Aarhus en mangfoldig by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus en mangfoldig by"

Transkript

1 Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/

2 Foto: Simon Jeppesen Det gode byliv kommer ikke af sig selv Aarhus er en fremragende by at bo i. For unge, børnefamilier, karrieremennesker og ældre såvel som for personer med særlige udfordringer giver Aarhus nogle unikke muligheder for at leve det gode liv. Det er netop derfor, at tusindvis af borgere hvert år kommer til Aarhus. Men sådan har Aarhus ikke altid været. Det er heller ikke sikkert, at det altid vil være sådan. Ejendomspriserne stiger flere steder med rekordfart, mens byen andre steder kæmper med markante sociale problemer. Derfor har Aarhus brug for en aktiv by- og boligpolitik, som kan bidrage til, at byen også fremover udvikler sig til glæde for alle grupper i byen. Mangfoldighed er nøglen til succes Tager man på ferie i udlandet, vil mange af os søge derhen, hvor man kan se livet udfolde sig i lokale omgivelser. Der, hvor kontrasterne mødes, og kulturerne rigtig får lov at vise sig. Mangfoldigheden er spændende og dragende, og det er jo også den, man i Aarhus søger, når man skal afdække sjælen i Aarhus. Så søger man imod latinerkvarteret, midtbyen, Frederiksbjerg og Trøjborg. Det er her, man kan møde forskelligheden, og her spændingerne opstår. Årsagen er typisk, at der i områderne er en meget blandet sammensætning af bylivet, hvor der både er forskellige mennesker, boliger af mange typer, butikker og fritidstilbud. Men en by er også arbejdspladser og boligområder, hvor man kan hvile ud imellem arbejdsdagene, og hvor man kan dyrke naboskabet og familien. Og et mere stille område som Højbjerg, men også nye om- 2 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 2 21/05/

3 råder i eksempelvis Hjortshøj og Lystrup fremstår for de fleste som harmoniske og velfungerende områder, som man gerne slår sig ned i. Et af de fælles karakteristika er, at der findes mange forskellige boligformer i områderne. I Skovvangskolens distrikt på Trøjborg, er der godt 25 pct. almene boliger samt en mængde private leje- og ejerboliger i forskellig størrelse og kvalitet. I Højbjerg, der dækkes af Kragelundskolen, Holme Skole og Rundhøjskolen, er der over 40 pct. almene boliger, mens resten hovedsageligt er private ejerboliger. Tallene viser, at blandingen af boligformer er en kilde til velfungerende boligområder. Samtidig tyder meget på, at boligpriser og kvarterenes attraktion stiger i takt med øget mangfoldighed af såvel boliger som befolkningsgrupper i områderne. Forskellighed skaber trivsel og hindrer sociale problemer Meget tyder på, at nogle af Aarhus mest attraktive kvarterer har opnået deres status igennem mangfoldighed. Det medfører trivsel for dem, der bor der og for dem, der besøger områderne. Kigger man i den anden ende af spektret for trivsel, er det netop manglen på mangfoldighed, der har ført til problemer. Aarhus har i dag enkelte udsatte boligområder. Her er man på kanten af et mætningspunkt, i forhold til hvor godt de sociale problemer kan løses. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det derfor en god investering at undgå sådanne problemer og at mindske presset på de allerede udsatte boligområder. Til forskel fra en del andre EU-lande udmærker den danske model for håndtering af boligsociale problemer sig ved, at man netop blander folk i de almene boligområder, til gavn for at alle kan udvikle gode netværk og socialt sammenhold. Denne blanding sikrer at der netop ikke opstår de massive og isolerede sociale problemer, som man ser i andre lande, og at alle netop får muligheder for at danne brugbare netværk. Aarhus forudsættes at vokse med boliger i de kommende år, og for at sikre det gode byliv og mulighed for en bæredygtig mangfoldighed anbefaler Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds at Aarhus Kommune udformer en by- og boligpolitik baseret på det princip, at 25 pct. af boligtilvæksten bør være almene boliger. Ændringer i eksisterende boligområder/uddannelsesområder bør ligeledes planlægges med en andel på 25 pct. almene boliger for øje. I konsekvens heraf opfordres byrådet til at afsætte de nødvendige midler til finansieringen af den almene boligudbygning. Det er en investering, som på mange måder giver et positivt afkast. Vi håber, at både byråd og lokalsamfundene i Aarhus er klar til at kæmpe for det gode byliv fremover. Det er vi. God læselyst, Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds BL S 5. KREDS BL s 5 kreds dækker alle almene boligorganisationer i Aarhus. Organisationerne råder tilsammen over boliger i Aarhus. Hver 4. borger i Aarhus bor alment! BL s 5. kreds er en del af BL Danmarks Almene Boliger. BL er en interesse- og brancheorganisation for ca. 650 almene boligorganisationer med tilsammen boliger eller hver 5. danske bolig. Aarhus en mangfoldig by 3

4 Almene boliger er en god forretning for beboerne og for Aarhus Til forskel fra ejerboliger er en almen bolig attraktiv for de mennesker, der flytter til Aarhus uden at vide, hvor længe de skal bo her. I den situation er det en stor fordel, at man kan flytte ind i en velfungerende bolig uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt man kan komme af med den igen, hvis man får behov for at flytte igen. I en tid, hvor priserne på det private boligmarked i de store byer bliver ved med at gå op, er det vigtigt, at også studerende, tidsbegrænset ansatte og børnefamilier har råd til at slå sig ned i Aarhus som gode Brabrand Boligforening, afd. 4. Tre gange om ugen pakker lokale teenagere boldene ud og arrangerer boldspil på to baner i Gellerup. skatteydere, frem for i en ejerbolig i en af omegnskommunerne. For Aarhus Kommune er der store kontante fordele ved at have folk boende i almene boliger. Det viser beregninger fra Kommunernes Landsforening, (KL)1. I perioden har byggeriet af almene boliger faktisk betydet, at Aarhus Kommune har haft flere hundrede mio. kr. ekstra til rådighed på budgetterne, end hvis de samme mennesker havde boet i andre boformer. De markante millionbesparelser letter år efter år presset på den kommunale økonomi betydeligt, og budgetforbedringen svarer 1 Kilde: Håndbog om støttet boligbyggeri (KL) Kommuneforlaget kap. 4. Foto: Simon Jeppesen Værdien for Aarhus lave udgifter og fleksibelt boligmarked Foto: Simon Jeppesen 4 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 4 21/05/

5 nogenlunde til de kommunale investeringer, der har været i almene boliger. Hertil kommer en lang række fordele i forbindelse med udmøntningen af mange af Aarhus Kommunes politikområder, der giver større værdi, fordi de kan udmøntes i et samspil med de almene boligområder, og man derved forlænger rækkevidden af den kommunale indsats. Værdien for beboeren almene boliger er billige og fleksible Almene boliger er oftest billigere end tilsvarende ejer- og lejelejligheder. Først og fremmest er der ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Der er et offentligt tilskud til opførelsen som sikrer lokal indflydelse på boligtyper og omfang. Udlejeren er en almen boligorganisation, som fastsætter huslejen ud fra de omkostninger, der er knyttet til boligen, og der er en omfattende beboerindflydelse på både drift og sociale aktiviteter i boligområderne. Ud over de løbende udgifter sætter den almene boligorganisation også penge til side, der kan finansiere vedligehold af boligen. Herudover sikrer et kommunalt tilsyn og et beboerklagenævn, at reglerne følges. Som beboer betaler man derfor ikke mere end højst nødvendigt i husleje. Det giver en masse borgere, som ikke har råd til dyre leje- eller ejerlejligheder, mulighed for at få en ordentlig og tilstrækkeligt stor bolig til en rimelig pris. De almene boliger kræver heller ikke noget stort indskud ved indflytning, og de henvender sig derfor til en meget større del af befolkningen end andre boligtyper. Endelig har man som beboer i en almen bolig den fordel, at man via den fælles venteliste og oprykningssystemet kan flytte relativt hurtigt og enkelt rundt efter udvikling i livssituation. Phillip i sort t-shirt bor her i Rytterparken. De tre venner studerer alle medicin på ottende semester. Vi skulle have været til forlæsning, fortæller Philip. Foto: Simon Jeppesen Aarhus en mangfoldig by 5 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 5 21/05/

6 BL arkivfoto AAB i Hjortshøj Almene boliger skaber vækst og beskæftigelse Værdien for Aarhus investeringer skaber job og øger skatteindtægterne Over de seneste 10 år har de almene boligorganisationer hvert år investeret gennemsnitligt 770 mio. kr. i renovering af eksisterende boliger.2 Disse investeringer er under finanskrisen faldet på et tørt sted og har bidraget til udviklingen af Aarhus, jobskabelse samt flere penge i kommunekassen. For beskæftigelsen i Aarhus har gevinsten også været stor. For hver gang, den almene sektor investerer 1 mio. kr., skaber det arbejde i et år til minimum en ansat i byggeriet. Dermed har de årlige investeringer sikret konstant arbejde til imellem 700 og 800 borgere i Aarhus-området. Samtidig skaber de store investeringer i renovering og nybyggeri anslået en praktik- eller læreplads for hver 10 mio. kr., der investeres. På den måde har de almene boligorganisationer om nogen været med til at holde byggearbejderne i beskæftigelse. Kommunekassen har også fået flere indtægter fra indkomstskat på lønnen hos de ansatte i byggeriet. Under forudsætning af kommende regeringers fortsatte velvilje til at lade Landsbyggefonden støtte de mange renoveringer vil niveauet i Aarhus-området fortsætte de kommende år. 2 Notat vedr. renoveringsinvesteringer (+ LBF oversigter 2a og 2b) 6 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 6 21/05/

7 Boligforeningen Århus Omegn, Rosenhøj, afd. 2. Heewad arbejder som pladsmand under renoveringen af Rosenhøj. Han er ansat igennem projektet Byg Op, der formidler arbejde mellem beboere og byggeriet. Foto: Simon Jeppesen Brabrand Boligforening i Hasselager BL arkivfoto Værdien for beboeren flere og bedre almene boliger Beboerne i mere end almene boliger i Aarhus vil i den 10-års periode, vi er midt i, få deres bolig renoveret til moderne standard. Forbedringerne omfatter bl.a. nye udearealer, øget tilgængelighed, nye køkkener, nye vinduer, energioptimering, it-kabling samt en lang række andre forbedringer. Samtidig sker større forbedringer med støtte fra alle andre almene boliger via Landsbyggefonden. Huslejerne holdes derfor på et rimeligt niveau, hvor alle kan være med. Ud over de mange renoveringer har boligorganisationerne i Aarhus opført nye, attraktive boliger i bl.a. Aarhus Ø, Hasselager, Hjortshøj, Lystrup, Mårslet og Tranbjerg. Her har både aarhusianere uden kendskab til den almene boligform, såvel som beboere fra andre almene boliger, fået mulighed for at flytte ind i en nybygget bolig, der er til at betale. Aarhus en mangfoldig by 7

8 I den nye del af Aarhus Havn ligger kollegiet Det Store Havnehus tæt på skov og vand. Det Store Havnehus er et 0-energihus, som går et langt skridt foran, når det kommer til bæredygtigt nybyggeri. Foto: Kristine Kiilerich Almene boliger er Aarhus grønne motor Værdien for Aarhus de almene boliger hjælper Aarhus med at blive klimaneutral De almene boligorganisationer er med blandt de forreste, når Aarhus mål om at blive klimaneutral i 2030 skal indfris. Faktisk har de almene boligorganisationer siden 2010 investeret op imod 700 mio. kr. i miljøforbedringer af boligerne.3 Fordi hele 40 pct. af danskernes energiforbrug kommer fra boligen, har disse investeringer stor betydning for, at Aarhus rykker nærmere 2030-målet. 3 LBF skema 2a Boligorganisationerne har blandt andet bidraget med fremsynede energirenoveringer i Langkærparken og fremsynet nyt 0-energibyggeri flere steder i Aarhus. Ud over de knap 700 mio. kr., der allerede er investeret i klima- og miljøforbedringer, har boligorganisationerne i Aarhus afsat et lignende beløb de kommende fem år til miljøforbedringer i de almene boliger. Det kommer bl.a. til at dreje sig om 28 renoveringsprojekter, der tilsammen omfatter boliger.4 4 LBF skema 2b 8 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 8 21/05/

9 Værdien for beboeren grønne boligforbedringer Mens mange danskere er blevet mere tilbageholdende med grønne forbedringer af deres bolig, er situationen en anden for mange aarhusianere i almene boliger. Her lever den grønne omstilling i bedste velgående, og der bliver årligt investeret store millionbeløb i klimavenlige tiltag drevet af beboerbeslutninger i afdelingerne. Indeklimaforbedringerne har været en del af de renoveringsprojekter, der er gennemført i den enkelte afdeling. De er finansieret af en beskeden huslejestigning samt støtte fra Landsbyggefonden. På den måde har beboerne i de almene boliger bidraget væsentligt til opfyldelsen af Aarhus Kommunes CO2 -reduktionsmål. Eksempler på markante energibesparelser i almene boligforeninger i Aarhus. Århus Omegn Besparelse på 4 GWh fordelt på 840 boliger, svarende til en besparelse på 50 pct. Boligkontoret Besparelse på kwh fordelt på 639 boliger, svarende til en besparelse på 42 pct. Ringgården Besparelse på kwh fordelt på 394 boliger, svarende til en besparelse på 40 pct. Aarhus en mangfoldig by 9 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 9 21/05/

10 En hjælpende hånd til dem, der har behov Værdien for Aarhus forebyggende indsatser reducerer de offentlige udgifter Alle samfund har sociale problemer, men der findes et utal af måder at håndtere dem på. I Danmark har vi valgt at sige, at den bedste måde at hjælpe på er at involvere alle i samfundslivet frem for at isolere i grupper, der kan, og dem, der ikke kan. Ideen er, at alle opnår værdi ved at blande samfundsgrupperne, og at det på den måde mindsker de sociale problemer og behovet for særlige indsatser. Når boligorganisationerne tager et boligsocialt ansvar, er det en del af de almene boligorganisationers DNA, og det er ikke kun til fordel for de berørte. Aarhus Kommune drager også fordel af indsatserne. Ligningen er enkel: Mere trivsel og bedre sundhed fører til øget beskæftigelse og deltagelse i samfundet. Det er svært at sætte disse effekter på formel, men med den såkaldte Skandiamodel5 anslås det, at samfundet kan spare ca. 15 mio. kr. for hver borger, der får en uddannelse og beskæftigelse på tværs af en livsperiode. 5 Henvisning til Skandiamodellen AAB, Herredsvang, afd. 37. Indvielsen af et to km langt sundhedsspor med et kondiløb som, 105 beboere løb igennem på dagen. Foto: Simon Jeppesen 10 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 10 21/05/

11 Når boligorganisationerne samtidig i vid udstrækning bidrager til udgifterne til den forebyggende indsats, frigør det samtidig andre kommunale midler. Dette gælder bl.a. i forhold til eksempelvis afholdelsen af sundhedscafeerne, som hver uge når ud til rigtig mange aarhusianere. Værdien for beboeren bedre trivsel i boligforeningen Ensomhed, kriminalitet, arbejdsløshed, skilsmisse. Man kan være udsat på mange måder og niveauer, men bor man i en almen bolig i Aarhus, er der stadig større chance for, at man kan få hjælp, der, hvor man bor. Hos boligorganisationerne er fællesskab, sociale aktiviteter, regler for omgang med hinanden og brug af faciliteter en naturlig del af livet i området. Det gør det nemt at række ud og få flere involveret i et aktivt liv og dermed komme op i et højere socialt gear og videre med deres liv. Boligorganisationerne har en lang række boligsociale initiativer, som i meget stort omfang gennemføres i et godt samarbejde med de kommunale forvaltninger. Eksempelvis har indsatsen for bedre sundhed været et fælles tema i de sundhedscafeer, som blandt andet findes i boligområder i Viby Syd, Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Trige. Her har sygeplejersker fra Aarhus Kommune sammen med projektansatte fra boligorganisationerne tilbudt fortrolige sundhedsfremmende samtaler samt en række sundhedsmålinger. På fem år har der været ca besøg af omkring forskellige beboere. 6 Ensomhed er et lidt overset problem, som der dog aktuelt er fokus på (DR uge 17) men som hidtil har været svært at få greb om fra offentlig side. Derfor har boligorganisationerne i blandt andet Trige, Herredsvang, Frydenlund og Vandtårnsområdet taget initiativ til, at mænd, der normalt holder sig lidt for sig selv, kan mødes i sociale sammenhænge og få gavn af hinandens erfaringer og venskab. På mødestederne bestemmer mændene og mødes om at lave fælles aktiviteter, der interesserer dem i selskab med andre mænd. Herudover er der en lang række frivillige initiativer, der løbende understøtter det fællesskab, der udspiller sig i en almen boligafdeling (sport, hobby, interesser, it, mad, håndværk). Det er ofte inkluderende aktiviteter, således at også ældre, handicappede, børn og flygtninge deltager i aktiviteterne og dermed bliver en støtte til de gode fælles levevilkår. Eksempler på andre boligsociale indsatser i almene boligforeninger i Aarhus. Lektiecafeer Morgenmadsprojekter for skoleelever Praktikforløb Midlertidige ansættelser i byggeprojekter Egne lærlinge 6 Notat fra Fællessekretariatet om sundhedscafeerne Aarhus en mangfoldig by 11

12 Anvisninger sikrer ordentlige boliger til udsatte Værdien for Aarhus de personlige kriser forkortes og lettes Aarhus Kommune har adgang til at anvise lejere til hver fjerde almene familiebolig. Denne anvisningsret er et af de vigtigste værktøjer til at forebygge og løse sociale problemer blandt kommunens borgere. Uden det ville en relativ stor gruppe af ressourcesvage borgere mangle tag over hovedet og givetvis hurtigt blive værre stillet. Den kommunale anvisning er derfor et velegnet redskab til at arbejde med en række sociale opgaver som hjemløshed, en ny start ude af kriminalitet, afbøde virkninger af skilsmisser, sygdom og arbejdsløshed eller til at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Som nævnt i forrige afsnit er det af afgørende betydning, at der er nok almene boliger, således at anvendelsen af anvisningerne ikke resulterer i, at problemer koncentreres i bestemte områder, men at der netop er den balance, der gør, at også de, der har behov for hjælp, bosættes blandt andre, der måske kan støtte med mere velfungerende livsvilkår. Det er eksempelvis nødvendigt, hvis man fra kommunens side skal kunne forhindre, at f.eks. en skilsmisse betyder, at en familie splittes på tværs af kommunen, selv om job og skolegang stadig er samlet ét sted. De seneste fem år har Aarhus Kommune anvist boliger til aarhusianerne. Dette behov har kunnet dækkes, da der i alt har været en pulje på almene boliger, som kunne anvises. 7 Værdien for beboeren en ordentlig bolig, der er til at betale Har man behov for hjælp, er det næsten umuligt at komme på ret køl, hvis man ikke har en ordentlig bolig. Det er til gengæld netop, hvad de almene boligorganisationer tilbyder, når en almen bolig bliver anvist til borgere, der har behov for hjælp. Det almene tilbud igennem den kommunale anvisning står ofte i kontrast til ejer- og private lejeboliger, som tit er for dyre og kræver store indskud eller stor gældsætning, og som man selv skal finde frem til. Samtidig er udbuddet af sådanne boliger i bl.a. Aarhus meget beskedent. 7 Oversigt fra den sociale boliganvisning Aarhus Kommune 12 Aarhus en mangfoldig by

13 Det skal være let at flytte til Aarhus AARHUSbolig.dk Værdien for Aarhus let adgang til kommunen Aarhus Kommune vokser med flere tusinde personer om året. For Aarhus er det derfor vigtigt, at tilflyttere ikke oplever unødige forhindringer i forbindelse med tilflytningen til Aarhus. Sker det, risikerer byen, at interesserede tilflyttere vælger andre byer i oplandet. Heldigvis er der en støt stigende udvikling i antal tilmeldte på fra april 2012, hvor der var godt tilmeldte, er tallet steget til godt tilmeldte i februar når der ses bort fra det traditionelle fald i april. Uanset hvilke boligforhold tilflytteren forestiller sig, er et varieret godt udbud af almene boliger en god indgangsmulighed og her er det oplagte sted at starte. Flere vil være usikre 8 AARHUSbolig.dk apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 dec. 12 feb. 13 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 dec. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 dec. 14 feb. 15 apr. 15 Aarhus en mangfoldig by 13

14 Er man interesseret i en bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted på længden af deres ophold i Aarhus, på deres familiesituation eller deres jobsituation. Der kan derfor være fornuft i at starte i en almen bolig, hvor man ikke sætter sig i forpligtelser, der kan være svære at komme ud af, hvis forudsætningerne ændrer sig. Værdien for beboeren let og billigt Er man interesseret i en almen bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted. På har alle nemlig mulighed for at skabe sig et overblik over boligmuligheder på en enkel og overskuelig måde. Her kan man hurtigt se alle afdelinger med oplysninger om husleje og en række andre vigtige forhold. Man kan desuden indrette sin søgning, så man fokuserer på en drømmelejlighed eller blot en god bomulighed hurtigst muligt. Skriver man sig op til en eller flere boliger, er det naturligvis sikret, at det er billigt at stå på ventelisten. I Aarhus koster det derfor blot 100 kr. om året at stå på venteliste til de almene boliger. I takt med at nye almene boliger opføres, bliver de automatisk tilføjet 14 Aarhus en mangfoldig by

15 BL arkivfoto Boligkontoret i Hjortshøjn Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 15 Aarhus en mangfoldig by 15 21/05/

16 BL Danmarks Almene Boliger BL s kreds 5/Aarhus, Saralyst Alle 55, 8270 Højbjerg, , Tryk: Strandbygaard, Skjern 2015 Forsidefotos: Billede 1 og 3: Simon Jeppensen, billede 2: Kristine Kiilerich

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere