INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT A.1. Elektronisk dokumenthåndtering B. Administration B.1. Varenummer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer..."

Transkript

1 INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til Køberens butikker og lagre... 1 B.5. Direkte leveringer til Køberens kunder... 1 B.6. Erstatningsvarer og reservedele... 2 B.7. Kampagner og specialtilbud... 2 B.8. Regel om undladelse af købsordrebekræftelse... 2 B.9. Krav til bekræftelse af købsordrer... 2 B.10. Krav til faktura... 3 B.11. M - mærkede varer... 3 B.12. Forældet varebeholdning... 3 B.13. Åbninger, genåbninger, butiksombygninger og ændringer i sortimenter... 3 C. Leveringer til Centrallageret... 4 C.1. Modtagelsestider... 4 C.2. Fakturaer på leveringer til Centrallageret skal sendes til... 4 C.3. Leveringsadresse på Centrallager... 4 D. Leveringer til butikker... 5 D.1. Modtagelsestider... 5 D.2. Leverandørens tidsplan for levering til butikker... 5 Bilag 1 Pakliste... 6 Bilag 2 Leveringsformular... 7

2 Standardprocedure for SILVAN I denne S.P. refererer "Køber" udelukkende til SILVAN-kæden, en del af DT Group A/S, Daugbjergvej 15, DK Århus C, CVR-nr A. IT A.1. Elektronisk dokumenthåndtering Alle Leverandører skal anvende elektronisk dataudveksling (EDI) med Køberen. Køberens EDI- kontaktoplysninger: Tlf.: B. Administration B.1. Varenummer Alle Varer skal mærkes med et TUN-nummer og registreres i TUN-systemet. B.2. Pallegebyrer Se pkt. C.3.1. i Leverandørvejledningen. Ingen yderligere bemærkninger. B.3. Restordrer Som generel regel gælder, at delleveringer ikke accepteres af Køberen. Restordrer vil blive afvist, og om nødvendigt vil en ny ordre blive oprettet. Hvis Leverandøren alligevel sender restordrer, forbeholder Køberen sig retten til at returnere varerne og debitere Leverandøren for fragtomkostningerne. B.4. Leveringer til Køberens butikker og lagre I tilfælde af at de leverede varer eller mængder ikke svarer til de fakturerede varer eller mængder, vil Køberen fremsende en faktura til Leverandøren og automatisk trække beløbet fra betalingen. I tilfælde af forsinkelse skal Køberens butik informeres direkte, så snart forsinkelsen kommer til Leverandørens kendskab. Hvis forsinkelsen vedrører alle butikker eller Centrallageret, skal Køberens indkøbsafdeling informeres pr. , så snart Leverandøren bliver opmærksom på forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke kan accepteres af Køberen, har Køberen ret til at annullere ordren. B.5. Direkte leveringer til Køberens kunder Ordrer sendes til Leverandøren via EDI. Leveringsadresse, , telefonnummer og op til 40 tegn med meddelelser fra Køberens kunde sendes sammen med ordren, hvis disse oplysninger ikke allerede foreligger. Leverandøren skal bekræfte modtagelsen af ordren og leveringsdatoen over for Køberens butik pr. post, helst til <indsæt Online-ordrer skal bekræftes til Efter levering af varer efter aftale med Køberen til en kunde af Køberen skal følgesedlen sendes til den butik tilhørende Køberen, som afgav ordren. SIDE 1 AF 5

3 I forbindelse med levering skal Leverandøren underrette Køberen 1 dag i forvejen. Hvis leveringstidspunktet ikke kan meddeles, skal Køberens kunde informeres om det senere telefonisk eller via sms. I tilfælde af forsinkelser skal Leverandøren underrette Køberens kunde telefonisk; hvis det ikke er muligt at nå Køberens kunde, skal Leverandøren underrette den butik tilhørende Køberen, der sendte ordren. På tidspunktet for afsendelsen af ordren skal Leverandøren både: sende en følgeseddel til den butik tilhørende Køberen, som afgav ordren, pr. i henhold til bedste <indsæt sende en EDI-faktura eller benytte det webprogram, som Køberen stiller til rådighed til bekræftelse af afsendelse. B.6. Erstatningsvarer og reservedele Leverandøren skal fortsætte med at yde vedligeholdelse og levere reservedele i et tidsrum på 36 måneder efter meddelelse om udgåede produkter. B.7. Kampagner og specialtilbud Leverandøren skal bekræfte kampagnepriser skriftligt via kampagnebekræftelsesmeddelelsen, som Køberen sender til Leverandøren. Kampagnevarer skal leveres til Centrallageret 2-3 uger før kampagnens start eller til Køberens butik 1-2 uger før kampagnens start. Kampagnevarer leveres altid gratis. B.8. Regel om undladelse af købsordrebekræftelse For at minimere omkostninger og optimere proceduren for afgivelse af købsordrer samt proceduren for bekræftelse af købsordrer er Parterne som udgangspunkt enige om, at en købsordrebekræftelse ikke er nødvendig. Dog skal Leverandøren ved særlige ordrevarer altid indsende en ordrebekræftelse til den relevante butik tilhørende Køberen via senest to arbejdsdage efter afgivelsen af ordren. B.9. Krav til bekræftelse af købsordrer Parterne er enige om, at følgende oplysninger skal stå på købsordrebekræftelsen: Leverandørens navn og adresse inkl. momsnummer, hvis relevant Køberens navn og adresse inkl. momsnummer, hvis relevant Købsordrenummer Dato Beskrivelse af bestilte varer Vare (EAN- og varenummer) Enheder (stk.) i henhold til købsordren Mængde Enhedspriser og valuta Dato og tidspunkt for levering Leveringssted SIDE 2 AF 5

4 Incoterm 2010 Rabat Fragt og forsikring, hvis aftalt med Køberen Samlet købspris Henvisning til Aftalen Ordrebekræftelsen skal tydeligt anføre alt, som Leverandøren har til hensigt at fakturere, med nøjagtige beløb. B.10. Krav til faktura Den fakturerede pris skal svare til den pris, der er angivet på købsordren. Alle uoverensstemmelser mellem indholdet af købsordren og Leverandørens faktura skal afklares mellem Leverandøren og Køberen, inden fakturaen sendes til Køberen. Parterne er enige om, at følgende oplysninger skal stå på fakturaen: Leverandørens navn og adresse inkl. momsnummer, hvis relevant Køberens navn og adresse inkl. momsnummer, hvis relevant Købsordrenummer Dato Beskrivelse af bestilte varer Vare (EAN- og varenummer) Enheder (stk.) i henhold til købsordren Mængde Enhedspriser og valuta Dato og tidspunkt for levering Leveringssted Incoterm 2010 Rabat Fragt og forsikring, hvis aftalt med Køberen Samlet købspris Henvisning til Aftalen B.11. M - mærkede varer Leverandøren skal underrette SILVAN om midlertidigt udsolgte varer, hos SILVAN defineret som M- mærkede produkter, på adressen med en kopi til indkøberen i Silvans indkøbsafdeling. B.12. Forældet varebeholdning Med henvisning til den Kommercielle Aftale, pkt. 7.2, er forældet varebeholdning defineret som produkter, hvoraf færre end eller svarende til 80 % af Køberens butikker har solgt en emballagestørrelse inden for 6 på hinanden følgende måneder. B.13. Åbninger, genåbninger, butiksombygninger og ændringer i sortimenter Leverandøren er forpligtet til at stille personale til rådighed for åbninger, genåbninger, butiksombygninger og ændringer i sortimenter eller at dække omkostningerne hertil. Køberen kan benytte et eksternt firma til dette og lade sidstnævnte fakturere Leverandøren efter forudgående aftale. Med hensyn til ombygning og genåbning af eksisterende butikker tilhørende Køber samt åbning af nye butikker tilhørende Køber skal Leverandøren udstille produkterne i henhold til tegninger og planogrammer, som angives af Køberen. I tilfælde af afvigelser er Leverandøren forpligtet til at udbedre fejlene for egen regning. SIDE 3 AF 5

5 Leverandøren er forpligtet til aktivt at deltage i varerelateret oplæring af Køberens medarbejdere. C. Leveringer til Centrallageret C.1. Modtagelsestider Alle leveringer til Køberen skal ske i overensstemmelse med følgende tidsplan: Centrallager (lokal tid) Køberen Mandag - torsdag kl Fredag kl Alle Centrallagre har lukket for levering på lokale officielle fridage. Køberen kan afvise levering, hvis det er uden for ovennævnte tidsramme. Leverandøren skal have en skriftlig aftale med Køberen, hvis levering skal finde sted på tidspunkter, der ikke er omfattet ovenfor. Alle leveringer skal varsles pr. mindst 48 timer i forvejen. Varslingen skal indeholde købsordrenummer og nummer på lastvogn eller container. Ud over ovenstående skal leveringer via søfragt varsles pr. senest 4 uger før den forventede ankomst. C.2. Fakturaer på leveringer til Centrallageret skal sendes til SILVAN DISTRIBUTIONSCENTER DAUGBJERGVEJ AARHUS C DANMARK C.3. Leveringsadresse på Centrallager Adresser: SILVAN C/O DKI LOGISTICS A/S EGESKOVEJ HORSENS DANMARK Kontaktperson: Martin Just Mortensen Tlf.: Mobil: SILVAN C/O DKI LOGISTICS A/S MIMERSVEJ 5, PORT KØGE DANMARK SIDE 4 AF 5

6 Kontaktperson: Kim Jørgensen Mobil: D. Leveringer til butikker D.1. Modtagelsestider Butik (lokal tid) Køberens butikker Mandag - fredag kl Alle Køberens butikker har lukket for levering på lokale officielle fridage. I tilfælde af at leveringen ikke er i overensstemmelse med ordren/ordrebekræftelsen, skal Køberens butik underrettes pr. , bedst på adressen <indsæt mindst 48 timer i forvejen. Varslingen skal indeholde købsordrenummer og nummer på lastvogn eller container. D.2. Leverandørens tidsplan for levering til butikker Leverandøren er forpligtet til at udfylde Køberens Leveringsformular, bilag 2, med følgende oplysninger: a. Leverandørnummer (dvs. Køberens interne leverandørnummer, jf. pkt. 1) og Leverandørens navn. b. Antal dage fra Leverandørens modtagelse af ordren til leveringen til Køberens butik/det relevante sted. c. Angiv, på hvilke dage Leverandøren kan levere til hver enkelt butik/det enkelte sted. Desuden skal følgende bemærkes: I forbindelse med officielle fridage og andre dage, hvor Køberen ikke behøver levering, f.eks. under lageropgørelse, vil Køberen gøre brug af den næst følgende mulige leveringsdag. Ændringer i den almindelige levering skal godkendes af Køberens logistikafdeling og varsles af Leverandøren, senest en måned før ændringen træder i kraft. Hvis Leverandøren ikke melder tilbage, vil Køberen fastlægge leveringsdatoer og ordrebehandlingsdage, som er tre arbejdsdage fra den dato, hvor ordren modtages af Leverandøren. SIDE 5 AF 5

7 Bilag 1 Pakliste

8 Bilag 2 Leveringsformular Leverandør-nr. og -navn: Leveringstid Leveringstid er defineret som antal arbejdsdage fra modtagelse af ordren til levering i butik. Hvis man f.eks. modtager en ordre om mandagen og leverer den torsdag, er leveringstiden 3 arbejdsdage. Hvis de forskellige butikker eller grupper af butikker, f.eks. regioner, har forskellige antal dage, skal nedenstående tabel benyttes. Fast leveringsdag Brug kun nedenstående tabel, hvis hver butik har en fast leveringsdag, eller hvis hver butik har sin egen leveringstid. Bemærk, at vores almindelige kunder vil opleve et lavere serviceniveau, hvis leveringsdagen er fast, da SILVAN ikke er i stand til at reagere hurtigt på små ændringer i markedsadfærden. Butiksnumme r Postnumme r By Ålborg Frederikshavn Grenå Randers Århus Horsens Skejby Silkeborg Vejle Esbjerg Fredericia Odense V Nyborg Svendborg Slagelse Hillerød Valby Glostrup Sønderborg Holbæk Taastrup (City 2) Odense SØ Helsingør Fisketorvet Tårnby Viborg Nørrebro Vanløse Greve Kolding Birkerød Nykøbing F Maribo Ballerup Gladsaxe Roskilde Frederikssund Ribe Græsted Nykøbing Sj. Fast leveringsdag Leveringsti d Man Tirs Ons Tors Fre Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte SILVANs logistikafdeling på adressen

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere