Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimat over fremtidig trafik til IKEA"

Transkript

1 BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA

2 Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet af transaktioner ved IKEA Århus og IKEA Taastrup. Trafik retningsfordeling baseres på en vurdering af IKEAs kundeopland. Den planlagte IKEA er på m 2 med omkring parkeringspladser. Den endelige størrelse og antal parkeringspladser afhænger af detailplanlægningen. Trafiktælling Århus Dette afsnit beskriver resultatet af en manuel og maskinel tælling foretaget ved IKEA Århus i uge 45 i november Den maskinelle tælling blev foretaget ved udkørslen fra IKEA Århus fra mandag d. 5. november 2007 til mandag d. 12. november For at sikre en høj kvalitet af tællingen blev trafikken talt to forskellige og uafhængige steder ved udkørslen. Resultaterne viser en forskel på 0,4 %, hvilket er helt tilfredsstillende og der er i det følgende anvendt et gennemsnit af de to tællinger. Som en kontrol af den maskinelle tælling blev trafikken torsdag d. 8. november 2007 talt manuelt om eftermiddagen kl både ved ind- og udkørslen. En sammenligning af den manuelle og maskinelle tælling viser, at der er stor overensstemmelse mellem resultaterne af tællingerne. De små forskelle kan forklares med usikkerhed i tidsregistreringen, set i lyset af, at der i gennemsnit kører 3-4 køretøjer ud hvert minut. 8. november 2007 Manuel Maskinel Forskel [antal] Kl Kl Kl Kl Sum Tabel 1: Sammenligning af maskinel og manuel tælling for antal udkørende køretøjer torsdag d. 8. november 2007 Ud fra den maskinelle tælling blev timetrafikken torsdagen kl bestemt til at 9 % af døgntrafikken. Tællingen viste samtidig at 90 % af trafikken var personbiler uden trailer.

3 Antal transaktioner IKEA Århus/Taastrup Antallet af transaktioner ved kassen for IKEA Århus ( m 2 inkl. fjernlager) og IKEA Taastrup (omkring m 2 ) er sammenlignet. Antallet af transaktioner er størst i Århus (3 % større i året og 1 % større i året ). Størrelsen på bygningen er således ikke afgørende for hvor mange transaktioner og hvor meget trafik der genereres. På Figur 1 og Figur 2 ses variationen i antallet af transaktioner. Det ses at november er en gennemsnitlig måned (1 % større end gennemsnittet). Derimod er torsdag noget mindre end gennemsnittet (10 % mindre end gennemsnittet) Århus Taastrup Århus Taastrup Gennemsnitligt antal besøgende på en dag Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 1: Fordeling af transaktioner ved kassen i løbet af året Århus Taastrup Århus Taastrup Gennemsnitligt antal besøgende på en dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Figur 2: Fordeling af transaktioner ved kassen i løbet af ugen

4 Antal transaktioner i forhold til tælling Den talte trafik ved den maskinelle tælling sammenholdes med antal transaktioner ved kassen. Normalt antages det at én bil giver mindst én transaktion ved kassen. Antal køretøjer Døgn Antal transaktioner ved kassen* Mandag d. 5. november Tirsdag d. 6. november Onsdag d. 7. november Torsdag d. 8. november Fredag d. 9. november Lørdag d. 10. november Søndag d. 11. november Tabel 2: Maskinel tælling uge 45, 2007 IKEA Århus *Antallet er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag Antallet af transaktioner ved kassen den uge hvor biltrafikken blev talt var gennemsnitligt For hverdagene mandag-torsdag var den gennemsnitligt transaktioner. Nogle dage er der flere transaktioner end antal biler, hvilket kunne tyde på at parkeringspladsen ved IKEA er fuldt belagt og kunderne parkerer ved nabobutikkerne som Ilva, Silvan, Arla, ekstern samt på vejene omkring boligvarehuset. Andre dage er der flere biler end transaktioner. I forbindelse med tællingen torsdag d. 8. november 2007 havde parkeringspladsen ikke præg af at være kaotisk eller overbelagt, hvilket tyder på at IKEA Århus kunder på normale hverdage parkerer på IKEAs parkeringsplads. Summen af det talte mandag torsdag: køretøjer transaktioner ved kassen Dette svarer til, at hvert køretøj i gennemsnit genererer én transaktion. Der kan således ses bort fra at kun ca. 90 % af kunderne kører i bil og det må formodes at nogle kunder parkerer ved nabobutikkerne. Disse to forhold antages at udligne hinanden. Antallet af transaktioner er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag. Fremtidig trafik til IKEA Aalborg IKEA Århus har gennemsnitligt haft transaktioner i døgnet for mandagtorsdag i året Antallet af transaktioner svarer til antallet af biler dvs. at der gennemsnitligt er biler til og fra IKEA Århus om dagen. Den kommende IKEA Aalborg kan sammenlignes med IKEA Århus på følgende områder, baseret på oplysninger fra IKEA: Kundepotentialet udgør 50 % af potentialet for IKEA Århus (indbyggere pr. 1. januar 2007 i Aalborg og Århus %) Antal besøgende i 2014 vurderes at udgøre 43 % af IKEA Århus Omsætningen i 2014 vurderes at udgøre 50 % af IKEA Århus

5 Butiksstørrelsen bliver 65 % større end IKEA Århus Antallet af parkeringspladser bliver ca. 3,5 gange flere end IKEA Århus Der er dermed en række forhold der taler for at IKEA Aalborg besøges af færre biler end IKEA Århus. Modsat er der forhold der taler for at IKEA Aalborg nogle dage kan besøges af betydeligt flere biler, fordi det bygges langt større med en højere kapacitet både i butik og parkeringskapacitet. IKEA Aalborg vil dermed have potentialet for dage med mange flere kunder end Århus. Samlet set skønnes det at IKEA Aalborg vil få en trafik på 55 % af trafikken for IKEA Århus. Det gennemsnitlige antal biler i løbet af året til IKEA Aalborg vil dermed blive biler til og bil fra IKEA om dagen (2.836*0,55). Til brug for kapacitetsberegninger tages der udgangspunkt i en 95%-fraktil, der giver biler til og biler fra i Til sammenligning har COWI beregnet at IKEA på en gennemsnitlig dag genererer biler til og biler fra. COWIs beregning af trafikken er sket ud fra en vurdering af hvor meget trafik butikker i City Syd i dag generer og ikke som i dette notat en konkret vurdering trafikken til en IKEA. I forhold til 95%-fraktilen på biler til og biler fra i 2007 svarer det til en forskel på 15 %. Videre i beregningerne anvendes de beregnede tal for IKEA på en gennemsnitlig dag på biler i støjberegningerne og på biler til og fra ved 95%-fraktilen i kapacitetsberegningerne. Ved kapacitetsberegningerne foretages endvidere en følsomhedsberegning med COWIs trafiktal. Spidstimetrafikken for en torsdag kl for IKEA Århus mandag-torsdag udgør 9 % mens den for Aalborg på Krebsen og Stenbukken i dag udgør omkring 13 %. Det vælges at benytte 11 % som spidstimetrafikandel til IKEA. Dette svarer til at der en gennemsnitlig torsdag vil køre 170 biler til og 170 biler fra IKEA Aalborg. Det vælges at dimensionere vejanlægget til en 95 %-fraktil svarende til at trafikken kun vil være større nogle få mandage-torsdage om året. Hermed bliver trafikken 260 biler til og 260 biler fra IKEA Aalborg.

6 Hverdagsgennemsnit: transaktioner 50 % fraktil: transaktioner 85 % fraktil: transaktioner 95 % fraktil: transaktioner Antal transaktioner Figur 3: Årsvariation i antal transaktioner IKEA Århus for hverdag (man-torsdag) Antallet er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag Dage Ved IKEA Århus har der de seneste to år været en stigning i omsætningen på 8 %, mens biltrafikken vurderes at være steget med 2 %. For IKEA Aalborg regnes med år 2012 som dimensioneringsår. Der forventes en årlig vækst på 2 % i IKEA Århus til det første normale hele åbningsår for IKEA Aalborg i Trafikken i Aalborg fremskrives derfor så den vil bliver 290 biler til og 290 biler fra IKEA Aalborg for 95%-fraktilen og 190 biler til og 190 biler fra ved den gennemsnitlige belastning. Der indregnes dermed ikke et yderligere trafikspring ved åbningen af IKEA Aalborg. Samtidig beregnes et scenarium 8 år ude i fremtiden (2020). Her forventes trafikken at fortsætte med at stige med 2 % om året til 335 køretøjer til IKEA og 335 køretøjer fra IKEA for 95%-fraktilen og 220 biler til og 220 biler fra ved den gennemsnitlige belastning. Den øvrige trafik forventes også at stige med 2 % om året som den har gjort de seneste år. Den samlede trafik til IKEA området forventes derfor at blive: Antal biler til og fra, pr. retning Beregning Torsdag Døgntrafik, (formål) torsdag 95%-fraktil (kapacitet) 2012 Gennemsnit (støj) 95%-fraktil (kapacitet) 2020 Gennemsnit (støj) Tabel 3: Mertrafik som følge af ny IKEA på m 2 for prognoseår 2012 og 2020

7 Døgntrafikken i Tabel 3 afspejler 95 %-fraktilen og den gennemsnitlige trafik i 2012 og Trafikken for 95 %-fraktilen anvendes ved dimensionering af vejnettet mens den gennemsnitlige trafik anvendes til støjberegninger. Den kommende IKEA Aalborg på m 2 med 290 biler til og 290 biler fra i 2012 (gennemsnit 190) og 335 biler til og 335 biler fra i 2020 (gennemsnit 220) kan sammenlignes med: IKEA Århus blev talt til 220 biler kl i november Opskrevet til et gennemsnitligt for hele året er det 244 biler. IKEA Taastrup blev talt til ca. 340 biler kl i maj Opskrevet til et gennemsnitligt for hele året er det 384 biler. Lørdage er gennemsnitlig 12 % større end en gennemsnitlig mandagtorsdag.

8 Biltrafikkens rutevalg I trafikmodellen er retningsfordelingen af trafikken også indlagt. Her opdeles trafikken til City Syd på 5 veje. For den nye trafik til IKEA anvendes samme retningsfordeling som i øvrigt er gældende for City Syd: 50 % via Hobrovej nord 12 % via Hobrovej syd 25 % via Nibevej (det anslås at halvdelen kører ad Hobrovej til IKEA) 11 % via Letvadvej 2 % via Dallvej Set fra IKEAs placering betyder det at trafikken fra nord kommer ad 4 veje inden de samles til Hobrovej. Dette betyder at 75 % af trafikken kommer fra Hobro nord, 13 % fra Nibevej ad de interne veje og 12 % fra syd ad Hobrovej. Retningsfordelingen er vist på Figur % 11 % 25 % 12 % 13 % 2% 12 % Figur 4: Trafikken vejvalg til IKEA jf. trafikmodel Trafikken i modsat retning fra IKEA forventes at fordele sig på samme ruter. Eneste ændring er at trafikken fra Hobrovej nord, der benytter sig af den direkte shunt ind til IKEA kører ud via det nye signalregulerede signalkryds på Krebsen og videre gennem rundkørslen til Hobrovej.

9 Trafiksimuleringer Der er foretaget trafiksimuleringer i spidstimen torsdag kl vha. programmet VISSIM af hovedforslaget for 2012 og Hovedforslaget omfatter en række mindre forventede interne vejændringer bl.a. en ny rundkørsel i krydset Vægten/Løven, en ny vej mellem Stenbukken og Fiskene og en delvis lukning af Stenbukken mod Vægten. Ved krydset Stenbukken/Vægten kan der således kun køres højre ind og højre ud. De venstresvingende fra Vægten mod Stenbukken vender i den nye rundkørsel Vægten/Løven mens venstresvingende fra Stenbukken vurderes at vil køre ad den nye vej mellem Stenbukken og Fiskene og videre ad Fiskene. Der kan i den videre planlægning ske en ændring af selve udformningen af løsningsforslagene internt i City Syd. Derudover indgår en udvidelse af Hobrovej til 4 spor og en ombygning af Krebsen. Som datainput er benyttet trafikmodellen for hovedforslaget. Modellen er kalibreret efter de gennemførte trafiktællinger i januar 2008 og opskrevet til det pågældende analyseår med en årlig trafikstigning på 2 %. Trafikken i modellen regnes i gennemsnitlig hverdagsdøgntrafik. Det antages at torsdag kl udgør 11 % af døgntrafikken. Der er taget udgangspunkt i eksisterende signalgruppeplaner, som er justeret i forhold til den fremtidige trafik. For at tage højde for at vejnettet er belastet i perioderne før spidstimen, er der indlagt en trafikal forbelastning på 15 min. For at afdække tilfældige variationer i ankomstfordelingen er der gennemført 10 simulationer. Figur 5: Simuleringsområde

10 I både år 2012 og 2020 afvikles trafikken i hovedforslaget på et acceptabelt niveau uden alvorlige afviklingsproblemer. I år 2020 er trafikken ikke mindst på Hobrovej steget til et niveau, hvor trafikken afvikles tæt på kapacitetsgrænsen og hvor små ændringer i trafikintensiteten kan medføre kødannelser. Kødannelserne bliver dog afviklet i løbet af kort tid. Generelt viser trafiksimuleringen, at trafikken både i 2012 og 2020 afvikles på et acceptabelt niveau uden alvorlige afviklingsproblemer. Særligt afvikles trafikken i den sydlige del af City Syd omkring den planlagte IKEA uden problemer både i 2012 og De steder hvor der i 2020 kan være en lille risiko for kødannelser er i rundkørslerne Hobrovej/Krebsen og Vægten/Løven samt i det signalregulerede kryds Hobrovej/Vægten samt hvor Hobrovej mod syd går fra en 4-sporet til en 2-sporet vej. Dette som følge af den store trafik på Hobrovej, hvor trafikken er steget til et niveau tæt på kapacitetsgrænsen, hvorfor der ikke skal meget ekstra trafik til før der bliver kødannelser. Desuden er der mange bilister der ønsker at køre til venstre fra Vægten ind på Stenbukken og derfor foretager en U-vending i rundkørslen Vægten/Løven. Eventuelle kødannelser vil blive afviklet i løbet af kort tid. Hvis de overordnede udbygninger af vejnettet gennemføres som foreslået, vil der igen være ledig kapacitet på Hobrovej. I følgende afsnit beskrives trafikafviklingen i udvalgte kryds en torsdag i spidstimen kl Rundkørslen Hobrovej/Krebsen En udbygning af rundkørslen til to spor betyder at trafikken afvikles uden nævneværdige problemer. For trafikken fra nord vil der være de største kødannelser, hvor der i 2012 vil der være en gennemsnitlig kølængde på 5 m, svarende til 1 bil og en maksimal kølængde på 85 m, svarende til omkring 15 biler. I 2020 vil den gennemsnitlige kødannelse være steget til 10 m, svarende til 2 biler og en maksimal kølængde på 110 m, svarende til omkring 20 biler. For trafikken fra syd ad Hobrovej vil kødannelserne ikke være så store. Således forventes der i både 2012 og 2020 en gennemsnitlig kølængde på under 5 m, svarende til 1 bil og en maksimal kølængde på 40 og 50 m, svarende til under 10 biler i kø.. For trafikken fra Krebsen vil der i 2012 forventes en gennemsnitlig kølængde på 10 m, svarende til 2 biler og en maksimal kølængde på 50 m, svarende til under 10 biler i kø. I 2020 bliver kødannelserne større med i en gennemsnitligt kølængde på 20 m, svarende til 5 biler og en maksimal kølængde på 80 biler, svarende til omkring 15 biler. Krydset Krebsen/Stenbukken Dette kryds bliver ombygget fra et vigepligtsreguleret T-kryds til et signalreguleret fire-benet kryds med IKEAs nye tilslutning. Hverken i 2012 eller 2020 viser trafiksimuleringen alvorlige kødannelser. De gennemsnitlige kølængder er således på op mod 10 m, svarende til 2 biler. De

11 maksimale kølængder er m svarende til 3-6 biler. For Stenbukken er den maksimale kølængde dog 70 m, svarende til omkring 15 biler. Rundkørslen Krebsen/Fiskene Trafikken gennem rundkørslen får kun en mindre stigning som følge af hovedforslaget. Dette betyder at rundkørslen kan afvikle trafikken uden kødannelser. Øvrig trafikafvikling i den sydlige del af City Syd Trafiksimuleringen dækker også Vægten. Her er der ikke udtrukket oplysninger om kølængder. Det generelle indtryk er at trafikken i både 2012 og 2020 afvikles uden nævneværdige kødannelser. I kortere perioder kan der være afviklingsproblemer i rundkørslen Vægten/Løven som følge af de mange trafikanter der foretager en U-vending for at kunne køre ind ad Stenbukken. Udover de nævnte gennemførte trafiksimuleringer af hovedforslaget er der også gennemført simuleringer uden den direkte indkørsel fra Hobrovej til IKEA. Dette betyder at trafikken der kommer fra nord ad Hobrovej skal køre ad Krebsen til IKEA. Kapacitetsmæssigt vil dette medføre lidt kortere kødannelser i rundkørslen Hobrovej/Krebsen men betydelige længere kødannelser i krydset Krebsen/Stenbukken. En ændring i signalstyringen kan dog mindske problemet på bekostning af afviklingen fra Stenbukken og IKEA. Som alternativ er der også gennemført en simulering, hvor krydset Hobrovej/Krebsen signalreguleres. Umiddelbart giver dette en dårligere trafikafvikling, men også her kan en optimering af signalet og flere kørespor forbedre afviklingen. En signalregulering af krydset vil betyde fordele fordi krydset nemmere kan tilpasses trafikmængderne ved ændring i geometri i antallet af svingbaner og optimering af signalstyring. Desuden vil signalstyring betyde at de lette trafikanter vil kunne krydse Hobrovej. I den videre detailplanlægning skal krydsudformningen fastlægges. Endelig er der til sammenligning gennemført en trafiksimulering der viser trafikafviklingen hvis Stenbukken lukkes og deraf en omlægning af den interne trafik. Trafiksimuleringen af denne situation viser store omlægninger af trafikken og deraf kapacitetsproblemer på både den sydlige del af Stenbukken, på Krebsen og på Hobrovej. En lukning af Stenbukken mod nord bør først ske når de planlagte overordnede udbygninger af vejnettet er gennemført. For at vise følsomheden i trafiktallene for IKEA er der også gennemført en beregning med et lidt højere estimat af IKEA-trafikken som bestemt i COWIs vurdering af IKEAs trafiktal. Trafikken til og fra IKEA øges således med 15 %. Simuleringen viser marginalt øgede kølængder på vejnettet.

12 Støjberegninger Figur 6: Støjberegning for 2008

13 Figur 7: Støjberegning, 2012-scenarie

14 Figur 8: Støjberegning, 2020-scenarie

15 Figur 9: Differencekort

16 Figur 10: Differencekort

17 Figur 11: Differencekort

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

KRONPRINS FREDERIKS BRO OG OMKØRSELSVEJEN I FREDERIKSSUND

KRONPRINS FREDERIKS BRO OG OMKØRSELSVEJEN I FREDERIKSSUND Januar 1999 KRONPRINS FREDERIKS BRO OG OMKØRSELSVEJEN I FREDERIKSSUND Muligheder for kapacitetsforbedringer og alternative forbindelser Frederiksborg Amt, Frederikssund, Jægerspris og Skibby Kommuner Rapporten

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

VVM-redegørelse med Miljørapport IKEA April 2008

VVM-redegørelse med Miljørapport IKEA April 2008 VVM-redegørelse med Miljørapport IKEA April 2008 VVM-redegørelsen med Miljørapport er udarbejdet af Odense Kommune, Byplan. Arbejdet er påbegyndt i efteråret 2007, og der kan forekomme oplysninger, som

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Svar til indsigere Egnsplanvej, Nyt tilslutningsanlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd 15. december 2009 Aalborg

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse NOTAT 29. marts 2012 Rev3. 16. maj 2012 RAR/LBP/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 2 Trafiktællinger... 3 2.1

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Håndbogen er

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/10-2003, kl 7-9

ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/10-2003, kl 7-9 1 ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/10-2003, kl 7-9 Rapport færdiggjort juni, 2004 1. udgave, 3/7-2004 Foreningen

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : 30.4910.02 Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 3 Bemærkninger, ideer og forslag til planlægningen. A. Niels Parmo Christensen Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads 2 8000 Aarhus C

Bilag 3 Bemærkninger, ideer og forslag til planlægningen. A. Niels Parmo Christensen Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads 2 8000 Aarhus C Bilag 3 Bemærkninger, ideer og forslag til planlægningen A. Niels Parmo Christensen Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads 2 8000 Aarhus C B. Thomas Hviid Novus Tegnestue Strandtoften 5 8250 Egå C. Emilio

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse

3. Limfjordsforbindelse 3. Limfjordsforbindelse VVM-Sammenfatning August 26 VVM sammenfatning.indb 1 4-9-26 13:38:18 Indhold Baggrund og projekter Projekter for 3. Limfjordsforbindelse... 4 Lindholmlinieføring... 4 Østforbindelse

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009

tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009 Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009 Nyt IKEA ved Graham Bells Vej i Skejby tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009 FORSLAG TIL Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009 Nyt ikea ved graham bells vej i skjeby Udgivet

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Vejledning i manuelle trafiktællinger

Vejledning i manuelle trafiktællinger Vejdirektoratet Vejledning i manuelle trafiktællinger 3. udgave Trafikstatistikafdelingen Rapport nr. 24 1995 Titel: Vejledning i manuelle tællinger 3. udgave Udgivet: Oktober 1995 Oplag: 1500 Tryk: Udgiver:

Læs mere

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Vejdirektoratet

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

CYKELRUTEN I ODENSE. Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer Forside: Niels Jensen Tryk : LTT, DTH

CYKELRUTEN I ODENSE. Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer Forside: Niels Jensen Tryk : LTT, DTH CYKELRUTEN I ODENSE Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Institut for Veje, Trafik og Byplan, DTH Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere