsningslommer for varebiler optages for meget og for længe af butiksejernes egne biler Gågaderne ødelægges af bilerne især de tunge For få P-pladser i periferien af, tæt på, gågaderne Cykler smidt rundt om i gaderne for få cykelstativer Dårlig vedligeholdelse af gågaderne Respektløs vareplacering. Gamle markiser, også nogle nye, og gadeudstillinger blokerer for tit for hensigtsmæssig standsning og kørselsafvikling om formiddagen. Et stigende antal mindre hasteordrer fra butikkerne dag til dag leveringer Tidskrævende adgangsforhold gennem porte m.v. til butikkernes bagindgange Bymidter uden gågader: Kun få problemer hos os, vi har gode tilkørselsmuligheder bag vores handelsgader Varetilgang sker mest kun fra handelsgaden Smalle handelsgader og stadig større varebiler, der for tit ikke så godt kan bruge tilkørselsmulighederne bag handelsgaderne Varetilgang kan kun ske fra handelsgaden Bilister overholder ikke P-reglerne Stopforbud forhindrer af og pålæsning Dårlig P-anvisning Ingen P-anvisning, der angiver ledige pladser Visse P-pladser har ingen asfaltbelægning For få fodgængerfelter Lokalbeboere misbruger sivegaderne i stedet for at anvende omfartsvejene Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Initiativer til forbedring af fremkommeligheden i bymidten Hos detailhandelen: Grænser for gadevarers placering Bedre selvjustist hos butikkerne med placering af gadevarer Bedre selvjustisk hos butikkerne med placering af egne biler i gaden Sørge for bedre adgangsforhold til bagindgange til butikkerne Hos husejerne Åbning for tilkørsel bag ved butikkerne Bedre adgangsforhold fra butiksgaden til butikkernes bagdøre Beboermærker med kontrollerbar tilladelse til parkering og til ind- og udkørsel i forbindelse med gågadedage Hos leverandørerne/varetransportørerne Kun vareleverancer mellem kl og kl på hverdage og ikke på lørdage Store konfektionsbiler må omlades til mindre. Kun mindre må køre i bymidten. Samleleverancer hos en vognmand Respekter, at det er gågader og kun anvende dem, hvis intet andet kan lade sig gøre i kommunen /fra politikerne Regler for cyklernes parkering Logisk trafikplanlægning En trafikmæssig helhedsløsning Dialog og lydhørhed Forståelse af fælles interesser for byen, alle er steak-holders Ændre lokalplan, således at der åbnes for tilkørsel bag butikkerne Vilje (penge) til renovering m.v. Bedre gadevedligeholdelse Flere P-pladser (gratis) i periferien af city, så tæt som muligt på butikkerne. Ingen parkering i city uden for gågadens butikker Bedre parkeringslommer til aflæsning/afhentning og til håndværkerbiler Ved alle byggerier eller større ombygninger, skal der kræves et vist antal P-pladser for kunderne. Sørge for fælles forståelse for og praktisering af regler for gadevarer og baldakiner/markiser 300 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere