Aarhus en mangfoldig by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus en mangfoldig by"

Transkript

1 Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/

2 Foto: Simon Jeppesen Det gode byliv kommer ikke af sig selv Aarhus er en fremragende by at bo i. For unge, børnefamilier, karrieremennesker og ældre såvel som for personer med særlige udfordringer giver Aarhus nogle unikke muligheder for at leve det gode liv. Det er netop derfor, at tusindvis af borgere hvert år kommer til Aarhus. Men sådan har Aarhus ikke altid været. Det er heller ikke sikkert, at det altid vil være sådan. Ejendomspriserne stiger flere steder med rekordfart, mens byen andre steder kæmper med markante sociale problemer. Derfor har Aarhus brug for en aktiv by- og boligpolitik, som kan bidrage til, at byen også fremover udvikler sig til glæde for alle grupper i byen. Mangfoldighed er nøglen til succes Tager man på ferie i udlandet, vil mange af os søge derhen, hvor man kan se livet udfolde sig i lokale omgivelser. Der, hvor kontrasterne mødes, og kulturerne rigtig får lov at vise sig. Mangfoldigheden er spændende og dragende, og det er jo også den, man i Aarhus søger, når man skal afdække sjælen i Aarhus. Så søger man imod latinerkvarteret, midtbyen, Frederiksbjerg og Trøjborg. Det er her, man kan møde forskelligheden, og her spændingerne opstår. Årsagen er typisk, at der i områderne er en meget blandet sammensætning af bylivet, hvor der både er forskellige mennesker, boliger af mange typer, butikker og fritidstilbud. Men en by er også arbejdspladser og boligområder, hvor man kan hvile ud imellem arbejdsdagene, og hvor man kan dyrke naboskabet og familien. Og et mere stille område som Højbjerg, men også nye om- 2 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 2 21/05/

3 råder i eksempelvis Hjortshøj og Lystrup fremstår for de fleste som harmoniske og velfungerende områder, som man gerne slår sig ned i. Et af de fælles karakteristika er, at der findes mange forskellige boligformer i områderne. I Skovvangskolens distrikt på Trøjborg, er der godt 25 pct. almene boliger samt en mængde private leje- og ejerboliger i forskellig størrelse og kvalitet. I Højbjerg, der dækkes af Kragelundskolen, Holme Skole og Rundhøjskolen, er der over 40 pct. almene boliger, mens resten hovedsageligt er private ejerboliger. Tallene viser, at blandingen af boligformer er en kilde til velfungerende boligområder. Samtidig tyder meget på, at boligpriser og kvarterenes attraktion stiger i takt med øget mangfoldighed af såvel boliger som befolkningsgrupper i områderne. Forskellighed skaber trivsel og hindrer sociale problemer Meget tyder på, at nogle af Aarhus mest attraktive kvarterer har opnået deres status igennem mangfoldighed. Det medfører trivsel for dem, der bor der og for dem, der besøger områderne. Kigger man i den anden ende af spektret for trivsel, er det netop manglen på mangfoldighed, der har ført til problemer. Aarhus har i dag enkelte udsatte boligområder. Her er man på kanten af et mætningspunkt, i forhold til hvor godt de sociale problemer kan løses. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det derfor en god investering at undgå sådanne problemer og at mindske presset på de allerede udsatte boligområder. Til forskel fra en del andre EU-lande udmærker den danske model for håndtering af boligsociale problemer sig ved, at man netop blander folk i de almene boligområder, til gavn for at alle kan udvikle gode netværk og socialt sammenhold. Denne blanding sikrer at der netop ikke opstår de massive og isolerede sociale problemer, som man ser i andre lande, og at alle netop får muligheder for at danne brugbare netværk. Aarhus forudsættes at vokse med boliger i de kommende år, og for at sikre det gode byliv og mulighed for en bæredygtig mangfoldighed anbefaler Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds at Aarhus Kommune udformer en by- og boligpolitik baseret på det princip, at 25 pct. af boligtilvæksten bør være almene boliger. Ændringer i eksisterende boligområder/uddannelsesområder bør ligeledes planlægges med en andel på 25 pct. almene boliger for øje. I konsekvens heraf opfordres byrådet til at afsætte de nødvendige midler til finansieringen af den almene boligudbygning. Det er en investering, som på mange måder giver et positivt afkast. Vi håber, at både byråd og lokalsamfundene i Aarhus er klar til at kæmpe for det gode byliv fremover. Det er vi. God læselyst, Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds BL S 5. KREDS BL s 5 kreds dækker alle almene boligorganisationer i Aarhus. Organisationerne råder tilsammen over boliger i Aarhus. Hver 4. borger i Aarhus bor alment! BL s 5. kreds er en del af BL Danmarks Almene Boliger. BL er en interesse- og brancheorganisation for ca. 650 almene boligorganisationer med tilsammen boliger eller hver 5. danske bolig. Aarhus en mangfoldig by 3

4 Almene boliger er en god forretning for beboerne og for Aarhus Til forskel fra ejerboliger er en almen bolig attraktiv for de mennesker, der flytter til Aarhus uden at vide, hvor længe de skal bo her. I den situation er det en stor fordel, at man kan flytte ind i en velfungerende bolig uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt man kan komme af med den igen, hvis man får behov for at flytte igen. I en tid, hvor priserne på det private boligmarked i de store byer bliver ved med at gå op, er det vigtigt, at også studerende, tidsbegrænset ansatte og børnefamilier har råd til at slå sig ned i Aarhus som gode Brabrand Boligforening, afd. 4. Tre gange om ugen pakker lokale teenagere boldene ud og arrangerer boldspil på to baner i Gellerup. skatteydere, frem for i en ejerbolig i en af omegnskommunerne. For Aarhus Kommune er der store kontante fordele ved at have folk boende i almene boliger. Det viser beregninger fra Kommunernes Landsforening, (KL)1. I perioden har byggeriet af almene boliger faktisk betydet, at Aarhus Kommune har haft flere hundrede mio. kr. ekstra til rådighed på budgetterne, end hvis de samme mennesker havde boet i andre boformer. De markante millionbesparelser letter år efter år presset på den kommunale økonomi betydeligt, og budgetforbedringen svarer 1 Kilde: Håndbog om støttet boligbyggeri (KL) Kommuneforlaget kap. 4. Foto: Simon Jeppesen Værdien for Aarhus lave udgifter og fleksibelt boligmarked Foto: Simon Jeppesen 4 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 4 21/05/

5 nogenlunde til de kommunale investeringer, der har været i almene boliger. Hertil kommer en lang række fordele i forbindelse med udmøntningen af mange af Aarhus Kommunes politikområder, der giver større værdi, fordi de kan udmøntes i et samspil med de almene boligområder, og man derved forlænger rækkevidden af den kommunale indsats. Værdien for beboeren almene boliger er billige og fleksible Almene boliger er oftest billigere end tilsvarende ejer- og lejelejligheder. Først og fremmest er der ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Der er et offentligt tilskud til opførelsen som sikrer lokal indflydelse på boligtyper og omfang. Udlejeren er en almen boligorganisation, som fastsætter huslejen ud fra de omkostninger, der er knyttet til boligen, og der er en omfattende beboerindflydelse på både drift og sociale aktiviteter i boligområderne. Ud over de løbende udgifter sætter den almene boligorganisation også penge til side, der kan finansiere vedligehold af boligen. Herudover sikrer et kommunalt tilsyn og et beboerklagenævn, at reglerne følges. Som beboer betaler man derfor ikke mere end højst nødvendigt i husleje. Det giver en masse borgere, som ikke har råd til dyre leje- eller ejerlejligheder, mulighed for at få en ordentlig og tilstrækkeligt stor bolig til en rimelig pris. De almene boliger kræver heller ikke noget stort indskud ved indflytning, og de henvender sig derfor til en meget større del af befolkningen end andre boligtyper. Endelig har man som beboer i en almen bolig den fordel, at man via den fælles venteliste og oprykningssystemet kan flytte relativt hurtigt og enkelt rundt efter udvikling i livssituation. Phillip i sort t-shirt bor her i Rytterparken. De tre venner studerer alle medicin på ottende semester. Vi skulle have været til forlæsning, fortæller Philip. Foto: Simon Jeppesen Aarhus en mangfoldig by 5 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 5 21/05/

6 BL arkivfoto AAB i Hjortshøj Almene boliger skaber vækst og beskæftigelse Værdien for Aarhus investeringer skaber job og øger skatteindtægterne Over de seneste 10 år har de almene boligorganisationer hvert år investeret gennemsnitligt 770 mio. kr. i renovering af eksisterende boliger.2 Disse investeringer er under finanskrisen faldet på et tørt sted og har bidraget til udviklingen af Aarhus, jobskabelse samt flere penge i kommunekassen. For beskæftigelsen i Aarhus har gevinsten også været stor. For hver gang, den almene sektor investerer 1 mio. kr., skaber det arbejde i et år til minimum en ansat i byggeriet. Dermed har de årlige investeringer sikret konstant arbejde til imellem 700 og 800 borgere i Aarhus-området. Samtidig skaber de store investeringer i renovering og nybyggeri anslået en praktik- eller læreplads for hver 10 mio. kr., der investeres. På den måde har de almene boligorganisationer om nogen været med til at holde byggearbejderne i beskæftigelse. Kommunekassen har også fået flere indtægter fra indkomstskat på lønnen hos de ansatte i byggeriet. Under forudsætning af kommende regeringers fortsatte velvilje til at lade Landsbyggefonden støtte de mange renoveringer vil niveauet i Aarhus-området fortsætte de kommende år. 2 Notat vedr. renoveringsinvesteringer (+ LBF oversigter 2a og 2b) 6 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 6 21/05/

7 Boligforeningen Århus Omegn, Rosenhøj, afd. 2. Heewad arbejder som pladsmand under renoveringen af Rosenhøj. Han er ansat igennem projektet Byg Op, der formidler arbejde mellem beboere og byggeriet. Foto: Simon Jeppesen Brabrand Boligforening i Hasselager BL arkivfoto Værdien for beboeren flere og bedre almene boliger Beboerne i mere end almene boliger i Aarhus vil i den 10-års periode, vi er midt i, få deres bolig renoveret til moderne standard. Forbedringerne omfatter bl.a. nye udearealer, øget tilgængelighed, nye køkkener, nye vinduer, energioptimering, it-kabling samt en lang række andre forbedringer. Samtidig sker større forbedringer med støtte fra alle andre almene boliger via Landsbyggefonden. Huslejerne holdes derfor på et rimeligt niveau, hvor alle kan være med. Ud over de mange renoveringer har boligorganisationerne i Aarhus opført nye, attraktive boliger i bl.a. Aarhus Ø, Hasselager, Hjortshøj, Lystrup, Mårslet og Tranbjerg. Her har både aarhusianere uden kendskab til den almene boligform, såvel som beboere fra andre almene boliger, fået mulighed for at flytte ind i en nybygget bolig, der er til at betale. Aarhus en mangfoldig by 7

8 I den nye del af Aarhus Havn ligger kollegiet Det Store Havnehus tæt på skov og vand. Det Store Havnehus er et 0-energihus, som går et langt skridt foran, når det kommer til bæredygtigt nybyggeri. Foto: Kristine Kiilerich Almene boliger er Aarhus grønne motor Værdien for Aarhus de almene boliger hjælper Aarhus med at blive klimaneutral De almene boligorganisationer er med blandt de forreste, når Aarhus mål om at blive klimaneutral i 2030 skal indfris. Faktisk har de almene boligorganisationer siden 2010 investeret op imod 700 mio. kr. i miljøforbedringer af boligerne.3 Fordi hele 40 pct. af danskernes energiforbrug kommer fra boligen, har disse investeringer stor betydning for, at Aarhus rykker nærmere 2030-målet. 3 LBF skema 2a Boligorganisationerne har blandt andet bidraget med fremsynede energirenoveringer i Langkærparken og fremsynet nyt 0-energibyggeri flere steder i Aarhus. Ud over de knap 700 mio. kr., der allerede er investeret i klima- og miljøforbedringer, har boligorganisationerne i Aarhus afsat et lignende beløb de kommende fem år til miljøforbedringer i de almene boliger. Det kommer bl.a. til at dreje sig om 28 renoveringsprojekter, der tilsammen omfatter boliger.4 4 LBF skema 2b 8 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 8 21/05/

9 Værdien for beboeren grønne boligforbedringer Mens mange danskere er blevet mere tilbageholdende med grønne forbedringer af deres bolig, er situationen en anden for mange aarhusianere i almene boliger. Her lever den grønne omstilling i bedste velgående, og der bliver årligt investeret store millionbeløb i klimavenlige tiltag drevet af beboerbeslutninger i afdelingerne. Indeklimaforbedringerne har været en del af de renoveringsprojekter, der er gennemført i den enkelte afdeling. De er finansieret af en beskeden huslejestigning samt støtte fra Landsbyggefonden. På den måde har beboerne i de almene boliger bidraget væsentligt til opfyldelsen af Aarhus Kommunes CO2 -reduktionsmål. Eksempler på markante energibesparelser i almene boligforeninger i Aarhus. Århus Omegn Besparelse på 4 GWh fordelt på 840 boliger, svarende til en besparelse på 50 pct. Boligkontoret Besparelse på kwh fordelt på 639 boliger, svarende til en besparelse på 42 pct. Ringgården Besparelse på kwh fordelt på 394 boliger, svarende til en besparelse på 40 pct. Aarhus en mangfoldig by 9 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 9 21/05/

10 En hjælpende hånd til dem, der har behov Værdien for Aarhus forebyggende indsatser reducerer de offentlige udgifter Alle samfund har sociale problemer, men der findes et utal af måder at håndtere dem på. I Danmark har vi valgt at sige, at den bedste måde at hjælpe på er at involvere alle i samfundslivet frem for at isolere i grupper, der kan, og dem, der ikke kan. Ideen er, at alle opnår værdi ved at blande samfundsgrupperne, og at det på den måde mindsker de sociale problemer og behovet for særlige indsatser. Når boligorganisationerne tager et boligsocialt ansvar, er det en del af de almene boligorganisationers DNA, og det er ikke kun til fordel for de berørte. Aarhus Kommune drager også fordel af indsatserne. Ligningen er enkel: Mere trivsel og bedre sundhed fører til øget beskæftigelse og deltagelse i samfundet. Det er svært at sætte disse effekter på formel, men med den såkaldte Skandiamodel5 anslås det, at samfundet kan spare ca. 15 mio. kr. for hver borger, der får en uddannelse og beskæftigelse på tværs af en livsperiode. 5 Henvisning til Skandiamodellen AAB, Herredsvang, afd. 37. Indvielsen af et to km langt sundhedsspor med et kondiløb som, 105 beboere løb igennem på dagen. Foto: Simon Jeppesen 10 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 10 21/05/

11 Når boligorganisationerne samtidig i vid udstrækning bidrager til udgifterne til den forebyggende indsats, frigør det samtidig andre kommunale midler. Dette gælder bl.a. i forhold til eksempelvis afholdelsen af sundhedscafeerne, som hver uge når ud til rigtig mange aarhusianere. Værdien for beboeren bedre trivsel i boligforeningen Ensomhed, kriminalitet, arbejdsløshed, skilsmisse. Man kan være udsat på mange måder og niveauer, men bor man i en almen bolig i Aarhus, er der stadig større chance for, at man kan få hjælp, der, hvor man bor. Hos boligorganisationerne er fællesskab, sociale aktiviteter, regler for omgang med hinanden og brug af faciliteter en naturlig del af livet i området. Det gør det nemt at række ud og få flere involveret i et aktivt liv og dermed komme op i et højere socialt gear og videre med deres liv. Boligorganisationerne har en lang række boligsociale initiativer, som i meget stort omfang gennemføres i et godt samarbejde med de kommunale forvaltninger. Eksempelvis har indsatsen for bedre sundhed været et fælles tema i de sundhedscafeer, som blandt andet findes i boligområder i Viby Syd, Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Trige. Her har sygeplejersker fra Aarhus Kommune sammen med projektansatte fra boligorganisationerne tilbudt fortrolige sundhedsfremmende samtaler samt en række sundhedsmålinger. På fem år har der været ca besøg af omkring forskellige beboere. 6 Ensomhed er et lidt overset problem, som der dog aktuelt er fokus på (DR uge 17) men som hidtil har været svært at få greb om fra offentlig side. Derfor har boligorganisationerne i blandt andet Trige, Herredsvang, Frydenlund og Vandtårnsområdet taget initiativ til, at mænd, der normalt holder sig lidt for sig selv, kan mødes i sociale sammenhænge og få gavn af hinandens erfaringer og venskab. På mødestederne bestemmer mændene og mødes om at lave fælles aktiviteter, der interesserer dem i selskab med andre mænd. Herudover er der en lang række frivillige initiativer, der løbende understøtter det fællesskab, der udspiller sig i en almen boligafdeling (sport, hobby, interesser, it, mad, håndværk). Det er ofte inkluderende aktiviteter, således at også ældre, handicappede, børn og flygtninge deltager i aktiviteterne og dermed bliver en støtte til de gode fælles levevilkår. Eksempler på andre boligsociale indsatser i almene boligforeninger i Aarhus. Lektiecafeer Morgenmadsprojekter for skoleelever Praktikforløb Midlertidige ansættelser i byggeprojekter Egne lærlinge 6 Notat fra Fællessekretariatet om sundhedscafeerne Aarhus en mangfoldig by 11

12 Anvisninger sikrer ordentlige boliger til udsatte Værdien for Aarhus de personlige kriser forkortes og lettes Aarhus Kommune har adgang til at anvise lejere til hver fjerde almene familiebolig. Denne anvisningsret er et af de vigtigste værktøjer til at forebygge og løse sociale problemer blandt kommunens borgere. Uden det ville en relativ stor gruppe af ressourcesvage borgere mangle tag over hovedet og givetvis hurtigt blive værre stillet. Den kommunale anvisning er derfor et velegnet redskab til at arbejde med en række sociale opgaver som hjemløshed, en ny start ude af kriminalitet, afbøde virkninger af skilsmisser, sygdom og arbejdsløshed eller til at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Som nævnt i forrige afsnit er det af afgørende betydning, at der er nok almene boliger, således at anvendelsen af anvisningerne ikke resulterer i, at problemer koncentreres i bestemte områder, men at der netop er den balance, der gør, at også de, der har behov for hjælp, bosættes blandt andre, der måske kan støtte med mere velfungerende livsvilkår. Det er eksempelvis nødvendigt, hvis man fra kommunens side skal kunne forhindre, at f.eks. en skilsmisse betyder, at en familie splittes på tværs af kommunen, selv om job og skolegang stadig er samlet ét sted. De seneste fem år har Aarhus Kommune anvist boliger til aarhusianerne. Dette behov har kunnet dækkes, da der i alt har været en pulje på almene boliger, som kunne anvises. 7 Værdien for beboeren en ordentlig bolig, der er til at betale Har man behov for hjælp, er det næsten umuligt at komme på ret køl, hvis man ikke har en ordentlig bolig. Det er til gengæld netop, hvad de almene boligorganisationer tilbyder, når en almen bolig bliver anvist til borgere, der har behov for hjælp. Det almene tilbud igennem den kommunale anvisning står ofte i kontrast til ejer- og private lejeboliger, som tit er for dyre og kræver store indskud eller stor gældsætning, og som man selv skal finde frem til. Samtidig er udbuddet af sådanne boliger i bl.a. Aarhus meget beskedent. 7 Oversigt fra den sociale boliganvisning Aarhus Kommune 12 Aarhus en mangfoldig by

13 Det skal være let at flytte til Aarhus AARHUSbolig.dk Værdien for Aarhus let adgang til kommunen Aarhus Kommune vokser med flere tusinde personer om året. For Aarhus er det derfor vigtigt, at tilflyttere ikke oplever unødige forhindringer i forbindelse med tilflytningen til Aarhus. Sker det, risikerer byen, at interesserede tilflyttere vælger andre byer i oplandet. Heldigvis er der en støt stigende udvikling i antal tilmeldte på fra april 2012, hvor der var godt tilmeldte, er tallet steget til godt tilmeldte i februar når der ses bort fra det traditionelle fald i april. Uanset hvilke boligforhold tilflytteren forestiller sig, er et varieret godt udbud af almene boliger en god indgangsmulighed og her er det oplagte sted at starte. Flere vil være usikre 8 AARHUSbolig.dk apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 dec. 12 feb. 13 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 dec. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 dec. 14 feb. 15 apr. 15 Aarhus en mangfoldig by 13

14 Er man interesseret i en bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted på længden af deres ophold i Aarhus, på deres familiesituation eller deres jobsituation. Der kan derfor være fornuft i at starte i en almen bolig, hvor man ikke sætter sig i forpligtelser, der kan være svære at komme ud af, hvis forudsætningerne ændrer sig. Værdien for beboeren let og billigt Er man interesseret i en almen bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted. På har alle nemlig mulighed for at skabe sig et overblik over boligmuligheder på en enkel og overskuelig måde. Her kan man hurtigt se alle afdelinger med oplysninger om husleje og en række andre vigtige forhold. Man kan desuden indrette sin søgning, så man fokuserer på en drømmelejlighed eller blot en god bomulighed hurtigst muligt. Skriver man sig op til en eller flere boliger, er det naturligvis sikret, at det er billigt at stå på ventelisten. I Aarhus koster det derfor blot 100 kr. om året at stå på venteliste til de almene boliger. I takt med at nye almene boliger opføres, bliver de automatisk tilføjet 14 Aarhus en mangfoldig by

15 BL arkivfoto Boligkontoret i Hjortshøjn Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 15 Aarhus en mangfoldig by 15 21/05/

16 BL Danmarks Almene Boliger BL s kreds 5/Aarhus, Saralyst Alle 55, 8270 Højbjerg, , Tryk: Strandbygaard, Skjern 2015 Forsidefotos: Billede 1 og 3: Simon Jeppensen, billede 2: Kristine Kiilerich

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-110 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: 450565 Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d. 8.12.2005 Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere