Markedsrapport Retail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Retail"

Transkript

1 Markedsrapport Retail November 2008

2 Executive Summary Prime locations are popular There has been a remarkable development in the retail segment during the last few years. Now there is a strong and diversifi ed retail market in many larger Danish cities. Location is of great importance to shops. The optimum location of course depends on the type of shop. In central areas there are only very few vacant shops, while the number of vacant shops at secondary locations is currently increasing. For investors the retail market is very interesting with opportunity of high returns. There has been quite a strong price increase in recent years. Velbeliggende butikslokaler er populære Det er efterhånden en kliché, men for butikker er beliggenheden afgørende. Det kan være af stor betydning, på hvilken side af et hjørne butikken er beliggende, alt efter hvor mange mennesker, der går forbi. Som følge heraf, kan markedslejen for butikker variere meget indenfor selv få hundrede meter. Tallene i diagrammet herunder viser markedsleje for den bedste beliggenhed inden for de forskellige kategorier. Den højeste markedsleje fi ndes på Strøget i København, hvor kvadratmeterlejen pr. år når op på kr. Også Købmagergade i København er godt med. Der er et meget stort spænd til den højeste markedsleje i de andre større danske byer på f.eks. godt kr. pr. m² pr. år i Århus. Markedslejen for butikker på sekundære beliggenheder i de forskellige byer ligger på et mere ensartet niveau. Her ligger kvadratmeterlejen pr. år på mellem og kr. Efterspørgslen efter velbeliggende lokaler er høj og stabil. Gennem den seneste tid har der imidlertid været en vis stigning i den generelle tomgang for butikslokaler. Det er den lidt usikre fremtid for forbruget, der kan spores i andelen af ledige butikslokaler. Tomgangen har generelt været stigende siden sidste halvår af 2007, når man ser på hele landet. Den højeste ledighed fi ndes p.t. i Vejle området. Vi vurderer dog, at det ikke er Vejle by, der oplever denne tomgang, men derimod primært omkringliggende landområder og mindre byer. Kr. pr. m 2 pr. år Markedsleje ekskl. drift på de bedste beliggenheder København Århus Odense Aalborg Trekantområdet Esbjerg Velbeliggende retailejendomme i city, herunder i gågader eller i primære handelsstrøg. Retailejendomme med sekundære bybeliggenheder, dvs. handelsområder, som ligger uden for egentlige strøgområder. Selvstændigt beliggende storbutikker (boksbutikker) i eksterne handelsområder. Kilde: Colliers Hans Vestergaard

3 Ledige butikslokaler i procent af skønnet bygningsmasse Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken 6% området Fyn Nordjylland Hele landet Århus København 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2003(K1) 2003(K3) 2004(K1) 2004(K3) 2005(K1) 2005(K3) 2006(K1) 2006(K3) 2007(K1) 2007(K3) 2008(K1) 2008(K3) Københavns Kommune har stadig en lav ledighed. Generelt er ledigheden dog stadig ikke på et specielt højt niveau, set hverken i et historisk perspektiv eller sammenlignet med andre markeder. I Århus og København oplever vi stadig en stor interesse for beliggenheder på Strøget. Udbuddet af disse lokaler har været stigende, men stadig ikke tilstrækkelig til den store interesse. Krav til butikslokaler Det er tøj, der fylder mange af butikkerne på strøggaderne. Både den store succes for dansk mode, og efterspørgslen fra fl ere og fl ere internationale kæder betyder høj efterspørgsel efter lokaler på de centrale beliggenheder. De ledige lokaler fi ndes primært på sekundære beliggenheder. Afmatningen har dog en vis betydning for afståelsessummer for butikslokaler uden for hovedstrøget, og hvor butikslokalet ikke opfylder kædernes krav (se faktaboks). For dagligvarebutikker er der stor efterspørgsel fra både danske og udenlandske kæder, der gerne vil etablere sig i Danmark. Mange af disse kæder har problemer med at fi nde de rette lokaler og sinkes derfor i processen med at udvide i Danmark. Problemerne skyldes primært plangrundlaget, der fastsætter snævre grænser for etableringsmulighederne. Grundet efterspørgslen har vi oplevet stabile til stigende huslejeniveauer for denne butikstype specielt i de større byer. Også for butikker, der traditionelt har ligget i områder uden for byen, er der en del restriktioner i planloven, som gør det svært at etablere nye butikker. Flere butikskæder tilpasser deres koncept, f.eks. til en mere cityorienteret struktur med showrooms. Andre vælger at afvente konkurrenternes tiltag, da planloven har en vis dæmpende effekt på konkurrencen. Det gælder specielt konkurrencen fra udenlandske plads krævende detailkæder, som har behov for beliggenheder uden for midtbyen. Markedet for butikslokaler befi nder sig altså efter nogle forrygende år i en vis afmatning med svagere efterspørgsel. Den overordnede tilstand er dog stadig god med forholdsvis lav ledighed. Ikke kun beliggenheden er vigtig. Også andre forhold tages i betragtning, når der vælges lokale. Det gælder f.eks.: Butikkens størrelse Facadebredden Butikkens dybde Udformningen af butikslokalet Højden (de fleste ønsker mindst 3,20 meter) Tilgængelighed Adgang til parkering Skiltningsmuligheder Ejendommens facadeudtryk COLLIERS HANS VESTERGAARD 3

4 Hvor handler danskerne? Detailhandlen i Danmark er delt mellem gadebutikker, indkøbscentre og internethandel. Gadebutikkerne ligger både i bymidter og f.eks. langs indfaldsveje. Stadig er internethandlen begrænset, men omfanget er hurtigt voksende. Butikstyper Udvalgsvarebutikker Butikker, der er specialiseret inden for salg af bestemte varer, f.eks. tøj, legetøj, møbler m.m. Inkluderer også butikker med store varer, som f.eks. biler og både Dagligvarebutikker Bredt sortiment af fødevarer og andre varer til den daglige husholdning Både discountbutikker, traditionelle supermarkeder og varehuse Med den seneste revision af planloven, der blev vedtaget i foråret 2007, er der ret skrappe betingelser for hvor nye butikscentre må lokaliseres kun i byer med over indbyggere er det tilladt at bygge uden for bymidten uden en maksimumgrænse. For byer mellem og indbyggere er det tilladt at bygge højst m² bydelscentre. Inden for de givne rammer i planloven, har kommunerne den fulde kompetence til at planlægge arealer til butiksformål. Der er profilforskelle på butikssammensætningen på gader og i indkøbscentre. Typisk er butikkerne i centrene mere mainstream. I bymidten er der en god blanding både af kædebutikker og mere specialiserede butikker. Prisprofilerne er også mere spredte i bymidterne. Der har været en stor vækst i antallet af centre de senere år. Det er i stigende grad populært at shoppe inden døre. Og der er stadig flere centre på vej omkring hovedstaden udvides dette efterår Ro s Torv i Roskilde kraftigt, mens Hundige Storcenter udvides og moderniseres med åbning i I provinsen er der udvidelser på vej i Kolding, Herning og Holstebro. Kiosker, vin- og tobakshandlere Mindre sortiment af impulsvarer, f.eks. aviser, tobak, slik og drikkevarer Skagen Fødevarebutikker Frederikshavn Specialiserede inden for salg af enkelte fødevarer, f.eks. bagere, slagtere, fiskehandlere Kilde: Konkurrenceredegørelse 2000, Konkurrencestyrelsen Større butikscentre i Danmark Størrelse i m² m² Aalborg m² m² m² m² Hobro Kilde: Colliers Hans Vestergaard Struer Ringkøbing Frederiksværk Helsingør København Odense Svendborg 4 COLLIERS HANS VESTERGAARD Køge

5 Der er et vist overlap mellem de kunder, der bruger storcentrene og bymidterne. Men fl ere undersøgelser tyder på, at der alligevel er nogen forskel på hvilke kunder der tiltrækkes. Storcentrene har ofte nem tilgængelighed med bil og tiltrækker derfor ofte kunder fra et større opland. Til en vis grad går det ud over handlen i bymidten, da centrene også trækker lokale kunder. Kun sjældent besøger kunderne både bymidten og storcentret på én tur. Resultatet bliver lidt anderledes hvis centrene bygges i bymidterne. Disse centre tiltrækker i mindre grad kunder fra oplandet blandt andet fordi, de ofte er sværere tilgængelige med bil. Til gengæld er der bedre synergi for bymidten. Gadebutikker stor spredning af butikker flere fødevarebutikker centrale strøg minder om indkøbscentre mindre gader og udkant med meget forskelligartede profiler flere specialiserede butikker Planloven i korte træk Formål: at sikre, at bymidten stadig er primært center at skabe god tilgængelighed for alle transportformer Metode: arealer til butikker udlægges i bymidten, dog kan større byer planlægge bydelscentre. Desuden kan der planlægges mindre lokalcentre. kun butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer kan placeres uden for strukturen (f.eks. biler, campingvogne, planter og byggematerialer) bestemmelser om maksimale butiksstørrelser Kilde: Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen Indkøbscentre høj andel af kædebutikker høj gennemsnitlig attraktion større omsætning pr. kvadratmeter gennemsnitlig prisprofil lavere end i bymidter generelt større butikker Indkøb og transport Internethandel/postordre stærk i nicher stor succes for ikke-fysiske varer stærk inden for f.eks. tøj og computer/software både rene internetbutikker og fysiske butikker kombineret med internetsalg Baseret blandt andet på: Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre, Landsplanafdelingen, Miljø ministeriet (2005) (udarbejdet af ICP) På langt de fleste ture (85 %) handles der kun ét sted. For 12 % af turene er der to rejsemål mens kun 3 % af turene har tre eller flere rejsemål Ca. 2/3 af alle indkøbsture har hjemmet som udgangspunkt I gennemsnit transporterer danskerne sig 6 km for at købe ind 61 % kommer i bil, 20 % går, 14 % cykler og 5 % kommer med bus eller tog Der bruges sjældent mere end ét transportmiddel ved indkøbsrejser Lørdag er den største indkøbsdag, herefter kommer fredag Mandag til fredag er der to indkøbsmyldretider : Fra kl og fra kl Kilde: Detailhandelskunders transport. En analyse baseret på data fra Den Nationale Transportvaneundersøgelse, Tetraplan Juni 2006 COLLIERS HANS VESTERGAARD 5

6 Butiksejendomme er interessante for investorer I København er ejendomme med strøgbutikker ejet af mange forskellige investorer, dog domineret af ejendomsselskaber og K/S er. I nogle tilfælde er ejendommene opdelt i (erhvervs-)ejerlejligheder, hvor butiksejerne råder over lejligheden i stueetagen. I mange andre byer er strøg ejendomme brugerejede eller ejede af lokale investorer. Shoppingcentrenes ejerforhold er derimod kendetegnet ved nogle få store spillere, der har specialiseret sig i segmentet. Ejerfordelingen i det centrale København 20% 8% 4% 67% 1% A/S, APS og andre selskaber (ikke I/S) Privatpersoner inkl. I/S Forening, legat og institution Staten Kommune Fordeling af ejerne for ejendomme på Købmagergade, den sydlige del af Frederiksborggade og Strøget. Kilde: Ejendomsdatabasen og egne beregninger. I den aktuelle situation, hvor det er besværligt at opnå fi nansiering, er der mange forskellige aktører på banen. Både solide ejendomsselskaber og pensionskasser viser interesse for velbeliggende strøgejendomme. Også mange viser interesse for investering i dagligvarebutikker. De handles typisk med 7 10 års uopsigelig lejekontrakt. En del kæder ændrer med tiden deres ønskede butiksstørrelse, hvilket betyder en vis udskiftning for investor, når uopsigelighedsperioden ophører. Ifølge tal fra DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks, har investering i butiksejendomme i gennemsnit givet 5,7 procent i afkast pr. år siden Der har været en faldende tendens, som primært skyldes de kraftige prisstigninger på ejendomme, der har været de senere år. Værditilvæksten har gennem årene været meget volatil afspejlende op- og nedture i ejendomsbranchen. Specielt de seneste par år har der været en stor værditilvækst. 6 COLLIERS HANS VESTERGAARD

7 Afkast fra shoppingcentre og øvrige butikker 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Shoppingcentre: Værditilvækst Øvrige butikker: Værditilvækst Direkte afkast Direkte afkast Kilde: DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks Siden ultimo 2007 har der været en vis stigning i afkastkravene. Lige nu handles ejendomme til afkastkrav startende på 4,5 % for de bedst beliggende butikker på strøggader og primære handelsstrøg. Butikker med sekundær beliggenhed handles til mellem 5,5 og 6,0 %. Afkast for de selvstændigt beliggende storbutikker ligger en anelse højere. Afkast i procent Strøggader og Butikker med Storbutikker primære handelsstrøg sekundær beliggenhed i yderområder København 4,50 5,50 6,00 Århus 4,50 5,50 6,00 Odense 5,00 6,00 6,25 Aalborg 5,00 5,75 6,25 Vejle 5,00 6,00 6,50 Kilde: Colliers Hans Vestergaard COLLIERS HANS VESTERGAARD 7

8 Udsigt til lavere økonomisk vækst De fl este økonomiske prognoser peger i øjeblikket på aftagende økonomisk vækst og begrænset vækst i indkomst og forbrug. Nationalbankens prognose forudser f.eks. en aftagende vækst ned til 0,5 % i 2010, mens forbruget ventes at vokse med ca. 1 % i både 2009 og Den af tagende vækst skyldes både fi nanskrisen, som har skabt usikkerhed om den danske økonomi og kapacitetsbegrænsningerne i form af meget få ledige personer og forventet fald i arbejdsstyrken. Vækst i centrale økonomiske variabler BNP 1,7 0,9 1,0 0,5 Privat forbrug 2,3 1,8 1,1 0,7 Offentligt forbrug 1,6 1,8 1,1 0,7 Eksport 1,9 2,4 1,2 2,0 Import 3,8 3,3 0,4 1,5 Forbrugerpriser (pct. år år) 1,7 3,8 2,6 1,9 Realvækst i forhold til året før, procent. Kilde: Nationalbanken, Kvartalsoversigt 3. kvartal Privatforbruget afhænger både af danskernes indkomst, formue og forbrugertillid. En stor del af danskernes formue udgøres af de værdier, der er bundet i boliger. Som bekendt er boligpriserne i nogle dele af landet stormet kraftigt frem de senere år, indtil opbremsningen på boligmarkedet fandt sted i I mange af disse områder falder priserne nu, så friværdierne bliver mindre. På grund af de meget kraftige prisstigninger, har mange danskere imidlertid stadig store friværdier. Andre prognoser peger dog i en mere positiv retning. Danske Banks modelanalyser viser, at på trods af fi nanskrisen, der for en typisk familie betyder højere renter på lån og mindre pensionsopsparing, er der andre tiltag på vej, som kan betyde fremgang i levestandarden nemlig skattelettelser, lønvækst og mindre infl ation. Husholdningernes formuefordeling ultimo % 42% 8% Boliger Aktier m.v. og obligationer Biler Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2008, Økonomiministeriet og egne beregninger. Kun den direkte ejede formue er medtaget (dvs. ikke pensionsopsparinger). Desuden er gæld i realkredit m.v. fratrukket boligformuen. 8 COLLIERS HANS VESTERGAARD

9 Danskernes forbrug Usikkerheden om den økonomiske situation betyder, at forbrugertilliden i øjeblikket falder. Forbrugertilliden og det reelle forbrug følges ofte ad. På det seneste har forbrugerne mistet noget af tilliden til den økonomiske situation, og regner med at sænke forbruget. Faktisk måles p.t. den laveste forbrugertillid i 19 år. Den samlede indikator for forbrugertilliden var på 16,6 i oktober Forbruget er stadig stigende, men væksten i det private forbrug begyndte at falde fra 3. kvartal Faldet kommer ovenpå en række år med højkonjunktur og høj vækst i forbruget. Forbruget er altså på et højt niveau, og stiger som nævnt stadig. Udviklingen i privatforbruget Mio. kr Meldingerne fra detailbranchen er dog, at nogle brancher har oplevet en markant tilbagegang i omsætningen i Det gælder blandt andet de varige forbrugsgoder som radio/tv og køkkener Én ting er det samlede forbrug. Noget andet er, hvordan efterspørgslen efter forskellige varegrupper påvirkes. Nogle varer er basisvarer, der altid er efterspørgsel efter. Det gælder f.eks. visse fødevarer som mælk, brød, pålæg mv. Andre varer kan bedre undværes enten i kortere eller længere tid. Det gælder f.eks. luksusfødevarer, tøj, ure, møbler, biler mv. Billedet er imidlertid mere kompliceret end som så. Selv i højkonjunktur har nogle personer kun få midler og efterspørger kun basisvarer, ligesom andre personer har høj indkomst også i lavkonjunktur. Ligeså interessant som den samlede indkomstudvikling er derfor, hvor stor spredning der er i befolkningens indkomster. Tallene er sæsonkorrigerede og faste priser (2000 priser). Kilde: Danmarks Statistik Siden 2000 har der været en kraftig stigning i omsætningen af beklædning og andre forbrugsvarer, mens omsætningen af fødevarer og andre dagligvarer har været meget mere stabil. På det seneste har der været en tilbagegang i detailomsætningen indenfor alle tre kategorier. Detailomsætningsindeks Indeks januar 2000 = Andre forbrugsvarer Beklædning mv. Fødevarer og andre dagligvarer NB: Sæsonkorrigeret mængdeindeks. Kilde: Danmarks Statistik COLLIERS HANS VESTERGAARD 9

10 Shopping i København K Strøget er uden sammenligning den største shoppinggade i Danmark, og bruges intensivt af såvel turister som københavnere. De fl este turister tager gåturen fra Rådhuspladsen, men metroens stigende popularitet betyder fl ere mennesker på Kongens Nytorv og Nørreport. Som følge heraf, er Købmagergade i stigende grad blevet populær, og mange nye kæder vælger denne lokalisering. Købmagergade får yderligere medvind af København Kommunes projekt med fornyelse af Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads, der forventes afsluttet i Projektet indebærer blandt andet ny granitbelægning. Det er tøjbutikker, der dominerer Strøget og Købmagergade, men der er også en del butikker med sko, smykker osv., ligesom der er mange spisesteder og kiosker. Butikstyper på Strøget og Købmagergade Erhverv Uden gruppe Tøj Spisesteder og kiosker Bolig Sko, smykker m.v. Diverse Frisør Butiksområder i København K Lifestyle & caféer Kommercielle kædebutikker & fashion Fashion, lifestyle & caféer Fashion Kædebutikker & high fashion 10 COLLIERS HANS VESTERGAARD

11 Fodgængerstrømme i København Ifølge Bylivsdata færdes der på Strøget mange fodgængere. I dagtimerne er niveauet personer pr. time. For Købmagergade er niveauet lidt lavere: knap personer pr. time. Det vurderes dog, at der har været en positiv udvikling specielt for Købmagergade siden tællingen blev udført i På Fiolstræde og på Strædet er niveauet noget lavere i niveauet omkring fodgængere pr. time. Jo større figur des flere fodgængere. Baseret på Bylivsdata Shopping i Århus Detailhandlen i Århus er domineret af henholdsvis Bruuns Galleri ved Banegården, Salling Stormagasin og Magasin. Historisk har strækningen på strøget mellem Salling Stormagasin og Magasin været den mest attraktive beliggenhed for mange butikskæder. Efter etableringen af Bruuns Galleri har specielt Ryesgade undergået en positiv udvikling med mange nye tøjkoncepter. Af øvrige områder i byen bør fremhæves Latinerkvarteret, som er beliggende i den gamle bydel i umiddelbar nærhed af Magasin. Latinerkvarteret er præget af mange nytænkende og innovative butikskoncepter. M.P. Bruunsgade med Bruuns Galleri og Føtex er også gennemgået en stor udvikling. Gaden har tiltrukket mange specialbutikker specielt inden for fødevarer og specielle udvalgsvarer. Første del af åen i Århus er åbnet og man har netop færdiggjort åbningen af anden del. Denne visionære byudvikling har gjort dette område meget attraktivt med mange nye caféer og restauranter. Vi forventer, at åbningen af anden del vil medvirke til at give bymidten en ekstra dimension over de løbende 5 10 år. COLLIERS HANS VESTERGAARD 11

12 Shopping i Aalborg Aalborg er kendetegnet ved sine to gågader, der bliver forbundet af Nytorv/Østerågade. Bispensgade går fra Vesterbro og ind til Nytorv. Den er med mærkevarebutikker og direkte adgang til Jomfru Ane Gade primært for de unge. Som en sidegade til Bispensgade og til Budolfi Plads, ligger Gravensgade (også gågade) med luksus specialbutikker. Nytorv er et markant samlingspunkt for såvel turister som Aalborgensere. På torvet er der både restauranter og caféer og med den nye passage ned til Jomfru Ane Parken ved Aalborg havn, er torvet et meget attraktivt sted. Omkring pladsen ligger kendte butikker som Søstrene Grene, Change, Bog & Ide samt Salling varehus. Fra torvet er der adgang til gågaden Algade Bredegade samt Nørregade. Algade er kendt for sin blanding af mærkevarebutikker, men også lokale specialforretninger som Kronen (kaffe/te). Senest er der på Bredegade kommet en Baresso Coffee. Via Nørregade er der adgang til det kommende Friis Center, Nordkraft og Musikkens Hus. Friis Centret bliver et nyt indkøbscenter med ca nye butikker. Nordkraft kommer til at rumme musikscene, DGI hovedsæde samt mange kulturelle begivenheder. Musikken Hus er lige blevet præsenteret. I umiddelbar tilknytning til togstationen og rutebilstationen ligger Kennedyarkaden. Centrets butiksdel har været under ombygning og fremstår nu åben og inspirerende. Centrets kvadratmeter rummer blandt andet Jyllands største biograf, spisesteder og 33 butikker. Endelig er der Aalborg City Syd, der både rummer Aalborg Storcenter, Shoppen samt en hel del større udvalgsvarebutikker. Her kan nævnes butikker som Bauhaus, Toys R Us, Harald Nyborg, T. Hansen, samtlige køkkenmærker, Bilka samt diverse fastfood restauranter. 12 COLLIERS HANS VESTERGAARD

13 Shopping i Odense Hovedgaderne i Odense er Vestergade og Kongensgade, hvor alle kædekoncepterne er placeret. I sidegaderne, Klaregade, Pogestræde, Mageløs og Vintapperstræde fi nder man trendsættende modeforretninger og designerbutikker. Brandts Passage er Odenses kulturcentrum, med butikker, cafeer, biograf og amfi cene. Op til Brandts Passage er Pantheonsgade beliggende, hvor der de senere år er moderniseret en del ejendomme, som nu huser spændende designerbutikker m.v. Nyt stort detailcenter er under udvikling/projektering på hjørnet af Østre Stationsvej og Rugårdsvej. Overgade og gaderne omkring H.C. Andersens kvarter har gennem de senere år gennemgået en større modernisering og udskiftning, og her fi nders turistbutikker, spændende modebutikker og caféer. Området ved Rosengårdscentret og Bilka kaldes Fynbyen og er særdeles attraktivt, da mange store kendte aktører inden for out-of-town er repræsenteret. Også Ikea er i området, og der vil i løbet af de næste år blive opført et nyt stort Ikea-varehus. Shopping i Vejle Vejle har gennem de seneste år oplevet en stor udvikling især hvad angår retailsegmentet. Således er der kommet to nye shoppingcentre i hver sin ende af gågadenettet, Bryggen med ca. 80 butikker og Mary s med ca. 50 butikker, hvor der dog stadig er noget ledigt. Vejles hovedstrøg har en bred repræsentation af både danske og internationale kæder sammen med specialbutikker. Udover hovedstrøget er der gågaden Vissingsgade, som er en mindre sidegade til hovedstrøget og som hovedsageligt har specialbutikker. Derudover er der Vestergade, som er delvis gågade. Vestergade bindes sammen med hovedstrøget og Dæmningen ved Nørretorv. Både Dæmningen og Nørretorv har gennemgået en renovering med fl ot ny skulptur på Nørretorv og genåbning af den oprindelige å langs Dæmningen. På den måde er der skabt et hyggeligt miljø, som helt sikkert vil tiltrække fl ere restauranter og butikker. Endelig er der i Vejle Nord et område for særlig pladskrævende butikker, hvor bl.a. Bilka, Bauhaus, fl ere køkkenfi rmaer og møbelbutikker er repræsenteret. COLLIERS HANS VESTERGAARD 13

14 Detailhandel i de nordiske lande Nøgletal for de nordiske lande bedste beliggenheder i de enkelte byer Danmark Sverige Norge Finland Lejeniveau (kr. pr. m² pr. år) Afståelse/nøglepenge (kr. pr. butik) Afkast (%) København ,- 0,8 5 mio. 4,5 Århus 6.250,- 2 4 mio. 4,5 Odense 5.300,- 2 3 mio. 5,0 Aalborg 5.000,- 1,5 3 mio. 5,0 området 3.200,- 0,5 1,5 mio. 5,0 Største indkøbscentre 8.000,- 1 5 mio. 5,0 Stockholm ,- 3,8-11,5 mio. 5,5 Göteborg ,- 2,3-7,7 mio. 6,0 Malmö ,- 1,5-3,0 mio. 6,5 Største indkøbscentre ,- 0,7-2,3 mio. 7,0 Oslo (Karl Johans gate) ,- * 6,50 Bergen ,- * 6,50 Stavanger ,- * 6,5 7,0 Største indkøbscentre ,- * 6,5 7,0 Helsinki CBD ,- * 4,8 Espoo; Tapiola 6.000,- * 5,5 Tampere 7.500,- * 6,25 Turku 6.400,- * 6,25 Største indkøbscentre 9.000,- * 4,8 Omregnet til danske kroner. Kilde: Colliers Hans Vestergaard * Ikke praksis med afståelser i Norge og Finland 14 COLLIERS HANS VESTERGAARD

15 Trends Den generelle udvikling i Danmark følger den internationale tendens med færre dagligvarebutikker. Specielt er antallet af butikker i tyndt befolkede områder faldet. Indbyggere i mindre byer og landdistrikter har altså fået længere til indkøbsmuligheder. Det skyldes blandt andet forbrugernes præferencer for større udvalg og større butikker. En eventuel ophævelse af lukkeloven vil forstærke denne udvikling. Discountbutikker har vundet frem de senere år. Mange forbrugere handler både i discount butikker og i specialbutikker blot på forskellige tidspunkter, mens de traditionelle super markeder presses. Ydermere betyder den allerseneste økonomiske afmatning yderligere medvind for discountbutikkerne. Gennem de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at handle via internettet. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik brugte 61 % af danskerne i 2006 internettet til køb/salg eller bankforretninger. I 2003 var det tilsvarende tal 46 %. I samme periode er antallet af kortbetalinger i danske internetbutikker femdoblet. Det forventes at internethandlen vil stige yderligere de næste år. Mange butikker oplever en løbende udvikling fra at være selvstændige butikker, til at være med i frivillige kæder, for til sidst at blive egentlige kædebutikker, der typisk ejes af kapitalfonde. Det gælder inden for mange brancher: tøj, isenkram, babyudstyr m.v. Der sker endvidere en vis konsolidering butikskæderne imellem, hvor nogle kæder opkøbes af andre. På grund af den usikre økonomiske situation lige nu, fokuserer mange butikskæder på at optimere de enkelte butikkers beliggenhed og lokaleforhold, frem for at åbne fl ere butikker. Det gælder både nye og eksisterende butikskæder, der i øjeblikket er tilbageholdende med ekspansion. Generelt søger mange butikker p.t. at optimere driften på bekostning af de langsigtede strategier. COLLIERS HANS VESTERGAARD 15

16 Citering og ansvarsfraskrivelse Det er tilladt at citere fra rapporten med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet grundigt. Uanset at vi med stort omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers Hans Vestergaard sig ethvert ansvar for evt. tab baseret på information i rapporten. Kilder Danmarks Statistik, oktober 2007: Nøgletal om informationssamfundet danske tal. Erhvervsministeriet, marts 1998: Butikker og forbrugere nu og i fremtiden. Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen. Landsplanafdelingen, Miljøministeriet, december. 2005: Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre. Landsplanområdet, marts 2006: Skov- og Naturstyrelsen: Udviklingstendenser. Tak til Forsker Thomas C. Jensen, Danmarks Transportforskning. For yderligere information, kontakt: Anne Kaag Andersen Analysechef Direkte KØBENHAVN Codanhus Gammel Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf Fax ÅRHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Århus C Tlf Fax ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf Fax AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf Fax VEJLE Havneparken 1 DK-7100 Vejle Tlf Fax

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Detailhandelsanalyse Fredensborg Kommune September 2014 Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Side 1. Resumé 5 2. Forbruger og detailhandelstendenser 6 3. Det regionale perspektiv

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 9 oktober 2011 INVESTERINGSEJENDOMME MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme FOTO: KONTRAFRAME Discountkæder efterspørger nye beliggenheder Købere og

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN i et strategisk samarbejde Perspektiver FRA VARER TIL VÆKST med Dansk Erhverv DANSK ERHVERV, maj 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Værdiansættelse af erhvervsejendomme

Værdiansættelse af erhvervsejendomme HD - Regnskab og Økonomistyring Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt for HD(R)-studiet 2012 Værdiansættelse af erhvervsejendomme Af Michael Schnell Hansen (118) Afleveringsdato: 9. maj 2012

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014 Tema Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers International Danmark Colliers Velkommen til 9. udgave af

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom. ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03 nordicom@nordicom.dk www.nordicom.dk ÅRSRAPPORT 07 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Prisindex på fast ejendom 1992-2003

Prisindex på fast ejendom 1992-2003 PRAKTISK CASE: SCENARIER FOR BOLIGMARKEDET Denne praktiske case er udarbejdet ved indgangen til 2004. Den indeholder grundlaget for udarbejdelsen af scenarierne og selve scenarierne i en forkortet udgave.

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere