Aarhus en mangfoldig by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus en mangfoldig by"

Transkript

1 Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/

2 Foto: Simon Jeppesen Det gode byliv kommer ikke af sig selv Aarhus er en fremragende by at bo i. For unge, børnefamilier, karrieremennesker og ældre såvel som for personer med særlige udfordringer giver Aarhus nogle unikke muligheder for at leve det gode liv. Det er netop derfor, at tusindvis af borgere hvert år kommer til Aarhus. Men sådan har Aarhus ikke altid været. Det er heller ikke sikkert, at det altid vil være sådan. Ejendomspriserne stiger flere steder med rekordfart, mens byen andre steder kæmper med markante sociale problemer. Derfor har Aarhus brug for en aktiv by- og boligpolitik, som kan bidrage til, at byen også fremover udvikler sig til glæde for alle grupper i byen. Mangfoldighed er nøglen til succes Tager man på ferie i udlandet, vil mange af os søge derhen, hvor man kan se livet udfolde sig i lokale omgivelser. Der, hvor kontrasterne mødes, og kulturerne rigtig får lov at vise sig. Mangfoldigheden er spændende og dragende, og det er jo også den, man i Aarhus søger, når man skal afdække sjælen i Aarhus. Så søger man imod latinerkvarteret, midtbyen, Frederiksbjerg og Trøjborg. Det er her, man kan møde forskelligheden, og her spændingerne opstår. Årsagen er typisk, at der i områderne er en meget blandet sammensætning af bylivet, hvor der både er forskellige mennesker, boliger af mange typer, butikker og fritidstilbud. Men en by er også arbejdspladser og boligområder, hvor man kan hvile ud imellem arbejdsdagene, og hvor man kan dyrke naboskabet og familien. Og et mere stille område som Højbjerg, men også nye om- 2 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 2 21/05/

3 råder i eksempelvis Hjortshøj og Lystrup fremstår for de fleste som harmoniske og velfungerende områder, som man gerne slår sig ned i. Et af de fælles karakteristika er, at der findes mange forskellige boligformer i områderne. I Skovvangskolens distrikt på Trøjborg, er der godt 25 pct. almene boliger samt en mængde private leje- og ejerboliger i forskellig størrelse og kvalitet. I Højbjerg, der dækkes af Kragelundskolen, Holme Skole og Rundhøjskolen, er der over 40 pct. almene boliger, mens resten hovedsageligt er private ejerboliger. Tallene viser, at blandingen af boligformer er en kilde til velfungerende boligområder. Samtidig tyder meget på, at boligpriser og kvarterenes attraktion stiger i takt med øget mangfoldighed af såvel boliger som befolkningsgrupper i områderne. Forskellighed skaber trivsel og hindrer sociale problemer Meget tyder på, at nogle af Aarhus mest attraktive kvarterer har opnået deres status igennem mangfoldighed. Det medfører trivsel for dem, der bor der og for dem, der besøger områderne. Kigger man i den anden ende af spektret for trivsel, er det netop manglen på mangfoldighed, der har ført til problemer. Aarhus har i dag enkelte udsatte boligområder. Her er man på kanten af et mætningspunkt, i forhold til hvor godt de sociale problemer kan løses. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det derfor en god investering at undgå sådanne problemer og at mindske presset på de allerede udsatte boligområder. Til forskel fra en del andre EU-lande udmærker den danske model for håndtering af boligsociale problemer sig ved, at man netop blander folk i de almene boligområder, til gavn for at alle kan udvikle gode netværk og socialt sammenhold. Denne blanding sikrer at der netop ikke opstår de massive og isolerede sociale problemer, som man ser i andre lande, og at alle netop får muligheder for at danne brugbare netværk. Aarhus forudsættes at vokse med boliger i de kommende år, og for at sikre det gode byliv og mulighed for en bæredygtig mangfoldighed anbefaler Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds at Aarhus Kommune udformer en by- og boligpolitik baseret på det princip, at 25 pct. af boligtilvæksten bør være almene boliger. Ændringer i eksisterende boligområder/uddannelsesområder bør ligeledes planlægges med en andel på 25 pct. almene boliger for øje. I konsekvens heraf opfordres byrådet til at afsætte de nødvendige midler til finansieringen af den almene boligudbygning. Det er en investering, som på mange måder giver et positivt afkast. Vi håber, at både byråd og lokalsamfundene i Aarhus er klar til at kæmpe for det gode byliv fremover. Det er vi. God læselyst, Boligorganisationerne i Aarhus BL s 5. kreds BL S 5. KREDS BL s 5 kreds dækker alle almene boligorganisationer i Aarhus. Organisationerne råder tilsammen over boliger i Aarhus. Hver 4. borger i Aarhus bor alment! BL s 5. kreds er en del af BL Danmarks Almene Boliger. BL er en interesse- og brancheorganisation for ca. 650 almene boligorganisationer med tilsammen boliger eller hver 5. danske bolig. Aarhus en mangfoldig by 3

4 Almene boliger er en god forretning for beboerne og for Aarhus Til forskel fra ejerboliger er en almen bolig attraktiv for de mennesker, der flytter til Aarhus uden at vide, hvor længe de skal bo her. I den situation er det en stor fordel, at man kan flytte ind i en velfungerende bolig uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt man kan komme af med den igen, hvis man får behov for at flytte igen. I en tid, hvor priserne på det private boligmarked i de store byer bliver ved med at gå op, er det vigtigt, at også studerende, tidsbegrænset ansatte og børnefamilier har råd til at slå sig ned i Aarhus som gode Brabrand Boligforening, afd. 4. Tre gange om ugen pakker lokale teenagere boldene ud og arrangerer boldspil på to baner i Gellerup. skatteydere, frem for i en ejerbolig i en af omegnskommunerne. For Aarhus Kommune er der store kontante fordele ved at have folk boende i almene boliger. Det viser beregninger fra Kommunernes Landsforening, (KL)1. I perioden har byggeriet af almene boliger faktisk betydet, at Aarhus Kommune har haft flere hundrede mio. kr. ekstra til rådighed på budgetterne, end hvis de samme mennesker havde boet i andre boformer. De markante millionbesparelser letter år efter år presset på den kommunale økonomi betydeligt, og budgetforbedringen svarer 1 Kilde: Håndbog om støttet boligbyggeri (KL) Kommuneforlaget kap. 4. Foto: Simon Jeppesen Værdien for Aarhus lave udgifter og fleksibelt boligmarked Foto: Simon Jeppesen 4 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 4 21/05/

5 nogenlunde til de kommunale investeringer, der har været i almene boliger. Hertil kommer en lang række fordele i forbindelse med udmøntningen af mange af Aarhus Kommunes politikområder, der giver større værdi, fordi de kan udmøntes i et samspil med de almene boligområder, og man derved forlænger rækkevidden af den kommunale indsats. Værdien for beboeren almene boliger er billige og fleksible Almene boliger er oftest billigere end tilsvarende ejer- og lejelejligheder. Først og fremmest er der ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Der er et offentligt tilskud til opførelsen som sikrer lokal indflydelse på boligtyper og omfang. Udlejeren er en almen boligorganisation, som fastsætter huslejen ud fra de omkostninger, der er knyttet til boligen, og der er en omfattende beboerindflydelse på både drift og sociale aktiviteter i boligområderne. Ud over de løbende udgifter sætter den almene boligorganisation også penge til side, der kan finansiere vedligehold af boligen. Herudover sikrer et kommunalt tilsyn og et beboerklagenævn, at reglerne følges. Som beboer betaler man derfor ikke mere end højst nødvendigt i husleje. Det giver en masse borgere, som ikke har råd til dyre leje- eller ejerlejligheder, mulighed for at få en ordentlig og tilstrækkeligt stor bolig til en rimelig pris. De almene boliger kræver heller ikke noget stort indskud ved indflytning, og de henvender sig derfor til en meget større del af befolkningen end andre boligtyper. Endelig har man som beboer i en almen bolig den fordel, at man via den fælles venteliste og oprykningssystemet kan flytte relativt hurtigt og enkelt rundt efter udvikling i livssituation. Phillip i sort t-shirt bor her i Rytterparken. De tre venner studerer alle medicin på ottende semester. Vi skulle have været til forlæsning, fortæller Philip. Foto: Simon Jeppesen Aarhus en mangfoldig by 5 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 5 21/05/

6 BL arkivfoto AAB i Hjortshøj Almene boliger skaber vækst og beskæftigelse Værdien for Aarhus investeringer skaber job og øger skatteindtægterne Over de seneste 10 år har de almene boligorganisationer hvert år investeret gennemsnitligt 770 mio. kr. i renovering af eksisterende boliger.2 Disse investeringer er under finanskrisen faldet på et tørt sted og har bidraget til udviklingen af Aarhus, jobskabelse samt flere penge i kommunekassen. For beskæftigelsen i Aarhus har gevinsten også været stor. For hver gang, den almene sektor investerer 1 mio. kr., skaber det arbejde i et år til minimum en ansat i byggeriet. Dermed har de årlige investeringer sikret konstant arbejde til imellem 700 og 800 borgere i Aarhus-området. Samtidig skaber de store investeringer i renovering og nybyggeri anslået en praktik- eller læreplads for hver 10 mio. kr., der investeres. På den måde har de almene boligorganisationer om nogen været med til at holde byggearbejderne i beskæftigelse. Kommunekassen har også fået flere indtægter fra indkomstskat på lønnen hos de ansatte i byggeriet. Under forudsætning af kommende regeringers fortsatte velvilje til at lade Landsbyggefonden støtte de mange renoveringer vil niveauet i Aarhus-området fortsætte de kommende år. 2 Notat vedr. renoveringsinvesteringer (+ LBF oversigter 2a og 2b) 6 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 6 21/05/

7 Boligforeningen Århus Omegn, Rosenhøj, afd. 2. Heewad arbejder som pladsmand under renoveringen af Rosenhøj. Han er ansat igennem projektet Byg Op, der formidler arbejde mellem beboere og byggeriet. Foto: Simon Jeppesen Brabrand Boligforening i Hasselager BL arkivfoto Værdien for beboeren flere og bedre almene boliger Beboerne i mere end almene boliger i Aarhus vil i den 10-års periode, vi er midt i, få deres bolig renoveret til moderne standard. Forbedringerne omfatter bl.a. nye udearealer, øget tilgængelighed, nye køkkener, nye vinduer, energioptimering, it-kabling samt en lang række andre forbedringer. Samtidig sker større forbedringer med støtte fra alle andre almene boliger via Landsbyggefonden. Huslejerne holdes derfor på et rimeligt niveau, hvor alle kan være med. Ud over de mange renoveringer har boligorganisationerne i Aarhus opført nye, attraktive boliger i bl.a. Aarhus Ø, Hasselager, Hjortshøj, Lystrup, Mårslet og Tranbjerg. Her har både aarhusianere uden kendskab til den almene boligform, såvel som beboere fra andre almene boliger, fået mulighed for at flytte ind i en nybygget bolig, der er til at betale. Aarhus en mangfoldig by 7

8 I den nye del af Aarhus Havn ligger kollegiet Det Store Havnehus tæt på skov og vand. Det Store Havnehus er et 0-energihus, som går et langt skridt foran, når det kommer til bæredygtigt nybyggeri. Foto: Kristine Kiilerich Almene boliger er Aarhus grønne motor Værdien for Aarhus de almene boliger hjælper Aarhus med at blive klimaneutral De almene boligorganisationer er med blandt de forreste, når Aarhus mål om at blive klimaneutral i 2030 skal indfris. Faktisk har de almene boligorganisationer siden 2010 investeret op imod 700 mio. kr. i miljøforbedringer af boligerne.3 Fordi hele 40 pct. af danskernes energiforbrug kommer fra boligen, har disse investeringer stor betydning for, at Aarhus rykker nærmere 2030-målet. 3 LBF skema 2a Boligorganisationerne har blandt andet bidraget med fremsynede energirenoveringer i Langkærparken og fremsynet nyt 0-energibyggeri flere steder i Aarhus. Ud over de knap 700 mio. kr., der allerede er investeret i klima- og miljøforbedringer, har boligorganisationerne i Aarhus afsat et lignende beløb de kommende fem år til miljøforbedringer i de almene boliger. Det kommer bl.a. til at dreje sig om 28 renoveringsprojekter, der tilsammen omfatter boliger.4 4 LBF skema 2b 8 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 8 21/05/

9 Værdien for beboeren grønne boligforbedringer Mens mange danskere er blevet mere tilbageholdende med grønne forbedringer af deres bolig, er situationen en anden for mange aarhusianere i almene boliger. Her lever den grønne omstilling i bedste velgående, og der bliver årligt investeret store millionbeløb i klimavenlige tiltag drevet af beboerbeslutninger i afdelingerne. Indeklimaforbedringerne har været en del af de renoveringsprojekter, der er gennemført i den enkelte afdeling. De er finansieret af en beskeden huslejestigning samt støtte fra Landsbyggefonden. På den måde har beboerne i de almene boliger bidraget væsentligt til opfyldelsen af Aarhus Kommunes CO2 -reduktionsmål. Eksempler på markante energibesparelser i almene boligforeninger i Aarhus. Århus Omegn Besparelse på 4 GWh fordelt på 840 boliger, svarende til en besparelse på 50 pct. Boligkontoret Besparelse på kwh fordelt på 639 boliger, svarende til en besparelse på 42 pct. Ringgården Besparelse på kwh fordelt på 394 boliger, svarende til en besparelse på 40 pct. Aarhus en mangfoldig by 9 Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 9 21/05/

10 En hjælpende hånd til dem, der har behov Værdien for Aarhus forebyggende indsatser reducerer de offentlige udgifter Alle samfund har sociale problemer, men der findes et utal af måder at håndtere dem på. I Danmark har vi valgt at sige, at den bedste måde at hjælpe på er at involvere alle i samfundslivet frem for at isolere i grupper, der kan, og dem, der ikke kan. Ideen er, at alle opnår værdi ved at blande samfundsgrupperne, og at det på den måde mindsker de sociale problemer og behovet for særlige indsatser. Når boligorganisationerne tager et boligsocialt ansvar, er det en del af de almene boligorganisationers DNA, og det er ikke kun til fordel for de berørte. Aarhus Kommune drager også fordel af indsatserne. Ligningen er enkel: Mere trivsel og bedre sundhed fører til øget beskæftigelse og deltagelse i samfundet. Det er svært at sætte disse effekter på formel, men med den såkaldte Skandiamodel5 anslås det, at samfundet kan spare ca. 15 mio. kr. for hver borger, der får en uddannelse og beskæftigelse på tværs af en livsperiode. 5 Henvisning til Skandiamodellen AAB, Herredsvang, afd. 37. Indvielsen af et to km langt sundhedsspor med et kondiløb som, 105 beboere løb igennem på dagen. Foto: Simon Jeppesen 10 Aarhus en mangfoldig by Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 10 21/05/

11 Når boligorganisationerne samtidig i vid udstrækning bidrager til udgifterne til den forebyggende indsats, frigør det samtidig andre kommunale midler. Dette gælder bl.a. i forhold til eksempelvis afholdelsen af sundhedscafeerne, som hver uge når ud til rigtig mange aarhusianere. Værdien for beboeren bedre trivsel i boligforeningen Ensomhed, kriminalitet, arbejdsløshed, skilsmisse. Man kan være udsat på mange måder og niveauer, men bor man i en almen bolig i Aarhus, er der stadig større chance for, at man kan få hjælp, der, hvor man bor. Hos boligorganisationerne er fællesskab, sociale aktiviteter, regler for omgang med hinanden og brug af faciliteter en naturlig del af livet i området. Det gør det nemt at række ud og få flere involveret i et aktivt liv og dermed komme op i et højere socialt gear og videre med deres liv. Boligorganisationerne har en lang række boligsociale initiativer, som i meget stort omfang gennemføres i et godt samarbejde med de kommunale forvaltninger. Eksempelvis har indsatsen for bedre sundhed været et fælles tema i de sundhedscafeer, som blandt andet findes i boligområder i Viby Syd, Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Trige. Her har sygeplejersker fra Aarhus Kommune sammen med projektansatte fra boligorganisationerne tilbudt fortrolige sundhedsfremmende samtaler samt en række sundhedsmålinger. På fem år har der været ca besøg af omkring forskellige beboere. 6 Ensomhed er et lidt overset problem, som der dog aktuelt er fokus på (DR uge 17) men som hidtil har været svært at få greb om fra offentlig side. Derfor har boligorganisationerne i blandt andet Trige, Herredsvang, Frydenlund og Vandtårnsområdet taget initiativ til, at mænd, der normalt holder sig lidt for sig selv, kan mødes i sociale sammenhænge og få gavn af hinandens erfaringer og venskab. På mødestederne bestemmer mændene og mødes om at lave fælles aktiviteter, der interesserer dem i selskab med andre mænd. Herudover er der en lang række frivillige initiativer, der løbende understøtter det fællesskab, der udspiller sig i en almen boligafdeling (sport, hobby, interesser, it, mad, håndværk). Det er ofte inkluderende aktiviteter, således at også ældre, handicappede, børn og flygtninge deltager i aktiviteterne og dermed bliver en støtte til de gode fælles levevilkår. Eksempler på andre boligsociale indsatser i almene boligforeninger i Aarhus. Lektiecafeer Morgenmadsprojekter for skoleelever Praktikforløb Midlertidige ansættelser i byggeprojekter Egne lærlinge 6 Notat fra Fællessekretariatet om sundhedscafeerne Aarhus en mangfoldig by 11

12 Anvisninger sikrer ordentlige boliger til udsatte Værdien for Aarhus de personlige kriser forkortes og lettes Aarhus Kommune har adgang til at anvise lejere til hver fjerde almene familiebolig. Denne anvisningsret er et af de vigtigste værktøjer til at forebygge og løse sociale problemer blandt kommunens borgere. Uden det ville en relativ stor gruppe af ressourcesvage borgere mangle tag over hovedet og givetvis hurtigt blive værre stillet. Den kommunale anvisning er derfor et velegnet redskab til at arbejde med en række sociale opgaver som hjemløshed, en ny start ude af kriminalitet, afbøde virkninger af skilsmisser, sygdom og arbejdsløshed eller til at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Som nævnt i forrige afsnit er det af afgørende betydning, at der er nok almene boliger, således at anvendelsen af anvisningerne ikke resulterer i, at problemer koncentreres i bestemte områder, men at der netop er den balance, der gør, at også de, der har behov for hjælp, bosættes blandt andre, der måske kan støtte med mere velfungerende livsvilkår. Det er eksempelvis nødvendigt, hvis man fra kommunens side skal kunne forhindre, at f.eks. en skilsmisse betyder, at en familie splittes på tværs af kommunen, selv om job og skolegang stadig er samlet ét sted. De seneste fem år har Aarhus Kommune anvist boliger til aarhusianerne. Dette behov har kunnet dækkes, da der i alt har været en pulje på almene boliger, som kunne anvises. 7 Værdien for beboeren en ordentlig bolig, der er til at betale Har man behov for hjælp, er det næsten umuligt at komme på ret køl, hvis man ikke har en ordentlig bolig. Det er til gengæld netop, hvad de almene boligorganisationer tilbyder, når en almen bolig bliver anvist til borgere, der har behov for hjælp. Det almene tilbud igennem den kommunale anvisning står ofte i kontrast til ejer- og private lejeboliger, som tit er for dyre og kræver store indskud eller stor gældsætning, og som man selv skal finde frem til. Samtidig er udbuddet af sådanne boliger i bl.a. Aarhus meget beskedent. 7 Oversigt fra den sociale boliganvisning Aarhus Kommune 12 Aarhus en mangfoldig by

13 Det skal være let at flytte til Aarhus AARHUSbolig.dk Værdien for Aarhus let adgang til kommunen Aarhus Kommune vokser med flere tusinde personer om året. For Aarhus er det derfor vigtigt, at tilflyttere ikke oplever unødige forhindringer i forbindelse med tilflytningen til Aarhus. Sker det, risikerer byen, at interesserede tilflyttere vælger andre byer i oplandet. Heldigvis er der en støt stigende udvikling i antal tilmeldte på fra april 2012, hvor der var godt tilmeldte, er tallet steget til godt tilmeldte i februar når der ses bort fra det traditionelle fald i april. Uanset hvilke boligforhold tilflytteren forestiller sig, er et varieret godt udbud af almene boliger en god indgangsmulighed og her er det oplagte sted at starte. Flere vil være usikre 8 AARHUSbolig.dk apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 dec. 12 feb. 13 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 dec. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 dec. 14 feb. 15 apr. 15 Aarhus en mangfoldig by 13

14 Er man interesseret i en bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted på længden af deres ophold i Aarhus, på deres familiesituation eller deres jobsituation. Der kan derfor være fornuft i at starte i en almen bolig, hvor man ikke sætter sig i forpligtelser, der kan være svære at komme ud af, hvis forudsætningerne ændrer sig. Værdien for beboeren let og billigt Er man interesseret i en almen bolig i Aarhus, behøver man kun lede et sted. På har alle nemlig mulighed for at skabe sig et overblik over boligmuligheder på en enkel og overskuelig måde. Her kan man hurtigt se alle afdelinger med oplysninger om husleje og en række andre vigtige forhold. Man kan desuden indrette sin søgning, så man fokuserer på en drømmelejlighed eller blot en god bomulighed hurtigst muligt. Skriver man sig op til en eller flere boliger, er det naturligvis sikret, at det er billigt at stå på ventelisten. I Aarhus koster det derfor blot 100 kr. om året at stå på venteliste til de almene boliger. I takt med at nye almene boliger opføres, bliver de automatisk tilføjet 14 Aarhus en mangfoldig by

15 BL arkivfoto Boligkontoret i Hjortshøjn Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 15 Aarhus en mangfoldig by 15 21/05/

16 BL Danmarks Almene Boliger BL s kreds 5/Aarhus, Saralyst Alle 55, 8270 Højbjerg, , Tryk: Strandbygaard, Skjern 2015 Forsidefotos: Billede 1 og 3: Simon Jeppensen, billede 2: Kristine Kiilerich

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Jeg synes, at det er et godt oplæg, som sigter mod et Aarhus, sådan som jeg gerne vil have min by.

Jeg synes, at det er et godt oplæg, som sigter mod et Aarhus, sådan som jeg gerne vil have min by. Trine Birk Fra: MTM-ByudviklingogMobilitet Sendt: 2. september 2015 07:46 Til: Trine Birk Emne: VS: Ny boligpolitik Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Fra: Jeanette [mailto:jeanette.christensen@pc.dk]

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 Del: Danmarks største kommuner håber på bedre integration, når flygtninge

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Den almene sektor i Danmark Den almene sektor og forstaden Segregationen Hvad så? Fremtiden Der findes godt 500.000

Læs mere

Strategi 2019 Århus Omegn

Strategi 2019 Århus Omegn Strategi 2019 Århus Omegn Overordnet mål med Strategi 2019: At sikre en fælles retning for alle i Århus Omegn. Det skal ske gennem kommunikation og åbenhed. 1. Idégrundlag Vi vil skabe gode sunde boliger

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

SFI-konference d. 17/11-2011

SFI-konference d. 17/11-2011 SFI-konference d. 17/11-2011 Case om annoncerings-udlejningsforsøg i Rosenhøj BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN SKANDERBORGVEJ 168 8260 VIBY J Årets Boligområde Rosenhøj i skiller sig på mange punkter ud fra

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere