MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties"

Transkript

1 MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

2 FORORD Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning er optaget på sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet pr. 01. april For at imødekomme behovet hos såvel danske som udenlandske læsere er der medtaget 2 indholds- fortegnelser, der adskiller sig ved, at fortegnelsen over arterne er opstillet alfabetisk efter henholdsvis latinsk og dansk navn. Sorterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter sortsnavn, idet sortsnavnet er markeret med citationstegn, såfremt der til navnet er knyttet en tillægsbetegnelse. For hver enkelt sort er angivet forkortelsen på sortsejeren og evt. dennes repræsentant, idet der ved sortsejer her ligeledes forstås vedligeholder og/eller indehaver af plantenyhedsbeskyttelsen. De fuldstændige adresser for de respektive personer og firmaer er anført i den tilhørende adresseliste. For sorter, der er Plantenyhedsbeskyttet, er angivet dato for registrering samt dato for registreringens ophør. Der gøres dog opmærksom på, at ophørsdatoen for sorter, som er registreret inden den 1. januar 1988, ikke i alle tilfælde behøver at være den endelige ophørsdato, da der er mulighed for ansøgning om forlængelse af registreringen indtil i alt 25 år. (For sorter af kartoffel er registrering maximalt 30 år) Bemærk venligst: Ved ophør af dansk beskyttelse kan sorten fortsat være omfattet af den europæiske plantenyhedsbeskyttelse. (Se For sorter, der er optaget på sortsliste, er angivet dato for optagelse samt udløbsdato for sortslistegodkendelsen. For eksportsorter er der kun anført det år, i hvilket sorten er optaget på sortsliste, idet sortens forbliven på listen er afhængig af optagelsen i det eller de lande, hvor sorten er godkendt. For sorter, der efter godkendelsesperiodens udløb kan markedsføres og kontrolleres i henhold til bestemmelserne i de respektive EU-direktiver, er dette angivet ved et + efter den anførte periode for sortslisteoptagelse. Samtidig er den angivne udløbsdato ændret således, at datoen for disse sorters vedkommende er sidste frist for kontrol, certificering og markedsføring. Sidst i sortslisten er medtaget en oversættelse af overskrifterne, herunder også de overskrifter der inden for visse arter angiver en typeopdeling eller et bestemt anvendelsesområde for de enkelte sorter. Oplysninger om optagelse på og slettelse af sortslisten samt godkendelse til og ophør af plantenyhedsbeskyttelse gives løbende i de ordinære numre af "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", der udkommer månedsvis. Heri gives ligeledes oplysninger om anmeldelser, afmeldinger, navneforslag m.v. samt informationer omkring sortsafprøvningen. Aktuelle opdateringer af sorter på sortslisten og af sorter, der er plantenyhedsbeskyttet kan ses på

3 Preface The official List of Varieties comprises the varieties which after testing are added to the Variety List and/or granted Plant Breeders' Rights as at 01. April In order to comply with the needs of Danish as well as of foreign readers there are 2 tables of content differing by the record of species being grouped alphabetically by their Latin and Danish names respectively. The varieties are stated alphabetically after their variety names, the variety denomination being marked with quotation marks in case a supplementary designation is attached to the name. The abbreviation of the holder of the variety and his agent, if any, is indicated for each variety. By holder is meant maintainer and/or holder of Plant Breeders' Rights. The complete addresses of the respective persons or firms are in the address list. The date of grants of Plant Breeders' Rights and the date of termination are stated for varieties being protected. However, please note that the date of termination for varieties protected before January 1, 1988 will not necessarily be the final date, the holder having the possibility of applying for prolongation up to 25 years in all. (For varieties of Potato the maximum period of protection is 30 years) Please note: On termination of Danish Plant Variety Protection the variety can still be procted according to the European Plant Variety Protection regulation. (See For varieties added to The Official List of Varieties are stated the date of addition and the date of expiry of the approval. As for export varieties only the year in which the variety was added to the list is stated, as the remaining of the variety on the list depends on the addition to the list in the country or in the countries in which the variety is approved. Varieties are marked with + after the period stated for addition when they may be marketed and controlled after the expiry of the period of approval according to the decisions in the respective EU directives. At the same time the expiry date stated is modified so that the date, as these varieties are concerned, is the final date for control, certification and marketing. At the end of the Variety List there is a translation of the headings including the headings indicating a grouping in types within certain species or indicating a special use of the individual varieties. Information about addition to and deletion from the Variety List and grants and expiry of grants of Plant Breeders' Rights is brought currently in the ordinary numbers of "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", which are published monthly. Information concerning applications, withdrawals, proposed denominations ect. is also brought there together with information on the official variety testing. A frequent update of the National List and of varieties granted Plant Varieties Protection can be seen on

4 Indholdsfortegnelse - Contents Arterne er opstillet efter de latinske navne The species are arranged by the latin names Landbrugsplanter - Agricultural species Agrostis stolonifera L.... Krybhvene... 1 Avena nuda L... Nøgen havre... 1 Avena sativa L... Havre... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba. DC... Foderbede... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.altissima Doell... Sukkerroe... 1 Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk... Raps... 3 Carum carvi L... Kommen... 5 Dactylis glomerata L... Hundegræs... 5 Festuca ovina L. ssp. duriuscula... Stivbladet svingel... 5 Festuca pratensis Huds... Engsvingel... 5 Festuca rubra L.... Rød svingel... 5 X Festulolium spp... Rajsvingel... 6 Hordeum vulgare L.... Byg... 6 Linum usitatissimum L... Hør... 7 Lolium multiflorum Lam.... Italiensk rajgræs... 8 Lolium perenne L.... Almindelig rajgræs... 8 Lolium x boucheanum Kunth.... Hybrid rajgræs... 9 Lupinus angustifolius L... Smalbladet Lupin... 9 Lupinus luteus L... Gul Lupin... 9 Medicago lupulina L... Humlesneglebælg... 9 Medicago sativa L.... Lucerne... 9 Phleum bertolonii DC... Knoldrottehale... 9 Phleum pratense L.... Timothé... 9 Pisum sativum L. (partim)... Markært... 9 Poa pratensis L... Engrapgræs Poa trivialis L.... Almindelig rapgræs Secale cereale L... Rug Sinapis alba L.... Gul sennep Solanum tuberosum L... Kartoffel Trifolium hybridum L... Alsikekløver Trifolium pratense L.... Rødkløver Trifolium repens L.... Hvidkløver Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol... Hvede X Triticosecale Wittmack... Triticale Vicia faba L. (partim)... Hestebønne Zea mays L... Majs... 14

5 Grønsager - Vegetable Species Allium porrum L... Porre Anethum graveolens L.... Dild Beta vulgaris L. var. esculenta L... Rødbede Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.... Blomkål Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.... Hvidkål Cucumis sativus L... Agurk Cucurbita pepo L... Mandelgræskar Daucus carota L.... Gulerod Fragaria ananassa Duch.... Jordbær Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex. Farwell... Tomat Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill... Kruspersille Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill conv. radic.... Rodpersille Pisum sativum L. (partim)... Ært Raphanus sativus L... Radis Spinacia oleracea L... Spinat Frugttræer og -buske - Fruit Species Malus sylvestris Miller... Æble Prunus cerasus L.... Surkirsebær Prunus domestica L... Blomme Pyrus communis L.... Pære Ribes nigrum L.... Solbær Ribes rubrum L.... Have-Ribs Rubus idaeus L... Hindbær... 20

6 Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus Jack... Aeschynanthus Anigozanthos Labill.... Kængurupote Argyranthemum frutescens (L.) Schultz Bip.... Marguerit Aster L.... Asters Begonia spp... Begonie Chrysanthemum spp... Chrysanthemum Crassula schmidtii.... Crassula Euphorbia milii hybridi... Kristi Tornekrone Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch... Julestjerne Exacum spp.... Exacum Ficus benjamina L... Birkefigen Impatiens L.... Ny Guinea Impatiens Kalanchoë Adans... Kalanchoe Lantana camara hybrid L.... Ildkrone Malus spp.... Prydæble Pelargonium peltatum... Pelargonie pel Pelargonium zonale... Pelargonie zo Petunia A. L. Juss.... Petunie Rosa L... Rose Schlumbergera Lem.... November- & Julekaktus Solanum diflorum Vell... Koralkirsebær Streptocarpus x hybridus Voss... Streptokarpus Adresseliste - Address list... 26

7 Indholdsfortegnelse - contents Arterne er opstillet efter de danske navne The species are arranged by the danish names Landbrugsplanter - Agricultural species Almindelig rajgræs... Lolium perenne L... 8 Almindelig rapgræs... Poa trivialis L Alsikekløver... Trifolium hybridum L Byg... Hordeum vulgare L... 6 Engrapgræs... Poa pratensis L Engsvingel... Festuca pratensis Huds Foderbede... Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba. DC... 1 Gul Lupin... Lupinus luteus L... 9 Gul sennep... Sinapis alba L Havre... Avena sativa L Hestebønne... Vicia faba L. (partim) Humlesneglebælg... Medicago lupulina L Hundegræs... Dactylis glomerata L Hvede... Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol Hvidkløver... Trifolium repens L Hybrid rajgræs... Lolium boucheanum Kunth Hør... Linum usitatissimum L Italiensk rajgræs... Lolium multiflorum Lam... 8 Kartoffel... Solanum tuberosum L Knoldrottehale... Phleum bertolonii DC Kommen... Carum carvi L Krybhvene... Agrostis stolonifera L Lucerne... Medicago sativa L... 9 Majs... Zea mays L Markært... Pisum sativum L. (partim)... 9 Nøgen havre... Avena nuda L Rajsvingel... X festulolium spp... 6 Raps... Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk... 3 Rug... Secale cereale L Rødkløver... Trifolium pratense L Rød svingel... Festuca rubra L Smalbladet Lupin... Lupinus angustifolius L Stivbladet svingel... Festuca ovina L. ssp. duriuscula... 5 Sukkerroe... Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell Timothé... Phleum pratense L Triticale... X Triticosecale Wittmack... 14

8 Grønsager - Vegetable Species Agurk... Cucumis sativus L Blomkål... Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.. 16 Dild... Anethum graveolens L Gulerod... Daucus carota L Hvidkål... Brassica oleracea L. var. capitata L. var. alba DC Jordbær... Fragaria ananassa Duch Kruspersille... Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill Mandelgræskar... Cucurbita pepo L Porre... Allium porrum L Radis... Raphanus sativus L Rodpersille... Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill. conv. radic. 18 Rødbede... Beta vulgaris L. var. esculenta L Spinat... Spinacia oleracea L Tomat... Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex. Farwell Ært... Pisum sativum L. (partim) Frugttræer og -buske - Fruit Species Blomme... Prunus domestica L Have-Ribs... Ribes rubrum L Hindbær... Rubus idaeus L Pære... Pyrus communis L Solbær... Ribes nigrum L Surkirsebær... Prunus cerasus L Æble... Malus sylvestris Miller... 20

9 Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus... Aeschynanthus Jack Asters... Aster L Begonie... Begonia spp Birkefigen... Ficus benjamina L Chrysanthemum... Chrysanthemum spp Crassula... Crassula schmidtii Exacum... Exacum spp Ildkrone... Lantana camara hybrid L Julestjerne... Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Kalanchoe... Kalanchoë Adans Koralkirsebær... Solanum diflorum Vell Kristi Tornekrone... Euphorbia milii hybridi Kængurupote... Anigozanthos Labill Marguerit... Argyranthemum frutescens (L.) Schultz Bip November- & julekaktus... Schlumbergera Lem Ny Guinea Impatiens... Impatiens ssp Pelargonie pel.... Pelargonium peltatum Pelargonie zo.... Pelargonium zonale Petunie... Petunia A. L. Juss Prydæble... Malus ssp Rose... Rosa L Streptocarpus... Streptocarpus x hybridus voss Adresseliste - Address list... 26

10 - 1 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Landbrugsplanter - Agricultural Species Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L. Emerald V:SW/R:Hunsballe Krom V:Prodana/R:Prodana Nøgen havre - Naked Oats - Avena nuda L. Pikant V:TPF/R:TPF Havre - Oats - Avena sativa L. Corrado E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Gunhild E:SW/V:SW/R:Sejet Markant E:Wiersum/V:Wiersum/R:Nordic Seed Pergamon V:Nordsaat/R:Sejet Scorpion V:Nordsaat/R:Sejet Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. Blaze V:Nickerson GB/R:Limagrain DK Blizzard V:Nickerson GB/R:Limagrain DK Colosse V:Agri Obt./R:Danbeck Korsroe Pajbjerg V:DLF-Trifolium/V:Graminex/R:DLF-Trifolium Kyros E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Magnum V:Danisco/R:Danisco Marshal V:Danisco/R:Danisco Nestor E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Robbos V:Nickerson GB/R:Limagrain DK Simplex* E:DLF/Danisco/R:DLF-Trifolium Troya V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium * Genetically modified variety Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. Angus V:Danisco/R:Danisco Annalisa V:KWS/R:KWS Scandi Araxia V:KWS/R:KWS Scandi Armstrong V:Danisco/R:Danisco Belize V:Danisco/R:Danisco Belmonte V:Danisco/R:Danisc Beverly V:Danisco/R:Danisco Bjarne V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Ceylon V:Danisco/R:Danisco Chopin V:Danisco/R:Danisco Clapton V:Danisco/R:Danisco Classica V:KWS/R:KWS Scandi Cortina V:Danisco/R:Danisco Cyberta V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Dinero V:Danisco/R:Danisco Emilia KWS V:KWS/R:KWS Scandi Enya V:KWS/R:KWS Scandi

11 - 2 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Etna V:Danisco/R:Danisco Frieda KWS V:KWS/R:KWS Scandi Gandalf V:Danisco/R:Danisco Gunilla V:KWS/R:KWS Scandi Hekla V:Syngenta CH/R:Danisco Idun V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Jenny V:Danisco/R:Danisco Juliana V:KWS/R:KWS Scandi Julietta V:KWS/R:KWS Scandi Kingston V:Danisco/R:Danisco Lemona V:KWS/R:KWS Scandi Linnea V:KWS/R:KWS Scandi Luxor V:Danisco/R:Danisco Manhattan V:Danisco/R:Danisco Margitta V:KWS/R:KWS Scandi Marita V:Danisco/R:Danisco Mars V:Strube/R:Nordic Seed Matador V:Danisco/R:Danisco Memory V:Danisco/R:Danisco Mobil V:Danisco/R:Danisco Molly V:Danisco/R:Danisco Nemakill V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Newton V:Danisco/R:Danisco Palace V:Danisco/R:Danisco Pernilla V:KWS/R:KWS Scandi Philippa V:KWS/R:KWS Scandi Pondus V:Danisco/R:Danisco Rasta V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Saigon V:Danisco/R:Danisco Sophia V:KWS/R:KWS Scandi Stine V:SESvdH/R:Limagrain DK Suez V:Danisco/R:Danisco Sunshine V:Danisco/R:Danisco Theresa KWS V:KWS/R:KWS Scandi Tiffany V:Danisco/R:Danisco Topper V:Danisco/R:Danisco Tunis V:Danisco/R:Danisco Tuva V:KWS/R:KWS Scandi Valhalla V:Danisco/R:Danisco Winston V:Danisco/R:Danisco Zanzibar V:SESvdH/R:Limagrain DK Eksportsorter/Export Varieties Maribo Auta Poly V:Danisco/R:Danisco 1977 Maribo Magna Poly V:Danisco/R:Danisco 1977 Primapoly V:Danisco/R:Danisco 1979

12 - 3 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Vinterraps/Winter Rape Alcazar V:Momont, A./R:Nordic Seed Amigo* V:SW/R:Sejet Azur V:SW/R:Seje Bandit* V:NPZ/R:Nordic Seed Banjo* V:SW/R:N&S Brise V:DSV/R:DLF-Trifolium Cabestan V:Monsanto US/R:Monsanto DK Caledonia V:Monsanto US/R:Monsanto DK Caluna V:Hadmersleben/R:N&S Canberra V:Monsanto FR/R:Monsanto DK Caracas V:Monsanto FR/R:Monsanto DK Casoar V:Monsanto US/R:Monsanto DK Castille V:Monsanto US/R:Monsanto DK Catalina V:Monsanto FR/R:Monsanto DK Catana V:Monsanto US/R:Monsanto DK Charly V:DSV/R:DLF-Trifolium Cindi CS V:Caussade/R:DLF-Trifolium Dot V:FD/R:N&S ES Astrid V:Euralis FR/R:Nordic Seed ES Betty* V:Euralis FR/R:Nordic Seed Elan* V:NPZ/R:Nordic Seed Epure V:Momont, A./R:Nymand Excalibur* V:Monsanto US/R:Monsanto DK Flora V:Momont, A./R:Nymand Kadore V:Momont, A./R:Nymand Komando V:Momont, A./R:Nymand Labrador V:Momont, A./R:Nordic Seed Libelle V:DSV/R:DLF-Trifolium Liprima V:DSV/R:DLF-Trifolium Liradost E:DSV/V:DSV/R:DLF-Trifolium MLCH089 c V:Monsanto FR/R:Monsanto DK MSP05 c V:Monsanto FR/R:Monsanto DK Marcos V:NPZ/R:Nordic Seed Mirador E:SW/V:SW/R:Sejet Modena V:SW/R:Sejet NK Beamer V:Syngenta FR/R:Sejet NK Happy V:Syngenta FR/R:Sejet NK Picolo* V:Syngenta FR/R:Sejet NK Rapster V:Syngenta FR/R:Sejet NK Speed* V:Syngenta FR/R:Sejet NK Technic* V:Syngenta FR/R:Sejet NK Trapez V:Syngenta FR/R:Sejet Oase V:DSV/R:DLF-Trifolium Olpop V:CdP/R:Nordic Seed Oltech* V:CdP/R:Nordic Seed Ovation V:Momont, A./R:Nordic Seed PR45D01* c V:Pioneer CH/R:Nordic Seed

13 - 4 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry PR45D04 c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W09* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W10* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W14* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W15* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W20* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W21* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W23* c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W31* c V:Pioneer DE/R:Nordic Seed Racine* V:Euralis FR/R:SW DK Rally* V:DSV/R:DLF-Trifolium Ryder* V:SW/R:Sejet SW Calypso* V:SW/R:Sejet SW Gospel V:SW/R:Sejet SW Maestro* V:SW/R:Sejet Sahara V:SW/R:Sejet Sansibar V:SW/R:Sejet Split V:Monsanto FR/R:Monsanto DK Sunday V:SW/R:Sejet Tassilo* V:KWS/R:KWS Scandi Tequila V:SW/R:Sejet V 140 OL c V:DSV/R:DLF-Trifolium Verona V:SW/R:Sejet Vision V:Hadmersleben/R:Sejet Zeppelin* V:NPZ/R:Nordic Seed * = Hybrid c = denomination approved as code Vårraps/Spring Rape Cliff E:NPZ/R:Holmgaard Dakini V:NPZ/R:Holmgaard Erucola E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Haydn E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Holliday E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Hollywood V:NPZ/R:Holmgaard Lyside V:Knold&Top/R:Knold&Top Mozart E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard NEX160 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NEX170 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK PF42393 c E:NPZ/R:Holmgaard Pluto V:DSV/R:DLF-Trifolium SW Svinto V:SW/R:Sejet Savery V:NPZ/R:Holmgaard Sheila V:NPZ/R:Holmgaard Sputnik E:KWS/V:KWS/R:DLF-Trifolium Star V:DSV/R:DLF-Trifolium

14 - 5 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Terra* E:NPZ/R:Holmgaard * = Hybrid c = denomination approved as code Kommen - Caraway - Carum carvi L. Sylvia V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hundegræs - Cocksfoot - Dactylis glomerata L. Amba V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Stivbladet svingel - Hard Fescue - Festuca ovina L. ssp. duriuscula Ridu V:Prodana/R:Prodana Triana V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Engsvingel - Meadow Fescue - Festuca pratensis Huds. Laura E:Prodana/V:Prodana/R:Prodana Rossa V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Senu Pajbjerg V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L. Foder/Fodder Gondolin E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rød svingel, Plæne/Turf Amarone V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Aniset V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Barcrown E:Barenbrug/V:Barenbrug/R:DLF-Trifolium Calliope V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Capriccio V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Carina V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cezanne V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cinderella V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Helena V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Kiruna V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Laxton E:PST USA/R:Prodana Libano V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Lifine V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liroyal V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Lucinda V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Maritza V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maxima 1 V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Pernille E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Raisa V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Rossinante V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Ryder V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Smirna V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

15 - 6 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Rajsvingel - Festulolium - X Festulolium spp. Foder/Fodder Felopa V:Hodowla/R:Hunsballe Byg - Barley - Hordeum vulgare L. Vinterbyg/Winter Barley Ajour V:Sejet/R:Sejet Anisette V:Sejet/R:Sejet Anne V:Secobra DE/R:N&S Canberra V:Lim-Advanta NL/R:Sejet Chess V:Sejet/R:Sejet Cressida E:Lim-Advanta NL/V:Lim-Advanta NL/R:DLF-Trifolium Dolly E:Firlbeck/V:Firlbeck/R:N&S Escape V:Sejet/R:Sejet Finlissa V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Franzi V:Firlbeck/R:Nordic Seed Himalaya E:Baywa/V:Baywa/R:DLF-Trifolium Hobart V:Sejet/R:Sejet Jeopardy V:Sejet/R:Sejet Marcorel V:Secobra FR/R:N&S Marsala V:Secobra FR/R:N&S Nobilia V:Secobra DE/R:Nordic Seed Rafiki E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Sabine F V:Firlbeck/R:Nordic Seed Tasmanien V:Sejet/R:Sejet Yatzy V:Sejet/R:Sejet Yoole* V:Syngenta GB/R:Sejet Zephyr V:Sejet/R:Sejet * = Hybrid Vårbyg/Spring Barley Afrodite V:Sejet/R:Sejet Aiva V:Ackermann/R:Nordic Seed Anakin V:Sejet/R:Sejet Barabas V:Sejet/R:Sejet Barke V:Breun/R:DLF-Trifolium Blanik E:Lim-Advanta NL/V:Lim-Advanta NL/R:DLF-Trifolium Cabaret V:Sejet/R:Sejet Calcule V:Strengs/R:Nordic Seed Chamonix E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chandler E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chanell E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Charmay E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chogun E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cicero V:Sejet/R:Sejet Class V:Serasem/R:RAGT Nordic Claude E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Conchita V:LP/R:Nymand

16 - 7 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Connexion V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Cruiser V:Breun/R:DLF-Trifolium Eskobar V:Sejet/R:Sejet Fairytale V:Sejet/R:Sejet Frontier V:Sejet/R:Sejet Gizmo E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Global E:Secobra FR/V:Secobra FR/R:N&S Hatifa E:Nordsaat/V:Nordsaat/R:Nordic Seed Hydrogen E:Nordic Seed/V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Imidis V:Sejet/R:Sejet Isabella E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Justina E:Nordsaat/V:TPF/R:TPF Kashmir V:Sejet/R:Sejet Keops V:Sejet/R:Sejet Kontiki V:Sejet/R:Sejet Lanfeust V:Secobra FR/R:N&S Lysiba E:Sejet/R:Sejet Madeleine V:Breun/R:Nordic Seed Marigold V:SES/V:Unisigma/R:DLF-Trifolium Medea V:Sejet/R:Sejet Mimer E:Nordic Seed/V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Musikant E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet NFC Tipple V:NFC/R:Sejet Nuevo V:Serasem/R:RAGT Nordic Nymfe V:Sejet/R:Sejet Otira E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Pinball V:Syngenta GB/R:Sejet Poet E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Power V:Sejet/R:Sejet Prestige V:Serasem/R:RAGT Nordic Proces E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Publican V:NFC/R:Nordic Seed Quench V:Syngenta GB/R:Sejet SW Immer E:SW/V:SW/R:Sejet SW Wikingett E:SW/V:SW/R:Sejet Scandium V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Sebastian E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Simba V:Sejet/R:Sejet Smilla V:Sejet/R:Sejet Styx V:Strengs/R:Nordic Seed Tangent E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Texter V:Secobra FR/R:N&S Umbrella V:Breun/R:N&S Vanadium V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Varberg V:LP/R:Nordic Seed Hør - Flax - Linum usitatissimum L. Oliehør/Oil Flax Olinette V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

17 - 8 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass - Lolium multiflorum Lam. Ajax E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Danergo E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium EF 486 Dasas V:DLF-Trifolium/V:Hunsballe/R:DLF-Trifolium Lipo V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Sikem V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Tigris V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Trocadero V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Turgo E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. Foder/Fodder Barplus E:Barenbrug/V:Barenbrug/R:HJL Belida V:Prodana/R:Prodana Betty V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Calibra V:NPZ/R:DLF-Trifolium Didbrook V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Foresto V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Grumello V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hugin V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Licarta E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Ligenius V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liprinta V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Mathilde V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maurice V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Meba E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Pedro V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Pimpernel E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Polim V:Innoseeds NL/R:Innoseeds DK Sameba V:Prodana/R:Prodana Stefani V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Tivoli E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Triton V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Turandot V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Vincent V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rajgræs, Plæne/Turf AberElf V:WPB/R:Hunsballe Cassiopeia V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Galatti V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Gallius V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Greenfair V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenglide V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenway V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Jessica V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Juwel V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liromeo V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Lisabelle V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Nikolin V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Sakini E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Sauvignon V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Taya E:Prodana/V:Prodana/R:Prodana

18 - 9 - E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium x boucheanum Kunth Marmota V:Innoseeds NL/R:Innoseeds DK Polly E:Prodana/R:Prodana Saracen V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Storm V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Albe E:ILC/V:ILC/R:ILC Bora V:Steinach/R:Hunsballe Boruta V:Steinach/R:Hunsballe Galant E:ILC/R:ILC Prima E:Nordseed/V:Nordseed/R:Nordseed Rose E:ILC/V:ILC/R:ILC Viol E:ILC/V:ILC/R:ILC Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L. Virgo V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L. Daisy V:Prodana/R:Prodana Pondus V:SW/R:DLF-Trifolium Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC. Teno V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Timothe - Timothy - Phleum pratense L. Dolina V:RvP/R:DLF-Trifolium Liglory V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Ært - Pea - Pisum sativum L. (partim) Attika V:Nickerson FR/R:Sejet Bohatyr E:Oseva/V:Oseva/R:DLF-Trifolium Canis E:SW/V:SW/R:N&S Eiffel E:Danisco/R:Danisco Exclusive V:TPF/R:TPF Faust E:Danisco/V:Danisco/R:Danisco Hector E:TPF/V:TPF/R:TPF Jackpot E:TPF/V:TPF/R:TPF Julia V:Prodana/R:Prodana Jumis V:TPF/R:TPF Kabuki E:TPF/V:TPF/R:TPF Pinochio V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Ragtime V:Danisco/R:Danisco Rialto V:Danisco/R:Danisco Skyline V:Danisco/R:Danisco Stok E:TPF/V:TPF/R:TPF

19 E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Tinker V:LP/R:Sejet Tofin E:TPF/V:TPF/R:TPF Venture E:Salling/V:TPF/R:TPF Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L. Foder/Fodder Balin V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lato V:Steinach/R:Hunsballe Limagie V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Engrapgræs, Plæne/Turf Amason E:SW/V:SW/R:Hunsballe Ambon V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Broadway V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cocktail V:DLF-Rosk./R:DLF-Trifolium Conni E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dolfine V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Limerick V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Limousine V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Opal E:SW/V:SW/R:SW Parsifal V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Sobra V:Prodana/R:Prodana Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L. Foder/Fodder Dasas V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rug - Rye - Secale cereale L. Agronom* V:Hybro/R:Nordic Seed Balistic* V:LP/R:Sejet Bellami* V:LP/R:Sejet Brasetto* V:LP/R:Nymand Conduct V:LP/R:Sejet Evolo* V:LP/R:Sejet Gonello* V:LP/R:Nymand Guttino* V:LP/R:Nymand Marcelo V:LP/R:Sejet Matador E:PHP/V:PHP/R:Nordic Seed Minello* V:LP/R:Sejet Picasso* E:LP/V:LP/R:Sejet Placido* V:LP/R:Sejet Pollino* V:LP/R:Sejet Recrut V:LP/R:Sejet Rotari V:Hybro/R:Nordic Seed Visello* V:LP/R:Sejet * = Hybrid

20 E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L. Efterafgrøde/Catch Crop Braco E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Esprit V:SW/R:Sejet Litember V:DSV/R:Hunsballe Nitron V:SW/R:Sejet Sunshine V:SW/R:Sejet Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L. Spisekartoffel Adora E:Hettema/R:Danespo Agata E:Agrico/R:Zacco DK Agria E:Agrico/R:Zacco DK Aida E:Germicopa/R:Germicopa Alwara E:Lange, W./R:Danespo Amadeus E:HZPC/R:Unipatatas Asparges V:SFK/R:SFK Asterix E:HZPC/R:Unipatatas Atlas E:Germicopa/R:Germicopa Ballerina V:LKF/R:Vandel Bartina E:HZPC/R:Unipatatas Berber E:HZPC/V:HZPC/R:Unipatatas Caesar E:HZPC/R:Unipatatas Carlita E:Hettema/R:Danespo Cleopatra E:HZPC/R:Unipatatas Escort E:Wolf/R:Danespo Fakse V:LKF/R:Vandel Felsina E:Hettema/R:Danespo Folva E:LKF/V:LKF/R:Vandel Frieslander E:Kooi/R:Zacco DK Frisia E:HZPC/R:Unipatatas Hamlet E:LKF/V:LKF/R:Vandel Impala E:Agrico/R:Zacco DK Jutlandia V:LKF/R:Vandel Karatop E:Norika/R:Danespo Lady Rosetta E:Meijer/R:Meijer Liseta E:Hettema/R:Danespo Liva V:LKF/R:Vandel Mariana E:Germicopa/R:Germicopa Maritiema E:Schaap/R:Schaap Mette V:LKF/R:Vandel Minerva E:Hartigh/R:Danespo Mondial E:Hettema/R:Danespo Morene E:Hettema/R:Danespo Nadine E:Caithness/R:Unipatatas Obelix E:HZPC/R:Unipatatas Ovatio E:Agrico/R:Zacco DK Pamina E:Germicopa/R:Germicopa Panda E:Saka/R:Danespo

21 E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Polaris V:LKF/R:Vandel Primula V:Flere/R:SFK Remarka E:Hettema/R:Danespo Rikea E:Lange, W./R:Danespo Robinta E:Hettema/R:Danespo Royal V:LKF/R:Vandel Samba E:Germicopa/R:Germicopa Satu E:Boreal/R:Unipatatas Sava E:LKF/V:LKF/R:Vandel Senna V:LKF/R:Vandel Stemster E:Caithness/R:Unipatatas Stroma E:Caithness/R:Unipatatas Tivoli V:LKF/R:Vandel Ukama E:HZPC/R:Unipatatas Van Gogh E:HZPC/R:Unipatatas Vivi V:LKF/R:Vandel Stivelsekartoffel Bilbo V:LKF/R:Vandel Canasta V:LKF/R:Vandel Dianella V:SFK/R:SFK Fenja V:LKF/R:Vandel Kaptah E:LKF/V:LKF/R:Vandel Kardal E:Agrico/R:Zacco DK Karnico E:Agrico/R:Zacco DK Komet E:Agrico/R:Zacco DK Odin V:LKF/R:Vandel Ponto E:Agrico/R:Zacco DK Producent E:Agrico/R:Zacco DK Senator E:Wolf/R:Danespo Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L. Ermo V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L. Frej V:SW/R:Hunsballe Rajah E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L. Barbian V:Barenbrug/R:Hunsballe Klondike V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lipollo E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Milagro V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rivendel E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Sonja V:SW/R:Hunsballe

22 E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Hvede - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. VinterhvedeWinter Wheat Agrestis E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Alfa V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Ambition V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Aperitif E:SW/V:SW/R:Sejet Ararat E:Bauer/V:Bauer/R:Nordic Seed Audi V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Autark V:Breun/R:Nordic Seed Blixen E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Boomer V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Cassiopeia E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Contact V:Breun/R:DLF-Trifolium Contra E:Breun/R:N&S Contur V:Breun/R:N&S Flair V:Schweiger/R:Prodana Florett V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Frument E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Galvano V:Momont, A./R:Nymand Gloria V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Grommit V:RAGT GB/R:RAGT Nordic Hattrick V:DSV/R:Nordic Seed Hereford E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Hereward E:RAGT GB/V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Heroldo V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Hybnos 1* V:Nordsaat/R:Sejet Hybris* E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Iglo V:Secobra FR/R:N&S Ina V:Secobra FR/R:N&S Inspiration E:Breun/V:Breun/R:Nordic Seed Katart V:Jorion/R:TPF Kris V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Legron V:Sejet/R:Sejet Maribo V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Opus V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Penso E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Pentium E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Perfector V:Breun/V:Unisigma/R:DLF-Trifolium Position V:LP/R:Nymand Proventus E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet RA3W 08 c V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Ritmo E:Lim-Advanta NL/V:Lim-Advanta NL/R:DLG.Qvade Samyl V:Sejet/R:Sejet Senat E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Skalmeje E:LP/V:LP/R:Nordic Seed Solist E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Symbol E:Advanta GB/V:Advanta GB/R:Sejet Tabasco V:v.Be/R:Nordic Seed Torkil E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Trintella E:Advanta GB/V:Advanta GB/R:Nordic Seed

23 E: Ejer/Title-holder Plantenyhedsbeskyttelse/PVP Sortsliste/NL V: Vedligeholder/Maintainer Reg.dato Reg.ophører Opt.dato Udløbsdato Sortsnavn/Denomination R: Repræsentant/Agent Registration Termination Registration Expiry Tritex E:Secobra FR/V:Secobra FR/R:N&S Tuareg V:Nordsaat/R:Sejet Ure E:Hummeluhr/V:Hummeluhr/R:Hummeluhr Vigorio V:Momont, A./R:Nordic Seed Watson V:Sejet/R:Sejet Windsor V:Breun/R:N&S * = Hybrid c = denomination approved as code Vårhvede/Spring Wheat AC Vista V:FPG/R:N&S Vinjett E:SW/V:SW/R:Sejet Triticale - Triticale - X Triticosecale Wittmack Alamo E:Danko/R:N&S Cando V:SW/R:Sejet Cyclus E:Nordsaat/V:Nordsaat/R:Sejet Korpus V:Nordsaat/R:Sejet Kortego V:SW NL/R:N&S Modus E:Nordsaat/R:Sejet Nugget V:Hege/R:Nordic Seed SW Valentino E:SW/V:SW/R:Sejet Hestebønne - Broad Bean - Vicia faba L. (partim) Marcel V:TPF/R:TPF Nefertiti E:TPF/V:TPF/R:TPF Majs - Maize - Zea mays L. Majs, silage Algans V:Syngenta FR/R:Sejet Angie V:Syngenta FR/R:Sejet Anvil V:KWS/R:KWS Scandi Companero V:KWS/R:KWS Scandi Jiffy V:KWS/R:KWS Scandi Kalabas V:KWS/R:KWS Scandi Katy V:KWS/R:KWS Scandi Kaukas V:KWS/R:KWS Scandi Klifton V:KWS/R:KWS Scandi Kwiss V:KWS/R:KWS Scandi LG3214 c V:LG Verneuil FR/R:Zacco DK Lennon V:Maisadour/R:DLF-Trifolium Lucinda V:Maisadour/R:DLF-Trifolium MAS 09A c V:Maisadour/R:DLF-Trifolium Manatan V:Hilleshög FR/R:Sejet NK Caliba V:Syngenta FR/R:Sejet NK Jasmic V:Syngenta CH/R:Sejet Nescio V:Nickerson Maiz/R:Sejet Portland V:Rustica/R:Nordic Seed

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2012 Årgang 6, nr. 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 29 April 2010 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 28 April 2009 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE 2009 BESKRIVENDE SORTSLISTE Græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Maj 2009 Årgang 3, nr. 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 26 April 2007 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 49 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2008 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties FORORD Sortslisten

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 31 April 2012 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 75 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2009 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Sortsundersøgelsen 2002. markfrø

Sortsundersøgelsen 2002. markfrø Sortsundersøgelsen 2002 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteavl i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Danske Frøavlere. Grundlaget for undersøgelsen

Læs mere

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33 MEDDELELSER... 20 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 21 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 9, nr.19 Juni 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver Side 1 af 15 5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser,

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 78 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15. MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15. MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Sortsundersøgelsen 2010

Sortsundersøgelsen 2010 Sortsundersøgelsen 2010 Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen. Grundlaget for

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Dansk Landbrug Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2005 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Dansk Landbrug, Frøsektionen.

Læs mere

Årgang 27, nr Februar 2008 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr Februar 2008 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 2 1. Februar 2008 side 12-26 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 12 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2012 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen. Grundlaget

Læs mere

Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66. MEDDELELSER... 59 Official Notites

Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66. MEDDELELSER... 59 Official Notites Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66 MEDDELELSER... 59 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 60 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 2 1. februar 2016 side 17-30 MEDDELELSER... 17 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug?

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Uffe Jørgensen Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

Læs mere

Årgang 29, nr Januar 2010 side MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 29, nr Januar 2010 side MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 29, nr. 1 1. Januar 2010 side 1-13 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Årgang 29, nr Maj 2010 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 29, nr Maj 2010 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 29, nr. 5 1. Maj 2010 side 40-45 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 34, nr Juni 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Juni 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 6 1. Juni 2015 side 59-64 MEDDELELSER... 59 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 34, nr April 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr April 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 4 1. April 2015 side 35-48 MEDDELELSER... 35 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 36 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 34, nr. 8 1. august 2015 side 73-79 MEDDELELSER... 73 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 8 1. August 2016 side 74-80 MEDDELELSER... 74 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Årgang 28, nr Juni 2009 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 28, nr Juni 2009 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 28, nr. 6 1. Juni 2009 side 45-50 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister.

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. VR 2011 02147 Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. Registreringens omfang fremgår af vedhæftede registerudskrift. Registreringen gælder i 10 år fra registreringsdatoen. -

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 11 1. November 2016 side 105-111 MEDDELELSER... 105 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2014 markfrø Udarbejdet af SEGES Planter & Miljø i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen. Grundlaget for undersøgelsen

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Årgang 34, nr Januar 2015 side MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 34, nr Januar 2015 side MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 34, nr. 1 1. Januar 2015 side 1-12 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Januar 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Dansk Landbrug har udviklet sig enormt men er kommet ind i en blindgyde Hvordan kan produktiviteten øges samtidigt med fortsatte krav om reduceret

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Myter om biomasseproduktion Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse Øget produktivitet på marken vil øge miljøbelastningen Dansk

Læs mere

Årgang 34, nr Marts 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Marts 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 3 1. Marts 2015 side 26-34 MEDDELELSER... 26 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 27 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen sundersøgelsen 201 markfrø Udarbejdet af SEGES Planter & Miljø i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frø og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen. Grundlaget for undersøgelsen er certificerede arealer

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn.

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn. Frø og sædekorn 2 Vejledning til hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring Forord I denne vejledning kan du læse

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Årgang 34, nr Februar 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Februar 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 2 1. Februar 2015 side 13-25 MEDDELELSER... 13 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 14 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere