Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimat over fremtidig trafik til IKEA"

Transkript

1 BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA

2 Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet af transaktioner ved IKEA Århus og IKEA Taastrup. Trafik retningsfordeling baseres på en vurdering af IKEAs kundeopland. Den planlagte IKEA er på m 2 med omkring parkeringspladser. Den endelige størrelse og antal parkeringspladser afhænger af detailplanlægningen. Trafiktælling Århus Dette afsnit beskriver resultatet af en manuel og maskinel tælling foretaget ved IKEA Århus i uge 45 i november Den maskinelle tælling blev foretaget ved udkørslen fra IKEA Århus fra mandag d. 5. november 2007 til mandag d. 12. november For at sikre en høj kvalitet af tællingen blev trafikken talt to forskellige og uafhængige steder ved udkørslen. Resultaterne viser en forskel på 0,4 %, hvilket er helt tilfredsstillende og der er i det følgende anvendt et gennemsnit af de to tællinger. Som en kontrol af den maskinelle tælling blev trafikken torsdag d. 8. november 2007 talt manuelt om eftermiddagen kl både ved ind- og udkørslen. En sammenligning af den manuelle og maskinelle tælling viser, at der er stor overensstemmelse mellem resultaterne af tællingerne. De små forskelle kan forklares med usikkerhed i tidsregistreringen, set i lyset af, at der i gennemsnit kører 3-4 køretøjer ud hvert minut. 8. november 2007 Manuel Maskinel Forskel [antal] Kl Kl Kl Kl Sum Tabel 1: Sammenligning af maskinel og manuel tælling for antal udkørende køretøjer torsdag d. 8. november 2007 Ud fra den maskinelle tælling blev timetrafikken torsdagen kl bestemt til at 9 % af døgntrafikken. Tællingen viste samtidig at 90 % af trafikken var personbiler uden trailer.

3 Antal transaktioner IKEA Århus/Taastrup Antallet af transaktioner ved kassen for IKEA Århus ( m 2 inkl. fjernlager) og IKEA Taastrup (omkring m 2 ) er sammenlignet. Antallet af transaktioner er størst i Århus (3 % større i året og 1 % større i året ). Størrelsen på bygningen er således ikke afgørende for hvor mange transaktioner og hvor meget trafik der genereres. På Figur 1 og Figur 2 ses variationen i antallet af transaktioner. Det ses at november er en gennemsnitlig måned (1 % større end gennemsnittet). Derimod er torsdag noget mindre end gennemsnittet (10 % mindre end gennemsnittet) Århus Taastrup Århus Taastrup Gennemsnitligt antal besøgende på en dag Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 1: Fordeling af transaktioner ved kassen i løbet af året Århus Taastrup Århus Taastrup Gennemsnitligt antal besøgende på en dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Figur 2: Fordeling af transaktioner ved kassen i løbet af ugen

4 Antal transaktioner i forhold til tælling Den talte trafik ved den maskinelle tælling sammenholdes med antal transaktioner ved kassen. Normalt antages det at én bil giver mindst én transaktion ved kassen. Antal køretøjer Døgn Antal transaktioner ved kassen* Mandag d. 5. november Tirsdag d. 6. november Onsdag d. 7. november Torsdag d. 8. november Fredag d. 9. november Lørdag d. 10. november Søndag d. 11. november Tabel 2: Maskinel tælling uge 45, 2007 IKEA Århus *Antallet er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag Antallet af transaktioner ved kassen den uge hvor biltrafikken blev talt var gennemsnitligt For hverdagene mandag-torsdag var den gennemsnitligt transaktioner. Nogle dage er der flere transaktioner end antal biler, hvilket kunne tyde på at parkeringspladsen ved IKEA er fuldt belagt og kunderne parkerer ved nabobutikkerne som Ilva, Silvan, Arla, ekstern samt på vejene omkring boligvarehuset. Andre dage er der flere biler end transaktioner. I forbindelse med tællingen torsdag d. 8. november 2007 havde parkeringspladsen ikke præg af at være kaotisk eller overbelagt, hvilket tyder på at IKEA Århus kunder på normale hverdage parkerer på IKEAs parkeringsplads. Summen af det talte mandag torsdag: køretøjer transaktioner ved kassen Dette svarer til, at hvert køretøj i gennemsnit genererer én transaktion. Der kan således ses bort fra at kun ca. 90 % af kunderne kører i bil og det må formodes at nogle kunder parkerer ved nabobutikkerne. Disse to forhold antages at udligne hinanden. Antallet af transaktioner er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag. Fremtidig trafik til IKEA Aalborg IKEA Århus har gennemsnitligt haft transaktioner i døgnet for mandagtorsdag i året Antallet af transaktioner svarer til antallet af biler dvs. at der gennemsnitligt er biler til og fra IKEA Århus om dagen. Den kommende IKEA Aalborg kan sammenlignes med IKEA Århus på følgende områder, baseret på oplysninger fra IKEA: Kundepotentialet udgør 50 % af potentialet for IKEA Århus (indbyggere pr. 1. januar 2007 i Aalborg og Århus %) Antal besøgende i 2014 vurderes at udgøre 43 % af IKEA Århus Omsætningen i 2014 vurderes at udgøre 50 % af IKEA Århus

5 Butiksstørrelsen bliver 65 % større end IKEA Århus Antallet af parkeringspladser bliver ca. 3,5 gange flere end IKEA Århus Der er dermed en række forhold der taler for at IKEA Aalborg besøges af færre biler end IKEA Århus. Modsat er der forhold der taler for at IKEA Aalborg nogle dage kan besøges af betydeligt flere biler, fordi det bygges langt større med en højere kapacitet både i butik og parkeringskapacitet. IKEA Aalborg vil dermed have potentialet for dage med mange flere kunder end Århus. Samlet set skønnes det at IKEA Aalborg vil få en trafik på 55 % af trafikken for IKEA Århus. Det gennemsnitlige antal biler i løbet af året til IKEA Aalborg vil dermed blive biler til og bil fra IKEA om dagen (2.836*0,55). Til brug for kapacitetsberegninger tages der udgangspunkt i en 95%-fraktil, der giver biler til og biler fra i Til sammenligning har COWI beregnet at IKEA på en gennemsnitlig dag genererer biler til og biler fra. COWIs beregning af trafikken er sket ud fra en vurdering af hvor meget trafik butikker i City Syd i dag generer og ikke som i dette notat en konkret vurdering trafikken til en IKEA. I forhold til 95%-fraktilen på biler til og biler fra i 2007 svarer det til en forskel på 15 %. Videre i beregningerne anvendes de beregnede tal for IKEA på en gennemsnitlig dag på biler i støjberegningerne og på biler til og fra ved 95%-fraktilen i kapacitetsberegningerne. Ved kapacitetsberegningerne foretages endvidere en følsomhedsberegning med COWIs trafiktal. Spidstimetrafikken for en torsdag kl for IKEA Århus mandag-torsdag udgør 9 % mens den for Aalborg på Krebsen og Stenbukken i dag udgør omkring 13 %. Det vælges at benytte 11 % som spidstimetrafikandel til IKEA. Dette svarer til at der en gennemsnitlig torsdag vil køre 170 biler til og 170 biler fra IKEA Aalborg. Det vælges at dimensionere vejanlægget til en 95 %-fraktil svarende til at trafikken kun vil være større nogle få mandage-torsdage om året. Hermed bliver trafikken 260 biler til og 260 biler fra IKEA Aalborg.

6 Hverdagsgennemsnit: transaktioner 50 % fraktil: transaktioner 85 % fraktil: transaktioner 95 % fraktil: transaktioner Antal transaktioner Figur 3: Årsvariation i antal transaktioner IKEA Århus for hverdag (man-torsdag) Antallet er reduceret med 8 % som følge af returneringer og fejlslag Dage Ved IKEA Århus har der de seneste to år været en stigning i omsætningen på 8 %, mens biltrafikken vurderes at være steget med 2 %. For IKEA Aalborg regnes med år 2012 som dimensioneringsår. Der forventes en årlig vækst på 2 % i IKEA Århus til det første normale hele åbningsår for IKEA Aalborg i Trafikken i Aalborg fremskrives derfor så den vil bliver 290 biler til og 290 biler fra IKEA Aalborg for 95%-fraktilen og 190 biler til og 190 biler fra ved den gennemsnitlige belastning. Der indregnes dermed ikke et yderligere trafikspring ved åbningen af IKEA Aalborg. Samtidig beregnes et scenarium 8 år ude i fremtiden (2020). Her forventes trafikken at fortsætte med at stige med 2 % om året til 335 køretøjer til IKEA og 335 køretøjer fra IKEA for 95%-fraktilen og 220 biler til og 220 biler fra ved den gennemsnitlige belastning. Den øvrige trafik forventes også at stige med 2 % om året som den har gjort de seneste år. Den samlede trafik til IKEA området forventes derfor at blive: Antal biler til og fra, pr. retning Beregning Torsdag Døgntrafik, (formål) torsdag 95%-fraktil (kapacitet) 2012 Gennemsnit (støj) 95%-fraktil (kapacitet) 2020 Gennemsnit (støj) Tabel 3: Mertrafik som følge af ny IKEA på m 2 for prognoseår 2012 og 2020

7 Døgntrafikken i Tabel 3 afspejler 95 %-fraktilen og den gennemsnitlige trafik i 2012 og Trafikken for 95 %-fraktilen anvendes ved dimensionering af vejnettet mens den gennemsnitlige trafik anvendes til støjberegninger. Den kommende IKEA Aalborg på m 2 med 290 biler til og 290 biler fra i 2012 (gennemsnit 190) og 335 biler til og 335 biler fra i 2020 (gennemsnit 220) kan sammenlignes med: IKEA Århus blev talt til 220 biler kl i november Opskrevet til et gennemsnitligt for hele året er det 244 biler. IKEA Taastrup blev talt til ca. 340 biler kl i maj Opskrevet til et gennemsnitligt for hele året er det 384 biler. Lørdage er gennemsnitlig 12 % større end en gennemsnitlig mandagtorsdag.

8 Biltrafikkens rutevalg I trafikmodellen er retningsfordelingen af trafikken også indlagt. Her opdeles trafikken til City Syd på 5 veje. For den nye trafik til IKEA anvendes samme retningsfordeling som i øvrigt er gældende for City Syd: 50 % via Hobrovej nord 12 % via Hobrovej syd 25 % via Nibevej (det anslås at halvdelen kører ad Hobrovej til IKEA) 11 % via Letvadvej 2 % via Dallvej Set fra IKEAs placering betyder det at trafikken fra nord kommer ad 4 veje inden de samles til Hobrovej. Dette betyder at 75 % af trafikken kommer fra Hobro nord, 13 % fra Nibevej ad de interne veje og 12 % fra syd ad Hobrovej. Retningsfordelingen er vist på Figur % 11 % 25 % 12 % 13 % 2% 12 % Figur 4: Trafikken vejvalg til IKEA jf. trafikmodel Trafikken i modsat retning fra IKEA forventes at fordele sig på samme ruter. Eneste ændring er at trafikken fra Hobrovej nord, der benytter sig af den direkte shunt ind til IKEA kører ud via det nye signalregulerede signalkryds på Krebsen og videre gennem rundkørslen til Hobrovej.

9 Trafiksimuleringer Der er foretaget trafiksimuleringer i spidstimen torsdag kl vha. programmet VISSIM af hovedforslaget for 2012 og Hovedforslaget omfatter en række mindre forventede interne vejændringer bl.a. en ny rundkørsel i krydset Vægten/Løven, en ny vej mellem Stenbukken og Fiskene og en delvis lukning af Stenbukken mod Vægten. Ved krydset Stenbukken/Vægten kan der således kun køres højre ind og højre ud. De venstresvingende fra Vægten mod Stenbukken vender i den nye rundkørsel Vægten/Løven mens venstresvingende fra Stenbukken vurderes at vil køre ad den nye vej mellem Stenbukken og Fiskene og videre ad Fiskene. Der kan i den videre planlægning ske en ændring af selve udformningen af løsningsforslagene internt i City Syd. Derudover indgår en udvidelse af Hobrovej til 4 spor og en ombygning af Krebsen. Som datainput er benyttet trafikmodellen for hovedforslaget. Modellen er kalibreret efter de gennemførte trafiktællinger i januar 2008 og opskrevet til det pågældende analyseår med en årlig trafikstigning på 2 %. Trafikken i modellen regnes i gennemsnitlig hverdagsdøgntrafik. Det antages at torsdag kl udgør 11 % af døgntrafikken. Der er taget udgangspunkt i eksisterende signalgruppeplaner, som er justeret i forhold til den fremtidige trafik. For at tage højde for at vejnettet er belastet i perioderne før spidstimen, er der indlagt en trafikal forbelastning på 15 min. For at afdække tilfældige variationer i ankomstfordelingen er der gennemført 10 simulationer. Figur 5: Simuleringsområde

10 I både år 2012 og 2020 afvikles trafikken i hovedforslaget på et acceptabelt niveau uden alvorlige afviklingsproblemer. I år 2020 er trafikken ikke mindst på Hobrovej steget til et niveau, hvor trafikken afvikles tæt på kapacitetsgrænsen og hvor små ændringer i trafikintensiteten kan medføre kødannelser. Kødannelserne bliver dog afviklet i løbet af kort tid. Generelt viser trafiksimuleringen, at trafikken både i 2012 og 2020 afvikles på et acceptabelt niveau uden alvorlige afviklingsproblemer. Særligt afvikles trafikken i den sydlige del af City Syd omkring den planlagte IKEA uden problemer både i 2012 og De steder hvor der i 2020 kan være en lille risiko for kødannelser er i rundkørslerne Hobrovej/Krebsen og Vægten/Løven samt i det signalregulerede kryds Hobrovej/Vægten samt hvor Hobrovej mod syd går fra en 4-sporet til en 2-sporet vej. Dette som følge af den store trafik på Hobrovej, hvor trafikken er steget til et niveau tæt på kapacitetsgrænsen, hvorfor der ikke skal meget ekstra trafik til før der bliver kødannelser. Desuden er der mange bilister der ønsker at køre til venstre fra Vægten ind på Stenbukken og derfor foretager en U-vending i rundkørslen Vægten/Løven. Eventuelle kødannelser vil blive afviklet i løbet af kort tid. Hvis de overordnede udbygninger af vejnettet gennemføres som foreslået, vil der igen være ledig kapacitet på Hobrovej. I følgende afsnit beskrives trafikafviklingen i udvalgte kryds en torsdag i spidstimen kl Rundkørslen Hobrovej/Krebsen En udbygning af rundkørslen til to spor betyder at trafikken afvikles uden nævneværdige problemer. For trafikken fra nord vil der være de største kødannelser, hvor der i 2012 vil der være en gennemsnitlig kølængde på 5 m, svarende til 1 bil og en maksimal kølængde på 85 m, svarende til omkring 15 biler. I 2020 vil den gennemsnitlige kødannelse være steget til 10 m, svarende til 2 biler og en maksimal kølængde på 110 m, svarende til omkring 20 biler. For trafikken fra syd ad Hobrovej vil kødannelserne ikke være så store. Således forventes der i både 2012 og 2020 en gennemsnitlig kølængde på under 5 m, svarende til 1 bil og en maksimal kølængde på 40 og 50 m, svarende til under 10 biler i kø.. For trafikken fra Krebsen vil der i 2012 forventes en gennemsnitlig kølængde på 10 m, svarende til 2 biler og en maksimal kølængde på 50 m, svarende til under 10 biler i kø. I 2020 bliver kødannelserne større med i en gennemsnitligt kølængde på 20 m, svarende til 5 biler og en maksimal kølængde på 80 biler, svarende til omkring 15 biler. Krydset Krebsen/Stenbukken Dette kryds bliver ombygget fra et vigepligtsreguleret T-kryds til et signalreguleret fire-benet kryds med IKEAs nye tilslutning. Hverken i 2012 eller 2020 viser trafiksimuleringen alvorlige kødannelser. De gennemsnitlige kølængder er således på op mod 10 m, svarende til 2 biler. De

11 maksimale kølængder er m svarende til 3-6 biler. For Stenbukken er den maksimale kølængde dog 70 m, svarende til omkring 15 biler. Rundkørslen Krebsen/Fiskene Trafikken gennem rundkørslen får kun en mindre stigning som følge af hovedforslaget. Dette betyder at rundkørslen kan afvikle trafikken uden kødannelser. Øvrig trafikafvikling i den sydlige del af City Syd Trafiksimuleringen dækker også Vægten. Her er der ikke udtrukket oplysninger om kølængder. Det generelle indtryk er at trafikken i både 2012 og 2020 afvikles uden nævneværdige kødannelser. I kortere perioder kan der være afviklingsproblemer i rundkørslen Vægten/Løven som følge af de mange trafikanter der foretager en U-vending for at kunne køre ind ad Stenbukken. Udover de nævnte gennemførte trafiksimuleringer af hovedforslaget er der også gennemført simuleringer uden den direkte indkørsel fra Hobrovej til IKEA. Dette betyder at trafikken der kommer fra nord ad Hobrovej skal køre ad Krebsen til IKEA. Kapacitetsmæssigt vil dette medføre lidt kortere kødannelser i rundkørslen Hobrovej/Krebsen men betydelige længere kødannelser i krydset Krebsen/Stenbukken. En ændring i signalstyringen kan dog mindske problemet på bekostning af afviklingen fra Stenbukken og IKEA. Som alternativ er der også gennemført en simulering, hvor krydset Hobrovej/Krebsen signalreguleres. Umiddelbart giver dette en dårligere trafikafvikling, men også her kan en optimering af signalet og flere kørespor forbedre afviklingen. En signalregulering af krydset vil betyde fordele fordi krydset nemmere kan tilpasses trafikmængderne ved ændring i geometri i antallet af svingbaner og optimering af signalstyring. Desuden vil signalstyring betyde at de lette trafikanter vil kunne krydse Hobrovej. I den videre detailplanlægning skal krydsudformningen fastlægges. Endelig er der til sammenligning gennemført en trafiksimulering der viser trafikafviklingen hvis Stenbukken lukkes og deraf en omlægning af den interne trafik. Trafiksimuleringen af denne situation viser store omlægninger af trafikken og deraf kapacitetsproblemer på både den sydlige del af Stenbukken, på Krebsen og på Hobrovej. En lukning af Stenbukken mod nord bør først ske når de planlagte overordnede udbygninger af vejnettet er gennemført. For at vise følsomheden i trafiktallene for IKEA er der også gennemført en beregning med et lidt højere estimat af IKEA-trafikken som bestemt i COWIs vurdering af IKEAs trafiktal. Trafikken til og fra IKEA øges således med 15 %. Simuleringen viser marginalt øgede kølængder på vejnettet.

12 Støjberegninger Figur 6: Støjberegning for 2008

13 Figur 7: Støjberegning, 2012-scenarie

14 Figur 8: Støjberegning, 2020-scenarie

15 Figur 9: Differencekort

16 Figur 10: Differencekort

17 Figur 11: Differencekort

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere